Release notes DigiInkoop December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes DigiInkoop December 2013"

Transcriptie

1 Release notes DigiInkoop December 2013 Datum 12 december 2013 De December release van DigInkoop gaat op 16 december 2013 in productie. Middels deze release notes informeren wij u over de inhoud van de December release zoals die gepland is beschikbaar te worden voor alle deelnemende departementen en leveranciers. Indien van toepassing wordt het JIRA-, Octopus- of Clientèle nummer vermeld. Er worden 44 wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Bestelaanvragen Goedkeuringsproces Inhuur Leveranciersportaal BI en rapportage Documenten Beheer De wijzigingen worden toegelicht door eerst de huidige situatie te beschrijven en daarna de oplossing zoals deze in de release wordt geïmplementeerd. Bestelaanvragen (8) 1. Weergave bedrijfsnaam bij online discussie (Jira 1082, VSM ) Bij een online discussie in het offerteportaal wordt in het overzichtscherm het bedrijf DigiInkoop getoond. Dit is verwarrend omdat uit naam van een deelnemer wordt gehandeld. De weergave van de titel van de notificatie wordt aangepast zodat altijd de deelnemer eerstgenoemd wordt en direct zichtbaar is. 2. Melding als hetzelfde artikel twee keer in de winkelwagen wordt geplaatst (Jira 1221, Clientèle , VSM ) Een aanvrager kan 2x (of vaker) hetzelfde product in zijn winkelwagen plaatsen (als aparte regels). Dit kan bewust (omdat de regels bijvoorbeeld op verschillende locaties geleverd moeten worden), of onbewust plaatsvinden. Er wordt een waarschuwing toegevoegd wanneer de aanvrager naar de kassa gaat en er verschillende regels met dezelfde artikelen in de winkelwagen aanwezig zijn. 3. Controle op minimale bestelhoeveelheid aan einde kassaproces (Jira 1226, Clientèle , VSM ) Bij een catalogus aanvraag (niet punch out) kan in het contract per product een minimale bestelhoeveelheid, een maximale bestelhoeveelheid en een bestelstap worden opgegeven. Deze velden zijn optioneel op de regels van een contract. De inhoud wordt getoond in de winkel als de artikeldetails worden geraadpleegd. Er zit nu geen sturing (control) achter deze velden bij plaatsing van bestelaanvragen. 1

2 In de release wordt functionaliteit opgeleverd die controleert of in het kassaproces aan de in het contract vastgelegde voorwaarden voor minimale bestelhoeveelheid, maximale bestelhoeveelheid en bestelstap wordt voldaan. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, krijgt de gebruiker foutmelding met een verzoek tot aanpassing van de bestelaanvraag. 4. Automatisch toevoegen van kamernummer aan een aanvraag (Jira 1416, Clientèle , VSM ) Op persoonsniveau wordt een veld toegevoegd waar additionele informatie leverlocatie (bv kamernummer) kan worden vastgelegd. Dit is door de gebruiker zelf aanpasbaar via de autorisatie DigiInkoop Selfservicemenu werknemer. Het veld wordt overgenomen op de bestelaanvraag en doorgekopieerd naar de order. 5. Layout offerteaanvraag PDF (Jira 1575, VSM ) In de opmaak van de offerteaanvraag PDF wordt een correctie doorgevoerd. 6. Doorklikken op link Details respons in werklijst (Jira 1669, VSM ) Wanneer vanuit de bevestiging van verzending van de offerte geklikt wordt op Ga naar de pagina Details respons om de/het Offerte te bekijken, dan kreeg de gebruiker een foutmelding. Dit wordt opgelost middels een patch. 7. Tipbericht voor niet-catalogus aanvraag met overeenkomst (Jira 1723, VSM ) Bij aanmaak van een niet-catalogus aanvraag met overeenkomst, wordt bij toevoeging aan de documentbouwer niet direct zichtbaar dat er reeds een overeenkomst is gekoppeld. Procesmatig gaat de verwerking goed, maar voor de inkoper kan het verwarrend werken. Er wordt een tipbericht toegevoegd om extra duidelijkheid te creëren. 8. Mismatch UOM tussen regel en distributie (Clientèle , VSM ) Wanneer op basis van een offerte een inkoopovereenkomst wordt aangemaakt waarvoor geldt dat het regelsoort op de offerteregel Diensten per bedrag is, dan ontstaat er een mismatch in eenheid. Op de offerteregel wordt namelijk, op basis van de regelsoort, standaard de eenheid Stuks vastgelegd. Dit wordt in de release opgelost middels een Oracle patch. Goedkeuringsproces (8) 1. Controle op mandaatbedrag(jira 1033, Clientèle , VSM ) Een onvolledige mandaatregeling (ontbreken van een hoogste gemandateerde) kan leiden tot het versturen van bestellingen waar geen volledig mandaat voor is ingeregeld. In deze release wordt per bestelaanvraag gecontroleerd of er voldoende mandaat is. Indien dit niet het geval is wordt de bestelaanvraag afgekeurd en ontvangt de aanvrager een melding waarin de reden van afwijzing staat aangegeven. 2. Waardenlijst voor overdracht werk/ notificaties (Aanpassen LOV) (Jira 1136, Clientèle , VSM ) In een aantal gevallen waarbij overdracht van werk/ notificaties aan een andere medewerker mogelijk is, wordt een (lange) waardelijst getoond waaruit het type persoon kan worden gekozen. Niet alle waarden zijn actief. In de release wordt de waardelijst beperkt tot alleen het juiste type persoon. 3. Tekstuele aanpassing foutmelding met code vanuit werklijst (Jira 1392) Bij afwijzing van een aanvraag vanuit een notificatie verscheen een (terechte) foutmelding met code. De code zegt gebruikers niets en zaait verwarring. Dit wordt aangepast door de code eruit te halen. 4. Volgorde budgetcheck en goedkeuring (Jira 1455, Clientèle , VSM ) Het bestelproces wordt zodanig gewijzigd dat de budgetcheck plaatsvindt vóórdat de aanvraag ter goedkeuring naar de budgethouder wordt gestuurd. Let op, in het geval er gebruik wordt gemaakt van een Codeerder, dan blijft het proces 2

3 ongewijzigd (omdat deze persoon nog wijzigingen in rubricering kan aanbrengen tijdens de beoordeling). 5. Werklijstoverdracht (Beheer 42, Clientèle , VSM ) Een deelnemer kan kiezen om de personen waarnaar overgedragen mag worden afhankelijk te maken van het mandaatbedrag / overdrachtsmandaatbedrag. Indien de profieloptie Mandaat controle op Nee staat kan een budgethouder nu alleen naar budgethouders overdragen, en niet naar personen die geen budgethouder zijn maar wel een overdrachtsmandaat hebben. Dit is ongewenst. In deze release wordt gerealiseerd dat wanneer de profieloptie Mandaat Controle op Nee staat, er overgedragen kan worden naar personen met een overdrachtsmandaat. 6. Opnieuw toewijzen goedkeuringsnotificatie (Beheer 43, Clientèle , VSM ) In VSM (Augustus release) is functionaliteit geïntroduceerd waarbij er een aantal controles plaatsvinden indien een budgethouder zijn goedkeuringsnotificaties overdraagt aan een andere persoon. Zo mag (afhankelijk van de organisatie instellingen) een budgethouder of een persoon met een zogenaamd overdrachtsmandaat, alleen overdragen naar andere budgethouders (met minimaal hetzelfde bedrag) of naar andere personen met een persoonlijk overdrachtsmandaat. Deze controle wordt nu ook ingebouwd bij opnieuw toewijzen van goedkeuringsnotificaties door budgethouders. 7. Goedkeuringsflow (Beheer 48, Clientèle , VSM ) Voordat een bestelaanvraag wordt verstuurd heeft de aanvrager de mogelijkheid om de goedkeuringsflow te beheren. Via de knop Goedkeuringen beheren kunnen o.a. fiatteurs worden toegevoegd. Indien er een groep Codeerders is opgenomen in de goedkeuringsflow en er een fiatteur wordt toegevoegd na de groep Codeerders, dan krijgt deze fiatteur (net als de voorgaande codeerders) de functionaliteit om aanvragen te bewerken. Dit is onjuist en wordt in de release opgelost. 8. Drempel bedrag organisatie (Octopus 52, VSM ) Wanneer op een aanvraag meerdere regels voorkomen met verschillende inkoopcategorieën, dan wordt niet altijd correct gekeken naar het drempelbedrag. Wanneer de optelling van de verschillende categorieën boven de totale organisatiedrempel komt gaat het goed, maar voor de afzonderlijke categorieën niet. Deze onwenselijke situatie wordt verholpen in deze release. Inhuur (7) 1. Voornaam in Forms overnemen in EPV (Jira 1130, VSM ) Wanneer een inkoper in het beheer flexwerkers scherm de voornaam of overige voornamen wijzigt, wordt de wijziging niet overgenomen in de EPV. Dit wordt in de release opgelost. 2. Vervangen Engelse door Nederlandse tekst bij offerte sjabloon aanmaken (Jira 1596, VSM ) Bij het aanmaken van een offertesjabloon wordt bij het veld rangorde een Engelse waardenlijst getoond. De waardenlijst wordt aangepast aan de Nederlandse taal. De waardenlijst laat daarmee altijd Nederlandse waardes zien. 3. Error pagina bij bekijken urenstaten contractanten (Jira 1655, VSM ) Wanneer er wordt gezocht op leverancier bij het bekijken van urenstaten van contractanten, verschijnt er een foutmelding. Deze foutmelding wordt door middel van een patch opgelost. 4. Toevoegen uursoorten (Jira 513, Clientèle , VSM ) Er worden nieuwe uursoorten toegevoegd. Op de achtergrond is ook de mapping van uursoorten voor ondersteuning in de berichtenstandaard aangepast. 3

4 5. Aanpassingen berichtenverkeer HR-XML Invoice (Octopus 20, Clientèle , VSM ) Voor het aansluiten van Randstad op DigiInkoop via het berichtenverkeer worden nieuwe HR-XML berichtspecificaties voor ingaande facturen verwerkt. De inproductiename hiervan is afhankelijk van succesvolle ketentesten met leverancier en deelnemer. 6. Referenties naar voorstelfactuur en debetfactuur HR-XML factuurbericht (Octopus 43, Clientèle , VSM ) In het UBL Factuurbericht is een aanpassing gedaan om ervoor te zorgen dat de referenties naar de voorstelfactuur en de debetfactuur juist meegenomen worden in het bericht. Bij HR-XML is een bevinding naar boven gekomen dat de referentie naar de debetfactuur niet in het bericht voorkomt wanneer een creditfactuur wordt aangemaakt. Voor het HRXML Factuurbericht wordt daarom in deze release gerealiseerd dat de referenties naar de voorstelfactuur/debetfactuur juist worden opgenomen. 7. Timecard naar deelnemer optioneel maken (Octopus 27, Clientèle , VSM ) Het wel of niet versturen van de timecard naar een deelnemer wordt als profieloptie opgenomen zodat dit voor alle deelnemers of per deelnemer aan/uit gezet kan worden. Leveranciersportaal (5) 1. Naamgeving notificaties voorstelfacturen goedkeuren (Jira 1189, Clientèle , VSM ) In de werklijst van het leveranciersportaal is het veld Van (waarde van de afzender) bij notificaties over goed te keuren voorstelfacturen leeg. Als de notificatie wordt geopend, is het Van veld óók niet gevuld. Beide punten worden aangepast voor nieuwe notificaties zodat men hier de naam van de deelnemer ziet. De aanpassing geldt alléén voor nieuwe voorstelfacturen en voor voorstelfacturen die opnieuw ter goedkeuring worden aangeboden. 2. Afgekeurde voorstelfactuur wordt bij opnieuw verzenden niet in de werklijst geplaatst (Jira 1501, VSM ) Wanneer een voorstelfactuur door de leverancier wordt afgekeurd kan via Crediteurenbeheer de factuur opnieuw worden verstuurd. Wanneer ingesteld staat dat de leverancier communiceert via het leverancierportaal en berichtenverkeer, dan blijft er een bericht hangen dat op een reactie wacht. De eerste keer verzenden van de factuur gaat goed, de tweede keer niet. Dit is in deze release verholpen. 3. Vervangen Engelse term in Nederlandse versie leveranciersportaal (Jira 1530) Bij de beoordeling van een inhuur factuur in de Nederlandse versie van het leveranciersportaal staat de eenheid dagelijks vermeld als daily. Dit is onjuist en wordt aangepast naar dagelijks. 4. Zoeken en selecteren stortingsbankrekeningnummer (Octopus 24 en 25, Clientèle en , VSM ) Bij het aanmaken van een factuur met inkooporder vanuit het leveranciersportaal zijn de volgende twee problemen geconstateerd: -Na het zoeken van een stortingsbankrekeningnummer wordt deze niet getoond in het startscherm. - Na het selecteren van een stortingsbankrekeningnummer, anders dan het primaire, wordt alsnog het primaire nummer overgenomen. Beide issues worden in de release opgelost. 4

5 5. Lengte factuurnummer (Octopus 26, Clientèle , VSM ) De lengte van factuurnummers die leveranciers kunnen opgeven in het leveranciersportaal, kunnen in het berichtenverkeer leiden tot fouten. Daarom wordt de lengte van het factuurnummer dat een leverancier kan opgeven, bij het aanmaken van een factuur in het leveranciersportaal én bij het goedkeuren van een voorstelfactuur, beperkt tot 24 karakters. BI en rapportage (1) 1. Inbesteding niet in Digi-Inkoop (Jira 1202, Clientèle , VSM ) Inbesteding bij overheden komt veelvuldig voor en kan nu niet worden aangegeven in DigiInkoop. Het is gewenst om in BI te kunnen rapporteren of het om een private (markt)leverancier gaat of om een publieke (overheids)leverancier. Het wordt mogelijk en bovendien verplicht om bij de leverancier vast te leggen of het een publieke dan wel private leverancier betreft en in BI wordt rapportage op dit veld mogelijk. Documenten (2) 1. Layout inkooporder PDF- inhuur en niet inhuur (Jira 698, Clientèle , VSM ) De layout van de inkooporder PDF (inhuur en niet-inhuur) wordt aangepast conform rijkshuisstijl. Tevens wordt een aantal velden toegevoegd en de opmaak (uitlijning, afbreken woorden) verbeterd. De PDF wordt hiermee completer en overzichtelijker. 2. Layout factuur PDF- inhuur en niet inhuur (Jira 1535, Clientèle , VSM ) De layout van de factuur PDF (inhuur en niet-inhuur) wordt aangepast conform rijkshuisstijl. Tevens wordt een aantal velden toegevoegd en wordt de opmaak (uitlijning, afbreken woorden) verbeterd. De PDF wordt hiermee completer en overzichtelijker. Het rapport XXEPV facturenregister maken en factuurstatus naar Verzonden krijgt de zelfde layout als de factuur PDF. Beheer (13) 1. Kolom bij Overeenkomst niet breed genoeg om alle info te tonen (Jira 522, Clientèle , VSM ) De breedte van de velden Omschrijving en Categorie in de inkooporder en leveranciersportaal schermen uitgebreid naar minimaal 50 karakters. 2. Logica bij aanmaken gebruikersaccount (Jira 736) Bij het aanmaken van een gebruikersaccount in gebruikersbeheer wordt het veld Actief vanaf automatisch geleegd als éérst de actief vanaf datum wordt aangepast en daarna wordt gekozen voor wachtwoord handmatig instellen. Dit wordt in deze release opgelost. 3. Extra informatie zoeken op leveranciersvestigingen (Jira 1022, Clientèle , VSM ) Een leverancier kan één of meerdere vestigingen hebben. De vestigingen worden in diverse zoekschermen getoond met het 12-cijferig KvK nummer. Dit is onvoldoende onderscheidend om een keuze te maken. Voor een tweetal pagina s wordt extra informatie toegevoegd in het zoekscherm. 4. Vinkje Spoed op bestelaanvraag (Jira 1032, Clientèle , VSM ) De aanvrager kan een vinkje spoed ingeven op de bestelaanvraag. De functionaliteit wordt niet gebruikt in EPV en het vinkje wordt in de release onzichtbaar gemaakt. 5

6 5. Direct naar de kassa vanuit de winkelwagen (Jira 1036, Clientèle , VSM ) Wanneer een aanvrager vanuit de winkel een artikel aan de winkelwagen toevoegt, wordt altijd het scherm bijzonderheden getoond. Voor niet-inhuur wordt dit aangepast; het scherm bijzonderheden wordt niet meer getoond. Na toevoeging van het artikel aan de winkelwagen kan men direct naar de kassa. De situatie voor inhuur blijft ongewijzigd en verschijnt het scherm aanvullende gegevens. 6. Naamgeving Knop 'Bevestigen voor accepteren en afwijzen (Jira 1043, Clientèle , VSM ) De knop Bevestigen in het tabblad Orders in het leveranciersportaal en de waarde Bevestigen in de waardelijst bij het bekijken van een inkooporder in het leveranciersportaal worden aangepast naar Accepteren/Afwijzen 7. Offerte aanmaken: Engelstalige link vertalen naar het Nederlands (Jira 1253) In het scherm spreadsheet analyseren per regel is de link voor terugkeer naar het hoofdscherm weergegeven in het Engels. Dit wordt vertaald naar het Nederlands. 8. Afsluiten voor ontvangst in scherm (Jira 1623, Clientèle , VSM ) Als een regel op een inkooporder wordt afgesloten voor ontvangst, en de inkooporder vervolgens wordt opgezocht, dan staat de status van de regel op Open. De onderliggende schema s (shipments) zijn gesloten. Gewenst is om ook de ontvangststatus te kunnen zien in één pagina met de overige informatie over de order. Dit wordt gerealiseerd door aanpassing van de standaard view in het tabblad Schema ; het tabblad Regels blijft onaangepast. 9. Inactief maken van locatie (Jira 1708, VSM ) Wanneer een afleverlocatie inactief wordt gemaakt (ook al is dat in de toekomst), dan geeft de waardenlijst voor de afleverlocatie (bij de persoon en bij de organisatie) een foutmelding ( ID 2189 flexveldsegment locatie bestaat niet in segmentcode xxepv_afleverlocatie ). Dat wordt in de release opgelost. 10. Aanvulling tekst in foutmelding leveranciersportaal (Jira 1719, VSM ) Wanneer in het leveranciersportaal een factuur wordt ingevoerd op een inkooporder waarbij de volledige hoeveelheid al is gefactureerd, dan wordt een foutmelding gegenereerd. In de (terechte) foutmelding ontbreekt een stukje tekst (hoeveelheid) tussen twee quotes ( ). Dit wordt aangepast. 11. Audit Trail (Jira 1734, Clientèle , VSM ) De huidige audit trail wordt uitgebreid met extra audit op - rollen - facturen 12. Leveranciersbeheer (Octopus 35, Clientèle , VSM , RFC 39b2:) Leveranciersgegevens worden op meerdere niveaus vastgelegd. Momenteel kunnen alle niveaus door 2 e en 3 e lijns beheer worden aangepast. Er wordt onderscheid aangebracht in rijksbrede en deelnemer specifieke leveranciergegevens en de bijbehorende beheerautorisaties worden hierop afgestemd. Bij wijziging van rijksbrede gegevens wordt een melding naar deelnemer en leverancier verstuurd. De registratie en het beheer van rijksbrede leveranciersgegevens (zoals naam, KvKnummers, adressen en bankrekeningen) wordt centraal belegd bij 2e lijns beheer (Logius). De registratie en het beheer van deelnemer specifieke leveranciersgegevens (zoals instellingen mbt factuur, berichtenverkeer, toekenning bankrekening, etc.) wordt belegd bij de deelnemer zelf (1e lijns beheer). 6

7 Het beheer van leveranciersgegevens in DigiInkoop wordt dus uitgevoerd door 1e en 2e lijns beheer, en niet door leverancier. Dit geldt zowel voor leveranciers A (portaal) als leveranciers B (berichten). In het leveranciersportaal zijn de stamgegevens alleen raadpleegbaar, niet muteerbaar. Hier op zijn twee uitzonderingen: Het beheer van - contactpersonen van de leverancier (behalve de initiële contactpersoon) en - gebruikers binnen het leveranciersportaal (incl. rollen en autorisaties) ligt bij de leverancier. 13. Verplichten leverlocatie (Clientèle , VSM ) Een ontvangst kan niet geboekt worden als er geen leveringslocatie is opgegeven. Daarom wordt het veld leverlokatie op de inkooporder verplicht gemaakt. 7

Release notes DigiInkoop Augustus/September 2013

Release notes DigiInkoop Augustus/September 2013 Release notes DigiInkoop Augustus/September 2013 Datum 9 september 2013 De Augustus/September release van DigInkoop gaat op 9 en 12 september 2013 naar productie. De release bestaat uit: 3 documenten en

Nadere informatie

Release notes DigiInkoop Juni 2013

Release notes DigiInkoop Juni 2013 Release notes DigiInkoop Juni 2013 Datum 10 juni 2013 De Juni release van DigInkoop gaat op 12 juni 2013 naar productie. De release bestaat uit: 11 Bugfixes nav openstaande JIRA bugs. 4 Octopus wijzigingen.

Nadere informatie

Release notes DigiInkoop Oktober 2013

Release notes DigiInkoop Oktober 2013 Release notes DigiInkoop Oktober 2013 Datum 25 oktober 2013 De Oktober release van DigInkoop gaat op 28 oktober 2013 naar productie. De release bestaat uit: 28 wijzigingen en 4 patches Hieronder een overzicht

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN 1. INLOGGEN 2. HOMEPAGINA 3. OTA INVULLEN 4. OTA VERSTUREN 5. OTA AANVULLEN/WIJZIGEN (voor de contactpersoon) 6. OTA GOEDKEUREN (voor de budgethouder en gemandateerde

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding Punch out (SAP OCI)

Handleiding Punch out (SAP OCI) Handleiding Punch out (SAP OCI) Koppeling webshop leveranciers met DigiInkoop Versie 1.1 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer V1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Verjaardagsservice Louwers & Partners

Verjaardagsservice Louwers & Partners Verjaardagsservice Louwers & Partners Inloginstructie online portal Verjaardagsservice Per email zullen wij een loginnaam en wachtwoord toesturen waarmee je in kan loggen op https://securewebregistrations.net/louwers/login

Nadere informatie

Proquro Releasenotes 5.9 detail pagina

Proquro Releasenotes 5.9 detail pagina Proquro Releasenotes 5.9 detail pagina Referentie nr. PRQ-7300 Bij vervangen gebruiker kan contractbeheerder door niet contractbeheerder vervangen worden SMM Bij het vervangen van een gebruiker wordt niet

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Inloggen Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien: Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: Alleen

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Release notes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people.

Release notes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people. Release notes VerzuimSignaal Versie: VS.2.047.00 In business for people. Unit4 VerzuimSignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Releasenotes: 3.1.0.1

Releasenotes: 3.1.0.1 Releasenotes: 3.1.0.1 20 juni 2013, Rotterdam Planning: Week 26, avond van 27 juni Releasenotes: 3.1.0.1 Beste Connexys gebruiker, Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren wij je

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Werkinstructie goedkeuring digitale facturen

Werkinstructie goedkeuring digitale facturen Werkinstructie goedkeuring digitale facturen Universiteit Leiden Pagina: 1/17 Digitale factuurafhandeling Inhoudsopgave: 1 Digitale factuur afhandeling...3 1.1 Goedkeuren digitale facturen...5 1.1.1 Inloggen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave'

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Deze update Voor inkopers Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Anonieme koper Vanaf nu worden de instellingen van de anonieme inkoper (bij overige opties) gekopieerd naar percelen, ook

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden.

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden. Uren In Timewax kunnen gemaakte uren worden geregistreerd. Dit kan worden gedaan per uur of een gedeelte van een uur. Een favorietenlijst maakt het mogelijk snel en gericht uren te kunnen schrijven. Ook

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB Voor de opdrachtgever Inleiding Via Unique zijn er één of meerdere flexmedewerkers bij u in dienst. Zij vullen zelf wekelijks hun werkurenbriefje in. Dit doen

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Handleiding. Zoeken naar en bestellen van producten op ERIKS.be en TradCom.be

Handleiding. Zoeken naar en bestellen van producten op ERIKS.be en TradCom.be Handleiding Zoeken naar en bestellen van producten op ERIKS.be en TradCom.be DOCUMENTATIENUMMER VAN DEZE PUBLICATIE 059116 v5 ERIKS +BAUDOIN l Boombekelaan 3 l B 2660 Hoboken l T (03) 829 27 34 l info@eriks.be

Nadere informatie

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever

Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB. Voor de opdrachtgever Handleiding Digitale urenregistratie E-WUB Voor de opdrachtgever Inleiding Via Start People zijn er één of meerdere flexmedewerkers bij u in dienst. Zij vullen zelf wekelijks hun werkurenbriefje in. Dit

Nadere informatie

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Inloggen Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien: Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: Alleen

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw Een zakelijke relatie wordt aangemaakt als: - een bedrijf klant gaat worden, bijvoorbeeld een eenmanszaak van een klant of het bedrijf van een klant die DGA is van het bedrijf; - met een bedrijf zaken

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING PO

Handleiding Ariba INVOICING PO Handleiding Ariba INVOICING PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 29 juli 2016 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.3 2012 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Digitaal planbord Handleiding beheer

Digitaal planbord Handleiding beheer Digitaal planbord Handleiding beheer Inhoudsopgave Rollen en hun mogelijkheden...3 Medewerker...3 Beheerder...3 Uitleg van de mogelijkheden... 5 Activiteiten inzien... 5 Activiteit aanmaken...6 verwijderen

Nadere informatie

ERIKS bv l Postbus 280 l 1800 BK Alkmaar l T (072) 514 15 14 l info@eriks.nl l www.eriks.nl

ERIKS bv l Postbus 280 l 1800 BK Alkmaar l T (072) 514 15 14 l info@eriks.nl l www.eriks.nl Handleiding Zoeken naar en bestellen van producten op ERIKS.nl en TradCom.nl ERIKS bv l Postbus 280 l 1800 BK Alkmaar l T (072) 514 15 14 l info@eriks.nl l www.eriks.nl Zoeken naar en bestellen van producten

Nadere informatie

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem. 1.1. Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Update PlusPort Academy november 2012

Update PlusPort Academy november 2012 Update PlusPort Academy november 2012 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 8 november 2012. Inhoud 1. Aanpassingen in de trainingsdefinitie... 3 1.1. Zichtbaarheid

Nadere informatie

Releasenotes: Beheerrelease

Releasenotes: Beheerrelease Releasenotes: 3.2.0.1 Beheerrelease Planning: 25 september 2013 Week 39 (23 t/m 27 sept. 2013) Releasenotes: 3.2.0.1. Beste Connexys gebruiker, Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

HANDLEIDING HEUTINK.NL OCI

HANDLEIDING HEUTINK.NL OCI HANDLEIDING HEUTINK.NL OCI Versie 1.0 Geachte relatie, Bijgaand vindt u de handleiding OCI. In deze handleiding gaan wij dieper in op het bestellen op heutink.nl middels een OCI koppeling. Heeft u na het

Nadere informatie

VWM :: Facturatie. Changelog. Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website:

VWM :: Facturatie. Changelog. Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website: VWM :: Facturatie Changelog Auteur: E-mail: Website: Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl Inhoudsopgave Changelog... 3 2.0.1... 3 2.0.2... 3 2.0.3... 3 2.0.4... 3 2.0.5... 3 2.0.6... 4

Nadere informatie

Release Notes November 2015 'Verbeterde herinneringen en concept contracten'

Release Notes November 2015 'Verbeterde herinneringen en concept contracten' Release Notes November 2015 'Verbeterde herinneringen en concept contracten' De software van Negometrix wordt continu verbeterd. Regelmatig vinden er updates plaats met nieuwe of verbeterde functionaliteiten.

Nadere informatie

Aanbesteden-omgeving

Aanbesteden-omgeving Release juni 2014 (2.96) Aanbesteden-omgeving Op vrijdag 13 juni is release 2.96 van Aanbestedingskalender.nl geïnstalleerd. Deze release biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid niet alleen onderhandse,

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Release notes:

Release notes: Module: Centix Background Service (CBS) M23028 Introductie scheduled SQL tasks Het is vanaf nu mogelijk om SQL taken automatisch in Centix te laten uitvoeren. Het aanmaken van deze taken is alleen mogelijk

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

Quick Start Handleiding

Quick Start Handleiding Quick Start Handleiding Doelgroep: Leveranciers ABN AMRO Bank N.V. Datum: juni 2013 Documentnaam: Quick Start Handleiding.doc Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 3. Inloggen... 6 4. Account configuratie...

Nadere informatie

Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW.

Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW. Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW. 1. Registreren 2. Nieuw wachtwoord 3. Contract overzicht 4. Object overzicht 5. Orders 6. Facturen 7. Gegevens 8. Storing melden 9. Afspraak wijzigen 1. Registreren

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Inloggen RAI EIP... 3 2.1 Url RAI EIP... 3 2.2 Inlogpagina... 3 2.3 Tussenpagina Selecteer beurs... Fout!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk

Release-notes LRP 3.1.22. LedenRegistratie Protestantse Kerk Release-notes LRP 3.1.22 LedenRegistratie Protestantse Kerk Inhoud 1. Aanhef... 2 2. Tijdelijk- en correspondentieadres op looplijst en in sortering... 2 3. E-mails sturen voor Actie Kerkbalans... 2 4.

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE 3 MEI

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE 3 MEI FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE 3 MEI Inhoud Stukkenlijst... 3 Alleen PDF onder HDN stukken... 3 Documenten wel of niet publiek... 3 Tonen in Digimap vinkje onder soort document...

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor inkooporganisaties

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor inkooporganisaties DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor inkooporganisaties Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken Bulkfacturatie Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 20 juni 2012 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft de aanpassingen m.b.t. bulkfacturatie. Auteur(s):

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

Kalender items. 07 september 2017

Kalender items. 07 september 2017 Kalender items 07 september 2017 Inhoud Algemeen... 3 API... 3 Nieuwe look en feel... 3 Aplaza... 3 Handmatig aanvullen product... 3 Dossier... 3 Filter op tabblad registratie... 3 Google sync... 4 Toevoeging

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano Inhoud: O Online Winkel stap 1: De Online Winkel van Pergamano p. 2 stap 2: Registreren bij het eerste bezoek p. 3 stap 3: Invullen registratieformulier

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Formulier nieuw-ingekomenen: toegevoegd zijn het vorig adres en het adres

Formulier nieuw-ingekomenen: toegevoegd zijn het vorig adres en het  adres Patch informatie per 3 januari 2018 Ledenadministratie Bij verhuizing van een kind van het ouderlijk adres naar een eigen adres binnen de (wijk)gemeente krijgt het kind een eigen / nieuwe PE en wordt verwijderd

Nadere informatie

Handleiding. Abstract Voor gebruikers van de CarianWop applicatie. Frank Boonen Frank.boonen@carian.eu CARIANWOP VERSIE 3.0.0.1

Handleiding. Abstract Voor gebruikers van de CarianWop applicatie. Frank Boonen Frank.boonen@carian.eu CARIANWOP VERSIE 3.0.0.1 Handleiding Abstract Voor gebruikers van de CarianWop applicatie Frank Boonen Frank.boonen@carian.eu 1. Inleiding CarianWop is een aparte softwaremodule voor-geïnstalleerd op een Carian EasyTouchPos. De

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Release Notes CIRRO v4.0 voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s November 2013 INHOUD Introductie... 3 1 Algemeen... 3 2 Actiestrategieën... 4 3 Projecten... 5 4 Netwerk...

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie