Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten"

Transcriptie

1 ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 51 november INHOUD De preek volgens ds Tom Rijken, ds Ewoud Roos en ds Heek Leegte 2-5 Voelen & meebeleven 5 Hardliners in Doperscafé 6 Uit de kerkenraad 7-8 Jeugdwerk 9 Gemeente in beweging 10 Prikbord Eenheid 14 Agenda 15 Kerkdiensten, Collectebestemmingen 16 De drie predikanten van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam ds Ewoud Roos, ds Tom Rijken en ds Henk Leegte (foto s: Anke van der Meer) Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten Zo kopte Trouw op 18 september naar aanleiding van een onderzoek naar preken binnen de PKN. Het artikel begint als volgt: De preek geeft geen antwoord op vragen waar gelovigen werkelijk mee zitten. In het maatschappelijk debat gaat het permanent over de kosten van de gezondheidszorg, over wat een leven waard is en hoe je omgaat met mensen die verlangen naar de dood terwijl ze fysiek nog doorkunnen. De fundamentele dilemma's die daaruit voortvloeien hoor je in de preken niet terug, terwijl er wel mensen in de kerk zitten voor wie die kwesties een realiteit zijn. Kerkgangers krijgen in plaats daarvan te horen dat het goed en fijn is dat we voor elkaar kunnen zorgen. Via internet kan men reageren op artikelen in de krant. Een paar citaten uit die reacties: De preek is een bij de tijd brengen van het Woord. Het beantwoordt niet aan de menselijke emotionele behoefte. leerde mij luisteren met verbeeldingskracht. Dit artikel was voor de redactie van ida aanleiding om aan de drie predikanten van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam te vragen wat zij zien als de functie van de preek. Het gesprek met drie heren vond plaats in t Boetje op woensdag 10 oktober. Zou de preek in de doopsgezinde gemeenten afwijken van die in de PKN? Lees verder op pagina 2 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 1

2 De preek is een kunstwerkje moeilijk om in zijn preek aan te sluiten bij de belevingswereld van zijn toehoorders. Zijn doel is dat ze geraakt worden. Het gesprek van de redactie van ida met de drie predikanten vond plaats in t Boetje, achter het kerkje aan het Meerpad. Tom Rijken heeft de rol van gastheer op zich genomen. Af en toe verlaat hij het gesprek om koffie, soep en krentenbollen te halen. Tom Rijken over de preek Door Mieke Krebber Tom Rijken werkt in Amsterdam Noord nauw samen met Essemie van Dunné, die aangesteld is voor het jeugdwerk in Noord, maar ook voor opbouwwerk. Tom en Essemie proberen samen de mensen in de buurt bij het werk van de gemeente te betrekken. In de zondagse dienst stemmen predikant en jeugdwerker het thema op elkaar af. Dit najaar is de keuze gevallen op de oerverhalen in het Oude Testament zoals de schepping, de zondvloed en de bouw van de toren van Babel. Voor het maken van de preek is voor Tom exegese zeer belangrijk. Soms is de tijd te kort; dan valt hij terug op een goed commentaar. Maar vanuit de exegese moet een brug geslagen worden naar het dagelijks leven. Tom illustreert dat aan het verhaal van de toren van Babel. In dat verhaal willen de mensen een monument oprichten waarmee ze naam maken beroemd worden. Maar de Naam is ook de aanduiding van God. De mens wil dus zijn als God. In onze tijd is het de economie en zijn het de banken die zich groot maken en tot in de hemel willen rijken. Maar de preek is voor Tom niet het enige waarvoor men in de dienst bijeenkomt. Het gaat ook om het beleven van gemeenschap met de andere aanwezigen: fellowship. En daarmee is de preek en is de hele dienst op zondag maatschappelijk relevant. Want, de maatschappij, dat zijn mensen. Mensen die komen voor de ontmoeting, de preek, het samen zingen van liederen en samen bidden. Tom zou over alle delen van de Bijbel kunnen preken. Sommige passages hebben extra uitleg nodig. Maar de verhalen zijn prachtig en het is heerlijk om van de verhalen van de mensen die je door de week hoort in combinatie met de Bijbelverhalen een preek te maken die de mensen bemoedigt en blij weer naar huis doet gaan, naar hun plaats in de wereld met een opdracht om te werken aan het Koninkrijk Gods. De gemeenschap in Noord is niet zo groot en Tom kent eigenlijk iedereen. Daarom is het voor hem niet zo Het fijne van het werken in de gemeente in Amsterdam is het werken in teamverband. Met de drie jeugdwerkers komen de predikanten eens in de maand bij elkaar. Door een rondje wel en wee voelen zij zich betrokken bij elkaar. Er heerst een open sfeer met respect voor ieders sterke en natuurlijk ook zwakke kanten. Ieder heeft zijn eigen kleur. Tom wordt door de collega s al betrouwbaar en uitgebalanceerd gekenschetst. Op de vraag: wat zou de kop boven het artikel kunnen zijn? antwoordt Tom onmiddellijk: De preek is een kunstwerkje. En het vak? Dat is Top. Luisteren naar verhalen van mensen en Bijbelverhalen en daar dan op zondag in de preek zelf een verhaal aan toevoegen. Mediation (een andere bezigheid van Tom) is ook mooi, maar predikant zijn is top! Alle drie predikanten vertellen hoe ze tot het predikantschap gekomen zijn. Tom was werktuigbouwkundige. Maar door een innerlijke ervaring kwam hij ertoe HBO-theologie te gaan studeren aan het Nederlands Bijbelinstituut in Bosch en Duin (Bilthoven). Daarna kon hij, met zijn vrouw Janneke, opbouwwerk gaan doen voor de Duitse Doopsgezinde Zending in Zuid- Duitsland. Na terugkomst in Nederland volgde hij de tweede weg opleiding aan het Doopsgezind Seminarium en werd predikant in Giethoorn, Breda en Dordrecht en Walcheren en Goes. Heel graag wilde hij in Amsterdam werken omdat je daar in een team werkt. In het team voelt hij zich helemaal thuis: fantastische collega s. 2 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

3 Is het noodzakelijk dat een preek op zondag maatschappelijke relevantie heeft? Door Sjoukje Halbertsma In Trouw vroeg emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie Gerard Dekker zich af of de preek op zondag nog wel enige maatschappelijke relevantie heeft? Of is dit misschien helemaal niet de bedoeling van een preek? Volgens Henk Leegte zijn preken altijd maatschappelijk relevant. Het gaat om de grote vragen waar wij mee zitten zoals leven, sterven, angst, liefde. Preken is ook aan mode gebonden. In de jaren 70 werd er vooral heel veel aandacht besteed aan de mens en hun leed ver weg. Nicaragua, Zuid Afrika enz.. Nu ligt de focus veel meer op het individu zelf. We leven nu in een maatschappij die veel meer naar binnen is gekeerd. Henk: Als ik een interessant stuk lees, knip ik het uit en bewaar ik het in mijn knipselmap; op onderwerp en Bijbelgedeelte gerangschikt. Bij een schriftlezing kan ik dan altijd het heden er bij pakken. Preken is echt een vak, het valt niet altijd mee om op de preekstoel te staan. Sommige onderwerpen spreken je ook meer aan dan andere. Neem bijvoorbeeld de verkrachting van Tamar, wat moet je hiermee? Het is moeilijk te begrijpen en behoeft zeer zeker uitleg. Ik maak een preek voor de gehele Gemeente. Maar bij het voorbereiden en schrijven van een preek helpt het mij als ik twee verschillende luisteraars in gedachten neem; diegene die voor het eerst komt en diegene die denkt ik ga nog één keer en dan niet meer. Ik wil al deze mensen raken. Dat kan ook met een lied. Voor mij moet een preek leiden tot bestaansverheldering. Als voorganger moet je iets weten over Jezus maar ook over Jantje. En Jantje dat ben ik, dat zijn wij. Die verbinding maakt een preek relevant. Waarom gaan mensen naar de kerk? Henk: Ik denk om een verhoopte ontmoeting met de (het) eeuwige en om zodoende toegerust te raken voor het leven zelf met al zijn wel en wee. Om hier niet alleen in te staan, maar elkaar hierin te ontmoeten. De dominee gaat ons hierin voor. Hij is niet de baas die de Gemeente vertelt hoe het allemaal in elkaar zit. In de Doopsgezinde traditie is er geen definitief antwoord. We cirkelen rond een groot geheim dat ons gegeven wordt: God. Waar is God? Hiervoor komen de mensen steeds weer naar de kerk. En hierover preek ik. Een preek is er niet om te moraliseren, dat is ook veel te plat en te makkelijk. Ik preek in de hoop dat mensen zich gesterkt voelen om zelf verder te gaan. Mensen zijn op zoek naar voedsel voor hun ziel. Geloof is vertrouwen, het vertrouwen om met een gerust hart verder te gaan. Voor mij is verlangen naar geloof ook geloof. Hoe heb je leren preken? Het is niet zo dat ik al heel lang wist dat ik dominee wilde worden, Ik ben theologie gaan studeren, maar toen Ik preek in de hoop dat mensen zich gesterkt voelen om zelf verder te gaan. Mensen zijn op zoek naar voedsel voor hun ziel dacht ik er nog helemaal niet aan om na mijn algemene studie theologie aan de openbare(!) Rijksuniversiteit Groningen, naar het Doopsgezind seminarium te gaan. Dat ik daarna predikant werd is zo gegroeid. In het begin vond ik het hondsmoeilijk en dat vind ik nog steeds. Maar het wordt een way of life. Het hele verschijnsel godsdienst/religie is niet makkelijk. Bij mij gaat het stapje voor stapje. Ik heb veel gehad aan ds Jaap Brüsewitz en ds Nico ter Linden. Mijn eerste benoeming was in Zeist. Als ik nu deze preken nog wel eens inkijk, dan denk ik dat is niet veel. Maar ik geloof wel dat de Gemeenteleden tevreden waren. Wat ik verder kwijt wil is dat je niet historiserend moet preken, daar bedoel ik mee dat je zo preekt alsof het allemaal echt gebeurd is. En je moet vooral geen dingen vertellen die je zelf niet gelooft. Luisteren naar de Gemeente is ook zeer belangrijk, weten wat voor geloofsvragen er spelen. Deze zijn heel verschillend en kunnen ook veranderen. Ik probeer mijn preken toe te spitsen op wat er leeft in de Gemeente en de maatschappij. En daarom zal een preek nooit hetzelfde zijn. IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 3

4 Voor mij is elke preek een Paaspreek. Leven is sterker dan de dood ook niet te snel overgaan op de orde van de dag, zo van: zullen we even de agenda s trekken. Een opmerkelijk aardige man, tenger met ogen vol passie. Wanneer de vragen in het gesprek over tafel denderen, is deze predikant in den beginne afwachtend - tot zijn tijd is gekomen. Wanneer ook aan hem persoonlijke vragen over zijn belevingen en visie met betrekking tot het beroep predikant worden gesteld, dan ontpopt hij zich als een vitaal van zijn stoel springend mens om met lichaam en ziel zich te uiten. Ewoud Roos, predikant met bezielde timing Door Helene Nauta-van Gelder Wat een verrassend mens, die we op de preekstoel ontmoeten met een uitzonderlijke timing van stiltes om het proces van bezieling voor mensen en ook voor zichzelf te laten gebeuren. Vanuit zijn studententijd heeft Ewoud ontdekt dat het niet alleen om het maatschappelijke draait, maar ook om de mens met al zijn angsten, kwetsbaarheden, donkere kanten en levensvragen. Na zijn theologiestudie wist hij eigenlijk nog niet of hij wel predikant wilde worden. Uiteindelijk liep zijn leven zo dat hij op de bagagedrager van ds. Carel ter Linden drie jaar lang het vak mocht leren. En nu kan hij zeggen: preken is een ontmoeting tussen hoofd, hart en gemeente. Op de vraag naar zijn sterke kant als predikant antwoordt hij beslist: met hart en ziel aan een preek werken om met elkaar geraakt te worden. Henk Leegte vult dit met warmte en ontzag aan met de woorden: Ewoud heeft grote toegang tot zijn eigen ziel. Er gebeurt iets met hem in hoofd en hart. Ewoud Roos is een predikant, die met huiver preekt en zichzelf ook onder de appelerende aansporing [voor veel doopsgezinden de vermaning] stelt. Het werken aan een preek van geraakt te worden wordt ingezet door drie verschillende concrete personen er bij in beeld te houden. Het gaat hem niet zo zeer om exegetisch te werk te gaan maar om een andere lading, die hij vooral uit commentaren en uit de door hemzelf opzij gelegde anekdotes en verzamelde actuele knipsels haalt. Het is zowel bemoedigen en troosten als het ethische appèl van het evangelie wat de lading moet zijn. In zijn eigen woorden: je mag er zijn en je kunt het (troost en appèl). Zelfvertrouwen en Godsvertrouwen worden zo met elkaar verbonden. Als predikant blijf je door je preek kwetsbaar. Na de dienst wil hij dan Ewoud Roos, komende uit de vroegere Hervormde kerk met haar hiërarchische structuur, voelt zich inmiddels helemaal thuis bij de platte structuur van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam: van mensen onder elkaar, met elkaar en voor elkaar. Naar aanleiding van het laatste kerkenraadsweekend vertelt hij enthousiast over de liturgische opzet van de eredienst. De liturgie speelt zich af in kringen: van klein naar groot, van binnen naar buiten en weer andersom. Het begint met een welkom door een kerkenraadslid aan de mensen die fysiek aanwezig zijn. De bloemengroet gaat naar buiten, naar mensen die door ziekte niet aanwezig kunnen zijn. De collecte is voor de eigen gemeente, maar ook voor de wereld buiten. De stilte vooraf aan de dienst is om tot innerlijke inkeer te komen om als persoon je te laten bemoedigen en je aan te sporen. En aan het einde gaat de zegen mee naar buiten, naar de plaats die ieder heeft in de wereld. Op de vraag: hoe hij tegenwoordig zijn beroep als predikant ervaart? antwoordt hij met sprankelende overtuiging. Na elf jaar geestelijk verzorger te zijn geweest in verpleegen verzorgingshuizen, doet het me zo goed om midden in een levende gemeente te staan. Te midden van mensen die oog en oor voor elkaar hebben. Ten slotte Ewouds getuigenis: Voor mij is elke preek een Paaspreek. Leven is sterker dan de dood. Als levensmotto krachtig door hem neergezet: 'vital' is sterker dan fatal. 4 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

5 De preek volgens Henk Leegte, Tom Rijken en Ewoud Roos: Voelen & meebeleven Bidden / Dichten / Denken De preek is onderdeel van de eredienst en heeft zijn eigen plaats binnen de liturgie. Door exegese van de Bijbelgedeelten vind je een kerngedachte die je kunt vertalen naar deze tijd. Er moet altijd een verbinding gelegd worden van de tekst naar het hart van de luisteraar, maar ook naar het hart van de predikant. Met de preek probeer je de mensen te raken en op te roepen om aan het werk te gaan in het koninkrijk Gods. Je moet als predikant dat zo proberen te doen dat de mensen denken: hier ga ik nog eens heen. De drie predikanten volgen alle drie dezelfde liturgie maar kleuren de dienst in op hun eigen wijze, door de keuze van liederen, gebed en de preek. De preken zijn meestal of verhalend, of pastoraal, of opwekkend. Henk Leegte legt graag verhalen uit en zoekt naar een kerngedachte die voor mensen in deze tijd ook speelt; Henk legt ook graag uit wat doopsgezind zijn is. Ewoud Roos heeft doorgaans een meer pastorale preek die het dagelijks leven centraal stelt waarbij hij als illustratie een Bijbelgedeelte gebruikt. Tom Rijken probeert met zijn dienst de mensen blij weer naar huis te laten gaan, met moed om het leven tegemoet te treden. Zo heeft de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam drie predikanten die ieder op hun eigen wijze de diverse kleuren van het palet van het geloof gebruiken in hun preken. O lief Publiek dat weten wil wat schuilgaat in de peulenschil der poëzie, ten einde raad zeg ik het U: een soort van zaad. Ik strooi het uit en woord voor woord brengt het weer ander leven voort. Want dichten is lijfelijkheid, twijfel misschien, verdriet en spijt, maar niettemin (wat gij niet wilt, wanneer gij mijn gedichten vilt) één en al incarnatie, lees: het zinsverband van woord en vlees. Ieder gedicht heeft een gezicht, gaat als een hart open en dicht, maar een gedachte is veeleer het graf van Onze Lieven Heer. Pas als het woord opstaat, begint het leven dat geen einde vindt. Daarom, ideeën zijn alleen skelet, hoogstens vel over been, maar poëzie is melk en bloed. Gedichten doen de schepping goed. Guillaume van der Graft In: Van de morgen tot morgen. Een bloemlezing van moderne poëzie ten dienste van het onderwijs; P.H.S. Batelaan en J. de Vries; Uitgeverij H. Stam, Haarlem, IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 5

6 Monique van der Werff met Hardliners in Doperscafé: Hoe kunnen idealen leiden tot dodelijk geweld? AMSTERDAM Hoe kunnen mensen in het najagen van hun idealen zo ver gaan dat ze de laatste stap zetten, namelijk tot het plegen van geweld? Hoe ver ga jij voor je idealen? Zou jij je leven opofferen voor waar je in gelooft? Waar en waarom wordt het ene geweld toegejuicht, terwijl het andere wordt veroordeeld? Dergelijke vragen stelt theatermaakster Monique van der Werff (30) in het door haar geschreven stuk Hardliners. Samen met Khadija Massaoudi en Koen Kreulen speelt ze op 27 november in Doperscafé scènes uit deze extreme actie docu over radicale idealen. White Rabbit, zoals haar gezelschap heet, stelt zich ten doel zware onderwerpen op een aantrekkelijke manier toch bespreekbaar te maken: met humor, energie, direkte taal en fysiek spel zodat het publiek met nieuwe ideeën naar huis gaat. Van der Werff zoekt in Hardliners antwoorden bij radicale generatiegenoten: de rechts-radicale idealist Anders Breivik, die 77 mensen doodschoot; de linkse guerillastrijdster Tanja Nijmeijer; en de Belgische Muriel Degauque, die zich tot een radicale stroming van de islam bekeerde en zelfmoordterroriste werd. Wij spelen hen niet; wij verhouden ons tot hen. Het laatste dat we met deze voorstelling willen, is een platform voor hun idealen te zijn, benadrukt Van der Werff. Dat proces van radicalisering fascineert me. Hoe komt iemand zo ver dat hij die laatste stap zet, tot het gebruik van geweld, van radicalisme tot extremisme? Volgens mij komt extremisme voort uit de persoon en niet uit de ideologie die immers niet op zichzelf kan acteren. Filosofisch is het interessant dat een idee boven het leven zelf wordt gesteld, zo zeer zelfs dat andere mensenlevens niet meer tellen. Dat is voor god spelen. Zulke mensen schakelen ook elke vorm van twijfel uit, terwijl het juist heel goed is je eigen denkbeelden ter discussie te stellen. In mijn theaterstukken dit is mijn tweede; het eerste heette Veronika besluit te sterven naar het boek van Paulo Coelho -- hoop ik mensen te inspireren om met elkaar over idealen en radicalisme in gesprek te gaan. Ik houd me bezig met vragen van identiteit en zingeving. Onder zingeving versta ik wat het leven betekenis geeft. Draag ik vanuit mijn waarden iets wezenlijks bij in de samenleving? Wij hebben een sterk beeld van wat goed is voor de wereld. Hoe zien wij mensen die geweld gebruiken? Voor velen was Che Guevara een held, maar laatst hoorde ik de ene jongere tegen de andere, die een Che t-shirt droeg, zeggen: Che was toch een terrorist? Je draagt toch ook niet een t-shirt met Hitler erop? En hoe denken wij over Tanja Nijmeijer als zou blijken dat zij net als Breivik tientallen mensen heeft doodgeschoten? Over zulke vragen hoop ik dat er tijdens het Doperscafé een discussie ontstaat. Dirk Visser 6 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

7 Uit de kerkenraad Concept agenda ALV op 11 november Opening 2 Inleiding door de jeugdwerkers Natascha van der Does en Joke van der Heide 3 Notulen ALV 22 april Ingekomen stukken 5 Mededelingen 6 Bespreking van punten van de Broederschapsvergadering van 17 november as. 7 Voortgang werkplan Doopsgezinde Gemeente Amsterdam 8 Vergadercyclus 9 Jaarrekening a Jaarrekening 2011* b Verslag van de financiële controlecommissie* c Goedkeuring van de jaarrekening* d Decharge van de Grootboekhouder over 2011 e Voordracht van de vacaturecommissie voor nieuwe leden voor de financiële controlecommissie Stukken voor de ALV Dit jaar willen we om redenen van duurzaamheid (en het bijbehorende financiële voordeel) de stukken niet automatisch naar alle leden en vrienden sturen, maar deze digitaal beschikbaar stellen via (u kunt mailen naar als u de stukken wilt ontvangen) en op papier op onze drie preekpunten: Singelkerk, Meerpad en Menno Simonshuis. De stukken liggen daar vanaf 28 oktober. In de Singelkerk kunt u de stukken halen tijdens de diensten en van maandag tot en met donderdag van tot uur. Op het Meerpad en in het Menno Simonshuis zijn de stukken tijdens de diensten verkrijgbaar. Ook zullen de stukken voor/tijdens de Algemene Ledenvergadering verkrijgbaar zijn. Is het voor u onmogelijk om op een van deze manieren de stukken in huis te krijgen, dan kunt u bellen met de kosterij of de ambtelijk secretaris en dan krijgt u ze over de post toegezonden. 10 Begroting 2013 toelichting door de Grootboekhouder, Gerrit Visser 11 Onroerend goed 12 Rondvraag en Sluiting * deze stukken worden ter vergadering uitgereikt Kerst in de Singelkerk De oefenmomenten voor het kinderkerstkoor zijn op: 15 december om 16:00 16 december tijdens de dienst 22 december om 16:00 Wederom onder leiding van Roon van Maanen. Kerstdienst voor en door de kinderen (en anderen) is op zondag 23 december. Zondagse Singelkerkbloemen De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk staan, worden na de dienst gebracht bij leden die een moeilijke tijd door moeten maken, ziek zijn of iets te vieren hebben. Wilt u de namen door geven aan: Martina Simons telefoon (020) , Jetske Camarasa-Wisselink telefoon (020) of Ineke Bremer telefoon (020) Kerst in Noord Op kerstochtend 25 december is er een kerkdienst in de Meerpadkerk, met een kerstspel. Vanaf november zullen we met de kinderen gaan oefenen, spelen én zingen. Voor iedereen! In het ziekenhuis opgenomen Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u van uzelf, familie, vrienden en VDGA-leden ons een opname laten weten? Eén van onderstaande contactleden zal de opgave dan doorgeven aan de desbetreffende bezoekster. Martina Simons (tevens organisatie) telefoon (020) , Jetske Camarasa-Wisselink (020) en Ineke Bremer (020) IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 7

8 Uit de kerkenraad Uw jaarlijkse bijdrage en de fiscus Voor de aangifte Inkomstenbelasting kunt u uw leden- of vriendenbijdrage als aftrekpost onder giften opvoeren, tezamen met uw andere giften aan goede doelen. De fiscus hanteert hierbij wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, waardoor het bedrag dat uiteindelijk voor aftrek in aanmerking komt nogal kan tegenvallen. De fiscus past géén drempel toe dus u mag het gehele bedrag aftrekken wanneer de gift een zgn. periodieke schenking is. Daar zijn twee voorwaarden aan: de schenking moet vijf jaar worden gedaan en vastgelegd worden in een notariële akte. U kunt deze akte eenvoudig laten opmaken door een volmacht bij mij aan te vragen. U vult deze in en stuurt die (met een kopie van uw paspoort) op aan de notaris die in de volmacht staat. De notaris maakt de akte op en stuurt die aan u toe. U hoeft niet naar de notaris! De rekening van de notaris is voor de Doopsgezinde Gemeente. Wilt u een volmacht aanvragen of heeft u nog vragen, u kunt mij bellen ( / ) of mailen De jaarlijkse bijdrage Graag ontvangen wij uw jaarlijkse bijdrage voor 2012, voor zover u deze nog niet hebt overgemaakt. Ons bankrekeningnummer is t.n.v. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, o.v.v. ledenbijdrage Onze richtlijnen zijn: 1% van het belastbaar inkomen minima, studenten en belangstellenden 40 per lid of 65 per echtpaar Vrienden : 100 Het betreft een indicatie, een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom. Leden, vrienden en belangstellenden ontvangen In dit Amsterdam en per lid wordt een verplichte bijdrage aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) betaald. De kosten van ida en ADS-bijdrage zijn ca. 75 per lid. Hebt u vragen? U kunt altijd contact met de grootboekhouder, Gerrit Visser, opnemen: Ineke Voncken Collecte-opbrengsten 2012 (kwartaal 1+2+3) 2011 (kwartaal 1+2+3) eigen gemeente projecten eigen gemeente projecten Singelkerk 3.236, , , ,82 Menno Simonshuis 512,90 620,25 412,60 478,51 Noord Meerpad 745,63 803,66 719,43 742,21 EBGA (eigen gemeente) 176,76 Totaal 4.494, , , ,54 Eigen gemeente + projecten , ,71 Opbrengsten collecten t.b.v. projecten, 3e kwartaal 2012 ADS, Broederschapscollecte Past.Diaconaal Fonds 93,75 ADS, Doopsgezinde Zending 197,66 Vredeswerk,Doopsgezind Wereldwerk, Deventer 514,25 Doopsgezind Inloophuis De Ruimte Almere 248,91 St. Samenw. Bijzondere Noden Amsterdam 307,08 Rampen wereldwijdcoll. 29/7 (hongersnood in Sahel) 78,30 Rampen wereldwijdcoll. 30/9 (Syrië) 106,20 Jeannette Noël Huis Amsterdam 194,90 St. Vrienden Kruispost 48,65 Totaal 1.789,70 Opbrengst collecte huwelijksdienst 21/9 174,80, bestemming Vredeswerk, Doopsgezind Wereldwerk 8 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

9 Jeugdwerk Boekrecensie Kleine Ezel Door Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen (tekeningen) Het prentenboek dat op 14 oktober gebruikt werd in de geboortedankzeggingsdienst was het boek van Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen (tekeningen): Een grote ezel. Dit boek kregen de kinderen, die de zegen ontvingen, cadeau. Het is ook voorgelezen in de Kom-in-de-kring. Ook hebben de kinderen kleurplaten van Kleine ezel kunnen kleuren tijdens en na de dienst. Zelfdoen Kleine ezel wil in zijn eentje zonder mama op stap. Hij is al een grote ezel. Ontroerend verhaal over een ezeltje dat zo ontzettend graag op eigen benen wil staan. Zelfdoen, vertrouwen, moeder past toch ongezien op. Kleine Ezel wil alles zelf doen, ook zijn tekening naar Feestvarken brengen. Maar waar hij ook komt op zijn lange reis, nergens is het als thuis. Tenslotte valt hij in slaap op een fijn plekje dat eindelijk voelt als thuis. s Morgens blijkt hij dan ook tegen mamma Ezel te liggen. Kleine Ezel door Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen Oorspronkelijke titel: Een Grote Ezel. ISBN Geschikt voor 0 6 jaar. Het Internationaal Jongerencongres Groningen (IJCG) Kinderkerk Tienertuin in Noord Van 16 tot en met 18 november vindt het vernieuwde Jongerencongres in Groningen plaats, met als thema Voor de verandering. Dit congres staat volledig in het teken van verandering en de keuzes die je hierin hebt. We beginnen op vrijdagavond om uur met een relaxte opening. Na een gezamenlijk ontbijt op zaterdagochtend zullen de cabaretiers van Humor in bedrijf met de Verandershow op een humoristische wijze inhoudelijk ingaan op het thema. s Middags kan er gekozen worden uit workshops, zoals Loesje uitspraken bedenken, het beoefenen van theater sport en meer. Na een warm buffet is het zaterdagavond tijd voor muziek, gezelligheid en ontspanning. Op zondag wordt het jongerencongres afgesloten met een dienst en lunch samen met de doopsgezinde gemeente Groningen. Kijk voor meer informatie en aanmelding op onze website! Tot Groningen! Voorbereidingsteam IJCG De eerste zondag van de maand worden er oerverhalen verteld in de kerk. In September was dat de ark van Noach, in oktober de toren van Babel. De komende zondagen zullen nog het Paradijsverhaal en het verhaal van Kain en Abel verteld worden. Als het verhaal verteld is, zingen we allemaal samen een canon, die elke keer beter en mooier wordt. Daarna gaan de kinderen naar het Boetje om te knutselen, de tieners naar buiten of naar de Bolder, om toneel te spelen. De derde zondag van de maand is er natuurlijk ook kinderkerk. IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 9

10 Gemeente in beweging Film & Meer-pad Des Hommes et des Dieux regisseur Xavier Beauvois Deze film, in Cannes bekroond met de grote prijs van Cannes en inmiddels ook verkozen tot de Franse Oscar inzending, is gebaseerd op een waar gebeurd incident en speelt zich af in 1996 in een klooster, ergens in Algerije. Daar leven acht Franse monniken in volstrekte harmonie met de islamitische dorpsgenoten. Alles gaat jaren goed tot terreur en geweld de regio steeds meer beginnen over te nemen. Als fundamentalistische groeperingen een aantal buitenlandse werknemers vermoorden, beginnen de monniken zich af te vragen of het wel veilig is om in hun klooster te blijven. Ondanks hun twijfels besluiten ze niet te zwichten voor de terreur en vertrekken ze niet, daarbij troost vindend in hun sterke geloof. Zondag 11 november om uur. U bent van harte welkom op deze eerste film middag van dit seizoen. De prachtige film die wij gaan bezien sluiten we af met een eenvoudige maaltijd. Geloofsgesprekskring Meer-pad Zondagavond 2 december komt deze kring bij elkaar om uur in de Bolder. Wij zullen het deze avond hebben over de Bijbelse figuur Ruth. Je bent welkom. Adventsviering Ook dit jaar wordt er weer voor alle leden van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam een adventsviering georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op Donderdag 13 december 2012 van uur in de kerkenraadskamer van de Singelkerk (deur open om uur) De viering staat onder leiding van ds E.C. Roos. Inlichtingen bij Nieske v.d. Zijpp, telefoon Allen van harte welkom! Contactkring De contactkring komt op de eerste dinsdag van de maand s morgens om uur bijeen in de kerkenraadskamer van de Singelkerk. De contactkring bespreekt onderwerpen, die met geloof en de invloed daarvan op het persoonlijk leven en dat van anderen te maken hebben. De onderwerpen worden meestentijds door de leden ingebracht. De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 november. Het seizoen wordt afgesloten met een gemeenschappelijk lunch. De kring kan best wat groter worden. Marion Slotboom en Stans Mulder Mennomaal Datum: 13 november Plaats: Singelkerk; Singel 452; 1017 AW Amsterdam, tel Ontvangst met drankje vanaf uur Begin maaltijd: uur Tussen het hoofdgerecht en het toetje: Ewoud Roos en gedichten. Van tevoren opgeven is niet nodig. Kosten: 5 euro per persoon. Dienst ter gedachtenis der namen Op zondag 25 november vindt in de Doopsgezinde Singelkerk een dienst plaats ter nagedachtenis van die leden en vrienden van onze gemeente die in het kerkelijke jaar zijn overleden. Voor deze herinnerings- of gedachtenisdienst op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar worden de familieleden van de overledenen uitgenodigd. Ds. Henk Leegte is de voorganger; de muziek wordt verzorgd door organist Dick Klomp. Doperscafé Op dinsdag 27 november Doperscafé met Monique van der Werff. Lees het interview met Monique op pagina 6. Het belooft een spannende avond te worden. Iedereen welkom. Aanmelden niet nodig. Vroege nachten De laatste vroege nacht komt er aan: woensdag 14 november. Het gaat over rituelen. Waarom vieren we? Wat vieren we? Hoe vier je kerstmis, verjaardagen, het wel of niet halen van een zwem- of schooldiploma? En hoe herdenk je? Een sterfdag, een afscheid, 4 mei. Essemie van Dunné zal vertellen over vieren, de waarde ervan voor kinderen en ouders, voor een kleine gemeenschap. En over wat ervoor nodig is. Er is natuurlijk ruimte voor inbreng en ideeën. Om uur, in het Boetje, het gebouwtje achter het Doopsgezinde Kerkje op het Meerpad, kosten 5 euro, opgeven bij 10 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

11 Prikbord Gespreksdienst zondag 30 september 2012 Meerpad De gespreksdienst op deze zondagmorgen vond plaats onder de bezielende leiding van Anke Spijker, KR-lid VDGA. Zij koos voor het Thema Muziek en Geloven. Dat muziek mensen raakt op een speciale manier, daar waren wij het met elkaar over eens. Muziek raakt vaak ook een religieuze snaar. Het tilt je boven jezelf uit en verwoordt de dingen die je anders niet tot uitdrukking kunt brengen. Wij luisterden naar elkaars muziek dan wel liedkeuze en naar de verhalen die er bij hoorden. Er zijn liederen die troosten. Muzikale klanken kunnen je vrolijk maken. Soms is het er ineens, een melodie in je hoofd. Klanken en woorden uit een ver verleden. Ze horen bij bepaalde herinneringen en maken het verleden dan weer levend. Muziek kan je in verbinding brengen met God. Hoe of wat daar ook onder te verstaan. Het mooie is dat allerlei soorten muziek dat kunnen. Dat kan klassieke muziek zijn, een kerkelijk gezang, maar evengoed popmuziek. Al zingend, al luisterend weet je soms even dat God er is. Zoals elke 5e zondagviering beleefden de aanwezigen ook deze als waardevol. Lied 175 1e couplet uit Tussentijds. Tekst Sytze de Vries. Twee leerhuisbijeenkomsten in de Singelkerk 3 en 10 november Het thema voor deze keer is: Opnieuw mogen beginnen; leren van elk nieuw begin van God en mensen. Een onderwerp voor iedereen die zich wel eens afvraagt: wat is wijsheid? Over het onderwerp: In de bijbel vinden we veel verhalen over een Nieuw Begin. Enkele daarvan zullen we met elkaar bestuderen om er bemoediging, richting en hoop in te vinden voor ons dagelijks leven. We zullen stilstaan bij de volgende verhalen: Noach en zijn familie na de Grote Vloed: hoe kunnen zij in de woestenij die ze aantreffen na de Vloed het anders gaan doen dan de mensen van voor de Grote Vloed? De mensen die met elkaar de toren van Babel gaan bouwen. Een heel ander verhaal over opnieuw beginnen. Door welke drijfveren laten de mensen zich hierbij leiden? Abraham die wegtrekt uit Oer, weg van zijn stam en zijn familie. Wat laat hij achter en waarom is dat zo belangrijk? Tot slot zullen we kijken naar het nieuwe begin van de leerlingen van Jezus, als ze het alleen moeten gaan doen zonder hun leermeester. Welke richting slaan ze dan in en in hoeverre is dit begin dan echt helemaal nieuw? Een belangrijke vraag voor de verhouding tussen christendom en jodendom. Via de joodse Bijbeluitleg zullen we verschillende betekenislagen in de verhalen ontdekken. Voor meer informatie en opgave: Hanneke de Graaf, of Kosten: 32,50 of naar draagkracht. Zie ook de folder. Zolang wij adem halen Schept Gij in ons de kracht Om zingend te vertalen Waartoe wij zijn gedacht: Elkaar zijn wij gegeven Tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven Geeft stem aan onze dank. Hetty Smit Toren van Babel: Quilt IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 11

12 Prikbord Wat is de christelijke bijdrage aan vrede? Levert in een na-christelijke, multiculturele wereld het christelijk geloof nog een wezenlijke, nodige bijdrage aan de vrede of geeft het eerder splijting tussen mensen? Kunnen we niet beter alle godsdienst afschaffen? Als die al een bijdrage levert aan de vrede is dat door algemene noties als gerechtigheid en compassie. Of heeft toch de christelijke traditie een onmisbare stem en bijdrage? Over dit onderwerp houdt de vereniging Respondeo haar najaarsconferentie op zaterdag 17 november a.s. in het Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10 te Haarlem. Vanaf uur inloop en koffie, start om uur, afsluiting rond uur. Belangstellenden zijn welkom. Inleiders: Rudolf Kooiman, parttime predikant in Hoorn en aldaar coördinator van de stichting Engel van Hoorn en Jean-Jacques Suurmond, theoloog, supervisor en columnist van het dagblad Trouw. s Middags onderlinge gesprekken, mede met de inleiders. De Vereniging Respondeo* is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich laat inspireren door het werk van Rosenstock-Huessy. Uitgangspunt van de vereniging is dat het open gesprek met elkaar de basis vormt voor een vreedzame samenleving. Opgaven: vóór 10 november per telefoon : of per Prijs: 15,-, op ter plekke te voldoen. Lunch inbegrepen. * Nadere informatie op de website IMPACT Netwerk organiseert keuzefestival Keuzestress, dertigersdilemma, quarterlife crisis; twintigers en dertigers in onze samenleving staan nogal eens in dubio. IMPACT Netwerk organiseert zaterdag 3 november in Utrecht een eendaags event voor christelijke young professionals rondom dit thema. Tijdens IMPACT Focus worden alle keuzemogelijkheden eens van de zonnige kant bekeken. Genietend. Want als we er in slagen om goed gebruik maken van die enorme hoeveelheid kansen, en er bewust richting aan geven, valt er veel te genieten. IMPACT Netwerk wil christelijke young professionals tijdens het evenement bij elkaar brengen in een interactief programma, en ze een handje helpen om gerichte keuzes te maken met het geloof als vaste basis. Praktisch IMPACT Focus vindt plaats op 3 november 2012, van uur in het gebouw van Hogeschool Domstad in Utrecht. Na afloop van het evenement vindt een borrel plaats. Inschrijven voor IMPACT Focus kan via Doopsgezind Seminarium, VU Faculteit Godgeleerdheid Faith in Reconciliation Ecumenical Peacemaking in Colombia Prof. Dr. Edgar Lopez Javeriana University in Bogota Dr. Henk Vijver Kerk in Actie Public lecture and discussion (followed by a borrel) For the people in Colombia, the challenge of reconciliation has become a very concrete issue. Reconciliation seems to be the only way towards a joint future in peace with justice. In reality, this process towards reconciliation presents itself as a very difficult task. The experiences of injustice are deeply rooted in the collective memory on all sides in Colombia. The biblical narratives seem to present examples of the difficulties as well as of ways towards reconciliation. In contemporary Colombian literature reconciliation has become a central topic. Theology may critically reflect on all of that and provide some orientation from a Christian perspective. The ecumenical project Faith in Reconciliation facilitates local communities in Colombia affected by conflict and violence in order to initiate a process of such biblical and theological reflection towards healing and reconciliation. The Mennonite Church in Colombia (IMCOL) is a partner in this project. Both speakers represent the work of that initiative. Thursday, 8 November 2012, h Doopsgezind Seminarium, Singel 454, Amsterdam De redactie vraagt uw aandacht voor deze lezing. Engels is de voertaal; de aankondiging is derhalve ook in het Engels. 12 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

13 Seniorenmiddag Thema Veiligheid, weerbaarheid en assertiviteit Op woensdag 28 november van uur tot uur vindt in de Singelkerk, Singel 452, een bijeenkomst plaats voor Senioren met als thema veiligheid, weerbaarheid en assertiviteit. Voor deze middag zijn o.a. medewerkers van de politie, van de afdeling Senior & Veiligheid uitgenodigd. Zij zullen voorlichting geven over hoe om te gaan met oplichters aan de deur, telefoonterreur en shouldering (meekijken bij het pinnen). Dit doen zij in de vorm van toneelstukjes door vrijwilligers waar de bewoners op kunnen reageren. Een medewerkster van Cordaan, van de afdeling Valpreventie biedt de mogelijkheid tot het testen van ogen, gehoor, reactiesnelheid en stand up. Een mbvo-docent zal een workshop weerbaarheidstraining geven. Ook de brandweer is uitgenodigd om voorlichting te geven over brandveiligheid, brandmelders en brandplussers. Medewerkers van Pro-bin zullen aanwezig te zijn met informatie over (veiligheids)sloten en kierstandhouders. Ook vindt er een quiz plaats, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Kortom, het beloofd een interessant middag te worden waarin er ruim gelegenheid is om informatie in te winnen en om vragen te stellen. Voor deze middag is het noodzakelijk om u aan te melden bij Carla van Megen, per of bel: Op deze wijze heeft de Singelkerk ook een functie in de buurt. (redactie) Teksten en liederen op cd voor afscheid en uitvaart Verstilde woorden Niets is sterker dan stilte. Er zijn momenten dat er geen goede woorden zijn, momenten die vragen om stilte: niets zeggen, alleen kijken, een gebaar is genoeg. Toch hebben mensen na een verlies vaak behoefte aan woorden, voor persoonlijke of gezamenlijke bezinning. Verstilde woorden van Marinus van den Berg is een verzameling poëtische teksten voor afscheid nemen, en voor de periode na de uitvaart. Zangeres Eva de Mooij heeft er acht omgevormd tot een verrassend muzikaal portret. Die staan als liederen op de cd bij het boek. Preek van de Leek Een bundel voor wie een dierbare verliest. Ook voor wie avondwakes, uitvaarten en herdenkingsbijeenkomsten leidt, en voor uitvaartondernemers, ritueel- en rouwbegeleiders. Marinus van den Berg is geestelijk verzorger/pastor in het regionale palliatieve centrum Cadenza te Rotterdam. Daarnaast is hij publicist over afscheid, rouw en zorg. Hij houdt tientallen lezingen en workshops per jaar. Muziektherapeute Eva de Mooij treedt als zangeres op tijdens o.a. herdenkingsbijeenkomsten. Verstilde woorden: teksten bij afscheid Marinus van den Berg m.m.v. Eva de Mooij ISBN Prijs 17,95 Verschijnt 23 oktober 2012 Op 28 oktober is de serie 'De Preek van de Leek' 2012 begonnen met de kerkdienst van Lodewijk Asscher. In november zijn er nog vier bijzondere diensten. Alle leken worden intensief begeleid bij het kiezen en lezen van een Schriftgedeelte, bij het schrijven van hun preek en bij het vormgeven van de liturgie. Voor meer informatie zie: 4 november 17:00 Bright O. Richards Acteur en schrijver. Hij vluchtte in 1993 uit de burgeroorlog in Liberia. 18 november 17:00 Sywert van Lienden Student, politiek commentator en oprichter van de G november 17:00 Stine Jensen Filosoof en publicist voor onder meer NRC, NRC-Next en Filosofie Magazine. 25 november 17:00 Tinkebell (Alter ego van Katinka Simonse) maakt controversiële kunst. IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 13

14 Het team Natascha van der Does-Brantjes jeugdwerk Singelkerk t Essemie van Dunné jeugd- en opbouwwerk Noord t Joke van der Heide jongerenwerk t (020) Henk Leegte predikant t Ewoud Roos predikant t Eenheid Op 6 oktober was er op het Malieveld een manifestatie van christenen onder de slogan: Wij kiezen voor eenheid. Bij een manifestatie denk ik aan een grote massa op een plein. Deze bijeenkomst was in een kolossale tent: de buitenwereld zag er niets van. In de ochtend waren er ongeveer 2000 mensen, waarvan een derde jongeren onder de dertig, inclusief kinderen. Nu houd ik niet zo van dergelijke bijeenkomsten, behalve als het om het Doopsgezind Wereldcongres gaat in een ver land. Maar als secretaris van de Raad van Kerken Amsterdam vond ik dat ik erheen moest gaan. Op weg van het station naar het Malieveld kwam ik langs een parkje met een aantal tenten waarin Iraakse asielzoekers bivakkeerden. In de ochtend werd door verschillende kerkleiders spijt betuigd over de vervolging van de Calvinisten door de Roomsen en omgekeerd; de verkettering van de Pinkstergemeenten vanwege hun vermeende monopolie op de Heilige Geest; door de traditionele kerken voor de slavernij, waarop, tot mijn verbazing, Rhoïnde Mijnals-Doth, voorzitter van SKIN (Samen Kerk in Nederland) ook excuses moest aanbieden; door een vader over de verwaarlozing van kinderen en het verzuim hen moraal bij te brengen; door een jonge vrouw over gebrek aan eerbied voor ouders. Dat alles afgewisseld door een gezamenlijk gebed, dat op een paar grote schermen werd geprojecteerd. In de ochtend geen woord over de buitenwereld; het was een christelijk onderonsje. In het verslag van Arjan Plaisier (kerkleider van de PKN) op internet: om geloof te delen en te luisteren naar wat de Geest ons te zeggen heeft in deze tijd, ook richting de samenleving. Geen enkel concreet voorbeeld. Achteraf voelde ik me als de priester en de leviet die met een grote boog om de beroofde man heen lopen. Oecumene betekent toch niet alleen eenwording of samenwerking van de kerken onderling, maar de gehele wereld, Gods hele schepping. Tom Rijken predikant Noord t Zulke massabijeenkomsten zijn dus niets voor mij. Mieke Krebber 14 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

15 Agenda November 2012 Kerkdiensten (zie achterkant) Za 3 nov Leerhuis Singelkerk uur Za 3 nov Singelkoor repetitie Singelkerk uur Zo 4 nov Preek van de Leek; B.O. Richards Singelkerk uur Di 6 nov Contactkring Singelkerk uur Kopij voor het volgende nummer vóór 10 november 2012 sturen aan Mieke Krebber Mail: Adres: Europaplein 89, 1078 GZ Amsterdam (telefoon ). De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet op te nemen. Di 6 nov Bijbelkring Singelkerk uur Wo 7 nov Doperdomgroep t.h.v. G. Mus uur Do 8 nov Zusterkring aan de gracht Singelkerk uur Za 10 nov Leerhuis Singelkerk uur Zo 11 nov Algemene Ledenvergadering Singelkerk uur Zo 11 nov Film: Des hommes et des Dieux Meerpad uur Zo 11 nov Preek van de Leek; S. Jensen Singelkerk uur Secretariaat en administratie Singel AW Amsterdam t kerk (020) t secretariaat (020) t boekhouding (020) fax (020) gironummer (VDGA) website Ma 12 nov Zon shofkring Zon shof uur Di 13 nov Mennomaal Singelkerk uur Wo 14 nov Vredesgroep Singelkerk uur Wo 14 nov Vroege nachten: rituelen t Boetje uur Do 15 nov Zusterkring aan de gracht Singelkerk uur Za 17 nov Singelkoor repetitie Schoorl hele dag Zo 18 nov Preek van de Leek; S. van Lienden Singelkerk uur Ma 19 nov Singelkerk uur Di 20 nov Belijdeniscatechisatie Singelkerk uur Do 22 nov Open kring Menno Simons M.S.Huis uur Za 24 nov Singelkoor repetitie Singelkerk uur Zo 25 nov Singelkoor; dienst laatste zondag Singelkerk uur Zo 25 nov Preek van de Leek; Tinkebell Singelkerk uur Ma 26 nov Het verhaal gaat Singelkerk uur Di 27 nov Doperscafé Singelkerk uur Wo 28 nov Rondom 30 Do 29 nov Bijbelaars Singelkerk uur Do 29 nov Zusterkring aan de gracht Singelkerk uur Za 1 dec Singelkoor repetitie Singelkerk uur Zo 2 dec Geloofsgesprekskring Meerpad uur COLOFON ida, in dit Amsterdam Maandblad voor geloof en gemeenteleven van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Redactie Mieke Krebber (eindredacteur) Frits Ph. Groeneveld Sjoukje Halbertsma Heleen Nauta-van Gelder Jan Willem Stenvers Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Anke Spijker Ontwerp en realisatie Ontwerpgroep Lâle, fax (033) Drukwerk Grammé3.0 - grafische producties, Amersfoort IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 15

16 Amsterdam Centrum Amsterdam Noord Amsterdam Buitenveldert Singelkerk Singel 452 t (020) Meerpad Meerpad Menno Simonshuis Noord-Hollandstraat 17a t (020) KERKDIENSTEN Singelkerk Meerpad Menno Simonshuis Den Ilp Centrum uur Noord uur Buitenveldert uur uur 4 november Ds. H. Leegte Ds. A.A. Rijken geen dienst Kom-in-de-Kring en Kinderkerk, Tienertuin 11 november Ds. E.C. Roos geen dienst Th. van Hoogstraten Ds. A.A. Rijken Kom-in-de-Kring en Avondmaal Kinderkerk 18 november Ds. A.-M. Visser Ds. E.C. Roos geen dienst Kom-in-de-Kring en Kinderkerk 25 november Ds. H. Leegte geen dienst geen dienst Gedachtenis der namen Kom-in-de-kring en Kinderkerk 2 december Ds. E.C. Roos Ds. A.A. Rijken geen dienst Avondmaal Kom-in-de-Kring en Kinderkerk, Tienertuin Collectebestemmingen in november De collecte in de blauwe c.q. zwarte zak is bestemd voor de eigen gemeente De Collecte in de rode zak is de volgende zondagen bestemd voor: 4 november Broederschapscollecte t.b.v. projecten voor gemeenteopbouw Penningmeester Algemene Doopsgezinde Sociëteit Amsterdam, inzake gemeenteopbouw. Meer informatie op de website: onder Gemeenteopbouw 11 en 18 november Jongerencultuurfonds In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in een gezin op de armoedegrens! Doel van het Jongerencultuurfonds is het scheppen van mogelijkheden voor deze kinderen om ook deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet, muziek, toneel. Het Jongerencultuur-fonds doet dit door geld beschikbaar te stellen voor een lidmaatschap of bijdrage met een maximum van 400 euro per jaar. Kinderen hebben geen enkele invloed op de inkomenspositie van hun ouders, maar verdienen kansen om zich positief te ontwikkelen, ook op het gebied van de cultuur. Giro tnv Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Inlichtingen: Zr. Stans Mulder. Meer informatie op de website: 25 november en 2 december Broederschapscollecte t.b.v. Werkverband Geweldloos Samenleven Geweldloos Samenleven is een initiatief van doopsgezinden in Nederland om een cultuur van vrede, gerechtigheid op basis van geweldloosheid, geïnspireerd door Bijbelse verhalen en moedige activiteiten van personen in het verleden en heden ten dage, naar buiten te brengen. Ervan uitgaand dat God een Liefdevolle God is en mensen, geschapen naar het evenbeeld van God, op zoek zijn naar vergeving en verzoening in relatie tot hun naaste, is Geweldloos Samenleven, het kennisen trainingscentrum voor conflicttransformatie, in 2000 opgericht. Geweldloos Samenleven heeft ervoor gekozen om mediation centraal te stellen in het omgaan met conflicten in de kerk. Omgaan met conflicten in de samenleving kan ook betekenen het zoeken naar geweldloze manieren van handelen om transformatie van deze conflicten mogelijk te maken en in de persoonlijke sfeer nader tot elkaar te komen Penningmeester Algemene Doopsgezinde Sociëteit Amsterdam, inzake WGS. Meer informatie zie: Als u niet in de dienst aanwezig was en toch iets wilt bijdragen aan het project kunt u dat doen via de aangegeven bankrekening. 16 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

EO Jongerendag Op 4 juni bezocht de scriba de EO Jongerendag in het Gelredome te Arnhem.

EO Jongerendag Op 4 juni bezocht de scriba de EO Jongerendag in het Gelredome te Arnhem. I. Activiteiten preses, scriba en overige moderamenleden Juni 2011 Deutsche Kirchentag te Dresden Van 1 tot en met 5 juni bezochten de preses en okr. B.van Bokhoven de Deutschen Kirchentag van de Evangelische

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag.

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag. GEERTEBRIEF Remonstrantse Gemeente Utrecht Zorg dat je erbij komt pag. 3 Juli 2011 Elk verteluur is weer pag. 5 anders Kijkje achter de schermen pag. 8 Leesrooster Geen leesrooster in dit laatste nummer

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Vraag wat u maar wilt...

Vraag wat u maar wilt... TIJDSCHRIFT UITGEGEVEN DOOR STICHTING L ABRI - NEDERLAND jaargang 17 nr. 2 2012 Prinsjesdag is geweest. De verkiezingen zijn voorbij. Den Haag maakt zich op voor een nieuwe periode, een nieuwe regering,

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

remonstrants maandblad jaargang 22 nr. 15 juni 2011 Tolerantie Ruimte geven of grenzen stellen

remonstrants maandblad jaargang 22 nr. 15 juni 2011 Tolerantie Ruimte geven of grenzen stellen remonstrants maandblad jaargang 22 nr. 15 juni 2011 Tolerantie Ruimte geven of grenzen stellen van de redactie Tolerantie De AdRem staat deze maand in het teken van het voor remonstranten zo belangrijke

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben magazine van cgmv vakorganisatie Aandacht hebben voor je naaste interview met interim-bestuurder derk vermeer over snoeien en saneren robotisering? prima, maar niet ten koste van de mens ontslagbrief op

Nadere informatie

humanistischverbond.nl nummer 2 2013 Tijd om te kiezen Op de werkvloer Transgender in het leger Interview Joris Linssen

humanistischverbond.nl nummer 2 2013 Tijd om te kiezen Op de werkvloer Transgender in het leger Interview Joris Linssen humanistischverbond.nl nummer 2 2013 Tijd om te kiezen Interview Joris Linssen Op de werkvloer Transgender in het leger HUMANIST AAN HET WOORD Tekst: Roeland Ensie - Beeld: Jeppe van Pruissen Tijd voor

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen?

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? van de redactie Helpt praten? Waar denkt u aan bij het thema geest en lichaam? De geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie