Casussen. 1. Aanstellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casussen. 1. Aanstellingen"

Transcriptie

1 Casussen 1. Aanstellingen Het CVO De eeuwige student is op zoek naar een lesgever Italiaans, richtgraad 1 voor een bijkomende module die zal ingericht worden vanaf september. Volgende kandidaten sturen hun CV: Karen Van Vossel Karen Van Vossel is een 24-jarige pas afgestudeerde Master. Ze studeerde aan de Universiteit Gent Taal-en Letterkunde: Frans en Italiaans. Tijdens de masterjaren van haar opleiding rondde ze ook reeds het aggregaat af. Opzoeken op de website Karen beschikt over een vereiste titel + beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Geen probleem dus. Jean-Louis Van Malderen Jean-Louis is een licentiaat in de Geschiedenis. Hij is ondertussen 54 jaar en heeft heel zijn leven een eigen reisbureau gehad. Nu hij zijn activiteiten aan het afbouwen is ten voordele van zijn zoon, zou hij als Italiëliefhebber graag Italiaans geven. Hij is wel niet in het bezit van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Enkel in het bezit van een ander bekwaamheidsbewijs. Personeelslid kan hiermee aangesteld worden, maar enkel onder de beperkingen van een AND diploma. Zijn aanstelling is beperkt tot de duur van een schooljaar, procedure moet opnieuw opgestart worden bij nieuwe aanstelling in september volgend jaar. Zeer oninteressante categorie naar rechtenopbouw toe (geen TADD, vaste benoeming mogelijk) Carlo Guarnieri Carlo behaalde aan de Università di Roma La Sapienza een diploma van vertaler-tolk Italiaans- Frans. Tijdens zijn studies ontmoette hij de Erasmus-studente Madeleine uit Antwerpen. De twee werden een koppel en Carlo verhuisde naar België. Ondertussen is hij twee jaar in België, spreekt hij al een aardig mondje Nederlands en zou hij graag cursussen Italiaans geven. Eerst procedure via NARIC opstarten voor erkenning diploma. Verschillende mogelijkheden: Gelijkwaardigheid: volledige gelijkwaardigheid diploma (meest interessant!) of niveaugelijkwaardigheid ( ten minste master of ten minste bachelor ) resultaat gelijkwaardigheidsattest. Professionele erkenning: indien Ministerie van onderwijs van land van herkomst verklaart personeelslid x heeft onderwijsbevoegdheid voor vakken x, y en z in onderwijsniveau A dan 1

2 krijgt dit personeelslid ook deze onderwijsbevoegdheid in Vlaanderen. Interessante procedure, maar vaak niet evident om erkend te worden in volwassenenonderwijs Resultaat: conformiteitsattest Niveaubepaling: minst interessante procedure. Enkel voor talenleraren en leidt tot ander bekwaamheidsbewijs. Is een verklaring dit is een hoger onderwijsdiploma erkend aan een erkende instelling. Deze procedure verdwijnt normaalgezien in september 2012! Vervolgens opletten voor taalwetgeving: kan aangesteld worden (met taalafwijking) maar moet binnen de drie jaar na aanstelling zijn kennis van het Nederlands bewijzen (in dit geval op niveau B2). Verschillende mogelijkheden hiervoor (NT2 opleiding, taalexamen, ). Indien na 3 jaar geen bewijs mogelijk is stopt onherroepelijk de subsidiëring van het personeelslid. Indien alles ok en betrokkene heeft ook een BPB : een voldoend geacht diploma. Sabine De Clercq Sabine is reeds een tiental jaar lerares Frans in het secundair onderwijs waar ze vast benoemd full time lesgeeft. Dit schooljaar geeft ze ook nog 4u extra les ter vervanging van een collega die een detachering heeft. Ze is romanist en nu haar kinderen de deur uit zijn wil ze ter afwisseling graag ook les komen geven in het volwassenenonderwijs bovenop haar opdracht in het secundair onderwijs. VE titel, geen probleem. Betrokkene moet wel opletten voor de cumulatieregeling. Binnen het DRP kan men slechts betrekkingen opnemen tot 140% van een full time betrekking. Vallen buiten de cumulatieregeling: diensten bij universiteiten, hogescholen, centra voor basiseducatie en privé-diensten. 2

3 Het CVO De eeuwige student wil vanaf 1 september 2012 een nieuwe module Basis Metselwerk inrichten. Volgende kandidaten sturen hun CV op: Jef Devos Jef volgde in het secundair onderwijs de opleiding bouwkundig tekenen. Hij is al heel zijn leven metselaar en volgde onlangs een lerarenopleiding bij een CVO. Deze is nu afgerond en Jef zou graag zijn kennis willen delen met cursisten in de nieuwe module Basis Metselwerk. OK, VE titel. Moet wel zijn nuttige ervaring aanvragen. Opletten bij procedure: bij BKB op opleidingsniveau aanvragen voor heel de opleiding, bij BKB op moduleniveau aanvragen per module. Pierre Verjans Pierre is reeds acht jaar aan de slag als metselaar. Ook hij zou graag zijn kennis willen delen met geïnteresseerde cursisten. Pierre heeft vroeger enkel lager secundair technisch onderwijs afgewerkt. Tijdens de sollicitatie laat hij wel weten bereid te zijn een lerarenopleiding te volgen indien dat nuttig zou zijn voor hem. BPB zal noodzakelijk zijn, immers: LSTO zonder BPB = ander bekwaamheidsbewijs LSTO met BPB met 6 jaar NE = voldoend geacht 3

4 Het CVO De eeuwige student start vanaf volgend jaar met een nieuwe opleiding in het Hoger Beroepsonderwijs. In het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde zal de opleiding Gids worden ingericht. Het centrum zoekt een lector voor de module Basiskennis algemene en politieke geschiedenis. Gunther De Vries Gunther De Vries is Master in de Rechten en heeft het aggregaat gevolgd aan de Universiteit Antwerpen. Bij HBO/SLO enkel algemene diplomavereisten die gelden als VO titel. Hier Master in de Rechten + BPB = ok. Sofie Kimpens Sofie is Bachelor in de journalistiek. Ze heeft geen lerarendiploma, maar is bereid een lerarenopleiding te volgen. Een ten minste bachelor is ook een VO titel. Een BPB is niet verplicht in het HBO. 4

5 2. Salarissen Personeelslid A: vast benoemd leraar SVWO en belast met de modules TSO3-B Aardrijkskunde 1, 2 en 3 in de opleiding Algemene vorming TSO 3. Zijn opdracht bedraagt 120 lestijden. Welke opdracht geeft recht op salaris? T = 120 lestijden / 40 N = 20 Opdracht salaris = 3/20 Personeelslid B: aangesteld in de module Vantage 1 Duits van tot en met De module bestaat uit 60 te organiseren lestijden. Het personeelslid is 60 dagen aangesteld. Er worden 55 lestijden gepland in de module Het personeelslid presteert effectief 55 lestijden Welke opdracht geeft recht op salaris? X = 60 Y = 60 U = 55 V = 55 T = (60/40) * (300/60) * (55/55) = 7,5 N = 20 Opdracht salaris = 7,5 / 20 5

6 3. TADD Situatie 1 Situatie in CVO De eeuwige student op 1 september Karen Van Vossel werd aangenomen op 1 september 2011 voor het geven van de module Italiaans 1.1. (Breakthrough). In oktober viel een collega Frans uit wegens ziekte waardoor Karen ook 15u Frans (richtgraad 1 en 2) kon beginnen geven. Haar totale opdracht bestaat nu reeds drie schooljaren lang uit 18/20 (3u Italiaans en 15u Frans). Op 1 oktober 2011 kwam er een extra module Italiaans 1.1. (Breakthrough) vrij waarvoor uw centrum Carlo Guarnieri heeft aangenomen. Deze cursus is de enige cursus die betrokkene geeft, zijn overige uren doet hij in een CVO van een andere inrichtende macht. Op 1 september 2014 komt er een nieuwe module Italiaans 1.2. (Waystage). Karen vindt dat, gezien ze volgens haar 1 maand meer anciënniteit heeft dan Carlo, ze meer recht heeft op deze module. Ze vraagt aan u of haar redenering klopt. Voorrang hier heeft niets te maken met meer anciënniteit, maar met het feit dat Karen TADD kan zijn. Hiervoor heeft ze 720 dagen DA nodig en moet ze voor 15 juni een aanvraag indienen. Gezien haar 3 jaar prestaties aan 18/20 zal dit het geval zijn. Carlo zal sowieso nog geen TADD kunnen zijn. Bij prestaties < 50% tellen dagen slechts voor 1/2 e mee bij berekening TADD. Situatie 2 Karen dreigt bij de start van het nieuwe schooljaar enkele uren Frans te verliezen. Ze merkte dat er dit jaar bij het CVO een nieuw tijdelijk personeelslid wordt aangesteld als administratief medewerker. Gezien haar TADD statuut wil ze haar voorrang inroepen voor deze uren. Ze komt bij u om deze voorrang in te roepen. Kan niet, een voorrangsrecht TADD geldt enkel voor het ambt waarin men TADD is (in dit geval dus: leraar svwo). Situatie 3 We gaan er van uit dat Karen in plaats van Italiaans en Frans drie opeenvolgende jaren enkel Italiaans heeft gegeven (18/20sten - richtgraden 1 en 2). Ze werd op 1 september 2014 TADD. Nu er uren Italiaans dreigen verloren te gaan, zou Karen ook wel Frans willen geven. In de opleiding Frans richtgraad 1 wordt er een nieuw tijdelijk personeelslid aangenomen. Kan, de draagwijdte van het recht op TADD voor iemand die dit verworven heeft met een VE titel = alle modules/opleidingen waarvoor VE. Recht strekt zich hier dus ook uit tot de opleidingen Frans. 6

7 Situatie 4 We gaan er van uit dat Carlo Guarnieri de afgelopen vier jaar les heeft gegeven in de opleiding Italiaans richtgraad 1 (full time). Hij dreigt uren te verliezen en zou ook wel geïnteresseerd zijn in het geven van Frans, waar net een nieuwe personeelslid in dienst is gekomen. 4 jaar full time aantal dagen DA zullen ok zijn + moet aanvraag indienen. Bij personeelsleden die het recht op TADD verwerven in een VO module strekt het recht zich uit voor de modules (bij bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau) of opleiding (bij bekwaamheidsbewijzen op opleidingsniveau) waarvoor men het recht heeft verworven met VO + ook alle modules/opleidingen waarvoor men een VE heeft. De opleidingen Frans horen hier niet bij voor Carlo, geen TADD dus. Situatie 5 Gunter De Vries werd aangesteld in de module Basiskennis politieke en algemene geschiedenis van de opleiding gids. Hij geeft deze opleiding reeds enkele jaren en vraagt zich af wanneer hij wat meer zekerheid zou kunnen hebben over zijn aanstelling. Hij komt bij u om wat meer info te krijgen over de voorrangsregels binnen het HBO. Het HBO kent enkel VO s. Hier dient dus het systeem toegepast te worden zoals bij VO s in het secundair volwassenenonderwijs. Opgelet: indien binnen het HBO de IM de aanstelling heeft gedaan voor een volledige opleiding wordt het recht verworven voor de volledige opleiding. Indien de aanstelling gebeurde op het niveau van de module wordt het recht verworven voor de specifieke module. Opgelet ook voor de overgangsmaatregelen van 1 september 2010! Situatie 6 Karen Van Vossel is TADD, Carlo Guarnieri heeft nog maar 1 jaar anciënniteit. Karen neemt vanaf september voor een volledig schooljaar een Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA). Ze vraagt zich af of ze volgend jaar, wanneer ze opnieuw haar opdracht in het CVO opneemt, haar voorrangsrecht nog kan inroepen t.a.v. Carlo? Eén kandidatuurstelling TADD geldt als een doorlopende kandidatuur over de schooljaren heen. Het recht op TADD komt wel te vervallen na 5 jaar geen diensten gepresteerd te hebben. 7

8 4. Vaste benoeming Situatie 1 Op basis van de toestand op 15 september worden er 3u Italiaans richtgraad 1 vacant verklaard. Volgende personen stellen zich kandidaat. Komen zij in aanmerking? Karen Van Vossel, die reeds 4 jaar full time Italiaans geeft, zou graag benoemd worden in deze uren. Ze heeft vooraf informatie ingewonnen en ze denkt aan alle voorwaarden te voldoen. Ze heeft pas een nieuw huis gebouwd en voor haar is de benoeming belangrijk om wat meer zekerheid te hebben. Zeker nu ze in juni domweg vergeten is haar TADD aan te vragen! Controleren van alle voorwaarden voor vaste benoeming (zie slides). Alles ok, maar is niet TADD (kandidatuur was noodzakelijk). Benoeming dus niet mogelijk. Sabine De Clercq, die nog steeds full time lesgeeft in het secundair onderwijs, zou ook graag benoemd worden voor deze uren Italiaans. Ook zij gaat er van uit dat ze aan alle voorwaarden voldoet (ze is ondertussen TADD) en vraagt of ze in aanmerking komt voor de benoeming. Benoeming is niet mogelijk, oefent haar opdracht immers niet uit in hoofdambt. Carlo Guarnieri is ondertussen zes jaar aangesteld in twee modules van Italiaans richtgraad 2 en heeft op het einde van vorig schooljaar zijn TADD aangevraagd. Hij vraagt u of hij niet benoemd zou kunnen worden in de vacant verklaarde uren. Is TADD op basis van VO diploma. Recht TADD is beperkt tot opleiding waarvoor TADD met VO. Dit is opleiding Italiaans richtgraad 2. Benoeming dus niet mogelijk. Situatie 2 Zelfde situatie van 1, maar we gaan er van uit dat alle drie de kandidaten in aanmerking komen. Hun dienstanciënniteit is respectievelijk 5 jaar voor Karen; 4 jaar en 10 maanden jaar voor Sabine en 4 jaar en 8 maanden voor Carlo. Karen vindt dat door het feit dat ze de grootste anciënniteit heeft, ze recht heeft op benoeming. Ze komt bij u ten rade. Geen voorrang. Onder personeelsleden die zich kandidaat stellen heeft IM de vrije keuze over wie ze benoemt (voorrangsregels buiten beschouwing gelaten, zie hieronder) Situatie 3 Uiteindelijk koos de inrichtende macht om Karen aan te stellen. Een jaar later komen er opnieuw 3u vacant. Sabine en Carlo hopen deze keer toch ook voor 3u benoemd te geraken en komen bij u info inwinnen. Karen heeft voorrang, is immers reeds deeltijds vast benoemd. 8

9 Situatie 4 Er wordt een module Basis metselwerk vacant verklaard. Jef Devos en Pierre Verjans, die ondertussen beiden al vele jaren elk een module Basis Metselwerk geven, stellen zich allebei kandidaat om benoemd te worden. Zeker nu ze zo langzaamaan aan hun pensioen beginnen denken (Jef is er 56, Pierre is er 54) lijken hun deze 3 uren benoeming wel interessant. Jef heeft voorrrang, hij is immers ouder dan 55 jaar. Uren hoeven in dit geval ook niet per sé vacant verklaard te worden. Situatie 5 Karen Van Vossel is ondertussen voor 6u vast benoemd. Zij heeft een opdracht opgenomen aan de universiteit en wil daarom haar aantal effectieve uren bij uw CVO beperken tot deze 6u vast benoemd in Italiaans richtgraad 1. Ze neemt op haar overige uren een TBSPA. Nu ze aan de universiteit tewerkgesteld is in de vakgroep Frans zou ze binnen de 6u dat ze les blijft geven in uw centrum eigenlijk liever ook een module Frans geven. Ze vraagt u of dit kan. Kan. Draagwijdte vaste benoeming voor iemand benoemd met VE strekt zich immers uit tot alle modules/opleidingen waarvoor men een VE heeft. Een verschuiving is mogelijk. Situatie 6 We gaan er van uit dat Carlo Guarnieri voor 6u vast benoemd is in Italiaans richtgraad 1. Hij zou binnen zijn vaste benoeming eigenlijk liever ook een module Frans geven. Hij vraagt u of dit kan. Kan niet. Draagwijdte vaste benoeming indien benoemd met VO = alles waarvoor benoemd met VO + alles waarvoor een VE diploma. Dit geldt niet voor Frans, verschuiving niet mogelijk. 9

10 5. Rechtsbescherming personeelsleden Situatie 1 Personeelslid A heeft een evaluatie gekregen met als eindconclusie onvoldoende. Hij voelt zich onheus behandeld en komt vragen welke mogelijkheden hij heeft om deze evaluatie aan te vechten. Beroep mogelijk bij College van beroep. Afhankelijk van het net hoger beroep bij Raad van State of burgerlijke rechtbanken. Situatie 2 Personeelslid B werd ontslagen om dringende redenen. Zij voelt zich onheus behandeld door de directie en wil zich niet neerleggen bij deze beslissing. Ze komt vragen welke mogelijkheden ze heeft om dit ontslag aan te vechten. Beroep mogelijk bij Kamer van beroep. Afhankelijk van het net hoger beroep bij Raad van State of burgerlijke rechtbanken. 10

11 6. Aanwending puntenenveloppe CVO De eeuwige student heeft 600 punten beschikbaar in zijn puntenenveloppe. Op 30/06/2011 zijn volgende personeelsleden aangesteld: Vast benoemd: Persoon A: 36/36 adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs in salarisschaal punten Persoon B: 18/36 technisch adviseur-coördinator in salarisschaal punten Persoon C: 16/32 administratief medewerker in salarisschaal punten Persoon D: 32/32 administratief medewerker in salarisschaal punten Persoon E: 32/32 administratief medewerker in salarisschaal punten Tijdelijk: Persoon F: 5/36 technisch adviseur-coördinator in salarisschaal punten Persoon G: 32/32 administratief medewerker in salarisschaal punten Persoon H: 16/32 administratief medewerker in salarisschaal punten Persoon I: 32/32 administratief medewerker in salarisschaal punten Totaal: 598 punten o Waarvan 331 punten voor administratief medewerkers 82 en 63 punten (= 55,2%) Op 01/09/2011 blijft de situatie ongewijzigd en u stelt de personeelsleden op exact dezelfde manier aan. Wat is in onderstaande situaties de invloed op de puntenenveloppe? Situatie 1 Op 01/11/2011 neemt persoon D een volledige loopbaanonderbreking tot het einde van het schooljaar. U stelt als vervanger een administratief medewerker 63 punten aan. Geen invloed op puntenenveloppe: de punten van de titularis worden immers in rekening gebracht. Er blijven maw 82 punten aangerekend. Opgelet, bezoldiging van vervanger gebeurt wel aan 63 punten. 11

12 Situatie 2 Persoon A heeft met ingang van 01/09/2011 een verlof wegens bijzondere opdracht tot het einde van het schooljaar. Uw centrum heeft nood aan een extra administratieve kracht dit schooljaar en u beslist om een administratief medewerker 120 punten aan te stellen. Personeelslid is volledig schooljaar schooljaar afwezig. Bij afwezigheid voor een volledig schooljaar is vervanging in een ander ambt mogelijk. In dit geval worden de punten van de vervanger aangerekend (in dit geval 120 punten ipv 130). Het centrum wint dus 10 punten. Zijn volgende situaties mogelijk? Situatie 3 Op 01/09/2011 is persoon A in ziekteverlof. Het lijkt er op dat hij niet snel terug zal keren. Uw centrum heeft nood aan een extra administratieve kracht en u zou de punten willen aanwenden voor een administratief medewerker 120 punten. Dit is niet mogelijk. Bij ziekteverlof is het immers niet zeker dat personeelslid een volledig schooljaar afwezig zal zijn. Situatie 4 In de maand oktober 2011 is het uitzonderlijk druk in uw centrum. U zou eenmalig personeelslid H extra uren willen laten presteren en hem voor die maand aan 25/32 laten vergoeden. Niet mogelijk, een gecomprimeerde aanstelling is binnen puntenenveloppe niet mogelijk, aanstellingen zijn steeds op jaarbasis. Centrum kan uiteraard afspraken maken op lokaal niveau over taakverderling. 12

13 7. Cumulatie Bepalen hoofdambt en bijbetrekking Zie lager Situatie 1 CVO: leraar SVWO 10/20 CVO: leraar SVWO 15/25 Situatie 2 CVO 1: adjunct-directeur SVWO 27/36 CVO 2: leraar SVWO 7/20 Situatie 3 School gewoon secundair onderwijs: leraar 12/20 CVO: lector 13/20 Situatie 4 Hogeschool: docent 70% CVO 1: lector 8/20 CVO 2: leraar SVWO 5/20 Situatie 5 School deeltijds kunstonderwijs: leraar 15/22 CVO: administratief medewerker: 17/32 Situatie 6 Zelfstandige CVO: 9/20 Situatie 7 Bediende in een privéonderneming CVO 1: lector 4/20 CVO 2: leraar SVWO 6/20 Situatie 8 School deeltijds kunstonderwijs(dko): opsteller 19/38 CVO : administratief medewerker 28/32 Situatie 9 Centrum voor basiseducatie (CBE): leraar 12/36 CVO : leraar SVWO 18/23 13

14 Situatie 1 CVO: leraar SVWO 10/20 CVO: leraar SVWO 15/25 - hoofdambt: voltijdse prestaties in CVO (10/20+13/25) - bijbetrekking: 2/25 in hetzelfde CVO. Situatie 2 CVO 1: adjunct-directeur SVWO 27/36 CVO 2: leraar SVWO 7/20 - hoofdambt: voltijdse prestaties in CVO 2 (7/20) en CVO 1 (24/36) samen - bijbetrekking:3/36 in CVO Situatie 3 School gewoon secundair onderwijs: leraar 12/20 CVO: lector 13/20 - hoofdambt: voltijdse prestaties in gewoon secundair onderwijs (12/20) en CVO (8/20) samen - bijbetrekking: 5/20 in CVO Situatie 4 Hogeschool: docent 70% CVO 1: lector 8/20 CVO 2: leraar SVWO 5/20 - hoofdambt: 8/20 in CVO 1 en 5/20 in CVO 2, want vanaf 1/9/2009 wordt geen rekening meer gehouden met prestaties in hogeschool (70%) Situatie 5 School deeltijds kunstonderwijs: leraar 15/22 CVO: administratief medewerker: 17/32 - hoofdambt: voltijdse prestaties in deeltijds kunstonderwijs (15/22) en CVO (11/32) - bijbetrekking: 6/32 in CVO Situatie 6 Zelfstandige CVO: 9/20 - hoofdambt: 9/20 in CVO, want vanaf 1/9/2009 wordt geen rekening meer gehouden met netto belastbare inkomsten buiten onderwijs. Dus ook niet meer uit zelfstandig beroep. Situatie 7 Bediende in een privéonderneming CVO 1: lector 4/20 CVO 2: leraar SVWO 6/20 14

15 - hoofdambt: 4/20 in CVO 1 en 6/20 in CVO 2, want vanaf 1 september 2009 wordt geen rekening meer gehouden met volume noch met netto belastbare inkomsten buiten onderwijs. Dus ook niet meer met deze als werknemer buiten onderwijs. Situatie 8 School deeltijds kunstonderwijs(dko): opsteller 19/38 CVO : administratief medewerker 28/32 - hoofdambt: 28/32 in CVO (en in feite ook 19/38 in DKO). Voor de personeelscategorie administratief personeel waartoe het ambt van opsteller behoort, is geen hoofdambt of bijbetrekking vastgelegd. De totale bezoldiging wordt evenwel tot 140% beperkt. De beperking van de bezoldiging gebeurt in het minst bezoldigde ambt. Situatie 9 Centrum voor basiseducatie (CBE): leraar 12/36 CVO : leraar SVWO 18/23 - hoofdambt: 18/23 in CVO (en in feite ook 12/36 in CBE). Voor de personeelsleden van de CBE is er geen hoofdambt of bijbetrekking vastgelegd. 15

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen

Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 1 Voorbeelden TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen 2 Voorbeeld 1: definitie van hetzelfde ambt - SVWO Een personeelslid met als bekwaamheidsbewijs Bachelor grafische en digitale media + BPB is

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542.

De daaraan verbonden salarisschalen (ssc) zijn en blijven: 63 punten ssc 202 ; 82 punten ssc 158 ; 120 punten ssc 542. Wijzigingen in de reglementering met betrekking tot het ondersteunend personeel in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met ingang van 01/09/2015 Sedert de aanvang van dit schooljaar werden een

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 2014 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Overzicht programma 1. Indiensttreding reglementering aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Het ondersteunend. Personeel

Het ondersteunend. Personeel Het ondersteunend Personeel HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL INHOUDSTAFEL HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 2 HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL... 4 1. Omkadering...4 1.1. Forfaitaire puntenenveloppe Gemeenschapsonderwijs...4

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is?

1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? 1 Hoe zit het juist met TADD? Als je een contract van bepaalde duur hebt, kan dit doorbroken worden voor iemand die TADD is? Eenmaal het schoolbestuur het ambt (opvoeder of administratief medewerker) en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen

Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen Veelgestelde vragen over tijdelijke aanstellingen 1. Kandideringsprocedure 1.1. Op welke manier kan ik solliciteren voor een job in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Elke school en instelling

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe

Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe Veel gestelde vragen over de aanwending van de leraarsuren en de puntenenveloppe 1) Aanwending leraarsuren invullen document 3B a) Algemene vragen Waarvoor dient het document 3B? Het document 3B dient

Nadere informatie

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie 1 Elektronische communicatie OPDRACHTEN oefening 1 : opdrachten in één instelling - TADD - 10 uur PV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica - ATO 2-3 de graad BSO - 5 uur TV mechanica -

Nadere informatie

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-01 25 januari 2016 25-01-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Veel gestelde vragen voor het schooljaar 2015-2016: personeelsbeheer ondersteunend personeel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij: werkstation 32 Telefoonnummers:

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET

PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET PERSONEEL TEN LASTE VAN HET WERKINGSBUDGET 1 Wat is het? Een inrichtende macht werft personeelsleden aan: Met werkingsmiddelen Vlaamse ondersteuningspremie Eigen middelen (enkel deeltijds kunstonderwijs)

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling

Aandachtspunten schooljaar Inleiding Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Doel van deze mededeling Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 1. Inleiding 1.1. Het stelsel van bekwaamheidsbewijzen Vereiste bekwaamheidsbewijzen Wie voor algemene en sociale vorming, voor (een specialiteit van) beroepsgerichte

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten

24/01/2017 Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2016-2017 1 2 Overzicht programma 1. Indiensttreding 1. Reglementering 2. Aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden 3. Mededeling aan het werkstation 2. Tijdelijke aanstelling

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Reglementering Begrippen Procedure Bezoldiging Mededeling Overzicht programma 2 Reglementering Decreet van 09/04/1992 Besluit Vlaamse Regering 29/04/1992 Omzendbrief

Nadere informatie

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2 van KATHLEEN HELSEN datum: 25 september 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Erkenning nuttige ervaring

Nadere informatie

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator

De betrekkingen in de ambten van adjunct-directeur, coördinator, technisch adviseur en technisch adviseur-coördinator Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-035 datum : 2009-06-26 gewijzigd : 2010-01-20 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015. Oproep Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2014-2015. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Medex-procedure: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Uitspraak van Medex: gevolgen afhankelijk van de datum Vastbenoemde personeelsleden die na uitputting van

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1. Reglementering 2. Soorten punten 3.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-147- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming. 14 maart 2017 Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur en Vaste Benoeming 14 maart 2017 1 Deze info is van toepassing voor Personeelsleden basisonderwijs: Scholengemeenschap Sperregem Personeelsleden secundair onderwijs:

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Gewoon Secundair Onderwijs AgODi Opleiding schoolsecretariaten februari 2012 INHOUD WOORD VOORAF... 5 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be

Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be Vragen naar: Telefoon/Fax/e-mail: Referentie: Agnes Versluys Tel: 050/63.17.67 Fax: 050/63.17.68 e-mail: sgr25@g-o.be PV/AV10-155 Brugge 10/09/2010 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen

Nadere informatie

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs SO/2007/03 (pers) 10/07/2007 Taak- en functiedifferentiatie in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Cao VIII bevat een afspraak over extra middelen voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie

Ook voor de personeelsleden aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt wordt de uitbetaling tijdens de zomervakantie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-069 datum : 2004-06-22 gewijzigd : 2010-02-08 contact : Dienst personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2015-2016.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2015-2016. tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2015-2016. tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2004 Inleiding Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon

Nadere informatie

Brussel, 13 december 2013 CAO III

Brussel, 13 december 2013 CAO III Brussel, 13 december 2013 CAO III Protocol van de onderhandelingen die gevoerd werden betreffende een akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2012-2014 voor de sector Basiseducatie van

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering

MEDEDELING. Het ondersteunend personeel. 1 Inleiding en reglementering Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-057 datum : 2009-12-01 gewijzigd : 2011-11-16 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2011-2012. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS

WELKOM INFOSESSIE SOFTWARELEVERANCIERS WELKOM op de INFOSESSIE voor SOFTWARELEVERANCIERS 10 juni 2015 Personeelsadministratie Jeroen Depoortere Senior adviseur AgODi ICT 2 Personeelsadministratie vaste benoeming beperking vervangingen puntenenveloppe

Nadere informatie

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-16 20 december 2016 20-12-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING - OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN CURSUS CUMULATIE. Inhoudsopgave

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING - OPLEIDING SCHOOLSECRETARIATEN CURSUS CUMULATIE. Inhoudsopgave CUMULATIE Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Let op...2 Bronnen...3 1. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 september 2009... 4 2. Hoofdambt versus bijbetrekking (art. 5 KB van 15 april 1958)... 5 3. Maximale

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014

Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Bijlage: Procedure tot re-integratie: regeling die gold bij terbeschikkingstelling vóór 1 september 2014 1 Advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Een vastbenoemd personeelslid dat bij attest

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2013-2014. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2013-2014 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2013 referentie : SO/2013/03 Publicatiedatum : (29/07/2013,

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Deeltijds Kunstonderwijs WOORD VOORAF... 3 DEEL 1. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN EN DE SALARISSCHALEN... 4 HOOFDSTUK I. DE THEORIE... 4 I.1. Waaruit

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL

MEDEDELING M08BO010 DIENSTANCIËNNITEITEN IN BUBAO EN BUSO. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M08BO010 BRUSSEL, 2008-04-11 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

Protocol 2015/1 van het tussencomité van het centrale niveau voor het personeel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Protocol 2015/1 van het tussencomité van het centrale niveau voor het personeel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gezamenlijke vergadering van de tussencomités van de scholengroepen en het tussencomité van het centrale niveau voor de personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs 2015/1 24 maart 2015 Gezamenlijke vergadering

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie

De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie maart 2015 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be definities i.f.v. vastbenoemden en reaffectatie

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2003-2005 Oorspronkelijk meegedeeld in Mededeling betreffende bekwaamheidsbewijzen en de weddenschalen in het gewoon secundair onderwijs en voor de godsdienstleraren en leermeesters

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs

Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs Onthaal nieuwe personeelsleden basisonderwijs TA Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? Om als tijdelijk

Nadere informatie

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015

Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO Bijkomende besparingsmaatregelen voor het secundair onderwijs vanaf 2015 Op 24 april beslist de Vlaamse

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-05 2 mei 2017 02-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2002-2003 Inhoud : 1. Gemeenschappelijke bepalingen 1.1. Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) 1.2. Licentiaat + GHSO of GVO wordt licentiaat + BPB 1.3. Ambten van het medisch,

Nadere informatie

Verlofstelsels voor de personeelsleden van de Centra voor volwassenenonderwijs

Verlofstelsels voor de personeelsleden van de Centra voor volwassenenonderwijs Verlofstelsels voor de personeelsleden van de Centra voor volwassenenonderwijs Samenstelling syllabus: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Agentschap voor

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

Een loopbaan in het onderwijs

Een loopbaan in het onderwijs Een loopbaan in het onderwijs Doelstellingen Een zicht hebben op de aanwervingsprocedure van een tijdelijk personeelslid. In staat zijn de verschillende aanstellingsvoorwaarden te toetsen. Inhoud Doelstellingen

Nadere informatie

Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep

Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep Schooljaar 2016-2017 Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) bij scholengroep Dit formulier moet aangetekend verstuurd worden naar het adres

Nadere informatie

Een baan in het onderwijs. Even eruit? 25 april 2017

Een baan in het onderwijs. Even eruit? 25 april 2017 Een baan in het onderwijs Even eruit? 25 april 2017 Opgelet Deze presentatie heeft niet de intentie volledig te zijn. De materie is uiterst complex en heeft vele uitzonderingen. Voor de meest recente en

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-07 21 mei 2015 21-05-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap

De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap De verdeling van de betrekkingen in de scholengemeenschap voorjaar 2012 Hugo De Keersmaecker VVKSO dienst Personeel en schoolbeheer tel. 02 507 07 01, dps.vvkso@vsko.be overzicht definities i.f.v. vastbenoemden

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Buitengewoon Secundair Onderwijs

Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Buitengewoon Secundair Onderwijs Bekwaamheidsbewijzen, Salarisschalen en Prestaties in het Buitengewoon Secundair Onderwijs INHOUD WOORD VOORAF... 3 DEEL 1. DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS DEEL 2. DE BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten in het gewoon so: bepaalde duur of doorlopende duur Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL tel. 02 507 06 31 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: M-VVKSO-2008-021 Datum: 2008-03-04 Gewijzigd: 2015-10-06 Contact: Dienst Personeel dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2014-2015 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering van de bekwaamheidsbewijzen en invoering van het ambt van leraar nietconfessionele zedenleer in het gewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008.

Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. * Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het schooljaar 2007-2008. Oproep tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het recht op een tijdelijke

Nadere informatie

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6

SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.01.2013 SCHOLENGROEP RIVIERENLAND nummer 6 Titel: Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN

SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN SCHOLENGROEP 9 RINGSCHOLEN Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen:

Nadere informatie

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI Opleiding voor schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

"College van Burgemeester en Schepenen" Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel

College van Burgemeester en Schepenen Departement Openbaar Onderwijs Anspachlaan 6 bur. 8/ Brussel VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL DO 2013-2014 / 09/01 Betreft : vacantverklaring Brussel, 15 mei 2014. Aan de personeelsleden van het Deeltijds Kunstonderwijs, In uitvoering

Nadere informatie

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers

Agnes Versluys 050/80 00 77 of 050/80 00 78 Martine Somers Oproep tot de kandidaten voor de personeelsbewegingen in wervingsambten op 01.07.2015 en 01.10.2015. Mutatie, nieuwe affectatie en (uitbreiding) vaste benoeming. Inlichtingen: Centrale administratie van

Nadere informatie

De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen.

De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen. De nieuwe regels voor het bewijs van kennis van het Nederlands, nodig om bij een Vlaams lokaal bestuur aan de slag te kunnen. Peter Vandenabeele De wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,

Nadere informatie

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten

Aanstelling en benoeming in selectie- en bevorderingsambten Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2003-106 datum : 2003-09-19 gewijzigd : 2012-11-28 contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten

Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL 02 507 07 01 www.katholiekonderwijs.vlaanderen MEDEDELING Referentienummer: Datum: 2016-03-21 Gewijzigd: --- Contact: Dienst Personeel 02 507 07 01 dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie