Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto"

Transcriptie

1 Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN

2 Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zon der voorafgaande schriftelijke toestemming van het Departement. Zij kan even min als een ministeriële aanschrijving worden aangemerkt en derhalve niet in rechte worden opgeworpen. Vormgeving: Dienst Communicatie. D/ /1

3 Inhoud Aankoop 5 Inleiding 7 Aankoop in België en btw 8 Korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen 9 Belastingvermindering voor elektrische voertuigen en laadpalen 12 Aankoop in het buitenland U koopt een auto in een lidstaat die behoort tot het btw-gebied van de Europese Unie U koopt een auto buiten het douanegebied van de Europese Unie 16 Inschrijving en belastingen 21 Inschrijving 23 Verkeersbelasting 24 Fiscale definitie van "lichte vrachtwagen" 35 Veranderen van voertuig 38 Diefstal 41 Vernieling 42 Lpg 43 Radiotaks 44 3

4 Gebruik van uw auto 45 Aftrek beroepsmatige autokosten 47 Woon-werkverkeer 48 Andere beroepsmatige autokosten 52 Afschrijving Basisprincipe Bijzondere regels Ter informatie: gemiddelde brandstofprijzen 58 Financiering 59 Leasing 60 Firmawagen 61 Vergoeding van autokosten door de werkgever 65 Lexicon 71 4

5 Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Aankoop 5

6 Inleiding Welke belastingen betaal ik wanneer ik in België een auto koop en inschrijf? Wanneer u in België een auto koopt en inschrijft, betaalt u: btw Belasting op de inverkeerstelling (zie Lexicon p. 71) Verkeersbelasting Voor een auto op lpg: aanvullende verkeersbelasting (zie Lexicon p. 71) In het Waals Gewest: een ecomalus als u met een vervuilende auto rijdt 7

7 Aankoop in België en btw Hoeveel btw betaal ik wanneer ik een nieuwe auto koop? Wanneer u een nieuwe auto koopt, betaalt u 21 % btw op de verkoopprijs. Hoeveel btw betaal ik wanneer ik een tweedehands auto koop bij een particulier? Als u een tweedehands auto koopt van een particulier, dan betaalt u geen btw. Hoeveel btw betaal ik wanneer ik een tweedehands auto koop bij een garagist of autohandelaar? Als u een tweedehands auto koopt van een garagist of autohandelaar, dan betaalt u: 21 % btw op de verkoopprijs U krijgt van de handelaar een factuur waarop het bedrag aan btw apart wordt vermeld. OF 21 % btw op de winstmarge van de handelaar U krijgt van de handelaar een factuur waarop het bedrag aan btw niet apart wordt vermeld. De factuur bevat de vermelding: Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de marge: btw niet aftrekbaar. Wanneer u zelf btw-plichtig bent, kunt u in dat geval geen btw aftrekken. 8

8 Korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen Wanneer krijg ik een korting op de aankoopprijs van een milieuvriendelijk voertuig? Vanaf 1 juli 2007 krijgt u onmiddellijk een korting op de aankoop factuur wanneer u een nieuwe wagen koopt met een maximale CO2-uitstoot van 115 gram per km. Hoeveel bedraagt de korting op de aankoopprijs van een voertuig met een maximale CO2-uitstoot van 115 gram per km? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën van auto s: 1. Auto's met minder dan 105 gram CO2-uitstoot per km: U krijgt een korting van 15 % op de aankoopprijs (btw inbegrepen). Voor het burgerlijk jaar 2011 bedraagt de korting maximaal euro (netto geïndexeerd bedrag). 2. Auto's met een CO2-uitstoot tussen 105 en 115 gram per km: U krijgt een korting van 3 % op de aankoopprijs (btw inbegrepen). Voor het burgerlijk jaar 2011 bedraagt de korting maximaal 870 euro (netto geïndexeerd bedrag). 9

9 Voor welke voertuigen geldt de korting? De korting op de aankoopprijs van een milieuvriendelijk voertuig geldt voor de aanschaf in nieuwe staat van een personenwagen, een wagen voor dubbel gebruik of een minibus. Het aangekochte voertuig is in nieuwe staat : het wordt bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) ingeschreven en dat gebeurde nog niet eerder (in België of in het buitenland) dan de datum die voorkomt op de factuur. Wie krijgt de korting? De korting op de aankoopprijs van een milieuvriendelijke wagen wordt toegekend aan de koper van de wagen. Alleen natuurlijke personen (dus geen vennootschappen of rechtspersonen) die in België wonen en die het voertuig hebben ingeschreven bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) kunnen de korting krijgen. Wat moet ik doen om de korting te krijgen? De leverancier bij wie u het nieuwe voertuig kocht, zal u een korting op de aankoopfactuur geven. Dat betekent dat de verkoper de korting onmiddellijk afhoudt van de prijs van het voertuig. U moet dus zelf niets meer doen om de korting te krijgen. 10

10 Hoe wordt de korting berekend? De korting wordt door de verkoper berekend op basis van de verkoopprijs van het voertuig (btw inbegrepen), zoals vermeld op de factuur die u ontvangt bij levering. De btw wordt berekend op de verkoopprijs van het voertuig vóór het verlenen van de korting op factuur. Voorbeeld 1: Aankoop in 2011 van een nieuw voertuig met een maximale CO2-uitstoot van 105 gram per km Prijs van het voertuig (excl. btw) ,00 btw (21 % op ) 6.300,00 Totaal ,00 CO2-korting (15 % van ) ,00 (> 4.640,00) beperkt tot: ,00 Te betalen ,00 Voorbeeld 2: Aankoop in 2011 van een nieuw voertuig met een CO2-uitstoot tussen 105 en 115 gram per km Prijs van het voertuig (excl. btw) ,00 btw (21% op ) 2.100,00 Totaal ,00 CO2-korting (3 % van ) - 363,00 (< 870,00) Te betalen ,00 11

11 Belastingvermindering voor elektrische voertuigen en laadpalen Onder welke voorwaarden heb ik recht op een belastingvermindering? U bent een natuurlijke persoon (dus geen vennootschap of rechtspersoon). U dient in België een belastingaangifte in en u doet de betaling gedurende de belastbare periode. U koopt een elektrisch voertuig, en/of u installeert een elektrische laadpaal. Het aangekochte voertuig is in nieuwe staat : het wordt bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) ingeschreven en dat gebeurde nog niet eerder (in België of in het buitenland) dan de datum die voorkomt op de factuur. Hoeveel bedraagt de belastingvermindering? U koopt een personenwagen, een wagen voor dubbel gebruik of een minibus die uitsluitend door een elektrische motor wordt aangedreven. U geniet een belastingvermindering van 30 % op de aankoopwaarde. De vermindering bedraagt voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) maximum euro. Voor aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) maximum euro. 12

12 U koopt een motorfiets, een driewieler of een vierwieler die uitsluitend door een elektrische motor wordt aangedreven en waarmee minstens twee personen kunnen worden vervoerd. Om het voertuig te mogen besturen, is een Belgisch (categorie A en B), Europees of buitenlands equivalent rijbewijs vereist. U geniet een belastingvermindering van 15 % op de aankoopwaarde. De vermindering bedraagt voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) maximum euro (in het geval van een vierwieler) of euro (in het geval van een motorfiets of een driewieler). Voor aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) wordt dat respectievelijk en euro. U investeert in een elektrische laadpaal aan de buitenkant van uw woning. U geniet een belastingvermindering van 40 % op de investering. De vermindering bedraagt voor aanslagjaren 2011 en 2012 (inkomsten 2010 en 2011) maximum 250 euro. Hoe kan ik de belastingvermindering krijgen? U vult het juiste bedrag in naast de daartoe bestemde code in vak IX van uw belastingaangifte. Ik heb bij de aankoop van mijn voertuig al een financiële tussenkomst gekregen via het ecobonus-malussysteem van het Waals Gewest. Heb ik dan nog recht op de belastingvermindering? Ja. U kunt beide voordelen zonder probleem cumuleren. 13

13 Aankoop in het buitenland Welke douaneformaliteiten moet ik vervullen en welke belastingen moet ik betalen wanneer ik in het buitenland een auto koop om hem vervolgens in België in te schrijven? 1. U koopt een auto in een lidstaat die behoort tot het btw-gebied van de Europese Unie Opgelet: Het gaat hier niet om een auto die u in België binnenbrengt omdat u verhuist. Het gaat hier om een communautaire auto die u als particulier koopt in een lidstaat van het btw-gebied van de EU om hem vervolgens in België op uw naam in te schrijven. Na het binnenbrengen van de auto in België moet u hem aangeven in een Belgisch douanekantoor naar keuze. Wanneer u een voertuig auto koopt in een lidstaat van het btw-gebied van de Europese Unie, is het belangrijk te weten dat de btw-wetgeving een onderscheid maakt tussen nieuwe en niet-nieuwe auto s. Nieuwe auto Op basis van de btw-wetgeving wordt een auto als nieuw (*) beschouwd als de levering binnen de 6 maanden na de eerste ingebruikname plaatsvindt OF als de auto maximum km heeft afgelegd op het tijdstip van de levering. 14

14 Nieuw voertuig (*) Voor te leggen documenten in het douanekantoor Te betalen belastingen in het Belgisch douanekantoor Aanvraag tot inschrijving - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval, het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - aangifte nr. 446 (bijzondere btw-aangifte inzake de intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen) in principe 21 % btw De douane kleeft een vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig "Niet-nieuwe auto" Op basis van de btw-wetgeving wordt een auto als niet-nieuw (*) beschouwd als de levering meer dan 6 maanden na de eerste ingebruikname plaatsvindt EN als de auto meer dan km heeft afgelegd op het tijdstip van de levering. 15

15 Niet-nieuw voertuig (*) Voor te leggen documenten in het douanekantoor Te betalen belastingen Aanvraag tot inschrijving - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document De verkoper is een btwbelastingplichtige In België is er geen btw verschuldigd, maar wel in de lidstaat van aankoop. U moet de btw aan de verkoper betalen. Het tarief is dat van de lidstaat van aankoop. Indien u de auto aankoopt bij een garagist, kan de btw in bepaalde gevallen berekend worden over de winstmarge van de verkoper (zie p. 8). De verkoper is een particulier Er is geen btw verschuldigd, noch in België noch in de lidstaat van aankoop. De douane kleeft een vignet 705 op een aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig. 2. U koopt een auto buiten het douanegebied van de Europese Unie Opgelet: Het gaat hier niet om een auto die u in België invoert omdat u verhuist. Het gaat hier om een auto die u als particulier koopt in een land dat geen deel uitmaakt van het douanegebied van de Europese Unie om hem vervolgens in België op uw naam in te schrijven. 16

16 U moet de auto aangeven in het eerste douanekantoor waarlangs u de Europese Unie binnenkomt. Er kunnen zich drie situaties voordoen: 1. Het douanekantoor waarlangs u de Europese Unie binnenkomt, ligt in België Voor te leggen documenten in het Belgisch douanekantoor Te betalen belastingen in het Belgisch douanekantoor Aanvraag tot inschrijving - enig document IM of EU - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - rechten bij invoer: ze worden berekend op de douanewaarde van de auto; het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een auto bedraagt het tarief in principe 10 %) - btw: 21 % van de som douanewaarde + rechten bij invoer + bijkomende kosten De douane kleeft een vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig. 17

17 2. Het douanekantoor waarlangs u het btw-gebied van de Europese Unie binnenkomt, ligt in een andere lidstaat en u wil de invoerformaliteiten daar vervullen Voor te leggen documenten in het douanekantoor van de andere lidstaat Te betalen belastingen Voor te leggen documenten in een Belgisch douanekantoor naar keuze Aanvraag tot inschrijving - enig document IM of EU - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - rechten bij invoer: ze worden berekend op de douanewaarde van de auto; het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een auto bedraagt het tarief in principe 10 %) - btw: berekend op de som "douanewaarde + rechten bij invoer + bijkomende kosten" (het toepasselijke btw-tarief is dat van de lidstaat van invoer) - het in de andere lidstaat geldig gemaakt enig document IM of EU - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document De Belgische douane kleeft een vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig. 18

18 3. Het douanekantoor waarlangs u het gebied van de Europese Unie binnenkomt, ligt in een andere lidstaat en u wil de invoerformaliteiten in België vervullen Voor te leggen documenten in het douanekantoor van de andere lidstaat Voor te leggen documenten in een Belgisch douanekantoor naar keuze Te betalen belastingen in het Belgisch douanekantoor van bestemming Aanvraag tot inschrijving - enig document T1 waarop een Belgisch douanekantoor als eindbestemming vermeld is - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - enig document T1 - enig document IM of EU - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - rechten bij invoer: ze worden berekend op de douanewaarde van de auto; het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een auto bedraagt het tarief in principe 10 %) - btw: 21 % op de som "douanewaarde + rechten bij invoer + bijkomende kosten" De Belgische douane kleeft een vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig. 19

19 Welke landen maken deel uit van het btw- en het douanegebied van de Europese Unie? Het btw-gebied van de Europese Unie bevat de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk: Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales), en Noord-Ierland, Zweden. Let op: onder andere de volgende gebieden behoren niet tot het btw-gebied van de Europese Unie: wat betreft Cyprus: de zones waarover de regering van Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent (het Turkse deel). De zones Akrotiri en Dhekelia die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen, worden voor het bepalen van het btw-gebied wel geacht deel uit te maken van Cyprus wat betreft Denemarken: de Faroëreilanden en Groenland wat betreft Duitsland: het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen wat betreft Finland: de Aland-eilanden wat betreft Frankrijk: de overzeese departementen en de overzeese gebieden (voor het bepalen van het btw-gebied wordt Monaco wel geacht deel uit te maken van Frankrijk) wat betreft Griekenland: de Berg Athos wat betreft Italië: Livigno, Campione d Italia en de nationale wateren van het Luganomeer en San Marino wat betreft Spanje: Ceuta, Melilla en de Canarische Eilanden wat betreft het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord-Ierland: Gibraltar en de Kanaaleilanden. Het eiland Man behoort wel tot het btwgebied. Het douanegebied van de Europese Unie bestaat uit het btw-gebied plus de berg Athos, de Franse Overzeese Departementen, de Canarische Eilanden, de Kanaaleilanden en de Alandeilanden. 20

20 Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Inschrijving en belastingen 21

21 Inschrijving Waar moet ik mijn voertuig inschrijven? Nadat u uw voertuig heeft gekocht, moet u het voertuig inschrijven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In Brussel bevinden de loketten van deze directie zich in het gebouw City Atrium Vooruitgangstraat Brussel De meeste grote provinciesteden beschikken ook over een DIV-antenne (zie > Div > De provinciale loketten). Om het u nog gemakkelijker te maken, is het voortaan ook mogelijk om via uw verzekeringsmakelaar uw voertuig online in te schrijven met de toepassing WebDIV. Surf voor meer info naar > Div > Webdiv: inschrijving van voertuigen via Internet. 23

22 Verkeersbelasting Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet. Dat geldt voor alle natuurlijke personen die er hun verblijfplaats hebben en alle rechtspersonen waarvan de zetel zich in het Vlaams Gewest bevindt. Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) Bauwensplaats 13 - bus Aalst Tel.: 1700 (Vlaamse infolijn) Hoeveel verkeersbelasting moet ik betalen? Belasting op inverkeerstelling De belasting op inverkeerstelling is een belasting op nieuwe of tweedehandse voertuigen. Het is een eenmalige belasting die u moet betalen als het voertuig op uw naam is ingeschreven. U betaalt de belasting op het ogenblik dat u het voertuig voor het eerst in gebruik neemt op de openbare weg. Alle personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen zijn onderworpen aan de belasting op inverkeerstelling. Het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (pk) of in kilowatt (kw), bepaalt het bedrag van de belasting. Als u over een voertuig beschikt dat gedeeltelijk of helemaal aangedreven wordt door lpg, krijgt u een vermindering van 298 euro op de belasting op inverkeerstelling, beperkt tot het bedrag van de belasting. Tarieven van de verkeersbelasting: zie > Thema's > Vervoer 24

23 Jaarlijkse verkeersbelasting U moet jaarlijks een verkeersbelasting betalen wanneer u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. De verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig. Als uw voertuig volledig of gedeeltelijk op lpg rijdt, moet u jaarlijks een lpg-toeslag of aanvullende verkeersbelasting betalen. Het bedrag van die lpg-toeslag wordt berekend op grond van het vermogen van de motor van uw voertuig. U kunt een vermindering van verkeersbelasting genieten: voor auto s die ouder zijn dan 25 jaar (oldtimers) voor kampeeraanhangwagens en voor aanhangwagens die ontworpen zijn voor het vervoer van een boot voor militaire voertuigen uit verzamelingen Voor deze voertuigen geldt een forfaitair tarief dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Er wordt vrijstelling van verkeersbelasting verleend aan de volgende categorieën van auto s: openbare diensten taxi s en voertuigen verhuurd met bestuurder ziekenwagens 1 auto s van bepaalde gehandicapte of invalide personen 1 proefrijdende voertuigen 2 voertuigen van internationale organisaties of van bepaalde personeelsleden ervan 1 tijdelijk in België gebruikte auto s van niet-verblijfhouders, die op basis van wederkerigheid of door internationale overeenkomsten van verkeersbelasting zijn vrijgesteld 1 voertuigen ingeschreven in het buitenland en gebruikt door een Belgische verblijfhouder, die door de in het buitenland gevestigde werkgever ter beschikking worden gesteld 2 Tarieven van de verkeersbelasting: zie > Thema's > Vervoer 1 Voor deze categorieën van voertuigen wordt eveneens vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling verleend. 2 Deze categorie van voertuigen is niet onderworpen aan de belasting op de inverkeerstelling. 25

24 Ecomalus in het Waals Gewest Om op een duurzame wijze de strijd aan te binden met de gevolgen van de opwarming van het klimaat heeft de Waalse Regering op 5 maart 2008 een decreet over de invoering van een ecomalus op de CO2-emissies van autovoertuigen van natuurlijke personen goedgekeurd. Wie in het Waals Gewest woont, zal dus bij aankoop van een vervuilende auto een ecomalus moeten betalen. Die ecomalus wordt toegevoegd aan de belasting op de inverkeerstelling. Voor wie geldt de ecomalus? Elke natuurlijke persoon die op het moment van de inschrijving van het voertuig in het Waals Gewest woont. Rechtspersonen zijn dus niet onderworpen aan de ecomalus. Bij verhuis naar of vanuit een ander gewest is de woonplaats op de datum van inschrijving bepalend voor de toepassing van de ecomalus. De ecomalus is niet verschuldigd bij overdracht van nummerplaten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden. Voor welke voertuigen geldt de ecomalus? Elke personenauto of auto voor dubbel gebruik die werd ingeschreven in België door een natuurlijke persoon die zijn domicilie heeft in het Waals Gewest. Bedrijfsvoertuigen en dienstvoertuigen zijn dus uitgesloten van deze regeling. Voertuigen die worden ingeschreven als oldtimer worden momenteel onderworpen aan een ecomalus van 0 euro. 26

25 NIEUW VOERTUIG Wat is een nieuw voertuig? Een voertuig wordt als nieuw beschouwd - als het niet ouder is dan twee jaar - en het nog geen 300 km op de teller heeft staan - en het nog niet werd ingeschreven in België of in het buitenland. Hoeveel bedraagt de ecomalus voor een nieuw aangekocht voertuig? Het bedrag van de ecomalus kunt u afleiden uit onderstaande tabel: CO2 -uitstoot in gram per km euro en meer Opgelet! Als de CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagen minder dan 226 gr/km bedraagt: wordt de CO2-uitstoot van de aangekochte wagen voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste verminderd met 10 gram. 27

26 wordt de CO2-uitstoot van de aangekochte wagen voor gezinnen met minstens 4 kinderen ten laste verminderd met 20 gram. wordt de CO2-uitstoot van de aangekochte wagen verminderd met 10 gram als het voertuig op de dag van zijn inschrijving: origineel uitgerust is met een lpg-installatie uitgerust is met een lpg-installatie die werd geplaatst door een erkend, zelfstandig installateur en werd goedgekeurd door de technische controle TWEEDEHANDS VOERTUIG Wat is een tweedehands voertuig? Een tweedehands voertuig is elk voertuig dat niet nieuw is. Een nieuw voertuig is niet ouder dan twee jaar, heeft nog geen 300 km op de teller staan en werd nog niet ingeschreven in België of in het buitenland. Hoeveel bedraagt de ecomalus voor een tweedehands voertuig? Het bedrag van de ecomalus kunt u afleiden uit de volgende tabellen: Eerste geval: het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig stoot 226 gram CO2 per km of meer uit Ongeacht het feit of het aangekochte voertuig al dan niet een ouder voertuig vervangt, bedraagt de ecomalus: CO2 -uitstoot in gram per km euro en meer

27 Tweede geval: de nieuw ingeschreven tweedehands voertuig stoot minder dan 226 gram CO2 per km uit In dit geval speelt de CO2-uitstoot van het oude voertuig dat u vervangt wél een rol. In de volgende tabel vindt u het bedrag van de ecomalus op het punt waar de hoeveelheid CO2-uitstoot van het oude voertuig die van het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig kruist. Merk op dat: er geen ecomalus verschuldigd is als de CO2-uitstoot van het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig minder dan 156 gr/km bedraagt als het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig geen oud voertuig vervangt, de CO2-uitstoot waarmee het vergeleken moet worden, wettelijk vastgesteld wordt op 150 gr/km CO2 -uitstoot in gram per km Uw nieuw ingeschreven tweedehands voertuig Uw oud voertuig

28 Opgelet! Als de CO2-uitstoot van het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig minder dan 226 gram per km bedraagt: wordt de CO2-uitstoot van dat aangekochte tweedehands voertuig voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste verminderd met 10 gram. wordt de CO2-uitstoot van dat aangekochte tweedehands voertuig voor gezinnen met minstens 4 kinderen ten laste verminderd met 20 gram. wordt de CO2-uitstoot van dat aangekochte tweedehands voertuig verminderd met 10 gram als dat voertuig op de dag van zijn inschrijving: origineel uitgerust is met een lpg-installatie uitgerust is met een lpg-installatie die werd geplaatst door een erkend, zelfstandig installateur en werd goedgekeurd door de technische controle Hoe wordt de CO2-uitstoot bepaald voor de berekening van de bonus/malus? Er zijn 3 mogelijkheden: 1. De Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) heeft een CO2-uitstoot geregistreerd en doorgegeven aan de belastingdiensten. Het is met die uitstoot dat rekening wordt gehouden. De uitstoot komt overeen met wat op het gelijkvormigheidsattest en op het inschrijvingsbewijs (roze kaart) van het voertuig staat. 2. De DIV kent de CO2-uitstoot niet want hij komt niet voor op het inschrijvingsbewijs van het voertuig (roze kaart). In dat geval passen de belastingdiensten de volgende formule toe om de CO2-uitstoot te bepalen: - benzinevoertuigen: CO2-uitstoot = FC x 23,9 - dieselvoertuigen: CO2-uitstoot = FC x 26,4 waarbij FC = gemengd of gecombineerd verbruik in en buiten de stad in liter per 100 km, zoals berekend overeenkomstig de EU-richtlijn 80/1268/EEG van de Raad van 16 december 1980 met betrekking tot de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van motorvoertuigen 30

29 3. De FC (het verbruik) is niet gekend. In dat geval wordt een standaarduitstoot toegepast: - benzinevoertuigen: CO2-uitstoot 195 gr per km - dieselvoertuigen: CO2-uitstoot 186 gr per km Wat als de CO2-uitstoot op uw uitnodiging tot betaling niet overeenkomt met de werkelijkheid (scenario 2 of 3 hierboven)? Neem opnieuw contact op met uw verzekeringsmakelaar en bezorg hem een kopie van het inschrijvingsbewijs en van het gelijkvormigheidsattest waarop de werkelijke CO2-uitstoot van uw voertuig vermeld staat. Dien vóór de uiterste betaaldatum vermeld op uw uitnodiging tot betaling een nieuwe aanvraag tot inschrijving in. U ontvangt dan een nieuw inschrijvingbewijs. De belastingdiensten (het Waals Gewest en de Federale Overheidsdienst Financiën samen), zorgen ervoor dat het verschuldigde bedrag wordt aangepast zonder dat u hiervoor een bezwaar moet indienen bij die diensten. Moet ik intussen betalen? Ja, maar het eventuele saldo zal u zo snel mogelijk worden terugbetaald. Hoe en wanneer moet ik mijn verkeersbelasting betalen? In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nadat u uw voertuig heeft ingeschreven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, zult u normaalgesproken van de Dienst Belastingen - Auto's van de FOD Financiën, in de loop van de maand die volgt op de maand van de inschrijving, een uitnodiging tot betaling ontvangen. 31

30 In het Vlaams Gewest Vanaf 1 januari 2011 is het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) (gegevens p. 24) bevoegd voor de inning en invordering van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. De belastingen moeten uiterlijk binnen een termijn van 2 maand vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet worden betaald op de manier die vermeld wordt op het aanslagbiljet. Wat moet ik doen wanneer ik geen uitnodiging tot betaling heb gekregen? In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wanneer u de uitnodiging tot betaling van uw verkeersbelasting niet heeft gekregen, moet u zelf de volgende stappen zetten: Stap 1: U vraagt in om het even welk ontvangkantoor van de belastingen welk bedrag u moet betalen. Stap 2: U vermeldt op het overschrijvingsformulier uw nummerplaat en uw volledige identiteit zoals zij op het inschrijvingsbewijs staat. Stap 3: U betaalt onmiddellijk het verschuldigde bedrag op PRK van de Dienst Belastingen - Auto's - Brussel. In het Vlaams Gewest Vanaf 1 januari 2011 is het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) (gegevens p. 24) bevoegd voor de inning en invordering van de belasting op inverkeerstelling, en de jaarlijkse verkeersbelasting. 32

31 Wat gebeurt er wanneer ik mijn verkeersbelasting te laat of niet betaal? In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wanneer bij een controle op de openbare weg wordt vastgesteld dat u de verkeersbelasting niet betaald heeft, zijn er twee manieren om u in regel te stellen: 1. Ofwel betaalt u onmiddellijk met uw debetkaart (Bancontact of Mister Cash) in handen van de verbalisant, via een mobiele betaalterminal. 2. Indien u uw schuld niet met debetkaart betaalt, wordt het voertuig ingehouden. U heeft dan nog de mogelijkheid de betaling te verrichten binnen de 96 uur (4 dagen) na de vaststelling van de overtreding via een bankoverschrijving storting postwissel gecertificeerde of gewaarborgde vooraf gekruiste cheque Daartoe ontvangt u de nodige betalingsinformatie. Nadat u heeft betaald, bezorgt u het bewijs van betaling aan de ontvanger van de directe belastingen zodat uw voertuig kan worden vrijgegeven. Indien u niet betaald heeft binnen de termijn van 96 uur, wordt uw voertuig in beslag genomen en kan de rechter de verkoop van het in beslag genomen voertuig bevelen. In het Vlaams Gewest Wanneer u de verkeersbelasting niet betaalt, zult u van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) (gegevens p. 24) een herinnering krijgen, eventueel gevolgd door een laatste herinnering. Die laatste herinnering wordt niet aangetekend opgestuurd, maar heeft wel de rechtskracht ervan. 33

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto?

Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? Deel 1 - Koop financieel verstandig uw auto aan! 1. Wanneer in het jaar kijkt u het best uit naar een nieuwe auto? 1.1. Wanneer krijgt u de grootste kortingen?.... 3 1.1.1. Krijgt u wel de grootste kortingen

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Omnium

Algemene voorwaarden. Top Omnium Algemene voorwaarden Top Omnium 0079-2428630N-26052012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

1. AANSPRAKELIJKHEID 3

1. AANSPRAKELIJKHEID 3 ALGEMENE VOORWAARDEN - AUTOVERZEKERING 1. AANSPRAKELIJKHEID 3 OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID... 3 VERZEKERDE VOERTUIGEN EN PERSONEN... 3 VERZEKERINGSGEBIED... 4 DEKKINGEN... 4 UITSLUITINGEN...

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie