werkeenheid Jeugdzorg & Reclassering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkeenheid Jeugdzorg & Reclassering"

Transcriptie

1 Overzicht Erkende Penitentiaire Programma's van 1 april april >op verzoek van RN vanaf 2010 ter informatie aangevuld met Gedragsinterventies (onder pt.2) 1 STICHTING LEGER DES HEILS Welzijns- en gezondheidszorg werkeenheid Jeugdzorg & Reclassering Naam PP Naam aanbiedende instantie Contactpersoon Telefoon, fax, adres 1.1 Wonen Vast & Verder Arnhem Mw.Ph. de Jong Eindhoven Dhr. R. Buster Lelystad, Enkeltje Zelfstandig Mw. J. Rooks Utrecht, Enkeltje Mw. J. Rooks Zelfstandig Den Haag Dhr.R. Scheenstra Groningen Mw. R. van Weelden / Dhr. G. Smit Wonen Waarborg voor Eindhoven (Domus) Dhr. C. Kuijper Reïntegratie Amsterdam Dhr. K. de Gier Arnhem (Domus) Mw.Ph. de Jong Rotterdam Dhr.F. Groen Zwolle Dhr. W. Oosterboer Groningen Mw.R.v. Weelden / Dhr. G. Smit Utrecht Mw. J. Rooks Maastricht Dhr. L. Ramakers Enschede Dhr. W. Oosterboer Mw. I. Voorham (St.W&G) Dhr. G. Sprokkereef (Alg.Dir.-LdH) Dhr. P.G. Palsma (Dir. Bedrijfsv. LdH) Korte Beschrijving Woon- en trainingsprogramma voor jongeren van jaar met een complexe problematiek op het gebied van wonen. Het gaat om een gefaseerd hulpverleningsaanbod waarbij uitstroom naar beschermd wonen en begeleid wonen mogelijk is. Gefaseerd woonprogramma: 1. Diagnose (nog tijdens detentie); 2. Tussendoor (woonvaardigheden leren in groepswoonvoorzien-ing, training en arbeidstoeleiding); 3. Beschermd wonen (verblijf in unit van Centrum voor Maatschappelijke Opvang); 4. Begeleid wonen (wonen buiten de instelling met een gecombineerd huur/begeleidingscontract); 5. Woonbegeleiding (zelfstandig wonen met ondersteuning). Doelgroep: Cliënten met multiproblematiek Haarlem (DOMUS) Dhr. K. de Gier Versie: 1 augustus 2011 blz.1

2 1.3 Ontwenningscentrum De Wending Heerlen (DOMUS) Dhr. L. Ramakers Epe Dhr. J. Jans (Directeur) Mw.M.Poppema (Hfd.Hulpverlening) Doelgroep: 18 en ouder, langdurig alcolhol- en/of drugverslaving (incl.comorbiditeit). Programma (max 28 mnd): 1. Behandeling intramuraal (max 6 maanden) met een persoonlijk begeleidingsplan; 2. Woon- werktraining (max 12 maanden). Groepstrainingen; 3. Woonbegeleiding (max 9 maanden). Versie: 1 augustus 2011 blz.2

3 2 Trainingen van Reclassering Nederland (RN), Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) Naam PP 2.1 Agressie regulatietraining Training Agressie Beheersing (TAB) Voor plegers huiselijk geweld 2.2 GGZ-training Alcohol Delinquentie Naam aanbiedende instantie RN LJ&R SVG 2.3 Budgetterings-training RN en LJ&R (in sommige arrondissementen) 2.4 GI Budgetteren Vervolgmodule op de GI CoVa (beschikbaar in beperkt aantal arrondissementen) RN Contactpersoon Landelijke coördinatie RN M.Verkroost LdH: W. Veldhof SVG E. Westerbeek RN M.Verkroost RN M.Verkroost Telefoon, fax, e- mailadres Korte Beschrijving Training gericht op het voorkomen van herhaling van het plegen van agressieve delicten door middel van (h)erkenning van agressie. Bestemd voor plegers van huiselijk geweld. Groepsbijeenkomsten (totaal 30 uur) en huiswerkopdrachten gedragsalternatieven ontwikkelen. Deze trainingen worden in 2012 vervangen door een erkende training huiselijk geweld Training voor plegers van geweld- en vermogensdelicten waarbij riskant - dus niet persé problematisch alcoholgebruik een rol heeft gespeeld, door individuele en groepsgesprekken (28 uur) inzicht geven in de gevolgen van alcoholgebruik voor gedrag. Deze training wordt in de loop van 2011 vervangen door de erkende training Alcohol en geweld zie pt Training bestaande uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, waarin vaardigheden worden aangeleerd op het terrein van omgaan met geld. De methode, voor de RN ontwikkeld door het NIBUD sluit aan bij de dagelijkse praktijk van het omgaan met geld en er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten. Deze training wordt medio 2012 vervangen door de erkende training Budgetteren De training richt zich op deelnemers met structurele gedragsproblemen. De oorsprong van financiële problemen ligt bij cognitieve disfuncties als impulsiviteit en onvoldoende probleembesef. De financiële problemen ontstaan door het maken van denkfouten. De training is een vervolgmodule Versie: 1 augustus 2011 blz.3

4 op de CoVa en bestaat uit een start- en eindgesprek (tweemaal 1 uur), 7 groepsbijeenkomsten, 1 x per week van 2,5 uur, tijdsinvestering deelnemer 38 uur in 2 maanden. De training is nog niet erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. 2.5 GI CoVa Training cognitieve vaardigheden 2.6 GI CoVaplus Training cognitieve vaardigheden voor verstandelijk minder begaafden 2.7 GI ArVa Training arbeidsvaardigheden RN LJ&R RN RN M.Verkroost LJ&R B.van den Ende RN M.Verkroost Deze erkende training richt zich op probleemoplossing, perspectief nemen, invoelingsvermogen, beheersing van impulsen en moreel en kritisch redeneren. De training is geschikt voor alle typen daders ook met verslavingsproblematiek of psychische problemen De training bestaat uit 20 groepsbijeenkomsten 2x per week 2,5 uur, een kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering circa 80 uur in 3 maanden Deze erkende training richt zich op het aanpassen van cognitieve disfuncties en is bestemd voor justitiabelen met een intelligentieniveau tussen de 65 en 90. Kern in de aanpak is de sociale probleemoplossing, aangevuld met elementen van angermanagement, cognitieve herwaardering, assertiviteitstraining en emotieherkenning De training bestaat uit 36 groepsbijeenkomsten, 2x per week van 1,5 uur, een kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering deelnemer circa 94 uur in 5 maanden Deze erkende training is gericht op inzicht geven en vaardigheden leren waarmee deelnemers (beter) in staat zijn werk te krijgen en te behouden. De training bestaat uit 3 modulen: 1bevorderen van arbeidsmotivatie en verwerven van inzicht in eigen reële mogelijkheden wat werk betreft; 2 het leren van basale werknemersvaardigheden en werkhouding voor het krijgen en behouden van werk; 3 leren hoe de arbeidsmarkt werkt. De training bestaat uit 22 groepsbijeenkomsten, 2x Versie: 1 augustus 2011 blz.4

5 per week van 2 uur, een kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering deelnemer circa 60 uur in 3 maanden 2.8 GI ART-Wiltshire agressieregulatietraining 2.9 GI Huisvesting en wonen Vervolgmodule op de GI CoVa (beschikbaar in afwachting van erkenning) LJ&R LJ&R LJ&R B.van den Ende LJ&R B.van den Ende Deze erkende training is gericht op het aanleren van ander gedrag om agressieve delicten te voorkomen, risicovolle situaties te leren vermijden en verantwoordelijkheid te leren nemen voor eigen gedrag. De training bestaat uit 3 modules: sociale vaardigheden, woedebeheersing en moreel redeneren. De training is bestemd voor volwassen justitiabelen met een verleden waaruit een patroon van geweldsdelicten met een reactief interpersoonlijk karakter blijkt, waarbij men onvoldoende mogelijkheden heeft de woede te beheersen. De training bestaat uit 18 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 15 min, een kennismakingsbijeenkomst en evaluatiebijeenkomst in 2 maanden Deze training is gericht op het aanleren en/of versterken van vaardigheden die voor het wonen nodig zijn. Met deze vaardigheden zijn cliënten in staat om zelfstandig te wonen. Hierdoor kunnen zij delictgedrag vermijden dat uit dak- of thuisloosheid voortvloeit. Het programma is vooral bedoeld voor deelnemers van wie delictgedrag een relatie heeft met financiële en/of huisvestingsproblemen en een gebrekkige daginvulling. De training bestaat uit een start- en eindgesprek (tweemaal 1 uur) 7 groepsbijeenkomsten van 2,25 uur, tijdsinvestering deelnemer circa 37,5 uur in 2 maanden. De training is nog niet erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Versie: 1 augustus 2011 blz.5

6 2.10 GI Korte Leefstijltraining SVG SVG E.Westerbeek 2.11 GI Leefstijltraining SVG SVG E. Westerbeek Deze erkende training, bestemd voor justitiabelen met licht tot gemiddeld problematisch middelengebruik of gokgedrag, is gericht op het motiveren van deelnemers om hun problematisch middelengebruik of gokgedrag te veranderen en de kans op criminele recidive te verminderen. Soms betekent dat helemaal stoppen met gebruik, maar ook gecontroleerd, verantwoord gebruik kan het doel zijn. Deelnemers worden zich ook bewust van de wederzijdse invloed tussen het delictgedrag en verslavingsproblemen, de toenemende kans op criminele recidive bij terugval in middelengebruik en vice versa. Ze leren risicosituaties te vermijden of anders aan te pakken. De training bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten 1x per week van 2,5 uur, 5 extra oefensessies van 1 uur, een kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering deelnemer circa 42 uur training, duur 15 weken Deze erkende training, bestemd voor justitiabelen met gemiddeld tot hoog problematisch middelengebruik of gokgedrag, is gericht op het voorkomen en het onder controle krijgen van een terugval in middelengebruik en crimineel gedrag. Deelnemers stellen hun eigen voor- en nadelenbalans op, leren hoe ze terugval kunnen voorkomen en als ze toch terugvallen hoe ze daar mee om kunnen gaan. De deelnemer leert dat er verband bestaat tussen zijn middelengebruik en delictgedrag. Hij leert zijn persoonlijke risicosituaties te herkennen en om te gaan met sociale druk. Hij weet om te gaan met uitglijders, een tijdelijke terugval in middelengebruik of delictgedrag. Ook leert de deelnemer, met ondersteuning van de trainer, een weloverwogen beslissing te nemen of hij abstinentie of gecontroleerd middelengebruik wil nastreven. De training bestaat uit 16 bijeenkomsten 1x per week van 2,5 uur en 5 extra oefensessies van 1 uur, een Versie: 1 augustus 2011 blz.6

7 kennismakingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst, tijdsinvestering deelnemer circa 61 uur in 21 weken GI Alcohol en geweld beschikbaar vanaf 2de helft 2011 SVG SVG E.Westerbeek De training Alcohol en Geweld is een extramurale gedragsinterventie gericht op het veranderen van agressief, gewelddadig gedrag, gepleegd onder invloed van alcohol. Doel van de interventie is het voorkomen van recidive van dit delictgedrag. De training bestaat uit 2 individuele bijeenkomsten van resp. 2 en 1 uur, gevolgd door 10 groepsbijeenkomsten van 2 uur, waarmee de totale interventie bestaat uit 12 bijeenkomsten. Er vindt 1 bijeenkomst per week plaats. De training is in december 2010 beoordeeld door de Erkenningscommissie. In september 2011 wordt een start gemaakt met landelijke implementatie. Alcohol en geweld vervangt op termijn (2012) de training alcohol delinquentie (TAD). Versie: 1 augustus 2011 blz.7

8 3 GGZ-Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg Verslavingszorg Instellingen waar uitsluitend klinisch staat aangegeven beschikken vrijwel altijd over een poliklinisch (dus [semi- ambulant) aanbod in de eindfase (nazorgfase). Het behandeltraject start wel vrijwel altijd klinisch. Bij instellingen, die zijn erkend in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en als zodanig worden gefinancierd, kunnen gedetineerden worden aangeboden voor het volgen van een penitentiair programma. Naam PP Naam aanbiedende instantie Contactpersoon Telefoon, fax, adres Contact algemeen: Dhr.E. ten Holte (Dir.SVG); Dhr.W.vd.Brugge (Contactpersoon GGZ) Korte Beschrijving 3.1 Ambulante 3.2 Ambulante Verslavingszorg Noord Nederland (arrondissement Groningen) Verslavingszorg Noord Nederland (arrondissement Leeuwarden) Dhr. R. Jaspers (Dir); Dhr. E. Blaauw; Dhr.R.Zijlstra Dhr. R. Jaspers (Dir); Dhr. E. Blaauw; Dhr.G.van Zaane Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. De instelling biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatie-centrum, deeltijdbehandeling verslaafden, individuele begeleiding en behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus alcohol, alcohol & delinquentie 3.3 Ambulante Verslavingszorg Noord Nederland (arrondissement Assen Dhr. R. Jaspers (Dir); Dhr. E. Blaauw; Dhr.J.de Bree (afd.hfd.reclass.) Klinische/Ambulante GGnet (Stichting ARTA Lievegoedgroep (Bilthoven) Dhr.H.J. Niemeijer (Dir) Mw.F.S.Geraets (Divisiemanager Verslavingszorg) Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. De instelling heeft een landelijke bestemming en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding en behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus alcohol, alcohol & delinquentie Versie: 1 augustus 2011 blz.8

9 3.5 Ambulante 3.6 Ambulante/Klinische 3.7 Ambulante 3.8 Ambulante/Klinische Tactus (Stichting CAD te Zwolle) Dimence (Verslavingskliniek Stichting Zwolse Poort Verslavingskliniek) Tactus (Inst.Vz Stedendriehoek Deventer) Tactus te Zutphen Dhr.B. v.d. Schalie (Dir); Dhr.R.Beijerman; Dhr.W.Benschop Mw.P.v.Wijngaarden Dhr.R.Sipman Dhr. P. van Hulzen (Dir) Dhr.H.Fernhout Dhr.R.J. Rutten (Dir) Dhr. A.Sanderman Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Zwolle en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: individuele begeleiding en behandeling verslavingsproblematiek, zelfcontrolecursus gokken, begeleid wonen, alcohol & delinquentie, middelen & delict t f Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Het werkgebied ligt in Zwolle en omstreken. PP: Voor verslaafden; klinische opname, vervolg en dubbeldiagnostiek behandeling. Transmurale begeleidingsprogramma s, deeltijd-behandeling en polikliniek. Specialisaties; gezinsrelatie problematiek, DGT en ADHD Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Zwolle/ Zutphen en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: individuele begeleiding en behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, begeleid wonen Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Het werkgebied ligt in de arrondissementen Zutphen en Amelo. De volgende onderdelen maken deel uit van Tactus: Verslavingsklinieken, IMC s (2 stuks), Forensische verslavingskliniek, Deeltijdbehandeling, Maatschappelijk herstelprogramma, Systeem- en Relatietherapie, Methadonposten, Huiskamerprojecten, Gebruikersruimten, Kortdurende interventies, Begeleid wonen, (Terugval)Preventie; allemaal in relatie tot behandeling/begeleiding van verslavingsproblematiek. Versie: 1 augustus 2011 blz.9

10 3.9 Ambulante 3.10 Ambulante/Klinische 3.11 Ambulante/Klinische Iriszorg (GCV de Grift te Arnhem) Centrum Maliebaan te Utrecht Parnassia Bavo Groep (Brijder Verslavingszorg Noord Holland te Alkmaar) Dhr.B. Kuijf (Dir) DhrD.Olthof (Dir) Dhr.M.Gisbergen Dhr.P.v.d. Linden (Dir) Dhr.P.Boon Dhr. G.J. Vos (Dir) Dhr.R.Delhaas Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Arnhem en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: naast ambulante ook klinische voorzieningen; verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen, alcohol & delinquentie Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Utrecht en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Alkmaar Haarlem en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen. Versie: 1 augustus 2011 blz.10

11 3.12 Ambulante/Klinische 3.13 Ambulante/Klinische 3.14 Ambulante/Klinische Arkin (Inforsa te Amsterdam) Parnassia Bavo Groep (v/h Centrum Zeestraat) Den Haag Bouman GGZ (Boumanhuis te Rotterdam/Dordrecht) Mw.P.van Dam (Raad v.bestuur) Mw. E. Alfons (clustermanager) Dhr. M. Buné (hoofd) JVz Inforsa (Hfd.Kantoor) Dhr.R. Leenheer (Dir) Dhr.Th.Gernler Dhr.S. Czyzewski (Dir) Mw.E.R. Barelds (Dordrecht) Mw.I.Gorissen (Rotterdam) (alg) Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Amsterdam en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen, alcohol & delinquentie Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondis-sement Den Haag en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatie-therapie, begeleid wonen, alcohol & delinquentie, alcohol & delict, middelen & delict Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Dordrecht/Rotterdam en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol. Versie: 1 augustus 2011 blz.11

12 3.15 Klinische 3.16 Ambulante 3.17 Klinische 3.18 Ambulante/Klinische De Hoop te Dordrecht Emergis (Zeeuws CAD Middelburg) Emergis De Reilof Onderdeel van APZ te Goes Novadic Kentron te Breda Dhr.T. Stortenbeker (Dir) Dhr.F.S.L.Koopmans Dhr.J.T.van den Broek (Dir) Mw.R.M.C. Wille Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Het werkgebied is landelijk. De stichting biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, forensische verslavingskliniek, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, ind. Begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, begeleid wonen / Dhr.J. van Praet (Dir) Dhr.A. Rosendaal (Dir) Dhr. L.Maas Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Middelburg en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, alcohol & delinquentie, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus alcohol, zelfcontrolecursus gokken. leefstijltraining 1 en 2 en middel en delict. Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Middelburg en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Breda en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, individuele begeleiding verslavings-problematiek, individuele behandeling verslavings-problematiek, zelfcontrole-cursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen, alcohol & delinquentie. Versie: 1 augustus 2011 blz.12

13 3.19 Ambulante/Klinische 3.20 Klinische 3.21 Ambulante 3.22 Klinische Novadic Kentron, St.Oedenrode GGZ Noord Midden Limburg (St.Paschalis Onderdeel van Vincent van Gogh Instituut te Venray) Mondriaan (CAD Limburg te Maastricht) Mondriaan (APZ Welterhof/ Welland te Heerlen) Dhr. K. in t Veld (Dir) Dhr. M.v.Heek Dhr.L. van Erck (Dir) Dhr.F. Gillissen (Dir) Mw.W.van der Kaap Dhr. N.v.Leuken Mw. D. Schouten (Dir)Dhr.R.Sanderson / Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Den Bosch en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: Verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, zelfcontrolecursus alcohol, begeleid wonen, alcohol & delinquentie, alcohol & delict, middelen & delict. Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Roermond/ Maastricht en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, transmuraal rehabilitatieprogramma, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Roermond/ Maastricht en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, systeem- en relatietherapie, zelfcontrolecursus gokken, begeleid wonen, alcohol & delinquentie Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de arrondissement Roermond/ Maastricht en biedt de volgende onderdelen aan in zijn PP: verslavingskliniek, intramuraal motivatiecentrum, deeltijdbehandeling verslaafden, maatschappelijk herstelprogramma, individuele begeleiding verslavingsproblematiek, individuele behandeling verslavingsproblematiek, alcohol & delinquentie Versie: 1 augustus 2011 blz.13

14 3.23 Klinische Delta De Loodds (Onderdeel van Ziekenhuis Poortugaal) Mw. Els Noorlander (Hfd.Behandeling) Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Is een gesloten afdeling voor patiënten met gemengde verslavings- en psychische problematiek. Na beëindigen van het verblijf kan men eventueel geplaatst worden in een reguliere verslavingskliniek. Versie: 1 augustus 2011 blz.14

15 GGZ-INSTELLINGEN FORENSISCHE PSYCHIATRIE: Naam PP Naam aanbiedende instantie 3.25 Polikliniek DR. Henri Van der Hoeven stichting (De Waag (Centrum v.ambulante forensische psychiatrie te Utrecht) Contactpersoon Landelijke coördinatie Telefoon, fax, adres Dhr. J.R. Mulder (Dir) Dagkliniek/ Polikliniek GGZ- Eindhoven Dhr.H. Bosshardt (Zorgmanager) Dhr.J.Coenjaerts (Intakefunctionaris) Korte Beschrijving Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Biedt afzonderlijke intensieve groepsbehandeling voor plegers van zedendelicten en voor plegers van agressieve delicten waarvoor een reguliere poliklinische behandeling onvoldoende is. Gedurende 4 maanden wordt 2 ochtenden per week een behandelprogramma in een groep gevolgd. Per cliënt wordt een behandelplan gemaakt. Onderdeel van het vaste programma zijn bijeenkomsten met belangrijke mensen uit de sociale omgeving, reclassering of andere hulpverleners. De behandeling is intensief, maar combinatie met een baan of opleiding is mogelijk. Inclusief voorzorg duurt het hele programma 6 maanden. Groepgrootte maximaal 6 deelnemers, geleid door twee behandelaars Vanaf 1 januari 2008 is DForZo verantwoordelijk voor de Inkoop Forensische Zorg. Doelgroepen waar klinische behandeling (nog) niet en poliklinische behandeling te weinig voor van toepassing is, allen met juridische titels. 2x8 stoelen agressie gerelateerde problematiek 1x8 stoelen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gedurende zes maanden tot een jaar volgen cliënten een deeltijdprogramma. Gevarieerd van een 1-daags- tot een 5-daagsprogramma van uur. Primair is dit een groepstherapeutische behandeling middels delictpreventie, sociale vaardighedentraining en agressieregulatietraining. Versie: 1 augustus 2011 blz.15

16 4 DJI (DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN) Naam PP Naam aanbiedende instantie Contactpersoon Telefoon, fax, e- mailadres Korte Beschrijving 4.1 Basis PP PTC Rotterdam PTC Groningen PTC Breda PTC Haarlem Dhr. A. Toulliss (UD) Dhr. R. Mooijenkind Dhr. A. Klamer Mw. G. Haaima Dhr R.van Gils Dhr. D. Hoksbergen t t t f t t t PTC f Individuele training in maatschappelijke participatie door de deelnemers inzicht te geven in hun eigen situatie en mogelijkheden waardoor zij bewuster kunnen kiezen voor activiteiten op maat die hun kans op maatschappelijk herstel vergroten. Activiteiten zijn gericht op sociale vaardigheden, vergroten kans op arbeid na einde detentie, bieden v. onderwijs en educatie, bieden/ geven bijzondere zorg aan deelnemers zoals of geestelijke gezond.heidszorg. Doelgroep: gedetineerden in aanmerking komen voor een PP. Duur max.8 weken. PTC Arnhem Dhr. W. Schuchard Dhr. E. Willems t t PTC f PTC Roermond Mw. M. Gerits t (PTC= penitentiair trainingscentrum) Versie: 1 augustus 2011 blz.16

17 4.2 Startpunt PI Rijnmond Locatie Noordsingel 4.3 De Schakel PI Arnhem Locatie De Berg Dhr. A. Toulliss (UD) Dhr. R. Mooijenkind Dhr. W. Schuchard Dhr. E. Willems t t t Laagdrempelig PP Startpunt met aandacht voor motivatie-ontwikkeling en juist daardoor ook geschikt en toegankelijk voor de deelnemer die nog niet beschikt over de intrinsieke motivatie. PP heeft als doel: het terugdringen van recidive d.m.v. het vergroten van de kansen op het verkrijgen en behouden van zinvolle arbeid. Participatie SRN Rotterdam. Zelfredzaamheidbevordering, Oriëntatie op en vorming voor de arbeidsmarkt, Arbeidstoeleidende opleidingsen reïntegratietrajecten Het PP De Schakel is een samenstelling van diverse variabele programmaonderdelen die op zich of in combinatie met elkaar ingezet kunnen worden. De uitvoering gaat in samenwerking met andere (externe) partijen. Het zijn de volgende arbeidstoeleidende (re)integratie trajecten: Zelfredzaamheidbevordering, Oriëntatie op en vorming voor de arbeidsmarkt, Arbeidstoeleidende opleidings- en reïntegratietrajecten. Overname van (lopende) arbeidstoel. Versie: 1 augustus 2011 blz.17

18 4.4 Rentree PI Zuid-Oost Locatie Roermond 4.5 PTC Breda PI Breda Locatie PCT Mw. M.Gerits (hfd. PTC) Dhr. R.van Gils (Loc.Dir.) t t Zie PP Startpunt Rotterdam. Doelgroep: Het Penitentiaire Programma Rentree te Roermond richt zich op gedetineerden met een geringe zelfredzaamheid, een tekort aan sociale vaardigheden, weinig of geen opleiding, weinig of geen werkervaring, financiële problemen en/of weinig gestructureerd dagen nachtritme. Eveneens in aanmerking komen gedetineerden waarbij in de inrichting van herkomst reeds een traject (hetzij opleiding, een stage-/arbeidsplaats) is opgestart. Deze trajecten worden naadloos overgenomen, waarbij de gedetineerde meer vrijheden geboden kunnen worden. Een zeer zeker niet onbelangrijke doelgroep zijn de gedetineerden die niet meer kunnen of mogen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. PCT: PP arbeidstoeleiding. Praktijkgerichte opleidings-projecten. Oriëntatie op de arbeidsmarkt individuele modules: opleidingen in metaalsector, veiligheid, opleidingen installatietechniek: Dit PP is een combinatie van werken en leren; Versie: 1 augustus 2011 blz.18

19 4.6 npi (nieuw Positief Initiatief) PI Noord-Holland Noord Zwaag te Zwaag Amerswiel en Zuyder Bos te Heerhugowaard Westlinge te Heerhugowaard, Schutterswei te Alkmaar, 't Keern te Hoorn PI Midden Holland Locatie Haarlem 4.7 Het Spoor PI Utrecht - Nieuwersluis Locatie ZBBI Vrouwen (Het Spoor) Mevr. J. Roedema- Driegen Dhr.D. Hoksbergen Mw. M. van Gestel t f t f t De P.I. Noord-Holland Noord werkt samen met de regionale partners: ROC, Gemeenten, OM, Politie, Kliq en vooral met de reclassering om de reïntegratieplannen van gedetineerden te bevorderen. Zij bieden gedetineerden toekomstperspectief door het maken van een op de persoon toegesneden reïntegratieplan. De detentiemodaliteiten HvB, Gev., HOI, POI en PP zijn ondergebracht in één organisatie, en zo wordt de detentietijd gebruikt voor het ontwikkelen van een sluitende aanpak. De gedetineerde krijgt de mogelijkheid om met toenemende vrijheid en verantwoordelijkheid een naadloze overgang van detentie naar de vrije samenleving te realiseren. De volgende modules worden aangeboden: Basistraject, Arbeids-toeleidingstraject, Arbeidstoeleidingstraject met scholing, Zinvolle tijdsbestedingstraject, Verslavingsbegeleidings-traject, Bijzondere Zorgtraject. Onafhankel.terugkeer in de maatschappij v.d. kandidaat bevorderen. M.b.t. arbeidstoeleiding en m.b.t. gezinsbegeleiding/ opvoedingsondersteuning d.m.v.: Op gang brengen v. bewustwoord. proces v.d. eigen mogelijkheden. Vergroten kansen op arbeidsmarkt. Activiteiten: beroepsgerichte scholing, Nederl.taalles. opdoen relevante werkervaring etc. Doelgroep: gedetineerde vrouwen. Versie: 1 augustus 2011 blz.19

20 4.8 Terugkeer PI Noord PTC Noord Dhr. A. Klamer Mw. G. Haaima t f Het PP is opgebouwd uit diverse programmaonderdelen/ modules en de opbouw van het trajectplan is afhankelijk van de problematiek van de deelnemer. In de benadering en begeleiding van de individuele deelnemer gaat het PP uit van: a. versterking van de sociale vaardigheden en het stimuleren c.q. ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden. b. toeleiding naar werk en/of scholing. Versie: 1 augustus 2011 blz.20

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek

onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek onderdeel van Mondriaan Patiëntenfolder Polikliniek Radix Forensisch Poliklinisch U bent aangemeld bij de polikliniek van Radix, onderdeel van Mondriaan. Deze aanmelding is gedaan door uw reclasseringswerker,

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax.

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax. Modules Jeugdzorg Vast & Verder INHOUD Vast & Verder is een residentieel, gefaseerd woontrainingsprogramma voor justitiabele jongeren in de leeftijd van 15 tot 26 jaar. Het is ontwikkeld door de Reclassering

Nadere informatie

Landelijke menukaart 2012 Gedragsinterventies als leerstraf

Landelijke menukaart 2012 Gedragsinterventies als leerstraf Gedragsinterventies als leerstraf Erkende gedragsinterventies als leerstraf Naam Inhoud Frequentie* Uren Respect limits Regulier 10 bijeenkomsten / 1 ouderbijeenkomst Respect limits Regulier Plus 10 bijeenkomsten

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

Ambulante forensische expertise voor een veiliger samenleving. Gespecialiseerde, ambulante forensische zorg

Ambulante forensische expertise voor een veiliger samenleving. Gespecialiseerde, ambulante forensische zorg Gespecialiseerde, ambulante forensische zorg Ambulante forensische expertise voor een veiliger samenleving De Waag draagt duurzaam bij aan een veiliger samenleving, met laagdrempelige en gespecialiseerde

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Plan van aanpak onderzoek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Plan van aanpak onderzoek Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Huiselijk geweld 1 en kindermishandeling 2 komen op grote schaal voor in onze samenleving. Jaarlijks worden een miljoen

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

De Rooyse Wissel. Koplopers in de zorg

De Rooyse Wissel. Koplopers in de zorg De Rooyse Wissel 104 Koplopers in de zorg Gehandicaptenzorg GGZ Jeugdzorg Maatschappelijke Ondersteuning Ouderenzorg Ziekenhuizen en klinieken Ondersteunende organisaties Misschien wel de aller-moeilijkste

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel Diagnostiek fase Samenvattingskaart WANNEER, HOE? 1. Diagnostiek middelengebruik 2. Vaststellen problematisch middelengebruik en relatie met delict Aandacht voor interacties psychische problemen en middelengebruik

Nadere informatie

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod Algemene informatie Rentree hulpverleningsaanbod WAT DOET RENTREE? Met een integraal hulpverleningsaanbod wil Rentree exgedetineerden, veelal met een meervoudige problematiek, ondersteunen en begeleiden

Nadere informatie

voorbeeld interventies

voorbeeld interventies voorbeeld interventies inleiding In deze interactieve PDF kunt u dieper ingaan op de informatie achter de interventie calculator. U kunt per doelgroep (jeugd, langdurig werklozen, alleenstaande ouders,

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING

DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN SAMENVATTING EVENTUELE VERLENGING DE MAATREGEL INRICHTING STELSELMATIGE DADERS (ISD): MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VAN EEN EVENTUELE VERLENGING AUTEURS: FRANK VAN ZUTPHEN, MARJOLEIN GODERIE & JAN JANSSEN SAMENVATTING Aanleiding

Nadere informatie

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact

onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact onderdeel van Mondriaan Forensisch Fact Radix Forensisch FACT U bent aangemeld bij Forensisch FACT van Radix door reclassering of een hulpverleningsinstelling. Radix is een onderdeel van Mondriaan, een

Nadere informatie

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag

Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op , Sociëteit De Witte, te Den Haag Toespraak DGPJS tgv installatie Erkenningscommissie Gedragsinterventies op 30-8-2005, Sociëteit De Witte, te Den Haag Dames en heren, De Minister zei het al: de recidivecijfers zijn zorgwekkend. Van de

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Binnenplein Casus Methodieken 2 Binnenplein Onderdeel van Aveleijn (VG) Gericht op verstandelijke beperking en verslaving Ambulant

Nadere informatie

Project achtergrond Project Ontwerp

Project achtergrond Project Ontwerp PI project zoetermeer, een project gericht op intensieve samenwerking binnen de keten ten bate van justitiabelen en het verminderen van recidive door continuïteit van zorg, drang en dwang te bewerkstelligen.

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen

Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Bijlage 2: Casusbeschrijvingen Een zorgwekkende zorgmijder in de ISD (trajectregime) Peter is een 32-jarige man met een rijke historie aan hulpverleningscontacten. Vanaf zijn 9 e jaar waren er al contacten

Nadere informatie

Resocialisatie in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen

Resocialisatie in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen Resocialisatie in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen Anouk Bosma Universiteit Leiden Symposium gevangenismuseum 20 juni 2014 PRISONPROJECT.NL N S C R UL UU Wat ik vandaag wil vertellen Rehabilitatie

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Middelen, delictgedrag en leefstijltraining. Marscha Mansvelt

Middelen, delictgedrag en leefstijltraining. Marscha Mansvelt Middelen, delictgedrag en leefstijltraining Marscha Mansvelt Inhoud Hoe gaat de Waag om met middelengebruik als risicofactor voor delictgedrag? Leefstijltraining 1. Alcohol is de meest sociaal geaccepteerde

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Factsheet Fivoor 2017

Factsheet Fivoor 2017 Factsheet Fivoor 2017 Fivoor is het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent maakt deel uit van Fivoor.

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle Welkom! Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

De Leefstijltraining in woord en daad

De Leefstijltraining in woord en daad De Leefstijltraining in woord en daad Programma-integriteit van de uitvoering van de Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen SAMENVATTING Cas Barendregt Elske Wits 2 Samenvatting De Leefstijltraining

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor?

Wat biedt Fivoor? Voor wie? Wat is het resultaat? Wat betekent Fivoor? Factsheet is de fusieorganisatie van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Ook FPC Gent en FPC Antwerpen maken deel uit van. = + + Wat biedt?

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek

Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Mistral DTOX, een goed begin is het halve werk. Edwin Spapens GZ-Psycholoog Mistral DTOX & Mistral Kliniek Cluster jeugd Preventie, inclusief minimale interventie van 1-3 gesprekken I- hulp (ambitie ook

Nadere informatie

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010

Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger. Workshop oktober 2010 Samenwerking tussen PI en gemeente bij de reïntegratie van de gedetineerde burger Workshop oktober 2010 2 Hoger doel Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie en werken, samen met onze partners

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 394 Besluit van 16 augustus 2006, tot wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met de openstelling

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier: Wat van belang is: Print dit aanmeldingsformulier uit en vul het daarna zo compleet mogelijk in. Moeilijk?, dat valt wel mee. Kom je er niet uit, vraag dan de hulpverlening om advies.

Nadere informatie

Inhoud. deel i de omvang en aard van het probleem 19. Voorwoord 1 1

Inhoud. deel i de omvang en aard van het probleem 19. Voorwoord 1 1 Voorwoord 1 1 deel i de omvang en aard van het probleem 19 1 Psychiatrische comorbiditeit van verslaving in relatie tot criminaliteit 2 1 Arne Popma, Eric Blaauw, Erwin Bijlsma 1.1 Inleiding 2 2 1.2 Psychiatrische

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage Verslagjaar 2013 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Eindrapportage... 4 1.3 Aanlevering data verslagjaar 2013... 5 1.4 Welke

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Wegwijs op de Crisis Unit

Wegwijs op de Crisis Unit Wegwijs op de Crisis Unit Forensisch Psychiatrische Kliniek - Assen Informatie voor patiënten en verwijzers www.fpkassen.nl Doen wat nodig is in crisis en begin van herstel Op de Forensisch Psychiatrische

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving

Detentie & Re-integratieproces in de PI. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving Detentie & Re-integratieproces in de PI t.b.v. - terugkeer vd gedetineerde burger en - een veiliger samenleving CCV-regiodagen Nazorg, 2011: workshop Detentie & Re-integratieproces in de PI VISIE GEVANGENISWEZEN

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Wonen, Welzijn & Werk Fullservicedienstverlening voor verwijzers

Wonen, Welzijn & Werk Fullservicedienstverlening voor verwijzers Wonen, Welzijn & Werk Fullservicedienstverlening voor verwijzers www.senzer.nl 2 Integrale benadering Wonen, Welzijn & Werk Speciaal voor cliënten met een justitiële achtergrond biedt Senzer een full-servicedienstverlening

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verslaving binnen de forensische psychiatrie

Verslaving binnen de forensische psychiatrie Verslaving binnen de forensische psychiatrie Minor - Werken in gedwongen kader Praktijkverdieping Docent: Paul Berkers Geschreven door: Martine Bergshoeff Edith Yayla Louiza el Azzouzi Evelyne Bastien

Nadere informatie

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012 GGZ en Maatschappelijke Opvang Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen Augustus 2012 INHOUD Deel 1 : omzet - Totaal per sector pag. 2 - Geïntegreerde GGZ pag. 3 - Ambulante GGZ pag. 4 - Kind en Jeugd pag.

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND (SZN)

JAARVERSLAG 2007 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND (SZN) JAARVERSLAG 2007 STICHTING ZELFHELP NEDERLAND (SZN) 1. Doelstelling 2. Organisatie 3. Samenstelling Bestuur 4. Financiën 5. Activiteiten 6. Publiciteit Wormer, 12 maart 2008 (1) Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan!

Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! Breken met verslaving? De Brug laat je niet in de kou staan! De Brug Midden-Nederland biedt hulp aan mensen die willen breken met hun verslaving of die hulp zoeken bij het omgaan met de verslaving van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Raadsvergadering : 15 december 2008 Agendapunt : 10 Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Samenvatting voorstel In maart 2006 heeft het Ministerie van Justitie aan alle gemeenten in Nederland verzocht om

Nadere informatie

Beste kandidaat-bewoner,

Beste kandidaat-bewoner, Exodus Nederland www.exodus.nl biedt perspectief Beste kandidaat-bewoner, Allereerst hartelijk dank voor je interesse in ons begeleidingsprogramma. Dit formulier is bedoeld voor (ex-)gedetineerden die

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Hilde Niehoff. Behandelaanbod Trajectum Hoeve Boschoord voor cliënten met agressie problematiek

Hilde Niehoff. Behandelaanbod Trajectum Hoeve Boschoord voor cliënten met agressie problematiek Hilde Niehoff Behandelaanbod Trajectum Hoeve Boschoord voor cliënten met agressie problematiek 1 Behandelprogramma agressie van wetenschap naar praktijk Specialisatie agressieproblematiek De specialisatie

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Interventie Grip op Agressie

Interventie Grip op Agressie Interventie Grip op Agressie 1 Erkenning Erkend door deelcommissie Justitiële interventies Datum: december 2012 Oordeel: Goed onderbouwd De referentie naar dit document is: Hilde Niehoff (2012). Justitieleinterventies.nl:

Nadere informatie

Forensische-zorgwijzer

Forensische-zorgwijzer Forensische-zorgwijzer Klinische zorg Verblijfszorg Ambulante zorg Stapelzorg Vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende maatregelen. Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Verblijf, begeleiding en bescherming.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg Welkom STICHTING DE STAM Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg DOELSTELLING Langdurig (ex) verslaafden de mogelijkheid bieden tot terugkeer

Nadere informatie

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Als eerdere hulpverlening niet hielp. Intensieve dagbehandeling Soms zijn kinderen en jongeren niet geholpen met alleen ambulante hulpverlening

Nadere informatie

De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan)

De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan) De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan) Kinderen op het goede pad houden. SNAP - Stop Nu Ander Plan SNAP (Stop Nu Ander Plan) is een gezinsgericht behandelprogramma voor

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie