Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid"

Transcriptie

1 In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke extraatjes Wat doen bedrijven om zichzelf aantrekkelijk te maken bij het werven en vasthouden van personeel? In een tijd waarin het bepaald niet altijd eenvoudig is de juiste mensen op de juiste plek te krijgen en te houden blijken, veel ondernemers werknemers met allerlei extraatjes te lokken. Lees verder op pagina 3 Industriedag in het teken van duurzaamheid Het aftellen voor de Industriedag is begonnen. Als het goed is, hebt u het boekje met het aanmeldingsformulier al in uw bezit. Schuift u het boekje met antwoordformulier niet terzijde maar retourneert u alstublieft per omgaande het aanmeldingsformulier. We kunnen niet meer dan 250 gasten ontvangen en vol=vol. Per bedrijf mogen twee personen zich aanmelden. Bedrijven die een stand afnemen, mogen met vier vertegenwoordigers namens het bedrijf komen. Nagenoeg alle voorbereidingen zijn getroffen. We hebben een inhoudelijk afwisselend ochtendprogramma met vier respectabele sprekers. Rob Creemers zal het spits afbijten en voor de sprekers die na hem komen een aantal prikkelende statements afgeven. We zijn benieuwd hoe hierop gereageerd gaat worden. Schroomt u niet om ook uw stem te laten horen. Rein Willems zal de rol van ochtend voorzitter op zich nemen en u als toehoorder door de wereld van de duurzame mobiliteit leiden. Lees verder op pagina 2

2 De sterke punten van onze regio zijn geformuleerd. Eén van deze pieken is de maritieme industrie, zowel het logistieke als de maakindustrie. De Drechtsteden beschikken over veel logistieke en technische kennis en expertise op dit gebied. Nu komt het goed uit dat ik in dat kader ook enige kennis en ervaring heb. Vanuit de gemeente Sliedrecht is het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een Kenniscentrum Binnenvaart Drechtsteden (KBD). De Stichting Integraal Ondernemen Drechtsteden is hierbij betrokken en heeft de opdracht gekregen om een startnotitie te schrijven. Het is de bedoeling dat er kennisdeling tot stand gebracht wordt tussen de diverse bedrijven en de onderwijsinstellingen. Dat kan voor de nautische maakindustrie in onze regio betekenen dat ze nog prominenter worden. Van veel kennisinstituten uit het land zijn al toezeggingen ontvangen over een mogelijke samenwerking, dat ziet er dus goed uit. We willen komen tot een centrum in de Drechtsteden waar scholen en bedrijfsleven samenwerken en komen tot innovatie voor het bedrijfsleven. Bedoeling is een goede koppeling te laten ontstaan tussen de diverse opleidingen en de bedrijven. Wat is uw mening over de resultaten van de EAD? Willen we hier echt wat in bereiken dan moet het bedrijfsleven hier natuurlijk ook in meewerken, want veel innovatie blijft nu beperkt tot vaak het ene bedrijf dat hierin actief is geweest. Terwijl als we hierin delen er voor het bedrijfsleven in de regio veel meer te bereiken is. In Sliedrecht wordt getracht een aantal bedrijven, die in de scheepsbouw en scheepsreparatie actief zijn, te clusteren op het Plaatje. Dit moet het Servicecentrum Het Plaatje Sliedrecht (SPS) gaan worden. Dit zou een eerste cluster in de regio kunnen worden van een aantal bedrijven, die een wens tot uitbreiding hebben. Dit laatste is natuurlijk een belang voor Sliedrecht en de betreffende bedrijven. Het versterken van deze maritieme cluster zal ook zeker een uitstraling hebben welke veel breder is dan alleen voor de logistieke en scheepsbouw gerelateerde bedrijven. Aan het einde van dit jaar zal de economische adviesraad worden opgeheven. Heeft de commissie Scheepsbouwer gebracht wat van ze verwacht werd of zijn er weer veel rapporten en plannen gemaakt die vervolgens weer even snel in de kast werden opgeborgen. Wat is uw mening hierover, laat het me weten. In de volgende nieuwsbrief zal ik ook mijn mening hierover geven. Teun Muller Voorzitter WD Vervolg van Personeel lokken met leuke extraatjes Bij PricewaterhouseCoopers bijvoorbeeld krijgen personeelsleden de mogelijkheid met kortingen naar de schouwburg te gaan, met relaties en hun kinderen voetbalwedstrijden van Feyenoord te bezoeken en manifestaties zoals het North Sea Festival bij te wonen. Dat zijn maar enkele voorbeelden, zegt Luuk Wiertsema van PWC. Een belangrijk fenomeen is onze rol in De Slinger, een organisatie die zich op alle mogelijke maatschappelijke terreinen beweegt en waarvoor wij in de regio Rotterdam mede het voortouw hebben genomen. Onze mensen zetten zich in de tijd van PWC in voor goede doelen. Het gaat niet om geld, maar om dienstverlening op allerlei vlakken. Zo heeft personeel de gehele financiële organisatie van een kinderboerderij op zich genomen en dat tot ieders genoegen. Ans van Hekken-Boeren van Breeclean Schoonmaak & Catering in Sliedrecht loopt met plannen rond voor een themafeest voor al haar medewerkers. Maar dat is niet zo eenvoudig, geeft ze toe. De mensen van de schoonmaak en de catering kennen elkaar eigenlijk niet. Er heerst niet alleen een andere cultuur, maar door de werkzaamheden op andere locaties ontmoeten ze elkaar ook niet. Toch vindt Van Hekken-Boeren het belangrijk om af en toe wat gezelligs te doen voor de twee groepen. Dat gebeurt ook, zij het nu nog apart. Aan het eind van het jaar ontmoeten de personeelsleden van de schoonmaak elkaar in een feestelijke sfeer in de vorm van een etentje. De catering-groep wacht hetzelfde in januari wanneer alle drukte voorbij is. De ANVD in Dordrecht doet het weer op een andere manier, zoals directeur Henk Boxma vertelt. Er worden bijvoorbeeld faciliteiten verleend voor deelname aan fitness-programma s. Er is een brandstofregeling waarvan de gezinnen van de werknemers ook profijt trekken. Dat gebeurt in de vorm van maximale kortingen op benzine en diesel bij de pomp. Dat is allemaal gericht op zoveel mogelijk mensen bij de ANVD binnen te halen en we merken dat dit ook vruchten afwerpt, aldus Boxma. Corina Jansen van personeelszaken van Wagenbouw Sliedrecht: Wij zijn een klein bedrijf en zijn niet structureel bezig met het organiseren van extra dingen voor de mensen. Maar wat we wel doen is personeel zo persoonlijk mogelijk benaderen. Een bloemetje op het bureau van een nieuwkomer, een cadeaubon bij een feestelijke gelegenheid. Verder bieden we personeel de mogelijkheid om thuis te werken en is ook een premievrij pensioen, naar mijn mening, heel aantrekkelijk. Trouwens, de mensen die hier werken zijn vaak al heel lang in dienst. Dat zegt, denk ik, genoeg. IMC organisatie- en subsidieadvies in Sliedrecht laat het organiseren van uitjes en dergelijke over aan de personeelsvereniging. Maar dat wil niet zeggen dat de onderneming zelf niets doet om personeel te lokken. Directeur Roland van de Graaf: We zijn heel actief in het aanbieden van stageplaatsen. Werkstudenten worden met open armen ontvangen. Daarbij is communicatie met jongeren een heel belangrijk gegeven. Ook ondersteunen we de mensen bij de bedrijfsgerichte training en als ze aangeven een opleiding te willen volgen, die niet meteen in het verlengde van hun huidige werkzaamheden ligt, dan moeten ze daar ook de kans voor krijgen. Van de Graaf noemt het tot slot van grote betekenis, dat er binnen de onderneming een sfeer bestaat die het best kan worden omschreven als aardig zijn voor elkaar. Wat doet Van Leeuwen Buizen om zichzelf aantrekkelijk te maken en te houden voor haar personeel? Volgens Jan Nugteren, Manager Personeel en Organisatie: Eénderde van de nieuwe medewerkers wordt aangedragen door onze bestaande medewerkers; zij zijn onze beste ambassadeurs! Continu aandacht voor: de werkplek, (werk)overlegvormen, eigen personeelsbladen, variabele beloning naast het vaste salaris, plezierige werkomgeving, verantwoordelijkheden delegeren, zelfstandig werken, beloning van ondernemerschap. Tweederde wordt extern geworven door: contact met de scholen (toekomstige medewerkers), presentaties op scholen, stageplaatsen, afstuderen, reclame (naamsbekendheid), spandoek. Nel v.d. Berg Oud-journaliste van De Dordtenaar Vervolg van Industriedag in het teken van duurzaamheid We hebben er dit jaar voor gekozen om u na de lunch enige rust te gunnen door geen actieve bijdrage van u te verlangen. Achterover leunend kunt u zich verwonderen tijdens het magistrale optreden van Rob en Emiel. Het spraakmakende dat zij u gaan laten ervaren maakt dat u vanzelf op het puntje van uw stoel gaat zitten. Diverse bedrijven vinden het leuk u op één of andere manier te fêteren. Ik ben ieder jaar weer aangenaam verrast dat u met zo velen wilt bijdragen om deze dag toch dat bijzondere tintje mee te geven dat deze dag in de regio zo onderhand geniet. Bijzonder blij zijn wij met het hoofdsponsorschap van Amega. Het is altijd goed om te merken dat een WD-bedrijf zich dusdanig met het thema en de vereniging verbonden voelt dat zij daar uiting aan wil geven door een hoofdsponsorschap. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Het thema van dit jaar Duurzaamheid in beweging hebben we in al onze nieuwsbrieven tot uiting laten komen. Het moge duidelijk zijn dat dit onderwerp ons allen bezighoudt en dat de oplossing soms wel en soms niet voor het grijpen ligt. Aanvangstijd Industriedag 9.30 uur Belangrijke doelstelling van deze dag is toch het (waardevol) kunnen netwerken met elkaar. Oude contacten aanhalen, nieuwe contacten opdoen en het op een informele manier in contact komen met de bestuurders van de regio. Volop gelegenheid is er om hieraan invulling te geven. Net als vorig jaar begint de Industriedag weer om 9.30 uur. Na afloop van de dag hoop ik met u te kunnen concluderen dat het weer een bijzonder interessante en nuttige dag is geweest waar het u aan niets heeft ontbroken. Barbara Keuzenkamp secretaris Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk voor een potentiële werknemer? De arbeidsmarkt trekt aan; de beroepsbevolking neemt af. Dit betekent dat werknemers steeds meer kunnen kiezen uit diverse aanbiedingen voor een nieuwe baan. Wat beweegt een werknemer om ergens te gaan werken? Wat bepaalt hun keuze? Uit verschillende bronnen blijkt dat werkgevers steeds meer uit de kast halen om werknemers aan te trekken. Bijvoorbeeld; je kunt bij de sollicitatie meteen je leaseauto uitzoeken of je krijgt een vakantie cadeau. Maar wat werkt nu echt? Belangrijk is dat een werkgever rekening houdt met generatieverschillen. In welke leeftijdsgroep zoekt hij zijn personeel. Indien hij op zoek is naar jongeren, zal hij in zijn wervingscampagne hier rekening mee moeten houden. Zo maken veel jongeren gebruik van de digitale snelweg en minder gebruik van dagbladen. Belangrijk is dat een werkgever flexibel is in zijn (secundaire) arbeidsvoorwaarden. De één wil flexibele werktijden en een ander wil doorgroeimogelijkheden. Termen als vrijheid, zelfstandigheid, ontwikkelingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden zijn belangrijk. Het salaris is natuurlijk ook een belangrijke factor, maar heeft vaak een korte houdbaarheidsdatum. Dat wil zeggen dat de blijdschap over een salarisverhoging veelal snel verdwijnt en men het salaris gewoon vindt. Op het moment dat men het salaris te laag vindt, wordt er werk van gemaakt. Maar men zal nooit klagen over een te hoog salaris en het kan vaak niet hoog genoeg zijn. Een toenemende tendens is dat men tegenwoordig steeds meer van baan verandert om reistijden te bekorten. De toenemende fileproblematiek heeft absoluut invloed op de arbeidsmarkt. Werknemers zoeken steeds vaker een baan dicht bij huis. De balans tussen privé en werk wordt dus ook steeds belangrijker. Bedrijven die voorzien in sportvoorzieningen en flexibel zijn in werktijden hebben een streepje voor. Werkgevers maken ook gebruik van werving & selectie bureaus. Hier komen echter steeds vaker negatieve geluiden over vanuit de werknemers. Ze voelen zich als één van de vele werknemers en alleen als de juiste woorden in het c.v. worden gebruikt, komen ze in aanmerking voor een gesprek. Naar hun mening wordt er niet goed naar een brief en c.v. gekeken. Tenslotte kan opgemerkt worden dat de doorlooptijd van een sollicitatieprocedure zo kort mogelijk moet zijn. Indien een werknemer meerdere sollicitaties heeft lopen, heeft het bedrijf dat als eerste een aanbod doet, een voorsprong. Aangezien verwacht wordt dat de huidige situatie voorlopig aanhoudt, is het raadzaam als ondernemer en bedrijf om eens kritisch naar je personeelsbeleid te kijken en in te spelen op de huidige arbeidsmarkt. Succes! Yildiz Kurtulan MBA ChainWorks consultancy & hr-diensten

3 Werkgeversservicepunt timmert aan de weg Het Werkgeversservicepunt (WSP) Drechtsteden brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Onder het motto: Extra handen nodig? helpt het Servicepunt werkgevers in de Drechtsteden aan uitvoerend personeel. CWI, SDD, Drechtwerk en UWV werken samen in één loket waar het gaat om het in kaart brengen van de arbeidsvraag, het ontwikkelen van trajecten en het voordragen van kandidaten. Het Werkgeversservicepunt heeft echter een heel specifieke taak en rol en denkt vanuit de werkgevers. Het richt zich op het openen van banen op startkwalificatieniveau. We maken gebruik van het instrument Social Return on Investment voor het creëren van banen. Dit instrument wordt toegepast bij aanbestedingen binnen de Drechtsteden en houdt in dat de opdrachtnemer 5% van het gegunde bedrag inzet voor het scheppen van werkgelegenheid. Ook deze baanopeningen gaat het Servicepunt vullen vanuit de bestanden van de partners. Meerwaarde voor werkgevers Voor werkgevers is het heel interessant om aan te kloppen bij het WSP. Ons doel is om uit de vacatures de juiste kandidaten voor de werkgever te selecteren, die op zijn beurt dan de uiteindelijke keuze maakt. We kunnen de werkgevers diverse vormen van ondersteuning bieden: opleidingen, stageplaatsen, proefplaatsingen en onze aftersales producten no-riskpolis of loonkostensubsidie, jobcoaching en een steunpunt dat voor de werkgevers klaar staat indien de geplaatste kandidaat op één of andere manier niet voldoet. Eventuele risico s (schulden, huisvesting, psychisch, etc.) kunnen we snel aanpakken en elimineren. ONTWERP INSTALLEER LEEF VLOERVERWARMING & -KOELING LEEF MET WTH-COMFORT WTH maakt wonen en werken aangenaam WTH brengt de lente bij u in huis. 365 dagen per jaar. Met de stralingswarmte van onze vloer- en wandverwarming en -koeling hebt u namelijk een buitengewoon aangenaam binnenklimaat. Stabiel en gezond. En dat is veel behaaglijker dan koelen of verwarmen met radiatoren of airconditioning. Er is bijvoorbeeld geen sprake van tocht of een ongezonde luchtcirculatie. Bovendien is het rendement bijzonder hoog. Het systeem verbruikt namelijk veel minder energie om u een aangename gevoelstemperatuur te bezorgen. Het comfort van WTH voelt u dus zelfs in uw portemonnee. Over welkom gesproken... Uw comfort, onze missie! Consumentenadv. LEEF (148,5 x :21:09 Arrangementen Samen met werkgevers ontwikkelt het WSP toeleidingsarrangementen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Middels opleiding, stage en persoonlijke begeleiding geven we werkzoekenden de juiste startkwalificatie om aan de slag te gaan. Branche aanpak Samen met werkgevers willen we branchegerichte arbeidspools oprichten om sterker te staan in de huidige overspannen arbeidsmarkt. De werkboulevard wil brancheloketten voor werkgevers inrichten om zo snel mogelijk werkzoekenden naar de juiste branche toe te leiden. Daarmee vergroten de werkgevers de kansen op geschikt personeel. Vacature films Tevens biedt het WSP de mogelijkheid tot het maken van bedrijfsvideo s van beschikbare banen. Dat biedt werkgevers de kans om op een beeldende manier hun vacature aan te bieden aan de werkzoekenden. Interesse? Wilt U meer weten over het WSP, neem dan contact op met Albert Struikenkamp of kijk op Al bij de start van de EAD werden door enthousiaste ondernemers talloze geeltjes met ideeën aangedragen. Eindelijk werd ze rechtstreeks gevraagd hoe de stad vooruit te helpen. Het opvallende van deze exercities was wel dat eigenlijk iedereen min of meer tot dezelfde conclusies kwam: Dordrecht komt te weinig in beeld, is onvoldoende aangetakt op de omgeving, maakt onvoldoende gebruik van toeristische potenties, reageert te langzaam op de transformatie van de maakindustrie naar de kennis- en innovatie-economie, heeft achterstand in het aanbod van hoger onderwijs en mist daarmee een onmisbaar element voor verdere ontwikkeling. Jaarplannen en targets Eind 2005 lag er een jaarplan voor 2006 volop leuke en stevige suggesties om op korte en lange termijn bij te dragen aan de economie van de binnenstad. Het plan van het Impulsteam C&B bevat 3 hoofddoelen: 1. Publiekstrekker oostzijde binnenstad Doel: Versterken van de aantrekkingskracht van de oostzijde van de binnenstad, waardoor het economisch functioneren wordt versterkt. Er is op dat moment nog geen concrete invulling. 2. Hotelboot Doel: Vooruitlopend op andere initiatieven het voor de korte termijn realiseren van een hotelboot, die een verandering teweeg kan brengen in de breinpositie van Dordrecht ten aanzien van de hotelmogelijkheden. 3. Vakmanschap Doel: Het verjongen van geest en uitstraling van de stad door aanvulling (huisvesten) van de studentenpopulatie en gebruik maken van de capaciteiten en aanwezigheid van studenten voor innovatie en voorzieningen. Studenten en vaklieden worden met elkaar verbonden in een meester-leerling situatie. In één of meer themastraten worden panden verworven voor leerwerkplaatsen. Winkel-werkplaatsen van diverse vakgebieden worden in de directe omgeving gevestigd. Het project is er op gericht deze vakschool, de vaklieden en studenten bij elkaar te brengen en kleinschalige bedrijven op dit gebied te clusteren. De planning en de werkelijkheid Als vrij snel werd duidelijk dat ons Impulsteam de lat wel erg hoog had gelegd. De voorbereiding voor het realiseren van een permanente publiekstrekker vergt gewoon meer dan de drie jaar die het Impulsteam is gegeven. Wel is achter de schermen gelobbyd voor een Kenniscentrum Watersport, maar de gemeente koos voor een kostendekkende exploitatie van Stadswerven. Het hotelschip was De Ups en Downs van het Impulsteam feitelijk snel gevonden, de locaties daarvoor ook wel, maar de juiste exploitant met de juiste boot bleek geen eenvoudige opgave. Na diverse afgewezen voorstellen werden we door de werkelijkheid ingehaald. Er wordt immers na Villa Augustus al weer gebouwd aan 4 hotels (herontwikkeling Bellevue en Klarenbeek, uitbreiding Bastion en nieuwbouw Van der Valk). Ons Impulsteam heeft dit doel nu laten varen. Ook op het gebied van Vakmanschap bleek de werkelijkheid weerbarstiger dan de wens. Gelukkig is door de werkgroep Agenda voor de Binnenstad wel een stichting opgericht om vakhuizen op te richten en te beheren en is er ook een gerealiseerd aan de Groenmarkt. Maar het concept achter vakmanschap is niet echt uit de verf gekomen. In de loop van de tijd heeft ons team daarom gekozen voor beter haalbare targets, zoals de Creatieve Kaart, de site (zie ook kader), speed dating in de toeristische sector en het Architectuur Rondje Dordt. Nu nog wordt gewerkt aan een startnotitie voor thematisering van onder druk staande aanloopstraten (Kindstraat met semi-permanent Sinthuis, kinderwinkels en elementen van het Poppentheatermuseum) en een startnotitie voor een Wandelroute Hoogwaterbeleving. Een belangrijk deel van de binnenstad ligt immers al eeuwen buitendijks. Dat is toeristisch gezien een interessant gegeven. De berusting en de leermomenten Als ik dit schrijf bedenk ik dat het misschien lijkt alsof ons Impulsteam niet echt succesvol is geweest. Dat is maar ten dele waar. Natuurlijk ervaren wij nu ook wat het is om een goed idee tot realisatie te brengen in een organisatie die lijkt op een veelkoppig monster. Een gemeente dient immers meerdere doelen tegelijk: zowel werkgelegenheid als woonkwaliteit, zowel bereikbaarheid als milieu, zowel innovatie als behoud van erfgoed. Dat betekent dat elke suggestie door tal van ambtelijke en bestuurlijke molens moet, die het resultaat zijn van onze veelgeprezen democratie. Dat betekent dat er tijd nodig is voor afweging en besluitvorming. De kunst is natuurlijk om een goed evenwicht te vinden tussen zorgvuldig afwegen en even snel regelen zonder last en ruggespraak. Juist om dat evenwicht weer wat te laten doorslaan naar snellere besluitvorming was de EAD bedoeld. Dat is bij C&B dus maar ten dele gelukt. De reden daarvan ligt mijns inziens eerder bij de lange termijndoelen, die echt veel tijd vergen, dan de haalbaarheid ervan. Daar tegenover staat de merkbaar toegenomen betrokkenheid van vele ondernemers (Dordtse Doeners) bij het reilen en zeilen van de stad en het verbeterde onderlinge contact dat hierdoor is ontstaan en een vliegwiel kan zijn voor de economie. Tenslotte is het overduidelijk dat de stad nu beter wordt aangetakt op netwerken in en vooral buiten het Eiland van Dordrecht (Nederland Innovatief 2007). Daardoor zal de stad uiteindelijk beter zichtbaar worden en nieuwe ondernemers en werkgelegenheid aantrekken. Om die reden is het ook aan te bevelen om vooral door te gaan met de EAD in enigerlei vorm. Een voorwaarde is wel dat er voldoende capaciteit en budget beschikbaar is om het succes te kunnen afdwingen. De leden van het Impulsteam C&B kijken terug op een leuke en leerzame periode, waarin ze hebben mogen bijdragen aan de economie van de stad. Rinald van der Wal Voorzitter Noot secretaris: De voorzitters van de resterende twee impulsteams zullen voor de volgende nieuwsbrief gevraagd worden een stukje te schrijven.

4 De gedachte achter de Economische Adviesraad Dordrecht (EAD) was en is verleidelijk: stimuleer de economische ontwikkeling van de regio door initiatieven te starten met ondernemers en maatschappelijke organisaties en zet de gemeente hooguit in een ondersteunende rol. Voor de Drechtsteden is zo n opdracht allerminst luxe, want de economische groei van de regio ligt onder het nationale gemiddelde. Het is een mooie gedachte ook, want een gemeente heeft nu eenmaal een beperkte actieradius, en is soms zelf onvoldoende toegerust om maatschappelijke doelen te realiseren. Een overheid die haar beperkingen kent, is volgens mij een krachtige overheid. Toen de projectdirecteur van de gemeente mij ruim drie jaar geleden vroeg om deel te nemen aan het Impulsteam Kennis en Innovatie hoefde ik niet lang na te denken. Wat heeft het Impulsteam klaargespeeld? Wat is er terechtgekomen van die mooie gedachte? Terugkijkend op drie jaar praten, denken en doen, kunnen we mijns inziens trots zijn op twee resultaten. Allereerst de oprichting van kenniskringen op vier uiteenlopende werkterreinen: HumanResourcesManagement, Logistiek, Maintenance&Facility en Inkoop. Deze kenniskringen worden bemenst door professionals die in bedrijven op die gebieden opereren. De formule werkt goed: de deelnemers zijn enthousiast en de kenniskringen inmiddels financieel zelfbedruipend. Kenniskringen zijn niet spectaculair, maar ze kunnen de motor zijn achter continue verbetering én innovatie. We verwachten dat ook op andere terreinen kenniskringen zullen ontstaan, en dat de kenniskringen een springplank vormen voor nieuwe verbindingen tussen (beroeps-) onderwijs en bedrijven in de regio. Het tweede resultaat is dat we het Eiland van Columbus in de steigers hebben gezet een regiobreed digitaal platform voor samenwerking en informatie-uitwisseling. Doel is dat ondernemers, burgers en maatschappelijke instellingen in de regio elkaar veel vaker en sneller treffen voor zakelijke transacties én gemakkelijker verrassende combinaties van producten en diensten kunnen maken. Met het Eiland van Columbus willen we de combinatiemogelijkheden die er nú al liggen benutten en verder uitbouwen. Drie jaar EAD - Impulsen voor kennis en innovatie? Naast deze twee resultaten, hebben we veel energie gestoken in het vinden van manieren om de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijvigheid in de regio te versterken. Gezien de arbeidsmarktproblemen én de toenemende kennisintensiteit liggen hier volop kansen voor samenwerking, zou je zeggen. Maar in de praktijk blijkt dat toch heel lastig te zijn; het is ons althans niet gelukt hier een rol van betekenis te spelen. Ook hebben we gepleit voor een langetermijnvisie op de economische kansen voor de Drechtsteden. Zo n regiovisie is ons inziens hét kader voor politiek-bestuurlijke keuzes, vooral op het gebied van economie en kennis. Ook voor een eventuele doorstart van de EAD biedt zo n regiovisie een onmisbaar kader. Maar moet de EAD wel doorgaan? Het Impulsteam Kennis en Innovatie is matig tevreden over de effectiviteit tot nu toe. Aan ideeën geen gebrek, maar het gaat uiteindelijk om daden. De impulsteamleden zelf kunnen niet de middelen (tijd, kapitaal) vrijmaken voor vervolgstappen. De gemeente, als vertegenwoordiger van collectieve belangen, kan dit wel, maar moet ook heel terughoudend zijn in de uitvoering. De gemeente mag niet terughoudend zijn in haar verlangen naar resultaten en daaraan schortte het tot nu toe. Het zou dan ook helpen als de gemeentes in de Drechtsteden, liefst samen met ondernemersorganisaties, op basis van een economische regiovisie scherp aangeven voor welke problemen of kansen zij een externe impuls willen inzetten. Dat zou in elk geval de gemeentes gretig maken naar resultaten. In de komende maanden denken de mensen in en rond de EAD de betrokken ondernemers, beleidsmakers en ambtenaren - hard na over een nieuwe impuls-organisatie als opvolger van de huidige EAD. Wat mij betreft moeten de trefwoorden daarvan zijn: resultaatgericht, professioneel toegerust, onafhankelijk én in directe verbinding met de verantwoordelijke beleidsmakers. Minder adviseren, meer doen en namens beleidsmakers kunnen opereren. Als effectiviteit is ingebakken in de aanpak zullen de ondernemers een nieuwe ronde impulsen voor de regio omarmen. En misschien is dát wel het belangrijkste resultaat van 3 jaar EAD en impulsteams. Hans Rutten Vz Impulsteam Kennis en Innovatie Het Leer-Werk Traject Al geruime tijd streeft de overheid ernaar dat iedere werknemer op de werkvloer gediplomeerd of minimaal gecertificeerd moet zijn. De overheid stimuleert initiatieven van het bedrijfsleven op het gebied van leren en werken met aantrekkelijke fiscale regelingen en subsidies. Zij stimuleert bovendien om een leven lang leren mogelijk te maken. Dat dit een lofwaardig streven is moge duidelijk zijn, maar in de praktijk is het vaak nog geen haalbare optie gebleken. Met name bij oudere werknemers, vroegtijdige schoolverlaters, herintreders op de arbeidsmarkt en zeker bij werknemers van allochtone oorsprong is de vereiste scholing meestal nauwelijks aanwezig. Om deze redenen heeft BBMV in nauwe samenwerking met de gemeente Dordrecht en andere Drechtsteden, UWV, Kamer van Koophandel, CWI en verschillende werkgeversorganisaties onder andere de WD, het Leer-Werk Traject Drechtsteden ontwikkeld. Het traject heeft als doel de vele vacatures in de technieksector, de zorgsector, de horecasector en de logistieke sector in de regio in te vullen. Daarnaast kunnen potentiële werknemers die een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt hebben naar werk en opleiding begeleid worden. Het gaat in principe om mensen in een uitkeringssituatie en NUGGers: niet uitkeringsgerechtigden. Lerend op weg naar werk De werkgever selecteert een mogelijke kandidaat die vervolgens in een bedrijf een duaal Leer-Werk Traject gaat doorlopen. Duale trajecten zijn in feite combinaties van leren en werken waarbij vooral op de werkplek kennis en vaardigheid worden opgedaan. Het leerdoel wordt afgestemd op de behoefte en wensen van de werkgever. In de meeste gevallen gaat het om MBO niveau 2 trajecten. Voordat een duaal traject ingezet kan worden, is het van belang de competenties van de kandidaat in kaart te brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het toetsinstrument EVC: Eerder Verworven Competenties. Op basis van de hieruit verkregen informatie worden maatwerk trajecten aangeboden. Het Leer-Werk Traject is dus voor zowel werkgever als werkzoekende een oplossing op maat, die een aantal belangrijke voordelen kan opleveren: jobcoaching gedurende de eerste zes maanden, een enthousiaste werknemer en vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekering. In sommige gevallen kan er sprake zijn van proefplaatsing UWV, brugbanen subsidie UWV, opleidingsfondsen en loonkostensubsidie. Binnenkort wordt ook het Leer-Werkloket in het gebouw van het CWI in gebruik genomen. Dit loket is een fysieke en digitale faciliteit voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden voor alle vragen over opleidingen en subsidies met betrekking tot leren en werken. Tijdens de Industriedag kunt u meer informatie over dit traject verkrijgen bij een stand die op de boot aanwezig is. Hoe kan het coachen van een leerling greenkeeper vroeg in de morgen op een golfbaan ergens in de buurt van Den Haag beter beginnen dan oog in oog te staan met een volwassen vos, die na eerst zich betrapt te voelen, vervaarlijk begint te keffen, enkele omtrekkende bewegingen maakt, vervolgens zijn prachtige staart als een liniaal de lucht in steekt en tenslotte toch maar besluit zich schielijk uit de voeten te maken. Even nog wint zijn nieuwsgierigheid het van zijn natuurlijke schuwheid, hij houdt zijn pas in, kijkt brutaal in mijn richting, maakt nog enkele dreigende kefgeluiden en verdwijnt dan definitief uit mijn gezichtsveld. Deze even spannende als onverwachte ontmoeting vormt wat mij betreft de ouverture van een niet meer stuk te krijgen werkdag. Een werkdag dus die alleen maar tot een positief coachingsgesprek kan en moet leiden tussen de leerling greenkeeper, diens directe begeleider en mij. Aanvankelijk verliep het begeleidingstraject helemaal niet zo florissant. Er leefde bij beide mannen nogal wat argwaan en onbegrip ten opzichte van elkaar, maar gaandeweg het proces veranderde dit negatieve beeld en maakte het plaats voor wederzijds respect en begrip. Enkele simpele adviezen, zoals meer duidelijkheid in de planning van de werkzaamheden, meer helderheid in de communicatie en een adequate taakverdeling waren hier ondermeer debet aan. De taak van de jobcoach is geen gemakkelijke, maar een zeer veel omvattende functie in het proces van individuele ondersteuning. De cliënt heeft in de meeste gevallen al een bijzonder problematisch verlopende carrière achter zich en kan om welke reden dan ook alleen met intensieve coaching zijn plaats in de maatschappij definitief verwerven. Hulp bij schuldsanering, assertiviteitstraining, huisvestingsproblematiek, maar ook hulp bij identiteitsproblemen en arbeidsritmetraining kunnen door de organisatie waaraan de jobcoach verbonden is, aangeboden worden. Voor meer informatie over het Leer-Werk Traject: BBMV Grotekerksplein CC Dordrecht Tel

5 De Wereld Jazzdagen Dordrecht hebben zich, als grotendeels gratis te bezoeken openluchtfestival, inmiddels bewezen als prettig alternatief voor grootschalige commerciële festivals en concerten. Het evenement vindt plaats op het Grotekerksplein, letterlijk voor de deur van Jazzpodium DJS, waar de reguliere concerten van DJS (jazz & blues) en Rainbow (world) plaatsvinden. De historische omgeving van het Grotekerksplein in het centrum van Dordrecht vormt een prachtig decor voor een intiem en informeel festival waar kwaliteit, diepgang en beleving centraal staan. Muziek vanuit de meest verschillende werelddelen kwam in het weekend van 30 augustus bijeen tijdens de vijfde editie van de Wereld Jazz dagen. Of zoals Hans Dijkstal het tijdens de opening van het festival samenvatte: U kunt dit weekend op vakantie in Dordrecht. De oud-minister blies daarna nog wat noten mee in de festivaltent Wereld Jazzdagen, kwaliteit, diepgang en beleving centraal De Wereld Jazzdagen Dordrecht vinden al vanaf 2004 tijdens het eerste weekend van september plaats. In de afgelopen jaren is het festival uitgegroeid tot een onafhankelijk, eigenzinnig festival met een vernieuwende programmering. De Blauwe Hemel op het Sint Suraplein. Deze locatie en Bibelot waren dit jaar voor het eerst toegevoegd aan het evenement. Son de la Frontera trad vrijdagnacht op in Bibelot. Son de La Frontera is een van de meest toonaangevende exponenten van de nieuwe flamencomuziek. De formatie uit Morón de la Frontera (Andalucía), die in 1998 ontstond, onderzoekt onder leiding van tresspeler Raúl Rodríguez al enige jaren de contactpunten tussen de flamenco en de Cubaanse muziek. Het concert van Greetje Bijma en Jasper van t Hof op zaterdagavond in de Grote Kerk was heel indringend en emotioneel waar je van moet houden. Terugkijkend wederom een groot succes en een prachtig evenement in het mooie Dordrecht. Esther Hoven Drechtwerk ROM-D. Hoe staat het er nu voor? NAVYX Telnr.: Mail: Internet: Professionals op het gebied van: -> HRD - > Organisatie Ontwikkeling - > ICT Consultancy & Projectleiding - > Management Solutions Uw toekomst is geen kans, maar een keuze! NAVigating Your expansion.?? Advertentie plaatsen in In het nieuws vyx_adv_108x74.indd :04:5 Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om een mooie advertentie te plaatsen in In het nieuws? Neem dan contact op met ons secretariaat en zij kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten Wat is de stand van zaken rondom de ROM-D; de regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden? Het is hoog tijd voor een terugblik én een vooruitblik om dat te weten te komen. De uitgangspunten en geschiedenis De sociaal-economische ontwikkeling van de Drechtsteden vraagt om inzet van overheid én bedrijfsleven. Om nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande bedrijven ruimte te bieden voor groei, is het noodzakelijk bedrijfsterreinen aan te leggen. Tegelijkertijd is het van groot belang de bestaande terreinen te herstructureren en ze zo een tweede leven in te blazen. Deze herstructureringsopgave is complex, kostbaar en vraagt om een sterke regionale uitvoeringskracht in de Drechtsteden: de ROM-D. Om deze redenen is de regionale ROM-D in 1999 opgericht. In 2005 is de ROM-D in de huidige vorm geëvalueerd in opdracht van de Drechtsteden en de Provincie. Uit die evaluatie bleek dat veel doelstellingen niet waren gehaald en dat doorgaan met de ROM-D slechts zin had als het roer radicaal werd omgegooid. Stoppen met de ROM-D was voor het Drechtstedenbestuur geen optie. Het bestuur koos voor een traject waarmee een nieuwe ROM-D moest worden opgestart, op basis van de aanbevelingen uit het evaluatierapport. Twee deelproducten en veel discussie In 2007 hebben de gemeenten en provincie gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van een bedrijfsplan voor de vernieuwing van de ROM-D. Twee deelproducten waren het resultaat van deze inspanningen: een bouwstenennotitie voor een bedrijfsplan ROM-D waarin o.m. het takenpakket, aansturing en juridische vormgeving worden beschreven en een groslijst met potentiële projecten die in aanmerking komen voor overdracht aan de ROM-D. De groslijst bestaat uit nieuwe ontwikkelingen en herstructureringsprojecten die vanuit regionaal perspectief prioriteit hebben, in relatie met de regionale bedrijventerreinenstrategie en de kantorenvisie. Het Drechtstedenbestuur heeft over deze voorstellen gesproken, maar de notities in oktober 2007 niet definitief vastgesteld. Het bestuur wilde graag eerst de reacties van de colleges en raden horen. Gevraagd werd of er kon worden ingestemd met de overdracht van de beleidsmatige regie over alle bedrijventerreinen in de regio aan de Drechtsteden. Daarnaast werd een reactie gevraagd op de notitie bouwstenen voor een nieuw bedrijfsplan ROM-D, als ook op de groslijst met potentiële projecten. Actualiteit Tot half 2008 is in alle gemeenteraden over deze notities gedebatteerd en zijn verhelderende vragen gesteld. Het Drechtstedenbestuur heeft op basis van de reacties een notitie geschreven die het fundament legt onder de intensivering van de regionale economische samenwerking en de vernieuwing van de ROM-D. Na besluitvorming in het Drechtstedenbestuur in oktober a.s. kunnen vervolgstappen worden gezet. De orderportefeuille voor de ROM-D kan worden opgesteld en er kan een definitief bedrijfsplan worden opgesteld. Met de gemeenten wordt overlegd over de structuur en de overdracht aan de regio. Terugkijkend is het een lang en ingewikkeld proces geweest dat eind 2008 tot besluitvorming moet leiden. Niet alleen omdat de discussie bij de gemeenteraden terecht tijd vroeg. In de tussentijd is ook uitvoerig overlegd met de provincie Zuid-Holland en de private partners in de ROM-D. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de Drechtraad van december. Sonja van der Stel Drechtsteden

6 en Belastingadviseurs DRV Accountants is met een en team Belastingadviseurs van 400 is medewerkers met een en team 11 van 400 vestigingen in Zuid-Holland, medewerkers en 11 Zeeland en vestigingen West-Brabant in een Zuid-Holland, inspiratiebron Zeeland voor en nuchtere West-Brabant een DRV Accountants inspiratiebron ondernemers. voor nuchtere DRV Sliedrecht ondernemers. DRV Sliedrecht Trapezium 150 Trapezium 150 Telefoon Telefoon Concrete Concrete adviezen, adviezen, individuele individuele oplossingen. oplossingen. Weet u hoeveel inkomen u na uw pensioen heeft? Weet hoeveel inkomen u na uw pensioen heeft? Benut u alle vrijstellingen optimaal? Wat doet u met Benut u alle vrijstellingen optimaal? Wat doet u met uw vermogen in uw bedrijf? Allemaal vragen die in uw vermogen in uw bedrijf? Allemaal vragen die in uw financiële situatie belangrijk zijn. Datzelfde geldt uw financiële situatie belangrijk zijn. Datzelfde geldt voor veranderingen in de fiscale wetgeving en nieuwe voor veranderingen in de fiscale wetgeving en nieuwe overheidsmaatregelen met gevolgen voor uw vermogen. Uw eigen account manager van Rabobank overheidsmaatregelen met gevolgen voor uw vermogen. Uw eigen account manager van Rabobank Private Banking houdt u op de hoogte, informeert en Private Banking houdt u op de hoogte, informeert en adviseert u tijdig. Geen standaard aanpak, maar individuele oplossingen. Dat is een dienstverlening die adviseert u tijdig. Geen standaard aanpak, maar individuele oplossingen. Dat is een dienstverlening die verder gaat dan de dagelijkse bankzaken. verder gaat dan de dagelijkse bankzaken. kijk op rabobank.nl/privatebanking kijk op rabobank.nl/privatebanking Het ondernemen zit u in het bloed. Het ondernemen zit u in het bloed. Maar welke keuze biedt de beste kansen op succes? Maar welke keuze biedt de beste kansen op succes? Omdat u niet alles kunt weten is het fijn te kunnen vertrouwen op een gids. Omdat u niet alles kunt weten is het fijn te kunnen vertrouwen op een gids. Want uw nachtrust telt. Want uw nachtrust telt. de ondernemer telt de ondernemer telt Ervaar de aandacht voor u en uw vermogen. Glasvezel in Zwijndrecht Ad van den Berg (ParkTrust) is in samenwerking met telecommunicatiebedrijf Van Dulmen bezig met de uitrol van glasvezel op bedrijventerreinen De Geer en De Groote Lindt in Zwijndrecht. De Zwijndrechtse onderneming peilt momenteel de belangstelling voor deze netwerkverbindingen. Als voor het einde van het jaar veertig procent van de 500 ondernemingen op beide bedrijventerreinen meedoet en voor glasvezel kiest, gaat de schop volgend jaar de grond in. Het grote voordeel voor ondernemers is dat als ze nu collectief voor glasvezel kiezen aanzienlijk op de aansluitkosten besparen. Maar wat is glasvezel nou eigenlijk? Glasvezel is een haardunne vezel van zeer helder glas. Deze vezel kan lichtsignalen over grote afstanden transporteren. En wat zijn de voordelen van glasvezel ten opzichte van koper? Naast het feit dat glasvezel supersnel internet mogelijk maakt, heeft het ook andere voordelen. Zo kunnen ondernemers flink besparen op hun telefoonkosten en kunnen bedrijfspanden en terreinen beter worden beveiligd. Met glasvezel zijn de beelden van beveiligingscamera s ook op afstand te zien. Vanwege dit beveiligingsaspect is ook de stichting Beveiliging Een smaakvolle kennismaking We zijn amper een maand bedrijfslid van Werkgevers Drechtsteden en meteen val ik met mijn neus in de boter. Het Diner van dinsdag 16 september was voortreffelijk georganiseerd door Barbara en Marleen. Wat mij vooral aansprak was de gevonden afwisseling. Afwisseling van smaakbeleving in de verschillende restaurants, maar vooral ook de aangename afwisseling met de diverse gesprekpartners aan tafel. Op een ongedwongen en informele wijze - verder - kennis maken met elkaar. Het leuke ervan vind ik dat het je horizon verbreedt. Wat doet nou eigenlijk een advocaat? In zo n gesprek leer je niet alleen wat meer over het vak, maar leer je ook de ander beter kennen. Werkgevers Drechtsteden is een prettige investering in kennis en kennissen. Business deluxe Drechtsteden Diversiteit en exclusiviteit! Het nieuwe lifestyle en Business evenement, dat op 30 en 31 oktober plaatsvindt op Businesspark Amstelwijck te Dordrecht, kan nu al rekenen op veel belangstelling. Het aantal deelnemers groeit gestaag en de diversiteit van de deelnemers onderstreept dat dit evenement een zeer welkome aanwinst is voor de regio Drechtsteden. Inmiddels hebben ruim 80 bedrijven uit de Drechtsteden zich ingeschreven voor deelname aan Business deluxe of te kennen gegeven Bedrijventerreinen Zwijndrecht enthousiast over dit project. Van den Berg verwacht met de contacten bij de wervingsronde ook parkmanagement verder te ontwikkelen. Ondernemers die op hetzelfde terrein zitten, hebben deels dezelfde zorgen. Zoals veiligheid, wie haalt het afval op, welke energieleverancier kiezen we, etcetera. Een parkmanager kan dit soort belangen bundelen. Ad van den Berg Parktrust Dit smaakt naar meer. Ik kijk al weer uit naar een volgende ontmoeting! Hartelijke groet, Han van den Boogaart Directeur Multibedrijven Stichting De Hoop te gaan deelnemen. De deelnemers komen uit zeer verschillende branches. Kamer van Koophandel Rotterdam officiële partner van Business deluxe Drechtsteden Ook de Kamer van Koophandel juicht het initiatief Business deluxe enorm toe. Als partner aan Business deluxe leveren zij o.a. een bijdrage aan de werving van exposanten en bezoekers aan Business deluxe. De Kamer van Koophandel stelt een adressenbestand van vele interessante bedrijven uit de Drechtsteden ter beschikking aan de organisatie. Deze bedrijven zullen allen actief worden benaderd voor deelname of een bezoek aan het nieuwe en zeer exclusieve netwerkevenement. Nog een beperkt aantal stands beschikbaar Mocht uw organisatie of bedrijf ook willen deelnemen aan Business deluxe, neemt u dan eerst een kijkje op de website: of bel Wij staan u graag te woord

7 Met ons staat uw bedrijf er een stuk sterker voor. Ieder bedrijf is uniek. Dus heeft elke ondernemer bij de ING Bank een persoonlijke adviseur. Zodat wij u écht kunnen bijstaan, van start tot overdracht. Dan kunt u, samen met ons, een uitstekend rendement uit uw bedrijf halen. Weten wat ú dat oplevert? Bel voor een afspraak of kom langs op ons kantoor. Onze adviseurs zijn er klaar voor. ING Bank Dordrecht, Johan de Wittstraat 25-27, tel. (078) ING Bank Zwijndrecht, Burg. de Bruinelaan 140, tel. (078) ING Bank Gorinchem, Stadhuisplein 2, tel. (0183) ING Bank Oud-Beijerland, De Vriesstraat 6, tel. (0180) Arbeidsrecht Bestuursrecht Bouwrecht en Onroerend Goed Ondernemingsrecht (Economisch) strafrecht Familierecht en Erfrecht Met twintig gespecialiseerde advocaten hèt kantoor voor ondernemend Drechtsteden. Op afzienbare termijn zal de structuur van de zogenaamde personenassociaties door middel van een vennootschap substantieel worden gewijzigd. Tot op heden kennen wij de gewone maatschap, vaak toegepast in de vrije beroepen, en de vennootschap onder firma, welke samenwerkingsvorm je vaak aantreft in het MKB, naast de commanditaire vennootschap, waar sprake is van een stille vennoot die meestal optreedt als kapitaalverschaffer. Nieuwe Wet op de personen-vennootschappen Deze vertrouwde samenwerkingsvormen zijn langzamerhand aan vernieuwing toe. De huidige regels dateren van omstreeks 1838 met in de loop van de tijd enkele aanpassingen. Het was overigens de bedoeling dat de nieuwe wet al per 1 juli jl. zou ingaan maar dat bleek vanwege de verwevenheid met andere wetgeving en de noodzakelijke aanpassingen niet haalbaar. Grofweg komt het erop neer, dat wij in de naaste toekomst, vermoedelijk per januari volgend jaar, gaan werken met de openbare vennootschap en de stille vennootschap, naast een afgeslankte vorm van de commanditaire vennootschap. Ten aanzien van de openbare en commanditaire vennootschap kunnen de oprichters kiezen voor rechtspersoonlijkheid. Dat brengt dan mee dat een vennootschap eigen juridisch bezit kan verwerven en dus een afgescheiden vermogen kan opbouwen. Dit kan praktisch zijn bij het vertrek van een vennoot of aantreden van een nieuwe vennoot. Van belang is op te merken dat bestaande maatschappen en firma s na de ingangsdatum van de wet automatisch worden aangemerkt als openbare vennootschap, tenzij de vennoten voor een andere vorm kiezen. Vermeldenswaard is dat een openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid die rechtspersoonlijkheid later kan opgeven, maar ook andersom alsnog kan kiezen voor rechtspersoonlijkheid als dat niet is gebeurd. Dan gelden wel enkele aanvullende eisen waaronder oprichting via notariële akte. Ook nieuw is de mogelijkheid om een openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid in een B.V. om te zetten en omgekeerd een B.V. in een openbare vennootschap. De openbare vennootschap heeft natuurlijk als consequentie dat de samenstellende vennoten ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn als het gaat om verplichtingen naar derden (vennootschappelijke schulden). Het maakt voor de aansprakelijkheid voor een vennootschappelijke schuld niet uit of de openbare vennootschap wel of geen rechtspersoonlijkheid bezit. De verwachting is daarom dat veel vrije beroepsbeoefenaren zullen overstappen naar de vorm van de besloten vennootschap. In fiscaal opzicht heeft de wet weinig gevolgen. De behandeling van de ondernemingsvorm en de vennoten is zogenaamd fiscaal transparant. De compagnons blijven dus individueel belast voor loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Bij een oprichting of omzetting in één van de nieuwe vennootschapsvormen is het goed om juridisch advies in te winnen. Janbart Evenboer Veldhuijzen Evenboer & Nuiten Advocaten Caroline Princen vrouwelijke manager van het jaar 2008 Optimale bedrijfsvoering met document management Door optimalisering van uw documentgerelateerde processen zorgen wij ervoor dat u efficiënter werkt en kosten bespaart. Door de juiste (afdruk en scan) apparatuur op de juiste plaats te zetten, maar nog belangrijker door de informatie op een slimme manier beschikbaar te stellen. Het resultaat? Een hogere efficiency en kostenbesparing. Kijk op onze website voor praktijkvoorbeelden of bel met één van onze specialisten. Nashuatec gaat verder onder de naam Ricoh. Leeghwaterstraat AE Sliedrecht Tel: Fax: Award zet Nedstaal extra op de kaart Caroline Princen, algemeen directeur van Nedstaal BV te Alblasserdam, mag sinds kort de titel vrouwelijk manager van het jaar 2008 voeren. De award werd haar uitgereikt door Lidy Hartemink, directeur bij Univé, de winnares van Voorafgaand aan de verkiezing konden leden van Vrouwelijke Managers Netwerk Nederland en lezers van Managersonline.nl en het tijdschrift FEM Business een voordracht doen. Uit de tien meest voorgedragen managers selecteerde een jury vervolgens een vijftal genomineerden. Caroline Princen van het Nederlandse staalbedrijf was de uiteindelijke winnaar. In verband met het behalen van deze bijzondere onderscheiding legden we haar enkele vragen voor. 1. Wat moet een ondernemer doen om de award te bemachtigen? In mijn geval: de nominatie is door iemand anders in gang gezet. Daarna gaat het balletje rollen, word je benaderd om mee te doen in de race en gaan zaken vanzelf. Het eigenlijke werk is natuurlijk al veel eerder begonnen. Nedstaal heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug, maar is uit het dal omhoog geklommen door nieuwe marktgebieden en nieuwe producten te ontwikkelen. Daarin zijn we een heel eind op de goede weg. De ontwikkeling is echter een doorgaand proces, waar we veel tijd en energie in steken. 2. Wat doet het met u, nu u zo n bijzondere onderscheiding ten deel is gevallen? In eerste instantie had ik wat mixed feelings over deze prijs, temeer daar het er voor mij persoonlijk niet toe doet of iemand een goede vrouwelijke òf mannelijke manager is, maar veel meer hoe haar of zijn kwaliteiten zijn. Het feit dat er een award is voor de beste vrouwelijke manager geeft echter wel aan dat we er nog niet zijn als het gaat om emancipatie aan de top. Maar als je dan eenmaal genomineerd bent, zit ik zo in elkaar dat ik dan ook wel wil winnen. En natuurlijk doet het dan toch wel wat met je om zo n eretitel te ontvangen. Niet alleen is het een kroon op je eigen werk, maar natuurlijk ook een compliment voor iedereen die bij Nedstaal werkt. 3. In hoeverre hebben medewerkers van Nedstaal er een bijdrage aan geleverd dat u nu vrouwelijke manager van het jaar 2008 bent? In de eerste plaats wil ik hen bedanken, dat zij in een duidelijke mannen -omgeving die de staalwereld altijd is geweest, mij als vrouwelijke directeur hebben aanvaard. Ik heb ervaren dat de medewerkers mij vrij snel na mijn benoeming hebben opgenomen in hun clan en ben hen dankbaar dat zij mij van alle kanten geholpen hebben om in korte tijd ingewerkt te raken. Het is te danken aan het managementteam als geheel èn aan de medewerkers op de vloer en in de kantoren dat Nedstaal weer op de kaart is gezet. Er is de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt aan nieuwe kwaliteiten, nieuwe processen en nieuwe markten. En we zijn heel fors aan het investeren in nieuwe installaties. 4. Heeft de award ook betekenis voor het geheel van de onderneming, nu en in de toekomst? Door deze award wordt het bedrijf Nedstaal behoorlijk in de picture gebracht. Er zijn al veel contacten geweest voor interviews voor artikels in kranten, vakbladen, etc. en uitnodigingen voor lezingen, dus de publiciteit blijft niet alleen bij die ene verkiezingsdag. Positieve publiciteit is voor het gehele bedrijf van belang, nu, maar zeker ook voor de toekomst. Nel v.d. Berg Recomtek advert 180x120.indd :10:

8 Nieuws van de projectgroepen De geluidsproblematiek - het lijkt stil maar dat is het alleen op de zonegrens - De WD heeft, ondersteund door de Kamer van Koophandel en in samenwerking met VNO-NCW, de laatste maanden bepaald niet stil gezeten. De afgelopen maanden hebben Eddie Alders van FME-CWM namens WD, VNO-NCW en Jan Granneman van Peutz Akoestisch Adviseurs Zoetermeer, een stevig en helder stuk over de geluidsproblematiek geconcipieerd, dat eind september of begin oktober, in de Tweede Kamer aan Charlie Aptroot (VVD senator) zal worden gepresenteerd. Het is de bedoeling en ligt ook in de lijn der verwachting, dat Charlie Aptroot dit zal gebruiken om in de kamer kritische vragen te stellen aan, naar wij hopen, de minister-president (J.P. Balkenende). De vraag doet zich dan natuurlijk voor of de minister-president de problematiek begrijpt en ingrijpt in het kader van zijn uitspraak, we moeten af van onzinnige regels. Waar gaat het om? Eddie Alders en Jan Granneman hebben het nog eens op een rijtje gezet; - De afdeling bestuursrechtspraak van de RvS gaat, wellicht juridisch correct, maar akoestisch gezien onzinnig om met de meest marginale overschrijdingen van de geluidsnorm 50 db(a), zelfs een overschrijding van 0,001 db(a) leidt tot vernietiging van vergunningen. - Het overgrote deel van de bedrijven op gezoneerde industrieterreinen valt onder een AMvB regeling (thans activiteiten besluit), waarbinnen een uiterst ruime geluidsruimte voor die categorie bedrijven wordt gecreëerd die volstrekt onnodig is, maar wel meetelt op de zonegrens. - Voor de vergunningen van bedrijven met een specifieke geluidsproductie geldt dat de 12 meest luidruchtige dagen niet meetellen. Het criterium is de 13 e zogeheten meest luidruchtige dag. Vervolgens wordt ervan uitgegaan dat op alle 353 dagen die maximale geluiduitstraling optreedt, hetgeen tot een enorme overschatting van de geluidsproductie leidt. In het kader van de redelijke sommatie, welke sinds eind 2007 van toepassing is op de rekentechniek, wordt enigszins, doch nog steeds onvoldoende, tegemoet gekomen aan dit probleem. Al met al impliceert een en ander dat de werkelijke geluidsbelasting op de zonegrens fors lager is (soms wel de helft) dan de berekende waarde. Hoe kunnen deze problemen worden opgelost? Schrappen c.q wegzeven van de kleintjes, waarbij de categorie AMvB bedrijven geheel of nagenoeg geheel, kan worden uitgezonderd. Ik heb in dat kader al eens gepleit voor het implementeren van een zogenaamde weegfactor, ofwel de AMvB vergunningen worden qua daarin opgenomen geluidsbelasting getoetst aan de werkelijk optredende belasting en op de rekenwaarde is dan bijvoorbeeld een γ = 1 tot 0,1 van toepassing. - Introductie van een verwaarlozing criterium Bedrijven met een wezenlijke geluidsproductie, doch gunstige ligging op een industrieterrein waardoor een verwaarloosbare bijdrage op de zonegrens ontstaat, niet hinderen bij vergunning verlening. - Zonebeheer baseren op basis van de werkelijke materiele geluidsbelasting en niet langer op de formele berekende geluidsbelasting op de 50 db(a) contour grens. Laat het duidelijk zijn verfijning van de rekenmethodiek en modellen en het schrappen van de kleintjes, moet uiteindelijk leiden tot een vrij nauwkeurige berekening van de geluidsbelasting op de zonegrens. De behoorlijke en mogelijk zelfs forse geluidsruimte die daardoor ontstaat, moet evenwel volledig beschikbaar blijven voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven en niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld woningbouw. Thans komt in bijvoorbeeld het Drechtsteden Zeehaven gebied, ook na implementatie van een gewijzigd bestemmingsplan, slechts geluidsruimte beschikbaar voor de nog vrije kavels. Zittende ondernemers krijgen er geen mm of db(a) bij voor uitbreiding van bestaande of nieuwe activiteiten. De zogenaamd beschikbare ruimte in de vigerende vergunningen kan ook niet gebruikt worden voor uitbreidingen omdat de vergunning uitgaat van een reeds aanwezige maximale geluidsbelasting. Zo lijkt het wel of de geluidsproductie in haar eigen vergunning bijt. Anton Reppel Bestuurslid Werkgevers Drechtsteden Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Rotterdam Bron, Geluidsnotities: Jan Granneman Peutz Akoestisch Adviseurs Zoetermeer Eddie Alders FME-CWM / J.H.G. van den Broek VNO-NCW Werkgroep ICT in beweging hét initiatief gericht op de toekomst ICT, in de volksmond ook wel automatisering genoemd, heeft in de afgelopen jaren de gehele wereld op z n kop gezet. Er is geen ander onderwerp te bedenken waar zo veel over te zeggen valt en dat zo veel impact heeft op ons dagelijkse zaken en privé-leven als ICT. Niet alleen omdat mits goed toegepast - de ondersteuning fenomenaal kan zijn, maar vooral omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan. Daar waar men tijdens de industriële revolutie een leven lang de tijd had om nieuwe ontwikkelingen te ontdekken, aanvaarden en toe te passen, is de gemiddelde cyclus voor een technologische ontwikkeling op dit moment 7 jaar. Er vanuit gaande dat de eerste en de laatste 7 jaar van een mensenleven er nog weinig wordt geleerd op technologisch gebied en de mens gem. 84 jaar wordt, betekent het toch dat we 10 industriële revoluties voor de kiezen krijgen. Zie dan maar eens het technologische hoofd koel te houden! De werkgroep ICT heeft in de afgelopen jaren onder de bezielende leiding van Rob ter Meer u willen informeren over de nodige ontwikkelingen. Vele interessante bijeenkomsten over techniek, toepassing en aanpak hebben plaats gevonden en zijn hopelijk in de toepassing ervan geen windeieren gebleken. Ondanks dat de bijeenkomsten als zeer waardevol werden gezien, bleek de belangstelling toch wat afnemende. Druk, wellicht door niet optimaal presterende ICT, zal één van de oorzaken zijn. Toch zal u blijvend aandacht moeten houden voor de ontwikkelingen binnen ICT, want voor u het weet bent u out-dated. De werkgroep ICT wil er mede aan bijdragen dat het in uw bedrijfsvoering niet zo ver komt, maar dat u up-to-date blijft. Geheel passend bij het karakter van ICT heeft de werkgroep daarvoor een ander format aangenomen en zal zij zich in het vervolg presenteren als in ICT. Dit moet hét platform zijn waarin relevante ontwikkelingen aan de orde komen, niet zozeer als technologisch hoogstandje, maar bovenal als toepassing die u geld gaat opleveren. Want uiteindelijk is dat waar het bij ondernemen om gaat. Een beschrijving van dergelijke toepassingen heeft u al kunnen lezen in een 3-tal bijdragen die zijn opgenomen in de 2-maandelijkse uitgave van In het nieuwsd. Op het moment van schrijven is de vormgeving van in volle gang. Duidelijk is al wel dat het betrokkenheid van u vraagt. Enerzijds in tijd, anderzijds in een financiële bijdrage, waarbij de WD eveneens een duit in het zakje doet. De primaire leiding zal liggen bij ondergetekende. Puttend vanuit de contacten met verschillende ICT bedrijven, ervaringen bij klanten en natuurlijk de inbreng van de deelnemers aan zal dit een zeer interessante jaaragenda opleveren. In het najaar van 2008 ontvangt u nadere informatie over waarna u zich kunt opgeven voor deelname aan dit platform. Heeft u procesoptimalisatie en innovatie hoog op uw bedrijfsagenda staan, dan mag u daar eigenlijk niet ontbreken! Peter de Graaf NavyX bv Prego Projecten MBO en HBO Samen! Prego Projecten is voor bedrijven, instellingen en overheid in de regio Drechtsteden dé toegangspoort tot het Da Vinci College en Hogeschool Rotterdam. Met Prego Projecten is het voor werkgevers mogelijk vraagstukken over hun producten en diensten voor te leggen aan het onderwijs: een één-tweetje van onderwijs en werkgevers. Op 14 mei jl. is er een bijeenkomst geweest op het Leerpark, georganiseerd door DVC en HR in overleg met de Gemeente Dordrecht. Wethouder Dion van Steensel heeft tijdens deze bijeenkomst aangegeven dat de samenwerking van Hogeschool Rotterdam met het Da Vinci College een prima mogelijkheid biedt voor de regio om MBO en HBO studenten in te zetten voor vraagstukken uit bedrijven en instellingen. Een één loket functie die het voor bedrijven en instellingen makkelijker maakt om zowel MBO als HBO deelnemers en studenten te vinden voor hun vraagstukken/ projecten. Daarnaast verwachten HR en DVC dat er door het fysiek aanwezig zijn van de HR in het Leerpark, meer kans ontstaat op HBO studenten die daadwerkelijk aan de slag gaan in de regio. Bedrijven en instellingen zijn via de Nieuwsbrief van de Werkgeversvereniging Drechtsteden op de hoogte gesteld van het bestaan van Prego Projecten. Dit bericht én de mini-bijeenkomst van 14 mei met Gemeente Dordrecht, HR, DVC en diverse bedrijven heeft er toe geleid dat er al een 40-tal contacten zijn geweest met potentiële opdrachtgevers. Inmiddels zijn er al een aantal vraagstukken vanuit het bedrijfsleven verbonden aan diverse opleidingen. Een fysiek projectbureau, met meerdere communicatiekanalen, zoals een telefoonnummer en een website zijn inmiddels gerealiseerd. In een later stadium zal het projectenbureau waarschijnlijk deel uit gaan maken van het ondernemershuis. Prego Projecten heeft in samenwerking met Wididi een eigen website ontwikkeld. Hiermee is het voor belangstellende bedrijven, instellingen en overheden mogelijk om online hun vraag aan het onderwijs te stellen. Prego biedt hulp bij het concreet maken van de vraag. Wanneer de vraag passend is voor het onderwijs zal Prego de vraag matchen met één van de opleidingen van Hogeschool Rotterdam en/of het Da Vinci College. Prego Projecten MBO en HBO samen! Leerparkpromenade 100, gebouw Ocra 3312 KW Dordrecht Tel

9 Nieuws van de leden Dordtse aannemer bouwt The Dutch De Rabobank investeert fors in wielrennen. Niet alleen via sponsoring van de Rabo Wielerploegen, maar ook in ondersteuning van de Nederlandse wielersport in brede zin. Al deze activiteiten vallen onder de noemer Rabo Wielerplan, dat ons merk versterkt. De wielersponsoring geeft Rabobank Drechtsteden Midden- Noord ruime lokale toepassingen. Het Rabo Wielerplan is in 1996 opgezet, als een van de speerpunten in het streven naar een betere positionering van de Rabobank. De Rabobank wil zich positioneren als een zelfbewust, vitaal en creatief merk, dat op een geheel eigen (coöperatieve) wijze midden in de samenleving staat. Niet meer, maar anders Primair uitgangspunt is dat het Rabo Wielerplan niet moet bijdragen aan een grotere naamsbekendheid, maar aan een ándere naamsbekendheid, gerelateerd aan de merkwaarden: dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank en de Wielersport Het Rabo Wielerplan beoogt: Heel Nederland fietsend vooruit te helpen De Nederlandse wielersport te stimuleren en op de bovenste treden van de internationale ladder te houden. Nederland op de fiets Bij de sponsoring van het wielrennen springt natuurlijk in eerste instantie de professionele wielerploeg in het oog. Maar we doen veel meer, ook lokaal in de Drechtsteden. Om de jeugd meer in beweging te krijgen, houden we in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie de Go Biking! Tour, waarbij scholen kennismaken met de wielersport. We nodigen klanten en leden uit voor diverse wielerarrangementen en wij sponsoren de Wielerrondes in Dordrecht, Papendrecht en Alblasserdam. Het is tijd voor de Rabobank! Rabobank Drechtsteden Midden-Noord Wilgenbos JX Dordrecht Tel Overname Hoogland & Massee Groep Ondertekening The Dutch 26 februari 2008 Phil Helsby, directeur van Made in Scotland Friso Verhoeve, directeur AHA de Man uit Dordrecht AHA de Man, uit Dordrecht, is onlangs van start gegaan met de aanleg van het meest prestigieuze golfproject van Nederland, genaamd The Dutch. The Dutch, bij Gorinchem wordt een van de paradepaardjes van Colin Montgomerie. De achtvoudige winnaar van de Order of Merit, de man die 31 keer een titel behaalde op de Europese tour en die sinds jaar en dag een van de steunpilaren in de Ryder Cup is, heeft ook het talent om topbanen te ontwerpen. Deze weken is bij het Gelderse plaatsje Spijk begonnen met de aanleg van The Dutch. Met de Made In Scotland Golf Professionals als opdrachtgever en eigenaar krijgt Nederland er een zeer bijzondere golfcourse bij. Een baan die voor de gewone amateur een belevenis wordt om te spelen, maar ook een die straks helemaal klaar is voor een groot internationaal kampioenschap. Architect en opdrachtgever nemen er de tijd voor. Niet eerder dan de zomer van 2010 is The Dutch, klaar om bespeeld te worden. En dat grote kampioenschap zal niet eerder dan in 2011 plaatshebben, liefst nog een jaar later. We willen de baan echt laten rijpen, zegt Phil Helsby, directeur van The Dutch, over het project dat ruim dertig miljoen euro gaat kosten. Maar dan zijn we ook echt klaar voor een Open. Dat gaat er zeker komen. Bovendien zullen dan waarschijnlijk ook de volgende achttien holes aangelegd zijn. Ambitie genoeg dus bij Made In Scotland, het bedrijf dat in 2001 door een groep veelal Schotse pro s en ondernemer Leen Zevenbergen werd gestart en dat uitblinkt in alles dat met golf en relatiemarketing te maken heeft. En nu dus een eigen baan. En wat voor één. De baan alleen al zal een oppervlakte van ruim zeventig hectare krijgen en het moet een inland linkscourse worden: glooiend, weinig echte hoogteverschillen en niet al te veel bomen. Wel tal van soorten en kleuren wuivend gras. De hoogteverschillen worden niet meer dan vier meter. Je gaat in het Nederlandse landschap geen skyscrapers bouwen. Desondanks wordt er 600 duizend kubieke meter grond naar het terrein gebracht. In totaal wordt er een miljoen kubieke meter aarde verplaatst. Alles moet straks van topniveau zijn op The Dutch. Voor 650 privépersonen is er een lidmaatschap te verwerven en er zijn 350 lidmaatschappen gereserveerd voor corporate leden. Nagenoeg zonder publiciteit zijn er al ruim 700 certificaten verworven, zegt Phil Helsby. Voor meer informatie over The Dutch kunt u de website raadplegen. Friso Verhoeve Verhoeve Milieu/AHA de Man De H&M groep uit Dordrecht is overgenomen door Gerimex, een houdstermaatschappij waar ook het bekende Ehrbecker Schiefelbusch onder valt. Hierdoor zal een brede samenwerking in techniek ontstaan. Hoogland-Mennens en Simplus Brandblusapparaten zijn de werkmaatschappijen van het aloude Hoogland & Massee (Holding bv), een technische handelsonderneming dat als familiebedrijf 132 jaar actief is in vooral Zuid-West Nederland. Hoogland-Mennens is een begrip in techniek. Een uniek brede combinatie van staal- en buizenhandel en industrieel toeleverancier van onder andere gereedschappen en machines, constructiematerialen, bevestigingen, persoonlijke bescherming en aandrijftechniek. Met de overname beoogt Gerimex te komen tot een intensieve samenwerking tussen de elektrotechnische groothandel Ehrbecker Schiefelbusch en de technische groothandel Hoogland-Mennens die is gespecialiseerd in werktuigbouwkundige producten. Door de overname ontstaat een industriële toeleveranciergroep met een jaaromzet van circa 180 miljoen, circa 475 medewerkers en een dekkend netwerk van 17 vestigingen in Nederland. De afgelopen 8 jaar is de H&M Groep geleid door WD-bestuurslid Peter de Waard. Naast algemeen directeur was hij tevens medeaandeelhouder. In deze periode is een omslag gemaakt van een productgerichte naar een duidelijk klantgerichte handelsonderneming, met een duidelijke profilering als allround industrial supplier. Tevens is in 2005 de Rotterdamse concurrent Mennens gekocht. Dit heeft mede tot gevolg gehad dat omzet, personeelsbestand (circa 100 medewerkers) en winstgevendheid zeer sterk zijn toegenomen. De afgelopen jaren behoorde de groep zelfs tot de grootste stijgers van Zuid-Holland (FD-Gazellen). Eind oktober zal Peter de Waard zijn werkzaamheden bij Hoogland & Massee beëindigen. Hij heeft nog geen concrete plannen voor de komende jaren. Maar zoals hij het zelf noemt, is net 50 nog te jong om de hele week te golfen. Peter de Waard Directeur Hoogland & Massee Arbeidsmarkt en Pensioen Auto, telefoon, fitness van de zaak. Alles wordt uit de kast gehaald om nieuwe medewerkers te werven. De vraag naar nieuwe medewerkers wordt alleen maar groter, zelfs met een mindere economische groei, als in 2010 de eerste babyboomers met pensioen gaan. Het vinden van nieuwe (goed gekwalificeerde en gemotiveerde) medewerkers gaat u veel energie, tijd en dus ook geld kosten. Zorg ervoor dat uw medewerkers langer bij u willen werken. Sterker nog, zij worden dan één van uw wervingsmiddelen. En wat werkt er nu meer motiverend dan het vooruitzicht op een goed verzorgde oude dag? Veel werknemers zijn verplicht verzekerd bij een bedrijfstakpensioenfonds zoals dat van de bouw en metaal. Dit zijn prima regelingen voor het gros van uw medewerkers. Veelal zijn dit pensioenen op basis van middelloon met een jaarlijkse indexatie. De meeste van deze pensioenfondsen kennen echter een gemaximeerd pensioengevend salaris of een lager opbouwpercentage dan een procent of 2 per dienstjaar. Hier ligt uw kans om onderscheidend te zijn. Zorg voor een goede aanvullende regeling zodat uw bestaande medewerkers wel drie keer nadenken voordat zij naar uw collega overstappen. En voor nieuwe medewerkers kan dit net de motivatie zijn om voor úw bedrijf te kiezen. Communicatie is hierbij wel het sleutelwoord. U kunt nog zo n goede pensioenregeling hebben (zelfs als basisregeling), als u het niet vertelt of zelf niet begrijpt dan is het verspilde moeite. Kijk uw pensioenregeling eens na en bedenk of u het zelf de moeite waard zou vinden om de overstap naar uw bedrijf te maken. Marnix de Vries Tel

10 DrechtwerkDigitaliseren verzelfstandigd Partner Allbidigit opent nieuwe vestiging in Dordrecht WERVING & SELECTIE UITZENDEN DETACHEREN OUTPLACEMENT PROJECTEN Samenwerking Drechtwerk en Allbidigit Zuid-Holland bekrachtigd Waar voorheen de SW-medewerkers binnen de muren van Drechtwerk ingezet werden bij Digitaliseren, werken ze nu op detacheringbasis bij de nieuwe vestiging Allbidigit Zuid-Holland aan de Toermalijnring te Dordrecht. Dit past helemaal bij de doelstelling van Drechtwerk om de SW-medewerker te ontwikkelen naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats. Intensievere samenwerking met het bedrijfsleven of zelfs het naar de markt brengen van Drechtwerk onderdelen is één van de manieren om de noodzakelijke beweging van binnen naar buiten te organiseren, aldus Hans Vaags, algemeen directeur van Drechtwerk. Een groot deel van het werk bij het digitaliseren van archieven is arbeidsintensief en routinematig. De afgelopen twee jaar heeft Drechtwerk ervaren dat dit werk erg goed door de SW- medewerkers gedaan kan worden. Erwin van Schaick, voormalig manager DrechtwerkDigitaliseren, is nu in dienst van Allbidigit en eindverantwoordelijk voor de nieuwe vestiging. Voor hem was het dan ook vanzelfsprekend om ook in de nieuwe situatie met medewerkers van Drechtwerk te werken. Medio september hebben Drechtwerk en Allbidigit Zuid-Holland een overeenkomst getekend om een strategische samenwerking voor de komende 3 jaar vast te leggen. Optimale combinatie tussen talent en bedrijf Iv-SUPPORT Vanuit het prachtige pand Stockholm verzorgt Iv-Support de werving en selectie van administratief en secretarieel personeel. Al haast 10 jaar koppelt Iv-Support talentvolle secretariële medewerkers aan bedrijven en organisaties, voor de lange termijn of op basis van uitzenden, detacheren, outplacement of projecten. Secretaresse van het jaar in de regio Dordrecht Sinds begin dit jaar is Iv-Support hoofdsponsor van de Secretaresse van Het Jaar verkiezing in de regio Drechtsteden uitgeschreven door het Da Vinci College. Door deze samenwerking met het Da Vinci College willen wij twee dingen bereiken: In de eerste plaats het beroep van secretaresse beter in beeld brengen, zodat meer mensen dit vak kiezen en anderen hun werk beter waarderen. In de tweede plaats kan Iv-Support bij de opleidingen van Da Vinci nieuwe talenten ontdekken en aan een baan helpen. Veel bedrijven kunnen die nieuwe talenten goed gebruiken. Bovendien kan Iv-Support begeleiding bieden om de ontwikkeling van de secretaresse te stimuleren. Om een secretaresse te helpen in haar professionalisatie, kan zij bijvoorbeeld een aanvullende cursus Nederlands, Notuleren of PowerPoint volgen. De secretaresse van het jaar zal ook zo n erkend talent moeten zijn. Natuurlijk moet ze beschikken over een goede vakkennis. Ze moet een goede manager binnen kantoor zijn met een sterk organisatietalent. Ze moet prioriteiten kunnen stellen en zelfstandig werkzaamheden kunnen uitvoeren. Discretie is ook erg belangrijk. Tot slot: ze moet op bureauniveau de directeur kunnen vervangen. Veel mensen zien dit organisatorische facet niet en beschouwen de secretaresse nog steeds als degene die de koffie brengt en de notulen maakt. Dat is nu juist wat we willen laten zien door elke maand in beeld te brengen wat een goede secretaresse dus allemaal wél doet. V.l.n.r. Sara Komih, Nelleke Smits en Annemarie Ouwerkerk vertrouwd. Vervolgens zal er een foto en een kort artikel geplaatst worden in Drechtsteden Business waarin ook uw bedrijf belicht wordt. Tot slot... champagne! Iv-Support stelt het op prijs om u op de Industriedag een glas champagne aan te bieden als symbool van prettig ondernemerschap. Het gaat u en uw bedrijf goed! Iv-Support koppelt talenten aan bedrijven en organisaties. We zijn specialist in bemiddeling van personeel voor de secretariële en administratieve sector. Grote internationaal opererende bedrijven, productie- en exportbedrijven, overheid en zorginstellingen behoren tot onze relatiekring. Naast werving & selectie, uitzenden, detachering en outplacement, voert Iv-support nationale en internationale projecten uit. Interessant voor andere WD ers? Heeft u een secretaresse die het verdient eens flink in de zonnetje gezet te worden, neem dan contact met ons op. Iv-Support gaat serieus op uw aanbeveling in, waarbij zondermeer op uw expertise wordt Iv-Support Wolwevershaven 30a 3311 AW Dordrecht Tel Wolwevershaven 30a 3311 AW Dordrecht Telefoon: Fax: A4 advertentielijn 2008.indd :32:

11 COOKS Incorporated is een bureau met passie. Een bureau, dat werkt op basis van een eenvoudige gedachte: Dat wat een restaurant een toprestaurant maakt, maakt een bureau een topbureau. Passie is daarom misschien wel het belangrijkste kenmerk van de mensen van COOKS. Passie voor ons communicatievak. Wij willen verrassen, zoeken het onderscheid, hechten aan scherpte en niet in de laatste plaats aan ongeëvenaarde gastvrijheid. Werken met COOKS staat voor een brand new experience : de COOKS experience. Neem alvast een voorproefje op cooks-inc.com. Of bel voor een afspraak Bancaire lijfrente Het aanbieden van lijfrenteproducten was tot voor kort voorbehouden aan verzekeraars. Op initiatief van twee Tweede Kamerleden is hier verandering in gekomen. Zij waren van mening dat de bestaande verzekeringsproducten te duur en te ondoorzichtig waren. Het moest afgelopen zijn met de gedwongen winkelnering. Sinds 1 januari van dit jaar hebben banken daarom ook de mogelijkheid om lijfrenteproducten aan te bieden. We spreken dan van bancaire lijfrentes of in wettelijke termen van een geblokkeerde lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrekening. De wetgever heeft de bancaire lijfrente zo veel als mogelijk gelijkgesteld aan de traditionele lijfrente. Het doel is immers hetzelfde: het vormen van een voorziening voor de oude dag. De fiscale voordelen zijn daarmee gelijk. Storten op een geblokkeerde spaarrekening is gelijk aan lijfrentepremie betalen, en dus, mits voldaan aan de voorwaarden, fiscaal aftrekbaar. De uitkeringen zijn later belast in box 1. In onderstaand overzicht treft u de hoofd uitkeringsvormen aan: Oudedagslijfrente Lijfrentespaarrekening Lijfrenteverzekering Gerechtigde Rekeninghouder Verzekeringnemer/begunstigde Ingangsdatum Uiterlijk op 70-jarige leeftijd Uiterlijk op 70-jarige leeftijd Duur Minstens tot 85-jarige leeftijd Levenslang Hoogte termijnen Geen maximum Geen maximum Tijdelijke oudedagslijfrente Lijfrentespaarrekening Lijfrenteverzekering Gerechtigde Rekeninghouder Verzekeringnemer/begunstigde Ingangsdatum Niet eerder dan 65-jarige leeftijd, Niet eerder dan 65-jarige leeftijd, en uiterlijk op 70-jarige leeftijd en uiterlijk op 70-jarige leeftijd Duur Minstens vijf jaar Minstens vijf jaar Hoogte termijnen Maximaal per jaar Maximaal per jaar COOKS Incorporated Marketing & Communication, Laan der Verenigde Naties 40, Postbus 100, 3300 AC Dordrecht, T , 7173_COOKS_Adv_180x120.indd :37:19 De traditionele lijfrente is een levensverzekering. De bancaire lijfrente is een spaarrekening. Dit verschil is essentieel en u dient hier altijd rekening mee te houden. Zo zal bij overlijden van de verzekeringnemer tijdens de uitkeringsfase de lijfrenteverzekering stoppen met uitkeren. Het resterende kapitaal valt de verzekeraar toe. De resterende uitkeringen van een lijfrentespaarrekening komen bij overlijden van de rekeninghouder daarentegen toe aan de erfgenamen. Een ander verschil doet zich voor bij de nabestaandenlijfrente. Dit is een vorm waarbij na overlijden van de rekeninghouder/verzekeringnemer de termijnen toekomen aan de nabestaanden (bijvoorbeeld de kinderen). Op het moment van overlijden worden bij de lijfrentespaarrekening de uitkeringen bepaald op basis van het dan aanwezige saldo. Als er nog weinig stortingen hebben plaatsgevonden, is het saldo laag en zullen de uitkeringen ook laag zijn. De lijfrenteverzekering daarentegen kent een gegarandeerd kapitaal en daarmee gegarandeerde uitkeringen. Switchen tussen de lijfrenteverzekering en de lijfrentespaarrekening kan overigens altijd. Houd daarbij wel rekening met het feit dat een gunstig fiscaal regime op een oude lijfrenteverzekering niet kan worden meegenomen naar een bancaire variant. Op het moment van omzetten valt deze onder de nieuwe regels en vervalt het eventuele gunstiger fiscaal regime. De keuze tussen een lijfrenteverzekering en een lijfrentespaarrekening is een zeer persoonlijke. Zo zal iemand die zijn vermogen/uitkeringen graag in stand wil houden ten behoeve van zijn kinderen op het moment dat hij overlijdt, kiezen voor de bancaire variant. De ander die graag hogere uitkeringen wenst en zich geen zorgen maakt over wat er met zijn opgebouwde kapitaal gebeurt na zijn overlijden, zou kunnen kiezen voor de verzekeringsvariant. U ziet dat er tussen de twee varianten die op het eerste gezicht gelijk lijken, wel degelijk verschillen bestaan. Laat u daarom altijd goed voorlichten! Wim Cornelissen Verstegen Accountants en Belastingadviseurs Vooraankondiging: Bijeenkomst voor Bestuurders en HRM-ers: Op de grens van het arbeidsrecht en het strafrecht, Over wangedrag en disfunctioneren van werknemers Wellicht wilt u 18 november uur bij Ten Holter Advocaten in Dordrecht alvast in uw agenda noteren. Onze arbeidsrechtadvocaten geven u tips en adviezen hoe hier mee om te gaan, ook ter voorkoming van problemen. Dat gebeurt natuurlijk met aansprekende voorbeelden uit onze praktijk. De beste strafpleiter uit de regio en Deken van het arrondissement Dordrecht, Marcel Smit, zal u prikkelen met voorbeelden en tips uit zijn praktijk, waarna we afsluiten met veel gezelligheid in een informele ambiance. Wij hopen dat u komt. Bent u geïnteresseerd in deze kostenloze bijeenkomst, dan kunt u zich opgeven via Met vriendelijke groet, Marieke van Tiggelen Marketing & Communicatie 20 21

12 Nieuwe leden De Hoop helpt Still Intern Transport BV Stichting De Hoop is een instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. In 1975 begonnen met de opvang van vijf verslaafden, is De Hoop uitgegroeid tot een ggz-instelling met een compleet circuit van zorg op christelijke grondslag, 350 medewerkers en jaarlijks ruim 800 cliënten. Still Intern Transport BV uit Hendrik-Ido-Ambacht is de dochter van het in Hamburg gevestigde Still GmbH. Still is producent van alle soorten van intern transport die er te bedenken zijn zoals heftrucks (zowel elektrisch als diesel/lpg), palletwagens, trekkers en reachtrucks. Still Nederland bestaat reeds 40 jaar en was eerst gevestigd in Rotterdam, maar sinds de begin jaren 70 in Hendrik-Ido-Ambacht aan de Nijverheidsweg. Bij Still in Nederland zijn ongeveer 200 mensen werkzaam. Deze zullen overigens niet allemaal in Hendrik-Ido-Ambacht worden aangetroffen, daar er ruim 100 mensen dagelijks op de weg zitten om service te verlenen. Hier zit ook de kracht van het merk Still: naast een uitstekend kwaliteitsproduct, zijn er ruim 100 servicepunten in Nederland, van waaruit reparaties en onderhoudsbeurten verzorgd kunnen worden. Still profileert zich meer en meer als een totaaloplosser voor intralogistieke vraagstukken: van geheel geautomatiseerde magazijnen tot het ontwerp en inrichting van distributiecentra. Ook de verkoop van accessoires en onderdelen vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Still Intern Transport De heer H. Lammertse Nijverheidsweg 5 Hendrik-Ido-Ambacht Tel Hulpverlening en preventie Op de verschillende locaties in Dordrecht worden kinderen, jongeren en volwassenen geholpen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problemen. Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk: 24-uurs zorg, deeltijdbehandeling, ambulante behandeling en begeleid zelfstandig wonen. Naast hulpverlening is ook preventie een belangrijke activiteit van De Hoop. Werk als behandeling Werk is een belangrijk onderdeel van de behandeling bij De Hoop. In de verschillende bedrijven en afdelingen van De Hoop kunnen cliënten een vak leren, in combinatie met een opleiding. Op deze manier bereidt De Hoop cliënten maximaal voor op een terugkeer in de maatschappij. WIDIDI Zakenvrienden van De Hoop Sinds april 2008 heeft De Hoop een bedrijvennetwerk. Zakenvrienden van De Hoop bestaat uit ondernemers die betrokken zijn bij het werk van De Hoop en bijdragen door bijvoorbeeld opdrachten te verstrekken aan bedrijven van De Hoop of mee te werken aan de re-integratie van cliënten. De Hoop helpt! De Hoop De heer M. van den Boogaart Provincialeweg KP Dordrecht Tel Van Houwelingen Den Hollander Assurantiën BV Onlangs werd ik door Teun Muller gevraagd om lid te worden van de Werkgeversvereniging Drechtsteden en nu krijg ik de kans om mij even voor te stellen. Mijn naam is Bas van Houwelingen en ik ben directeur van het assurantiebedrijf Van Houwelingen Den Hollander Assurantiën BV. Het bedrijf telt 29 medewerkers waarvan 26 FTE. Wij adviseren in de particuliere en zakelijke markt op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Voor de particuliere markt staat Van Houwelingen Den Hollander Assurantiën voor een goed hypotheekadvies en een sterk polispakket. Binnen de bedrijvenmarkt zijn brand-, aansprakelijkheid-, pensioen- en inkomensverzekeringen de speerpunten. Zoals de naam al doet vermoeden is Van Houwelingen Den Hollander Assurantiën een fusie van twee bedrijven, te weten Den Hollander Assurantiën uit Barendrecht en Van Houwelingen Assurantiën, van oudsher gevestigd in Dordrecht. Den Hollander Assurantiën is 54 jaar geleden ontstaan uit een administratiekantoor en is uitgegroeid tot een middelgroot kantoor in Barendrecht. Sinds 1983 is Den Hollander Assurantiën eigendom van Unirobe BV, een holding die 100% participeert in een twintigtal assurantiekantoren. Van Houwelingen Assurantiën is een familiebedrijf dat onder Bas van Houwelingen senior in 1942 van start ging. Het nieuwe bedrijf is, centraal in haar werkgebied, gevestigd op het adres: Stationsweg LR Zwijndrecht Tel Mijn naam is Wico van Helden. Ons motto is Wish It, Dream It, Do It (Wididi): internet technologie gebruiken om ècht vernieuwend bezig te zijn. Wididi is een echte IT startup: de nieuwste technologie en concepten, ontwikkeld vanuit een voormalige garage. We groeien snel. Inmiddels werken we met een team van zo n tien medewerkers aan een scala nieuwe concepten en projecten. Internet maakt het mogelijk om op nieuwe manieren samen te werken. Digitale interactie waarbij daadwerkelijk een relatie wordt opgebouwd en onderhouden. De core technologie van Wididi, een web gebaseerd platform voor Individueel Relatie Management (IRM) is de sleutel naar efficiënte, hoogwaardige en kwalitatief betere relaties. In business-to-business, tussen zorginstelling en patiënt, gemeente en inwoner, onderwijsinstelling en student, bedrijf en klant. Door middel van een op IRM gebaseerde aanpak komt het individu weer centraal te staan. Persoonlijker en effectiever dan methoden die gebaseerd zijn op een massa benadering. Wididi B.V. De heer W.C. van Helden Dijkje 163 Ridderkerk Tel

13 Activiteitenoverzicht: 30 en 31 oktober Drechtsteden Business deluxe Donderdag 20 november Industriedag 2008 November December WD Café Ledenvergadering De cultuuragenda voor de maanden oktober en november is te bekijken op onze website Colofon Werkgevers Drechtsteden Noordendijk 268 Postbus 931, 3300 AX Dordrecht T: (078) F: (078) E: Kopij voor de volgende nieuwsbrief van oktober ontvangen wij graag voor week 44 / 2008 Lay-out: COOKS Incorporated Marketing & Communication Druk: Drukkerij Dekkers 24

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Rivierenland jaargang 2 maart 2009 01 Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Het nieuwe Dynamisch Werken met zit- stawerkplekken Warmte, koude

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie