Offerte mei el Ninjo: onze manier van werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte mei 2009. el Ninjo: onze manier van werken"

Transcriptie

1 el Ninjo: onze manier van werken Ondernemen dient vooral met plezier te gebeuren. De ondernemer moet kunnen doen waar hij goed in is. Daarom investeert el Ninjo niet alleen met geld, maar ook met actieve ondersteuning. Dat kan zijn: ondersteuning bij administratie, personeelszaken, huisvesting, kennis en opleiding, maar vooral ook als een professioneel en betrouwbare gesprekpartner. Daarmee wil el Ninjo een lange termijn partner zijn, die met raad en daad terzijde staat bij de ontwikkeling van het bedrijf, zolang en voor zover de ondernemer dat wil. De financiële afspraken dienen vervolgens goed te worden vastgelegd, zodat deze houvast bieden bij het regelen van zaken. el Ninjo investeert volgens nagenoeg vaste patronen. Uitgangspunt is de vertrouwensbasis tussen de ondernemer en el Ninjo. el Ninjo wil staan voor een man een man, een woord een woord, geloof in ondernemerschap en de kennis van de ondernemer en van zijn bedrijf en markten. Werken aan een lange termijn visie en daarbij passende investeringshorizon. Het investeringsvoorstel wordt gebaseerd op een ondernemingsplan. Hierin staat een onderbouwing van de strategie en de geschatte investeringsbehoefte van de onderneming. Dit ondernemingsplan is de basis voor de met de ondernemer overeen te komen structuur. Financiering Juridische structuur Exit regeling Extra ondersteuning & diensten 1

2 Financiering door middel van aandelen en achtergestelde lening De financiering zal worden verdeeld in aandelenkapitaal en achtergestelde leningen. Het aandelenkapitaal tussen ondernemers en el Ninjo verdeeld worden. Gedurende de investeringsperiode wil el Ninjo een meerderheidspositie. Daarmee kan el Ninjo de ondernemer ook de ondernemer laten zijn, maar toch de verantwoordelijkheid nemen als het moet. Naast aandelenkapitaal financiert el Ninjo ook met leningen. Deze kunnen worden achtergesteld als dat voor de financiële structuur van het bedrijf gewenst is. Een lening van el Ninjo kent naast achterstelling ook de mogelijkheid van verpanding van het intellectuele eigendom van onderneming, product- en merkrechten evenals contracten die van strategische waarde voor de onderneming zijn. Mocht de ondernemer niet over voldoende middelen beschikken om een eigen inbreng te doen in het kapitaal dan kan el Ninjo aan de ondernemer, in privé, een lening verstrekken om tot de gevraagde kapitaalstorting te kunnen komen. Met de ondernemer overleggen wij dan over bijkomende bepalingen voor deze lening. Ook deze lening kan worden achtergesteld. Juridische structuur De juridische structuur wordt door ons uitgewerkt in samenwerking met Dorhout Advocaten te Groningen. Dat uitwerken betekent aanpassing van statuten van de onderneming en het maken van contracten. Aandelen en statuten De statuten van de onderneming zijn de basis voor de samenwerkingsafspraken. In de statuten kunnen bepalingen voorkomen zoals hieronder zijn weergegeven, die het bestuur van de onderneming regelen en bepalingen rond informatievoorziening en uitgifte, verkoop en inkoop van aandelen. Enkele voorbeelden van bepalingen die wij gebruiken zijn hieronder weergegeven: 2

3 I. Het instelling van een Raad van Commissarissen is facultatief. Daarmee kunnen de aandeelhouders besluiten een Raad van Commissarissen (RvC) in te richten. In een dergelijk geval zullen een aantal beslissingen worden voorbehouden aan de RvC (zoals benoeming van de directie) of goedkeuring behoeven van de RvC (zoals investeringen boven een bepaald niveau, aanschaf of vervreemding van bedrijfsonroerend goed, het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden of het beëindigen daarvan). In geval er geen RvC zal zijn ingesteld zullen deze zaken worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). II. Een Blokkeringsregeling. De aandelen staan op naam en zijn niet vrij overdraagbaar. In de statuten staat een blokkeringsregeling. Deze kan zo zijn geformuleerd dat indien de ondernemer zijn aandelen wenst te verkopen wij onze aandelen eveneens dienen te kunnen verkopen aan de door de ondernemer aangedragen partij tegen dezelfde condities ( tag along ), dan wel dat el Ninjo de aandelen van de ondernemer kan kopen tegen dezelfde prijs. III. Tag Along clausule. Dit is een clausule die de ondernemer de mogelijkheid geeft om wanneer el Ninjo haar aandelen wil verkopen aan een derde, hij altijd eerst de mogelijkheid verkrijgt tegen dezelfde prijs de aandelen te kopen, dan wel een partij naar zijn keuze voor kan dragen die onze aandelen tegen dezelfde condities wenst te kopen. In dat laatste geval zal deze partij bereid dienen te zijn onze volledige positie (aandelen en eventuele resterende achtergestelde leningen en schuldvorderingen) over te nemen, indien wij daartoe op dat moment zouden willen besluiten. Zie ook hierna onder Exit en loskoppeling waarin de regeling meer uitgebreid zal worden toegelicht. IV. Een aantal aandelen kunnen worden aangemerkt worden als Aandelen B. Deze zijn dan in bezit van el Ninjo BV. Deze aandelen hebben in principe gelijke rechten als de andere aandelen. Het verschil zit in het feit dat Aandelen B. kunnen worden omgezet in een lening tegen een vooraf vastgestelde conversie-koers. Aangezien dit juridisch wordt gezien als een inkoop van eigen aandelen en voor een dergelijke handeling de goedkeuring van de aandeelhouders noodzakelijk is wordt deze goedkeuring dan vooraf in de statuten geregeld. el Ninjo kan daardoor op een door haar gewenst moment deze aandelen omzetten in een lening, uiteraard binnen de wettelijke bepalingen rond de kapitaalsbescherming. De Aandelen B zullen in principe niet meer dan 9% van het aandelenkapitaal omvatten. 3

4 Exit regeling el Ninjo stelt zich tot doel om na verloop van tijd de ondernemer de kans te geven zelfstandig verder te gaan. De wijze waarop el Ninjo dit wil vorm geven is gebaseerd op de visie dat de waarde van de onderneming wordt bepaald door wat een professionele partij bereid is daarvoor te betalen. Uiteraard zal dit voornemen, evenals de partij waarmee wij dit voornemen willen uitvoeren, vroegtijdig met de ondernemer worden besproken. Hij kan ook zelf partijen aandragen. Indien el Ninjo daartoe de tijd rijp acht kan el Ninjo op zoek gaan naar een professionele investeerder of een strategische marktpartij voor de verkoop van het aandelenpakket dat el Ninjo in het bedrijf heeft. In die situatie kunnen wij bijvoorbeeld ook de ondernemer gelijktijdig aandelen te koop aanbieden tegen dezelfde prijs. Daarmee kan de ondernemer de meerderheid in de onderneming verkrijgen. Het staat hem vrij om dan aan el Ninjo aan te geven alle aandelen te willen overnemen, waartoe hij op basis van de in de statuten opgenomen tag along clausule het recht heeft. De mogelijkheid bestaat dat el Ninjo een klein percentage behoudt van de aandelen in het bedrijf. Wij gaan er dan van uit dat de ondernemer de samenwerking dermate heeft gewaardeerd dat hij het zult toejuichen dat el Ninjo op deze wijze betrokken blijft bij het bedrijf en voor de ondernemer beschikbaar blijft als ondersteunend aandeelhouder. 4

5 Extra ondersteuning & diensten De ondersteuning van el Ninjo gaat verder dan alleen geld. Wij willen voor de ondernemer een sparring partner zijn, waar hij voor advies of een goed gesprek terecht kan over de zaken waar hij als ondernemer tegenaan loopt. Daarbij willen wij ons committeren aan het (met de ondernemer) zoeken van oplossingen voor acute problemen, heel praktisch ook door met de mensen in de onderneming mee te werken op het gebied van marketing en communicatie, optimaliseren van bedrijfsprocessen, veranderingen, innovatieprocessen, het zoeken van markten, personeel etc. De ondernemer moet bezig kunnen zijn met waar hij goed in is: ondernemen met passie. el Ninjo wil zich committeren aan de ondernemer en het bedrijf door ook de bijkomende zorgen en operationele problemen (helpen) op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door tegen kostprijs gebruik te laten maken van tal van diensten van het expertise centrum van Freia groep (Freia Shared Services): Het voeren van administraties, zoals loonadministratie, BTW-aangiften etc. Ondersteuning bij inkoopprocessen voor investeringen door professionele inkopers. Personeelsvraagstukken zoals werving en selectie, pensioenen en andere arbeidsvraagstukken, ontslagprocedures etc. door professionele HRM-deskundigen. Control- en managementrapportages. Financieringsbegeleiding. 5

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Q&A voor participanten

Q&A voor participanten Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie