"Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!""

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE herfst 2012 Interview vrijwilligers "Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!" Beth-San in Sterrengids Gastvrijheidszorg met Sterren Interview medewerkster "Ik ben echt een mens van sfeer, ik hou van gezelligheid"

2 MEDITATIE Zie op Hem en wordt behouden! Lees: Numeri 21:1-9 en Johannes 3:14 en 15 Die op de slang ziet zal leven!, zo klinkt het door het tentenkamp van Israel in de woestijn. De mensen waren gebeten door vurige slangen. God Zelf had deze slangen gestuurd, om het volk te straffen voor hun zonden. Toen zij in de verootmoediging gekomen waren, gaf de Heere Mozes het bevel om een koperen slang op te richten en een ieder die door het geloof daarop zag, bleef leven. Nu, de Heere Jezus gebruikt in Johannes 3 deze geschiedenis om duidelijk te maken Wie de Zoon des mensen is. Hij lijkt op de slang die verhoogd is en gegeven is aan het volk om behouden te worden. Het hoofdpunt van vergelijking is vooral dat Hij ook verhoogd zal worden aan het kruis en in de prediking van het evangelie. Iedereen moet het zien en horen: wie op Hem ziet, zal leven. Daarnaast zijn er ook nog andere punten van vergelijking. De koperen slang was op zich een verachtelijk teken. Hoe kan zo n ding genezing geven van het gif der slangen? Zo wordt de gekruisigde Christus als Verlosser ook veracht door een hoogmoedig mens. De verhoogde slang was zelf zonder gif, zo is Christus Zelf ook zonder zonde. Toch beeldde de slang het kwaad uit, zo is Christus ook tot zonde gemaakt. Het zien op de slang was het enige middel om genezen te worden, zo is Christus de Enige waardoor wij zondaren behouden kunnen worden. Om na te gaan of wij kennis hebben aan het zaligmakend zien op Christus, kunnen we een vergelijk trekken met de wijze waarop de Israëlieten in de woestijn deel kregen aan de inhoud van de belofte. Zoals de Israëlieten in doodsgevaar terecht gekomen waren, als gevolg van de beten van de slangen, als straf op hun zonden, zo bevinden wij ons ook in een groot geestelijk gevaar, als gevolg van onze zonde tegen God. Zoals de Israëlieten niet in staat waren zichzelf te genezen en de slangen van zich af te weren, zo zijn wij zelf ook dodelijk onmachtig iets goeds te doen en zijn we niet opgewassen tegen de zonde. Zoals de Israëlieten tot erkenning van hun schuld kwamen en beleden tegen de Heere gezondigd te hebben, zo zal de Heilige Geest ons overtuigen van zonde en schuld en Gods straffende Hand erkennen als rechtvaardig verdiend. Zoals de Israëlieten, bij monde van Mozes, gingen roepen tot God om een middel ter verlossing, omdat zij die zelf niet zagen, zo zal een arm zondaar gaan roepen uit de bewustheid van het gevaar en eigen onmacht, onkundig aangaande het middel ter verlossing. Zoals God Zelf aan de Israëlieten het middel bekend moest maken, zo zal Christus ook aan een verslagen zondaar geopenbaard moeten worden. Zoals de Israëlieten de boodschap horen en daarop door het geloof gaan zien op de verhoogde slang tot genezing, zo zal een verslagen zondaar de evangelieboodschap gaan horen, overwegen en vervolgens gehoorzamen door op Christus te zien om behouden te worden. Is dit ook een doorleefde werkelijkheid voor u, lezer? Met beschouwing zullen we voor eeuwig verloren gaan. Het gaat om dat geschonken zaligmakend geloof. En dan is er verschil, net zoals bij de Israëlieten. De één stond er dichter bij dan de ander, de één hoorde de stem van de goede boodschap duidelijker dan de ander, maar allen die gehoorzaamden ontvingen de baat ervan. Zo zal het ook zijn met Gods kinderen; er is onderscheid, de één mag het van verre zien en omhelzen en ander mag dichterbij zijn en Hem als het ware aanraken, maar allen zullen ze door de kracht van Christus behouden worden. Wat is het toch zinloos om zelf te proberen het gif der zonde uit je ziel te krijgen, dat zal de eeuwige dood betekenen. Geloven is dat een mens door genade zich laat genezen, zich laat zaligen door die ene Zaligmaker van zondaren. Ds. K. Visser VOORWOORD Beth-San deed mee aan de toetsing voor Gastvrijheidszorg met Sterren. Op basis van de audit scoorde Beth-San twee sterren. In deze Hart & Hand informeren wij u over de bevindingen van de auditoren die een bezoek brachten aan het nieuwe Beth-San. Daarnaast vindt u uiteraard ook de gebruikelijke rubrieken in deze Hart & Hand. Het levensverhaal, een interview met de vrijwilligers en korte berichtjes vanuit onze locaties. Uw reactie, vragen en opmerkingen stellen wij op prijs. Wij wensen u veel leesplezier. De redactiecommissie 2

3 FAMILIE VERTELT Greta van der Staaij Greta van der Staaij woont sinds 30 januari 2012 na enige omzwervingen in De Botter. Greta heeft het syndroom van Down en lijdt sinds het voorjaar van 2010 ook aan dementie. De dementie neemt helaas snel toe. Tot 2007 leefde zij samen met haar zuster en zwager. Kort na het overlijden van haar zwager overkwam haar zuster een zeer ernstig ongeval. Zij heeft het ongeluk wel overleefd, maar is vanaf dat moment zwaar invalide zodat zij niet meer voor Greta kan zorgen. Na vier maanden inwonen bij haar andere zus, is Greta in januari 2008 opgenomen in een gezinsvervangend tehuis. En dat ging uitstekend. Zij had het daar geweldig naar haar zin en leefde weer op, maar helaas: de dementie sloeg toe en nam ook snel toe. Dat werd zo erg, dat ze niet langer in het gezinsvervangend tehuis kon blijven wonen. "We werden uiteindelijk gedwongen om haar te laten opnemen op een zogenaamde gesloten afdeling van een verpleeghuis. Wij hadden geen keuze: de eerste de beste plaats die in de regio vrijkwam, werd haar toegewezen. Zodoende verhuisde Greta in december 2010 naar verpleeghuis Blijdorp in Rotterdam. Al onze inspanningen om haar in een tehuis te krijgen dat naar onze zin was, faalden. Overal had men wachtlijsten. Ook bij Nebo." Een bijkomend probleem was, dat er eigenlijk geen tehuizen zijn die volledig zijn ingericht op mensen die het Syndroom van Down hebben en daarbij ook zijn gaan dementeren. Maar de moeilijkheden werden nog groter. "In juli 2011 werden we benaderd door de leiding van het verpleeghuis met de mededeling dat Greta er niet meer thuis hoorde vanwege de toegenomen dementie. Weer gingen we aan de slag en benaderden we een vijftal verpleeghuizen. Weer liepen we tegen wachtlijsten aan. Maar in oktober 2011 werden we gebeld door Nebo met de mededeling dat er een plaatsje vrij was voor Greta. Nebo bracht een bezoek aan Greta in Blijdorp en pleegde overleg met de medewerkers. Tot onze grote vreugde volgde daarop het bericht dat Nebo de nodige verpleging en zorg wel kon bieden die Greta nodig heeft. En nu woont ze in Nebo! Het overleg inzake de verhuizing en de huisvesting verliep uitermate soepel, ongedwongen en plezierig. Maandagmorgen 30 januari was het zover: om uur kwamen we aan en werd Greta met open armen ontvangen door de verzorgenden en gastvrouwen. Het leek wel of ze elkaar al jaren kenden en we konden merken dat Greta zich gelijk thuis voelde. Wij zijn zeer tevreden over de huisvesting en de zorg die besteed wordt aan de bewoners. Ze worden geduldig geholpen en krijgen allemaal de liefdevolle aandacht en begeleiding die zij nodig hebben. Ook de sfeer valt op. Wij hebben nu een vergelijking tussen drie verpleegafdelingen waar we wekelijks komen en dan valt op dat de sfeer in Nebo zo huiselijk, warm en ongedwongen is. Werkelijk de sfeer waarin Greta thuis beschermd en zorgvol is opgegroeid. Kortom: Wij zijn zeer tevreden en blij met de huisvesting van Greta in Nebo en we hopen van harte dat Greta hier haar leven lang mag blijven wonen." Ing. C. L. Schneider Mevr. C. K. A. Schneider van de Staaij 3

4 O N T W I K K E L I N G E N K S W E N I W Ontwikkelingen KSW en IW in Uitzicht In de afgelopen periode is men in Uitzicht druk bezig geweest met de voor bereidingen voor de invoering van Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen. Er wordt intern verbouwd om alles een plek te kunnen geven, er zijn diverse werkgroepen opgericht en er wordt regelmatig gesproken met bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Belangstellingsgesprekken De invoering van KSW en IW heeft ook voor de medewerkers gevolgen. Met hen zijn gedurende de maand september belangstellingsgesprekken gevoerd, op basis waarvan de benoemingen plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt, zal op korte termijn de scholing voor woonbegeleider niveau 1 starten. Werkgroepen De werkgroepen komen regelmatig bij elkaar om allerlei zaken af te stemmen en te regelen. Zo is de werkgroep nieuwe namen bezig met de namen voor de nieuwe afdelingen en woongroepen. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven, waarbij bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers hun ideeën kunnen inleveren bij de werkgroep. In november worden tijdens een gezellig samenzijn de nieuwe namen bekend gemaakt. Ideeënbus Bij het servicepunt van Uitzicht staat een ideeënbus. Hierin kunnen medewerkers, (familieleden van) bewoners en vrij willigers ideeën voor (de invoering van) KSW en IW deponeren. De verbouwing Dat er ondertussen druk geklust wordt in Uitzicht, blijkt wel uit onderstaande foto s. OPROEP! Voor de aanschaf van diverse materialen voor zowel Individueel Wonen als Klein schalig Wonen hebben wij uw hulp nodig. Denk aan servies, bestek, CD-spelers, keukengerei, pannen geschikt voor inductie koken, schilderijen, staande lampen, klein en goed onderhouden meubilair en diverse gezelschapsspellen. heeft u één van bovengenoemde spullen over en wilt u deze schenken aan Uitzicht? Neem dan contact op met Trudy Slinger of Wim Klippel via Wij ver zoeken u vriendelijk geen spullen aan te leveren zonder vooraf te hebben overlegd. 4

5 PRIKBORD Beth-San Op 14 mei heeft Hygiëne Consult Nederland een controle in de keuken uitgevoerd. De beoordeling is uitgekomen op een 8,3! Eind mei kwamen de slopers om het oude woonzorgcentrum af te breken en inmiddels is het oude woonzorgcentrum volledig gesloopt. Op woensdagavond 6 juni was er een bezinningsavond voor alle medewerkers van Beth-San. Het thema van deze avond was assertiviteit en dienstbaarheid. Het was een goede, interactieve en samenbindende avond. Nebo Op 4 oktober wordt er een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd. Er wordt o.a. een stadswandeling in Dordrecht gemaakt, met aansluitend een lunch. Op 20 november is er een identiteitsbijeenkomst voor medewerkers. Het thema is "Open kaart spelen. Laat horen en zien wie je bent". Op 14 november wordt in Nebo een minisymposium georganiseerd voor zorgprofessionals. Aan de hand van diverse workshop wordt nagedacht over het thema Samenwerken in de zorg. Op dinsdagavond 4 september was er een ambtsdragerbijeenkomst. Het thema van deze avond was: Het wonen en werken in een (kleinschalige) woon- en zorgvorm voor ouderen en de pastorale zorg daarbij door E. van t Wout (praktijkopleider Beth-San) en dhr. H.M. Lobbezoo (pastoraal werker Beth-San). Het was een goede avond met een goede opkomst. 30 augustus jl. bestond Beth-San 40 jaar. In de maand september is hier doormiddel van diverse activiteiten aandacht aangeschonken o.a. door een officiële opening op donderdag 30 augustus, diverse themamaaltijden voor bewoners en vrijwilligers, een zangkoor en extra activiteiten voor bewoners. Tevens stond het personeelsuitje (18.9) en het bewonersreisje (12.9) in het teken van 40 jaar Beth-San, en op 28 september was er een reünie voor alle (oud) medewerkers. Uitzicht 24 mei jl. was het personeelsuitje. Na koffie met afgesloten met een barbecue. 13 juni zijn geweest als dank voor hun trouwe inzet! De reis ging naar een asperge- en wijnboerderij en een hortensiakwekerij in Limburg. Als afsluiting was er een diner in Uitzicht. 2 juli werden de medewerkers geïnformeerd over de invoering KSW/IW die dit jaar gaat plaatsvinden. Daarnaast zijn diverse werkgroepen gestart om met elkaar na te denken over verschillende onderwerpen. In het najaar staan informatieavonden voor personeel en contactpersonen van bewoners gepland. d Amandelhof Op DV dinsdag 23 oktober 2012 wordt in d Amandelhof een mantelzorgbijeenkomst gehouden. Spreker is de heer N. van der Voet over het thema mantelzorger rondom de laatste levensfase. Aanvang uur, inloop vanaf uur. Verdere informatie kunt u opvragen bij Jozien Baars (zorgconsulent d Amandelhof), te bereiken via tel of Voor de bewoners worden deze zomer weer de traditionele zomerse middagen georganiseerd. Dit jaar stonden er een paar in het teken van plaatsen in Nederland. Op 27 juni jl. werd een barbecue georganiseerd (zie foto). Andere zomerse middagen hadden de volgende thema s: Den Haag, Capelle aan den IJssel, Beeldbingo door heel Nederland en op 29 augustus jl. een bruidsmodeshow. Agathos Thuiszorg en Cedrah organiseerden op themabijeenkomst voor mantelzorgers in Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen. Deze zomer waren er weer diverse beiaardconcerten georganiseerd op de Markt in Vlaardingen. Bewoners van Uitzicht hebben genoten van de prachtige carillonmuziek die de beiaardiers ten gehore brachten. De achtertuin van Uitzicht krijgt een nieuwe uitstraling, zodat de bewoners zich ook buiten thuis voelen. Voor dit project worden sponsors gezocht. 5

6 Beth-San in Sterrengids Gastvrijheidszorg met Sterren Dit jaar heeft Beth-San voor het eerst deelgenomen aan Gast vrijheidszorg met Sterren. Dit is een toetsing waarbij alle aspecten van de gast-vrijheidszorg aan bod komen. Externe auditoren hebben diverse interviews gehouden en ook de maaltijd gebruikt in Beth-San. Op basis daarvan is een rapport samengesteld over de kwaliteit van de gastvrijheidszorg in Beth-San. Locatie Beth-San scoorde twee sterren; weliswaar onder het gemiddelde van de deelnemers, maar desondanks een score die laat zien dat Beth-San op de goede weg is. In de Sterrengids wordt over het restaurant van Beth-San gesproken als een sfeervol restaurant met een open keuken, waar de chef-kok ambachtelijk kookt. scholing van de medewerkers. De collega s in Beth-San zijn enthousiast en gaan met nieuwe energie hiermee aan de slag. Volgend jaar DV hoopt Beth-San opnieuw mee te doen, waarbij we hopen dat door diverse verbeteringen wellicht een betere score behaald kan worden. Welkom in ons sterrenrestaurant Dagelijks (m.u.v. zondag) bent u in Beth-San van uur van harte welkom om te komen genieten van een heerlijk driegangendiner. Ook op woensdag- en vrijdagavond is het restaurant geopend. Vanaf uur bent u van harte welkom, met een inloop tot uur. Verbeterpunten De auditoren hebben ook diverse verbeterpunten benoemd. Zo kan er gewerkt worden aan de rol van de cliëntenraad, het beleid rondom gastvrijheid en Reserveren kunt u via het servicepunt van Beth-San, bereikbaar via of Kosten voor een driegangendiner zijn slechts 7,50. s Avonds betaalt 14,- voor een overheerlijk a la carte menu. 6

7 MEDEWERKSTER Activiteitenbegeleidster Heidy Bonestroo voelt zich thuis in Uitzicht Ik ben echt een mens van sfeer, ik hou van gezelligheid Heidy (l) samen met mevrouw Prins in de huiskamer van Uitzicht Heidy (45) werkt sinds 1 februari 2012 in Uitzicht en heeft het daar erg naar haar zin. Als activiteitenbegeleidster is zij 32 uur per week aanwezig op de huiskamer, waar zij haar bewoners gezelligheid en structuur biedt. Het is eigenlijk best bijzonder hoe bijvoorbeeld koffie zetten. Ik vind het ik bij Cedrah terecht ben gekomen, mooi dat mensen op zo n manier nog een vertel Heidy. Er was geen vacature stukje van hun eigenwaarde kunnen behouden. Daarom is het belangrijk om te voor activiteitenbegeleider, maar ik heb gewoon via de mail gevraagd of promoten wat ze nog zelf kunnen doen. er werk voor me was. Het bleek dat er twee dames met zwangerschapsverlof Heidy vertelt: Ik ben echt een mens van zouden gaan, dus dat er wel ruimte sfeer en ik vind het belangrijk dat het gezellig is op de huiskamer. Dat probeer ik voor mij was. Ik heb nog een officiële sollicitatiebrief geschreven en ben ook te creëren door te praten, en te praten, op gesprek geweest, maar ik was en nog eens te praten, lacht ze. Als ik eigenlijk al bijna aangenomen, dat niet doe, is het echt stil. Je moet er lacht ze. overigens wel creatief voor zijn, hoor. Ik verzin soms de gekste onder werpen om Het werken op de huiskamer is Heidy over te praten. Pas heb ik de bewoners op het lijf geschreven. Ik vind het verteld dat ze bij mij thuis gingen behangen, en heb ik het behangetje mee- echt een uitdaging om de groep zo te laten functioneren dat ze ieder hun genomen. Nou, dan komen de verhalen eigen taak hebben, gebaseerd op dat over vroeger hoor! wat ze nog kunnen. Zo laat ik hen Ik doe m n werk echt met heel veel plezier, vertelt ze. Heidy vindt het heerlijk om dingen te regelen en te organiseren. En als we er dan met elkaar voor kunnen zorgen dat alles lekker loopt, ben ik blij. Het geeft mij een positief gevoel als ik de bewoners een fijne dag kan geven. Een paar keer per week vertel ik een Bijbelverhaal. Heel eenvoudig, om ervoor te zorgen dat ze het allemaal begrijpen. De reacties zijn gevarieerd, omdat niet iedereen dezelfde achtergrond heeft. Maar dat is juist ook wel mooi, omdat we op die manier van elkaar kunnen leren. Het werken in Uitzicht bevalt Heidy goed. Ze is positief over de contacten met haar collega s en met de leiding gevenden. Heidy: Ik vond het erg prettig dat ze me, toen ik hier kwam werken, vertelden dat ik geen dingen hoefde te doen die tegen mijn geweten ingaan. Ze accepteren me zoals ik ben, waardoor ik mijn werk op mijn eigen wijze kan uitvoeren. En als er eens iets is, dan merk ik dat ze echt naar je luisteren en ook iets doen met de dingen die je aangeeft. Alles is bespreekbaar, en dat is heel erg prettig. Nu ik gewend ben in Uitzicht, heb ik het hier erg naar m n zin. Hopelijk kan ik hier tot aan m n pensioentje blijven lacht ze. 7

8 H A R T & H A N D K O R T Jubileumweken 40 jaar Nebo en Beth-San De maand september was voor Beth-San en Nebo een drukke maand, vol feestelijke gebeurtenissen. Beide locaties bestonden namelijk 40 jaar! Op 30 augustus werden in Beth-San de feestweken geopend met een officiële bijeenkomst waarop het jubileummagazine werd uitgereikt aan o.a. oud-directrice mevrouw Van Blooijs. Nebo volgde met een bijeenkomst op 10 september, waarmee ook daar het startsein was gegeven voor de jubileumweken. De burgemeester van Zwijndrecht, de heer A.S. Scholten, was aanwezig om zijn persoonlijke felicitaties uit te spreken. beth-san Een bezinnende avond met het personeel Op woensdagavond 6 juni was er voor alle medewerkers een be zinningsavond georganiseerd. Het thema van deze avond was assertiviteit en dienstbaarheid. Diverse activiteiten hebben op beide locaties plaatsgevonden in de achterliggende periode; een lunch, reünie, verkoping, het was een drukte van belang! Inmiddels is alles achter de rug en mogen we dankbaar terugkijken op mooie en bijzondere momenten. In de winteruitgave van Hart & Hand zullen wij u een uitgebreide terugblik geven op de activiteiten die plaatsgevonden hebben. Nebo De avond werd geopend met het lezen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daarna werd er een drietal casussen uitgespeeld en was er een tweespraak tussen de pastoralemedewerker H.M. Lobbezoo en de praktijk opleider Evelien van t Wout. De beide samensprekers kwamen tot de conclusie dat onze houding in het werk er een moet zijn van assertieve dienstbaarheid. Beth-San Uitreiking eerste exemplaar jubileumuitgave aan mevrouw Van Blooijs De heer A.S. Scholten. Burgemeester van Zwijndrecht Vervolgens was er een pauze, waarin alle aanwezigen genoten van koffie of thee en kwamen er fijne en zinvolle gesprekken op gang! Na de pauze werden er 10 stellingen, vragen en casussen in kleine groepjes behandeld. Na de groepsbespreking presenteerde elke groep een belangrijk bespreekpunt uit hun discussie. Het was een fijne, open bespreking waarin ieder van elkaar kon leren. Dhr. Lobbezoo sloot af met iets te zeggen over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Deze man gaf totale zorg voor een hulpbehoevende. We mogen terug zien op een goede en samenbindende avond met elkaar als collega s in het belang van onze bewoners! 8

9 H A R T & H A N D K O R T 'D amandelhof UItZICht Opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende succesvol afgesloten Vier verzorgenden van d Amandelhof volgden de opleiding EVV (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) in samenwerking met het Albeda College te Rotterdam. Alle vier hielden ze als eindopdracht een Nog meer geslaagden! klinkende presentatie over onderwerpen als: afspraak is afspraak, privacy en apart en toch samen; over integratie van Extramurale zorg binnen Intramurale zorg. De opleiding was praktijkgericht; er zijn knelpunten benoemd in de zorg, verbetertrajecten uitgezet en geëvalueerd. Kortom een leerzame opleiding, niet alleen voor de betreffende leerlingen, maar de hele zorginstelling heeft er profijt van! Drie personeelsleden slaagden voor hun diploma Verzorgende-IG en één collega slaagde voor het diploma Helpende Zorg&Welzijn. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de grote zaal van d Amandelhof kregen zij hun speld opgespeld door vier bewoners van d Amandelhof. Post voor Uitzicht Een bericht in het weekblad Groot Vlaardingen dat PostNL de rode brievenbussen ging vervangen door oranje en meteen de plek van de brievenbussen onder de loep zou nemen, was voor de Annie van Roon reden om in de pen te klimmen. De medewerkster Servicepunt van woonzorgcentrum Uitzicht heeft samen met buurtbewoonster mevrouw J. Noordsij-van Luijk ervoor gezorgd dat er sinds kort een oranje brievenbus staat voor de ingang van het terrein van Uitzicht aan de Churchill singel. Heel veel bewoners zijn hier erg blij mee, want de dichtstbijzijnde brievenbus stond op tien minuten lopen. En dat is voor veel bewoners erg ver, aldus Annie. Annie van Roon bracht daarom al jaar en dag de post weg voor bewoners van Uitzicht. Geen probleem. Al wordt het rond de kerst wel eens teveel. Maar veel bewoners zouden liever zelf belangrijke brieven op de post doen. Dat weten zij zeker dat het gedaan wordt. Het komt wel eens voor dat post niet aankomt en dan komen bewoners bij mij vragen hoe dat kan. Dat is geen lekker gevoel. Daarnaast is het goed voor de oudere bewoners als zij zo lang mogelijk zelfstandig hun zaken regelen en het houdt hen in beweging. 9

10 VRIJWILLIGERS De dames Cordia, de Jong en Soeteman runnen de winkel van Uitzicht Het contact met de bewoners is ontzettend leuk! 10 Sinds 1992 staat Atie Soeteman (69) iedere maandagen woensdagochtend en vrijdagmiddag in het winkeltje van Uitzicht. Met de komst van Wil de Jong (49) en Hilde Cordia (66) in 2011 is de winkel nu iedere ochtend geopend (m.u.v. zaterdag en zondag). Met z n drieën houden ze de winkel draaiend en helpen de bewoners bij het uitzoeken van hun boodschappen. Voor ik in Uitzicht terecht kwam, werkte ik bij de Albert Heijn, vertelt Atie Soeteman. Ook in een winkel dus. Maar ik vond dat op een gegeven moment niet zo leuk meer, al die jongelui met verhalen over wat ze in het weekend hadden gedaan. Atie kwam in 1989 in Uitzicht terecht en heeft daar drie jaar in de huishouding gewerkt. Totdat ik werd afgekeurd; mijn vingers werden stijf, ik kon ze niet zo gemakkelijk meer bewegen. Daarna ben ik aan de slag gegaan in het winkeltje van Uitzicht. Wil de Jong kwam begin 2011 via een vriendin te weten dat men in Uitzicht een vrijwilliger zocht voor het winkeltje. Ik heb altijd in een winkel gewerkt, en vond het dus leuk om hier aan de slag te gaan. Ik ben iedere donderdagochtend in het winkeltje aanwezig. Toen Hilde Cordia met pensioen ging, wilde ze toch graag wat blijven doen. Via de vacaturebank voor vrijwilligers kwam ze in Uitzicht terecht. Ik heb eerst een half jaar koffie geschonken, vertelt ze. Vanaf januari draai ik ook mee in de winkel, op dinsdag- en vrijdagochtend. Ik heb jaren in een apotheek gewerkt, ook een soort winkel eigenlijk. Dus dit werk ligt me wel. Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend worden door de verzorging de tassen gebracht. Dat zijn de boodschappentassen voor de bewoners die hun boodschappen niet meer zelf kunnen halen, vertelt Hilde Cordia. De verzorging maakt samen met de bewoner een boodschappenlijstje en komt dat dan brengen in de winkel. Wij vullen de tassen voordat de winkel om uur opengaat, waarna ze weer worden teruggebracht door andere vrijwilligers. De andere bewoners komen hun boodschappen zelf halen in de winkel en worden daarbij geholpen door Atie, Wil of Hilde. Dat het er vroeger heel anders aan toe ging dan tegenwoordig, blijkt wel uit de wijze van betalen. Atie: De bewoners hadden destijds een kaart van in totaal 15 gulden. De kaart was opgedeeld in vakjes van een gulden, een kwartje, een dubbeltje en een cent. Bij iedere aankoop moest ik dan de vakjes doorstrepen tot het totale bedrag. Toen heb ik andere kaarten gemaakt, waarbij we begonnen met een startbedrag en dan steeds de aankopen er vanaf trokken. Dat ging heel wat gemakkelijker, lacht ze. Nu werken de dames met een computer. De producten worden gescand en het bedrag wordt automatisch van de rekening van de bewoner afgetrokken. Het contact met de bewoners levert ook veel hilarische momenten op. Atie: Er kwam eens een bewoonster de winkel binnen, en ik vond al dat ze zo moeilijk praatte. Bleek dat ze haar gebit ondersteboven in had gedaan! Of die bewoner die, als ik een witte legging aanheb, aan me vraagt of ik m n lange onderbroek aan heb, lacht Wil. De dames zijn het erover eens: dit willen ze de komende jaren nog graag blijven doen. Tot ik niet meer kan, vult Atie aan.

11 WERKEN BIJ CEDRAH Even voorstellen... De afgelopen maanden mochten we binnen Cedrah nieuwe collega s verwelkomen. We stellen ze graag aan u voor. Caroline van Staveren - Gouw (Medewerker P&O locatie Centraal Bureau) Marinda Berkhout (Projectmedewerker zorg locatie Centraal Bureau) Ria Verkuil (Woonbegeleider niveau 3 locatie Nebo) nelleke van Wijngaarden - herweijer (Teamleider zorg & welzijn locatie Nebo) Jonathan Visser (Leerling verzorgende 1e jaar locatie Uitzicht) Jolanda Maasse (Verzorgende locatie Uitzicht) esther Markus (Leerling verzorgende 1e jaar locatie Uitzicht) Marjolein aarnoudse (Verzorgende locatie Uitzicht) Liesbeth neeleman - Boudewijn (Woonbegeleider niveau 2 locatie Nebo) Lieke Lindhout (Huishoudelijk medewerker locatie Beth-San) Oproepkrachten Beth-San Judith Hofman (woonbegeleider niveau 1) Hannah Stam (Zorghulp) Brenda Visser - van Ommeren (woonbegeleider niveau 1) Dianne Nieuwenhuijse (woonbegeleider niveau 1) Marijna Reijneveld (woonbegeleider niveau 1) Karine Verhoek (woonbegeleider niveau 2) Ilse Schipper - den Heijer (woonbegeleider niveau 1) Rianne van der Beek (woonbegeleider niveau 2) Mirjam Roos (woonbegeleider niveau 2 Johanna Kunst (woonbegeleider niveau 1) Rielle Nieuwenhuijse (woonbegeleider niveau 1) d'amandelhof Arianne de Jong (woonbegeleider niveau 2) Elize Hardeman (woonbegeleider niveau 2) Pien van 't Goor (woonbegeleider niveau 2) Allemaal (nogmaals) hartelijk welkom bij Cedrah en veel werkplezier toegewenst! Nebo Gertrude Noordzij (Vakantiekracht) Wendy van Prooijen (Zorghulp) Marjolein Schippers (woonbegeleider niveau 3) Paul-Jan Hogendoorn (keukenassistent) Ineke Legerstee (huishoudelijk medewerker) Uitzicht Ria Veldhoen (Zorghulp) Petra van der Hoeven (huishoudelijk medewerker) Daniëlle Duifhuizen (Weekendhulp huishouding) Leonie Wijnhorst (Vakantiekracht) Marinde Valstar (Zorghulp) Mark de Jong (Vakantiekracht Mathilde van Gilst (huishoudelijk medewerker) Janita Weerheim (huishoudelijk medewerker) Pien van 't Goor (woonbegeleider niveau 2) 11

12 Bijdragen aan projecten VRIENDEN VAN CEDRAH 12 In de achterliggende tijd heeft de Stichting Vrienden bij diverse projecten kunnen bijdragen. Zo zijn de kosten voor het mortuarium (destijds begroot op ) in het nieuwe gebouw van Beth-San in Moerkapelle door de Vrienden bekostigd. Bij de opening van het nieuwe gebouw is tevens een orgelboek overhandigd, bestemd voor de begeleiding van de zang (o.m.) bij de dagopening en -sluiting en de weeksluitingen. In 2012 is de aanschaf van een orgel voor de grote zaal be kostigd, zowel in Avondrust als in Nebo. Totaal was hiermede ca gemoeid. Voor de aanpassing van de entree in Avondrust en Rehoboth zijn ook bijdragen verstrekt. Totaal is aan Cedrah overgemaakt. Met name de bijdragen voor Avondrust zijn beschikbaar gesteld uit de nog aanwezige gelden van het oude vermogen van voor de fusie in Tenslotte kan nog worden gemeld dat onlangs een bijdrage van is overgemaakt voor de kosten van de pastorale zorg in Dit kon o.a. worden bekostigd uit de ontvangen donatiegelden over de jaren 2009 tot en met Voor 2012 is ook een zelfde bijdrage toe gezegd in de kosten van de pastorale zorg. Naast al deze grote bedragen zijn nog een aantal bijdragen verstrekt o.a. t.b.v. de verlengde openstelling van de receptie in Nebo. Al deze bijdragen zijn gericht op de bewoners van de huizen van Cedrah, conform de doelstelling van de stichting. C O L O F O N Hart & Hand is een uitgave van Cedrah Centraal Bureau Barbizonlaan MA Capelle aan den IJssel T (010) E d amandelhof Fluiterlaan RL Capelle aan den IJssel T (010) E Beth-San Wilde Veenen EE Moerkapelle T (079) E nebo Hoofdland RD Zwijndrecht T (078) E Uitzicht Churchillsingel XB Vlaardingen T (010) E avondrust Nudenoord ZH Rotterdam T (010) E Kosten pastorale zorg Ook voor het jaar 2012 zijn de kosten van de pastorale zorg, totaal begroot op , een zorg voor Cedrah en de Vrienden van Cedrah. De overheid verstrekt geen afzonderlijke bijdrage voor de in eerste instantie door Cedrah betaalde kosten van de pastorale zorg. Neutrale huizen hebben deze kosten niet. Vandaar dat ook in 2012 de kosten van de pastorale zorg een actiepunt is in de brief die naar alle kerkenraden van de verbonden gemeenten is verzonden. Een dringend beroep wordt op hen gedaan om de bijdrage jaarlijks over te maken en zo mogelijk te verhogen, gezien het feit dat de kosten lang niet uit de ontvangen bijdragen kunnen worden bekostigd. Ook uw giften (klein of groot) worden zeker gewaardeerd. Helpt u mee? Wilt u een bijdrage leveren aan de extra voorzieningen en/of activiteiten voor de ouderen in onze woonzorgcentra? U kunt uw bijdrage overmaken naar Vrienden van Cedrah te Rijnsburg, rekeningnummer Alvast hartelijk dank voor uw steun! G. Schipaanboord, penningmeester Rehoboth Michelangelostraat NM Rotterdam T (010) E Redactieadres Barbizonlaan MA Capelle aan den IJssel Vormgeving en eindredactie Broad Communications, Harderwijk Druk Crezée Meerkerk BV

Uitzicht. Diensten. Uw wensen en behoeften staan centraal

Uitzicht. Diensten. Uw wensen en behoeften staan centraal Uitzicht Diensten Uw wensen en behoeften staan centraal Welkom in ons seniorenrestaurant! Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom in ons seniorenrestaurant! De openingstijden zijn van 11.30

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Beth-San. Diensten. Uw wensen en behoeften centraal

Beth-San. Diensten. Uw wensen en behoeften centraal Beth-San Diensten Uw wensen en behoeften centraal Welkom in ons seniorenrestaurant! Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom in ons restaurant De Lepelaar. Tussen 12.00-13.15 uur kunt u voor

Nadere informatie

d Amandelhof Bewegen in d Amandelhof Fysiek én mentaal fit

d Amandelhof Bewegen in d Amandelhof Fysiek én mentaal fit d Amandelhof Bewegen in d Amandelhof Fysiek én mentaal fit Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op uw gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Bewegen in d Amandelhof Gezond voelen binnen de beperkingen

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Cedrah. Welkom bij Cedrah. Wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging

Cedrah. Welkom bij Cedrah. Wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging Cedrah Welkom bij Cedrah Wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging Gezellig deelnemen aan activiteiten, thuiszorg ontvangen of een appartement van Cedrah betrekken; aan u de

Nadere informatie

Zorg. Pastorale zorg. Een vertrouwde reformatorische leefgemeenschap voor ouderen

Zorg. Pastorale zorg. Een vertrouwde reformatorische leefgemeenschap voor ouderen Zorg Pastorale zorg Een vertrouwde reformatorische leefgemeenschap voor ouderen Het is voor de bewoner (en diens familie) een ingrijpende verandering om te komen wonen in één van onze woonzorgcentra. Het

Nadere informatie

d Amandelhof Activiteiten in d Amandelhof Altijd wat te doen!

d Amandelhof Activiteiten in d Amandelhof Altijd wat te doen! d Amandelhof Activiteiten in d Amandelhof Altijd wat te doen! De sfeer binnen d Amandelhof is gemoedelijk, gastvrij en gezellig. Welkom in d Amandelhof! Locatie d Amandelhof is centraal gelegen achter

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paasberg

Nieuwsbrief Paasberg Nieuwsbrief Paasberg Van de woonzorgmanager Beste bewoner/relatie, U ontvangt hierbij onze digitale nieuwsbrief. NR. 6 (04-04-16) Gastvrijheidszorg met Sterren. Dinsdag 29 maart hebben we bezoek gekregen

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015

Careyn editie Rozenhof, nummer 130, september 2015 Careyn editie Rozenhof, nummer 130, 2015 Beste bewoner, Mijn naam is Marjo Farenhout, ik ben 62 jaar en moeder Van 2 volwassen dochters Cantal en Joycee. Ook ben ik een trotse oma van Jim, Liz, Ben en

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1 Careyn, editie De Vloot, nummer februari 2016 Beste bewoners en meelezers, De 1 e maand van het jaar zit er al weer bijna op. Wind, regen, een paar graden onder 0 en een enkele sneeuwvlok heb ik al voorbij

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Cedrah. Wensen vastleggen. Maak een weloverwogen keuze voor later

Cedrah. Wensen vastleggen. Maak een weloverwogen keuze voor later Cedrah Wensen vastleggen Maak een weloverwogen keuze voor later Bij het ouder worden kan door lichamelijke of geestelijke achteruitgang opname in een zorginstelling noodzakelijk zijn. Voor u (en uw familie)

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 EEN MAN NAAR GOD'S HART. Handelingen 13:22 INTRODUCTIE. 1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Een rustige plek in een bosrijke omgeving Verpleeghuis ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De dennenbomen

Nadere informatie

Wonen bij Marken Haven

Wonen bij Marken Haven Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Omgeven door groen en prima bereikbaar Midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen vindt u verpleeghuis Marken Haven,

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Rapportage groepsgesprek bewoners De Provenier Middin De Provenier

Rapportage groepsgesprek bewoners De Provenier Middin De Provenier Rapportage groepsgesprek bewoners De Provenier Middin De Provenier Oktober 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin Intro Geachte ouders/ verzorgers, Wij kijken terug op een goed 2016, waarin we goede onderwijsresultaten hebben behaald met de kinderen en een veilige school zijn geweest voor leerlingen, teamleden en

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving met

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P carintreggeland huis Dokter Eekmanhof DENEKAMP Veilig thuis in het centrum van Denekamp Van harte welkom! Wilt u graag een woning met op een levendige en toegankelijke locatie? Met een afgeschermd terras?

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Savant zorg... U krijgt er veel voor terug!

Vrijwilliger bij Savant zorg... U krijgt er veel voor terug! Vrijwilliger bij Savant zorg... U krijgt er veel voor terug! superfijn zinvol gezellig dankbaar gastvrij Welkom thuis We horen het regelmatig van onze ruim achthonderd vrijwilligers: bij Savant Zorg voel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Numeri 21 : 9. dia 1. Num21v09 1

Numeri 21 : 9. dia 1. Num21v09 1 Numeri 21 : 9 het wordt een beetje eentonig: Israël moppert God straft het af maar er is ook een nieuw element verrassend positief de Israëlieten komen zelf tot inkeer zij vragen Mozes om voor hen te bidden

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen 3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. 4 Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg

Nadere informatie

Praktijkonderwijs werkt!

Praktijkonderwijs werkt! DE VENEN Praktijkonderwijs werkt! Ontdek hoe het werkt op 20 januari! Waar wil jij een pro in worden? Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via stages. Je kunt bij

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM voor elke smaak, voor elk budget! bedrijfsthemafeesten, vergaderingen, personeelsfeesten, lunches en symposia bruiloften, feesten en partijen en catering gezellig restaurant/bar zaterdag en zondag open

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Niet kunnen zien heeft zijn voor- en. nadelen. Ik ben eraan gewend. Ik zie. andere dingen. Maar nu ik wat ouder. word, is het wel zo prettig dat ik

Niet kunnen zien heeft zijn voor- en. nadelen. Ik ben eraan gewend. Ik zie. andere dingen. Maar nu ik wat ouder. word, is het wel zo prettig dat ik bijzondere zorg bijzondere zorg ons aanbod Met warmte omgeven. Dat horen we vaak over Licht & Liefde. En een bijzondere zorglocatie. Want volledig gespecialiseerd in zorg aan blinden en slechtzienden.

Nadere informatie

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW Terugblik afgelopen seizoen We mogen dankbaar terugkijken op een mooi seizoen van Hart-en-Vrouw. In oktober hielden we een cabaret Avond Oma in de la

Nadere informatie

BONGERDNIEUWS NR 6, oktober 2016

BONGERDNIEUWS NR 6, oktober 2016 BONGERDNIEUWS NR 6, oktober 2016 Beste ouders en verzorgers, Wij hebben kunnen genieten van een fijne herfstvakantie. Na acht weken was het goed om even een weekje afstand te kunnen nemen. In de herfstvakantie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Gedragsregel De komende twee weken staat de volgende gedragsregel centraal:

Gedragsregel De komende twee weken staat de volgende gedragsregel centraal: 18 januari 2017 Zendingsdoel: Clubmiddagen in Suriname Zowel in Klein-Powakka als in Paramaribo worden wekelijks zondagsscholen en clubs georganiseerd. Tijdens de clubmiddagen ontvangt kinderwerkster Annelies

Nadere informatie

Nieuwsbrief Het Zonnelied

Nieuwsbrief Het Zonnelied Nieuwsbrief Het Zonnelied In deze nieuwsbrief: 1. Voorwoord 2. Teammanager Waalstraat legt zijn functie neer 3. Gedichtenwedstrijd 4. Terugkoppeling vanuit de diverse werkgroepen 5. Scholing Van Groot

Nadere informatie

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Zo is het: Gods hart gaat naar de mens uit, naar alle mensen, want het evangelie is voor alle mensen op de gehele aarde, en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie