INFORMATIE-AVOND. voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE-AVOND. voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van 19.00 21.00 uur."

Transcriptie

1

2 INhOUdsOPGAvE Blz. Kantooradres 2 Openingstijden kantoor 2 Algemene Informatie 2 Vakanties 2 Lezingen AG 3 Excursie 6 Informatieavond Taalcursussen 7 Activiteiten Talen 7 Dutch for foreigners 10 English program 11 Gezondheid en Beweging 12 Kunst en Cultuur 12 Ontwikkeling 12 Vaardigheden 12 Creatief 13 Lezingen en Excursie 13 Cursusinformatie en voorwaarden 14 Vragen, suggesties, klachten 14 Adressen schoollocaties 14 Vriend worden 15 Aanmeldingsformulier 15 Kantooradres: Eindhovense Volksuniversiteit Emmasingel 22, 5611 AZ Eindhoven Tel.nr.: Openingstijden van het kantoor: Het kantoor is telefonisch bereikbaar van uur op maandag t/m donderdag [buiten vakanties]. Bezoek uitsluitend na voorafgaande telefonische afspraak. Zakelijke gegevens: IBAN: NL45RABO BIC: RABONL2U BTW: B01 KvK: > ALGEMENE INFORMATIE: De Volksuniversiteit Eindhoven is een stichting die een bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van volwassenen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op velerlei terrein, ongeacht de vooropleiding. INsChRIjvEN: LEZINGEN Belangstellenden kunnen een lezing van de Volksuniversiteit, die gehouden wordt in het Academisch Genootschap (AG) zonder opgave vooraf, bijwonen. Zij betalen bij de entree 7,-. Vrienden van de Volksuniversiteit en leden van het AG hebben met hun jaarkaart gratis toegang tot deze lezingen. (Vriend van de VUE bent u voor 20,- per jaar.) Aanmelding als 'Vriend van de VUE' (code VUE010) kan via onze website (vu-eindhoven.nl) of met het inschrijfformulier achter in dit boekje. Deze formulieren machtigen het Bestuur de contributie jaarlijks te innen. U blijft Vriend van de VUE tot wederopzegging. Afmelding dient schriftelijk of via een mail te geschieden vóór 1 juli bij de administratie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een donateurschap voor 1 jaar. CURsUssEN/WORKshOPs Inschrijven kan via onze website (vu-eindhoven.nl) of met het inschrijfformulier achter in dit boekje. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Circa een week voor aanvang van de cursus/workshop ontvangt u per mail bericht of deze door gaat. Meer cursusinformatie en de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op blz. 14. vakanties: Tijdens de schoolvakanties is het kantoor gesloten. Herfstvakantie: 20 oktober tot en met 26 oktober 2014 Kerstvakantie: 20 december tot en met 4 januari 2015 Krokusvakantie: 14 februari tot en met 22 februari e Paasdag: 6 april 2015 Voorjaarsvakantie: 25 april tot en met 3 mei 2015 Hemelvaart 14 en 15 mei e Pinksterdag: 25 mei 2015 Zomervakantie: vanaf 9 juli 2015 Bestuur volksuniversiteit Eindhoven: Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Medewerkers: Coördinator (Ass)Coördinator Drs. V.J. Brenninkmeijer Mr. T.C.T.M. Andriessen Mr. C.J.H.A.C. Evers Drs. J.H.J. Taphoorn INFORMATIE-AVOND voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van uur. Mevr. H.E.M. van Spaendonck Mevr. W. Groot Wesseldijk

3 Woord van de voorzitter: De Schepping Een watermerk siert de omslag van het programmaboekje Een eerste blik van herkenning zal de aandachtige kijker leiden naar het wereldberoemde fresco op het gewelf van de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad geschilderd door Michelangelo. Treffend is de combinatie met het vorig jaar gekozen nieuwe logo van de Volksuniversiteit, welke de gebruiker de weg moet wijzen in het hier voorliggende programmaboekje of anders gezegd: u wijst iets aan en de Volksuniversiteit reikt u de helpende hand en dat alles met de grootst mogelijke deskundigheid. Kennis en vaardigheden worden aangereikt door deskundige docenten, zodat de sluimerende ontwikkeling van cursisten opnieuw gestimuleerd wordt. Deze moderne schepping van de Volksuniversiteit zal een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van cursisten. Het bestuur van de Volksuniversiteit Eindhoven wenst u bij deze schepping veel genoegen in het komende cursusjaar. V.J. Brenninkmeijer, voorzitter bestuur LEZINGEN OORZAAK EN ThERAPIE IN de GENEEsKUNdE Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 23 september 2014 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Jan Ramakers Er komen steeds meer chronische aandoeningen en zieken, waarbij vrijwel altijd de biochemische oorzaak van de aandoening onbekend blijft. Inmiddels telt Nederland 5,4 miljoen [!!] mensen met een chronische aandoening dat is bijna 1/3 van de bevolking]. De gezondheid verder in het leven wordt in toenemende mate slechter. Door een andere wijze van benadering in biochemisch denken [paradigmawisseling], kan de werkelijke oorzaak van aandoeningen - zoals voor migraine, hartinfarct, verhoogd cholesterol en osteoporose -, vaak logisch en eenvoudig worden verklaard, en ook de biochemisch daarbij passende therapie. Jan Ramakers was 27 jaar als klinisch chemicus werkzaam in het voormalige Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. Tijdens zijn emeritaat schreef hij het boek: Oorzaak en therapie in de geneeskunde. LEONARdO da vinci, KUNsTENAAR EN INGENIEUR, EEN GENIE Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 14 oktober 2014 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Erik Mulder Een van de duizenden handschriften die Leonardo ons heeft nagelaten, is een vel met aantekeningen, geschreven van rechts naar links en in het voor Leonardo gebruikelijke spiegelschrift. Midden op dat vel met zijn bespiegelingen stopt de tekst plotseling en Leonardo geeft zelf aan waarom hij stopt: omdat de soep koud wordt. Verdiept in diepgaande studies laat dit juweeltje van huiselijk detail zien hoe ook Leonardo niet kan ontsnappen aan de alledaagsheid van het bestaan. Maar wat voor een bestaan: iemand die de maker is van het beroemdste schilderij ter wereld (zijn Mona Lisa, hier afgebeeld), iemand die rijdende voertuigen ontwerpt, iemand die de vlucht van vogels bestudeert om te leren hoe een mens kan vliegen, iemand die een vliegtuig ontwerpt. Ir Erik Mulder MA is ingenieur en kunsthistoricus. Hij is gespecialiseerd in de kunst van de renaissance in Italië. > 3

4 LEvENsLANG LEREN EN PERMANENTE EdUCATIE Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 18 november 2014 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Herman Bouma Mensen kunnen hun leven lang leren. Ze kunnen dat niet alleen, ze doen dat ook, tenzij ze ziekten krijgen die het geheugen aantasten. Hier zal met name besproken worden wat er aan het leren verandert bij toenemende leeftijd. Educatie is het georganiseerde proces om groepen mensen bepaalde kennis of vaardigheden te leren. We doen dat vooral voor de jeugd, maar ook wel in het beroep. Permanente educatie is dan de manier om ieder steeds de mogelijkheid te geven om bij te leren. Dat is vooral van belang als kennis snel veroudert en de maatschappij om ons heen steeds nieuwe eisen stelt. Dat is nu zeker het geval. Door innovaties van de technologie en de bloei van de wetenschappen verandert de wereld in hoog tempo. Ongeveer 20 jaar geleden was er nog geen Internet en 5 jaar geleden nog geen tablet of smartphone. In bijna elk wetenschapsgebied is er grote vooruitgang. Dat vraagt om permanente educatie als ondersteuning van het levenslange leren. Besproken zal worden wat er nu van permanente educatie terecht komt en welke organisaties daarin actief zijn. Herman Bouma (Harderwijk,1934) studeerde natuurkunde en deels geneeskunde in Utrecht. Hij promoveerde in 1965 aan de TUE op een proefschrift over lichtreacties van de oogpupil. Hij deed jarenlang onderzoek in de visuele perceptie en daaraan verbonden eisen aan apparatuur, speciaal naar de visuele aspecten van het leesproces. In 1978 werd hij benoemd tot directeur van het IPO en tevens tot deeltijd hoogleraar aan de TUE in de menselijke perceptie en informatieleer. In 1994 ging hij bij Philips met pensioen en bleef hij aan de TUE verbonden, speciaal voor het nieuwe vakgebied Gerontechnologie: techniek voor ouderen. dai GRECI AI NORMANNI Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 20 januari 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Marc Permeke In de Sicilië lezing Dai Greci ai Normanni zal Marc Permeke ingaan op de cultuurhistorische ontwikkeling van de Griekse kolonisatie tot en met de Monarchia Sicula van de Normandiërs (12e eeuw). Wat waren de beweegredenen van bv. de Feniciërs/Carthagers, Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Saracenen en de Normandiërs om zich op Sicilië te vestigen? In hoeverre is hun cultuur vermengd met de vorige culturen en wat is er anno 2015 nog van over? Middels een bezoek aan de belangrijkste overblijfselen van deze culturen krijgt men een goed beeld van de cultuurtoeristische hoogtepunten van Sicilië. Deze presentatie is bedoeld als een algemene oriëntatie voor geïnteresseerden, maar ook als een uitstekende gelegenheid om een eventueel bezoek aan het eiland te overwegen (privé of in een groep). Marc Permeke was tot aan zijn pensionering in 2012 werkzaam als hogeschooldocent Management Toerisme aan de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Daar heeft hij zich o.m. beziggehouden met cultuurtoerisme, kunstgeschiedenis, reisbegeleiding en de organisatie en begeleiding van talloze studiereizen in Europa. Hij verbleef ruim drie jaar in Rome ( ), waarna hij van 1980 tot eind 1983 op Sicilië als gids culturele reizen heeft begeleid. > 4

5 25 jaar systems ENGINEERING, Parallelle processen in machines en fabrieken Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Vrijdag 27 februari 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Koos Rooda In de afgelopen decennia was het ontwerpen van werktuigbouwkundige systemen zoals machines en fabrieken nog een ambachtelijk gebeuren. Sinds de 80-er jaren van de vorige eeuw heeft het ambachtelijk gebeuren zich ontwikkeld tot een ingenieurswetenschap waarbij het gebruik van modellen een essentiële plaats heeft ingenomen. In deze voordracht ligt het accent op het gebruik van modellen voor het berekenen en analyseren van doorlooptijden in industriële en service systemen. Een eerste voorbeeld betreft de doorlooptijd van wafers in een halfgeleider fabriek. Een tweede voorbeeld is de doorlooptijd (wachttijd plus behandeltijd) van patiënten in een ziekenhuis. Wat bepaalt de doorlooptijd in een dergelijke situatie? Een derde voorbeeld is de doorlooptijd van DNA monsters in een diagnose systeem. In alle voorbeelden zal getoond worden hoe de analyses van de doorlooptijd gebruikt kunnen worden voor het (her-) ontwerp van het systeem. De avond zal worden afgerond met het stellen van vragen en discussie. em.prof.dr.ir. J.E. Rooda, was werkzaam bij de faculteit Werktuigbouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven en haalde in 1971 zijn M.Sc. degree in Food Technology aan de Universiteit van Wageningen. Vervolgens was hij actief op het gebied van Intern Transport Systems van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Twente, waar hij in 1978 promoveerde. In 1985 werd hij hoogleraar in Systems Engineering aan de TU/e. OEZBEKIsTAN, EEN LANd OM IN WEG TE dromen Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 31 maart 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Aad Engelfriet Ca 2000 jaar verbindt de legendarische Zijderoute China met het Westen. Alleen al haar naam wekt dromen op van karavanen, kostbare stoffen en oriëntaalse kruiden. Prachtige bouwwerken voorzien van kunstige ornamenten en mozaïeken zijn stille getuigen van de oude stad Samarkand, meer dan 2750 jaar geleden door de Perzen gesticht en daarmee één van de oudste nog bewoonde steden ter wereld! In Bukhara vind je typisch Islamitische Architectuur! Bukhara is ook de stad van wijsheid en kennis en door de eeuwen heen heeft het altijd een aantrekkingskracht gehad op kunstenaars en geleerden. In Shakhrisabz ontmoette Alexander de Grote zijn latere vrouw Roxana en werd de grote veroveraar Timoer Lenk geboren. Timoer Lenk beschouwde zich als de opvolger van o.m. Dzjengis Khan. Indrukwekkende monumenten, waaronder het Ak Saray zomerpaleis van Timoer en het mysterieuze Dor-us-Saodat mausoleum herinneren aan het grootse verleden. En dan Khiva, een in authentieke staat teruggebrachte woestijnstad. De oude nog ommuurde binnenstad Itchan Kala, een Unesco Werelderfgoed, is het best intact gebleven van Oezbekistans beroemde steden! Aad Engelfriet heeft als reisleider reizen begeleid naar Oezbekistan en beschikt daardoor over een uitgebreide kennis van het land. Na zijn loopbaan bij Philips begeleidt de in Rotterdam geboren Aad Engelfriet vanaf 2004 cultureel historische reizen door o.m. China, Mongolië, Rusland en Oezbekistan. Daarnaast is hij stadsgids voor ca. 20 steden in Nederland en Vlaanderen. > 5

6 lezing & excursie dordrecht, OP EEN NA OUdsTE stad van holland Locatie: Buurtcentrum de Ronde Tongelresestraat 146 EINdhOvEN Woensdag 15 april 2015 Aanvang: 9.30 uur uur lezing door Aad Engelfriet Code: XLE040 Kosten: 8,- Op Geertruidenberg na is Dordrecht de oudste stad van Holland. Een gezellige stad, die zowel op staatkundig als op kerkelijk gebied van grote betekenis is geweest voor het ontstaan van de Nederlandse staat. In Dordrecht vond in 1572 de eerste vrije Statenvergadering plaats en zo'n 45 jaar later de Nationale Synode die de inrichting van de Nederlandse Protestantse Kerk regelde. Ook kwamen uit Dordrecht beroemde mensen zoals de gebroeders De Witt. In de lezing besteden we aandacht aan locaties en gebeurtenissen die we tijdens de hieronder beschreven excursie tegen gaan komen. Op de excursiedag reizen we per trein vanuit Eindhoven naar Rotterdam. Hieronder staat de excursie naar Dordrecht beschreven. Uw docent en begeleider van de excursie: Dhr. A. Engelfriet Aad Engelfriet begeleidt vanaf 2004 cultureel historische reizen door o.m. China. Daarnaast is hij stadsgids voor een 20 steden in Nederland en Vlaanderen. excursie ZO BENT U NOG NOOIT NAAR dordrecht GEGAAN Aanvang: 9.00 uur uur Code: XLE041 Kosten: 20,- Woensdag 22 april 2015 Begeleider Aad Engelfriet Op de excursiedag reizen we per trein vanuit Eindhoven naar Rotterdam voor een heerlijke 1 uur durende vaartocht naar Dordrecht en arriveren daar via het water bij de Groothoofdpoort, de imposante toegang tot de stad. We wandelen dan langs Het Hof waar de eerste vrije Statenvergadering plaatsvond en waar Willem van Oranje eens zijn huwelijk vierde. Ook bekijken we de Hollandse Munt, de oude haven en een rustiek ho e. Ook aandacht voor Vincent van Gogh die in Dordrecht geinspireerd werd om schilder te worden. In de stad gaan we natuurlijk ook op zoek naar het smalste huis van Holland en naar het oudste huis! En natuurlijk bekijken we het Dordtse Manneken Pis! Excursie: hele dag, eerste trein uit Eindhoven na 9.00u, ca 18.00u terug in Eindhoven. Per trein naar Rotterdam, tram naar waterbus, per waterbus in 1 uur varen naar Dordrecht, na lunch stadswandeling ca 2 uur, bus naar NS Dordrecht, per NS terug naar Eindhoven. Exacte reis details horen de deelnemers tijdens de lezing, deelnemers voor alleen excursie worden geïnformeerd / en. De kosten van het openbaar vervoer en de lunch zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor het reizen in Rotterdam en Dordrecht en de vaartocht naar Dordrecht is een OV chipkaart zeer aan te bevelen! > 6 Uw docent en begeleider van de excursie: Dhr. A. Engelfriet Aad Engelfriet begeleidt vanaf 2004 cultureel historische reizen door o.m. China. Daarnaast is hij stadsgids voor een 20 steden in Nederland en Vlaanderen.

7 CURsUsOvERZIChTEN Cursusbeschrijvingen vindt u op onze website: vu-eindhoven.nl In dit overzicht worden de activiteiten ingedeeld in 9 categorieën: 1 Talen, circa 120 vreemde-taal cursussen. 2 Dutch for foreigners, different levels 3 English program, English for foreigners 4 Gezondheid en beweging zoals BLS en AED, Mindfulness, EFT 5 Kunst en Cultuur zoals Kunstgeschiedenis 6 Ontwikkeling zoals Boekbespreking, Levensbeschouwing, Voeding,Sterrenkunde 7 Vaardigheden zoals Communicatie, Persoonlijke effectiviteit INFORMATIE-AVOND voor TAALCURSUSSEN en cursussen NEDERLANDS (controleer op de website of uw docent aanwezig is) 8 Creatief zoals Fotografie, kalligrafie, tekenen, schilderen, interieur en stijl 9 Lezingen en excursie naar Dordrecht Locaties (met de codes uit het overzicht) waar de activiteiten worden georganiseerd: AG Academisch Genootschap, Parklaan 93 Eindhoven MA Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven RO Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1 Eindhoven GEM Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146 Eindhoven IMG Voorterweg 150A Eindhoven woensdag 27 augustus van uur. Pleincollege Van Maerlant, Van Maerlantlaan 11, Eindhoven Op deze avond kunt u met docenten spreken om het juiste startniveau te bepalen. talen TALEN Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code ARABISCH Arabisch, niveau 1 do :00 20: ,50 205,00 15,00 MA TAL003 Arabisch, niveau 2 do :30 22: ,50 205,00 15,00 MA TAL005 CHINEES Chinees, niveau 1 do :00 20: ,50 225,00 35,00 MA TAL015 Chinees, niveau 2 do :00 20: ,50 205,00 10,00 MA TAL018 DUITS Duits niveau 1 di :00 20: ,25 171,00 19,00 MA TAL025 Duits niveau 2 di :30 21: ,25 171,00 19,00 MA TAL028 Duits niveau 3 di :00 20: ,25 171,00 19,00 MA TAL030 Duits, conversatie ma :00 20: ,25 171,00 5,00 MA TAL045 > 7 ENGELS Engels niveau 1 ma :05 22: ,00 131,00 65,00 MA TAL055 Engels niveau 2 ma :55 19: ,00 131,00 65,00 MA TAL060 Engels niveau 3 ma :05 21: ,00 131,00 65,00 MA TAL065 Engels niveau 4 ma :00 20: ,00 131,00 65,00 MA TAL067 English, conversation beginners ma :00 20: ,25 167,00 5,00 MA TAL070 English, conversation pre intermediate ma :15 21: ,25 167,00 5,00 MA TAL072 English, conversation intermediate di :00 20: ,50 189,00 5,00 MA TAL075 English, conversation advanced di :30 22: ,50 189,00 5,00 MA TAL080 English speaking skills level 1 - daytime autumn ma :00 14: ,25 98,00 5,00 RO TAL085 English speaking skills level 2 - daytime autumn ma :15 15: ,25 98,00 5,00 RO TAL086 English speaking skills level 1 - daytime winter ma :00 14: ,25 98,00 5,00 RO TAL087 English speaking skills level 2 - daytime winter ma :15 15: ,25 98,00 5,00 RO TAL088

8 talen FRANS Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code Frans niveau 1 - overdag do :30 14: ,25 180,00 75,00 GEM TAL093 Frans niveau 1 ma :05 22: ,00 131,00 75,00 MA TAL095 Frans niveau 2 di :45 20: ,25 171,00 75,00 MA TAL098 Frans niveau 3 ma :50 19: ,00 131,00 75,00 MA TAL100 Frans niveau 4 do :00 20: ,00 131,00 75,00 MA TAL105 Frans niveau 6 ma :00 20: ,50 205,00 70,00 MA TAL115 Frans niveau 8 do :10 21: ,00 131,00 75,00 MA TAL120 Frans, conversatie 1 - overdag do :45 16: ,50 205,00 10,00 GEM TAL121 Frans, muzikale conversatie ma :00 21: ,00 131,00 10,00 MA TAL123 Frans, conversatie algemeen di :00 21: ,25 171,00 10,00 MA TAL125 GRIEKS (NIEUW) Grieks (nieuw) niveau 1 do :10 20: ,50 225,00 85,00 MA TAL140 Grieks (nieuw), gevorderden do :40 22: ,50 225,00 35,00 MA TAL145 HONGAARS Hongaars, niveau 1-2 do :35 22: ,50 225,00 35,00 MA TAL150 Hongaars, niveau 3 do :00 20: ,50 225,00 35,00 MA TAL151 INDONESISCH Indonesisch, niveau 1 do :30 22: ,50 171,00 10,00 MA TAL155 Indonesisch, niveau 2 do :00 20: ,50 171,00 5,00 MA TAL160 nieuw: dit jaar meer taalcursussen overdag > 8 ITALIAANS Italiaans niveau 1 - overdag do :30 15: ,00 175,00 69,00 GEM TAL170 Italiaans niveau 1, intensief do :30 20: ,00 302,00 69,00 MA TAL173 Italiaans niveau 1 ma :30 19: ,00 131,00 69,00 MA TAL174 Italiaans niveau 2 di :00 20: ,00 131,00 69,00 MA TAL175 Italiaans niveau 2, intensief ma :30 21: ,00 302,00 69,00 MA TAL177 Italiaans niveau 3 do :00 21: ,00 131,00 69,00 MA TAL180 Italiaans niveau 3 do :00 22: ,00 131,00 69,00 MA TAL185 Italiaans niveau 4 di :00 22: ,00 131,00 5,00 MA TAL187 Italiaans, conversatie di :00 21: ,00 131,00 5,00 MA TAL190 Italiaans, conversatie overdag do :30 16: ,00 175,00 5,00 GEM TAL191 Italiaans, vakantiecursus ma :00 20:30 6 1,50 59,00 21,00 RO TAL195 JAPANS Japans, niveau 1 do :00 20: ,25 171,00 50,00 MA TAL210 Japans, niveau 2 ma :00 20: ,25 171,00 50,00 MA TAL213 Japans, niveau 3 do :30 21: ,25 171,00 50,00 MA TAL215 NOORS Noors niveau 1 do :30 21: ,25 171,00 117,00 MA TAL330 Noors niveau 2 ma :30 21: ,25 171,00 117,00 MA TAL333 Noors niveau 4 ma :00 20: ,25 171,00 93,00 MA TAL335 Noors, voor gevorderden, conversatie do :00 20: ,25 171,00 98,00 MA TAL345 POOLS Pools, niveau 1 do :00 21: ,50 205,00 25,00 MA TAL350 Pools, niveau 2 ma :35 22: ,50 205,00 20,00 MA TAL353 Pools, niveau 3 ma :55 20: ,50 205,00 20,00 MA TAL355

9 talen PORTUGEES Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code Portugees, niveau 1 do :00 20: ,50 205,00 50,00 MA TAL360 Portugees, niveau 2 do :30 22: ,50 205,00 50,00 MA TAL365 RUSSISCH Russisch, niveau 1 di :00 20: ,50 225,00 55,00 MA TAL375 Russisch, niveau 2 di :00 20: ,50 205,00 55,00 MA TAL383 Russisch, niveau 3 di :30 22: ,50 205,00 55,00 MA TAL385 Russisch, niveau 5 di :30 22: ,50 205,00 75,00 MA TAL387 Russisch, niveau 6 ma :00 20: ,50 205,00 65,00 MA TAL388 Russisch, niveau 9 ma :30 22: ,50 225,00 i.o. MA TAL391 SPAANS Spaans niveau 1 di :00 21: ,00 131,00 69,00 MA TAL405 Spaans niveau 1 - overdag wo :20 11: ,00 175,00 69,00 GEM TAL410 Spaans niveau 1 wo :00 20: ,00 131,00 69,00 RO TAL412 Spaans niveau 1, intensief do :00 21: ,00 302,00 69,00 MA TAL415 Spaans niveau 2 ma :00 22: ,00 131,00 69,00 MA TAL420 Spaans niveau 2 - overdag di :15 12: ,00 131,00 69,00 GEM TAL425 Spaans niveau 3 ma :00 21: ,00 131,00 69,00 MA TAL430 Spaans niveau 3 - overdag wo :25 12: ,00 175,00 69,00 GEM TAL435 Spaans niveau 4 wo :00 21: ,00 131,00 69,00 RO TAL455 Spaans niveau 4 - overdag di :00 10: ,00 131,00 69,00 GEM TAL465 Spaans niveau 5 ma :00 20: ,00 131,00 69,00 MA TAL470 Spaans niveau 5 - overdag di :05 11: ,00 131,00 69,00 GEM TAL471 Spaans, conversatie 1 di :00 20: ,00 131,00 15,00 MA TAL475 Spaans, conversatie 1 - overdag wo :15 10: ,00 175,00 15,00 GEM TAL476 Spaans, conversatie niveau 2 di :50 19: ,00 150,00 13,00 MA TAL480 Spaans, vakantiecursus wo :15 21: ,00 61,00 25,00 GEM TAL505 Spaans, verkort do :00 21: ,00 145,00 69,00 MA TAL506 TSJECHISCH Tsjechisch, niveau 1 ma :00 20: ,50 225,00 60,00 MA TAL515 Tsjechisch, niveau 3 ma :30 22: ,50 205,00 40,00 MA TAL520 Tsjechisch, niveau 8 di :00 20: ,50 225,00 27,00 MA TAL531 TURKS Turks niveau 1 - overdag ma :00 11: ,50 250,00 75,00 GEM TAL540 Turks niveau 1 di :45 20: ,25 171,00 75,00 MA TAL545 Turks niveau 2 do :15 21: ,25 171,00 75,00 MA TAL546 Turks niveau 3 do :45 20: ,25 171,00 75,00 MA TAL547 Turks, conversatie 1 do :45 20: ,25 171,00 85,00 MA TAL550 ZWEEDS Zweeds niveau 1 di :30 22: ,50 205,00 85,00 MA TAL555 Zweeds niveau 2 di :00 20: ,50 205,00 85,00 MA TAL560 > 9

10 dutch FOR FOREIGNERs DUTCH for non-dutch speakers Volksuniversiteit Eindhoven offers Dutch courses to foreign adults, who are highly educated. Characteristics of these Dutch courses: > Classes, mainly in the evening, once a week > Small groups > Acceptable course fees > Easy entrance (no intake) > Teachers are enthusiastic professionals. According to the Common European Framework of Reference for Languages, the Dutch program offers six course levels, being: A1 (level 1) real beginners A2 (level 2) elementary beginners B1 (level 3) intermediate B2 (level 4) upper intermediate, conversation C1 (level 5) proficient user, conversation C1+ (level 6) proficient user, conversation Volksuniversiteit Eindhoven provides for these levels: > regular evening courses: the student will learn in a normal learning pace and often also > intensive courses in the evening or during the day: the student will learn Dutch quicker. Volksuniversiteit Eindhoven does not have Civic Integration Courses (inburgeringscursussen). See for more information: the description of each course level at our website. (www.vu-eindhoven.nl) To take part in Dutch courses students must have finished secondary school in their native country; ten years of schooling are essential. For the beginner courses, good knowledge of the English language is required. Most courses start in September, but also there are many courses beginning during the year. Books are not included in the course fees. Actual information and additional new courses you may find at our website: vu-eindhoven.nl New course this year: Going dutch at work It is a short Dutch language and culture course for people, staying some months in the Netherlands or having less time for homework, due to having just started a new job in an English environment. About half of the course time is spent on learning the language, the remainder on Dutch culture. The course allows you to enjoy more your stay in the Netherlands and to understand / speak a bit of Dutch. To follow the courses successfully, it is necessary to attend all lessons (or if not possible, miss only one or two) and make homework for every lesson (about 2 5 hours a week). After having attended 80% of the classes, students may request a certificate and may continue at the next level. However, this certificate is not an official diploma. Questions about your personal language level and course content may be asked to teacher during the information evening Wednesday 27th August 2014 ( h) and through mail. (location Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven) Questions about registration and availability of course places, are to be sent to the administration office of Volksuniversiteit Eindhoven: However, please check our website first, as a lot of extra useful information is there! ENGLIsh PROGRAM Especially for people who do not speak Dutch and would like to study English. The courses English for Foreigners are for people who don't speak a lot of English and who don't speak any Dutch. When you (already) have a good basic understanding of English grammar, you may follow one of the 8 English conversation courses in the evening or during the day. Only English is spoken in the class. See for more information our website. In case you have any suggestions for new courses in English, please let us know by sending a mail to Explanation of course location codes: MA Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven RO Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1 Eindhoven GEM Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146 Eindhoven > 10

11 dutch for foreigners see page 7 for english conversation courses DUTCH FOR FOREIGNERS Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code DUTCH Niveau 1 Nederlands niveau 1 ma :10 20: ,25 180,00 35,00 MA DUT005 Nederlands niveau 1 ma :35 21: ,25 180,00 35,00 MA DUT010 Nederlands niveau 1 di :15 20: ,25 180,00 35,00 RO DUT015 Nederlands niveau 1 do :15 20: ,25 180,00 35,00 RO DUT020 Nederlands niveau 1 do :35 21: ,25 180,00 35,00 MA DUT025 Nederlands niveau 1 do :30 20: ,50 182,00 35,00 MA DUT050 Nederlands niveau 1 do :15 21: ,50 182,00 35,00 MA DUT055 Nederlands niveau 1 - overdag wo :30 11: ,00 185,00 35,00 RO DUT080 Nederlands niveau 1 - overdag ma :30 11: ,00 185,00 35,00 RO DUT085 Niveau 2 Nederlands niveau 2 ma :30 19: ,25 180,00 35,00 MA DUT105 Nederlands niveau 2 ma :00 21: ,25 180,00 35,00 GEM DUT110 Nederlands niveau 2 do :30 21: ,25 180,00 35,00 RO DUT115 Nederlands niveau 2 do :10 20: ,25 180,00 35,00 MA DUT120 Nederlands niveau 2 - avond - intensief ma :15 20: ,00 185,00 35,00 RO DUT160 Nederlands niveau 2 - overdag ma :30 11: ,00 185,00 35,00 RO DUT180 Nederlands niveau 2 - overdag wo :30 11: ,00 185,00 35,00 RO DUT185 Niveau 3 Nederlands niveau 3 di :15 21: ,50 215,00 35,00 MA DUT210 Nederlands niveau 3 di :30 21: ,25 195,00 35,00 RO DUT220 Nederlands niveau 3 ma :30 19: ,25 195,00 35,00 GEM DUT240 Nederlands niveau 3 - avond - intensief ma :15 20: ,00 197,00 35,00 RO DUT260 Nederlands niveau 3 - overdag wo :30 11: ,25 207,00 35,00 RO DUT280 Niveau 4 Nederlands niveau 4 ma :00 21: ,50 215,00 35,00 MA DUT310 Nederlands niveau 4 di :45 20: ,50 215,00 35,00 MA DUT315 Nederlands niveau 4 - overdag wo :30 11: ,25 207,00 35,00 RO DUT381 Niveau 5 Nederlands niveau 5 (conversatie) do :15 21: ,25 180,00 7,50 MA DUT410 Nederlands niveau 5 (conversatie) ma :00 20: ,25 180,00 7,50 MA DUT420 english program > 11 Niveau 6 Nederlands niveau 6 (conversatie) do :00 20: ,25 180,00 7,50 MA DUT510 Nederlands niveau 6 (conversatie) ma :15 21: ,25 180,00 7,50 MA DUT520 Dutch short stay Going Dutch at work ma :30 20: ,50 112,00 45,00 MA DUT800 ENGLISH PROGRAM English for foreigners - level 1 and/or level 2 ma :00 21: ,50 230,00 70,00 MA ENG010

12 gezondheid & beweging kunst & cultuur ontwikkeling vaardigheden > 12 GEZONDHEID & BEWEGING Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ010 BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ020 BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ030 BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ040 BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ045 EFT, workshop di :00 22:00 1 3,00 22,00 2,00 MA GEZ100 Hoog-gevoelig, wat nu? do :00 22:00 1 3,00 22,00 2,50 MA GEZ120 Reiki do :00 22:00 3 3,00 61,00 7,50 MA GEZ150 Introductieworkshop Mindfulness ma :30 21:30 1 2,00 10,00 - MA GEZ170 Aandachttraining Mindfulness ma :30 21:30 8 2,00 128,00 30,00 MA GEZ172 Aandachttraining Mindfulness ma :30 21:30 8 2,00 128,00 30,00 MA GEZ175 KUNST EN CULTUUR Chinese Cultuur do :45 22: ,25 94,00 10,00 MA KCU075 Luisteren naar Klassieke Muziek do :30 21:30 3 2,00 45,00 i.o. MA KCU090 Luisteren naar Klassieke Muziek do :30 21:30 3 2,00 45,00 i.o. MA KCU095 Kunst en architectuur -1- uit de periode di :15 16: ,00 113,00 13,00 GEM KCU150 Kunst en architectuur -2- uit de periode di :15 16: ,00 131,00 15,00 GEM KCU160 Geschiedenis van de Nederlandse kunst wo :30 11:30 8 2,00 96,00 10,00 GEM KCU178 Inleiding in de Kunstgeschiedenis: de Oudheid do :30 21:30 8 2,00 96,00 10,00 MA KCU180 Inleiding in de Kunstgeschiedenis: de Middeleeuwen do :30 21:30 8 2,00 96,00 10,00 MA KCU185 Heiligen, Muzen en Lustobjecten zijn Vrouwen in de Kunst wo :30 11:30 8 2,00 96,00 10,00 GEM KCU215 Schotland, een land om verliefd op te worden wo :30 11:00 4 1,50 30,00 - GEM KCU230 ONTWIKKELING Boekbespreking, s avonds di :30 21:30 6 2,00 88,00 boeken MA ONT100 Kruiden in onze directe omgeving di :30 21:30 6 2,00 88,00 12,00 MA ONT200 Oervoeding, moestuinieren en de vergeten groenten di :30 21:30 3 2,00 45,00 10,00 MA ONT250 Reïncarnatieleer di :00 21:00 1 2,00 8,00 0,00 MA ONT270 Sterrenkunde di :30 21:30 5 2,00 71,00 i.o. MA ONT300 Uitzicht door inzicht di :30 21:45 5 2,25 80,00 - MA ONT330 VAARDIGHEDEN Assertiviteit, basis ma :00 21:30 7 2,50 122,00 15,00 MA VAA015 Bewust beïnvloeden di :30 22:00 3 2,50 55,00 - MA VAA039 Bewust beïnvloeden di :30 22:00 3 2,50 55,00 - MA VAA040 Budgetteren do :00 21:00 2 2,00 27,00 3,00 MA VAA060 Gelaatkunde, praktijkcursus gezicht lezen di :30 21:30 5 2,00 73,00 10,00 MA VAA200 Je innerlijke gelaat di :30 21:30 4 2,00 65,00 10,00 MA VAA210 Kies kleur en stijl bewust di :00 21:00 3 2,00 45,00 8,00 MA VAA300 Crisis in de kledingkast di :00 21:00 1 2,00 18,00 2,00 MA VAA320 Lichaamstaal en non verbale communicatie di :30 21:30 3 2,00 45,00 8,00 MA VAA450 Maak kennis met NLP di :30 22:00 8 2,50 130,00 8,00 MA VAA500 Ontdek uw talenten en werk ermee za :30 12:00 5 2,50 113,00 15,00 GEM VAA620 Digitale Desorganisatie di :00 21:00 1 2,00 18,00 - MA VAA630 Spreken in het openbaar - basiscursus za :00 12:00 7 2,00 126,00 5,00 GEM VAA700 Spreken in het openbaar - master class za :00 12:30 4 2,50 126,00 5,00 GEM VAA710

13 creatief lezingen & excursie CREATIEF Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code Basisfotografie, een verkenning do :30 21: ,00 180,00 5,00 MA CRE040 Binnenhuisarchitectuur di :30 21:30 6 2,00 80,00 15,00 MA CRE050 Feng Shui di :30 21:30 3 2,00 45,00 10,00 MA CRE140 Kalligrafie voor beginners ma :30 21: ,00 120,00 15,00 MA CRE200 Kalligrafie, gevorderden do :30 21:30 8 2,00 96,00 15,00 MA CRE205 Kalligrafie, kennismakingscursus ma :30 21:30 3 2,00 45,00 15,00 MA CRE210 Tekenen beginners en gevorderden do :45 11:45 8 2,00 108,00 5,00 GEM CRE445 Portret tekenen do :45 11:45 3 2,00 45,00 15,00 GEM CRE450 Acryl schilderen di :30 22:00 8 2,50 135,00 10,00 IMG CRE471 Aquarelleren ma :30 22:00 8 2,50 135,00 10,00 IMG CRE473 Acryl schilderen do :00 12:30 8 2,50 135,00 10,00 IMG CRE474 LEZINGEN en EXCURSIE Vrienden VUE, 6 Lezingen in het AG (doorlopend) di :00 22:00 6 2,00 20,00 0,00 AG VUE010 6 Lezingen in het AG (eenmalig) di :00 22:00 6 2,00 23,00 0,00 AG VUE015 Dordrecht, op een na oudste stad van Holland wo :30 11:30 1 2,00 8,00 0,00 GEM XLE040 Dordrecht - excursie wo :00 18:00 1 9,00 20,00 0,00 STA XLE041 Voor meer lezingen zie onze website: vu-eindhoven.nl PLATTEGROND VAN EINDHOVEN AG Academisch Genootschap, Parklaan 93 VUE Kantoor Volksuniversiteit, Emmasingel 22 MA Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 RO Buurtcentrum De Rondweg, Camphuysenstraat 1 GEM Buurthuis De Ronde, Tongelresestraat 146 IMG Voorterweg 150A, Eindhoven > 13 Volksuniversiteit Eindhoven

14 ALGEMENE CURsUsINFORMATIE EN voorwaarden Cursussen gaan door wanneer een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. U ontvangt dan een bevestiging per . Wanneer een cursus niet doorgaat, krijgt u daarvan circa 1 week voor aanvang van de cursus bericht. Ook indien de cursus is volgeboekt, krijgt u hierover bericht via de . Wanneer lessen uitvallen, worden deze in overleg met de docent later ingehaald. Adressen van de (school)locaties Academisch Genootschap, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven (alleen lezingen) Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11, 5615JS Eindhoven Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1, 5615 KS Eindhoven Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146, 5613 DP Eindhoven Atelier, Voorterweg 150A, 5611 TS Eindhoven Inschrijvingsprocedure U kunt zich inschrijven door het invullen van het registratieformulier op onze website of door het invullen van het aanmeldformulier achter in dit boekje. Lesmateriaal Lesmateriaal zoals boeken dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Deze kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Betaling Het cursusgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. U betaalt pas wanneer de cursus door kan gaan en u daarvan een bevestiging heeft ontvangen. De wijze van betaling geschiedt door middel van een eenmalige machtiging. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. U bent ingeschreven als de betaling geregeld is. Voor het sturen van een bedrijfsfactuur wordt 20,- per persoon in rekening gebracht voor administratiekosten. Al onze prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve meldingen. > 14 Informatieavond voor taalcursussen woensdag 27 augustus, Van Maerlantlyceum Annulering en Restitutie Annulering moet schriftelijk gebeuren en kan kosteloos tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Binnen twee weken voor aanvang van de cursus is restitutie mogelijk onder aftrek van 20,- administratiekosten. Wanneer de lessen begonnen zijn is restitutie is niet meer mogelijk. Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld. Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld wordt in zo n geval volledig gerestitueerd. Aansprakelijkheid Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten. Vragen, suggesties, opmerkingen en klachten Veel vragen en antwoorden kunt u vinden op onze website bij veel gestelde vragen (faq). Hebt u een andere vraag, suggestie, opmerking of klacht over de gang van zaken betreffende de door de Volksuniversiteit Eindhoven (VUE) georganiseerde activiteiten? Meldt u dit dan telefonisch of door het schrijven van een mail aan mevrouw H. van Spaendonck coördinator van de VUE. Nieuwsbrief Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via onze website! CURsUssEN OP MAAT Naast de vele talencursussen organiseert de VUE ook cursussen op maat voor bedrijven. We kunnen u daar vrijblijvend over informeren. CURsUssEN BIj voldoende BELANGsTELLING Wanneer er belangstelling is voor cursussen die niet aangeboden worden, kunnen we deze gaan organiseren zoals bijvoorbeeld een cursus sollicitatietraining.

15 AANMELdINGsFORMULIER ACTIvITEITEN / donateurschap Naam/voorletters: Adres: Postcode: Telefoon privé: Opleiding: lbo vmbo havo vwo mbo hbo universiteit m/v Plaats: Mobiel: AKTIvITEIT vriend van de volksuniversiteit EINdhOvEN Code Titel Prijs Wilt u ons daarnaast steunen als donateur? Word dan vriend Ja, ik word ook Vriend van de Volksuniversiteit Eindhoven à 20,00 (doorlopend) Ja, ik word ook Vriend van de Volksuniversiteit Eindhoven à 23,00 (voor 1 jaar) Betaling / Machtiging: Ondergetekende machtigt de Volksuniversiteit Eindhoven het bedrag van eenmalig van zijn/haar rekeningnummer af te schrijven. IBAN-nr: Naam rekeninghouder: Datum: Handtekening: > 15 Ondergetekende gaat akkoord met de cursusvoorwaarden en geeft toestemming aan de Stichting de Volksuniversiteit Eindhoven om deze incasso te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. (De cursusvoorwaarden staan op blz. 14 en op onze website onder het kopje Algemeen.) Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken binnen 8 weken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Opsturen naar: Eindhovense Volksuniversiteit Emmasingel 22, 5611 AZ Eindhoven

16 Eindhovense Volksuniversiteit Emmasingel AZ Eindhoven Tel.nr.:

www.utnws.utwente.nl Massaal op glad ijs werk voor afstudeerders faculteit ctw, inzet van kennis UT in zee met nieuwe Twentse autofabrikant

www.utnws.utwente.nl Massaal op glad ijs werk voor afstudeerders faculteit ctw, inzet van kennis UT in zee met nieuwe Twentse autofabrikant weekblad van de Universiteit Twente nummer 03 Donderdag 22 januari 2009 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 5 14 Honoursstudenten presenteren boek Massaal op glad ijs De filosofie van het kijken naar

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 1 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA 2014-2015. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 2 Inhoud Wat is de Alliance Française? 3 Hoe zijn de cursussen opgezet? 4 Onze

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Cursus Omschrijving Groep Toets

Cursus Omschrijving Groep Toets Cursus Omschrijving Groep Toets Arbeidsverzuim praktische benadering Arbeidsverzuim Verdieping Studieduur: 1 uur (met verdiepingsstof 2,5 uur) Een praktische benadering van het onderwerp arbeidsverzuim

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Hersens, handen en historie

www.utnws.utwente.nl Hersens, handen en historie weekblad van de Universiteit Twente nummer 12 Donderdag 2 april 2009 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 7 14 CvB volgt architect bij keuze kunstenaar Hersens, handen en historie Zwarte band als bekroning

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS 02 03 Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA 07 07 08 VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR 16 10 WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? 16 20 VERSLAG FLOW TRADERS LUNCHLEZING VALUE BELEGGING

Nadere informatie

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 Kinderen van God Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 In zijn brief aan de christenen van Efese schrijft de heilige apostel Paulus de volgende zin: Hij (God) heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd

Nadere informatie

Oog. voor u. Artikel. In dit nummer THEMA. Nieuws van het bestuur... en diversen

Oog. voor u. Artikel. In dit nummer THEMA. Nieuws van het bestuur... en diversen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 7 Nummer 4 In dit nummer THEMA Oog voor Kunst: Kunst(ige) Ogen of de Kunst van het Zien? De technicus & De kunstenaar Artikel Collectie

Nadere informatie

Generaties en de strijd tegen taalbarrieres

Generaties en de strijd tegen taalbarrieres Generaties en de strijd tegen taalbarrieres H.A. Becker Grijze Wijzen Emeriti aan het woord 2001 deel 3 Generaties en de strijd tegen taalbarrieres H.A. Becker 9 april 2001 Bureau Studium Generale Faculty

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

N I E U W S. www.utnws.utwente.nl. Dit is een levenslange passie

N I E U W S. www.utnws.utwente.nl. Dit is een levenslange passie weekblad van de Universiteit Twente nummer 18 donderdag 7 juni 2007 UT N I E U W S Wij zijn er voor de studenten www.utnws.utwente.nl 2 8 10/11/12 Dit is een levenslange passie SPECIAL Kraakbeen op kweek

Nadere informatie

NOTHING BEATS WINNING

NOTHING BEATS WINNING NOTHING BEATS WINNING Do you thrive on outsmarting your competition? Flow Traders is looking for Junior Traders with excellent mathematical and analytical skills combined with an interest in global financial

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie