Gabriël VermogensPlan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gabriël VermogensPlan"

Transcriptie

1 Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp beleggen en lichten wij onze visie op beleggen verder toe. Ook informeren we je over de samenstelling van de beleggingen binnen het Gabriël VermogensPlan zijn gekomen. - Versie

2 2 INLEIDING Veel mensen zijn voor een aantal van hun doelen afhankelijk van financiën. Er is bijvoorbeeld een bepaald bedrag nodig. Om op een gegeven moment dat bedrag te kunnen hebben is het fijn als het geld vanzelf meer waard wordt. Dat gebeurt als je rente of rendement krijgt over je geld. Bij rente is dat een vooraf afgesproken percentage. Bij rendement is er een verwachting hoeveel dat gaat zijn, maar dat kan uiteindelijk hoger of lager uitvallen. Er is dan een risico; een kans dat een verwachting niet uitkomt. Maar daar staat tegenover dat uit onderzoek blijkt dat er een grote kans bestaat dat dit risico wordt beloond met een hoger rendement. En een hoger rendement betekent dat eerder of met minder inleg het beoogde bedrag er komt. Op een spaarrekening ontvang je altijd rente, bij beleggingen voornamelijk rendement. Beleggen Beleggen is het kopen van dingen waarvan je verwacht dat die een grotere waarde hebben als je ze weer verkoopt. Als je bijvoorbeeld op marktplaats wat koopt en dat ook weer verkoopt dan ben je aan het beleggen. Het kopen van een woonhuis is ook een vorm van beleggen. Binnen het Gabriël VermogensPlan richten wij ons voornamelijk op het kopen en verkopen van aandelen en obligaties. Wat houdt dit in? Aandelen Als je een aandeel koopt dan word je mede-eigenaar van het bedrijf waarvan het aandeel is. Als het bedrijf winst maakt dan krijg je als mede-eigenaar een stukje van deze winst. Als het goed gaat met het bedrijf dan willen meer mensen graag medeeigenaar van het bedrijf zijn. Jouw aandeel wordt daardoor populairder en hierom meer geld waard. Maar als het slechter gaat met het bedrijf dan wordt het juist minder waard. Het ergste wat er kan gebeuren is dat het bedrijf failliet gaat. Dan heb je er meestal niks meer aan dat je mede-eigenaar bent. Het geld wat je betaald hebt om het aandeel te kopen ben je dan vaak kwijt.

3 3 Obligaties Als je een obligatie koopt dan leen je daarmee geld uit. Dat kan zijn aan een bedrijf, maar ook aan een overheid. De Nederlandse staat heeft bijvoorbeeld ieder jaar weer geld nodig. Jij kan hen een deel van dit benodigde geld uitlenen. Dat noem je dan een obligatie. Een dergelijke lening aan de staat noemen we een staatsobligatie en aan een bedrijf een bedrijfsobligatie. Bij een obligatie is er vooraf afgesproken hoe lang je het geld uitleent en welk rentepercentage je jaarlijks hierover ontvangt. Na de afgesproken periode krijg je het uitgeleende geld weer terug. Het grootste risico bij een obligatie is dat het bedrijf of de overheid aan wie je het geld hebt uitgeleend failliet gaat. In dat geval is het namelijk maar de vraag in hoeverre je je uitgeleende geld nog terug krijgt. Hoe groot dit risico is dat verschilt natuurlijk enorm aan wie je je geld uitleent. De kans dat de Griekse staat bijvoorbeeld failliet gaat is groter dan de Nederlandse staat. Hoe groter dit risico is hoe hoger de rentevergoeding zal zijn die je ontvangt. Een ander risico bij obligaties is dat de rente op o.a. spaarrekeningen gaat stijgen. Stel je hebt een bedrag uitgeleend aan de Nederlandse staat voor 10 jaar waarbij je 3 % rente ontvangt. Maar na 4 jaar kan je bij een normale spaarrekening 5 % rente krijgen omdat de rente in de tussentijd gestegen is. Dan zou je liever je uitgeleende bedrag aan de Nederlandse staat terug krijgen en dit op een spaarrekening zetten, want dat levert dan meer op. Dat maakt dat jouw obligatie bij rentestijgingen minder waard worden. Liquiditeiten Naast het beleggen in aandelen en obligaties beleggen veel mensen ook in liquiditeiten. Geld op een spaarrekening valt onder liquiditeiten, maar ook kortlopende obligaties en deposito s. Bij een deposito zet je geld voor een bepaalde periode vast met een afgesproken rente. Geld wat je korte termijn beschikbaar wilt hebben of waar je heel weinig risico mee wilt lopen kan je het beste beleggen in liquiditeiten.

4 4 ONZE BELEGGINGSVISIE De uitgangspunten van onze beleggingskeuzes zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen: Rendement en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Als je kijkt naar wat over vele jaren in het verleden je geld had kunnen opleveren dan was dat bij aandelen gemiddeld meer geweest dan bij obligaties. Dit resultaat geldt niet voor ieder jaar. Er zijn jaren geweest dat obligaties meer hebben opgeleverd dan aandelen. De verschillen in wat het oplevert zijn gemiddeld genomen bij aandelen groter dan bij obligaties. Een jaarrendement van 20 % of +30 % is bij een aandelen niet gek. Bij een obligatie schommelt het rendement over een jaar genomen meestal tussen de 0 en 7 %. De tabel hieronder geeft een indicatie van rendementen van aandelen en obligaties. Deze cijfers zijn afkomstig van MSCI World GR USD (aandelen) en Barclays Euro Agg Bond TR EUR (obligaties). Het dient ter informatie om inzicht te geven in de mogelijke mate van schommeling en de verschillen daartussen in aandelen en obligaties. Werkelijke rendementen in de toekomst zullen anders zijn Aandelen 46,8-7,0-12,0-31,7 11,3 6,9 26,8 7,9 Obligaties -1,75 6,73 6,09 9,46 4,54 7,37 4, Aandelen -1,2-37,2 26,7 20,1-1,8 14,7 21,9 20,1 Obligaties

5 5 Als er in een jaar een negatief rendement wordt gemaakt en je verkoopt dan je beleggingen dan krijg je er minder voor dan wanneer je er een jaar eerder mee was gestopt. Negatieve rendementen zijn nooit leuk, maar het is pas echt vervelend wanneer dit net is voordat je ermee wilt stoppen. Als je nog langer blijft beleggen is de kans namelijk groot dat er wel weer jaren met positieve rendementen gaan komen waardoor je verlies gecompenseerd kan worden. De aandelenmarkt in de Verenigde Staten wordt al sinds 1926 bijgehouden. Daarop terugkijkend is te concluderen dat over iedere periode van minimaal 13 jaar er gemiddeld genomen een positief rendement is gemaakt. Om het risico te verminderen dat je geld minder waard wordt adviseren wij om alleen te beleggen voor een langere termijn. Hieronder zie je de rendementen van wereldwijd gespreide aandelen vanaf Spreiding is essentieel Wij geloven dat je met beleggen beter niet op één paard kunt wedden. Als er dan wat mee gebeurt dan kan je in één keer al je belegd geld kwijtraken. Door je geld te verdelen over meerdere investeringen verlaag je het risico. Dit realiseren wij binnen het Gabriël VermogensPlan door te investeren in beleggingsfondsen. Een beleggingsfonds is een verzameling van vele verschillende aandelen, obligaties en liquiditeiten. In al onze samenstellingen van beleggingen vindt er een verdeling plaats tussen hoog en laag risico. In het hoog risico zijn voornamelijk aandelen vertegenwoordigd. Vastgoed kan bijvoorbeeld ook onderdeel hiervan zijn. In het laag risico bestaat het grootste deel uit obligaties, maar ook microkredieten en liquiditeiten kunnen hier onderdeel van zijn. Binnen de categorieën is er een verdeling over verschillende landen. Ook spreiden wij in bijvoorbeeld ontwikkelde en opkomende markten, grote en kleinere bedrijven, groeiende en stabiele bedrijven. Binnen het Gabriël VermogensPlan wordt middels de beleggingsfondsen in circa bedrijven en overheden belegd.

6 6 Maatschappelijk en ethisch verantwoord beleggen Wij vinden het belangrijk om te investeren in bedrijven en overheden die werken op basis van een verantwoord beleid. Voorbeelden die wij hierin belangrijk vinden zijn: - correct omgaan met mensen - sociaal personeelsbeleid, bijvoorbeeld in werktijden en leeftijd van de medewerkers - respect voor de natuur - verstandig om gaan met energiebronnen en het milieu - lange termijngerichte bestuurders Daarnaast vinden we het belangrijk om te investeren in bedrijven die producten maken waar we achter staan. Wapenhandel of tabak zijn voorbeelden van producten waar wij niet achter staan. Medische apparatuur en gezonde voeding zijn voorbeelden waar wij wel achter staan. Bij het Gabriël VermogensPlan wordt gestreefd naar alleen maar duurzame fondsen. De bedrijven waarin geïnvesteerd wordt behoren binnen hun categorie bij de meest maatschappelijke en ethische verantwoorde ondernemingen. In de overheden waarin wordt geïnvesteerd is zoveel mogelijk gekeken naar politiek correctheid. Als een wenselijk type fonds niet beschikbaar is als duurzaam fonds dan zal worden uitgeweken naar de meest duurzame oplossing. Benutten van kansen Het zou mooi zijn als je vooraf kunt inschatten op welke dagen je beleggingen omhoog of omlaag gaan. Onze overtuiging is echter dat niemand dat weet. Focussen op welke dagen je wat moet kopen of verkopen heeft naar ons idee daarom ook geen zin. Wel geloven we er in dat je risico kunt verlagen of betere rendementen kunt behalen als je keuzes maakt in bepaalde perioden. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer de rente een stuk lager is dan het in het verleden gemiddeld is geweest, dat we dan obligaties met een lange looptijd zoveel mogelijk vermijden. Als je dergelijke keuzes maakt ben je actief aan het beleggen. Hoe actiever je bent hoe hoger de kosten wel zullen zijn. Hogere kosten verlagen het rendement. Wij zijn voorstander van een middenweg; wel enigszins actief bezig zijn met de beleggingen waarmee we kansen hopen te benutten, maar de kosten niet hoger laten zijn dan nodig is. Een deel van de fondsen van het Gabriël VermogensPlan zijn daarom actieve fondsen en een deel zijn fondsen die streven naar een gemiddeld rendement met lage kosten. De samenstelling van de fondsen van het Gabriël VermogensPlan wordt één keer per jaar grondig bekeken en eventueel herzien. Bij bijzondere omstandigheden kan het vaker worden herzien.

7 7 ONZE STRATEGIE Het Gabriël VermogensPlan is onderverdeeld in de volgende vier categorieën: Gabriël Voorzichtig Gabriël Gemiddeld Gabriël Risicobereid Gabriël Avontuurlijk Aan de hand van de uitkomst van jouw financiële persoonlijkheid en het beleggersprofiel adviseren wij één van deze categorieën. Het is ook mogelijk dat de uitkomst risicomijdend is. Dan adviseren wij om alleen te gaan beleggen in liquiditeiten. In alle categorieën wordt belegd in dezelfde fondsen. De verdeling verschilt. Bij Gabriël Avontuurlijk is er een groter percentage aandelen, terwijl bij Gabriël Voorzichtig het grootste deel obligaties zijn. Hieronder vind je een voorbeeld van de verdelingen. Houd er rekening mee dat onderstaande een indicatie betreft.

8 8 Gabriël Voorzichtig is de meest voorzichtige strategie en Gabriël Avontuurlijk de meest risicovolle strategie. Hoe risicovoller de strategie, des te groter de kans op een hoger rendement, maar hoe meer risico er ook genomen wordt. Hoe meer aandelen worden opgenomen in de strategie, hoe risicovoller de strategie. In de grafiek hieronder is te zien hoeveel groter de verschillen in rendementen naar verwachting gaan worden wanneer er meer in aandelen wordt belegd. Hoe verder naar rechts hoe groter het belang in aandelen. Bron: Skandia Proposition Marketing, Towers Watson 18 december 2013 Iedere drie jaar evalueren we of de categorie waar je in belegt nog past bij jouw profiel. We vullen opnieuw het beleggersprofiel in en kijken of eventuele wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden ervoor zorgen dat we een andere categorie adviseren. Denk hierbij aan doelen, risicobeleving en de tijd dat je nog hebt om te kunnen beleggen.

9 9 Verdeling van de fondsen Binnen het Gabriël VermogensPlan worden de aandelen verdeeld over landen in de wereld op basis van het Bruto Nationaal Product. De omvang van een economie in een land ten opzichte van de rest van de wereld is bepalend voor hoeveel aandelen er van dat land vertegenwoordigd zijn. Globaal bestaat de verdeling dan ongeveer voor 35% uit Europese aandelen, 30% uit Amerikaanse aandelen en 35% bestaat uit aandelen uit andere landen. Deze verdeling wijkt af van de verdeling op de beurs. Bij de verdeling op basis van het Bruto Nationaal Product wegen bijvoorbeeld staat-gerelateerde bedrijven en familiebedrijven mee. Dit maakt dat aandelen van armere landen relatief meer vertegenwoordigd zijn en rijkere landen als de VS, Japan en landen in Europa minder. Bij een verdeling op basis van de beurs zouden de VS bijvoorbeeld 44 % vertegenwoordigd zijn. De verdeling op basis van het Bruto Nationaal Product is als volgt: Bij het Gabriël VermogensPlan is gekozen voor een verdeling op basis van het Bruto Nationaal Product omdat wij armere landen extra willen stimuleren. Daarnaast geloven wij er in dat deze verdeling op lange termijn meer oplevert. Landen die zich qua beurs nog moeten ontwikkelen zijn vaak goedkoper geprijsd. Je kan dan mee profiteren van de groei van deze landen. Armere landen kennen vaak wel grotere verschillen in hoge en lage rendementen. Wij richten ons binnen het Gabriël VermogensPlan op de lange termijn waardoor we dit nadeel acceptabel vinden. De afgelopen 15 jaar zijn de gemiddelde rendementen op basis van het Bruto Nationaal Product beduidend hoger geweest dan bij een verdeling op basis van de beurs. Naast aandelen in bedrijven wordt in het Gabriël VermogensPlan vaak een (klein) deel geïnvesteerd in vastgoed. Dit zorgt voor meer spreiding in de strategie ten opzichte van de klassieke categorie aandelen.

10 10 De obligaties in Euro s zijn gespreid over Europese obligaties. Hierdoor is er geen valutarisico. De verdeling van obligaties bestaat uit voornamelijk staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Een klein deel kan bestaan uit microkredieten. Dit zorgt voor meer spreiding in de strategie ten opzichte van de klassieke categorie obligaties en past bij ons ideaal om armere landen meer kansen te geven. In sommige categorieën is een klein deel geïnvesteerd in liquiditeiten. Dit bestaat uit obligaties met voornamelijk een korte looptijd en geldmarktinstrumenten. Denk bij geldmarktinstrumenten aan bijvoorbeeld (kortlopende) deposito s. Bij liquiditeiten is het risico lager dan bij aandelen en de meeste obligaties. De kans op een hoog rendement is er bij liquiditeiten ook niet. Het risico en rendement bij liquiditeiten lijkt op dat van een spaarrekening. Overzicht beleggingscategorieën Binnen het Gabriël VermogensPlan bestaan de fondsen uit de volgende categorieën: Aandelen Obligaties Liquiditeiten Aandelen Europa Overheidsobligaties Geldmarkt Aandelen Noord-Amerika Bedrijfsobligaties Kortlopende obligaties Aandelen Latijns Amerika Microkrediet (Kortlopende) deposito s Aandelen Oost-Europa Aandelen Japan Aandelen Azië Overige Aandelen (specifieke thema s zoals voeding en water) Vastgoed

11 11 SELECTIECRITERIA VAN BELEGGINGSFONDSEN Voor de selectie van de fondsen in het Gabriël VermogensPlan wordt allereerst gekeken of het past binnen onze visie en strategie. Van de beschikbare fondsen maken wij onze keuze op basis van onderstaande criteria. Duur De voorkeur gaat uit naar beleggingsfondsen die langer bestaan en hebben bewezen dat ze kunnen presteren. De fondsen die wij selecteren bestaan meestal al minimaal drie jaar. Als een fonds korter dan drie jaar bestaat maar wel een moederfonds kent dat dezelfde beleggingen hanteert dan nemen we dat mee. Als het fonds een index volgt dan kijken wij voor de looptijd naar hoe lang deze index bestaat. Een index volgt de prestaties van de economie van een bepaald land, regio, markt, grondstof, etc. Ook kunnen specifieke fondsen die zich in een niche bevinden, en goed aansluiten bij onze visie, geselecteerd worden als het bestaan korter is dan 3 jaar. Grootte van het beleggingsfonds Als een beleggingsfonds te weinig oplevert loop je het risico dat het fonds er mee ophoudt. Dat kan dan ook op een vervelend tijdstip gebeuren. Ook kan het voorkomen dat het even duurt voordat je je geld terugkrijgt als het fonds er mee stopt. Bij een kleiner fonds is de kans groter dat het niet rendabel is en er om die reden mee wordt gestopt. Een ander nadeel bij een klein fonds is dat de rendementen sterk omhoog of omlaag kunnen gaan als één partij veel ervan koopt of verkoopt. Dit risico willen we liever vermijden. De voorkeur gaat daarom uit naar een groter fonds dat minimaal aan fondsvermogen heeft. Verhandelbaarheid Dagelijkse verhandelbaarheid van het fonds heeft de voorkeur. Op deze manier kan er dagelijks geld worden bijgestort of worden opgevraagd. Historisch rendement Succes uit het verleden van beleggingsfondsen is geen garantie voor de toekomst. Wel geeft het vertrouwen als een fonds over een lange periode een hoger rendement weet te maken dan een vergelijkbaar fonds.

12 12 Fondskosten Rendementen zijn niet met zekerheid te voorspellen. Kosten wel. Hoge kosten verlagen het rendement. De voorkeur gaat daarom uit naar zo laag mogelijke kosten binnen het fonds. Waardevaste bedrijven Een stabiel bedrijf houdt vaak beter zijn waarde dan bedrijven die hard groeien. Een waardevast bedrijf keert normaal gesproken ook jaarlijks dividend uit. Groeiende bedrijven vaak niet of nauwelijks, zij investeren dit weer in het bedrijf voor verdere groei. Vast rendement aan dividend en kleinere schommelingen in de populariteit van het bedrijf maakt dat waardevaste bedrijven een lager risico kennen dan bedrijven die zich op grote groei richten. In de fondsen van het Gabriël VermogensPlan komen beide bedrijfstypen voor. Wel hebben de waardevaste bedrijven de voorkeur. Hiermee verlagen wij het gemiddeld risico van de aandelenfondsen. Dat geeft ruimte om de verdeling tussen aandelen en obligaties iets meer richting aandelen te verdelen en toch op een passend risico van het geheel uit te komen. Specifieke thema s Wij kiezen voor beleggingsfondsen die een toegevoegde waarde leveren en passen bij waar wij voor staan. Specifieke thema s nemen wij regelmatig mee. Hierbij kun je denken aan een beleggingsfonds dat zich richt op microkrediet, waterhuishouding, etc.

13 13 UITKOMST In onderstaand cirkeldiagram vind je de fondsen die op dit moment voor het Gabriël VermogensPlan zijn geselecteerd. De verdeling van de fondsen verschilt per categorie. Hieronder is de verdeling te zien bij de categorie 'Gabriël Gemiddeld'. Deze verdeling en samenstelling dient als voorbeeld. Op het moment van beleggen kan dit gewijzigd zijn. Voorbeeld verdeling: - Gabriël Gemiddeld-

14 14 De te verwachte rendementen verschillen per categorie. Hoe hoger het risico des te hoger het te verwachte rendement. In de volgende grafiek staat het te verwachten jaarlijkse rendement gebaseerd op een lange termijnbelegging per categorie en de bijbehorende risico s. Naast het te verwachten gemiddelde rendement geven de kolommen aan waarbinnen het rendement jaarlijks met een waarschijnlijkheid van 95% kan schommelen. Houd er rekening mee dat onderstaande een indicatie betreft. 43,1% 34,9% 29% 19,2% 4,0% 5,6% 6,4% 7,4% 9,0% -11,1% -17,7% -22,1% -28,4% I II III IV

15 15 MONITORING EN RAPPORTAGES De resultaten van de verschillende fondsen binnen het Gabriël VermogensPlan zullen variëren gedurende de looptijd. Hierdoor zal de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën veranderen. Dit kan resulteren in een afwijking ten opzichte van jouw gekozen risicoprofiel. Bijvoorbeeld wanneer aandelen het beter doen dan obligaties kan de verhouding aandelen teveel worden in verhouding met wat past bij het maximale risico dat jij wilt lopen. Door ontwikkelingen in de wereldeconomie kunnen ook de verhoudingen tussen verschillende regio s in de aandelenverdeling van de portefeuille afwijken van de daadwerkelijke verdeling. Jaarlijks wordt de verdeling in alle vier de categorieën van het Gabriël VermogensPlan weer geactualiseerd. Hierdoor blijft de verhouding tussen aandelen en obligaties passend bij de categorie en blijft de aandelenverdeling een weerspiegeling van de wereldeconomie. Deze actualisatie vindt ieder jaar automatisch plaats in de maand juli. Als we tussentijds menen dat het nodig is om een beleggingsfonds te wijzigen dan zullen wij dat vooraf laten weten. Inzicht in de waardeontwikkeling is beschikbaar op jouw persoonlijke pagina van Fondsenplatform. Via onze website kan je hierop inloggen. Fondsenplatform verzorgt de administratie en de orders voor de wijziging van de fondsen.

16 16 VERGOEDING Voor de aanvangswerkzaamheden rekenen we ons uurtarief. Dit bedraagt 150 voor de werkzaamheden die de adviseur verricht en 90 voor de administratieve werkzaamheden die door de binnendienstmedewerkers worden verricht. Bij trajecten die veel voorkomen is het ook mogelijk om een vast tarief af te spreken. In onze werkwijze staan de veel voorkomende trajecten met bijbehorende vaste prijzen genoemd. Voor de proactieve begeleiding, de jaarlijkse adviesgesprekken (voor de gehele financiële situatie) en een financieel expert als doorlopende sparringpartner kennen we Mijn Gabriël Service. De investering hiervoor bedraagt 50 per maand. Betaling op uurtarief hiervoor is ook mogelijk. Voor het gebruik van het Gabriël VermogensPlan rekenen wij 0,25 % per jaar van het belegde vermogen. In de basis geldt voor alle bovengenoemde diensten een vrijstelling van btw. Daarnaast zijn er vaste kosten voor het gebruik van Fondsenplatform. Deze kosten bedragen 0,45 % per jaar, plus 20 per jaar per rekening. Daarnaast zijn er variabele kosten in de vorm van transactiekosten van 0,25% met een maximum van 150 per fonds. De beleggingsfondsen rekenen ook kosten. De hoogte hiervan verschilt per fonds. Deze fondskosten worden in mindering gebracht op je inleg en zijn al verwerkt in de resultaten die je op je rekening ontvangt.

17 17 TOT SLOT Bij beleggen weet je één ding zeker; de waarde gaat wisselen. De ene keer is het hoger en de andere keer lager. Hoe risicovoller de beleggingscategorie is, hoe groter deze wisselingen naar verwachting zullen zijn. In het verleden behaalde rendementen hoeven niets te zeggen over de toekomst. De grafieken, tabellen en afbeeldingen die zijn genoemd hebben we toegevoegd als voorbeelden. Hiermee hopen we onze visie duidelijker te kunnen communiceren. Ze dienen niet als exacte weergaven of om voorspellingen over de toekomst te kunnen doen. De informatie in deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden voorkomen dan kan Gabriël Financiële Bescherming hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. De meest actuele versie van dit document is te vinden op We hopen dat we je met dit document een beter beeld hebben kunnen geven van de redenatie achter onze visie op beleggen en meer vertrouwen hebben kunnen geven dat onze beleggingsstrategie jou kan helpen om je doelen te verwezenlijken.

Gabriël Duurzame Beleggingsstrategie

Gabriël Duurzame Beleggingsstrategie Gabriël Duurzame Beleggingsstrategie Visiedocument Versie 2017.1 Inleiding Gabriël Financiële Bescherming heeft een eigen unieke samenstelling van beleggingen gemaakt in de Gabriël Duurzame Beleggingsstrategie.

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd

55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd 55129 (09-13) Productinformatie ASR VermogenBelegd Wat is ASR VermogenBelegd? Welk risico loopt u met dit product? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Toets zelf regie over beleggen

Toets zelf regie over beleggen Toets zelf regie over beleggen 1. Ik herken me het best in de volgende uitspraak: A. Ik ben bang om te beleggen. Ik kan hiermee verlies lijden. B. Ik heb nog niet eerder belegd. C. Ik ben gestopt met beleggen.

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement

Beleggingsprincipes. Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen. De effecten van inflatie en looptijd. Balans tussen risico en rendement Beleggingsprincipes Wetenswaardigheden over beleggen, risico en rendementen De effecten van inflatie en looptijd Balans tussen risico en rendement De kracht van herbeleggen Risico neemt af naarmate de

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie