HET SIGNALERINGSNETWERK Sociale Kaart Eenzaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET SIGNALERINGSNETWERK Sociale Kaart Eenzaamheid"

Transcriptie

1 HET SIGNALERINGSNETWERK Sociale Kaart Eenzaamheid Geachte lezer, Eenzaamheid en sociaal isolement kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid en voor maatschappelijke participatie van burgers. In het kader van preventief gezondheidsbeleid en de participatiegedachte vanuit de WMO is een aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement gerechtvaardigd en noodzakelijk. Eenzaamheid is een bedreiging voor het persoonlijk welbevinden van mensen en kan ziekmakend zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Eenzame mensen blijken vaker te lijden onder verminderd zelfrespect, hebben vaak een pessimistisch toekomstperspectief (indien er nog een toekomst is) en vertonen depressieve klachten als ook angststoornissen. Veel voorkomende lichamelijke klachten zijn hoofdpijn, maagpijn, ademhalingsproblemen, slaapproblemen, gebrek aan eetlust, soms gekoppeld aan overmatige alcoholconsumptie en een bovengemiddeld gebruik van medicijnen zoals slaapmiddelen en kalmerende middelen. Naast bovengenoemde gezondheidsaspecten heeft eenzaamheid ook maatschappelijke effecten. Eenzaamheid en de gevolgen ervan kunnen een belemmering vormen voor deelname aan de samenleving. Sinds eind 2009 is Stichting Welzijn Veenendaal trekker van het Signaleringsnetwerk Eenzaamheid Ouderen in Veenendaal. Het Signaleringsnetwerk is ontstaan nadat uit GGD-onderzoek (2006) is gebleken dat in Veenendaal het percentage eenzaamheid en isolement hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Dit Signaleringsnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van diverse Veenendaalse organisaties en komt iedere 6 weken bij elkaar om onopgeloste problematiek/ casuïstiek in het kader van eenzaamheid en isolement te bespreken. 1

2 Deze Sociale Kaart is onderdeel van het werk en wordt u aangeboden om gericht te kunnen zoeken indien u te maken krijgt met deze problematiek. Casuïstiek kunt u (uiteraard vertrouwelijk) melden en bespreken op het Meldpunt van het Signaleringsnetwerk, Duivenwal 1, 3901 ZA Veenendaal of via of telefoon bij de projectleider. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar voor informatie, advies, ideeën en overleg. Mirjam Wijgman (voorzitter) John Hegenbart (ouderenadviseur / projectleider) Telefoon: Telefoon:

3 DOELGROEPEN De geboden informatie heeft betrekking op activiteiten/interventies die de diverse organisaties aanbieden en die ingezet kunnen worden bij ouderen waarbij sprake is van (dreigende) eenzaamheid. De inventarisatie voor deze sociale kaart betreft de volgende rubrieken: 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 2. Bevordering van deskundigheid hulpverleners 3. Sociaal-culturele activering 4. Persoonlijke activering 5. Cursussen, gespreksgroepen en therapie 3

4 INHOUD Pagina 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering Belangenorganisaties Fysiotherapeuten Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Huisartspraktijken Kerkelijke Instellingen Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Woningcorporaties Overige organisaties Bevordering van deskundigheid hulpverleners Belangenorganisaties Fysiotherapeuten Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Huisartspraktijken Kerkelijke Instellingen Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Woningcorporaties Overige organisaties Sociaal-culturele activering Belangenorganisaties Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Huisartspraktijken Kerkelijke Instellingen Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Woningcorporaties Overige organisaties Persoonlijke activering Belangenorganisaties Huisartsen Huisartspraktijken Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Woningcorporaties Overige organisaties 122 4

5 5. Cursussen, gespreksgroepen en therapie Fysiotherapeuten Geestelijke Gezondheidszorg Huisartsen Huisartspraktijken Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Overige organisaties 139 5

6 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1 Belangenorganisaties ANBO Afdeling Veenendaal. ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten... KBO Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Veenendaal Maveens.. NPV Zorg voor het leven afdeling Veenendaal 1.2 Fysiotherapeuten Fysiocentrum Berends Fysiotherapie De Ellekoot.. Fysiotherapie Scheepjeshof Fysiotherapiepraktijk C.B. Teerink Fysiotherapie en Training Neder Veluwe.. Fysiotherapie Veenendaal-West. Fysiq Vision Advies en Beweegcentrum Praktijk voor Fysiotherapie Van Dommelen.. Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie. Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Jan Joost Versteeg.. Praktijk Ina de Jager Geestelijke Gezondheidszorg Indigo Gelderland Kwintes Regio Oost / Servicepunt GGZ Veenendaal.. Zideris Huisartsen Huisartspraktijken CHV Coöperatie Huisartsen Veenendaal. Huisartsenpraktijk Van Cassel/Kuyvenhoven. Huisartspraktijk Van Dijken Huisartsenhuis - Dhr. T.C. Verschuur/Mw. C.E. Huizinga/Mw. W.M. Kets H.J. de Jong, huisarts.. Drs. H. Kaspers, huisarts. Huisartsenpraktijk Van der Krans/Venema/Vergouwen. Huisartsenpraktijk V.d. Linde, Tettelaar en Uiterwijk Huisartsenpraktijk M.A. Mengerink Huisartsenpraktijk Middelwijck - R. Harting, J.A. van Wijngaarden.. Huisartsenpraktijk J. Rijken en N. Wolswinkel.. Huisartsenpraktijk West - Dhr. Q. Alikhil/Mw. J.J. Brilman/Dhr. S. Sijbers Huisartsenpraktijk De Zwaai

7 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering (vervolg) 1.5 Kerkelijke Instellingen Hersteld Hervormde Gemeente Veenendaal Open Geloofsgemeenschap N P B, afdeling Veenendaal. Protestantse Gemeente te Veenendaal / Kerkelijk Bureau.. St. Willibrordparochie / R.K. Salvatorkerk. 1.6 Thuiszorgorganisaties Zorginstellingen Agathos. Allround Zorg.. Axxicom Thuishulp. Buurtzorg Veenendaal. Curadomi. Opella... RST-Zorgverleners.. Stichting QuaRijn VitrasCMD Algemeen Maatschappelijk Werk Zorggroep Charim Servicebureau Zorggroep Charim Thuiszorg.. Zorggroep Charim Hospice De Wingerd Woningcorporaties Patrimonium woonstichting SIB Woonservice Veenendaalse Woningstichting.. Woonzorg Nederland. 1.8 Overige organisaties Balie voor Mantelzorg & Vrijwilligershulp Bartiméus Visueel Advies Centrum Zeist... Katholiek Vrouwengilde.. Sportservice Veenendaal. Welzijn Veenendaal Seniorenvoorlichting.. Welzijn Veenendaal Activiteiten en Diensten

8 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties ANBO Afdeling Veenendaal Boslaan 34, 3904 KJ Veenendaal Idem Mw. N. Keijzer-Stam Diensten/producten Informatie geven over o.a.: Toegankelijk openbaar vervoer Woon- en zorgvoorzieningen Toereikend inkomen Leeftijdsdiscriminatie Senioren. Zie website. Lidmaatschap. Contributie bedraagt per : 1 persoon 35,45 per jaar, 2 e lid op hetzelfde adres 32,10 per jaar. Telefonisch via

9 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten Postbus 245, 3900 AE Veenendaal Dhr. B. van Maurik districtscoördinator, sociaal adviseur, belastingadviseur. Diensten/producten Lotgenotencontact Juridisch advies Belangenbehartiging Vakanties Informatie over financiële regelingen en individuele financiële hulpverlening. Mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Zie website. Lidmaatschap 49,20 per jaar. Het blad AanZet is gratis voor leden. Telefonisch spreekuur maandag/donderdag van 17:00 18:00 uur. Spreekuur: op afspraak. 9

10 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties KBO Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Veenendaal Patrimoniumlaan 246, 3904 AD Veenendaal Dhr. Th. Verhoeven Diensten/producten Contactmiddagen met diverse onderwerpen Hulp bij belastingaangifte/administratieve ondersteuning Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) 50+ Belangenbehartiging senioren. Lidmaatschap KBO. Contributie Gemeentelijke subsidie Individuele bijdragen per onderdeel Telefonisch en via nieuwsbrief / contactblad. 10

11 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties Maveens Zuiderkruis 640, 3902 XT Veenendaal n.v.t M. Schinkel, secretaris Diensten/producten Belangenbehartiging van mantelzorgers. Maveens is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg MEZZO. Mantelzorgers Maveens is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor het versterken van de positie van mantelzorgers. Maveens komt als erkende gesprekspartner op voor de belangen van de mantelzorgers in de regio Veenendaal. Zowel bij de gemeente en de politiek als bij de professionele zorgverleners. n.v.t. n.v.t. Telefonisch via

12 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.1. Belangenorganisaties NPV Zorg voor het leven landelijk bureau Postbus 178, 3900 AD Veenendaal Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal Secretariaat afdeling Veenendaal p/a Buurtlaan west 25, 3905 JL Veenendaal Telefoon: : Diensten/producten Levenswensverklaring NPV-Consultatiepunt NPV-Thuishulp Mantelzorglijn Lotgenotencontact NPV-kringen Een ieder die zich vanuit algemeen-christelijk oogpunt betrokken voelt bij de doelstelling van de NPV en de zorg voor het leven. De NPV is er voor vragen over gezondheid en ziekte. De NPV komt bij beleidsmakers en in de media op voor de zorg voor het leven en werkt vanuit Bijbelse waarden en normen. Lidmaatschap. 15,00 per jaar, inclusief 4 x per jaar het nieuwsen verenigingsblad Zorg. NPV-Consultatiepunt voor dringende zaken 24 uur per dag bereikbaar via tel. nr

13 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiocentrum Berends 1) Locatie Boompjesgoed Boompjesgoed 2A, 3901 MJ Veenendaal 2) Locatie Zuiderkruis Zuiderkruis 738, 3902 XX Veenendaal Mw. A. Berends Diensten/producten Fysiotherapie Manuele therapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag t/m vrijdag van 08:00 18:00 uur 13

14 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapie De Ellekoot Van Veldekelaan 3, 3906 EK Veenendaal Idem Dhr. P. van der Veen Diensten/producten fysiotherapie manuele therapie osteopathie acupunctuur medische training oefentherapie Caesar kindertherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag/dinsdag van 07:30 21:00 uur Woensdag/vrijdag van :00 uur Donderdag van 07:30 20:00 uur. 14

15 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapie Scheepjeshof Scheepjeshof , 3901 CX Veenendaal Idem Diensten/producten Fysiotherapie Manuele therapie Sportfysiotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag/dinsdag/donderdag van 07:30 21:30 uur Woensdag van 07:30 18:30 uur Vrijdag van 07:30 18:00 uur 15

16 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapiepraktijk C.B. Teerink Hubert van Zuilenweg 7, 3902 ZE Veenendaal Idem Dhr. C.B. Teerink Diensten/producten Fysiotherapie Manuele therapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Telefonisch via

17 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapie en Training Neder Veluwe 1) Locatie Spanjaardsgoed Spanjaardsgoed 1, 3901 HC Veenendaal 2) Locatie Nijverheidslaan Nijverheidslaan 1A, 3903 AL Veenendaal Diensten/producten fysiotherapie manuele therapie sportfysiotherapie lymfe- en oedeemtherapie kindertherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag t/m vrijdag van 07:30 22:00 uur. 17

18 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiotherapie Veenendaal-West t Kofschip 7A, 3904 RM Veenendaal Idem Dhr. R de Zwart Diensten/producten Algemene fysiotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Ook behandeling aan huis. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Dagelijks van 07:00 17:00 uur. 18

19 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Fysiq Vision Advies en Beweegcentrum Parallelweg 50, 3903 BC Veenendaal Idem Diensten/producten Algemene fysiotherapie Oncologische fysiotherapie Sportfysiotherapie Manuele therapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Telefonisch via

20 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Praktijk voor Fysiotherapie Van Dommelen Veldweg 20, 3902 EK Veenendaal Idem Mevr. M. van Dommelen Dhr. R. van Dommelen Diensten/producten Algemene fysiotherapie Bekkenfysiotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag/dinsdag/donderdag van 08:00 21:00 uur Woensdag/Vrijdag van 08:00 18:00 uur. 20

21 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Mulderslaan GC Veenendaal Idem H.M. de Ruiter Diensten/producten Fysiotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Zie website. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Zie website. 21

22 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Jan Joost Versteeg Kerkewijk 146, 3904 JJ Veenendaal Idem Jan Joost Versteeg Diensten/producten Fysiotherapie Manuele therapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Fysiotherapie en Manuele therapie Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Maandag t/m vrijdag van 08:00 18:00 uur. 22

23 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.2. Fysiotherapeuten Praktijk Ina de Jager Kerkewijk 22, 3901 EG Veenendaal Idem Mw. Ina de Jager Diensten/producten Fysiotherapie Haptotherapie Een ieder die klachten heeft vanwege houding of omdat beweging problemen oplevert. Er is geen verwijsbrief nodig voor een bezoek. Bij de zorgverzekeraar is na te vragen of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van keuze. Fysiotherapie en oefentherapie worden vanaf de 21e behandeling vergoed als sprake is van een bepaalde chronische aandoening. De eerste 20 behandelingen betaalt men dus zelf. De 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Een overzicht van deze chronische aandoeningen is op te vragen bij de zorgverzekeraar. De eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed. Heeft men een aanvullende zorgverzekering afgesloten, dan krijgt men mogelijk meer behandelingen vergoed. Telefonisch via

24 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.3. Geestelijke gezondheidszorg Indigo Gelderland Willy Brandtlaan 20, 6716 RR, Ede Idem Eleno Quartel Diensten/producten Voorlichting (op maat) m.b.t. eenzaamheid Voorlichting Kunst van het ouderworden (positief/empowerment) Ouderen Beroepskrachten Vrijwilligers Kunst van het ouderworden Voorlichtingsfilm met nabespreking. Hoe op een positieve manier om te gaan met verlies en ingrijpende ervaringen. Geen Wmo Betaalde dienstverlening Maandag t/m vrijdag van 09:00 17:00 uur. 24

25 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.3. Geestelijke gezondheidszorg Kwintes Regio Oost/Servicepunt GGZ Veenendaal Zandstraat 52, 3905 ED Veenendaal Idem M. de Graaf Diensten/producten Het Servicepunt geeft informatie, voorlichting en advies over: Ziektebeelden en psychische problemen Verslaving Hulpverleningsmogelijkheden Instellingen voor de geestelijke gezondheid Wet- en regelgeving Patiëntenrechten en patiëntenverenigingen Maatschappelijke voorzieningen Beschermende woonvormen. Iedereen die te maken heeft met de geestelijke gezondheidszorg zoals cliënten, familie relaties, hulpverleners en verwijzers. Het Servicepunt ondersteunt bij: Het vinden van de juiste hulpverlening. Het leggen van contacten met instanties. De belangenbehartiging van de GGZ doelgroep. Het Servicepunt is geen hulpverleningsinstelling en geeft geen therapie of behandeling. Er worden geen medicijnen en geld verstrekt en er wordt geen crisisopvang geboden. Informatie is gratis. Wisselend. Er kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat en men wordt dan teruggebeld. Binnenlopen tijdens kantooruren kan zonder afspraak. 25

26 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.3. Geestelijke gezondheidszorg Zideris Postbus 30, 3910 AA Rhenen Cuneraweg 12, 3911 RN Rhenen A. Bennink A. Hak Diensten/producten Begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in wonen, werken, leren, begeleid wonen en recreëren. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zideris is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht. Er wordt professionele begeleiding en ondersteuning geboden aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het motto is eigenzinnige zorg. Geldig indicatie van het CIZ. Info: Zorgloket Zideris via tel. nr Tijdens kantooruren, op bovenstaand nummer. 26

27 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken CHV Coöperatie Huisartsen Veenendaal Nijverheidslaan 3/P, 3903 AL Veenendaal Idem Mw. J.J. Bouwmeister. Casemanagers dementie: Nel Koppelaar en Monique Penders Praktijkondersteuner CHV POH: Winne Kramer Diensten/producten DM zorg (diabetes) COPD zorg CVR zorg (hart- en vaatziektes) Alle bij de aangesloten huisartsenpraktijken ingeschreven patiënten. Aanvullende huisartsenzorg: Stoppen met roken. Diverse gezondheidstesten op aanvraag huisarts. Begeleiding bij leefstijl-aanpassing. Ouderenzorg. Verwijzing of op advies huisarts. Afhankelijk van verzekeraar. Vrijwel alles wordt vergoed door zorgverzekeraar. Maandag t/m vrijdag van 08:00 16:30 uur. 27

28 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk Van Cassel/Kuyvenhoven Nijverheidslaan 1F, 3903 AL Veenendaal Idem Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op werkdagen van 08:00 17:00 uur. Spoed:

29 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartspraktijk Van Dijken Klemstraat 2, 3907 LL Veenendaal Idem Dhr. J. van Dijken Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op afspraak via tel. nr of website. 29

30 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenhuis Dhr. T.C. Verschuur / Mw. C.E. Huizinga / Mw. W.M. Kets Hubert van Zuilenweg 5, 3902 ZE Veenendaal Idem / - Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Werkdagen van 08:00 17:00 uur. Pauze van 12:00 13:00 uur. Spoed

31 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken H.J. de Jong, huisarts Pr. Bernhardlaan 28, 3901 CC Veenendaal Idem Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op werkdagen van 08:00 17:00 uur. 31

32 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Drs. H. Kaspers, huisarts Duivenwal 161, 3901 ZJ Veenendaal Idem / Assistente/huisarts Diensten/producten Diensten van de huisarts Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op werkdagen van 08:00 12:00 uur en van 13:00 17:00 uur. Dinsdagmiddag gesloten, waarneming door Huisartsenpraktijk J.M.A.M. Vergouwen. Tel

33 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk Van der Krans/Venema/Vergouwen Nijverheidslaan 1 E, 3903 AL Veenendaal Idem 1) Dr. Van der Krans tel ) Dr. Venema tel. nr ) Dr. Vergouwen via huisartsenpraktijk 1) 2) Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisartsen Patiënten Totale eerstelijns gezondheidszorg. Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Op werkdagen van 08:00 17:00 uur. 33

34 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk V.d. Linde, Tettelaar en Uiterwijk Nijverheidslaan 3/U, 3903 AL Veenendaal Idem Meer info: Assistentes/huisartsen Diensten/producten Diensten van de huisartsen. Patiënten Huisartspraktijk Ingeschreven patiënten. Basiszorgverzekering Maandag t/m donderdag van 08: uur. Vrijdag van 08: uur. Pauze van 12: uur. 34

35 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk M.A. Mengerink Nijverheidslaan 1/D, 3903 AL Veenendaal Idem M.A. Mengerink, huisarts Diensten/producten Totale eerstelijns gezondheidszorg, met aandachtspunten: Ouderenzorg Ouderenbegeleiding Eerstelijns patiënten met ook m.n. ouderenzorg. Huisartsenpraktijk Geen. Geopend voor nieuwe (oudere) patiënten. Basiszorgverzekering Alle dagen van 08:00 17:00 uur. 35

36 1. Algemene voorlichting en mentaliteitsverandering 1.4. Huisartsen Huisartspraktijken Huisartsenpraktijk Middelwijck R. Harting, J.A. van Wijngaarden Verlaat 15, 3901 RD Veenendaal Idem zie website R. Harting Diensten/producten Huisartsengeneeskunde Spreekuren diabetes, COPD en hart- en vaatziekten De patiënt Huisartsenpraktijk Ingeschreven patiënten Basiszorgverzekering Van 08:00 17:00 uur. Spoedlijn:

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

zorgaanbieders naar keuze

zorgaanbieders naar keuze 11 zorgaanbieders naar keuze Huishoudelijke hulp in Walcheren 2009 / 2010 In deze folder maakt u kennis met de 11 zorgaanbieders op Walcheren die u hulp in de huishouding kunnen bieden. U hebt hiervoor

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Charim Vitaal Helpt u verder

Charim Vitaal Helpt u verder Charim Vitaal Charim Vitaal Helpt u verder Charim Vitaal biedt u fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, GZ-psychologie en een specialist ouderengeneeskunde. Wij werken vanuit

Nadere informatie

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede)

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Mevrouw Derks gaat naar een bruiloft. Yvonne hielp haar met douchen en aankleden, waardoor ze precies

Nadere informatie

Precies de hulp die u nodig hebt

Precies de hulp die u nodig hebt Huishoudelijke hulp Precies de hulp die u nodig hebt Als u zelfstandig woont, weet u uit ervaring wat er komt kijken bij het huishouden. Ramen zemen, de kamer stoffen, stofzuigen, de badkamer schoonmaken,

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet

Dagactiviteiten in groepsverband. voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten in groepsverband voor senioren in Ermelo, Harderwijk, Putten en Nunspeet Dagactiviteiten ouderen Zelfstandig wonende senioren zijn bij Dagactiviteiten ouderen aan het juiste adres voor

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Kennis- en behandelteam

Kennis- en behandelteam 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Kennis- en behandelteam In goede handen met uw gezondheidsklachten Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl)

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Gepubliceerd op Wageningen 25-09-2017 23:22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Hulpwijzer Wageningen > Geldzaken > Belasting > Aanslag Denkt u dat u te veel belasting betaalt? Vraag geld terug via een

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst Hospice De Wingerd Hospice De Wingerd Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening, gelegen

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen Elisabeth Zorg Thuis Langer zelfstandig thuis wonen Inhoudsopgave 3 Zorg in de buurt, langer zelfstandig thuis 4 Wat kunnen wij voor u betekenen? 5 Stichting Elisabeth maakt het mogelijk 6 Zorg aanvragen

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Thuiszorg. Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Inhoudsopgave

Thuiszorg. Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Thuiszorg Alerimus 4 2. Wat wij bieden: 5 3. Hoe krijgt u thuiszorg? 6 4. De verschillende functies die wij bieden: 7 5. Verder informatie 9 Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Zorg in de laatste fase van uw leven. Hospice Bennekom kan u die zorg geven

Zorg in de laatste fase van uw leven. Hospice Bennekom kan u die zorg geven Zorg in de laatste fase van uw leven Hospice Bennekom kan u die zorg geven Zorg in de laatste fase van In alle rust uw laatste levensfase doorbrengen kan niet altijd thuis. Want er kunnen zich situaties

Nadere informatie

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn!

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Verpleging thuis Opella verpleging Er kan een moment in uw leven komen, dat u thuis verpleging

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

WIJdezorg bij U thuis

WIJdezorg bij U thuis WIJdezorg bij U thuis 24 uur per dag Bel 088 209 1000 U het comfort WIJdezorg brengt de zorg bij U thuis S Soms heeft u thuis zorg nodig. Bijvoorbeeldna terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatie centrum,

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing Thuiszorg Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79 Iedere situatie heeft een eigen oplossing Heerlijk, die aandacht en die hulp! Thuis wonen Voor veel mensen geldt het gezegde: Oost

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk.

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg luistert, kijkt en zorgt. Al eeuwen. Solis thuiszorg is er met zorg en aandacht. We bieden thuiszorg op maat, passend bij uw gewoontes en uw dagelijks

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Wegwijzer voor Mantelzorgers

Wegwijzer voor Mantelzorgers Wegwijzer voor Mantelzorgers in de gemeenten Rheden en Rozendaal Mijn kind heeft extra zorg nodig Mijn vader kan zichzelf niet meer scheren Wanneer is iemand mantelzorger? Mantelzorgers zijn mensen die

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek.

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek. Pronsweide en Meddo Dagcentrum Verpleeghuis Revalidatieafdeling Oost Achterhoek Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Pronsweide en in Meddo Nabij het centrum van Winterswijk ligt Pronsweide.

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Het wijkteam staat voor u klaar

Het wijkteam staat voor u klaar Het wijkteam staat voor u klaar Thuiszorg Ons wijkteam staat voor u klaar Iedereen die wat ouder wordt wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met de ondersteuning van onze wijkteams kan dat en houdt

Nadere informatie

Nu is van u. Thuiszorg

Nu is van u. Thuiszorg Nu is van u. De b es bij u te zorg thuis www.v iven t. nl Thuiszorg Thuiszorg bij u thuis kunnen leveren. Wij bieden overdag en 's nachts zorg aan. Altijd in samenspraak met u en uw omgeving. Onze zorg

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Suzanne Ross Woerden, 4 oktober 2014 Agenda Even voorstellen Parkinson netwerk Wat is Fysiotherapie? Wat is Ergotherapie? Parkinsonismen Procedure en verzekering

Nadere informatie

Thuis blijven wonen met QuaRijn

Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis blijven wonen met QuaRijn Thuis zoals u gewend bent ZorgThuis van QuaRijn is hulp in uw eigen huis, zoals u het wilt. De een is geholpen met ondersteuning bij douchen en aankleden door ons terwijl

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Achtergrond

Hoofdstuk 1 Achtergrond Werkinstructie: Palliatief Terminale Zorg (PTZ) Datum: 06 oktober 2006 Ingangsdatum: Per direct Hoofdstuk 1 Achtergrond Inleiding In de terminale fase van hun leven kunnen mensen met een levensbedreigende

Nadere informatie

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300

Thuiszorg, zoals u het wilt. spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 Thuiszorg, zoals u het wilt spoedvraag? bel: 078-6769225 of 078-6107300 V2_2013 Inhoudsopgave 1 Zorgwaard... 3 2 Thuiszorg van Zorgwaard... 4 2.1 Persoonlijke verzorging... 4 2.2 Verpleging... 4 2.3 Huishoudelijke

Nadere informatie

Praktische hulp voor thuis

Praktische hulp voor thuis Praktische hulp voor thuis Veelzijdig in zorg Thuisbegeleiding Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase kunt u

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

en -Huiz eg w gen Rijsber

en -Huiz eg w gen Rijsber Rijsbergenweg-Huizen Beschermd Wonen Onze woonvoorziening in Huizen bestaat uit een hoofdlocatie en vijf dependances, die allemaal op loopafstand van winkels, openbaar vervoer en diverse sociale voorzieningen

Nadere informatie

Respijtzorg om u als mantelzorger te ondersteunen

Respijtzorg om u als mantelzorger te ondersteunen Respijtzorg om u als mantelzorger te ondersteunen DSV verzorgd leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers in Kaag en Braassem Inhoud Inleiding 2 Het WMO-loket: de beste vraagbaak 2 Respijtzorg: vervangende mantelzorg thuis 3 Respijtzorg: vervangende zorg buitenshuis 4 Mantelzorg

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

voor dementerenden ouderen

voor dementerenden ouderen Dagbehandeling Villa Villandry voor dementerenden ouderen Iedereen vergeet wel eens wat, daar hoef je niet oud voor te zijn. Vergeten is eigenlijk normaal. Bij de meeste ouderen hoeft een geheugenachteruitgang

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie