Jaarverantwoording zorginstellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording zorginstellingen"

Transcriptie

1 Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012

2 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Prfiel van de rganisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het cncern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, prductie, persneel en pbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, tezicht, bedrijfsvering en medezeggenschap Nrmen vr ged bestuur Raad van Bestuur Tezichthuders Bedrijfsvering Directiereglement Reglement Management Team Beheer Ontwikkelingen en risic s Cliëntenraad Ondernemingsraad Identiteitscmmissie Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Kwaliteit van gebuw Brandveiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zrg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Persneelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid...26

3 Jaardcument 2011 Maatschappelijk verslag Jaardcument HtL versie mei

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit dcument det verslag van de activiteiten van de Stichting Huis ter Leede te Leerdam, die hebben plaatsgevnden in Het verslag heeft betrekking p de gehele stichting; er heeft geen segmentatie plaatsgevnden. De samenstellers hebben getracht u een vlledig beeld te schetsen van het reilen en zeilen van de rganisatie. Een jaar waarin met name de WMO Huishudelijke zrg tak pnieuw flink uitgebreid is, zwel in cliëntenaantal als in frmatie. Bvendien is de uitleen van hulpmiddelen in samenwerking met JC-zrgplan via Zrg aan Huis verder gestalte gegeven, en inmiddels uitgegreid tt een belangrijke tak van de rganisatie. Het verslagjaar stnd tevens in het teken van vrbereiding p de vergang van de functie begeleiding van AWBZ naar WMO per Ok de mgelijke invulling van de tekmstige rganisatie heeft een belangrijk nderdeel gevrmd van het afgelpen verslagjaar. Namens de samenstellers wens ik u veel leesplezier te. D.J. van Hemert, directeur 2 Prfiel van de rganisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersn Stichting Huis ter Leede Adres Eiland 1 Pstcde 4143 EN Plaats Leerdam Telefnnummer Identificatienummer Kamer van Kphandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het cncern Huis ter Leede is een prtestants interkerkelijke stichting, die gebruik maakt van het Raad van Tezicht-mdel waarbij de directeur benemd is als bestuurder. De rganisatrische structuur is weergegeven in het rgangram p de vlgende pagina. Onderdeeluitmakend van de rganisatie zijn tevens een cliëntenraad en een ndernemingsraad. De samenstelling en werkwijze van beide raden wrdt in hfdstuk 3 ng verder beschreven. Jaardcument HtL versie mei

5 Raad van Tezicht Identiteitscmmissie Bestuurder / directie Stafbureau Cliëntenraad Ondernemingsraad Administratie Facilitair manager Geestelijk verzrger Cördinatr verzrging- en verpleeghuiszrg Cördinatr thuiszrg Cördinatr huishuding Hfd vedingsdienst Hfd restauratieve dienst Hfd technische dienst Cördinatr SCW Team Mast Linnenkamer Team t Anker Team Reling Huishudelijke dienst Vedingsdienst Restauratieve dienst Technische dienst Receptie Team Meerpaal Tk Team verpleeghuis Team Driemaster Team thuiszrg Team WMO Vrijwilligers Team thuiszrg

6 Huis ter Leede beschikt sinds 1 januari 2007 ver telatingen vr zwel verzrgingshuis-, verpleeghuis- als thuiszrg. Sinds 2009 is het pakket uitgebreid met de functie uitleen hulpmiddelen. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De publieke kernactiviteiten van de stichting zijn intramuraal: - Het bieden van huisvesting, verzrging en begeleiding aan bewners met een verzrgings- f verpleeghuisindicatie. Extramuraal bieden wij zrg aan huis, bestaande uit huishudelijke- en persnlijke verzrging, verpleging, begeleiding en uitleen van hulpmiddelen. Huis ter Leede biedt de vlgende AWBZ-functies: Huishudelijke verzrging Persnlijke verzrging Ondersteunende begeleiding Verpleging Verblijf De rganisatie biedt zrg aan de vlgende delgrepen: Psychiatrische aandening Psychsciale prblemen Lichamelijke handicap (functiestrnis) Smatische aandening f beperking Psychgeriatrische aandening f beperking Privaat heeft de stichting zich in 2011 beziggehuden met het verstrekken van zwel warme als kelverse maaltijden aan inwners van Asperen, Beesd, Enspijk, Everdingen, Hei- en Beicp, Geldermalsen, Heukelum, Kedichem, Leerbrek, Leerdam (lcatie Bethelkerk, Lingehf en Westeind), Meteren, Nieuwland en Schnrewerd. Acquy, Deil en Rheny zijn tijdens het verslagjaar tegevegd als lcaties waar Open eettafels wrden gerganiseerd dr nze keukenbrigade. Via de Stichting Rndas & Beukelaar wrden bvendien wningen verhuurd aan 55- plussers Cliënten, capaciteit, prductie, persneel en pbrengsten Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten met zrg en verblijf per einde verslagjaar 96 Waarvan ZZP-cliënten met zrg en verblijf per einde verslagjaar 96 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 26 Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wm-zrg) 232 per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszrg per einde verslagjaar 91 Prductie Aantal Aantal dagen met zrg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zrg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Jaardcument HtL versie mei

7 Aantal uren extramurale prductie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wm-zrg) Persneel Aantal Aantal persneelsleden in lndienst per einde verslagjaar 456 Aantal FTE persneelsleden in lndienst per einde verslagjaar 204 Ksten ingehuurd persneel en zelfstandigen w.. verpleeghuisarts e.d Bedrijfspbrengsten Bedrag in eur's Ttaal bedrijfspbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget vr aanvaardbare ksten Waarvan verige bedrijfspbrengsten Werkgebieden Het werkgebied van Huis ter Leede is zeer divers; de diensten wrden inmiddels geleverd in de vlgende gemeenten: Buren, Culembrg, Geldermalsen, Giessenlanden, Grinchem, Leerdam, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Vianen, Zaltbmmel en Zederik. Samen te vatten als de Ostelijke Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Rivierenland. Huis ter Leede is werkzaam in de zrgkantrregi s Nijmegen en Waardenlanden. 2.4 Samenwerkingsrelaties De Stichting stelt zich ten del huisvesting en zrg en welzijn te bieden aan uderen met het behud van zveel mgelijk zelfstandigheid. Om haar delstelling te realiseren werkt Huis ter Leede nauw samen met diverse rganisaties. Hiernder wrden de belangrijkste samenwerkingsrelaties krt beschreven: Habin Habin verhuurt het wnzrgcmplex aan Huis ter Leede, en draagt zrg vr het nderhud van het gebuw. Vestia Vestia is een landelijk werkende crpratie, gespecialiseerd in wnen met meerwaarde vr seniren. Zij beheert het cmplex Lingehf in Leerdam. Huis ter Leede levert hier schnmaakwerkzaamheden en de huismeester. Beeuwkes Thuiszrg Met Beeuwkes Thuiszrg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt ver de levering van zrg aan cliënten, die een indicatie vr thuiszrg hebben en niet wnen in een van de wncmplexen waarin Huis ter Leede deze zrgvrm nder eigen telating levert. JC Zrgplan Sinds 2009 bestaat tussen JC Zrgplan en Huis ter Leede een vereenkmst inzake de uitleen van zrghulpmiddelen. Binnen 24 uur kan nu een hulpmiddel bij de cliënt aan huis wrden geleverd, en kleine hulpmiddelen kunnen 24 uur per dag 7 dagen in de week wrden afgehaald. Dr deze samenwerking is zeker dat de bendigde hulpmiddelen k daadwerkelijk vr handen zijn en geleverd kunnen wrden. Daarnaast heeft JC Zrgplan de deskundigheid in huis m het juiste nderhud te kunnen plegen, de spullen na te kijken, te reviseren en indien ndig te keuren. Rivas Zrggrep Jaardcument HtL versie mei

8 Vr de cliënten van de verpleegetages Reling, Meerpaal en Driemaster zijn afspraken gemaakt met de Rivas Zrggrep, m.b.t. de inzet van medische, peri- en paramedische diensten. Dit biedt mensen de gelegenheid in hun sciale mgeving te blijven wnen en daar de ndige zrg van de medewerkers van Huis ter Leede te ntvangen, zdat een verhuizing naar een verpleeghuis wrdt vrkmen f uitgesteld. De Wittenberg De reeds in 2009 gestarte vrbereidingen m in de tekmst met de Wittenberg (Haaften) samen te kunnen werken p het gebied van alarmering, inzet verpleegkundige, leveren van ngeplande zrg en uitleen zrghulpmiddelen zijn verder uitgewerkt en gecncretiseerd, bijv. klachtenfunctinaris. Tevens is aan de aanbesteding deelgenmen vr het vernemen van de maaltijden van De Wittenberg. Deze aanbesteding heeft geleid tt verkennende gesprekken ver een eventuele verregaande samenwerking in de tekmst. Zrggrep Alblasserwaard In het verslagjaar zijn wederm verkennende gesprekken geverd met de Zrggrep Alblasserwaard ver een eventuele verregaande samenwerking in de tekmst. Vr thuiszrg Present wrden de nachtelijke alarmeringen uitgeverd dr de medewerkers van Zrg aan Huis. Plan Leerbrek In het kader van het plan Leerbrek, dat in samenwerking met Habin en aannemersbedrijf P. van Leeuwen wrdt gerealiseerd, is in het verslagjaar een vrlichtingsbijeenkmst gehuden vr de lkale bevlking. De buw is inmiddels gestart en het cmplete plan zal wrden gerealiseerd in Uitgangspunt van dit initiatief is behud van het drpse en landelijke karakter, wnvrzieningen te realiseren waaraan een duidelijke behefte bestaat binnen de gemeenschap en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid m te vrkmen dat bewners meten vertrekken wegens het ntbreken van de bendigde vrzieningen in Leerbrek. Het gaat hierbij.a. m levenslpbestendige kpwningen, appartementen waarbij wnen en zrg gescheiden zijn en mantelzrgwningen, waarbij 24-uur per dag brede zrgverlening mgelijk is. Stichting Welzijn Huis ter Leede werkt samen met deze welzijnsinstelling(en) met als del het aanbieden van nder meer maaltijden (Tafeltje Dekje), diensten en activiteiten. Refrmatrisch Stichting Thuiszrg (RST) Sinds 2005 heeft Huis ter Leede een vereenkmst met de RST inzake het leveren van avnd- en nachtzrg t.b.v. deze Stichting. Stichting Kinderpvang Centraal Nederland Met deze stichting expliteren we vr gemene rekening het kinderdagverblijf de Matrsjes. Lac Berenscht Vr medewerkers en hun familie biedt Huis ter Leede de mgelijkheid tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van bedrijfsfitness-faciliteiten van Lac Berenscht in Leerdam. Jaardcument HtL versie mei

9 Partners in Care & Pharmacy Met de firma PC-P uit s-hertgenbsch, heeft Huis ter Leede een vereenkmst vr het geblisterd aanleveren van medicatie vr het merendeel van de cliënten. Na meerdere gesprekken is in het verslagjaar een nieuw meerjarencntract getekend, en wrdt regelmatig verleg geverd m nieuwe prjecten gezamenlijk te ntwikkelen. Landelijk wrdt deelgenmen aan een pilt m.b.t. medicatiebeleid. Patiënten/Cliëntenrganisaties. In 2011 is faciliterend pgetreden vr zwel de P.C.O.B. als vr de N.P.V. Overheid In 2011 zijn gesprekken geverd met diverse gemeenten inzake de uitvering van de WMO, en het maken van nieuwe afspraken vr de peride na 1 januari Intergemeentelijk wrdt geparticipeerd in het Pact van Bleskensgraaf waarin gemeenten, zrgaanbieders, welzijnsrganisaties en wningcrpraties samenwerken m te kmen tt een samenhang van aanbd in de regi. Met ndersteuning van de gemeente Zederik en de prvincie wrdt gewerkt aan de realisatie van een nieuw prject in Leerbrek. Tezichthuder In 2011 heeft de Inspectie vr de Gezndheidszrg geen bezek gebracht aan de rganisatie. Zrgverzekeraars In 2011 is regelmatig cntact geweest met Zrgkantr Waardenlanden inzake prductieafspraken. Vanwege de grei buiten de regi zijn vr het eerst zijn k met Zrgkantr Nijmegen prductieafspraken gemaakt. Jaardcument HtL versie mei

10 3 Bestuur, tezicht, bedrijfsvering en medezeggenschap 3.1 Nrmen vr ged bestuur Huis ter Leede hanteert de Zrgbrede Gvernance Cde. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam D.J. van Hemert Bestuursfunctie directeur 3.3 Tezichthuders Samenstelling Raad van Tezicht per : Naam Aandachtsgebied Benemd per Dhr. H. de Jng Vrzitter 1 jan 2010 Mw. J. van der Vlies Secretaris 1 jan 2004 Dhr. C.J. Gvers Vicevrzitter 1 jan 2005 Dhr. D.E. van Bdegraven Lid 1 jan 2011 Dhr. F. Kl Lid 1 jan 2006 Mw. J.B. Sanders Lid 1 jan 2011 Dhr. E. Vink Lid 1 jan 2009 Naam Dhr. H. de Jng, interim manager Mw. J. van der Vlies, maatschappelijk werker Dhr. C.J. Gvers, ud werkvrbereider aannemersbedrijf Dhr. D.E. van Bdegraven, Dhr. F. Kl, shiftleader kaasprductiebedrijf Mw. J.B. Sanders, eigenaar Prjectmanagement in nrerend ged Dhr. E. Vink, ud-directeur schildersbedrijf Leden wrden vr maximaal twee termijnen van vier jaar benemd. Tezicht wrdt gehuden aan de hand van prductie en explitatieverzichten, (ad hc-) rapprtages met betrekking tt strategische plannen en beleidsvrnemens. Het beleidsplan vrmt het uitgangspunt vr de vrming en realisatie van de plannen en activiteiten. Bijzndere aandacht gaat k in dit verslagjaar uit naar de verkenning van de mgelijkheden m tt een verregaande samenwerking te kmen met een andere zrginstelling. De wijze van beneming van de leden van de Raad is in artikel 10 van de statuten vastgelegd. Statutair is vastgelegd dat de Raad van Tezicht aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire vrschriften in cncept een prcedure pstelt vr de werving, selectie, vrdracht en beneming, en gaat niet tt vaststelling van de prcedure ver dan nadat Jaardcument HtL versie mei

11 de bestuurder, de ndernemingsraad en de cliëntenraad ver de vrgenmen beneming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. In het verslagjaar is een wervingsprcedure gestart m te vrzien in de vacature van J. van der Vlies per 1 januari Dit heeft geresulteerd in de beneming per 1 januari 2012 van de heer H.P. Speijer. In het verslagjaar is geen specifieke actie ndernmen in het kader van deskundigheidsbevrdering. Waar mgelijk en ndzakelijk wrdt individueel - gebruik gemaakt van het aanbd van de NVTZ. De Raad van Tezicht heeft in 2011 gedkeuring verleend aan de vlgende besluiten van het bestuur: Datum Onderwerp Besluit Ingangsdatum Beneming leden RvT Dick van Bdegraven en Janine Februari 2011 Sanders Salaris bestuurder Vastgesteld cnfrm vrstel 15- April Geldlening Rabbank Aanvraag uitbreiding tt April Financiële cie RvT Instelling tbv bestuurder en April 2011 cntrller Jaarrekening 2010 Vastgesteld Mei 2011 gecnslideerd Jaardcument 2010 Vastgesteld Mei Begrting 2011 Vastgesteld Mei Financiële cmmissie Aangesteld: dhr. v Bdegraven en Mei 2011 dhr. Vink Financiële cmmissie Afstemming/stappenplan FinCie Juni 2011 en agenda RvT gedgekeurd Cmmissie Habin Ingesteld September Beneming lid RvT Huib Speijer December 2011 De Raad van Tezicht heeft zich beziggehuden met haar statutaire taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden, welke zijn: a) Tezichthudende verantwrdelijkheid; b) Adviserende bevegdheid; c) Verantwrdelijkheid als werkgever van het Bestuur; d) Gedkeuringsbevegdheden van de Raad; e) Verantwrdelijkheid inzake de eigen werkzaamheden van de Raad; f) Verantwrdingsplicht van de Raad. Teneinde: a) Tezicht p het Bestuur uit te efenen; b) Het Bestuur met advies terzijde te staan; c) Het werkgeverschap van het Bestuur te vervullen; d) Zrg te dragen vr de regelgeving van de Raad zelf en te te zien p de regelgeving vr het Bestuur. De Raad f een delegatie van de Raad heeft tweemaal frmeel een bijeenkmst met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Identiteitscmmissie bijgewnd; daarnaast Jaardcument HtL versie mei

12 vindt, incidenteel en z ndig, infrmeel cntact plaats. Eenmaal heeft een infrmeel verleg plaatsgevnden met het Middenkader. De Raad hanteert de vlgende taakverdeling: Identiteitszaken; Juridische zaken/ Samenwerking; Buwkundige zaken/ Huisvesting; Ecnmische zaken/ Financiën; Persnele zaken; Zrg; Externe zaken/ Samenwerking. De leden van de Raad hebben een f meerdere taken in prtefeuille. Dr het jaar heen vindt frmeel en infrmeel verleg plaats waarbij de verschillende aandachtsgebieden centraal staan. In de vergaderingen vindt terugkppeling plaats. De Raad hudt zich in het bijznder k bezig met het inventariseren, analyseren en interpreteren van strategische, peratinele, regeltechnische en financiele risic s, het zgenaamde risicmanagement. Hierin wrdt in cmmissies veel aandacht besteed In artikel 11.1 van de statuten is vastgelegd aan welke vrwaarden de leden van de Raad meten vlden teneinde belangen verstrengeling te vrkmen en hun nafhankelijkheid te waarbrgen. De hnrering van de Raad is in het reglement vastgelegd. De Raad van Bestuur wrdt gevrmd dr de directeur met een dienstverband van 100%. Taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden zijn, naast de statuten, vastgelegd in een directiereglement. Jaarlijks vindt een evaluatie c.q. berdeling plaats met twee leden van de Raad van Tezicht, waarnder de vrzitter. De vrzitter fungeert als aanspreekpunt vr de directeur inzake werkgeverschap. De Raad evalueert eenmaal per jaar, dr middel van een gesprek met elkaar, het eigen functineren, dat van zijn functinarissen en zijn relatie tt het Bestuur. Cnfrm de statuten gebeurt dit in afwezigheid van de Bestuurder. Statutair vinden vijf maal per jaar vergaderingen plaats met zwel een planning- als cntrledel, alsmede een theretische inhud. Eén van deze vergaderingen bestaat deels uit de evaluatie van de Raad van Tezicht, in afwezigheid van de Bestuurder. Een afvaardiging van de Raad van Tezicht bespreekt elk jaar met de externe accuntant, nderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accuntantsverslag en de jaarrekening betreffende het vrgaande jaar. De raad heeft zijn infrmatie ingewnnen bij de bestuurder, de cntrller, de accuntant en middels een jaarlijks gesprek met het middenkader van de instelling. Daarnaast nderhudt de Raad een regelmatig cntact met de Identiteitscmmissie, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. 3.4 Bedrijfsvering Afspraken ver de werkverdeling en werkwijze van de Raad van Tezicht, in het bijznder ver de functie en psitie van de vrzitter, de mgang met het Bestuur en de Jaardcument HtL versie mei

13 infrmatievrziening zijn vastgelegd in een reglement, dat is pgesteld vlgens de Zrgbrede Gvernance Cde. Dit reglement is penbaar Directiereglement Afspraken ver de taken van de Directie, de mgang met de Raad van Tezicht, het Managementteam, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn vastgelegd in een reglement Reglement Management Team De Raad van Tezicht heeft bevrderd dat het Bestuur een Management Team Reglement pstelde en heeft hieraan zijn gedkeuring gehecht Beheer Huis ter Leede structureert en ndersteunt de interne bedrijfsvering en beheersing met verschillende instrumenten: - Planning & Cntrl-cyclus - Administratieve rganisatie en interne cntrle (AO/IC) - HKZ-kwaliteitssysteem Tetsing vindt plaats aan de hand van de vastgestelde nrmen in de Regeling AO/IC AWBZ-zrgaanbieders van de NZa. Deze wrdt jaarlijks dr de accuntant gecntrleerd. Een afvaardiging van de Raad van Tezicht bespreekt elk jaar met de externe accuntant, nderling en in aanwezigheid van de bestuurder, het accuntantsverslag en de jaarrekening betreffende het vrgaande jaar Ontwikkelingen en risic s In het verslagjaar heeft Huis ter Leede te maken (gehad) met diverse ntwikkelingen en risic s: - veranderende bekstiging in de AWBZ; sinds 2010 is het budget van zrginstellingen afhankelijk van de zrgzwaarte van hun cliënten. Het belang van een juiste indicatie, en een ged p de ZZP afgestemd zrgarrangement is hiermee ng belangrijker gewrden. - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); sinds 1 januari 2007 is huishudelijke hulp in de Thuiszrg vergeheveld van de AWBZ naar de gemeente (WMO). Huis ter Leede heeft in het verslagjaar deze zrg gecntinueerd in de gemeenten waarmee een meerjaren-vereenkmst is afgeslten. De geleverde prductie p dit gebied is pnieuw flink tegenmen, wat niet alleen te zien is in de grei van het aantal cliënten maar k het aantal medewerkers. De cntacten met de gemeenten zijn cruciaal gebleken bij het maken van gede afspraken ver en weer; hierdr heeft Huis ter Leede zich in krte tijd tt een van de grtste leveranciers van huishudelijke zrg in bepaalde gemeenten, met name in het Rivierenland, ntwikkeld. - Huis ter Leede verleent allerlei diensten aan de aangrenzende 139 wningen van de grepsmaatschappij Rndas en Beukelaar. De wningen zijn eigendm van de wningcrpratie Habin, Huis ter Leede verhuurt deze wningen dr aan de bewners en verhgt de kale huurprijs met serviceksten, zwel wn- als zrgserviceksten. Naar aanleiding van een Jaardcument HtL versie mei

14 bezwaarschrift van een bewner heeft de huurcmmissie ver 2005 een uitspraak gedaan ver de wnserviceksten en de kantnrechter ver een aantal zrgserviceksten. Verder is dr de cntrlerend accuntant een nderzek gedaan naar de hgte van de zrgserviceksten, zals ksten activiteiten, receptiediensten en alarmering en zijn er recentelijk ng dr de huurcmmissie uitspraken gedaan ver de wnserviceksten 1 juli 2006 tt 1 juli. Naar aanleiding van bezwaren van de betreffende bewner tegen de uitspraken lpt er ng een hger berep bij de rechter en een prcedure bij de kantnrechter ver.a. de schnmaakksten. In 2010 heeft er verder ng een mediatintraject gelpen nder leiding van de wnbnd. Medi 2011 is beslten dat in klein cmité verder gesprken werd ver de definitieve afspraken rndm de servicekstenafrekeningen. Een afgevaardigde namens de huurdersvereniging, de vrzitter van de Raad van Tezicht, de cntrller en de beleidsmedewerker, hebben meermaals verleg gehad ver de te nemen stappen en het afrnden van het traject. Zwel bestuurder als Raad van Tezicht heeft, getuige het mediatintraject en afgernde nderzeken grte inspanningen gepleegd m met de huurdersvereniging tt een plssing te kmen; hetgeen met hge ksten van jurist, accuntant, wnbnd en eigen persneel gepaard is gegaan. Bestuur en Raad van Tezicht gaan er vanuit dat nu p krte termijn de kwestie met gede afspraken vr de tekmst finaal kan wrden afgernd. Het streven is dat uiterlijk vrjaar 2012 een definitieve afrekening zal wrden pgemaakt. - De invering van de NHC (Nrmatieve Huisvesting Cmpnent) heeft vr Huis ter Leede in de tekmst zeer grte negatieve financiële gevlgen. In het verslagjaar is derhalve veel werk verricht m samen met Habin en de NZa te zeken naar een mgelijke plssing hiervr. - De vergang van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de WMO per 1 januari 2013 maakt het van belang dat de cntacten met de gemeenten ver de (n)mgelijkheden van de te leveren prducten dr Huis ter Leede verder wrden geïntensiveerd. Om nze visie hierver te verwrden, is het beleidsstuk Welke begeleiding biedt u vanaf 2013? geschreven. 3.5 Cliëntenraad Samenstelling (per ) Naam Mevr. E. Jansen Pesch Mevr. N. de Rijk Slagbm Dhr. Mr. E.A. le Dux Mw. M. Gerits Hlweg Dhr. F. Gdfrid Mw. G. Hs de Graaf Mw. A. Sleeuwenhek de Jng Rl Vrzitter Secretaris Lid Lid (extramuraal) Lid Lid Lid Mevruw J. van der Vlies heeft p vrdracht van de cliëntenraad zitting in de Raad van Tezicht; zij bezekt de vergaderingen van de cliëntenraad tweemaal per jaar. Zij verliet de Raad van Tezicht per 31 december Dhr. H.P. Speijer zal haar vervangen vanaf die datum. In de cliëntenraad werden twee nieuwe leden verwelkmd: dhr. Mr. E.A. le Dux en mw. A. Sleeuwenhek de Jng Jaardcument HtL versie mei

15 De werkwijze van de cliëntenraad is vastgelegd in het huishudelijk reglement vr de Cliëntenraad. De cliëntenraad wrdt financieel ndersteund dr Huis ter Leede. Secretariële ndersteuning wrdt verleend dr mevruw Lidia den Braven, als prjectmedewerker in dienst van Huis ter Leede. De leden van de raad vlgen regelmatig cursussen en hebben regelmatig cntact met andere cliëntenraden. De cliëntenraad is aangeslten bij de L.O.C. / L.P.R. (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) en heeft zelf geen cmmissie van vertruwenslieden. Vanuit de W.M.C.Z. heeft de cliëntenraad een wettelijke status. De cliëntenraad heeft adviesrecht (ngevraagd / gevraagd en verzwaard advies) p het gebied van zrg, veding, wnen, dienstverlening aan cliënten, ntspanning en alle dingen die in de W.M.C.Z. benemd zijn en die vr bewners van dagelijks belang zijn. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewners in het verzrgings- en verpleeghuis en alle cliënten die extramuraal zrg ntvangen van de rganisatie. THEMA S In het verslagjaar 2011 zijn de vlgende nderwerpen aan de rde geweest: 1. wasregeling 2. vrijwillige bijdrage PG-bewners 3. aanschaf vaatwasmachines verpleegetages 4. zrgpas aanleunwningen 5. begrting 6. cliënttevredenheidsnderzek 7. MIC-cijfers 8. huiskamerverleg 9. cllecterster herdenkingsbijeenkmst 11. ntitie weegbeleid 12. verleg kleinschalig wnen 13. jaarrekening 14. jaarvergadering bewners 15. zrginkp 16. deelname vakantie PG-bewners 17. dcument Visie m.b.t. euthanasie en hulp bij zelfdding 18. prestatiecijfers V&VT 19. enquête UVIT 20. pvlging nieuw lid Raad van Tezicht. Binnen Huis ter Leede is mevruw S. Blm - Huysmans werkzaam als klachtenfunctinaris / vertruwenspersn. Huis ter Leede is aangeslten bij de reginale klachtencmmissie Drechtsteden. 3.6 Ondernemingsraad In Huis ter Leede is een Ondernemingsraad aangesteld, waarbij de taakverdeling en werkwijze is vastgelegd in een reglement. Samenstelling: Naam Karlyne Heikp - ten Caat Rl Vrzitter Jaardcument HtL versie mei

16 Simne Blm - Huysmans Riekie van Hemert Hendriks Jp Fppen Annemieke v.d. Hee t Lam Trudy Hl Salari Ada Kleyn Alting Jan Krs Mariska Veen de Bruijn Annette de Vries Versluis Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Annemieke v.d. Hee t Lam, Ada Kleyn Alting en Annette de Vries Versluis hebben gedurende het verslagjaar afscheid genmen als OR-lid, mdat zij hun lidmaatschap niet meer cmbineerbaar vnden met hun functie en/f thuissituatie. De ndernemingsraad (OR) heeft zich het afgelpen jaar bezig gehuden met verschillende zaken: Arb Eén lid is namens de OR vertegenwrdigd in de Arbcmmissie en brengt hiervan verslag uit. Kennisuitbreiding Dr het lezen en bestuderen van verschillende vakbladen en handbeken hebben de OR-leden hun kennis van het OR-werk verbreed. Sllicitatie intern Bij iedere interne sllicitatie is een OR-lid aanwezig. Raad van Tezicht Namens de Raad van Tezicht bezekt Kees Gvers met regelmaat de vergaderingen van de OR. Verkiezingen In het verslagjaar zijn de vrbereidingen getrffen vr nieuwe verkiezingen in mei. Tt de uiterste datum hebben zich niet meer kandidaten aangemeld dan vacatures. Derhalve zijn de kandidaten autmatisch benemd tt OR-lid. Vanwege de frse persneelsuitbreiding heeft de Ondernemingsraad de mgelijkheid uit te breiden tt 11 leden. Deze extra zetels dienen dr extramurale medewerkers vervuld te wrden m een juiste afspiegeling van het persneelsbestand te zijn. Prm-campagne Onder andere dr de frse tename van extramurale medewerkers is een prmcampagne gestart m de Ondernemingsraad meer bekendheid bij deze delgrep te geven; en z mgelijk nieuwe kandidaten te werven. Aanpassen OR-reglement Het OR-reglement is aangepast aan de nieuwe landelijke regelgeving. Wel en wee medewerkers Aan medewerkers die zwel blijde als verdrietige gebeurtenissen in de privésfeer hebben meegemaakt, wrdt dr de OR een kaart f blemetje gestuurd. Ethiek Jaardcument HtL versie mei

17 Dit thema staat p iedere OR vast geagendeerd, m zaken die spelen binnen de rganisatie aan de rde te brengen en vanuit een andere invalshek te bezien. Er is in het afgelpen jaar elf keer vergaderd; waarvan driemaal met de directie aan tafel m de gang van zaken dr te spreken. Er heeft tevens meermaals verleg plaatsgevnden met Kees Gvers, lid van de Raad van Tezicht (prtefeuille persneelszaken). 3.7 Identiteitscmmissie Samenstelling per Naam Rl Dhr. M.G. (Rien) Bgert Vrzitter Hersteld Hervrmde Gemeente Leerbrek Dhr. J. (Jp) van Reenen Penningmeester PKN (geref.) Leerdam Dhr. H. (Henk) Kramer Secretaris Nederlands Gerefrmeerde Kerk Leerdam Dhr. A.A. (Tn) van Meeuwen Lid PKN (Geref.) Asperen Mw. mr. J.P. (Paulina) van Dam-Maaijen Lid PKN (Herv) Hagestein Psitie van de leden Rien Bgert (Kiesgrep 3) is per aftredend: 1 e peride en herkiesbaar. Jp van Reenen (Kiesgrep 2) is per aftredend: 2 e peride en nietherkiesbaar. Opvlging per vanuit Kiesgrep 2. Henk Kramer (Kiesgrep 4) is per aftredend: 2 e peride en nietherkiesbaar. Opvlging per vanuit Kiesgrep 4. Tn van Meeuwen (Kiesgrep 1) is per aftredend: 1 e peride en herkiesbaar. Paulina van Dam (kiesgrep 5) is per aftredend: 1 e peride en herkiesbaar. Vergaderingen In het verslagjaar is vijfmaal vergaderd, waarbij twee vergaderingen werden bijgewnd dr de heer D.J. van Hemert (Bestuurder) en één dr de heer F. Kl namens de Raad van Tezicht. Bij alle vergaderingen was ds. J. Markus (Geestelijk verzrger) aanwezig. Ntuliste tijdens deze vergaderingen is mevruw L.Y. Kazen - Krtlever. Op 6 september heeft een afvaardiging van de cmmissie de vergadering van de Raad van Tezicht gedeeltelijk bijgewnd. Agendapunten a) Ouderen en depressiviteit; b) Herdenkingsbijeenkmsten; c) Identiteitscmmissie en relatie tt beleidswijziging; d) Terustingsavnd; e) Financiële zaken; f) Medisch-ethisch beleid. Jaardcument HtL versie mei

18 Onder het thema Zrg rndm het levenseinde zijn p 10, 12 en 24 ktber cursussen gegeven vr alle betrkkenen. Ok de leden van.a. de Identiteitscmmissie waren vertegenwrdigd. Activiteiten De Identiteitscmmissie c.q. Huis ter Leede ntvangt regelmatig uitndigingen vanuit de participeren kerken vr bevestiging en intrede van een predikant. Hieraan wrdt, vr zver mgelijk, gehr aan gegeven. Eén f twee leden van de cmmissie bezeken de diensten en brengen verslag uit in de vergadering. Vlgens artikel 7.3 van het Reglement dient de Identiteitscmmissie erp te te zien dat er regelmatig geestelijke bijeenkmsten belegd wrden in Huis ter Leede. De leden van de Identiteitscmmissie zijn bij terbeurt aanwezig geweest bij: Biddag vr gewas en arbeid, Gede Vrijdag, Eerste Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Dankdag vr gewas en arbeid, Eerste Kerstdag en Oudjaarsdag. In navlging van art. 7.4 van vrnemd Reglement zijn de weeksluitingen vlgens het daarte pgestelde prtcl in gede rde verzrgd. In navlging van art. 7.7 werd de viering van het Heilig Avndmaal p de vlgende data gehuden: 6 februari, 10 april, 26 juni, 2 ktber en 4 december. Jaardcument HtL versie mei

19 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Huis ter Leede wil zich als brede zrginstelling er vr inzetten, dat mensen die met lichamelijke beperkingen en/f beperkingen in de zelfredzaamheid te maken hebben, de dr hen gewenste levensstijl, z ged mgelijk kunnen vrtzetten, thuis f in een beschermde wnmgeving van Huis ter Leede; - wij zien iedere cliënt als een uniek persn; - wij sluiten aan bij diens individuele gewnten, wensen, beheften; - wij maken echt cntact en buwen een vertruwensvlle relatie p; - wij zetten ns in vr een gede samenwerking met de naasten. Onze gezamenlijke uitgangspunten zijn: - Wij zijn geïnteresseerd in he nze cliënten geleefd hebben, he ze hun leven van nu ervaren, wat hun wensen en beheften zijn en wat wij daarbij vr hen kunnen betekenen. - Wij luisteren en kijken actief, staan stil bij gevelens, verplaatsen ns, stemmen nze cmmunicatie af p het individu. - Wij zeken met iedere cliënt naar een eigen passende daginvulling die hij/zij zinvl en plezierig vindt. - Wij passen de zrg en ndersteuning aan, aan het individuele dagritme. - Wij zrgen vr gezellige wnruimten, waar cliënten zich thuis kunnen velen. - Wij zrgen vr een gezellige ambiance tijdens eten en kffiedrinken. - Wij streven ernaar dat cliënten zich vrij kunnen bewegen. Als cllega s, stimuleren wij elkaar m deze uitgangspunten dagelijks tt uitvering te brengen, z ndig spreken wij elkaar daar p een psitieve manier p aan. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar In het kader van de WMO vr huishudelijke verzrging is regelmatig reginaal verleg met diverse zrgleveranciers en gemeenten ver het te veren beleid. Vanaf 2011 is k de huishudelijke zrgverlening in Vianen na een nieuw aanbestedingstraject gecntinueerd. Om vr de steeds grter wrdende klantenkring en grep extramurale medewerkers ng beter bereikbaar te zijn is in het verslagjaar naast de steunpunten in Buren en Hedel k een steunpunt in Vianen pgericht. In 2011 heeft de visitatie dr LRQA in het kader van HKZ geleid tt een hernieuwd certificaat vr de kmende 3 jaar. Tijdens een feestelijke bijeenkmst begin 2011 is het certificaat Veilig Vedsel uitgereikt, waarmee aangetnd is dat de kwaliteit van vedsel en hygiëne p dit gebied dik in rde zijn. Cntinuering en behud van deze kwaliteitseisen staat hg p de agenda. In het verslagjaar zijn de intensieve cntacten met het Heerenlanden-cllege gecntinueerd. Het del hiervan is het versterken van de band tussen jngeren en uderen, en het kennismaken met elkaars leefwereld. Dr directie is in het najaar een kaderbrief pgesteld, waarna dr het Middenkader de jaardelen vr 2012 zijn ingediend en vastgesteld. Deze delen zijn pgesteld vlgens een Smiley-systeem, waarmee vr een ieder de stand van Jaardcument HtL versie mei

20 zaken p dat mment inzichtelijk is. Het staat sindsdien vast p de agenda van Middenkader en Raad van Tezicht. Eind 2011 zijn de cliënttevredenheidsnderzeken vlgens de CQ-index uitgeverd dr Van Lveren & Partners. Tevens is in het verslagjaar deelgenmen aan de MedewerkerMnitr. De uitkmsten wrden begin 2012 verwacht. Met de firma TTS is k gedurende dit verslagjaar zeer regelmatig verleg geweest ver de invulling van de zrgdssiers en bendigde gegevens uit Residentweb. Dit is niet altijd even sepel verlpen en heeft meer tijd gekst dan vraf verwacht. De uitleen in samenwerking met JC Zrgplan greit ng altijd; inmiddels wrdt k vr andere zrginstellingen de uitleen geregeld via nze rganisatie. Om de eigen keuken financieel aantrekkelijk te huden wrdt cntinu gezcht naar greimgelijkheden. Dit heeft k in dit verslagjaar geresulteerd in uitbreiding van het aantal peneettafelprjecten in de regi. In het verslagjaar is in Leerbrek de eerste fase van het prject van de wnberderij met diverse faciliteiten en mantelzrgwningen van start gegaan. De eerste steen is gelegd en de ttale realisatie staat gepland vr Het nderzeken van de mgelijkheden tt samenwerking met andere partners is gedurende het verslagjaar niet van de agenda af geweest. Verschillende partijen en pties hebben inmiddels de revue gepasseerd, maar een keus is ng niet gemaakt. Het nieuwe rsterprgramma SP-Expert is in 2011 gevuld en in gebruik genmen. Inmiddels bestaat vr medewerkers de mgelijkheid m digitaal in te lggen vanuit huis. Het vrig jaar pgestarte Mbiel medisch vetenteam in de regi blijkt een scht in de rs; de vrdelen van krte lijnen tussen de verschillende artsen, deskundigen, pedicure, pdlg, enz. wrden zeer gewaardeerd dr de klant. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Het leveren van kwaliteit is in nze huidige tijd niet meer vldende: je met je als rganisatie k tetsbaar pstellen. Als Huis ter Leede zijn wij van mening dat wij pas mgen spreken ver het leveren van gede kwaliteit van zrg als anderen dit ver ns zeggen. We willen nze kwaliteit graag inzichtelijk en cntrleerbaar, maar k tetsbaar maken. Wij achten het van grt belang dat nze cliënten nze kwaliteit waarderen. Wij zullen ns dan k richten p de beleefde kwaliteit in cmbinatie met de meer klassieke bjectieve kwaliteit (het gaat er niet alleen m f de sep ged is klaargemaakt,maar vral f deze sep lekker is). Om dit te bereiken zijn er vele wegen; Huis ter Leede heeft ervr gekzen haar kwaliteit te beschrijven met behulp van het mdel Harmnisatie Kwaliteitsberdeling in de Zrgsectr (HKZ). Huis ter Leede kiest vr de laatste nieuwe kwaliteitsnrmen inclusief de Nrm Verantwrde Zrg. Deze werkwijze is uitgebreid en vraagt veel tijd. Het zal echter leiden tt een uitgebreidere erkenning van de geleverde kwaliteit. De prestaties van zrgrganisaties wrden dr het gebruik van deze Nrm inzichtelijk vr iedere burger. De uitkmsten hiervan wrden in de (nabije) tekmst inzichtelijk via publicaties en het Internet. Jaardcument HtL versie mei

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 -

Beleidsplan. Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ. 6 november 2012 - 1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Beleidsplan 6 nvember 2012-1 - Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzek SLZ Inhudspgave Beleidsplan van een algemeen nut begende instelling (ANBI) Inleiding

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

JAARDOCUMENT. Jaarverantwoording zorginstellingen 2014. Stichting R.K. Ouderenzorg St. Franciscus Huize St. Franciscus

JAARDOCUMENT. Jaarverantwoording zorginstellingen 2014. Stichting R.K. Ouderenzorg St. Franciscus Huize St. Franciscus Jaarverantwrding zrginstellingen 2014 Stichting R.K. Ouderenzrg St. Franciscus Huize St. Franciscus JAARDOCUMENT 1 Inhudspgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Prfiel van de rganisatie 2.1.

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Concept format projectaanvraag

Concept format projectaanvraag Bijlage 1 Cncept frmat prjectaanvraag 1 Welke rganisatie is prjectbeheerder? 2 Welke rganisaties zijn daarnaast betrkken bij het prject: Tegelaten AWBZ-instellingen, Vastgedeigenaar: Gemeente: 3 Welk type

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 vzw De TintelTuin De Mérdestraat 14, 3300 Tienen Tintelraad VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 aanwezig: Jël, Philippe, Helga, Gedele, Bart I., Katrien R., Eva, Lieven, Ellen, Jst, Lieve, Rita, Yves,

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Vragenlijst uitvraagmodule

Vragenlijst uitvraagmodule Vragenlijst uitvraagmdule AWBZ Inkpbeleid 2014 www.vgz-zrgkantren.nl VGZ Zrgkantr BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zrgkantr BV, KvK 37122493, gevestigd te Alkmaar en Trias Zrgkantr BV, KvK

Nadere informatie

Jaarverslag De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangesloten bij VPTZ Nederland

Jaarverslag De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangesloten bij VPTZ Nederland Jaarverslag 2016 De stichting VPTZ Leendert Vriel Twente is aangeslten bij VPTZ Nederland Vrwrd De meeste mensen willen, als ze uder wrden, z lang mgelijk in hun eigen mgeving blijven wnen. Ouder wrden

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie