"Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!""

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE herfst 2012 Interview vrijwilligers "Het contact met de bewoners is ontzettend leuk!" Beth-San in Sterrengids Gastvrijheidszorg met Sterren Interview medewerkster "Ik ben echt een mens van sfeer, ik hou van gezelligheid"

2 MEDITATIE Zie op Hem en wordt behouden! Lees: Numeri 21:1-9 en Johannes 3:14 en 15 Die op de slang ziet zal leven!, zo klinkt het door het tentenkamp van Israel in de woestijn. De mensen waren gebeten door vurige slangen. God Zelf had deze slangen gestuurd, om het volk te straffen voor hun zonden. Toen zij in de verootmoediging gekomen waren, gaf de Heere Mozes het bevel om een koperen slang op te richten en een ieder die door het geloof daarop zag, bleef leven. Nu, de Heere Jezus gebruikt in Johannes 3 deze geschiedenis om duidelijk te maken Wie de Zoon des mensen is. Hij lijkt op de slang die verhoogd is en gegeven is aan het volk om behouden te worden. Het hoofdpunt van vergelijking is vooral dat Hij ook verhoogd zal worden aan het kruis en in de prediking van het evangelie. Iedereen moet het zien en horen: wie op Hem ziet, zal leven. Daarnaast zijn er ook nog andere punten van vergelijking. De koperen slang was op zich een verachtelijk teken. Hoe kan zo n ding genezing geven van het gif der slangen? Zo wordt de gekruisigde Christus als Verlosser ook veracht door een hoogmoedig mens. De verhoogde slang was zelf zonder gif, zo is Christus Zelf ook zonder zonde. Toch beeldde de slang het kwaad uit, zo is Christus ook tot zonde gemaakt. Het zien op de slang was het enige middel om genezen te worden, zo is Christus de Enige waardoor wij zondaren behouden kunnen worden. Om na te gaan of wij kennis hebben aan het zaligmakend zien op Christus, kunnen we een vergelijk trekken met de wijze waarop de Israëlieten in de woestijn deel kregen aan de inhoud van de belofte. Zoals de Israëlieten in doodsgevaar terecht gekomen waren, als gevolg van de beten van de slangen, als straf op hun zonden, zo bevinden wij ons ook in een groot geestelijk gevaar, als gevolg van onze zonde tegen God. Zoals de Israëlieten niet in staat waren zichzelf te genezen en de slangen van zich af te weren, zo zijn wij zelf ook dodelijk onmachtig iets goeds te doen en zijn we niet opgewassen tegen de zonde. Zoals de Israëlieten tot erkenning van hun schuld kwamen en beleden tegen de Heere gezondigd te hebben, zo zal de Heilige Geest ons overtuigen van zonde en schuld en Gods straffende Hand erkennen als rechtvaardig verdiend. Zoals de Israëlieten, bij monde van Mozes, gingen roepen tot God om een middel ter verlossing, omdat zij die zelf niet zagen, zo zal een arm zondaar gaan roepen uit de bewustheid van het gevaar en eigen onmacht, onkundig aangaande het middel ter verlossing. Zoals God Zelf aan de Israëlieten het middel bekend moest maken, zo zal Christus ook aan een verslagen zondaar geopenbaard moeten worden. Zoals de Israëlieten de boodschap horen en daarop door het geloof gaan zien op de verhoogde slang tot genezing, zo zal een verslagen zondaar de evangelieboodschap gaan horen, overwegen en vervolgens gehoorzamen door op Christus te zien om behouden te worden. Is dit ook een doorleefde werkelijkheid voor u, lezer? Met beschouwing zullen we voor eeuwig verloren gaan. Het gaat om dat geschonken zaligmakend geloof. En dan is er verschil, net zoals bij de Israëlieten. De één stond er dichter bij dan de ander, de één hoorde de stem van de goede boodschap duidelijker dan de ander, maar allen die gehoorzaamden ontvingen de baat ervan. Zo zal het ook zijn met Gods kinderen; er is onderscheid, de één mag het van verre zien en omhelzen en ander mag dichterbij zijn en Hem als het ware aanraken, maar allen zullen ze door de kracht van Christus behouden worden. Wat is het toch zinloos om zelf te proberen het gif der zonde uit je ziel te krijgen, dat zal de eeuwige dood betekenen. Geloven is dat een mens door genade zich laat genezen, zich laat zaligen door die ene Zaligmaker van zondaren. Ds. K. Visser VOORWOORD Beth-San deed mee aan de toetsing voor Gastvrijheidszorg met Sterren. Op basis van de audit scoorde Beth-San twee sterren. In deze Hart & Hand informeren wij u over de bevindingen van de auditoren die een bezoek brachten aan het nieuwe Beth-San. Daarnaast vindt u uiteraard ook de gebruikelijke rubrieken in deze Hart & Hand. Het levensverhaal, een interview met de vrijwilligers en korte berichtjes vanuit onze locaties. Uw reactie, vragen en opmerkingen stellen wij op prijs. Wij wensen u veel leesplezier. De redactiecommissie 2

3 FAMILIE VERTELT Greta van der Staaij Greta van der Staaij woont sinds 30 januari 2012 na enige omzwervingen in De Botter. Greta heeft het syndroom van Down en lijdt sinds het voorjaar van 2010 ook aan dementie. De dementie neemt helaas snel toe. Tot 2007 leefde zij samen met haar zuster en zwager. Kort na het overlijden van haar zwager overkwam haar zuster een zeer ernstig ongeval. Zij heeft het ongeluk wel overleefd, maar is vanaf dat moment zwaar invalide zodat zij niet meer voor Greta kan zorgen. Na vier maanden inwonen bij haar andere zus, is Greta in januari 2008 opgenomen in een gezinsvervangend tehuis. En dat ging uitstekend. Zij had het daar geweldig naar haar zin en leefde weer op, maar helaas: de dementie sloeg toe en nam ook snel toe. Dat werd zo erg, dat ze niet langer in het gezinsvervangend tehuis kon blijven wonen. "We werden uiteindelijk gedwongen om haar te laten opnemen op een zogenaamde gesloten afdeling van een verpleeghuis. Wij hadden geen keuze: de eerste de beste plaats die in de regio vrijkwam, werd haar toegewezen. Zodoende verhuisde Greta in december 2010 naar verpleeghuis Blijdorp in Rotterdam. Al onze inspanningen om haar in een tehuis te krijgen dat naar onze zin was, faalden. Overal had men wachtlijsten. Ook bij Nebo." Een bijkomend probleem was, dat er eigenlijk geen tehuizen zijn die volledig zijn ingericht op mensen die het Syndroom van Down hebben en daarbij ook zijn gaan dementeren. Maar de moeilijkheden werden nog groter. "In juli 2011 werden we benaderd door de leiding van het verpleeghuis met de mededeling dat Greta er niet meer thuis hoorde vanwege de toegenomen dementie. Weer gingen we aan de slag en benaderden we een vijftal verpleeghuizen. Weer liepen we tegen wachtlijsten aan. Maar in oktober 2011 werden we gebeld door Nebo met de mededeling dat er een plaatsje vrij was voor Greta. Nebo bracht een bezoek aan Greta in Blijdorp en pleegde overleg met de medewerkers. Tot onze grote vreugde volgde daarop het bericht dat Nebo de nodige verpleging en zorg wel kon bieden die Greta nodig heeft. En nu woont ze in Nebo! Het overleg inzake de verhuizing en de huisvesting verliep uitermate soepel, ongedwongen en plezierig. Maandagmorgen 30 januari was het zover: om uur kwamen we aan en werd Greta met open armen ontvangen door de verzorgenden en gastvrouwen. Het leek wel of ze elkaar al jaren kenden en we konden merken dat Greta zich gelijk thuis voelde. Wij zijn zeer tevreden over de huisvesting en de zorg die besteed wordt aan de bewoners. Ze worden geduldig geholpen en krijgen allemaal de liefdevolle aandacht en begeleiding die zij nodig hebben. Ook de sfeer valt op. Wij hebben nu een vergelijking tussen drie verpleegafdelingen waar we wekelijks komen en dan valt op dat de sfeer in Nebo zo huiselijk, warm en ongedwongen is. Werkelijk de sfeer waarin Greta thuis beschermd en zorgvol is opgegroeid. Kortom: Wij zijn zeer tevreden en blij met de huisvesting van Greta in Nebo en we hopen van harte dat Greta hier haar leven lang mag blijven wonen." Ing. C. L. Schneider Mevr. C. K. A. Schneider van de Staaij 3

4 O N T W I K K E L I N G E N K S W E N I W Ontwikkelingen KSW en IW in Uitzicht In de afgelopen periode is men in Uitzicht druk bezig geweest met de voor bereidingen voor de invoering van Kleinschalig Wonen en Individueel Wonen. Er wordt intern verbouwd om alles een plek te kunnen geven, er zijn diverse werkgroepen opgericht en er wordt regelmatig gesproken met bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Belangstellingsgesprekken De invoering van KSW en IW heeft ook voor de medewerkers gevolgen. Met hen zijn gedurende de maand september belangstellingsgesprekken gevoerd, op basis waarvan de benoemingen plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt, zal op korte termijn de scholing voor woonbegeleider niveau 1 starten. Werkgroepen De werkgroepen komen regelmatig bij elkaar om allerlei zaken af te stemmen en te regelen. Zo is de werkgroep nieuwe namen bezig met de namen voor de nieuwe afdelingen en woongroepen. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven, waarbij bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers hun ideeën kunnen inleveren bij de werkgroep. In november worden tijdens een gezellig samenzijn de nieuwe namen bekend gemaakt. Ideeënbus Bij het servicepunt van Uitzicht staat een ideeënbus. Hierin kunnen medewerkers, (familieleden van) bewoners en vrij willigers ideeën voor (de invoering van) KSW en IW deponeren. De verbouwing Dat er ondertussen druk geklust wordt in Uitzicht, blijkt wel uit onderstaande foto s. OPROEP! Voor de aanschaf van diverse materialen voor zowel Individueel Wonen als Klein schalig Wonen hebben wij uw hulp nodig. Denk aan servies, bestek, CD-spelers, keukengerei, pannen geschikt voor inductie koken, schilderijen, staande lampen, klein en goed onderhouden meubilair en diverse gezelschapsspellen. heeft u één van bovengenoemde spullen over en wilt u deze schenken aan Uitzicht? Neem dan contact op met Trudy Slinger of Wim Klippel via Wij ver zoeken u vriendelijk geen spullen aan te leveren zonder vooraf te hebben overlegd. 4

5 PRIKBORD Beth-San Op 14 mei heeft Hygiëne Consult Nederland een controle in de keuken uitgevoerd. De beoordeling is uitgekomen op een 8,3! Eind mei kwamen de slopers om het oude woonzorgcentrum af te breken en inmiddels is het oude woonzorgcentrum volledig gesloopt. Op woensdagavond 6 juni was er een bezinningsavond voor alle medewerkers van Beth-San. Het thema van deze avond was assertiviteit en dienstbaarheid. Het was een goede, interactieve en samenbindende avond. Nebo Op 4 oktober wordt er een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd. Er wordt o.a. een stadswandeling in Dordrecht gemaakt, met aansluitend een lunch. Op 20 november is er een identiteitsbijeenkomst voor medewerkers. Het thema is "Open kaart spelen. Laat horen en zien wie je bent". Op 14 november wordt in Nebo een minisymposium georganiseerd voor zorgprofessionals. Aan de hand van diverse workshop wordt nagedacht over het thema Samenwerken in de zorg. Op dinsdagavond 4 september was er een ambtsdragerbijeenkomst. Het thema van deze avond was: Het wonen en werken in een (kleinschalige) woon- en zorgvorm voor ouderen en de pastorale zorg daarbij door E. van t Wout (praktijkopleider Beth-San) en dhr. H.M. Lobbezoo (pastoraal werker Beth-San). Het was een goede avond met een goede opkomst. 30 augustus jl. bestond Beth-San 40 jaar. In de maand september is hier doormiddel van diverse activiteiten aandacht aangeschonken o.a. door een officiële opening op donderdag 30 augustus, diverse themamaaltijden voor bewoners en vrijwilligers, een zangkoor en extra activiteiten voor bewoners. Tevens stond het personeelsuitje (18.9) en het bewonersreisje (12.9) in het teken van 40 jaar Beth-San, en op 28 september was er een reünie voor alle (oud) medewerkers. Uitzicht 24 mei jl. was het personeelsuitje. Na koffie met afgesloten met een barbecue. 13 juni zijn geweest als dank voor hun trouwe inzet! De reis ging naar een asperge- en wijnboerderij en een hortensiakwekerij in Limburg. Als afsluiting was er een diner in Uitzicht. 2 juli werden de medewerkers geïnformeerd over de invoering KSW/IW die dit jaar gaat plaatsvinden. Daarnaast zijn diverse werkgroepen gestart om met elkaar na te denken over verschillende onderwerpen. In het najaar staan informatieavonden voor personeel en contactpersonen van bewoners gepland. d Amandelhof Op DV dinsdag 23 oktober 2012 wordt in d Amandelhof een mantelzorgbijeenkomst gehouden. Spreker is de heer N. van der Voet over het thema mantelzorger rondom de laatste levensfase. Aanvang uur, inloop vanaf uur. Verdere informatie kunt u opvragen bij Jozien Baars (zorgconsulent d Amandelhof), te bereiken via tel of Voor de bewoners worden deze zomer weer de traditionele zomerse middagen georganiseerd. Dit jaar stonden er een paar in het teken van plaatsen in Nederland. Op 27 juni jl. werd een barbecue georganiseerd (zie foto). Andere zomerse middagen hadden de volgende thema s: Den Haag, Capelle aan den IJssel, Beeldbingo door heel Nederland en op 29 augustus jl. een bruidsmodeshow. Agathos Thuiszorg en Cedrah organiseerden op themabijeenkomst voor mantelzorgers in Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen. Deze zomer waren er weer diverse beiaardconcerten georganiseerd op de Markt in Vlaardingen. Bewoners van Uitzicht hebben genoten van de prachtige carillonmuziek die de beiaardiers ten gehore brachten. De achtertuin van Uitzicht krijgt een nieuwe uitstraling, zodat de bewoners zich ook buiten thuis voelen. Voor dit project worden sponsors gezocht. 5

6 Beth-San in Sterrengids Gastvrijheidszorg met Sterren Dit jaar heeft Beth-San voor het eerst deelgenomen aan Gast vrijheidszorg met Sterren. Dit is een toetsing waarbij alle aspecten van de gast-vrijheidszorg aan bod komen. Externe auditoren hebben diverse interviews gehouden en ook de maaltijd gebruikt in Beth-San. Op basis daarvan is een rapport samengesteld over de kwaliteit van de gastvrijheidszorg in Beth-San. Locatie Beth-San scoorde twee sterren; weliswaar onder het gemiddelde van de deelnemers, maar desondanks een score die laat zien dat Beth-San op de goede weg is. In de Sterrengids wordt over het restaurant van Beth-San gesproken als een sfeervol restaurant met een open keuken, waar de chef-kok ambachtelijk kookt. scholing van de medewerkers. De collega s in Beth-San zijn enthousiast en gaan met nieuwe energie hiermee aan de slag. Volgend jaar DV hoopt Beth-San opnieuw mee te doen, waarbij we hopen dat door diverse verbeteringen wellicht een betere score behaald kan worden. Welkom in ons sterrenrestaurant Dagelijks (m.u.v. zondag) bent u in Beth-San van uur van harte welkom om te komen genieten van een heerlijk driegangendiner. Ook op woensdag- en vrijdagavond is het restaurant geopend. Vanaf uur bent u van harte welkom, met een inloop tot uur. Verbeterpunten De auditoren hebben ook diverse verbeterpunten benoemd. Zo kan er gewerkt worden aan de rol van de cliëntenraad, het beleid rondom gastvrijheid en Reserveren kunt u via het servicepunt van Beth-San, bereikbaar via of Kosten voor een driegangendiner zijn slechts 7,50. s Avonds betaalt 14,- voor een overheerlijk a la carte menu. 6

7 MEDEWERKSTER Activiteitenbegeleidster Heidy Bonestroo voelt zich thuis in Uitzicht Ik ben echt een mens van sfeer, ik hou van gezelligheid Heidy (l) samen met mevrouw Prins in de huiskamer van Uitzicht Heidy (45) werkt sinds 1 februari 2012 in Uitzicht en heeft het daar erg naar haar zin. Als activiteitenbegeleidster is zij 32 uur per week aanwezig op de huiskamer, waar zij haar bewoners gezelligheid en structuur biedt. Het is eigenlijk best bijzonder hoe bijvoorbeeld koffie zetten. Ik vind het ik bij Cedrah terecht ben gekomen, mooi dat mensen op zo n manier nog een vertel Heidy. Er was geen vacature stukje van hun eigenwaarde kunnen behouden. Daarom is het belangrijk om te voor activiteitenbegeleider, maar ik heb gewoon via de mail gevraagd of promoten wat ze nog zelf kunnen doen. er werk voor me was. Het bleek dat er twee dames met zwangerschapsverlof Heidy vertelt: Ik ben echt een mens van zouden gaan, dus dat er wel ruimte sfeer en ik vind het belangrijk dat het gezellig is op de huiskamer. Dat probeer ik voor mij was. Ik heb nog een officiële sollicitatiebrief geschreven en ben ook te creëren door te praten, en te praten, op gesprek geweest, maar ik was en nog eens te praten, lacht ze. Als ik eigenlijk al bijna aangenomen, dat niet doe, is het echt stil. Je moet er lacht ze. overigens wel creatief voor zijn, hoor. Ik verzin soms de gekste onder werpen om Het werken op de huiskamer is Heidy over te praten. Pas heb ik de bewoners op het lijf geschreven. Ik vind het verteld dat ze bij mij thuis gingen behangen, en heb ik het behangetje mee- echt een uitdaging om de groep zo te laten functioneren dat ze ieder hun genomen. Nou, dan komen de verhalen eigen taak hebben, gebaseerd op dat over vroeger hoor! wat ze nog kunnen. Zo laat ik hen Ik doe m n werk echt met heel veel plezier, vertelt ze. Heidy vindt het heerlijk om dingen te regelen en te organiseren. En als we er dan met elkaar voor kunnen zorgen dat alles lekker loopt, ben ik blij. Het geeft mij een positief gevoel als ik de bewoners een fijne dag kan geven. Een paar keer per week vertel ik een Bijbelverhaal. Heel eenvoudig, om ervoor te zorgen dat ze het allemaal begrijpen. De reacties zijn gevarieerd, omdat niet iedereen dezelfde achtergrond heeft. Maar dat is juist ook wel mooi, omdat we op die manier van elkaar kunnen leren. Het werken in Uitzicht bevalt Heidy goed. Ze is positief over de contacten met haar collega s en met de leiding gevenden. Heidy: Ik vond het erg prettig dat ze me, toen ik hier kwam werken, vertelden dat ik geen dingen hoefde te doen die tegen mijn geweten ingaan. Ze accepteren me zoals ik ben, waardoor ik mijn werk op mijn eigen wijze kan uitvoeren. En als er eens iets is, dan merk ik dat ze echt naar je luisteren en ook iets doen met de dingen die je aangeeft. Alles is bespreekbaar, en dat is heel erg prettig. Nu ik gewend ben in Uitzicht, heb ik het hier erg naar m n zin. Hopelijk kan ik hier tot aan m n pensioentje blijven lacht ze. 7

8 H A R T & H A N D K O R T Jubileumweken 40 jaar Nebo en Beth-San De maand september was voor Beth-San en Nebo een drukke maand, vol feestelijke gebeurtenissen. Beide locaties bestonden namelijk 40 jaar! Op 30 augustus werden in Beth-San de feestweken geopend met een officiële bijeenkomst waarop het jubileummagazine werd uitgereikt aan o.a. oud-directrice mevrouw Van Blooijs. Nebo volgde met een bijeenkomst op 10 september, waarmee ook daar het startsein was gegeven voor de jubileumweken. De burgemeester van Zwijndrecht, de heer A.S. Scholten, was aanwezig om zijn persoonlijke felicitaties uit te spreken. beth-san Een bezinnende avond met het personeel Op woensdagavond 6 juni was er voor alle medewerkers een be zinningsavond georganiseerd. Het thema van deze avond was assertiviteit en dienstbaarheid. Diverse activiteiten hebben op beide locaties plaatsgevonden in de achterliggende periode; een lunch, reünie, verkoping, het was een drukte van belang! Inmiddels is alles achter de rug en mogen we dankbaar terugkijken op mooie en bijzondere momenten. In de winteruitgave van Hart & Hand zullen wij u een uitgebreide terugblik geven op de activiteiten die plaatsgevonden hebben. Nebo De avond werd geopend met het lezen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daarna werd er een drietal casussen uitgespeeld en was er een tweespraak tussen de pastoralemedewerker H.M. Lobbezoo en de praktijk opleider Evelien van t Wout. De beide samensprekers kwamen tot de conclusie dat onze houding in het werk er een moet zijn van assertieve dienstbaarheid. Beth-San Uitreiking eerste exemplaar jubileumuitgave aan mevrouw Van Blooijs De heer A.S. Scholten. Burgemeester van Zwijndrecht Vervolgens was er een pauze, waarin alle aanwezigen genoten van koffie of thee en kwamen er fijne en zinvolle gesprekken op gang! Na de pauze werden er 10 stellingen, vragen en casussen in kleine groepjes behandeld. Na de groepsbespreking presenteerde elke groep een belangrijk bespreekpunt uit hun discussie. Het was een fijne, open bespreking waarin ieder van elkaar kon leren. Dhr. Lobbezoo sloot af met iets te zeggen over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Deze man gaf totale zorg voor een hulpbehoevende. We mogen terug zien op een goede en samenbindende avond met elkaar als collega s in het belang van onze bewoners! 8

9 H A R T & H A N D K O R T 'D amandelhof UItZICht Opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende succesvol afgesloten Vier verzorgenden van d Amandelhof volgden de opleiding EVV (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) in samenwerking met het Albeda College te Rotterdam. Alle vier hielden ze als eindopdracht een Nog meer geslaagden! klinkende presentatie over onderwerpen als: afspraak is afspraak, privacy en apart en toch samen; over integratie van Extramurale zorg binnen Intramurale zorg. De opleiding was praktijkgericht; er zijn knelpunten benoemd in de zorg, verbetertrajecten uitgezet en geëvalueerd. Kortom een leerzame opleiding, niet alleen voor de betreffende leerlingen, maar de hele zorginstelling heeft er profijt van! Drie personeelsleden slaagden voor hun diploma Verzorgende-IG en één collega slaagde voor het diploma Helpende Zorg&Welzijn. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de grote zaal van d Amandelhof kregen zij hun speld opgespeld door vier bewoners van d Amandelhof. Post voor Uitzicht Een bericht in het weekblad Groot Vlaardingen dat PostNL de rode brievenbussen ging vervangen door oranje en meteen de plek van de brievenbussen onder de loep zou nemen, was voor de Annie van Roon reden om in de pen te klimmen. De medewerkster Servicepunt van woonzorgcentrum Uitzicht heeft samen met buurtbewoonster mevrouw J. Noordsij-van Luijk ervoor gezorgd dat er sinds kort een oranje brievenbus staat voor de ingang van het terrein van Uitzicht aan de Churchill singel. Heel veel bewoners zijn hier erg blij mee, want de dichtstbijzijnde brievenbus stond op tien minuten lopen. En dat is voor veel bewoners erg ver, aldus Annie. Annie van Roon bracht daarom al jaar en dag de post weg voor bewoners van Uitzicht. Geen probleem. Al wordt het rond de kerst wel eens teveel. Maar veel bewoners zouden liever zelf belangrijke brieven op de post doen. Dat weten zij zeker dat het gedaan wordt. Het komt wel eens voor dat post niet aankomt en dan komen bewoners bij mij vragen hoe dat kan. Dat is geen lekker gevoel. Daarnaast is het goed voor de oudere bewoners als zij zo lang mogelijk zelfstandig hun zaken regelen en het houdt hen in beweging. 9

10 VRIJWILLIGERS De dames Cordia, de Jong en Soeteman runnen de winkel van Uitzicht Het contact met de bewoners is ontzettend leuk! 10 Sinds 1992 staat Atie Soeteman (69) iedere maandagen woensdagochtend en vrijdagmiddag in het winkeltje van Uitzicht. Met de komst van Wil de Jong (49) en Hilde Cordia (66) in 2011 is de winkel nu iedere ochtend geopend (m.u.v. zaterdag en zondag). Met z n drieën houden ze de winkel draaiend en helpen de bewoners bij het uitzoeken van hun boodschappen. Voor ik in Uitzicht terecht kwam, werkte ik bij de Albert Heijn, vertelt Atie Soeteman. Ook in een winkel dus. Maar ik vond dat op een gegeven moment niet zo leuk meer, al die jongelui met verhalen over wat ze in het weekend hadden gedaan. Atie kwam in 1989 in Uitzicht terecht en heeft daar drie jaar in de huishouding gewerkt. Totdat ik werd afgekeurd; mijn vingers werden stijf, ik kon ze niet zo gemakkelijk meer bewegen. Daarna ben ik aan de slag gegaan in het winkeltje van Uitzicht. Wil de Jong kwam begin 2011 via een vriendin te weten dat men in Uitzicht een vrijwilliger zocht voor het winkeltje. Ik heb altijd in een winkel gewerkt, en vond het dus leuk om hier aan de slag te gaan. Ik ben iedere donderdagochtend in het winkeltje aanwezig. Toen Hilde Cordia met pensioen ging, wilde ze toch graag wat blijven doen. Via de vacaturebank voor vrijwilligers kwam ze in Uitzicht terecht. Ik heb eerst een half jaar koffie geschonken, vertelt ze. Vanaf januari draai ik ook mee in de winkel, op dinsdag- en vrijdagochtend. Ik heb jaren in een apotheek gewerkt, ook een soort winkel eigenlijk. Dus dit werk ligt me wel. Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend worden door de verzorging de tassen gebracht. Dat zijn de boodschappentassen voor de bewoners die hun boodschappen niet meer zelf kunnen halen, vertelt Hilde Cordia. De verzorging maakt samen met de bewoner een boodschappenlijstje en komt dat dan brengen in de winkel. Wij vullen de tassen voordat de winkel om uur opengaat, waarna ze weer worden teruggebracht door andere vrijwilligers. De andere bewoners komen hun boodschappen zelf halen in de winkel en worden daarbij geholpen door Atie, Wil of Hilde. Dat het er vroeger heel anders aan toe ging dan tegenwoordig, blijkt wel uit de wijze van betalen. Atie: De bewoners hadden destijds een kaart van in totaal 15 gulden. De kaart was opgedeeld in vakjes van een gulden, een kwartje, een dubbeltje en een cent. Bij iedere aankoop moest ik dan de vakjes doorstrepen tot het totale bedrag. Toen heb ik andere kaarten gemaakt, waarbij we begonnen met een startbedrag en dan steeds de aankopen er vanaf trokken. Dat ging heel wat gemakkelijker, lacht ze. Nu werken de dames met een computer. De producten worden gescand en het bedrag wordt automatisch van de rekening van de bewoner afgetrokken. Het contact met de bewoners levert ook veel hilarische momenten op. Atie: Er kwam eens een bewoonster de winkel binnen, en ik vond al dat ze zo moeilijk praatte. Bleek dat ze haar gebit ondersteboven in had gedaan! Of die bewoner die, als ik een witte legging aanheb, aan me vraagt of ik m n lange onderbroek aan heb, lacht Wil. De dames zijn het erover eens: dit willen ze de komende jaren nog graag blijven doen. Tot ik niet meer kan, vult Atie aan.

11 WERKEN BIJ CEDRAH Even voorstellen... De afgelopen maanden mochten we binnen Cedrah nieuwe collega s verwelkomen. We stellen ze graag aan u voor. Caroline van Staveren - Gouw (Medewerker P&O locatie Centraal Bureau) Marinda Berkhout (Projectmedewerker zorg locatie Centraal Bureau) Ria Verkuil (Woonbegeleider niveau 3 locatie Nebo) nelleke van Wijngaarden - herweijer (Teamleider zorg & welzijn locatie Nebo) Jonathan Visser (Leerling verzorgende 1e jaar locatie Uitzicht) Jolanda Maasse (Verzorgende locatie Uitzicht) esther Markus (Leerling verzorgende 1e jaar locatie Uitzicht) Marjolein aarnoudse (Verzorgende locatie Uitzicht) Liesbeth neeleman - Boudewijn (Woonbegeleider niveau 2 locatie Nebo) Lieke Lindhout (Huishoudelijk medewerker locatie Beth-San) Oproepkrachten Beth-San Judith Hofman (woonbegeleider niveau 1) Hannah Stam (Zorghulp) Brenda Visser - van Ommeren (woonbegeleider niveau 1) Dianne Nieuwenhuijse (woonbegeleider niveau 1) Marijna Reijneveld (woonbegeleider niveau 1) Karine Verhoek (woonbegeleider niveau 2) Ilse Schipper - den Heijer (woonbegeleider niveau 1) Rianne van der Beek (woonbegeleider niveau 2) Mirjam Roos (woonbegeleider niveau 2 Johanna Kunst (woonbegeleider niveau 1) Rielle Nieuwenhuijse (woonbegeleider niveau 1) d'amandelhof Arianne de Jong (woonbegeleider niveau 2) Elize Hardeman (woonbegeleider niveau 2) Pien van 't Goor (woonbegeleider niveau 2) Allemaal (nogmaals) hartelijk welkom bij Cedrah en veel werkplezier toegewenst! Nebo Gertrude Noordzij (Vakantiekracht) Wendy van Prooijen (Zorghulp) Marjolein Schippers (woonbegeleider niveau 3) Paul-Jan Hogendoorn (keukenassistent) Ineke Legerstee (huishoudelijk medewerker) Uitzicht Ria Veldhoen (Zorghulp) Petra van der Hoeven (huishoudelijk medewerker) Daniëlle Duifhuizen (Weekendhulp huishouding) Leonie Wijnhorst (Vakantiekracht) Marinde Valstar (Zorghulp) Mark de Jong (Vakantiekracht Mathilde van Gilst (huishoudelijk medewerker) Janita Weerheim (huishoudelijk medewerker) Pien van 't Goor (woonbegeleider niveau 2) 11

12 Bijdragen aan projecten VRIENDEN VAN CEDRAH 12 In de achterliggende tijd heeft de Stichting Vrienden bij diverse projecten kunnen bijdragen. Zo zijn de kosten voor het mortuarium (destijds begroot op ) in het nieuwe gebouw van Beth-San in Moerkapelle door de Vrienden bekostigd. Bij de opening van het nieuwe gebouw is tevens een orgelboek overhandigd, bestemd voor de begeleiding van de zang (o.m.) bij de dagopening en -sluiting en de weeksluitingen. In 2012 is de aanschaf van een orgel voor de grote zaal be kostigd, zowel in Avondrust als in Nebo. Totaal was hiermede ca gemoeid. Voor de aanpassing van de entree in Avondrust en Rehoboth zijn ook bijdragen verstrekt. Totaal is aan Cedrah overgemaakt. Met name de bijdragen voor Avondrust zijn beschikbaar gesteld uit de nog aanwezige gelden van het oude vermogen van voor de fusie in Tenslotte kan nog worden gemeld dat onlangs een bijdrage van is overgemaakt voor de kosten van de pastorale zorg in Dit kon o.a. worden bekostigd uit de ontvangen donatiegelden over de jaren 2009 tot en met Voor 2012 is ook een zelfde bijdrage toe gezegd in de kosten van de pastorale zorg. Naast al deze grote bedragen zijn nog een aantal bijdragen verstrekt o.a. t.b.v. de verlengde openstelling van de receptie in Nebo. Al deze bijdragen zijn gericht op de bewoners van de huizen van Cedrah, conform de doelstelling van de stichting. C O L O F O N Hart & Hand is een uitgave van Cedrah Centraal Bureau Barbizonlaan MA Capelle aan den IJssel T (010) E d amandelhof Fluiterlaan RL Capelle aan den IJssel T (010) E Beth-San Wilde Veenen EE Moerkapelle T (079) E nebo Hoofdland RD Zwijndrecht T (078) E Uitzicht Churchillsingel XB Vlaardingen T (010) E avondrust Nudenoord ZH Rotterdam T (010) E Kosten pastorale zorg Ook voor het jaar 2012 zijn de kosten van de pastorale zorg, totaal begroot op , een zorg voor Cedrah en de Vrienden van Cedrah. De overheid verstrekt geen afzonderlijke bijdrage voor de in eerste instantie door Cedrah betaalde kosten van de pastorale zorg. Neutrale huizen hebben deze kosten niet. Vandaar dat ook in 2012 de kosten van de pastorale zorg een actiepunt is in de brief die naar alle kerkenraden van de verbonden gemeenten is verzonden. Een dringend beroep wordt op hen gedaan om de bijdrage jaarlijks over te maken en zo mogelijk te verhogen, gezien het feit dat de kosten lang niet uit de ontvangen bijdragen kunnen worden bekostigd. Ook uw giften (klein of groot) worden zeker gewaardeerd. Helpt u mee? Wilt u een bijdrage leveren aan de extra voorzieningen en/of activiteiten voor de ouderen in onze woonzorgcentra? U kunt uw bijdrage overmaken naar Vrienden van Cedrah te Rijnsburg, rekeningnummer Alvast hartelijk dank voor uw steun! G. Schipaanboord, penningmeester Rehoboth Michelangelostraat NM Rotterdam T (010) E Redactieadres Barbizonlaan MA Capelle aan den IJssel Vormgeving en eindredactie Broad Communications, Harderwijk Druk Crezée Meerkerk BV

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

duurzame relaties, da s het betere werk

duurzame relaties, da s het betere werk endenburg nummer 6 zomer 2009 duurzame relaties, da s het betere werk (ook hier...) ...om trots op te zijn... Job Knoester Met een fantastisch gevoel Binnen Endenburg zijn wij bezig met de invoering van

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Geitenboerderij De Horst biedt structuur

Geitenboerderij De Horst biedt structuur Geitenboerderij De Horst biedt structuur Thema: Verandering van perspectief DEBUUT NR.1 V O O R J A A R 2008 Inhoud Inhoud T H E M A D E B U U T V O O R J A A R 2008 Pagina 2 Column Rob de Jong Pagina

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie