Gabriël VermogensPlan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gabriël VermogensPlan"

Transcriptie

1 Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp beleggen en lichten wij onze visie op beleggen verder toe. Ook informeren we je over de samenstelling van de beleggingen binnen het Gabriël VermogensPlan zijn gekomen. - Versie

2 2 INLEIDING Veel mensen zijn voor een aantal van hun doelen afhankelijk van financiën. Er is bijvoorbeeld een bepaald bedrag nodig. Om op een gegeven moment dat bedrag te kunnen hebben is het fijn als het geld vanzelf meer waard wordt. Dat gebeurt als je rente of rendement krijgt over je geld. Bij rente is dat een vooraf afgesproken percentage. Bij rendement is er een verwachting hoeveel dat gaat zijn, maar dat kan uiteindelijk hoger of lager uitvallen. Er is dan een risico; een kans dat een verwachting niet uitkomt. Maar daar staat tegenover dat uit onderzoek blijkt dat er een grote kans bestaat dat dit risico wordt beloond met een hoger rendement. En een hoger rendement betekent dat eerder of met minder inleg het beoogde bedrag er komt. Op een spaarrekening ontvang je altijd rente, bij beleggingen voornamelijk rendement. Beleggen Beleggen is het kopen van dingen waarvan je verwacht dat die een grotere waarde hebben als je ze weer verkoopt. Als je bijvoorbeeld op marktplaats wat koopt en dat ook weer verkoopt dan ben je aan het beleggen. Het kopen van een woonhuis is ook een vorm van beleggen. Binnen het Gabriël VermogensPlan richten wij ons voornamelijk op het kopen en verkopen van aandelen en obligaties. Wat houdt dit in? Aandelen Als je een aandeel koopt dan word je mede-eigenaar van het bedrijf waarvan het aandeel is. Als het bedrijf winst maakt dan krijg je als mede-eigenaar een stukje van deze winst. Als het goed gaat met het bedrijf dan willen meer mensen graag medeeigenaar van het bedrijf zijn. Jouw aandeel wordt daardoor populairder en hierom meer geld waard. Maar als het slechter gaat met het bedrijf dan wordt het juist minder waard. Het ergste wat er kan gebeuren is dat het bedrijf failliet gaat. Dan heb je er meestal niks meer aan dat je mede-eigenaar bent. Het geld wat je betaald hebt om het aandeel te kopen ben je dan vaak kwijt.

3 3 Obligaties Als je een obligatie koopt dan leen je daarmee geld uit. Dat kan zijn aan een bedrijf, maar ook aan een overheid. De Nederlandse staat heeft bijvoorbeeld ieder jaar weer geld nodig. Jij kan hen een deel van dit benodigde geld uitlenen. Dat noem je dan een obligatie. Een dergelijke lening aan de staat noemen we een staatsobligatie en aan een bedrijf een bedrijfsobligatie. Bij een obligatie is er vooraf afgesproken hoe lang je het geld uitleent en welk rentepercentage je jaarlijks hierover ontvangt. Na de afgesproken periode krijg je het uitgeleende geld weer terug. Het grootste risico bij een obligatie is dat het bedrijf of de overheid aan wie je het geld hebt uitgeleend failliet gaat. In dat geval is het namelijk maar de vraag in hoeverre je je uitgeleende geld nog terug krijgt. Hoe groot dit risico is dat verschilt natuurlijk enorm aan wie je je geld uitleent. De kans dat de Griekse staat bijvoorbeeld failliet gaat is groter dan de Nederlandse staat. Hoe groter dit risico is hoe hoger de rentevergoeding zal zijn die je ontvangt. Een ander risico bij obligaties is dat de rente op o.a. spaarrekeningen gaat stijgen. Stel je hebt een bedrag uitgeleend aan de Nederlandse staat voor 10 jaar waarbij je 3 % rente ontvangt. Maar na 4 jaar kan je bij een normale spaarrekening 5 % rente krijgen omdat de rente in de tussentijd gestegen is. Dan zou je liever je uitgeleende bedrag aan de Nederlandse staat terug krijgen en dit op een spaarrekening zetten, want dat levert dan meer op. Dat maakt dat jouw obligatie bij rentestijgingen minder waard worden. Liquiditeiten Naast het beleggen in aandelen en obligaties beleggen veel mensen ook in liquiditeiten. Geld op een spaarrekening valt onder liquiditeiten, maar ook kortlopende obligaties en deposito s. Bij een deposito zet je geld voor een bepaalde periode vast met een afgesproken rente. Geld wat je korte termijn beschikbaar wilt hebben of waar je heel weinig risico mee wilt lopen kan je het beste beleggen in liquiditeiten.

4 4 ONZE BELEGGINGSVISIE De uitgangspunten van onze beleggingskeuzes zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen: Rendement en risico zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Als je kijkt naar wat over vele jaren in het verleden je geld had kunnen opleveren dan was dat bij aandelen gemiddeld meer geweest dan bij obligaties. Dit resultaat geldt niet voor ieder jaar. Er zijn jaren geweest dat obligaties meer hebben opgeleverd dan aandelen. De verschillen in wat het oplevert zijn gemiddeld genomen bij aandelen groter dan bij obligaties. Een jaarrendement van 20 % of +30 % is bij een aandelen niet gek. Bij een obligatie schommelt het rendement over een jaar genomen meestal tussen de 0 en 7 %. De tabel hieronder geeft een indicatie van rendementen van aandelen en obligaties. Deze cijfers zijn afkomstig van MSCI World GR USD (aandelen) en Barclays Euro Agg Bond TR EUR (obligaties). Het dient ter informatie om inzicht te geven in de mogelijke mate van schommeling en de verschillen daartussen in aandelen en obligaties. Werkelijke rendementen in de toekomst zullen anders zijn Aandelen 46,8-7,0-12,0-31,7 11,3 6,9 26,8 7,9 Obligaties -1,75 6,73 6,09 9,46 4,54 7,37 4, Aandelen -1,2-37,2 26,7 20,1-1,8 14,7 21,9 20,1 Obligaties

5 5 Als er in een jaar een negatief rendement wordt gemaakt en je verkoopt dan je beleggingen dan krijg je er minder voor dan wanneer je er een jaar eerder mee was gestopt. Negatieve rendementen zijn nooit leuk, maar het is pas echt vervelend wanneer dit net is voordat je ermee wilt stoppen. Als je nog langer blijft beleggen is de kans namelijk groot dat er wel weer jaren met positieve rendementen gaan komen waardoor je verlies gecompenseerd kan worden. De aandelenmarkt in de Verenigde Staten wordt al sinds 1926 bijgehouden. Daarop terugkijkend is te concluderen dat over iedere periode van minimaal 13 jaar er gemiddeld genomen een positief rendement is gemaakt. Om het risico te verminderen dat je geld minder waard wordt adviseren wij om alleen te beleggen voor een langere termijn. Hieronder zie je de rendementen van wereldwijd gespreide aandelen vanaf Spreiding is essentieel Wij geloven dat je met beleggen beter niet op één paard kunt wedden. Als er dan wat mee gebeurt dan kan je in één keer al je belegd geld kwijtraken. Door je geld te verdelen over meerdere investeringen verlaag je het risico. Dit realiseren wij binnen het Gabriël VermogensPlan door te investeren in beleggingsfondsen. Een beleggingsfonds is een verzameling van vele verschillende aandelen, obligaties en liquiditeiten. In al onze samenstellingen van beleggingen vindt er een verdeling plaats tussen hoog en laag risico. In het hoog risico zijn voornamelijk aandelen vertegenwoordigd. Vastgoed kan bijvoorbeeld ook onderdeel hiervan zijn. In het laag risico bestaat het grootste deel uit obligaties, maar ook microkredieten en liquiditeiten kunnen hier onderdeel van zijn. Binnen de categorieën is er een verdeling over verschillende landen. Ook spreiden wij in bijvoorbeeld ontwikkelde en opkomende markten, grote en kleinere bedrijven, groeiende en stabiele bedrijven. Binnen het Gabriël VermogensPlan wordt middels de beleggingsfondsen in circa bedrijven en overheden belegd.

6 6 Maatschappelijk en ethisch verantwoord beleggen Wij vinden het belangrijk om te investeren in bedrijven en overheden die werken op basis van een verantwoord beleid. Voorbeelden die wij hierin belangrijk vinden zijn: - correct omgaan met mensen - sociaal personeelsbeleid, bijvoorbeeld in werktijden en leeftijd van de medewerkers - respect voor de natuur - verstandig om gaan met energiebronnen en het milieu - lange termijngerichte bestuurders Daarnaast vinden we het belangrijk om te investeren in bedrijven die producten maken waar we achter staan. Wapenhandel of tabak zijn voorbeelden van producten waar wij niet achter staan. Medische apparatuur en gezonde voeding zijn voorbeelden waar wij wel achter staan. Bij het Gabriël VermogensPlan wordt gestreefd naar alleen maar duurzame fondsen. De bedrijven waarin geïnvesteerd wordt behoren binnen hun categorie bij de meest maatschappelijke en ethische verantwoorde ondernemingen. In de overheden waarin wordt geïnvesteerd is zoveel mogelijk gekeken naar politiek correctheid. Als een wenselijk type fonds niet beschikbaar is als duurzaam fonds dan zal worden uitgeweken naar de meest duurzame oplossing. Benutten van kansen Het zou mooi zijn als je vooraf kunt inschatten op welke dagen je beleggingen omhoog of omlaag gaan. Onze overtuiging is echter dat niemand dat weet. Focussen op welke dagen je wat moet kopen of verkopen heeft naar ons idee daarom ook geen zin. Wel geloven we er in dat je risico kunt verlagen of betere rendementen kunt behalen als je keuzes maakt in bepaalde perioden. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer de rente een stuk lager is dan het in het verleden gemiddeld is geweest, dat we dan obligaties met een lange looptijd zoveel mogelijk vermijden. Als je dergelijke keuzes maakt ben je actief aan het beleggen. Hoe actiever je bent hoe hoger de kosten wel zullen zijn. Hogere kosten verlagen het rendement. Wij zijn voorstander van een middenweg; wel enigszins actief bezig zijn met de beleggingen waarmee we kansen hopen te benutten, maar de kosten niet hoger laten zijn dan nodig is. Een deel van de fondsen van het Gabriël VermogensPlan zijn daarom actieve fondsen en een deel zijn fondsen die streven naar een gemiddeld rendement met lage kosten. De samenstelling van de fondsen van het Gabriël VermogensPlan wordt één keer per jaar grondig bekeken en eventueel herzien. Bij bijzondere omstandigheden kan het vaker worden herzien.

7 7 ONZE STRATEGIE Het Gabriël VermogensPlan is onderverdeeld in de volgende vier categorieën: Gabriël Voorzichtig Gabriël Gemiddeld Gabriël Risicobereid Gabriël Avontuurlijk Aan de hand van de uitkomst van jouw financiële persoonlijkheid en het beleggersprofiel adviseren wij één van deze categorieën. Het is ook mogelijk dat de uitkomst risicomijdend is. Dan adviseren wij om alleen te gaan beleggen in liquiditeiten. In alle categorieën wordt belegd in dezelfde fondsen. De verdeling verschilt. Bij Gabriël Avontuurlijk is er een groter percentage aandelen, terwijl bij Gabriël Voorzichtig het grootste deel obligaties zijn. Hieronder vind je een voorbeeld van de verdelingen. Houd er rekening mee dat onderstaande een indicatie betreft.

8 8 Gabriël Voorzichtig is de meest voorzichtige strategie en Gabriël Avontuurlijk de meest risicovolle strategie. Hoe risicovoller de strategie, des te groter de kans op een hoger rendement, maar hoe meer risico er ook genomen wordt. Hoe meer aandelen worden opgenomen in de strategie, hoe risicovoller de strategie. In de grafiek hieronder is te zien hoeveel groter de verschillen in rendementen naar verwachting gaan worden wanneer er meer in aandelen wordt belegd. Hoe verder naar rechts hoe groter het belang in aandelen. Bron: Skandia Proposition Marketing, Towers Watson 18 december 2013 Iedere drie jaar evalueren we of de categorie waar je in belegt nog past bij jouw profiel. We vullen opnieuw het beleggersprofiel in en kijken of eventuele wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden ervoor zorgen dat we een andere categorie adviseren. Denk hierbij aan doelen, risicobeleving en de tijd dat je nog hebt om te kunnen beleggen.

9 9 Verdeling van de fondsen Binnen het Gabriël VermogensPlan worden de aandelen verdeeld over landen in de wereld op basis van het Bruto Nationaal Product. De omvang van een economie in een land ten opzichte van de rest van de wereld is bepalend voor hoeveel aandelen er van dat land vertegenwoordigd zijn. Globaal bestaat de verdeling dan ongeveer voor 35% uit Europese aandelen, 30% uit Amerikaanse aandelen en 35% bestaat uit aandelen uit andere landen. Deze verdeling wijkt af van de verdeling op de beurs. Bij de verdeling op basis van het Bruto Nationaal Product wegen bijvoorbeeld staat-gerelateerde bedrijven en familiebedrijven mee. Dit maakt dat aandelen van armere landen relatief meer vertegenwoordigd zijn en rijkere landen als de VS, Japan en landen in Europa minder. Bij een verdeling op basis van de beurs zouden de VS bijvoorbeeld 44 % vertegenwoordigd zijn. De verdeling op basis van het Bruto Nationaal Product is als volgt: Bij het Gabriël VermogensPlan is gekozen voor een verdeling op basis van het Bruto Nationaal Product omdat wij armere landen extra willen stimuleren. Daarnaast geloven wij er in dat deze verdeling op lange termijn meer oplevert. Landen die zich qua beurs nog moeten ontwikkelen zijn vaak goedkoper geprijsd. Je kan dan mee profiteren van de groei van deze landen. Armere landen kennen vaak wel grotere verschillen in hoge en lage rendementen. Wij richten ons binnen het Gabriël VermogensPlan op de lange termijn waardoor we dit nadeel acceptabel vinden. De afgelopen 15 jaar zijn de gemiddelde rendementen op basis van het Bruto Nationaal Product beduidend hoger geweest dan bij een verdeling op basis van de beurs. Naast aandelen in bedrijven wordt in het Gabriël VermogensPlan vaak een (klein) deel geïnvesteerd in vastgoed. Dit zorgt voor meer spreiding in de strategie ten opzichte van de klassieke categorie aandelen.

10 10 De obligaties in Euro s zijn gespreid over Europese obligaties. Hierdoor is er geen valutarisico. De verdeling van obligaties bestaat uit voornamelijk staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Een klein deel kan bestaan uit microkredieten. Dit zorgt voor meer spreiding in de strategie ten opzichte van de klassieke categorie obligaties en past bij ons ideaal om armere landen meer kansen te geven. In sommige categorieën is een klein deel geïnvesteerd in liquiditeiten. Dit bestaat uit obligaties met voornamelijk een korte looptijd en geldmarktinstrumenten. Denk bij geldmarktinstrumenten aan bijvoorbeeld (kortlopende) deposito s. Bij liquiditeiten is het risico lager dan bij aandelen en de meeste obligaties. De kans op een hoog rendement is er bij liquiditeiten ook niet. Het risico en rendement bij liquiditeiten lijkt op dat van een spaarrekening. Overzicht beleggingscategorieën Binnen het Gabriël VermogensPlan bestaan de fondsen uit de volgende categorieën: Aandelen Obligaties Liquiditeiten Aandelen Europa Overheidsobligaties Geldmarkt Aandelen Noord-Amerika Bedrijfsobligaties Kortlopende obligaties Aandelen Latijns Amerika Microkrediet (Kortlopende) deposito s Aandelen Oost-Europa Aandelen Japan Aandelen Azië Overige Aandelen (specifieke thema s zoals voeding en water) Vastgoed

11 11 SELECTIECRITERIA VAN BELEGGINGSFONDSEN Voor de selectie van de fondsen in het Gabriël VermogensPlan wordt allereerst gekeken of het past binnen onze visie en strategie. Van de beschikbare fondsen maken wij onze keuze op basis van onderstaande criteria. Duur De voorkeur gaat uit naar beleggingsfondsen die langer bestaan en hebben bewezen dat ze kunnen presteren. De fondsen die wij selecteren bestaan meestal al minimaal drie jaar. Als een fonds korter dan drie jaar bestaat maar wel een moederfonds kent dat dezelfde beleggingen hanteert dan nemen we dat mee. Als het fonds een index volgt dan kijken wij voor de looptijd naar hoe lang deze index bestaat. Een index volgt de prestaties van de economie van een bepaald land, regio, markt, grondstof, etc. Ook kunnen specifieke fondsen die zich in een niche bevinden, en goed aansluiten bij onze visie, geselecteerd worden als het bestaan korter is dan 3 jaar. Grootte van het beleggingsfonds Als een beleggingsfonds te weinig oplevert loop je het risico dat het fonds er mee ophoudt. Dat kan dan ook op een vervelend tijdstip gebeuren. Ook kan het voorkomen dat het even duurt voordat je je geld terugkrijgt als het fonds er mee stopt. Bij een kleiner fonds is de kans groter dat het niet rendabel is en er om die reden mee wordt gestopt. Een ander nadeel bij een klein fonds is dat de rendementen sterk omhoog of omlaag kunnen gaan als één partij veel ervan koopt of verkoopt. Dit risico willen we liever vermijden. De voorkeur gaat daarom uit naar een groter fonds dat minimaal aan fondsvermogen heeft. Verhandelbaarheid Dagelijkse verhandelbaarheid van het fonds heeft de voorkeur. Op deze manier kan er dagelijks geld worden bijgestort of worden opgevraagd. Historisch rendement Succes uit het verleden van beleggingsfondsen is geen garantie voor de toekomst. Wel geeft het vertrouwen als een fonds over een lange periode een hoger rendement weet te maken dan een vergelijkbaar fonds.

12 12 Fondskosten Rendementen zijn niet met zekerheid te voorspellen. Kosten wel. Hoge kosten verlagen het rendement. De voorkeur gaat daarom uit naar zo laag mogelijke kosten binnen het fonds. Waardevaste bedrijven Een stabiel bedrijf houdt vaak beter zijn waarde dan bedrijven die hard groeien. Een waardevast bedrijf keert normaal gesproken ook jaarlijks dividend uit. Groeiende bedrijven vaak niet of nauwelijks, zij investeren dit weer in het bedrijf voor verdere groei. Vast rendement aan dividend en kleinere schommelingen in de populariteit van het bedrijf maakt dat waardevaste bedrijven een lager risico kennen dan bedrijven die zich op grote groei richten. In de fondsen van het Gabriël VermogensPlan komen beide bedrijfstypen voor. Wel hebben de waardevaste bedrijven de voorkeur. Hiermee verlagen wij het gemiddeld risico van de aandelenfondsen. Dat geeft ruimte om de verdeling tussen aandelen en obligaties iets meer richting aandelen te verdelen en toch op een passend risico van het geheel uit te komen. Specifieke thema s Wij kiezen voor beleggingsfondsen die een toegevoegde waarde leveren en passen bij waar wij voor staan. Specifieke thema s nemen wij regelmatig mee. Hierbij kun je denken aan een beleggingsfonds dat zich richt op microkrediet, waterhuishouding, etc.

13 13 UITKOMST In onderstaand cirkeldiagram vind je de fondsen die op dit moment voor het Gabriël VermogensPlan zijn geselecteerd. De verdeling van de fondsen verschilt per categorie. Hieronder is de verdeling te zien bij de categorie 'Gabriël Gemiddeld'. Deze verdeling en samenstelling dient als voorbeeld. Op het moment van beleggen kan dit gewijzigd zijn. Voorbeeld verdeling: - Gabriël Gemiddeld-

14 14 De te verwachte rendementen verschillen per categorie. Hoe hoger het risico des te hoger het te verwachte rendement. In de volgende grafiek staat het te verwachten jaarlijkse rendement gebaseerd op een lange termijnbelegging per categorie en de bijbehorende risico s. Naast het te verwachten gemiddelde rendement geven de kolommen aan waarbinnen het rendement jaarlijks met een waarschijnlijkheid van 95% kan schommelen. Houd er rekening mee dat onderstaande een indicatie betreft. 43,1% 34,9% 29% 19,2% 4,0% 5,6% 6,4% 7,4% 9,0% -11,1% -17,7% -22,1% -28,4% I II III IV

15 15 MONITORING EN RAPPORTAGES De resultaten van de verschillende fondsen binnen het Gabriël VermogensPlan zullen variëren gedurende de looptijd. Hierdoor zal de verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën veranderen. Dit kan resulteren in een afwijking ten opzichte van jouw gekozen risicoprofiel. Bijvoorbeeld wanneer aandelen het beter doen dan obligaties kan de verhouding aandelen teveel worden in verhouding met wat past bij het maximale risico dat jij wilt lopen. Door ontwikkelingen in de wereldeconomie kunnen ook de verhoudingen tussen verschillende regio s in de aandelenverdeling van de portefeuille afwijken van de daadwerkelijke verdeling. Jaarlijks wordt de verdeling in alle vier de categorieën van het Gabriël VermogensPlan weer geactualiseerd. Hierdoor blijft de verhouding tussen aandelen en obligaties passend bij de categorie en blijft de aandelenverdeling een weerspiegeling van de wereldeconomie. Deze actualisatie vindt ieder jaar automatisch plaats in de maand juli. Als we tussentijds menen dat het nodig is om een beleggingsfonds te wijzigen dan zullen wij dat vooraf laten weten. Inzicht in de waardeontwikkeling is beschikbaar op jouw persoonlijke pagina van Fondsenplatform. Via onze website kan je hierop inloggen. Fondsenplatform verzorgt de administratie en de orders voor de wijziging van de fondsen.

16 16 VERGOEDING Voor de aanvangswerkzaamheden rekenen we ons uurtarief. Dit bedraagt 150 voor de werkzaamheden die de adviseur verricht en 90 voor de administratieve werkzaamheden die door de binnendienstmedewerkers worden verricht. Bij trajecten die veel voorkomen is het ook mogelijk om een vast tarief af te spreken. In onze werkwijze staan de veel voorkomende trajecten met bijbehorende vaste prijzen genoemd. Voor de proactieve begeleiding, de jaarlijkse adviesgesprekken (voor de gehele financiële situatie) en een financieel expert als doorlopende sparringpartner kennen we Mijn Gabriël Service. De investering hiervoor bedraagt 50 per maand. Betaling op uurtarief hiervoor is ook mogelijk. Voor het gebruik van het Gabriël VermogensPlan rekenen wij 0,25 % per jaar van het belegde vermogen. In de basis geldt voor alle bovengenoemde diensten een vrijstelling van btw. Daarnaast zijn er vaste kosten voor het gebruik van Fondsenplatform. Deze kosten bedragen 0,45 % per jaar, plus 20 per jaar per rekening. Daarnaast zijn er variabele kosten in de vorm van transactiekosten van 0,25% met een maximum van 150 per fonds. De beleggingsfondsen rekenen ook kosten. De hoogte hiervan verschilt per fonds. Deze fondskosten worden in mindering gebracht op je inleg en zijn al verwerkt in de resultaten die je op je rekening ontvangt.

17 17 TOT SLOT Bij beleggen weet je één ding zeker; de waarde gaat wisselen. De ene keer is het hoger en de andere keer lager. Hoe risicovoller de beleggingscategorie is, hoe groter deze wisselingen naar verwachting zullen zijn. In het verleden behaalde rendementen hoeven niets te zeggen over de toekomst. De grafieken, tabellen en afbeeldingen die zijn genoemd hebben we toegevoegd als voorbeelden. Hiermee hopen we onze visie duidelijker te kunnen communiceren. Ze dienen niet als exacte weergaven of om voorspellingen over de toekomst te kunnen doen. De informatie in deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden voorkomen dan kan Gabriël Financiële Bescherming hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. De meest actuele versie van dit document is te vinden op We hopen dat we je met dit document een beter beeld hebben kunnen geven van de redenatie achter onze visie op beleggen en meer vertrouwen hebben kunnen geven dat onze beleggingsstrategie jou kan helpen om je doelen te verwezenlijken.

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie