K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN"

Transcriptie

1 K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de Protestantse Gemeente de Graankorrel INHOUDSOPGAVE Redactie pagina 02 Administratie pagina 02 Contactadressen van de kerken pagina 03 Erediensten Hervormde Gemeente s-graveland pagina 04 Erediensten Hervormde Gemeente Kortenhoef pagina 04 Erediensten Protestantse Gemeente De Graankorrel pagina 05 Eredienst Veenstaete pagina 05 Informatie Hervormde Gemeente s-graveland pagina 06 Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes pagina 20 Informatie Hervormde Gemeente Kortenhoef pagina 23 Informatie Protestantse Gemeente De Graankorrel pagina 27 Jeugd pagina 33 Verantwoording tekening omslag: Albers bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem - 1 -

2 REDACTIE Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente. Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities: 30 mei 27 juni 22 augustus 19 september 10 oktober 14 november 12 december Redactie Hervormde Gemeente s-graveland mw. R. Kleijn Harinxmahof RC Ankeveen tel.: Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef dhr. F. van Weeghel Julianaweg VW Kortenhoef tel.: Redactie Protestantse Gemeente De Graankorrel dhr. J. Hoekstra Koninginneweg CW Kortenhoef tel.: ADMINISTRATIE Abonnementstarief: 12,50 per jaar. INGnummer KSSK: NL08INGB t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, s-graveland en Kortenhoef Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u kontakt opnemen met: mw. R. Kleijn Harinxmahof RC Ankeveen tel.:

3 CONTACTADRESSEN HERVORMDE GEMEENTE S-GRAVELAND Predikant: Ds. G.J. van Meijeren Noordereinde JG s-graveland Tel: Vrije dag: vrijdag hervormdegemeentesgraveland.nl HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF Predikant: Ds. J. Teding van Berkhout tel.: Opbeltijden: Dinsdag en donderdag: van uur en van uur PROTESTANTSE GEMEENTE DE GRAANKORREL Predikant: Vacant Bijstand pastoraat: ds. R.F.J. Beltman tel Pastoraal werker: Br. W. Kroon Erasmuslaan HL Hilversum Tel.: Scriba: M.J. Flink Berlagelaan JV Hilversum tel.: hervormdegemeentesgraveland.nl Scriba: dhr. C.A.M. van der Lelie Kortenhoefsedijk LR Kortenhoef tel.: Scriba: mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort Reigerlaan EC Kortenhoef tel.:

4 EREDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE S-GRAVELAND De diensten zijn live op de website te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 3 maanden. Bezoek onze website en klik op opnames. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden. Zondag 18 mei 10:00 uur Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats Zondag 18 mei 19:30 uur Ds. G.J. van Meijeren: lezingen Zangdienst Met medewerking van Gospelkoor Vision; organist Jan Broekhuis Zondag 25 mei 10:00 uur Ds. Z. de Graaf uit Katwijk aan Zee Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Donderdag 29 mei 09:30 uur Ds. G.J. van Meijeren Hemelvaartsdag Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Zondag 01 juni 10:00 uur Ds. G.J. van Meijeren Bediening Heilig Avondmaal Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats EREDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF Zie ook onze website Zondag 18 mei 9.30 uur Ds. J.H. Osch, Vaassen Collecte: Ouderenwerk Zondag 25 mei 9.30 uur Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee Collecte: Diaconie Donderdag 29 mei 9.30 uur Ds Berkhout Hemelvaartsdag Collecte: Artsen zonder grenzen Zondag 1 juni 9.30 uur Ds. J. de Goei, Amersfoort Collecte: Diaconie - 4 -

5 EREDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE DE GRAANKORREL Zondag 18 mei uur Ds. S. Muns te Amersfoort Collecte: Inloophuis 'Wording' Zondag 25 mei uur Ds. J.B. Mulder te Hilversum Collecte: Inloophuis 'Wording' Donderdag 29 mei uur weiland fam. Lam Hemelvaartsdag Nederhorst den Berg Zondag 01 juni uur Pastor C. van Egmond te Utrecht Collecte: Plaatselijke diaconie EREDIENST VEENSTAETE (app 141 West) Vrijdag 13 juni uur Ds. R.F.J. Beltman Viering Heilig Avondmaal - 5 -

6 INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE S-GRAVELAND Meditatie Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. (Matt. 5 : 5) Vaak worden de zaligsprekingen helderder als we het tegenovergestelde bedenken, om het contrast duidelijk te maken. Het tegenovergestelde van deze zaligspreking zou kunnen zijn: Gelukkig de mensen die zich verweren kunnen, want niemand zal over hen heen lopen. Daarmee komt de zaligspreking van Jezus dichterbij. Misschien herkennen we wel eigenschappen van onze tijd en onze samenleving erin. Je moet niet over je heen laten lopen, is iets wat ons wordt aangeleerd. Je moet voor jezelf opkomen, je moet weerbaar zijn. Je moet je eigen plek opeisen in de wereld van vandaag, anders kom je er niet. Degenen die voor zich zelf opkomen, die niet over zich heen laten lopen hebben succes, zij kunnen het maken in het leven omdat niemand hen wat maakt. Je moet vechten, concurreren met je collega s, voor je plek in het bedrijf, anders lig je er uit. Je moet jezelf waarmaken, vechten voor een plek tussen vrienden, anders tel je niet mee. Je moet vechten voor goede zorg, anders word je in het ziekenhuis soms afgescheept. Natuurlijk is het niet goed om over je heen te laten lopen. Natuurlijk is het niet goed als je alles aan je laat gebeuren en niet voor jezelf durft op te komen. Maar er is een omslagpunt. Wanneer assertiviteit omslaat in agressiviteit, waar je plek innemen, anderen een plek misgunnen wordt, waar af en toe je vinger opsteken, werken met ellebogen wordt. Voor je het weet ben je tot iemand geworden die anderen iets misgunt, die de kunst van het uitdelen en gul zijn niet meer beheerst, maar alleen kan nemen en kan opeisen. Want achter dat gedrag zit misschien wel de angst: straks tel ik voor niemand meer mee, straks ziet niemand meer naar mij om. Vaak komen we tegen: Je moet voor jezelf opkomen, nemen wat je nemen kan, anders wordt er over je heen gelopen. Brutalen hebben de halve wereld. Maar Jezus zegt: zalig de zachtmoedigen, zij beërven de aarde. Zachtmoedigheid, daarin zit vriendelijkheid en ook dulden. Dulden of iets van verdragen. Jezus verwijst naar psalm 37 met deze zaligspreking. Daar gaat het over de gelovige die het onrecht verdraagt omdat hij weet dat God het is die hem bewaart. De oprechten en vredelievenden hebben toekomst (ps. 37 NBV). Ze krijgen land, ruimte om te wonen, en volgens Jezus zelfs de aarde. Voor God tellen juist deze mensen, God ziet juist naar die mensen om. De zachtmoedigen, juist zij krijgen een plek bij Hem. We hoeven niet te vechten voor een plek bij God, voor een plek in het koninkrijk van God. Die plek krijg je, die wordt ons geschonken door Jezus Christus. Hij was degene die geheel zachtmoedig was, heel zijn leven tot het einde toe. Jezus was Gods zachtmoedigheid op aarde. Hij sloeg niet terug toen hij werd geslagen, hij protesteerde niet toen hem allerlei onrecht werd verweten, hij riep de engelen niet om zijn tegenstanders te vernietigen. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. Hij nam niet, maar deelde liefde uit, hij verdrong geen anderen, maar gaf anderen juist ruimte om te leven. Hij duldt en verdraagt ook ons, en geeft ons een plek bij Hem. Wij vaak hardleerse mensen, ongeduldig, onverdraagzaam, zo vaak bang dat we te kort komen. God belooft ons alles, dat is leven met Hem. God belooft ons zelfs de hardheid van ons hart te vergeven, omdat Jezus Christus geheel zachtmoedig was voor ons en in onze plaats. God nodigt ons in Jezus Christus uit om dichterbij te komen, zoals Jezus zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van - 6 -

7 Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Bij Jezus Christus, in geloof in Hem, is er rust voor uw ziel. Dat is misschien wel wat Jezus bedoelt met de aarde beërven. Rust. Nergens meer voor te vechten, nergens meer tegen te verweren, niet bang dat er over je heen wordt gelopen. Bij Jezus Christus hoeft niets, daar wordt de aarde, daar wordt alles gegeven. Bij hem regeren niet de harde blikken van veroordeling, bij hem worden wij niet afgerekend, bij hem hoeven we niet voor onszelf op te komen. Bij hem regeert de zachtmoedigheid, het geduld, de vriendelijkheid, de liefde. Rust. Ds. G.J. van Meijeren Meeleven Wim Kroon (Erasmuslaan 47, 1216 LV Hilversum) is geopereerd en gelukkig is deze keer alles gelukt. Er is dankbaarheid, en Wim herstelt thuis verder van deze operatie. We danken God, en bidden ook voor de kleindochter van Wim en Yvonne. Binnenkort zal zij geopereerd worden en wordt haar schedel gereconstrueerd en hersteld na het zware ongeval van afgelopen jaar. We bidden God dat hij haar wil beschermen en de operatie zal doen gelukken. We denken aan Jan Steenkamer(Noorderweg 156, 1222 PH Hilversum). Hij is gevallen en heeft zijn been lelijk gebroken. Dit is een grote hindernis en een groot ongemak. We willen bidden voor hem, om herstel, en om nieuwe krachten. We leven mee met Atie van den Broek (Anton Smeerdijkgaarde 18, 1241 AT Kortenhoef). Ze ondergaat chemokuren. Vanzelfsprekend is dit een zware tijd voor haar en haar man Bob. We willen voor hen bidden. Om rust, om vertrouwen op God, om hoop. We willen bidden voor mw. den Bouwmeester wonend te Zuiderheide. Ze revalideert in Gooizicht. Het valt haar zwaar en het gaat moeizaam en langzaam. We willen God bidden om kracht voor haar, om moed en herstel. Als alles goed gaat zal 26 mei Riekelt Pasterkamp (Beeklaan 68, 1403 RE Bussum) geopereerd worden aan zijn hart. We leven mee, met het hele gezin in deze spannende tijd op weg naar een zware operatie. We willen om hen heen staan, ook in het gebed. We weten dat Gods armen ons dragen, en we bidden dat zij dat mogen ervaren. We bidden dat de operatie mag lukken en Riekelt mag herstellen. Bij alle zorgen en bij alle dank denken we aan dat wat Paulus ons zegt: Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Het antwoord daarop is: niets. (Romeinen 8) In deze rubriek noemen we namen van gemeenteleden die ziek zijn of een moeilijke tijd doormaken of op andere wijze meeleven nodig hebben. Laten we als gemeente om elkaar heen staan in gebed, en in woord en daad. Huwelijksjubileum Afgelopen 7 april mochten dhr en mw Plomp - van Harmelen (Noordereinde 8a, 1243 JG 's- Graveland) gedenken en vieren dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Een feestelijke dag, een dankbare gebeurtenis. Het is mooi om zo lang met elkaar te mogen optrekken door het leven. We bidden hen de zegen toe van God die hen al die jaren bewaard heeft. Trouwen Het is een beetje merkwaardig om je eigen trouwdatum aan te kondigen in het kerkblad, maar niettemin: op donderdag 12 juni hopen Geert van Meijeren en Machteld Vergunst te trouwen. Zij zullen dat doen in Utrecht. Om wordt hun huwelijk voltrokken in het Centraal Museum, om zal de kerkdienst

8 plaatsvinden in de Janskerk (janskerkhof 26, Utrecht). U bent van harte uitgenodigd om deze kerkdienst bij te wonen. Het is voor Machteld en mij ook een feestelijke afsluiting van vele jaren Utrecht om daarna met z n tweeën te gaan wonen aan het Noordereinde. We zien uit naar deze dag en hopen daarna op mooie jaren in s- Graveland. Thema-avonden Graag nodigen wij jullie uit voor een aantal avonden over geloof en opvoeding. De kerkenraad heeft zich voorgenomen om regelmatig thema-avonden te organiseren met uiteenlopende onderwerpen, deze keer dus: geloof en opvoeding. Het lijkt ons goed om ervaringen uit te wisselen, ideeën op te doen en elkaar te inspireren op dit vlak. Daarom organiseren wij drie avonden: op 15 mei zal het gaan over de kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. op 3 juni staat de leeftijd centraal. op 4 september hopen we de avonden af te sluiten door het uitnodigen van een spreker en vragen die open zijn blijven staan te beantwoorden. De avonden beginnen om uur en zullen worden gehouden in de kerk. De eerste twee avonden willen we op interactieve wijze vormgeven. Dus er is alle ruimte om in gesprek te gaan met elkaar en van elkaar te leren. Vanzelfsprekend zijn jullie op alle avonden welkom. Als het beter in de agenda past om te kiezen, kan dit natuurlijk ook. Aanmelden mag via: d.nl Wij hopen jullie te zien op 15 mei, 3 juni en/of 4 september! Je bent welkom op alle avonden. Hartelijke groet, Geert van Meijeren Hanneke ter Stege Ineke Timmerman Joke Bremmer Ymkje van t Riet Leeskring 4 juni houden we leeskring. We lezen met elkaar verder in het boek Marginaal en Missionair van dr. Wim Dekker, hoofdstuk 3 en 4. Vanaf in de consistorie. We beginnen met koffie en sluiten af met een hapje en een drankje. Bijbelkring Woensdag 21 mei is er weer Bijbelkring. We vervolgen onze lezing in Genesis, de verhalen van Jozef. U bent altijd van harte welkom om aan te schuiven! Woensdag 21 mei vanaf uur bij fam. Aalberts sr. Kortenhoefsedijk 97. Vindt u/jij het vervelend om in het donker over de dijk te fietsen of te lopen? Neem gerust even contact op met Eduard van Loon of Mart Flink. U/jij wordt dan gehaald en weer thuisgebracht (met de auto). Voor alle bijeenkomsten geldt: Iedereen is van harte welkom! Meat and eat Afgelopen 12 april, ging ik met een aantal jongeren en een oudere jongere een dagje uit. De dag was bedoeld om met mij als nieuwe dominee wat nader kennis te maken, en gewoon iets ontspannends te doen als jeugd van de gemeente. We stapten op de trein naar Utrecht, om naar museum het Catharijneconvent te gaan. Daar is op dit moment een tentoonstelling van bijbelverhalen die geschilderd zijn door Nederlandse schilders in de Gouden Eeuw. Erg mooi, en ook zeer aan te bevelen. Het is mooi

9 om te zien hoe schilders lang geleden hun eigen weg gingen met de bijbelverhalen. Wat misschien nog wel leuker was, is dat er een theatergroep aanwezig was die de bijbelverhalen voor ons speelde. Adam en Eva, Abraham en Izak ze kwamen heel kort en krachtig voorbij. Snel, grappig en herkenbaar. Na het museum zijn we op ons gemakje door de prachtige stad Utrecht gelopen, langs de Oude Gracht, naar een van de beste ijskramen van de stad. Venezia maakt haar faam waar, en in de zon genoten we van een ijsje. Als slot van een gezellige dag aten we met elkaar een pannenkoek in de Oude Muntkelder. Die is gevestigd in een van die karakteristieke werven van Utrecht, aan de gracht. Alles wat mogelijk is met een pannenkoek kan daar, ooit een pannenkoek met kaas en banaan gegeten? In Utrecht moet u zijn. Het was al met al een leuke en geslaagde dag. We hebben gelachen, we hebben wat geleerd en het was gezellig. Er werd zelfs geroepen om een vervolg. Ds. G.J. van Meijeren Hartelijk dank! Met het volgende gedicht, wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, bezoeken, etc. tijdens mijn opnames in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Het was hartverwarmend en bemoedigend. Het herstellen heeft tijd nodig, ook wat onze kleindochter betreft, maar het komt goed! Ik hoop u dan ook weer snel te ontmoeten, in de tent der samenkomst. Bij Uwe wijsheid zwijgen alle vragen Want alle leed is bij U klein Gij regent over kwade en goede dagen En speelt met wolk en zonneschijn. U prijst het water en de bomen Zijn groen in Uw barmhartigheid Gij ziet de kleine dieren komen En wordt vervuld met tederheid. En mij, die eenzaam dacht te wezen Verrast Uw niet te meten trouw - Wanneer de ochtend is gerezen Vind ik Uw sporen in de dauw. Nogmaals, dank! Yvonne en Wim Kroon. Uit de kerkenraad Bruiloft Elders in deze KSSK kunt u lezen dat onze ds. Geert van Meijeren en zijn vriendin Machteld Vergunst D.V. 12 juni a.s. gaan trouwen. De trouwerij zal plaatsvinden in Utrecht. Het bruidspaar heeft bij de kerkenraad het verzoek ingediend om de kerkdienst te houden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van onze gemeente. Wij hebben dit verzoek met vreugde ingewilligd. De trouwdienst zal plaatsvinden in de Janskerk te Utrecht en geleid worden door de vader van de bruidegom, ds. K. van Meijeren. Wij feliciteren Geert en Machteld van harte met hun voorgenomen huwelijk en wensen hen een prachtige en onvergetelijke dag toe op 12 juni a.s. Bovenal wensen wij hen Gods zegen toe. Wie-is-wie -project Graag brengen wij nog even het wie-is-wie - project onder uw aandacht. Bij het schrijven over de Paascollecte heeft u een brief gekregen over het wie-is-wie -project. Het gaat hierbij om een gemeentegids waarin de gegevens en foto s van gemeenteleden staan. Deze gemeentegids maakt het mogelijk om als broeders en zusters beter met elkaar mee te kunnen leven. Een handig hulpmiddel voor onderlinge betrokkenheid en contact. Voor de duidelijkheid nog even er werd de afgelopen weken vaker naar gevraagd: alleen gemeenteleden kunnen uw gegevens bekijken en u bepaalt zelf welke gegevens er op komen te staan en u kunt altijd alles weer verwijderen, indien u dat wenst U kunt zich aanmelden via het adres

10 of door de antwoordstrook van de brief die verstuurd is bij het schrijven over de paascollecte te deponeren in de doos in de kerk. Graag inleveren vóór 15 mei. Als u niet reageert wordt u vanzelfsprekend niet in de gemeentegids opgenomen. Met al uw vragen over wie-is-wie kunt u terecht bij de leden van de wie-is-wie -commissie, Ineke Timmerman en Daniël Aalberts. Nieuwe website Sinds kort heeft onze gemeente een geheel vernieuwde website. Alle informatie over onze gemeente, kerkdiensten en activiteiten is daar te vinden. Het is absoluut de moeite waard om de website even te bekijken: Onze hartelijke dank aan degenen die hebben bijgedragen aan de snelle totstandkoming van deze prachtige website! groep meeleven Wij maken u nog attent op de groep die de kerkenraad heeft besloten op te zetten. Dit is handig als er eens iets in de gemeente gebeurt, dat gemeenteleden zo spoedig mogelijk moeten weten om mee te kunnen leven. Denk aan plotselinge ziekte, een ongeluk of overlijden van een gemeentelid. U kunt zich aanmelden per mail aan l. Uw mailadres wordt dan geplaatst in de e- mailgroep. De scriba zal in voorkomende gevallen de gemeente via de groep berichten. Gemeentegids U hebt allen de nieuwe gemeentegids, versie , ontvangen. Nu denken we iedere keer de gids zonder fouten te maken. Dat lukt ons dus nooit. Deze keer zijn we iets vergeten, of beter gezegd, het is tussen de wal en het schip geraakt. En, het gaat niet om zomaar iets. Het betreft de oudste, qua oprichting, Bijbelkring. Op blz. 17 had (ook) moeten staan: Er zijn in de gemeente s-graveland twee Bijbelkringen actief. Elke derde zondag van de maand is er om 19:00 uur een Bijbelstudie in de consistoriekamer. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen en samen zoeken we naar de uitleg daarvan. De leiding is in handen van Klaas Pranger. Excuus voor deze omissie. Voor in de agenda: Gemeenteavond op 10 september 2014 Zoals in een vorige KSSK al is aangegeven buigen wij ons als kerkenraad al enige tijd over het kiezen van een Bijbelvertaling om te gaan gebruiken in onze gemeente. De vertaling van het NBG van 1951 wordt namelijk niet meer uitgegeven in het kerkbijbel-formaat. Als kerkenraad hebben wij besloten om een periode te gaan lezen uit de Herziene Statenvertaling. In de kerkenraadbank ligt een Herziene Statenvertaling en tijdens de kerkenraadsvergaderingen gebruiken wij deze vertaling ook. Op de kerkenraad van juli zullen wij ons hier verder op gaan bezinnen. Een eventueel besluit omtrent het definitieve gebruik nemen wij graag met u. Op 10 september 2014 zal een gemeenteavond over dit onderwerp gehouden worden. Kerkenraadsvergadering Op D.V. dinsdag 01 juli 2014 vergadert de kerkenraad in de consistoriekamer. Laat u niet weerhouden: Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20:00 en 20:30 uur. Tot slot Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken. Ymkje van t Riet

11 Een verregende veemarkt en toch een succes!! Het regende de hele dag, afgelopen zaterdag. Daardoor uiteraard minder bezoekers. Maar ondanks dat was de totale netto opbrengst 2.773,00. Gezien de omstandigheden een fantastisch bedrag, dus toch een succes. Ook een succes omdat je de hele dag als gemeenteleden met elkaar dit tot stand brengt en dit verstevigt de onderlinge band en is goed voor de saamhorigheid. We danken vanaf deze plek iedereen die hieraan meegewerkt heeft. We noemen geen namen, want dan vergeet je iemand. Maar iedereen hartelijk dank. Het is altijd een enorme inspanning. Er was genoeg assistentie bij de koffie- en theeschenkers en uiteindelijk hadden we zoveel cake dat we er zondag bij de koffie ook nog van konden genieten. We hopen dat iedereen zegt: Dit doen we bij leven en welzijn - volgend jaar weer en hopelijk schijnt dan de zon weer. Mart Flink College van Kerkrentmeesters Opbrengst van de collectes College van Kerkrentmeesters: Coll.bon 06 april 208,65 27% 13 april 155,40 33% 18 april Goede Vrijdag 103,50 35% 20 april Paasfeest 190,35 34% 27 april 183,75 28% 04 mei 139,21 40% Instandhouding predikantsplaats: 06 april 111,05 30% 20 april 186,81 30% 04 mei 138,12 42% (Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte) Allen hartelijk dank voor uw gaven. Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. s-graveland. (Let op!! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder) Collectebonnen Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB ten name van Hervormde Gemeente s-graveland. Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten: 15 euro (20 x 0,75) 25 euro (20 x 1,25) 45 euro (20 x 2,25) Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommegaande, de door u bestelde boekjes ontvangen. Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters. Restauratie Kerktoren Als u met opgeheven hoofd het kerkterrein oploopt, dan zal het u niet ontgaan zijn dat de staat van de kerktoren met de jaren aan het verslechteren is. Een grondige opknapbeurt is dan ook niet langer meer uit te stellen. Meerdere jaren hebben we gehoopt op een Rijkssubsidie en daardoor is het onderhoud keer op keer uitgesteld. In 2013 was de toren voor de 4 e keer buiten de boot gevallen voor een Rijkssubsidie, echter hebben we als kerkenraad toen toch besloten het onderhoud uit te gaan voeren. Bij diverse andere instanties zijn via de Daniël Stalpaert Stichting

12 en de kerk nog subsidie-aanvragen gedaan en enkele successen zijn gelukkig geboekt! Werkzaamheden Het werk bestaat uit inspecteren en renoveren van het hout / lood / leien / luidklok / wijzers / wijzerplaten en de haan. Daarnaast zullen er ook enige werkzaamheden uitgevoerd gaan worden aan de goten en gevels van de kerk. Planning In de periode vanaf 1 juni a.s. tot september 2014 zullen de werkzaamheden plaats gaan vinden. U, als kerkbezoeker, zult hier zeker ook wat van gaan merken. Het kerkterrein zal minder toegankelijk zijn in verband met de steigers om de kerk, opslag van bouwmaterialen, vuilcontainers, kantoorvoorzieningen, toiletten en dergelijk materieel. Echter kunnen alle kerkactiviteiten in deze periode gelukkig gewoon doorgang vinden. Wij vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de mogelijke overlast, die we zo veel mogelijk proberen te vermijden. Een hartelijke groet aan u allen, Namens het College van Kerkrentmeesters, Mart Flink Diaconie Opbrengst collectes Coll.bon 06 april 127,90 40% 13 april 121,20 37% 18 april Goede Vrijdag 82,00 41% 20 april Paasfeest 179,95 36% 27 april 125,95 41% 04 mei 106,72 42% Hartelijk dank voor uw gaven. Rekeningnummer Diaconie NL23 RABO t.n.v. Diaconie NH Kerk s-graveland Collecte zondag 8 juni 2014 De collecte van 8 juni is bestemd voor Mission Aviation Fellowship. MAF is een niet commerciële vliegtuigmaatschappij die met haar vliegtuigen en communicatiemiddelen meer dan 1000 (hulp)organisaties en kerken in staat stelt om hulp te bieden en het Evangelie te brengen in de meest arme en geïsoleerde gebieden op aarde en daar contact mee te blijven houden. Al meer dan 65 jaar zijn de MAF vliegtuigen in meer dan 30 van de armste landen een uitkomst voor mensen in nood. Er wordt onder andere gevlogen voor partner-organisaties zoals Flying Docters, de Verenigde Naties (VN), het Rode Kruis, Dorcas, Tear en Unicef. De vliegtuigen zijn geschikt voor zwaar werk, kunnen landen op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen inzetbaar. Dankzij dit snelle en veilige vervoer bereiken hulpverleners veel meer mensen en vooral ook mensen die anders helemaal niet bereikt zouden kunnen worden. Zo maakt MAF het mogelijk dat ook zij worden voorzien van: Medische hulp (door vervoer van artsen en verpleegkundigen, medicijnen en medische hulpmiddelen en ambulancevluchten); Humanitaire hulp (door vervoer van noodhulp bij (natuur)rampen, honger en oorlogen, door langdurige ondersteuning bij wederopbouw en, indien nodig, door het inrichten van een communicatiesysteem); Zending (door vervoer voor locale kerken van Bijbels en christelijke boeken, Bijbelvertalers, evangelisten en kerkstichters); Ontwikkelingshulp (door transport van schoolmaterialen, leerkrachten, waterinstallaties en bouwmaterialen en door het opleiden lokale medewerkers). Elke 5 minuten stijgt er een MAF vliegtuig op dat vooruitgang en hoop brengt voor mensen in geïsoleerde gebieden. Alle stafleden van MAF zijn christen en zij zetten zich in vanuit een diepe bewogenheid met onze medemens en de overtuiging dat ieder mens een kind van God is en daarom liefdevolle hulp en steun verdient en de kans moet krijgen om Hem te leren kennen. MAF ontvangt voor haar werk

13 geen overheidssteun en is om dit mooie, belangrijke en vaak moeilijke werk te kunnen blijven doen afhankelijk van de ondersteuning door giften en gebed om de zegen, hulp en leiding van God. Van harte aanbevolen! Roosters Rijrooster 1 e Rijder 18 mei Robert den Toom 25 mei Wim Limon 1 juni Henk van de Pol 8 juni Arnold van t Riet 2 e Rijder 18 mei Wim Neef 25 mei Dick Klazema 1 juni R/A van de Pol 8 juni Niels Steenkamer Oppasrooster 18 mei Ineke Timmerman Paula Pasterkamp 25 mei Gera Flink Marcella Flink Veerle Delis 1 juni Liselore Hagendoorn Alexandra Smit Carlijn Beuving? 8 juni Yvar Steketee Maaike van t Riet Ella van den Broeck Collecterooster 18 mei Marcella en Liselotte Extra collecte IPP 25 mei diaken/kerkrentmeester 1 juni Tristan en Laurissa Extra collecte IPP 8 juni diaken/kerkrentmeester Koffierooster: 18 mei Carla Steenkamer 25 mei Ineke Timmerman 1 juni mw. Verbruggen en mw. Holdinga 8 juni Jan Verbruggen en Gerdi van Bijleveld 15 juni Jos Aalberts 22 juni mw. Bart en Maria den Toom 29 juni Corrie Goedemans Hemelvaart - Ik vrees JHWH, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. (Jona 1: 9) In de diepte van de zee klinkt het loflied van Jona. Hij is in de diepte neergedaald, verworpen van voor Gods aangezicht. Het is met hem gedaan. Hij heeft zichzelf onmogelijk gemaakt. Hij moest naar Ninevé, hij ging de andere kant op, naar Tarsis. Hij moest profeet zijn van het Woord van JHWH, maar hij wilde niet. En hoewel hij het niet wilde, blijkt hij het nu toch te zijn: profeet van de vrije genade. Het zal niet alleen blijken als hij later alsnog in Ninevé komt, maar hoor hier al: uit de diepte van de zee stijgt een loflied op. "In des afgronds bange kreet ruist de lof des Heren". De klacht van Jona is een lofprijzing. Waar anders kan hij JHWH prijzen dan dáár? Een gebroken geest en een gebroken hart, dat is het offer dat JHWH behaagt (Ps. 51). Want hier heeft hij van zichzelf niks meer te verwachten. Hier kan alleen JHWH uitkomst geven. In zijn klacht erkent Jona dat; met zijn roep beaamt hij dat. In de Heidelbergse Catechismus staat, in antwoord op de vraag waarom in de geloofsbelijdenis gesproken wordt over "nedergedaald ter helle" (vraag 44), het volgende: "Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen verzekerd en volkomen getroost moge zijn, dat mijn Here Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke angst, smarten, verschrikking en helse kwelling, die Hij, ook in zijn ziel, zowel aan het kruis als tevoren, heeft doorleden, mij van de helse angst en pijn verlost heeft." Zo heeft ook Jona zijn God gekend. Nergens ben je zonder Hem. "Al maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde Gij zijt er; nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand

14 mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen" (Ps. 139: 8-10). Er is geen ontkomen aan. Het is arrestatie als aanklacht én arrestatie als vrijspraak tegelijkertijd. Dat heeft Jona geweten: ik ga eraan, maar Hij bewaart me. Hij heeft het geweten, want hoe kan hij anders zijn Heer in het hart van de zee danken voor de verlossing van zijn leven? Hij dankt, al is hij "in diepten van ellende". Hij prijst, al zijn de grendelen der aarde voor altoos achter hem (Jona 2: 6). Hij weet immers van uitredding, genade, die voorbij zijn eigen mogelijkheden ligt. Hij weet van de genade van de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft (Jona 1: 9). Het is misschien niet zijn eigen weten, maar het is als zijn eigen weten. Immers, wie kan dit weten? Je moet in de zee er ook wel voor bewáárd worden. Tenminste een vis moet je beschikt worden, die je opslokt, waarin je kunt staan en bidden. Alleen door zijn (Gods) genadige beschikking (van een vis), kun je weten, dat is prijzen en danken, klagen en roepen. Word je zo in de diepte niet bewaard, dan is het gedaan. Maar in zijn ontferming is Jona bewaard, in de vis, zoals in zijn ontferming de gemeente bewaard is, in de tempel, waar ze de Schriften leest en de gebeden opzegt. Het is zijn ontferming, dat we in de diepte niet zonder Hem zijn; dat we, al gaan we ook door een dal van diepe duisternis, geen kwaad vrezen, "want Gij zijt bij mij" (Ps. 23: 4). Het is de ontferming van de God des hemels. Dat is het geheim van hemelvaart. Dat er sprake is van bewaring in de diepte. Dat er sprake is van troost in zijn hellevaart. Want wie anders zit in den hoge, dan de God van de diepte? Wie anders heeft macht dan Hij, die een vis beschikte; wiens pad is door de golven; die slapen kan, in het schip, terwijl het stormt en wij vergaan? Wie anders regeert de wereld dan Hij die sterft aan het kruis, om zondaars te bevrijden? Ja, wie anders pleit voor ons, dan Hij die God voor ons allen heeft overgegeven, om ons met Hem ook alle dingen te schenken? Dat is het geheim van hemelvaart, dat ik verzekerd mag zijn "dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here" (Rom. 8: 38-39), Hij die is nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods. UIT: In de Waagschaal DOOR: dr. W. Klouwen Geef de organist in de dienst de rol die hem toekomt Handen in binnenzakken, tasjes die opengeritst worden, snoeprollen die van hand tot hand gaan, knisperend snoeppapier, malende monden, kauwende kaken: het moet voor de man op de kansel inderdaad een aparte gewaarwording zijn. Alsof de gemeente voor hem lijkt te zeggen: Wat nu komt is zó slaapverwekkend, we moeten eerst een snoepje nemen om wakker te blijven. Natuurlijk, geen mens die met die gedachte een Kingetje in z n mond steekt, maar toch... Doen we dat ook als we bij koning Willem- Alexander zijn uitgenodigd en hij een toespraak gaat houden? Me dunkt: neen. Dat zou ongepast zijn. Daarom is het niet vreemd dat een predikant die zich stoort aan al dat geritsel en gerommel aan het begin van z n preek, vraagt om bezinning. In Krimpen aan den IJssel hebben ze die bezinning onlangs gehad, was in deze krant te lezen. De kerkenraad van de gereformeerde gemeente besloot het probleem op te lossen door te sleutelen aan het spel van de organist: Het voor- en het tussenspel zijn nu verkort en daardoor kan het naspel verlengd worden. Tijdens het naspel kan dan het gebruikelijke snoepje worden doorgegeven en uitgepakt, zodat onze predikant vanaf het begin van de preek de aandacht van de hele gemeente kan hebben. Dat is een makkelijke en voor de hand liggende oplossing. Maar ze roept wel vragen

15 op. Hoe gaat dat praktisch? De organist die gewend was een complete bewerking van Sanderman bij de collectezang te spelen, moet die nu halverwege afbreken, omdat er snel ingezet moet worden met zingen? Komt dat de muziek ten goede? Meer principieel: Hoe zit dat eigenlijk met het collecteren? Als het voorspel wordt ingekort, zal het rondgaan van de zakjes grotendeels gebeuren tijdens het zingen. Is dat eigenlijk wel een goede zaak? Wie een beetje thuis is in de liturgiewetenschap weet dat de inzameling van de gaven er als het goed is niet een beetje bijhangt, maar een eigen onderdeel van de eredienst is. Dat geldt overigens ook het zingen van de gemeente, door Calvijn aangeduid als een vorm van gebed. Die twee biddend zingen en inzamelen door elkaar husselen getuigt van weinig bewustzijn van wat er gebeurt bij het offeren van de gaven en bij het brengen van de offerande des lofs, zoals Hebreeën 13 daarover spreekt. En dan de muziek zelf. Wat wordt er toch gejojood met dat orgelspel! De predikant vindt het niet fijn als de mensen hun snoep nog zitten uit te pakken als hij al aan het praten is, maar de organist moet het geen probleem vinden dat hij de opdracht krijgt het gekraak en geritsel te overstemmen met een muzikaal behangetje. Alsof het niet uitmaakt wat hij of zij op dat moment de gemeente mee wil geven... De organist als gaatjesvuller. Voeg daarbij het gebruik van sommige voorgangers om, als hun rede zich wat al te zeer uitstrekte, af te kondigen dat de slotzang gezongen wordt zonder voor-, tussen- of naspel. Je moet als organist maar een hele zaterdagavond hebben zitten zwoegen op een passend postludium, dat je op deze manier hardhandig afhandig wordt gemaakt. Nu weet ik wel: er zijn organisten die erom vrágen onderbroken of ingekort te worden. Quasiromantisch gezwijmel op een zwelwerk, schijnbaar professioneel gepriegel op een prestant: het komt allemaal voor. Of organisten die vergeten dat ze niet in een concertzaal, maar in een eredienst bezig zijn. Iedereen weet hoe ergerlijk het kan zijn. De speelman dient zich er daarom heel goed van bewust te zijn welk karakter zijn dienstwerk moet hebben: opbouwend en niet afbrekend. Maar áls de organist zich dan gewetensvol van zijn of haar taak kwijt, geef hem of haar als predikant of kerkenraad dan ook de ruimte. Muziek in de eredienst is meer dan vulling of behang waarmee je naar believen kunt jojoën. Ze heeft ten principale een zelfstandige functie: lees Kronieken. Ga daar niet zomaar iets van af zitten snoepen. Geef de organist de rol die hem toekomt. UIT: RD d.d. 22 april 2014 DOOR: Jacco van der Knijff Kerkhistorie met een knipoog Een houten worst voor Kuyper In Rotterdam werd vorig jaar de nieuwe Pauluskerk in gebruik genomen. Niet zozeer de prediking heeft daar prioriteit, maar allerlei vormen van liefdadigheid aan vluchtelingen, verslaafden, illegalen en daklozen. Boven de kerkzaal zijn 24 vertrekken waar mensen die om wat reden ook op straat zijn gezet, tijdelijk kunnen wonen. Onder de kerkzaal bevindt zich de entree met een ontmoetingsruimte met een restaurant waar jaarlijks aan zo n anderhalf duizend bezoekers vele gratis kopjes koffie geschonken en broodjes met worst geserveerd worden. Het verstrekken van broodjes worst intrigeert me. Het doet denken aan de ouderwetse evangelisatiemethode van het Leger des Heils die als slogan voerde soup, soap and salvation soep, zeep en redding. Eerlijk gezegd heb ik mijn vragen bij de inhoud van de prediking in de Pauluskerk, de smaakvolle worsten te spijt. Het is namelijk de bedoeling dat de diverse religies en culturen elkaar daar zullen ontmoeten. Wat het gevolg daarvan is kan men allicht raden. Abraham Kuyper deelde in Beesd geen worsten uit, maar hield het bij de bediening

16 van het Woord. Toch vonden Gods kinderen in Beesd geen voedsel in zijn prediking. Sommigen bleven thuis en lazen daar een preek of hielden een conventikel waarin zaken werden besproken uit het zielenleven die de dominee niet kende. Onder die mensen bevond zich ook Pietje Baltus. Deze ongehuwde vrouw, die met haar vader en twee broers in een arbeidershuisje aan de Achterstraat naast de slager woonde, weigerde aanvankelijk Kuyper de hand te geven vanwege het feit dat ze hem niet als dienstknecht van God kon accepteren. Het verhaal gaat dat dezelfde Pietje Baltus bij haar buurman een houten worst uit de etalage leende en deze bij haar predikant bracht met de opmerking: Kijk, dominee, zo zijn uw preken: smakelijk vanbuiten maar onverteerbaar vanbinnen. De ontmoeting met deze vrouw beïnvloedde Kuyper voor de rest van zijn leven en haar portret kreeg een ereplaats op het bureau in zijn studeervertrek. In zijn Confidentie schreef hij dat wat Calvijn hem in keurig Latijn te lezen gaf, zij in plat Betuws verwoordde. Over worsten gesproken. Luther kreeg er ook eens onderwijs uit. Dat was geen houten maar een heuse, heerlijke worst. Hij vertelt er over in zijn Tafelgesprekken. Luther was nog maar een opgeschoten jongen toen hij met een kameraad op Vastenavond aan de deuren ging zingen, waarbij het de gewoonte was dat de zangers worsten zouden verkrijgen. Zo kwamen ze ook bij het huis van iemand die met veel bombarie naar de deur kwam en quasi boos riep: Wat doen jullie daar, stoute jongens? Hij kwam op de jongens af met twee worsten in de hand om de zangers te trakteren. Maar Luther en zijn vriend schrokken van de harde stem en gingen op de loop voor de goede man, die hun geen kwaads maar goeds toedacht. Hij riep het tweetal na en toen ze toch terug durfden te keren kregen ze een heerlijke worst. Kijk, zei Luther jaren na dit voorval, zo doen wij nu ook jegens onze goede God, Die Zijn eniggeboren Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons overgegeven en alles met Hem geschonken heeft. En toch vluchten wij voor Hem en denken dat Hij onze genadige God niet is, maar een onverbiddelijke Rechter. UIT: RD d.d. 5 mei 2014 Door: ds. M. van Kooten Samen Op zondagavond 18 mei hopen we weer bij elkaar te komen om te zingen. Een uur lang prachtige liederen rondom het thema Samen. Christen zijn ben je nooit alleen. Christenen hebben elkaar nodig om samen te bidden, danken, vieren, bemoedigen, helpen om samen één te zijn. En dus ook om samen te zingen. Samen in de naam van Jezus ligt voor de hand, maar gaandeweg het uur komen we langs teksten als Eén liefdesband houd ons tesaam en Zingend zullen wij u roemen, heel dit huis juicht met ons mee. Komen de teksten u wat onbekend voor? Heus, u kent de liederen. Laat ze opnieuw tot u gaan spreken in deze zangdienst. Er is weer een overbekende en mooie selectie gemaakt uit talloze bundels van toen en nu. Medewerking aan deze zangdienst wordt veleend door Gospelgroep Vision uit Hilversum o.l.v. Kit de Bolster-Diggs en we hebben opnieuw organist Jan Broekhuis bereid gevonden om ons te begeleiden. Dominee G.J. van Meijeren zal in drie korte lezingen het thema vanuit de bijbel belichten. Het belooft dus opnieuw een fijn uur te worden. Kom, voeg u in het koor der christenen en zing mee op zondag 18 mei om 19.30, Noordereinde 14 in s-graveland

17 Zangdienst Samen Zing mee met het koor der christenen. Zondagavond 18 mei 2014 om M.m.v. Gospelgroep Vision uit Hilversum o.l.v. Kit de Bolster-Diggs Lezingen door ds. G.J. van Meijeren Organist Jan Broekhuis Hervormde Kerk Noordereinde 14 s-graveland Uit de Synode Kort verslag van de Generale Synode op donderdag 24 en vrijdag 25 april 2014 in congrescentrum De Werelt te Lunteren. Donderdag 24 april 2014 Opening De vergadering wordt om 10:00 uur geopend door ouderling G. Flim uit Rijssen (classis Almelo). We zingen Psalm 69 : 9. De schriftlezing is uit Lucas 24 : 13 t/m 35. Ouderling Flim mediteert over dit schriftgedeelte dat gaat over de Emmaüsgangers. Daarna gaat hij voor in gebed. Tot slot zingen we gezang 474 : 1. Groet Rev. Dr. O.F. Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad van kerken komt ons groeten en spreekt de synode toe. Verkiezing nieuw moderamenlid De zittingstermijn van ouderlingkerkrentmeester B. van Bokhoven in het moderamen van de synode is ten einde. In zijn plaats wordt ouderling-kerkrentmeester M.C. van der Klooster uit Dordrecht (classis Dordrecht) benoemd. Benoeming PThU Prof. dr. Mechteld Jansen wordt benoemd als opvolger van prof. dr. F.G. Immink in de functie van rector magnificus aan de Protestantse Theologische Universiteit. De zeven brieven over het ambt In de bespreking van de ambtsvisie van de Protestantse kerk in Nederland tijdens de vergadering van april 2012 is de suggestie gedaan een inhoudelijk vervolg te geven op deze notitie. En dan niet in de vorm van een rapport, maar in een vergelijkbaar document als de visienota. Dit is opgepakt en heeft

18 geleid tot de zeven brieven over het ambt. Aan: de plaatselijke gemeente; de kerkenraad; de ouderling(-kerkrentmeester) en diaken; de predikant; de leden van de classicale vergadering; de bisschoppenconferentie; de missionaire werker en de pionier. Er wordt stevig gediscussieerd over deze brieven. Gezegd wordt o.a.: Ze zijn weinig vernieuwend (ds. Pettinga uit Monnickendam; classis Edam-Zaandam) De vervloekingen van Trente zijn onverminderd van kracht ( Okr De Bruijn uit Oosterhesselen; classis Hoogeveen) Hoe ga je om met het grote probleem om ambtsdragers te krijgen? (ds Oldenhuis uit Coevorden; Die Evangelisch-altreformierte Kirche En, heb je als predikant voldoende tijd om je te vullen, wordt je niet leeggezogen? (idem) Laten we niet te treurig zijn over het ambt. Is het hartelijk oneens met ds. Pettinga. (diaken Drost uit Werkendam; classis Heusden-Almkerk) Hoe is de verhouding gekozen door de gemeente en geroepen door God? (ds. Bohlken uit Tiel; classis Tiel Wilt u de classes opheffen? (idem) De brieven zijn erg Calvinistisch van toon. Vanuit de Lutherse traditie is er ook veel over de ambten te zeggen. (idem) De brief aan de plaatselijke gemeente spreekt niet over de praktijk van elke dag (idem) Laten we niet teveel verschil maken tussen een missionaire situatie en een gewone kerkelijke gemeente. (Diaken Bas uit Alblasserdam, classis Alblasserdam) Laten we onszelf niet wegzetten als een provinciaal kerkje in de brief aan de R-K bisschoppenconferentie. (Ds. Boter uit Voorschoten; classis Leiden). Groet Dr. Bünker, secretaris generaal van de Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE), is te gast en neemt het woord om de vergadering te groeten. De zeven brieven over het ambt (vervolg) Na de reactie van de scriba, dr. A.J. Plaisier, volgt nog meer discussie en toezegging door het moderamen van een aantal aanpassingen worde de zeven brieven over het ambt unaniem aanvaard. Ze worden verzonden naar alle gemeenten en classes, met het verzoek om voor eind 2015 te reageren. In de Generale Synode zal dit dan besproken worden en zullen voorstellen gedaan worden voor een vervolg op een verdere ontwikkeling van de ambtsvisie. Pioniersplekken Doel van de Protestantse kerk in Nederland is om 100 pioniersplekken te realiseren. Eind van dit jaar zullen er zo n 25 plekken geïnitieerd zijn. Er is behoefte gebleken om (wijk)gemeenten waaraan pioniersplekken zijn verbonden, aan te merken als (wijk)gemeenten in bijzondere missionaire, diaconale en pastorale omstandigheden als bedoeld in ord Hiermee wordt bereikt dat de pionier onder voorwaarden ambtswerkzaamheden van een predikant mag verrichten. Dit voorstel wordt aangenomen. Voortgangsrapportage Binnenlandse Oecumene. De nota informeert over de stand van zaken en de recente ontwikkelingen in de binnenlandse oecumene. Sluiting Na bespreking van deze nota wordt deze vergaderdag om 21:00 uur afgesloten door ds. T.J. Oldenhuis van de Die Evangelischaltreformierte Kirche in Niedersachsen. Hij laat zingen Gezang 146A : 1,2 en 7. Hij leest Psalm 121 en mediteert daarover. Vervolgens zingen we Gezang 243 : 1,4 en 7. Ds. Oldenhuis eindigt ten slotte met gebed. Vrijdag 25 april 2014 Opening De vergadering wordt om 09:00 uur geopend door diaken D.A. Driesen uit Vollenhover (classis Kampen)

19 Hij laat zingen gezang 289 : en 8, leest 2 Samuël 9 en hij mediteert daarover. Het gaat daar over Mefiboseth die aan de tafel mag zitten met de koning David. Een geschiedenis die hij laat verwijzen naar het Heilig Avondmaal.Vervolgens gaat hij voor in gebed en we zingen Psalm 145 : 1,3 en 4. Herdenking 10 jaar PKN De scriba vertelt dat op 14 september in de Fonteinkerk in Nijkerk een herdenkingsdienst gehouden zal worden. Het gaat daarbij om met hoop en verwachting vooruit te kijken. Op 20 september is er in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een predikantendag waar de Britse Theoloog Alistar McGrath spreekt. Rapport KIA en ICCO Aan de orde is de bespreking van de rapportage over de samenwerking en de voortgang van de ProCoDe-aanpak van de ICCO-Coöperatie. Het rapport wordt besproken, er worden vragen gesteld en beantwoord, waarna de synode akkoord gaat met het rapport. Nieuwbouw Hydepark De heer G. L. Westerveld, bestuurslid van de Dienstenorganisatie, houdt een presentatie over de nieuwbouw op Hydepark in Doorn. Evaluatie medewerkers in dienst van de landelijke kerk ten behoeve van de plaatselijke gemeenten Er is onderzoek gedaan naar mensen die in dienst zijn van de landelijke kerk, maar die in plaatselijke gemeente werken. Het gaat dan om interim-predikanten, studentenpastores en medewerkers van jongerenorganisatie JOP. De bevindingen zijn positief. Uit het onderzoek blijkt dat het uitlenen van beroepskrachten in het algemeen goed loopt; er is voldoende vraag naar deze diensten vanuit het land en er is ook veel interesse van mensen om een dienstverband met de landelijke kerk aan te gaan. Aandachtspunten zijn onder meer de begeleiding en ontwikkeling van deze werknemers en hun binding met de landelijke kerk. Presentatie Statistische Gegevens Dr. H. G. Dane presenteert de Statistische Jaarbrief Daarin staan cijfers over ledentallen in de kerk. Het is de eerste statistische jaarbrief die volledig is gebaseerd op de ledenadministratie (LRP) van de Protestantse Kerk. Met deze gegevens hebben we een betrouwbaar beeld van de cijfers van de kerk. Uit deze cijfers blijkt o.a. dat de kinderdoop springlevend is. In 2013 was 90% van de dopelingen jonger dan één jaar. Categoriaal pastoraat De synode bespreekt een rapport over categoriaal pastoraat. Het gaat daarbij om pastoraat aan onder anderen studenten, doven, varenden, militairen en in de gezondheidszorg. Sluiting De synode wordt om 15:00 uur afgesloten door ouderling Wildeman uit Zwolle; Evang. Luth. Synode. Zij leest Marcus 12 : dat in het Evangelische Luthers Dagboek voor vandaag als schriftlezing staat aangegeven. Vervolgens wordt lied 648 gezongen, waarna met een gebed wordt afgesloten. N.B. Alle stukken van deze vergadering kunt u vinden op de site van de PKN: le%20synode%20april% pdf De vergadering is in z n geheel uitgezonden en nog te bekijken op de site van de Reformatorische Omroep: n/?search=synode&submit.x=0&submit.y=0 Mart Flink, Classis Hilversum Uit de Classis In de classis staat een openbare bezinningsbijeenkomst op de agenda over dementie. Er zijn helaas steeds meer mensen die dementeren, waarbij het korte

20 termijn geheugen hen ernstig in de steek kan laten. Hoe deel je met deze mensen het geloof? Welke middelen woord, lied, muziek, voorwerpen, afbeeldingen, enz. zijn er om toch tot communicatie met deze mensen te komen? Meer nog: hoe kan je als pastor of pastoraal medewerk(st)er bijdragen aan door deze mensen doorleefde geloofsbelevingen die hen goed doen? Ds. Annemieke Parmentier zal hier drie kwartier over vertellen. Daarna is er nog ruim een kwartier voor vragen en gedachtenwisseling. Alle geïnteresseerden zijn 14 mei om 19:30 uur van harte welkom in de Meentkerk, Bovenmaatweg 410 te Huizen. Mart Flink, classis Hilversum HERVORMDE GEMEENTE S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF Catechisatie en belijdeniscatechisatie De catechisaties zijn weer afgelopen. Ik kijk enthousiast terug op het eerste seizoen en hoop natuurlijk volgend jaar hierop verder te borduren. Daarnaast is er de mogelijkheid om volgend jaar belijdeniscatechisatie te volgen. Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis. Belijdenis doen is niet afhankelijk van een bepaalde leeftijd. Sommigen willen dat al op jongere leeftijd doen, na de gewone catechisaties, en anderen doen het op latere leeftijd. Nadat je deze catechese gevolgd hebt ben je niet verplicht om belijdenis te doen. Met elkaar zullen we nadenken over wat geloven is, hopelijk ontstaan daaruit goede gesprekken. Wie weet leidt dat tot het doen van belijdenis, maar dat hoeft niet. Belijdenis doe je, als je er aan toe bent. Het komt voor dat mensen deze belangrijke stap, om belijdenis te doen maar steeds uitstellen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar er zijn ook nogal wat misverstanden over het doen van belijdenis. Enkele misverstanden: dan mag je nooit meer twijfelen je mag geen vragen meer hebben op geloofsgebied dan moet je altijd serieus zijn een perfect christen zijn dan mag je niks meer Jezus roept zijn leerlingen: volg mij. Belijdenis doen is zeggen dat je ook hem wil volgen. Je plek in de gemeente wilt innemen en God wilt dienen. Wie belijdenis doet, geeft eigenlijk antwoord op drie vragen: 1. Geloof je in God: Vader, Zoon en Heilige Geest? 2. Wil je Hem in je dagelijkse leven dienen? 3. Wil je jezelf als actief lid van de gemeente opstellen? Je kunt je opgeven via of mij het op andere wijze laten weten. De catechisaties beginnen eind september/begin oktober weer. Ds. G.J. van Meijeren

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog!

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog! Zondag 16 oktober 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Peter ten Kleij Ouderling van dienst: Bertus Konijnenbelt Organist: Jan Ebeltjes Lector: Jorieke Poorterman Koster: Pim van der Strate Lied

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

zaterdag 31 december 2016 OUDEJAARSDAG MIDDAGGEBED uur Gezongen wordt uit het Liedboek 2013 (Zingen en bidden in huis en kerk)

zaterdag 31 december 2016 OUDEJAARSDAG MIDDAGGEBED uur Gezongen wordt uit het Liedboek 2013 (Zingen en bidden in huis en kerk) ORDE VAN DIENST voor de viering van zaterdag 31 december 2016 OUDEJAARSDAG MIDDAGGEBED 17.00 uur Kleur: wit Voorganger : ds. Erwin de Fouw Organist : Piet George Klootwijk De collectes zijn vandaag bestemd

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ORDE van DIENST voor zondag 29 januari 2017 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: dhr. J.Meulenbeek voorganger: ds. G.J.Krol Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel In deze dienst

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni 2017. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. G. de Goeijen Reiny van Rikxoort Jan Braakman Woord van welkom Lied: Psalm 132: 3 en 9 3. Efrata heeft

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Lezen : Filippenzen 4 : Tekst : Filippenzen 4 : 13. Psalm 93 Gezang 118 Lied 448 Gezang 165 Lied 470 : 2, 3 en 4

Lezen : Filippenzen 4 : Tekst : Filippenzen 4 : 13. Psalm 93 Gezang 118 Lied 448 Gezang 165 Lied 470 : 2, 3 en 4 Lezen : Filippenzen 4 : 10-20 Tekst : Filippenzen 4 : 13 Psalm 93 Gezang 118 Lied 448 Gezang 165 Lied 470 : 2, 3 en 4 Gezocht: nieuwe jeugdleid(st)ers Voor de jeugd van 12 t/m 15 Voor informatie of aanmelden,

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 3 april 2016 Tweede zondag van Pasen Oosterlichtkerk Huizen

Orde van dienst voor zondag 3 april 2016 Tweede zondag van Pasen Oosterlichtkerk Huizen Orde van dienst voor zondag 3 april 2016 Tweede zondag van Pasen Oosterlichtkerk Huizen De Emmaüsgangers Doop van Leah Michelle Petter Op de tafel achter in de kerk liggen gekleurde briefjes. Daarop kunt

Nadere informatie

S TA R T D I E N S T

S TA R T D I E N S T Je leven delen S TA R T D I E N S T thema: Je leven delen zondag 11 september 2016 10.00 uur De Graankorrel Protestantse gemeente s-graveland-ankeveen-kortenhoef Startzondag 2016 Binnenkomst in de kerkzaal

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer,

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer, Eucharistieviering Hemelvaart van de Heer 25 mei 2017 Oudkatholieke parochie van de h. Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 655, 1-5 INLEIDING Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus,

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. A. Groeneveld Organist: Simon Marbus Koster: Bert de Bruin Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

zondag 13 september Doopdienst Tygo Schoon

zondag 13 september Doopdienst Tygo Schoon zondag 13 september Doopdienst Tygo Schoon Protestantse Gemeente Heinkenszand Voorganger: ds. Philip van Wijk Ouderling van Dienst : Arda Verbrugge Organist: Danny de Feijter 2 Welkom / mededelingen VOORBEREIDEN

Nadere informatie

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Eredienst 21 mei 2017 10:00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 462 Wet Gezang 165 Gebed Handelingen 4 : 10B - 12 Psalm 99 : 1, 4, 6, 8 >> Regenboog Preek Opwekking 733

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Welkom in de Menorah Voorganger : Dhr. J van der Brink Lector : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Organist : Dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Gezang 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om

Nadere informatie

Eredienst 18 december u Voorganger: Ds. J. R. Geersing

Eredienst 18 december u Voorganger: Ds. J. R. Geersing Eredienst 18 december 2016 16.30u Voorganger: Ds. J. R. Geersing Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 428 Genade zo oneindig groot Gebed Schriftlezing Zondag 38 Kolossenzen 2: 16 3: 17 Psalm 119: 63,

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 1 mei 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham aanvang: 19.00 uur. Thema: Wat er ook gebeurt. Voorganger: Ouderling van dienst: Muzikale inbreng: Organist: Ds. A.W.

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september 2017 10.30 uur Thema: Met open armen! voorgangers organist m.m.v. de Band : ds. Ton van Vliet Marie Hansen - Couturier : Eric Voet :

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie