Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau?"

Transcriptie

1 Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau? Sociale marketing onderzoek naar het bereiken van mensen met een lage sociaaleconomische status op het platteland van Zuid-Holland Zuid

2 Dit onderzoek is uitgevoerd door het programma mentale weerbaarheid van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Dordrecht, november 2013 Anne van Dorst Functionaris gezondheidsbevordering, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Merel Schutten Epidemiologisch onderzoeker, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Sander Bruggeling Communicatieadviseur, HollandSpoor 2

3 Inhoudsopgave SAMENVATTING INLEIDING Achtergrond Aanleiding van het onderzoek Doelstelling en onderzoeksvragen van het onderzoek Leeswijzer ONDERZOEKSMETHODEN Extra analyses op gegevens uit de Gezondheidsenquête Literatuur onderzoek Interviews met experts, sleutelfiguren en volwassenen met een lage ses Brainstormsessies met professionals RESULTATEN Kenmerken van volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ Hoe kunnen volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ bereikt worden met interventies op het gebied van mentale weerbaarheid?

4 3.3 Wat zijn geschikte vormen en inhoud van interventies op het gebied van mentale weerbaarheid voor volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ? SAMENVATTING EN AANKNOPINGSPUNTEN VOOR SUCCESVOLLE INTERVENTIES Samenvatting Aanknopingspunten voor succesvolle interventies Het huidige aanbod van interventies op het gebied van mentale weerbaarheid in de regio Zuid-Holland Zuid Kansrijke interventies gericht op het bevorderen van mentale weerbaarheid bij volwassenen met een lage ses op het platteland BIJLAGEN LITERATUUR

5 Samenvatting Waarom een onderzoek naar mensen met een lage opleiding op het platteland? Mensen met een laag opleidingsniveau leven gemiddeld zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Daarnaast brengen ze zestien tot negentien jaar korter in goede gezondheid door. Het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is onderdeel van de missie van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Met het programma mentale weerbaarheid wil de Dienst Gezondheid & Jeugd, in samenwerking met gemeenten en ketenpartners, mensen mentaal weerbaar maken en depressie voorkomen door middel van (effectief bewezen) interventies. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een laag opleidingsniveau hierbij niet of nauwelijks worden bereikt. Zij voelen zich niet aangesproken door de gezondheidsbevorderende interventies die nu worden aangeboden. Vanuit het programma mentale weerbaarheid is onderzoek gedaan naar de leefwereld en behoeften van mensen met een lage opleiding in de plattelandsgemeenten Korendijk, Sliedrecht en Zederik. Bij dit onderzoek zijn de principes van sociale marketing toegepast. Sociale marketing is de toepassing van commerciële marketing concepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. Sociale marketing biedt een planmatige aanpak om de doelgroep te begrijpen en te verleiden met voor hén aantrekkelijke vooruitzichten. Welke vragen worden in dit onderzoek beantwoord? Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de wijze waarop volwassenen met een lage opleiding en woonachtig op het platteland kunnen worden bereikt met interventies op het gebied van mentale weerbaarheid. Dit gebeurt door het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen: - Wat zijn kenmerken van volwassenen met een lage ses op het platteland in Zuid-Holland Zuid? - Hoe kunnen volwassenen met een lage ses op het platteland van ZHZ bereikt worden met interventies op het gebied van mentale weerbaarheid? - Wat zijn geschikte vormen en inhoud van interventies op het gebied van mentale weerbaarheid voor volwassene met een lage ses op het platteland in ZHZ? Welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt om de vragen te beantwoorden? Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de volgende methoden toegepast: - Literatuuronderzoek naar interventies en strategieën gericht op het bereiken van mensen met een laag opleidingsniveau in Nederland; 5

6 - Analyse van gegevens uit de Gezondheidsmonitor van de Dienst Gezondheid & Jeugd (2012) om kenmerken van de doelgroep te identificeren; - Interviews met landelijke experts over het bereiken van mensen met een laag opleidingsniveau; - Interviews met sleutelfiguren uit Korendijk, Sliedrecht en Zederik, zoals een kapper, een leraar en een Wmo-consulent over de leefwereld van de doelgroep; - Interviews met volwassenen met een laag opleidingsniveau over hun leefwereld en behoeften; - Brainstormsessies met professionals over mogelijkheden om laag opgeleiden te bereiken naar aanleiding van de verzamelde onderzoeksgegevens. Wat zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek? Volwassenen met een laag opleidingsniveau op het platteland kennen een aantal specifieke kenmerken. Deze groep is vaker getrouwd, heeft vaker een gereformeerde geloofsovertuiging, heeft een lager beroepsniveau en doet vaker vrijwilligerswerk vergeleken met de gemiddelde inwoner van Zuid-Holland Zuid. Verder valt op dat deze groep weinig regie ervaart over zijn eigen leven en te kampen heeft met meerdere gezondheidsproblemen (zowel lichamelijk als psychisch). In hun vrije tijd gaan mensen uit de doelgroep vaak op de koffie bij vrienden, familie of buren. Verder staat voetbal in veel gezinnen centraal. Ook gaan ze regelmatig een dagje winkelen in de grote stad. Vrouwen hebben hobby s als breien, knutselen en sieraden maken. De doelgroep kijkt naar sport op televisie, maar ook programma s als Goede Tijden, Slechte Tijden en Ik Hou van Holland zijn populair. De doelgroep komt vaak bij de huisarts met vage klachten. Verder nemen volwassenen met een lage opleiding deel aan activiteiten in het dorp en hebben ze interesse in het lokale nieuws. Volwassenen met een lage opleiding op het platteland zijn trouwe lezers van de lokale huis-aan-huisbladen en soms ook van de regionale editie van het Algemeen Dagblad. De lokale/regionale radio en televisie worden nauwelijks beluisterd/bekeken. Tenslotte is de doelgroep op twee moment intrinsiek gemotiveerd om hun (gezondheids-) gedrag te veranderen, namelijk op het moment dat ze kinderen krijgen en wanneer zij gezondheidsproblemen krijgen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat volwassen met een lage opleiding zich aangesproken voelen door interventies met leuke en concrete activiteiten. Het is belangrijk dat interventies aansluiten bij de leefwereld, interesses en huidige activiteiten van de doelgroep. Groepscursussen gericht op het versterken van mentale weerbaarheid lijken niet geschikt voor volwassenen met een lage opleiding op het platteland. 6

7 Aanknopingspunten voor succesvolle interventies Het onderzoek levert de volgende aanknopingspunten op voor interventies om mensen met een laag opleidingsniveau te bereiken: De doelgroep heeft een gelovige achtergrond; De kerkelijke gemeenschap is voor de praktiserende gelovigen een bron van steun; Stress en spanning komen veel voor. Op zoek gaan naar ontspanning is een manier om hiermee om te gaan; De doelgroep verricht vaak vrijwilligerswerk en mantelzorg; De huisarts is bij gezondheidsproblemen een vertrouwenspersoon; Mensen uit de doelgroep staan open voor aanpassing van hun leefstijl op het moment dat ze kinderen krijgen en/of gezondheidsproblemen ervaren; Interventies die aansluiten bij bestaande activiteiten in het dorp zijn kansrijk; De doelgroep heeft interesse in lokaal nieuws. Met bovenstaande aanknopingspunten in het achterhoofd, zijn de huidige interventies van regionale instellingen gericht op het versterken van de mentale fitheid van volwassenen bekeken. Dit aanbod bestaat veelal uit groepscursussen met meerdere bijeenkomsten. Het huidige aanbod sluit onvoldoende aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van volwassenen met een lage opleiding zoals hierboven beschreven. Kansrijke interventies gericht op het bevorderen van mentale weerbaarheid bij volwassen met een lage opleiding op het platteland Met de bovenstaande aanknopingspunten is gezocht naar interventies gericht op het bevorderen van de mentale weerbaarheid van de doelgroep. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie over de interventies die elders in het land zijn ontwikkeld en uit de diverse brainstormsessies met professionals. Hieronder volgt een korte beschrijving van een viertal kansrijke interventies en/of ideeën om de mentale weerbaarheid van volwassenen met een lage opleiding op het platteland te bevorderen. Welzijn op Recept: bij vage klachten zonder medische oorzaak verwijst de huisarts niet door naar het medisch circuit, maar naar een welzijnsorganisatie. Klachtgerichte mini-interventies: deelnemers gaan direct aan de slag met de aanpak van een specifieke klacht zoals slecht slapen, piekeren en stress (in maximaal zes sessies). Gezondheidsrace: een wedstrijd om de titel fitste dorpskern. Dit stimuleert mensen om hun sociale contacten te benutten en actief met hun gezondheid aan de slag te gaan. Vrijwilligerswerk stimuleren: vrijwilligerswerk zorgt voor sociale contacten en het gevoel nuttig te zijn. Dit heeft een positief effect op de mentale weerbaarheid. 7

8 De resultaten uit dit onderzoek zijn tijdens een werkconferentie gepresenteerd aan gemeenten en professionals als input voor gesprekken over het (beter) bereiken van mensen met een laag opleidingsniveau op het platteland. De Dienst Gezondheid & Jeugd gebruikt de uitkomsten van deze conferentie bij de verdere invulling van het programma mentale weerbaarheid. 8

9 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Er is in Nederland al jarenlang een verschil in levensverwachting en gezondheid tussen mensen met een hoge en een lage sociaaleconomische status (ses). Het hoogst behaalde opleidingsniveau wordt vaak gebruikt als indicator voor sociaaleconomische status. Mensen met een lage ses leven gemiddeld zes jaar korter en brengen 16 tot 19 jaar korter door in goede gezondheid dan mensen met een hoge ses (Schrijvers & Storm, 2009). Het terugdringen van deze sociaal-economische gezondheidsverschillen is een landelijk speerpunt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (ZHZ) heeft in haar missie aangegeven de gezondheidsverschillen tussen hoog en laag opgeleiden te willen verminderen. Sociaal-economische gezondheidsverschillen in Zuid-Holland Zuid In Zuid-Holland Zuid zijn de verschillen in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleiden vergelijkbaar met de rest van Nederland (rvtv, 2010). Extra analyses op de gegevens van de gezondheidsenquête ZHZ van 2009 maken duidelijk dat er gezondheidsverschillen zijn tussen de stad en het platteland. Op het platteland voelt de bevolking zich gezonder dan in de stad (83% vs. 79% in de stad) (SCP, 2013). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de fysieke omgeving op het platteland gezonder is. Plattelandsbewoners zijn vaker tevreden met het groen in hun omgeving (85% vs. 75% in de stad) en hebben minder last van geluidsoverlast, stankoverlast, criminaliteit en verloedering (SCP, 2013). Er zijn ook op het platteland verschillen in gezondheid tussen laag- en hoogopgeleiden. De gezondheid van laag opgeleiden op het platteland van ZHZ is op bijna alle fronten slechter dan hoog opgeleiden op het platteland in ZHZ. Laag opgeleiden op het platteland hebben bijvoorbeeld een hoger risico op angst en depressie, gebruiken meer slaapmiddelen en voelen zich vaker eenzaam in vergelijking met hoog opgeleiden op het platteland. Mogelijke verklaringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen Verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen kennen allerlei oorzaken. Eén van de verklaringen voor de gezondheidsverschillen tussen hoog en laag opgeleiden is dat laag opgeleiden een ongezondere leefstijl hebben (Schrijvers & Storm, 2009). Ongezonde leefgewoonten zoals roken, weinig bewegen, ongezond eten en (hoge) alcoholconsumptie komen vaker voor bij deze doelgroep. Naast verschillen in leefstijl gaan mensen met een lage ses vaker naar de huisarts en komen bepaalde ziekten (o.a. depressie) vaker voor bij mensen met een lage ses (o.a. Peters, Pos & Bouwens, 2005; van Rijnsoever et al., 2011). 9

10 Ook de fysieke leefomgeving is van invloed op gezondheidsverschillen. Volwassenen met een lage ses leven vaker in achterstandswijken, waar sprake is van minder groen, meer (geluids)overlast, slechte kwaliteit van de woningen (vocht en koude), slechte verkeersveiligheid en minder buitenspeelmogelijkheden voor kinderen (Smits, Droomers & Westert, 2002; Savelkoul, et al., 2010). Daarnaast bestaat er volgens onderzoekers een direct causaal verband tussen lage opleiding en ongezonde leefstijl (van de Berg, et al., 2000). Een verklaring voor deze samenhang is dat scholing de kennis van gezondheid en gezond gedrag vergroot. Ook beïnvloedt onderwijs de tijdspreferentie: hoger opgeleide mensen zijn vaker in staat directe behoeftebevrediging uit te stellen. Met de opleiding vermindert de relatieve voorkeur voor consumptie direct in het heden, ten opzichte van de voorkeur voor consumptie in de toekomst (Notenboom e.a., 2010). Dit maakt dat hoger opgeleiden beter in staat zijn om bijvoorbeeld te stoppen met roken (roken geeft directe behoeftebevrediging) omdat dat op de langere termijn beter is voor de gezondheid. Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen is één van de doelstellingen van de Nederlandse overheid. Er zijn op diverse beleidsterreinen initiatieven en maatregelen genomen gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen, zoals de Gezonde Wijk aanpak en het aanbieden van interventies gericht op omgaan met somberheid en het stimuleren van mentale weerbaarheid. Doel van de Gezonde Wijk aanpak is de gezondheid van inwoners van een bepaald gebied te verbeteren. Dit gebeurt middels een samenhangende set van interventies gericht op verbeteringen in de leefomgeving, participatie en leefstijl van inwoners in een specifieke wijk. Volwassenen met een lage ses maken weinig gebruik van leefstijl interventies In Nederland zijn verschillende interventies ontwikkeld die zich richten op het stimuleren van mentale weerbaarheid en een gezonde leefstijl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cursussen gericht op stoppen met roken of cursussen gericht op omgaan met depressieve gevoelens. Ondanks beleidsmaatregelen om de gezondheidsverschillen te verkleinen en de gezondheid te bevorderen, blijkt uit onderzoek dat de groep lage ses niet of onvoldoende bereikt wordt met deze interventies (van de Berg et al., 2000). Met andere woorden, volwassenen met een lage ses maken weinig gebruik van deze gezondheidsbevorderende interventies. Eén van de mogelijke oorzaken hiervan is dat de doelgroep zich niet aangesproken voelt door de bestaande interventies, voorlichtingen en projecten. Volwassenen met een lage ses ervaren deze interventies vaak als betuttelend en dwingend (Heutink et al., 2010). Deze interventies worden veelal ontwikkeld door mensen met een hoge ses. Hierdoor zouden deze interventies onvoldoende aansluiten bij de belevingswereld van volwassenen met een lage ses. 10

11 1.2 Aanleiding van het onderzoek De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (Dienst G&J ZHZ) werkt in opdracht van de 19 gemeenten van ZHZ aan het bevorderen van gezondheid. Dit doet de Dienst G&J ZHZ middels uitvoeringsprogramma s op een drietal thema s namelijk gezond gewicht, alcohol preventie en mentale weerbaarheid. Het uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid richt zich in eerste instantie op het algemene publiek. Daarnaast is binnen het programma extra aandacht voor groepen die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een depressie. Landelijk onderzoek wijst uit dat volwassenen met een lage ses zo n risicogroep vormen (Cuijpers & Smit, 2004). In de regio Zuid-Holland Zuid heeft 1 op de 3 volwassenen een matig tot hoog risico op een depressie of angststoornis (rvtv, 2010). Dit risico is hoger voor de groep volwassenen met een lage ses. Verschillen tussen stedelijke en plattelandsgemeenten in Zuid-Holland Zuid In de regio Zuid-Holland Zuid zijn er grote verschillen tussen gemeenten, bijvoorbeeld waar het gaat om de bevolkingssamenstelling en verstedelijking. In de grotere gemeenten zoals Dordrecht en Gorinchem wonen mensen met een lage ses meestal geclusterd in bepaalde wijken. Bij kleinere gemeenten ligt dit anders. Hier wonen zij meer verspreid over de gemeente. Uit analyses van gegevens van de gezondheidsenquête ZHZ van 2009 blijkt dat de groep volwassenen met een lage ses in plattelandsgemeenten (<1500 adressen per km 2, CBS) andere kenmerken heeft vergeleken dan volwassenen met een lage ses in stedelijk gebied. Op het platteland heeft de groep met een lage ses vaker de Nederlandse etniciteit, is getrouwd, huisvrouw/-man en heeft een gereformeerd geloofsovertuiging. De uitvoeringsprogramma s stimuleren mentale weerbaarheid en een gezonde leefstijl onder andere door het aanbieden van leefstijl interventies. In Dordrecht is bijvoorbeeld de landelijke aanpak van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) ingezet in Dordrecht West onder de noemer Doe ff Gezond. Soortgelijke interventies bestaan niet voor plattelandsgemeenten. Om interventies te kunnen ontwikkelen gericht op het bevorderen van mentale weerbaarheid op het platteland is informatie nodig over de leefwereld van volwassenen met een lage ses uit plattelandsgemeente. Daarom is besloten om onderzoek te doen naar leefwereld van volwassenen met een lage ses op het platteland in de regio Zuid-Holland Zuid. Sociale marketing onderzoek naar lage ses Om volwassenen met een lage ses te bereiken met interventies gericht op het bevorderen van mentale weerbaarheid is het belangrijk om onderzoek te doen naar de leefwereld en behoeften van deze doelgroep. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van Sociale maketing om onderzoek te doen naar de leefwereld van lage ses op het platteland in ZHZ. Sociale marketing is de toepassing van commerciële marketing concepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen (French en Blair-Stevens, 2010). Met sociale marketing hef je geen vingertje, maar speel je in op de behoeften van de doelgroep. Sociale marketing biedt een planmatige aanpak om de doelgroep te begrijpen en te verleiden met voor hén aantrekkelijke vooruitzichten. 11

12 Het onderzoek is uitgevoerd in drie plattelandsgemeenten in ZHZ. Per subregio te weten, de Hoeksche Waard, Drechtsteden en Albasserwaard-Vijfherenlanden is één gemeente geselecteerd. Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Korendijk (Hoeksche Waard), Sliedrecht (Drechtsteden) en Zederik (Albasserwaard-Vijfherenlanden). 1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is: Nagaan hoe volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ kunnen worden bereikt met interventies op het gebied van mentale weerbaarheid. Hiertoe beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat zijn kenmerken van volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ? Het gaat hierbij om zaken zoals demografische kenmerken, gezondheid en dagbesteding. 2. Langs welke kanalen kunnen volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ worden bereikt met interventies op het gebied van mentale weerbaarheid? 3. Wat zijn geschikte vorm en inhoud van interventies op het gebied van mentale weerbaarheid voor volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ? 1.4 Leeswijzer In dit rapport vindt u in hoofdstuk 2 een beschrijving van de onderzoeksmethode. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het onderzoek. Tenslotte worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 4. 12

13 2 Onderzoeksmethoden Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende methoden ingezet. In onderstaand tabel een overzicht van de gebruikte methoden voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Tabel 1: Overzicht van gebruikte methoden voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen Onderzoeksvraag Methode 1. Wat zijn kenmerken van volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ? - Extra analyses op gegevens uit de Gezondheidsenquête ZHZ Interviews met sleutelfiguren uit Korendijk, Sliedrecht en Zederik - Interviews met volwassenen met een lage ses uit Korendijk, Sliedrecht en Zederik 2. Langs welke kanalen kunnen volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ worden bereikt met interventies op het gebied van mentale weerbaarheid? - Literatuur onderzoek - Interviews met experts - Interviews met sleutelfiguren uit Korendijk, Sliedrecht en Zederik - Interviews met volwassenen met een lage ses uit Korendijk, Sliedrecht en Zederik - Brainstormsessies met professionals 3. Wat zijn geschikte vorm en inhoud van interventies op het gebied van mentale weerbaarheid voor volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ? - Literatuur onderzoek - Interviews met experts - Interviews met sleutelfiguren uit Korendijk, Sliedrecht en Zederik - Interviews met volwassenen met een lage ses uit Korendijk, Sliedrecht en Zederik - Brainstormsessies met professionals Hierna volgt een korte beschrijving van de diverse ingezette onderzoeksmethoden. 13

14 2.1 Extra analyses op gegevens uit de Gezondheidsenquête Extra analyses zijn uitgevoerd op de gegevens van de Gezondheidsmonitor van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ uit Er is gekeken naar verschillen in gezondheid naar opleidingsniveau en verstedelijking. De volgende definities zijn hierbij gehanteerd: - Opleiding: o Lage opleiding: hoogst afgeronde opleiding basisonderwijs, mavo, lbo, vmbo of onderwijs van vergelijkbaar niveau. o Hoge opleiding: hoogst afgeronde opleiding havo, vwo, mbo, ho of wo - Verstedelijking: o Plattelandsgemeenten: gemeenten met een bevolkingsdichtheid van minder dan 1500 adressen per km 2. o Stedelijke gemeenten: gemeenten met een bevolkingsdichtheid van meer dan 1500 adressen per km 2 In de analyses is de groep laag opgeleiden vergeleken met de groep met een midden- en hoge opleiding op een aantal achtergrondkenmerken en gezondheidsdeterminanten. Inwoners uit plattelandsgemeenten zijn vergeleken met inwoners uit meer verstedelijkte gemeenten. De verschillen zijn niet op significantie getoetst. In het bestand van de Gezondheidsmonitor is de groep 65-plussers met een lage ses op het platteland groter dan in de stad of de rest van ZHZ. Om te voorkomen dat gevonden verschillen in gezondheid toe te schrijven zijn aan leeftijdsverschil, is ervoor gekozen om de analyses uit te voeren op gegevens van de jarige. 2.2 Literatuur onderzoek Er is een kleinschalig literatuur onderzoek uitgevoerd. Hierbij is gezocht naar artikelen over onderzoek uitgevoerd in de Nederlandse bevolking, zowel in het Nederlands als het Engels. Voor het onderzoek zijn diverse databanken en zoekmachines gebruikt. Er is gezocht met een groot aantal zoektermen, zoals bereik preventie, bereikbaarheid volwassenen, deelname interventies, gezondheidsbevordering, krachtwijken, laagopgeleiden, lage SES. In bijlage 1 staan de geraadpleegde databanken en gehanteerde zoektermen uitgebreid beschreven. In het literatuuronderzoek zijn 22 artikelen en 3 websites relevant bevonden voor dit onderzoek en geanalyseerd. 14

15 2.3 Interviews met experts, sleutelfiguren en volwassenen met een lage ses Interviews met experts Uit het literatuuronderzoek werd duidelijk dat er in Nederland diverse experts zijn die onderzoek hebben gedaan naar het bereiken van volwassenen met een lage ses, veel contact hebben met volwassenen met een lage ses of interventies hebben ontwikkeld die erin geslaagd zijn volwassenen met lage ses te bereiken. Er zijn vijf experts geïnterviewd. In de bijlagen vindt u een beschrijving van de achtergrondinformatie over de geïnterviewde experts (bijlage 2), de vragen die gesteld zijn tijdens de interviews (bijlage 3) en de wijze van codering en de codeboom van de analyses van de interviews (bijlage 4). Interviews met sleutelfiguren De ambtenaren volksgezondheid van de gemeenten Korendijk, Sliedrecht en Zederik hebben aangeven welke organisaties, instanties of personen invloedrijk zijn in hun gemeente, de zogenoemde sleutelfiguren. Op basis van de inzichten uit de literatuur en de interviews met experts heeft het projectteam Mentale Weerbaarheid 10 sleutelfiguren geselecteerd en geïnterviewd, verspreid over de 3 gemeenten. Dit is een gemêleerde groep met daarin bijvoorbeeld een kapper, een voorzitter van de vrouwenvereniging, een huisarts, een leraar en een wmo-consulent. In de bijlagen vindt u een beschrijving van de achtergrondinformatie over de geïnterviewde sleutelfiguren (bijlage 5), de vragen die gesteld zijn tijdens de interviews (bijlage 6) en de wijze van codering en de codeboom van de analyses van de interviews (bijlage 7). Interviews met volwassenen met een lage ses De respondenten voor de interviews met de doelgroep volwassenen met een lage ses zijn geworven via een vijftal sleutelfiguren uit Korendijk, Sliedrecht en Zederik. Zij hebben aangegeven dat zij een bemiddelende rol wilden spelen bij de werving van respondenten. Niet alle sleutelfiguren hebben respondenten kunnen aanleveren. Het is ook niet gelukt om in alle drie de gemeenten een evenredig aantal respondenten te werven. Uiteindelijk zijn 16 personen geïnterviewd. Uit de interviews met experts en sleutelfiguren werd duidelijk dat de doelgroep moeite heeft met moeilijke woorden en taalgebruik. Daarop zijn de vragen voor de interviews met volwassenen met een lage ses herschreven naar eenvoudig Nederlands (B1-taalniveau), terwijl de essentie van de vraag hetzelfde blijft. B1-taalniveau is het taalniveau dat bijna iedereen (95% van de bevolking) begrijpt, ook mensen met beperkte taalvaardigheden. 15

16 In de bijlagen vindt u een beschrijving van de achtergrondinformatie van de geïnterviewde volwassenen met een lage ses (bijlage 8), de vragen die gesteld zijn tijdens de interviews (bijlage 9) en de wijze van codering en de codeboom van de analyses van de interviews (bijlage 10). Analyse van de interviews Alle interviews zijn afgenomen door twee onderzoekers: de een deed het interview en de ander fungeerde als notulist. De aantekeningen van de interviews zijn zo letterlijk mogelijk uitgewerkt. Deze uitwerkingen zijn geanalyseerd volgens de methode beschreven door Boeijen (2005). Het interviewverslag is gecodeerd aan de hand van een codeer systeem. Codes die een duidelijke aansluiting hebben met voorgaande resultaten en/of door drie of meer respondenten genoemd worden, worden in de resultaten opgenomen. 2.4 Brainstormsessies met professionals Met de extra analyses op de Gezondheidsmonitor, het literatuuronderzoek en alle interviews is veel informatie verzameld over volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ. In de theorie van Sociale marketing wordt beschreven dat alleen informatie verzamelen over de doelgroep niet voldoende is om de doelgroep te begrijpen. Het is noodzakelijk dat men inzicht krijgt in de doelgroep. Waar worden ze enthousiast van? Wat zijn hun wensen en behoeften? De informatie verzameld over volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ is aan diverse professionals gepresenteerd. Deze professionals kregen na de presentatie en discussie een opdracht om met deze informatie aan de slag te gaan. De essentie van de opdracht was te komen tot een aanpak/interventie/werkwijze waarbij mensen met een lage ses op het platteland gestimuleerd wordt te werken aan hun mentale weerbaarheid. Met deze opdracht worden de aanwezig professionals gestimuleerd om zich te verplaatsen in de doelgroep, en daarmee begrip en inzicht te krijgen in hun leefwereld. Uitkomst was een aantal ideeën om mensen met een lage ses op het platteland te bereiken. Aan deze bijeenkomsten hebben ruim 50 regionale en landelijke professionals op het gebied van preventie, communicatie en mentale weerbaarheid deelgenomen. 16

17 3 Resultaten Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de verschillende onderdelen van het onderzoek. Paragraaf 3.1 geeft een beschrijving van de kenmerken van volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ. Paragraaf 3.2 beschrijft de kanalen waarlangs deze groep bereikt kan worden met interventies op het gebied van mentale weerbaarheid. Tenslotte beschrijf paragraaf 3.3 geschikte vormen en inhoud van interventies op het gebied van mentale weerbaarheid voor volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ. 3.1 Kenmerken van volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ Om de kenmerken van de groep volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ te beschrijven, wordt deze groep allereerst middels kwantitatieve gegevens afgezet tegen het gemiddelde in de regio. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre volwassenen met een lage ses op het platteland andere kenmerken hebben dan volwassenen met een lage ses in de stad. Deze kwantitatieve gegevens worden verrijkt met kwalitatieve data uit de interviews. Tenslotte staan we stil bij de leefwereld en mediagebruik van volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ. Verschillen volwassenen met een lage ses op het platteland van de gemiddelde inwoner in de regiozhz? Allereerst is de groep volwassenen met een lage ses op het platteland op basis van kwantitatieve gegevens in beeld gebracht. Op een aantal achtergrondkenmerken en gezondheidsdeterminanten is de groep volwassenen met een lage ses afgezet tegen het gemiddelde van de regio (zie tabel 2). 17

18 Tabel 2: Kenmerken van volwassenen (19-65 jaar) met een lage ses op het platteland van ZHZ afgezet tegen het gemiddelde in ZHZ Lage ses op het platteland Gemiddelde ZHZ Vrouw 62% 56% Leeftijd jaar 63% 38% Leeftijd jaar 9% 28% Gereformeerd 52% 41% Getrouwd 77% 66% Huisvrouw/-man 27% 11% Betaalde werkkring 62% 78% Roken 24% 19% Overgewicht 60% 49% Geen regie over het eigen leven 13% 7% Mantelzorg geven 21% 17% Niet lekker in je vel zitten - en doet niks - en zoekt afleiding - en zoekt steun bij omgeving - en zoekt informatie op internet - en vraagt advies aan de huisarts Bron: Gezondheidsmonitor, Dienst Gezondheid & Jeugd, % 34% 35% 28% 2% 4% 17% 27% 27% 39% 4% 4% Uit tabel 2 wordt duidelijk dat de gemiddelde inwoner met een lage ses van een plattelandsgemeente in ZHZ wat ouder is, getrouwd en huisvrouw/-man is. Daarnaast heeft hij/zij vaker een gereformeerd geloofsovertuiging. Hij of zij ervaart weinig regie over het eigen leven, heeft iets vaker overgewicht en rookt vaker dan de gemiddelde inwoner in ZHZ. Volwassenen met een lage ses op het platteland van ZHZ geven vaker aan niet lekker in hun vel te zitten dan de gemiddelde inwoner in ZHZ. Volwassenen met een lage ses op het platteland van ZHZ doen dan vaker niks of zoeken afleiding en zoeken minder vaak steun bij hun omgeving. Dit beeld wordt bevestigd met de gegevens uit de interviews met sleutelfiguren en volwassenen met een lage ses. Sleutelfiguren geven aan dat volwassenen met een lage ses op het platteland veelal in een sociale huurwoning wonen, een zwaar beroep hebben (waarbij zij veel met hun handen werken), werkeloos zijn en/of een uitkering ontvangen. Daarnaast is er sprake van 18

19 multiproblematiek; een combinatie van financiële problemen, psychische problemen (zoals depressie en stress), overgewicht en overmatig alcohol gebruik. De geïnterviewde volwassenen met een lage ses hebben voor een groot deel een gelovige achtergrond. Hoe het geloof in de praktijk wordt gebracht verschilt per respondent. Een klein gedeelte van de respondenten belijdt het geloof op een actieve manier en gaat regelmatig naar de kerk. De overige respondenten lezen de bijbel of bidden regelmatig, maar gaan niet (meer) naar de kerk of hebben gebroken met de kerk. De dominee wordt niet gezien als een belangrijke vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt uit de interviews met volwassenen met een lage ses duidelijk dat de respondenten gezondheidsproblemen ervaren. Bijna alle geïnterviewden geven aan last te hebben (gehad) van stress en spanning. Dit hangt samen met de vele ingrijpende levensgebeurtenissen die de geïnterviewden hebben meegemaakt. Respondenten geven aan dat wanneer ze stress of spanning voelen, ze bewust leuke dingen doen ter ontspanning. Dit wordt bevestigd door de gegevens uit tabel 2. Activiteiten die genoemd worden zijn bijvoorbeeld winkelen, vissen, sporten of in de moestuin werken. Hierbij wordt wel aangegeven dat ze soms beperkt worden door hun financiële situatie waardoor vakantie of een voetbalwedstrijd bezoeken niet altijd mogelijk is. Respondenten hebben allemaal te maken (gehad) met de zorg voor een ziek familielid of echtgenoot, een overleden familielid, scheiding of problemen op het werk. Andere problemen die genoemd worden zijn depressie, somberheid, vermoeidheid, hoofdpijn, hoge bloeddruk of overgewicht. Tenslotte blijkt uit de interviews dat een deel van de respondenten een of meer chronische aandoeningen heeft zoals diabetes, hoge bloeddruk, fybromyalgie of reuma. De geïnterviewde sleutelfiguren geven aan dat volwassenen met een lage ses op het platteland problemen op meerdere levensdomeinen hebben. Deze problematiek is echter veelal verborgen. Er wordt niet over gesproken, vaak uit schaamte of angst voor roddels. Concluderend is de groep volwassenen met een lage ses op het platteland van ZHZ niet vergelijkbaar met een gemiddelde inwoner in ZHZ. In hoeverre verschilt de groep volwassenen met een lage ses op het platteland van de groep volwassenen met een lage ses in de stad in ZHZ? Verschillen tussen volwassenen met een lage ses op het platteland en in de stad Uit landelijke cijfers blijkt dat de groep laag opgeleide op het platteland groter is vergeleken met stedelijk gebied (19-26% hoog opgeleiden op het platteland vs. 31% in de stad) (SCP, 2013). Daarnaast verschillen plattelandsbewoners nog op andere kenmerken van stedelingen, namelijk: - plattelandsbewoners hebben vaker een laag beroepsniveau (71 tot 78% vs. 67% in de stad); - plattelandsbewoners leven minder in armoede (4,5 tot 5.5% vs. 6.5% in de stad); 19

20 - plattelandsbewoners verrichten vaker vrijwilligerswerk (50% vs. 38% in de stad); - plattelandsbewoners zetten zich vaker in voor lokale kwesties (30% vs. 23% in de stad) (SCP, 2006). De geïnterviewde experts bevestigen dat er in Nederland belangrijke verschillen zijn tussen volwassenen met een lage ses op het platteland en in stedelijk gebied. De geïnterviewde volwassenen met een lage ses in Korendijk, Sliedrecht en Zederik bevestigen op een paar punten de landelijke verschillen tussen mensen met een lages ses op het platteland en in de stad. Veel van de geïnterviewde volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ geven aan vrijwilligerswerk te doen. Men is actief bij de sociale moestuin, het verpleeghuis, de jongerensoos, het asiel, de dierenambulance of een monumentenboerderij. Ook doen veel respondenten aan mantelzorg door voor (schoon)ouders schoon te maken en/of boodschappen te doen, of door bijvoorbeeld de kleinkinderen op te vangen. Een aantal respondenten vertelt dat ze voor (zieke) buren of dorpsgenoten zorgen. Volwassenen met een lage ses op het platteland in ZHZ verschillen ook op een aantal achtergrondkenmerken en gezondheidsdeterminanten van volwassenen met een lage ses in stedelijke gemeenten in ZHZ (zie tabel 3). Tabel 3: Kenmerken van volwassenen (19-65 jaar) met een lage ses op het platteland van ZHZ en volwassenen met lage ses in stedelijk gebied van ZHZ Platteland Stedelijk Nederlands 93% 78% Getrouwd 77% 67% Huisvrouw/- man 26% 20% Arbeidsongeschikt 7% 10% Bijstand 1% 6% Drinkt alcohol 76% 69% Roken 24% 30% Slechte ervaren gezondheid 3% 8% Moeite rondkomen 18% 28% Psychisch matig/ernstig ongezond 3% 7% Niet eenzaam 63% 53% Matig/hoog risico angst depressie 32% 42% Bron: Gezondheidsmonitor, Dienst Gezondheid & Jeugd,

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V. 2014 Oudstanding

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Een literatuuronderzoek naar effectieve methodieken en praktijken Marian van der Klein Fabian Dekker Augustus 2011 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Projectdossier. Inleverdatum: 8 juni 2011

Projectdossier. Inleverdatum: 8 juni 2011 Projectdossier Klas: VD1H2 Docent: J. Verberg Osiris code: VD-A410-07 Inleverdatum: 8 juni 2011 Namen projectleden: Lotte Joosten (10007741) Nathalie Kombolitis (10070478) Bouchra Achahbar (09002596) Lora

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie