Gaat de Wmo het in Dordt redden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gaat de Wmo het in Dordt redden?"

Transcriptie

1 Gaat de Wmo het in Dordt redden? Dames en Heren, collega s, Voordat ik met mijn verhaal begin, is het, denk ik, handig als ik u de situatie rond de Wmo in Dordrecht en omgeving schets. Dat kan ook inzicht verschaffen in de vraag die wij ons stellen: gaan we het redden met de Wmo in Dordrecht? Vanuit de al lang bestaande Dordtse Gehandicaptenraad en de Seniorenraad is al in februari 2007 de Wmo Adviesraad Dordrecht geïnstalleerd. Enkele aspirant leden waren ook in het voorbereidingstraject betrokken bij de totstandkoming van de verordening en het eerste 4 jaren beleidsplan. Kortom we hebben aan de wieg gestaan, sommigen zeggen nu: wij hebben ons eigen bedje kunnen spreiden daardoor. Het is verder belangrijk te weten dat de Sociale Diensten van de 6 Drechtsteden gemeenten één Sociale Dienst Drechtsteden zijn geworden. Dat betekent voor de advisering dat er naast een plaatselijke Wmo Adviesraad ook een Regionale Wmo Adviesraad Drechtsteden is, die zich alleen bezig houdt met prestatieveld 6: de individuele voorzieningen. Verder is Dordrecht als centrumgemeente verantwoordelijk voor 7, 8 en 9 voor een regio met 20 gemeenten. Wat voor vandaag ook van belang is, is te weten hoe de facilitering van de Wmo Adviesraad is geregeld en welke verwachtingen daaraan gekoppeld zijn. De burgerparticipatie, geregeld in artikelen 11 en 12 uit de Wet, wordt in onze regio uitgevoerd door Wmo Adviesraden. Dat kan op verschillende niveaus plaats vinden. Dan hebben we het over de Participatieladder: MEEBESLISSEN CO PRODUCEREN ADVISEREN RAADPLEGEN INFORMEREN Het niveau van participeren is afhankelijk van diverse factoren. In ieder geval spelen mee: Ambitie van gemeentebestuur en Adviesraad Kwaliteit van de Adviesraad: in de breedte (alle prestatievelden) én in de diepte (grote kennis, inzicht, en netwerk in een specifieke doelgroep) Faciliteiten van de Adviesraad 1

2 In Dordrecht hebben we de mogelijkheid, en we nemen die ook, tot co produceren. Wij hebben in 2010 een budget van zodat we een fulltime beleidsadviseur met secretariële ondersteuning kunnen hebben. Wij beschouwen ons als samenwerkingspartner van gemeente en maatschappelijke organisaties. Echter nadrukkelijk op afstand van de gemeente. En daar zou het wel eens kunnen gaan wringen de komende tijd! Nu we geconfronteerd worden met forse bezuinigingen, komend jaar bijvoorbeeld al 10% op de huishoudelijke hulp, wil ik nog graag eens terugkomen op een opvatting die ik in 2007 had over de Wmo. Ik heb toen uitgedragen dat er achter de ontstaansgeschiedenis van de Wet, ook een maatschappelijke visie zat. De algemene indruk was, vooral ook hier en daar politiek stevig aangezet, dat het een ordinaire bezuinigingsoperatie was. De kern van mijn verhaal was: De Wmo is niet los te zien van de ontwikkelingen in de samenleving na de jaren 40. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn er vele lijnen te ontdekken. Ik noem er twee die stellig met elkaar in verband staan: 1. Van wederopbouw tot overvloedige rijkdom, leidend tot hedonisme: genot als hoogste goed; 2. Van gemeenschapszin (overigens vooral in eigen kring: de verzuiling) tot egoïsme en narcisme: de ziekelijke liefde voor zichzelf: De dikke Ikken. Er is na de economische crisis van de jaren 30, na WO II, na de watersnood in 53 hard gewerkt om welvaart te creëren. Die groeiende welvaart heeft veel gebracht: sociale verzekeringswetten, welzijnsvoorzieningen. Sommigen zeggen de verzorgingsstaat. We betaalden belasting en daarom verwachtten we dat de overheid die samenlevingstaken zou regelen. Tegelijkertijd en misschien wel daardoor zie je de volgende ontwikkeling in de samenleving: Gemeenschapszin roep om emancipatie assertiviteit individualisme tot uiteindelijk doorgeslagen assertiviteit, egocentrisme en egoïsme. Er was nog een parallelle ontwikkeling: het democratiseringsproces, de burger moest en wilde meer betrokken worden bij het beleid. Kortom de samenleving is ingrijpend veranderd in 50 jaar. (Even tussendoor: Als u vindt dat deze schets te somber is, dan hebt u gelijk. Er zijn in dezelfde periode ook nieuwe initiatieven geweest waarin de burger zich van zijn goede kant heeft laten zien.) Ik meende dus dat de Wmo, weliswaar noodzakelijk om financiële redenen, ook voortkwam uit een opvatting dat een ongewenste maatschappelijke ontwikkeling gekeerd moest worden. De Wmo vraagt een verandering van jewelste. Niet een terugval naar de jaren Zeker is dat het een operatie is van jaren, beter decennia. Misschien hebben we opnieuw 50 jaren nodig. 2

3 Onze samenleving is niet solidair en voelt zich niet verantwoordelijk. Onze samenleving eist betere gezondheidszorg, onderwijs, klimaat, HV 2, meer blauw op straat, enz., maar wil daar vooral niet voor betalen. Als wij een solidaire en verantwoordelijke samenleving willen, dan is dat een traject van de lange adem. Het beeld dat de Wmo er is voor de mensen met een beperking of die zorg nodig hebben, moet ook gekeerd worden. De Wmo is er voor allen, vooral ook van belang voor de mensen die ondersteuning kunnen bieden. Ik had deze lange inleiding nodig om te kunnen uitleggen hoe wij in Dordrecht als Wmo Adviesraad nu met de gemeente in gesprek zijn. Hier en nu. Waarschijnlijk is ook uw gemeentebestuur volop bezig om het nieuwe Wmo beleidsplan voor de komende 4 jaren voor te bereiden. En het zal bij u niet anders zijn dan in Dordrecht. Het komende jaar moet Dordrecht al 28 miljoen (op een begroting van 460 miljoen) bezuinigen. En de boodschap van de VNG afgelopen weekend naar het kabinet in wording laat niets aan duidelijkheid te wensen over: men vreest met grote vreze dat de nieuwe regering een groot deel van haar probleem over de schutting zal gooien: op het bordje van de gemeenten. Dat wreekt zich nu in het tempo van de beleidsontwikkeling. Ambtelijk is men al vanaf begin dit jaar bezig met het nieuwe beleidsplan. Het wordt steeds duidelijker dat vooral de financiële nood bepalend is voor de keuzes die straks gemaakt worden. Daar sta ik dan met mijn mooie verhaal over veranderende maatschappelijke opvattingen. Het nieuwe Dordtse college van B&W zegt expliciet: geen aandacht meer voor integratie en voor welzijn als collectieve voorziening. Dus geen recreatie, geen ontmoeting, geen educatie, geen langdurige ondersteuning, geen integratie. Concreet: weg met de vrouwendag, de Iftarmaaltijd, biljarten, buurtbijeenkomsten, enz. Let wel: deze laatste opsomming is nog niet hard. De onderwerpen staan met een vraagteken op de lijst. Nog zo n onderwerp: de civil society. Wij hebben ons, op verzoek en in samenspraak met het gemeentebestuur, in de stad bezig gehouden met een poging de civil society door te ontwikkelen. Over de uitkomsten hoeven we het nu niet te hebben. Maar wat je nu ziet is dat er gestuurd wordt met geld (dat wordt namelijk weggehaald) en niet met beleid (het bevorderen van de participatie). Moet ik dus nu niet tot het inzicht komen dat alle mooie woorden die gebruikt worden niet kunnen verhullen dat het feitelijk gaat om een keiharde bezuiniging? Er dreigt dus niet zoveel over te blijven van mijn verhaal. 3

4 Hoe gaan wij daar nou mee om? Als co producenten praten wij al sinds het voorjaar mee met de ambtenaren. Zij leggen ons dilemma s voor en wij proberen daar een opvatting over te formuleren. Ik kom dadelijk nog even terug over onze opstelling en de keuzes die we daarin hebben De gemeente staat ook niet stil. De pakketmaatregel en andere verwachte ontwikkelingen hebben het gemeentebestuur er toe gebracht pilots maatschappelijke ondersteuning te laten ontwikkelen door alle organisaties op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Doel is (quote) ervaring op te doen met het op een andere manier bieden van lichte ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben. Dit traject loopt nu en moet in de maand oktober leiden tot aanwijzing van de pilots die uitgevoerd gaan worden. Wij verwachten daarbij ook een rol te spelen. Hoe stelt de Wmo Adviesraad Dordrecht zich nu op? Er zijn natuurlijk meerdere opties. Ik noem er twee omdat wij met het daarin geschetste dilemma worstelen: Je kunt kritisch meegaan: het is niet anders, laten we de scherpe kantjes er af zien te halen; Je kunt je frontaal verzetten met als argument dat je meedoen in de samenleving niet moet belemmeren, omdat Het tegen de wet is Het een desinvestering is, een pril bouwwerk wordt afgebroken Op termijn worden de kosten veel hoger Het een fata morgana is te stellen dat de samenleving de problemen wel zal kunnen opvangen. Het kind wordt met het badwater weggegooid, dat heeft het verleden toch voldoende aangetoond (voorbeeld: vormingswerk in het onderwijs). Dames en heren, ik ga afronden. Gaat de Wmo het in Dordt redden? Ik ben benieuwd naar het laatste onderdeel (niet de borrel, maar daarvoor) van deze middag. Maar ik vrees, woorden als netwerken en lobbyen lezend, dat het de richting uitgaat van meegaan, met kritische kanttekeningen. Vooralsnog vinden wij in Dordrecht dat wij niet de problemen van het gemeentebestuur hoeven op te lossen en dat wij pal willen staan voor de mensen die de maatschappelijke ondersteuning nodig hebben om in deze samenleving te kunnen participeren. Meedoen in 4

5 de maatschappij is geven én ontvangen. Het lijkt er op dat het accent te sterk verlegd wordt naar het geven en voor het ontvangen moet je, ondanks de wet, niet bij de gemeente maar bij een ander zijn. Dus vooralsnog houdt ons meedenken vooral in: verzet tegen het sluiten van wijkcentra, professioneel ondersteunen en opbouwen van vrijwilligerswerk en mantelzorg is bittere noodzaak, versterken van het integrale werken in de buurten en wijken. Om de woorden van de heer van den Burg te gebruiken: het gemeentebestuur scherp houden. Misschien iets teveel de hakken in het zand. Dat zou dan bovendien wel eens kunnen leiden tot een forse aanslag op ons budget, want sommigen vinden dat ons bedje te royaal gespreid is. Maar ja, wie dan leeft die dan zorgt. Als de Wmo het maar redt, de Wmo Raad is dan bijzaak. Ik dank u voor uw aandacht, Hans de Goeij 5

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen.

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen. Krimpen is een dorp om trots op te zijn. Dat komt eerst en vooral door een aantal factoren waar de overheid niets mee te maken heeft. De Krimpense bevolking bestaat voor het overgrote deel uit fatsoenlijke

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten Deelrapport vrijwillige inzet en initiatieven Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Ik wil u allen welkom heten op het derde Maatschappelijk Congres van VluchtelingenWerk Nederland.

Ik wil u allen welkom heten op het derde Maatschappelijk Congres van VluchtelingenWerk Nederland. Dames en heren, Ik wil u allen welkom heten op het derde Maatschappelijk Congres van VluchtelingenWerk Nederland. Omdat de gemeenteraadverkiezingen niet ver meer weg zijn, focussen we dit jaar vooral op

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie