COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus LC Amstelveen Tel (alleen dinsdag ,00) Mobiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87"

Transcriptie

1 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus LC Amstelveen Tel (alleen dinsdag ,00) Mobiel REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S Jan Admiraal LAYOUT / ILLUSTRATIES Ria Teunissen POSTADRES REDACTIE Groenhof EX Amstelveen DRUKWERK Repro Gemeente Amstelveen OPLAGE; 950 exemplaren INHOUDSOPGAVE 2 Infopagina 3 Van de Voorzitter. 4 Wit de werkster 5 idem 6 Kamer stelt CWI 7 Aanrechtsubsidie 9 idem 10 idem 11 idem 12 SVB mag weer 13 CDA kan niet langer 14 Einde aan regelbrij Meer vertrouwen 15 idem 16 WAjonsubsidie Min van Soc. zaken 17 idem/ Thuiszorg 18 idem/ WMO tast voorzieningen 19 Extra bijstand/ nieuwe armoede valkuil 20 idem 21 idem/recetificatie 22 Meer ouderen werken 23 Themamiddag 24 Recept Dit blad is gratis voor uitkerings-gerechtigden en geïnteresseerden. Mocht u toezending niet langer op prijs stellen, wilt u dit dan aan ons doorgeven? Het overnemen van teksten uit dit blad is toegestaan mits met bronvermelding 1

2 De vragen kunt u ook mailen naar ons adres; Met vragen op het gebied van de socialemet vragen op het gebied van socialezekerheid over onder andere; \ Ziekte en arbeidsongeschiktheid ( dreigende) werkeloosheid Reïntegratie Algemene nabestaandenwet Algemene bijstandswe Voorzieningen Gehandisapten Zorgverzekering en nog vele andere onderwerpen kunt u terecht in; Wijkcentrum DE BOLDER Groenhof 140 Amstelveen Therapeutisch zwemmen Voor iedereen die op medische indicatie moet zwemmen in extra verwarmd water onder leiding van een fysioterapeut in zwembad. DE MEERKAMP elke dinsdag van uur Het is een gezellige groep, dus ook goed voor het sociale contact. Info; alleen op dindag van uur of mobiel Gratis Advies Sociaal Steunpunt Amstelveen SPREEKUUR Iedere dinsdag van uur het hele jaar door, behalve de maand Augustus, alleen via een tel. afspraak kunt u op andere dagen terecht. Deze afspraak kunt u maken op dinsdag tussen uur of mobiel

3 Voorwoord. Voor u ligt het nieuwe nummer van Sociaal Contact 2007, de derde kwartaaluitgave. De zomervakantie ligt alweer zo'n beetje achter ons. Het weer was niet echt om over ''naar huis te schrijven''. Dat hoefde wellicht voor diverse lezers van ons blad ook niet, gewoon omdat de financiële middelen ontbreken om er in de zomer eens flink op uit te trekken. De redactie is er wederom in geslaagd (u raakt er aan gewend) interessant nieuws te verzamelen over allerlei zaken betreffende de sociale zekerheid. Interessant nieuws is er ook te melden aangaande de aanstaande themamiddag waarover u op een andere plaats in dit nummer de aankondiging vindt. Spreekuren die steeds vaker worden bezocht met mensen die af en toe flink in de (financiële) problemen zitten en niet zelden moeilijk bij andere (officiële) instanties terecht kunnen. Niet verwonderlijk dus om aan de huur- en zorgtoeslag eens extra aandacht te besteden. In het netwerk (zoals dit zo fraai heet) van één van de bestuursleden bevindt zich een onafhankelijk deskundige die bereid is de middag voor u en ons te verzorgen. Ik hoop dat u de inhoud van dit nummer lezenswaardig vindt en nodig u van harte uit op onze themamiddag op dinsdag 23 oktober. Wim van Oosterom Voorzitter De onderwerpen die op de themamiddag worden behandeld betreffen de huurtoeslag en de zorgtoeslag, onderwerpen die nogal eens voor vervelende situaties kunnen zorgen, zo merken wij regelmatig op ons spreekuur op dinsdagmorgen in de Bolder. 3

4 Wit de werkster en vijf andere tips Honderdduizenden werklozen moeten van het kabinet aan de slag. Van welke recepten valt het meest te verwachten? De verzorgingsstaat is passé. Heel Europa schakelt om naar een participatiemaatschappij waarin elke werkloze de arbeidsmarkt op wordt gejaagd. De redenen zijn bekend: dure vergrijzing, te weinig handen om al het werk te doen. En: langdurige werkloosheid leidt tot isolement en armoede. 'Iedereen zoekt manieren om de arbeidsparticipatie te verhogen', zegt Trudie Knijn, hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze is lid van een groep Europese wetenschappers die de hervorming van de sociale zekerheid in Europa onderzoekt. Hét probleem: er zijn genoeg werklozen om alle vacatures te vullen, maar zij missen scholing en ervaring. En soms motivatie. Een bonte stoet aan oplossingen om deze kloof te overbruggen, is al voorbijgetrokken. Sommige lijken verdacht veel op beleid dat pas nog is gestaakt. Hieronder zes gouden recepten. 1. Verbied dat studenten werken in de horeca. 'Ik zou het geweldig vinden als studenten niet meer mogen werken in restaurants en cafés', zegt hoogleraar Knijn. 'De universiteiten krijgen dan studenten die meer bezig zijn met hun studie. In de horeca kunnen jongeren aan de slag die nu buiten de boot vallen. En de service in het 4 café stijgt omdat het personeel ten minste een horecaopleiding heeft gevolgd.' Dit lukt alleen als voldoende jongeren een horecaopleiding volgen en cafébazen volwaardige banen bieden. Bovendien moet de studiebeurs omhoog of moeten studenten meer kunnen lenen.knijn bedoelt maar dat maatregelen op elkaar moeten worden afgestemd. 'Dat gebeurt niet altijd. Zo werkt de inkomensafhankelijke kindertoeslag de arbeidsparticipatie van vrouwen juist tegen.' 2. School oudere uitvallers om tot chauffeur of bouwvakker. De grootste krapte op de arbeidsmarkt zal optreden bij lager en middelbaar technisch personeel. In de bouw en bij transport- en installatiebedrijven neemt de vraag naar personeel toe, terwijl het aanbod de komende jaren scherp daalt. 'Verplaatsen van werk naar Oost- Europa is geen optie. De meeste bedrijven moeten hier hun werk doen en zoeken hier personeel', zegt Jaap de Koning, hoogleraar arbeidsmarktbeleid en directeur van SEOR, een onderzoeksbureau dat is gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 'Om- en bijscholing is vaak de oplossing', stelt De Koning. Een postbode kan snel een chauffeur worden. En bijscholing van mensen met een baan

5 'veroorzaakt trek in de schoorsteen'. De Koning: 'Als werknemers doorstromen naar andere functies schept dat ruimte aan de onderkant.' Vakbonden klagen dat werkgevers hier te weinig aan doen. 'De werkdruk is vaak zo hoog dat er geen tijd is voor opleidingen', zegt Wilna Wind, bestuurder bij FNV. 'Zeker ouderen en laagopgeleiden krijgen weinig opleidingskansen.' 3. Verlaag de belasting op de laagste inkomens. In de Verenigde Staten krijgen de laagste inkomens geld terug van de fiscus - 'een subsidie op lage lonen', zegt Knijn. In de VS heeft dit veel banen opgeleverd omdat het de lonen laag houdt. Nederlandse werkgevers willen ook zoiets. Ze willen honderdduizenden langdurig werklozen een jaartje op proef nemen voor de helft van de prijs. De overheid betaalt dan de andere helft van het loon. Na dat jaar krijgt de werknemer een reguliere baan, als hij bevalt. De werkgevers zeggen 1 januari te kunnen beginnen. Voorwaarde is dat het kabinet het ontslagstelsel versoepelt. Hans Kamps, voorzitter van de brancheorganisatie van uitzendbureaus ABU pleit voor de herinvoering van de subsidie voor werkgevers die laaggeschoolden in dienst nemen. Die subsidie van euro per werknemer - goed voor 40 duizend extra banen - werd in 2005 afgeschaft om geld vrij te maken voor een lagere winstbelasting voor bedrijven. 4. Een Melkertbaan voor het leven. Eind jaren negentig verscheen de stadswacht op straat. Dit waren gesubsidieerde banen die werklozen 5 moesten klaarstomen voor reguliere banen. Deze Melkertbanen (naar bedenker Ad Melkert) hadden geen groots imago. Ze bleken bovendien conjunctuurgevoelig. Toen het economisch tegenzat, verdwenen ze. Doorstromen naar een echte baan deden Melketiers zelden. De Koning: 'Instellingen gingen rekening houden met die banen en wilden ze niet meer kwijt.' Dit probleem is opgelost in de nieuwe variant van het Participatieakkoord: de permanent gesubsidieerde baan. De hoop dat mensen doorstromen, is geschrapt. Deze banen zijn voor werklozen van wie niet kan worden verwacht dat ze ooit een gewone baan zullen vinden. Ze kunnen conciërge of klassehulp worden. De vakcentrale FNV verwacht zo 25 duizend kanslozen te kunnen helpen. De werkgevers krijgen de bijstandsuitkering van deze werklozen en vullen die aan tot minstens het minimumloon. 'Het is niet goed mensen voorgoed af te schrijven. Dan wordt niet meer in ze geïnvesteerd', zegt Rik van Berkel, onderzoeker sociale zekerheid aan de Universiteit Utrecht. 'In de praktijk blijken sommige kanslozen toch door te stromen naar reguliere banen, als ze goed worden begeleid.' 5 Voorkom werkloosheid. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hebben veel grote werkgevers als TNT en KPN ingrijpende saneringen op stapel staan. 'Bij die reorganisaties moet de nadruk liggen op werknaar-werk', vindt FNV'er Wind.

6 Ook Hans Kamps denkt dat daar veel winst kan worden geboekt. 'Het zou raar zijn iemand die werkloos dreigt te worden uit te sluiten van faciliteiten en te wachten tot hij een jaar werkloos is. Zijn kans op werk is dan kleiner en de begeleiding duurder.' 6 Wit de werkster. Het formaliseren van de werkster, de oppas, de tuinman en andere persoonlijke dienstverleners kan ook extra banen opleveren, verwacht De Koning. 'Niet al te veel, maar een groep werklozen biedt dit kansen.' Voorwaarde is dat bedrijven kunnen concurreren met informele dienstverleners, zoals zwarte werksters. Dat vraagt om fiscale maatregelen. In België leverde een systeem met belastingvouchers 25 duizend banen op. Bron: Volkskrant, 30 juni 2007 Kamer stelt CWI ter discussie Een meerderheid van de Tweede Kamer is kritisch over de toegevoegde waarde van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). PvdA-Kamerlid Ton Heerts en zijn partijgenoot staatssecretaris Ahmed Aboutaleb namen het juist op voor het CWI. Volgens hen doet het CWI veel 'onzichtbaar' werk door goed samen te werken met UWV en gemeenten en door via internet werkgevers, uitzendbureaus, vacatures en werkzoekenden aan elkaar te koppelen. Met de kritiek op het CWI loopt de Kamer vooruit op een besluit dat het kabinet later dit jaar wil nemen, om de diverse organisaties in de 6 arbeidsbemiddeling samen te laten werken in één loket en dubbelwerk tegen te gaan. Daardoor moet 190 miljoen euro bespaard worden. CDA'er Jan Jacob van Dijk stelde dan ook dat hij nu eerst de kabinetsreactie wil afwachten die minister Donner (Sociale Zaken) toezegde dit najaar te zullen geven, op de werking van de keten van CWI, UWV en gemeenten. Toonkamers Bovendien verwacht Van Dijk veel van de zogeheten Toonkamers, waarin de verschillende organisaties zorgen dat uitkeringsgerechtigden te maken krijgen met één aanspreekpunt.in maart dit jaar maakten UWV, CWI en sociale diensten de resultaten bekend van experimenten met Toonkamers in zeven regio's. Daaruit bleek dat de uitstroom uit de WW 7 procent sneller verloopt en de totale groep die werk vindt 8 procent groter wordt als werkzoekenden van het begin tot het eind te maken hebben met één contactpersoon bij begeleiding naar een baan.de bedoeling is dat de huidige 77 bedrijfsverzamelgebouwen van het UWV, CWI en sociale diensten van gemeenten op dezelfde wijze gaan werken. Volgens Aboutaleb zal het aantal verzamelgebouwen eind dit jaar zijn uitgebreid tot 88 en uiteindelijk moeten er 113 komen door heel het land. Een mogelijke onttakeling van het CWI werd al specifiek genoemd in het verkiezingsprogramma van het CDA. Die partij stelde toen voor de gemeenten de bestuurlijke en financiële verantwoording over het CWI z Bron: Gemeente.NU, 5 juli 2007

7 Geen gejuich voor lagere instroom in nieuwe WAO PvdA en CNV juichen nog niet voor de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet WIA. Eerst moet blijken dat mensen met een handicap ook echt aan het werk blijven. PvdA-Kamerlid Ton Heerts en CNVvoorzitter René Paas willen het komend jaar de opvolger van de WAO zeker evalueren. Dat zeggen zij in reactie op de daling met 96 procent van de instroom van arbeidsongeschikten. Heerts noemt de grote afname een succes "met een bittere smaak". Hij sluit niet uit dat de keuringseisen voor de nieuwe WIA "hier en daar iets te streng" zijn geworden. Heerts: "Als de wet zodanig is geworden dat er nagenoeg niemand meer in komt, dan moet je kijken of het feitelijk nog wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering is." Volgens CNV-voorzitter Paas is de wet pas een succes als zieke of gehandicapte mensen ook daadwerkelijk hun baan houden. Paas: "Ik heb wel een vermoeden dat de krimp daar mee te maken heeft, maar cijfers hebben we daar niet over. Die moeten nog komen. Als bij de evaluatie blijkt dat de meeste mensen wel hun baan hebben verloren en per saldo in de WW of bijstand zijn beland, dan kan de wet politiek wel een succes zijn. Maar wat ons betreft is het dan met de wet misgegaan. Deze wet was niet bedoeld om mensen af te knijpen, maar om ze te stimuleren." De voorlopige cijfers zijn wat dat betreft ronduit ongunstig, zegt ook PvdA'er Heerts. In januari bleek uit onderzoek dat meer dan de helft van de mensen die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn - en in de WIA helemaal geen uitkering meer krijgen - na twee jaar door hun werkgevers worden ontslagen. Dat onderzoek wordt nu door vakbonden en werkgevers opnieuw gedaan, omdat werkgevers de cijfers bestrijden. Kamerlid Heerts: "Als blijkt dat deze cijfers wel kloppen, dan gaan we kijken of er geen ontslagverbod voor arbeidsgehandicapten moet komen." Paas ziet in dat onderzoek een extra argument om het huidige systeem van ontslagbescherming te behouden. "Het ontslagvoorstel van minister Donner maakt het werkgevers nog makkelijker om afscheid te nemen van mensen met een vlekje. Als ik dat naast de resultaten uit het verleden leg, dan maak ik me grote zorgen over het effect dat dit voorstel voor arbeidsongeschikten zal hebben." Bron: Trouw, 23 juli

8 'Aanrechtsubsidie' houdt vrouw van werk. Een Taskforce Vrouwen moet meer vrouwen aan het werk helpen. Dat zijn kabinet en sociale partners overeengekomen voor de Participatietop die vandaag plaatsvindt. 'Maak er meteen een Supertaskforce van', zegt Agaath Beuk van E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Waarom een Supertaskforce? 'Je kunt het beleid effectiever maken als je de Taskforce breder trekt. Het gaat erom dat de taskforce niet alleen plannen bedenkt die gericht zijn op vrouwen, maar daarin ook onderscheid maakt tussen de verschillende doelgroepen zoals ouderen, allochtonen en jongeren. Als je die niet specifiek meeneemt, dan schiet je je doel voorbij. De cijfers laten zien dat die doelgroepen de grootste achterstanden hebben. Je zag dat ook bij de Taskforce Jeugdwerkloosheid gebeuren; lagopgeleide allochtone meisjes werden niet bereikt door de werkgroep.' Heeft het zin om een Taskforce Vrouwen in het leven te roepen? 'Jazeker. Juist omdat het probleem zo hardnekkig is, is het goed dat er een Taskforce komt. Je kunt dan draagvlak vinden bij sociale partners en overheid om goed beargumenteerde maatregelen in te voeren. Werkgevers en werknemers kunnen er zo aan worden gecommitteerd daadwerkelijk iets te doen aan de belemmeringen die vrouwen 8 ondervinden bij de combinatie van arbeid en zorg.' Welke belemmeringen zijn dat? 'Vrouwen hebben het meest last van het regelen van de combinatie van arbeid met zorg. Ze hebben te maken met schooltijden die niet aansluiten op werktijden, en dragen daardoor de zorg over de opvang van kinderen. Uit de Emancipatiemonitor 2006 van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de helft van de werkgevers nog steeds vindt dat dit niet hun zorg is. Het besef dat werknemers hiermee worstelen, is nog ver te zoeken. Flexibilisering van arbeidstijden is nodig om vrouwen aan je bedrijf te binden.' Gaat dat ooit veranderen? 'Tot nog toe was de economische noodzaak er niet om meer vrouwen aan het werk te helpen. Nu is die noodzaak er wel. Het kabinet wil dat 65 procent van de vrouwen in 2010 een baan heeft van twaalf uur of meer. Maar de gemiddelde arbeidsparticipatie van vrouwen blijft steken op 55,8 procent. Bij oudere, jongere, en allochtone vrouwen is dat nog veel lager.' Hoe kan die arbeidsparticipatie volgens u omhoog? 'E-Quality heeft vorige maand het Essay Nederland werkt en moeder ook aangeboden aan minister Rouvoet van Gezinszaken. Daarin staat een aantal aanbevelingen

9 zoals verlenging van het ouderschapsverlof naar 26 weken, een betere betaling en verbetering van de kinderopvang, en betere aansluiting van kinderopvang op schooltijden. Het blijft bovendien een gemiste kans dat de motie-van Aartsen/Bos het overblijven tussen de middag niet heeft geregeld. Maar de belangrijkste maatregelen zijn van fiscale aard. Schaf de 'aanrechtsubsidie' af. De algemene heffingskorting stimuleert afhankelijke vrouwen niet om aan het werk te gaan. Mantelzorgers, vrijwilligers of vrouwen die zorgen voor kinderen zouden kunnen worden gecompenseerd door een verhoging van de combinatiekorting.' Worden vrouwen nog steeds ongelijk behandeld? 'Ja, de beloning tussen mannen en vrouwen is nog steeds ongelijk. Vooral in echte vrouwensectoren zoals de thuiszorg is de salariëring heel slecht. Als je zo weinig verdient, ga je je eerder afvragen of werk wel genoeg voldoening geeft en of je je tijd niet beter kunt besteden. Voor oudere en allochtone vrouwen gelden weer andere beperkingen, zoals seksediscriminatie en het niet erkennen van diploma's.' Bron: Volkskrant, 27 juni 2007 Zelfredzaamheid steunen in plaats van frustreren Meer ruimte voor het persoonsgebonden budget De burger vraaggericht ondersteunen en meer op de eigen verantwoordelijkheid 9 aanspreken. Directeur Aline Saers van Per Saldo kan zich heel goed vinden in deze bedoelingen van de Wmo. Wel plaatst ze stevige kanttekeningen bij de uitvoering ervan. Veel gemeenten werpen obstakels op de weg van hulpbehoevende burgers naar zelfredzaamheid. Uit onwetendheid. Voorlichting over de wet en over het persoonsgebonden budget biedt volgens Saers uitkomst. Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een chronische of langdurige beperking die met een persoonsgebonden budget zelf hun eigen zorg en hulpmiddelen inkopen. Voor het Wmo-tijdperk kregen mensen alle zorg en ondersteuning via de AWBZ. Of het nu zorg was of hulp in de huishouding: alles was verkrijgbaar via één loket. Om daarvoor in aanmerking te komen, ging je naar één instantie die je totale hulpbehoefte bekeek. Sinds de Wmo is het hulpaanbod opgeknipt. Voor hulpmiddelen en huishoudelijke hulp moet je bij het gemeentelijke Wmo-Ioket zijn en voor de overige zorg naar een landelijke indicatieinstelling zoals het CIZ of Bureau Jeugdzorg. Twee loketten dus. Filosofie hierachter is dat de gemente beter op de hoogte is van de behoeften van de eigen burgers en daardoor adequater voorzieningen kan treffen die mensen echt nodig hebben, waardoor ze makkelijker zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

10 Zijn hulpbehoevende mensen in de praktijk ook echt beter af? Dat hangt erg af van je woonplaats. In de ene gemeente zijn de uitvoeringsprocedures rondom de Wmo beter geregeld dan in de andere gemeente. Als je bijvoorbeeld een heupoperatie moet ondergaan en je vraagt voor een bepaalde periode huishoudelijke hulp aan, kan het zo zijn dat je zonder veel poespas op tijd hulp in huis hebt. Maar het kan ook gebeuren dat het indicatiebesluit pas wordt genomen als je alweer bent genezen en je tijdelijke hulp in de huishouding weer is vertrokken. De kwaliteit van de ondersteuning aan de chronisch en langdurige hulpbehoevende mensen verschilt eveneens per gemeente. In de ene gemeente kun je relatief eenvoudig de juiste ondersteuning krijgen. Maar in de andere gemeente moet je al je assertiviteit en overredingskracht gebruiken om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een scootmobiel. Veel gemeenten hebben hun uitvoeringsprocedures nog niet op orde. Uitvoerders worden daar ook lang niet altijd bij geholpen door hun management. Zij mogen op eigen houtje uitzoeken hoe het werkt. Wat betekent de Wmo voor de budgethouders? Voor huishoudelijke hulp moet een budgethouder niet langer bij het Zorgkantoor zijn voor een budget, maar bij de gemeente. Geen grote verandering zou je zeggen, 10 ware het niet dat de regels voor budgettoekenning per gemeente verschillen nu het budget niet langer onder de uniforme AWBZ valt. Tja, en je raadt het al: de kwaliteit hiervan hangt af van je woonplaats. Ook hiervan moeten de gemeentelijke uitvoerders eigenhandig uitvinden hoe het werkt. Vaak zijn ze nog volstrekt onbekend met het fenomeen persoonlijk budget, met als gevolg dat ze via het Wmo-Ioket mensen niet altijd juist voorlichten. Om niet te zeggen: ontmoedigen. Medewerkers van Per Saldo doen veel steekproefjes bij Wmo-Ioketten. In voorlichtingsmateriaal over een persoonsgebonden budget klinkt soms letterlijk een ontmoediging door. Dat het veel geregel zou zijn en financieel ongunstig. Daarbij komt dat de gemeente in negen van de tien keer niet weet wat het PGB-tarief is dat mensen krijgen om ondersteuning in te kopen. Soms wordt er zelfs geroepen dat er nog geen tarief is. De mensen aan het loket weten vaak gewoonweg niet hoe de Wmo in het algemeen is geregeld binnen hun gemeente en het persoonsgebonden budget in het bijzonder. Twee loketten voor een persoonsgebonden budget. Hoe ervaren mensen dat? De Wmo heeft het de persoonlijke budgethouders ingewikkelder gemaakt. Ze moeten twee keer een persoonlijk budget aanvragen en hierover afzonderlijk verantwoording afleggen. Bovendien werkt deze knip in de hand dat huishoudelijke ondersteuning tussen wal en schip valt als je maar weinig ondersteuning nodig

11 hebt. Voorheen werden de paar uurtjes huishoudelijke hulp meegenomen in de AWBZ. Nu moet je hiervoor bij de gemeente aankloppen, die heel snel zegt dat je dit zelf wel kunt oplossen door je kinderen aan het werk te zetten, je partner of je buurvrouw. Je krijgt dus minder geld of helemaal niks. Gevolg is dat mensen hun badkamer nooit meer een beurt kunnen geven. Dat is ontzettend vervelend. De toegenomen autonomie van gemeenten gaat zo ten koste van de autonomie van hun burgers. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Het zou zoveel helpen als gemeenten klantvriendelijker met hun burgers zouden omspringen. Leef je in deze wereld in en bedenk hoe het voor jezelf zou zijn. En laat zien dat je het belangrijk vindt dat mensen met een beperking volwaardig meetellen binnen je gemente. Maar ja, dan moet je wel de moeite nemen om je te verdiepen in deze materie en te dealen met individuele vragen van mensen. Is het niet handiger om het persoonsgebonden budget af te schaffen? Ha! Een eigen budget om zorg in te kopen is dé manier om zorg te krijgen die bij je past, zodat je een volwaardig bestaan kunt leiden. Ik heb het niet over een blindedarmoperatie maar over langdurige care. Omdat je bijvoorbeeld een been mist, hartklachten hebt of niet kunt horen of zien. Als je afhankelijk bent van zorg die door een instelling wordt georganiseerd, zorg in natura, ben je geen 11 eigen baas meer over je leven. Dan moet je je dag indelen naar de zorg die je krijgt. Je hebt er geen zeggenschap over. De plek van jouw huis op de route van de hulpverlener bepaalt hoe laat je uit bed wordt gehaald. Ook al wil jij graag om half acht opstaan, je moet wachten tot half elf. Bovendien heb je dan ook nul komma nul inspraak over de hulpverlener zelf. En het is al heel vervelend om een vreemde in je huis te laten. Laat het dan in elk geval iemand zijn met wie het klikt. Met een persoonsgebonden budget kun je een hulpverlener uitzoeken die bij je past, en kun je de tijdstippen van zorgverlening zelf bepalen. Met een eigen budget gaan mensen weer leven. Natuurlijk is de verantwoordelijkheid voor eigen zorg niet voor iedereen weggelegd. Voor wie geen zin heeft in al het geregel rondom inkoop en uitvoering of voor wie dat niet kan, is zorg in natura prima. Maar voor heel veel mensen betekent een eigen budget dat ze het heft van hun leven weer in eigen handen hebben. Zij voelen zich weer een zelfstandig mens. Dat is toch het doel van de Wmo? Wat is ervoor nodig om het persoonsgebonden budget voor gemeenten en budgethouders hanteerbaar te maken? Volgens mij begint dat met voorlichting van de uitvoerende ambtenaren van de Wmo. Zodat de betekenis en de mogelijkheden ervan echt tussen de oren van de uitvoerders gaat zitten. Nu staan de Wmo-doelstellingen op papier, niet zelden opgeborgen in een bureaula op de kamer van een

12 hogere beleidsambtenaar. Terwijl het de uitvoerende mensen zijn die het verschil maken. In gemeenten waar wel aandacht is voor de Wmo-uitvoering, liggen keurige procedures, denken ambtenaren overal aan en zien ze in hoeveel goede resultaten ze bereiken met hun inspanningen om mensen individueel te helpen. Zij luisteren echt naar hun burgers omdat ze weten hoe groot de invloed van hun eigen handelen is op het leven van mensen met een beperking. Als ze tegen iets ingewikkelds van een persoonsgebonden budget aanlopen of ergens niet uit komen, bellen ze Per Saldo voor advies. Ze zijn van harte welkom. We werken al elf jaar met het persoonsgebonden budget. Alle kuilen en hobbels hebben we genomen. Die ervaring delen wij graag met uitvoerende ambtenaren. Je hoeft ons maar te bellen of te mailen met vragen. Dan hoef je zelf het wiel niet uit te vinden, ten koste van dienstverlening van mensen met een beperking. Als je je daadwerkelijk verplaatst in mensen die met een beperking leven, zie je in hoezeer je mensen ondersteunt door ze hulp op maat te bieden. Sommige gemeenten gaan straks nog een stapje verder om zorg en ondersteuning op maat te bieden. Er komen binnenkort twee pilots met een participatiebudget: één budget en één indicatie voor alle hulp die je vanwege je beperking nodig hebt om mee te kunnen doen aan de samenleving. Dus naast zorg en huishoudelijke hulp ook aanpassingen op je werk, op school, je vervoer. Zo'n participatiebudget zou een geweldige vooruitgang zijn. Bron: Impuls, juni SVB mag weer huisbezoeken uitvoeren De Sociale Verzekeringsbank mag weer onaangekondigd huisbezoeken afleggen bij AOW'ers in de jacht op fraudeurs. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De SVB hanteert de methode van huisbezoek om te controleren of ouderen stiekem samenwonen. Als ze dat doen, hebben ze geen recht op de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden. Voorwaarden Volgens de rechtbank moeten de controleurs aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze volledige en juiste informatie geven over de reden van het huisbezoek. De SVB mag het huisbezoek alleen uitvoeren als de AOW'er of aanstande AOW'er toestemming heeft gegeven voor het bezoek. De toestemming moet op vrijwillige basis zijn verleend en de SVB mag de uitkeringsgerechtigde niet op enige manier onder druk zetten. Ook moet de SVB de AOW'er duidelijk maken dat die toegang tot zijn woning mag weigeren en dat dat zonder (directe) consequenties blijft wat betreft de uitkering. In maart moest SVB op last van de voorzieningenrechter in Den Haag stoppen met huisbezoeken aan AOW'ers die niet concreet ergens van worden verdacht. De SVB vroeg in kort geding herziening van de eerdere uitspraak en werd vrijdag in het gelijk gesteld. 'We zijn hier erg blij

13 mee', aldus de zegsvrouw van de Bank. De Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, die zich al geruime tijd verzet tegen de onaangekondigde huisbezoeken, is net als de SVB tevreden over de uitspraak. 'Mensen houden het recht om een huisbezoek te weigeren, zonder dat dit meteen consequenties heeft voor de uitkering', constateert een woordvoerder van de ANBO. 'Dit vonnis schept duidelijkheid en daar zijn wij blij mee.' Bron: Gemeente.NU, 23 juli 2007 CDA kan niet langer om subsidiebanen heen Gesubsidieerde banen zijn terug van weggeweest. Het CDA wilde er lang niet aan, maar is nu toch om - onder druk van lokale bestuurders. Het landelijke CDA heeft wel even moeten slikken voordat het deze week instemde met de herintroductie van de subsidiebaan. Jarenlang heeft het CDA zich daar immers samen met VVD en D66 fel tegen gekeerd. De ervaringen met de mislukte Melkertbanen - schamper kunstbanen genoemd - waren nog vers. De subsidies bleken gebruikt om goedkope arbeidskrachten te krijgen; er was geen doorstroming, geen scholing, geen begeleiding en er zaten veelal hoogopgeleide mensen op een Melkertbaan. Vol overtuiging zetten de centrumrechtse kabinetten-balkenende dan ook in op afschaffing van de gesubsidieerde arbeid. Gemeenten die deze 13 subsidiebanen wilden behouden moesten die volgens de nieuwe bijstandswet zelf maar financieren. Het kabinet van CDA, VVD en D66 stelde dat elke bijstandsgerechtigde in principe binnen een half jaar tot een jaar naar een 'echte' baan kon uitstromen. Tussen deze Haagse theorie en de gemeentelijke werkelijkheid zat een kloof. Gemeenten probeerden driftig om met reïntegratie- en work-firsttrajecten mensen uit de uitkering te krijgen. Maar wie langdurig in de bijstand zit, bleek zelfs na een reïntegratie al snel weer werkloos thuis te zitten. In de praktijk boeken gemeenten nauwelijks succes bij de harde kern. Volgens de sociale diensten komt dat omdat de helft van de ruim bijstandsgerechtigden om sociale, psychische of medische redenen niet in staat is om te werken. Zij zouden eigenlijk niet meer gedwongen moeten solliciteren, stelde vorig jaar Divosa-voorzitter Tof Thissen. Maar dat vond politiek Den Haag onacceptabel. Niemand zou op voorhand mogen worden opgegeven, elke uitkeringsgerechtigde kon geactiveerd worden, desnoods met vrijwilligerswerk, vond de Tweede Kamer. En VVD-staatssecretaris Van Hoof zei: "We schrijven niemand af, je moet het blijven proberen". De vraag was alleen hoe dan? Van Hoof stelde voor mensen twee jaar met behoud van een uitkering werkervaring te laten opdoen. PvdA en ChristenUnie waren daartegen, omdat het probleem in de kern niet werd opgelost.

14 Dat vonden ook lokale CDA-bestuurders. Die stelden dat de discussie niet moet gaan over de vraag of je kunstbanen creëert, maar over de vraag of je mensen definitief afschrijft. Dat het CDA nu erkent dat het altijd beter is mensen te activeren, hoe lang dat ook kan duren en ongeacht of het tot een 'echte' baan leidt, is een erkenning van de praktijk. Er komt een nieuw soort subsidiebaan. Al zal het CDA er alles aan blijven doen om de valkuilen van de oude Melkert-banen te voorkomen. Bron: Trouw, 29 juni 2007 'Einde aan regelbrij arbeidsgehandicapten' Er moet een eind komen aan de ondoorzichtige brij van regelingen rond arbeidsgehandicapten. Dit vindt VVD-Kamerlid Stef Blok. Hij wil dat het UWV zorgt voor een 'persoonsgebonden budget' dat bij de keuring wordt vastgesteld en verder wordt geregeld door het UWV. Het kamerlid vraagt aan minister Donner om ervoor te zorgen dat het UWV al bij de keuring vaststelt op welke regelingen de werknemer recht heeft en welke bedragen daarbij horen. Dit 'persoonsgebonden budget' krijgt de werknemer in een helder overzicht mee met daarbij een duidelijke toezegging van het UWV: zodra de arbeidsgehandicapte een werkgever heeft gevonden regelt het UWV dat het vastgestelde budget wordt uitgekeerd voor de doelen waarvoor dit nodig is. Zonder nieuwe aanvraagformulieren. Mensen die weer aan de slag willen na een periode van ziekte of na een WAO-herbeoordeling worden geconfronteerd met een wirwar van regelingen. Ook werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst willen nemen, krijgen te maken met een enorme administratie als ze gebruik willen maken van voorzieningen als werkplekaanpassing of een no-riskpolis. Om van de subsidies gebruik te maken, moet de arbeidsgehandicapte werknemer per afzonderlijke regeling een aanvraag indienen bij het UWV. Een werkgever moet hetzelfde doen. Datzelfde UWV weet op dat moment al wat de behoefte van die werknemer is, omdat die daar is gekeurd. Bron: Arbo Nieuws, 5 juli 2007 Meer vertrouwen in de overheid dan in mannen Uitbesteding van huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen Door S. Keuzenkamp en J. Schippers, respectievelijk hoogleraar Emancipatie in internationaal perspectief, VU, en hoogleraar Arbeidsen emancipatie-economie, UU; beiden zijn lid van de Visitatiecommissie Emancipatie. Mannen en huishouden, dat werkt moeizaam. De overheid moet daarom het uitbesteden van taken steunen. Nederlanders zijn optimistisch over het overheidsbeleid dat het makkelijker moet maken arbeid en zorg te combineren. Ook ten aanzien van wat werkgevers zouden kunnen doen, overheerst optimisme, maar gaan niet alle wensen in vervulling. 14

15 Somber zijn vooral vrouwen over de rol van mannen bij de voortgang van het emancipatieproces. Dit zijn de voornaamste uitkomsten van een onderzoek van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE) naar de opvattingen van burgers over de toekomst van de emancipatie, dat vandaag wordt gepresenteerd in Den Haag. De vraag is welke conclusies aan deze uitkomsten kunnen worden verbonden voor het emancipatiebeleid. De eerste lijkt te zijn dat we beleidsmatig beter geen energie meer kunnen stoppen in pogingen mannen een groter deel van de zorg op zich te laten nemen. Zeker, veel vrouwen én mannen vinden eigenlijk dat er sprake zou moeten zijn van een gelijke verdeling. De werkelijkheid tot dusver is dat mannen vooral 'meehelpen' bij huishoudelijk werk en de zorg voor kinderen, en moeders in veel gevallen 'eindverantwoordelijk' blijven. Uitbesteding van huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen lijkt voor de nabije toekomst een kansrijker beleidsrichting. Weliswaar met mate: twee voltijds werkende ouders is voor veel geënquêteerden duidelijk een brug te ver. Dat kinderen een deel van de tijd worden 'uitbesteed' is inmiddels wel een breed geaccepteerd idee. Driekwart van de Nederlanders wil verdere uitbreiding van kinderopvang en verwacht dat die er ook zal komen. Meer kinderopvangplaatsen betekent evenwel nog niet automatisch verbetering van de kwaliteit ervan. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau liet eerder zien dat juist op dat punt nog veel zorgen bestaan. Ouders hebben ook bedenkingen bij het archaïsche systeem van schooltijden en gebrekkige overblijfmogelijkheden. Gericht overheidsbeleid zou voor een flinke verbetering kunnen zorgen. Maar gaan vrouwen dan ook daadwerkelijk aan het werk en/of meer uren werken? De enquête leert dat zij daar wel van uitgaan. Opnieuw echter niet zonder slag of stoot. De wenselijkheid betaald werk en zorg te blijven combineren staat hoog in het vaandel. Velen rekenen op uitbreiding van het betaalde ouderschapsverlof. Werkgevers kunnen vrouwen ruimere mogelijkheden bieden voor thuiswerk. Ook meer zeggenschap over de arbeidstijden helpt. Als de werkgevers op deze punten niet zelf met initiatieven komen, mogen ook de vakbonden een duit in het zakje doen. Door juist deze onderwerpen en bijvoorbeeld betere carrièremogelijkheden voor vrouwen te agenderen, kunnen zij het vakbondslidmaatschap voor vrouwen aantrekkelijker maken. Waar Nederland dan op af koerst, valt het best te omschrijven als een gematigd uitbestedingsscenario: een aantal taken op het terrein van zorg en huishouden doe je zelf; een deel besteed je uit en laat je over aan anderen. Daarmee creëer je ruimte om zelf betaald werk te doen. 15

16 Als het aan de keukentafel niet lukt met de emancipatie, moet het maar geregeld worden aan de cao-onderhandelingstafel en aan tafel in de Trêveszaal. Voorwaarde is wel dat overheid en sociale partners dan ook consistent dit gematigde uitbestedingsscenario ondersteunen. Dat betekent niet alleen (de kwaliteit van) kinderopvang, schooltijden, overblijfmogelijkheden en buitenschoolse opvang goed regelen. Het betekent ook meer uren werken lonend maken. Bron: Trouw, 16 april 2007 Wajongsubsidie minder snel afgebouwd Minister Donner van Sociale Zaken gaat de subsidie minder snel afbouwen voor instellingen die jongeren met een handicap scholen en ondersteunen bij het vinden van werk. Dat blijkt uit een brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De voorganger van Donner, Aart Jan de Geus, besloot in 2005 de subsidie af te bouwen naar 75 procent in 2006, de helft in 2007 tot een kwart in Donner heeft nu besloten de subsidie voor dit jaar op 75 procent te houden. In 2008 wordt het subsidieplafond voor scholing van Wajongers verhogd tot 13,3 miljoen euro, tegen de 10,8 miljoen euro die voorzien was voor volgend jaar. Hoeveel geld voor latere jaren wordt uitgetrokken, wil de minister half 2008 opnieuw bezien. Het aantal mensen met een Wajong-uitkering is namelijk groeiende. 16 Volgens CDA-Kamerlid Jack Biskop toont Donner 'zich in ieder geval van goede wil, maar er moet nog wel fundamenteel worden gekeken naar de ondersteuning van jonggehandicapten. Zij hebben net als ieder ander gewoon recht op goed onderwijs en begeleiding naar de arbeidsmarkt', aldus Biskop. Het CDA trok vorige maand aan de bel wegens financiële problemen bij de REAinstellingen. Er wordt nog gewerkt aan een vangnet voor deze groep in het reguliere onderwijs. Volgens Donner overweegt het ministerie van Onderwijs het budget voor leerlinggebonden financiering structureel te verhogen, waardoor ook regionale opleidingscentra (ROC's) extra ondersteuning kunnen bieden aan gehandicapte leerlingen. De scholing en begeleiding van mensen die door een handicap van jongs af aan een Wajonguitkering ontvangen, werd te duur gevonden. Ook moesten andere scholingsinstellingen toegang krijgen tot de subsidie, maar tot dusver hebben zich geen andere aanbieders voor de speciale begeleiding gemeld. Bron: Gemeente.NU, 2 juli 2007 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aboutaleb kondigt acties aan tegen niet-gebruik van inkomensregelingen Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat burgers makkelijker kunnen uitzoeken of ze recht hebben op inkomensondersteuning en voor

17 welke regelingen ze in aanmerking komen. Daarom ontwikkelt het Nibud op zijn verzoek de website die naar verwachting in september gereed zal zijn. De website moet er voor zorgen dat mensen die recht hebben op een inkomensvoorziening daar ook gebruik van maken, zo schrijft Aboutaleb in een brief aan de Tweede Kamer. Hij lanceert plannen om het nietgebruik van inkomensregelingen tegen te gaan naar aanleiding van een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Daaruit blijkt dat veel mensen ten onrechte geen gebruik maken van regelingen. Veel mensen weten volgens de onderzoekers niet waar ze recht op hebben. Het feit dat burgers geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen, het zogenoemde nietgebruik, vindt Aboutaleb een jammerlijke ontwikkeling. 'Mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben', aldus de staatssecretaris. Verder onderzoekt Aboutaleb de mogelijkheid om lokale belastingen, na een eerste aanvraag, in de volgende jaren automatisch kwijt te schelden. Nu moeten burgers zelf ieder jaar opnieuw actie ondernemen voor bijvoorbeeld kwijtschelding van lokale heffingen. Maar, veel mensen weten echter niet waar ze recht op hebben of vinden het aanvragen ingewikkeld. Vier gemeenten (Dordrecht, Amsterdam, Zaandam en Rotterdam) experimenteren sinds 17 begin 2007 hiermee. Daarvoor vergelijken gemeenten hun bestanden via het inlichtingenbureau met die van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Rijksbelastingdienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Als de proef een succes is, dan wil Aboutaleb aan het kabinet voorstellen om de automatische kwijtschelding voor alle gemeenten mogelijk te maken. Aboutaleb kondigt in de brief aan de Kamer ook aan dat hij met een handleiding komt om minima op te sporen met bestandsvergelijking, zonder dat instellingen de privacyregels schenden. Veel gemeenten zijn nu bang de regels te overtreden. De brief van staatssecretaris Aboutaleb staat op de internetsite van het ministerie van SZW: (klikken op "Officiële publicaties"). Thuiszorg verkeert in problemen Thuiszorgorganisaties in grote delen van Nederland zitten met de handen in het haar. Er is een schreeuwend tekort aan huishoudelijke hulpen. In sommige situaties dreigt een zorgstop. In Den Bosch wordt zelfs kennissen en familie gevraagd of ze willen bijspringen.

18 Bij de Thuiszorg Centrale Flevoland zijn er 120 vacatures, zegt John Woudenberg, zorgconsulent bij deze organisatie. Collega-instellingen spraken ook van grote aantal openstaande functies. "De situatie is zorgwekkend", meent hij. "We moeten met steeds minder mensen het werk doen." Opleiding naar een hoger niveau van bestaande medewerksters en een gebrek aan motivatie bij mensen met een uitkering zijn er volgens Woudenberg de oorzaak van dat het aantal vacatures voor eenvoudig huishoudelijk werk alsmaar oploopt. "Ze zijn in veel gevallen te beroerd om huishoudelijk werk te doen." Bij Icare, met thuiszorg actief in Flevoland, Drenthe en Overijssel, valt het aantal vacatures nog mee, maar over enige tijd zal er een groot tekort ontstaan aan alphahulpen, zegt Esther van Dalen. Alphahulpen zijn freelance huishoudelijke hulpen. "Na invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) sinds januari van dit jaar, waarbij de verantwoording bij gemeenten kwam te liggen, is het aantal alphahulpen van 20 naar 80 procent gestegen. Veel van deze medewerksters willen echter vast werk en zullen een andere werkkring zoeken. We hopen dat gemeenten op dit punt hun verantwoording pakken. Anders zitten ze binnenkort met een groot probleem." 18 Volgens beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden is een slecht imago van het beroep er de oorzaak van dat openstaande functies niet vervuld worden. "Daarnaast heeft de invoering van de nieuwe wet tot onaanvaardbare bezuinigingen geleid", aldus woordvoerster Monique Verkerk. De overheidscampagne 'Trots op de zorg' moet 6000 nieuwe medewerkers opleveren. Bron: Telegraaf, 29 juni 2007 WMO tast voorzieningen voor mantelzorgers aan In veel gemeenten staat de ondersteuning van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg op de tocht. Dit komt omdat er sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hiervoor minder geld beschikbaar is dan tot dusverre. Dit staat haaks op de doelstellingen van de WMO en staat haaks op het beleidsprogramma van het kabinet. Er dreigt een patstelling te ontstaan omdat noch het kabinet noch de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor de ontstane situatie. Veel Steunpunten Mantelzorg en Vrijwilligerszorg zullen hun aanbod moeten gaan inkrimpen of zelfs beëindigen. Zij zullen door de terugloop van middelen op korte termijn medewerkers moeten gaan ontslaan. Een voorbeeld hiervan is het Steunpunt Mantelzorg Gooi- en Vechtstreek die haar aanbod met 70% zal moeten inkrimpen. Hierdoor gaat veel ervaring in de mantelzorgondersteuning verloren.

19 Voor Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers envrijwilligerszorg, is dit onaanvaardbaar. Mezzo heeft daarom staatssecretaris Bussemaker opgeroepen om morgen tijdens het overleg in de kamer over de WMO, ervoor te zorgen dat de voorzieningen voor mantelzorgers in geen enkele gemeente wordt afgebroken maar juist wordt versterkt. Hiervoor moeten er afspraken worden gemaakt met de VNG en moet er voor 2008 extra middelen beschikbaar komen. Anders dreigt de WMO op het punt van de mantelzorgondersteuning een mislukking te worden en wordt de belofte dat de WMO gunstig zou uitpakken voor mantelzorgers niet waargemaakt. Bron: Mezzo, 20 juni 2007 Extra bijstand ook voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Mensen die een uitkering ontvangen omdat zij gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, kunnen ook in aanmerking komen voor extra steun als zij langer dan vijf jaar in een uitkering zitten en geen kans maken om werk te vinden. De ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) komen nu alleen mensen die bijstand ontvangen of volledig arbeidsongeschikt zijn in aanmerking voor deze langdurigheidstoeslag. Volgens de Centrale Raad voor Beroep is dit onderscheid tussen 19 mensen met bijstand en gedeeltelijk arbeidsgeschikten met een uitkering onterecht, omdat het voor deze laatste groep niet makkelijker is om werk te vinden. De uitspraak van de rechter wordt nu in de wet vastgelegd. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten die een uitkering ontvangen (WAO, WIA, Wajong) moeten aan dezelfde criteria voldoen als bijstandsgerechtigden om in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag. Zij moeten al vijf jaar van een minimuminkomen leven, geen (substantiële) inkomsten uit arbeid hebben en voldoende geprobeerd hebben werk te vinden. Zij kunnen zich bij hun gemeente melden voor de langdurigheidstoeslag. Deze bedraagt in 2007: 478,00 euro voor gehuwden 430,00 euro voor alleenstaande ouders 336,00 euro voor alleenstaanden De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Er wordt naar gestreefd de wet zo snel mogelijk in werking te laten treden. RVD,

20 De nieuwe armoedevalkuil: WIA Wie voor hij arbeidsongeschikt raakte bovenmodaal verdiende, kan hard vallen.arbeidsongeschiktheid kan onder de wet WIA zorgen voor een duizelingwekkende inkomensterugval."de WIA zit vol met gaten", zegt Herman Verhoef, beleidsadviseur sociale zaken bij het Adviesbureau van Fortis ASR, onderdeel van Fortis. Verhoef schreef verscheidene boeken over het onderwerp en spreekt er regelmatig over op congressen en bijeenkomsten. Hij noemt arbeidsongeschiktheid een low interest onderwerp, zowel bij de financieel adviseurs als bij de consument. "Mensen denken er pas aan als het te laat is." Financieel kan dat heel vervelend uitpakken. Zeker voor werknemers met een bovenmodaal salaris, zo maakt een voorbeeld duidelijk. Als vermogensbeheerder Chris met een jaarsalaris van euro op weg naar een klant wordt aangereden en arbeidsongeschikt raakt, wordt allereerst bepaald of hij 'volledig en langdurig' arbeidsongeschikt is. Is dit het geval, dan krijgt hij na de periode van verplichte doorbetaling van zijn werkgever een uitkering volgens de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze keert 75 procent van het laatstverdiende loon uit. Het echte venijn zit hem, zo benadrukt adviseur Verhoef, in de toepassing van het dagloon waarop de uitkering is gestoeld. Dit is maximaal 172,48 euro per werkdag ofwel euro per jaar. En omdat het om uitkering van het loon van 75 procent gaat, krijgt Chris in plaats van euro nu euro per jaar. Voor veel mensen zal een dergelijke terugval een verandering van levensstijl betekenen, zeker als bijvoorbeeld de hypotheek op het salaris is gebaseerd. Bescherming kan een zogenoemde WIA-excedentverzekering bieden, collectief - via de werkgever - of individueel. Deze zorgt voor een aanvulling bovenop de wettelijke bedragen. Nog groter zijn de financiële risico's als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Ofwel arbeidsgeschiktheid; in het nieuwe stelsel draait het immers om de restverdiencapaciteit. Wie minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is - en dus 65 procent restverdiencapaciteit heeft- komt in de WIA niet voor een aanvulling in aanmerking. "Dat betekent dat iedereen de kans loopt eenderde van zijn inkomen kwijt te raken", zegt Verhoef. De overige arbeidsongeschikten vallen onder de WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Uitgangspunt bij deze regeling is dat de arbeidsgeschikte blijft werken, het loon wordt zo nodig aangevuld met een uitkering. Verhoef: "Iemand die nog wel kan werken, komt daarmee in de regel aan 85 procent van zijn laatstverdiende loon. Bijvoorbeeld door ander passend werk of door het aanvaarden van andere werkzaamheden bij de bestaande werkgever." 20

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

van invoering (beoogd)

van invoering (beoogd) Overzicht van de maatregelen: de stapeling In de tabel worden de maatregelen opgesomd, die tezamen de stapeling vormen. In de tabel worden alleen de maatregelen genoemd, die een financiële impact hebben.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 juli 2016 Mevrouw......... 6533CM28 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte mevrouw... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 13 juli 2016)

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 13 juli 2016) AH 3151 2016Z11922 Antwoord van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 13 juli 2016) 1. Vindt u het acceptabel dat door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 juli 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed.

In deze brief leest u informatie over de verzekering. Bewaar deze brief goed. Datum 1 augustus 2016 Mevrouw......... 2771EL36 Onderdeel Inkomen & Verzuim Bedrijf Team Client Service Desk Startbrief van uw sverzekering Geachte... Uw werkgever... heeft bij ons een WIA verzekering

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Wajong en veranderingen

Wajong en veranderingen Wajong en veranderingen veranderingen in uw leven en uw uitkering www.bpv.nl bpv&w wa jong en veranderingen 5 Door wie is deze folder gemaakt? Deze folder is gemaakt voor het project Informatievoorziening

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel.: 070-789 07 70 Fax :070-789 07 74 E-mail: info@lcr-suwi.nl www.landelijkeclientenraad.nl Aan de Vaste commissie SZW van de Tweede Kamer Postbus

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Nieuwe wetgeving Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie Frans Hoebink RAd 4-4-2006 VAC IPS 1 Onderwerpen Behoud van inkomen Loon WIA (IVA,WGA) Wajong WWB TW Behoud

Nadere informatie

Banenplan voor Emmen D66

Banenplan voor Emmen D66 Banenplan voor Emmen D66 Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels zes jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn overal merkbaar. Vooral ook in Emmen. Mensen verliezen hun baan, maken schulden

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

De risico s van de WIA

De risico s van de WIA De risico s van de WIA De Wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal de WIA na het zomerreces behandelen. De verwachting is dat ook de Eerste

Nadere informatie

Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen. Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught

Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen. Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught Advies in Sociale Zekerheid: Inkomensverzekeringen Allianz Inkomensverzekeringen 25 oktober 2010 Vught Allianz Inkomensverzekeringen Gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid.

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 205 206 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2849 Vragen van de leden

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie