Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB"

Transcriptie

1 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008

2 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar Naast het vertrouwde (periodieke) aanbod treft u een groot aantal nieuwe cursussen op diverse vakgebieden aan. Een greep uit de nieuwe cursussen: Externe verslaggeving (periodieke cursus) Periodiek overleg compliance officers Arbeidsrechtelijke valkuilen Loon- en premiecontrole De ontwikkeling van het menselijk kapitaal van de onderneming Pensioenactualiteiten najaar 2008 Voor alle cursussen geldt ons motto: Vandaag trainen, morgen toepassen. Interactieve sessies dus, met direct bruikbare informatie en handvatten, gegeven door docenten die midden in de praktijk staan. Heeft u vragen of specifieke wensen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden rondom incompanytrainingen? Bel of mail gerust met onze afdeling Educatie & Training. Wij ondersteunen u graag. Peter Paul Cornielje Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

3 Inhoudsopgave najaar 2008 Inhoudsopgave Periodieken pagina 4 Vaktechnische najaarsbijeenkomst accountancy Externe verslaggeving Periodiek overleg compliance officers Fiscale Informatie Bijeenkomst 2008 Fiscaal periodiek overleg Vaktechnische najaarsbijeenkomst salarisadministrateurs Accountancy pagina 12 Compliance in het (MKB) accountantskantoor Basistraining samenstellen Dossiergericht samenstellen Controles in het MKB Verordening gedragscode (VGC) en Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) ICT in het MKB Accountancy/Juridisch pagina 19 Aansprakelijkheid voor de accountant Fiscaal pagina 20 Juridisch pagina 27 Arbeidsrechtelijke valkuilen Pensioen & Zorg pagina 28 Pensioenactualiteiten najaar 2008 Lonen & Salarissen pagina 30 Loon- en premiecontrole Personeel & Organisatie pagina 32 De ontwikkeling van het menselijk kapitaal van de onderneming Verzuimbegeleiding: een samenwerking tussen salarisadministrateur en MKB werkgever Verzuimbegeleiding: kies het juiste spoor PE-Arrangementen pagina 36 PE-arrangement Overname van het (familie)bedrijf Communicatieve vaardigheden Vaardigheden pagina 40 Nederlandse taal: spelling en grammatica Nederlandse taal: zakelijke correspondentie Fiscale boete voor de adviseur Basiscursus btw Dga en fiscus Dga, huwelijk, echtscheiding en fiscus Vennootschapsbelasting: deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid Incompany pagina 42 PE-uren binnenhalen op uw eigen kantoor? Maatwerk Ontbijt- en lunchsessies op uw eigen kantoor Ondernemersavond(en) Fiscaal/Juridisch pagina 25 Voorwaarden en contact pagina 46 Grensoverschrijdende arbeid Personenvennootschap en flex-bv Inschrijfformulier pagina 47 Actuele updates op

4 Periodieken Vaktechnische najaarsbijeenkomst accountancy Informatie over de laatste wet- en regelgeving op het gebied van de accountancy? Sparren over actuele organisatorische en vaktechnische vraagstukken? Dat (en meer) is mogelijk tijdens een van onze vaktechnische bijeenkomsten, voor en door vakgenoten. In vier uur tijd bent u weer helemaal bij op uw vakgebied. De onderwerpen zijn praktisch van insteek, zodat u er op uw kantoor direct mee aan de slag kunt. De bijeenkomsten worden bovendien op diverse locaties in het land georganiseerd, ook bij u in de buurt. Dat scheelt u reistijd en beperkt het verlies van productieve uren. bedrijfseconomische advisering bij tussentijdse cijfers consolidatie (RJ 260) beoordelingsopdrachten organisaties zonder winstoogmerk (RJ 640) Na afloop van de bijeenkomst bent u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen binnen uw vakgebied. 4 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

5 Periodieken najaar 2008 VTB najaar VTB najaar Alkmaar wo 1 oktober Amsterdam do 2 oktober Apeldoorn wo 8 oktober Breda do 2 oktober Cuijk wo 22 oktober De Meern di 21 oktober Dordrecht do 25 september Eindhoven wo 1 oktober Haren wo 24 september Hengelo ma 6 oktober Holten do 23 oktober Leeuwarden wo 1 oktober Lisse do 9 oktober Purmerend wo 24 september Roermond di 28 oktober Rotterdam-Schiedam do 23 oktober Sneek do 9 oktober Stein di 30 september Wolvega do 25 september Zeist Extendum do 18 september Zeist KNVB di 28 oktober Zoetermeer wo 22 oktober Zwolle di 21 oktober Gerrit Kroes RA, Guus de Vries RA, Sander Calis AA, Jan Herman Hop RA, Jan van der Meiden AA, Cor Jonkers RA, Hennie Bruggink AA/FB, Wil Geven AA, Perry Pahladsingh RA Accountants Per bijeenkomst Leden: 250 Niet leden: 335 Wanneer u ook de voorjaarsbijeenkomst hebt bijgewoond Leden: 225 Niet leden: uur 4 PE-uren 5 Actuele updates op

6 Periodieken Externe verslaggeving Regels voor externe verslaggeving spelen een steeds grotere rol in de accountantspraktijk. Deze periodieke cursus gaat in op de achtergronden en grondslagen van de externe verslaggeving én de praktische toepassingen ervan in het MKB. Leidraad voor de cursus zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor kleine rechtspersonen. Casusposities uit het MKB maken de leerstof inzichtelijk. grondslagen externe verslaggeving wet- en regelgeving fiscale en commerciële verslaggeving richtlijnen Jaarverslaggeving (RJ) materiële vaste activa voorraden (pensioen)voorzieningen eigen vermogen deelnemingen verlies-en-winstrekening langlopende schulden verbonden partijen schattingswijzigingen kasstroomoverzicht consolidatie belastingen in de jaarrekening nieuwe richtlijnen voor jaarverslaggeving MKB waardering tegen liquidatiewaarde Na afloop van deze periodieke cursus is uw kennis op het gebied van de financiële verslaggeving aantoonbaar vergroot. Bunnik ma 29 september do 16 oktober do 20 november do 18 december uur Abonnementsprijs voor vier bijeenkomsten: Leden: 900 Niet leden: 1200 Assistent-accountants Docent Sander Calis AA Deze cursus bestaat uit vier periodieke bijeenkomsten, die elk vier uur duren. Om het rendement van de cursus zo hoog mogelijk te maken, vindt deelname plaats in de vorm van een abonnement. Met andere woorden: de deelnemers kunnen zich uitsluitend voor alle bijeenkomsten inschrijven. 6 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

7 Periodieken najaar 2008 Periodiek overleg compliance officers Als compliance officer komt u doorlopend met verschillende situaties in aanraking. Wellicht vraagt u zich af hoe anderen hier mee omgaan of hoe u een specifiek probleem praktisch oplost. Om u in uw beroepsuitoefening te ondersteunen is het periodiek overleg voor compliance officers in het leven geroepen. ens elke bijeenkomst geleid door een ervaren compliance officer van Extendum staat een vaktechnisch onderwerp op de agenda. Daarnaast krijgt u volop gelegenheid om casussen en ervaringen uit uw praktijk te bespreken met collega-compliance officers. Deze periodieke bijeenkomsten, in een vaste en vertrouwde overlegstructuur, dragen bij aan een betere uitoefening van de compliance functie. Drachten di 14 oktober Hengelo wo 29 oktober Veldhoven wo 8 oktober Zeist di 11 november uur Abonnementsprijs voor vier bijeenkomsten: 500 Gerrit Kroes RA, Guus de Vries RA, Sander Calis AA, Jan Herman Hop RA, Jan van der Meiden AA, Cor Jonkers RA, Hennie Bruggink AA, Wil Geven AA Het periodiek overleg vindt ieder kwartaal plaats op de vier Extendum-locaties. Vanwege de aard van het overleg vindt deelname plaats in de vorm van een abonnement. Met andere woorden: de deelnemers kunnen zich uitsluitend voor alle bijeenkomsten inschrijven. Compliance officers (accountants en medewerkers die in de praktijk als compliance officer werkzaam zijn) 3 PE-uren 7 Actuele updates op

8 Periodieken Fiscale Informatie Bijeenkomst 2008 Ieder kwartaal worden tijdens de Fiscale Informatie Bijeenkomsten (FIB s) twee fiscale onderwerpen besproken. Ook de fiscale actualiteiten en ontwikkelingen komen aan bod. In het najaar van 2008 staan FIB 3 en FIB 4 op het programma. Inhoud FIB 3 Bouw en fiscus Ondernemers in de bouw krijgen in hun werk te maken met allerlei fiscale maatregelen. Bij onderaanneming of inlening van personeel zijn dat vooral regels met betrekking tot de keten- en de inlenersaansprakelijkheid. Deze regels worden tijdens de bijeenkomst besproken. Overige onderwerpen: onderscheid tussen onderaanneming en inlening voorkomen aanprakelijkstelling, bijvoorbeeld via stortingen op een G-rekening aanwenden van rechtsmiddelen na een aansprakelijkstelling maatregelen waarmee koper c.q. eigenaar van een woning wordt geconfronteerd bij nieuwbouw, verbouw, verbetering en verkoop 1969 is dit uitgangspunt terug te vinden in de fiscale eenheid en de deelnemingsvrijstelling. Beide regelingen komen aan de orde. Dividendbelasting in binnen- en buitenland ens de FIB komen situaties langs waarin dividendbelasting moet worden ingehouden, maar ook wanneer dat juist niet het geval is. Met name wordt aandacht besteed aan de verplichting tot het doen van aangifte in concernverband. Belastingplan 2009 Het belastingplan 2009 wordt in FIB 4 in grote lijnen besproken. Auto en fiscus Het privégebruik van een auto die behoort tot het ondernemingsvermogen heeft fiscale gevolgen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de gevolgen besproken voor de omzetbelasting (wel of geen vooraftrek, correctie voordruk) en de inkomstenbelasting (wel of geen winstcorrectie, wel of geen loon). Inhoud FIB 4 VPB in concernverhoudingen In concernverhoudingen wordt de winst van een vennootschap slechts eenmaal in de belastingheffing betrokken. Dit geldt al jaren als het uitgangspunt van de vennootschapsbelasting. In de Wet op de vennootschapsbelasting 8 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

9 Periodieken najaar 2008 s FIB 3 FIB 4 Alkmaar ma 1 september ma 3 november Breda wo 3 september wo 5 november Bunnik do 2 oktober wo 3 december Cuijk do 4 september do 6 november De Meern wo 10 september wo 12 november Deventer do 11 september do 13 november Doetinchem ma 8 september di 11 november Drachten di 16 september ma 27 oktober Eemnes wo 17 september wo 19 november Eindhoven do 18 september do 20 november Haren ma 29 september ma 24 november Hengelo di 14 oktober di 25 november Leeuwarden di 9 september ma 8 december Lisse wo 24 september wo 29 oktober Purmerend wo 8 oktober do 11 december Roermond wo 27 augustus wo 26 november Rosmalen do 28 augustus do 27 november Rotterdam - Schiedam do 25 september do 4 december Stein wo 1 oktober wo 10 december Wieringerwerf ma 15 september di 9 december Wolvega wo 8 oktober ma 17 november Zwolle ma 22 september di 2 december Per bijeenkomst Leden: 250 Niet leden: 335 Let op: 1 Wanneer u FIB 1 t/m FIB 4 volgt, betaalt u 225 per bijeenkomst 2 Iedere tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor betaalt, bij het volgen van FIB 1 t/m FIB 4, 175 per bijeenkomst. mr. Bert Alink FB, mr. Sandra Zegers FB, mr. Olav Notté, mr. Peter Steenhuis, dr. Ronald Russo, mr. Marco van der Voort Accountants 4 PE-uren uur 9 Actuele updates op

10 Periodieken Fiscaal periodiek overleg Het bijhouden van fiscale vakliteratuur is bijzonder tijdrovend. Daarnaast heeft (vooral een individueel werkende) fiscalist een klankbord nodig om vaktechnische problemen en ideeën met vakgenoten te bespreken. Het fiscaal periodiek overleg beoogt dit klankbord te zijn. ens het eerste deel van de maandelijkse bijeenkomst wordt met alle deelnemers een vaktechnisch onderwerp besproken. Dit kan een actueel onderwerp zijn, maar ook een meer algemeen onderwerp. Te denken valt hierbij aan onderwerpen als: Wanneer mag de fiscus navorderen? Op wie rust de bewijslast? Welke rechten en verplichtingen hebben belastingadviseur en cliënt? ens het tweede deel van de bijeenkomst is er gelegenheid tot het bespreken van casusposities. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt bij de deelnemers gepeild of er behoefte is aan bespreking van een recent advies of een actuele (eigen) casus. Als de deelnemers geen specifieke onderwerpen aandragen, wordt de fiscale actualiteit besproken. Na afloop van elke bijeenkomst bent u bijgepraat over specifieke fiscale onderwerpen. Ook bent u op de hoogte van de belangrijkste actualiteiten op uw vakgebied. Drachten di 23 september di 28 oktober di 25 november di 16 december Zaltbommel vr 19 september vr 24 oktober vr 21 november vr 19 december drs. Wim Dijkstra en Hennie Bruggink AA/FB (Drachten), mr. Bert Alink FB (Zaltbommel) Abonnementsprijs voor vier bijeenkomsten: uur (Drachten) uur (Zaltbommel) Het fiscaal periodiek overleg wordt uitsluitend aangeboden als abonnement. Fiscaal economen, fiscaal juristen 3 PE-uren 10 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

11 Periodieken najaar 2008 Vaktechnische najaarsbijeenkomst salarisadministrateurs De Miljoenennota 2008 is een van de hoofdonderwerpen van de najaarbijeenkomst. In verband met de actualiteit vindt u de overige programmaonderdelen in oktober 2008 op onze website. te verwachten wijzigingen in wet- en regelgeving in 2009 overige wetsvoorstellen en plannen voor de sociale zekerheid en loonheffingen dga in of uit de loonbelasting: hoe gaat het verder? Belastingplan 2009 aandachtspunten voor afsluiting van het loonjaar 2008 Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en voorstellen die van belang zijn voor de uitvoering van de loonadministratie en de belonings- en LB/SV-advisering ten behoeve van uw cliënten. Voorjaar Alkmaar do 13 november Arnhem do 20 november Breda wo 19 november De Meern di 25 november Drachten do 6 november Haren do 27 november Hengelo di 2 december Lisse ma 27 oktober Purmerend di 28 oktober Roermond di 4 november Schiedam ma 24 november Veldhoven wo 12 november Zeist do 30 oktober Zwolle ma 17 november Salarisadministrateurs, belastingadviseurs, relatiebeheerders uur Per bijeenkomst Leden: 250 Niet leden: 300 Wanneer u ook de voorjaarsbijeenkomst hebt bijgewoond Leden: 225 Niet leden: 300 Fred Kooi, Patrick Verhoef 3 PE-uren 11 Actuele updates op

12 Accountancy Naast de in deze brochure opgenomen cursussen op het gebied van accountancy is het ook mogelijk andere cursussen op ditzelfde vakgebied te volgen. Al onze cursussen kunnen bovendien incompany (op uw kantoor) georganiseerd worden. U kunt daartoe contact opnemen met de afdeling Educatie & Training. Compliance in het (MKB) accountantskantoor De wet- en regelgeving in accountancyland wordt bijna met de dag stringenter. Diverse toezichthouders houden scherp in de gaten of het accountantskantoor voldoet aan alle eisen. Daarmee komt het begrip compliance je houden aan interne en externe regels en dat aan kunnen tonen ook voor de MKB accountant in zicht. In deze cursus ligt het zwaartepunt op de vormgeving van een compliancefunctie binnen uw eigen kantoor. Vanwege het belang om structureel te voldoen aan weten regelgeving vervult een zogenaamde compliance officer immers een sleutelrol in uw organisatie. informatie en algemene vereisten in de belangrijkste wet- en regelgeving (RKB1, GBC, WTA/BTA, RCA, etc.) ten aanzien van de compliancefunctie eisen aan de compliance officer positie van de compliance officer ten opzichte van het bestuur taken van de compliance officer algemene werkwijze van de compliance officer (planning, handvaten bij het signaleren van nietnaleving van het kwaliteitsbeleid, communicatie met het bestuur, etc.) voorkomende situaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van door Extendum ontwikkelde checklisten en leidraden, zoals: - klachten - onafhankelijkheidsvraagstukken - lastige kwesties en verschillen van inzicht - (vermoedens van) ongebruikelijke transacties en fraude en de eventuele melding ervan - opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen - jaarlijkse evaluatie van de opzet van het kwaliteitsbeheersingssysteem Na afloop van de cursus bent u weer up-to-date wat betreft de wet- en regelgeving op het gebied van compliance. U kunt de vertaalslag maken van theorie naar praktijk. Ook heeft u inzicht in de rol van de compliance officer en die van andere medewerkers in het complianceproces. Tevens weet u hoe u het compliance-bewustzijn binnen uw accountantskantoor kunt vergroten Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

13 Accountancy najaar 2008 Drachten di 11 november Hengelo ma 3 november Veldhoven di 2 december Zeist wo 10 december Leden: 315 Niet leden: 375 Accountants en compliance officers Gerrit Kroes RA, Jan Herman Hop RA, Sander Calis AA, Wil Geven AA, Guus de Vries RA, Cor Jonkers RA 6 PE-uren uur 13 Actuele updates op

14 Accountancy Basistraining samenstellen Assistent accountants die net hun opleiding hebben afgerond, maar nog nooit een kolommenbalans hebben uitgewerkt en nog geen ervaring hebben met dossiervorming. Het komt vaak voor. Deze training voorziet startende assistenten van een stevige praktijkbasis. De training bestaat uit een stuk theorie en een praktisch gedeelte. Aan de hand van een centrale casus en een voorbeelddossier worden de meest voorkomende werkzaamheden belicht en geoefend. basisbeginselen met betrekking tot jaarverslaggeving kwaliteitsbeheer; werken met standaardprocedures en -modellen fasen van de werkzaamheden (planning en voorbereiding; uitwerken kolommenbalans; afwerking en afronding) dossiervorming en vastleggingen; afwerking aantekeningen materiële vaste activa, investeringen en afschrijvingen rekeningen-courant directie/dga en groepsmaatschappijen vermogensrekening bij eenmanszaak en vof, eigen vermogen bij de bv debiteuren voorraden crediteuren btw-positie Na afloop van de training bent u in staat om slagvaardig in de accountantspraktijk aan de slag te gaan. Drachten wo 15 oktober Hengelo di 30 septmeber Veldhoven di 21 oktober Zeist wo 29 oktober Leden: 420 Niet leden: 500 Assistent-accountants met maximaal twee jaar ervaring Sander Calis AA, Jan Herman Hop RA, Wil Geven AA, Hennie Bruggink AA/FB 8 PE-uren uur 14 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

15 Accountancy najaar 2008 Dossiergericht samenstellen Het samenstellen van de jaarrekening wordt vooral in de praktijk geleerd. Iedereen ontwikkelt een eigen stijl bij het afwikkelen van de (standaard) werkprogramma s. Deze training gaat in op de wet- en regelgeving waarmee de accountant te maken krijgt bij een samenstelopdracht. Ook wordt geleerd hoe de naleving ervan op een praktische manier in het dossier kan worden verantwoord. In de training staat een praktijkcasus centraal. Deze casus omvat zowel het uitwerken van lastige jaarrekeningposten als de wijze waarop werkzaamheden en bevindingen in het dossier moeten zijn verwerkt. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de standaard Extendum werkprogramma s. basisbeginselen van het beroep van accountant kwaliteitsbeheer en reviewstructuren fasen van de werkzaamheden (planning en voorbereiding; uitwerken kolommenbalans; afwerking en afronding) dossiervorming en vastleggingen; afwerking aantekeningen planning van de samenstelopdracht communicatie met de cliënt en relatiebeheerder voorraden en onderhanden werk introductie inkomsten- en vennootschapbelasting verwerking van lonen, sociale premies en loonbelasting vastlegging van de werkzaamheden Na afloop van de training bent u in staat om een onderbouwd oordeel te geven over uw samenstellingsdossier. Drachten do 2 oktober Hengelo ma 27 oktober Veldhoven do 30 oktober Zeist ma 20 oktober Leden: 260 Niet leden: 315 Assistent-accountants met tenminste twee jaar ervaring Sander Calis AA, Jan Herman Hop RA, Wil Geven AA, Hennie Bruggink AA/FB 5 PE-uren uur 15 Actuele updates op

16 Accountancy Controles in het MKB De controleaanpak van Extendum wordt momenteel geactualiseerd. Dat geldt ook voor de trainingen op dit vakgebied. Achter de schermen werken we hard aan een betere aansluiting van de interimcontrole op de eindcontrole, de aanpassing van documenten en bijvoorbeeld de opname van werkprogramma s voor de interimcontrole in de modellenbibliotheek. Zodra de aanpassing van onze controleaanpak is afgerond, presenteren wij u naar verwachting begin september 2008 ook een aantal gloednieuwe controlecursussen. Alle cursussen kunt u nog dit najaar volgen. Een greep uit het nieuwe cursusaanbod PE-arrangement Controle cursus over de uitvoering van het controlewerkprogramma en de vastlegging van verrichte werkzaamheden cursus over de pre audit service: hoe kunt u een samenstelopdracht zo uitvoeren dat deze optimaal aansluit op een (wettelijke) controleopdracht? Meer informatie over onze nieuwe controlecursussen en het PE-arrangement ontvangt u in september. Meer informatie volgt in september Meer informatie volgt in september Gerrit Kroes RA, Jan Herman Hop RA, Guus de Vries RA, Perry Pahladsingh RA Meer informatie volgt in september Accountants, zelfstandige assistent-accountants, relatiebeheerders Meer informatie volgt in september 16 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

17 Accountancy najaar 2008 Verordening gedragscode (VGC) en Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) Net als in 2007 zijn de VGC en de Wta verplichte onderwerpen voor permanente educatie. Extendum voegt beide samen in één cursusdag. In de cursus worden verschillende situaties behandeld aan de hand van de theorie en een aantal praktische casussen. Inhoud VGC aanleiding voor de invoering van de VGC de plaats van de VGC binnen de structuur van weten regelgeving inhoud en structuur van de VGC de plaats van verschillende beroepsgroepen van accountants binnen de VGC praktijkcasussen Inhoud Wta aanleiding voor de invoering van de Wta inhoud en structuur van de Wta consequenties voor de accountantsorganisatie samenhang met overige regelgeving, zoals de eisen die aan de accountantsorganisatie worden gesteld (inrichting cliëntenadministratie, kwaliteitsbeheersingssysteem, eisen ten aanzien van de zeggenschapsstructuur, aanpassingen in statuten en maatschapovereenkomsten) Na afloop van de cursus is uw kennis van de VGC en Wta op het niveau dat vereist is voor een goede beroepsuitoefening. Tevens bent u in staat om de uitgangspunten en systematiek van de herziene beroepsreglementering te interpreteren en toe te passen. Zeist di 7 oktober Accountants Docent Jan van der Meijden AA Leden: 420 Niet leden: uur 8 PE-uren 17 Actuele updates op

18 Accountancy ICT in het MKB Automatisering is een hot item binnen ondernemend Nederland. Steeds vaker maken ook MKB ondernemers bij hun bedrijfsvoering gebruik van digitale hulpmiddelen. Die ontwikkeling is van invloed op de werkzaamheden van de accountant. In deze praktische cursus ligt de nadruk op de inzet van ICT bij controleopdrachten. Ook komen de kansen en bedreigingen van automatisering bij samenstelopdrachten aan bod. verkrijgen van inzicht in ICT-postie van cliënten vaststellen en inventariseren van ICT-risico s bij cliënten de rol van accountant na het signaleren van ICT-risico s de inrichting van een jaarrekeningcontrole met behulp van het ICT-risicoprofiel hulpmiddelen en controlestappen bij het uitvoeren van een jaarrekeningcontrole (en de rol van de EDP-auditor daarbij) ICT-hulp bij samenstelopdrachten casuïstiek Na afloop van de cursus kunt u: risico s en kansen van ICT aangeven bij uw cliënten bepalen wanneer een ICT-auditor ingezet moet worden de ICT-auditor aansturen en inzetten bij opdrachten Zeist ma 10 november uur Drs. Temme Sikkema RA Drs. Mischa van der Vliet RE Leden: 250 Niet leden: 335 Accountants 4 PE-uren 18 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

19 Accountancy/Juridisch najaar 2008 Aansprakelijkheid voor de accountant Voor een accountant is het van groot belang om op de hoogte te zijn van actuele wet- en regelgeving, mogelijke aansprakelijkheidsrisico s, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Extendum-clausule) en het nut van het hanteren van algemene voorwaarden. Met deze cursus komt u goed beslagen ten ijs. aansprakelijkheid bij beroepsfouten actuele wetgeving betreffende beroepsaansprakelijkheid de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Extendumclausule) algemene voorwaarden voor de accountant de reikwijdte van de Wtra de gang van zaken rondom het indienen en afwikkelen van een klacht relatie met het bestaande tuchtrecht en het overgangsrecht Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van: de aansprakelijkheidsrisico s voor de accountant en de mogelijkheden tot verzekering daartegen algemene voorwaarden voor de accountant de nieuwe regelgeving over het tuchtrecht uw rechtspositie in het tuchtrecht Drachten ma 6 oktober Hengelo di 18 november Veldhoven ma 10 november Zeist ma 24 november Accountants uur Leden: 380 Niet leden: 440 mr. Susanne Kleij, mr. Ruud Boerman, mr. Linda Stienstra, mr. Marijke Flamman, Gerrit Kroes RA, Guus de Vries RA, Cor Jonkers RA, Wil Geven AA,Sander Calis AA, Jan Herman Hop RA 4 PE-uren 19 Actuele updates op

20 Fiscaal Naast de in deze brochure opgenomen fiscale cursussen is het ook mogelijk andere cursussen op ditzelfde vakgebied te volgen. Al onze cursussen kunnen bovendien incompany (op uw kantoor) georganiseerd worden. U kunt daartoe contact opnemen met de afdeling Educatie & Training. Fiscale boete voor de adviseur Met het in werking treden van de vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (Awb) komt de fiscale verantwoordelijkheid voor een deel bij accountants en belastingadviseurs te liggen in plaats van bij de Belastingdienst. Het nadeel hiervan is dat u straks bijvoorbeeld een boete kunt krijgen voor medeplegen. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de vierde tranche Awb en het hiermee nauw samenhangende begrip horizontaal toezicht. definitie van het begrip medeplegen maatregelen om fiscale boetes te voorkomen de voordelen en nadelen van horizontaal toezicht Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de gevolgen van de vierde tranche Awb en het begrip horizontaal toezicht en weet u hoe u fiscale boetes kunt voorkomen. Drachten wo 3 december Hengelo wo 19 november Veldhoven do 27 november Zeist do 23 oktober Leden: 230 Niet leden: 275 Accountants, belastingadviseurs mr. Bert Alink FB, mr. Sandra Zegers FB 3 PE-uren uur 20 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

21 Fiscaal najaar 2008 Basiscursus btw De heffing van btw lijkt eenvoudig, maar schijn bedriegt. Denk bijvoorbeeld aan de Wet op de omzetbelasting van 1968, die gebaseerd is op Europese richtlijnen. Voor uitleg van deze bepalingen is de Nederlandse rechter regelmatig afhankelijk van uitleg door het Europese Hof van Justitie. belastingplicht en ondernemerschap voor de btw, fiscale eenheid en holding vrijstellingen en aftrek van voorbelasting administratieve en factuurverplichtingen, boetes transacties binnen en buiten de EU btw-correcties en bijzondere teruggave vermogensetikettering in de IB en btw onroerende zaken in gemengd en gesplitst gebruik opstellen van btw-aangiften maken van btw-berekeningen btw-controle casuïstiek Na afloop van de cursus beschikt u over geheel opgefriste basiskennis van de omzetbelasting en bent u in staat de meest voorkomende praktijksituaties op te lossen. Daarnaast kunt u de aandachtspunten van belangrijke onderwerpen signaleren. Drachten wo 16 oktober Hengelo ma 10 november Veldhoven wo 19 november Zeist wo 5 november uur Leden: 315 Niet leden: 375 drs. Jolanda Paters, drs. Gerard Brand 6 PE-uren Accountants, ervaren assistenten, belastingadviseurs 21 Actuele updates op

22 Fiscaal Dga en fiscus De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv neemt een bijzondere fiscale positie in. De dga is als het ware verweven met de bv. Hierdoor kan hij de bv voor zakelijke doeleinden, maar ook voor privédoeleinden, gebruiken. Het is dan ook niet vreemd dat de dga zich mag verheugen in een warme belangstelling van de fiscus. In deze cursus komen de meest voorkomende praktijkproblemen rondom de dga aan de orde. De verschillende regels worden uitgelegd en met specifieke casusposities geïllustreerd. onderlinge transacties, zakelijk en onzakelijk handelen open en verkapte winstuitdelingen, formele en informele kapitaalstortingen begin en einde van de terbeschikkingstellingsregeling oudedagsvoorzieningen emigratie huwelijk en echtscheiding vermogensetikettering ondernemerschap van de dga gebruikelijk loonregeling Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de fiscale en financiële aandachtspunten ten aanzien van de dga en zijn bv. Tevens bent u in staat om de fiscale positie van dga-cliënten door te lichten en hieromtrent te adviseren. Drachten Hengelo Veldhoven Zeist do 27 november ma 17 november ma 24 november do 13 november Leden: 230 Niet leden: 275 Accountants, belastingadviseurs mr. Bert Alink FB, mr. Sandra Zegers FB 4 PE-uren uur 22 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

23 Fiscaal najaar 2008 Dga, huwelijk, echtscheiding en fiscus Huwelijk en echtscheiding kunnen voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv verstrekkende zakelijke consequenties hebben. Op praktische wijze wordt de begeleiding van de dga bij huwelijk en echtscheiding behandeld. huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen verrekenbedingen vaststellen van de huwelijksgoederengemeenschap bepalen en waarderen van het ondernemingsvermogen de eigen woning aanmerkelijk belang en de terbeschikkingstellingsregeling alimentatie en alimentatieberekeningen pensioen Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de fiscale en financiële aandachtspunten ten aanzien van huwelijk en echtscheiding van de dga. Drachten do 4 december Hengelo wo 26 november Veldhoven ma 8 december Zeist do 20 november uur Leden: 230 Niet leden: 275 mr. Bert Alink FB, mr. Sandra Zegers FB 4 PE-uren Accountants, belastingadviseurs 23 Actuele updates op

24 Fiscaal Vennootschapsbelasting: deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid Een ondernemer die besluit om zijn onderneming te drijven in de vorm van een besloten vennootschap laat het doorgaans niet bij één bv; vaak wordt een holdingstructuur opgezet. In dat geval zijn alle vennootschappen (in beginsel) belastingplichtig. Zonder nadere maatregelen is dan al snel sprake van dubbele economische belastingheffing. De door een dochtervennootschap gemaakte winst wordt immers belast met vennootschapsbelasting en de voor uitdeling vatbare winst wordt vervolgens ook nog als winst in aanmerking genomen bij de moedervennootschap. Gelukkig heeft de fiscale wetgever een aantal maatregelen genomen om deze gevolgen te voorkomen. Enerzijds is dat de deelnemingsvrijstelling, anderzijds de fiscale eenheid. Deze cursus besteedt aandacht aan de fiscale gevolgen van beide maatregelen. algemene inleiding in de regelingen voor deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid aankoop deelneming vervreemding deelneming aanvang fiscale eenheid verbreken fiscale eenheid overdracht vermogensbestanddelen binnen fiscale eenheid overdracht vermogensbestanddelen aan deelneming internationale aspecten van deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van weten regelgeving betreffende deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid. Ook bent u bekend met veel voorkomende valkuilen. Drachten Hengelo Veldhoven Zeist do 20 november wo 10 december ma 15 december wo 12 november Leden: 230 Niet leden: 275 Accountants, belastingadviseurs mr. Bert Alink FB, mr. Sandra Zegers FB 4 PE-uren uur 24 Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie