Contemporary Contemporary culture

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contemporary Contemporary culture"

Transcriptie

1 Non-Fictie Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam] : Amsterdam University Press, cop p., [16] p. pl : ill ; 24 cm. - (Transformations in art and culture). - Met lit. opg. ISBN : 001 : : : Verenigde Staten : 12 Communicatie : : Zijn de geesteswetenschappen nog steeds relevant? In deze publicatie wordt betoogd dat de geesteswetenschappen hun betekenis voor de samenleving kunnen terugwinnen door het stellen van nieuwe vragen en door het komen met nieuwe antwoorden. In de essays in dit boek wordt onderzocht hoe sinds de jaren negentig in elkaar grijpende processen van mediatisering, globalisering en commercialisering de culturele praktijk, sociaal gedrag en het gevoel van solidariteit hebben gevormd Rosenfeld, Harry From Kristallnacht to Watergate From Kristallnacht to Watergate : memoirs of a newspaperman / Harry Rosenfeld. Albany, NY : Excelsior Editions, cop XVIII, 359 p., [24] p. pl : ill ; 24 cm. - Met index. ISBN In this powerful memoir, Harry Rosenfeld describes his years as an editor at the New York Herald Tribune and the Washington Post, two of the greatest American newspapers in the second half of the turbulent twentieth century. After playing key roles at the Herald Tribune as it battled fiercely for its survival, he joined the Post under the leadership of Ben Bradlee and Katharine Graham as they were building the paper's national reputation. As the Post's Metropolitan editor, Rosenfeld managed Bob Woodward and Carl Bernstein as they broke the Watergate story, overseeing the paper's standard-setting coverage that eventually earned it the Pulitzer Prize Gold Medal for Public Service. In describing his complicated relationship with Bradlee and offering an insider's perspective on the unlikely partnership of Woodward and Bernstein, Rosenfeld depicts the tensions and challenges, triumphs and setbacks that accompanied the Post's key role in Watergate, the most potent political scandal in America's history. Rosenfeld also tells the gripping story of growing up in Hitler's Berlin. He saw his father taken away by the Gestapo in the middle of the night, and on Kristallnacht, the prelude to the Holocaust, he witnessed the burning of his synagogue and walked through streets littered with the shattered glass of Jewish businesses. After his family found refuge in America, his childhood experiences stayed with him and ultimately influenced his decision to make journalism his life's work. At a time when newspapers and other media are under financial pressure to cut back on investigative reporting, From Kristallnacht to Watergate reminds us why journalism matters, and why good journalism is essential to our democracy. 1

2 Non-Fictie Moore, Judith Visions of wisdom Visions of wisdom : messages from the spirit council of the thirteen grandmothers / Judith K. Moore, Sean Sands ; [portraits of the grandmothers: Christel Hoppenbrouwers ; mandala art: Wilka Zelders ; photogr.: Judith K. Moore ; closing prayer: Grandmother Lorraine Norgard]. - Haarlem : Dolphins & Whales Publishing, p : ill ; cm ISBN : 211 : 01 Geestelijk leven I : : : 224 : 27 Religie : IV : : Grandmothers Councils have formed in many places all over the globe. The power of these councils is supported by the Spirit Council of the Thirteen Grandmothers. This phenomenon verifies the power of prophecy. The Grandmothers have been the focus of many books and messages. All of these sources have one thing in common; they deliver the messages of peace, unity and hope. Their words penetrate the collective consciousness of humanity and open the souls of humanity. Prepare yourselves to embark upon a journey; this is more than a book. It truly is a journey that will open up your spirit and soul to a greater vision for this time of transformation on Earth. The Spiritual Council of the Thirteen Grandmothers is working in the world. They are here with us, and they are here to help humanity. In 2005 the Spirit Council of the Thirteen Grandmothers came to Judith during a trance state. They said that they needed to bring their wisdom to the world through their messages. This began a seven year journey to the completion of this book. These messages were received through Judith during in an altered state of consciousness. She never left her body and was conscious the entire time. Sessions were arranged over a period of months and recorded. Sean attended each session and then transcribed the material. Sean and Judith are the only ones that attended every session and continued to work as comediums to the completion. Once the original messages were received, the Grandmothers worked through Judith to edit and refine the material. Judith did the authorship of this work guided by the Grandmothers Kaai, Anneke Gebeden Gebeden = Gebete = Prayers / Anneke Kaai. - Giessenburg : cop p : ill ; 31 cm. - Teksten in het Nederlands, Duits en Engels. ISBN De schilderijen-serie Gebeden is drie-talig weergegeven en bevat de totale serie van 20 schilderijen Ook zijn er 40 detailfoto s afgebeeld. De foto s zijn voor zien van Nederlandse-duitse en engelse tekst welke is voorzien van een toelichting op de schilderijen. 2

3 Non-Fictie Gurp, Gerard van Reformatie in Brabant Reformatie in Brabant : protestanten en katholieken in de Meierij van 'shertogenbosch, / Gerard van Gurp. - Hilversum : Verloren, p : ill ; 24 cm. - Met lit. opg. reg. ISBN : : 27 Religie : : In de Meierij van s-hertogenbosch begon de vervolging van de aanhangers van de Reformatie rond Het aantal mensen dat het nieuwe geloof openlijk aanhing, bleef hierdoor aanvankelijk gering. Rond 1565 veranderde dit: er werden hagenpreken gehouden en steeds meer stedelingen keerden zich af van de katholieke kerk. Na de Beeldenstorm in 1566 werden in shertogenbosch en Eindhoven gereformeerde gemeenten gevormd. De leden vormden een doorsnee van de bevolking. In de decennia daarna waren er perioden van vervolging of oorlog, waarin de protestanten tijdelijk vluchtten naar veiliger oorden en uiteindelijk vertrokken naar de noordelijke Nederlanden. Gedetailleerd beschrijft Gerard van Gurp hoe de Reformatie zich in de Meierij ontwikkelde en welke gevolgen dit had voor de stedelijke samenleving. Zijn verhaal laat zien, dat sociale en economische factoren van grote invloed waren bij de vorming van gemeenten en op de keuze van de vestigingsplaats bij gedwongen emigratie. 3

4 Non-Fictie Prikken Prikken in praktijken Prikken in praktijken : over de ontwikkeling van praktijkonderzoek / onder red. van: Huib de Jong, Pieter Tops, Marco van der Land ; m.m.v. Loek Vroomans. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, p ; 24 cm. - Met lit. opg. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Waardering van kennis is steeds meer afhankelijk van de bruikbaarheid van verworven uitspraken en inzichten. Praktijkgericht onderzoek, dat met of in de praktijk vorm krijgt, wil direct bijdragen aan de oplossing van problemen of benutting van kansen. Dit boek verschaft hierover meer helderheid door nieuwe vormen van kennisproductie te tonen en daarop te reflecteren. De titel van dit boek, Prikken in praktijken, typeert praktijkgericht onderzoek als eigenzinnige vorm van kennisproductie, waarvoor specifiek vakmanschap vereist is. Zes vooraanstaande wetenschappers tonen in dit boek hun vakmanschap. Aan de hand van hun praktijkgerichte onderzoek reflecteren zij op methodologische veronderstellingen, beschrijven zij de inrichting van het proces van kennisproductie en bespreken zij de door hen gebruikte methoden van onderzoek. Daarbij staat voorop dat zij werken binnen de kaders van validiteit en betrouwbaarheid. Dit boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de achtergronden en praktijken van praktijkgericht onderzoek, zoals medewerkers en studenten aan hogescholen, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen; professionals in sectoren zoals onderwijs, veiligheid en zorg; betrokken bestuurders en geïnformeerde beleidsmakers Janssen, Lydia Arbeidsrecht Arbeidsrecht : bronnenboek / Lydia Janssen. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, p ; 25 cm. - ([Bronnenboek MBO]). - Om de bijbehorende website te bekijken zijn er activeringscodes. - Met reg. ISBN Arbeidsrecht begint met een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de zzp er en aan het zogeheten payrollen. Daarna gaat het boek uitvoerig in op de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst, de wetgeving over de arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, zorgverlof en vakantie, en de ontslagbescherming. Het laatste hoofdstuk van dit deel beschrijft de positie van de tijdelijke en flexibele werknemer. 4

5 Non-Fictie Wetgeving Wetgeving sociaal recht 2013/2014 Wetgeving sociaal recht 2013/2014 / G.J.J. Heerma van Voss (red.). - 11e dr. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, p : tab ; 25 cm. - (Boom jurisprudentie en documentatie). - Gebaseerd op de stand van regelgeving 25 juli Omslag vermeldt: Boom Juridische wettenbundels. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. Dit boek is bestemd voor WO en Hbo studenten. Daarnaast is het boek nuttig voor Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht Siffels, Nico Verkiezingen Verkiezingen : talent in de OR / Nico Siffels, Marcel Daems, Johannes Kooistra. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, p : ill ; 30 cm. - (OR in bedrijf thema). - Titel op omslag: Talent in de OR. - Met lit. opg. ISBN Lidmaatschap van de ondernemingsraad is een geweldige kans voor iedere medewerker. Drie jaar lang de ontwikkelingen binnen de eigen onderneming op de voet volgen; als eerste weten wat er speelt en begrip krijgen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. De ondernemingsraad is ook een bijzondere plek om veel nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De ondernemingsraad kan op zijn beurt talent goed gebruiken. Steeds vaker blijkt dat er onvoldoende kandidaten zijn om alle OR-zetels te bezetten. Veel zetels raken tijdens de zittingsperiode vacant en dan moet er veel moeite gedaan worden om nieuwe leden te vinden. Verkiezingen zijn volgens de auteurs dan ook een geweldige kans om de medezeggenschap nieuw elan te geven. Ze bieden een prima gelegenheid om aan de medewerkers te laten zien wat OR-werk echt inhoudt. Daarvoor is het nodig dat de inhoud (weer) centraal komt te staan en dat de OR bestaat uit mensen die er echt wat van willen maken. Dit boek gaat over hoe je talent aan de OR bindt. Hoe zorg je voor voldoende competente mensen zodat er echt iets te kiezen valt en er na de verkiezingen een succesvol team gevormd wordt? Het gaat ook over het vooropstellen van de inhoud, over een zichtbare OR die invloed heeft op het beleid en er daarom toe doet. Een club, kortom, waar veel meer mensen dan nu graag deel van willen uitmaken. 5

6 Non-Fictie Lieten, G.K. Pubers aan het werk in Nederland Pubers aan het werk in Nederland : de kwetsbaarheid van de jonge consument / Kristoffel Lieten, Sarah de Vos ; m.m.v. Talinay Strehl en Machteld Pallandt. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, p : ill., krt ; 24 cm. - Met lit. opg. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : In Nederland werken ontzettend veel pubers. Dat werk wordt aangeduid met onschuldige namen als 'bijbaantjes', 'klusjes' en 'vakantiewerk'. Van het werk van pubers wordt doorgaans gezegd dat het leerzaam is. Het leert pubers met geld omgaan, geeft hen een besef van eigenwaarde en bevordert hun assertiviteit. Ouders en wetgever hebben daarom een inschikkelijke houding aangenomen. Dit boek laat echter zien dat er in veel gevallen sprake is van kinderarbeid en dat pubers in tal van typische bijbaantjes (krantenwijken, oppassen, bollen pellen, vakkenvullen, werk op het land, in de media, showbizz of sport enz.) grote risico's lopen en kwetsbaar zijn. De nationale wetgeving en de internationale conventies worden op grote schaal overtreden.het onderzoek geeft de pubers een stem. Het laat door hun ogen zien dat veel van de vermeende positieve effecten, waarmee de klusjes worden toegedekt, doorgaans geen rol spelen. De studie, op basis van een grootschalig onderzoek onder schoolgaande jeugd van 12 tot en met 15 jaar oud en aangevuld met opmerkelijke individuele interviews, geeft voor het eerst inzicht in de complexe wereld van de opgroeiende tiener en zijn/haar relatie met werk, inkomen, consumptie- en groepsdruk. Het boek behandelt de omvang van kinderarbeid, regionale en sociale spreiding, wetsovertredingen en misstanden. Het laat de gevolgen voor onderwijs en vrijetijdsbesteding zien; het duidt de motivatie van de kinderen, onderzoekt de dwang en de uitbuiting en eindigt met een analyse van de puber als jonge en autonome consument Volunteer Volunteer Volunteer : a traveller's guide to making a difference around the world / [Charlotte Hindle... et al.]. - 3rd ed. - Melbourne [etc.] : Loney Planet, p : ill ; 20 cm. 1e dr.: Victoria : Lonely Planet, Met index. ISBN Are you looking for a more meaningful travel experience? Do you want to give back to the communities you visit, make a genuine connection with locals, meet like-minded travellers and build your skills? International volunteering opens up all these opportunities, and this book has all the advice you need to get you there.much more than just a resource directory, Volunteer is packed with invaluable information and full-colour inspiration to get you planning your perfect short- or long-term volunteer experience anywhere in the world - whether it's monitoring sea turtles in Greece, helping set up handicraft businesses in Ghana or building community centres in Guatemala! 6

7 Non-Fictie Arbeidsomstandighedenregeling Arbeidsomstandighedenregeling Arbeidsomstandighedenregeling : stand van zaken per... / onder red. van J.A. Hofsteenge. - [Ed. 2013] : tekstuitgave : tekst per 1 januari 2013 / samengest. door Redactie Vakmedianet. - Alphen aan den Rijn : Samsom, p ; 25 cm. Verschijnt 1 per jaar. - Vanaf 2013 uitg.: Alphen aan den Rijn : Vakmedianet. - Uitg. hoort bij: Handboek arbeidsomstandighedenwetgeving. - ISBN Later uitg.: Alphen aan den Rijn : Kluwer. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 10 Mens en Maatschappij I : : In deze uitgave vindt u de tekst van de arbeidsomstandighedenregeling. De actuele tekst is integraal opgenomen evenals een aantal bijlagen. Deze editie is afgesloten in januari Ryan, Alan On politics On politics / Alan Ryan. - London : Penguin Books, XXV, 1114 p ; 20 cm. Ondertitel op omslag: a history of political thought from Herodotus to the present. Oorspr. uitg.: New York, NY [etc.] : Liveright, Met index, lit. opg. ISBN Both a history and an examination of human thought and behavior spanning three thousand years, On Politics thrillingly traces the origins of political philosophy from the ancient Greeks to Machiavelli in Book I and from Hobbes to the present age in Book II. Whether examining Lord Acton's dictum that absolute power corrupts absolutely or explicating John Stuart Mill's contention that it is better to be a human dissatisfied than a pig satisfied, Alan Ryan evokes the lives and minds of our greatest thinkers in a way that makes reading about them a transcendent experience. Whether writing about Plato or Augustine, de Toqueville or Thomas Jefferson, Ryan brings a wisdom to his text that illuminates John Dewey's belief that the role of philosophy is less to see truth than to enhance experience. With this unparalleled tour de force, Ryan emerges in his own right as one of the most influential political philosophers of our time. 7

8 Non-Fictie Bragt, I. van De directeur-grootaandeelhouder en zijn bv De directeur-grootaandeelhouder en zijn bv / I. van Bragt, P.J.M. Meertens. - 4e dr. Den Haag : Sdu Uitgevers, p : ill ; 21 cm. - (Fiscale Praktijkreeks ; 19). Bijgew. tot 1 februari Ook verschenen als online resource. - 1e dr.: Amersfoort : Sdu Fiscale & Financie le Uitgevers, Met reg. ISBN : : : : : : De fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder is voortdurend in beweging. De verschillende relaties die de directeur-grootaandeelhouder heeft met zijn bv en de (on) mogelijkheden om deze relaties te beïnvloeden, spelen daarbij een centrale rol Casui stiek Casui stiek fiscale behandeling van de DGA Casui stiek fiscale behandeling van de DGA / R.P.C Cornelisse... [et al.]. - Den Haag : Boom fiscale uitgevers, p : ill ; 24 cm. - (Boom fiscale casui stiek) ISBN Dit werkboek fungeert als oefenboek bij het studieboek Fiscale behandeling van de DGA. Het oefenboek bevat 22 opgaven met uitwerkingen gebaseerd op de hoofdthema s uit het studieboek. 8

9 Non-Fictie Dekkers, P.M.C. Belastingrecht Belastingrecht : met de wet in de hand 2013/2014 / P.M.C. Dekkers, N.H.A. Gorissen en J.B.M. Nijhuis. - 20e [herz.] dr. - Den Haag : Boom fiscale uitgevers, p : ill ; 24 cm. - Uitwerkingen ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Uitwerkingen is uitstekend te gebruiken als voorbereiding op het examen of tentamen. Het biedt uitgebreide, studentvriendelijke uitwerkingen bij de kennisvragen, meerkeuzevragen, vraagstukken, cases en examenopgaven PDL, SPD, AA en RB in het werkboek. In dit boek zijn de uitwerkingen opgenomen van de opgaven in Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Werkboek (ISBN ). Het werkboek hoort bij Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Theorieboek (ISBN ). Paul Dekkers is werkzaam bij de Belastingdienst. Nadine Gorissen is verbonden aan de Capaciteitsgroep Belastingrecht van Maastricht University Dekkers, P.M.C. Belastingrecht Belastingrecht : rechttoe rechtaan 2013/2014 / P.M.C. Dekkers, N.H.A. Gorissen en J.B.M. Nijhuis. - 21e [herz.] dr. - Den Haag : Boom fiscale uitgevers, p : ill ; 24 cm. - Uitwerkingen ISBN Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Uitwerkingen is uitstekend te gebruiken als voorbereiding op het examen of tentamen. Het biedt uitgebreide, studentvriendelijke uitwerkingen bij de kennisvragen, meerkeuzevragen, vraagstukken, cases en examenopgaven MBA in het werkboek. In dit boek zijn de uitwerkingen opgenomen van de opgaven in Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Werkboek (ISBN ). Het werkboek hoort bij Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Theorieboek (ISBN ). Paul Dekkers is werkzaam bij de Belastingdienst. Nadine Gorissen is verbonden aan de Capaciteitsgroep Belastingrecht van Maastricht University. 9

10 Non-Fictie Dekkers, P.M.C. Belastingrecht Belastingrecht : met de wet in de hand 2013/2014 / P.M.C. Dekkers, N.H.A. Gorissen en J.B.M. Nijhuis. - 20e [herz.] dr. - Den Haag : Boom fiscale uitgevers, p : ill ; 24 cm. - Theorieboek. - Met lit. opg., reg. ISBN : : : : : : Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Theorieboek is een praktijkgericht studieboek op hbo-niveau waarin de meest essentiële belastingwetten aan bod komen. Daarnaast kan het ook goede diensten bewijzen in het kader van belastingrecht als inleidend of bijvak voor juristen, economen en bedrijfskundigen. De belastingwetten worden artikelsgewijs besproken. Bij de hoofdstukindeling van het boek wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de wetsindeling van de diverse pockets Belastingwetten. Het boek is geschreven in heldere taal. Theoretische beschouwingen worden toegelicht met overzichtelijke schema's en verhelderende praktijkvoorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige samenvatting. Bij dit theorieboek hoort Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Werkboek (ISBN ). In het werkboek zijn meerkeuzevragen, vraagstukken en een grote hoeveelheid actuele examenopgaven PDL, SPD, AA en RB opgenomen. In Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Uitwerkingen (ISBN ) zijn de bijbehorende uitwerkingen te vinden. Daarnaast is er een website beschikbaar met extra oefenstof en aanvullend materiaal: Paul Dekkers is werkzaam bij de Belastingdienst. Nadine Gorissen is verbonden aan de Capaciteitsgroep Belastingrecht van Maastricht University Dekkers, P.M.C. Belastingrecht Belastingrecht : met de wet in de hand 2013/2014 / P.M.C. Dekkers, N.H.A. Gorissen en J.B.M. Nijhuis. - 20e [herz.] dr. - Den Haag : Boom fiscale uitgevers, p : ill ; 24 cm. - Werkboek ISBN Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Werkboek is uitstekend te gebruiken als voorbereiding op het examen of tentamen. In het werkboek zijn tientallen actuele en geactualiseerde examens opgenomen, te weten PDL, SPD, AA en RB. Daarnaast bevat het werkboek een grote hoeveelheid oefenstof op basis van de hoofdstukken in het theorieboek, zoals kennisvragen, meerkeuzevragen, vraagstukken en cases. Dit werkboek hoort bij Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Theorieboek (ISBN ). Bij het werkboek is een uitwerkingenboek beschikbaar: Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013/2014, Uitwerkingen (ISBN ). 10

11 Non-Fictie Dekkers, P.M.C. Belastingrecht Belastingrecht : rechttoe rechtaan 2013/2014 / P.M.C. Dekkers, N.H.A. Gorissen en J.B.M. Nijhuis. - 21e [herz.] dr. - Den Haag : Boom fiscale uitgevers, p : ill ; 24 cm. - Werkboek ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Belastingrecht, rechttoe rechtaan 2013/2014, werkboek is uitstekend te gebruiken als voorbereiding op het examen of tentamen. In het werkboek zijn vele actuele en geactualiseerde MBA-examens opgenomen. Daarnaast bevat het werkboek veel oefenstof op basis van de hoofdstukken in het theorieboek, zoals kennisvragen, meerkeuzevragen, vraagstukken en cases.dit werkboek hoort bij Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Theorieboek. Bij het werkboek is een uitwerkingenboek beschikbaar: Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/ Dekkers, P.M.C. Belastingrecht Belastingrecht : rechttoe rechtaan 2013/2014 / P.M.C. Dekkers, N.H.A. Gorissen en J.B.M. Nijhuis. - 21e [herz.] dr. - Den Haag : Boom fiscale uitgevers, p : ill., fig ; 24 cm. - Theorieboek. - Met lit. opg., reg. ISBN Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Theorieboek is een praktijkgericht studieboek op mbo- en inleidend hbo-niveau waarin de meest essentiële belastingwetten aan bod komen. Deze belastingwetten worden artikelsgewijs besproken. Bij de hoofdstukindeling van het boek wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de wetsindeling van de diverse pockets Belastingwetten. Het boek is geschreven in heldere taal. Theoretische beschouwingen worden toegelicht met overzichtelijke schema's en verhelderende praktijkvoorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige samenvatting. Bij dit theorieboek behoort Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Werkboek met meerkeuzevragen, vraagstukken en een grote hoeveelheid actuele examenopgaven MBA. In Belastingrecht, Rechttoe rechtaan 2013/2014, Uitwerkingen zijn de bijbehorende uitwerkingen te vinden. Daarnaast is er een website beschikbaar met extra oefenstof en aanvullend materiaal: Doelgroep Dit boek is bestemd voor studenten en docenten in het mbo+ (o.a. MBA), specifiek voor het onderdeel Belastingwetgeving. Daarnaast is het geschikt als inleidend hbo-boek. 11

12 Non-Fictie Bhikarie, Roy Managing paradigms to create work-life synergies in executive counseling Managing paradigms to create work-life synergies in executive counseling : a hermeneutic and individual phenomenological approach / Roy Bhikarie. Leidschendam : Quist Publishing, cop p ; 21 cm. - Omslagtitel: Create work-life synergies in executive counseling. Rugtitel: Create work-life synergies. - Met lit. opg. ISBN : 366 : I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : As the basis of Work-Life Synergies, decent work encapsulates employees' aspirations with respect to work and enables the mto balance teh demands of work and home life. Employees' satisfaction, then, increases productivity and stimulates learning, adaptability, empathy, trust, and creativity. While the United Nations are advocating decent work since 1975, corporate abuse, job stress, and mental health complaints, exceeding those caused by any other life-stressor, are increasing worldwide while lowering productivity. This lack of decent work manifests itself in poor working conditions, low salaries, child labor, job insecurity, fear, distrust, and poverty. Surprisingly, all this could happen despite basic human rights and the involvement of local Chambers of Commerce, Trade and Labor Unions, and other Non-Governemental Organizations and Executives. This research project investigates which underlying mechanisms have led to unsound paradigms that inhibited the practice of claimed beliefs, and how sound paradigms can be promoted to facilitate practicing claimed beliefs, raising productivity. Promoting sound paradigms implies establishing a healthy unconscious-conscious relationship from a true-self perspective or psycho-synthesis: Start doing what you like and do best. From this perspective, the overall business strategy should provide constructive conditions to create Work-Life Synergies: Dedicated emplyees are not for sale but should be earned Goedee, Jozef (Ont)keten (Ont)keten : samenwerken in ketens / John Goedee en Arnoud Entken. - 3e [herz.] dr. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, p : ill ; 24 cm. - Oorspr. verschenen o.d.t.: (Ont)keten : implementeren van werken in ketens. - Den Haag : Lemma, Met lit. opg., reg. ISBN Hoe kunnen organisaties blijven voldoen aan de steeds sneller veranderende vragen van cliënten, burgers en consumenten? Dit boek laat zien hoe organisatiedoelen kunnen worden bereikt door samen te werken. In het boek komen de randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking aan de orde. Het boek rekent af met de neiging van medewerkers om zich uitsluitend te richten op de doelstellingen van de eigen organisatie. In plaats daarvan is de vraag essentieel welke interventies er voorhanden zijn om individuele doelen te verenigen met als uitgangspunt het gewenste resultaat te bereiken voor de strategische, tactische en operationele cliënten van de samenwerkingsketen. Het boek kijkt verfrissend aan tegen de wijze waarop bestaande routines kunnen worden doorbroken om organisatieen/of afdelingsoverstijgende samenwerking te initiëren, te implementeren en te borgen.voor u ligt de derde herziene druk. (Ont)keten is verrijkt met wetenschappelijk en praktijkonderzoek binnen verschillende contexten. De kennis en ervaring die hieruit voortkomt, kan dienen als leerzame inspiratie voor eenieder die te maken heeft of krijgt met organisatie- en/ of afdelingsoverstijgende samenwerking. Bovendien kunnen de modellen, concepten en borgingsinstrumenten direct in de praktijk worden toegepast. Daarnaast zijn in het boek de nieuwste theoretische en conceptuele inzichten uit het binnen- en buitenland opgenomen, die samenwerking tot een succes kunnen maken. 12

13 Non-Fictie Geul, Arend Beleidsconstructie, coproductie en communicatie Beleidsconstructie, coproductie en communicatie : zes beproefde methodieken van beleidsontwikkeling / A. Geul. - 3e, geheel herz. dr. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, p : ill ; 24 cm. - 1e dr.: Utrecht : Lemma, Met lit. opg., reg. ISBN : : : Overheden, bedrijven, instellingen en organisaties voeren beleid om problemen te overwinnen en doelstellingen te realiseren. In de 21e eeuw op een wat andere manier dan in de voorgaande decennia.beleidsconstructie is het maken van professionele beleidsplannen door professionele beleidsadviseurs, zoals beleidsambtenaren bij de overheid of consultants verbonden aan adviesbureaus. Het boek beschrijft zes methoden die in de praktijk worden gebruikt om tot professionele beleidsplannen te komen: Japanse methode: het intelligent kopiëren van ander beleid. Portugese methode: beleidsconstructie via competitie. Ingenieursmethode: het ontwikkelen op basis van wetenschap en expertise. Romeinse methode: het ontwerpen van cosmetische beleidsoplossingen. Amerikaanse methode: interactieve beleidsvorming met burgerparticipatie. Nederlandse methode: beleidsconstructie in overleg met maatschappelijke partners. Elk hoofdstuk biedt praktijkvoorbeelden, zet de achterliggende theorie uiteen, en geeft een handleiding voor toepassing. Deze derde druk is geheel herzien. Nieuwe ontwikkelingen zijn vermeld, nieuwe literatuur is verwerkt. Doelgroep: hboen universitaire studenten (onder andere beleidswetenschap, bestuurskunde etc.) en voor diegenen die betrokken zijn bij het maken van overheidsbeleid Bayens, G. Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode : werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting / Guido Bayens, Hans To nissen ; [tekstred.: Ivonne Hermens]. - 2e dr., 1e opl. - Zaltbommel : Van Haren Publishing, XIV, 305 p : ill ; 24 cm. - (Enterprise & IT architecture). - Uitg. in samenw. met Novius. - Oorspr. titel: Bedrijfsarchitectuur : werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting. Zaltbommel : Van Haren Publishing, (Enterprise & IT architecture). - Met index, lit. opg. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : Dit boek beschrijft een methode voor het ontwikkelen van een bedrijfsarchitectuur en projectstartarchitecturen op basis van het Novius Architectuur Raamwerk. Deze methode sluit aan op nationale en internationale methoden en raamwerken. Daarbij is het gelukt een goede balans te vinden tussen theorie en praktijk en tussen breedte en diepgang. Werken onder architectuur geeft het overzicht waar het management en de informatiemanager zo om verlegen zitten. Architectuur kan verbinding leggen tussen dienstverlening, processen, organisatie en de informatiehuishouding. Architecten wijzen op mogelijkheden om de dienstverlening te stroomlijnen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Zij leggen de vinger op de zere plek van de wildgroei in het applicatielandschap en zij ontwerpen een transparant en goedkoper alternatief. Het boek is gebaseerd op jarenlange ervaring van de auteurs en medewerkers in uiteenlopende organisaties: grote verzekeringsbedrijven, ministeries, etc. Dank zij het werken onder architectuur zijn hier mooie resultaten bereikt, zoals betere dienstverlening, lagere kosten. 13

14 Non-Fictie Katwijk, Marc van Commercieel luisteren Commercieel luisteren : over oenen, kampioenen en strandballen / Marc van Katwijk ; [ill. Marcel Westervoorde]. - 1e dr. - Alphen aan den Rijn : Remarcable Trainingen, p : ill ; 22 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : 'Commercieel luisteren' is een boek voor professionals en experts van wie verwacht wordt dat zij ook advies- en salesgesprekken voeren. Dit deel van de functie vraagt om andere inzichten en vaardigheden dan meestal in het eigen vakgebied ontwikkeld zijn. Met de inzichten uit dit boek zijn deze vrij eenvoudig toe te passen in de praktijk. De oplossing is niet het oefenen van een vlotte babbel, de perfecte elevator pitch of overtuigen met stapels bewijs en argumenten. Klanten overtuig je door te luisteren! Hoe ontdek je de werkelijke behoeften, belangen en verwachtingen? Marc van Katwijk (1966) is trainer en business coach. In zijn trainingspraktijk ontmoet hij dagelijks mensen die als een berg op zien tegen commerciële gesprekken. Veel experts die dit herkennen zoeken naar een praktische en effectieve oplossing om van dit ongemakkelijke gevoel af te komen. Als u uzelf bewust wordt en eenvoudig traint in een creërende manier van denken en doen, dan verandert u daarmee uw resultaten. Dit boek beschrijft op praktische, vlotte en verhelderende wijze de essentiële inzichten en toepassingen om opdrachten gegund te krijgen en langdurige samenwerking met uw klanten aan te gaan. Uw salesen adviesgesprekken gaan veel relaxter en worden leuker om te doen. De volgende thema's worden in dit boek behandeld: -Bewust worden van je luisterintentie. Commerciële ruimte creëren. -Ontdek behoeften en belangen. Doelen en verwachtingen concreet maken. -Kijk over de deal heen Molenaar, Ad Media-advies voor het MKB Media-advies voor het MKB / Ad Molenaar, Mieke Nauta. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, p : ill ; 24 cm. - Met lit. opg., begrippenlijst. ISBN Media-advies voor het MKB is een praktisch boek voor studenten die een commerciële, communicatie- of ondernemersopleiding volgen. Aan de hand van een stappenplan krijg je snel inzicht in de relevante keuzes die bedrijven dienen te maken om hun doelgroep zo effectief mogelijk te bereiken. Het stappenplan is gebaseerd op de PDCA-cyclus (plan-do-check-act), waarmee het mediaplanningsproces - van planning en uitvoering tot evaluatie - wordt doorlopen. Uit het enorme aanbod mogelijke media word je zo geleid naar een afgewogen mediamix, waarbij de kosten en baten van de media-inspanning zo goed mogelijk in beeld worden gebracht. De cases richten zich op het MKB. Daar zijn de mediabudgetten meestal beperkt en moeten ondernemers scherpe keuzes maken. Op welke wijze kunnen de campagnedoelstellingen het beste worden gerealiseerd? Offline, online, of een combinatie van beide? Actuele praktijkvoorbeelden verhelderen de keuzemogelijkheden. Drie uitgebreide bedrijfscases illustreren hoe een praktisch media-advies met behulp van het stappenplan tot stand komt. Ad Molenaar was o.a. hoofd van de afdeling communicatie van de Hanzehogeschool Groningen en ook docent marketingcommunicatie en media. Mieke Nauta vervulde verschillende functies op het gebied van marketingcommunicatie en is momenteel hogeschooldocent marketingcommunicatie. Met begrippenlijst. 14

15 Non-Fictie Pel, Pieter Tijmen Geestelijken in het recht Geestelijken in het recht : de rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde / Pieter Tijmen Pel. - [Den Haag] : Boom Juridische uitgevers, [2013]. - XIV, 713 p : ill ; 24 cm. - (Bakelsreeks). - Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. - Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : I : : : : 10 Mens en Maatschappij I : 8.95 : Hoe zit het eigenlijk met de rechtspositie van geestelijke functionarissen in kerken en religieuze gemeenschappen? Het antwoord op die vraag is allereerst van belang voor de betrokkenen: predikanten, priesters, pastoors, allen die beroepshalve werkzaam zijn in een geestelijk ambt of functie in kerk, parochie of moskee. Maar ook voor degenen die soms met en soms over hen leiding geven in de kerken, zoals kerkenraden, kerkbesturen, synodes en bisschoppen. Kerkgenootschappen en religieuze gemeenschappen nemen in de Nederlandse rechtsorde een bijzondere plaats in. (...) Geestelijken in het recht gaat in op het bijzondere rechtspositierecht dat van toepassing is in kerken en religieuze gemeenschappen. Het is het resultaat van een juridisch onderzoek dat is uitgevoerd vanuit het duale perspectief van kerkelijk en statelijk recht. De veelheid aan kerkelijke regelingen en aan statelijke weten regelgeving en rechtspraak vormt een complex terrein, dat in deze studie overzichtelijk aan de orde wordt gesteld. Dat maakt het tevens tot een interessante kennisbron voor alle juristen en theologen die op gezette tijden met het onderwerp bezig zijn. Dit boek is geschreven voor wetenschappers en juristen op het gebied van het arbeidsrecht en kerkelijk recht. Pieter Pel (1961) is sinds 1985 werkzaam als advocaat en heeft jarenlang vele kerken en voorgangers bijgestaan met adviezen of in procedures Hebel, Frank von Mesdag Mesdag : het leven in een TBS-kliniek / [teksten: Frank von Hebel ; fotogr.: Kees van de Veen]. - [Leeuwarden] : Noordboek, cop p : ill ; cm ISBN De wereld achter de hoge muren van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag in Groningen blijft voor velen onzichtbaar. Dagblad van het Noorden bood met de serie mesdag een uniek kijkje in het dagelijks leven van de patiënten. Journalist Frank von Hebel liep een half jaar mee in de tbskliniek. Dat resulteerde in zeven indrukwekkende artikelen, elk met een eigen thema: therapie, eten, verlof, werk, beveiliging, vrije tijd en religie. 15

16 Non-Fictie Bijleveld, Catrien Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie / C.C.J.H. Bijleveld. - 5e gew. dr. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, XV, 360 p : ill ; 24 cm. - 1e dr.: Den Haag : Boom Juridische uitgevers, Met lit. opg., reg. ISBN : 396 : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Methoden en Technieken van onderzoek in de Criminologie is geschreven ten behoeve van het onderwijs aan bachelorstudenten Criminologie. Enerzijds worden algemene methodologische kwesties behandeld, zoals steekproeftrekking, onderzoeksopzetten, bevragingsmethoden, betrouwbaarheid en validiteit en data-analyse. Anderzijds worden methoden en thechnieken behandeld die speciaal voor criminologisch onderzoek van belang zijn, zoals het trekken van steekproeven uit een verborgen populatie, randomized response technieken en methoden voor de analyse van recidivegegevens. Ook wordt het gebruik voor criminologisch onderzoek behandeld van bestaande gegevensbronnen, zoals registraties bij politie en justitie. De uitgave geeft een leesbaar overzicht van het bonte palet aan onderzoeksmethoden dat de criminoloog ter beschikking staat. Het boek laat in vele voorbeelden zien hoe criminologosche onderzoeksmethoden ingezet kunnen worden bij de beantwoording van vragen over maatschappelijk relevante kwesties als misdaad en straffen. Alles wordt helder toegelicht in een taal die zuinig omgaat met jargon, zonder de essentiele technische termen uit de weg te gaan. Een uitstekende en didactisch bijzonder sterke inleiding.(tijdschrift voor Criminologie) Serieplegers Serieplegers Serieplegers : kenmerken, achtergronden en opsporing / red. Anton van Wijk, Ilse van Leiden. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, p : ill ; 24 cm. - Uitg. op initiatief van Bureau Beke. - Met lit. opg. ISBN Ze spreken tot de verbeelding, figureren in talloze misdaadfilms en halen in werkelijkheid ook de voorpagina s: mannen, soms ook vrouwen, die bij herhaling ernstige misdrijven plegen en angst zaaien in de samenleving. Dit boek gaat over serieplegers. Jack the Ripper is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een seriemoordenaar, maar de geschiedenis kent vele voorbeelden van serieplegers. In dit boek komen vier typen serieplegers aan bod: moordenaars, verkrachters, brandstichters en stalkers. Er wordt ingegaan op hun achtergronden, motieven, modus operandi en slachtoffers. Omdat in Nederland tamelijk weinig onderzoeksmateriaal voorhanden is over serieplegers is de beschrijving van de typen serieplegers voornamelijk gebaseerd op buitenlandse literatuur. Naast de wetenschappelijke kennis over het fenomeen behandelt het boek de Nederlandse praktijk op het gebied van de opsporing van serieplegers. In hoeverre hebben we ermee te maken in Nederland en wat zijn de mogelijkheden en moeilijkheden om serieplegers te identificeren en op te sporen? Het boek is interessant voor de politieopleiding en de recherchepraktijk, maar ook voor onderzoekers en beleidsmakers. 16

17 Non-Fictie Partner- Partner- en kinderalimentatie Partner- en kinderalimentatie : knelpunten en voorstellen voor verbetering / onder red. van: M.V. Antokolskaia, B. Breederveld. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, p : ill ; 25 cm. - (Familie & recht ; 6). - Aan de kop van de titelp.: Netherlands Institute for Law and Governance. - Bijdragen op basis van de presentaties en de paneldiscussie gehouden tijdens het gelijknamige symposium, op 9 mei 2012 georganiseerd door het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en de rechtbank Amsterdam met medew. van de Stichting Opleiding Advocaten Amsterdam. - Auteursnamen op omslag: Masha Antokolskaia, en: Bart Breederveld. - Met lit. opg. ISBN : : : : : : Deze bundel verschijnt in het vervolg van het symposium Partner- en kinderalimentatie: knelpunten en voorstellen voor verbetering dat op 9 mei 2012 werd georganiseerd door het Amsterdamse Centrum voor Familierecht (ACFL) en de rechtbank Amsterdam. Het boek bevat bijdragen van rechters, academici en advocaten waarin recente ontwikkelingen op het gebied van kinder- en partneralimentatie worden behandeld. De daarop betrekking hebbende jongste (wets)voorstellen uit 2012 worden tevens besproken. Naar aanleiding van deze voorstellen worden diverse suggesties voor verbetering van alimentatierecht gedaan Haar, J.H.M. ter Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen Minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen / Johannes Henricus Maria ter Haar. [Den Haag] : Boom Juridische uitgevers, cop XVIII, 382 p : ill ; 25 cm. - (Familie & recht ; 7). - Ook verschenen als online resource. - Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Het onderwerp minderjarigen en (de zorg voor hun) vermogen verdient aandacht. De afgelopen decennia hebben verschillende wetswijzigingen plaatsgehad die van invloed zijn op de rechtspositie van minderjarigen ten aanzien van hun vermogen. Denk aan de wijziging van het gezagsrecht op 2 november 1995 of aan de invoering van het erfrecht op 1 januari De regeling van(toezicht op) voogdijbewind - die in 1948 voor het laatst grondig is gewijzigd - heeft daarentegen nauwelijks verandering ondergaan. De wetgeving is verouderd en er is sprake van verschillende onduidelijkheden en inconsistenties. In dit boek wordt in een zevental verhandelingen aandacht besteed aan de minderjarige en (de zorg voor zijn) vermogen. Aan bod komen de handelings(on)bekwaamheid van minderjarigen, het ouderlijk vruchtgenot, testamentair bewind, alimentatie in het erfrecht (art.4:35 BW), verjaringstermijnen en empirisch onderzoek naar de effectiviteit van het toezicht op vermogensbeheer in het erfrecht. Het onderzoek biedt de praktijk verschillende handreikingen en resulteert in 22 suggesties voor aanpassing van de wet. 17

18 Non-Fictie Wet Wet & geschiedenis Wet bestuur en toezicht Wet & geschiedenis Wet bestuur en toezicht : parlementaire geschiedenis aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen / onder red. van: W.H. Bossenbroek, E.H.F. Haantjes, M.F.E. de Waard-Preller. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, p ; 25 cm. - (Wet & geschiedenis). - Met lit. opg., reg. ISBN : : : : : : Op 1 januari 2013 trad de wet tot Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête in werking. Hoewel de aanpassingen in aantal en aard beperkt zijn, moet het belang van de wet en haar ontstaan niet worden onderschat. De wet leidde tot onder meer nieuwe drempels, enquêterecht voor de vennootschap zelf en het toezicht van de raadsheer-commissaris. Terloops werden in de omvangrijke wetsgeschiedenis verschillende vragen waarmee de praktijk worstelde beantwoord. In Wet & Geschiedenis Enquêterecht is alle relevante wetshistorische informatie per wetsartikel chronologisch geordend. Zo is inzichtelijk welke afwegingen zijn gemaakt om tot de uiteindelijke wettekst te komen. Dat inzicht is onontbeerlijk voor iedereen die in welke hoedanigheid ook het enquêterecht toepast. Dit boek is bestemd voor wetenschappers, maar ook voor personen die het enquêterecht in de praktijk toepassen Jonge, A.R. de Huurrecht Huurrecht / A.R. de Jonge. - 6e [gew.] dr. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, p ; 25 cm. - Oorspr. titel: De huurovereenkomst (Boom juridische studiepockets). - Met lit.opg., reg. ISBN Deze zesde druk van Huurrecht geeft een compleet beeld van het huurrecht zoals dat per 1 augustus 2003 in werking is getreden. De meest recente jurisprudentie en literatuur zijn hierin samengebracht tot een volledig overzicht. Alle actuele facetten van het materiële huurrecht komen uitvoerig aan bod, waarbij regelmatig wordt verwezen naar het oude huurrecht en de parlementaire geschiedenis.het boek is geschreven en bij uitstek geschikt voor juristen en vastgoed-professionals die (dagelijks) met het huurrecht te maken hebben. De veelvuldige verwijzing naar relevante, actuele rechtspraak maakt het huurrecht voor de lezer direct toepasbaar. De pragmatische opzet van Huurrecht maakt het boek ook zeer geschikt als studiemateriaal voor het (postdoctorale) onderwijs. Alain de Jonge is sinds 1992 als advocaat verbonden aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. Hij is lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten. Sinds 1996 geeft hij cursussen huurrecht in diverse postacademische opleidingen. Alain de Jonge is een van de bewerkers van de losbladige uitgave Huurrecht en redactielid van het Tijdschrift voor Huurrecht WR. Eerder verschenen van zijn hand de studiepockets De huurovereenkomst en Nieuw huurrecht. Hij is tevens initiator en medebewerker van de in 2009 gepubliceerde Parlementaire Geschiedenis Huurrecht. 18

19 Non-Fictie Kooij, P.A.C.E. van der Hoofdzaken intellectuele eigendom Hoofdzaken intellectuele eigendom / door P.A.C.E. van der Kooij, S.J.A. Mulder ; m.m.v. D.J.G. Visser. - 7e dr. - Deventer : Kluwer, X, 210 p : ill ; 25 cm. - (Serie hoofdzaken handelsrecht). - Oorspr. titel: Hoofdzaken mededingingsrecht Met lit. opg., reg. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 9.90 : In dit deel uit de serie Hoofdzaken Handelsrecht wordt, na een korte algemene inleiding over het publiek- en privaatrechtelijke mededingingsrecht, uitgebreid aandacht besteed aan het intellectuele eigendomsrecht. Aan de orde komen in het bijzonder het octrooi-, merken-, auteurs-, modellenen handelsnaamrecht en het recht inzake de ongeoorloofde mededinging. Vanzelfsprekend wordt bij de behandeling van de verschillende intellectuele eigendomsrechten tevens op het geldende EU-recht ingegaan Pellis, L.TH.L.G. Internationaal privaatrecht Internationaal privaatrecht / L.Th.L.G. Pellis. - 2e dr. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, p : ill ; 15 cm. - (Boom basics). - Oorspr. uitg.: Met reg. ISBN De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Doelgroep De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool. 19

20 Non-Fictie Dahl, Erik J. Intelligence and surprise attack Intelligence and surprise attack : failure and success from Pearl Harbour to 9/11 and beyond / Erik J. Dahl. - Washington, DC : Georgetown University Press, cop X, 277 p : ill ; 23 cm. - Met index, lit. opg. ISBN : : : How can the United States avoid a future surprise attack on the scale of 9/11 or Pearl Harbor, in an era when such devastating attacks can come not only from nation states, but also from terrorist groups or cyber enemies? Intelligence and Surprise Attack examines why surprise attacks often succeed even though, in most cases, warnings had been available beforehand. Erik J. Dahl challenges the conventional wisdom about intelligence failure, which holds that attacks succeed because important warnings get lost amid noise or because intelligence officials lack the imagination and collaboration to "connect the dots" of available information. Comparing cases of intelligence failure with intelligence success, Dahl finds that the key to success is not more imagination or better analysis, but better acquisition of precise, tacticallevel intelligence combined with the presence of decision makers who are willing to listen to and act on the warnings they receive from their intelligence staff. The book offers a new understanding of classic cases of conventional and terrorist attacks such as Pearl Harbor, the Battle of Midway, and the bombings of US embassies in Kenya and Tanzania. The book also presents a comprehensive analysis of the intelligence picture before the 9/11 attacks, making use of new information available since the publication of the 9/11 Commission Report and challenging some of that report's findings. 20

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch.

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Buro Toonlef! M. van der Sanden oktober 2012 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties Pauline M. Voortman V E RT RO U W E N WERKT Over werken aan vertrouwen in organisaties Vertrouwen werkt Over werken aan vertrouwen in organisaties Trust Works Working on trust in organisations Proefschrift

Nadere informatie

Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier

Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Prof. mr. A. Brack Vijfde druk Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Prof. mr. A. Brack Vijfde druk Noordhoff

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven

Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven Onderzoeksrapport september 2010 Succesvolle implementatie van sport- en beweegstimuleringsinitiatieven Literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument: de implementatiematrix

Nadere informatie

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Stichting Eigen Kracht Centrale Hedda van Lieshout en Marianne Goorhuis info@eigen-kracht.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Martine Amsing, Marco Bosch en Cees de Wit KPC Groep, s-hertogenbosch, 2009 Deze publicatie is

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Congruent, wanneer je er echt bent

Congruent, wanneer je er echt bent Congruent, wanneer je er echt bent Plaatsbepaling van Lotte Huijings begeleiding bij persoonlijke expressie aan de hand van een literatuuronderzoek naar het begrip congruentie bij Carl Rogers Doctoraalscriptie

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen www.communityparticipation-hu.nl

Nadere informatie