Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ)"

Transcriptie

1 Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) t.b.v. aanlevering technische databaseversie Harmen van Oene

2 Inhoud Inhoud Documenthistorie Inleiding Externe documenten Bestandspecificaties Inhoudelijk Naamgeving bestanden Heraanlevering Validaties Technische validatie Controle op dubbele records Controle op uitsluitingen Controle van vervolgvragen Controle op records die niet in aanmerking komen voor analyse Controle op (gewenste) omvang van de dataset Codeboek CQ KZ Keuzelijst waarden CQ vragenlijsten Pagina 2 van 20

3 1 Documenthistorie Datum Versie Beschrijving wijziging Uitsluiting op systeemdatum langer dan 1 jaar gelden vervalt. Alle records in 2013,2013 en 2014 worden meegenomen. V39 staat in categorie nooit-altijd-nvt in plaats van nooit-altijd Nummering positie in codeboek bijgewerkt V69nl toegevoegd in codeboek Pagina 3 van 20

4 2 Inleiding Dit document is bestemd voor meetbureaus die CQI-gegevens aanleveren aan de ACTIZ portaal voor de spiegelinformatie voor de kraamzorg. 2.1 Externe documenten De specificaties zoals weergegeven in dit document zijn onlosmakelijk verbonden met de vragenlijst zoals gepubliceerd door CKZ, in de versie 3.2, gepubliceerd in juli Deze specificaties zijn niet geldig voor aanleveringen van metingen die zijn uitgevoerd met behulp van andere vragenlijstversies. De vragenlijst is te downloaden op de website van CKZ (het betreft de schriftelijke en online versie met facultateve vragen): Pagina 4 van 20

5 3 Bestandspecificaties 3.1 Inhoudelijk De volgende inhoudelijke vereisten zijn van toepassing op de aan te leveren bestanden.» De bestanden dienen te worden opgesteld in CSV-formaat: o de eerste regel van het bestand bevat de kolomnamen zoals in dit document gespecificeerd o velden worden gescheiden met puntcomma ; o lege velden worden niet overgeslagen, zodoende is het aantal velden per regel altijd gelijk aan het aantal kolomnamen o datums worden genoteerd in het formaat DD-MM-JJJJ (vb ) o het scheidingsteken ; mag niet worden gebruikt in de waarden zelf o de velden staan altijd in de volgorde zoals hoofdstuk 5 (codeboek) staat beschreven 3.2 Naamgeving bestanden Bij aanlevering van het bestand dient de bestandsnaam voorzien van de extensie CSV. 3.3 Heraanlevering Het is niet mogelijk om data van een organisatie opnieuw aan te leveren Pagina 5 van 20

6 4 Validaties De validatieprocedure bestaat uit twee momenten:» Direct bij aanlevering: technische validatie.» Na aanlevering: diverse (inhoudelijke) validaties. Meestal duurt het ongeveer 15 minuten voordat de validaties zijn uitgevoerd. Van deze validaties wordt een verwerkingsverslag opgesteld. Dit verslag is op het scherm te zien. 4.1 Technische validatie Bij aanlevering van het bestand wordt direct een technische validatie uitgevoerd. In deze validatie wordt:» gecontroleerd of het bestand voldoet aan de technische specificaties zoals hierboven beschreven, bijvoorbeeld: o fout in datumnotatie, tekstuele waarden in een numeriek veld en fout in kolomnamen» gecontroleerd of de waarden van de velden binnen de toegestane waarden passen (domeincontroles). Als voor een bepaald veld invoerrestricties van toepassing zijn, zijn deze in dit document gespecificeerd. Als het bestand één of meer van bovenstaande fouten bevat wordt het bestand geheel afgekeurd en worden de gegevens niet verder verwerkt. Er volgt dan dus ook geen verwerkingsverslag. 4.2 Controle op dubbele records Indien in het aangeleverde bestand dubbele records worden gevonden, worden beide records afgekeurd. Identificerend voor een record zijn:» Code meetbureau» Code cliënt Een combinatie van deze gegevens mag dus slechts één keer voorkomen in het aangeleverde bestand. 4.3 Controle op uitsluitingen Indien één van de volgende situaties zich voordoet wordt het gehele record afgekeurd.» invuldatum in toekomst t.o.v. systeemdatum (onwaarschijnlijke datum.» v01 = 2 of v01 = leeg (buiten de doelgroep)» v64 = 1 (jonger dan 16 jaar)» v70 = 2 (hulp door iemand anders) en v71a t/m v71d zijn leeg» v71c = 2 (iemand anders heeft de vragen beantwoord)» 25 of meer vragen leeg uit de set v01 t/m v03, v09, v10, v15, v18, v21, v22, v24, v26, v28 t/m v59, v61, v64 t/m v Pagina 6 van 20

7 4.4 Controle van vervolgvragen In de formulieren komen een aantal screener-/vervolgvraag combinaties voor. Screenervragen zijn vragen waarbij de antwoorden bepalend zijn voor het invullen, dan wel overslaan, van één of meer vervolgvragen. Hierbij zijn de screenervragen leidend. Screenervraag Waarde(n) Vervolgvragen leeglaten v03a 2 v04 t/m v08 v07 1 v08 v10 2 v11 t/m v14 v10 1 v15 t/m v17 v10 1,2,3 v10nl v11 1 v12 t/m v17 v12 4 v13 v15 2 v16, v17 v16f 1 v16fnl v18 3,4 v19, v20a t/m v20i, v20nl v20i 1 v20inl v22 3 v23 v24 1,3 v25 v26 1,3 v27 v65 1 t/m 8 v65nl v66 1 t/m 8 v66nl v67 1 t/m 8 v67nl v68 1 t/m 8 v68nl v69 1 t/m 8 v69nl v70 1 v71a t/m v71d 4.5 Controle op records die niet in aanmerking komen voor analyse In het bestand is het veld verwijder opgenomen. Hierin kan door het meetbureau worden aangegeven of een record in aanmerking komt voor analyse (verwijder=0) of dat deze verwijderd dient te worden van de dataset (verwijder=1). (Zie: Richtlijn opschoning van CKZ). Voor records met verwijder=1 worden wel alle validaties uitgevoerd zodat het record de status goedgekeurd of afgekeurd kan krijgen. Alle meldingen behorend bij de validaties, worden in dat geval onderdrukt in het validatierapport, behalve de volgende: Pagina 7 van 20

8 » Indien het record de status goedgekeurd heeft, dan wordt de volgende melding afgedrukt: Veld verwijder=1; record echter wel goedgekeurd. 4.6 Controle op (gewenste) omvang van de dataset Indien het aantal overgebleven records minder dan 10 bedraagt dan wordt de volgende melding in het verwerkingsverslag gegeven: Het aantal overgebleven formulieren na schoning is minder dan 10. Dit aantal is te klein voor bewerking in vergelijkende analyses Pagina 8 van 20

9 5 Codeboek CQ KZ Kolom1 positie variabele type restrictie keuzelijst omschrijving/vraag 4 1 code num vrij, >0 code 4 2 bureau num geldig, >0 code meetbureau 4 3 infeenh num geldig, >0 code informatie eenheid 4 4 client num vrij, >0, uniek code client 4 5 datum datum dd/mm/yyyy verzenddatum 4 6 verwijder enum verwijder record moet verwijderd worden uit dataset 4 7 niet enum niet vragenlijst niet/wel ingevuld 4 8 v01 enum ja-nee Heeft u in de afgelopen 3 maanden kraamzorg gekregen? 4 9 v02 datum dd/mm/yyyy 4 10 v03a enum nee-ja Nee 4 11 v03b enum nee-ja Ja, er is iemand bij mij thuis geweest 4 12 v03c enum nee-ja Ja, tijdens een groepsbijeenkomst/ groepsintake 4 13 v03d enum nee-ja Ja, er is telefonisch contact geweest 4 14 v04 enum nee-ja Bent u geïnformeerd over wat u in huis moest hebben voor de bevalling en daarna? 4 15 v05 enum nee-ja Kreeg u informatie van de kraamzorgaanbieder over de dingen die wel of juist niet bij de taken van de kraamverzorgende horen? 4 16 v06 enum nee-ja Kreeg u informatie over de bereikbaarheid van de kraamzorgaanbieder? 4 17 v07 enum nee-ja Is met u besproken hoeveel uren kraamzorg u zou krijgen? 4 18 v08 enum gesprek_uren Wat is er met u afgesproken tijdens het gesprek over het aantal uren kraamzorg dat u na de bevalling zou krijgen? 4 19 v08minder num vrij, >=0 Minder dan 49 uur, namelijk 4 20 v08meer num vrij, >=0 Meer dan 49 uur, namelijk 4 21 v09 enum afspraken Zijn er met u schriftelijke afspraken gemaakt over de kraamzorg die u van de kraamzorgaanbieder zou krijgen? 4 22 v10 enum bevallen_waar Waar bent u bevallen? 4 23 v10nl num Anders, namelijk

10 Kolom1 positie variabele type restrictie keuzelijst omschrijving/vraag 4 24 v11 enum nee-ja Is er een kraamverzorgende opgeroepen om bij de bevalling te assisteren? 4 25 v12a enum nee-ja nee, de bevalling ging te snel 4 26 v12b enum nee-ja nee, de kraamverzorgende was te laat opgeroepen 4 27 v12c enum nee-ja nee, de kraamverzorgende kwam te laat 4 28 v12d enum nee-ja ja 4 29 v13 enum probleem Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet op tijd was om te helpen bij de bevalling? 4 30 v14 enum cijfer Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende voor de zorg tijdens de bevalling? 4 31 v15 enum nee-ja Was de kraamverzorgende snel aanwezig nadat u thuis kwam? 4 32 v16a enum nee-ja Het tijdstip van thuiskomst viel buiten de werktijd van de kraamverzorgende 4 33 v16b enum nee-ja Er was op dat moment geen kraamverzorgende beschikbaar 4 34 v16c enum nee-ja De kraamzorgaanbieder wist niet dat ik thuiskwam 4 35 v16d enum nee-ja Er was geen kraamzorg afgesproken 4 36 v16e enum nee-ja Er was afgesproken dat de kraamverzorgende later zou komen 4 37 v16f enum nee-ja Anders, namelijk 4 38 v16fnl alnum max 150 tekens Anders, namelijk 4 39 v17 enum probleem Was het een probleem dat de kraamverzorgende niet snel aanwezig was nadat u thuis kwam? 4 40 v18 enum zorg_uren Heeft u het aantal uren kraamzorg gekregen dat vooraf met u was besproken? 4 41 v19 num vrij, >=0 Hoeveel uren kraamzorg heeft u gekregen? 4 42 v20a enum nee-ja Verblijf in het ziekenhuis na de bevalling 4 43 v20b enum nee-ja Meerling 4 44 v20c enum nee-ja Conditie baby 4 45 v20d enum nee-ja Conditie moeder 4 46 v20e enum nee-ja Problemen met voeding Pagina 10 van 20

11 Kolom1 positie variabele type restrictie keuzelijst omschrijving/vraag 4 47 v20f enum nee-ja Kosten 4 48 v20g enum nee-ja Eigen verzoek 4 49 v20h enum nee-ja Tekort aan kraamverzorgenden 4 50 v20i enum nee-ja Anders, namelijk: 4 51 v20inl alnum max 150 tekens Anders, namelijk: 4 52 v21 enum waardering_uren Wat vindt u van het uiteindelijke aantal uren kraamzorg dat u heeft gehad? 4 53 v22 enum kv_dezelfde Had u tijdens de hele kraamperiode overdag dezelfde kraamverzorgende? (de hulp tijdens de bevalling niet meerekenen) 4 54 v23 enum probleem Was het een probleem dat u tijdens de kraamperiode twee of meer verschillende kraamverzorgenden had? 4 55 v24 enum nee-ja-nvt Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van borstvoeding? 4 56 v25 enum nee-ja Was de begeleiding bij het geven van borstvoeding voldoende? 4 57 v26 enum nee-ja-nvt Heeft u begeleiding van de kraamverzorgende(n) gekregen bij het geven van flesvoeding? 4 58 v27 enum nee-ja Was de begeleiding bij het geven van flesvoeding voldoende? 4 59 v28 enum nooit-altijd Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) op een begrijpelijke manier uitleg? 4 60 v29 enum nooit-altijd Was (waren) de kraamverzorgende(n) beleefd tegen u? 4 61 v30 enum nooit-altijd Luisterde(n) de kraamverzorgende(n) aandachtig naar u? 4 62 v31 enum nooit-altijd Nam(en) de kraamverzorgende(n) u serieus? 4 63 v32 enum nooit-altijd Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor u? 4 64 v33 enum nooit-altijd Had(den) de kraamverzorgende(n) genoeg tijd voor uw baby? 4 65 v34 enum nooit-altijd Vond u de kraamverzorgende(n) deskundig? 4 66 v35 enum nooit-altijd Ging(en) de kraamverzorgende(n) zelfstandig te werk? 4 67 v36 enum nooit-altijd Was (waren) de kraamverzorgende(n) oplettend bij eventuele problemen? 4 68 v37 enum nooit-altijd Lette(n) de kraamverzorgende(n) erop dat u voldoende rust kreeg? 4 69 v38 enum nooit-altijd Begeleidde(n) de kraamverzorgende(n) u in de omgang met uw baby? Pagina 11 van 20

12 Kolom1 positie variabele type restrictie keuzelijst omschrijving/vraag 4 70 v39 enum nooit-altijd-nvt Betrok(ken) de kraamverzorgende(n) uw partner bij de kraamzorg? 4 71 v40 enum nooit-altijd Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor uw persoonlijke hygiëne? (comfortabel, schoon) 4 72 v41 enum nooit-altijd Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor de hygiëne van uw baby? (comfortabel, schoon) 4 73 v42 enum nooit-altijd Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) voor een schone omgeving (toilet, slaapkamer) 4 74 v43 enum nooit-altijd Zorgde(n) de kraamverzorgende(n) dat u zelfvertrouwen kreeg in de omgang met uw baby? 4 75 v44 enum nooit-altijd Voelde u zich op uw gemak bij de kraamverzorgende(n)? 4 76 v45 enum nooit-altijd Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) advies/ voorlichting over bijvoorbeeld hygiëne, baby verzorging, voeding? 4 77 v46 enum nee-ja Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) informatie over veilig slapen? 4 78 v47 enum nooit-altijd Gaf (gaven) de kraamverzorgende(n) u tegenstrijdige informatie? 4 79 v48 enum nee-ja Had(den) de kraamverzorgende(n) aandacht voor uw persoonlijke en culturele achtergrond? 4 80 v49 enum nooit-altijd Kon u meebeslissen over wat het beste is voor u en uw kind? 4 81 v50 enum nooit-altijd Werkte(n) de kraamverzorgende(n) op uw manier? (zoals u graag wilt dat dingen gedaan worden) 4 82 v51 enum nooit-altijd Hield(en) de kraamverzorgende(n) rekening met wat u zelf wel en niet kon? 4 83 v52 enum nooit-altijd Wist u bij wie u terecht kon met vragen, problemen en eventuele klachten over de geleverde kraamzorg? 4 84 v53 enum probleem-nvt Was het een probleem om de kraamzorgaanbieder telefonisch te bereiken? 4 85 v54 enum nooit-altijd Werkten de kraamverzorgende(n) en de verloskundige met elkaar samen? 4 86 v55 enum nooit-altijd Verwees de kraamverzorgende u naar de verloskundige wanneer u dat nodig vond? 4 87 v56 enum cijfer Welk cijfer geeft u de kraamverzorgende(n) voor de zorg tijdens de kraamperiode? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 uitstekend v57 enum beslist-niet-wel Zou u deze kraamverzorgende(n) bij vrienden en familie aanbevelen? 4 89 v58 enum cijfer Welk cijfer geeft u de kraamzorgaanbieder/ het kraambureau? 4 90 v59 enum beslist-niet-wel Zou u deze kraamzorgaanbieder/ dit kraambureau bij vrienden en familie aanbevelen? 4 91 v60 enum nee-ja Kreeg u deze kraamzorg voor de geboorte van u eerste kind? 4 92 v61 enum uitstekend-slecht Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Pagina 12 van 20

13 Kolom1 positie variabele type restrictie keuzelijst omschrijving/vraag 4 93 v62 enum uitstekend-slecht Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van uw baby noemen? 4 94 v63 enum uitstekend-slecht Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke gezondheid noemen? 4 95 v64 enum leeftijd Wat is uw leeftijd? 4 96 v65 enum opleiding Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) 4 97 v65nl alnum max 150 tekens andere opleiding 4 98 v66 enum geboorteland Wat is het geboorteland van uzelf? 4 99 v66nl alnum max 150 tekens ander geboorteland uzelf v67 enum geboorteland Wat is het geboorteland van uw vader? v67nl alnum max 150 tekens ander geboorteland vader v68 enum geboorteland Wat is het geboorteland van uw moeder? v68nl alnum max 150 tekens ander geboorteland moeder v69 enum taal In welke taal praat u thuis het meeste? v69nl alnum max 150 tekens andere taal v70 enum nee-ja Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? v71a enum nee-ja heeft de vragen voorgelezen v71b enum nee-ja heeft mijn antwoorden opgeschreven v71c enum nee-ja heeft de vragen in mijn plaats beantwoord v71d enum nee-ja heeft de vragen in mijn taal vertaald v71e enum nee-ja heeft op een andere manier geholpen, namelijk v71nl alnum max 150 tekens anders geholpen nps1 alnum max 3000 tekens Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u heeft ontvangen? nps2 alnum max 3000 tekens Waar bent u (zeer) tevreden over? Pagina 13 van 20

14 Pagina 14 van 20

15 6 Keuzelijst waarden CQ vragenlijsten sector Keuzelijst Waarde Omschrijving KZ afspraken 1 nee, geen afspraken KZ afspraken 2 nee, alleen mondelinge afspraken KZ afspraken 3 ja KZ cijfer 0 cijfer 0: heel erg slecht KZ cijfer 1 cijfer 1 KZ cijfer 2 cijfer 2 KZ cijfer 3 cijfer 3 KZ cijfer 4 cijfer 4 KZ cijfer 5 cijfer 5 KZ cijfer 6 cijfer 6 KZ cijfer 7 cijfer 7 KZ cijfer 8 cijfer 8 KZ cijfer 9 cijfer 9 KZ cijfer 10 cijfer 10: uitstekend KZ ja-nee 1 ja KZ ja-nee 2 nee KZ nee-ja 1 nee KZ nee-ja 2 ja KZ nee-ja-nvt 1 nee KZ nee-ja-nvt 2 ja KZ nee-ja-nvt 3 niet van toepassing KZ nee-ja-wn 1 nee KZ nee-ja-wn 2 ja KZ nee-ja-wn 3 weet ik niet Pagina 15 van 20

16 sector Keuzelijst Waarde Omschrijving KZ niet 0 niet ingevuld KZ niet 1 wel ingevuld KZ nooit-altijd 1 nooit KZ nooit-altijd 2 soms KZ nooit-altijd 3 meestal KZ nooit-altijd 4 altijd KZ nooit-altijd-nvt 1 nooit KZ nooit-altijd-nvt 2 soms KZ nooit-altijd-nvt 3 meestal KZ nooit-altijd-nvt 4 altijd KZ nooit-altijd-nvt 5 Niet van toepassing KZ opleiding 1 geen opleiding (lager onderwijs: niet afgemaakt) KZ opleiding 2 lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs) KZ opleiding 3 lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) KZ opleiding 4 middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) KZ opleiding 5 middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) KZ opleiding 6 hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) KZ opleiding 7 hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) KZ opleiding 8 wetenschappelijk onderwijs (universiteit) KZ opleiding 9 anders, namelijk: KZ uitstekend-slecht 1 uitstekend KZ uitstekend-slecht 2 zeer goed KZ uitstekend-slecht 3 goed KZ uitstekend-slecht 4 matig KZ uitstekend-slecht 5 slecht KZ gesprek_uren 1 minder dan 49 uur, nl. KZ gesprek_uren 2 49 uur Pagina 16 van 20

17 KZ gesprek_uren 3 meer dan 49 uur, nl. KZ gesprek_uren 4 weet ik niet KZ verwijder 0 Niet verwijderen KZ verwijder 1 Wel verwijderen sector Keuzelijst Waarde Omschrijving KZ bevallen_waar 1 thuis KZ bevallen_waar 2 ziekenhuis KZ bevallen_waar 3 kraamhotel/geboortecentrum KZ bevallen_waar 4 anders, nl. KZ probleem 1 groot probleem KZ probleem 2 klein probleem KZ probleem 3 geen probleem KZ probleem-nvt 1 groot probleem KZ probleem-nvt 2 klein probleem KZ probleem-nvt 3 geen probleem KZ probleem-nvt 4 niet van toepassing KZ zorg_uren 1 nee, minder KZ zorg_uren 2 nee, meer KZ zorg_uren 3 ja precies zoals afgesproken KZ zorg_uren 4 niet van toepassing, er was niets afgesproken KZ waardering_uren 1 te weinig KZ waardering_uren 2 net voldoende KZ waardering_uren 3 voldoende KZ waardering_uren 4 ruim voldoende KZ waardering_uren 5 te veel KZ kv_dezelfde 1 nee, 2 verschillende kraamverzorgenden KZ kv_dezelfde 2 nee, meer dan 2 verschillende kraamverzorgenden Pagina 17 van 20

18 KZ kv_dezelfde 3 ja KZ beslist-niet-wel 1 beslist niet KZ beslist-niet-wel 2 waarschijnlijk niet KZ beslist-niet-wel 3 waarschijnlijk wel KZ beslist-niet-wel 4 beslist wel sector Keuzelijst Waarde Omschrijving KZ leeftijd 1 jonger dan 16 jaar KZ leeftijd 2 16 t/m 24 jaar KZ leeftijd 3 25 t/m 34 jaar KZ leeftijd 4 35 t/m 44 jaar KZ leeftijd 5 45 jaar en ouder KZ geboorteland 1 Nederland KZ geboorteland 2 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië KZ geboorteland 3 Suriname KZ geboorteland 4 Marokko KZ geboorteland 5 Turkije KZ geboorteland 6 Duitsland KZ geboorteland 7 Nederlandse Antillen KZ geboorteland 8 Aruba KZ geboorteland 9 Anders, namelijk: KZ taal 1 Nederlands KZ taal 2 Fries KZ taal 3 Nederlands dialect KZ taal 4 Indonesisch KZ taal 5 Sranan (Surinaams) KZ taal 6 Marokkaans-Arabisch KZ taal 7 Turks KZ taal 8 Duits Pagina 18 van 20

19 KZ taal 9 Papiaments (Nederlandse Antillen) KZ taal 10 Anders, namelijk: Pagina 19 van 20

20

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? -onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juni '13 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (G) Versie

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 9319521594 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor personen van 18 ar en ouder die hemodialyseren in het dialysecentrum %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Ervaringen met de zorg voor chronische huidaandoeningen Herziene versie 1 mei 2013 Bestemd voor volwassenen die zijn/worden behandeld voor een chronische huidaandoening

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 6547470249 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor thuisdialyserende peritoneale en hemodialyse personen van 18 ar en ouder %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0. Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar. Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie Oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Versie ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar Ervaren

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie Geachte lezer, Introductie Uw logopedie praktijk heeft u uitgenodigd voor deelname aan een patiëntervaring onderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ontvangen logopedische zorg en heeft

Nadere informatie

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016

Vragenlijst. PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie. oktober 2016 NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Antwoordnummer 4026 3500 VB UTRECHT Vragenlijst PREM Fysiotherapie versie 2.0 Ervaren kwaliteit van de fysiotherapie oktober 2016 Deze vragenlijst

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (K) Versie

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Kraam & Co Kraamzorg Versie 3.0.0 april 2014 Drs. J.J. Laninga CQ-KR3.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden. Landelijke database CQI Palliatieve Zorg

Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden. Landelijke database CQI Palliatieve Zorg Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden Landelijke database CQI Palliatieve Zorg Opgesteld door: CKZ/NIVEL Versie 0.2 Datum: 02-12-2011 Aanlever- en validatie specificaties

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Unieke code (in te vullen in blokletters door de verloskundige hulpverlener) Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Wat weet u ervan? Wat vindt u ervan? Heeft u tijdens het invullen van

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Werkinstructie Soorten vragen CQI meetinstrument

Werkinstructie Soorten vragen CQI meetinstrument Werkinstructie Soorten vragen CQI meetinstrument Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: WIS 02.02 Eigenaar: Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor interviews met bewoners maart 2007 (versie 2.0)

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners maart 2007 (versie

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

Bijlage Voorbeeld uitnodigingsbrief met bijlagen voor deelnemers aan een groepsbijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een CQI meetinstrument

Bijlage Voorbeeld uitnodigingsbrief met bijlagen voor deelnemers aan een groepsbijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een CQI meetinstrument Bijlage Voorbeeld uitnodigingsbrief met bijlagen voor deelnemers aan een groepsbijeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van een CQI meetinstrument Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: BIJ 01.02 Eigenaar:

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? HVO-Querido totaal Opvang Ambulant Kiwa Carity onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, juni 2014 Kiwa Carity

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding)

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Interviewerslijst (met instructies en extra uitleg/toelichtingen) Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Nederlands instituut voor

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Aafje, Drechtsteden-BAR Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten St. Elisabeth - Roosendaal Gemeten met de CQI index December 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

VRAGENLIJST. over uw ervaringen met de vruchtbaarheidszorg. Patient-Centredness Questionnaire-Infertility (PCQ-Infertility)

VRAGENLIJST. over uw ervaringen met de vruchtbaarheidszorg. Patient-Centredness Questionnaire-Infertility (PCQ-Infertility) VRAGENLIJST over uw ervaringen met de vruchtbaarheidszorg Patient-Centredness Questionnaire-Infertility (PCQ-Infertility) Deze vragenlijst is bestemd voor mensen die onder behandeling zijn voor vruchtbaarheidsproblemen.

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER UW ERVARINGEN MET DE VRUCHTBAARHEIDSZORG

VRAGENLIJST OVER UW ERVARINGEN MET DE VRUCHTBAARHEIDSZORG VRAGENLIJST OVER UW ERVARINGEN MET DE VRUCHTBAARHEIDSZORG PATIENT-CENTEREDNESS QUESTIONNAIRE-INFERTILITY (PCQ-INFERTILITY) DEZE VRAGENLIJST IS BESTEMD VOOR MENSEN DIE ONDER BEHANDELING ZIJN VOOR VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ouders/verzorgers (jonger dan 18 jaar)

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ouders/verzorgers (jonger dan 18 jaar) CQ-index Gehandicaptenzorg Ouders/ verzorgers (van kinderen jonger dan 18 jaar) Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ouders/verzorgers (jonger dan 18 jaar) Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ouders_jeugd.indd

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. De Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek De Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde scores

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Vragenlijst over uw gezondheid en werk

Vragenlijst over uw gezondheid en werk Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ. Toelichting Lees dit alstublieft eerst! Voor wie is deze vragenlijst? Deze vragenlijst is voor u. U bent deelnemer

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Moveoo Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker januari 2012 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Schutse Zorg Tholen St. Annaland. Hulp bij het Huishouden. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Schutse Zorg Tholen St. Annaland Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2016 Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u heeft ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?'

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' pagina 1 van 10 Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid in de zorg betekent vooral dat u als patiënt geen

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz?

Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Wat vinden uw cliënten van de klinische behandeling ggz? Steekproefrapport Klinisch Verslavingszorg Noord Nederland Onderzoek naar ervaringen met behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van

Nadere informatie

COPD. Versie 1. 2 Juni en ouder

COPD. Versie 1. 2 Juni en ouder CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Versie 1. 2 Juni 20100 Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Deze vragenlijst gaat over ervaringenn met de zorg voor astma en/of

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Naam: Geboortedatum: Gewicht: Datum van invullen:

Geachte mevrouw, Naam: Geboortedatum: Gewicht: Datum van invullen: Geachte mevrouw, Voor u ziet u de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van de voorgestelde

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw zorggebruik Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta MCQ. Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Cederhof Kapelle. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Cederhof Kapelle Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie