Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto"

Transcriptie

1 Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN

2 Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zon der voorafgaande schriftelijke toestemming van het Departement. Zij kan even min als een ministeriële aanschrijving worden aangemerkt en derhalve niet in rechte worden opgeworpen. Vormgeving: Dienst Communicatie. D/ /1

3 Inhoud Aankoop 5 Inleiding 7 Aankoop in België en btw 8 Korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen 9 Belastingvermindering voor elektrische voertuigen en laadpalen 12 Aankoop in het buitenland U koopt een auto in een lidstaat die behoort tot het btw-gebied van de Europese Unie U koopt een auto buiten het douanegebied van de Europese Unie 16 Inschrijving en belastingen 21 Inschrijving 23 Verkeersbelasting 24 Fiscale definitie van "lichte vrachtwagen" 35 Veranderen van voertuig 38 Diefstal 41 Vernieling 42 Lpg 43 Radiotaks 44 3

4 Gebruik van uw auto 45 Aftrek beroepsmatige autokosten 47 Woon-werkverkeer 48 Andere beroepsmatige autokosten 52 Afschrijving Basisprincipe Bijzondere regels Ter informatie: gemiddelde brandstofprijzen 58 Financiering 59 Leasing 60 Firmawagen 61 Vergoeding van autokosten door de werkgever 65 Lexicon 71 4

5 Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Aankoop 5

6 Inleiding Welke belastingen betaal ik wanneer ik in België een auto koop en inschrijf? Wanneer u in België een auto koopt en inschrijft, betaalt u: btw Belasting op de inverkeerstelling (zie Lexicon p. 71) Verkeersbelasting Voor een auto op lpg: aanvullende verkeersbelasting (zie Lexicon p. 71) In het Waals Gewest: een ecomalus als u met een vervuilende auto rijdt 7

7 Aankoop in België en btw Hoeveel btw betaal ik wanneer ik een nieuwe auto koop? Wanneer u een nieuwe auto koopt, betaalt u 21 % btw op de verkoopprijs. Hoeveel btw betaal ik wanneer ik een tweedehands auto koop bij een particulier? Als u een tweedehands auto koopt van een particulier, dan betaalt u geen btw. Hoeveel btw betaal ik wanneer ik een tweedehands auto koop bij een garagist of autohandelaar? Als u een tweedehands auto koopt van een garagist of autohandelaar, dan betaalt u: 21 % btw op de verkoopprijs U krijgt van de handelaar een factuur waarop het bedrag aan btw apart wordt vermeld. OF 21 % btw op de winstmarge van de handelaar U krijgt van de handelaar een factuur waarop het bedrag aan btw niet apart wordt vermeld. De factuur bevat de vermelding: Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de marge: btw niet aftrekbaar. Wanneer u zelf btw-plichtig bent, kunt u in dat geval geen btw aftrekken. 8

8 Korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen Wanneer krijg ik een korting op de aankoopprijs van een milieuvriendelijk voertuig? Vanaf 1 juli 2007 krijgt u onmiddellijk een korting op de aankoop factuur wanneer u een nieuwe wagen koopt met een maximale CO2-uitstoot van 115 gram per km. Hoeveel bedraagt de korting op de aankoopprijs van een voertuig met een maximale CO2-uitstoot van 115 gram per km? Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën van auto s: 1. Auto's met minder dan 105 gram CO2-uitstoot per km: U krijgt een korting van 15 % op de aankoopprijs (btw inbegrepen). Voor het burgerlijk jaar 2011 bedraagt de korting maximaal euro (netto geïndexeerd bedrag). 2. Auto's met een CO2-uitstoot tussen 105 en 115 gram per km: U krijgt een korting van 3 % op de aankoopprijs (btw inbegrepen). Voor het burgerlijk jaar 2011 bedraagt de korting maximaal 870 euro (netto geïndexeerd bedrag). 9

9 Voor welke voertuigen geldt de korting? De korting op de aankoopprijs van een milieuvriendelijk voertuig geldt voor de aanschaf in nieuwe staat van een personenwagen, een wagen voor dubbel gebruik of een minibus. Het aangekochte voertuig is in nieuwe staat : het wordt bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) ingeschreven en dat gebeurde nog niet eerder (in België of in het buitenland) dan de datum die voorkomt op de factuur. Wie krijgt de korting? De korting op de aankoopprijs van een milieuvriendelijke wagen wordt toegekend aan de koper van de wagen. Alleen natuurlijke personen (dus geen vennootschappen of rechtspersonen) die in België wonen en die het voertuig hebben ingeschreven bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) kunnen de korting krijgen. Wat moet ik doen om de korting te krijgen? De leverancier bij wie u het nieuwe voertuig kocht, zal u een korting op de aankoopfactuur geven. Dat betekent dat de verkoper de korting onmiddellijk afhoudt van de prijs van het voertuig. U moet dus zelf niets meer doen om de korting te krijgen. 10

10 Hoe wordt de korting berekend? De korting wordt door de verkoper berekend op basis van de verkoopprijs van het voertuig (btw inbegrepen), zoals vermeld op de factuur die u ontvangt bij levering. De btw wordt berekend op de verkoopprijs van het voertuig vóór het verlenen van de korting op factuur. Voorbeeld 1: Aankoop in 2011 van een nieuw voertuig met een maximale CO2-uitstoot van 105 gram per km Prijs van het voertuig (excl. btw) ,00 btw (21 % op ) 6.300,00 Totaal ,00 CO2-korting (15 % van ) ,00 (> 4.640,00) beperkt tot: ,00 Te betalen ,00 Voorbeeld 2: Aankoop in 2011 van een nieuw voertuig met een CO2-uitstoot tussen 105 en 115 gram per km Prijs van het voertuig (excl. btw) ,00 btw (21% op ) 2.100,00 Totaal ,00 CO2-korting (3 % van ) - 363,00 (< 870,00) Te betalen ,00 11

11 Belastingvermindering voor elektrische voertuigen en laadpalen Onder welke voorwaarden heb ik recht op een belastingvermindering? U bent een natuurlijke persoon (dus geen vennootschap of rechtspersoon). U dient in België een belastingaangifte in en u doet de betaling gedurende de belastbare periode. U koopt een elektrisch voertuig, en/of u installeert een elektrische laadpaal. Het aangekochte voertuig is in nieuwe staat : het wordt bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen) ingeschreven en dat gebeurde nog niet eerder (in België of in het buitenland) dan de datum die voorkomt op de factuur. Hoeveel bedraagt de belastingvermindering? U koopt een personenwagen, een wagen voor dubbel gebruik of een minibus die uitsluitend door een elektrische motor wordt aangedreven. U geniet een belastingvermindering van 30 % op de aankoopwaarde. De vermindering bedraagt voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) maximum euro. Voor aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) maximum euro. 12

12 U koopt een motorfiets, een driewieler of een vierwieler die uitsluitend door een elektrische motor wordt aangedreven en waarmee minstens twee personen kunnen worden vervoerd. Om het voertuig te mogen besturen, is een Belgisch (categorie A en B), Europees of buitenlands equivalent rijbewijs vereist. U geniet een belastingvermindering van 15 % op de aankoopwaarde. De vermindering bedraagt voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) maximum euro (in het geval van een vierwieler) of euro (in het geval van een motorfiets of een driewieler). Voor aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) wordt dat respectievelijk en euro. U investeert in een elektrische laadpaal aan de buitenkant van uw woning. U geniet een belastingvermindering van 40 % op de investering. De vermindering bedraagt voor aanslagjaren 2011 en 2012 (inkomsten 2010 en 2011) maximum 250 euro. Hoe kan ik de belastingvermindering krijgen? U vult het juiste bedrag in naast de daartoe bestemde code in vak IX van uw belastingaangifte. Ik heb bij de aankoop van mijn voertuig al een financiële tussenkomst gekregen via het ecobonus-malussysteem van het Waals Gewest. Heb ik dan nog recht op de belastingvermindering? Ja. U kunt beide voordelen zonder probleem cumuleren. 13

13 Aankoop in het buitenland Welke douaneformaliteiten moet ik vervullen en welke belastingen moet ik betalen wanneer ik in het buitenland een auto koop om hem vervolgens in België in te schrijven? 1. U koopt een auto in een lidstaat die behoort tot het btw-gebied van de Europese Unie Opgelet: Het gaat hier niet om een auto die u in België binnenbrengt omdat u verhuist. Het gaat hier om een communautaire auto die u als particulier koopt in een lidstaat van het btw-gebied van de EU om hem vervolgens in België op uw naam in te schrijven. Na het binnenbrengen van de auto in België moet u hem aangeven in een Belgisch douanekantoor naar keuze. Wanneer u een voertuig auto koopt in een lidstaat van het btw-gebied van de Europese Unie, is het belangrijk te weten dat de btw-wetgeving een onderscheid maakt tussen nieuwe en niet-nieuwe auto s. Nieuwe auto Op basis van de btw-wetgeving wordt een auto als nieuw (*) beschouwd als de levering binnen de 6 maanden na de eerste ingebruikname plaatsvindt OF als de auto maximum km heeft afgelegd op het tijdstip van de levering. 14

14 Nieuw voertuig (*) Voor te leggen documenten in het douanekantoor Te betalen belastingen in het Belgisch douanekantoor Aanvraag tot inschrijving - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval, het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - aangifte nr. 446 (bijzondere btw-aangifte inzake de intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen) in principe 21 % btw De douane kleeft een vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig "Niet-nieuwe auto" Op basis van de btw-wetgeving wordt een auto als niet-nieuw (*) beschouwd als de levering meer dan 6 maanden na de eerste ingebruikname plaatsvindt EN als de auto meer dan km heeft afgelegd op het tijdstip van de levering. 15

15 Niet-nieuw voertuig (*) Voor te leggen documenten in het douanekantoor Te betalen belastingen Aanvraag tot inschrijving - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document De verkoper is een btwbelastingplichtige In België is er geen btw verschuldigd, maar wel in de lidstaat van aankoop. U moet de btw aan de verkoper betalen. Het tarief is dat van de lidstaat van aankoop. Indien u de auto aankoopt bij een garagist, kan de btw in bepaalde gevallen berekend worden over de winstmarge van de verkoper (zie p. 8). De verkoper is een particulier Er is geen btw verschuldigd, noch in België noch in de lidstaat van aankoop. De douane kleeft een vignet 705 op een aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig. 2. U koopt een auto buiten het douanegebied van de Europese Unie Opgelet: Het gaat hier niet om een auto die u in België invoert omdat u verhuist. Het gaat hier om een auto die u als particulier koopt in een land dat geen deel uitmaakt van het douanegebied van de Europese Unie om hem vervolgens in België op uw naam in te schrijven. 16

16 U moet de auto aangeven in het eerste douanekantoor waarlangs u de Europese Unie binnenkomt. Er kunnen zich drie situaties voordoen: 1. Het douanekantoor waarlangs u de Europese Unie binnenkomt, ligt in België Voor te leggen documenten in het Belgisch douanekantoor Te betalen belastingen in het Belgisch douanekantoor Aanvraag tot inschrijving - enig document IM of EU - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - rechten bij invoer: ze worden berekend op de douanewaarde van de auto; het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een auto bedraagt het tarief in principe 10 %) - btw: 21 % van de som douanewaarde + rechten bij invoer + bijkomende kosten De douane kleeft een vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig. 17

17 2. Het douanekantoor waarlangs u het btw-gebied van de Europese Unie binnenkomt, ligt in een andere lidstaat en u wil de invoerformaliteiten daar vervullen Voor te leggen documenten in het douanekantoor van de andere lidstaat Te betalen belastingen Voor te leggen documenten in een Belgisch douanekantoor naar keuze Aanvraag tot inschrijving - enig document IM of EU - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - rechten bij invoer: ze worden berekend op de douanewaarde van de auto; het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een auto bedraagt het tarief in principe 10 %) - btw: berekend op de som "douanewaarde + rechten bij invoer + bijkomende kosten" (het toepasselijke btw-tarief is dat van de lidstaat van invoer) - het in de andere lidstaat geldig gemaakt enig document IM of EU - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document De Belgische douane kleeft een vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig. 18

18 3. Het douanekantoor waarlangs u het gebied van de Europese Unie binnenkomt, ligt in een andere lidstaat en u wil de invoerformaliteiten in België vervullen Voor te leggen documenten in het douanekantoor van de andere lidstaat Voor te leggen documenten in een Belgisch douanekantoor naar keuze Te betalen belastingen in het Belgisch douanekantoor van bestemming Aanvraag tot inschrijving - enig document T1 waarop een Belgisch douanekantoor als eindbestemming vermeld is - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - enig document T1 - enig document IM of EU - aankoopfactuur (of aankoopbewijs) en eventuele andere handelsdocumenten - in voorkomend geval het origineel buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document - rechten bij invoer: ze worden berekend op de douanewaarde van de auto; het tarief wordt vastgesteld op basis van het soort voertuig (voor een auto bedraagt het tarief in principe 10 %) - btw: 21 % op de som "douanewaarde + rechten bij invoer + bijkomende kosten" De Belgische douane kleeft een vignet 705 op de aanvraag tot inschrijving (roze formulier) en maakt er het vak W op geldig. 19

19 Welke landen maken deel uit van het btw- en het douanegebied van de Europese Unie? Het btw-gebied van de Europese Unie bevat de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk: Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales), en Noord-Ierland, Zweden. Let op: onder andere de volgende gebieden behoren niet tot het btw-gebied van de Europese Unie: wat betreft Cyprus: de zones waarover de regering van Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent (het Turkse deel). De zones Akrotiri en Dhekelia die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen, worden voor het bepalen van het btw-gebied wel geacht deel uit te maken van Cyprus wat betreft Denemarken: de Faroëreilanden en Groenland wat betreft Duitsland: het eiland Helgoland en het grondgebied van Büsingen wat betreft Finland: de Aland-eilanden wat betreft Frankrijk: de overzeese departementen en de overzeese gebieden (voor het bepalen van het btw-gebied wordt Monaco wel geacht deel uit te maken van Frankrijk) wat betreft Griekenland: de Berg Athos wat betreft Italië: Livigno, Campione d Italia en de nationale wateren van het Luganomeer en San Marino wat betreft Spanje: Ceuta, Melilla en de Canarische Eilanden wat betreft het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord-Ierland: Gibraltar en de Kanaaleilanden. Het eiland Man behoort wel tot het btwgebied. Het douanegebied van de Europese Unie bestaat uit het btw-gebied plus de berg Athos, de Franse Overzeese Departementen, de Canarische Eilanden, de Kanaaleilanden en de Alandeilanden. 20

20 Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Inschrijving en belastingen 21

21 Inschrijving Waar moet ik mijn voertuig inschrijven? Nadat u uw voertuig heeft gekocht, moet u het voertuig inschrijven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In Brussel bevinden de loketten van deze directie zich in het gebouw City Atrium Vooruitgangstraat Brussel De meeste grote provinciesteden beschikken ook over een DIV-antenne (zie > Div > De provinciale loketten). Om het u nog gemakkelijker te maken, is het voortaan ook mogelijk om via uw verzekeringsmakelaar uw voertuig online in te schrijven met de toepassing WebDIV. Surf voor meer info naar > Div > Webdiv: inschrijving van voertuigen via Internet. 23

22 Verkeersbelasting Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet. Dat geldt voor alle natuurlijke personen die er hun verblijfplaats hebben en alle rechtspersonen waarvan de zetel zich in het Vlaams Gewest bevindt. Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) Bauwensplaats 13 - bus Aalst Tel.: 1700 (Vlaamse infolijn) Hoeveel verkeersbelasting moet ik betalen? Belasting op inverkeerstelling De belasting op inverkeerstelling is een belasting op nieuwe of tweedehandse voertuigen. Het is een eenmalige belasting die u moet betalen als het voertuig op uw naam is ingeschreven. U betaalt de belasting op het ogenblik dat u het voertuig voor het eerst in gebruik neemt op de openbare weg. Alle personenauto s, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen zijn onderworpen aan de belasting op inverkeerstelling. Het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (pk) of in kilowatt (kw), bepaalt het bedrag van de belasting. Als u over een voertuig beschikt dat gedeeltelijk of helemaal aangedreven wordt door lpg, krijgt u een vermindering van 298 euro op de belasting op inverkeerstelling, beperkt tot het bedrag van de belasting. Tarieven van de verkeersbelasting: zie > Thema's > Vervoer 24

23 Jaarlijkse verkeersbelasting U moet jaarlijks een verkeersbelasting betalen wanneer u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. De verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig. Als uw voertuig volledig of gedeeltelijk op lpg rijdt, moet u jaarlijks een lpg-toeslag of aanvullende verkeersbelasting betalen. Het bedrag van die lpg-toeslag wordt berekend op grond van het vermogen van de motor van uw voertuig. U kunt een vermindering van verkeersbelasting genieten: voor auto s die ouder zijn dan 25 jaar (oldtimers) voor kampeeraanhangwagens en voor aanhangwagens die ontworpen zijn voor het vervoer van een boot voor militaire voertuigen uit verzamelingen Voor deze voertuigen geldt een forfaitair tarief dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Er wordt vrijstelling van verkeersbelasting verleend aan de volgende categorieën van auto s: openbare diensten taxi s en voertuigen verhuurd met bestuurder ziekenwagens 1 auto s van bepaalde gehandicapte of invalide personen 1 proefrijdende voertuigen 2 voertuigen van internationale organisaties of van bepaalde personeelsleden ervan 1 tijdelijk in België gebruikte auto s van niet-verblijfhouders, die op basis van wederkerigheid of door internationale overeenkomsten van verkeersbelasting zijn vrijgesteld 1 voertuigen ingeschreven in het buitenland en gebruikt door een Belgische verblijfhouder, die door de in het buitenland gevestigde werkgever ter beschikking worden gesteld 2 Tarieven van de verkeersbelasting: zie > Thema's > Vervoer 1 Voor deze categorieën van voertuigen wordt eveneens vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling verleend. 2 Deze categorie van voertuigen is niet onderworpen aan de belasting op de inverkeerstelling. 25

24 Ecomalus in het Waals Gewest Om op een duurzame wijze de strijd aan te binden met de gevolgen van de opwarming van het klimaat heeft de Waalse Regering op 5 maart 2008 een decreet over de invoering van een ecomalus op de CO2-emissies van autovoertuigen van natuurlijke personen goedgekeurd. Wie in het Waals Gewest woont, zal dus bij aankoop van een vervuilende auto een ecomalus moeten betalen. Die ecomalus wordt toegevoegd aan de belasting op de inverkeerstelling. Voor wie geldt de ecomalus? Elke natuurlijke persoon die op het moment van de inschrijving van het voertuig in het Waals Gewest woont. Rechtspersonen zijn dus niet onderworpen aan de ecomalus. Bij verhuis naar of vanuit een ander gewest is de woonplaats op de datum van inschrijving bepalend voor de toepassing van de ecomalus. De ecomalus is niet verschuldigd bij overdracht van nummerplaten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden. Voor welke voertuigen geldt de ecomalus? Elke personenauto of auto voor dubbel gebruik die werd ingeschreven in België door een natuurlijke persoon die zijn domicilie heeft in het Waals Gewest. Bedrijfsvoertuigen en dienstvoertuigen zijn dus uitgesloten van deze regeling. Voertuigen die worden ingeschreven als oldtimer worden momenteel onderworpen aan een ecomalus van 0 euro. 26

25 NIEUW VOERTUIG Wat is een nieuw voertuig? Een voertuig wordt als nieuw beschouwd - als het niet ouder is dan twee jaar - en het nog geen 300 km op de teller heeft staan - en het nog niet werd ingeschreven in België of in het buitenland. Hoeveel bedraagt de ecomalus voor een nieuw aangekocht voertuig? Het bedrag van de ecomalus kunt u afleiden uit onderstaande tabel: CO2 -uitstoot in gram per km euro en meer Opgelet! Als de CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagen minder dan 226 gr/km bedraagt: wordt de CO2-uitstoot van de aangekochte wagen voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste verminderd met 10 gram. 27

26 wordt de CO2-uitstoot van de aangekochte wagen voor gezinnen met minstens 4 kinderen ten laste verminderd met 20 gram. wordt de CO2-uitstoot van de aangekochte wagen verminderd met 10 gram als het voertuig op de dag van zijn inschrijving: origineel uitgerust is met een lpg-installatie uitgerust is met een lpg-installatie die werd geplaatst door een erkend, zelfstandig installateur en werd goedgekeurd door de technische controle TWEEDEHANDS VOERTUIG Wat is een tweedehands voertuig? Een tweedehands voertuig is elk voertuig dat niet nieuw is. Een nieuw voertuig is niet ouder dan twee jaar, heeft nog geen 300 km op de teller staan en werd nog niet ingeschreven in België of in het buitenland. Hoeveel bedraagt de ecomalus voor een tweedehands voertuig? Het bedrag van de ecomalus kunt u afleiden uit de volgende tabellen: Eerste geval: het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig stoot 226 gram CO2 per km of meer uit Ongeacht het feit of het aangekochte voertuig al dan niet een ouder voertuig vervangt, bedraagt de ecomalus: CO2 -uitstoot in gram per km euro en meer

27 Tweede geval: de nieuw ingeschreven tweedehands voertuig stoot minder dan 226 gram CO2 per km uit In dit geval speelt de CO2-uitstoot van het oude voertuig dat u vervangt wél een rol. In de volgende tabel vindt u het bedrag van de ecomalus op het punt waar de hoeveelheid CO2-uitstoot van het oude voertuig die van het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig kruist. Merk op dat: er geen ecomalus verschuldigd is als de CO2-uitstoot van het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig minder dan 156 gr/km bedraagt als het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig geen oud voertuig vervangt, de CO2-uitstoot waarmee het vergeleken moet worden, wettelijk vastgesteld wordt op 150 gr/km CO2 -uitstoot in gram per km Uw nieuw ingeschreven tweedehands voertuig Uw oud voertuig

28 Opgelet! Als de CO2-uitstoot van het nieuw ingeschreven tweedehands voertuig minder dan 226 gram per km bedraagt: wordt de CO2-uitstoot van dat aangekochte tweedehands voertuig voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste verminderd met 10 gram. wordt de CO2-uitstoot van dat aangekochte tweedehands voertuig voor gezinnen met minstens 4 kinderen ten laste verminderd met 20 gram. wordt de CO2-uitstoot van dat aangekochte tweedehands voertuig verminderd met 10 gram als dat voertuig op de dag van zijn inschrijving: origineel uitgerust is met een lpg-installatie uitgerust is met een lpg-installatie die werd geplaatst door een erkend, zelfstandig installateur en werd goedgekeurd door de technische controle Hoe wordt de CO2-uitstoot bepaald voor de berekening van de bonus/malus? Er zijn 3 mogelijkheden: 1. De Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) heeft een CO2-uitstoot geregistreerd en doorgegeven aan de belastingdiensten. Het is met die uitstoot dat rekening wordt gehouden. De uitstoot komt overeen met wat op het gelijkvormigheidsattest en op het inschrijvingsbewijs (roze kaart) van het voertuig staat. 2. De DIV kent de CO2-uitstoot niet want hij komt niet voor op het inschrijvingsbewijs van het voertuig (roze kaart). In dat geval passen de belastingdiensten de volgende formule toe om de CO2-uitstoot te bepalen: - benzinevoertuigen: CO2-uitstoot = FC x 23,9 - dieselvoertuigen: CO2-uitstoot = FC x 26,4 waarbij FC = gemengd of gecombineerd verbruik in en buiten de stad in liter per 100 km, zoals berekend overeenkomstig de EU-richtlijn 80/1268/EEG van de Raad van 16 december 1980 met betrekking tot de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van motorvoertuigen 30

29 3. De FC (het verbruik) is niet gekend. In dat geval wordt een standaarduitstoot toegepast: - benzinevoertuigen: CO2-uitstoot 195 gr per km - dieselvoertuigen: CO2-uitstoot 186 gr per km Wat als de CO2-uitstoot op uw uitnodiging tot betaling niet overeenkomt met de werkelijkheid (scenario 2 of 3 hierboven)? Neem opnieuw contact op met uw verzekeringsmakelaar en bezorg hem een kopie van het inschrijvingsbewijs en van het gelijkvormigheidsattest waarop de werkelijke CO2-uitstoot van uw voertuig vermeld staat. Dien vóór de uiterste betaaldatum vermeld op uw uitnodiging tot betaling een nieuwe aanvraag tot inschrijving in. U ontvangt dan een nieuw inschrijvingbewijs. De belastingdiensten (het Waals Gewest en de Federale Overheidsdienst Financiën samen), zorgen ervoor dat het verschuldigde bedrag wordt aangepast zonder dat u hiervoor een bezwaar moet indienen bij die diensten. Moet ik intussen betalen? Ja, maar het eventuele saldo zal u zo snel mogelijk worden terugbetaald. Hoe en wanneer moet ik mijn verkeersbelasting betalen? In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nadat u uw voertuig heeft ingeschreven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, zult u normaalgesproken van de Dienst Belastingen - Auto's van de FOD Financiën, in de loop van de maand die volgt op de maand van de inschrijving, een uitnodiging tot betaling ontvangen. 31

30 In het Vlaams Gewest Vanaf 1 januari 2011 is het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) (gegevens p. 24) bevoegd voor de inning en invordering van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. De belastingen moeten uiterlijk binnen een termijn van 2 maand vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet worden betaald op de manier die vermeld wordt op het aanslagbiljet. Wat moet ik doen wanneer ik geen uitnodiging tot betaling heb gekregen? In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wanneer u de uitnodiging tot betaling van uw verkeersbelasting niet heeft gekregen, moet u zelf de volgende stappen zetten: Stap 1: U vraagt in om het even welk ontvangkantoor van de belastingen welk bedrag u moet betalen. Stap 2: U vermeldt op het overschrijvingsformulier uw nummerplaat en uw volledige identiteit zoals zij op het inschrijvingsbewijs staat. Stap 3: U betaalt onmiddellijk het verschuldigde bedrag op PRK van de Dienst Belastingen - Auto's - Brussel. In het Vlaams Gewest Vanaf 1 januari 2011 is het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) (gegevens p. 24) bevoegd voor de inning en invordering van de belasting op inverkeerstelling, en de jaarlijkse verkeersbelasting. 32

31 Wat gebeurt er wanneer ik mijn verkeersbelasting te laat of niet betaal? In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wanneer bij een controle op de openbare weg wordt vastgesteld dat u de verkeersbelasting niet betaald heeft, zijn er twee manieren om u in regel te stellen: 1. Ofwel betaalt u onmiddellijk met uw debetkaart (Bancontact of Mister Cash) in handen van de verbalisant, via een mobiele betaalterminal. 2. Indien u uw schuld niet met debetkaart betaalt, wordt het voertuig ingehouden. U heeft dan nog de mogelijkheid de betaling te verrichten binnen de 96 uur (4 dagen) na de vaststelling van de overtreding via een bankoverschrijving storting postwissel gecertificeerde of gewaarborgde vooraf gekruiste cheque Daartoe ontvangt u de nodige betalingsinformatie. Nadat u heeft betaald, bezorgt u het bewijs van betaling aan de ontvanger van de directe belastingen zodat uw voertuig kan worden vrijgegeven. Indien u niet betaald heeft binnen de termijn van 96 uur, wordt uw voertuig in beslag genomen en kan de rechter de verkoop van het in beslag genomen voertuig bevelen. In het Vlaams Gewest Wanneer u de verkeersbelasting niet betaalt, zult u van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) (gegevens p. 24) een herinnering krijgen, eventueel gevolgd door een laatste herinnering. Die laatste herinnering wordt niet aangetekend opgestuurd, maar heeft wel de rechtskracht ervan. 33

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig en/of bij de installatie van een laadpaal Inkomsten 2010 en 2011 (aanslagjaren 2011 en 2012) Maatregelen geldig van

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 20 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting

Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Algemene informatie verkeersbelastingen

Algemene informatie verkeersbelastingen Algemene informatie verkeersbelastingen A. Belasting op inverkeerstelling De belasting op de inverkeerstelling of kortweg de BIV wordt geheven op elke eerste inverkeerstelling op de openbare weg door één

Nadere informatie

Op de weg in België

Op de weg in België Op de weg in België - 2010 - De juiste auto kiezen De aankoop van een auto is een heel persoonlijke keuze, in functie van de eigen behoeften, voorkeur of smaak. Toch bestaat er één tip die voor iedereen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2010-20 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten

TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Agentschap Vlaamse Belastingdienst TARIEVEN VAN DE VERKEERSBELASTING voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2010 tot en met 30/06/2011 Vlaamse Belastingdienst Bauwensplaats

Nadere informatie

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrachtwagens af 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens EENDRACHT MAAKT MACHT Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: www.financien.belgium.be Publicaties Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Strategische

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

TARIEVEN. van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten. Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016

TARIEVEN. van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten. Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 TARIEVEN van de verkeersbelastingen voor personenwagens, lichte vrachtwagens en aanverwanten Geldig van 01/07/2015 tot en met 30/06/2016 p VLAAMSE BELASTINGDIENST TARIEVEN van de verkeersbelasting voor

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Vrachtwagens. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrachtwagens Vanaf 1 januari 2011 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten t.e.m. 31 december 2009

Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten t.e.m. 31 december 2009 Afdeling 3. De aftrekbeperking van autokosten t.e.m. 31 december 2009 1. Andere kosten dan brandstofkosten De 75%-aftrekbeperking m.b.t. autokosten werd in de vennootschapsbelasting vervangen door een

Nadere informatie

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s

Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s Bijlage 1 AFP06-725 Overzicht registratiebelastingen in Europese Unie bij aanschaf personenauto s Een beschrijving van -grondslag -tarief -bijzondere regelingen -regeling bij import van gebruikte auto

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010

Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke voertuigen. cijfers 2009 nieuwigheden 2010 Fiscaliteit ten dienste van milieuvriendelijke cijfers 2009 nieuwigheden 2010 DIDIER REYNDERS, Vice- Eerste Minister et Minister van Financiën BERNARD CLERFAYT, Staatssecretaris voor Milieufiscaliteit

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Een auto inschrijven

Een auto inschrijven Een auto inschrijven Wanneer moet een auto worden ingeschreven? Zodra een nieuw of tweedehands voertuig in België op de openbare weg wordt gebracht, moet het voertuig worden ingeschreven. Ook wanneer een

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00

Werknemers. Ink AJ Ink AJ Top. Vervangingsinkomsten. Ink AJ , ,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink AJ 2016 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Méhdi Zagheden Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Dit betekent meteen dat u de Belgische BIV en verkeersbelasting moet betalen. Op het algemeen principe is er één uitzondering.

Dit betekent meteen dat u de Belgische BIV en verkeersbelasting moet betalen. Op het algemeen principe is er één uitzondering. BUITENLANDSE NUMMERPLAAT IN BELGIE RIJDEN? Inhoud Het principe is duidelijk.... Op het algemeen principe is er één uitzondering.... Let wel, deze uitzondering... Hoe zit het met de Luxemburgse cross-borderleasing?...

Nadere informatie

Aangifte voor de verkeersbelasting

Aangifte voor de verkeersbelasting Aangifte voor de verkeersbelasting VFP9932-N-160615 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland

Btw bij inkoop van goederen in het buitenland Btw bij inkoop van Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers in het buitenland? Dat heeft gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen inkoopt.

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland

BTW bij inkoop van goederen in het buitenland BTW bij inkoop van goederen in het buitenland Koopt u voor uw onderneming goederen in van leveranciers? Dat heeft gevolgen voor de BTW. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land waar u de goederen

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Firmawagens Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Ingave firmawagens in HiAnt 2.1 Firmawagen toevoegen 2.2 Info wagen 2.3 Info Persoon 2.4 Firmawagen opslaan 2.5 Firmawagen

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Fiscale brochure Lichte vrachtwagen

Fiscale brochure Lichte vrachtwagen Fiscale brochure Lichte vrachtwagen Inhoudsopgave 1 Wat is een lichte vrachtauto?... 2 2 Welke types genieten van een gunstig fiscaal stelsel?... 3 3 Welke fiscale voordelen heeft een echte lichte vrachtauto?...

Nadere informatie

Fiscale Handleiding voor de Carpooler

Fiscale Handleiding voor de Carpooler 1 Fiscale Handleiding voor de Carpooler 2 Fiscale handleiding voor carpooling voor werknemers Ter promotie van carpoolen als vorm van duurzaam woon-werkverkeer heeft de federale overheid een fiscaal voordeel

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

Niet-binnenlandse handelingen

Niet-binnenlandse handelingen 1 uitvoer (art. 39-42) 2 intracommunautaire handelingen - intracommunautaire verwervingen - intracommunautaire leveringen 3 invoer uitvoer UITVOER wat? levering van goederen met vervoer bestemd voor derdeland

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven geldig van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor het

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie