Personal Assessment. Een onderzoek naar uw talent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personal Assessment. Een onderzoek naar uw talent"

Transcriptie

1 Personal Assessment Een onderzoek naar uw talent Neem even 2 minuten voor dit modelrapport! Goedegebuure Consultancy Matena LG Papendrecht tel.:

2 Inhoudsopgave Duidelijk overzicht van het hele rapport Vraagstelling onderzoek Inleiding Tabel 1: opbouw NEO Tabel 2: aanvullende testresultaten Gevoeligheid Definitie Totaalscore gevoeligheid Facetscores gevoeligheid Toelichting op uw facetscores Opmerkingen bij uw scores op gevoeligheid Extraversie Definitie Totaalscore Extraversie Facetten van Extraversie Toelichting op uw facetscores Opmerkingen bij uw scores op extraversie Openheid Definitie Totaalscore openheid Facetten van Openheid Toelichting op uw facetscores Opmerkingen bij uw scores op openheid Altruïsme Definitie Totaalscore Altruïsme Facetten van Altruïsme Toelichting facetscores Opmerkingen bij uw scores op altruïsme Sturing Definitie Totaalscore sturing Facetten van sturing Toelichting facetscores Opmerkingen bij uw scores op sturing w big-five profiel Overzicht 5 domeinen met uw scores Profielvergelijking Aanvullende opmerkingen bij uw profiel Differentiële Aanleg Onderzoek Ruimtelijk inzicht Technisch inzicht Figuren Reeksen Analogieën Rekenvaardigheid Woordenlijst Zinnen Woordbeeld Beroepen Interesse Score-overzicht interessegebieden Score-overzicht interessegebieden in volgorde Korte beschrijving van de interessegebieden Interpersoonlijke waarden overzicht scores interpersoonlijke waarden Toelichting interpersoonlijke waarden Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 1 -

3 10. Omgaan met problemen Overzicht scores reactiepatronen Toelichting reactiepatronen Samenvatting en conclusies Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 2 -

4 Psychologisch rapport Naam : Kees Janssen Adres : Kerklaan 117 PC/Woonplaats : 1995 AB Dordrecht Geb. datum : 20 oktober 1980 Geslacht : Man Datum onderzoek : 10 januari 2007 Datum rapport : 12 januari 2007 Onderzoek op maat, afgestemd op uw vragen Vraagstelling onderzoek Dit psychologisch onderzoek vindt plaats in het kader van een psychologisch assessment bij Goedegebuure Consultancy, onderdeel van Goedegebuure Psychologen. De vraagstelling voor het onderzoek luidt: Welke persoonlijkheidskenmerken zijn kenmerkend voor cliënt? Welke competenties heeft cliënt? Wat is de optimale teamrol voor client? Wat is de optimale werksetting voor cliënt? Welke leer- en ontwikkelingsstijl heeft client? Wat zijn mogelijke bedreigingen voor een succesvolle carriere? Hoe is de match tussen persoonlijkheid/competentieprofiel en huidige/gewenste functie? Auteursrechten Dit rapport is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Op dit gehele rapport is copyright van kracht. Het is niet toegestaan om informatie, teksten, tabellen of wat dan ook uit dit rapport te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van Goedegebuure Psychologen. Reproductie of openbaarmaking van onderdelen uit dit rapport buiten de kennis en toestemming van Goedegebuure Psychologen is door de wet verboden. Goedegebuure Psychologen is in geen geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiële, immateriële en financiële schade welke al dan niet door het gebruik van dit rapport mocht plaatsvinden. Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 3 -

5 Inleiding heeft in het kader van een personal coachingstraject een psychologisch onderzoek gehad binnen ons bureau. Hieronder vindt u de uitslag daarvan, en een toelichting. In het onderzoek dat bij u is afgenomen is o.a. gebruik gemaakt van de NEO PI-R, één van de meest moderne psychologische onderzoeksmethoden om uw persoonlijkheid in kaart te brengen. Tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek naar uitleg! persoonlijkheidsontwikkeling vormen de solide basis van deze test. Goedegebuure Consultancy heeft daarom gekozen voor dit kwaliteits-instrument. De NEO beschrijft uw persoonlijkheid aan de hand van 5 persoonlijkheidstrekken (domeinen). Ieder domein is op zijn beurt onderverdeeld in 6 facetten (zie tabel 1). Bij ieder domein, en bij ieder facet van een domein, heeft u een score gekregen, variërend van 1 tot 9. De score van de gemiddelde nederlander is op 5 gezet; uw persoonlijke score laat dus zien hoever u daar onder of boven zit. dient daarbij goed in gedachten te houden dat 5 niet staat voor gezond of goed en 9 of 1 niet voor ongezond of fout. Als de helft van de nederlanders 2 scoort, en de andere helft 8, is het gemiddelde weliswaar 5, maar is 3 dus net zo afwijkend als 1, 7 of 9. Een hoge en een lage score hebben dus niets te maken met beter of slechter. w scores laten in de eerste plaats zien wat voor type persoon u bent, en niet hoe gezond of sterk u bent. Het is echter wel goed mogelijk om op grond van een totaal-profiel een sterkte-zwakte analyse te maken. Tabel 1: opbouw NEO Duidelijke Domein Gevoeligheid Extraversie Openheid Altruïsme Sturing Facetten binnen het domein Angst, Ergernis, Depressie, Schaamte, Impulsiviteit, Kwetsbaarheid Hartelijkheid, Sociabiliteit, Dominantie, Energie, Avonturisme, Vrolijkheid Fantasie, Esthetiek, Gevoelens, Verandering, Ideeën, Waarden Vertrouwen, Directheid, Zorgzaamheid, Inschikkelijkheid, Bescheidenheid, Medeleven Doelmatigheid, Ordelijkheid, Betrouwbaarheid, Ambitie, Zelf-discipline, Bedachtzaamheid Voor een betrouwbare meting van persoonlijkheidskenmerken is het nodig om meerdere meetinstrumenten in te zetten. Tijdens het assessment heeft u behalve de NEO PI-R een aantal andere tests gedaan. Sommige tests zijn uitsluitend gebruikt om de meetgegevens te valideren, andere tests geven aanvullende informatie. De laatste zijn ook opgenomen in dit rapport. In tabel 2 ziet u een overzicht hiervan. Tabel 2: aanvullende testresultaten Test Intelligentie Interesse Waarden Coping Onderdelen Ruimtelijk inzicht, Technisch inzicht, Figuren reeksen, Analogieën, Rekenvaardigheid, Woordenlijst, Zinnen, Woordbeeld Administratief, Alfa-wetenschappelijk, Artistiek, Avontuur, Bestuurlijk, Buitenwerk, Cijferwerk, Commercieel, Exact-wetenschappelijk, Leidinggeven, Literair, Medisch, Muziek, Religieus, Sociaal, Sociaal-wetenschappelijk, Sport, Technisch Sociale Steun, Conformiteit, Erkenning, Onafhankelijkheid, Altruïsme, Leiderschap, Actief aanpakken, Afleiding zoeken, Vermijden, Sociale steun, Passief reactiepatroon, Emoties uiten, Geruststellende gedachten In de volgende pagina s wordt u stapsgewijs door de resultaten van uw persoonlijkheidsonderzoek geleid. Dit rapport dient gecombineerd te worden met een psychologisch gesprek over de testuitslagen. Wij adviseren u om dit rapport rustig door te lezen met een pen en papier bij de hand. Noteer wat u herkent, en ook uw vragen. Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 4 -

6 Tenslotte vindt u in dit rapport een samenvatting van de conclusies die op grond van dit assessment zijn getrokken. Voor deze conclusies zijn de gegevens uit de tests gecombineerd met de gegevens uit het psychologisch interview, uw levensloop, uw CV en eventuele andere gegevens die u tot onze beschikking heeft gesteld. Deze samenvatting is een professionele interpretatie van alle afzonderlijke scores en alle toegevoegde informatie. Afzonderlijke scores van een bepaald onderdeel mogen nooit zondermeer als gegeven gebruikt worden, maar dienen altijd zorgvuldig geïnterpreteerd te worden in het perspectief van alle onderzoeksgegevens. In dit onderdeel vindt u de concrete antwoorden op de onderzoeksvragen die de aanleiding voor dit assessment vormen. Wij vertrouwen er op dat we u met dit rapport een duidelijk antwoord geven op de onderzoeksvragen. Tevens hebt u hiermee een waardevol document in handen dat uw zelfinzicht vergroot en dat u zal helpen bij de ontwikkeling van uw persoonlijkheid, uw relaties en uw carrière. Dit rapport is opgesteld onder directe verantwoordelijkheid van drs. M.L. Goedegebuure, psycholoog NIP/ gezondheidszorgpsycholoog/personal coach. Drs. M.L. Goedegebuure psycholoog NIP / gezondheidszorgpsycholoog / personal coach Professionele testuitslagen, bestudeerd door een professional! Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 5 -

7 1. Gevoeligheid 1.1 Definitie Deze schaal laat zien hoe gevoelig u bent voor stress, spanningsklachten, tegenslagen, teleurstellingen, angst en onzekerheid. Mensen die hoog scoren zijn vatbaarder voor het ontwikkelen van depressie, angstklachten, paniekaanvallen en andere psychische klachten. Laagscoorders voelen zich van nature meer ontspannen en evenwichtig. 1.2 Totaalscore gevoeligheid Totaalscore Omschrijving Veerkrachtig Ontvankelijk Reactief Veerkrachtig: Ontvankelijk: Reactief: 1.3 Facetscores gevoeligheid Angst Ergernis Depressie beleeft zichzelf als uiterst ongevoelig voor stress en tegenslagen. Als er toch personal coaching nodig is, is het van belang dat u zelf duidelijk aangeeft aan uw coach waar u hulp bij zoekt. bent op een gemiddelde manier gevoelig voor tegenslagen en het ontwikkelen van spanningsklachten. heeft over het algemeen een evenwichtig gevoelsleven. Toch kan het wel degelijk nodig zijn om in sommige situaties advies te zoeken bij het verwerken van gebeurtenissen of gevoelens. bent gevoelig voor stemmingen, sferen en het ontwikkelen van psychologische hebt volledig klachten. Het is voor u daarom belangrijk om te investeren in uw persoonlijkheidsontwikkeling d.m.v. gesprekken, coaching, mentoring of therapie. inzicht in alle testen en de interpretatie daarvan Schaamte Impulsiviteit Kwetsbaarheid 1.4 Toelichting op uw facetscores Angst: neiging tot angsten en fobische klachten Ergernis: neiging om te reageren met boosheid en irritatie Depressie: neiging tot schuldgevoel, somberheid, ontmoediging Schaamte: neiging tot gevoelens van verlegenheid, minderwaardigheid, zelfbewustzijn Impulsiviteit: neiging om toe te geven aan verleidingen Kwetsbaarheid: neiging tot paniekgevoelens bij stress 1.5 Opmerkingen bij uw scores op gevoeligheid Geen aanvullende opmerkingen Meet gevoeligheid voor psychische klachten zoals burnout, stress, depressie, onzekerheid,... Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 6 -

8 2. Extraversie 2.1 Definitie Extraversie staat voor openheid van binnen naar buiten. Dit onderdeel van het onderzoek laat vooral zien hoe veel behoefte u heeft om uw innerlijke leven (gedachten, gevoelens, herinneringen, ervaringen) te delen met anderen. 2.2 Totaalscore Extraversie Totaalscore Omschrijving Introvert Ambivert Extravert Introvert: Ambivert: Extravert: heeft niet zoveel behoefte om zich te uiten. vindt het prettig om regelmatig alleen te zijn. In groepen voelt u zich regelmatig onzeker over uw rol daarin. kunt zowel open als gesloten zijn. bent niet gelijk een open boek voor anderen, maar bij voldoende veiligheid kunt u zich goed uiten. bent een open persoon, mogelijk door anderen beleefd als iemand met het hart op de tong. zich al snel op uw gemak tussen anderen. 2.3 Facetten van Extraversie Hartelijkheid Sociabiliteit Dominantie Energie Avonturisme Vrolijkheid 2.4 Toelichting op uw facetscores Hartelijkheid: uitstraling van vriendelijkheid, warmte Sociabiliteit: neiging om gezelschap te zoeken Dominantie: neiging om leiding te nemen, op de voorgrond te treden, assertiviteit Energie: mate van gedrevenheid, snelheid, vaart in het leven, carrière en activiteiten Avonturisme: hang naar opwinding, stimulering en aktie Vrolijkheid: uitbundigheid, gemak waarmee plezier ontstaat, gerichtheid op positieve emoties 2.5 Opmerkingen bij uw scores op extraversie Geen aanvullende opmerkingen Deze uitslagen zijn belangrijk voor verkopers en managers. Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 7 -

9 3. Openheid 3.1 Definitie Terwijl extraversie staat voor openheid van binnen naar buiten, staat het onderdeel openheid voor openheid van buiten naar binnen. Het laat zien of u iemand bent die op zoek is naar nieuwe uitdagingen, nieuwe ontdekkingen, of dat u juist meer op zoek bent naar bekende en vertrouwde ervaringen. 3.2 Totaalscore openheid Totaalscore Omschrijving Behouder Gematigd Ontdekker Behouder: Gematigd: Ontdekker: heeft van nature meer behoefte aan het vertrouwde dan aan het nieuwe en uitdagende. bent daardoor goed in staat om een stabiele kijk op het leven te ontwikkelen, maar u loopt het risico om te verstarren in uw denken. bent over het algemeen tevreden met uw visie en uw ervaringen, maar u schroomt er niet voor om nieuwe processen aan te gaan. bent van nature nieuwsgierig. Dit stelt u in staat om zich te ontwikkelen, uw persoonlijkheid te verrijken, maar u kunt het risico lopen om te verdwalen in allerlei nieuwe ontwikkelingen. 3.3 Facetten van Openheid Fantasie Esthetiek Gevoelens Verandering Ideeën Waarden 3.4 Toelichting op uw facetscores Fantasie: neiging om te dromen over idealen Esthetiek: gevoeligheid voor artistiek, schoonheid, muziek Gevoelens: ontvankelijkheid en aandacht voor eigen innerlijke gevoelens Verandering: actieve nieuwsgierigheid naar nieuwe ervaringen De i.t.t. behoefte creativiteit aan het oude vertrouwde Ideeën: interesse in ingewikkelde vraagstukken, filosofische gesprekken Waarden: openheid t.o.v. nieuwe levensvisies 3.5 Opmerkingen bij uw scores op openheid Geen aanvullende opmerkingen van uw kandidaat. Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 8 -

10 4. Altruïsme 4.1 Definitie Dit onderdeel toont of u meer op anderen of meer op uzelf gericht bent. Mensen met een hoge score op altruïsme hebben de neiging om het belang van de ander boven hun eigen belang te stellen, en mensen met een lage score hierop hebben de neiging om meer voor hun eigen belang op te komen. Beiden hebben hun voor- en nadelen, afhankelijk van uw sociale leven en uw positie. Als u bijvoorbeeld met veel mensen te maken heeft, of in een zorgend beroep zit, is het handig om enige grenzen te kunnen stellen en ook uw eigen belang goed in de gaten te hebben. Als u weinig sociale contacten heeft, is het prettig als u zich ook in een ander kan verplaatsen en zodoende kwaliteit aan een relatie kan geven. 4.2 Totaalscore Altruïsme Totaalscore Omschrijving itdager Bemiddelaar Aanpasser itdager: Bemiddelaar: Aanpasser: 4.3 Facetten van Altruïsme bent zich goed bewust van uw eigen belangen. kunt daarom door sommige mensen beleefd worden als eigengereid, solistisch en soms egocentrisch. Hier ligt ook wel degelijk een gevaar voor u, maar in posities waarin er van u verwacht wordt dat u uw mening duidelijk naar voren brengt, is deze eigenschap passend. bent zich zowel bewust van uw eigenbelang als van het belang van de ander. zult over het algemeen beleefd worden als hulpvaardig, bescheiden, vriendelijk, geneigd tot samenwerking, meedenkend. Deze eigenschappen worden over het algemeen zeer gewaardeerd, maar u dient wel uit te kijken voor de neiging Is uw om het kandidaat iedereen naar de zin te maken en zodoende overbelast te raken. Met deze eigenschappen is het belangrijk dat u goed uw grenzen kunt aangeven. assertief? Kan hij grenzen stellen? Vertrouwen Directheid Zorgzaamheid Inschikkelijkheid Bescheidenheid Medeleven 4.4 Toelichting facetscores Vertrouwen: neiging om de ander te vertrouwen Directheid: mate van directheid in relaties Zorgzaamheid: bereidheid om betrokken te zijn bij de nood van anderen Inschikkelijkheid: mildheid, vergevingsgezindheid, bereidheid tot samenwerken Bescheidenheid: neiging om uzelf weg te cijferen in het voordeel van de Kan ander hij Medeleven: mate waarin u zich laat leiden door begrip voor de ander, fijnbesnaardheid 4.5 Opmerkingen bij uw scores op altruïsme Geen aanvullende opmerkingen samenwerken met anderen? Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 9 -

11 5. Sturing 5.1 Definitie Dit onderdeel meet de gedrevenheid waarmee u zich inzet voor het bereiken van doelen. Mensen met een hoge score op dit onderdeel worden beleefd als volhardend, ambitieus, doelgericht en ordelijk. Mensen met een lage score op dit onderdeel accepteren sneller dat iets niet lukt en stellen minder eisen aan hun greep op het leven. 5.2 Totaalscore sturing Totaalscore Omschrijving Flexibel Gebalanceerd Gefocused Flexibel: Gebalanceerd: Gefocused: leeft wat meer van moment tot moment; er kunnen daardoor problemen ontstaan met orde en discipline in uw leven. Als dat zo is, heeft u er waarschijnlijk baat bij om u door een deskundige te laten helpen bij het oplossen van psychische klachten of gedragsproblemen. lijkt enerzijds voldoende gedrevenheid en zelfstandigheid te hebben om zelfstandig dingen neer te zetten, en anderzijds voldoende gemak om grenzen en onmogelijkheden te accepteren. bent een volhardend, gedreven en doelgericht persoon, die graag zelf structuur in het leven aanbrengt. houdt van orde en overzicht, en het lukt u over het algemeen ook wel om dat te creëren. Bij score 8 of 9 loopt u het gevaar te streng te zijn voor u zelf en voor anderen. Het kan u helpen als u leert te accepteren dat er grenzen zijn aan uw mogelijkheden en aan die van anderen. 5.3 Facetten van sturing Doelmatigheid Ordelijkheid Betrouwbaarheid Ambitie Zelf-discipline Bedachtzaamheid 5.4 Toelichting facetscores Doelmatigheid: effectief en doelgericht leven Ordelijkheid: praktisch organisatievermogen, planmatigheid (bijv. in huishoudelijk werk) Betrouwbaarheid: mate waarin u zich houdt aan ethische principes (bijv. afspraken nakomen) Ambitie: innerlijke prestatiedrang Zelf-discipline: doorzettingsvermogen Bedachtzaamheid: neiging om dingen eerst goed af te wegen voordat men aan iets begint 5.5 Opmerkingen bij uw scores op sturing Geen aanvullende opmerkingen Hoe zelfstandig, betrouwbaar is uw sollicitant? Orde, discipline... Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 10 -

12 6. w big-five profiel 6.1 Overzicht 5 domeinen met uw scores Gevoeligheid Extraversie Openheid Altruïsme Sturing Gevoeligheid Veerkrachtig Ontvankelijk Reactief Extraversie Introvert Ambivert Extravert Openheid Behouder Gematigd Ontdekker Altruïsme itdager Bemiddelaar Aanpasser Sturing Flexibel Gebalanceerd Gefocused 6.2 Profielvergelijking Niet van toepassing. 6.3 Aanvullende opmerkingen bij uw profiel Geen aanvullende opmerkingen Het Big Five scoreboard. Blauwdruk van persoonlijkheid. Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 11 -

13 7. Differentiële Aanleg Onderzoek Om een goede inschatting te kunnen maken van uw werk- en denkniveau heeft u een aantal intelligentietests gedaan. In het kader van dit assessment bepalen wij geen iq-score, maar wel uw hoogst haalbare opleidingsniveau op diverse terreinen. 7.1 Ruimtelijk inzicht - 33 Nauwkeurige meting van intelligentie Basisschool LBO MBO HBO WO De test ruimtelijk inzicht tenslotte meet de capaciteit om ruimtelijke transformaties mentaal te kunnen uitvoeren, d.w.z. het in gedachten kunnen voorstellen wat er zal gebeuren en wat de consequenties zijn wanneer posities of eigenschappen van voorwerpen worden veranderd. Dit inzicht is nodig binnen ruimtelijk-technische beroepen op het terrein van techniek, architectuur, technisch ontwerpen, bouwkunde, autotechniek, installatietechniek, etc. 7.2 Technisch inzicht - 49 Basisschool LBO MBO HBO WO Deze test brengt m.n. praktisch-mechanisch inzicht in beeld. Het gaat daarbij om het doorzien van mechanische relaties, het kunnen toepassen van natuurkundige principes. Een hoge score op deze test kan een voorspeller zijn van succes in praktisch-mechanische arbeidssectoren zoals installatietechniek, elektronica, schadeexpertise, bouwkunde, scheikunde. 7.3 Figuren Reeksen - 29 Basisschool LBO MBO HBO WO De test Figuren Reeksen meet het non-verbaal abstractievermogen. Dit is de capaciteit die nodig is om principes en patronen te ontdekken in visueel gepresenteerde informatie. Deze vorm van abstractievermogen wordt veel toegepast om ruimtelijke wiskundige en natuurkundige problemen op te lossen op allerlei werkterreinen. Hierbij valt te denken aan (wetenschappelijk) onderzoek, het testen van producten, het doorzien van gedragspatronen bij mensen, ziekte, etc. Dit inzicht is nodig om adviezen te kunnen formuleren, om strategieën te ontwikkelen en uit te voeren. Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 12 -

14 7.4 Analogieën - 34 Basisschool LBO MBO HBO WO De test Analogieën meet het verbaal abstractievermogen. Dit is een vorm van algemeen inzicht die je nodig hebt om ingewikkelde problemen op te lossen, om patronen te herkennen uit een aantal aanwijzingen, om verbanden te kunnen zien tussen gebeurtenissen, om ergens systeem in te kunnen ontdekken. Vrijwel alle hogere studies doen een beroep op deze capaciteit. Met name in studies waarin je allerlei theorieën naast elkaar aangeboden krijgt en waarbinnen je zelf de samenhang moet zien te ontdekken zal dit goed van pas komen. 7.5 Rekenvaardigheid - 21 Basisschool LBO MBO HBO Is het een echte techneut? HBO? MBO? Inzicht in mensen? WO Rekenvaardigheid toetst het kunnen werken met numerieke/kwantitatieve gegevens. De score op deze test zegt iets over de kans op succes binnen de arbeidssectoren rondom wiskunde, natuurkunde, scheikunde, handel, (klassieke) economie, boekhouding, administratie, automatisering, etc. 7.6 Woordenlijst - 61 Basisschool LBO MBO HBO WO Woordenlijst meet de woordenschat; hoe goed kent iemand de betekenis van nederlandse woorden. De score op woordenlijst laat zien in hoeverre iemand in staat is om iets door leren te verwerven. Het opleidingsnivo dat iemand heeft gehad is meestal wel van invloed op de uitslag. Mensen met een hogere opleiding hebben meer literatuur, teksten, e.d. moeten leren en hebben dus een grotere algemene woordenschat. Er is daarom ook een verband met algemene ontwikkeling. Een grote woordenschat maakt het delen van denkprocessen en ook het uiten van emoties makkelijker. In sociale beroepen is een grote woordenschat belangrijk. In technische richtingen iets minder. Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 13 -

15 7.7 Zinnen - 30 Basisschool LBO MBO HBO WO De test Zinnen meet het gevoel voor taal in het algemeen. Deze capaciteit stelt mensen in staat om teksten te analyseren, om rapporten, scripties, essays te schrijven. Het heeft enerzijds te maken met de vaardigheid om (snel goede) conclusies te kunnen trekken uit geschreven materiaal, en anderzijds ook met schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, het vermogen om plannen, ideeën, gebeurtenissen, gedachten op papier uiteen te zetten. 7.8 Woordbeeld - 58 Basisschool LBO MBO HBO Kan hij rapporten schrijven? Met cijfers werken? Patronen doorzien? WO Woordbeeld meet kennis van en gevoel voor spelling. In vergelijking met de test Zinnen ligt de nadruk hier meer op het toepassen van systematisch aangeleerde kennis (grammatica) zoals deze aangeleerd is tijdens de basisschool en de eerste jaren van voortgezet onderwijs. Strikt genomen zegt de test iets over het kunnen produceren van grammaticaal correcte teksten, en over het herkennen van fouten daarin. Breder gekeken zegt de test ook iets over het vermogen om zaken te ordenen, principes toe te passen, systematisch te kunnen denken. Deze vaardigheden kunnen tot zijn recht komen bijvoorbeeld in management van nieuwe of groeiende organisaties, in het begeleiden of ontwikkelen van projecten en reorganisaties. Wat is nou echt zijn talent? En zijn valkuil? Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 14 -

16 8. Beroepen Interesse Hieronder vindt u een overzicht van uw scores op het beroepen-interesse onderzoek. In sectie 8.3 vindt u een korte omschrijving van elk interessegebied. 8.1 Score-overzicht interessegebieden 0 10 Exact-wetenschappelijk Technisch Literair Artistiek Muziek Alfa-wetenschappelijk Commercieel Sociaal Sociaal-wetenschappelijk Religieus Buitenwerk Sport Bestuurlijk Administratief Cijferwerk Leidinggeven Avontuur Medisch Waar liggen zijn interesses? Waar krijgt hij energie van? Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 15 -

17 8.2 Score-overzicht interessegebieden in volgorde 0 10 Religieus Leidinggeven Buitenwerk Muziek Artistiek Literair Cijferwerk Alfa-wetenschappelijk Sociaal Administratief Avontuur Exact-wetenschappelijk Technisch Commercieel Sociaal-wetenschappelijk Bestuurlijk Medisch Sport Matcht dit met zijn intelligentie en zijn karakter? Interesses duidelijk in kaart gebracht Matcht dit goed met de functie?? Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 16 -

18 8.3 Korte beschrijving van de interessegebieden Administratief Belangstelling voor administratief werk. Keywords: boekhouding, efficiency, automatisering, accountant, belasting. Alfa-wetenschappelijk Artistiek Avontuur Bestuurlijk Buitenwerk Cijferwerk Commercieel Exact-wetenschappelijk Leidinggeven Literair Medisch Muziek Religieus Sociaal Sociaal-wetenschappelijk Sport Technisch Interesse in theorie en onderzoek naar zgn. A-richtingen. Keywords: talen, culturen, geschiedenis, archief, handschriften, letterkunde, documentatie, bibliotheek. Interesse in kunst en cultuur. Keywords: creativiteit, ontwerpen, schoonheid, tekenen, schilderen, film, grafisch ontwerp, beeldende kunst, kunstgeschiedenis. Belangstelling voor spannende en evt. risicovolle activiteiten. Keywords: militair, oorlog, politie, douane, bewaking. Voorkeur voor bestuurlijke of politieke functies. Keywords: overheid, jurist, wethouder, wetgeving. Voorkeur voor werk buitenshuis. Keywords: natuur, boerenbedrijf, milieu, plantverzorging, bosbouw, dieren. Graag omgaan met getallen en computers. Keywords: tabellen, grafieken, informatica, wiskunde, statistiek. Voorkeur voor praktische en zakelijke activiteiten die economisch nuttig zijn. Keywords: handel, industrie, economie, makelaars, verzekeringen, import/export, vertegenwoordiger, marketing, reclame. Interesse in theorie en onderzoek, zoals wiskundige problemen oplossen, laboratorium-werk. Keywords: scheikunde, ingenieurs, laboratorium, moleculen. Voorkeur voor leidinggevende functie. Keywords: verantwoordelijkheid nemen, opdrachten, coördinatie, organisatie. Belangstelling voor literaire zaken. Keywords: schrijven, verhalen, verslagen, rapportage, journalistiek, bibliotheek, documentatie. Interesse voor menselijk lichaam en ziekteverschijnselen. Keywords; geneeskunde, gezondheid, vepleegkunde, ziekenhuis Betrokkenheid bij muziek. Keywords: muziek, luisteren, musiceren, instrumenten, concerten. Religieuze instelling. Keywords: theologie, godsdienst, kerk, pastoraat, bijbel, prediking. N.B.: bijna alle kerkelijk meelevende christenen scoren hoog op deze schaal, wat nog niet gelijk betekent dat het een beroepsmatige interesse is. Interesse in helpende contacten met volwassenen en kinderen. Keywords: helpen, begeleiden, informeren, adviseren, belangenbehartiging, maatschappelijk werk, onderwijs, beroepskeuze-advies. Theoretische (wetenschappelijke) interesse voor sociaal-maatschappelijke processen. Keywords: psychologie, pedagogiek, sociologie, filosofie. Interesse voor sport. Keywords: training, sportnieuws, sportleraar. Voorkeur voor werken met machines, gereedschap, materialen. Keywords: knutselen, monteren, timmeren, ontwerpen, werktuigkunde. Duidelijke toelichting op alle uitslagen! Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 17 -

19 9. Interpersoonlijke waarden Hieronder vindt u uw uitslagen van het onderzoek naar interpersoonlijke waarden. Deze uitslagen laten zien wat u belangrijk vind in het contact met anderen. Sommige mensen voelen zich bijvoorbeeld prettig in een relatie als ze een leidinggevende positie kunnen innemen, anderen voelen zich juist fijn in een relatie wanneer ze zich gesteund voelen door de ander. 9.1 overzicht scores interpersoonlijke waarden Sociale steun Conformiteit Erkenning Onafhankelijkheid Altruïsme Leiderschap 9.2 Toelichting interpersoonlijke waarden Sociale steun Behoefte aan begrip, aanmoediging, respect. Hoogscoorders (7 of hoger) zijn meestal onzeker, faalangstig, vermijdend, maar ook zelfstandig en soms solistisch. Conformiteit Erkenning Onafhankelijkheid Neiging om zich aan te passen, voldoen aan verwachtingen, regels. Hoogscoorders komen zelfverzekerd over, hebben graag structuur en concreetheid en zijn minder geinteresseerd in creatieve/kunstzinnige zaken. Behoefte aan bewondering, aanzien, belangrijkheid. Hoogscoorders zijn mogelijk onzeker over zichzelf. Behoefte aan vrijheid, zelfbeschikking. Hoogscoorders zijn meestal initiatiefnemers, eigenzinnig, origineel. Altruïsme Leiderschap Hoe haal ik als werkgever het beste uit hem te voorschijn? Iets doen voor anderen, helpen, vriendelijk zijn. Hoogscoorders zijn meestal sociaal voelende en creatieve mensen. Wat helpt hem om lekker te functioneren? Leiding, overwicht, macht. Hoogscoorders zijn meestal ondernemend, actief, gedreven, zelfverzekerd, besluitvaardig. Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 18 -

20 10. Omgaan met problemen Deze test brengt in kaart hoe u gewoonlijk reageert op problemen en ingrijpende gebeurtenissen. Sommige mensen gaan direct aan de slag als hen iets overkomt, anderen raken bijvoorbeeld passief, zoeken steun bij mensen of zoeken afleiding. In tabel 1 vindt u een overzicht van uw scores op de reactiepatronen-test. In tabel 2 staat de toelichting op de scores Overzicht scores reactiepatronen Actief aanpakken Afleiding zoeken Vermijden Sociale steun zoeken Passief reactiepatroon iten van emoties Geruststellende gedachten zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog 10.2 Toelichting reactiepatronen Actief aanpakken Afleiding zoeken Vermijden, afwachten Sociale steun zoeken Passief reactiepatroon iten van emoties Geruststellende gedachten De situatie rustig van alle kanten bekijken, de zaken op een rijtje zetten; doelgericht en met vertrouwen te werk gaan om het probleem op te lossen. Afleiding zoeken en zich met andere dingen bezighouden om niet aan het probleem te hoeven denken; proberen zich wat prettiger te voelen door te roken, drinken of te ontspannen. De zaak op zijn beloop laten, de situatie uit de weg gaan of afwachten wat er gaat gebeuren. Het zoeken van troost en begrip bij anderen; zorgen aan iemand vertellen of hulp vragen. Zich volledig door de problemen en de situatie in beslag laten nemen, de zaak somber inzien, zich piekerend in zichzelf terugtrekken, niet in staat om iets aan de situatie te doen; piekeren over het verleden. Het laten blijken van ergernis of kwaadheid; spanningen afreageren. Zichzelf geruststellen met de gedachte dat na regen zonneschijn komt, dat anderen het ook wel eens moeilijk hebben of dat er nog wel ergere dingen gebeuren; jezelf moed inspreken. Hoe reageert ie op stress, tegenslagen? Goedegebuure Consultancy, alle rechten voorbehouden - pag. 19 -

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter

Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Loopbaanadvies rapport Cornée de Ruyter Testprogramma: career counseling Afname: 2 maart 2015 Inhoud Doel van het rapport 3 Opbouw 4 Waarom: mijn waarden 5 Wat: mijn werkinhoud 7 Hoe: mijn rollen 9 Waar:

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

1 Wie ben ik als mens?

1 Wie ben ik als mens? 1.1 Inleiding Elk mens is uniek. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, eigenaardigheden en sterke en zwakke punten. Hoe je in elkaar zit, heeft consequenties voor wat er het beste bij je past. Om je

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Ideeënboek Ouderbetrokkenheid

Ideeënboek Ouderbetrokkenheid Ideeënboek Ouderbetrokkenheid Eindhoven, maart 2005 Martine van Dijk Simone van der Loo Muriël Meurs Elke Pijnenburg José van Zelst 2005 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

MOTIVATIE: PSYCHOLOGISCHE VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN

MOTIVATIE: PSYCHOLOGISCHE VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN april 2004 nummer 56 MOTIVATIE: PSYCHOLOGISCHE VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN Studie huis Auteur Henri C. Schouwenburg Redactie Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr. P.R.J.

Nadere informatie