Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten"

Transcriptie

1 ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 51 november INHOUD De preek volgens ds Tom Rijken, ds Ewoud Roos en ds Heek Leegte 2-5 Voelen & meebeleven 5 Hardliners in Doperscafé 6 Uit de kerkenraad 7-8 Jeugdwerk 9 Gemeente in beweging 10 Prikbord Eenheid 14 Agenda 15 Kerkdiensten, Collectebestemmingen 16 De drie predikanten van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam ds Ewoud Roos, ds Tom Rijken en ds Henk Leegte (foto s: Anke van der Meer) Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten Zo kopte Trouw op 18 september naar aanleiding van een onderzoek naar preken binnen de PKN. Het artikel begint als volgt: De preek geeft geen antwoord op vragen waar gelovigen werkelijk mee zitten. In het maatschappelijk debat gaat het permanent over de kosten van de gezondheidszorg, over wat een leven waard is en hoe je omgaat met mensen die verlangen naar de dood terwijl ze fysiek nog doorkunnen. De fundamentele dilemma's die daaruit voortvloeien hoor je in de preken niet terug, terwijl er wel mensen in de kerk zitten voor wie die kwesties een realiteit zijn. Kerkgangers krijgen in plaats daarvan te horen dat het goed en fijn is dat we voor elkaar kunnen zorgen. Via internet kan men reageren op artikelen in de krant. Een paar citaten uit die reacties: De preek is een bij de tijd brengen van het Woord. Het beantwoordt niet aan de menselijke emotionele behoefte. leerde mij luisteren met verbeeldingskracht. Dit artikel was voor de redactie van ida aanleiding om aan de drie predikanten van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam te vragen wat zij zien als de functie van de preek. Het gesprek met drie heren vond plaats in t Boetje op woensdag 10 oktober. Zou de preek in de doopsgezinde gemeenten afwijken van die in de PKN? Lees verder op pagina 2 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 1

2 De preek is een kunstwerkje moeilijk om in zijn preek aan te sluiten bij de belevingswereld van zijn toehoorders. Zijn doel is dat ze geraakt worden. Het gesprek van de redactie van ida met de drie predikanten vond plaats in t Boetje, achter het kerkje aan het Meerpad. Tom Rijken heeft de rol van gastheer op zich genomen. Af en toe verlaat hij het gesprek om koffie, soep en krentenbollen te halen. Tom Rijken over de preek Door Mieke Krebber Tom Rijken werkt in Amsterdam Noord nauw samen met Essemie van Dunné, die aangesteld is voor het jeugdwerk in Noord, maar ook voor opbouwwerk. Tom en Essemie proberen samen de mensen in de buurt bij het werk van de gemeente te betrekken. In de zondagse dienst stemmen predikant en jeugdwerker het thema op elkaar af. Dit najaar is de keuze gevallen op de oerverhalen in het Oude Testament zoals de schepping, de zondvloed en de bouw van de toren van Babel. Voor het maken van de preek is voor Tom exegese zeer belangrijk. Soms is de tijd te kort; dan valt hij terug op een goed commentaar. Maar vanuit de exegese moet een brug geslagen worden naar het dagelijks leven. Tom illustreert dat aan het verhaal van de toren van Babel. In dat verhaal willen de mensen een monument oprichten waarmee ze naam maken beroemd worden. Maar de Naam is ook de aanduiding van God. De mens wil dus zijn als God. In onze tijd is het de economie en zijn het de banken die zich groot maken en tot in de hemel willen rijken. Maar de preek is voor Tom niet het enige waarvoor men in de dienst bijeenkomt. Het gaat ook om het beleven van gemeenschap met de andere aanwezigen: fellowship. En daarmee is de preek en is de hele dienst op zondag maatschappelijk relevant. Want, de maatschappij, dat zijn mensen. Mensen die komen voor de ontmoeting, de preek, het samen zingen van liederen en samen bidden. Tom zou over alle delen van de Bijbel kunnen preken. Sommige passages hebben extra uitleg nodig. Maar de verhalen zijn prachtig en het is heerlijk om van de verhalen van de mensen die je door de week hoort in combinatie met de Bijbelverhalen een preek te maken die de mensen bemoedigt en blij weer naar huis doet gaan, naar hun plaats in de wereld met een opdracht om te werken aan het Koninkrijk Gods. De gemeenschap in Noord is niet zo groot en Tom kent eigenlijk iedereen. Daarom is het voor hem niet zo Het fijne van het werken in de gemeente in Amsterdam is het werken in teamverband. Met de drie jeugdwerkers komen de predikanten eens in de maand bij elkaar. Door een rondje wel en wee voelen zij zich betrokken bij elkaar. Er heerst een open sfeer met respect voor ieders sterke en natuurlijk ook zwakke kanten. Ieder heeft zijn eigen kleur. Tom wordt door de collega s al betrouwbaar en uitgebalanceerd gekenschetst. Op de vraag: wat zou de kop boven het artikel kunnen zijn? antwoordt Tom onmiddellijk: De preek is een kunstwerkje. En het vak? Dat is Top. Luisteren naar verhalen van mensen en Bijbelverhalen en daar dan op zondag in de preek zelf een verhaal aan toevoegen. Mediation (een andere bezigheid van Tom) is ook mooi, maar predikant zijn is top! Alle drie predikanten vertellen hoe ze tot het predikantschap gekomen zijn. Tom was werktuigbouwkundige. Maar door een innerlijke ervaring kwam hij ertoe HBO-theologie te gaan studeren aan het Nederlands Bijbelinstituut in Bosch en Duin (Bilthoven). Daarna kon hij, met zijn vrouw Janneke, opbouwwerk gaan doen voor de Duitse Doopsgezinde Zending in Zuid- Duitsland. Na terugkomst in Nederland volgde hij de tweede weg opleiding aan het Doopsgezind Seminarium en werd predikant in Giethoorn, Breda en Dordrecht en Walcheren en Goes. Heel graag wilde hij in Amsterdam werken omdat je daar in een team werkt. In het team voelt hij zich helemaal thuis: fantastische collega s. 2 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

3 Is het noodzakelijk dat een preek op zondag maatschappelijke relevantie heeft? Door Sjoukje Halbertsma In Trouw vroeg emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie Gerard Dekker zich af of de preek op zondag nog wel enige maatschappelijke relevantie heeft? Of is dit misschien helemaal niet de bedoeling van een preek? Volgens Henk Leegte zijn preken altijd maatschappelijk relevant. Het gaat om de grote vragen waar wij mee zitten zoals leven, sterven, angst, liefde. Preken is ook aan mode gebonden. In de jaren 70 werd er vooral heel veel aandacht besteed aan de mens en hun leed ver weg. Nicaragua, Zuid Afrika enz.. Nu ligt de focus veel meer op het individu zelf. We leven nu in een maatschappij die veel meer naar binnen is gekeerd. Henk: Als ik een interessant stuk lees, knip ik het uit en bewaar ik het in mijn knipselmap; op onderwerp en Bijbelgedeelte gerangschikt. Bij een schriftlezing kan ik dan altijd het heden er bij pakken. Preken is echt een vak, het valt niet altijd mee om op de preekstoel te staan. Sommige onderwerpen spreken je ook meer aan dan andere. Neem bijvoorbeeld de verkrachting van Tamar, wat moet je hiermee? Het is moeilijk te begrijpen en behoeft zeer zeker uitleg. Ik maak een preek voor de gehele Gemeente. Maar bij het voorbereiden en schrijven van een preek helpt het mij als ik twee verschillende luisteraars in gedachten neem; diegene die voor het eerst komt en diegene die denkt ik ga nog één keer en dan niet meer. Ik wil al deze mensen raken. Dat kan ook met een lied. Voor mij moet een preek leiden tot bestaansverheldering. Als voorganger moet je iets weten over Jezus maar ook over Jantje. En Jantje dat ben ik, dat zijn wij. Die verbinding maakt een preek relevant. Waarom gaan mensen naar de kerk? Henk: Ik denk om een verhoopte ontmoeting met de (het) eeuwige en om zodoende toegerust te raken voor het leven zelf met al zijn wel en wee. Om hier niet alleen in te staan, maar elkaar hierin te ontmoeten. De dominee gaat ons hierin voor. Hij is niet de baas die de Gemeente vertelt hoe het allemaal in elkaar zit. In de Doopsgezinde traditie is er geen definitief antwoord. We cirkelen rond een groot geheim dat ons gegeven wordt: God. Waar is God? Hiervoor komen de mensen steeds weer naar de kerk. En hierover preek ik. Een preek is er niet om te moraliseren, dat is ook veel te plat en te makkelijk. Ik preek in de hoop dat mensen zich gesterkt voelen om zelf verder te gaan. Mensen zijn op zoek naar voedsel voor hun ziel. Geloof is vertrouwen, het vertrouwen om met een gerust hart verder te gaan. Voor mij is verlangen naar geloof ook geloof. Hoe heb je leren preken? Het is niet zo dat ik al heel lang wist dat ik dominee wilde worden, Ik ben theologie gaan studeren, maar toen Ik preek in de hoop dat mensen zich gesterkt voelen om zelf verder te gaan. Mensen zijn op zoek naar voedsel voor hun ziel dacht ik er nog helemaal niet aan om na mijn algemene studie theologie aan de openbare(!) Rijksuniversiteit Groningen, naar het Doopsgezind seminarium te gaan. Dat ik daarna predikant werd is zo gegroeid. In het begin vond ik het hondsmoeilijk en dat vind ik nog steeds. Maar het wordt een way of life. Het hele verschijnsel godsdienst/religie is niet makkelijk. Bij mij gaat het stapje voor stapje. Ik heb veel gehad aan ds Jaap Brüsewitz en ds Nico ter Linden. Mijn eerste benoeming was in Zeist. Als ik nu deze preken nog wel eens inkijk, dan denk ik dat is niet veel. Maar ik geloof wel dat de Gemeenteleden tevreden waren. Wat ik verder kwijt wil is dat je niet historiserend moet preken, daar bedoel ik mee dat je zo preekt alsof het allemaal echt gebeurd is. En je moet vooral geen dingen vertellen die je zelf niet gelooft. Luisteren naar de Gemeente is ook zeer belangrijk, weten wat voor geloofsvragen er spelen. Deze zijn heel verschillend en kunnen ook veranderen. Ik probeer mijn preken toe te spitsen op wat er leeft in de Gemeente en de maatschappij. En daarom zal een preek nooit hetzelfde zijn. IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 3

4 Voor mij is elke preek een Paaspreek. Leven is sterker dan de dood ook niet te snel overgaan op de orde van de dag, zo van: zullen we even de agenda s trekken. Een opmerkelijk aardige man, tenger met ogen vol passie. Wanneer de vragen in het gesprek over tafel denderen, is deze predikant in den beginne afwachtend - tot zijn tijd is gekomen. Wanneer ook aan hem persoonlijke vragen over zijn belevingen en visie met betrekking tot het beroep predikant worden gesteld, dan ontpopt hij zich als een vitaal van zijn stoel springend mens om met lichaam en ziel zich te uiten. Ewoud Roos, predikant met bezielde timing Door Helene Nauta-van Gelder Wat een verrassend mens, die we op de preekstoel ontmoeten met een uitzonderlijke timing van stiltes om het proces van bezieling voor mensen en ook voor zichzelf te laten gebeuren. Vanuit zijn studententijd heeft Ewoud ontdekt dat het niet alleen om het maatschappelijke draait, maar ook om de mens met al zijn angsten, kwetsbaarheden, donkere kanten en levensvragen. Na zijn theologiestudie wist hij eigenlijk nog niet of hij wel predikant wilde worden. Uiteindelijk liep zijn leven zo dat hij op de bagagedrager van ds. Carel ter Linden drie jaar lang het vak mocht leren. En nu kan hij zeggen: preken is een ontmoeting tussen hoofd, hart en gemeente. Op de vraag naar zijn sterke kant als predikant antwoordt hij beslist: met hart en ziel aan een preek werken om met elkaar geraakt te worden. Henk Leegte vult dit met warmte en ontzag aan met de woorden: Ewoud heeft grote toegang tot zijn eigen ziel. Er gebeurt iets met hem in hoofd en hart. Ewoud Roos is een predikant, die met huiver preekt en zichzelf ook onder de appelerende aansporing [voor veel doopsgezinden de vermaning] stelt. Het werken aan een preek van geraakt te worden wordt ingezet door drie verschillende concrete personen er bij in beeld te houden. Het gaat hem niet zo zeer om exegetisch te werk te gaan maar om een andere lading, die hij vooral uit commentaren en uit de door hemzelf opzij gelegde anekdotes en verzamelde actuele knipsels haalt. Het is zowel bemoedigen en troosten als het ethische appèl van het evangelie wat de lading moet zijn. In zijn eigen woorden: je mag er zijn en je kunt het (troost en appèl). Zelfvertrouwen en Godsvertrouwen worden zo met elkaar verbonden. Als predikant blijf je door je preek kwetsbaar. Na de dienst wil hij dan Ewoud Roos, komende uit de vroegere Hervormde kerk met haar hiërarchische structuur, voelt zich inmiddels helemaal thuis bij de platte structuur van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam: van mensen onder elkaar, met elkaar en voor elkaar. Naar aanleiding van het laatste kerkenraadsweekend vertelt hij enthousiast over de liturgische opzet van de eredienst. De liturgie speelt zich af in kringen: van klein naar groot, van binnen naar buiten en weer andersom. Het begint met een welkom door een kerkenraadslid aan de mensen die fysiek aanwezig zijn. De bloemengroet gaat naar buiten, naar mensen die door ziekte niet aanwezig kunnen zijn. De collecte is voor de eigen gemeente, maar ook voor de wereld buiten. De stilte vooraf aan de dienst is om tot innerlijke inkeer te komen om als persoon je te laten bemoedigen en je aan te sporen. En aan het einde gaat de zegen mee naar buiten, naar de plaats die ieder heeft in de wereld. Op de vraag: hoe hij tegenwoordig zijn beroep als predikant ervaart? antwoordt hij met sprankelende overtuiging. Na elf jaar geestelijk verzorger te zijn geweest in verpleegen verzorgingshuizen, doet het me zo goed om midden in een levende gemeente te staan. Te midden van mensen die oog en oor voor elkaar hebben. Ten slotte Ewouds getuigenis: Voor mij is elke preek een Paaspreek. Leven is sterker dan de dood. Als levensmotto krachtig door hem neergezet: 'vital' is sterker dan fatal. 4 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

5 De preek volgens Henk Leegte, Tom Rijken en Ewoud Roos: Voelen & meebeleven Bidden / Dichten / Denken De preek is onderdeel van de eredienst en heeft zijn eigen plaats binnen de liturgie. Door exegese van de Bijbelgedeelten vind je een kerngedachte die je kunt vertalen naar deze tijd. Er moet altijd een verbinding gelegd worden van de tekst naar het hart van de luisteraar, maar ook naar het hart van de predikant. Met de preek probeer je de mensen te raken en op te roepen om aan het werk te gaan in het koninkrijk Gods. Je moet als predikant dat zo proberen te doen dat de mensen denken: hier ga ik nog eens heen. De drie predikanten volgen alle drie dezelfde liturgie maar kleuren de dienst in op hun eigen wijze, door de keuze van liederen, gebed en de preek. De preken zijn meestal of verhalend, of pastoraal, of opwekkend. Henk Leegte legt graag verhalen uit en zoekt naar een kerngedachte die voor mensen in deze tijd ook speelt; Henk legt ook graag uit wat doopsgezind zijn is. Ewoud Roos heeft doorgaans een meer pastorale preek die het dagelijks leven centraal stelt waarbij hij als illustratie een Bijbelgedeelte gebruikt. Tom Rijken probeert met zijn dienst de mensen blij weer naar huis te laten gaan, met moed om het leven tegemoet te treden. Zo heeft de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam drie predikanten die ieder op hun eigen wijze de diverse kleuren van het palet van het geloof gebruiken in hun preken. O lief Publiek dat weten wil wat schuilgaat in de peulenschil der poëzie, ten einde raad zeg ik het U: een soort van zaad. Ik strooi het uit en woord voor woord brengt het weer ander leven voort. Want dichten is lijfelijkheid, twijfel misschien, verdriet en spijt, maar niettemin (wat gij niet wilt, wanneer gij mijn gedichten vilt) één en al incarnatie, lees: het zinsverband van woord en vlees. Ieder gedicht heeft een gezicht, gaat als een hart open en dicht, maar een gedachte is veeleer het graf van Onze Lieven Heer. Pas als het woord opstaat, begint het leven dat geen einde vindt. Daarom, ideeën zijn alleen skelet, hoogstens vel over been, maar poëzie is melk en bloed. Gedichten doen de schepping goed. Guillaume van der Graft In: Van de morgen tot morgen. Een bloemlezing van moderne poëzie ten dienste van het onderwijs; P.H.S. Batelaan en J. de Vries; Uitgeverij H. Stam, Haarlem, IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 5

6 Monique van der Werff met Hardliners in Doperscafé: Hoe kunnen idealen leiden tot dodelijk geweld? AMSTERDAM Hoe kunnen mensen in het najagen van hun idealen zo ver gaan dat ze de laatste stap zetten, namelijk tot het plegen van geweld? Hoe ver ga jij voor je idealen? Zou jij je leven opofferen voor waar je in gelooft? Waar en waarom wordt het ene geweld toegejuicht, terwijl het andere wordt veroordeeld? Dergelijke vragen stelt theatermaakster Monique van der Werff (30) in het door haar geschreven stuk Hardliners. Samen met Khadija Massaoudi en Koen Kreulen speelt ze op 27 november in Doperscafé scènes uit deze extreme actie docu over radicale idealen. White Rabbit, zoals haar gezelschap heet, stelt zich ten doel zware onderwerpen op een aantrekkelijke manier toch bespreekbaar te maken: met humor, energie, direkte taal en fysiek spel zodat het publiek met nieuwe ideeën naar huis gaat. Van der Werff zoekt in Hardliners antwoorden bij radicale generatiegenoten: de rechts-radicale idealist Anders Breivik, die 77 mensen doodschoot; de linkse guerillastrijdster Tanja Nijmeijer; en de Belgische Muriel Degauque, die zich tot een radicale stroming van de islam bekeerde en zelfmoordterroriste werd. Wij spelen hen niet; wij verhouden ons tot hen. Het laatste dat we met deze voorstelling willen, is een platform voor hun idealen te zijn, benadrukt Van der Werff. Dat proces van radicalisering fascineert me. Hoe komt iemand zo ver dat hij die laatste stap zet, tot het gebruik van geweld, van radicalisme tot extremisme? Volgens mij komt extremisme voort uit de persoon en niet uit de ideologie die immers niet op zichzelf kan acteren. Filosofisch is het interessant dat een idee boven het leven zelf wordt gesteld, zo zeer zelfs dat andere mensenlevens niet meer tellen. Dat is voor god spelen. Zulke mensen schakelen ook elke vorm van twijfel uit, terwijl het juist heel goed is je eigen denkbeelden ter discussie te stellen. In mijn theaterstukken dit is mijn tweede; het eerste heette Veronika besluit te sterven naar het boek van Paulo Coelho -- hoop ik mensen te inspireren om met elkaar over idealen en radicalisme in gesprek te gaan. Ik houd me bezig met vragen van identiteit en zingeving. Onder zingeving versta ik wat het leven betekenis geeft. Draag ik vanuit mijn waarden iets wezenlijks bij in de samenleving? Wij hebben een sterk beeld van wat goed is voor de wereld. Hoe zien wij mensen die geweld gebruiken? Voor velen was Che Guevara een held, maar laatst hoorde ik de ene jongere tegen de andere, die een Che t-shirt droeg, zeggen: Che was toch een terrorist? Je draagt toch ook niet een t-shirt met Hitler erop? En hoe denken wij over Tanja Nijmeijer als zou blijken dat zij net als Breivik tientallen mensen heeft doodgeschoten? Over zulke vragen hoop ik dat er tijdens het Doperscafé een discussie ontstaat. Dirk Visser 6 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

7 Uit de kerkenraad Concept agenda ALV op 11 november Opening 2 Inleiding door de jeugdwerkers Natascha van der Does en Joke van der Heide 3 Notulen ALV 22 april Ingekomen stukken 5 Mededelingen 6 Bespreking van punten van de Broederschapsvergadering van 17 november as. 7 Voortgang werkplan Doopsgezinde Gemeente Amsterdam 8 Vergadercyclus 9 Jaarrekening a Jaarrekening 2011* b Verslag van de financiële controlecommissie* c Goedkeuring van de jaarrekening* d Decharge van de Grootboekhouder over 2011 e Voordracht van de vacaturecommissie voor nieuwe leden voor de financiële controlecommissie Stukken voor de ALV Dit jaar willen we om redenen van duurzaamheid (en het bijbehorende financiële voordeel) de stukken niet automatisch naar alle leden en vrienden sturen, maar deze digitaal beschikbaar stellen via (u kunt mailen naar als u de stukken wilt ontvangen) en op papier op onze drie preekpunten: Singelkerk, Meerpad en Menno Simonshuis. De stukken liggen daar vanaf 28 oktober. In de Singelkerk kunt u de stukken halen tijdens de diensten en van maandag tot en met donderdag van tot uur. Op het Meerpad en in het Menno Simonshuis zijn de stukken tijdens de diensten verkrijgbaar. Ook zullen de stukken voor/tijdens de Algemene Ledenvergadering verkrijgbaar zijn. Is het voor u onmogelijk om op een van deze manieren de stukken in huis te krijgen, dan kunt u bellen met de kosterij of de ambtelijk secretaris en dan krijgt u ze over de post toegezonden. 10 Begroting 2013 toelichting door de Grootboekhouder, Gerrit Visser 11 Onroerend goed 12 Rondvraag en Sluiting * deze stukken worden ter vergadering uitgereikt Kerst in de Singelkerk De oefenmomenten voor het kinderkerstkoor zijn op: 15 december om 16:00 16 december tijdens de dienst 22 december om 16:00 Wederom onder leiding van Roon van Maanen. Kerstdienst voor en door de kinderen (en anderen) is op zondag 23 december. Zondagse Singelkerkbloemen De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk staan, worden na de dienst gebracht bij leden die een moeilijke tijd door moeten maken, ziek zijn of iets te vieren hebben. Wilt u de namen door geven aan: Martina Simons telefoon (020) , Jetske Camarasa-Wisselink telefoon (020) of Ineke Bremer telefoon (020) Kerst in Noord Op kerstochtend 25 december is er een kerkdienst in de Meerpadkerk, met een kerstspel. Vanaf november zullen we met de kinderen gaan oefenen, spelen én zingen. Voor iedereen! In het ziekenhuis opgenomen Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u van uzelf, familie, vrienden en VDGA-leden ons een opname laten weten? Eén van onderstaande contactleden zal de opgave dan doorgeven aan de desbetreffende bezoekster. Martina Simons (tevens organisatie) telefoon (020) , Jetske Camarasa-Wisselink (020) en Ineke Bremer (020) IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 7

8 Uit de kerkenraad Uw jaarlijkse bijdrage en de fiscus Voor de aangifte Inkomstenbelasting kunt u uw leden- of vriendenbijdrage als aftrekpost onder giften opvoeren, tezamen met uw andere giften aan goede doelen. De fiscus hanteert hierbij wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, waardoor het bedrag dat uiteindelijk voor aftrek in aanmerking komt nogal kan tegenvallen. De fiscus past géén drempel toe dus u mag het gehele bedrag aftrekken wanneer de gift een zgn. periodieke schenking is. Daar zijn twee voorwaarden aan: de schenking moet vijf jaar worden gedaan en vastgelegd worden in een notariële akte. U kunt deze akte eenvoudig laten opmaken door een volmacht bij mij aan te vragen. U vult deze in en stuurt die (met een kopie van uw paspoort) op aan de notaris die in de volmacht staat. De notaris maakt de akte op en stuurt die aan u toe. U hoeft niet naar de notaris! De rekening van de notaris is voor de Doopsgezinde Gemeente. Wilt u een volmacht aanvragen of heeft u nog vragen, u kunt mij bellen ( / ) of mailen De jaarlijkse bijdrage Graag ontvangen wij uw jaarlijkse bijdrage voor 2012, voor zover u deze nog niet hebt overgemaakt. Ons bankrekeningnummer is t.n.v. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, o.v.v. ledenbijdrage Onze richtlijnen zijn: 1% van het belastbaar inkomen minima, studenten en belangstellenden 40 per lid of 65 per echtpaar Vrienden : 100 Het betreft een indicatie, een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom. Leden, vrienden en belangstellenden ontvangen In dit Amsterdam en per lid wordt een verplichte bijdrage aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) betaald. De kosten van ida en ADS-bijdrage zijn ca. 75 per lid. Hebt u vragen? U kunt altijd contact met de grootboekhouder, Gerrit Visser, opnemen: Ineke Voncken Collecte-opbrengsten 2012 (kwartaal 1+2+3) 2011 (kwartaal 1+2+3) eigen gemeente projecten eigen gemeente projecten Singelkerk 3.236, , , ,82 Menno Simonshuis 512,90 620,25 412,60 478,51 Noord Meerpad 745,63 803,66 719,43 742,21 EBGA (eigen gemeente) 176,76 Totaal 4.494, , , ,54 Eigen gemeente + projecten , ,71 Opbrengsten collecten t.b.v. projecten, 3e kwartaal 2012 ADS, Broederschapscollecte Past.Diaconaal Fonds 93,75 ADS, Doopsgezinde Zending 197,66 Vredeswerk,Doopsgezind Wereldwerk, Deventer 514,25 Doopsgezind Inloophuis De Ruimte Almere 248,91 St. Samenw. Bijzondere Noden Amsterdam 307,08 Rampen wereldwijdcoll. 29/7 (hongersnood in Sahel) 78,30 Rampen wereldwijdcoll. 30/9 (Syrië) 106,20 Jeannette Noël Huis Amsterdam 194,90 St. Vrienden Kruispost 48,65 Totaal 1.789,70 Opbrengst collecte huwelijksdienst 21/9 174,80, bestemming Vredeswerk, Doopsgezind Wereldwerk 8 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

9 Jeugdwerk Boekrecensie Kleine Ezel Door Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen (tekeningen) Het prentenboek dat op 14 oktober gebruikt werd in de geboortedankzeggingsdienst was het boek van Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen (tekeningen): Een grote ezel. Dit boek kregen de kinderen, die de zegen ontvingen, cadeau. Het is ook voorgelezen in de Kom-in-de-kring. Ook hebben de kinderen kleurplaten van Kleine ezel kunnen kleuren tijdens en na de dienst. Zelfdoen Kleine ezel wil in zijn eentje zonder mama op stap. Hij is al een grote ezel. Ontroerend verhaal over een ezeltje dat zo ontzettend graag op eigen benen wil staan. Zelfdoen, vertrouwen, moeder past toch ongezien op. Kleine Ezel wil alles zelf doen, ook zijn tekening naar Feestvarken brengen. Maar waar hij ook komt op zijn lange reis, nergens is het als thuis. Tenslotte valt hij in slaap op een fijn plekje dat eindelijk voelt als thuis. s Morgens blijkt hij dan ook tegen mamma Ezel te liggen. Kleine Ezel door Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen Oorspronkelijke titel: Een Grote Ezel. ISBN Geschikt voor 0 6 jaar. Het Internationaal Jongerencongres Groningen (IJCG) Kinderkerk Tienertuin in Noord Van 16 tot en met 18 november vindt het vernieuwde Jongerencongres in Groningen plaats, met als thema Voor de verandering. Dit congres staat volledig in het teken van verandering en de keuzes die je hierin hebt. We beginnen op vrijdagavond om uur met een relaxte opening. Na een gezamenlijk ontbijt op zaterdagochtend zullen de cabaretiers van Humor in bedrijf met de Verandershow op een humoristische wijze inhoudelijk ingaan op het thema. s Middags kan er gekozen worden uit workshops, zoals Loesje uitspraken bedenken, het beoefenen van theater sport en meer. Na een warm buffet is het zaterdagavond tijd voor muziek, gezelligheid en ontspanning. Op zondag wordt het jongerencongres afgesloten met een dienst en lunch samen met de doopsgezinde gemeente Groningen. Kijk voor meer informatie en aanmelding op onze website! Tot Groningen! Voorbereidingsteam IJCG De eerste zondag van de maand worden er oerverhalen verteld in de kerk. In September was dat de ark van Noach, in oktober de toren van Babel. De komende zondagen zullen nog het Paradijsverhaal en het verhaal van Kain en Abel verteld worden. Als het verhaal verteld is, zingen we allemaal samen een canon, die elke keer beter en mooier wordt. Daarna gaan de kinderen naar het Boetje om te knutselen, de tieners naar buiten of naar de Bolder, om toneel te spelen. De derde zondag van de maand is er natuurlijk ook kinderkerk. IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 9

10 Gemeente in beweging Film & Meer-pad Des Hommes et des Dieux regisseur Xavier Beauvois Deze film, in Cannes bekroond met de grote prijs van Cannes en inmiddels ook verkozen tot de Franse Oscar inzending, is gebaseerd op een waar gebeurd incident en speelt zich af in 1996 in een klooster, ergens in Algerije. Daar leven acht Franse monniken in volstrekte harmonie met de islamitische dorpsgenoten. Alles gaat jaren goed tot terreur en geweld de regio steeds meer beginnen over te nemen. Als fundamentalistische groeperingen een aantal buitenlandse werknemers vermoorden, beginnen de monniken zich af te vragen of het wel veilig is om in hun klooster te blijven. Ondanks hun twijfels besluiten ze niet te zwichten voor de terreur en vertrekken ze niet, daarbij troost vindend in hun sterke geloof. Zondag 11 november om uur. U bent van harte welkom op deze eerste film middag van dit seizoen. De prachtige film die wij gaan bezien sluiten we af met een eenvoudige maaltijd. Geloofsgesprekskring Meer-pad Zondagavond 2 december komt deze kring bij elkaar om uur in de Bolder. Wij zullen het deze avond hebben over de Bijbelse figuur Ruth. Je bent welkom. Adventsviering Ook dit jaar wordt er weer voor alle leden van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam een adventsviering georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op Donderdag 13 december 2012 van uur in de kerkenraadskamer van de Singelkerk (deur open om uur) De viering staat onder leiding van ds E.C. Roos. Inlichtingen bij Nieske v.d. Zijpp, telefoon Allen van harte welkom! Contactkring De contactkring komt op de eerste dinsdag van de maand s morgens om uur bijeen in de kerkenraadskamer van de Singelkerk. De contactkring bespreekt onderwerpen, die met geloof en de invloed daarvan op het persoonlijk leven en dat van anderen te maken hebben. De onderwerpen worden meestentijds door de leden ingebracht. De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 november. Het seizoen wordt afgesloten met een gemeenschappelijk lunch. De kring kan best wat groter worden. Marion Slotboom en Stans Mulder Mennomaal Datum: 13 november Plaats: Singelkerk; Singel 452; 1017 AW Amsterdam, tel Ontvangst met drankje vanaf uur Begin maaltijd: uur Tussen het hoofdgerecht en het toetje: Ewoud Roos en gedichten. Van tevoren opgeven is niet nodig. Kosten: 5 euro per persoon. Dienst ter gedachtenis der namen Op zondag 25 november vindt in de Doopsgezinde Singelkerk een dienst plaats ter nagedachtenis van die leden en vrienden van onze gemeente die in het kerkelijke jaar zijn overleden. Voor deze herinnerings- of gedachtenisdienst op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar worden de familieleden van de overledenen uitgenodigd. Ds. Henk Leegte is de voorganger; de muziek wordt verzorgd door organist Dick Klomp. Doperscafé Op dinsdag 27 november Doperscafé met Monique van der Werff. Lees het interview met Monique op pagina 6. Het belooft een spannende avond te worden. Iedereen welkom. Aanmelden niet nodig. Vroege nachten De laatste vroege nacht komt er aan: woensdag 14 november. Het gaat over rituelen. Waarom vieren we? Wat vieren we? Hoe vier je kerstmis, verjaardagen, het wel of niet halen van een zwem- of schooldiploma? En hoe herdenk je? Een sterfdag, een afscheid, 4 mei. Essemie van Dunné zal vertellen over vieren, de waarde ervan voor kinderen en ouders, voor een kleine gemeenschap. En over wat ervoor nodig is. Er is natuurlijk ruimte voor inbreng en ideeën. Om uur, in het Boetje, het gebouwtje achter het Doopsgezinde Kerkje op het Meerpad, kosten 5 euro, opgeven bij 10 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

11 Prikbord Gespreksdienst zondag 30 september 2012 Meerpad De gespreksdienst op deze zondagmorgen vond plaats onder de bezielende leiding van Anke Spijker, KR-lid VDGA. Zij koos voor het Thema Muziek en Geloven. Dat muziek mensen raakt op een speciale manier, daar waren wij het met elkaar over eens. Muziek raakt vaak ook een religieuze snaar. Het tilt je boven jezelf uit en verwoordt de dingen die je anders niet tot uitdrukking kunt brengen. Wij luisterden naar elkaars muziek dan wel liedkeuze en naar de verhalen die er bij hoorden. Er zijn liederen die troosten. Muzikale klanken kunnen je vrolijk maken. Soms is het er ineens, een melodie in je hoofd. Klanken en woorden uit een ver verleden. Ze horen bij bepaalde herinneringen en maken het verleden dan weer levend. Muziek kan je in verbinding brengen met God. Hoe of wat daar ook onder te verstaan. Het mooie is dat allerlei soorten muziek dat kunnen. Dat kan klassieke muziek zijn, een kerkelijk gezang, maar evengoed popmuziek. Al zingend, al luisterend weet je soms even dat God er is. Zoals elke 5e zondagviering beleefden de aanwezigen ook deze als waardevol. Lied 175 1e couplet uit Tussentijds. Tekst Sytze de Vries. Twee leerhuisbijeenkomsten in de Singelkerk 3 en 10 november Het thema voor deze keer is: Opnieuw mogen beginnen; leren van elk nieuw begin van God en mensen. Een onderwerp voor iedereen die zich wel eens afvraagt: wat is wijsheid? Over het onderwerp: In de bijbel vinden we veel verhalen over een Nieuw Begin. Enkele daarvan zullen we met elkaar bestuderen om er bemoediging, richting en hoop in te vinden voor ons dagelijks leven. We zullen stilstaan bij de volgende verhalen: Noach en zijn familie na de Grote Vloed: hoe kunnen zij in de woestenij die ze aantreffen na de Vloed het anders gaan doen dan de mensen van voor de Grote Vloed? De mensen die met elkaar de toren van Babel gaan bouwen. Een heel ander verhaal over opnieuw beginnen. Door welke drijfveren laten de mensen zich hierbij leiden? Abraham die wegtrekt uit Oer, weg van zijn stam en zijn familie. Wat laat hij achter en waarom is dat zo belangrijk? Tot slot zullen we kijken naar het nieuwe begin van de leerlingen van Jezus, als ze het alleen moeten gaan doen zonder hun leermeester. Welke richting slaan ze dan in en in hoeverre is dit begin dan echt helemaal nieuw? Een belangrijke vraag voor de verhouding tussen christendom en jodendom. Via de joodse Bijbeluitleg zullen we verschillende betekenislagen in de verhalen ontdekken. Voor meer informatie en opgave: Hanneke de Graaf, of Kosten: 32,50 of naar draagkracht. Zie ook de folder. Zolang wij adem halen Schept Gij in ons de kracht Om zingend te vertalen Waartoe wij zijn gedacht: Elkaar zijn wij gegeven Tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven Geeft stem aan onze dank. Hetty Smit Toren van Babel: Quilt IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 11

12 Prikbord Wat is de christelijke bijdrage aan vrede? Levert in een na-christelijke, multiculturele wereld het christelijk geloof nog een wezenlijke, nodige bijdrage aan de vrede of geeft het eerder splijting tussen mensen? Kunnen we niet beter alle godsdienst afschaffen? Als die al een bijdrage levert aan de vrede is dat door algemene noties als gerechtigheid en compassie. Of heeft toch de christelijke traditie een onmisbare stem en bijdrage? Over dit onderwerp houdt de vereniging Respondeo haar najaarsconferentie op zaterdag 17 november a.s. in het Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10 te Haarlem. Vanaf uur inloop en koffie, start om uur, afsluiting rond uur. Belangstellenden zijn welkom. Inleiders: Rudolf Kooiman, parttime predikant in Hoorn en aldaar coördinator van de stichting Engel van Hoorn en Jean-Jacques Suurmond, theoloog, supervisor en columnist van het dagblad Trouw. s Middags onderlinge gesprekken, mede met de inleiders. De Vereniging Respondeo* is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich laat inspireren door het werk van Rosenstock-Huessy. Uitgangspunt van de vereniging is dat het open gesprek met elkaar de basis vormt voor een vreedzame samenleving. Opgaven: vóór 10 november per telefoon : of per Prijs: 15,-, op ter plekke te voldoen. Lunch inbegrepen. * Nadere informatie op de website IMPACT Netwerk organiseert keuzefestival Keuzestress, dertigersdilemma, quarterlife crisis; twintigers en dertigers in onze samenleving staan nogal eens in dubio. IMPACT Netwerk organiseert zaterdag 3 november in Utrecht een eendaags event voor christelijke young professionals rondom dit thema. Tijdens IMPACT Focus worden alle keuzemogelijkheden eens van de zonnige kant bekeken. Genietend. Want als we er in slagen om goed gebruik maken van die enorme hoeveelheid kansen, en er bewust richting aan geven, valt er veel te genieten. IMPACT Netwerk wil christelijke young professionals tijdens het evenement bij elkaar brengen in een interactief programma, en ze een handje helpen om gerichte keuzes te maken met het geloof als vaste basis. Praktisch IMPACT Focus vindt plaats op 3 november 2012, van uur in het gebouw van Hogeschool Domstad in Utrecht. Na afloop van het evenement vindt een borrel plaats. Inschrijven voor IMPACT Focus kan via Doopsgezind Seminarium, VU Faculteit Godgeleerdheid Faith in Reconciliation Ecumenical Peacemaking in Colombia Prof. Dr. Edgar Lopez Javeriana University in Bogota Dr. Henk Vijver Kerk in Actie Public lecture and discussion (followed by a borrel) For the people in Colombia, the challenge of reconciliation has become a very concrete issue. Reconciliation seems to be the only way towards a joint future in peace with justice. In reality, this process towards reconciliation presents itself as a very difficult task. The experiences of injustice are deeply rooted in the collective memory on all sides in Colombia. The biblical narratives seem to present examples of the difficulties as well as of ways towards reconciliation. In contemporary Colombian literature reconciliation has become a central topic. Theology may critically reflect on all of that and provide some orientation from a Christian perspective. The ecumenical project Faith in Reconciliation facilitates local communities in Colombia affected by conflict and violence in order to initiate a process of such biblical and theological reflection towards healing and reconciliation. The Mennonite Church in Colombia (IMCOL) is a partner in this project. Both speakers represent the work of that initiative. Thursday, 8 November 2012, h Doopsgezind Seminarium, Singel 454, Amsterdam De redactie vraagt uw aandacht voor deze lezing. Engels is de voertaal; de aankondiging is derhalve ook in het Engels. 12 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

13 Seniorenmiddag Thema Veiligheid, weerbaarheid en assertiviteit Op woensdag 28 november van uur tot uur vindt in de Singelkerk, Singel 452, een bijeenkomst plaats voor Senioren met als thema veiligheid, weerbaarheid en assertiviteit. Voor deze middag zijn o.a. medewerkers van de politie, van de afdeling Senior & Veiligheid uitgenodigd. Zij zullen voorlichting geven over hoe om te gaan met oplichters aan de deur, telefoonterreur en shouldering (meekijken bij het pinnen). Dit doen zij in de vorm van toneelstukjes door vrijwilligers waar de bewoners op kunnen reageren. Een medewerkster van Cordaan, van de afdeling Valpreventie biedt de mogelijkheid tot het testen van ogen, gehoor, reactiesnelheid en stand up. Een mbvo-docent zal een workshop weerbaarheidstraining geven. Ook de brandweer is uitgenodigd om voorlichting te geven over brandveiligheid, brandmelders en brandplussers. Medewerkers van Pro-bin zullen aanwezig te zijn met informatie over (veiligheids)sloten en kierstandhouders. Ook vindt er een quiz plaats, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Kortom, het beloofd een interessant middag te worden waarin er ruim gelegenheid is om informatie in te winnen en om vragen te stellen. Voor deze middag is het noodzakelijk om u aan te melden bij Carla van Megen, per of bel: Op deze wijze heeft de Singelkerk ook een functie in de buurt. (redactie) Teksten en liederen op cd voor afscheid en uitvaart Verstilde woorden Niets is sterker dan stilte. Er zijn momenten dat er geen goede woorden zijn, momenten die vragen om stilte: niets zeggen, alleen kijken, een gebaar is genoeg. Toch hebben mensen na een verlies vaak behoefte aan woorden, voor persoonlijke of gezamenlijke bezinning. Verstilde woorden van Marinus van den Berg is een verzameling poëtische teksten voor afscheid nemen, en voor de periode na de uitvaart. Zangeres Eva de Mooij heeft er acht omgevormd tot een verrassend muzikaal portret. Die staan als liederen op de cd bij het boek. Preek van de Leek Een bundel voor wie een dierbare verliest. Ook voor wie avondwakes, uitvaarten en herdenkingsbijeenkomsten leidt, en voor uitvaartondernemers, ritueel- en rouwbegeleiders. Marinus van den Berg is geestelijk verzorger/pastor in het regionale palliatieve centrum Cadenza te Rotterdam. Daarnaast is hij publicist over afscheid, rouw en zorg. Hij houdt tientallen lezingen en workshops per jaar. Muziektherapeute Eva de Mooij treedt als zangeres op tijdens o.a. herdenkingsbijeenkomsten. Verstilde woorden: teksten bij afscheid Marinus van den Berg m.m.v. Eva de Mooij ISBN Prijs 17,95 Verschijnt 23 oktober 2012 Op 28 oktober is de serie 'De Preek van de Leek' 2012 begonnen met de kerkdienst van Lodewijk Asscher. In november zijn er nog vier bijzondere diensten. Alle leken worden intensief begeleid bij het kiezen en lezen van een Schriftgedeelte, bij het schrijven van hun preek en bij het vormgeven van de liturgie. Voor meer informatie zie: 4 november 17:00 Bright O. Richards Acteur en schrijver. Hij vluchtte in 1993 uit de burgeroorlog in Liberia. 18 november 17:00 Sywert van Lienden Student, politiek commentator en oprichter van de G november 17:00 Stine Jensen Filosoof en publicist voor onder meer NRC, NRC-Next en Filosofie Magazine. 25 november 17:00 Tinkebell (Alter ego van Katinka Simonse) maakt controversiële kunst. IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 13

14 Het team Natascha van der Does-Brantjes jeugdwerk Singelkerk t Essemie van Dunné jeugd- en opbouwwerk Noord t Joke van der Heide jongerenwerk t (020) Henk Leegte predikant t Ewoud Roos predikant t Eenheid Op 6 oktober was er op het Malieveld een manifestatie van christenen onder de slogan: Wij kiezen voor eenheid. Bij een manifestatie denk ik aan een grote massa op een plein. Deze bijeenkomst was in een kolossale tent: de buitenwereld zag er niets van. In de ochtend waren er ongeveer 2000 mensen, waarvan een derde jongeren onder de dertig, inclusief kinderen. Nu houd ik niet zo van dergelijke bijeenkomsten, behalve als het om het Doopsgezind Wereldcongres gaat in een ver land. Maar als secretaris van de Raad van Kerken Amsterdam vond ik dat ik erheen moest gaan. Op weg van het station naar het Malieveld kwam ik langs een parkje met een aantal tenten waarin Iraakse asielzoekers bivakkeerden. In de ochtend werd door verschillende kerkleiders spijt betuigd over de vervolging van de Calvinisten door de Roomsen en omgekeerd; de verkettering van de Pinkstergemeenten vanwege hun vermeende monopolie op de Heilige Geest; door de traditionele kerken voor de slavernij, waarop, tot mijn verbazing, Rhoïnde Mijnals-Doth, voorzitter van SKIN (Samen Kerk in Nederland) ook excuses moest aanbieden; door een vader over de verwaarlozing van kinderen en het verzuim hen moraal bij te brengen; door een jonge vrouw over gebrek aan eerbied voor ouders. Dat alles afgewisseld door een gezamenlijk gebed, dat op een paar grote schermen werd geprojecteerd. In de ochtend geen woord over de buitenwereld; het was een christelijk onderonsje. In het verslag van Arjan Plaisier (kerkleider van de PKN) op internet: om geloof te delen en te luisteren naar wat de Geest ons te zeggen heeft in deze tijd, ook richting de samenleving. Geen enkel concreet voorbeeld. Achteraf voelde ik me als de priester en de leviet die met een grote boog om de beroofde man heen lopen. Oecumene betekent toch niet alleen eenwording of samenwerking van de kerken onderling, maar de gehele wereld, Gods hele schepping. Tom Rijken predikant Noord t Zulke massabijeenkomsten zijn dus niets voor mij. Mieke Krebber 14 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

15 Agenda November 2012 Kerkdiensten (zie achterkant) Za 3 nov Leerhuis Singelkerk uur Za 3 nov Singelkoor repetitie Singelkerk uur Zo 4 nov Preek van de Leek; B.O. Richards Singelkerk uur Di 6 nov Contactkring Singelkerk uur Kopij voor het volgende nummer vóór 10 november 2012 sturen aan Mieke Krebber Mail: Adres: Europaplein 89, 1078 GZ Amsterdam (telefoon ). De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of niet op te nemen. Di 6 nov Bijbelkring Singelkerk uur Wo 7 nov Doperdomgroep t.h.v. G. Mus uur Do 8 nov Zusterkring aan de gracht Singelkerk uur Za 10 nov Leerhuis Singelkerk uur Zo 11 nov Algemene Ledenvergadering Singelkerk uur Zo 11 nov Film: Des hommes et des Dieux Meerpad uur Zo 11 nov Preek van de Leek; S. Jensen Singelkerk uur Secretariaat en administratie Singel AW Amsterdam t kerk (020) t secretariaat (020) t boekhouding (020) fax (020) gironummer (VDGA) website Ma 12 nov Zon shofkring Zon shof uur Di 13 nov Mennomaal Singelkerk uur Wo 14 nov Vredesgroep Singelkerk uur Wo 14 nov Vroege nachten: rituelen t Boetje uur Do 15 nov Zusterkring aan de gracht Singelkerk uur Za 17 nov Singelkoor repetitie Schoorl hele dag Zo 18 nov Preek van de Leek; S. van Lienden Singelkerk uur Ma 19 nov Singelkerk uur Di 20 nov Belijdeniscatechisatie Singelkerk uur Do 22 nov Open kring Menno Simons M.S.Huis uur Za 24 nov Singelkoor repetitie Singelkerk uur Zo 25 nov Singelkoor; dienst laatste zondag Singelkerk uur Zo 25 nov Preek van de Leek; Tinkebell Singelkerk uur Ma 26 nov Het verhaal gaat Singelkerk uur Di 27 nov Doperscafé Singelkerk uur Wo 28 nov Rondom 30 Do 29 nov Bijbelaars Singelkerk uur Do 29 nov Zusterkring aan de gracht Singelkerk uur Za 1 dec Singelkoor repetitie Singelkerk uur Zo 2 dec Geloofsgesprekskring Meerpad uur COLOFON ida, in dit Amsterdam Maandblad voor geloof en gemeenteleven van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Redactie Mieke Krebber (eindredacteur) Frits Ph. Groeneveld Sjoukje Halbertsma Heleen Nauta-van Gelder Jan Willem Stenvers Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Anke Spijker Ontwerp en realisatie Ontwerpgroep Lâle, fax (033) Drukwerk Grammé3.0 - grafische producties, Amersfoort IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER 15

16 Amsterdam Centrum Amsterdam Noord Amsterdam Buitenveldert Singelkerk Singel 452 t (020) Meerpad Meerpad Menno Simonshuis Noord-Hollandstraat 17a t (020) KERKDIENSTEN Singelkerk Meerpad Menno Simonshuis Den Ilp Centrum uur Noord uur Buitenveldert uur uur 4 november Ds. H. Leegte Ds. A.A. Rijken geen dienst Kom-in-de-Kring en Kinderkerk, Tienertuin 11 november Ds. E.C. Roos geen dienst Th. van Hoogstraten Ds. A.A. Rijken Kom-in-de-Kring en Avondmaal Kinderkerk 18 november Ds. A.-M. Visser Ds. E.C. Roos geen dienst Kom-in-de-Kring en Kinderkerk 25 november Ds. H. Leegte geen dienst geen dienst Gedachtenis der namen Kom-in-de-kring en Kinderkerk 2 december Ds. E.C. Roos Ds. A.A. Rijken geen dienst Avondmaal Kom-in-de-Kring en Kinderkerk, Tienertuin Collectebestemmingen in november De collecte in de blauwe c.q. zwarte zak is bestemd voor de eigen gemeente De Collecte in de rode zak is de volgende zondagen bestemd voor: 4 november Broederschapscollecte t.b.v. projecten voor gemeenteopbouw Penningmeester Algemene Doopsgezinde Sociëteit Amsterdam, inzake gemeenteopbouw. Meer informatie op de website: onder Gemeenteopbouw 11 en 18 november Jongerencultuurfonds In Amsterdam leeft een op de vier kinderen in een gezin op de armoedegrens! Doel van het Jongerencultuurfonds is het scheppen van mogelijkheden voor deze kinderen om ook deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals ballet, muziek, toneel. Het Jongerencultuur-fonds doet dit door geld beschikbaar te stellen voor een lidmaatschap of bijdrage met een maximum van 400 euro per jaar. Kinderen hebben geen enkele invloed op de inkomenspositie van hun ouders, maar verdienen kansen om zich positief te ontwikkelen, ook op het gebied van de cultuur. Giro tnv Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Inlichtingen: Zr. Stans Mulder. Meer informatie op de website: 25 november en 2 december Broederschapscollecte t.b.v. Werkverband Geweldloos Samenleven Geweldloos Samenleven is een initiatief van doopsgezinden in Nederland om een cultuur van vrede, gerechtigheid op basis van geweldloosheid, geïnspireerd door Bijbelse verhalen en moedige activiteiten van personen in het verleden en heden ten dage, naar buiten te brengen. Ervan uitgaand dat God een Liefdevolle God is en mensen, geschapen naar het evenbeeld van God, op zoek zijn naar vergeving en verzoening in relatie tot hun naaste, is Geweldloos Samenleven, het kennisen trainingscentrum voor conflicttransformatie, in 2000 opgericht. Geweldloos Samenleven heeft ervoor gekozen om mediation centraal te stellen in het omgaan met conflicten in de kerk. Omgaan met conflicten in de samenleving kan ook betekenen het zoeken naar geweldloze manieren van handelen om transformatie van deze conflicten mogelijk te maken en in de persoonlijke sfeer nader tot elkaar te komen Penningmeester Algemene Doopsgezinde Sociëteit Amsterdam, inzake WGS. Meer informatie zie: Als u niet in de dienst aanwezig was en toch iets wilt bijdragen aan het project kunt u dat doen via de aangegeven bankrekening. 16 IN DIT AMSTERDAM NOVEMBER

Gedachtenisdienst. Eeuwigheidszondag 22 november 2015 Ichthuskerk Elburg. Voorganger: ds. E. van Leersum Organist: Johan Hoeve

Gedachtenisdienst. Eeuwigheidszondag 22 november 2015 Ichthuskerk Elburg. Voorganger: ds. E. van Leersum Organist: Johan Hoeve ook dan zou het duister voor u niet donker zijn - de nacht zal oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. Psalm 139 : 12 Gedachtenisdienst Eeuwigheidszondag 22 november 2015 Ichthuskerk

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur. Voorganger: Harrie Hekkema Organist: Wijnand Klaver

Liturgie voor de dienst in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur. Voorganger: Harrie Hekkema Organist: Wijnand Klaver Liturgie voor de dienst in de Doopsgezinde Gemeente Arnhem zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur Voorganger: Harrie Hekkema Organist: Wijnand Klaver Thema: Onze Vader Aansteken van de kaars Staand zingen

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud 1 Johannes 2,12-14 - Hij is een God van jong en oud Radiokerkdienst Zendtijd voor Kerken (20 juli radio 5) Preekverwerking 01 Matt 20,28a 2007 03 18 (78.5 KiB) Liturgie Gezang 158 Votum en groet Ps 118,1.5

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Cursusaanbod ADS. Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT

Cursusaanbod ADS. Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT Cursusaanbod ADS Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT Toerusting Wat is wijsheid met uilskuikens en wijsneuzen Toerusting voor leiding kinderkerk en tienerwerk In de Inspiratiemap staan ideeën om

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Liturgie voor PG Wieringerwerf op 26 febr 2017

Liturgie voor PG Wieringerwerf op 26 febr 2017 Liturgie voor PG Wieringerwerf op 26 febr 2017 Afbeelding vanaf 9.15 uur laten zien WOORD VAN WELKOM en mededelingen AANVANGSLIED: Word stil nu de Ene tot ons komt (Sytze de Vries, melodie: Wees stil voor

Nadere informatie

Wat vinden gemeenteleden? Wat gebeurt er eigenlijk?

Wat vinden gemeenteleden? Wat gebeurt er eigenlijk? Wat vinden gemeenteleden? Van A naar Beter Een korte schets van de gemeente in Andijk naar aanleiding van het gemeentespel. Wat gebeurt er eigenlijk? In dit spel moesten gemeenteleden een lijst met alle

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Paasmorgen 2014: Wees niet bang!! Lezingen: Gen.2:2,3 en Gen.1:1-5 en Matt.28:1-10

Paasmorgen 2014: Wees niet bang!! Lezingen: Gen.2:2,3 en Gen.1:1-5 en Matt.28:1-10 1 Paasmorgen 2014: Wees niet bang!! Lezingen: Gen.2:2,3 en Gen.1:1-5 en Matt.28:1-10 Een goede traditie is het om op de vroege paasmorgen het licht tegemoet te lopen: opstaan in het nacht en de zon op

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld Vanaf september tot en met mei is er elke 3 de woensdag van de maand van 10 tot 11.30 uur een koffie- ochtend waarin ouderen bijeen komen. Onder het genot van koffie/ thee komen er verschillende thema

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Voorganger Organist : ds. Piet Schelling : Jan Hendrik v.d. Kamp Orgelspel Verwelkoming Aanvangspsalm : Lied 136:1 en11 [We

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 12 mei 2013 voorganger: dr. Marius van Leeuwen organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk STARTZONDAG 15 september 2013 Kerkgemeente Edam Grote Kerk Illustratie: Marijke ten Cate Er zit muziek in de kerk! Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Organist/pianist Frans Koning m.m.v. Marika

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 15 november 2015 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Rob Workel thema:

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 15 november 2015 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Rob Workel thema: Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 15 november 2015 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Rob Workel thema: * Mededelingen en aansteken van de kaars * Zingen Lied van het Licht NL 287: 1, 5 5. Rond het

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Navigators Studenten Verenigingen. Praktische uitdagingen om te groeien in een getuigende levensstijl

Navigators Studenten Verenigingen. Praktische uitdagingen om te groeien in een getuigende levensstijl Navigators Studenten Verenigingen Praktische uitdagingen om te groeien in een getuigende levensstijl Voorwoord Binnen NSV zijn we in de Bijbelkringen vaak op een cognitieve manier bezig met de Bijbel.

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Praten over verdriet, troost en hoop een handreiking voor omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst. Geertje de Vries NARRATIO

Praten over verdriet, troost en hoop een handreiking voor omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst. Geertje de Vries NARRATIO Praten over verdriet, troost en hoop een handreiking voor omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst Geertje de Vries NARRATIO Colofon ISBN 90 5263 131 2005 uitgeverij Narratio, Postbus

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

Preek , ds. Els de Clercq

Preek , ds. Els de Clercq Preek 17-05-2015, ds. Els de Clercq 1 Orde van dienst Preek 17-05-2015, ds. Els de Clercq Lied 686: 1,2, en 3 Votum en groet Lied 833: 3x Inleidende woorden Gebed Lied 162: 1,2,3 Lezing Genesis 6: 5 t/m

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 6 februari 2011 voorganger ds Joost Röselaers met medewerking van Marjolijn van Heemstra organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Heinrich Scheidemann,

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Die schwarzen Frauen, Marianne von Werefkin (rond 1900) Museo Communale Ascona Zevende zondag van Pasen 1 juni 2014 zondag 'Weeskinderen' voorganger: ds. N.J. Pronk

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Co Moolenaar Muziek: Theo van der Woude M.m.v. groep 4 van De Werveling Muziek OM TE BEGINNEN Welkom allemaal Een kind

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn Maartenskerk zondag 9 oktober 2016 4 e zondag van de herfst orde van dienst Een dienst waarin wij de Maaltijd van de Heer vieren Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn 1 Orgelspel

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie