Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken."

Transcriptie

1 Directie Stadsbedrijven Bedrijfsvoering Planning en Control Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg AD Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Datum uw brief Ons kenmerk B110/ Contactpersoon Ton Verweij Onderwerp wensen en bedenkingen verkoop aandelen NOVIO aan Connexxion Aantal bijlagen 1 Doorkiesnummer Geachte leden, Op 28 september hebben de gemeente Nijmegen (aandeelhouder) en de raad van bestuur ven Connexxion een intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de verkoop van de aandelen NOVIO aan Connexxion. Nadien heeft Connexxion een boekenonderzoek bij NOVIO uitgevoerd en heeft het gemeentelijk onderhandelingsteam met Connexxion onderhandeld over verkoopprijs en overige verkoopvoorwaarden. Daarover hebben partijen overeenstemming bereikt. Op basis van die overeenstemming hebben wij het voornemen om de aandelen NOVIO aan Connexxion te verkopen. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken. Mocht uw raad de behoefte hebben om een reconstructie van het verkoopproces te doen, dan zal ons college uiteraard de volle medewerking verlenen. Wij hebben ons voornemen gebaseerd op de volgende overwegingen: De redenen voor de verkoop De Wet personenvervoer 2000 schrijft voor dat OV concessies niet onderhands mogen worden overeengekomen, maar via openbare aanbesteding (marktwerking) moeten worden gegund. Dat brengt ons inziens onaanvaardbare economische risico s voor de gemeente als aandeelhouder met zich mee. Het aandeelhouderschap in NOVIO maakt de positie van Nijmegen in het KAN, de opdrachtgever voor het OV in de regio, lastig, Nijmegen heeft immers naast de rol van overheidsorgaan dat mede Brief wensen en bedenkingen gemeenteraad.doc

2 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Bedrijfsvoering Planning en Control Vervolgvel 1 verantwoordelijk is voor de inrichting van het openbaar vervoer ook een aandeelhoudersbelang. NOVIO heeft zich na de verzelfstandiging in 1997 zowel door productverbreding als door geografische spreiding van de activiteiten op onderdelen vervreemd van de gemeentelijke hoofdtaken, waardoor de wenselijkheid van aandeelhouderschap sterk afgenomen is. Uitganspunten voor de verkoop In december 2004 zijn door ons college en uw raad gezamenlijk vijf uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot de verkoop. Aan deze uitgangspunten wordt als volgt voldaan: A. Een prijs die recht doet aan de waarde van de onderneming. Referentiekader In de raming van de verkoopdoelstellingen is rekening gehouden met een indicatieve waarde van 11 miljoen. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze waardebepaling kan worden beïnvloed door zienswijzen over de waardering van risico s en activa, hetgeen verder is ingevuld door het due dilligence onderzoek dat Connexxion heeft uitgevoerd. Ook is de verkoop van de aandelen voor 1 januari 2007 voorwaarde voor verlenging van de concessie tot en met Deze verlenging is van groot belang voor zowel de continuïteit als de waarde van de onderneming. Hierover lopen overigens volop onderhandelingen tussen het KAN en NOVIO, maar tot nu toe is dat contract nog niet definitief gesloten. De verkoopprijs De aandelen worden verkocht voor 12,4 miljoen. Tot een bedrag van 4,4 miljoen zijn er bedrijfsvoeringrisico s uit het verleden geconstateerd. Die risico s blijven bij Nijmegen. De absolute minimumopbrengst is daarmee 8 miljoen, indien alle risico s zich zouden materialiseren. Dit is voor een zeer substantieel deel niet de verwachting. Onderdeel van de transactie is dat Nijmegen het vastgoed aan de Industrieweg 50 terugkoopt voor de boekwaarde van 8,9 miljoen. Vervolgens huurt Connexxion een deel van dat vastgoed gedurende 3 jaar terug voor een bedrag van per jaar. Daarnaast draagt Connexxion maximaal gedurende 3 jaar per jaar bij in de kosten van de niet gehuurde delen van het onroerend goed, deze bijdrage vervalt zodra daar door herontwikkeling of verhuur een alternatieve opbrengst voor wordt gerealiseerd. Brief wensen en bedenkingen gemeenteraad.doc

3 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Bedrijfsvoering Planning en Control Vervolgvel 2 Het overige onroerend goed kan direct voor herontwikkeling ter hand worden genomen. Connexxion lost de lening van 4.9 miljoen van de gemeente Nijmegen ineens af. B. Een onderneming die voldoende financiële draagkracht heeft. Connexxion is een gerenommeerd bedrijf met een solide financiële achtergrond. Connexxion heeft voldoende middelen om de koopprijs te voldoen en om perspectief te bieden aan de onderneming. C. Een onderneming met een goede OV achtergrond Als marktleider in Nederland heeft Connexxion een zeer stevige positie, vooral opgebouwd in het streekvervoer, maar met de overname van GVU en NOVIO profileert het zich ook steeds meer als stadsvervoerder. Connexxion heeft ervaring met multimodale openbaar vervoersoplossingen. De overeenkomst met Connexxion behelst de vorming van een KAN bedrijf dat de afstemming van het openbaar vervoer in het KAN gebied vereenvoudigt. Openbaar vervoer Het KAN bedrijf bestaat in aanvang uit NOVIO en Hermes Noord. Zodra het KAN aangeeft de concessies van KAN Noord en KAN Zuid voor de volgende concessieperiode als een geheel aan te besteden zal het KAN bedrijf hier namens Connexxion op inschrijven. Indien deze concessie in 2009 wordt gewonnen maakt KAN Noord ook deel uit van het KAN bedrijf. Connexxion heeft aangegeven met spoed na het afronden van de transactie de sterk verouderde bussen van NOVIO te vervangen. NOVIO Techniek Het technisch bedrijf zal deel uit maken van het KAN bedrijf. Daarbij zullen de vestiging van de Connexxion dochter Techno Service Nederland (TSN), vestiging Nijmegen, en NOVIO Techniek worden samengevoegd tot één bedrijf. Functioneel zal de regie worden gevoerd via TSN, operationeel is het technisch bedrijf een volwaardig onderdeel van het KAN bedrijf. NOVIO Express Brief wensen en bedenkingen gemeenteraad.doc

4 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Bedrijfsvoering Planning en Control Vervolgvel 3 Het kleinschalig vervoer wordt door Connexxion anders georganiseerd dan door NOVIO. Daar waar NOVIO Express alleen de regie voert en het taxi rijden uitbesteedt aan onderaannemers, rijdt Connexxion de helft van het kleinschalig vervoer in eigen beheer. Deze filosofie wordt ook geïmplementeerd bij NOVIO Express. NOVIO Express zal op basis van een op te stellen businessplan worden gepositioneerd binnen Connexxion Taxi Services. Daarbij is de eerste fase erop gericht er een levensvatbare onderneming van te maken. In een tweede fase is het mogelijk het taxibedrijf eveneens onder te brengen in het KAN bedrijf. D. Werkgelegenheidsgarantie voor het personeel Connexxion garandeert de werkgelegenheid gedurende de looptijd van de concessie KAN Zuid (tot 1 januari 2010). E. Minimaal vergelijkbare arbeidsvoorwaarden Connexxion garandeert de arbeidsvoorwaarden voor een periode van 2 jaar, waarmee de Cao s binnen NOVIO worden gerespecteerd, evenals de bedrijfsregelingen. De B3 status wordt overgenomen voor het personeel dat die status nu ook heeft Voor meer inzicht in de inhoud van de overeenkomst en het bedrijfsperspectief wordt verwezen naar de bijlage bij deze brief, waarin het resultaat van de onderhandelingen is weergegeven voor wat betreft de werkgelegenheidsgarantie en de vorming van het KAN bedrijf. In die bijlage zijn ook de condities voor huur van het pand door Connexxion weergegevn. Ondernemingsraden De ondernemingsraden van NOVIO hebben een advies afgegeven op basis van de eerder afgesloten intentieovereenkomst. Voor de OR en van NOVIO NV en NOVIO Techniek is dit advies negatief, tenzij. De OR van NOVIO Express heeft negatief geadviseerd. Het advies van de OR van Stadsvervoer Nederland is positief. De voorwaarden voor de ondernemingsraden van NOVIO NV en - Techniek hebben vooral betrekking op de vorming van een KAN bedrijf en de werkgelegenheidsgarantie. Bij de onderhandelingen die volgden op de intentieovereenkomst is maximaal op deze punten ingestoken. Met het nu voorliggende resultaat is er naar onze overtuiging een betere basis voor de ondernemingsraden om een positief advies te kunnen geven over de verkoop, al zal dit mogelijk voor de ondernemingsraad van NOVIO Express nog steeds moeilijk liggen. Deze OR heeft een voorkeur om het bedrijf stand alone voort te zetten, echter de financiële positie van Express maakt die optie ons inziens vrijwel kansloos. Brief wensen en bedenkingen gemeenteraad.doc

5 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Bedrijfsvoering Planning en Control Vervolgvel 4 Communicatie en uitvoering Vanmiddag is er een overlegvergadering met de ondernemingsraden van NOVIO gepland, de resultaten daarvan zullen per omgaande met u worden gecommuniceerd. Het personeel van NOVIO wordt vanmiddag geïnformeerd. De pers zal worden geïnformeerd in samenwerking tussen koper en verkoper. Voordat de feitelijke verkoop plaats kan vinden, moet er formele instemming van de NMA worden verkregen. De procedure hiervoor is inmiddels in gang gezet. De onderhandelingen met het KAN over de concessie KAN Zuid moeten nog worden afgerond. We verzoeken u eventuele wensen en bedenkingen uiterlijk 6 december aan ons kenbaar te maken. Met vriendelijke groet, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst P. Eringa Bijlage(n): overeengekomen aanvullende verkoopvoorwaarden aandelen NOVIO Brief wensen en bedenkingen gemeenteraad.doc

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen

DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME. Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen DAAR DENKEN WE LATER WEL AAN? PENSIOEN BIJ FUSIE OF OVERNAME Whitepaper over de impact van lopende verplichtingen VOORWOORD Op weg naar de toekomst De economie komt meer en meer in beweging en ondernemers

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

De Staat als aandeelhouder

De Staat als aandeelhouder Algemene Rekenkamer De Staat als aandeelhouder Algemene Rekenkamer Over het beheer van staatsdeelnemingen 215 De Staat als aandeelhouder Over het beheer van staatsdeelnemingen De tekst van het rapport

Nadere informatie