INHOUD MEI e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE"

Transcriptie

1 INHOUD MEI e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws en kringwerk 17 Dankbetuigingen 19 Gedicht inlegvel Adressen Achterzijde INLEVEREN VAN KOPIE Kopie voor het volgende nummer van "De Kerkring", graag per of op diskette én op papier, inleveren vóór vrijdag uur bij de scriba Kerkring 2. adres

2 KERKDIENSTEN Zondag 1 mei uur: Drs. A.L. Kornaat.. Klundert uur: Ds. C.C.J. v.d. Dussen Harmelen Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor de diaconie; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. Zondag 8 mei uur: Ds. A. Slingerland uur: Ds. J.T. de Koning Genderen Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor de diaconie; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. Zondag 15 mei uur: Ds. P.L. Tolhoek Heusden uur: Ds. A. Slingerland Leerdienst Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor de diaconie; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. Zondag 22 mei uur: Ds. P. de Graaf Zierikzee uur: Ds. A. Slingerland Het geheim van de Heilige geest Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor de diaconie; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. Zondag 29 mei uur: Ds. A. Slingerland uur: Ds. J.A. Dekker open deur dienst in de Geref. kerk. Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. LIED VAN DE MAAND Psalm Koffie na de dienst 15 mei

3 ZONDAGSSCHOOL Beide groepen van de zondagsschool worden in "De Ring" verwacht. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Tijdens speciale diensten worden de kinderen in de kerk uitgenodigd. ROOSTER OPPASDIENST Datum Naam & Naam 1-5 Bettine & Aris 8-5 Marlies & Nelleke 15-5 Henk-Jan & Colinda 22-5 Tineke & Sietske 29-5 Cornèlie & Esther AVONDSLUITING MAURITSHOF Avondsluiting en orgelspel in de Mauritshof, aanvang uur: DATUM VERZORGD DOOR ORGANIST(E) Chr. Ger. kerk C. de Laat Herv. Kerk-J.Zuidema J. Willeboordse Ger. kerk M. v.d. Berg Chr. Ger. kerk C. Korporaal-Hak Herv. Kerk-Ds.A.Slingerland C. de Laat Ger. kerk J. Willeboordse AGENDA MEI 2011 DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD 7 mei Extra inzameldag rommelm. Noordschans mei kerkringdag De Ring e.o. 15 mei Koffie na de dienst De Ring uur 23 mei kerkenraadsvergadering De Ring uur 27 mei Tafelavond De Ring uur

4 Bijbelleesrooster; zo. 1 Genesis 3:1-19 Gevallen ma. 2 Genesis 3:20-4:16 Het leven gaat (niet) verder di. 3 Genesis 4:17-26 Wie is de sterkste? wo. 4 Genesis 5:1-24 Leef-tijden do. 5 Genesis 5:25-6:4 Gemengde gevoelens vr. 6 1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof za. 7 1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk zo. 8 Psalm 16 Veilig bij God ma. 9 Daniël 1:1-21 Gezond gedrag di. 10 Daniël 2:1-18 Wie helpt de koning uit de droom? wo. 11 Daniël 2:19-35 Tekst... do. 12 Daniël 2: en uitleg vr. 13 Daniël 3:1-18 Uitkomen voor je geloof za. 14 Daniël 3:19-30 God gaat voor zijn dienaren door het vuur zo. 15 Psalm 23 Herder en gastheer ma Petrus 2:1-10 Heilig volk di Petrus 2:11-17 Vrijheid wo Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit do. 19 Genesis 6:5-22 Scheepsbouw vr. 20 Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen za. 21 Psalm 98 Nieuw lied voor de HEER zo. 22 Daniël 3:31-4:15 Nachtmerrie ma. 23 Daniël 4:16-34 Bij de beesten af di. 24 Daniël 5:1-16 Een teken aan de wand wo. 25 Daniël 5:17-6:1 Afgeschreven do. 26 Daniël 6:2-18 Voor de leeuwen gegooid vr. 27 Daniël 6:19-29 Wie een kuil graaft voor een ander. za Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig zo Petrus 3:13-22 Hoop doet leven ma. 30 Genesis 8:1-14 Drooglegging di. 31 Genesis 8:15-9:7 Buitenlucht!

5 VAN UW PREDIKANT MEDITATIE De gaven van de Heilige Geest Waarom wordt er in onze kerk zo weinig gesproken over de Heilige Geest? Waarom niet meer aandacht geven aan de gaven van de Geest? Pas werd het me weer gevraagd. Enerzijds ben ik blij met deze vragen, want wat is mooier dan een verlangen naar de Heilige Geest. Anderzijds verbaast het me ook, want blijkbaar komt er iets niet goed over. Als er één ding is dat me vanaf de tijd dat ik bewust tot geloof kwam, heeft bezig gehouden, dan is het wel het werk van de Heilige Geest. Prof C. Graafland was in Utrecht een van mijn leermeesters. Nog voor ik ging studeren hoorde ik van hem een lezing over het drievoudige werk van de Heilige Geest: de wedergeboorte, de vrucht en de gaven. Over dat laatste, de gaven van de Geest, schreef ds L.M. Vreugdenhil ( ) een artikel dat wij destijds (in 1988) al bespraken. Het is anno 2011 nog even leerzaam. Geestelijke gaven zijn bepaalde bekwaamheden die God door Zijn Heilige Geest schenkt aan iedere gelovige voor de opbouw van de gemeente. Geestelijke gaven worden ook wel aangeduid als genadegaven of gaven van de Geest. In het Grieks van het Nieuwe Testament worden er verschillende woorden voor gebruikt. Het bekendst is het woord charisma (enkelvoud) of charismata (meervoud). Het wordt vertaald met gave of gaven en omdat het woord in het Grieks verwant is met het woord genade spreekt men wel van genadegaven. In het wereldse taalgebruik wordt soms gesproken over sprekers of leiders met charisma. Dan bedoelt men dat zij een bepaalde uitstraling en aantrekkingskracht hebben. Het woord is ontleend aan het christelijk spraakgebruik, maar heeft een andere inhoud gekregen.

6 Geschonken bekwaamheden Geestelijke gaven worden door God geschonken. Preciezer gezegd: door God, de Heilige Geest. De Heilige Geest is God-in-actie, God die aan het werk is in ons leven. Hij schenkt ons die gaven. Zomaar, uit pure gulheid. Als je bepaalde gaven ontvangen hebt, hoeft dat dus nog helemaal niet te betekenen dat je een bijzonder geestelijk of toegewijd christen bent. Je kunt de geestelijke gaven op geen enkele manier verdienen, ze zijn absoluut gratis. En God deelt ze uit overeenkomstig zijn genade en zijn bedoeling met ieders leven. Naar Gods wil Waarom heeft de een deze gave en de ander die? Dat is Gods zaak. Dat is zijn vrijheid. Hij deelt gaven uit aan wie Hij wil (1 Corinthiërs 12:11). Er zijn geen christenen zonder een geestelijke gave. Ieder lid van het lichaam van Christus heeft er minstens één ontvangen. Als iemand zijn eigen gaven nog niet kent, betekent dat niet dat hij geen gaven heeft maar dat hij ze nog niet heeft ontdekt. Daarbij worden geestelijke gaven niet geschonken om persoonlijk van te genieten, maar om er anderen mee te zegenen. Ze worden gegeven tot welzijn van allen want ze zijn bestemd voor het lichaam van Christus. Als je je dus afzijdig houdt van de gemeenschap van de gelovigen, kunnen anderen niet door jouw gaven gezegend worden. Dan kun je je gaven niet gebruiken zoals God ze bedoeld heeft, want ze zijn bestemd voor de opbouw van de gemeente (Efeziërs 4:12). Ik kan het ook anders zeggen: geestelijke gaven zijn ervoor bedoeld om een bijdrage te leveren aan datgene waartoe de gemeente in zijn geheel geroepen is. Daarbij denk ik aan woorden als: aanbidden, vieren, liefhebben, omzien naar elkaar, onderwijzen, verkondigen, evangeliseren, dienen. Natuurlijk kun je niet op elk terrein van de gemeenteopbouw actief zijn. Je geestelijke gave bepaalt wat jouw belangrijkste bijdrage aan het geheel mag zijn. Geestelijke gaven De Bijbel kent geen complete lijst waarin alle geestelijke gaven die er maar zijn vermeld staan. Zo n lijst zou ook niet mogelijk zijn, want er bestaat geen afgebakend getal van geestelijke gaven. De Heilige Geest is vrij om in een bepaalde tijd weer nieuwe gaven met het oog op de nood van die tijd te schenken. Zo was de gave van Simson zijn bijzondere lichaamskracht, gegeven omdat de grootste bedreiging voor Gods volk in die tijd kwam van de kant van de Filistijnen. Dat Simson zijn gave misbruikte en een onheilig leven leidde, doet daar niets aan af.

7 God had zijn gave bedoeld om met het oog op de nood van zijn tijd Israël te kunnen vrijwaren van Filistijnse overheersing. Persoonlijk denk ik dat de gaven van gebedspastoraat en innerlijke genezing samenhangen met de nood van deze tijd met zoveel mensen met een geschonden ziel. Hoewel het dus niet mogelijk is een complete lijst met alle geestelijke gaven weer te geven, vinden we er in de Bijbel een heleboel genoemd die nog steeds voorkomen en van belang zijn. In Romeinen 12:1-8 worden genoemd: profetie, dienen, leren (onderwijs geven), bemoedigen (zielszorg), geven, leiding geven en barmhartigheid. In 1 Corinthiërs 12 vinden we: wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, tongen, vertolking van tongen, apostelschap, leren (onderwijs geven), helpen, besturen (organiseren). Efeziërs 4 noemt: apostelschap, profetie, evangelisatie, herderschap en leren (onderwijs geven). Daarnaast vinden we in de Bijbel gaven als: ongehuwd zijn (1 Corinthiërs 7:7), vrijwillige armoede en martelaarschap (1 Corinthiërs 13:1-3), gastvrijheid (1 Petrus 4:9), zendeling (Galaten 1:15 en 16), artistieke creativiteit (Exodus 31:3) en muziek (1 Kronieken 16:41). Gaven en talenten Dikwijls wordt gevraagd wat nu het verschil is tussen geestelijke gaven en de natuurlijke talenten die alle mensen hebben. Natuurlijke talenten zijn bekwaamheden die de goede Schepper in zijn algemene genade aan alle mensen schenkt bij hun geboorte met het oog op het leven in de samenleving. Geestelijke gaven zijn bekwaamheden die God de Heilige Geest, als de Vernieuwer van ons leven, aan alle christenen schenkt bij hun wedergeboorte met het oog op de opbouw van de gemeente. Genadegaven vallen niet samen met natuurlijke talenten, maar hangen er vaak wel mee samen. De Heilige Geest kan onze natuurlijke talenten in dienst nemen, heiligen en boven zichzelf uit laten reiken. Zo kan Hij onze natuurlijke vermogens transformeren tot geestelijke gaven. Hoe weet je of dat het geval is? Je kunt het opmaken uit het effect van je werk. Worden je talenten duidelijk door God gebruikt in het kader van de gemeenteopbouw? Ontvangen anderen een zegen van God door jouw dienst? Dan zou het wel eens kunnen zijn dat God die talenten doorgloeit met zijn Geest en zo opwaardeert tot geestelijke gaven. In elk geval is het niet automatisch zo dat natuurlijke talenten en geestelijke gaven in één lijn liggen.

8 Hoe leer je je gaven kennen? Vaak merken anderen in de gemeente je gaven eerder op dan jezelf. Dan gaan ze je vragen om juist die dingen die bij je gaven horen, vaker te doen. Soms zullen ze het zelfs tegen je zeggen: Ik ervaar dat God jou die of die gave heeft gegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we zulke dingen tegen elkaar zeggen. Het is een bevestiging en kan je helpen om meer helderheid over je gaven te krijgen. Soms zul je het zelf ontdekken doordat het je opvalt dat bepaalde dingen je goed afgaan, dat je er vreugde in vindt en dat God je zo gebruikt. Soms ontdek je het door te experimenteren. Door allerlei dingen aan te pakken en te zien hoe het gaat. Dan zal ook wel eens blijken dat je bepaalde gaven absoluut niet hebt. Wees er blij om, want op dat terrein zal je voornaamste roeping dan ongetwijfeld niet liggen! Een nieuwe situatie kan bepaalde gaven aan het licht brengen. Toen ikzelf wijkpredikant werd in Gouda, mijn tweede gemeente, waar veel vraag was naar toerusting, ontdekte ik al doende dat daar één van mijn belangrijkste gaven ligt, namelijk de gave van het leren (onderwijs geven). Juiste houding Er zijn dus vele manieren waarop je je geestelijke gaven kunt ontdekken en ontwikkelen. Het is daarbij wel heel erg belangrijk dat je dat doet in de juiste houding. Het heeft natuurlijk alleen maar zin om je met de geestelijke gaven bezig te houden als je leeft met God en dagelijks bidt om vervuld te mogen zijn met de Heilige Geest. Bovendien is het van wezenlijk belang dat je de gaven waar je om bidt, of die je hoopt te ontdekken of te ontwikkelen, echt wilt gebruiken om te dienen. Zonder de liefde ben je niets. L.M. Vreugdenhil VERLANGEN NAAR PINKSTEREN Er zijn in Klundert mensen die beweren dat de Heilige Geest in onze gemeente niet of nauwelijks werkt. Dat oordeel komt hun en ons niet toe. Wie denkt te staan, zie toe dat hij niet valt. Wat mij veel meer treft en waar ik aan wil vasthouden, is het verlangen naar de Heilige Geest. Zo gauw wij denken dat we het (of nog erger: Hem ) hebben, zij we het (Hem) kwijt. De Heilige Geest zullen en kunnen wij alleen ontvangen in diepe nederigheid. Door genade alleen. Maar omdat het genade is, dankzij het volbrachte werk van Christus, mogen wij er ook vrijmoedig om bidden. Mogen wij zo in deze tijd na Pasen toeleven naar het feest van de Geest.

9 Overleden Wim Groeneveld ( ) Volkomen onverwacht is op 2 april Wim Groeneveld gestorven. Een groot verlies voor zijn moeder en broer en voor zo velen die van hem hielden. De laatste zes weken woonde hij in een huis van Amarant aan de Winkellaan in Tilburg. Hij had het er goed naar zijn zin. Eerder woonde hij vele jaren in Siereveld te Roosendaal. In een indrukwekkende dienst van Woord en gebed hebben wij afscheid genomen van Wim. Ds. B. Fockens die hem goed gekend heeft, sprak in de dienst over de liefde. Wim kon slechts liefde geven. Die liefde had hij van Jezus, die zo grote liefde had dat Hij zijn leven gaf. Gerard sprak met veel liefde over zijn broer, over zijn goede geheugen, over zijn grappen en zijn nukken. Margot met wie Wim veertig jaar bevriend was en die hem de avond tevoren nog had gesproken, las een persoonlijk woord voor. Toen ze klaar was, voegde ze er uit haar hoofd aan toe: Wij hebben belijdenis gedaan. En Wim is nu bij de Heer, in het huis van Vader God. Mag dat voor allen die Wim missen troost geven. Bij die Heer kunnen wij allemaal terecht. MEELEVEN Mw. W. van Breda-Leijten, Molenvliet 54, moest in Breda worden opgenomen. Inmiddels is zij al weer enige tijd thuis. Het is voor haar en haar man niet altijd makkelijk. Veel sterkte gewenst. Gerda van Meersbergen werd in Bergen op Zoom opgenomen voor een operatie, waarvan zij aan het herstellen is. Joke Geleijns-Tolenaars heeft in Dordrecht een rugoperatie ondergaan. Daar hoopt zij de komende maanden van te herstellen. Veel sterkte en geduld. Alewijn bleef de laatste weken maar last houden van zijn longen. Het blijkt een toch wel ernstige aandoening te zijn die verband houdt met de na zijn stameltransplantatie weer opgekomen afweercellen. Die cellen moeten nu eerst met medicijnen worden onderdrukt. Een behandeling van minstens enkele maanden zal nodig zijn. In alles vertrouwen we ons toe aan de voorzienigheid van onze goede God. Diep in de nacht / heeft Hij verlossing gebracht / heeft Hij ons aan t licht gegeven. (EL 124:1)

10 LEERDIENST.NU Over de mens als schepsel en als zondaar. De bijbelse kijk op de mens houdt in dat we in het heelal een unieke en hoge positie hebben. En tegelijkertijd heel diep gevallen zijn. Beide kanten moeten we niet vergeten. ZOUT Wie is de Heilige Geest? Pinksteren lijkt soms wel eens het best bewaarde geheim van de kerk. Ten onrechte! Alle reden om eens op een heel begrijpelijke manier in te gaan op de vraag wie de Heilige Geest is. Ik zou zeggen: kom en zie. Een hartelijke groet van ons hele gezin. A. Slingerland VAN UW SCRIBA TERUGBLIK OP DE DIENSTEN EN PASTORALIA Op zondag 27 maart ging onze oud predikant Ds. v. d. Dussen voor in de morgendienst. De prediking was n.a.v. de onrechtvaardige pachters. Niet geluisterd naar Mozes en de profeten, geen acht slaan op de tekenen der tijden en dan de tekst; en ten laatste zond hij Zijn Zoon. De lijnen zijn dan snel te trekken over wie de Here Jezus het heeft in deze gelijkenis. Een schijnbaar gemakkelijk verhaal maar toch met de nodige haken en ogen. De Zoon werd vermoord en de erfenis kwam de onrechtvaardige pachters niet toe. Geen gestolen erfenis, de pachters werden verdreven en anderen werden in de plaats gezet. Een boeiende preek zoals we gewend zijn. s Avonds een leerdienst over engelen waar op de gebruikelijke wijze materiaal voor verstrekt werd of te verkrijgen is bij onze predikant. Op zondag 3 april een feestelijke morgendienst met een bijdrage van ons eigen jeugdkoor. Ds. Slingerland preekte over de intocht in Jeruzalem. Uit de mond der kinderen hebt Ge U lof bereidt. De preek was uit Mattheus 21. s Avonds ging Ds. de Koning voor. Hij preekte over de zelfde geschiedenis maar dan uit Lucas 18, met o.a de genezing van Bartimeus wat een onderdeel was van de intocht in Jeruzalem. U begrijpt dat ik na enkele dagen geen risico neem wat welke predikant gezegd heeft.

11 Op 10 april de voorjaar scholendienst. Een kerk vol kinderen met ouders, opa s en oma s en natuurlijk ook gewone kerkgangers. De beide predikanten spraken over de IK Ben woorden. Ds. Slingerland gewoon in zwarte toga over IK Ben de deur, je moet er doorheen, je kunt er eigenlijk niet om heen om alle voorrechten te ontvangen voor degenen die Christus hebben lief gekregen. Jezus is de goede Herder. Daarna kwam er een herder de kerk in, in een oude versleten plunje, geen mooie toga of zo, ongeschoren met een kromme stok die de naam staf scheen te dragen, en de arme man bleek bij telling dat er geen 100 schapen maar slechts 99 waren en hij wist precies welk lammetje er miste het was vlekje. De schapen horen precies of het hun eigen herder is die ze roept en ook nu bleek het lammetje in de consistoriekamer te zijn. Ondertussen zagen we via de beamer dat een Herder zijn leven zet voor de schapen bijvoorbeeld als hij langs steile rotswanden moet en het pad effent voor de schapen. Het zal de kinderen zowel de kleine als de grote nog wel lang heugen, deze inzichtelijk gemaakte woorden van de Goede Herder. s Avonds ging Ds. Hoolwerf uit Stellendam voor. Hij is de missionaire predikant voor zuid west Nederland. De preek ging over de Petrusbrief hoofdstuk 2 vers 21, vrij vertaald dat wie in de voetstappen van Jezus wandelt nooit op plaatsen komt waar Hij niet is geweest. Dat is een heilzaam wandelen. De hele perikoop werd eigenlijk bepreekt, deze perikoop was speciaal gericht aan de huisslaven en die werden veelal door hun Heren niet netjes behandeld. Zij wisten wat striemen op hun rug voor pijn veroorzaakten en dan te mogen horen van de Here Jezus dat Zijn striemen ons genezing brengen. De straf die ons de vrede aan brengt was op Hem, we hoorden Jesaja 53 er in doorklinken en er worden zelfs stukjes geciteerd. Op 17 april ging Ds. L.van Wingerden uit s Hertogenbosch voor. De preek was n.a.v. Ezechiel 37 het dal met de dorre doodsbeenderen en de opwekking van Lazarus uit Johannes 11. Heel fijnzinnig beschrijft Johannes de opwekking van Lazarus het thema van de preek was preken over het leven op de dodenakker. Ook al zie je niets van het leven op het knekelveld, als de Ruach de adem, de geest van God over ons heen gaat dan gebeuren er wonderen, ook in ons doodse bestaan.

12 s Avonds een zout op zondag dienst met onze eigen predikant met als thema: Hoe omgaan met het lijden? Niet blijven ontwijken / ontkennen Zwijgen kan goed zijn, maar blijf er niet in. Zwijgen kan ook dodelijk zijn. Praat erover. En luister ernaar. Denk aan Jezus Die geleden heeft De impact van Jezus lijden kunnen we niet overschatten. Hij weet ervan. Hij lijdt mee. Ons lijden mogen we bovendien zien in het grote verband van zijn lijden. Denk aan Jezus Die gezegd heeft: neem uw kruis op u en kom achter Mij aan Jezus zelf heeft ons voorbereid op het lijden. Je hoeft het niet te zoeken, maar als het zich aandient, hoeft het ons ook weer niet te verbazen. Denk aan de toekomstige verlossing Romeinen 8:18 De weegschap slaat altijd door naar de toekomstige heerlijkheid. Hoe zwaar je lijden ook is, zijn heerlijkheid weegt zwaarder. Sta in het geloof Logo van onze gemeente: staat in het geloof. We zijn onszelf veel te veel gaan zien als slachtoffers. Leg zelfmedelijden weg. Daar wordt geen mens beter van. Je omgeving niet, maar jij zelf ook niet. LANGDURIG VERPLEEGDEN Sancta Maria, Pastoor van Kessellaan 16, 4761 BH Zevenbergen. Mw. J. Hollemans-Tolenaars K 402 Mw. W.M. Bezuien-Geerts K-304 P. Hollemans "De Branding", K 310a Dhr. L. Fortuijn K 302

13 Zorgcentrum Het Anbarg, Nassaulaan1, 4872 CW Etten Leur. Dhr.J.de Ruiter Afd. 28 kamer D St.Antonius abt, Dorpsplein 1, 4844 CM Terheijden Dhr. D. v.d. Giessen Afd. Haven oost K-8 Fendertshof, Kerkring ES Fijnaart Mw.A.v.d.Bos van Eekeren Kamer 27 g Amarant Annevillelaan 35a 4851CA Ulvenhout. Dhr.B.v.d.Giessen. De Lichtkring De Kring 11(kamer 108) 3332 AS Zwijndrecht Mevr. A. den Toom Kamsteeg JARIGEN 75+ Naam Adres Datum A. Agterdenbos van Polanenpark D.B. van der Giesen p/a Ambachtsherenweg W.M. Bezuijen-Geerts Sancta Maria Zevenbergen J. den Uijl Prins Willemstraat R. van Nispen de Kreeck A. Lokers Boudewijnstraat D.P. Zwartbol Suijkerberch J. de Kok Schansweg HUWELIJKSJUBILEA Naam echtpaar Adres Datum Fam. Lokers-Marcus Boudewijnstraat jaar Fam. L. Fortuin v.abcoudestraat jaar Fam. A. de Geus van Dam Hoogstraat jaar

14 KERKENRAAD Geef je Bijbel een nieuw leven! Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) lanceert de landelijke campagne Recycle je Bijbel!. U kunt Bijbels die U niet meer gebruikt een nieuw leven geven door mee te doen met de actie Recycle je Bijbel. Christenen in Suriname krijgen onze niet gebruikte bijbels én voor iedere ingeleverde bijbel krijgen Christenen in Iran van de stichting HVC een bijbel in de eigen taal. U kunt uw bijbels inleveren in de kerk of bij mij thuis. Het allermooiste is, als U 5,00 doneert. Voor dit geringe bedrag kan de stichting in Iran een bijbel laten drukken en uitdelen. Zendingscommissie De zendingscommissie heeft in Verien Tolenaars een nieuwe voorzitter gevonden. We wensen haar en de commissie een inspirerende fijne tijd met elkaar toe. J.Korporaal KERKRENTMEESTERS MUTATIES Gevestigd Adres Vanuit JB van Exel Tonsedijk 15 Bergen op Zoom Verhuisd Van Naar MW Vogelaar van Vlaanderenstraat 47 t Hoorenwerck 62 Vertrokken Van Naar CJ de Zeeuw Dennenpad 15 Fijnaart SMJ Leest Tonsedijk 12 Zevenbergschen hoek

15 VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN Collecten Kerkvoogdij: Datum Bestemming Bedrag Kerkvoogdij 1113, Deurcollecte onderhoud - 663,61 Giften voor de kerkvoogdij: Ontvangen via Aantal Bedrag Diaken G.E.J.Dijkgraaf 1 x 10,00 Ds. A. Slingerland 1 x - 50,00 idem 1 x - 30,00 Giften voor de diaconie: Ontvangen via Aantal Bedrag Via de HVD 1x 10,00 Verjaringsfonds maart KERK OPEN..OPEN KERK Vorig jaar is in de zomer de kerk elke zaterdag open geweest. Buiten stond een uitnodigend bord; kerk open..welkom! Het bleek een schot in de roos. Er waren alom goede reacties. Daarom wordt ook deze zomer de kerk weer op zaterdag opengesteld van tot uur. Een groep enthousiaste dames staan klaar om gastvrouw te zijn. Iedereen is welkom voor ontmoeting of stilte. Het boek van Joost Knook is ook weer te koop. Zijn er nog vrijwilligers voor de bezetting: altijd welkom. Nienke Noteboom

16 VERENIGINGSNIEUWS EN KRINGWERK EMMAUSKRINGEN Inmiddels is het al eind april en hebben we de vierde Emmauskring gehad. Het thema van de laatste bijeenkomst was God, de Drie-enige. Dit is geen gemakkelijk onderwerp, maar we hebben ervaren dat ook onderwerpen die lastig zijn, goed bespreekbaar zijn. Steeds weer proberen we op zo'n avond de Bijbel te laten spreken. Elke keer komen we erachter dat God zulke mooie dingen zegt over Wie Hij is en over Wie Hij voor ons wil zijn. En verder proberen we ook elke avond van elkaar te leren en door elkaar bemoedigd te worden. In mei staat voor elke kring nog één Emmausavond gepland. Daarna gaat het zomerseizoen in. Mogelijk zijn er in de zomer ook nog enkele kringactiviteiten. Houd wat dat betreft de kerkbode in de gaten voor plaats en data. Als je nog niet op een kring zit, dan willen we je van harte uitnodigen om eens op één van de kringen te komen kijken. Zondagavond (jong-volwassenen) tel Maandagavond tel en Dinsdag (ouderenkring) tel Dinsdagavond tel Woensdagavond 1 tel Woensdagavond 2 tel Donderdagavond tel Met vriendelijke groet, Johanneke den Braber

17 LECTUUR EN MUZIEK TAFEL Beste mensen, In de maand mei kunt u 2x bij de boekentafel in de Ring terecht. Te weten op de kerkringdag, dat is zaterdag 14 mei tussen uur. Maar op vrijdag 27 mei bent u ook van harte welkom in "De Ring" voor aankopen van kadootjes, boeken, kaarten, dagboekjes, enz. En hebt u andere vragen of een bestelling, dat kan ook altijd. Ook tussendoor. Ik zie u graag, Met vriendelijke groeten, Jannie de Fijter. WINTERAVONDLEZING De laatste winteravondlezing van het seizoen 2010/2011 is inmiddels geweest. Ds. Groeneveld uit Antwerpen leidde het onderwerp Heeft de kerk toekomst in. Uiteraard heeft de kerk toekomst, al zien we er om ons heen weinig van. De toekomst van de kerk ligt niet in onze activiteiten of inzet op welk terrein dan ook, maar in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hij zal nooit verlaten wat eenmaal Zijn hand is begonnen. Ook al moeten we hier heel pijnlijke beslissingen nemen die diep ingrijpen in het gemeenteleven. God gaat door met deze wereld en dus ook met de kerk. Ontroerend was het om te horen hoe in Antwerpen, ooit begonnen met 4 mensen, een bloeiende gemeente is ontstaan die hij 40 jaar mocht dienen. ZENDINGS COMMISSIE De kerkringdag komt er weer aan. Wij hebben als zendingscommissie dit jaar weer een stand met plantjes. Moes-, buiten- en binnenplantjes. Ook hebben we voor de kinderen tot 12 jaar een kleurwedstrijd. De opbrengst van de kerkringdag is dit jaar voor 1/4 deel bestemd voor Sandra en Michiel Vastehout in Mexico, daarom dansen ze voor jullie. Zo blij zijn ze! De kleurplaat vind je in dit kerkblad. Op de kerkringdag kan hij ingeleverd worden bij de plantjesstand tot uur. Dan zorgen wij dat ze netjes opgehangen worden. In de loop van de dag kiezen wij dan een winnaar en die belonen we met een prijs, dus doe jullie best! Ook mensen die nog plantjes, stekjes hebben staan ze zijn nog van harte welkom. inleveren kan tot 13 mei bij Angelique (Hilsepoort 10) Kleurse en tot ziens op de kerkringdag, Met vriendelijke groet, Angelique.

18 OVERIGE BERICHTEN DANKBETUIGINGEN (1) Beste gemeenteleden, Ik wil u ( jullie ) via dit kerkblad heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, mails, telefoontjes, bezoek, gebed en het prachtige boeket bloemen die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn operatie. Daar wordt je warm van. Joke Geleijns (2) Hartelijk dank voor de kaarten en telefoontjes die ik van U mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Van de Zondagschool (leiding en kinderen) een prachtige getekende kaart ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Fijn dat de kinderen ook aan de zieke mensen denken. Met vriendelijke groet, W.van Breda-Leijten. (3) Beste gemeenteleden, Wij willen jullie allemaal heel hartelijk danken voor de vele goede en fijne momenten die we samen beleefd hebben in de Hervormde Gemeente. Na jaren overwegen en nadenken, zijn we lid geworden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht en hebben we ons lidmaatschap van de Hervormde kerk opgezegd. We hebben deze keus biddend gemaakt en ervaren dat God deze beslissing aan ons bevestigd heeft. We hebben ons in het verleden op verschillende manieren met plezier ingezet voor de Hervormde kerk en hebben hierdoor veel mensen leren kennen. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te benaderen om onze afwezigheid in de Hervormde kerk uit te leggen. Dat willen we dus via deze weg doen. Wij wensen jullie van harte Gods zegen toe in de gemeente en hopen jullie zeker nog eens te spreken. Het is voor ons zeker geen kwestie van uit het oog, uit het hart. En we hopen dat dit wederzijds is. In Christus met jullie verbonden, Bas en Ineke Korteweg.

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Gemeentegids. maart t/m april 2014

Gemeentegids. maart t/m april 2014 Gemeentegids Grace Communion International Nederland en Vlaanderen maart t/m april 2014 Als de bloemen het met hun kleuren tonen, En met lentegeuren het leven bewijzen, Als de vogels de Heere loven, Dan

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: Marcus 9:33-50 Tekst: Marcus 9:43-48

Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: Marcus 9:33-50 Tekst: Marcus 9:43-48 Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: Marcus 9:33-50 Tekst: Marcus 9:43-48 Tekst: 43 Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit

Nadere informatie