Bedrijfsleideraandeelhouder: mijn bedrijf en ik. U begeleiden bij het beheer van uw privé- en zakelijke vermogen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsleideraandeelhouder: mijn bedrijf en ik. U begeleiden bij het beheer van uw privé- en zakelijke vermogen."

Transcriptie

1 Bedrijfsleideraandeelhouder: mijn bedrijf en ik. U begeleiden bij het beheer van uw privé- en zakelijke vermogen.

2 Bank Degroof is de grootste onafhankelijke private en zakenbank van België met een uitstekende reputatie in alle domeinen waarin zij actief is: particulier en institutioneel vermogensbeheer, financiële markten, corporate finance, credit & structured finance, vastgoedactiviteiten, financiële analyse alsook oprichting en administratie van beveks. Zij werd gesticht in 1871 en telt vandaag in zeven landen een duizendtal medewerkers die ten dienste van haar cliënten staan.

3 Bank Degroof, een bank van ondernemers voor ondernemers. Enkele voorbeelden: Ondernemers die een geslaagd parcours afleggen, getuigen altijd van bekwaamheid en hard werken. Wij bij Bank Degroof begrijpen uitstekend hoe een onderneming en haar groeimechanismen werken. Sinds de oprichting van de Bank in 1871 begeleiden wij, in nauwe samenwerking met onze dochteronderneming Degroof Corporate Finance, bedrijfsleiders-aandeelhouders bij het beheren van hun privévermogen en het ontwikkelen van hun bedrijf. Wij zijn dus zeer goed vertrouwd met de bijzondere problematiek waarmee ondernemers te maken hebben. Ik wens te investeren: ga ik hiervoor schulden aan of verhoog ik het kapitaal? Wat is de beste juridische structuur voor het aandeelhouderschap van mijn bedrijf? Hoe kan ik mijn vergoeding optimaliseren? Als loontrekkende? Als zelfstandige? Via een managementvennootschap? Enz. Wat gebeurt er bij mijn overlijden of als ik arbeidsongeschikt word? Hoe kan ik mijn stockoptieplan optimaal beheren? Hoe kan ik een optimaal cash management voeren? Wat is fiscaal de voordeligste wijze om vrije liquide middelen aan mijn bedrijf te onttrekken? Wat zijn de beste oplossingen om mijn pensioen voor te bereiden? Hoeveel is mijn bedrijf waard? Hoe zorg ik voor het voortbestaan van mijn bedrijf? Hoe kan ik mijn bedrijf onder de gunstigste fiscale omstandigheden overdragen? Moet ik verkopen? Een partner zoeken? Overgaan tot een beursintroductie? Bedrijfsleider-aandeelhouder 3

4 Levenscyclus en verloop van de vermogensbestanddelen. vermogen Weinig Schulden Schulden Geleidelijke Spaarmiddelen, spaarmiddelen om een eigen om in een bedrijf terugbetaling van pensioen woning te kopen te investeren de schulden 4 Bank Degroof

5 Vastgoed Beleggingen Aandeelhouderschap in mijn bedrijf tijd Fusie, Dividend Verkoop Erfenis Overdracht overname van mijn bedrijf van mijn bedrijf en structurering van of overdracht mijn vermogen, ervan aan een liefdadigheid andere generatie Bedrijfsleider-aandeelhouder 5

6 Bank Degroof, een geïntegreerde vermogensbegeleider. Onze multidisciplinaire teams stellen u overkoepelende en geïntegreerde oplossingen voor om u te begeleiden bij het beheer van uw huidige en toekomstige privéen zakelijke vermogen. Ons aanbod van ge ntegreerd vermogensbeheer voor de bedrijfsleider-aandeelhouder 6 Bank Degroof

7 Fiscaliteit Vastgoed Portefeuillebeheer en cash management Corporate finance Private equity Privé Kredieten Bedrijf Liefdadigheid Overdracht Structurering Stock options Bedrijfsleider-aandeelhouder 7

8 Enkele concrete gevallen. Cash Extraction. Uw onderneming bezit vrije liquide middelen. Die cash aan uw bedrijf onttrekken kan fiscaal een zeer goede zaak zijn en helpen bedrijfsrisico s te voorkomen. Cash extraction heeft als bedoeling het persoonlijke vermogen van de bedrijfsleider en het bedrijfsvermogen zo goed mogelijk in evenwicht te houden. Door bestaande of toekomstige liquide middelen uit de onderneming te halen, onttrekt u ze aan het bedrijfsrisico. Een goed uitgevoerde verrichting laat toe om: 1- het overkoepelende vermogen beter te spreiden; 2- dat vermogen liquider te maken; 3- de vermogensopbrengsten fiscaal te optimaliseren. DBI. Uw bedrijf beschikt over vrije liquide middelen die een beperkt rendement opleveren. Of uw bedrijf belegt rechtstreeks in aandelen, wat een belangrijke administratieve last inhoudt en geen optimale spreiding biedt. De zogenaamde DBI-bevek (definitief belaste inkomsten) heeft precies tot doel deze beleggingen meer slagkracht te geven door te profiteren van het fiscaal voordelige DBI-regime en van de troeven van een beheerstechniek die haar waarde bewezen heeft. Bij deze beleggingen is het van belang van een horizon op middellange termijn uit te gaan om het extra rendement te kunnen boeken dat van een aandelenbelegging verwacht wordt. 8 Bank Degroof

9 Hoe kunt u uw professioneel vermogen optimaal waarderen? Als bedrijfsleider-aandeelhouder dient u zich te gelegener tijd vragen te stellen over de optimale waardering van uw bedrijf bij de (gehele of gedeeltelijke) overdracht ervan. Dat wil zeggen wanneer u als bedrijfsleider het volgende overweegt: u wenst uw betrokkenheid bij het bedrijf te verminderen; u wenst uw bedrijf aan een of meer van uw kinderen over te laten; u wenst uw bedrijf aan derden te verkopen. De optimale waardering wordt voorafgegaan door een fase waarin u uw bedrijf voorbereidt op de overdracht, zowel op boekhoudkundig, financieel en operationeel gebied, als op het vlak van aandeelhouderschap en management. Zelfs als de overdracht van het bedrijf binnen familiale kring gebeurt, is het belangrijk dat de overgedragen structuur de volgende generatie in staat stelt om die verder te ontwikkelen vanuit de best mogelijke vertrekbasis. Het is ook belangrijk dat alle erfgenamen, ongeacht of ze het familiebedrijf overnemen of niet, instemmen met de manier (en meer bepaald de prijs) waarop het bedrijf aan de overnemende kinderen wordt overgedragen. Die laatsten moeten ook tijdig betrokken worden bij het reilen en zeilen van het bedrijf. Gebeurt de overdracht buiten familiale kring, dan kan dat ook in verschillende fasen gebeuren. Zo kunt u de leden van het management bij het langetermijnproject betrekken door hen tot het aandeelhouderschap te laten toetreden. Een andere oplossing kan zijn dat u het aandeelhouderschap uitbreidt met een financiële partner die het bedrijf in zijn ontwikkeling begeleidt en enkele jaren later deelneemt aan de overdracht. Bedrijfsleider-aandeelhouder 9

10 Enkele concrete gevallen. Dematerialisatie. Over de dematerialisatie van papieren effecten voor beursgenoteerde bedrijven is al veel gesproken. Nochtans heeft zij niet alleen op hen betrekking. Zeker niet. Als aandelen aan toonder het kapitaal van uw bedrijf vertegenwoordigen, bent u zelf ook betrokken partij. U moet de nodige maatregelen nemen om u in orde te stellen met de wet die voorziet in de afschaffing van effecten aan toonder tegen uiterlijk 31/12/2013. Verder moet ook weten dat de recente wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Hoe kunt u uw vergoeding (BS 30 december 2011) een fiscale heffing invoert op optimaliseren? laattijdige omzettingen, van 1% in 2012 en van 2% Elke arbeid geeft recht op een vergoeding. in U hebt verschillende mogelijkheden om de Het loont de moeite om te onderzoeken op welke aandelen om te zetten. Kiezen voor gedematerialiseerde effecten dan wel voor effecten op naam heeft manier dat het best gebeurt. Het is een ingewikkelde kwestie die natuurlijk afhangt van de bijvoorbeeld gevolgen op het vlak van de te volgen financiële mogelijkheden van uw bedrijf en van de procedure, maar ook op het vlak van de organisatie strategische keuzes die u als bedrijfsleider maakt. van uw bedrijf en de graad van transparantie (of het Let wel, elk onderdeel van de vergoeding (loon, gebrek eraan!) van het aandeelhouderschap. voordelen, dividenden, pensioensparen, enz.) wordt tegen een verschillende aanslagvoet belast, zodat er zeer grote verschillen kunnen optreden. Door eenvoudige keuzes kunt u dikwijls een optimaal resultaat verkrijgen en daarbij al denken aan het voorbereiden van de toekomst. Veel voorkomend zijn sterk uitgewerkte oplossingen waarbij een managementvennootschap tussenkomt. 10 Bank Degroof

11 Vermogensbeheer, beheren is vooruitzien. Zoals heel wat bedrijfsleiders stelt u zich wellicht tevreden met een regelmatig inkomen en laat u de diverse kosten zoveel mogelijk dragen door de onderneming, want u denkt in de eerste plaats aan de goede werking van uw bedrijf. U maakt zich gewoonlijk weinig zorgen over uw pensioen en vergeet te denken aan het rendement en het risico van uw al gespaarde vermogen. Bank Degroof is hier een uitgelezen gesprekspartner. Sinds onze oprichting hebben wij immers heel wat ervaring op beheersvlak opgebouwd, waarvoor wij talrijke bekroningen kregen. Zo hebben wij onder meer een beheersformule uitgewerkt die berust op het principe van de geïndexeerde rente. Het betreft een beheersconcept dat de portefeuille in twee afzonderlijke delen opsplitst: een Renteportefeuille aan de ene kant en een Langetermijnportefeuille aan de andere kant. De Renteportefeuille genereert een jaarlijkse rente door zonder risico te beleggen in obligaties en liquide middelen. De Langetermijnportefeuille belegt in aandelen en zorgt voor het behoud van het kapitaal, rekening houdend met de inflatie, en dus voor de koopkracht. Bedrijfsleider-aandeelhouder 11

12 Recente s. Fusies & Overnames Famous Clothes Retail - Kleding Overname van ShopVIP closing September 2011 rol Adviseur van de koper cliënt cliënt Père Olive Gespecialiseerde voeding Verkoop van een controlebelang aan Financière L.M. closing September 2011 rol Adviseur van de verkopers cliënt Apax Partners Midmarket Media - Kabel Overname van Numericable BE en LU closing Juni 2011 rol Adviseur van de verkoper cliënt Fred & Ginger Group Retail - Kleding Verkoop van 17% aan SDM, een vennootschap van Emiel Lathouwers closing April 2011 rol Adviseur van de verkoper SDM NV cliënt CNP Holding & Investeringsbedrijven Fairness opinie voor de publieke overname door Fingen closing Maart 2011 rol Onafhankelijk expert cliënt Management van Systemat en een consortium van private equity fondsen geleid door Field IT - Infrastructuur MBO van niet-software gerichte activiteiten in BE en LU closing December 2010 rol Adviseur van de koper cliënt Voyages Léonard Transport Verkoop van Voyages Léonard closing December 2010 rol Adviseur van de verkoper Tecteo & ALG Infrastructuur & Openbare diensten Fusie closing December 2010 rol Adviseur van Tecteo & ALG cliënt Liften Coopman Industrie - Liften Verkoop aan Orona closing December 2010 rol Adviseur van de verkoper cliënt Groupe ADF Industrie - Onderhoud Overname van TIB closing November 2010 rol Adviseur van de koper cliënt 12 Bank Degroof

13 Equity & Debt Capital Markets cliënt Ethias Finance Bank & Verzekeringen Private plaatsing van obligaties (EUR 278m) closing December 2011 rol Sole Lead Manager & Bookrunner cliënt Befimmo Vastgoed Publieke uitgifte van senior obligaties (EUR 110m) closing December 2011 rol Co-Lead Manager cliënt Cofinimur Vastgoed Verplicht converteerbare obligaties (EUR 52m) closing December 2011 rol Manager & Bookrunner Cofinimur I S.A. subsidiary of cliënt Fluxys G Utilities Private plaatsing van obligaties (EUR 300m) closing September 2011 rol Manager & Bookrunner cliënt Nanocyl Industrie - Biotech Private plaatsing van aandelen (EUR 9m) closing September 2011 rol Financieel Adviseur cliënt Orpea Gezondheidszorg ABB private plaatsing van aandelen (2m aandelen) closing April 2011 rol Manager & Bookrunner cliënt Sarens Industrie - Kraanverhuur Private plaatsing van obligaties (EUR 40m) closing December 2010 rol Adviseur, Lead Manager & Bookrunner andere 50% garantie van ONDD cliënt Aedifica Vastgoed Publiek aanbod van aandelen (EUR 68m) closing Oktober 2010 rol Joint Lead Manager cliënt Cofinimmo Vastgoed Private plaatsing van obligaties (EUR 50m) closing September 2010 rol Lead Manager & Bookrunner cliënt Uteron Pharma Gezondheidszorg Private plaatsing van aandelen (EUR 5m) closing April 2010 rol Financieel Adviseur Bedrijfsleider-aandeelhouder 13

14 Nota s 14 Bank Degroof

15

16 Bank Degroof in België antwerpen Van Putlei Antwerpen tel namen a venue de la Plante Namur tel brussel maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat Brussel tel waals-brabant Les Collines de Wavre Avenue Einstein Wavre tel henegouwen Rue du Petit Piersoulx Gosselies tel oost-vlaanderen Fleurusstraat Gent tel west-vlaanderen President Kennedypark Kortrijk tel Zoutelaan Knokke-Heist tel limburg Runkstersteenweg Hasselt tel luik Parc d affaires Z. Gramme Sq. des Conduites d Eau Liège tel BRONL

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Sparen of beleggen met een levensverzekering

Sparen of beleggen met een levensverzekering Sparen of beleggen met een levensverzekering Bemiddelingsfiche Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie