FEBE LITERATUURHANDBOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEBE LITERATUURHANDBOEK"

Transcriptie

1 FEBE LITERATUURHANDBOEK

2 VOORWOORD Binnen het bestuur van FEBE bestond de behoefte om op een snelle en eenvoudige wijze te kunnen beschikken over de informatie die door de jaren heen door FEBE is geschreven, ontvangen en verwerkt. Er werd besloten een FEBE-literatuurhandboek samen te stellen. Door het bestuur werd uit de leden een klankbordgroep samengesteld. Deze groep heeft het ontstaansproces van de eerste versie van het handboek gecoördineerd en begeleid. De belangstelling voor het handboek, nadat de eerste versie was uitverkocht, was zodanig, dat het bestuur heeft besloten een tweede versie te laten verschijnen. Vooraf bleek het echter noodzakelijk om diverse opgenomen onderwerpen te updaten en aan te vullen met recente literatuur. Een werkgroep van (bestuurs)leden heeft zich ingezet om de gewijzigde herdruk te realiseren. Aan deze tweede versie is de literatuur verschenen tussen 1999 en 2002 toegevoegd. Hiernaast zijn er ook enkele nieuwe onderwerpen opgenomen die momenteel actueel zijn. Van sommige reeds bestaande onderwerpen is de toelichting geactualiseerd of aangevuld met recente ontwikkelingen. Het bestuur van FEBE hoopt dat ook deze versie van het handboek, zowel binnen als buiten FEBE, zijn weg zal mogen vinden. Alblasserdam, februari 2003 Het bestuur 1

3 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Voor u ligt de tweede, geheel herziene versie van het FEBE-literatuurhandboek. Het FEBE-literatuurhandboek is bedoeld als een praktisch handvat bij het zoeken naar literatuur. De doelgroep is met name gericht op werkers in de gezondheidszorg. De keuze van de onderwerpen en de daarbij behorende literatuurverwijzingen is en wordt bepaald door de doelstelling van FEBE. Dit betekent dat de onderwerpen doorgaans ethisch van aard zijn en dat de literatuurverwijzingen veelal afkomstig zijn uit orthodox-christelijke/reformatorische kring. De meeste literatuur is gemakkelijk toegangelijk, hoewel er ook het nodige aan wetenschappelijke literatuur is opgenomen. Zo nodig worden er bij de verwijzingen kernbegrippen aangegeven. De meeste literatuurverwijzingen naar De Wachter Sions (DWS) zijn niet gedateerd. In het inhoudsregister van DWS zijn de artikelen namelijk alleen op nummer en jaargang terug te vinden. Het bleek niet haalbaar om de diverse data nog te achterhalen. De artikelen uit DWS die toegevoegd zijn aan de tweede versie allen wel voorzien van data. Bij sommige literatuurverwijzingen wordt specifiek aangegeven waar literatuur verkrijgbaar is of waar u op internet meer hierover kunt vinden. Adressen die het opvragen vergemakkelijken, kunt u terug vinden in de adressenlijst achter in het handboek. Indien van toepassing wordt hierbij ook een internetsite vermeld. Als bestuur van Febe zijn we zeer terughoudend wat betreft het gebruik van internet, aan de andere kant zijn we ons ervan bewust dat voor sommige studies het gebruik ervan onvermijdelijk en noodzakelijk is. Voor algemene informatie over de opgenomen onderwerpen of voor verwijzingen naar boeken kunt u zich wenden tot de boekhandel of bibliotheek. De redactie van FEBE is in het bezit van een archief. Hierin worden artikelen bewaard die betrekking hebben op de gezondheidszorg. Tevens kan informatie verstrekt worden over thema's en onderwerpen die de afgelopen jaren binnen FEBE zijn behandeld. De inhoud van brieven middels waarvan door Febe gereageerd is op bepaalde onderewerpen, kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat. De opstellers van dit handboek hebben niet de intentie gehad om u een volledig literatuuroverzicht te presenteren. Wij realiseren ons dat er nog veel meer vermeldenswaardige literatuur, ook vanuit onze eigen achterban, opgenomen had kunnen worden. Voor aanvullingen houden we ons dan ook altijd aanbevolen. Anderzijds moet ook worden vermeld dat sommige literatuur inmiddels geschaard kan worden onder de categorie geschiedenis. Een deel van de verouderde literatuur is verwijderd, een ander deel hebben we erin gelaten om zo toch de enigszins de lijn van de ontwikkelingen vast te houden. In die zin is het literatuurhandboek soms ook een historisch naslagwerk. 2

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 2 ABORTUS PROVOCATUS 5 ABSTINEREN EN NIET-REANIMEREN 9 ADOPTIE 12 AGRESSIE EN MISHANDELING 13 AIDS 15 ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN 17 AWGB (ALGEMENE WET GELIJKE BEHANDELING) 19 BEROEPSCODE 21 BEROEPSKEUZE 23 BEROEPENWETGEVING (WET BIG) 24 EMBRYO 25 ERFELIJKHEID 28 EUROPA 31 EUTHANASIE 32 GEHANDICAPTENZORG 39 GEWETENSBEZWAREN 42 GEZINSVORMING 44 HOMOFILIE EN HOMOSEKSUALITEIT 46 IDENTITEIT 47 INCEST 49 MEDEZEGGENSCHAP / OR 51 (MEDISCHE) ETHIEK 52 ORGAANDONATIE EN -TRANSPLANTATIE 56 OUDERENZORG 58 PALLIATIEVE ZORG 60 3

5 PASTORALE ZORG 62 PATIENTENRECHT (WGBO) 64 KLACHTEN VAN PSYCHISCHE AARD 66 ROUW 69 SEKSUALITEIT 71 SNOEZELEN (ZIE GEHANDICAPTENZORG) 38 STERVENSBEGELEIDING 73 SUÏCIDE 74 THUISZORG 76 TRANSSEKSUALITEIT 78 VACCINATIE 79 VERSLAVINGSZORG 81 VERSTERVEN 83 ZELFBESCHIKKING 84 ZICHT OP ZORG BINNEN DE GEREFORMEERDE GEZINDTE 85 ZONDAGSARBEID 88 ADRESSEN 89 HET NETWERK VAN FEBE 92 WERVV 93 BRIEVEN FEBE 94 MEDITATIES KONTAKTORGAAN FEBE 96 RUBRIEK "OCULAIR" KONTAKTORGAAN FEBE 98 LEZINGEN KONTAKTORGAAN FEBE 101 RUBRIEK "ETHISCHE EN JURIDISCHE VISIE" KONTAKTORGAAN FEBE 104 RUBRIEK "SAMENGEVAT" KONTAKTORGAAN FEBE 106 BOEKBESPREKINGEN KONTAKTORGAAN FEBE 109 GEDICHTEN KONTAKTORGAAN FEBE 113 RUBRIEK INTERVIEW KONTAKTORGAAN FEBE 115 VERENIGINGSNIEUWS KONTAKTORGAAN FEBE 117 4

6 ABORTUS PROVOCATUS Abortus provocatus wil zeggen dat een miskraam (afdrijving) door menselijk toedoen wordt opgewekt. Het gaat dan om vruchten die reeds in de baarmoeder zijn ingenesteld. Wanneer de zwangerschap zich in een vroeg stadium bevindt (vóór twaalf weken), gebeurt dat door met een zuigpomp het baarmoederslijmvlies met de vrucht (!) uit de baarmoeder te zuigen (zuigcurettage). Is de zwangerschap verder gevorderd (ná twaalf weken), dan vindt er eerst vernietiging plaats in de baarmoeder en dan worden de resten verwijderd. Wanneer het kind te groot is geworden, dan wordt de 'geboorte' opgewekt. Het kind kan dan levend ter wereld komen en sterft daarna 'spontaan', of het wordt gedood. In de volksmond wordt dan gesproken over 'een late abortus'. Dikwijls gaat het dan om kinderen waarbij een erfelijke afwijking is geconstateerd; overigens niet altijd met absolute zekerheid. Het al dan niet mogen afbreken van de zwangerschap, in juridische termen, wordt geregeld in het Wetboek van Strafrecht en de Wet afbreking zwangerschap. Inmiddels zijn er richtlijnen, zie Literatuur, verschenen die de zogenoemde late zwangerschapsafbreking, dat wil zeggen ook na weken zwangerschap, toestaan. God verbiedt ons het wederrechtelijk doden in het zesde gebod van Zijn Wet: Gij zult niet doodslaan. Dit gebod heeft niet alleen een negatieve strekking, maar ook een positieve, namelijk "dat wij onzen naaste liefhebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is, afkeren, en ook onzen vijanden goed doen" (Heidelb. Cat. vraag en antwoord 107). Dat betekent dus dat de ongewenst zwangere vrouw in haar nood geholpen moet worden mèt haar kind. Bijbelplaatsen waar over Gods werk in de wording van nieuw mensenleven wordt gesproken zijn o.a.: Gen. 20:18, 29:31, 30:22, 49:25; Ruth 4:13; Job 31:15; Jeremia 1:5. Prachtig wordt ook over de nog niet geboren mens gesproken in Job 10:8-12 en Psalm 139: Literatuur AARDWEG GJM VAN DEN, De rol van de vader bij een 'ongewenst' kind, Vita Humana 15e jaargang, nr. 2, 1988, p BAKERMANS L, Mifepriston, de abortuspil, Vita Humana 15e jaargang, nr. 4, 1988, p (abortus provocatus, abortuspil) BEEK R VD (red.), Leven en laten leven, Vita Humana, 20e jaargang, nr 1 en 2, 1993 (hulpverlening bij ongewenste zwangerschap, abortuswetgeving in Duitsland) BLIJHAM H, Bedreigd leven, bedreigd bestaan, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1984 (de geestelijke nood van de ongewenst zwangere en de psychische gevolgen van abortus provocatus) BOEDER J, Abortus, "Steeds meer in het isolement", De Wachter Sions, jaargang 21, nr. 29 BOER TH A, Het kind van de rekening: ethische kanttekeningen bij het gebruik van humaan foetaal materiaal na een abortus, Pro Vita Humana, 1e jaargang, nr. 3, 1994, p (scheiding abortus provocatus en gebruik van foetaal weefsel, status van het embryo) BOER-NEELE M DEN, Ik zoek ogen die luisteren, Kok-Voorhoeve Kampen

7 BOER-NEELE M DEN, Psychosociale problematiek bij ongewenste zwangerschap en na abortus provocatus, Pro Vita Humana, 2e jaargang, nr. 2, 1995, p BOUMAN EN, Abortus provocatus en gewetensbezwaren, FEBE, 2e jaargang, nr. 2, april 1982, p CDA, Visie op abortus, Den Haag 1977 (politiek standpunt van het CDA over abortus provocatus) DAVERSCHOT M, Abortus, euthanasie en de werkers in de gezondheidszorg, Vita Humana, 15e jaargang, nr. 2, 1988, p DOUMA J, Abortus (in de serie ethische bezinning), Van den Berg, Kampen 1984 (ethische standpuntbepaling, kerk en abortus, indicaties voor abortus, zelfbeschikkingsrecht) DOUMA J, VELEMA WH, Abortus, ethisch kommentaar, Ton Bolland, Amsterdam 1975 (ethische standpuntbepaling, kerk en abortus, indicaties, tegenwerpingen, achtergronden) DRIESSEN CJ, Abortus, FEBE, 17e jaargang, nr. 2., mei 1997, p. 120 DIJK EP VAN, De abortuswet in de praktijk, FEBE, 18e jaargang, nr. 2, april 1998, p ESKES TKAB, Een anencephale foetus: zwangerschap uitdragen of afbreken? Pro Vita Humana, 2e jaargang, nr. 1, 1995, p. 5-9 GALENKAMP H, Dood of leven?, abortus provocatus, De Vuurbaak, Groningen (Bijbelse visie op de mens, het zesde gebod, veranderde moraal, abortus provocatus, kernvragen, het recht, de wet en het vervolgingsbeleid) GUNNING KF, Abortus provocatus en overbevolking: commentaar 'International conference on population and development', Pro Vita Humana, 2e jaargang nr. 2, 1995, p HARINCK C, Hoe David over zijn leven vóór de geboorte dacht, Hoekman, Goes, 1979 HORST TH AM VAN DER, Foetusreductie, Pro Vita Humana, 1e jaargang, nr. 1, 1994, p (foetusreductie, selectieve abortus provocatus, Wet afbreking zwangerschap, noodsituatie) HORST TH AM VAN DER, Late zwangerschapsafbreking: juridisch commentaar op nota NVOG, Pro Vita Humana, 2e jaargang, nr. 1, 1995, p. 1-4 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG, De WAZ in de praktijk: een onderzoek naar de naleving van de Wet afbreking zwangerschap, Rijswijk (thans Den Haag), april 1997 JOCHEMSEN H, Spanningen in discussie over selectieve abortus, In Perspectief, 8e jaargang, nr. 9, 1995, p. 3-5 JOCHEMSEN H, De wet en de camera, In Perspectief, 9e jaargang, nr. 4, 1996, p. 3-4 KIEBOOMS L, Verwijzingsplicht in de Belgische abortuswetgeving, in: Medewerking verantwoord, Colomba, Oegstgeest 1996, p LINDEBOOM G.A., Vrijere vruchtafdrijving?, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1970 (Kuitert, abortus en euthanasie, levensrecht van de ongeboren vrucht, de rol van de vrouw, de medische professie, christelijke levensbeschouwing, abortus en wet) PROF. DR. G.A. LINDEBOOMINSTITUUT (RED.), Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1992, p (anticonceptie, abortus provocatus, ethische beschouwing, zelfbeschikkingsrecht) LWGG, Abortus provocatus in de gezondheidszorg, Zwolle 1988 (te bestellen bij het JAG; zie adressenlijst) (abortus provocatus, hoofdlijnen abortuswetgeving, ethische beschouwing, gewetensbezwaren) MANTE AW, Welzijnszorg of efficiency. Bespreking van het NVOG-rapport over late zwangerschapsafbreking, Pro Vita Humana, 2e jaargang, nr. 6, 1995, p

8 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, Nota late zwangerschapsafbreking, officieel standpunt, Utrecht 1994 NEELE M, Ongewenst zwanger? Dan abortus provocatus! Of toch niet?, in: Vita Humana, jaargang no. 1 en 2 februari /mei 1993, p (hulpverlening bij ongewenste zwangerschap) NUYT RJ, Abortus, Febe, 1e jaargang, nr 2, april 1981, p ODENBACH E., De abortuswetgeving in Duitsland, voor en na de hereniging, in: Vita Humana, jaargang no. 1 en 2 februari /mei 1993, p OOSTERHUIS JW, Abortus provocatus vergroot de kans op borstkanker. En wat dan nog?, Pro Vita Humana, 4e jaargang, nr. 2, 1997, p OVERLEGGROEP LATE ZWANGERSCHAPSAFBREKING, Rapport late zwangerschapsafbreking, zorgvuldigheid en toetsing, Rijswijk 1998, uitgave VWS SCHOLTEN LMP, Abortus, De Wachter Sions, jaargang 30, nr 27 SCHOLTEN LMP, Abortus bij de Oude Kerk "Niets nieuws onder de zon", De Wachter Sions, jaargang 39 nr 5 SCHOLTEN LMP, Abortus en koning Boudewijn, "Een koninklijke daad", De Wachter Sions, jaargang 37 nr 33 SCHOLTEN LMP, Leven en dood, De Wachter Sions, jaargang 31, nr 40 SCHOLTEN LMP, Moord, De Wachter Sions, jaargang 33, nr 34 SCHOLTEN LMP, Ambtelijk rapport per ongeluk in openbaarheid, "Per ongeluk", De Wachter Sions, jaargang 37, nr 38 SCHOLTEN LMP, Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel abortus, "God regeert", De Wachter Sions, jaargang 24, nr 20 SCHOLTEN LMP, Vermaning aan twee Chr. Geref. predikanten, "Nood breekt wet", De Wachter Sions, jaargang 32, nr 26 SCHOLTEN LMP, Wetgeving omtrent abortus, "Ziekenhuizen", De Wachter Sions, jaargang 31, nr 48 SCHOLTEN LMP, Abortuswet en boek van Mej. J. Outshoorn, "Abortuswet", De Wachter Sions, jaargang 34, nr 13 SCHOLTEN LMP, De nieuwe abortuswet in Duitsland, "Onverdraagzaam", De Wachter Sions, jaargang 40, nr 42 SMITS PW, Het recht om geboren te worden... een mensenrecht, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1979 (abortus provocatus en de rechten van de mens) SMITS PW, Zwangerschapsafbreking en bekostiging van staatswege, Pro Vita Humana, 2e jaargang, nr. 1, 1995, p SMITS PW, Evaluatie van wetgeving (1), Pro Vita Humana, 3e jaargang, nr. 5, 1996, p (evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap) SMITS PW, Evaluatie van wetgeving (2), Pro Vita Humana, 3e jaargang, nr. 6, 1996, p SMITS PW, Van controle op Wet afbreking zwangerschap komt niets terecht, Vita Humana, 17e jaargang, nr. 2, 1990, p SMITS PW, Rechtsbescherming van de mens in zijn kwetsbare beginfase, Vita Humana, 20e jaargang, nr. 4, 1993, p

9 (ethiek, embryo, pre-implantatiediagnostiek, WAZ, abortus, klonen, ongeboren mens) SMITS PW, De aborteur als zorgaanbieder, Pro Vita Humana, 4e jaargang, nr. 6, 1997, p STRAELEN HJJM VAN, Abortus, de grote beslissing, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1972 (abortus in Europa, fysische en psychische gevolgen, de houding van doktoren, predikanten en geestelijken) VBOK, Vijftien vergissingen VBOK, Omzien in verwachting, 25 jaar hulp aan moeder èn kind, 1996 (te bestellen bij: Landelijk Dienstencentrum VBOK; zie adressenlijst) VERDUIJN A, Bezwaren tegen abortus provocatus, Febe, 2e jaargang, nr. 2, april 1981, p VELEMA WH, Op Bijbelse gronden tegen abortus, in: Vóór het leven, EO Hilversum, p (ethische overweging, abortuswetgeving) WISSE AP EN ZIJL BJ, Anti-abortus in perspectief, vechten om rechten, Kok Kampen, 1981 (abortus in historisch perspectief, argumenten vóór en tegen, hulpverlening, voorlichting, politiek, perspectief) WITKAM WGM, Dodelijke discriminatie, Vita Humana, 20e jaargang, nr. 3, 1993, p (abortus, Wet afbreking zwangerschap) 8

10 ABSTINEREN EN NIET-REANIMEREN Abstineren betekent letterlijk zich onthouden van. In de gezondheidszorg heeft abstineren (of abstinentie of abstinerend beleid) de betekenis van het niet verder voortzetten van of het niet beginnen aan een behandeling. De patiënt wil niet (verder) behandeld worden of De behandeling is medisch zinloos Onder medisch zinloos wordt vooral verstaan het middel staat in geen verhouding tot het doel. Dit wordt het proportialiteitsprincipe genoemd. Op basis van dit principe zal ook de beslissing genomen worden of een bijkomende ziekte of complicatie behandeld zal worden of niet. Tegenwoordig wordt echter het medisch zinloos ook opgerekt, omdat men kwaliteit van leven -criteria laat meewegen in zijn beoordeling van de situatie. Niet reanimeren Een niet-reanimeerbesluit is bijna altijd inbegrepen bij het abstinerend beleid. Een voorbeeld hierbij is een patiënt die in een terminaal stadium verkeerd. Wanneer er geen niet-reanimeerbesluit is genomen, zijn hulpverleners ten allen tijde verplicht om over te gaan tot reanimeren. Het leven is een gave en een opdracht van God de Schepper. De HEERE God geeft het leven; Hij is het ook Die het leven neemt. Dit geeft de hulpverleners echter geen vrijbrief om het medische handelen (zo lang mogelijk) vol te houden in situaties waarin iemand in medisch opzicht geen enkel positief effect meer ondervindt van deze medische behandeling. De zorgplicht (verpleegkundige zorg en symptoombestrijding, zoals verlichting van de pijn etc.) blijft dan onverminderd gelden. Anderzijds moet gesteld worden dat God de mens verbiedt het leven van een medemens te beëindigen, omdat een bepaald mensenleven onvoldoende kwaliteit zou hebben. Literatuur abstineren AGTERESCH H.J., Als grenzen vervagen Medische beslissingen rondom het levenseinde, Saambinder, 80 e jaargang, 23 mei t/m 8 augustus 2002, nr (slot) (medische macht en de bijbelse ethiek, niet-reanimeerbeleid, wel/geen antibiotica, - kunstmatige beademing, - orgaandonatie, - kunstmatige toediening van vocht en voeding, - morfine, palliatieve zorg) BOUDEWIJN, A., Levenswensverklaring, Febe, jaargang 17 nr. 1, 1997, pag DAVERSCHOT M., Dilemma s en mogelijkheden bij een veranderd zorgbeleid in instellingen, Febe, jaargang 19 nr. 1, 1999, blz DAVERSCHOT M, Abstineren, niet reanimeren en de rechten van de patiënt en zijn naaststaanden, Febe, 19 e jaargang, nr 3, september 1999, p DAVERSCHOT M., DIJK E.P. VAN, Patiëntenrecht, wat doen we ermee?, Febe, januari 1995 ESSEN C VAN, FRENS F, Niet reanimeren en abstineren, in: Febe, 14e jaargang, nr 2, april 1994, p GOFFAU A DE, POLMAN J, Waar ligt de grens?, in: Febe, 14e jaargang, nr 1., december 1993, p. 6-8 (abstineren, euthanasie, Gods Woord als norm) HENGEL W. VAN, Een besluit om niet te reanimeren, Reformatorisch Dagblad, 28 e jaargang nr. 247,

11 HENGEL W. VAN, Wees duidelijk naar de arts toe, Reformatorisch Dagblad, 28 e jaargang, , p. 24 JOCHEMSEN H (RED.), Zorg voor wilsonbekwame patiënten, Lindeboomreeks nr 5, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1994 (christelijke mensvisie, geneeskundige zorg, verpleegkundige zorg, het recht, ernstig zieke of gehandicapte pasgeborenen, comateuze patiënten, demente bejaarden, mensen met een verstandelijke handicap) JOCHEMSEN H, SMELT WLH, BAKKER DJ, Niet behandelen en levensbeëindigend handelen, Vita Humana, 17e jaargang, nr. 3, 1990, p (niet behandelen, levensbeëindigend handelen, wilsonbekwame patiënten, euthanasie) TEEUW AA, Abstinerend beleid...een verantwoorde keuze?, Het Richtsnoer, 1e jaargang, nr. 1, 1996, p. 1 en 4, 5 (abstinerend beleid, intentioneel handelen, dehydratatie) THOMEER RTWM, Abstineren bij irreversibel coma, Vita Humana, 17e jaargang nr. 4, 1990, p (abstineren, irreversibel coma, PVS) TUKKER-VERSLUYS, A., Wanneer een ander beslist, Zorg voor wilsonbekwamen, onder de redactie van de Nederlandse Patiëntenvereniging, Buyten & Schipperheijn, Amsterdam, 1996 VELEMA WH, Rondom het levenseinde, ethische en pastorale overwegingen, Kok, Kampen 1971 (o.a. zinloos leven, bejaarden, recht om te sterven) VELEMA WH, Mag ik sterven, moet ik leven?, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 1993 WOLFSWINKEL A VAN, Abstinerend beleid, Het Richtsnoer, 1e jaargang, nr. 1, 1996, p. 7 en 8 (doel van de zorg, verantwoorde keuze, begeleiding, abstinerend beleid) niet reanimeren DEKKERS W., Moeten we die mevrouw wel reanimeren?, Tijdschrift voor verpleeg-kundigen, nr. 22, 1998, pag DELDEN J.J.M. VAN, Beslissen om niet te reanimeren, Van Gorcum, Assen, 1993 DELDEN J.J.M. VAN, Patiënt en arts kunnen elkaar bij reanimatie-beslissing niet missen, Nederlands Dagblad, DIJK ELISABETH P. VAN, Positie patiënt blijft ongewis bij beslissing om niet te reanimeren, Reformatorisch Dagblad, , pag. 15 GEVERS J.K.M., Beslissen over wel of niet reanimeren, Tijdschrift voor Gezondheids-recht, oktober 1991, pag GEVERS J.K.M., Beleid niet-reanimeren, Nederlands Tijdschrift der Geneeskunde, 1991, 135, nr. 33, pag HENGEL W. VAN, Een besluit om niet te reanimeren, Reformatorisch Dagblad, 28 e jaargang nr. 247, HENGEL W. VAN, Wees duidelijk naar de arts toe, Reformatorisch Dagblad, 28 e jaargang, , pag. 24 LEEUWEN A.M. VAN, Beleid bij niet-reanimeren, Nederlands Tijdschrift der Genees-kunde, 1991, 135, nr. 33, pag MAK PH.G., Boven de tachtig reanimeer ik niet, Reformatorisch Dagblad, , pag. 15 PASCH TONNY VAN DE, Niet-reanimeerbeleid in de praktijk, Tijdschrift voor Verpleeg-kundigen, nr. 22, 1998, pag

12 SMELT W.L.M., Wel of niet reanimeren, In dienst der genezing, prof. G.A. Lindeboominstituut, 22 e jaargang nr. 2, juni 1993 STOOP S., De wilsonbekwame patiënt, Febe, jaargang 16 nr. 2, 1996, pag VRIES H. DE, We verleggen de doodsgrens door onze medische techniek, Terdege, 2 e jaargang nr. 8, , pag. 9 11

13 ADOPTIE Als de Heere de natuurlijke kinderzegen onthoudt aan een echtpaar kan de vraag naar voren komen of adoptie een geoorloofd middel is. Voor een echtpaar kan dit een moeilijke afweging zijn. Zij zullen tot een besluit moeten komen waar ze beiden achter staan. Wel moet voorop worden gesteld dat het belang van het kind dat men hoopt te adopteren boven de vervulling van het verlangen naar een kind behoort te staan. Als een echtpaar besluit tot adoptie gaat hier nog veel tijd overheen. Er moet een beginseltoestemming aangevraagd worden bij het Ministerie van Justitie. De aanstaande ouders moeten een cursus volgen waarin voorlichting gegeven wordt over adoptie en er vindt een gezinsonderzoek door de Raad van de Kinderbescherming plaats. Is heel deze procedure afgerond dan pas kan het formulier ingestuurd worden om een kindje te adopteren. Voor dat een echtpaar eindelijk hun adoptiekind in hun armen kunnen sluiten moet er heel wat gekozen, gereisd, geïnformeerd, gepraat, betaald en vooral gewacht worden. Literatuur DORP-STOLK PP VAN, VISSER W, Adoptie, een christelijke handreiking bij beslissing, procedure en opvoeding. Serie "Praktisch en Pastoraal", Groen & Zoon, Heerenveen, 1997 (ISBN ) Doop van adoptiekinderen, De Wachter Sions, jaargang 21, nr. 43 & jaargang 22, nr. 44 en 45 Ons adoptieverhaal, Gezins Gids, jaargang 52 nr.17 t/m jaargang 53 nr. 16 HOKSBERGEN R.A.C., Een kind adopteren 12

14 AGRESSIE EN MISHANDELING Agressief gedrag heeft te maken met gericht schade toebrengen, bewust vernietigen, bedreigen en verjagen. Agressief gedrag is vaak een bewuste keuze, een toegeven aan, wellicht getergde, emoties. Geweld, als uitingsvorm van agressie, kan worden gedefinieerd als machtsmisbruik door middel van het toebrengen van letsel, pijn of schade. Er is hierbij sprake van een verstorend ingrijpen, dat tot doel of als gevolg heeft iets of iemand te overheersen of leed te bezorgen. Globaal zijn er twee vormen van (verborgen) geweld, namelijk persoonlijk geweld en structureel geweld. Bij de eerste vorm gaat het om een persoon die fysiek, verbaal en/of psychisch geweld uitoefent. Bij de tweede vorm spelen maatschappelijke en politieke factoren een belangrijke rol (terrorisme). In de zorg kunnen we te maken krijgen met geweld van zorgvragers, maar ook zorgverleners kunnen zorgvragers kwetsen en/of mishandelen. De hoofdoorzaak van geweld is ons boze hart, dat sinds de zondeval geneigd is tot alle kwaad. Al in het begin van Gods Woord lezen we over Kaïn die zijn broer Abel doodde, uit nijd en afgunst. In Gods Woord wordt geweld afgewezen. We lezen dit op vele plaatsen, onder meer in de Psalmen en de Spreuken. Een samenvatting van onze belijdenis op dit punt vinden we in de Heidelbergse Catechismus, Zondag 40: "dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen ontere, hate, kwetse of dode; maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge; ook mijzelf niet kwetse of moedwilliglijk in enig gevaar begeve; waarom ook de Overheid het zwaard draagt om den dood te weren." Literatuur (zie ook 'incest') BOEDER J, Kindermishandeling "Kinderleed", De Wachter Sions, jaargang 28, nummer 43 BOEDER J, Kindermishandeling, De Wachter Sions, jaargang 37, nummer 6 DUBBELD C, Kinder- en oudermishandeling, De Wachter Sions, jaargang 33, nummer 29 GARDE VAN DER, Kindermishandeling, Febe, 22 e jaargang, nr. 1, jan. 2002, p GARDE VAN DER, Kindermishandeling, Gezindsgids, 54 e jaargang,no. 17, 6 febr. 2003, p JONG-KALKMAN A DE, Verborgen geweld, in: Febe, 13e jaargang, nr 2, april 1993, p (ethische overwegingen, vormen van geweld, werknemer en geweld, huwelijksproblematiek, de ouder-kindrelatie, tucht, kindermishandeling, incest) JONG W DE EN PENNING S, Bejaardenmishandeling, een groeiend probleem, in: Febe, 10e jaargang nr 2, april 1990, p (vormen van bejaardenmishandeling, bejaardenmishandeling in het gezin, oorzaken, mishandeling in tehuizen) SCHOLTEN LMP, Kindermishandeling, De Wachter Sions, jaargang 25, nummer 46 VOET N VD, Altijd vergeven?, Boekencentrum, Zoetermeer,

15 ouderenmishandeling BAKKER H., Met de mantel der liefde, als mantelzorg aan ouderen ontspoort. Geschreven voor professionals en vrijwilligers die met ouderen en hun mantelzorgers werken. BAKKER H., Ontspoorde zorg. Overbelasting en ontsporing in mantelzorgers voor ouderen. Een onderzoeksrapport over de aard en omvang van ontspoorde zorg. BAKKER H., BEELEN J. E.A.. De au van ouderdom. Ouderenmishandeling, perspectieven voor hulpverleners. Geschreven voor hulpverleners COMIJS H., JONKER D. E.A. Agressie tegen en behandeling van ouderen. Een onderzoek naar ouderenmishandeling. EVERAERTS N., PEERAER J. E.A., Zorg om zorg. Mishandelen van ouderen. Geschreven voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers e.d. RAMKENA H., Signaal; op rood. Ouderenmishandeling bij de mensen thuis. Geschreven voor iedereen die werkt met ouderen. FABER E., WEEGHEL J. VAN Melding van ouderenmishandeling, een onderzoek naar wkerwijze en resultaten van twee meldpunten. Geschreven voor studenten en mensen die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke gegevens hieromtrent. 14

16 AIDS In 1981 is in Los Angeles bij enkele jonge mannen de ziekte ontdekt die de naam 'AIDS' zou gaan krijgen. Men ontdekte dat de ziekte ook voorkwam onder gebruikers van intraveneuze drugs (de spuiters) en onder mensen die van donorbloed gebruik hadden gemaakt. Dat wil niet zeggen dat AIDS voor 1981 niet voorkwam. Het virus dat verantwoordelijk is voor de ziekte is al vastgesteld in bloed dat in 1959 bij een zeeman is afgenomen. Hoe de ziekte zich vóór 1981 precies ontwikkeld heeft, is niet met zekerheid te zeggen. In Nederland werden in 1982 de eerste AIDS-patiënten geregistreerd; in 1991 waren dat er Het is onmiskenbaar dat door AIDS het denken over zonde, ziekte, schuld en straf weer heel actueel is geworden. We kunnen, als we AIDS plaatsen in Bijbels perspectief, op de volgende drie zaken wijzen: 1. De ziekte AIDS bepaalt ons bij het heilzame van Gods wet. God belooft Zijn zegen op het houden van Zijn geboden. De ziekte AIDS laat duidelijk zien dat we die geboden niet straffeloos kunnen overtreden. 2. In het licht van onder andere Romeinen 1 en 2 moeten we AIDS zien als een oordeel van God over een manier van leven die geheel in strijd is met de bestemming die God aan het lichaam en de geest van de mens heeft gegeven. Er ligt in veruit de meeste gevallen een verband tussen stijl van leven en het oplopen van AIDS. Gods oordeel treft mensen niet alleen op de jongste dag, maar is in het heden een werkelijkheid. Dit geeft ons echter niet het recht om de AIDS-patiënt te veroordelen, zie Romeinen 2:1-4. Gods oordeel roept tevens op tot bezinning en bekering. Naast het gesprek over oordeel en straf is er ook de ruimte om te spreken over de mogelijkheid tot verzoening in Christus. 3. Het is groot als men in de weg van ontdekking en vergeving van zonden en schuld mag leren geloven dat God afweet van ziekte en van lijden en daarvoor uitkomst wil bieden. God wil daadwerkelijk hulp geven in nood. God wil in Christus de zonden vergeven, ook de zonden die geleid hebben tot het krijgen van de ziekte AIDS. Literatuur AMSTEL J VAN, Meer dan verplegen (m.n. hoofdstuk 2 en 3), Groen & Zn, Leiden 1993 BERGEN J.E.A.M. VAN, WIGERSMA L. E.A. (red.), HIV-wijzer voor huisartsen en andere hulpverleners, Schrorer B BLOCK K., DE CLERCQ K. DE, STAS M. (eindredactie), Zorgmap voor mensen met HIV/aids en hun directe omgeving, Aidscoördinaat (IPAC), Antwerpen, 1997 BOEDER J, AIDS, Die neme deze dingen waar, De Wachter Sions, jaargang 32, nummer 31 BOEDER J. AIDS, Een succes van de natuur?, De Wachter Sions, jaargang 37, nummer 10 BOEDER J, AIDS, Niet bij toeval, De Wachter Sions, jaargang nummer 33, nummer 37 BOEDER J, AIDS, Tekenen der tijden, De Wachter Sions, jaargang 37, nummer 8 15

17 BOUDEWIJN A, AIDS, Febe, 8e jaargang nr 3, augustus 1988, p (historie, de ziekteverwekker, ziektebeeld en klinisch beloop, risicogroepen, besmettelijkheid, preventie, HIV-test, aids in bijbels perspectief) BOUDEWIJN A, AIDS, in: Febe, 13e jaargang nr 2, april 1993, p (historie, de ziekteverwekker, ziektebeeld en klinisch verloop, risicogroepen, besmettelijkheid, preventie, HIV-test, aids in bijbels perspectief) COLLIER C, AIDS een verwoestende epidemie, Buijten & Schipperheijn/Prof. dr G.A. Lindeboominstituut, Amsterdam/Ede 1988 (omvang, de mens achter de getallen, voorzorg, God en aids, verplicht testen) DAVERSCHOT M, DIJK EP VAN, De HIV-test: verplicht stellen of niet?, Rapport nr 6 van het Prof. dr G.A. Lindeboominstituut, Ede 1989 (te bestellen bij Prof dr. G.A. Lindeboominstituut; zie adressenlijst)) (internationale en nationale regelgeving, belangenafweging bij het verplicht stellen HIV-test) DESCHAMPS A., WIJNGAARDEN E. VAN, HIV en Aids. Een handleiding voor gezondheidswerkers. Universitair 2000 DOGTEROM L, Psycho-sociale gevolgen rondom AIDS, Het Richtsnoer, 16e jaargang, nr 6, december 1994, p DOUMA J, AIDS, meer dan een ziekte, Van den Berg, Kampen 1987 (een nieuwe epidemie, oordeel van God, een aantal ethische vragen) DUBBELD C, AIDS, De Wachter Sions, jaargang 31, nummer 52 KOLK N., ZELM R. VAN, Verpleegkundige zorg voor mensen met HIV/aids. NIW, AMC/Amsterdam Thuiszorg LELKENS JPL, AIDS: wetenschappelijke en epidemiologische aspecten, in: "Wat is menswaardige gezondheidszorg?", Colomba, Oegstgeest, 1994 (ISBN X), p LELKENS JPL, AIDS: ethische aspecten, in: "Wat is menswaardige gezondheidszorg?", Colomba, Oegstgeest, 1994 (ISBN X), p MEIJ LW VAN DER, AIDS in bijbels licht, Het Richtsnoer, 16e jaargang, nr 6, december 1994, p PROF. DR. G.A. LINDEBOOMINSTITUUT (RED.), Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1992, p (voorgeschiedenis, het HIVirus, ziektebeeld en klinisch beloop, preventie) SELDENRIJK R, Liefde als dodelijk gif: Medische aspecten van AIDS, Het Richtsnoer, 16e jaargang nr 6, december 1994, p (aids en besmetting met HIV, het ziektebeeld, behandeling en voeding, preventie) VEDDER AH, AIDS en ethiek, Rijks Universiteit, Utrecht, 1989 WIT H DE, JONG-V.D.BOSCH M DE, AIDS, Febe 5e jaargang, nr 2, april 1985, p (voorkomen, besmetting, ziektebeeld en behandeling, voorlichting, preventie, de Bijbel en aids) Therapietrouw, een belangrijke pijler voor geslaagde antiretrovirale therapie. In: Virologie, nieuwsbrief 6 e jaargang nr. 4 (december 2000), uitgave Van Zuiden communications, Alphen a/d Rijn, 2000 Een overzicht van antiretrovirale therapie vindt u in Nursing 99, januari, p

18 ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN Onder alternatieve geneeswijzen verstaan we geneeswijzen die vanuit andere principes of filosofieën handelen dan de geneeskunde die aan universiteiten en (hoge)scholen wordt gedoceerd (de reguliere geneeskunde). In de alternatieve geneeswijzen kunnen we verschillende hoofdgroepen onderscheiden:. de oosterse geneeswijze (acupunctuur). de antroposofische geneeswijze. de natuurlijke geneeswijze (waaronder Moermantherapie). de klassieke homeopathie (sterke verdunningen). paranormale geneeswijze (magnetisme). de spirituele benadering (gebedsgenezing). de manuele geneeswijze (chiropraxie) Het gebruik van deze alternatieve geneeswijzen is aan dezelfde normen gebonden als het gebruik van reguliere geneeswijzen. Ziekte is een gevolg van de zondeval. Vóór de zondeval was er geen sprake van ziekzijn. Wanneer we bezocht worden door een ziekte is dit een roepstem en tevens een bemoeienis. De Bijbel spreekt ook over genezing. De Heere Jezus genas zieken. Hij verrichtte hierin Zijn wonderwerk, en volgens Johannes 9 werden de aangewende middelen gezegend. Alle vormen van alternatieve geneeswijzen waarbij gebruik gemaakt wordt van occulte gaven en krachten, moeten we op bijbelse grond afwijzen, daar er sprake is van een verborgenheid. De geschiedenis van Saul en de tovenares te Endor is ons hier een duidelijk voorbeeld van. Zie verder het themanummer over Alternatieve geneeswijzen, Febe, 14e jaargang, nr 3, augustus Literatuur algemeen BALEN EC VAN, E.A., Mag ik alternatief behandeld worden?, Groen & Zn, Leiden 1993 DAVERSCHOT M, DIJK EP VAN, Alternatieve behandelwijzen in het licht van de BIG, Febe, 14e jaargang, nr. 3, augustus 1994, p (het aanbrengen van schade, voorbehouden handelingen) ESSEN C VAN, FRENS F, Vormen van behandelwijzen, in: Febe, 14e jaargang nr. 3, augustus 1994, p (algemeen) HUISMAN J, Alternatieve geneeswijzen, Febe, 14e jaargang, nr. 3, augustus 1994, p (o.a. homeopathie) KOPPELAAR J, Bijbelse visie op paranormale geneeswijzen, Het Richtsnoer, juni 1990, 12e jaargang, nr 3, p (paranormale geneeswijzen, bijbelse visie, de gruwelen van toen en nu, Deuteronomium 18) KOPPELAAR J, Bijbels-theologische aspecten van alternatieve geneeswijzen, In Perspectief, 7e jaargang, nr. 1, 1994, p. L1-4 LOENEN G VAN, Alternatieve geneeswijzen, Febe, 14e jaargang, augustus 1994, nr. 3, p (secularisatie, 1ste, 3e en 9e gebod, kiezen) 17

19 MOLENAAR LJ, Alternatieve geneeswijzen, Febe, 8e jaargang nr 2, april 1988, p (contactavond verzorgd door L. Rebel, enkele Bijbelteksten, methodes, aandacht voor W.J. Ouweneel: Het domein van de slang) MULLER A, Paranormale geneeswijzen: gevaar of uitdaging?, Het Richtsnoer, augustus 1990, 12e jaargang, nr 4, p (vervreemding en tegenstrijdigheden, geloof, maar waarin?, stress, zegen en vloek, belijden) NUYT RJ, Alternatieve geneeswijzen (deel 1), Febe, 1e jaargang, nr 1 november 1980, p. 6-9 NUYT RJ, Alternatieve geneeswijzen (deel 2), Febe, 1e jaargang, nr 2, april 1981, p PFEIFER DR. SAMUËL EN BITTNER DR. WOLFGANG J., Een gezonde gesst in een gezond lichaam, alternatieve geneeswijze, psyche en geloof, J.J. Groen en Zoon POST D, Alternatieve geneeswijzen in de huidige gezondheidszorg, In Perspectief, 6e jaargang, nr. 9, 1993, p. L1-4 VELZEN NC VAN, De invloed van het occultisme op samenleving en gezondheidszorg van de oudheid tot new age, Het Richtsnoer, juni 1990, 12e jaargang, nr 3, p ('occulte rage', wetenschap en occultisme, geneeskunde en paranormale geneeskunde) VEN R VAN DER, Van kwaal tot erger, Buijten & Schipperheijn, 1997 (ISBN ) acupunctuur BAAREN JI VAN, Acupunctuur - wat moet ik ermee als christen, Stichting Moria, Amsterdam 1997 FELLER G, Bijbelse en medische bezwaren tegen acupunctuur, Stichting Promise, Oudewater natuurgeneeskunde BERG I VD, Natuurgeneeskunde in het licht van de Bijbel, Kok Voorhoeve, Kampen,

20 AWGB (ALGEMENE WET GELIJKE BEHANDELING) Deze wet is ook wel Anti-discriminatiewet genoemd. Natuurlijk is discriminatie, in de juiste zin van het woord, te verwerpen. De bezwaren tegen deze wet bestaan daarin dat deze wet de normen die God ons stelt in Zijn Woord, ongeldig verklaart. Immers, men moet homofiele gedragingen en ongehuwd samenwonen accepteren. Een bijbels gegronde mening over deze gedragingen mag alleen binnen kerkgenootschap en gezin gegeven worden. In die zin wordt deze wet vaak ervaren als een bedreiging van godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, het recht van vereniging en de vrijheid van onderwijs. Christelijke organisaties mogen geen personeel weigeren of ontslaan dat andere normen hanteert dan de bijbelse normen over goed en kwaad. (Fragmenten uit een brief van FEBE aan het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk als reactie op het Voorontwerp Wet Gelijke Behandeling, dd. 27 januari 1982) Op grond van de Awgb is een Commissie gelijke behandeling ingesteld. Aan deze Commissie kunnen vermeende discriminatiepraktijken worden voorgelegd. Inmiddels heeft de Commissie in een aantal belangwekkende zaken uitspraak gedaan. We denken hierbij aan situaties waarin werd geweigerd medewerking te verlenen aan (de voorbereiding van) abortus provocatus en euthanasie, geweigerd werd vaccinaties te geven in een stage en geweigerd werd Hepatitis B-vaccinatie te ontvangen. Literatuur AWGB, Open brief (aan regering), De Wachter Sions, jaargang 33, nummer 15 AWGB, Voorontwerp, Open brief, De Wachter Sions, jaargang 33, nummer 15 BOEDER J, AWGB algemeen, De Wachter Sions, jaargang 37, nummer 36 BOEDER J, AWGB, Herodias en Herodes beledigd, De Wachter Sions, jaargang 34, nummer 38 BOEF PJ den, Algemene Wet Gelijke Behandeling, Het Richtsnoer, 15e jaargang, nr 6, 1993, p (ontstaansgeschiedenis, inhoud en gevolgen voor de gezondheidszorg, gevolgen voor het personeelsbeleid, gevolgen voor het opnamebeleid, identiteit) COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING, oordeel (meewerken abortus provocatus en euthanasie) COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING, oordeel (weigering vaccinatie) COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING, oordeel (beperking werkzaamheden ivm weigering vaccinatie Hepatitis B) COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING, oordeel (beperking werkzaamheden ivm weigering vaccinatie Hepatitits B) DAVERSCHOT M, Solliciteren met gewetensbezwaren (1), Febe, 20 e jaargang, nr. 2 april 2000, p DAVERSCHOT M, Solliciteren met gewetensbezwaren (2), Febe, 20 e jaargang, nr. 3 aug. 2000, p DAVERSCHOT M, Solliciteren met gewetensbezwaren (3), Febe, 21 e jaargang, nr. 1 jan. 2001, p DUBBELD C, AWGB, In de schaduw, De Wachter Sions, jaargang 34, nummer 19 DAVERSCHOT M, DIJK EP VAN, Over solliciteren en discrimineren, in: Febe, 14e jaargang, nr 2, april 1994, p

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde Begrippen en zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming rond het levenseinde in de verpleeghuiszorg AVVV - NVVA - STING Begrippen en Zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Geloven onder de regenboog

Geloven onder de regenboog Geloven onder de regenboog LCC PLUS PROJECTEN MOVISIE Geloven onder de regenboog Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders LCC Plus Projecten MOVISIE

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven nr 3 14e jaargang september 1991 in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven ..,.... n U wilt een bank die ook iets voor uw kinderen doet. Wij zorgen dat ze plezier krijgen in sparen.

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

Vondelingenkamer en babyhuis

Vondelingenkamer en babyhuis Vondelingenkamer en babyhuis Advies d.d. 30 juni 2014 2 Inhoud Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Adviesaanvraag 9 1.3 Afbakening 10 Hoofdstuk 2 Vondelingenkamer 11 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

HET RECHT OP NIET WETEN

HET RECHT OP NIET WETEN HET RECHT OP NIET WETEN I I I I I I I I HET RECHT OP NIET WETEN meer dan een quidproquo Tiffi RIGHT NOT TO KNOW more than a quidproquo PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Omringd door zorg, toch niet veilig

Omringd door zorg, toch niet veilig Omringd door zorg, toch niet veilig Omringd door zorg, toch niet veilig Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden Rapport commissie-samson, 8 oktober 2012 Boom

Nadere informatie

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg Onderzoeksrapport Pharos, Juni 2010 Colofon juni 2010, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid, Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek J.J.M. van Delden, A. van der Heide, S. van de Vathorst,

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING StuCom0105 Temidden van alles wat gepubliceerd is over geloof en genezing, gebed en genezing of de bediening tot genezing is onderstaande brochure Met mensen bidden om genezing

Nadere informatie

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut VOORWOORD Wij zijn blij u de nieuwe versies van Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut te kunnen presenteren. In deze uitgave samengevoegd tot één overzichtelijk

Nadere informatie

Beter (z)onder dwang?

Beter (z)onder dwang? Beter (z)onder dwang? Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, augustus 1997 1 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR Jannes (1948, geboren in Meppel) kent het medisch bedrijf van binnenuit; werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Tegenwoordig zet hij

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Tijdig spreken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking

Nadere informatie

Over de maakbaarheid van de voortplanting

Over de maakbaarheid van de voortplanting Reageerbuisdebat Over de maakbaarheid van de voortplanting Wybo Dondorp Guido de Wert Programma Ethiek en Gezondheid Reageerbuisdebat Over de maakbaarheid van de voortplanting Wybo Dondorp en Guido de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Zorg en grenzen. Werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg

Zorg en grenzen. Werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg Zorg en grenzen Werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg Zorg en grenzen Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg Auteur(s) Datum MOVISIE Maria van Bavel, Annette van

Nadere informatie