HET SIGNALERINGSNETWERK Sociale Kaart Eenzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET SIGNALERINGSNETWERK Sociale Kaart Eenzaamheid"

Transcriptie

1 HET SIGNALERINGSNETWERK Sociale Kaart Eenzaamheid Geachte lezer, Eenzaamheid en sociaal isolement kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid en voor maatschappelijke participatie van burgers. In het kader van preventief gezondheidsbeleid en de participatiegedachte vanuit de WMO is een aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement gerechtvaardigd en noodzakelijk. Eenzaamheid is een bedreiging voor het persoonlijk welbevinden van mensen en kan ziekmakend zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Eenzame mensen blijken vaker te lijden onder verminderd zelfrespect, hebben vaak een pessimistisch toekomstperspectief (indien er nog een toekomst is) en vertonen depressieve klachten als ook angststoornissen. Veel voorkomende lichamelijke klachten zijn hoofdpijn, maagpijn, ademhalingsproblemen, slaapproblemen, gebrek aan eetlust, soms gekoppeld aan overmatige alcoholconsumptie en een bovengemiddeld gebruik van medicijnen zoals slaapmiddelen en kalmerende middelen. Naast bovengenoemde gezondheidsaspecten heeft eenzaamheid ook maatschappelijke effecten. Eenzaamheid en de gevolgen ervan kunnen een belemmering vormen voor deelname aan de samenleving. Sinds eind 2009 is Stichting Welzijn Veenendaal trekker van het Signaleringsnetwerk Eenzaamheid Ouderen in Veenendaal. Het Signaleringsnetwerk is ontstaan nadat uit GGD-onderzoek (2006) is gebleken dat in Veenendaal het percentage eenzaamheid en isolement hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Dit Signaleringsnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van diverse Veenendaalse organisaties en komt iedere 6 weken bij elkaar om onopgeloste problematiek/ casuïstiek in het kader van eenzaamheid en isolement te bespreken. 1

2 Deze Sociale Kaart is onderdeel van het werk en wordt u aangeboden om gericht te kunnen zoeken indien u te maken krijgt met deze problematiek. Casuïstiek kunt u (uiteraard vertrouwelijk) melden en bespreken op het Meldpunt van het Signaleringsnetwerk, Duivenwal 1, 3901 ZA Veenendaal of via of telefoon bij de projectleider. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar voor informatie, advies, ideeën en overleg. Mirjam Wijgman (voorzitter) John Hegenbart (ouderenadviseur / projectleider) Telefoon: Telefoon:

3 DOELGROEPEN De geboden informatie heeft betrekking op activiteiten/interventies die de diverse organisaties aanbieden en die ingezet kunnen worden bij ouderen waarbij sprake is van (dreigende) eenzaamheid. De inventarisatie voor deze sociale kaart betreft de volgende rubrieken: 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 2. Bevordering van deskundigheid hulpverleners 3. Sociaal-culturele activering 4. Persoonlijke activering 5. Cursussen, gespreksgroepen en therapie 3

4 INHOUD Pagina 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering Belangenorganisaties Fysiotherapeuten Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Huisartspraktijken Kerkelijke Instellingen Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Woningcorporaties Overige organisaties Bevordering van deskundigheid hulpverleners Belangenorganisaties Fysiotherapeuten Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Huisartspraktijken Kerkelijke Instellingen Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Woningcorporaties Overige organisaties Sociaal-culturele activering Belangenorganisaties Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Huisartspraktijken Kerkelijke Instellingen Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Woningcorporaties Overige organisaties Persoonlijke activering Belangenorganisaties Huisartsen Huisartspraktijken Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Woningcorporaties Overige organisaties 122 4

5 5. Cursussen, gespreksgroepen en therapie Fysiotherapeuten Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Huisartspraktijken Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Overige organisaties 139 5

6 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1 Belangenorganisaties ANBO Afdeling Veenendaal. ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten... KBO Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Veenendaal Maveens.. NPV Zorg voor het leven afdeling Veenendaal 1.2 Fysiotherapeuten Fysiocentrum Berends Fysiotherapie De Ellekoot.. Fysiotherapie Scheepjeshof Fysiotherapiepraktijk C.B. Teerink Fysiotherapie en Training Neder Veluwe.. Fysiotherapie Veenendaal-West. Fysiq Vision Advies en Beweegcentrum Praktijk voor Fysiotherapie Van Dommelen.. Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie. Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Jan Joost Versteeg.. Praktijk Ina de Jager Geestelijke Gezondheidszorg Indigo Gelderland Kwintes Regio Oost / Servicepunt GGZ Veenendaal.. Zideris Huisartsen Huisartspraktijken CHV Coöperatie Huisartsen Veenendaal. Huisartsenpraktijk Van Cassel/Kuyvenhoven. Huisartspraktijk Van Dijken Huisartsenhuis - Dhr. T.C. Verschuur/Mw. C.E. Huizinga/Mw. W.M. Kets H.J. de Jong, huisarts.. Drs. H. Kaspers, huisarts. Huisartsenpraktijk Van der Krans/Venema/Vergouwen. Huisartsenpraktijk V.d. Linde, Tettelaar en Uiterwijk Huisartsenpraktijk M.A. Mengerink Huisartsenpraktijk Middelwijck - R. Harting, J.A. van Wijngaarden.. Huisartsenpraktijk J. Rijken en N. Wolswinkel.. Huisartsenpraktijk West - Dhr. Q. Alikhil/Mw. J.J. Brilman/Dhr. S. Sijbers Huisartsenpraktijk De Zwaai

7 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering (vervolg) 1.5 Kerkelijke Instellingen Hersteld Hervormde Gemeente Veenendaal Open Geloofsgemeenschap N P B, afdeling Veenendaal. Protestantse Gemeente te Veenendaal / Kerkelijk Bureau.. St. Willibrordparochie / R.K. Salvatorkerk. 1.6 Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Agathos. Allround Zorg.. Axxicom Thuishulp. Buurtzorg Veenendaal. Curadomi. Opella... RST-Zorgverleners.. Stichting QuaRijn VitrasCMD Algemeen Maatschappelijk Werk Zorggroep Charim Servicebureau Zorggroep Charim Thuiszorg.. Zorggroep Charim Hospice De Wingerd Woningcorporaties Patrimonium woonstichting SIB Woonservice Veenendaalse Woningstichting.. Woonzorg Nederland. 1.8 Overige organisaties Balie voor Mantelzorg & Vrijwilligershulp Bartiméus Visueel Advies Centrum Zeist... Katholiek Vrouwengilde.. Sportservice Veenendaal. Welzijn Veenendaal Seniorenvoorlichting.. Welzijn Veenendaal Activiteiten en Diensten

8 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties ANBO Afdeling Veenendaal Boslaan 34, 3904 KJ Veenendaal Idem Mw. N. Keijzer-Stam Diensten/producten Informatie geven over o.a.: Toegankelijk openbaar vervoer Woon- en zorgvoorzieningen Toereikend inkomen Leeftijdsdiscriminatie Senioren. Zie website. Lidmaatschap. Contributie bedraagt per : 1 persoon 35,45 per jaar, 2 e lid op hetzelfde adres 32,10 per jaar. Telefonisch via

9 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten Postbus 245, 3900 AE Veenendaal Dhr. B. van Maurik districtscoördinator, sociaal adviseur, belastingadviseur. Diensten/producten Lotgenotencontact Juridisch advies Belangenbehartiging Vakanties Informatie over financiële regelingen en individuele financiële hulpverlening. Mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Zie website. Lidmaatschap 49,20 per jaar. Het blad AanZet is gratis voor leden. Telefonisch spreekuur maandag/donderdag van 17:00 18:00 uur. Spreekuur: op afspraak. 9

10 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties KBO Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Veenendaal Patrimoniumlaan 246, 3904 AD Veenendaal Dhr. Th. Verhoeven Diensten/producten Contactmiddagen met diverse onderwerpen Hulp bij belastingaangifte/administratieve ondersteuning Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) 50+ Belangenbehartiging senioren. Lidmaatschap KBO. Contributie Gemeentelijke subsidie Individuele bijdragen per onderdeel Telefonisch en via nieuwsbrief / contactblad. 10

11 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties Maveens Zuiderkruis 640, 3902 XT Veenendaal n.v.t M. Schinkel, secretaris Diensten/producten Belangenbehartiging van mantelzorgers. Maveens is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg MEZZO. Mantelzorgers Maveens is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor het versterken van de positie van mantelzorgers. Maveens komt als erkende gesprekspartner op voor de belangen van de mantelzorgers in de regio Veenendaal. Zowel bij de gemeente en de politiek als bij de professionele zorgverleners. n.v.t. n.v.t. Telefonisch via

12 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties NPV Zorg voor het leven landelijk bureau Postbus 178, 3900 AD Veenendaal Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal Secretariaat afdeling Veenendaal p/a Buurtlaan west 25, 3905 JL Veenendaal Telefoon: : Diensten/producten Levenswensverklaring NPV-Consultatiepunt NPV-Thuishulp Mantelzorglijn Lotgenotencontact NPV-kringen Een ieder die zich vanuit algemeen-christelijk oogpunt betrokken voelt bij de doelstelling van de NPV en de zorg voor het leven. De NPV is er voor vragen over gezondheid en ziekte. De NPV komt bij beleidsmakers en in de media op voor de zorg voor het leven en werkt vanuit Bijbelse waarden en normen. Lidmaatschap. 15,00 per jaar, inclusief 4 x per jaar het nieuwsen verenigingsblad Zorg. NPV-Consultatiepunt voor dringende zaken 24 uur per dag bereikbaar via tel. nr

13 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiocentrum Berends 1) Locatie Boompjesgoed Boompjesgoed 2A, 3901 MJ Veenendaal 2) Locatie Zuiderkruis Zuiderkruis 738, 3902 XX Veenendaal Mw. A. Berends Diensten/producten Fysiotherapie Manuele therapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag t/m vrijdag van 08:00 18:00 uur 13

14 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapie De Ellekoot Van Veldekelaan 3, 3906 EK Veenendaal Idem Dhr. P. van der Veen Diensten/producten fysiotherapie manuele therapie osteopathie acupunctuur medische training oefentherapie Caesar kindertherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag/dinsdag van 07:30 21:00 uur Woensdag/vrijdag van :00 uur Donderdag van 07:30 20:00 uur. 14

15 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapie Scheepjeshof Scheepjeshof , 3901 CX Veenendaal Idem Diensten/producten Fysiotherapie Manuele therapie Sportfysiotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag/dinsdag/donderdag van 07:30 21:30 uur Woensdag van 07:30 18:30 uur Vrijdag van 07:30 18:00 uur 15

16 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapiepraktijk C.B. Teerink Hubert van Zuilenweg 7, 3902 ZE Veenendaal Idem Dhr. C.B. Teerink Diensten/producten Fysiotherapie Manuele therapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Telefonisch via

17 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapie en Training Neder Veluwe 1) Locatie Spanjaardsgoed Spanjaardsgoed 1, 3901 HC Veenendaal 2) Locatie Nijverheidslaan Nijverheidslaan 1A, 3903 AL Veenendaal Diensten/producten fysiotherapie manuele therapie sportfysiotherapie lymfe- en oedeemtherapie kindertherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag t/m vrijdag van 07:30 22:00 uur. 17

18 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapie Veenendaal-West t Kofschip 7A, 3904 RM Veenendaal Idem Dhr. R de Zwart Diensten/producten Algemene fysiotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Ook behandeling aan huis. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Dagelijks van 07:00 17:00 uur. 18

19 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiq Vision Advies en Beweegcentrum Parallelweg 50, 3903 BC Veenendaal Idem Diensten/producten Algemene fysiotherapie Oncologische fysiotherapie Sportfysiotherapie Manuele therapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Telefonisch via

20 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Praktijk voor Fysiotherapie Van Dommelen Veldweg 20, 3902 EK Veenendaal Idem Mevr. M. van Dommelen Dhr. R. van Dommelen Diensten/producten Algemene fysiotherapie Bekkenfysiotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag/dinsdag/donderdag van 08:00 21:00 uur Woensdag/Vrijdag van 08:00 18:00 uur. 20

21 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Mulderslaan GC Veenendaal Idem H.M. de Ruiter Diensten/producten Fysiotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Zie website. 21

22 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Jan Joost Versteeg Kerkewijk 146, 3904 JJ Veenendaal Idem Jan Joost Versteeg Diensten/producten Fysiotherapie Manuele therapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Fysiotherapie en Manuele therapie Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag t/m vrijdag van 08:00 18:00 uur. 22

23 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Praktijk Ina de Jager Kerkewijk 22, 3901 EG Veenendaal Idem Mw. Ina de Jager Diensten/producten Fysiotherapie Haptotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Telefonisch via

24 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.3. Geestelijke gezondheidszorg Indigo Gelderland Willy Brandtlaan 20, 6716 RR, Ede Idem Eleno Quartel Diensten/producten Voorlichting (op maat) m.b.t. eenzaamheid Voorlichting Kunst van het ouderworden (positief/empowerment) Ouderen Beroepskrachten Vrijwilligers Kunst van het ouderworden Voorlichtingsfilm met nabespreking. Hoe op een positieve manier om te gaan met verlies en ingrijpende ervaringen. Geen Wmo Betaalde dienstverlening Maandag t/m vrijdag van 09:00 17:00 uur. 24

25 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.3. Geestelijke gezondheidszorg Kwintes Regio Oost/Servicepunt GGZ Veenendaal Zandstraat 52, 3905 ED Veenendaal Idem M. de Graaf Diensten/producten Het Servicepunt geeft informatie, voorlichting en advies over: Ziektebeelden en psychische problemen Verslaving Hulpverleningsmogelijkheden Instellingen voor de geestelijke gezondheid Wet- en regelgeving Patiëntenrechten en patiëntenverenigingen Maatschappelijke voorzieningen Beschermende woonvormen. Iedereen die te maken heeft met de geestelijke gezondheidszorg zoals cliënten, familie relaties, hulpverleners en verwijzers. Het Servicepunt ondersteunt bij: Het vinden van de juiste hulpverlening. Het leggen van contacten met instanties. De belangenbehartiging van de GGZ doelgroep. Het Servicepunt is geen hulpverleningsinstelling en geeft geen therapie of behandeling. Er worden geen medicijnen en geld verstrekt en er wordt geen crisisopvang geboden. Informatie is gratis. Wisselend. Er kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat en men wordt dan teruggebeld. Binnenlopen tijdens kantooruren kan zonder afspraak. 25

26 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.3. Geestelijke gezondheidszorg Zideris Postbus 30, 3910 AA Rhenen Cuneraweg 12, 3911 RN Rhenen A. Bennink A. Hak Diensten/producten Begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in wonen, werken, leren, begeleid wonen en recreëren. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zideris is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht. Er wordt professionele begeleiding en ondersteuning geboden aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het motto is eigenzinnige zorg. Geldig indicatie van het CIZ. Info: Zorgloket Zideris via tel. nr Tijdens kantooruren, op bovenstaand nummer. 26

27 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken CHV Coöperatie Huisartsen Veenendaal Nijverheidslaan 3/P, 3903 AL Veenendaal Idem Mw. J.J. Bouwmeister. Casemanagers dementie: Nel Koppelaar en Monique Penders Praktijkondersteuner CHV POH: Winne Kramer Diensten/producten DM zorg (diabetes) COPD zorg CVR zorg (hart- en vaatziektes) Alle bij de aangesloten huisartsenpraktijken ingeschreven patiënten. Aanvullende huisartsenzorg: Stoppen met roken. Diverse gezondheidstesten op aanvraag huisarts. Begeleiding bij leefstijl-aanpassing. Ouderenzorg. Verwijzing of op advies huisarts. Afhankelijk van verzekeraar. Vrijwel alles wordt vergoed door zorgverzekeraar. Maandag t/m vrijdag van 08:00 16:30 uur. 27

28 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk Van Cassel/Kuyvenhoven Nijverheidslaan 1F, 3903 AL Veenendaal Idem Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op werkdagen van 08:00 17:00 uur. Spoed:

29 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartspraktijk Van Dijken Klemstraat 2, 3907 LL Veenendaal Idem Dhr. J. van Dijken Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op afspraak via tel. nr of website. 29

30 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenhuis Dhr. T.C. Verschuur / Mw. C.E. Huizinga / Mw. W.M. Kets Hubert van Zuilenweg 5, 3902 ZE Veenendaal Idem / - Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Werkdagen van 08:00 17:00 uur. Pauze van 12:00 13:00 uur. Spoed

31 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken H.J. de Jong, huisarts Pr. Bernhardlaan 28, 3901 CC Veenendaal Idem Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op werkdagen van 08:00 17:00 uur. 31

32 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Drs. H. Kaspers, huisarts Duivenwal 161, 3901 ZJ Veenendaal Idem / Assistente/huisarts Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op werkdagen van 08:00 12:00 uur en van 13:00 17:00 uur. Dinsdagmiddag gesloten, waarneming door Huisartsenpraktijk J.M.A.M. Vergouwen. Tel

33 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk Van der Krans/Venema/Vergouwen Nijverheidslaan 1 E, 3903 AL Veenendaal Idem 1) Dr. Van der Krans tel ) Dr. Venema tel. nr ) Dr. Vergouwen via huisartsenpraktijk 1) 2) Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisartsen Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op werkdagen van 08:00 17:00 uur. 33

34 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk V.d. Linde, Tettelaar en Uiterwijk Nijverheidslaan 3/U, 3903 AL Veenendaal Idem Meer info: Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisartsen. Patiënten Huisartspraktijk Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Maandag t/m donderdag van 08: uur. Vrijdag van 08: uur. Pauze van 12: uur. 34

35 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk M.A. Mengerink Nijverheidslaan 1/D, 3903 AL Veenendaal Idem M.A. Mengerink, huisarts Diensten/producten Totale eerstelijns gezondheidszorg, met aandachtspunten: Ouderenzorg Ouderenbegeleiding Eerstelijns patiënten met ook m.n. ouderenzorg. Huisartsenpraktijk Geen. Geopend voor nieuwe (oudere) patiënten. Basiszorgverzekering Alle dagen van 08:00 17:00 uur. 35

36 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk Middelwijck R. Harting, J.A. van Wijngaarden Verlaat 15, 3901 RD Veenendaal Idem zie website R. Harting Diensten/producten Huisartsengeneeskunde Spreekuren diabetes, COPD en hart- en vaatziekten De patiënt Huisartsenpraktijk Ingeschreven patiënten Basiszorgverzekering Van 08:00 17:00 uur. Spoedlijn:

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Goed omgaan met dementie

Goed omgaan met dementie Praktijkvoorbeelden uit de provincie Noord-Brabant Goed omgaan met dementie Tilburg, november 2011 Provinciaal Coördinatiepunt RDO s Noord-Brabant praktijkvoorbeelden uit provincie Noord-Brabant Colofon

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken

Jaarbericht 2013 2014. Het verschil dat wij maken Jaarbericht 2013 2014 Het verschil dat wij maken 1 2 4 6 8 Voorwoord van het bestuur De zorg in verandering Zorgspectrum richtte zich op kortdurende behandeling, revalidatie en zorg thuis Alle gemakken

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

PU LS. Allochtone Mantelzorgers. Cahier1. Ondersteuning aan

PU LS. Allochtone Mantelzorgers. Cahier1. Ondersteuning aan Ondersteuning aan Allochtone Mantelzorgers Een praktische handreiking aan beslissers, beleidsmakers, professionals en vrijwilligers in zorg, onderwijs en welzijn. Colofon Dit Cahier komt tot stand binnen

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie