Jaarverantwoording zorginstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen"

Transcriptie

1 Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012

2 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Prfiel van de rganisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het cncern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, prductie, persneel en pbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, tezicht, bedrijfsvering en medezeggenschap Nrmen vr ged bestuur Raad van Bestuur Tezichthuders Bedrijfsvering Directiereglement Reglement Management Team Beheer Ontwikkelingen en risic s Cliëntenraad Ondernemingsraad Identiteitscmmissie Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Kwaliteit van gebuw Brandveiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zrg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Persneelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid...26

3 Jaardcument 2011 Maatschappelijk verslag Jaardcument HtL versie mei

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit dcument det verslag van de activiteiten van de Stichting Huis ter Leede te Leerdam, die hebben plaatsgevnden in Het verslag heeft betrekking p de gehele stichting; er heeft geen segmentatie plaatsgevnden. De samenstellers hebben getracht u een vlledig beeld te schetsen van het reilen en zeilen van de rganisatie. Een jaar waarin met name de WMO Huishudelijke zrg tak pnieuw flink uitgebreid is, zwel in cliëntenaantal als in frmatie. Bvendien is de uitleen van hulpmiddelen in samenwerking met JC-zrgplan via Zrg aan Huis verder gestalte gegeven, en inmiddels uitgegreid tt een belangrijke tak van de rganisatie. Het verslagjaar stnd tevens in het teken van vrbereiding p de vergang van de functie begeleiding van AWBZ naar WMO per Ok de mgelijke invulling van de tekmstige rganisatie heeft een belangrijk nderdeel gevrmd van het afgelpen verslagjaar. Namens de samenstellers wens ik u veel leesplezier te. D.J. van Hemert, directeur 2 Prfiel van de rganisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersn Stichting Huis ter Leede Adres Eiland 1 Pstcde 4143 EN Plaats Leerdam Telefnnummer Identificatienummer Kamer van Kphandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het cncern Huis ter Leede is een prtestants interkerkelijke stichting, die gebruik maakt van het Raad van Tezicht-mdel waarbij de directeur benemd is als bestuurder. De rganisatrische structuur is weergegeven in het rgangram p de vlgende pagina. Onderdeeluitmakend van de rganisatie zijn tevens een cliëntenraad en een ndernemingsraad. De samenstelling en werkwijze van beide raden wrdt in hfdstuk 3 ng verder beschreven. Jaardcument HtL versie mei

5 Raad van Tezicht Identiteitscmmissie Bestuurder / directie Stafbureau Cliëntenraad Ondernemingsraad Administratie Facilitair manager Geestelijk verzrger Cördinatr verzrging- en verpleeghuiszrg Cördinatr thuiszrg Cördinatr huishuding Hfd vedingsdienst Hfd restauratieve dienst Hfd technische dienst Cördinatr SCW Team Mast Linnenkamer Team t Anker Team Reling Huishudelijke dienst Vedingsdienst Restauratieve dienst Technische dienst Receptie Team Meerpaal Tk Team verpleeghuis Team Driemaster Team thuiszrg Team WMO Vrijwilligers Team thuiszrg

6 Huis ter Leede beschikt sinds 1 januari 2007 ver telatingen vr zwel verzrgingshuis-, verpleeghuis- als thuiszrg. Sinds 2009 is het pakket uitgebreid met de functie uitleen hulpmiddelen. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De publieke kernactiviteiten van de stichting zijn intramuraal: - Het bieden van huisvesting, verzrging en begeleiding aan bewners met een verzrgings- f verpleeghuisindicatie. Extramuraal bieden wij zrg aan huis, bestaande uit huishudelijke- en persnlijke verzrging, verpleging, begeleiding en uitleen van hulpmiddelen. Huis ter Leede biedt de vlgende AWBZ-functies: Huishudelijke verzrging Persnlijke verzrging Ondersteunende begeleiding Verpleging Verblijf De rganisatie biedt zrg aan de vlgende delgrepen: Psychiatrische aandening Psychsciale prblemen Lichamelijke handicap (functiestrnis) Smatische aandening f beperking Psychgeriatrische aandening f beperking Privaat heeft de stichting zich in 2011 beziggehuden met het verstrekken van zwel warme als kelverse maaltijden aan inwners van Asperen, Beesd, Enspijk, Everdingen, Hei- en Beicp, Geldermalsen, Heukelum, Kedichem, Leerbrek, Leerdam (lcatie Bethelkerk, Lingehf en Westeind), Meteren, Nieuwland en Schnrewerd. Acquy, Deil en Rheny zijn tijdens het verslagjaar tegevegd als lcaties waar Open eettafels wrden gerganiseerd dr nze keukenbrigade. Via de Stichting Rndas & Beukelaar wrden bvendien wningen verhuurd aan 55- plussers Cliënten, capaciteit, prductie, persneel en pbrengsten Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten met zrg en verblijf per einde verslagjaar 96 Waarvan ZZP-cliënten met zrg en verblijf per einde verslagjaar 96 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 26 Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wm-zrg) 232 per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszrg per einde verslagjaar 91 Prductie Aantal Aantal dagen met zrg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zrg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Jaardcument HtL versie mei

7 Aantal uren extramurale prductie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wm-zrg) Persneel Aantal Aantal persneelsleden in lndienst per einde verslagjaar 456 Aantal FTE persneelsleden in lndienst per einde verslagjaar 204 Ksten ingehuurd persneel en zelfstandigen w.. verpleeghuisarts e.d Bedrijfspbrengsten Bedrag in eur's Ttaal bedrijfspbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget vr aanvaardbare ksten Waarvan verige bedrijfspbrengsten Werkgebieden Het werkgebied van Huis ter Leede is zeer divers; de diensten wrden inmiddels geleverd in de vlgende gemeenten: Buren, Culembrg, Geldermalsen, Giessenlanden, Grinchem, Leerdam, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Vianen, Zaltbmmel en Zederik. Samen te vatten als de Ostelijke Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Rivierenland. Huis ter Leede is werkzaam in de zrgkantrregi s Nijmegen en Waardenlanden. 2.4 Samenwerkingsrelaties De Stichting stelt zich ten del huisvesting en zrg en welzijn te bieden aan uderen met het behud van zveel mgelijk zelfstandigheid. Om haar delstelling te realiseren werkt Huis ter Leede nauw samen met diverse rganisaties. Hiernder wrden de belangrijkste samenwerkingsrelaties krt beschreven: Habin Habin verhuurt het wnzrgcmplex aan Huis ter Leede, en draagt zrg vr het nderhud van het gebuw. Vestia Vestia is een landelijk werkende crpratie, gespecialiseerd in wnen met meerwaarde vr seniren. Zij beheert het cmplex Lingehf in Leerdam. Huis ter Leede levert hier schnmaakwerkzaamheden en de huismeester. Beeuwkes Thuiszrg Met Beeuwkes Thuiszrg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt ver de levering van zrg aan cliënten, die een indicatie vr thuiszrg hebben en niet wnen in een van de wncmplexen waarin Huis ter Leede deze zrgvrm nder eigen telating levert. JC Zrgplan Sinds 2009 bestaat tussen JC Zrgplan en Huis ter Leede een vereenkmst inzake de uitleen van zrghulpmiddelen. Binnen 24 uur kan nu een hulpmiddel bij de cliënt aan huis wrden geleverd, en kleine hulpmiddelen kunnen 24 uur per dag 7 dagen in de week wrden afgehaald. Dr deze samenwerking is zeker dat de bendigde hulpmiddelen k daadwerkelijk vr handen zijn en geleverd kunnen wrden. Daarnaast heeft JC Zrgplan de deskundigheid in huis m het juiste nderhud te kunnen plegen, de spullen na te kijken, te reviseren en indien ndig te keuren. Rivas Zrggrep Jaardcument HtL versie mei

8 Vr de cliënten van de verpleegetages Reling, Meerpaal en Driemaster zijn afspraken gemaakt met de Rivas Zrggrep, m.b.t. de inzet van medische, peri- en paramedische diensten. Dit biedt mensen de gelegenheid in hun sciale mgeving te blijven wnen en daar de ndige zrg van de medewerkers van Huis ter Leede te ntvangen, zdat een verhuizing naar een verpleeghuis wrdt vrkmen f uitgesteld. De Wittenberg De reeds in 2009 gestarte vrbereidingen m in de tekmst met de Wittenberg (Haaften) samen te kunnen werken p het gebied van alarmering, inzet verpleegkundige, leveren van ngeplande zrg en uitleen zrghulpmiddelen zijn verder uitgewerkt en gecncretiseerd, bijv. klachtenfunctinaris. Tevens is aan de aanbesteding deelgenmen vr het vernemen van de maaltijden van De Wittenberg. Deze aanbesteding heeft geleid tt verkennende gesprekken ver een eventuele verregaande samenwerking in de tekmst. Zrggrep Alblasserwaard In het verslagjaar zijn wederm verkennende gesprekken geverd met de Zrggrep Alblasserwaard ver een eventuele verregaande samenwerking in de tekmst. Vr thuiszrg Present wrden de nachtelijke alarmeringen uitgeverd dr de medewerkers van Zrg aan Huis. Plan Leerbrek In het kader van het plan Leerbrek, dat in samenwerking met Habin en aannemersbedrijf P. van Leeuwen wrdt gerealiseerd, is in het verslagjaar een vrlichtingsbijeenkmst gehuden vr de lkale bevlking. De buw is inmiddels gestart en het cmplete plan zal wrden gerealiseerd in Uitgangspunt van dit initiatief is behud van het drpse en landelijke karakter, wnvrzieningen te realiseren waaraan een duidelijke behefte bestaat binnen de gemeenschap en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid m te vrkmen dat bewners meten vertrekken wegens het ntbreken van de bendigde vrzieningen in Leerbrek. Het gaat hierbij.a. m levenslpbestendige kpwningen, appartementen waarbij wnen en zrg gescheiden zijn en mantelzrgwningen, waarbij 24-uur per dag brede zrgverlening mgelijk is. Stichting Welzijn Huis ter Leede werkt samen met deze welzijnsinstelling(en) met als del het aanbieden van nder meer maaltijden (Tafeltje Dekje), diensten en activiteiten. Refrmatrisch Stichting Thuiszrg (RST) Sinds 2005 heeft Huis ter Leede een vereenkmst met de RST inzake het leveren van avnd- en nachtzrg t.b.v. deze Stichting. Stichting Kinderpvang Centraal Nederland Met deze stichting expliteren we vr gemene rekening het kinderdagverblijf de Matrsjes. Lac Berenscht Vr medewerkers en hun familie biedt Huis ter Leede de mgelijkheid tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van bedrijfsfitness-faciliteiten van Lac Berenscht in Leerdam. Jaardcument HtL versie mei

9 Partners in Care & Pharmacy Met de firma PC-P uit s-hertgenbsch, heeft Huis ter Leede een vereenkmst vr het geblisterd aanleveren van medicatie vr het merendeel van de cliënten. Na meerdere gesprekken is in het verslagjaar een nieuw meerjarencntract getekend, en wrdt regelmatig verleg geverd m nieuwe prjecten gezamenlijk te ntwikkelen. Landelijk wrdt deelgenmen aan een pilt m.b.t. medicatiebeleid. Patiënten/Cliëntenrganisaties. In 2011 is faciliterend pgetreden vr zwel de P.C.O.B. als vr de N.P.V. Overheid In 2011 zijn gesprekken geverd met diverse gemeenten inzake de uitvering van de WMO, en het maken van nieuwe afspraken vr de peride na 1 januari Intergemeentelijk wrdt geparticipeerd in het Pact van Bleskensgraaf waarin gemeenten, zrgaanbieders, welzijnsrganisaties en wningcrpraties samenwerken m te kmen tt een samenhang van aanbd in de regi. Met ndersteuning van de gemeente Zederik en de prvincie wrdt gewerkt aan de realisatie van een nieuw prject in Leerbrek. Tezichthuder In 2011 heeft de Inspectie vr de Gezndheidszrg geen bezek gebracht aan de rganisatie. Zrgverzekeraars In 2011 is regelmatig cntact geweest met Zrgkantr Waardenlanden inzake prductieafspraken. Vanwege de grei buiten de regi zijn vr het eerst zijn k met Zrgkantr Nijmegen prductieafspraken gemaakt. Jaardcument HtL versie mei

10 3 Bestuur, tezicht, bedrijfsvering en medezeggenschap 3.1 Nrmen vr ged bestuur Huis ter Leede hanteert de Zrgbrede Gvernance Cde. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam D.J. van Hemert Bestuursfunctie directeur 3.3 Tezichthuders Samenstelling Raad van Tezicht per : Naam Aandachtsgebied Benemd per Dhr. H. de Jng Vrzitter 1 jan 2010 Mw. J. van der Vlies Secretaris 1 jan 2004 Dhr. C.J. Gvers Vicevrzitter 1 jan 2005 Dhr. D.E. van Bdegraven Lid 1 jan 2011 Dhr. F. Kl Lid 1 jan 2006 Mw. J.B. Sanders Lid 1 jan 2011 Dhr. E. Vink Lid 1 jan 2009 Naam Dhr. H. de Jng, interim manager Mw. J. van der Vlies, maatschappelijk werker Dhr. C.J. Gvers, ud werkvrbereider aannemersbedrijf Dhr. D.E. van Bdegraven, Dhr. F. Kl, shiftleader kaasprductiebedrijf Mw. J.B. Sanders, eigenaar Prjectmanagement in nrerend ged Dhr. E. Vink, ud-directeur schildersbedrijf Leden wrden vr maximaal twee termijnen van vier jaar benemd. Tezicht wrdt gehuden aan de hand van prductie en explitatieverzichten, (ad hc-) rapprtages met betrekking tt strategische plannen en beleidsvrnemens. Het beleidsplan vrmt het uitgangspunt vr de vrming en realisatie van de plannen en activiteiten. Bijzndere aandacht gaat k in dit verslagjaar uit naar de verkenning van de mgelijkheden m tt een verregaande samenwerking te kmen met een andere zrginstelling. De wijze van beneming van de leden van de Raad is in artikel 10 van de statuten vastgelegd. Statutair is vastgelegd dat de Raad van Tezicht aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire vrschriften in cncept een prcedure pstelt vr de werving, selectie, vrdracht en beneming, en gaat niet tt vaststelling van de prcedure ver dan nadat Jaardcument HtL versie mei

11 de bestuurder, de ndernemingsraad en de cliëntenraad ver de vrgenmen beneming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. In het verslagjaar is een wervingsprcedure gestart m te vrzien in de vacature van J. van der Vlies per 1 januari Dit heeft geresulteerd in de beneming per 1 januari 2012 van de heer H.P. Speijer. In het verslagjaar is geen specifieke actie ndernmen in het kader van deskundigheidsbevrdering. Waar mgelijk en ndzakelijk wrdt individueel - gebruik gemaakt van het aanbd van de NVTZ. De Raad van Tezicht heeft in 2011 gedkeuring verleend aan de vlgende besluiten van het bestuur: Datum Onderwerp Besluit Ingangsdatum Beneming leden RvT Dick van Bdegraven en Janine Februari 2011 Sanders Salaris bestuurder Vastgesteld cnfrm vrstel 15- April Geldlening Rabbank Aanvraag uitbreiding tt April Financiële cie RvT Instelling tbv bestuurder en April 2011 cntrller Jaarrekening 2010 Vastgesteld Mei 2011 gecnslideerd Jaardcument 2010 Vastgesteld Mei Begrting 2011 Vastgesteld Mei Financiële cmmissie Aangesteld: dhr. v Bdegraven en Mei 2011 dhr. Vink Financiële cmmissie Afstemming/stappenplan FinCie Juni 2011 en agenda RvT gedgekeurd Cmmissie Habin Ingesteld September Beneming lid RvT Huib Speijer December 2011 De Raad van Tezicht heeft zich beziggehuden met haar statutaire taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden, welke zijn: a) Tezichthudende verantwrdelijkheid; b) Adviserende bevegdheid; c) Verantwrdelijkheid als werkgever van het Bestuur; d) Gedkeuringsbevegdheden van de Raad; e) Verantwrdelijkheid inzake de eigen werkzaamheden van de Raad; f) Verantwrdingsplicht van de Raad. Teneinde: a) Tezicht p het Bestuur uit te efenen; b) Het Bestuur met advies terzijde te staan; c) Het werkgeverschap van het Bestuur te vervullen; d) Zrg te dragen vr de regelgeving van de Raad zelf en te te zien p de regelgeving vr het Bestuur. De Raad f een delegatie van de Raad heeft tweemaal frmeel een bijeenkmst met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Identiteitscmmissie bijgewnd; daarnaast Jaardcument HtL versie mei

12 vindt, incidenteel en z ndig, infrmeel cntact plaats. Eenmaal heeft een infrmeel verleg plaatsgevnden met het Middenkader. De Raad hanteert de vlgende taakverdeling: Identiteitszaken; Juridische zaken/ Samenwerking; Buwkundige zaken/ Huisvesting; Ecnmische zaken/ Financiën; Persnele zaken; Zrg; Externe zaken/ Samenwerking. De leden van de Raad hebben een f meerdere taken in prtefeuille. Dr het jaar heen vindt frmeel en infrmeel verleg plaats waarbij de verschillende aandachtsgebieden centraal staan. In de vergaderingen vindt terugkppeling plaats. De Raad hudt zich in het bijznder k bezig met het inventariseren, analyseren en interpreteren van strategische, peratinele, regeltechnische en financiele risic s, het zgenaamde risicmanagement. Hierin wrdt in cmmissies veel aandacht besteed In artikel 11.1 van de statuten is vastgelegd aan welke vrwaarden de leden van de Raad meten vlden teneinde belangen verstrengeling te vrkmen en hun nafhankelijkheid te waarbrgen. De hnrering van de Raad is in het reglement vastgelegd. De Raad van Bestuur wrdt gevrmd dr de directeur met een dienstverband van 100%. Taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden zijn, naast de statuten, vastgelegd in een directiereglement. Jaarlijks vindt een evaluatie c.q. berdeling plaats met twee leden van de Raad van Tezicht, waarnder de vrzitter. De vrzitter fungeert als aanspreekpunt vr de directeur inzake werkgeverschap. De Raad evalueert eenmaal per jaar, dr middel van een gesprek met elkaar, het eigen functineren, dat van zijn functinarissen en zijn relatie tt het Bestuur. Cnfrm de statuten gebeurt dit in afwezigheid van de Bestuurder. Statutair vinden vijf maal per jaar vergaderingen plaats met zwel een planning- als cntrledel, alsmede een theretische inhud. Eén van deze vergaderingen bestaat deels uit de evaluatie van de Raad van Tezicht, in afwezigheid van de Bestuurder. Een afvaardiging van de Raad van Tezicht bespreekt elk jaar met de externe accuntant, nderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accuntantsverslag en de jaarrekening betreffende het vrgaande jaar. De raad heeft zijn infrmatie ingewnnen bij de bestuurder, de cntrller, de accuntant en middels een jaarlijks gesprek met het middenkader van de instelling. Daarnaast nderhudt de Raad een regelmatig cntact met de Identiteitscmmissie, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. 3.4 Bedrijfsvering Afspraken ver de werkverdeling en werkwijze van de Raad van Tezicht, in het bijznder ver de functie en psitie van de vrzitter, de mgang met het Bestuur en de Jaardcument HtL versie mei

13 infrmatievrziening zijn vastgelegd in een reglement, dat is pgesteld vlgens de Zrgbrede Gvernance Cde. Dit reglement is penbaar Directiereglement Afspraken ver de taken van de Directie, de mgang met de Raad van Tezicht, het Managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn vastgelegd in een reglement Reglement Management Team De Raad van Tezicht heeft bevrderd dat het Bestuur een Management Team Reglement pstelde en heeft hieraan zijn gedkeuring gehecht Beheer Huis ter Leede structureert en ndersteunt de interne bedrijfsvering en beheersing met verschillende instrumenten: - Planning & Cntrl-cyclus - Administratieve rganisatie en interne cntrle (AO/IC) - HKZ-kwaliteitssysteem Tetsing vindt plaats aan de hand van de vastgestelde nrmen in de Regeling AO/IC AWBZ-zrgaanbieders van de NZa. Deze wrdt jaarlijks dr de accuntant gecntrleerd. Een afvaardiging van de Raad van Tezicht bespreekt elk jaar met de externe accuntant, nderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accuntantsverslag en de jaarrekening betreffende het vrgaande jaar Ontwikkelingen en risic s In het verslagjaar heeft Huis ter Leede te maken (gehad) met diverse ntwikkelingen en risic s: - veranderende bekstiging in de AWBZ; sinds 2010 is het budget van zrginstellingen afhankelijk van de zrgzwaarte van hun cliënten. Het belang van een juiste indicatie, en een ged p de ZZP afgestemd zrgarrangement is hiermee ng belangrijker gewrden. - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); sinds 1 januari 2007 is huishudelijke hulp in de Thuiszrg vergeheveld van de AWBZ naar de gemeente (WMO). Huis ter Leede heeft in het verslagjaar deze zrg gecntinueerd in de gemeenten waarmee een meerjaren-vereenkmst is afgeslten. De geleverde prductie p dit gebied is pnieuw flink tegenmen, wat niet alleen te zien is in de grei van het aantal cliënten maar k het aantal medewerkers. De cntacten met de gemeenten zijn cruciaal gebleken bij het maken van gede afspraken ver en weer; hierdr heeft Huis ter Leede zich in krte tijd tt een van de grtste leveranciers van huishudelijke zrg in bepaalde gemeenten, met name in het Rivierenland, ntwikkeld. - Huis ter Leede verleent allerlei diensten aan de aangrenzende 139 wningen van de grepsmaatschappij Rndas en Beukelaar. De wningen zijn eigendm van de wningcrpratie Habin, Huis ter Leede verhuurt deze wningen dr aan de bewners en verhgt de kale huurprijs met serviceksten, zwel wn- als zrgserviceksten. Naar aanleiding van een Jaardcument HtL versie mei

14 bezwaarschrift van een bewner heeft de huurcmmissie ver 2005 een uitspraak gedaan ver de wnserviceksten en de kantnrechter ver een aantal zrgserviceksten. Verder is dr de cntrlerend accuntant een nderzek gedaan naar de hgte van de zrgserviceksten, zals ksten activiteiten, receptiediensten en alarmering en zijn er recentelijk ng dr de huurcmmissie uitspraken gedaan ver de wnserviceksten 1 juli 2006 tt 1 juli. Naar aanleiding van bezwaren van de betreffende bewner tegen de uitspraken lpt er ng een hger berep bij de rechter en een prcedure bij de kantnrechter ver.a. de schnmaakksten. In 2010 heeft er verder ng een mediatintraject gelpen nder leiding van de wnbnd. Medi 2011 is beslten dat in klein cmité verder gesprken werd ver de definitieve afspraken rndm de servicekstenafrekeningen. Een afgevaardigde namens de huurdersvereniging, de vrzitter van de Raad van Tezicht, de cntrller en de beleidsmedewerker, hebben meermaals verleg gehad ver de te nemen stappen en het afrnden van het traject. Zwel bestuurder als Raad van Tezicht heeft, getuige het mediatintraject en afgernde nderzeken grte inspanningen gepleegd m met de huurdersvereniging tt een plssing te kmen; hetgeen met hge ksten van jurist, accuntant, wnbnd en eigen persneel gepaard is gegaan. Bestuur en Raad van Tezicht gaan er vanuit dat nu p krte termijn de kwestie met gede afspraken vr de tekmst finaal kan wrden afgernd. Het streven is dat uiterlijk vrjaar 2012 een definitieve afrekening zal wrden pgemaakt. - De invering van de NHC (Nrmatieve Huisvesting Cmpnent) heeft vr Huis ter Leede in de tekmst zeer grte negatieve financiële gevlgen. In het verslagjaar is derhalve veel werk verricht m samen met Habin en de NZa te zeken naar een mgelijke plssing hiervr. - De vergang van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de WMO per 1 januari 2013 maakt het van belang dat de cntacten met de gemeenten ver de (n)mgelijkheden van de te leveren prducten dr Huis ter Leede verder wrden geïntensiveerd. Om nze visie hierver te verwrden, is het beleidsstuk Welke begeleiding biedt u vanaf 2013? geschreven. 3.5 Cliëntenraad Samenstelling (per ) Naam Mevr. E. Jansen Pesch Mevr. N. de Rijk Slagbm Dhr. Mr. E.A. le Dux Mw. M. Gerits Hlweg Dhr. F. Gdfrid Mw. G. Hs de Graaf Mw. A. Sleeuwenhek de Jng Rl Vrzitter Secretaris Lid Lid (extramuraal) Lid Lid Lid Mevruw J. van der Vlies heeft p vrdracht van de cliëntenraad zitting in de Raad van Tezicht; zij bezekt de vergaderingen van de cliëntenraad tweemaal per jaar. Zij verliet de Raad van Tezicht per 31 december Dhr. H.P. Speijer zal haar vervangen vanaf die datum. In de cliëntenraad werden twee nieuwe leden verwelkmd: dhr. Mr. E.A. le Dux en mw. A. Sleeuwenhek de Jng Jaardcument HtL versie mei

15 De werkwijze van de cliëntenraad is vastgelegd in het huishudelijk reglement vr de Cliëntenraad. De cliëntenraad wrdt financieel ndersteund dr Huis ter Leede. Secretariële ndersteuning wrdt verleend dr mevruw Lidia den Braven, als prjectmedewerker in dienst van Huis ter Leede. De leden van de raad vlgen regelmatig cursussen en hebben regelmatig cntact met andere cliëntenraden. De cliëntenraad is aangeslten bij de L.O.C. / L.P.R. (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) en heeft zelf geen cmmissie van vertruwenslieden. Vanuit de W.M.C.Z. heeft de cliëntenraad een wettelijke status. De cliëntenraad heeft adviesrecht (ngevraagd / gevraagd en verzwaard advies) p het gebied van zrg, veding, wnen, dienstverlening aan cliënten, ntspanning en alle dingen die in de W.M.C.Z. benemd zijn en die vr bewners van dagelijks belang zijn. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewners in het verzrgings- en verpleeghuis en alle cliënten die extramuraal zrg ntvangen van de rganisatie. THEMA S In het verslagjaar 2011 zijn de vlgende nderwerpen aan de rde geweest: 1. wasregeling 2. vrijwillige bijdrage PG-bewners 3. aanschaf vaatwasmachines verpleegetages 4. zrgpas aanleunwningen 5. begrting 6. cliënttevredenheidsnderzek 7. MIC-cijfers 8. huiskamerverleg 9. cllecterster herdenkingsbijeenkmst 11. ntitie weegbeleid 12. verleg kleinschalig wnen 13. jaarrekening 14. jaarvergadering bewners 15. zrginkp 16. deelname vakantie PG-bewners 17. dcument Visie m.b.t. euthanasie en hulp bij zelfdding 18. prestatiecijfers V&VT 19. enquête UVIT 20. pvlging nieuw lid Raad van Tezicht. Binnen Huis ter Leede is mevruw S. Blm - Huysmans werkzaam als klachtenfunctinaris / vertruwenspersn. Huis ter Leede is aangeslten bij de reginale klachtencmmissie Drechtsteden. 3.6 Ondernemingsraad In Huis ter Leede is een Ondernemingsraad aangesteld, waarbij de taakverdeling en werkwijze is vastgelegd in een reglement. Samenstelling: Naam Karlyne Heikp - ten Caat Rl Vrzitter Jaardcument HtL versie mei

16 Simne Blm - Huysmans Riekie van Hemert Hendriks Jp Fppen Annemieke v.d. Hee t Lam Trudy Hl Salari Ada Kleyn Alting Jan Krs Mariska Veen de Bruijn Annette de Vries Versluis Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Annemieke v.d. Hee t Lam, Ada Kleyn Alting en Annette de Vries Versluis hebben gedurende het verslagjaar afscheid genmen als OR-lid, mdat zij hun lidmaatschap niet meer cmbineerbaar vnden met hun functie en/f thuissituatie. De ndernemingsraad (OR) heeft zich het afgelpen jaar bezig gehuden met verschillende zaken: Arb Eén lid is namens de OR vertegenwrdigd in de Arbcmmissie en brengt hiervan verslag uit. Kennisuitbreiding Dr het lezen en bestuderen van verschillende vakbladen en handbeken hebben de OR-leden hun kennis van het OR-werk verbreed. Sllicitatie intern Bij iedere interne sllicitatie is een OR-lid aanwezig. Raad van Tezicht Namens de Raad van Tezicht bezekt Kees Gvers met regelmaat de vergaderingen van de OR. Verkiezingen In het verslagjaar zijn de vrbereidingen getrffen vr nieuwe verkiezingen in mei. Tt de uiterste datum hebben zich niet meer kandidaten aangemeld dan vacatures. Derhalve zijn de kandidaten autmatisch benemd tt OR-lid. Vanwege de frse persneelsuitbreiding heeft de Ondernemingsraad de mgelijkheid uit te breiden tt 11 leden. Deze extra zetels dienen dr extramurale medewerkers vervuld te wrden m een juiste afspiegeling van het persneelsbestand te zijn. Prm-campagne Onder andere dr de frse tename van extramurale medewerkers is een prmcampagne gestart m de Ondernemingsraad meer bekendheid bij deze delgrep te geven; en z mgelijk nieuwe kandidaten te werven. Aanpassen OR-reglement Het OR-reglement is aangepast aan de nieuwe landelijke regelgeving. Wel en wee medewerkers Aan medewerkers die zwel blijde als verdrietige gebeurtenissen in de privésfeer hebben meegemaakt, wrdt dr de OR een kaart f blemetje gestuurd. Ethiek Jaardcument HtL versie mei

17 Dit thema staat p iedere OR vast geagendeerd, m zaken die spelen binnen de rganisatie aan de rde te brengen en vanuit een andere invalshek te bezien. Er is in het afgelpen jaar elf keer vergaderd; waarvan driemaal met de directie aan tafel m de gang van zaken dr te spreken. Er heeft tevens meermaals verleg plaatsgevnden met Kees Gvers, lid van de Raad van Tezicht (prtefeuille persneelszaken). 3.7 Identiteitscmmissie Samenstelling per Naam Rl Dhr. M.G. (Rien) Bgert Vrzitter Hersteld Hervrmde Gemeente Leerbrek Dhr. J. (Jp) van Reenen Penningmeester PKN (geref.) Leerdam Dhr. H. (Henk) Kramer Secretaris Nederlands Gerefrmeerde Kerk Leerdam Dhr. A.A. (Tn) van Meeuwen Lid PKN (Geref.) Asperen Mw. mr. J.P. (Paulina) van Dam-Maaijen Lid PKN (Herv) Hagestein Psitie van de leden Rien Bgert (Kiesgrep 3) is per aftredend: 1 e peride en herkiesbaar. Jp van Reenen (Kiesgrep 2) is per aftredend: 2 e peride en nietherkiesbaar. Opvlging per vanuit Kiesgrep 2. Henk Kramer (Kiesgrep 4) is per aftredend: 2 e peride en nietherkiesbaar. Opvlging per vanuit Kiesgrep 4. Tn van Meeuwen (Kiesgrep 1) is per aftredend: 1 e peride en herkiesbaar. Paulina van Dam (kiesgrep 5) is per aftredend: 1 e peride en herkiesbaar. Vergaderingen In het verslagjaar is vijfmaal vergaderd, waarbij twee vergaderingen werden bijgewnd dr de heer D.J. van Hemert (Bestuurder) en één dr de heer F. Kl namens de Raad van Tezicht. Bij alle vergaderingen was ds. J. Markus (Geestelijk verzrger) aanwezig. Ntuliste tijdens deze vergaderingen is mevruw L.Y. Kazen - Krtlever. Op 6 september heeft een afvaardiging van de cmmissie de vergadering van de Raad van Tezicht gedeeltelijk bijgewnd. Agendapunten a) Ouderen en depressiviteit; b) Herdenkingsbijeenkmsten; c) Identiteitscmmissie en relatie tt beleidswijziging; d) Terustingsavnd; e) Financiële zaken; f) Medisch-ethisch beleid. Jaardcument HtL versie mei

18 Onder het thema Zrg rndm het levenseinde zijn p 10, 12 en 24 ktber cursussen gegeven vr alle betrkkenen. Ok de leden van.a. de Identiteitscmmissie waren vertegenwrdigd. Activiteiten De Identiteitscmmissie c.q. Huis ter Leede ntvangt regelmatig uitndigingen vanuit de participeren kerken vr bevestiging en intrede van een predikant. Hieraan wrdt, vr zver mgelijk, gehr aan gegeven. Eén f twee leden van de cmmissie bezeken de diensten en brengen verslag uit in de vergadering. Vlgens artikel 7.3 van het Reglement dient de Identiteitscmmissie erp te te zien dat er regelmatig geestelijke bijeenkmsten belegd wrden in Huis ter Leede. De leden van de Identiteitscmmissie zijn bij terbeurt aanwezig geweest bij: Biddag vr gewas en arbeid, Gede Vrijdag, Eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Dankdag vr gewas en arbeid, Eerste Kerstdag en Oudjaarsdag. In navlging van art. 7.4 van vrnemd Reglement zijn de weeksluitingen vlgens het daarte pgestelde prtcl in gede rde verzrgd. In navlging van art. 7.7 werd de viering van het Heilig Avndmaal p de vlgende data gehuden: 6 februari, 10 april, 26 juni, 2 ktber en 4 december. Jaardcument HtL versie mei

19 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Huis ter Leede wil zich als brede zrginstelling er vr inzetten, dat mensen die met lichamelijke beperkingen en/f beperkingen in de zelfredzaamheid te maken hebben, de dr hen gewenste levensstijl, z ged mgelijk kunnen vrtzetten, thuis f in een beschermde wnmgeving van Huis ter Leede; - wij zien iedere cliënt als een uniek persn; - wij sluiten aan bij diens individuele gewnten, wensen, beheften; - wij maken echt cntact en buwen een vertruwensvlle relatie p; - wij zetten ns in vr een gede samenwerking met de naasten. Onze gezamenlijke uitgangspunten zijn: - Wij zijn geïnteresseerd in he nze cliënten geleefd hebben, he ze hun leven van nu ervaren, wat hun wensen en beheften zijn en wat wij daarbij vr hen kunnen betekenen. - Wij luisteren en kijken actief, staan stil bij gevelens, verplaatsen ns, stemmen nze cmmunicatie af p het individu. - Wij zeken met iedere cliënt naar een eigen passende daginvulling die hij/zij zinvl en plezierig vindt. - Wij passen de zrg en ndersteuning aan, aan het individuele dagritme. - Wij zrgen vr gezellige wnruimten, waar cliënten zich thuis kunnen velen. - Wij zrgen vr een gezellige ambiance tijdens eten en kffiedrinken. - Wij streven ernaar dat cliënten zich vrij kunnen bewegen. Als cllega s, stimuleren wij elkaar m deze uitgangspunten dagelijks tt uitvering te brengen, z ndig spreken wij elkaar daar p een psitieve manier p aan. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar In het kader van de WMO vr huishudelijke verzrging is regelmatig reginaal verleg met diverse zrgleveranciers en gemeenten ver het te veren beleid. Vanaf 2011 is k de huishudelijke zrgverlening in Vianen na een nieuw aanbestedingstraject gecntinueerd. Om vr de steeds grter wrdende klantenkring en grep extramurale medewerkers ng beter bereikbaar te zijn is in het verslagjaar naast de steunpunten in Buren en Hedel k een steunpunt in Vianen pgericht. In 2011 heeft de visitatie dr LRQA in het kader van HKZ geleid tt een hernieuwd certificaat vr de kmende 3 jaar. Tijdens een feestelijke bijeenkmst begin 2011 is het certificaat Veilig Vedsel uitgereikt, waarmee aangetnd is dat de kwaliteit van vedsel en hygiëne p dit gebied dik in rde zijn. Cntinuering en behud van deze kwaliteitseisen staat hg p de agenda. In het verslagjaar zijn de intensieve cntacten met het Heerenlanden-cllege gecntinueerd. Het del hiervan is het versterken van de band tussen jngeren en uderen, en het kennismaken met elkaars leefwereld. Dr directie is in het najaar een kaderbrief pgesteld, waarna dr het Middenkader de jaardelen vr 2012 zijn ingediend en vastgesteld. Deze delen zijn pgesteld vlgens een Smiley-systeem, waarmee vr een ieder de stand van Jaardcument HtL versie mei

20 zaken p dat mment inzichtelijk is. Het staat sindsdien vast p de agenda van Middenkader en Raad van Tezicht. Eind 2011 zijn de cliënttevredenheidsnderzeken vlgens de CQ-index uitgeverd dr Van Lveren & Partners. Tevens is in het verslagjaar deelgenmen aan de MedewerkerMnitr. De uitkmsten wrden begin 2012 verwacht. Met de firma TTS is k gedurende dit verslagjaar zeer regelmatig verleg geweest ver de invulling van de zrgdssiers en bendigde gegevens uit Residentweb. Dit is niet altijd even sepel verlpen en heeft meer tijd gekst dan vraf verwacht. De uitleen in samenwerking met JC Zrgplan greit ng altijd; inmiddels wrdt k vr andere zrginstellingen de uitleen geregeld via nze rganisatie. Om de eigen keuken financieel aantrekkelijk te huden wrdt cntinu gezcht naar greimgelijkheden. Dit heeft k in dit verslagjaar geresulteerd in uitbreiding van het aantal peneettafelprjecten in de regi. In het verslagjaar is in Leerbrek de eerste fase van het prject van de wnberderij met diverse faciliteiten en mantelzrgwningen van start gegaan. De eerste steen is gelegd en de ttale realisatie staat gepland vr Het nderzeken van de mgelijkheden tt samenwerking met andere partners is gedurende het verslagjaar niet van de agenda af geweest. Verschillende partijen en pties hebben inmiddels de revue gepasseerd, maar een keus is ng niet gemaakt. Het nieuwe rsterprgramma SP-Expert is in 2011 gevuld en in gebruik genmen. Inmiddels bestaat vr medewerkers de mgelijkheid m digitaal in te lggen vanuit huis. Het vrig jaar pgestarte Mbiel medisch vetenteam in de regi blijkt een scht in de rs; de vrdelen van krte lijnen tussen de verschillende artsen, deskundigen, pedicure, pdlg, enz. wrden zeer gewaardeerd dr de klant. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Het leveren van kwaliteit is in nze huidige tijd niet meer vldende: je met je als rganisatie k tetsbaar pstellen. Als Huis ter Leede zijn wij van mening dat wij pas mgen spreken ver het leveren van gede kwaliteit van zrg als anderen dit ver ns zeggen. We willen nze kwaliteit graag inzichtelijk en cntrleerbaar, maar k tetsbaar maken. Wij achten het van grt belang dat nze cliënten nze kwaliteit waarderen. Wij zullen ns dan k richten p de beleefde kwaliteit in cmbinatie met de meer klassieke bjectieve kwaliteit (het gaat er niet alleen m f de sep ged is klaargemaakt,maar vral f deze sep lekker is). Om dit te bereiken zijn er vele wegen; Huis ter Leede heeft ervr gekzen haar kwaliteit te beschrijven met behulp van het mdel Harmnisatie Kwaliteitsberdeling in de Zrgsectr (HKZ). Huis ter Leede kiest vr de laatste nieuwe kwaliteitsnrmen inclusief de Nrm Verantwrde Zrg. Deze werkwijze is uitgebreid en vraagt veel tijd. Het zal echter leiden tt een uitgebreidere erkenning van de geleverde kwaliteit. De prestaties van zrgrganisaties wrden dr het gebruik van deze Nrm inzichtelijk vr iedere burger. De uitkmsten hiervan wrden in de (nabije) tekmst inzichtelijk via publicaties en het Internet. Jaardcument HtL versie mei

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie