Bekendmakingen gemeentebreed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekendmakingen gemeentebreed"

Transcriptie

1 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 1 van 40 Bekendmakingen gemeentebreed Verwijdering uit LRK van gastouder M.S. Ahoud- ter Stege, opvanglocatie Van Ostadestraat 24, registratienr Bekendmakingsnr Type bekendmaking register kinderopvang Kinderopvang week 32. Op grond van art. 10, tweede lid, van het Besluit registratie kinderopvang, maken wij bekend dat de gastouder M.S. Ahoud- ter Stege, uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd. De verwijdering is op eigen verzoek Exploitatie- en terrasvergunning Bekendmakingsnr Type bekendmaking exploitatievergunning Status conceptvergunning gereed Termijnsoort zienswijze Startdatumtermijn Naam Kaldi Adres ( postcode/nr) 7411BZ95 PUBLICATIE HORECABEDRIJF De burgemeester is van plan om op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) de volgende vergunningen te verlenen aan Kaldi Koffie en Thee in perceel Brink 95 te Deventer: - een exploitatievergunning - een tijdelijke terrasvergunning (tot april 2014) De aanvragen en/of ontwerpbeschikkingen liggen van 10 augustus t/m 31 augustus 2011 ter inzage bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81 en het Gemeentelijk Informatiecentrum, Brink 70. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze op de concept- vergunningen geven. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de burgemeester, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor een mondelinge zienswijze kunt u tussen 8.30 en 14 uur bellen met telefoonnummer Exploitatievergunning Bekendmakingsnr Type bekendmaking exploitatievergunning Status conceptvergunning gereed Termijnsoort zienswijze Startdatumtermijn Naam Wijkvoorzieningencentrum - lunchroom Floris 5 Adres ( postcode/nr) 7415LK3

2 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 2 van 40 De burgemeester is van plan om op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een exploitatievergunning te verlenen voor ondersteunende horeca-activiteiten in het wijkvoorzieningencentrum in het perceel Graaf Florisstraat 3 te Deventer: Aan de exploitatievergunning worden de volgende extra voorschriften verbonden: 1. er mag slechts alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse worden verstrekt; 2. de horeca-activiteit moet ondergeschikt zijn aan de hoofdactiviteit winkel (maximaal 15% van de vloeroppervlakte); 3. de toegang tot de horeca-activiteit is dezelfde toegang van de hoofdactiviteit, er is dus geen aparte ingang voor het horecagedeelte; 4. voor de horeca-activiteit mag geen aparte reclame worden gemaakt; 5. een terrasvergunning wordt ter voorkoming van branchevervaging niet verleend; 6. de openingstijden van de horeca-activiteit zijn aangepast aan de openingstijden van de hoofdactiviteit; De aanvraag en ontwerpbeschikking liggen van 10 augustus t/m 31 augustus ter inzage bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81 en het Gemeentelijk Informatiecentrum, Brink 70. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze op de vergunning geven. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de burgemeester, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor een mondelinge zienswijze kunt u tussen 8.30 en 14 uur bellen met telefoonnummer Bekendmakingen op postcode

3 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 3 van 40 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Hoge Hondstraat 48-48A Bekendmakingsnr Publicatiedatum 20 juli :00 Postcode/huisnummer A oprichten woning met drie eenheden voor verhuur Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Dahliastraat (locatie tussen Dahliastraat en Geraniumstraat) Bekendmakingsnr Publicatiedatum 03 augustus :00 Postcode/huisnummer 7400 plaatsen van een woonwagen en aanleggen in//uitrit

4 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 4 van 40 Omgevingsvergunning regulier (kappen) Wijk 1 en 3, 7400 Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer en 3, 7400 Deventer kappen van diverse bomen Omgevingsvergunning regulier (kappen) diverse adressen in wijk 6 en 7, 7400 Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer en 7, 7400 Deventer kappen van diverse bomen in wijk 6 en 7

5 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 5 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Locatie tussen de Buitengracht en Mr. H.F. de Boerlaan 7400 Bekendmakingsnr Publicatiedatum 03 augustus :00 Postcode/huisnummer plaatsen van een hekwerk t.b.v. bouwwerkzaamheden aan woningen Omgevingsvergunning regulier (kappen) Wijk 5, 7400 Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer , 7400 Deventer kappen van diverse bomen

6 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 6 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen, slopen) Pr. Bernhardsluiscomplex fase 2, perceelgrens van C-2277, C- Bekendmakingsnr enslopen Publicatiedatum 20 juli :00 Postcode/huisnummer , perceelgrens van C-2277, C- sloop en bouw steiger en bijbehorende bouwwerkzaamheden Vastgesteld bestemmingsplan Buitengracht-Oost Bekendmakingsnr Type bekendmaking bestemmingsplan Publicatiedatum 27 juli :00 Postcode/huisnummer Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 28 juli 2011 tot en met 7 september 2011 voor een ieder ter inzage ligt: het bij raadsbesluit van 6 juli 2011 vastgestelde bestemmingsplan Buitengracht-Oost Het bestemmingsplan Buitengracht-Oost betreft een actualisering en vervangt een aantal bestemmingsplannen die voor een deel verouderd zijn. In het bestemmingsplan Buitengracht-Oost zijn geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Buitengracht- Oost Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Er zijn wijzigingen aangebracht in de toelichting, in de regels en op de verbeelding van het bestemmingsplan.

7 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 7 van 40 Onder meer is de planregel Waarde - archeologisch verwachtingsgebied aangepast. Ook komt de wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van het Senzora complex in de Raambuurt te vervallen. Voor een exacte beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar het raadsbesluit, en bijbehorende reactienota zienswijzen, met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengracht-Oost. Inzien Het bestemmingsplan kunt u inzien op en op de gemeentelijke website De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op Ook kunt u het bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81, bij het Gemeentelijk informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70. Reageren Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende die tijdig zienswijzen tegen het bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich met zijn zienswijzen tot de gemeenteraad te wenden, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Omgevingsvergunning regulier (kappen) Wijk 2 en 4, 7400 Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer en 4, 7400 Deventer kappen van negenendertig bomen

8 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 8 van 40 Omgevingsvergunning uitgebreid (overig) Kademuur 'Onder de Linden' ong Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten overig Publicatiedatum 20 juli :00 Postcode/huisnummer Deventer onderhoud buitenwerk door constructieve schades en scheurvorming Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Emmastraat mast 37, Mr. H.F. de Boerlaan masten 10 en 2 L, S Bekendmakingsnr Publicatiedatum 27 juli :00 Startdatumtermijn Postcode/huisnummer , Mr. H.F. de Boerlaan masten 10 en 2 L, S plaatsen 5 lichtmastreclames mediamarkt

9 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 9 van 40 Omgevingsvergunning regulier (kappen) Tuindorp Hoge Hondstraat, Verwerstraat, Hagendoornstraat,Van Oldenielstraat 7413 Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Publicatiedatum 06 juli :00 Startdatumtermijn Postcode/huisnummer Deventer kappen van zesentwintig bomen Omgevingsvergunning regulier (kappen) Tuindorp (Hoge Hondstraat, Verwerstraat, Hagendoornstraat, Van Oldenielstraat) 7413 Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Publicatiedatum 06 juli :00 Postcode/huisnummer Deventer kappen van zesentwintig bomen

10 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 10 van 40 Verlenging instandhoudingstermijn bouwvergunning voor het parkeerdek onder de Wilhelminabrug Bekendmakingsnr Type bekendmaking bouwvergunning Naam Gemeente Deventer Adres ( postcode/nr) 7400GC5000 Postcode/huisnummer 7411BH Verlenging instandhoudingstermijn bouwvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten de instandhoudingstermijn van de bouwvergunning voor het parkeerdek onder de Wilhelminabrug te verlengen tot en met 24 februari Omgevingsvergunning regulier (bouwen, kappen, slopen) Pothoofd , 7411 BK Deventer Bekendmakingsnr. 4272, kappen, en slopen Postcode/huisnummer 7411BK , 7411 BK Deventer Publicatie: Verlengen beslistermijn oprichten van een supermarkt en andersoortige detailhandelsgebouw. Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om van de hiervoor genoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, team Juridische Zaken en Inkoop, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.

11 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 11 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen, kappen, slopen) Pothoofd , 7411 BK Deventer Bekendmakingsnr. 4270, kappen, en slopen Postcode/huisnummer 7411BK , 7411 BK Deventer Publicatie: Verlengen beslistermijn Oprichten van een woongebouw met 13 appartementen. Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om van de hiervoor genoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, team Juridische Zaken en Inkoop, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Zandpoort 5, 7411 BL Deventer Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7411BL 5, 7411 BL Deventer vervangen van handelsreclame copy house

12 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 12 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen, overig, slopen, overig) Brink 35, 7411 BT Deventer Bekendmakingsnr. 3880, overig, en slopen Publicatiedatum 06 juli :00 Startdatumtermijn Postcode/huisnummer 7411BT 35, 7411 BT Deventer aanbrengen van zonwering en verlichting Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Brink 93, 7411 BZ Deventer Bekendmakingsnr Publicatiedatum 03 augustus :00 Startdatumtermijn Postcode/huisnummer 7411BZ 93, 7411 BZ Deventer vervangen van een winkelpui

13 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 13 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Brink 93, 7411 BZ Deventer Bekendmakingsnr Publicatiedatum 06 juli :00 Startdatumtermijn Postcode/huisnummer 7411BZ 93, 7411 BZ Deventer Vernieuwen van de verdiepingsvloer Omgevingsvergunning uitgebreid (bouwen, overig, slopen, overig) Brink 91, 92, 93 en Spijkerboorsteeg Deventer Bekendmakingsnr. 3980, overig, en slopen Publicatiedatum 13 juli :00 Postcode/huisnummer 7411BZ 91, 92, 93 en Spijkerboorsteeg Deventer verbouwen van de bovenverdiepingen van bestaande panden en bijbehorende sloopwerkzaamheden in het kader van herbestemming bestaande kantoorruimtes

14 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 14 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen, overig) Roggestraat 16-18, 7411 EP Deventer Bekendmakingsnr enoverig Postcode/huisnummer 7411EP 16-18, 7411 EP Deventer interne verbouwing Omgevingsvergunning regulier (bouwen, overig) Bergstraat 2 en 4, 7411 ER en Brink 22a, 7411 BS DEVENTER Bekendmakingsnr enoverig Postcode/huisnummer 7411ER 2 en 4, 7411 ER en Brink 22a, 7411 BS DEVENTER verbouwen 1e verdieping tot woning en werkzaamheden binnenwerk rijksbeschermd monument

15 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 15 van 40 Omgevingsvergunning uitgebreid (bouwen, overig, slopen) Stationsplein 5, 7411 HB Deventer Bekendmakingsnr. 4257, overig, en slopen Postcode/huisnummer 7411HB 5, 7411 HB Deventer Publicatie: Herinrichting voormalige rijwielstalling ns station. Omgevingsvergunning regulier (overig) Korte Bisschopstraat 4, 7411 HK DEVENTER Bekendmakingsnr Activiteiten overig Postcode/huisnummer 7411HK 4, 7411 HK DEVENTER verwijderen asbesthoudende materialen

16 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 16 van 40 Omgevingsvergunning uitgebreid (overig) Polstraat 5, 7, 9, 7411 KA DEVENTER Bekendmakingsnr Activiteiten overig Postcode/huisnummer 7411KA 5, 7, 9, 7411 KA DEVENTER verwijderen van asbestresten Omgevingsvergunning regulier (kappen) Nieuwstraat 77, 7411 LK Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer 7411LK 77, 7411 LK Deventer kappen van een vlier

17 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 17 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Bruynssteeg nabij nr LS Deventer Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7411LS LS Deventer plaatsen van een bovengronds inzamelmiddel met toegangsregistratie tbv inzameling huishoudelijk afval Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Houtzagersgang 7411 NC Deventer Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7411NC 7411 NC Deventer plaatsen van een bovengronds inzamelmiddel met toegangsregistratie tbv inzameling huishoudelijk afval

18 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 18 van 40 Omgevingsvergunning uitgebreid (bouwen, overig) Klooster 3, 7411 NH Deventer Bekendmakingsnr enoverig Postcode/huisnummer 7411NH 3, 7411 NH Deventer aanbrengen luchtkanalen en koelleidingen in depots Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Het Klooster nabij nr 8, 7411 NH Deventer Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7411NH 8, 7411 NH Deventer plaatsen van een bovengronds inzamelmiddel met toegangsregistratie tbv inzameling huishoudelijk afval

19 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 19 van 40 Omgevingsvergunning uitgebreid (bouwen, overig) Klooster 8, 7411 NH Deventer Bekendmakingsnr enoverig Postcode/huisnummer 7411NH 8, 7411 NH Deventer aanbrengen plafond Omgevingsvergunning uitgebreid (bouwen, overig) Klooster 12, 7411 NH Deventer Bekendmakingsnr enoverig Postcode/huisnummer 7411NH 12, 7411 NH Deventer plaatsen airco

20 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 20 van 40 Omgevingsvergunning regulier (overig) Noordenbergstraat 14 t/m 20, 7411 NL DEVENTER Bekendmakingsnr Activiteiten overig Postcode/huisnummer 7411NL 14 t/m 20, 7411 NL DEVENTER verwijderen van asbesthoudende materialen Reguliere bouwvergunning fase 2 (overig) Noordenbergstraat 14 t/m 20, 7411 NL Deventer Bekendmakingsnr Type bekendmaking bouwvergunning Postcode/huisnummer 7411NL 14 t/m 20, 7411 NL Deventer verbouwen van het pand tot 8 appartementen en 3 woningen. De gemeente vestigt er de aandacht op dat de stukken met tekeningen gedurende zes weken zijn in te zien bij Publiekszaken, Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van het besluit (de publicatiedatum is niet de verzenddatum) tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor deze besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3:4 Awb), met de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen, doorlopen voor een ontheffing van het bestemmingsplan. U dient er rekening mee te houden dat het indienen van een bezwaarschrift of instellen van beroep er niet automatisch toe leidt dat van de vergunning geen gebruik mag/zal worden gemaakt. Indien tijdig bezwaar is gemaakt of beroep ingesteld, kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een Voor meer informatie over bovenstaande vergunningen en verzenddatum kunt u bellen met team Vergunningen telefoon

21 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 21 van 40 Omgevingsvergunning regulier (slopen) Johannes Sinthenstraat 79, 7412 EC DEVENTER Bekendmakingsnr Activiteiten slopen Postcode/huisnummer 7412EC 79, 7412 EC DEVENTER verwijderen van asbesthoudende materialen Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Johannes Sinthenstraat 58, 7412 EE Deventer Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7412EE 58, 7412 EE Deventer aanbouw

22 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 22 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Thomas a Kempisstraat 7, 7412 EK Deventer Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7412EK 7, 7412 EK Deventer plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde van de woning Omgevingsvergunning regulier (slopen) Florens Radewijnszstraat 3, 7412XL Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten slopen Postcode/huisnummer 7412XL 3, 7412XL Deventer

23 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 23 van 40 verwijderen asbesthoudende dubbelwandige rookgasafvoer Omgevingsvergunning regulier (bouwen, bouwen) Kerkstraat 5, 7412 XM DEVENTER Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7412XM 5, 7412 XM DEVENTER geschikt maken van een kantoor (gemeentelijk beschermd monument) met enkele brandscheidende voorzieningen als bedrijfswoning Omgevingsvergunning regulier (kappen) Radstakeweg 10, 7412 XT Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer 7412XT 10, 7412 XT Deventer

24 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 24 van 40 kappen van een krulwilg Omgevingsvergunning regulier (kappen) Sanatoriumstraat/Sanatoriumdwarsstraat ong., 7413 Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer Deventer kappen van twintig bomen

25 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 25 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Tapijtstraat 2, 7413 BZ Deventer Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7413BZ 2, 7413 BZ Deventer Publicatie: Verlengen beslistermijn plaatsen van een buitentrap en bouwen van een dakopbouw. Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om van de hiervoor genoemde aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, team Juridische Zaken en Inkoop, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Omgevingsvergunning regulier (slopen) Spijkerpad 1, 7415 AR DEVENTER Bekendmakingsnr Activiteiten slopen Postcode/huisnummer 7415AR 1, 7415 AR DEVENTER verwijderen van asbesthoudende materialen

26 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 26 van 40 Omgevingsvergunning uitgebreid (brandveiligheid) Brinkgreverweg 184, 7415CH Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten brandveiligheid Termijnsoort beroep Postcode/huisnummer 7415CH 184, 7415CH Deventer brandveilgheid voor kinderdagverblijf 't nestje Kennisgeving Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten hebben op voornoemde aanvraag om vergunning. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerp-besluit. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. \ Belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Zwolle-Lelystad, sector bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad, sector bestuursrecht Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website. Grondslag: Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb Omgevingsvergunning regulier (kappen) Dapperstraat 61, 7415 SG Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen

27 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 27 van 40 Postcode/huisnummer 7415SG 61, 7415 SG Deventer kappen van een conifeer Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Van Hetenstraat 196, 7415 TZ DEVENTER Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7415TZ 196, 7415 TZ DEVENTER plaatsen van een overkapping

28 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 28 van 40 Omgevingsvergunning regulier (kappen) Bekkumerstraat ong., 7416 Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer Deventer kappen van drie eiken Omgevingsvergunning regulier (kappen) Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer 7416SB 1, 7416 SB Deventer kappen bomen ivm archeologisch-/ explosieven onderzoek

29 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 29 van 40 Omgevingsvergunning regulier (kappen) Vetkampstraat 12, 7416 WK Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer 7416WK 12, 7416 WK Deventer kappen van een chamacyparis Omgevingsvergunning regulier (bouwen, overig) Zutphenseweg 23, 7418 AG Deventer Bekendmakingsnr enoverig Postcode/huisnummer 7418AG 23, 7418 AG Deventer plaatsen nieuwe berging en verplaatsen oude berging

30 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 30 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Hanzeweg 32, 7418 AT DEVENTER Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7418AT 32, 7418 AT DEVENTER plaatsen van nieuwe handelsreclame john van hooff heftrucks Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Holterweg 2,7418 EB Deventer Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7418EB 2,7418 EB Deventer plaatsen nieuwe handelsreclame

31 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 31 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen, brandveiligheid) Danzigweg 21, 7418 EN Deventer Bekendmakingsnr enbrandveiligheid Postcode/huisnummer 7418EN 21, 7418 EN Deventer realisatie van een separate ruimte waar afvulwerkzaamheden kunnen plaatsvinden Omgevingsvergunning regulier (slopen) Molbergsteeg 2, 7418 HD DEVENTER Bekendmakingsnr Activiteiten slopen Postcode/huisnummer 7418HD 2, 7418 HD DEVENTER sloop van woning en schuur

32 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 32 van 40 Omgevingsvergunning regulier (slopen) Begoniastraat 10, 7419 CZ DEVENTER Bekendmakingsnr Activiteiten slopen Postcode/huisnummer 7419CZ 10, 7419 CZ DEVENTER verwijderen van asbest Omgevingsvergunning regulier (kappen) Iepweg 5, 7421 BA Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer 7421BA 5, 7421 BA Deventer kappen van een nordmann-spar/kaukasische zilverden/krimspar

33 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 33 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Paalakker 16, 7421 GH DEVENTER Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7421GH 16, 7421 GH DEVENTER verbouwen van een woning Omgevingsvergunning regulier (kappen) Oxersteeg 13, 7428 MC Deventer Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer 7428MC 13, 7428 MC Deventer kappen van een lindeboom

34 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 34 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Smeenkhof 12, 7429 AX Colmschate Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7429AX 12, 7429 AX Colmschate plaatsen van een reclamezuil

35 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 35 van 40 Omgevingsvergunning regulier (bouwen, overig) Sallandsweg 1, 7431PX Diepenveen Bekendmakingsnr enoverig Postcode/huisnummer 7431PX 1, 7431PX Diepenveen bouwen van een rundveestal Omgevingsvergunning regulier (kappen) Smidsweg 12, 7433 BN Schalkhaar Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer 7433BN 12, 7433 BN Schalkhaar kappen van 1 notenboom

36 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 36 van 40 Omgevingsvergunning regulier (slopen) Croddendijk 24, 7434 PN LETTELE Bekendmakingsnr Activiteiten slopen Postcode/huisnummer 7434PN 24, 7434 PN LETTELE verwijderen van asbesthoudende materialen Omgevingsvergunning uitgebreid (bouwen, bouwen, slopen) Spanjaardsdijk 86, 7434 RT LETTELE Bekendmakingsnr enslopen Postcode/huisnummer 7434RT 86, 7434 RT LETTELE gedeeltelijk slopen van boerderij/ dagactiviteitencentrum

37 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 37 van 40 Omgevingsvergunning regulier (slopen) Oerdijk 137, 7435 PJ OKKENBROEK Bekendmakingsnr Activiteiten slopen Postcode/huisnummer 7435PJ 137, 7435 PJ OKKENBROEK slopen van een schuur en het verwijderen van asbest Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Deventerweg 48, 7437 BK BATHMEN Bekendmakingsnr Postcode/huisnummer 7437BK 48, 7437 BK BATHMEN oprichten van een woning

38 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 38 van 40 Omgevingsvergunning regulier (slopen) Deventerweg 48, 7437 BK Bathmen Bekendmakingsnr Activiteiten slopen Postcode/huisnummer 7437BK 48, 7437 BK Bathmen slopen woning en schuren Omgevingsvergunning regulier (kappen) Schipbeeksweg 17, 7437 BV Bathmen Bekendmakingsnr Activiteiten kappen Postcode/huisnummer 7437BV 17, 7437 BV Bathmen kappen van twee bomen

39 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 39 van 40 Omgevingsvergunning regulier (slopen) Boersenk 2a, 7437 PR Bathmen Bekendmakingsnr Activiteiten slopen Postcode/huisnummer 7437PR 2a, 7437 PR Bathmen slopen van een rundveestal / berging Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Looermark 20, 7437 SH Bathmen Bekendmakingsnr. 4260

40 woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 40 van 40 Postcode/huisnummer 7437SH 20, 7437 SH Bathmen oprichten van een woning

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 13 april 2011 weeknummer 15 uitgavenummer 49 pagina 1 van 24 Bekendmakingen gemeentebreed horecabedrijf, Gotlandstraat 13 Bekendmakingsnr. 3081 Type bekendmaking exploitatievergunning Status conceptvergunning

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed. Bekendmakingen op postcode. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Bekendmakingen gemeentebreed. Bekendmakingen op postcode. Wet basisregistraties adressen en gebouwen woensdag 29 december 2010 weeknummer 52 uitgavenummer 28 pagina 1 van 22 Bekendmakingen gemeentebreed Wet basisregistraties adressen en gebouwen Bekendmakingsnr. 2185 Type bekendmaking overig Rectificatie

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 28 december 2011 weeknummer 52 uitgavenummer 87 pagina 1 van 27 Bekendmakingen gemeentebreed Wet Milieubeheer Melding 8.40 op en rond sectie A4266 in Diepenveen Bekendmakingsnr. 5118 Type bekendmaking

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 3 november 2010 weeknummer 44 uitgavenummer 20 pagina 1 van 36 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning, Broederenstraat 11 en 13 Bekendmakingsnr. 1619 Activiteiten bouwenenreclame Postcode/huisnummer

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 5 januari 2011 weeknummer 1 uitgavenummer 30 pagina 1 van 15 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Walstraat 50 Bekendmakingsnr. 2215 Postcode/huisnummer 7411GM 50 plaatsen

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend:

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Bouwen AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte bouwvergunning Noteboomstraat 2 (plaatsen dakkapel) en (vernieuwen schuur),

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 27 juli 2011 weeknummer 30 uitgavenummer 66 pagina 1 van 40 Bekendmakingen gemeentebreed Vastgesteld bestemmingsplan Lettele 2009 Bekendmakingsnr. 4113 Type bekendmaking bestemmingsplan Het college

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2017 Onherroepelijk wijzigingsplan 'Galgenstraat 1 Sint Kruis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010 Bekendmakingen Bouwplannen Aanvragen omgevingsvergunning Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor: : het plaatsen van een dakkapel Locatie : Schoondonk 1 Datum : 29 oktober

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeente Nuth

Bekendmakingen gemeente Nuth Officiële bekendmakingen Week 21 / 22 Aantal pagina s: 4 Gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 16 maart 2011 weeknummer 11 uitgavenummer 45 pagina 1 van 15 Bekendmakingen op postcode Groot onderhoud en infrastructuur Bekendmakingsnr. 2816 Type bekendmaking overig Postcode/huisnummer 7400

Nadere informatie

Aanvragen om sloopvergunning Deventer J. v. Vlotenlaan 235(7412SJ) (verwijderen asbest), Platvoetsdijk 2 (slopen clubhuis).

Aanvragen om sloopvergunning Deventer J. v. Vlotenlaan 235(7412SJ) (verwijderen asbest), Platvoetsdijk 2 (slopen clubhuis). woensdag 21 juli 2010 weeknummer 29 uitgave nummer 3 pagina 1 van 13 Bouwen AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte bouwvergunning

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 17 2017 Vooraankondiging bestemmingsplan Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Donderdag 7 juli 2016, week 27 Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE OMGEVINGSVERGUNNING nr. Z-HZ-WABO-2015-0295 als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder d van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2:11 APV Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woe nsdag 8 januari 2014 we e knumme r 2 uit gave numme r 19 1 pagina 1 van 21 Bekendmakingen gemeentebreed Registratie aanduiding politieke groepering Be ke nd making snr. 11543 Zaaknumme r Type be ke

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - St. Antoniusstraat 117-119, Venray het splitsen van een woning (nr. 2016-0229, ontvangstdatum 29/09) - Grutto 27 en 35, Venray het oprichten van twee vrijstaande

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken INHOUD: Verleende vergunningen drank- en horecawet blz 1 Verleende evenementenvergunningen blz 2 Verleende omgevingsvergunningen blz 3 Verleende vergunning voedselinzameling blz 3 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 26 2017 Raadscommissies op 4 & 5 juli Raadscommissie Samenleving/Middelen dinsdag 4 juli 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis; voorzitter: de heer C.J.

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 46-2009 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 26 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Nr. 63358 5 juli Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Het college van burgemeester en wethouders neemt een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 41 2017 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)

OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 42587 29 juli 2014 OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) ONTVANGEN REGULIERE AANVRAGEN Burgemeester en wethouders maken

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx,

ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx. Geachte heer xxx, ONTWERP Bij Jef Restaurant Hotel xxx xxx Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 275436 Contactpersoon

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 21 maart 2013 om uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein 1 te Oostburg

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 21 maart 2013 om uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein 1 te Oostburg OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 10 2013 Besluitvormende raadsvergadering De wnd. burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 21 maart 2013 om 19.30 uur in de tijdelijke raadzaal, Raadhuisplein

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor:

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor: OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 52-2009 OPENBARE KENNISGEVINGEN Woningwet Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 9 maart 2011 weeknummer 10 uitgavenummer 44 pagina 1 van 17 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning regulier (overig) Brink 95 Bekendmakingsnr. 2772 Activiteiten overig Postcode/huisnummer

Nadere informatie

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015 Omgevingsvergunningen Verleende vergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Er is een omgevingsvergunningen verleend voor: - Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Besluit Met ingang van 22 september 2016 ligt met de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Donderdag 25 april 2013, week 17 Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Donderdag 15 oktober 2015, week 42 Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende aanvragen om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ontvangen. De vermelde

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Middelburg, Biox Group B.V. Postbus 346 4380 AH VLISSINGEN datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp: Milieuhygiëne

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 907474 1. Inleiding Op 5 april 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een buitenzuil met de logo's van de huurders van 't

Nadere informatie

Inzage De bijbehorende documenten kunt u

Inzage De bijbehorende documenten kunt u emeenteblad officiële WEEK 15, WOENSDAG 11 april 2012, NR. 15 - UITGAVE VAN HET COLLEGE VAN B EN W - BLAD 1 van 5 bekendmakingen ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING BOSBOOM TOUSSAINTLAAN 45 vergroten

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen Tijdelijke verkeersmaatregelen Centrum Emmastraat voor Brazilië op 21 april 2013 - afsluiting van de gehele Emmastraat van 20 april om 9.00 uur tot en met 21 april 2013 21.00 uur Viering Koninginnedag

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: Kernmerk: Dossiernummer (OLO): 2114755 Op 19 december 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van Stichting Werk-Leerboerderij

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 23 maart 2011 weeknummer 12 uitgavenummer 46 pagina 1 van 23 Bekendmakingen op postcode Rectificatie gewijzigd vastgesteld projectbesluit Veenoordkolk en Teugse kolk Bekendmakingsnr. 2880 Type

Nadere informatie

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Donderdag 19 september 2013, week 38 Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het

Nadere informatie

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5 Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 51 Uitgifte: 21 juli 2016 Officiële publicaties week 29 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Gevonden en verloren voorwerpen...

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. het verplaatsen/eventueel kappen van een kurkboom, een es en twee linden

OMGEVINGSVERGUNNING. het verplaatsen/eventueel kappen van een kurkboom, een es en twee linden gemeente ~ Deventer OMGEVINGSVERGUNNING RS/VT/VG/657447 Burgemeester en wethouders van Deventer, Datu Tf 5DEC. Gezien de op 17 november 2011 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning van: voor: Gemeente

Nadere informatie

Week 16 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Voorontwerpbestemmingsplan Groote Hoeven

Week 16 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Voorontwerpbestemmingsplan Groote Hoeven Week 16 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Groote Hoeven Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Groote Hoeven, overeenkomstig

Nadere informatie

Raadscommissies mei 2015

Raadscommissies mei 2015 Raadscommissies mei 2015 Op maandag 18 en dinsdag 19 mei 2015 vinden onderstaande commissievergaderingen plaats. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (toegang via

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 21-2010 Woningwet Aanvragen bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: Breskens het plaatsen

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 37 2015 Kennisgeving beschikking brandveilig gebruik Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 5 2015 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 29 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 1 december 2010 weeknummer 48 uitgavenummer 24 pagina 1 van 39 Bekendmakingen gemeentebreed Omgevingsvergunning regulier (bouwen), 2e Weerdsweg 30 Bekendmakingsnr. 1928 Terugbrengen van de voorgevel

Nadere informatie

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01 Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert GM HEEREVEEN. Geachte mevrouw Bolink,

Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert GM HEEREVEEN. Geachte mevrouw Bolink, Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Herbo Groenleven B.V. t.a.v. mevrouw M. Bolink De Ynfaert 7 400 8447 GM HEEREVEEN Onderwerp Ontwerpbesluit - Verlening Geachte mevrouw Bolink, Op 20 mei 2016 ontvingen

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

3 Besluit Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

3 Besluit Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Omgevingsvergunning Zaaknummer 780999 1. Inleiding Op 26 september 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verleggen van de oprit op het perceel Noordwijkerweg 38 in Rijnsburg

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van 3 zeecontainers Jachthavenweg te Bruinisse; Het verplaatsen van een steiger Jachthavenweg te Bruinisse;

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie