INHOUD MEI e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE"

Transcriptie

1 INHOUD MEI e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws en kringwerk 17 Dankbetuigingen 19 Gedicht inlegvel Adressen Achterzijde INLEVEREN VAN KOPIE Kopie voor het volgende nummer van "De Kerkring", graag per of op diskette én op papier, inleveren vóór vrijdag uur bij de scriba Kerkring 2. adres

2 KERKDIENSTEN Zondag 1 mei uur: Drs. A.L. Kornaat.. Klundert uur: Ds. C.C.J. v.d. Dussen Harmelen Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor de diaconie; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. Zondag 8 mei uur: Ds. A. Slingerland uur: Ds. J.T. de Koning Genderen Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor de diaconie; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. Zondag 15 mei uur: Ds. P.L. Tolhoek Heusden uur: Ds. A. Slingerland Leerdienst Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor de diaconie; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. Zondag 22 mei uur: Ds. P. de Graaf Zierikzee uur: Ds. A. Slingerland Het geheim van de Heilige geest Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor de diaconie; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. Zondag 29 mei uur: Ds. A. Slingerland uur: Ds. J.A. Dekker open deur dienst in de Geref. kerk. Dienstcollecte: 1e rondgang is bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk; 2e rondgang is voor de kerkvoogdij. De deurcollecte is bestemd voor het onderhoud. LIED VAN DE MAAND Psalm Koffie na de dienst 15 mei

3 ZONDAGSSCHOOL Beide groepen van de zondagsschool worden in "De Ring" verwacht. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. Tijdens speciale diensten worden de kinderen in de kerk uitgenodigd. ROOSTER OPPASDIENST Datum Naam & Naam 1-5 Bettine & Aris 8-5 Marlies & Nelleke 15-5 Henk-Jan & Colinda 22-5 Tineke & Sietske 29-5 Cornèlie & Esther AVONDSLUITING MAURITSHOF Avondsluiting en orgelspel in de Mauritshof, aanvang uur: DATUM VERZORGD DOOR ORGANIST(E) Chr. Ger. kerk C. de Laat Herv. Kerk-J.Zuidema J. Willeboordse Ger. kerk M. v.d. Berg Chr. Ger. kerk C. Korporaal-Hak Herv. Kerk-Ds.A.Slingerland C. de Laat Ger. kerk J. Willeboordse AGENDA MEI 2011 DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD 7 mei Extra inzameldag rommelm. Noordschans mei kerkringdag De Ring e.o. 15 mei Koffie na de dienst De Ring uur 23 mei kerkenraadsvergadering De Ring uur 27 mei Tafelavond De Ring uur

4 Bijbelleesrooster; zo. 1 Genesis 3:1-19 Gevallen ma. 2 Genesis 3:20-4:16 Het leven gaat (niet) verder di. 3 Genesis 4:17-26 Wie is de sterkste? wo. 4 Genesis 5:1-24 Leef-tijden do. 5 Genesis 5:25-6:4 Gemengde gevoelens vr. 6 1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof za. 7 1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk zo. 8 Psalm 16 Veilig bij God ma. 9 Daniël 1:1-21 Gezond gedrag di. 10 Daniël 2:1-18 Wie helpt de koning uit de droom? wo. 11 Daniël 2:19-35 Tekst... do. 12 Daniël 2: en uitleg vr. 13 Daniël 3:1-18 Uitkomen voor je geloof za. 14 Daniël 3:19-30 God gaat voor zijn dienaren door het vuur zo. 15 Psalm 23 Herder en gastheer ma Petrus 2:1-10 Heilig volk di Petrus 2:11-17 Vrijheid wo Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit do. 19 Genesis 6:5-22 Scheepsbouw vr. 20 Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen za. 21 Psalm 98 Nieuw lied voor de HEER zo. 22 Daniël 3:31-4:15 Nachtmerrie ma. 23 Daniël 4:16-34 Bij de beesten af di. 24 Daniël 5:1-16 Een teken aan de wand wo. 25 Daniël 5:17-6:1 Afgeschreven do. 26 Daniël 6:2-18 Voor de leeuwen gegooid vr. 27 Daniël 6:19-29 Wie een kuil graaft voor een ander. za Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig zo Petrus 3:13-22 Hoop doet leven ma. 30 Genesis 8:1-14 Drooglegging di. 31 Genesis 8:15-9:7 Buitenlucht!

5 VAN UW PREDIKANT MEDITATIE De gaven van de Heilige Geest Waarom wordt er in onze kerk zo weinig gesproken over de Heilige Geest? Waarom niet meer aandacht geven aan de gaven van de Geest? Pas werd het me weer gevraagd. Enerzijds ben ik blij met deze vragen, want wat is mooier dan een verlangen naar de Heilige Geest. Anderzijds verbaast het me ook, want blijkbaar komt er iets niet goed over. Als er één ding is dat me vanaf de tijd dat ik bewust tot geloof kwam, heeft bezig gehouden, dan is het wel het werk van de Heilige Geest. Prof C. Graafland was in Utrecht een van mijn leermeesters. Nog voor ik ging studeren hoorde ik van hem een lezing over het drievoudige werk van de Heilige Geest: de wedergeboorte, de vrucht en de gaven. Over dat laatste, de gaven van de Geest, schreef ds L.M. Vreugdenhil ( ) een artikel dat wij destijds (in 1988) al bespraken. Het is anno 2011 nog even leerzaam. Geestelijke gaven zijn bepaalde bekwaamheden die God door Zijn Heilige Geest schenkt aan iedere gelovige voor de opbouw van de gemeente. Geestelijke gaven worden ook wel aangeduid als genadegaven of gaven van de Geest. In het Grieks van het Nieuwe Testament worden er verschillende woorden voor gebruikt. Het bekendst is het woord charisma (enkelvoud) of charismata (meervoud). Het wordt vertaald met gave of gaven en omdat het woord in het Grieks verwant is met het woord genade spreekt men wel van genadegaven. In het wereldse taalgebruik wordt soms gesproken over sprekers of leiders met charisma. Dan bedoelt men dat zij een bepaalde uitstraling en aantrekkingskracht hebben. Het woord is ontleend aan het christelijk spraakgebruik, maar heeft een andere inhoud gekregen.

6 Geschonken bekwaamheden Geestelijke gaven worden door God geschonken. Preciezer gezegd: door God, de Heilige Geest. De Heilige Geest is God-in-actie, God die aan het werk is in ons leven. Hij schenkt ons die gaven. Zomaar, uit pure gulheid. Als je bepaalde gaven ontvangen hebt, hoeft dat dus nog helemaal niet te betekenen dat je een bijzonder geestelijk of toegewijd christen bent. Je kunt de geestelijke gaven op geen enkele manier verdienen, ze zijn absoluut gratis. En God deelt ze uit overeenkomstig zijn genade en zijn bedoeling met ieders leven. Naar Gods wil Waarom heeft de een deze gave en de ander die? Dat is Gods zaak. Dat is zijn vrijheid. Hij deelt gaven uit aan wie Hij wil (1 Corinthiërs 12:11). Er zijn geen christenen zonder een geestelijke gave. Ieder lid van het lichaam van Christus heeft er minstens één ontvangen. Als iemand zijn eigen gaven nog niet kent, betekent dat niet dat hij geen gaven heeft maar dat hij ze nog niet heeft ontdekt. Daarbij worden geestelijke gaven niet geschonken om persoonlijk van te genieten, maar om er anderen mee te zegenen. Ze worden gegeven tot welzijn van allen want ze zijn bestemd voor het lichaam van Christus. Als je je dus afzijdig houdt van de gemeenschap van de gelovigen, kunnen anderen niet door jouw gaven gezegend worden. Dan kun je je gaven niet gebruiken zoals God ze bedoeld heeft, want ze zijn bestemd voor de opbouw van de gemeente (Efeziërs 4:12). Ik kan het ook anders zeggen: geestelijke gaven zijn ervoor bedoeld om een bijdrage te leveren aan datgene waartoe de gemeente in zijn geheel geroepen is. Daarbij denk ik aan woorden als: aanbidden, vieren, liefhebben, omzien naar elkaar, onderwijzen, verkondigen, evangeliseren, dienen. Natuurlijk kun je niet op elk terrein van de gemeenteopbouw actief zijn. Je geestelijke gave bepaalt wat jouw belangrijkste bijdrage aan het geheel mag zijn. Geestelijke gaven De Bijbel kent geen complete lijst waarin alle geestelijke gaven die er maar zijn vermeld staan. Zo n lijst zou ook niet mogelijk zijn, want er bestaat geen afgebakend getal van geestelijke gaven. De Heilige Geest is vrij om in een bepaalde tijd weer nieuwe gaven met het oog op de nood van die tijd te schenken. Zo was de gave van Simson zijn bijzondere lichaamskracht, gegeven omdat de grootste bedreiging voor Gods volk in die tijd kwam van de kant van de Filistijnen. Dat Simson zijn gave misbruikte en een onheilig leven leidde, doet daar niets aan af.

7 God had zijn gave bedoeld om met het oog op de nood van zijn tijd Israël te kunnen vrijwaren van Filistijnse overheersing. Persoonlijk denk ik dat de gaven van gebedspastoraat en innerlijke genezing samenhangen met de nood van deze tijd met zoveel mensen met een geschonden ziel. Hoewel het dus niet mogelijk is een complete lijst met alle geestelijke gaven weer te geven, vinden we er in de Bijbel een heleboel genoemd die nog steeds voorkomen en van belang zijn. In Romeinen 12:1-8 worden genoemd: profetie, dienen, leren (onderwijs geven), bemoedigen (zielszorg), geven, leiding geven en barmhartigheid. In 1 Corinthiërs 12 vinden we: wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, tongen, vertolking van tongen, apostelschap, leren (onderwijs geven), helpen, besturen (organiseren). Efeziërs 4 noemt: apostelschap, profetie, evangelisatie, herderschap en leren (onderwijs geven). Daarnaast vinden we in de Bijbel gaven als: ongehuwd zijn (1 Corinthiërs 7:7), vrijwillige armoede en martelaarschap (1 Corinthiërs 13:1-3), gastvrijheid (1 Petrus 4:9), zendeling (Galaten 1:15 en 16), artistieke creativiteit (Exodus 31:3) en muziek (1 Kronieken 16:41). Gaven en talenten Dikwijls wordt gevraagd wat nu het verschil is tussen geestelijke gaven en de natuurlijke talenten die alle mensen hebben. Natuurlijke talenten zijn bekwaamheden die de goede Schepper in zijn algemene genade aan alle mensen schenkt bij hun geboorte met het oog op het leven in de samenleving. Geestelijke gaven zijn bekwaamheden die God de Heilige Geest, als de Vernieuwer van ons leven, aan alle christenen schenkt bij hun wedergeboorte met het oog op de opbouw van de gemeente. Genadegaven vallen niet samen met natuurlijke talenten, maar hangen er vaak wel mee samen. De Heilige Geest kan onze natuurlijke talenten in dienst nemen, heiligen en boven zichzelf uit laten reiken. Zo kan Hij onze natuurlijke vermogens transformeren tot geestelijke gaven. Hoe weet je of dat het geval is? Je kunt het opmaken uit het effect van je werk. Worden je talenten duidelijk door God gebruikt in het kader van de gemeenteopbouw? Ontvangen anderen een zegen van God door jouw dienst? Dan zou het wel eens kunnen zijn dat God die talenten doorgloeit met zijn Geest en zo opwaardeert tot geestelijke gaven. In elk geval is het niet automatisch zo dat natuurlijke talenten en geestelijke gaven in één lijn liggen.

8 Hoe leer je je gaven kennen? Vaak merken anderen in de gemeente je gaven eerder op dan jezelf. Dan gaan ze je vragen om juist die dingen die bij je gaven horen, vaker te doen. Soms zullen ze het zelfs tegen je zeggen: Ik ervaar dat God jou die of die gave heeft gegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we zulke dingen tegen elkaar zeggen. Het is een bevestiging en kan je helpen om meer helderheid over je gaven te krijgen. Soms zul je het zelf ontdekken doordat het je opvalt dat bepaalde dingen je goed afgaan, dat je er vreugde in vindt en dat God je zo gebruikt. Soms ontdek je het door te experimenteren. Door allerlei dingen aan te pakken en te zien hoe het gaat. Dan zal ook wel eens blijken dat je bepaalde gaven absoluut niet hebt. Wees er blij om, want op dat terrein zal je voornaamste roeping dan ongetwijfeld niet liggen! Een nieuwe situatie kan bepaalde gaven aan het licht brengen. Toen ikzelf wijkpredikant werd in Gouda, mijn tweede gemeente, waar veel vraag was naar toerusting, ontdekte ik al doende dat daar één van mijn belangrijkste gaven ligt, namelijk de gave van het leren (onderwijs geven). Juiste houding Er zijn dus vele manieren waarop je je geestelijke gaven kunt ontdekken en ontwikkelen. Het is daarbij wel heel erg belangrijk dat je dat doet in de juiste houding. Het heeft natuurlijk alleen maar zin om je met de geestelijke gaven bezig te houden als je leeft met God en dagelijks bidt om vervuld te mogen zijn met de Heilige Geest. Bovendien is het van wezenlijk belang dat je de gaven waar je om bidt, of die je hoopt te ontdekken of te ontwikkelen, echt wilt gebruiken om te dienen. Zonder de liefde ben je niets. L.M. Vreugdenhil VERLANGEN NAAR PINKSTEREN Er zijn in Klundert mensen die beweren dat de Heilige Geest in onze gemeente niet of nauwelijks werkt. Dat oordeel komt hun en ons niet toe. Wie denkt te staan, zie toe dat hij niet valt. Wat mij veel meer treft en waar ik aan wil vasthouden, is het verlangen naar de Heilige Geest. Zo gauw wij denken dat we het (of nog erger: Hem ) hebben, zij we het (Hem) kwijt. De Heilige Geest zullen en kunnen wij alleen ontvangen in diepe nederigheid. Door genade alleen. Maar omdat het genade is, dankzij het volbrachte werk van Christus, mogen wij er ook vrijmoedig om bidden. Mogen wij zo in deze tijd na Pasen toeleven naar het feest van de Geest.

9 Overleden Wim Groeneveld ( ) Volkomen onverwacht is op 2 april Wim Groeneveld gestorven. Een groot verlies voor zijn moeder en broer en voor zo velen die van hem hielden. De laatste zes weken woonde hij in een huis van Amarant aan de Winkellaan in Tilburg. Hij had het er goed naar zijn zin. Eerder woonde hij vele jaren in Siereveld te Roosendaal. In een indrukwekkende dienst van Woord en gebed hebben wij afscheid genomen van Wim. Ds. B. Fockens die hem goed gekend heeft, sprak in de dienst over de liefde. Wim kon slechts liefde geven. Die liefde had hij van Jezus, die zo grote liefde had dat Hij zijn leven gaf. Gerard sprak met veel liefde over zijn broer, over zijn goede geheugen, over zijn grappen en zijn nukken. Margot met wie Wim veertig jaar bevriend was en die hem de avond tevoren nog had gesproken, las een persoonlijk woord voor. Toen ze klaar was, voegde ze er uit haar hoofd aan toe: Wij hebben belijdenis gedaan. En Wim is nu bij de Heer, in het huis van Vader God. Mag dat voor allen die Wim missen troost geven. Bij die Heer kunnen wij allemaal terecht. MEELEVEN Mw. W. van Breda-Leijten, Molenvliet 54, moest in Breda worden opgenomen. Inmiddels is zij al weer enige tijd thuis. Het is voor haar en haar man niet altijd makkelijk. Veel sterkte gewenst. Gerda van Meersbergen werd in Bergen op Zoom opgenomen voor een operatie, waarvan zij aan het herstellen is. Joke Geleijns-Tolenaars heeft in Dordrecht een rugoperatie ondergaan. Daar hoopt zij de komende maanden van te herstellen. Veel sterkte en geduld. Alewijn bleef de laatste weken maar last houden van zijn longen. Het blijkt een toch wel ernstige aandoening te zijn die verband houdt met de na zijn stameltransplantatie weer opgekomen afweercellen. Die cellen moeten nu eerst met medicijnen worden onderdrukt. Een behandeling van minstens enkele maanden zal nodig zijn. In alles vertrouwen we ons toe aan de voorzienigheid van onze goede God. Diep in de nacht / heeft Hij verlossing gebracht / heeft Hij ons aan t licht gegeven. (EL 124:1)

10 LEERDIENST.NU Over de mens als schepsel en als zondaar. De bijbelse kijk op de mens houdt in dat we in het heelal een unieke en hoge positie hebben. En tegelijkertijd heel diep gevallen zijn. Beide kanten moeten we niet vergeten. ZOUT Wie is de Heilige Geest? Pinksteren lijkt soms wel eens het best bewaarde geheim van de kerk. Ten onrechte! Alle reden om eens op een heel begrijpelijke manier in te gaan op de vraag wie de Heilige Geest is. Ik zou zeggen: kom en zie. Een hartelijke groet van ons hele gezin. A. Slingerland VAN UW SCRIBA TERUGBLIK OP DE DIENSTEN EN PASTORALIA Op zondag 27 maart ging onze oud predikant Ds. v. d. Dussen voor in de morgendienst. De prediking was n.a.v. de onrechtvaardige pachters. Niet geluisterd naar Mozes en de profeten, geen acht slaan op de tekenen der tijden en dan de tekst; en ten laatste zond hij Zijn Zoon. De lijnen zijn dan snel te trekken over wie de Here Jezus het heeft in deze gelijkenis. Een schijnbaar gemakkelijk verhaal maar toch met de nodige haken en ogen. De Zoon werd vermoord en de erfenis kwam de onrechtvaardige pachters niet toe. Geen gestolen erfenis, de pachters werden verdreven en anderen werden in de plaats gezet. Een boeiende preek zoals we gewend zijn. s Avonds een leerdienst over engelen waar op de gebruikelijke wijze materiaal voor verstrekt werd of te verkrijgen is bij onze predikant. Op zondag 3 april een feestelijke morgendienst met een bijdrage van ons eigen jeugdkoor. Ds. Slingerland preekte over de intocht in Jeruzalem. Uit de mond der kinderen hebt Ge U lof bereidt. De preek was uit Mattheus 21. s Avonds ging Ds. de Koning voor. Hij preekte over de zelfde geschiedenis maar dan uit Lucas 18, met o.a de genezing van Bartimeus wat een onderdeel was van de intocht in Jeruzalem. U begrijpt dat ik na enkele dagen geen risico neem wat welke predikant gezegd heeft.

11 Op 10 april de voorjaar scholendienst. Een kerk vol kinderen met ouders, opa s en oma s en natuurlijk ook gewone kerkgangers. De beide predikanten spraken over de IK Ben woorden. Ds. Slingerland gewoon in zwarte toga over IK Ben de deur, je moet er doorheen, je kunt er eigenlijk niet om heen om alle voorrechten te ontvangen voor degenen die Christus hebben lief gekregen. Jezus is de goede Herder. Daarna kwam er een herder de kerk in, in een oude versleten plunje, geen mooie toga of zo, ongeschoren met een kromme stok die de naam staf scheen te dragen, en de arme man bleek bij telling dat er geen 100 schapen maar slechts 99 waren en hij wist precies welk lammetje er miste het was vlekje. De schapen horen precies of het hun eigen herder is die ze roept en ook nu bleek het lammetje in de consistoriekamer te zijn. Ondertussen zagen we via de beamer dat een Herder zijn leven zet voor de schapen bijvoorbeeld als hij langs steile rotswanden moet en het pad effent voor de schapen. Het zal de kinderen zowel de kleine als de grote nog wel lang heugen, deze inzichtelijk gemaakte woorden van de Goede Herder. s Avonds ging Ds. Hoolwerf uit Stellendam voor. Hij is de missionaire predikant voor zuid west Nederland. De preek ging over de Petrusbrief hoofdstuk 2 vers 21, vrij vertaald dat wie in de voetstappen van Jezus wandelt nooit op plaatsen komt waar Hij niet is geweest. Dat is een heilzaam wandelen. De hele perikoop werd eigenlijk bepreekt, deze perikoop was speciaal gericht aan de huisslaven en die werden veelal door hun Heren niet netjes behandeld. Zij wisten wat striemen op hun rug voor pijn veroorzaakten en dan te mogen horen van de Here Jezus dat Zijn striemen ons genezing brengen. De straf die ons de vrede aan brengt was op Hem, we hoorden Jesaja 53 er in doorklinken en er worden zelfs stukjes geciteerd. Op 17 april ging Ds. L.van Wingerden uit s Hertogenbosch voor. De preek was n.a.v. Ezechiel 37 het dal met de dorre doodsbeenderen en de opwekking van Lazarus uit Johannes 11. Heel fijnzinnig beschrijft Johannes de opwekking van Lazarus het thema van de preek was preken over het leven op de dodenakker. Ook al zie je niets van het leven op het knekelveld, als de Ruach de adem, de geest van God over ons heen gaat dan gebeuren er wonderen, ook in ons doodse bestaan.

12 s Avonds een zout op zondag dienst met onze eigen predikant met als thema: Hoe omgaan met het lijden? Niet blijven ontwijken / ontkennen Zwijgen kan goed zijn, maar blijf er niet in. Zwijgen kan ook dodelijk zijn. Praat erover. En luister ernaar. Denk aan Jezus Die geleden heeft De impact van Jezus lijden kunnen we niet overschatten. Hij weet ervan. Hij lijdt mee. Ons lijden mogen we bovendien zien in het grote verband van zijn lijden. Denk aan Jezus Die gezegd heeft: neem uw kruis op u en kom achter Mij aan Jezus zelf heeft ons voorbereid op het lijden. Je hoeft het niet te zoeken, maar als het zich aandient, hoeft het ons ook weer niet te verbazen. Denk aan de toekomstige verlossing Romeinen 8:18 De weegschap slaat altijd door naar de toekomstige heerlijkheid. Hoe zwaar je lijden ook is, zijn heerlijkheid weegt zwaarder. Sta in het geloof Logo van onze gemeente: staat in het geloof. We zijn onszelf veel te veel gaan zien als slachtoffers. Leg zelfmedelijden weg. Daar wordt geen mens beter van. Je omgeving niet, maar jij zelf ook niet. LANGDURIG VERPLEEGDEN Sancta Maria, Pastoor van Kessellaan 16, 4761 BH Zevenbergen. Mw. J. Hollemans-Tolenaars K 402 Mw. W.M. Bezuien-Geerts K-304 P. Hollemans "De Branding", K 310a Dhr. L. Fortuijn K 302

13 Zorgcentrum Het Anbarg, Nassaulaan1, 4872 CW Etten Leur. Dhr.J.de Ruiter Afd. 28 kamer D St.Antonius abt, Dorpsplein 1, 4844 CM Terheijden Dhr. D. v.d. Giessen Afd. Haven oost K-8 Fendertshof, Kerkring ES Fijnaart Mw.A.v.d.Bos van Eekeren Kamer 27 g Amarant Annevillelaan 35a 4851CA Ulvenhout. Dhr.B.v.d.Giessen. De Lichtkring De Kring 11(kamer 108) 3332 AS Zwijndrecht Mevr. A. den Toom Kamsteeg JARIGEN 75+ Naam Adres Datum A. Agterdenbos van Polanenpark D.B. van der Giesen p/a Ambachtsherenweg W.M. Bezuijen-Geerts Sancta Maria Zevenbergen J. den Uijl Prins Willemstraat R. van Nispen de Kreeck A. Lokers Boudewijnstraat D.P. Zwartbol Suijkerberch J. de Kok Schansweg HUWELIJKSJUBILEA Naam echtpaar Adres Datum Fam. Lokers-Marcus Boudewijnstraat jaar Fam. L. Fortuin v.abcoudestraat jaar Fam. A. de Geus van Dam Hoogstraat jaar

14 KERKENRAAD Geef je Bijbel een nieuw leven! Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) lanceert de landelijke campagne Recycle je Bijbel!. U kunt Bijbels die U niet meer gebruikt een nieuw leven geven door mee te doen met de actie Recycle je Bijbel. Christenen in Suriname krijgen onze niet gebruikte bijbels én voor iedere ingeleverde bijbel krijgen Christenen in Iran van de stichting HVC een bijbel in de eigen taal. U kunt uw bijbels inleveren in de kerk of bij mij thuis. Het allermooiste is, als U 5,00 doneert. Voor dit geringe bedrag kan de stichting in Iran een bijbel laten drukken en uitdelen. Zendingscommissie De zendingscommissie heeft in Verien Tolenaars een nieuwe voorzitter gevonden. We wensen haar en de commissie een inspirerende fijne tijd met elkaar toe. J.Korporaal KERKRENTMEESTERS MUTATIES Gevestigd Adres Vanuit JB van Exel Tonsedijk 15 Bergen op Zoom Verhuisd Van Naar MW Vogelaar van Vlaanderenstraat 47 t Hoorenwerck 62 Vertrokken Van Naar CJ de Zeeuw Dennenpad 15 Fijnaart SMJ Leest Tonsedijk 12 Zevenbergschen hoek

15 VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN Collecten Kerkvoogdij: Datum Bestemming Bedrag Kerkvoogdij 1113, Deurcollecte onderhoud - 663,61 Giften voor de kerkvoogdij: Ontvangen via Aantal Bedrag Diaken G.E.J.Dijkgraaf 1 x 10,00 Ds. A. Slingerland 1 x - 50,00 idem 1 x - 30,00 Giften voor de diaconie: Ontvangen via Aantal Bedrag Via de HVD 1x 10,00 Verjaringsfonds maart KERK OPEN..OPEN KERK Vorig jaar is in de zomer de kerk elke zaterdag open geweest. Buiten stond een uitnodigend bord; kerk open..welkom! Het bleek een schot in de roos. Er waren alom goede reacties. Daarom wordt ook deze zomer de kerk weer op zaterdag opengesteld van tot uur. Een groep enthousiaste dames staan klaar om gastvrouw te zijn. Iedereen is welkom voor ontmoeting of stilte. Het boek van Joost Knook is ook weer te koop. Zijn er nog vrijwilligers voor de bezetting: altijd welkom. Nienke Noteboom

16 VERENIGINGSNIEUWS EN KRINGWERK EMMAUSKRINGEN Inmiddels is het al eind april en hebben we de vierde Emmauskring gehad. Het thema van de laatste bijeenkomst was God, de Drie-enige. Dit is geen gemakkelijk onderwerp, maar we hebben ervaren dat ook onderwerpen die lastig zijn, goed bespreekbaar zijn. Steeds weer proberen we op zo'n avond de Bijbel te laten spreken. Elke keer komen we erachter dat God zulke mooie dingen zegt over Wie Hij is en over Wie Hij voor ons wil zijn. En verder proberen we ook elke avond van elkaar te leren en door elkaar bemoedigd te worden. In mei staat voor elke kring nog één Emmausavond gepland. Daarna gaat het zomerseizoen in. Mogelijk zijn er in de zomer ook nog enkele kringactiviteiten. Houd wat dat betreft de kerkbode in de gaten voor plaats en data. Als je nog niet op een kring zit, dan willen we je van harte uitnodigen om eens op één van de kringen te komen kijken. Zondagavond (jong-volwassenen) tel Maandagavond tel en Dinsdag (ouderenkring) tel Dinsdagavond tel Woensdagavond 1 tel Woensdagavond 2 tel Donderdagavond tel Met vriendelijke groet, Johanneke den Braber

17 LECTUUR EN MUZIEK TAFEL Beste mensen, In de maand mei kunt u 2x bij de boekentafel in de Ring terecht. Te weten op de kerkringdag, dat is zaterdag 14 mei tussen uur. Maar op vrijdag 27 mei bent u ook van harte welkom in "De Ring" voor aankopen van kadootjes, boeken, kaarten, dagboekjes, enz. En hebt u andere vragen of een bestelling, dat kan ook altijd. Ook tussendoor. Ik zie u graag, Met vriendelijke groeten, Jannie de Fijter. WINTERAVONDLEZING De laatste winteravondlezing van het seizoen 2010/2011 is inmiddels geweest. Ds. Groeneveld uit Antwerpen leidde het onderwerp Heeft de kerk toekomst in. Uiteraard heeft de kerk toekomst, al zien we er om ons heen weinig van. De toekomst van de kerk ligt niet in onze activiteiten of inzet op welk terrein dan ook, maar in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hij zal nooit verlaten wat eenmaal Zijn hand is begonnen. Ook al moeten we hier heel pijnlijke beslissingen nemen die diep ingrijpen in het gemeenteleven. God gaat door met deze wereld en dus ook met de kerk. Ontroerend was het om te horen hoe in Antwerpen, ooit begonnen met 4 mensen, een bloeiende gemeente is ontstaan die hij 40 jaar mocht dienen. ZENDINGS COMMISSIE De kerkringdag komt er weer aan. Wij hebben als zendingscommissie dit jaar weer een stand met plantjes. Moes-, buiten- en binnenplantjes. Ook hebben we voor de kinderen tot 12 jaar een kleurwedstrijd. De opbrengst van de kerkringdag is dit jaar voor 1/4 deel bestemd voor Sandra en Michiel Vastehout in Mexico, daarom dansen ze voor jullie. Zo blij zijn ze! De kleurplaat vind je in dit kerkblad. Op de kerkringdag kan hij ingeleverd worden bij de plantjesstand tot uur. Dan zorgen wij dat ze netjes opgehangen worden. In de loop van de dag kiezen wij dan een winnaar en die belonen we met een prijs, dus doe jullie best! Ook mensen die nog plantjes, stekjes hebben staan ze zijn nog van harte welkom. inleveren kan tot 13 mei bij Angelique (Hilsepoort 10) Kleurse en tot ziens op de kerkringdag, Met vriendelijke groet, Angelique.

18 OVERIGE BERICHTEN DANKBETUIGINGEN (1) Beste gemeenteleden, Ik wil u ( jullie ) via dit kerkblad heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, mails, telefoontjes, bezoek, gebed en het prachtige boeket bloemen die ik mocht ontvangen tijdens en na mijn operatie. Daar wordt je warm van. Joke Geleijns (2) Hartelijk dank voor de kaarten en telefoontjes die ik van U mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Van de Zondagschool (leiding en kinderen) een prachtige getekende kaart ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Fijn dat de kinderen ook aan de zieke mensen denken. Met vriendelijke groet, W.van Breda-Leijten. (3) Beste gemeenteleden, Wij willen jullie allemaal heel hartelijk danken voor de vele goede en fijne momenten die we samen beleefd hebben in de Hervormde Gemeente. Na jaren overwegen en nadenken, zijn we lid geworden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht en hebben we ons lidmaatschap van de Hervormde kerk opgezegd. We hebben deze keus biddend gemaakt en ervaren dat God deze beslissing aan ons bevestigd heeft. We hebben ons in het verleden op verschillende manieren met plezier ingezet voor de Hervormde kerk en hebben hierdoor veel mensen leren kennen. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te benaderen om onze afwezigheid in de Hervormde kerk uit te leggen. Dat willen we dus via deze weg doen. Wij wensen jullie van harte Gods zegen toe in de gemeente en hopen jullie zeker nog eens te spreken. Het is voor ons zeker geen kwestie van uit het oog, uit het hart. En we hopen dat dit wederzijds is. In Christus met jullie verbonden, Bas en Ineke Korteweg.

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Intocht: Gezang 434. Votum & groet

Intocht: Gezang 434. Votum & groet 2 Intocht: Gezang 434 Votum & groet 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleug len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

De Bijbel Open (13-07)

De Bijbel Open (13-07) 1 De Bijbel Open 2013 27 (13-07) Vandaag gaan we weer verder met de Heidelbergse Catechismus. Zoals u weet denken we in dit jubileumjaar van de catechismus elke maand een keer na over een thema uit dit

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

1 Samuël 9:1-10:1. Door God geroepen voor een bepaalde taak

1 Samuël 9:1-10:1. Door God geroepen voor een bepaalde taak Genesis 6:9-22 Genesis 12:1-4 Exodus 3:1-14 Exodus 35:30-35 1 Samuël 3:1-21 1 Samuël 9:1-10:1 1 Samuël 16:1-13 Jeremia 1:1-10 Ezechiël 2:1-10 Jona 1:1-3 Jesaja 49:1-3 Mattheüs 4:18-22 Handelingen 9:1-19

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band):

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Opwekking 334 Opwekking 710 Opwekking 518 Opwekking 553 Votum en zegengroet Zingen: Psalm

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Samen één in de liefde van Christus

Samen één in de liefde van Christus Samen één in de liefde van Christus Eerst twee voorbeelden: Je bent verliefd Je hebt elkaar lief Hoe laat je dat aan elkaar merken? * door een complimentje; * door tijd en aandacht; * door iets leuks te

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest!

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest! Liturgie zondag 4 juni 2017 Belijdenisdienst Pinksteren Feest van de Geest! Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Tijn Bouw met medewerking van True Colors Welkom en mededelingen- ouderling van

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse 30 oktober 2016 Voorganger : Begeleiding : Ds. H.D.Bondt Jeugdband / Els Cornelisse Welkom mededelingen Luisteren: groep 1-3 Wie liefde heeft - Jezus! Wie vrede geeft - Jezus! Dat Jezus leeft Want iedereen

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1 Preek over zondag 21, gehouden op 01-11-09 / p.1 Liturgie: Votum en groet Zi: Ps. 23:1.2.3 Gebed Schriftlezing: Matth. 4:12-25 Zi: Lied 294:1.2.4.5 Preek: Zondag 21 Zi: Gez. 119:1.2.3 Credo: gez. 179b

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah 4 e Advent Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. J. van der Leij : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Thema: Vrede tot God

Thema: Vrede tot God LITURGIE Voor de evangelisatiedienst, op zondag 15 oktober 2017, in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. Thema: Vrede tot God Voorganger: Ouderling: Organist: Koor: Ds. K.A. Hazeleger (Ommen)

Nadere informatie

Ouderling v. dienst. : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer. Welkom in de Menorah

Ouderling v. dienst. : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : Ds. E. van Gulik : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer : dhr. H. Dorsman Welkom in de Menorah Lied voor de dienst: Lied 8b (NLB) Lied voor de dienst: Lied

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Clik-programma s in de map op volgorde van thema (in setjes van 4 bij elkaar passende programma s) Categorie in de map Titel Bijbelgedeelte

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie