INFORMATIE-AVOND. voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE-AVOND. voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van 19.00 21.00 uur."

Transcriptie

1

2 INhOUdsOPGAvE Blz. Kantooradres 2 Openingstijden kantoor 2 Algemene Informatie 2 Vakanties 2 Lezingen AG 3 Excursie 6 Informatieavond Taalcursussen 7 Activiteiten Talen 7 Dutch for foreigners 10 English program 11 Gezondheid en Beweging 12 Kunst en Cultuur 12 Ontwikkeling 12 Vaardigheden 12 Creatief 13 Lezingen en Excursie 13 Cursusinformatie en voorwaarden 14 Vragen, suggesties, klachten 14 Adressen schoollocaties 14 Vriend worden 15 Aanmeldingsformulier 15 Kantooradres: Eindhovense Volksuniversiteit Emmasingel 22, 5611 AZ Eindhoven Tel.nr.: Openingstijden van het kantoor: Het kantoor is telefonisch bereikbaar van uur op maandag t/m donderdag [buiten vakanties]. Bezoek uitsluitend na voorafgaande telefonische afspraak. Zakelijke gegevens: IBAN: NL45RABO BIC: RABONL2U BTW: B01 KvK: > ALGEMENE INFORMATIE: De Volksuniversiteit Eindhoven is een stichting die een bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van volwassenen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op velerlei terrein, ongeacht de vooropleiding. INsChRIjvEN: LEZINGEN Belangstellenden kunnen een lezing van de Volksuniversiteit, die gehouden wordt in het Academisch Genootschap (AG) zonder opgave vooraf, bijwonen. Zij betalen bij de entree 7,-. Vrienden van de Volksuniversiteit en leden van het AG hebben met hun jaarkaart gratis toegang tot deze lezingen. (Vriend van de VUE bent u voor 20,- per jaar.) Aanmelding als 'Vriend van de VUE' (code VUE010) kan via onze website (vu-eindhoven.nl) of met het inschrijfformulier achter in dit boekje. Deze formulieren machtigen het Bestuur de contributie jaarlijks te innen. U blijft Vriend van de VUE tot wederopzegging. Afmelding dient schriftelijk of via een mail te geschieden vóór 1 juli bij de administratie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een donateurschap voor 1 jaar. CURsUssEN/WORKshOPs Inschrijven kan via onze website (vu-eindhoven.nl) of met het inschrijfformulier achter in dit boekje. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Circa een week voor aanvang van de cursus/workshop ontvangt u per mail bericht of deze door gaat. Meer cursusinformatie en de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op blz. 14. vakanties: Tijdens de schoolvakanties is het kantoor gesloten. Herfstvakantie: 20 oktober tot en met 26 oktober 2014 Kerstvakantie: 20 december tot en met 4 januari 2015 Krokusvakantie: 14 februari tot en met 22 februari e Paasdag: 6 april 2015 Voorjaarsvakantie: 25 april tot en met 3 mei 2015 Hemelvaart 14 en 15 mei e Pinksterdag: 25 mei 2015 Zomervakantie: vanaf 9 juli 2015 Bestuur volksuniversiteit Eindhoven: Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Medewerkers: Coördinator (Ass)Coördinator Drs. V.J. Brenninkmeijer Mr. T.C.T.M. Andriessen Mr. C.J.H.A.C. Evers Drs. J.H.J. Taphoorn INFORMATIE-AVOND voor TAALCURSUSSEN woensdag 27 augustus van uur. Mevr. H.E.M. van Spaendonck Mevr. W. Groot Wesseldijk

3 Woord van de voorzitter: De Schepping Een watermerk siert de omslag van het programmaboekje Een eerste blik van herkenning zal de aandachtige kijker leiden naar het wereldberoemde fresco op het gewelf van de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad geschilderd door Michelangelo. Treffend is de combinatie met het vorig jaar gekozen nieuwe logo van de Volksuniversiteit, welke de gebruiker de weg moet wijzen in het hier voorliggende programmaboekje of anders gezegd: u wijst iets aan en de Volksuniversiteit reikt u de helpende hand en dat alles met de grootst mogelijke deskundigheid. Kennis en vaardigheden worden aangereikt door deskundige docenten, zodat de sluimerende ontwikkeling van cursisten opnieuw gestimuleerd wordt. Deze moderne schepping van de Volksuniversiteit zal een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van cursisten. Het bestuur van de Volksuniversiteit Eindhoven wenst u bij deze schepping veel genoegen in het komende cursusjaar. V.J. Brenninkmeijer, voorzitter bestuur LEZINGEN OORZAAK EN ThERAPIE IN de GENEEsKUNdE Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 23 september 2014 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Jan Ramakers Er komen steeds meer chronische aandoeningen en zieken, waarbij vrijwel altijd de biochemische oorzaak van de aandoening onbekend blijft. Inmiddels telt Nederland 5,4 miljoen [!!] mensen met een chronische aandoening dat is bijna 1/3 van de bevolking]. De gezondheid verder in het leven wordt in toenemende mate slechter. Door een andere wijze van benadering in biochemisch denken [paradigmawisseling], kan de werkelijke oorzaak van aandoeningen - zoals voor migraine, hartinfarct, verhoogd cholesterol en osteoporose -, vaak logisch en eenvoudig worden verklaard, en ook de biochemisch daarbij passende therapie. Jan Ramakers was 27 jaar als klinisch chemicus werkzaam in het voormalige Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. Tijdens zijn emeritaat schreef hij het boek: Oorzaak en therapie in de geneeskunde. LEONARdO da vinci, KUNsTENAAR EN INGENIEUR, EEN GENIE Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 14 oktober 2014 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Erik Mulder Een van de duizenden handschriften die Leonardo ons heeft nagelaten, is een vel met aantekeningen, geschreven van rechts naar links en in het voor Leonardo gebruikelijke spiegelschrift. Midden op dat vel met zijn bespiegelingen stopt de tekst plotseling en Leonardo geeft zelf aan waarom hij stopt: omdat de soep koud wordt. Verdiept in diepgaande studies laat dit juweeltje van huiselijk detail zien hoe ook Leonardo niet kan ontsnappen aan de alledaagsheid van het bestaan. Maar wat voor een bestaan: iemand die de maker is van het beroemdste schilderij ter wereld (zijn Mona Lisa, hier afgebeeld), iemand die rijdende voertuigen ontwerpt, iemand die de vlucht van vogels bestudeert om te leren hoe een mens kan vliegen, iemand die een vliegtuig ontwerpt. Ir Erik Mulder MA is ingenieur en kunsthistoricus. Hij is gespecialiseerd in de kunst van de renaissance in Italië. > 3

4 LEvENsLANG LEREN EN PERMANENTE EdUCATIE Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 18 november 2014 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Herman Bouma Mensen kunnen hun leven lang leren. Ze kunnen dat niet alleen, ze doen dat ook, tenzij ze ziekten krijgen die het geheugen aantasten. Hier zal met name besproken worden wat er aan het leren verandert bij toenemende leeftijd. Educatie is het georganiseerde proces om groepen mensen bepaalde kennis of vaardigheden te leren. We doen dat vooral voor de jeugd, maar ook wel in het beroep. Permanente educatie is dan de manier om ieder steeds de mogelijkheid te geven om bij te leren. Dat is vooral van belang als kennis snel veroudert en de maatschappij om ons heen steeds nieuwe eisen stelt. Dat is nu zeker het geval. Door innovaties van de technologie en de bloei van de wetenschappen verandert de wereld in hoog tempo. Ongeveer 20 jaar geleden was er nog geen Internet en 5 jaar geleden nog geen tablet of smartphone. In bijna elk wetenschapsgebied is er grote vooruitgang. Dat vraagt om permanente educatie als ondersteuning van het levenslange leren. Besproken zal worden wat er nu van permanente educatie terecht komt en welke organisaties daarin actief zijn. Herman Bouma (Harderwijk,1934) studeerde natuurkunde en deels geneeskunde in Utrecht. Hij promoveerde in 1965 aan de TUE op een proefschrift over lichtreacties van de oogpupil. Hij deed jarenlang onderzoek in de visuele perceptie en daaraan verbonden eisen aan apparatuur, speciaal naar de visuele aspecten van het leesproces. In 1978 werd hij benoemd tot directeur van het IPO en tevens tot deeltijd hoogleraar aan de TUE in de menselijke perceptie en informatieleer. In 1994 ging hij bij Philips met pensioen en bleef hij aan de TUE verbonden, speciaal voor het nieuwe vakgebied Gerontechnologie: techniek voor ouderen. dai GRECI AI NORMANNI Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 20 januari 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Marc Permeke In de Sicilië lezing Dai Greci ai Normanni zal Marc Permeke ingaan op de cultuurhistorische ontwikkeling van de Griekse kolonisatie tot en met de Monarchia Sicula van de Normandiërs (12e eeuw). Wat waren de beweegredenen van bv. de Feniciërs/Carthagers, Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Saracenen en de Normandiërs om zich op Sicilië te vestigen? In hoeverre is hun cultuur vermengd met de vorige culturen en wat is er anno 2015 nog van over? Middels een bezoek aan de belangrijkste overblijfselen van deze culturen krijgt men een goed beeld van de cultuurtoeristische hoogtepunten van Sicilië. Deze presentatie is bedoeld als een algemene oriëntatie voor geïnteresseerden, maar ook als een uitstekende gelegenheid om een eventueel bezoek aan het eiland te overwegen (privé of in een groep). Marc Permeke was tot aan zijn pensionering in 2012 werkzaam als hogeschooldocent Management Toerisme aan de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Daar heeft hij zich o.m. beziggehouden met cultuurtoerisme, kunstgeschiedenis, reisbegeleiding en de organisatie en begeleiding van talloze studiereizen in Europa. Hij verbleef ruim drie jaar in Rome ( ), waarna hij van 1980 tot eind 1983 op Sicilië als gids culturele reizen heeft begeleid. > 4

5 25 jaar systems ENGINEERING, Parallelle processen in machines en fabrieken Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Vrijdag 27 februari 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Koos Rooda In de afgelopen decennia was het ontwerpen van werktuigbouwkundige systemen zoals machines en fabrieken nog een ambachtelijk gebeuren. Sinds de 80-er jaren van de vorige eeuw heeft het ambachtelijk gebeuren zich ontwikkeld tot een ingenieurswetenschap waarbij het gebruik van modellen een essentiële plaats heeft ingenomen. In deze voordracht ligt het accent op het gebruik van modellen voor het berekenen en analyseren van doorlooptijden in industriële en service systemen. Een eerste voorbeeld betreft de doorlooptijd van wafers in een halfgeleider fabriek. Een tweede voorbeeld is de doorlooptijd (wachttijd plus behandeltijd) van patiënten in een ziekenhuis. Wat bepaalt de doorlooptijd in een dergelijke situatie? Een derde voorbeeld is de doorlooptijd van DNA monsters in een diagnose systeem. In alle voorbeelden zal getoond worden hoe de analyses van de doorlooptijd gebruikt kunnen worden voor het (her-) ontwerp van het systeem. De avond zal worden afgerond met het stellen van vragen en discussie. em.prof.dr.ir. J.E. Rooda, was werkzaam bij de faculteit Werktuigbouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven en haalde in 1971 zijn M.Sc. degree in Food Technology aan de Universiteit van Wageningen. Vervolgens was hij actief op het gebied van Intern Transport Systems van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Twente, waar hij in 1978 promoveerde. In 1985 werd hij hoogleraar in Systems Engineering aan de TU/e. OEZBEKIsTAN, EEN LANd OM IN WEG TE dromen Locatie: Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven Dinsdag 31 maart 2015 Aanvang: uur / 7,-- (vrienden vue en leden AG gratis) lezing door Aad Engelfriet Ca 2000 jaar verbindt de legendarische Zijderoute China met het Westen. Alleen al haar naam wekt dromen op van karavanen, kostbare stoffen en oriëntaalse kruiden. Prachtige bouwwerken voorzien van kunstige ornamenten en mozaïeken zijn stille getuigen van de oude stad Samarkand, meer dan 2750 jaar geleden door de Perzen gesticht en daarmee één van de oudste nog bewoonde steden ter wereld! In Bukhara vind je typisch Islamitische Architectuur! Bukhara is ook de stad van wijsheid en kennis en door de eeuwen heen heeft het altijd een aantrekkingskracht gehad op kunstenaars en geleerden. In Shakhrisabz ontmoette Alexander de Grote zijn latere vrouw Roxana en werd de grote veroveraar Timoer Lenk geboren. Timoer Lenk beschouwde zich als de opvolger van o.m. Dzjengis Khan. Indrukwekkende monumenten, waaronder het Ak Saray zomerpaleis van Timoer en het mysterieuze Dor-us-Saodat mausoleum herinneren aan het grootse verleden. En dan Khiva, een in authentieke staat teruggebrachte woestijnstad. De oude nog ommuurde binnenstad Itchan Kala, een Unesco Werelderfgoed, is het best intact gebleven van Oezbekistans beroemde steden! Aad Engelfriet heeft als reisleider reizen begeleid naar Oezbekistan en beschikt daardoor over een uitgebreide kennis van het land. Na zijn loopbaan bij Philips begeleidt de in Rotterdam geboren Aad Engelfriet vanaf 2004 cultureel historische reizen door o.m. China, Mongolië, Rusland en Oezbekistan. Daarnaast is hij stadsgids voor ca. 20 steden in Nederland en Vlaanderen. > 5

6 lezing & excursie dordrecht, OP EEN NA OUdsTE stad van holland Locatie: Buurtcentrum de Ronde Tongelresestraat 146 EINdhOvEN Woensdag 15 april 2015 Aanvang: 9.30 uur uur lezing door Aad Engelfriet Code: XLE040 Kosten: 8,- Op Geertruidenberg na is Dordrecht de oudste stad van Holland. Een gezellige stad, die zowel op staatkundig als op kerkelijk gebied van grote betekenis is geweest voor het ontstaan van de Nederlandse staat. In Dordrecht vond in 1572 de eerste vrije Statenvergadering plaats en zo'n 45 jaar later de Nationale Synode die de inrichting van de Nederlandse Protestantse Kerk regelde. Ook kwamen uit Dordrecht beroemde mensen zoals de gebroeders De Witt. In de lezing besteden we aandacht aan locaties en gebeurtenissen die we tijdens de hieronder beschreven excursie tegen gaan komen. Op de excursiedag reizen we per trein vanuit Eindhoven naar Rotterdam. Hieronder staat de excursie naar Dordrecht beschreven. Uw docent en begeleider van de excursie: Dhr. A. Engelfriet Aad Engelfriet begeleidt vanaf 2004 cultureel historische reizen door o.m. China. Daarnaast is hij stadsgids voor een 20 steden in Nederland en Vlaanderen. excursie ZO BENT U NOG NOOIT NAAR dordrecht GEGAAN Aanvang: 9.00 uur uur Code: XLE041 Kosten: 20,- Woensdag 22 april 2015 Begeleider Aad Engelfriet Op de excursiedag reizen we per trein vanuit Eindhoven naar Rotterdam voor een heerlijke 1 uur durende vaartocht naar Dordrecht en arriveren daar via het water bij de Groothoofdpoort, de imposante toegang tot de stad. We wandelen dan langs Het Hof waar de eerste vrije Statenvergadering plaatsvond en waar Willem van Oranje eens zijn huwelijk vierde. Ook bekijken we de Hollandse Munt, de oude haven en een rustiek ho e. Ook aandacht voor Vincent van Gogh die in Dordrecht geinspireerd werd om schilder te worden. In de stad gaan we natuurlijk ook op zoek naar het smalste huis van Holland en naar het oudste huis! En natuurlijk bekijken we het Dordtse Manneken Pis! Excursie: hele dag, eerste trein uit Eindhoven na 9.00u, ca 18.00u terug in Eindhoven. Per trein naar Rotterdam, tram naar waterbus, per waterbus in 1 uur varen naar Dordrecht, na lunch stadswandeling ca 2 uur, bus naar NS Dordrecht, per NS terug naar Eindhoven. Exacte reis details horen de deelnemers tijdens de lezing, deelnemers voor alleen excursie worden geïnformeerd / en. De kosten van het openbaar vervoer en de lunch zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor het reizen in Rotterdam en Dordrecht en de vaartocht naar Dordrecht is een OV chipkaart zeer aan te bevelen! > 6 Uw docent en begeleider van de excursie: Dhr. A. Engelfriet Aad Engelfriet begeleidt vanaf 2004 cultureel historische reizen door o.m. China. Daarnaast is hij stadsgids voor een 20 steden in Nederland en Vlaanderen.

7 CURsUsOvERZIChTEN Cursusbeschrijvingen vindt u op onze website: vu-eindhoven.nl In dit overzicht worden de activiteiten ingedeeld in 9 categorieën: 1 Talen, circa 120 vreemde-taal cursussen. 2 Dutch for foreigners, different levels 3 English program, English for foreigners 4 Gezondheid en beweging zoals BLS en AED, Mindfulness, EFT 5 Kunst en Cultuur zoals Kunstgeschiedenis 6 Ontwikkeling zoals Boekbespreking, Levensbeschouwing, Voeding,Sterrenkunde 7 Vaardigheden zoals Communicatie, Persoonlijke effectiviteit INFORMATIE-AVOND voor TAALCURSUSSEN en cursussen NEDERLANDS (controleer op de website of uw docent aanwezig is) 8 Creatief zoals Fotografie, kalligrafie, tekenen, schilderen, interieur en stijl 9 Lezingen en excursie naar Dordrecht Locaties (met de codes uit het overzicht) waar de activiteiten worden georganiseerd: AG Academisch Genootschap, Parklaan 93 Eindhoven MA Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven RO Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1 Eindhoven GEM Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146 Eindhoven IMG Voorterweg 150A Eindhoven woensdag 27 augustus van uur. Pleincollege Van Maerlant, Van Maerlantlaan 11, Eindhoven Op deze avond kunt u met docenten spreken om het juiste startniveau te bepalen. talen TALEN Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code ARABISCH Arabisch, niveau 1 do :00 20: ,50 205,00 15,00 MA TAL003 Arabisch, niveau 2 do :30 22: ,50 205,00 15,00 MA TAL005 CHINEES Chinees, niveau 1 do :00 20: ,50 225,00 35,00 MA TAL015 Chinees, niveau 2 do :00 20: ,50 205,00 10,00 MA TAL018 DUITS Duits niveau 1 di :00 20: ,25 171,00 19,00 MA TAL025 Duits niveau 2 di :30 21: ,25 171,00 19,00 MA TAL028 Duits niveau 3 di :00 20: ,25 171,00 19,00 MA TAL030 Duits, conversatie ma :00 20: ,25 171,00 5,00 MA TAL045 > 7 ENGELS Engels niveau 1 ma :05 22: ,00 131,00 65,00 MA TAL055 Engels niveau 2 ma :55 19: ,00 131,00 65,00 MA TAL060 Engels niveau 3 ma :05 21: ,00 131,00 65,00 MA TAL065 Engels niveau 4 ma :00 20: ,00 131,00 65,00 MA TAL067 English, conversation beginners ma :00 20: ,25 167,00 5,00 MA TAL070 English, conversation pre intermediate ma :15 21: ,25 167,00 5,00 MA TAL072 English, conversation intermediate di :00 20: ,50 189,00 5,00 MA TAL075 English, conversation advanced di :30 22: ,50 189,00 5,00 MA TAL080 English speaking skills level 1 - daytime autumn ma :00 14: ,25 98,00 5,00 RO TAL085 English speaking skills level 2 - daytime autumn ma :15 15: ,25 98,00 5,00 RO TAL086 English speaking skills level 1 - daytime winter ma :00 14: ,25 98,00 5,00 RO TAL087 English speaking skills level 2 - daytime winter ma :15 15: ,25 98,00 5,00 RO TAL088

8 talen FRANS Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code Frans niveau 1 - overdag do :30 14: ,25 180,00 75,00 GEM TAL093 Frans niveau 1 ma :05 22: ,00 131,00 75,00 MA TAL095 Frans niveau 2 di :45 20: ,25 171,00 75,00 MA TAL098 Frans niveau 3 ma :50 19: ,00 131,00 75,00 MA TAL100 Frans niveau 4 do :00 20: ,00 131,00 75,00 MA TAL105 Frans niveau 6 ma :00 20: ,50 205,00 70,00 MA TAL115 Frans niveau 8 do :10 21: ,00 131,00 75,00 MA TAL120 Frans, conversatie 1 - overdag do :45 16: ,50 205,00 10,00 GEM TAL121 Frans, muzikale conversatie ma :00 21: ,00 131,00 10,00 MA TAL123 Frans, conversatie algemeen di :00 21: ,25 171,00 10,00 MA TAL125 GRIEKS (NIEUW) Grieks (nieuw) niveau 1 do :10 20: ,50 225,00 85,00 MA TAL140 Grieks (nieuw), gevorderden do :40 22: ,50 225,00 35,00 MA TAL145 HONGAARS Hongaars, niveau 1-2 do :35 22: ,50 225,00 35,00 MA TAL150 Hongaars, niveau 3 do :00 20: ,50 225,00 35,00 MA TAL151 INDONESISCH Indonesisch, niveau 1 do :30 22: ,50 171,00 10,00 MA TAL155 Indonesisch, niveau 2 do :00 20: ,50 171,00 5,00 MA TAL160 nieuw: dit jaar meer taalcursussen overdag > 8 ITALIAANS Italiaans niveau 1 - overdag do :30 15: ,00 175,00 69,00 GEM TAL170 Italiaans niveau 1, intensief do :30 20: ,00 302,00 69,00 MA TAL173 Italiaans niveau 1 ma :30 19: ,00 131,00 69,00 MA TAL174 Italiaans niveau 2 di :00 20: ,00 131,00 69,00 MA TAL175 Italiaans niveau 2, intensief ma :30 21: ,00 302,00 69,00 MA TAL177 Italiaans niveau 3 do :00 21: ,00 131,00 69,00 MA TAL180 Italiaans niveau 3 do :00 22: ,00 131,00 69,00 MA TAL185 Italiaans niveau 4 di :00 22: ,00 131,00 5,00 MA TAL187 Italiaans, conversatie di :00 21: ,00 131,00 5,00 MA TAL190 Italiaans, conversatie overdag do :30 16: ,00 175,00 5,00 GEM TAL191 Italiaans, vakantiecursus ma :00 20:30 6 1,50 59,00 21,00 RO TAL195 JAPANS Japans, niveau 1 do :00 20: ,25 171,00 50,00 MA TAL210 Japans, niveau 2 ma :00 20: ,25 171,00 50,00 MA TAL213 Japans, niveau 3 do :30 21: ,25 171,00 50,00 MA TAL215 NOORS Noors niveau 1 do :30 21: ,25 171,00 117,00 MA TAL330 Noors niveau 2 ma :30 21: ,25 171,00 117,00 MA TAL333 Noors niveau 4 ma :00 20: ,25 171,00 93,00 MA TAL335 Noors, voor gevorderden, conversatie do :00 20: ,25 171,00 98,00 MA TAL345 POOLS Pools, niveau 1 do :00 21: ,50 205,00 25,00 MA TAL350 Pools, niveau 2 ma :35 22: ,50 205,00 20,00 MA TAL353 Pools, niveau 3 ma :55 20: ,50 205,00 20,00 MA TAL355

9 talen PORTUGEES Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code Portugees, niveau 1 do :00 20: ,50 205,00 50,00 MA TAL360 Portugees, niveau 2 do :30 22: ,50 205,00 50,00 MA TAL365 RUSSISCH Russisch, niveau 1 di :00 20: ,50 225,00 55,00 MA TAL375 Russisch, niveau 2 di :00 20: ,50 205,00 55,00 MA TAL383 Russisch, niveau 3 di :30 22: ,50 205,00 55,00 MA TAL385 Russisch, niveau 5 di :30 22: ,50 205,00 75,00 MA TAL387 Russisch, niveau 6 ma :00 20: ,50 205,00 65,00 MA TAL388 Russisch, niveau 9 ma :30 22: ,50 225,00 i.o. MA TAL391 SPAANS Spaans niveau 1 di :00 21: ,00 131,00 69,00 MA TAL405 Spaans niveau 1 - overdag wo :20 11: ,00 175,00 69,00 GEM TAL410 Spaans niveau 1 wo :00 20: ,00 131,00 69,00 RO TAL412 Spaans niveau 1, intensief do :00 21: ,00 302,00 69,00 MA TAL415 Spaans niveau 2 ma :00 22: ,00 131,00 69,00 MA TAL420 Spaans niveau 2 - overdag di :15 12: ,00 131,00 69,00 GEM TAL425 Spaans niveau 3 ma :00 21: ,00 131,00 69,00 MA TAL430 Spaans niveau 3 - overdag wo :25 12: ,00 175,00 69,00 GEM TAL435 Spaans niveau 4 wo :00 21: ,00 131,00 69,00 RO TAL455 Spaans niveau 4 - overdag di :00 10: ,00 131,00 69,00 GEM TAL465 Spaans niveau 5 ma :00 20: ,00 131,00 69,00 MA TAL470 Spaans niveau 5 - overdag di :05 11: ,00 131,00 69,00 GEM TAL471 Spaans, conversatie 1 di :00 20: ,00 131,00 15,00 MA TAL475 Spaans, conversatie 1 - overdag wo :15 10: ,00 175,00 15,00 GEM TAL476 Spaans, conversatie niveau 2 di :50 19: ,00 150,00 13,00 MA TAL480 Spaans, vakantiecursus wo :15 21: ,00 61,00 25,00 GEM TAL505 Spaans, verkort do :00 21: ,00 145,00 69,00 MA TAL506 TSJECHISCH Tsjechisch, niveau 1 ma :00 20: ,50 225,00 60,00 MA TAL515 Tsjechisch, niveau 3 ma :30 22: ,50 205,00 40,00 MA TAL520 Tsjechisch, niveau 8 di :00 20: ,50 225,00 27,00 MA TAL531 TURKS Turks niveau 1 - overdag ma :00 11: ,50 250,00 75,00 GEM TAL540 Turks niveau 1 di :45 20: ,25 171,00 75,00 MA TAL545 Turks niveau 2 do :15 21: ,25 171,00 75,00 MA TAL546 Turks niveau 3 do :45 20: ,25 171,00 75,00 MA TAL547 Turks, conversatie 1 do :45 20: ,25 171,00 85,00 MA TAL550 ZWEEDS Zweeds niveau 1 di :30 22: ,50 205,00 85,00 MA TAL555 Zweeds niveau 2 di :00 20: ,50 205,00 85,00 MA TAL560 > 9

10 dutch FOR FOREIGNERs DUTCH for non-dutch speakers Volksuniversiteit Eindhoven offers Dutch courses to foreign adults, who are highly educated. Characteristics of these Dutch courses: > Classes, mainly in the evening, once a week > Small groups > Acceptable course fees > Easy entrance (no intake) > Teachers are enthusiastic professionals. According to the Common European Framework of Reference for Languages, the Dutch program offers six course levels, being: A1 (level 1) real beginners A2 (level 2) elementary beginners B1 (level 3) intermediate B2 (level 4) upper intermediate, conversation C1 (level 5) proficient user, conversation C1+ (level 6) proficient user, conversation Volksuniversiteit Eindhoven provides for these levels: > regular evening courses: the student will learn in a normal learning pace and often also > intensive courses in the evening or during the day: the student will learn Dutch quicker. Volksuniversiteit Eindhoven does not have Civic Integration Courses (inburgeringscursussen). See for more information: the description of each course level at our website. (www.vu-eindhoven.nl) To take part in Dutch courses students must have finished secondary school in their native country; ten years of schooling are essential. For the beginner courses, good knowledge of the English language is required. Most courses start in September, but also there are many courses beginning during the year. Books are not included in the course fees. Actual information and additional new courses you may find at our website: vu-eindhoven.nl New course this year: Going dutch at work It is a short Dutch language and culture course for people, staying some months in the Netherlands or having less time for homework, due to having just started a new job in an English environment. About half of the course time is spent on learning the language, the remainder on Dutch culture. The course allows you to enjoy more your stay in the Netherlands and to understand / speak a bit of Dutch. To follow the courses successfully, it is necessary to attend all lessons (or if not possible, miss only one or two) and make homework for every lesson (about 2 5 hours a week). After having attended 80% of the classes, students may request a certificate and may continue at the next level. However, this certificate is not an official diploma. Questions about your personal language level and course content may be asked to teacher during the information evening Wednesday 27th August 2014 ( h) and through mail. (location Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven) Questions about registration and availability of course places, are to be sent to the administration office of Volksuniversiteit Eindhoven: However, please check our website first, as a lot of extra useful information is there! ENGLIsh PROGRAM Especially for people who do not speak Dutch and would like to study English. The courses English for Foreigners are for people who don't speak a lot of English and who don't speak any Dutch. When you (already) have a good basic understanding of English grammar, you may follow one of the 8 English conversation courses in the evening or during the day. Only English is spoken in the class. See for more information our website. In case you have any suggestions for new courses in English, please let us know by sending a mail to Explanation of course location codes: MA Jacob van Maerlantlaan 11 Eindhoven RO Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1 Eindhoven GEM Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146 Eindhoven > 10

11 dutch for foreigners see page 7 for english conversation courses DUTCH FOR FOREIGNERS Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code DUTCH Niveau 1 Nederlands niveau 1 ma :10 20: ,25 180,00 35,00 MA DUT005 Nederlands niveau 1 ma :35 21: ,25 180,00 35,00 MA DUT010 Nederlands niveau 1 di :15 20: ,25 180,00 35,00 RO DUT015 Nederlands niveau 1 do :15 20: ,25 180,00 35,00 RO DUT020 Nederlands niveau 1 do :35 21: ,25 180,00 35,00 MA DUT025 Nederlands niveau 1 do :30 20: ,50 182,00 35,00 MA DUT050 Nederlands niveau 1 do :15 21: ,50 182,00 35,00 MA DUT055 Nederlands niveau 1 - overdag wo :30 11: ,00 185,00 35,00 RO DUT080 Nederlands niveau 1 - overdag ma :30 11: ,00 185,00 35,00 RO DUT085 Niveau 2 Nederlands niveau 2 ma :30 19: ,25 180,00 35,00 MA DUT105 Nederlands niveau 2 ma :00 21: ,25 180,00 35,00 GEM DUT110 Nederlands niveau 2 do :30 21: ,25 180,00 35,00 RO DUT115 Nederlands niveau 2 do :10 20: ,25 180,00 35,00 MA DUT120 Nederlands niveau 2 - avond - intensief ma :15 20: ,00 185,00 35,00 RO DUT160 Nederlands niveau 2 - overdag ma :30 11: ,00 185,00 35,00 RO DUT180 Nederlands niveau 2 - overdag wo :30 11: ,00 185,00 35,00 RO DUT185 Niveau 3 Nederlands niveau 3 di :15 21: ,50 215,00 35,00 MA DUT210 Nederlands niveau 3 di :30 21: ,25 195,00 35,00 RO DUT220 Nederlands niveau 3 ma :30 19: ,25 195,00 35,00 GEM DUT240 Nederlands niveau 3 - avond - intensief ma :15 20: ,00 197,00 35,00 RO DUT260 Nederlands niveau 3 - overdag wo :30 11: ,25 207,00 35,00 RO DUT280 Niveau 4 Nederlands niveau 4 ma :00 21: ,50 215,00 35,00 MA DUT310 Nederlands niveau 4 di :45 20: ,50 215,00 35,00 MA DUT315 Nederlands niveau 4 - overdag wo :30 11: ,25 207,00 35,00 RO DUT381 Niveau 5 Nederlands niveau 5 (conversatie) do :15 21: ,25 180,00 7,50 MA DUT410 Nederlands niveau 5 (conversatie) ma :00 20: ,25 180,00 7,50 MA DUT420 english program > 11 Niveau 6 Nederlands niveau 6 (conversatie) do :00 20: ,25 180,00 7,50 MA DUT510 Nederlands niveau 6 (conversatie) ma :15 21: ,25 180,00 7,50 MA DUT520 Dutch short stay Going Dutch at work ma :30 20: ,50 112,00 45,00 MA DUT800 ENGLISH PROGRAM English for foreigners - level 1 and/or level 2 ma :00 21: ,50 230,00 70,00 MA ENG010

12 gezondheid & beweging kunst & cultuur ontwikkeling vaardigheden > 12 GEZONDHEID & BEWEGING Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ010 BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ020 BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ030 BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ040 BLS (reanimatie) en AED di :30 21:30 2 2,00 35,00 0,00 MA GEZ045 EFT, workshop di :00 22:00 1 3,00 22,00 2,00 MA GEZ100 Hoog-gevoelig, wat nu? do :00 22:00 1 3,00 22,00 2,50 MA GEZ120 Reiki do :00 22:00 3 3,00 61,00 7,50 MA GEZ150 Introductieworkshop Mindfulness ma :30 21:30 1 2,00 10,00 - MA GEZ170 Aandachttraining Mindfulness ma :30 21:30 8 2,00 128,00 30,00 MA GEZ172 Aandachttraining Mindfulness ma :30 21:30 8 2,00 128,00 30,00 MA GEZ175 KUNST EN CULTUUR Chinese Cultuur do :45 22: ,25 94,00 10,00 MA KCU075 Luisteren naar Klassieke Muziek do :30 21:30 3 2,00 45,00 i.o. MA KCU090 Luisteren naar Klassieke Muziek do :30 21:30 3 2,00 45,00 i.o. MA KCU095 Kunst en architectuur -1- uit de periode di :15 16: ,00 113,00 13,00 GEM KCU150 Kunst en architectuur -2- uit de periode di :15 16: ,00 131,00 15,00 GEM KCU160 Geschiedenis van de Nederlandse kunst wo :30 11:30 8 2,00 96,00 10,00 GEM KCU178 Inleiding in de Kunstgeschiedenis: de Oudheid do :30 21:30 8 2,00 96,00 10,00 MA KCU180 Inleiding in de Kunstgeschiedenis: de Middeleeuwen do :30 21:30 8 2,00 96,00 10,00 MA KCU185 Heiligen, Muzen en Lustobjecten zijn Vrouwen in de Kunst wo :30 11:30 8 2,00 96,00 10,00 GEM KCU215 Schotland, een land om verliefd op te worden wo :30 11:00 4 1,50 30,00 - GEM KCU230 ONTWIKKELING Boekbespreking, s avonds di :30 21:30 6 2,00 88,00 boeken MA ONT100 Kruiden in onze directe omgeving di :30 21:30 6 2,00 88,00 12,00 MA ONT200 Oervoeding, moestuinieren en de vergeten groenten di :30 21:30 3 2,00 45,00 10,00 MA ONT250 Reïncarnatieleer di :00 21:00 1 2,00 8,00 0,00 MA ONT270 Sterrenkunde di :30 21:30 5 2,00 71,00 i.o. MA ONT300 Uitzicht door inzicht di :30 21:45 5 2,25 80,00 - MA ONT330 VAARDIGHEDEN Assertiviteit, basis ma :00 21:30 7 2,50 122,00 15,00 MA VAA015 Bewust beïnvloeden di :30 22:00 3 2,50 55,00 - MA VAA039 Bewust beïnvloeden di :30 22:00 3 2,50 55,00 - MA VAA040 Budgetteren do :00 21:00 2 2,00 27,00 3,00 MA VAA060 Gelaatkunde, praktijkcursus gezicht lezen di :30 21:30 5 2,00 73,00 10,00 MA VAA200 Je innerlijke gelaat di :30 21:30 4 2,00 65,00 10,00 MA VAA210 Kies kleur en stijl bewust di :00 21:00 3 2,00 45,00 8,00 MA VAA300 Crisis in de kledingkast di :00 21:00 1 2,00 18,00 2,00 MA VAA320 Lichaamstaal en non verbale communicatie di :30 21:30 3 2,00 45,00 8,00 MA VAA450 Maak kennis met NLP di :30 22:00 8 2,50 130,00 8,00 MA VAA500 Ontdek uw talenten en werk ermee za :30 12:00 5 2,50 113,00 15,00 GEM VAA620 Digitale Desorganisatie di :00 21:00 1 2,00 18,00 - MA VAA630 Spreken in het openbaar - basiscursus za :00 12:00 7 2,00 126,00 5,00 GEM VAA700 Spreken in het openbaar - master class za :00 12:30 4 2,50 126,00 5,00 GEM VAA710

13 creatief lezingen & excursie CREATIEF Startdatum Begin Eind Lessen Lesuren Lesgeld Lesmat. Locatie Code Basisfotografie, een verkenning do :30 21: ,00 180,00 5,00 MA CRE040 Binnenhuisarchitectuur di :30 21:30 6 2,00 80,00 15,00 MA CRE050 Feng Shui di :30 21:30 3 2,00 45,00 10,00 MA CRE140 Kalligrafie voor beginners ma :30 21: ,00 120,00 15,00 MA CRE200 Kalligrafie, gevorderden do :30 21:30 8 2,00 96,00 15,00 MA CRE205 Kalligrafie, kennismakingscursus ma :30 21:30 3 2,00 45,00 15,00 MA CRE210 Tekenen beginners en gevorderden do :45 11:45 8 2,00 108,00 5,00 GEM CRE445 Portret tekenen do :45 11:45 3 2,00 45,00 15,00 GEM CRE450 Acryl schilderen di :30 22:00 8 2,50 135,00 10,00 IMG CRE471 Aquarelleren ma :30 22:00 8 2,50 135,00 10,00 IMG CRE473 Acryl schilderen do :00 12:30 8 2,50 135,00 10,00 IMG CRE474 LEZINGEN en EXCURSIE Vrienden VUE, 6 Lezingen in het AG (doorlopend) di :00 22:00 6 2,00 20,00 0,00 AG VUE010 6 Lezingen in het AG (eenmalig) di :00 22:00 6 2,00 23,00 0,00 AG VUE015 Dordrecht, op een na oudste stad van Holland wo :30 11:30 1 2,00 8,00 0,00 GEM XLE040 Dordrecht - excursie wo :00 18:00 1 9,00 20,00 0,00 STA XLE041 Voor meer lezingen zie onze website: vu-eindhoven.nl PLATTEGROND VAN EINDHOVEN AG Academisch Genootschap, Parklaan 93 VUE Kantoor Volksuniversiteit, Emmasingel 22 MA Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11 RO Buurtcentrum De Rondweg, Camphuysenstraat 1 GEM Buurthuis De Ronde, Tongelresestraat 146 IMG Voorterweg 150A, Eindhoven > 13 Volksuniversiteit Eindhoven

14 ALGEMENE CURsUsINFORMATIE EN voorwaarden Cursussen gaan door wanneer een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. U ontvangt dan een bevestiging per . Wanneer een cursus niet doorgaat, krijgt u daarvan circa 1 week voor aanvang van de cursus bericht. Ook indien de cursus is volgeboekt, krijgt u hierover bericht via de . Wanneer lessen uitvallen, worden deze in overleg met de docent later ingehaald. Adressen van de (school)locaties Academisch Genootschap, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven (alleen lezingen) Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantlaan 11, 5615JS Eindhoven Buurthuis De Rondweg, Camphysenstraat 1, 5615 KS Eindhoven Buurthuis de Ronde, Tongelresestraat 146, 5613 DP Eindhoven Atelier, Voorterweg 150A, 5611 TS Eindhoven Inschrijvingsprocedure U kunt zich inschrijven door het invullen van het registratieformulier op onze website of door het invullen van het aanmeldformulier achter in dit boekje. Lesmateriaal Lesmateriaal zoals boeken dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Deze kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. Betaling Het cursusgeld moet bij vooruitbetaling worden voldaan. U betaalt pas wanneer de cursus door kan gaan en u daarvan een bevestiging heeft ontvangen. De wijze van betaling geschiedt door middel van een eenmalige machtiging. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. U bent ingeschreven als de betaling geregeld is. Voor het sturen van een bedrijfsfactuur wordt 20,- per persoon in rekening gebracht voor administratiekosten. Al onze prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve meldingen. > 14 Informatieavond voor taalcursussen woensdag 27 augustus, Van Maerlantlyceum Annulering en Restitutie Annulering moet schriftelijk gebeuren en kan kosteloos tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Binnen twee weken voor aanvang van de cursus is restitutie mogelijk onder aftrek van 20,- administratiekosten. Wanneer de lessen begonnen zijn is restitutie is niet meer mogelijk. Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld. Wordt het minimum aantal deelnemers aan een cursus niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. Het cursusgeld wordt in zo n geval volledig gerestitueerd. Aansprakelijkheid Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten. Vragen, suggesties, opmerkingen en klachten Veel vragen en antwoorden kunt u vinden op onze website bij veel gestelde vragen (faq). Hebt u een andere vraag, suggestie, opmerking of klacht over de gang van zaken betreffende de door de Volksuniversiteit Eindhoven (VUE) georganiseerde activiteiten? Meldt u dit dan telefonisch of door het schrijven van een mail aan mevrouw H. van Spaendonck coördinator van de VUE. Nieuwsbrief Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via onze website! CURsUssEN OP MAAT Naast de vele talencursussen organiseert de VUE ook cursussen op maat voor bedrijven. We kunnen u daar vrijblijvend over informeren. CURsUssEN BIj voldoende BELANGsTELLING Wanneer er belangstelling is voor cursussen die niet aangeboden worden, kunnen we deze gaan organiseren zoals bijvoorbeeld een cursus sollicitatietraining.

15 AANMELdINGsFORMULIER ACTIvITEITEN / donateurschap Naam/voorletters: Adres: Postcode: Telefoon privé: Opleiding: lbo vmbo havo vwo mbo hbo universiteit m/v Plaats: Mobiel: AKTIvITEIT vriend van de volksuniversiteit EINdhOvEN Code Titel Prijs Wilt u ons daarnaast steunen als donateur? Word dan vriend Ja, ik word ook Vriend van de Volksuniversiteit Eindhoven à 20,00 (doorlopend) Ja, ik word ook Vriend van de Volksuniversiteit Eindhoven à 23,00 (voor 1 jaar) Betaling / Machtiging: Ondergetekende machtigt de Volksuniversiteit Eindhoven het bedrag van eenmalig van zijn/haar rekeningnummer af te schrijven. IBAN-nr: Naam rekeninghouder: Datum: Handtekening: > 15 Ondergetekende gaat akkoord met de cursusvoorwaarden en geeft toestemming aan de Stichting de Volksuniversiteit Eindhoven om deze incasso te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. (De cursusvoorwaarden staan op blz. 14 en op onze website onder het kopje Algemeen.) Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken binnen 8 weken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Opsturen naar: Eindhovense Volksuniversiteit Emmasingel 22, 5611 AZ Eindhoven

16 Eindhovense Volksuniversiteit Emmasingel AZ Eindhoven Tel.nr.:

2015-2016. Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies

2015-2016. Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies 2015-2016 Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies INhOUdsOPGAvE Blz. Kantooradres 2 Openingstijden kantoor 2 Zakelijke gegevens 2 Stichting VUE Vriend worden, lezingen AG 2 + 13 Inschrijven cursussen

Nadere informatie

MACHTIGING. Hoe werkt de machtiging? Waar stuurt u het formulier naartoe?

MACHTIGING. Hoe werkt de machtiging? Waar stuurt u het formulier naartoe? 8 Hoe werkt de machtiging? MACHTIGING Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming: aan Volksuniversiteit Bergen op Zoom om deze incasso opdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde

Nadere informatie

CURSUSVERZICHT VOORJAAR 2017

CURSUSVERZICHT VOORJAAR 2017 CURSUSVERZICHT VOORJAAR 2017 Cursusnr Cursusnaam Lessen Startdatum Tijd Locatie Prijs TALEN 16-1004 Arabisch beginners 2 12x90 Wo 18-jan-17 20:45-22:15 ZV 175,00 16-1007 Arabisch beginners 1&2 intensief

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

18 20 20 17 CURSUSPROGRAMMA VOORJAAR www.volksuniversiteit-lisse.nl Arabisch startdatum starttijd lessen Arabisch voor beginners 1 wo 04 okt 19:00 15 Chinees Chinees 1 do 05 okt 18:45 12 Chinees 3 do 05

Nadere informatie

2016-2017. Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies

2016-2017. Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies 2016-2017 Cursussen - Workshops - Lezingen - Excursies INHOUdSOPGAVE Blz. Kantooradres 2 Openingstijden kantoor 2 Zakelijke gegevens 2 Stichting VUE Vriend worden, lezingen AG 2 Inschrijven cursussen 2

Nadere informatie

Om het doorgaan van een cursus te garanderen is een minimum van 8 inschrijvingen vereist. Wacht dus niet te lang met inschrijven.

Om het doorgaan van een cursus te garanderen is een minimum van 8 inschrijvingen vereist. Wacht dus niet te lang met inschrijven. Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Locatie cursussen FNV Scholing

Locatie cursussen FNV Scholing Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013

Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 Inschrijfformulier Language Center cursusjaar 2012/2013 A.u.b. in blokletters invullen Personalia Naam Voornamen Man/Vrouw 1 Adres Postcode/Woonplaats Land Tel.nr. privé Tel.nr. werk Mobiel nr. E-mail

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014

Groepstrainingen met open inschrijving. juli - december 2014 Universiteit van Amsterdam Groepstrainingen met open inschrijving juli - december 2014 Hoe schrijf ik mij in? via www.uvatalen.nl Noël Picard: Nooit gedacht dat ik met zo veel plezier zó snel resultaat

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden

Voor alle cursussen geldt Wijzigingen voorbehouden Locatie cursussen FNV Scholing FNV Scholing & IT Werkgroep Kantooradres: Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB EINDHOVEN Postadres: p/a Gentiaanweg 8, 5643 CB EINDHOVEN Telefoon 06 1513 3287 (na 14.00 uur) E-mail:

Nadere informatie

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld JAARCURSUSSEN 15/16 Pipe Smet GC t Blikveld Elk jaar opnieuw geven een dertigtal enthousiaste lesgevers onze jaarcursussen aan geïnteresseerde deelnemers. Onderstaande cursussen vinden wekelijks plaats

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN BETALEN. Inschrijven ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN Inschrijven Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni. Uitzondering vormen de korte

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale

BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale BSO Cursusprogramma blok 1 2009 MAX-BSO De Schiecentrale Rotterdam, december 2008 Beste kinderen, ouders & verzorgers, Voor jullie ligt het BSO-cursusprogramma van het 1 e kwartaal van 2009. Dit cursuspakket

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zangles

Algemene voorwaarden Zangles Algemene voorwaarden Zangles 1. Inschrijving 1.1 Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Willemijn van Helden Gustoweg 45 N 3029 AR

Nadere informatie

Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? "Leren fotograferen" Leren fotograferen De cursus

Leren fotograferen Voor wie is de cursus Leren fotograferen? Leren fotograferen Leren fotograferen De cursus Leren fotograferen Voor wie is de cursus "Leren fotograferen"? De cursus "Leren fotograferen" is voor iedereen die meer wil dan lukraak fotograferen met een digitale (spiegelreflex) camera op de automatische

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2015 / 2016

Cursusprogramma s 2015 / 2016 Cursusprogramma s 2015 / 2016 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

De Bem SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING

De Bem SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING De Bem JAARGANG 5 2014-2015 8 september 2014 3 SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING De Bem is met het plan voor het starten van de Bem Academy geselecteerd voor de landelijke wedstrijd Onderwijs Pioniers.

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Mandarijn in Shanghai, Hutong School

Mandarijn in Shanghai, Hutong School EASY LANGUAGES Mandarijn in Shanghai, Hutong School Programma overzicht: Intensieve Mandarijnse cursus Vanaf 18 jaar Accommodatie in modern appartement 2 weken tot 1 jaar Alle niveaus Bestemming Taalcursus

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Spelregels en voorwaarden 2012-2013

Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Spelregels en voorwaarden 2012-2013 Inschrijving en plaatsing A) INSCHRIJVING EN PLAATSING CURSUSSEN Voor iedere cursus, workshop of andere activiteit moet je een inschrijfformulier invullen. Dat kan online

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Leonardo hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Leonardo hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61303 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie

Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie Aanmeldingsformulier Wedding & Eventplanner combinatie verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepscombinatie opleiding

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso

Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso Aanmeldingsformulier 2015 automatische incasso verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepsopleiding 2099,- Startdatum././

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

Cursusprogramma s 2017 / 2018

Cursusprogramma s 2017 / 2018 Cursusprogramma s 2017 / 2018 Conversatiecursussen Portugees Catalaans Italiaans Spaans Engels Pools Frans Duits Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet

Nadere informatie

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Bent u op zoek naar een basisschool die tweetalig onderwijs in een internationale omgeving aanbiedt

Nadere informatie

met PROF. DR. WIM DE RIDDER PROF. DR. STEFAAN BERGÍ PROF. DR. MARC QUIRYNEN DRS. RONALD KOOYMAN PROF. DR. DANIËL WISMEIJER

met PROF. DR. WIM DE RIDDER PROF. DR. STEFAAN BERGÍ PROF. DR. MARC QUIRYNEN DRS. RONALD KOOYMAN PROF. DR. DANIËL WISMEIJER 1 1 NOVEMBER 2016 NSOI NAJAARSCONGRES AUTOMUSEUM LOUWMAN DEN HAAG INNOVATIONS met PROF. DR. WIM DE RIDDER PROF. DR. STEFAAN BERGÍ PROF. DR. MARC QUIRYNEN DRS. RONALD KOOYMAN PROF. DR. DANIËL WISMEIJER

Nadere informatie

Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen

Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen Afstudeerprocedure Master Pedagogische Wetenschappen * FOR THE ENGLISH VERSION SEE BELOW * 1. Log in op ProgRESS WWW (https://progresswww.nl/rug/) en meld je aan voor de Afstudeerprocedure MA PW & OWK

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen A. Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Roepnaam Geslacht : V M Geboortedatum Studentnummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Deze formule is uitstekend geschikt voor de jonge studenten om zich voor te bereiden op school of een examen.

Deze formule is uitstekend geschikt voor de jonge studenten om zich voor te bereiden op school of een examen. EASY LANGUAGES Verblijf bij een privéleraar - Totale onderdompeling U wilt graag een taalprogramma volgen en een verbluffend resultaat behalen? Een verblijf bij een privé leraar is ideaal om binnen een

Nadere informatie

- Waddinxveen - Programma Activiteiten voor senioren

- Waddinxveen - Programma Activiteiten voor senioren - Waddinxveen - Programma 2017 Activiteiten voor senioren De komende zomerperiode organiseert Palet Welzijn extra activiteiten voor senioren vanaf 55 jaar. De activiteiten worden gehouden in het Anne Frank

Nadere informatie

TRAINING EXCELLENCE WORLDWIDE ALGEMENE CURSUSSEN CENTRIFUGAAL- EN ZUIGERCOMPRESSOREN CURSUSINFORMATIE. Scan de QR code en ontdek onze passie

TRAINING EXCELLENCE WORLDWIDE ALGEMENE CURSUSSEN CENTRIFUGAAL- EN ZUIGERCOMPRESSOREN CURSUSINFORMATIE. Scan de QR code en ontdek onze passie www.howden.com ALGEMENE CURSUSSEN CENTRIFUGAAL- EN ZUIGERCOMPRESSOREN CURSUSINFORMATIE TRAINING EXCELLENCE WORLDWIDE Scan de QR code en ontdek onze passie HOWDEN THOMASSEN COMPRESSORS, VOORHEEN THOMASSEN

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Cursusprogramma Volksuniversiteit. Het Groene Hart. Nieuw: Online ondernemen! Talen Culinair Mens & Maatschappij Hobby & Vrije tijd Kunst & Cultuur

Cursusprogramma Volksuniversiteit. Het Groene Hart. Nieuw: Online ondernemen! Talen Culinair Mens & Maatschappij Hobby & Vrije tijd Kunst & Cultuur Cursusprogramma Volksuniversiteit Het Groene Hart Bodegraven Oudewater Woerden Cursussen Workshops Excursies Lezingen Trainingen Kom verder! Nieuw: Online ondernemen! Talen Culinair Mens & Maatschappij

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië?

Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië? Heeft u belangstelling voor TAAL, VOLK en CULTUUR van Italië? Maak dan kennis met DANTE ALIGHIERI RE MI DEL LIMBURGO Wat is de vereniging DANTE ALIGHIERI? De Società Dante Alighieri, een Italiaans cultureel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 januari Beste ouders/ verzorgers,

Nieuwsbrief 20 januari Beste ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief 20 januari 2017 Beste ouders/ verzorgers, Naschoolse activiteiten De programma boekjes Actie in de tent van dynamo en talententent zijn uitgedeeld deze week. Er kan online ingeschreven worden

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur. Hardenberg, 8 mei 2014 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2014-2015, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag

Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag Inschrijfformulier Gegevens cursist Naam: Geboortedatum: Adres: Plaats: Telefoonnummer: Emailadres: Gekozen docent: Voorkeur lesdag: maandag/ dinsdag / woensdag/ donderdag / vrijdag NB: Op maandag geeft

Nadere informatie

jaarcursussen GC t Blikveld

jaarcursussen GC t Blikveld jaarcursussen GC t Blikveld 2013 2014 Elk jaar opnieuw staan een dertigtal enthousiaste lesgevers klaar om onze jaarcursussen aan geïnteresseerde deelnemers aan te bieden. Onderstaande cursussen vinden

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 8 OPLEIDINGEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 8 OPLEIDINGEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 8 OPLEIDINGEN Opdracht 1 het diploma de docent het lokaal de kunst Opdracht 11 Inschrijfformulier MBO Graag voor 1 april volledig en duidelijk ingevuld opsturen. Gegevens

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM Achternaam (last name): Voornaam (first name): m/v Adres (address): Postcode (postal code): Plaats (city): Telefoonnummer (telephone number): Mobielnr/ tel nr werk

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Can you help me, please? Om hulp vragen Do you speak English? Vragen of iemand spreekt Do you speak _[language]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt I don't speak_[language]_.

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

BEVORDERING KLAS 1 t/m

BEVORDERING KLAS 1 t/m BEVORDERING KLAS 1 t/m 3 2013-2014 1 Verklaring van enkele veel voorkomende begrippen bij de bevorderingsregels. (Onvoorwaardelijke) bevordering Een leerling heeft het recht plaats te nemen in het volgende

Nadere informatie