S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008"

Transcriptie

1 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 'deel 3'

2 S T A G E in de S T A D

3 Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de Stad. De gemeenteraad van Dordrecht heeft er een goede gewoonte van gemaakt stage te lopen in de stad. Dit keer met een thema: de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De stageperiode viel samen met de periode van beleidsvorming. Als verantwoordelijk portefeuillehouder mocht ik in juni 2007 op de trappen van het Stadhuis het startsein geven voor de stageperiode. Raadsleden kregen een T-shirt uitgereikt. Wie weet heeft u ze hieraan herkend in de stad. Woningcorporaties, thuiszorgaanbieders, instellingen voor maatschappelijke opvang: tal van organisaties werden aangeschreven voor een stageplek. Er kwam enthousiaste medewerking. De raads- en commissieleden hebben hierdoor een beter beeld kunnen krijgen van de (vrijwilligers)organisaties en hun medewerkers. Hoe is het om thuiszorg te bieden?, Hoeveel vrijwilligers zijn er in Dordrecht en waar zijn zij actief?, Hoe zet De Hoop zich in voor Dordtenaren met een verslaving? Ook ik heb mijn oor te luisteren gelegd in de stad en sprak onder meer met mantelzorgers, vrijwilligers, jongeren met een beperking en (voormalig) cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. Niets is leerzamer dan mensen persoonlijk te spreken, hun ervaringen te horen en hieruit lessen te trekken. De stages vind ik zelf een mooie illustratie van wat wij nastreven. Een stad waarin mensen meedoen, elkaar weten te vinden en bereid zijn zich in te zetten voor elkaar! Aaike Kamsteeg Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zorg 4 S t a g e i n d e S t a d - V o o r w o o r d

4 Drie raadsleden maakten van onze uitnodiging gebruik. Geweldig! Zij maken tijd vrij om zich te oriënteren in de maatschappij. Door het bezoek aan Woonbron-Dordrecht hebben zij niet alleen inzicht gekregen in het functioneren Woonbron van ons bedrijf, maar zij kregen ook antwoord op vragen die zij hadden over bijvoorbeeld woonruimteverdeling (het zogenoemde POL-systeem), het functioneren van de Foyer in de Colijnstraat en de sociale manier waarop wij met schuldhulpverlening omgaan. Geholpen Woonbron is één van de grotere corporaties in de Randstad en bedient met zeven vestigingen ruim huishoudens in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. In de rol van coproducent biedt Woonbron een brede klantgroep een thuis en keuzemogelijkheden. Een stage zoals bij ons helpt de raadsleden, zo stel ik mij voor, bij hun beslissingen over het wonen in Dordrecht. Daarmee helpen zij ons, maar vooral ook onze klanten én de inwoners van Dordrecht. Immers, het doel van de gemeenteraad en haar leden is gelijk aan dat van Woonbron, namelijk inwoners van Dordrecht met plezier laten wonen in Dordrecht. Compliment Nelleke de Smoker, één van de stagiaires, vatte het voor mij mooi samen. Zij zei: Weet je wat de rode draad is waarmee ik deze middag heb kennisgemaakt? De sociale kant van een woningbouwvereniging, de zorg voor hun woningen, de zorg voor hun huurders en de zorg voor elkaar. Mooi toch? Haar woorden zijn voor ons een groot compliment, evenals het bezoek van de raadsleden. Ik hoop volgend jaar opnieuw een aantal raadsleden te mogen ontvangen. 'Raadsleden zijn oprecht geïnteresseerd' Toen hij hoorde dat raadsleden stage wilden lopen bij Dordtse organisaties reageerde hij direct enthousiast en nodigde hen uit. Was getekend Arthur Oerlemans van Woonbron. Arthur Oerlemans Vestigingsdirecteur Woonbron-Dordrecht 6 S t a g e i n d e S t a d - W o o n b r o n

5 Ik ben geïnformeerd over de ontwikkelingen die er door hen worden gestimuleerd. Vooral het stimuleren van de betrokkenheid met de buurt verraste mij. Daarbij vond ik het leuk om te horen dat ze bij Woonbron niet altijd over de gebaande wegen gaan. Integer Door de betrokkenheid bij de (buurt)bewoners wordt het wel weer lastig om ook met privacy rekening te houden. Hoe je met dat spanningsveld omgaat, is altijd weer een vraag en vergt een integere benadering. Verder ben ik ook uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Foyer. Door die gesprekken heb ik mijn beeld over jongeren kunnen bijstellen. Mensen De ervaring van de stage gebruik ik nu ook in mijn eigen werk en niet alleen voor de raad. Daarbij merk ik dat ik soms ook weer een ambassadeur voor Woonbron ben geworden. Het ging dus vooral met mensen over mensen en niet over de stenen waar mensen tussen wonen. Een dergelijke houding smaakt wat mij betreft dus naar meer. William Nederpelt GroenLinks 8 'Beeld over jongeren bijgesteld' William Nederpelt liep stage bij Woonbron. Die ochtend, vlak voor zijn vakantie is, hem nog goed bijgebleven. S t a g e i n d e S t a d - W o o n b r o n

6 Woonbron-Dordrecht kijkt naar de specifieke woonwensen van de toekomstige bewoner. Stel, je werkt in ploegendienst en moet vaak overdag slapen, dan is het niet prettig als er boven jou een gezin woont met kleine kinderen. Met dergelijke uitgangspunten en woonwensen houdt Woonbron rekening bij het bepalen of de uiteindelijke bewoner in de omgeving past. Huuraanpassing Ook leerde ik dat Woonbron een nieuwe benadering heeft als het gaat om sociale huurwoningen. Niet het aantal woningen maar het aantal personen, dat een dergelijke woning nodig heeft, wordt centraal gesteld. Via huuraanpassing is het dan toch mogelijk dat een groot gezin met een laag inkomen een duurder huis bewoont. Dure euro Toen hoorde ik een verhaal over huur bepalen en innen. Niet allemaal rozengeur en maneschijn, want ook Woonbron wordt geconfronteerd met de dure euro voor haar bewoners. Door het vroege waarschuwingssysteem loopt een eventuele huurachterstand niet maanden op. Woonbron is nu bezig om zelf met bewoners in gesprek te gaan, voordat er een incassobureau wordt ingeschakeld. Rode draad Ik zie hier de rode draad waar ik deze middag mee heb kennisgemaakt, namelijk de sociale kant van een woningbouwvereniging, de zorg voor hun woningen, de zorg voor hun huurders en de zorg voor elkaar. Rechtvaardig en 10 'Hart op de juiste plaats' Nelleke de Smoker van ECO-Dordt koos voor Woonbron en dus niet voor de projecten, die zijn haar wel bekend. Zij kiest liever voor de organisatie achter al die woningen. S t a g e i n d e S t a d - W o o n b r o n met het hart op de juiste plaats. Nelleke de Smoker ECO-Dordt

7 Om woningen te verdelen werkt Woonbron met Passend via Optie middels Loting (POL). Dit systeem werkt met leefstijlclusters. Huidige en toekomstige bewoners vullen een vragenlijst in en worden aan de hand van de uitkomst daarvan ingedeeld in één van de zes à zeven leefstijlclusters. Hoge kosten Het POL-systeem leidt tot kortere wachtlijsten en ook de reacties van bewoners zijn gunstig. Wat mij verbaasde waren de hoge kosten van uitzettingen, gemiddeld euro per geval. Deze kosten zijn onder meer voor huurschuld, opknappen van de woning, incasso en schuldhulpverlening. Vervolgens kreeg ik veel informatie over de Foyer. Aanmelding Ik had de Foyer al eens bezocht en wilde nu vooral weten hoe ze jongeren selecteren en hoe de begeleiding is. De aanmelding doet Woonbron zelf (jongeren met een huisvestingsvraag) of een instantie die verantwoordelijk is voor de begeleiding. Jongeren met verslavingsproblemen, met actueel crimineel of overlastgevend gedrag komen niet in aanmerking. 12 'Uiterst prettige stage' Joke Heijmans van de PvdA liet zich uitgebreid informeren over het woonruimteverdeelsysteem van Woonbron. En ze leerde alles over de foyer. Ze vertelt. Uitstekende ontvangst De jongeren wonen met circa vijf personen in een aangepaste flatverdieping, ieder met een eigen slaapkamer, maar met gezamenlijke keuken en huiskamer. De bouw van een voorzieningengebouw is gestart. Inmiddels is duidelijk dat meer begeleiding voor vrijetijdsbesteding noodzakelijk is, maar hiervoor ontbreken nog de middelen. De ontvangst was uitstekend, de stage is uiterst prettig verlopen en ik heb veel informatie gekregen. Mijn dank hiervoor." Joke Heijmans PvdA S t a g e i n d e S t a d - W o o n b r o n

8 14 Cliëntenbelangenbureau Het CliëntenBelangenBureau (CBB) valt onder de stichting Cliëntenbelangen GGZ Zuid-Holland Zuidoost. Het CBB is het uitvoerende bureau van de Stichting Cliëntenbelangen. Vanuit het CBB worden activiteiten in de vorm van projecten ontwikkeld. Deze projecten zijn gebaseerd op vragen en ideeën van (ex-)cliënten van de geestelijke gezondheidszorg en de projecten worden -zoveel mogelijk- ook uitgevoerd door (ex-)cliënten. 'Prettige en open ontmoeting' Twee raadsleden liepen stage bij het Cliëntenbelangenbureau. Het bureau spreekt van een prettige en open ontmoeting. Afgelopen zomer hebben twee raadsleden het CliëntenBelangenBureau (CBB) bezocht. Het ging om Mary Ruisch van GroenLinks en Jacqueline van den Bergh van de Partij van de Arbeid. Zij hebben kennis gemaakt met een aantal werkvelden van het CBB. Zo namen zij actief deel aan een assertiviteitstraining, het maken van een voorlichtingsfilm en een redactievergadering van ons kwartaalblad, dat luistert naar de naam Indruk. Bezoekers en medewerkers van het CBB vonden het een prettige en open ontmoeting. Kees Oomen CliëntenBelangenBureau S t a g e i n d e S t a d - C l i e n t e n b e l a n g e n b u r e a u

9 De praktijk leert dat als (ex-)psychiatrische cliënten contact hebben met instanties (bijvoorbeeld voor werk, uitkering, keuring) dat zij zich vaak niet begrepen voelen en bot worden benaderd, zelfs door professionals. De film Bejegening toont wat er gebeurt in het contact tussen cliënt en contactpersoon uit een organisatie. Ik was aanwezig bij de opname van de film en zag cliënten waargebeurde verhalen spelen. Het doel van de film is meer begrip kweken voor de (ex-)psychiatrische cliënt en zijn belevingswereld. Geld Het CliëntenBelangenbureau geeft ook een blad uit voor (ex-)psychiatrische cliënten en organisaties. Ik was aanwezig bij de redactievergadering voor het decembernummer, dat vooral over geld ging. Er werd gebrainstormd over de belangrijke onderwerpen. Ik kreeg de opdracht contact op te nemen met de Sociale Dienst Drechtsteden om informatie te verzamelen over werk, scholing, uitkeringen, bijzondere bijstand en dergelijke. Thuis Het belangenbureau is zeer actief bezig met het stimuleren van (ex-)psychiatrische cliënten om zo actief mogelijk in het leven te staan, maar ook met het informeren naar buiten toe. Ze bieden cursussen, trainingen en willen ook een plek zijn waar cliënten zich thuis kunnen voelen. Voor mij was het een waardevolle stage. En ik hoop dat ook het CliëntenBelangenbureau de stage als zinvol heeft ervaren. We houden contact. Jacqueline van den Bergh 16 'Een waardevolle stage. We houden contact' Het Cliëntentbelangenbureau komt op voor de belangen van (ex-)psychiatrische cliënten. Tijdens de stage van PvdA-raadslid Jacqueline van den Bergh werd onder meer gewerkt aan een voorlichtingsfilm. PvdA S t a g e i n d e S t a d - C l i e n t e n b e l a n g e n b u r e a u

10 'Meer kennis over zorg voor (ex-)psychiatrische patiënten' Om voor zichzelf op te komen organiseert het Cliëntenbelangenbureau (CBB) assertiviteitstrainingen. Mary Ruisch van GroenLinks deed een keer mee. Het CBB staat voor de belangen van (ex-)patiënten van de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb een assertiviteitstraining bijgewoond die de deelnemers, (ex-)patiënten van de GGZ, leert om voor zichzelf op te komen. Zij doen aan deze training mee omdat zij het moeilijk vinden om nee te zeggen, waardoor zij regelmatig in situaties verzeilen die ze niet willen. Daarom leren ze in deze training om zich beter te uiten, de eigen grenzen aan te geven en niet nodeloos in discussie te gaan. Assertief De deelnemers oefenen aan de hand van een praktijksituatie die door één van hen is ingebracht. De begeleider vraagt door om de situatie zo helder mogelijk te krijgen en nodigt de deelnemers uit mee te denken en te praten over ander, meer assertief gedrag. Als het nodig is, proberen ze het nieuwe gedrag in de groep uit. Prettig en veilig Mij is opgevallen hoe betrokken de deelnemers zich voelen bij elkaars problematiek en hoe intensief ze met anderen meedenken. Ook de rustige en respectvolle houding van de begeleider komt prettig en veilig over. Door het bijwonen van deze training is mijn kennis over de zorg voor (ex-)psychiatrische patiënten gegroeid. Dat zal me ongetwijfeld van pas komen. Mary Ruisch GroenLinks 18 S t a g e i n d e S t a d - C l i e n t e n b e l a n g e n b u r e a u

11 Achteraf gaven raadsleden Ben Moedt en Tineke Schellekens aan het een zeer leerzame ochtend te hebben gevonden. Stichting De Stichting de Hoop Hoop stelt het op prijs dat gemeenteraadsleden belangstelling tonen voor die organisaties in Dordrecht die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Informatiepakket Tijdens het ontvangstgesprek waren de stagiaires ook geïnteresseerd in andere aspecten van het werk van onze stichting. Hierover Stichting De Hoop is een centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening in Dordrecht. De Hoop houdt zich sinds 1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden. Sinds 1999 biedt De Hoop ook hulp aan mensen die worstelen met psychosociale problemen. is hen het een en ander verteld. We hebben ze ook een informatiepakket meegegeven over het werk van De Hoop. Besluit Zodoende is het voor hen duidelijker wat binnen het werkveld aan Wmo-activiteiten aanwezig is. Wanneer het Wmo-beleidskader wordt vastgesteld door de gemeenteraad, hebben ze nu de nodige achtergrondinformatie om een weloverwogen besluit te nemen. Dat vinden wij een goede zaak. Wij nodigen ook andere raadsleden van harte uit voor een stage. Jan-Kees Obbink Stichting De Hoop 20 'Raadsleden van harte welkom' Als het aan Jan-Kees Obbink van Stichting de Hoop ligt, verwelkomt hij snel meer raadsleden. Want, denkt hij, het helpt hen bij het vaststellen van het Wmo-Beleidskader. S t a g e i n d e S t a d - S t i c h t i n g D e H o o p

12 'Mijn vooroordelen zijn weg' Samen met collega Ben Moedt liep Tineke Schellekens (ECO Dordt) mee met het programma van Stichting De Hoop. En ze ontmoette verslaafden aan wie je niets kon zien. En haar vooroordeel verdween. Ik wilde kennismaken met een organisatie waar velen over oordelen vanuit vooroordelen. Onvoorbereid en met opgeborgen vooroordelen ging ik naar Stichting de Hoop. Na de ontvangst en een korte uitleg over het werk van de stichting ( niet klagen maar doen ), werden we uitgenodigd de dagopening bij te wonen. We ontmoetten een zeer gemêleerd gezelschap in leeftijd, (geestelijke) achtergrond en opleidingsniveau, maar met een gemeenschappelijk doel: een leven zonder verslaving. Respect en ondersteuning Gelovig of niet gelovig, ik proefde dat dit er niet veel toe doet. Wat ik wel proefde was het wederzijdse respect en ondersteuning in het ontwenningsproces. Hierna kwam het klapstuk: deelnemen aan een training Plannen maken en besluiten nemen. Met onze politieke achtergrond moesten we de spits afbijten: Wat voor partij is ECO-Dordt en wat streeft zij na? Plannen maken maar ook hoe voer je ze uit en waarop worden besluiten genomen. We hadden gevraagd met het programma mee te doen omdat we wilden ervaren wat verslaafde mensen meemaken. De trainingssessie was voor mij een enorme eye-opener. Het was allemaal zo respectvol en niet zoals ik dacht. Ik meende dat je alleen voor hulp in aanmerking kwam als je je bekeerde tot het geloof. Maar daar bleek niets van waar. Ze vragen het wel aan je, dat scheelt volgens de stichting in de lengte van het afkickproces, maar als je niet wilt, hoeft het niet. Krijg je gewoon de hulp die je nodig hebt. Ik verwachtte een groep ver afgegleden drugsverslaafden, maar er zat jong en oud met allerlei soorten verslavingen. Ik heb gezien hoe belangrijk stichting De Hoop is voor de samenleving. Mocht er een keer een subsidieaanvraag uit de verslavingszorg binnenkomen, dan kijk ik er zeker anders tegenaan. 'Oordelen vanuit vooroordelen' Wat Ben Moedt (ECO-Dordt) leerde? Oordeel wat minder snel, want eens verslaafd is niet altijd verslaafd. Sociale vaardigheid Dit brengt mij terug naar de aanhef van mijn verslag: oordelen vanuit vooroordelen, ofwel eens verslaafd, altijd verslaafd. Niet alleen de maatschappij, maar ook de patiënten zelf hebben vooroordelen over zichzelf en de maatschappij. Hoe doorbreek je deze cirkel? Trainingen in sociale vaardigheid zijn hierbij een uitstekend middel, zeker als dit door een goede docent wordt gedaan en die stond er. Wat ik heb geleerd? Oordeel wat minder snel! Ben Moedt ECO-Dordt Tineke Schellekens ECO-Dordt 22 S t a g e i n d e S t a d - S t i c h t i n g D e H o o p

13 Arjen liep stage in Overweg, een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke handicap. Arjen heeft kennisgenomen van de Gemiva De Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland ruim mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Dat kan bij de mensen thuis, op school of in hun bedrijf, maar ook in één van onze locaties. Er is een breed scala aan woonvormen en activiteitencentra. activiteiten die wij bieden en kennisgemaakt met een aantal cliënten en medewerkers en heeft zich een beeld kunnen vormen van de doelgroep. Pilot De gemeente zou aandacht kunnen besteden aan ondersteuning bij het vormgeven aan activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding die niet onder de AWBZ vallen. Uiteraard zijn integratiemogelijkheden van belang maar daar ligt niet de prioriteit. Met hulp van het Coördinatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel Zuid-Holland Zuid wordt momenteel een pilot voor Dordrecht voorbereid. Bij het zoeken naar een geschikte locatie en de financiering van een dergelijk project zou de gemeente een rol kunnen spelen. 'Behoud van AWBZ-mogelijkheden is van groot belang' De Gemiva-SVG groep is een stichting die ondersteuning en dienstverlening verleent aan mensen met een handicap. Medewerker Bert Gort ontving Arjen Hoogerduijn van de ChristenUnie/SGP. Groot belang Verder is er uiteraard aandacht voor de doelgroep in haar algemeenheid waar het gaat om inclusief beleid. Een punt dat eerder via de DAG voortdurend onderstreept werd. Zicht op de vraag en de doelgroep is van uitermate groot belang, omdat hiermee duidelijk wordt dat de vragen van onze cliënten niet gemakkelijk op plaatselijk niveau opgelost kunnen worden. Het behoud van de AWBZmogelijkheden is van groot belang. Bert Gort Gemiva-SVG 24 S t a g e i n d e S t a d - G e m i v a

14 Het gaat bij Gemiva om mensen met een lichamelijke beperking die onder begeleiding in groepen bezig zijn met diverse activiteiten. Ik heb meegedraaid in 'Dagbesteding is erg belangrijk' In augustus 2007 liep Arjen Hoogerduijn (ChristenUnie/SGP) een dag stage bij Gemiva in Sterrenburg aan de Prattenburg - De Overweg. Locatiehoofd Bert Gort leidde hem rond en gaf een toelichting over de intene organisatie. een groep die onder meer bezig was met houtbewerking, bijvoorbeeld met het maken van speelgoedauto s. Gerenoveerd Hoewel ik in Sterrenburg woon, kende ik deze Gemiva-locatie niet. Het ligt verscholen in de woonbebouwing en is daar goed mee geïntegreerd. Overigens ook op een prachtige plek, langs het water. Deze locatie bestaat al lang, maar is recent gerenoveerd. Het ziet er van binnen en buiten prachtig uit. Echt aantrekkelijk om daar overdag naar toe te gaan en te werken. Sfeer Verder viel me op, dat Gemiva er goed georganiseerd uitzag, met veel aandacht voor de individuele begeleiding. Een prima voorziening dus, zowel wat betreft bezigheid als onderlinge contacten. Tijdens de gezamenlijke lunch proefde ik van de broodjes, maar ook van de goede onderlinge sfeer. Goede zaak Als je hier niet zelf of in je directe omgeving mee te maken hebt, weet je niet goed wat er speelt. Je kunt je moeilijk voorstellen wat een lichamelijke beperking in de praktijk betekent. Ik heb gemerkt hoe belangrijk dagbesteding dan is, in verband met activiteiten, begeleiding en contacten. Het is een goede zaak dat daarvoor alle aandacht is, ook vanuit de gemeentelijke politiek. Arjen Hoogerduijn ChristenUnie/SGP 26 S t a g e i n d e S t a d - G e m i v a

15 Syndion Het is prettig om raadsleden inzicht te geven in het werken bij een organisatie als Syndion. Wat voor werk wij doen? Syndion helpt mensen met een handicap om te leven zoals zij dit willen. Die hulp bieden we bij cliënten in hun eigen woning, in een woongroep, maar ook bij werk, dagbesteding en deelname aan de samenleving. Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of andere problemen zoals niet-aangeboren hersenletsel, autisme of ADHD. Syndion biedt ondersteuning op het terrein van ontwikkeling, opvoeding en gezinsondersteuning wonen onderwijs, dagbesteding en arbeid vorming en vrijetijdsbesteding Het werkgebied van Syndion omvat de Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, het Land van Heusden en Altena en het Rivierengebied Gelderland (Culemborg, Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel e.o.). Kwetsbare doelgroep Zowel voor de twee raadsleden als voor onze organisatie was de stage een positieve ervaring en heeft ze zeker het doel bereikt. Jeroen en Karin staken daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Ze gingen bijvoorbeeld al om 7.00 uur s ochtends cliënten ondersteunen die de dag moesten gaan starten. Een confrontatie met mensen met een handicap en wat dit voor hen in het dagelijkse leven betekent. Daarnaast maakten Jeroen en Karin kennis met cliënten die zelfstandiger wonen en waarbij de problematiek van een kwetsbare doelgroep ter sprake kwam. Beter zichtbaar Wij hopen via deze ontmoeting en uitwisseling te bereiken dat we beter zichtbaar worden voor elkaar. En dan bedoel ik vooral op het moment dat we bijvoorbeeld een beroep doen op het ontwikkelen van activiteiten waardoor onze cliënten beter aan de samenleving kunnen deelnemen. Maar ook het samen leefbaar maken van woonwijken is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar is iets wat we samen moeten doen. 'Samen woonwijken leefbaar maken' Trudy van Asch van Deenen Syndion Op woensdag 22 augustus 2007 liepen de VVD-raadsleden Jeroen Mol en Karin Lambrechts stage bij Syndion. Deze welzijnsorganisatie kijkt tevreden terug. 28 S t a g e i n d e S t a d - S y n d i o n

16 'Hartverwarmende ontmoetingen' Samen met collega Karin Lambrechts liep Jeroen Mol stage bij Syndion. Vooral de enthousiaste ontmoeting met een autistische jongen op zijn werkplek in Dordt noemt de VVD'er hartverwarmend. Dit jaar liep ik stage bij Syndion. Syndion is een zorgaanbieder die mensen met een handicap ondersteunt zodat ze zo gewoon mogelijk kunnen bewegen in de maatschappij. Syndion biedt ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en opvoeding, scholing en activiteiten in de vrije tijd. De vraag van de cliënt staat centraal bij Syndion. Oproepbaar Ik bezocht drie verschillende locaties waar mensen met een beperking wonen. Het gaat om verschillende soorten woonmogelijkheden voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Er is een ouderwetse vorm waar veel mensen samenwonen in een groot huis met veel verzorging. En er zijn woonvoorzieningen waar jonge mensen alleen of samenwonen en waar hulp zonodig oproepbaar is. Respect Ik heb gezien hoe belangrijk het is om mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. Met grote bewondering voor de manier waarop zowel de cliënt als de mensen van Syndion met de beperkingen omgaan. Er is veel respect tussen hulpverleners en cliënten. Ik heb een beter beeld van deze problematiek gekregen en zal daar in het vervolg zeker mijn voordeel mee kunnen doen als we discussies voeren over het invoeren of terugdraaien van maatregelen die deze mensen direct treffen. Samen met die autistische jongen fietste ik naar zijn werkplek, een Barbiewinkel in Dordrecht. Hij vertelde zo waardig en enthousiast over zijn werk! Bovenop de leuke reacties van de medewerkers van Syndion kijk ik met plezier terug. Wat me het meest opviel is hoe vreselijk hard de medewerkers van deze instelling moeten werken. Daar heb ik echt bewondering voor. 24 uur begeleiding Mijn stage ving aan om 7.00 uur. Dan begint de dag met het bezoeken van zwaar lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte mensen. Zij wonen redelijk zelfstandig, maar hebben 24 uur per dag begeleiding nodig. Ik hielp mensen uit bed, waste ze, zorgde voor het ontbijt en hielp ze uiteindelijk op weg naar hun dagactiviteit. Mijn vooroordeel dat deze mensen zelf niets kunnen, viel in duigen. Ze kunnen veel meer zelf dan ik dacht. Meer faciliteren In de middag ben ik naar mensen geweest in zelfstandige wooneenheden. Ik vind dat de gemeente daar meer in zou moeten faciliteren. Uiteindelijk gaat het erom dat we zo veel mogelijk mensen integreren in de samenleving en daar wil ik me als politicus in Dordrecht zeker voor gaan inzetten. 'Respect tussen hulpverleners en cliënten' Karin Lambrechts VVD Jeroen Mol VVD 30 Het versterkte haar beeld van de problematiek van mensen met een handicap. En ze zegt daar in haar werk zeker haar voordeel mee te gaan doen. Aan het woord zijn VVD-raadslid Karin Lambrechts en commissielid Jeroen Mol. S t a g e i n d e S t a d - S y n d i o n

17 Vrijdagavondsoos (SVVG) De Vrijdagavondsoos biedt sinds 1983 uitgaansmogelijkheden aan mensen met een verstandelijke beperking (in de Drechtsteden). De Vrijdagavondsoos is een initiatief van de SVVG (Stichting Vrijetijdsbesteding Verstandelijk Gehandicapten). Tijdens mijn stage heb ik onder meer koffie geschonken, vragen beantwoord van de gasten, ben ik jurylid geweest bij een spel en heb ik gedanst met de bezoekers. Wat me is bijgebleven is het enorme enthousiasme van de vrijwilligers en de blije gezichten bij de soosbezoekers. Het is voor hen echt een avondje uit. Vroeg Daarom is het zo jammer dat een aantal bezoekers al erg vroeg wordt opgehaald. Deze situatie heb ik voorgelegd aan medewerkers van de Wmo-adviesraad en zij zouden hier verder naar kijken. Het is een situatie die bij meerdere instellingen die s avonds iets organiseren voorkomt. Centrum Uitgaan is voor iedereen belangrijk en door mijn stage-ervaring weet ik dat dit zeker ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt. Ik vind wél dat het uitgaan van deze mensen meer in het centrum mag plaatsvinden, zodat bepaalde activiteiten, zoals een ijsje eten, een filmpje pakken en ergens wat drinken, makkelijker realiseerbaar is. Ik pleit er verder voor deze activiteiten zoveel mogelijk te plaatsen binnen het kader van de Wmo. Enthousiast Een leuke ervaring, tot slot, was dat ik later een vaste bezoekster van de soos tegenkwam. Zij herkende mij direct en begon enthousiast te vertellen over de soos en mijn bezoek. 'Deze soos is echt een avond uit' Sandra Wemmers Verenigde Senioren Partij Al bijna een kwart eeuw slaagt de Vrijdagavondsoos erin gezellige uitgaansavonden te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Sandra Wemmers (VSP) ging op stage. 32 S t a g e i n d e S t a d - V r i j d a g a v o n d s o o s ( S V V G )

18 Ik denk dat het een enorme verruiming van ieders blik kan opleveren. Zowel voor de medewerkers op de werkvloer als voor de raadsleden. Het aan den lijve ondervinden van situaties met cliënten in de thuiszorg geeft een heel andere kijk op de realiteit van die zorg; daar kan geen beleidsnotitie aan tippen. Tegelijkertijd geeft Internos het medewerkers de kans het gesprek aan te gaan met de raadsleden, die direct invloed hebben op hoe zij zorg wel of niet kunnen verlenen. Het kan voor beide partijen nieuwe inzichten opleveren. Verbaasd Internos wil als thuiszorgorganisatie een belangrijke bijdrage leveren aan de wens van de cliënt met een indicatie, om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De zorgverlening richt zich primair op ondersteuning van de zelfzorg van cliënten met betrekking tot de huishouding, persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg in de thuissituatie. De raadsleden die bij ons stage liepen, te weten Joanneke van Benthem, Bert Staat en Kim Bruggeman, hebben letterlijk kunnen ervaren dat er een compleet andere wereld schuilgaat achter hun persoonlijke idee over een thuiszorgorganisatie. En het heeft hen verbaasd. Vooral de complexiteit van zorg, de werkdruk, de toewijding waarmee zorg verleend wordt en hoe lastig het is om, met alle regelgeving die er bestaat, soms relatief eenvoudige zorgproblemen voor cliënten op te kunnen lossen. 'Hier kan geen beleidsnota tegenop' Femke Spruit van Thuiszorgorganisatie Internos vindt het project 'Stage in de Stad' geweldig. Het kan, zo zegt ze, voor beiden nieuwe inzichten opleveren. Betere invulling Ik denk dat het regelmatig contact hebben van werknemers met raadsleden een grote meerwaarde kan hebben voor toekomstige ontwikkelingen over de uitvoering van wet- en regelgeving. Het zou kunnen leiden tot een betere invulling van regionaal beleid dat is ingebed in de realiteit van de dagelijkse zorgverlening. Femke Spruit Internos 34 S t a g e i n d e S t a d - I n t e r n o s

19 Er is voor mij meer duidelijkheid ontstaan over wat het effect van beleidswijzigingen en de aanbesteding van de thuiszorg op de werkvloer is en wat het betekent voor de cliënten, de hulpverleners en de organisatie van de thuiszorg. Gewenst Daar zitten natuurlijk gewenste én ongewenste effecten bij. Een beoogd en zeker gerealiseerd effect is volgens mij de kostenefficiëntie. Bijvoorbeeld dat goedkope zorg nu door goedkopere krachten wordt geleverd. 'Ervaringen helpen mij in mijn vak' Een dagje meelopen met een thuiszorgmedewerker van Internos wekt de inhoud van al die papieren beleidsnota's tot leven. Aldus Joanneke van Benthem, namens de VVD in de raad. Het geeft haar inzicht in de dagelijkse gang van zaken in de thuiszorg. Een ongewenst effect daarbij is dat die goedkopere krachten regelmatig hun arbeidspositie moeten inleveren en als alfahulp moeten gaan werken. Daarbij wordt de kwaliteit lastiger te controleren en te waarborgen. Afhankelijk Ik ben getroffen door de betekenis die thuiszorgwerkers hebben in het leven van hun cliënten. Zij zijn afhankelijk van de thuiszorg en rekenen volkomen op de medewerkers. Dat is in de regel een vaste medewerker die echt onderdeel van het leven van de cliënt uitmaakt. De ervaringen tijdens de stage helpen mij bij mijn werk in de gemeenteraad en in de adviescommissie van de Drechtraad voor Werk Zorg en Inkomen. Joanneke van Benthem VVD 36 S t a g e i n d e S t a d - I n t e r n o s

20 Het was mooi om te zien hoeveel liefde de medewerkers in hun werk steken. Ik heb ook gezien dat die tomeloze toewijding broodnodig is, want ik schrok wel van de nood en de eenzaamheid achter sommige voordeuren. En dus doen de medewerkers goed werk. Thuiszorg Internos speelt een belangrijke rol bij de sociale nood, vooral op het gebied van tijd en aandacht voor mensen. Vrijwilligers Maar ook de inzet van vrijwilligers is van groot belang. Als je hun werk zou willen omschrijven, kom je volgens mij op het volgende uit: Thuiszorg Internos helpt mensen met opstaan, wassen en aankleden, voorbereiden en/of toedienen van medicatie en vervult bovendien een belangrijke signaleringfunctie. Dankbaarheid Samen met medewerker Marjo van Stokkum van Internos heb ik een dagdeel meegekeken naar én meegedaan met het werk. Opvallend vond ik daarbij de hartverwarmende dankbaarheid die de medewerkers van Thuiszorg voor hun werk krijgen." Kim Bruggeman 'Wat een toewijding bij thuiszorg!' CDA Wat Kim Bruggeman van het CDA opviel tijdens zijn stage bij thuiszorg Internos in de wijk Binnenstad is de toewijding van de medewerkers. Raadzaam 38 S t a g e i n d e S t a d - I n t e r n o s

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie