S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008"

Transcriptie

1 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 'deel 3'

2 S T A G E in de S T A D

3 Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de Stad. De gemeenteraad van Dordrecht heeft er een goede gewoonte van gemaakt stage te lopen in de stad. Dit keer met een thema: de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De stageperiode viel samen met de periode van beleidsvorming. Als verantwoordelijk portefeuillehouder mocht ik in juni 2007 op de trappen van het Stadhuis het startsein geven voor de stageperiode. Raadsleden kregen een T-shirt uitgereikt. Wie weet heeft u ze hieraan herkend in de stad. Woningcorporaties, thuiszorgaanbieders, instellingen voor maatschappelijke opvang: tal van organisaties werden aangeschreven voor een stageplek. Er kwam enthousiaste medewerking. De raads- en commissieleden hebben hierdoor een beter beeld kunnen krijgen van de (vrijwilligers)organisaties en hun medewerkers. Hoe is het om thuiszorg te bieden?, Hoeveel vrijwilligers zijn er in Dordrecht en waar zijn zij actief?, Hoe zet De Hoop zich in voor Dordtenaren met een verslaving? Ook ik heb mijn oor te luisteren gelegd in de stad en sprak onder meer met mantelzorgers, vrijwilligers, jongeren met een beperking en (voormalig) cliënten van de geestelijke gezondheidszorg. Niets is leerzamer dan mensen persoonlijk te spreken, hun ervaringen te horen en hieruit lessen te trekken. De stages vind ik zelf een mooie illustratie van wat wij nastreven. Een stad waarin mensen meedoen, elkaar weten te vinden en bereid zijn zich in te zetten voor elkaar! Aaike Kamsteeg Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zorg 4 S t a g e i n d e S t a d - V o o r w o o r d

4 Drie raadsleden maakten van onze uitnodiging gebruik. Geweldig! Zij maken tijd vrij om zich te oriënteren in de maatschappij. Door het bezoek aan Woonbron-Dordrecht hebben zij niet alleen inzicht gekregen in het functioneren Woonbron van ons bedrijf, maar zij kregen ook antwoord op vragen die zij hadden over bijvoorbeeld woonruimteverdeling (het zogenoemde POL-systeem), het functioneren van de Foyer in de Colijnstraat en de sociale manier waarop wij met schuldhulpverlening omgaan. Geholpen Woonbron is één van de grotere corporaties in de Randstad en bedient met zeven vestigingen ruim huishoudens in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. In de rol van coproducent biedt Woonbron een brede klantgroep een thuis en keuzemogelijkheden. Een stage zoals bij ons helpt de raadsleden, zo stel ik mij voor, bij hun beslissingen over het wonen in Dordrecht. Daarmee helpen zij ons, maar vooral ook onze klanten én de inwoners van Dordrecht. Immers, het doel van de gemeenteraad en haar leden is gelijk aan dat van Woonbron, namelijk inwoners van Dordrecht met plezier laten wonen in Dordrecht. Compliment Nelleke de Smoker, één van de stagiaires, vatte het voor mij mooi samen. Zij zei: Weet je wat de rode draad is waarmee ik deze middag heb kennisgemaakt? De sociale kant van een woningbouwvereniging, de zorg voor hun woningen, de zorg voor hun huurders en de zorg voor elkaar. Mooi toch? Haar woorden zijn voor ons een groot compliment, evenals het bezoek van de raadsleden. Ik hoop volgend jaar opnieuw een aantal raadsleden te mogen ontvangen. 'Raadsleden zijn oprecht geïnteresseerd' Toen hij hoorde dat raadsleden stage wilden lopen bij Dordtse organisaties reageerde hij direct enthousiast en nodigde hen uit. Was getekend Arthur Oerlemans van Woonbron. Arthur Oerlemans Vestigingsdirecteur Woonbron-Dordrecht 6 S t a g e i n d e S t a d - W o o n b r o n

5 Ik ben geïnformeerd over de ontwikkelingen die er door hen worden gestimuleerd. Vooral het stimuleren van de betrokkenheid met de buurt verraste mij. Daarbij vond ik het leuk om te horen dat ze bij Woonbron niet altijd over de gebaande wegen gaan. Integer Door de betrokkenheid bij de (buurt)bewoners wordt het wel weer lastig om ook met privacy rekening te houden. Hoe je met dat spanningsveld omgaat, is altijd weer een vraag en vergt een integere benadering. Verder ben ik ook uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen in de Foyer. Door die gesprekken heb ik mijn beeld over jongeren kunnen bijstellen. Mensen De ervaring van de stage gebruik ik nu ook in mijn eigen werk en niet alleen voor de raad. Daarbij merk ik dat ik soms ook weer een ambassadeur voor Woonbron ben geworden. Het ging dus vooral met mensen over mensen en niet over de stenen waar mensen tussen wonen. Een dergelijke houding smaakt wat mij betreft dus naar meer. William Nederpelt GroenLinks 8 'Beeld over jongeren bijgesteld' William Nederpelt liep stage bij Woonbron. Die ochtend, vlak voor zijn vakantie is, hem nog goed bijgebleven. S t a g e i n d e S t a d - W o o n b r o n

6 Woonbron-Dordrecht kijkt naar de specifieke woonwensen van de toekomstige bewoner. Stel, je werkt in ploegendienst en moet vaak overdag slapen, dan is het niet prettig als er boven jou een gezin woont met kleine kinderen. Met dergelijke uitgangspunten en woonwensen houdt Woonbron rekening bij het bepalen of de uiteindelijke bewoner in de omgeving past. Huuraanpassing Ook leerde ik dat Woonbron een nieuwe benadering heeft als het gaat om sociale huurwoningen. Niet het aantal woningen maar het aantal personen, dat een dergelijke woning nodig heeft, wordt centraal gesteld. Via huuraanpassing is het dan toch mogelijk dat een groot gezin met een laag inkomen een duurder huis bewoont. Dure euro Toen hoorde ik een verhaal over huur bepalen en innen. Niet allemaal rozengeur en maneschijn, want ook Woonbron wordt geconfronteerd met de dure euro voor haar bewoners. Door het vroege waarschuwingssysteem loopt een eventuele huurachterstand niet maanden op. Woonbron is nu bezig om zelf met bewoners in gesprek te gaan, voordat er een incassobureau wordt ingeschakeld. Rode draad Ik zie hier de rode draad waar ik deze middag mee heb kennisgemaakt, namelijk de sociale kant van een woningbouwvereniging, de zorg voor hun woningen, de zorg voor hun huurders en de zorg voor elkaar. Rechtvaardig en 10 'Hart op de juiste plaats' Nelleke de Smoker van ECO-Dordt koos voor Woonbron en dus niet voor de projecten, die zijn haar wel bekend. Zij kiest liever voor de organisatie achter al die woningen. S t a g e i n d e S t a d - W o o n b r o n met het hart op de juiste plaats. Nelleke de Smoker ECO-Dordt

7 Om woningen te verdelen werkt Woonbron met Passend via Optie middels Loting (POL). Dit systeem werkt met leefstijlclusters. Huidige en toekomstige bewoners vullen een vragenlijst in en worden aan de hand van de uitkomst daarvan ingedeeld in één van de zes à zeven leefstijlclusters. Hoge kosten Het POL-systeem leidt tot kortere wachtlijsten en ook de reacties van bewoners zijn gunstig. Wat mij verbaasde waren de hoge kosten van uitzettingen, gemiddeld euro per geval. Deze kosten zijn onder meer voor huurschuld, opknappen van de woning, incasso en schuldhulpverlening. Vervolgens kreeg ik veel informatie over de Foyer. Aanmelding Ik had de Foyer al eens bezocht en wilde nu vooral weten hoe ze jongeren selecteren en hoe de begeleiding is. De aanmelding doet Woonbron zelf (jongeren met een huisvestingsvraag) of een instantie die verantwoordelijk is voor de begeleiding. Jongeren met verslavingsproblemen, met actueel crimineel of overlastgevend gedrag komen niet in aanmerking. 12 'Uiterst prettige stage' Joke Heijmans van de PvdA liet zich uitgebreid informeren over het woonruimteverdeelsysteem van Woonbron. En ze leerde alles over de foyer. Ze vertelt. Uitstekende ontvangst De jongeren wonen met circa vijf personen in een aangepaste flatverdieping, ieder met een eigen slaapkamer, maar met gezamenlijke keuken en huiskamer. De bouw van een voorzieningengebouw is gestart. Inmiddels is duidelijk dat meer begeleiding voor vrijetijdsbesteding noodzakelijk is, maar hiervoor ontbreken nog de middelen. De ontvangst was uitstekend, de stage is uiterst prettig verlopen en ik heb veel informatie gekregen. Mijn dank hiervoor." Joke Heijmans PvdA S t a g e i n d e S t a d - W o o n b r o n

8 14 Cliëntenbelangenbureau Het CliëntenBelangenBureau (CBB) valt onder de stichting Cliëntenbelangen GGZ Zuid-Holland Zuidoost. Het CBB is het uitvoerende bureau van de Stichting Cliëntenbelangen. Vanuit het CBB worden activiteiten in de vorm van projecten ontwikkeld. Deze projecten zijn gebaseerd op vragen en ideeën van (ex-)cliënten van de geestelijke gezondheidszorg en de projecten worden -zoveel mogelijk- ook uitgevoerd door (ex-)cliënten. 'Prettige en open ontmoeting' Twee raadsleden liepen stage bij het Cliëntenbelangenbureau. Het bureau spreekt van een prettige en open ontmoeting. Afgelopen zomer hebben twee raadsleden het CliëntenBelangenBureau (CBB) bezocht. Het ging om Mary Ruisch van GroenLinks en Jacqueline van den Bergh van de Partij van de Arbeid. Zij hebben kennis gemaakt met een aantal werkvelden van het CBB. Zo namen zij actief deel aan een assertiviteitstraining, het maken van een voorlichtingsfilm en een redactievergadering van ons kwartaalblad, dat luistert naar de naam Indruk. Bezoekers en medewerkers van het CBB vonden het een prettige en open ontmoeting. Kees Oomen CliëntenBelangenBureau S t a g e i n d e S t a d - C l i e n t e n b e l a n g e n b u r e a u

9 De praktijk leert dat als (ex-)psychiatrische cliënten contact hebben met instanties (bijvoorbeeld voor werk, uitkering, keuring) dat zij zich vaak niet begrepen voelen en bot worden benaderd, zelfs door professionals. De film Bejegening toont wat er gebeurt in het contact tussen cliënt en contactpersoon uit een organisatie. Ik was aanwezig bij de opname van de film en zag cliënten waargebeurde verhalen spelen. Het doel van de film is meer begrip kweken voor de (ex-)psychiatrische cliënt en zijn belevingswereld. Geld Het CliëntenBelangenbureau geeft ook een blad uit voor (ex-)psychiatrische cliënten en organisaties. Ik was aanwezig bij de redactievergadering voor het decembernummer, dat vooral over geld ging. Er werd gebrainstormd over de belangrijke onderwerpen. Ik kreeg de opdracht contact op te nemen met de Sociale Dienst Drechtsteden om informatie te verzamelen over werk, scholing, uitkeringen, bijzondere bijstand en dergelijke. Thuis Het belangenbureau is zeer actief bezig met het stimuleren van (ex-)psychiatrische cliënten om zo actief mogelijk in het leven te staan, maar ook met het informeren naar buiten toe. Ze bieden cursussen, trainingen en willen ook een plek zijn waar cliënten zich thuis kunnen voelen. Voor mij was het een waardevolle stage. En ik hoop dat ook het CliëntenBelangenbureau de stage als zinvol heeft ervaren. We houden contact. Jacqueline van den Bergh 16 'Een waardevolle stage. We houden contact' Het Cliëntentbelangenbureau komt op voor de belangen van (ex-)psychiatrische cliënten. Tijdens de stage van PvdA-raadslid Jacqueline van den Bergh werd onder meer gewerkt aan een voorlichtingsfilm. PvdA S t a g e i n d e S t a d - C l i e n t e n b e l a n g e n b u r e a u

10 'Meer kennis over zorg voor (ex-)psychiatrische patiënten' Om voor zichzelf op te komen organiseert het Cliëntenbelangenbureau (CBB) assertiviteitstrainingen. Mary Ruisch van GroenLinks deed een keer mee. Het CBB staat voor de belangen van (ex-)patiënten van de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb een assertiviteitstraining bijgewoond die de deelnemers, (ex-)patiënten van de GGZ, leert om voor zichzelf op te komen. Zij doen aan deze training mee omdat zij het moeilijk vinden om nee te zeggen, waardoor zij regelmatig in situaties verzeilen die ze niet willen. Daarom leren ze in deze training om zich beter te uiten, de eigen grenzen aan te geven en niet nodeloos in discussie te gaan. Assertief De deelnemers oefenen aan de hand van een praktijksituatie die door één van hen is ingebracht. De begeleider vraagt door om de situatie zo helder mogelijk te krijgen en nodigt de deelnemers uit mee te denken en te praten over ander, meer assertief gedrag. Als het nodig is, proberen ze het nieuwe gedrag in de groep uit. Prettig en veilig Mij is opgevallen hoe betrokken de deelnemers zich voelen bij elkaars problematiek en hoe intensief ze met anderen meedenken. Ook de rustige en respectvolle houding van de begeleider komt prettig en veilig over. Door het bijwonen van deze training is mijn kennis over de zorg voor (ex-)psychiatrische patiënten gegroeid. Dat zal me ongetwijfeld van pas komen. Mary Ruisch GroenLinks 18 S t a g e i n d e S t a d - C l i e n t e n b e l a n g e n b u r e a u

11 Achteraf gaven raadsleden Ben Moedt en Tineke Schellekens aan het een zeer leerzame ochtend te hebben gevonden. Stichting De Stichting de Hoop Hoop stelt het op prijs dat gemeenteraadsleden belangstelling tonen voor die organisaties in Dordrecht die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Informatiepakket Tijdens het ontvangstgesprek waren de stagiaires ook geïnteresseerd in andere aspecten van het werk van onze stichting. Hierover Stichting De Hoop is een centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening in Dordrecht. De Hoop houdt zich sinds 1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden. Sinds 1999 biedt De Hoop ook hulp aan mensen die worstelen met psychosociale problemen. is hen het een en ander verteld. We hebben ze ook een informatiepakket meegegeven over het werk van De Hoop. Besluit Zodoende is het voor hen duidelijker wat binnen het werkveld aan Wmo-activiteiten aanwezig is. Wanneer het Wmo-beleidskader wordt vastgesteld door de gemeenteraad, hebben ze nu de nodige achtergrondinformatie om een weloverwogen besluit te nemen. Dat vinden wij een goede zaak. Wij nodigen ook andere raadsleden van harte uit voor een stage. Jan-Kees Obbink Stichting De Hoop 20 'Raadsleden van harte welkom' Als het aan Jan-Kees Obbink van Stichting de Hoop ligt, verwelkomt hij snel meer raadsleden. Want, denkt hij, het helpt hen bij het vaststellen van het Wmo-Beleidskader. S t a g e i n d e S t a d - S t i c h t i n g D e H o o p

12 'Mijn vooroordelen zijn weg' Samen met collega Ben Moedt liep Tineke Schellekens (ECO Dordt) mee met het programma van Stichting De Hoop. En ze ontmoette verslaafden aan wie je niets kon zien. En haar vooroordeel verdween. Ik wilde kennismaken met een organisatie waar velen over oordelen vanuit vooroordelen. Onvoorbereid en met opgeborgen vooroordelen ging ik naar Stichting de Hoop. Na de ontvangst en een korte uitleg over het werk van de stichting ( niet klagen maar doen ), werden we uitgenodigd de dagopening bij te wonen. We ontmoetten een zeer gemêleerd gezelschap in leeftijd, (geestelijke) achtergrond en opleidingsniveau, maar met een gemeenschappelijk doel: een leven zonder verslaving. Respect en ondersteuning Gelovig of niet gelovig, ik proefde dat dit er niet veel toe doet. Wat ik wel proefde was het wederzijdse respect en ondersteuning in het ontwenningsproces. Hierna kwam het klapstuk: deelnemen aan een training Plannen maken en besluiten nemen. Met onze politieke achtergrond moesten we de spits afbijten: Wat voor partij is ECO-Dordt en wat streeft zij na? Plannen maken maar ook hoe voer je ze uit en waarop worden besluiten genomen. We hadden gevraagd met het programma mee te doen omdat we wilden ervaren wat verslaafde mensen meemaken. De trainingssessie was voor mij een enorme eye-opener. Het was allemaal zo respectvol en niet zoals ik dacht. Ik meende dat je alleen voor hulp in aanmerking kwam als je je bekeerde tot het geloof. Maar daar bleek niets van waar. Ze vragen het wel aan je, dat scheelt volgens de stichting in de lengte van het afkickproces, maar als je niet wilt, hoeft het niet. Krijg je gewoon de hulp die je nodig hebt. Ik verwachtte een groep ver afgegleden drugsverslaafden, maar er zat jong en oud met allerlei soorten verslavingen. Ik heb gezien hoe belangrijk stichting De Hoop is voor de samenleving. Mocht er een keer een subsidieaanvraag uit de verslavingszorg binnenkomen, dan kijk ik er zeker anders tegenaan. 'Oordelen vanuit vooroordelen' Wat Ben Moedt (ECO-Dordt) leerde? Oordeel wat minder snel, want eens verslaafd is niet altijd verslaafd. Sociale vaardigheid Dit brengt mij terug naar de aanhef van mijn verslag: oordelen vanuit vooroordelen, ofwel eens verslaafd, altijd verslaafd. Niet alleen de maatschappij, maar ook de patiënten zelf hebben vooroordelen over zichzelf en de maatschappij. Hoe doorbreek je deze cirkel? Trainingen in sociale vaardigheid zijn hierbij een uitstekend middel, zeker als dit door een goede docent wordt gedaan en die stond er. Wat ik heb geleerd? Oordeel wat minder snel! Ben Moedt ECO-Dordt Tineke Schellekens ECO-Dordt 22 S t a g e i n d e S t a d - S t i c h t i n g D e H o o p

13 Arjen liep stage in Overweg, een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke handicap. Arjen heeft kennisgenomen van de Gemiva De Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland ruim mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Dat kan bij de mensen thuis, op school of in hun bedrijf, maar ook in één van onze locaties. Er is een breed scala aan woonvormen en activiteitencentra. activiteiten die wij bieden en kennisgemaakt met een aantal cliënten en medewerkers en heeft zich een beeld kunnen vormen van de doelgroep. Pilot De gemeente zou aandacht kunnen besteden aan ondersteuning bij het vormgeven aan activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding die niet onder de AWBZ vallen. Uiteraard zijn integratiemogelijkheden van belang maar daar ligt niet de prioriteit. Met hulp van het Coördinatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel Zuid-Holland Zuid wordt momenteel een pilot voor Dordrecht voorbereid. Bij het zoeken naar een geschikte locatie en de financiering van een dergelijk project zou de gemeente een rol kunnen spelen. 'Behoud van AWBZ-mogelijkheden is van groot belang' De Gemiva-SVG groep is een stichting die ondersteuning en dienstverlening verleent aan mensen met een handicap. Medewerker Bert Gort ontving Arjen Hoogerduijn van de ChristenUnie/SGP. Groot belang Verder is er uiteraard aandacht voor de doelgroep in haar algemeenheid waar het gaat om inclusief beleid. Een punt dat eerder via de DAG voortdurend onderstreept werd. Zicht op de vraag en de doelgroep is van uitermate groot belang, omdat hiermee duidelijk wordt dat de vragen van onze cliënten niet gemakkelijk op plaatselijk niveau opgelost kunnen worden. Het behoud van de AWBZmogelijkheden is van groot belang. Bert Gort Gemiva-SVG 24 S t a g e i n d e S t a d - G e m i v a

14 Het gaat bij Gemiva om mensen met een lichamelijke beperking die onder begeleiding in groepen bezig zijn met diverse activiteiten. Ik heb meegedraaid in 'Dagbesteding is erg belangrijk' In augustus 2007 liep Arjen Hoogerduijn (ChristenUnie/SGP) een dag stage bij Gemiva in Sterrenburg aan de Prattenburg - De Overweg. Locatiehoofd Bert Gort leidde hem rond en gaf een toelichting over de intene organisatie. een groep die onder meer bezig was met houtbewerking, bijvoorbeeld met het maken van speelgoedauto s. Gerenoveerd Hoewel ik in Sterrenburg woon, kende ik deze Gemiva-locatie niet. Het ligt verscholen in de woonbebouwing en is daar goed mee geïntegreerd. Overigens ook op een prachtige plek, langs het water. Deze locatie bestaat al lang, maar is recent gerenoveerd. Het ziet er van binnen en buiten prachtig uit. Echt aantrekkelijk om daar overdag naar toe te gaan en te werken. Sfeer Verder viel me op, dat Gemiva er goed georganiseerd uitzag, met veel aandacht voor de individuele begeleiding. Een prima voorziening dus, zowel wat betreft bezigheid als onderlinge contacten. Tijdens de gezamenlijke lunch proefde ik van de broodjes, maar ook van de goede onderlinge sfeer. Goede zaak Als je hier niet zelf of in je directe omgeving mee te maken hebt, weet je niet goed wat er speelt. Je kunt je moeilijk voorstellen wat een lichamelijke beperking in de praktijk betekent. Ik heb gemerkt hoe belangrijk dagbesteding dan is, in verband met activiteiten, begeleiding en contacten. Het is een goede zaak dat daarvoor alle aandacht is, ook vanuit de gemeentelijke politiek. Arjen Hoogerduijn ChristenUnie/SGP 26 S t a g e i n d e S t a d - G e m i v a

15 Syndion Het is prettig om raadsleden inzicht te geven in het werken bij een organisatie als Syndion. Wat voor werk wij doen? Syndion helpt mensen met een handicap om te leven zoals zij dit willen. Die hulp bieden we bij cliënten in hun eigen woning, in een woongroep, maar ook bij werk, dagbesteding en deelname aan de samenleving. Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of andere problemen zoals niet-aangeboren hersenletsel, autisme of ADHD. Syndion biedt ondersteuning op het terrein van ontwikkeling, opvoeding en gezinsondersteuning wonen onderwijs, dagbesteding en arbeid vorming en vrijetijdsbesteding Het werkgebied van Syndion omvat de Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, het Land van Heusden en Altena en het Rivierengebied Gelderland (Culemborg, Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel e.o.). Kwetsbare doelgroep Zowel voor de twee raadsleden als voor onze organisatie was de stage een positieve ervaring en heeft ze zeker het doel bereikt. Jeroen en Karin staken daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Ze gingen bijvoorbeeld al om 7.00 uur s ochtends cliënten ondersteunen die de dag moesten gaan starten. Een confrontatie met mensen met een handicap en wat dit voor hen in het dagelijkse leven betekent. Daarnaast maakten Jeroen en Karin kennis met cliënten die zelfstandiger wonen en waarbij de problematiek van een kwetsbare doelgroep ter sprake kwam. Beter zichtbaar Wij hopen via deze ontmoeting en uitwisseling te bereiken dat we beter zichtbaar worden voor elkaar. En dan bedoel ik vooral op het moment dat we bijvoorbeeld een beroep doen op het ontwikkelen van activiteiten waardoor onze cliënten beter aan de samenleving kunnen deelnemen. Maar ook het samen leefbaar maken van woonwijken is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar is iets wat we samen moeten doen. 'Samen woonwijken leefbaar maken' Trudy van Asch van Deenen Syndion Op woensdag 22 augustus 2007 liepen de VVD-raadsleden Jeroen Mol en Karin Lambrechts stage bij Syndion. Deze welzijnsorganisatie kijkt tevreden terug. 28 S t a g e i n d e S t a d - S y n d i o n

16 'Hartverwarmende ontmoetingen' Samen met collega Karin Lambrechts liep Jeroen Mol stage bij Syndion. Vooral de enthousiaste ontmoeting met een autistische jongen op zijn werkplek in Dordt noemt de VVD'er hartverwarmend. Dit jaar liep ik stage bij Syndion. Syndion is een zorgaanbieder die mensen met een handicap ondersteunt zodat ze zo gewoon mogelijk kunnen bewegen in de maatschappij. Syndion biedt ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en opvoeding, scholing en activiteiten in de vrije tijd. De vraag van de cliënt staat centraal bij Syndion. Oproepbaar Ik bezocht drie verschillende locaties waar mensen met een beperking wonen. Het gaat om verschillende soorten woonmogelijkheden voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Er is een ouderwetse vorm waar veel mensen samenwonen in een groot huis met veel verzorging. En er zijn woonvoorzieningen waar jonge mensen alleen of samenwonen en waar hulp zonodig oproepbaar is. Respect Ik heb gezien hoe belangrijk het is om mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. Met grote bewondering voor de manier waarop zowel de cliënt als de mensen van Syndion met de beperkingen omgaan. Er is veel respect tussen hulpverleners en cliënten. Ik heb een beter beeld van deze problematiek gekregen en zal daar in het vervolg zeker mijn voordeel mee kunnen doen als we discussies voeren over het invoeren of terugdraaien van maatregelen die deze mensen direct treffen. Samen met die autistische jongen fietste ik naar zijn werkplek, een Barbiewinkel in Dordrecht. Hij vertelde zo waardig en enthousiast over zijn werk! Bovenop de leuke reacties van de medewerkers van Syndion kijk ik met plezier terug. Wat me het meest opviel is hoe vreselijk hard de medewerkers van deze instelling moeten werken. Daar heb ik echt bewondering voor. 24 uur begeleiding Mijn stage ving aan om 7.00 uur. Dan begint de dag met het bezoeken van zwaar lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte mensen. Zij wonen redelijk zelfstandig, maar hebben 24 uur per dag begeleiding nodig. Ik hielp mensen uit bed, waste ze, zorgde voor het ontbijt en hielp ze uiteindelijk op weg naar hun dagactiviteit. Mijn vooroordeel dat deze mensen zelf niets kunnen, viel in duigen. Ze kunnen veel meer zelf dan ik dacht. Meer faciliteren In de middag ben ik naar mensen geweest in zelfstandige wooneenheden. Ik vind dat de gemeente daar meer in zou moeten faciliteren. Uiteindelijk gaat het erom dat we zo veel mogelijk mensen integreren in de samenleving en daar wil ik me als politicus in Dordrecht zeker voor gaan inzetten. 'Respect tussen hulpverleners en cliënten' Karin Lambrechts VVD Jeroen Mol VVD 30 Het versterkte haar beeld van de problematiek van mensen met een handicap. En ze zegt daar in haar werk zeker haar voordeel mee te gaan doen. Aan het woord zijn VVD-raadslid Karin Lambrechts en commissielid Jeroen Mol. S t a g e i n d e S t a d - S y n d i o n

17 Vrijdagavondsoos (SVVG) De Vrijdagavondsoos biedt sinds 1983 uitgaansmogelijkheden aan mensen met een verstandelijke beperking (in de Drechtsteden). De Vrijdagavondsoos is een initiatief van de SVVG (Stichting Vrijetijdsbesteding Verstandelijk Gehandicapten). Tijdens mijn stage heb ik onder meer koffie geschonken, vragen beantwoord van de gasten, ben ik jurylid geweest bij een spel en heb ik gedanst met de bezoekers. Wat me is bijgebleven is het enorme enthousiasme van de vrijwilligers en de blije gezichten bij de soosbezoekers. Het is voor hen echt een avondje uit. Vroeg Daarom is het zo jammer dat een aantal bezoekers al erg vroeg wordt opgehaald. Deze situatie heb ik voorgelegd aan medewerkers van de Wmo-adviesraad en zij zouden hier verder naar kijken. Het is een situatie die bij meerdere instellingen die s avonds iets organiseren voorkomt. Centrum Uitgaan is voor iedereen belangrijk en door mijn stage-ervaring weet ik dat dit zeker ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt. Ik vind wél dat het uitgaan van deze mensen meer in het centrum mag plaatsvinden, zodat bepaalde activiteiten, zoals een ijsje eten, een filmpje pakken en ergens wat drinken, makkelijker realiseerbaar is. Ik pleit er verder voor deze activiteiten zoveel mogelijk te plaatsen binnen het kader van de Wmo. Enthousiast Een leuke ervaring, tot slot, was dat ik later een vaste bezoekster van de soos tegenkwam. Zij herkende mij direct en begon enthousiast te vertellen over de soos en mijn bezoek. 'Deze soos is echt een avond uit' Sandra Wemmers Verenigde Senioren Partij Al bijna een kwart eeuw slaagt de Vrijdagavondsoos erin gezellige uitgaansavonden te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Sandra Wemmers (VSP) ging op stage. 32 S t a g e i n d e S t a d - V r i j d a g a v o n d s o o s ( S V V G )

18 Ik denk dat het een enorme verruiming van ieders blik kan opleveren. Zowel voor de medewerkers op de werkvloer als voor de raadsleden. Het aan den lijve ondervinden van situaties met cliënten in de thuiszorg geeft een heel andere kijk op de realiteit van die zorg; daar kan geen beleidsnotitie aan tippen. Tegelijkertijd geeft Internos het medewerkers de kans het gesprek aan te gaan met de raadsleden, die direct invloed hebben op hoe zij zorg wel of niet kunnen verlenen. Het kan voor beide partijen nieuwe inzichten opleveren. Verbaasd Internos wil als thuiszorgorganisatie een belangrijke bijdrage leveren aan de wens van de cliënt met een indicatie, om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De zorgverlening richt zich primair op ondersteuning van de zelfzorg van cliënten met betrekking tot de huishouding, persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg in de thuissituatie. De raadsleden die bij ons stage liepen, te weten Joanneke van Benthem, Bert Staat en Kim Bruggeman, hebben letterlijk kunnen ervaren dat er een compleet andere wereld schuilgaat achter hun persoonlijke idee over een thuiszorgorganisatie. En het heeft hen verbaasd. Vooral de complexiteit van zorg, de werkdruk, de toewijding waarmee zorg verleend wordt en hoe lastig het is om, met alle regelgeving die er bestaat, soms relatief eenvoudige zorgproblemen voor cliënten op te kunnen lossen. 'Hier kan geen beleidsnota tegenop' Femke Spruit van Thuiszorgorganisatie Internos vindt het project 'Stage in de Stad' geweldig. Het kan, zo zegt ze, voor beiden nieuwe inzichten opleveren. Betere invulling Ik denk dat het regelmatig contact hebben van werknemers met raadsleden een grote meerwaarde kan hebben voor toekomstige ontwikkelingen over de uitvoering van wet- en regelgeving. Het zou kunnen leiden tot een betere invulling van regionaal beleid dat is ingebed in de realiteit van de dagelijkse zorgverlening. Femke Spruit Internos 34 S t a g e i n d e S t a d - I n t e r n o s

19 Er is voor mij meer duidelijkheid ontstaan over wat het effect van beleidswijzigingen en de aanbesteding van de thuiszorg op de werkvloer is en wat het betekent voor de cliënten, de hulpverleners en de organisatie van de thuiszorg. Gewenst Daar zitten natuurlijk gewenste én ongewenste effecten bij. Een beoogd en zeker gerealiseerd effect is volgens mij de kostenefficiëntie. Bijvoorbeeld dat goedkope zorg nu door goedkopere krachten wordt geleverd. 'Ervaringen helpen mij in mijn vak' Een dagje meelopen met een thuiszorgmedewerker van Internos wekt de inhoud van al die papieren beleidsnota's tot leven. Aldus Joanneke van Benthem, namens de VVD in de raad. Het geeft haar inzicht in de dagelijkse gang van zaken in de thuiszorg. Een ongewenst effect daarbij is dat die goedkopere krachten regelmatig hun arbeidspositie moeten inleveren en als alfahulp moeten gaan werken. Daarbij wordt de kwaliteit lastiger te controleren en te waarborgen. Afhankelijk Ik ben getroffen door de betekenis die thuiszorgwerkers hebben in het leven van hun cliënten. Zij zijn afhankelijk van de thuiszorg en rekenen volkomen op de medewerkers. Dat is in de regel een vaste medewerker die echt onderdeel van het leven van de cliënt uitmaakt. De ervaringen tijdens de stage helpen mij bij mijn werk in de gemeenteraad en in de adviescommissie van de Drechtraad voor Werk Zorg en Inkomen. Joanneke van Benthem VVD 36 S t a g e i n d e S t a d - I n t e r n o s

20 Het was mooi om te zien hoeveel liefde de medewerkers in hun werk steken. Ik heb ook gezien dat die tomeloze toewijding broodnodig is, want ik schrok wel van de nood en de eenzaamheid achter sommige voordeuren. En dus doen de medewerkers goed werk. Thuiszorg Internos speelt een belangrijke rol bij de sociale nood, vooral op het gebied van tijd en aandacht voor mensen. Vrijwilligers Maar ook de inzet van vrijwilligers is van groot belang. Als je hun werk zou willen omschrijven, kom je volgens mij op het volgende uit: Thuiszorg Internos helpt mensen met opstaan, wassen en aankleden, voorbereiden en/of toedienen van medicatie en vervult bovendien een belangrijke signaleringfunctie. Dankbaarheid Samen met medewerker Marjo van Stokkum van Internos heb ik een dagdeel meegekeken naar én meegedaan met het werk. Opvallend vond ik daarbij de hartverwarmende dankbaarheid die de medewerkers van Thuiszorg voor hun werk krijgen." Kim Bruggeman 'Wat een toewijding bij thuiszorg!' CDA Wat Kim Bruggeman van het CDA opviel tijdens zijn stage bij thuiszorg Internos in de wijk Binnenstad is de toewijding van de medewerkers. Raadzaam 38 S t a g e i n d e S t a d - I n t e r n o s

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen De Halte Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving Algemene informatie >> Gasten van De Halte kunnen zichzelf sterker maken met steun van

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Maak kennis met Syndion Dat het gewoon is dat ik er ben Syndion ondersteunt mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN Delfshaven, uw persoonlijke keuze laurens DELFSHAVEN Delfshaven Laurens Delfshaven is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in de bruisende deelgemeente Delfshaven. Er heerst een gemoedelijke en gezellige

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen!

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar 2016 Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Inleiding Op 26 mei jl. vond alweer het negende Participatiecafé Deurne plaats. Ditmaal was

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Bijlage A Op afkomst afgewezen Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Iris Andriessen Barbara van der Ent Manu van der Linden Guido Dekker Inhoud Voorbeeld van een gebruikte sollicitatiebrief

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking Zo lang mogelijk zelfstandig Ik ben slechtziend en heb een lichte verstandelijke beperking. Waar kan ik zelfstandig wonen en toch

Nadere informatie

Zo maakt MEE meedoen mogelijk

Zo maakt MEE meedoen mogelijk werk mediation uw mening ervaringsdeskundigheid Klik op de onderwerpen voor filmpjes en verhalen uit het dagelijks leven van mensen met een beperking. onafhankelijke cliëntondersteuning Zo maakt MEE meedoen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Mantelzorg, waar ligt de grens?

Mantelzorg, waar ligt de grens? Mantelzorg, waar ligt de grens? CDA Talentacademie 2014-2015 Anita Relou Wat is volgens het christendemocratisch gedachtengoed de grens van mantelzorg. Inleiding 2015. Een jaar met veel veranderingen in

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN Een steuntje in de rug bij het dagelijks leven

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Wonen met zorg. Gemeente Cuijk. Voelt beter

Wonen met zorg. Gemeente Cuijk. Voelt beter Wonen met zorg Gemeente Cuijk Voelt beter Wonen met zorg Zorgcentra Pantein besteedt veel aandacht aan een aangename, huiselijke woonomgeving voor haar bewoners. Welzijn, persoonlijke aandacht en wederzijds

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard 072 576 72 00 info@dprs.nl / www.dprs.nl De Pieter Raat Stichting De Pieter Raat Stichting

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding

OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding OP jezelf LereN WONeN Met begeleiding Training Begeleid Wonen training begeleid WONeN de beste voorbereiding voor LAter Wil je als jongere of volwassene graag zelfstandig wonen? Maar moet je daarvoor eerst

Nadere informatie

Visie op zorg. en wonen

Visie op zorg. en wonen Wonen met zorg Uw vraag naar zorg Natuurlijk wilt u als u ouder wordt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en, eventueel met de nodige ondersteuning, zorg en behandeling, in uw eigen huis blijven wonen.

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt.

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Handige ondersteuningsproducten Ouderen van nu en de toekomst willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen woonomgeving. Om het

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie