Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0"

Transcriptie

1 Kaseya 2 Configuratie bewaken Snelstartgids voor VSA 6,0 June 11, 2010

2 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public and Private Sector IT organizations. Kaseya's IT Automation Framework allows IT Professionals to proactively monitor, manage and maintain distributed IT infrastructure remotely, easily and efficiently with one integrated Web based platform. Kaseya's technology is licensed on over three million machines worldwide. Copyright Kaseya International Limited. All Rights Reserved.

3 Contents Introduction 1 Notificatie 3 Alarmen... 4 Dashboard-weergaven en dashlets s, Tickets en Procedures... 8 Controlemethoden 11 Waarschuwingen Waarschuwingen gebeurtenissenlogboek Gebeurtenislogboeken Voorbeeld-gebeurtenissets Gebeurtenissets toewijzen Gebeurtenissets bewerken Systeemcontroles Controlesets Controlesets Voorbeeld-controlesets Controlesets definiëren Handmatig prestatiedrempels instellen - Een voorbeeld Controlesets toewijzen Geïndividualiseerde controlesets Automatisch leren Controlesets Controle en sjablonen SNMP-sets SNMP-sets LAN Watch SNMP quick-sets Standaard SNMP-sets SNMP-sets toewijzen Geïndividualiseerde SNMP-sets Automatisch SNMP-sets leren SNMP-types SNMP-objecten toevoegen Waarschuwing SNMP-overlappingen Index 33 i

4

5 Introduction De module Controle in Kaseya Virtual System Administrator biedt vijf methoden om computers en logboekbestanden te controleren: Waarschuwingen - Controleert gebeurtenissen op agent geïnstalleerde computers. Controlesets - Controleert de prestatiestatus op agent geïnstalleerde computers. SNMP-sets - Controleert de prestatiestatus op niet-agent geïnstalleerde apparaten. Systeemcontrole - Controleert gebeurtenissen op niet-agent geïnstalleerde computers. Logboekcontrole - Controleert gebeurtenissen in logboekbestanden. This quick start guide provides an introduction to the first four methods of monitoring and to notification in general. See the Configuring Log Parsers Step-by-Step quick start guide for information about the monitoring of log files.

6

7 H o o f d s t u k 1 Notificatie In dit hoofdstuk Alarmen 4 Dashboard-weergaven en dashlets 7 s, Tickets en Procedures 8 3

8 Notificatie Alarmen Op alle controlemethoden zijn dezelfde concepten voor voor alarmbeheer en richtlijnen van toepassing. Alarmcondities Een alarmconditie bestaat als de prestatie van een computer wel of niet aan vooraf gedefinieerde criteria weet te voldoen. Alarmen In grafische weergaven door de VSA, als een alarmconditie bestaat, geeft de VSA standaard een pictogram van een rood verkeerslicht weer. Als geen alarmconditie bestaat, wordt een pictogram van een groen verkeerslicht weergegeven. Deze pictogrammen kunnen worden aangepast. Alarmen en andere types responsen worden met de volgende pagina's ingeschakeld: Agent > LAN Watch Back-up > Back-up waarschuwingen Controle > Waarschuwingen Controle > Controle toewijzen Controle > Waarschuwing SNMP-overlappingen Controle > SNMP toewijzen Controle > Systeemcontroles Controle > Overzicht parser Controle > Parsersets toewijzen Patch-beheer> Patch-waarschuwingen Beheer op afstand > Offsite waarschuwingen Beveiliging > Alarmsets toepassen Vijf methoden voor controle Elk van de vijf controlemethoden in Kaseya Virtual System Administrator is of op gebeurtenissen of op statussen gebaseerd. Op gebeurtenissen gebaseerd Waarschuwingen - Controleert gebeurtenissen op agent geïnstalleerde computers. Systeemcontrole - Controleert gebeurtenissen op niet-agent geïnstalleerde computers. Logboekcontrole - Controleert gebeurtenissen in logboekbestanden. Op statussen gebaseerd Controlesets - Controleert de prestatiestatus op agent geïnstalleerde computers. SNMP-sets - Controleert de prestatiestatus op niet-agent geïnstalleerde apparaten. Op status gebaseerde alarmen Waarschuwingen, Systeemcontrole en Logboekcontrole vertegenwoordigen op gebeurtenissen gebaseerde alarmen die misschien één keer voorkomen. Een back-up kan bijvoorbeeld mislukken. Er is geen transitie uit de conditie, maar het gebeurt gewoon. Gezien er geen status is, wordt het rode alarm in een dashlet nooit terug gebracht naar groen totdat u het alarm in het alarmenlogboek sluit. Meestal kunnen op gebeurtenissen gebaseerde alarmen gemakkelijker worden geconfigureerd omdat de mogelijkheden worden gereduceerd tot het feit of één of meer gebeurtenissen zich wel of niet binnen een aangegeven tijdsperiode voordeden. 4

9 Op status gebaseerde alarmen Notificatie Itemmeters, services en processen voor de Controleset en objecten voor de SNMP-set bevinden zich momenteel of binnen hun verwachte statusbereik of er buiten en geven op dynamische wijze rode of groene alarmpictogrammen weer. Deze zijn bekend als op status gebaseerde alarmen. Als momenteel een alarmstatus bestaat, tonen controle-dashlets rode alarmen. Als momenteel geen alarmstatus bestaat, tonen controle-dashlets groene alarmen. Voor controlesets en SNMP-sets kunnen de criteria voor een alarmvoorwaarde met gebruik van Automatisch leren en Geïndividualiseerde sets worden aangepast. Alarmen voor controlesets en SNMP-sets kunnen met de dashlet Netwerkstatus worden gesloten. Meestal vereisen op status gebaseerde alarmen meer aandacht om te configureren dan op gebeurtenis gebaseerde alarmen. Dit komt omdat het de bedoeling is het prestatieniveau te meten in plaats van gehele fouten. Gemaakte alarmen beoordelen Alle alarmcondities waarvoor het keuzevak Alarmen aanmaken is ingeschakeld zowel op statussen als op gebeurtenissen gebaseerde alarmen worden in het alarmenlogboek opgenomen. Een alarm die in het alarmlogboek voorkomt, vertegenwoordigt niet de huidige status van een computer of apparaat. Het is meer een record van een alarm dat zich in het verleden heeft voorgedaan. Een alarmlogboekrecord blijft, totdat u het sluit, Open. Alarmen kunnen ook van het alarmenlogboek worden verwijderd. Let op dat een op status gebaseerd alarm, zoals een controleset of SNMP-set, een alarmstatus kan activeren die naar rood en daarna naar groen verandert. Ditzelfde op status gebaseerde alarm kan, als het keuzevak Alarmen aanmaken is ingeschakeld, ook een alarmrecord genereren die Open blijft totdat u het sluit. Gemaakte alarmen kunnen met het volgende worden beoordeeld, Gesloten of Verwijderd...: Controle > Alarmoverzicht Controle > Dashboardlijst > enig venster voor Alarmoverzicht binnen een dashlet Agent > Agentlogboeken > Alarmenlogboek Live Connect > Agentgegevens > Agentlogboeken > Alarmenlogboek Gemaakte alarmen kunnen ook met het volgende worden beoordeeld: Controle > Dashboardlijst > Alarmenlijst Controle > Dashboardlijst > Alarmen-netwerkstatus Controle > Dashboardlijst > Alarmenrotator Controle > Dashboardlijst > Alarmticker Controle > Dashboardlijst > Groepsalarmstatus Controle > Dashboardlijst > Controlesetstatus Controle > Dashboardlijst > Controlestatus Controle > Dashboardlijst > Top N - Controle-alarmtelling Controle > Dashboardlijst > KES-status Controle > Dashboardlijst > KES-bedreigingen Infocentrum > Rapporten > Controle > Logboeken > Alarmenlogboek Infocentrum > Rapporten > Controle > Controle-actielogboek Alarmcondities met of zonder Alarmen aanmaken beoordelen Een gebruiker kan controlesets, SNMP-sets, waarschuwingen, systeemcontroles of controlelogboeken toewijzen aan een computer-id zonder in het keuzevakje Alarm maken te klikken, waarna alsnog een Actielogboek controleren wordt gemaakt. Met deze logboeken kan een VSA gebruiker alarmcondities beoordelen die zijn opgetreden waarbij hij al dan niet specifiek is gewaarschuwd door het maken van een alarm, of ticket. U kunt een rapport genereren met Infocentrum > Rapporten > Controle > Actielogboek controleren. 5

10 Notificatie Prestaties met of zonder Alarmen aanmaken beoordelen U kunt prestatieresultaten van controlesets en SNMP-sets, met of zonder alarmen aan te maken, gebruiken: Controle > Live itemmeter Controle > Controlelogboek Controle > SNMP-logboek Controle > Dashboard > Netwerkstatus Controle > Dashboard > Groepsalarmstatus Controle > Dashboard > Controlesetstatus Infocenter > Rapporten > Controle > Logboeken Opmerking: U moet voor elk computer-id waaraan u een controleset toewijst Update lijsten per scan activeren om te verzekeren dat op de VSA een volledige lijst van controledefinities bestaat om die computer te controleren. Prestatiegegevens met Quick-sets beoordelen Een functie van Quick-status maakt het voor u mogelijk om een willekeurige controleset-meter, service of proces van een willekeurig computer-id te selecteren en deze aan hetzelfde enkele weergavevenster toe te voegen. Met gebruik van Quick-status kunt u snel op verschillende computers de prestatie van dezelfde itemmeter, service of proces vergelijken of in een enkele weergave geselecteerde itemmeters, services en processen van verschillende controlesets weergeven. SNMP-sets bieden een gelijke Quick-status-weergave voor geselecteerde SNMP-objecten. Elke willekeurige Quick-status-weergave die u maakt, bestaat alleen voor de huidige sessie. Het venster Quick-status is met Controle > Dashboard > Controleset-status toegankelijk, waarna u op de koppeling Quick-status of de pictogram Quick-status klikt. Prestatiegegevens met Computerstatus of Apparaatstatus beoordelen Met een functie voor Computerstatus kunt u voor een enkel computer-id een willekeurige itemmeter, service of proces van de controleset selecteren en het aan hetzelfde enkelvoudige weergavevenster toevoegen. In tegenstelling tot het venster Snelstatus, blijft een weergave van computerstatus van één sessie tot de volgende aanhouden. SNMP-sets geven een gelijksoortig venster weer voor geselecteerde SNMP-objecten. Dit venster heet Apparaatstatus. Het venster Computerstatus en Apparaatstatus zijn via Controle > Dashboard > Controleset-status toegankelijk waarna op de pictogram computer-/apparaat-status,, moet worden geklikt. Alarmen onderbreken Het activeren van alarman kan worden onderbroken. De pagina Alarmen onderbreken onderbreekt alarmen voor aangegeven tijdsperioden, inclusief terugkerende tijdsperioden. Dit maakt upgrade- en onderhoudsactiviteiten mogelijk zonder alarmen te genereren. Als voor een computer-id alarmen worden onderbroken, verzamelt de agent nog gegevens, maar het genereert geen overeenkomende alarmen. Groepalarmen Alarmen voor waarschuwing, systeemcontrole en logboekcontrole worden automatisch aan een categorie van Groepsalarm toegewezen. Als een alarm wordt geactiveerd, wordt ook het groepsalarm waartoe het behoort, geactiveerd. De categorieën voor groepsalarmen voor controlesets en SNMP-sets worden handmatig toegewezen als de sets worden gedefinieerd. Groepsalarmen worden in het paneel Groepsalarmstatus van de pagina Controle > Dasboardlijst weergegeven. U kunt met het tabblad Kolomnamen groepsalarm in Controle > Controlelijsten een nieuwe groep maken. Kolomnamen groepsalarm worden met Controleset definiëren aan controlesets toegewezen. 6

11 Dashboard-weergaven en dashlets Notificatie De pagina Dashboardlijst is de primaire methode van de VSA om controlegegevens, inclusief geactiveerde alarmcondities, visueel weer te geven. De pagina Dashboardlijst onderhoudt configureerbare controlevensters, Dashboard-weergaven genoemd. Elk dashboard bevast één of meer panelen met controlegegevens, Dashlets genoemd. Elke VSA-gebruiker kan zijn/haar eigen aangepaste dashboards maken. Dashboard-weergaven en dashlets toevoegen Om een nieuw dashboard toe te voegen: 1. Klik op om een nieuwe Dashboard-weergave te maken. Het nieuwe dashboard wordt in een pop-upvenster weergegeven. 2. Voer voor uw nieuwe dashboard een Titel en Beschrijving in. 3. Klik op het tabblad Dashlets toevoegen. Een zijpaneel geeft altijd een lijst van dashlets weer. Deze keuzes omvatten: Alarmenlijst Alarm-netwerkstatus Alarmrotator Alarm-ticker Netwerkstatus Status groepsalarm Status controleset Controlestatus Computers online Top N - Diagram controle-alarm KES status KES bedreigingen 4. Schakel zoveel keuzevakken in als u wilt en klik daarna op de knop Toevoegen. Het zijpaneel wordt gesloten en de Dashlets worden in de Dashboard-weergave weergegeven. 5. Binnen de Dashboard-weergave de Dashlets verplaatsen en de grootte ervan aanpassen. 6. Klik op het tabblad Verwijderen om dashlets te verwijderen die al in de Dashboard-weergave worden weergegeven. 7. Klik op om de Dashboard-weergave op te slaan. Klik op om de Dashboard-weergave met een andere titel en beschrijving op te slaan. 8. Klik op Delen om deze Dashboard-weergave met andere gebruikers, gebruikersrollen te delen of om het openbaar te maken zodat alle gebruikers het kunnen gebruiken en bewerken. 9. Klik op Eigenaar worden om eigenaar te worden van een Dashboard-weergave. Deze optie is alleen zichtbaar voor gebruikers met de rol hoofd. Dashlet-opties configureren U kunt binnen de Dashboard-weergave elke dashlet plaatsen en de grootte ervan aanpassen. U kunt voor elke dashlet ook toegang nemen tot bijkomende configuratie-opties door op de pictogram Configureren te klikken die zich in de hoek linksboven van de dashlet bevindt. Algemene configuratie-opties omvatten: Titelbalk weergeven - Wanneer ingeschakeld, wordt de dashlet met een titelbalk weergegeven. 7

12 Notificatie Titel - Geeft de titel van de dashlet aan. Verversingssnelheid - Geeft aan hoevaak de gegevens in de dashlet worden vernieuwd. Computer - Filtert de dashlet per computer-id. Voeg een asterisk-wildcard (*) aan de tekst toe die u invoert om meerdere records overeenkomstig te maken. Computergroep - Filtert de dashlets per groeps-id. Selecteer <All Groups> om alle groepen weer te geven waarvoor u toestemming hebt om die te zien. Opmerking: Dashlets worden niet beïnvloed door de hoofdfilter computer-id/computergroep bovenin de VSA-pagina. s, Tickets en Procedures Een alarm maken is een van drie manieren om gebruikers op de hoogte te brengen van een alarmtoestand. De andere twee manieren zijn een verzenden of een ticket maken. Verder kunnen alarmcondities een agentprocedure uitvoeren om automatisch op de alarmconditie te reageren. Deze vier antwoordtypes heten de ATSE response code. Of ze nu zijn toegewezen aan een computer-id, een groeps-id of een SNMP-apparaat, de aanduiding wijst er op welke soorten antwoorden actief zijn voor de gedefinieerde alarmconditie. A = Alarm maken T = Ticket maken S = Agentprocedure uitvoeren E = ontvangers Geen van deze ATSE-antwoorden is verplicht. De alarmconditie en de ATSE-antwoorden, inclusief geen antwoord, worden gemeld in het rapport Infocentrum > Controle- Rapport actielogboek controleren. Hetzelfde ATSE-ontwerp is van toepassing op alle controlemethoden die de VSA biedt. s verzenden Elke pagina waarmee u een alarm kunt maken, geeft u ook een keuzevak ontvanger. Dit keuzevak inschakelen, activeert het verzenden van een naar gebruikers en gebruikers als zich een alarmvoorwaarde voordoet. De details van de alarmvoorwaarde worden in de uitgaande genesteld. U kunt de opmaak van uitgaande s met een pop-upvenster opmaken aanpassen. Ongeacht de controlemethode of alarmvoorwaarde, zijn dezelfde richtlijnen voor de setup van s van toepassing: Het adres van de momenteel aangemelde gebruiker wordt in het veld ontvangers weergegeven. Het komt standaard van Systeem > Voorkeuren. Klik op opmaken om het pop-upvenster Waarschuwingen opmaken weer te geven. Met dit venster kunt u de weergaven van s opmaken die, wanneer zich een alarmvoorwaarde voordoet, door het systeem worden weergegeven. Als de radio-optie Aan huidige lijst toevoegen wordt ingeschakeld zodra op Toepassen wordt geklikt, worden waarschuwingsinstellingen toegepast en worden de aangegeven adressen worden toegevoegd zonder dat eerder toegewezen adressen worden verwijderd. Als de radio-optie Lijst vervangen wordt ingeschakeld zodra op Toepassen wordt geklikt, worden waarschuwingsinstellingen toegepast en worden de toegewezen bestaande adressen door de aangegeven adressen vervangen. Als op Verwijderen wordt geklikt, worden alle adressen verwijderd zonder enige waarschuwingsparameters te modificeren. wordt rechtstreeks van de KServer naar het in de waarschuwing aangegeven adres verzonden. Stel het Afzendadress in met behulp van Systeem > Uitgaande . 8

13 Tickets maken Notificatie De meeste pagina's waarmee u een alarm kunt maken, geven u ook een keuzevak Ticket maken. Dit keuzevak inschakelen, activeert de aanmaak van een ticket als een alarmvoorwaarde zich voordoet. Tickets documenteren de respons van uw organisatie op alarmvoorwaarde op een formelere manier dan door de enkelvoudige initiële notitie kan worden behandeld die met elk alarm is verwant. Tickets kunnen worden geclassificeerd en van één gebruiker naar de volgende worden doorgevoerd als meerdere acties worden vereist. Zie, voor meer informatie, online gebruikersassistentie voor Tickets of Servicedesk. Agentprocedures activeren De meeste pagina's waarmee u een alarm kunt maken, geven u ook een keuzevak Procedure activeren. Dit keuzevak inschakelen, activeert de aanmaak van een agentprocedure als een alarmvoorwaarde zich voordoet. U moet op de koppeling procedure selecteren klikken om een agentprocedure te kiezen die u wilt activeren. U kunt de agentprocedure ook op een bepaald bereik van computer-id's laten uitvoeren door op de koppeling dit computer-id te klikken. Deze aangegeven computer-id's hoeven niet overeen te komen met het computer-id dat de alarmconditie heeft geactiveerd. Zie, voor meer informatie Agentprocedures in online gebruikersondersteuning. 9

14

15 H o o f d s t u k 2 Controlemethoden In dit hoofdstuk Waarschuwingen 12 Waarschuwingen gebeurtenissenlogboek. 13 Systeemcontroles 17 Controlesets 17 Controle en sjablonen 24 SNMP-sets 25 11

16 Waarschuwingen Met de pagina Waarschuwingen kunt u snel waarschuwingen definiëren voor typische alarmvoorwaarden die in een IT-omgeving worden gevonden. Bijvoorbeeld, weinig schijfruimte is een regelmatig probleem dat zich op beheerde computers voordoet. Door het alarmtype Weinig schijf te selecteren, wordt een enkel bijkomend veld weergegeven waarin u de drempel voor % vrije ruimte kunt definiëren. Zodra gedefinieerd, kunt u dit alarm onmiddelijk op een willekeurig computer-id toepassen die op de pagina Waarschuwingen wordt weergegeven en de respons op het alarm aangeven. Er zijn meerdere types waarschuwing beschikbaar voor u. Waarschuwingstypen De pagina Waarschuwingen - Overzicht toont welke waarschuwingen voor elke computer worden ingeschakeld. U kunt instellingen toepasen of wissen of ingeschakelde waarschuwingsinstellingen kopiëren. De pagina Waarschuwingen - Agentstatus activeert een waarschuwing als een agent offline is, voor de eerste keer online gaat of als iemand op de geselecteerde computer de afstandsbediening heeft uitgeschakeld. De pagina Toepassingswijzigingen activeert een waarschuwing al op de geselecteerde computers een nieuwe toepassing wordt geïnstalleerd of verwijderd. De pagina Waarschuwingen - Bestand halen activeert een waarschuwing als van een procedure de opdracht Bestand halen of Bestand in pad voor map halen wordt uitgevoerd, het bestand uploadt en het bestand is nu anders dan de kopie die eerder op de KServer werd opgeslagen. Als op de KServer geen eerdere kopie bestaat, doet de alarmvoorwaarde zich voor. De pagina Waarschuwingen - Hardware-wijzigingen activeert een waarschuwing als op de geselecteerde computers een hardware-configuratie wordt gewijzigd. Gedetecteerde hardware-wijzigingen bestaan uit toevoeging of verwijdering van RAM, PCI-apparatuur en stuurprogramma's voor schijven. De pagina Onvoldoende schijf activeert een waarschuwing als beschikbare schijfruimte onder een aangegeven percentage van vrije schijfruimte valt. De pagina Waarschuwingen - Gebeurtenislogboeken activeert een waarschuwing als voor een geselecteerde computer een gebeurtenislogboekinvoering met aangegeven criteria overeenkomt. Na het type gebeurtenissenlogboek te selecteren, kunt u de alarmcondities filteren die door gebeurtenissenset en door gebeurtenissencategorie worden aangegeven. De pagina Waarschuwingen - LAN Watch werkt samen met de pagina LAN Watch. LAN Watch scant de lokale LAN van een computer-id en detecteert nieuwe computers en apparaten die op de LAN van de computer zijn aangesloten. Allebei de pagina's LAN Watch en Waarschuwingen - LAN Watch kunnen achtereenvolgens een waarschuwing activeren als op een LAN een nieuwe computer of apparaat wordt gedetecteerd. Alleen de pagina Waarschuwingen - LAN Watch kan een ticket aanmaken als op een LAN een nieuwe computer of nieuw apparaat wordt ontdekt. De pagina Agentprocedure fout activeert een waarschuwing als op een beheerde computer een agentprocedure mislukt. De pagina Waarschuwingen - Beveiligingsovertreding activeert een waarschuwing als op een beheerde computer een bestand wordt gewijzigd of als een toegangsovertreding wordt gedetecteerd. De pagina Nieuwe agent geïnstalleerd activeert een waarschwuing als op een beheerde computer door geselecteerde computergroepen een nieuwe agent wordt geïnstalleerd. De pagina Patch-waarschuwing activeert een waarschuwing voor gebeurtenissen van patch-beheer op beheerde computers. De pagina Back-upwaarschuwing activeert een waarschuwing voor back-upgebeurtenissen op beheerde computers. 12

17 De pagina Waarschuwingen - Systeem activeert een waarschuwing voor geselecteerde gebeurtenissen die zich op de KServer voordoen. Tabblad Waarschuwingen computeroverzicht Het tabblad Waarschuwingen in de pagina Computeroverzicht, biedt in overzichtelijke wijze, alle waarschuwingen die voor een computer-id zijn gedefinieerd. U kunt tabblad gebruiken om snel alle waarschuwingen die op een enkele computer van toepassing zijn, weer te geven, in te schakelen of uit te schakelen. Gewoonlijk geeft u deze pagina weer door naast een willekeurig computer-id, op de pictogram van de check-instatus op de alt-knop - bijvoorbeeld de pictogram - te klikken. Een waarschuwing maken Dezelfde algemene procedure is op alle waarschuwingstypes van toepassing. 1. Selecteer van de vervolgkeuzelijst Waarschuwingsfunctie selecteren een waarschuwingsfunctie. 2. Schakel elk willekeurig keuzevak in om hun overeenkomende acties uit te voeren als zich een alarmconditie voordoet: Alarm maken Ticket maken Script activeren ontvangers 3. Stel bijkomende parameters in. 4. Stel bijkomende waarschuwingsspecifieke parameters in. Deze verschillen op basis van de geselecteerde waarschuwingsfunctie. 5. Schakel de pagineringsrijen in om de waarschuwing op toe te passen. 6. Klik op de knop Toepassen. Een waarschuwing annuleren 1. Selecteer één of meer pagineringsrijen. 2. Klik op de knop Wissen. De waarschuwingsinformatie die naast de pagineringsrij in een lijst wordt aangegeven, wordt verwijderd. Waarschuwingen gebeurtenissenlogboek. De pagina Waarschuwingen - Gebeurtenissenlogboek is één van de meer geavanceerde types waarschuwingen en vereist speciale configuratie. Het start met een goed begrip over gebeurtenislogboeken. Gebeurtenislogboeken Een Gebeurtenissenlogboekservice werkt op Windows-besturingssystemen (niet beschikbaar met Win9x). De gebeurtenissenlogboekservice maakt het mogelijk dat op Windows gebaseerde programma's en componenten gebeurtenislogboekberichten uitgeven. Deze gebeurtenissen worden in gebeurtenislogboeken opgeslagen die zich op elke computer bevinden. De gebeurtenislogboeken van beheerde computers kunnen in de KServer-database worden opgeslagen en dienen als de basis van waarschuwingen en rapporten en kunnen worden gearchiveerd. Afhankelijk van het besturingssysteem, bevatten, de beschikbare types gebeurtenislogboeken, maar niet beperkt tot, het volgende: 13

18 Toepassingenlogboek Beveiligingslogboek Systeemlogboek Mappenservicelogboek Servicelogboek bestandenreplicatie DNS-serverlogboek De lijst gebeurtenistypes die beschikbaar zijn voor selectie kan met Controle > Lijsten per scan bijwerken worden bijgewerkt. Windows-gebeurtenissen worden verder door de volgende gebeurtenislogboekcategorieën geclassificeerd: Fout Waarschuwing Informatie Audit succes Controle van mislukte poging Kritiek - Alleen op Vista toegepast. Verbose - Alleen op Vista toegepast. Gebeurtenislogboeken worden door de volgende VSA-pagina;s gebruikt of verwezen: Controle > Agentlogboek Controle > Waarschuwingen > Gebeurtenislogboeken Controle > Waarschuwingen > Gebeurtenissensets bewerken Controle > Lijsten per scan bijwerken Agent > Logboekenhistorie Agent > Instellingen gebeurtenissenlogboek Agent > Agentlogboeken Rapporten > Logboeken Systeem > Database-weergaven > vnteventlog Voorbeeld-gebeurtenissets Er wordt een groeiende lijst van voorbeeld-gebeurtenissets gegeven. De namen van voorbeeld-gebeurtenissets beginnen met ZC. U kunt voorbeeld-gebeurtenissets modificeren, maar het is beter om een voorbeeld-gebeurtenissenset te kopiëren en de kopie aan te passen. Elke keer de voorbeeldsets tijdens een onderhoudscyclus worden aangepast, worden voorbeeld-gebeurtenissets onderworpen aan het overschrijven. Gebeurtenissets toewijzen U past met de pagina Controle > Waarschuwingen - Gebeurtenislogboeken gebeurtenissets op doelcomputer-id's toe. Een waarschuwing voor gebeurtenissenlogboek maken 1. Selecteer op de pagina Controle > Waarschuwingen met de vervolgkeuzelijst type gebeurtenissenlogboek. 2. Selecteer de filter Gebeurtenissenset die wordt gebruikt om de gebeurtenissen te filteren die waarschuwingen activeren. Standaard wordt <All Events> geselecteerd. 3. Schakel naast elke willekeurige gebeurteniscategorie het vak in: Fout Waarschuwing 14

19 Informatie Audit succes Controle van mislukte poging Kritiek - Alleen op Vista toegepast. Verbose - Alleen op Vista toegepast. Opmerking: Rode letters geven aan dat het aanmelden is uitgeschakeld. Voor een bepaalde computer kunnen, op basis van instellingen die met Agent > Instellingen gebeurtenissenlogboek, gebeurtenislogboeken door de VSA worden uitgeschakeld. Voor bepaalde computers kan het zijn dat een bepaalde gebeurteniscategorie niet beschaikbaar is, zoals de gebeurteniscategorieën Kritiek en Verbose voor computers zonder Vista. 4. Geef de frequentie aan waarop de alarmconditie wordt vereist een waarschuwing te activeren: Waarschuwing als deze gebeurtenis zich één keer voordoet. Waarschuwen als deze gebeurtenis <N> keer binnen <N> <perioden> voorkomt. Waarschuwing als deze gebeurtenis zich niet binnen <N> <perioden> voordoet. Negeer voor <N> <perioden> bijkomende alarmen. 5. Klik op de radio-opties Toevoegen of Vervangen en klik daarna op Toepassen om de geselecteerde waarschuwingen van het gebeurtenistype aan geselecteerde computer-id's toe te wijzen. 6. Klik op Verwijderen om van de geselecteerde computer-id's alle op gebeurtenis gebaseerde waarschuwingen te verwijderen. Gebeurtenissets bewerken In stap 2 van de procedure Waarschuwing gebeurtenissenlogboek maken hierboven, wordt u gevraagd een gebeurtenissenset te selecteren. De volgende bespreking beschrijft hoe gebeurtenissets te bewerken. Gebeurtenissets bewerken filtert de activering van waarschuwingen op basis van gebeurteniscontrole in gebeurtenisislogboeken die door het Windows-besturingssysteem van een beheerde computer worden onderhouden. U kunt aan een computer-id meerdere gebeurtenissets toewijzen. Gebeurtenissensets bevatten één of meer voorwaarden. Elke voorwaarde bevat filters voor de verschllende velden in een gebeurtenislogboekinvoering. De velden zijn bron, categorie, gebeurtenissen-id, gebruiker en Beschrijving. Een invoering van een gebeurtenissenlogboek (pagina 13) moet met alle veldfilters overeenkomen zodat een voorwaarde als overeenkomst wordt gezien Een veld met een asterisk-teken (*) betekent dat elke willekeurige tekenreeks, inclusief een nultekenreeks, als overeenkomst wordt gezien. Een overeenkomst van elk van de voorwaarden in een gebeurtenissenset is voldoende om voor een computer waarop de gebeurtenissenset van toepassing is, een alarm te activeren. Opmerking: Meestal, als aan een gebeurtenissenset twee condities worden toegevoegd, worden zij meestal als een OF-verklaring geïntepreteerd. Als één ervan overeenkomt, wordt de waarschuwing geactiveerd. De uitzondering is als de optie Waarschuwen als deze gebeurtenis zich niet binnen <N> <perioden> voordoet wordt geselecteerd. In dit geval moeten de twee condities als een EN-verklaring worden geïntepreteerd. Beiden moeten niet binnen de tijdsperiode voorkomen die wordt aangegeven om een waarschuwing te activeren. Opmerking: U kunt gebeurtenislogboeken rechtstreeks weergeven. Klik op een computer met Windows op Start, klik daarna op Configuratiescherm, klik daarna op Systeembeheer en klik daarna op Gebeurtenis-viewer. Klik op Toepassing, Beveiliging of Systeem om de gebeurtenissen in dat logboek weer te geven. Klik tweemaal op een gebeurtenis om het venster Eigenschappen ervan weer te geven. U kunt van het venster Eigenschappen van een willekeurige gebeurtenis tekst kopiëren en in de velden Gebeurtenissenset bewerken plakken. 15

20 Een nieuwe gebeurtenissenset maken 1. OP de pagina Waarschuwingen selecteert u van de vervolgkeuze lijst Waarschuwingsfunctie selecteren de optie Gebeurtenissenlogboek. 2. Selecteer uit de tweede vervolgkeuzelijst een Type gebeurtenissenlogboek. 3. Selecteer van de vervolgkeuzelijst Gebeurtenissen definiëren voor overeenkomst of om te negeren de optie <New Event Set>. Het pop-upvenster Gebeurtenissenset bewerken wordt weergegeven. U kunt als volgt een nieuwe gebeurtenissenset maken: een nieuwe naam invoeren en op de knop Nieuw klikken. gegevens van de gebeurtenissenset als tekst invoeren. gegevens van een gebeurtenissenset van een bestand importeren 1. Als u een nieuwe naam invoert, klikt u op Nieuw. Het venster Gebeurtenissenset bewerken geeft de vijf eigenschappen weer die worden gebruikt om gebeurtenissen te filteren. 2. Klik op Toevoegen om een nieuwe gebeurtenis aan de gebeurtenissenset toe te voegen. 3. Klik op Negeren om een gebeurtenis aan te geven die geen alarm moet activeren. 4. U kunt optioneel een gebeurtenissenset Hernoemen, Verwijderen of Exporteren. Negeringsvoorwaarden Als een gebeurtenislogboekinvoering met één of meer negeringsvoorwaarden in een gebeurtenissenset overeenkomt, dan wordt door geen enkele gebeurtenissenset een waarschuwing geactiveerd. Zelfs niet als meerdere voorwaarden in meerdere gebeurtenissets met een gebeurtenislogboekinvoering overeenkomen. Omdat negeringsvoorwaarden alle gebeurtenissets opheffen, is het een goed idee om voor alle negeringsvoorwaarden maar één gebeurtenissenset te definiëren. Op die wijze zoekt u maar op één plaats als u verdenkt dat een negeringsvoorwaarde het gedrag van al uw waarschuwingen beïnvloedt. U moet de gebeurtenissenset die een negeringsvoorwaarde bevat, aan een computer-id toewijzen zodat het alle andere gebeurtenissets die op hetzelfde computer-id worden toegepast, worden opgeheven. Negeringvoorwaarden heffen alleen gebeurtenissen op die hetzelfde type logboek delen. Dus als u voor alle negeringsvoorwaarden een "negeringsset" maakt, moet het meerdere keren op hetzelfde computer-id worden toegepast, één voor elke type logboek. Bijvoorbeeld, een negeringset die alleen op een Systeemlogboektype wordt toegepast, zal geen gebeurtenisvoorwaarden opheffen die als gebeurtenissen van het type Toepassingen- en Beveiligingslogboek worden toegepast. 1. OP de pagina Waarschuwingen selecteert u van de vervolgkeuze lijst Waarschuwingsfunctie selecteren de optie Gebeurtenislogboeken. 2. Schakel het keuzevak Fout in en selecteer van de lijst gebeurtenissets <All Events>. Klik op de knop Toepassen om deze instelling aan alle geselecteerde computer-id's toe te wijzen. Dit vertelt het systeem voor elke type foutgebeurtenis een waarschuwing te genereren. Let op het toegewezen logboektype. 3. Op deze zelfde computer-id's kunt u een "negeringsgebeurtenisset" maken en toewijzen om alle gebeurtenissen die u wilt negeren, aangeeft. Het logboektype moet met het logboektype in stap 2 overeenkomen. De wildcard asterisk (*) gebruiken Voeg een asterisk-wildcard (*) aan de tekst toe die u invoert om meerdere records overeenkomstig te maken. Bijvoorbeeld: *yourfilterword1*yourfilterword2* Dit zal voor een gebeurtenis met de volgende tekenreeks een alarm aanpassen en activeren: "Dit is een test. yourfitlerword1 alsmede yourfilterword2 komen in de beschrijving voor." Bewerkingsgebeurtenissen exporteren en importeren U kunt gebeurtenissetrecords als XML-bestanden exporteren en importeren. 16

21 U kunt met het pop-upvenster Gebeurtenissenset bewerken een bestaand gebeurtenissetrecord naar een XML-bestand exporteren. U kunt een XML-bestand van gebeurtenissets importeren door van de vervolgkeuzelijst van de gebeurtenissenset de waarde <Import Event Set> of <New Event Set> te selecteren. Voorbeeld: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <event_sets> <set_elements setname="test Monitor Set" eventsetid=" "> <element_data ignore="0" source="*sourcevalue*" category="*categoryvalue*" eventid="12345" username="*uservalue*" description="*descriptionvalue*"/> </set_elements> </event_sets> Systeemcontroles De VSA kan computers controleren waarop geen agent is geïnstalleerd. Deze functie wordt geheel binnen een enkele pagina, Systeemcontrole genoemd, uitgevoerd. Computers zonder een agent worden externe systemen genoemd. Een computer met een agent krijg de taak toegewezen om op het externe systeem de systeemcontrole uit te voeren. Een systeemcontrole bepaalt meestal of een extern systeem beschikbaar is of niet. Types systemcontrole omvatten: webserver, DSN-server, poortverbinding, ping en aangepast. Controlesets Controlesets gebruiken op Windows gebaseerde prestatiemeters om informatie te bieden over hoe goed het besturingssysteem of een toepassing, service of stuurprogramma presteert. Metergegevens kunnen helpen om systeemvertragingen, de fijn-afstemming van systemen en toepassingsprestaties vast te stellen. Een server kan bijvoorbeeld werken zonder enige fouten of waarschuwingen in de gebeurtenislogboeken te genereren. Desondanks kunnen gebruikers klagen dat de responstijd van de server te langzaam is. Opmerking: Meters in VSA-controlesets worden op real-time, op status gebaseerdegegevens gebaseerd en niet op logboekbestanden. Zie Alarmen (pagina 4) voor meer informatie. Prestatie-objecten, instanties en itemmeters Wanneer u in Controlesets (pagina 18) drempelwaarden voor itemmeters instelt, is het nuttig eraan te denken hoe precies zowel Windows als de VSA de componenten die u kunt controleren, identificeren: Prestatie-object - Een logische verzameling van itemmeters die met een broncomputer of service zijn verwant die kan worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld: processors, geheugen, fysieke schijven, servers hebben elk hun eigen sets van vooraf gedefinieerde itemmeters. Instantie prestatie-object - Een term die wordt gebruikt om tussen meerdere prestatie-objecten van hetzelfde type op een computer, onderscheid te maken. Bijvoorbeeld: meerdere processors of meerdere fysieke schijven. Met de VSA kunt u dit veld overslaan als er van een object maar één instantie is. Prestatie-itemmeter - Een gegevensitem dat met een prestatie-object is verwant en, indien nodig, ook met de instantie. Elke geselecteerde itemmeter biedt een waarde die met een bepaald aspect van de prestatie overeenkomt, die voor het prestatie-object en de instantie is gedefinieerd. 17

22 Controlesets Een controleset is een set van meterobjecten, itemmeters, meterinstanties, services en processen die worden gebruikt om de prestaties van computers te controleren. Meestal wordt een drempelwaarde aan elke object/instantie/itemmeter, service of proces in een controleset toegewezen. Alarmen kunnen ook worden ingesteld om te worden geactiveerd als enige van de drempelwaarden in de controleset worden overschreden. Een controleset moet als een logische set van te controleren dingen worden gebruikt. Een logische groepering, bijvoorbeeld, kan alle itemmeters en services controleren die integraal aan een Exchange Server werkzaam zijn. U kunt aan elke computer die een besturingssysteem van Windows 2000 of nieuwer een controleset toewijzen. De algemene procedure om met controlesets te werken, is als volgt: 1. Voer met Controle > Lijsten per scan bijwerken een update uit aan meterobjecten controleset, instanties en itemmeters per broncomputer-id. Opmerking: U moet voor elk computer-id waaraan u een controleset toewijst Update lijsten per scan activeren om te verzekeren dat op de VSA een volledige lijst van controledefinities bestaat om die computer te controleren. 2. Voer optioneel handmatig een update uit aan meterobjecten van controleses, instanties en itemmeters en geef ze met Controlelijsten weer. 3. Maak en onderhoud met Controle > Controlesets controlesets. 4. Wijs met Controle > Controle toewijzen controlesets aan computer-id's toe. 5. Optioneel kunt u standaard-controlesets als geïndividualiseerde controlesets aanpassen. 6. Optioneel kunt u met Automatisch leren standaard-controlesets aanpassen. 7. Geef resultaten controleset met het volgende weer: Controle > Controlelogboek Controle > Live itemmeter Controle > Dashboard > Netwerkstatus Controle > Dashboard > Groepsalarmstatus Controle > Dashboard > Controlesetstatus Infocentrum > Rapporten > Controle > Controlesetrapport Infocentrum > Rapporten > Controle > Controle-actielogboek Voorbeeld-controlesets De VSA biedt een groeiende lijst van voorbeeld-controlesets. De namen van voorbeeld-controlesets beginnen met ZC. U kunt voorbeeld-controlesets modificeren, maar het is beter om een voorbeeld-controleset te kopiëren en de kopie aan te passen. Elke keer de voorbeeld-controlesets tijdens een onderhoudscyclus worden aangepast, worden voorbeeld-controlesets onderworpen aan het overschrijven. Controlesets definiëren Elke controleset wordt met vier tabbladen gedefinieerd. Het tabblad Drempelwaarden prestaties definieert de alarmcondities voor alle prestatie-objecten/-instanties/-itemmeters die met een controleset zijn verwant. Dit zijn dezelfde prestatie-objecten, -instanties- en itemmeteres die worden weergegeven als u op een computer met Windows PerfMon.exe activeert. Het tabblad Servicecontrole definieert de alarmcondities voor een service als op een computer-id de service is gestopt en optioneel probeert de gestopte service te herstarten. Het tabblad Processtatus definieert alarmcondities die erop worden gebaseerd of op een computer-id een proces is gestart of gestopt. 18

23 Het tabblad Controlepictogrammen selecteert de controlepictogrammen die op de pagina Controlelogboek worden weergegeven als zich verschillende alarmstatussen voordoen. Prestatiedrempels configureren Nadat u met Controle > Controlesets een nieuwe controleset hebt toegevoegd, kunt u prestatiedrempels met het tabblad Prestatiedrempels toevoegen of bewerken. Klik op Toevoegen of bewerk de pictogram om een wizard te gebruiken die u door de zes stappen zal leiden die worden vereist om een prestatie-itemmeter toe te voegen of te bewerken. 1. Selecteer een Object, Itemmeter en, indien nodig, een Instantie door hun respectievelijke vervolgkeuzelijsten te gebruiken. Als van een prestatie-object maar één instantie bestaat, kan het veld Instantie meestal worden overgeslagen. De vervolgkeuzelijsten die worden gebruikt om prestatie-objecten, -itemmeters en instanties te selecteren, zijn op de "hoofdlijst" gebaseerd die met gebruik van de pagina Controlelijsten wordt onderhouden. Als een object/instantie/itemmeter niet in zijn respectievelijke vervolgkeuzelijst wordt weergegeven, kunt u het handmatig toevoegen door Object toevoegen, Itemmeter toevoegen en Instantie toevoegen te gebruiken. U kunt van alle objecten, instanties en itemmeters de "hoofdlijst" bijwerken door met Lijsten per scan bijwerken specifieke computer-id's te scannen. Zodra de update is voltooid, moeten de vervolgkeuzelijsten met de opties die u vereist zijn gevuld. Als meerdere instanties bestaan, hebt u vaak de optie om een instantie met de naam _Totaal te gebruiken. De instantie _Totaal betekent dat u de gecombineerde waarde van alle andere instanties van een prestatie-object als een enkelvoudige itemmeter wilt controleren. De optie _Totaal kan als een soort "wildcard-instantie" worden gebruikt. Zonder de instantie _Totaal moet u elke instantie met de nauwkeurige naam ervan aangeven. Dit maakt het moeilijk om dezelfde controleset op meerdere computers toe te passen. Het bepalen of er eigenlijk enige prestatiekwesties voor een instantie van dit object zijn, is het echte voordeel van de instantie _Totaal. Zodra u dat weet, kunt u de specifieke oorzaak onderzoeken. Als meerdere instanties bestaan, hebt u vaak de optie om een instantie met de naam *ALLEN te gebruiken. De instantie *ALLEN betekent dat u met individuele itemmeters voor hetzelfde prestatie-object alle instanties wilt controleren. 2. Wijzig optioneel het standaardobject Naam en Beschrijving van de itemmeter. 3. Selecteer de verzamelde logboekgegevens. Als de geretourneerde waarde numeriek is, kunt u ongewenste logboekgegevens minimaliseren door net over of net onder de drempelwaarden van de verzameling een verzameloperator in te stellen. Verzameloperator - voor retourwaarden van tekenreeksen zijn de opties Changed, Equal of NotEqual. Voor numerieke retourwaarden zijn de opties Equal, NotEqual, Over of Under. Drempelwaarden verzameling - Stel een vaste waarde in waaraan de geretourneerde waarde wordt vergeleken om, met gebruik van de geselecteerde Verzameloperator, vast te stellen welke logboekgegevens zijn verzameld. Voorbeeldinterval - definieert de frequentie waarmee de gegevens door de agent naar de KServer worden verzonden. 4. Geef aan wanneer een alarmvoorwaarde wordt ondervonden. Alarmoperator - voor retourwaarden van tekenreeksen zijn de opties Changed, Equal of NotEqual. Voor numerieke retourwaarden zijn de opties Equal, NotEqual, Over of Under. Drempelwaarden alarm - Stel een vaste waarde in waaraan de geretourneerde waarde wordt vergeleken om, met gebruik van de geselecteerde Alarmoperator, vast te stellen of een alarmvoorwaarde is ondervonden. 19

24 Tijdsduur - geeft de tijd aan waarmee de geretourneerde waarden continu de drempelwaarden van het alarm moeten overschrijden om de alarmvoorwaarde te genereren. Veel alarmcondities gaan alleen af als het niveau voor een langere tijdsduur wordt aangehouden. Bijkomende alarmen negeren voor - Laat voor deze tijdsperiode, voor ditzelfde probleem bijkomende alarmcondities weg. Dit vermindert de verwarring van vele alarmcondities voor dezelfde kwestie. 5. Waarschuwen wanneer binnen X% van drempelwaarde alarm - geef optioneel een waarschuwende alarmconditie weer als de geretourneerde waarde binnen een aangegeven percentage van de Drempelwaarde alarm is. De standaard waarschuwingspictogram is een pictogram van een geel verkeerslicht. Zie Controlepictogrammen. 6. Activeer optioneel een trendalarm. Trendalarmen gebruiken historische gegevens om te voorspellen wanneer de volgende alarmconditie zich zal voordoen. Trend geactiveerd? - Zo ja, wordt een lineaire regressietrendlijn op basis van de laatste 2500 aangemelde gegevenspunten berekend. Trend-venster - de tijdsperiode wordt gebruikt om de berekende trendlijn tot in de toekomst uit te breiden. Als de voorspelde trendlijn in de toekomstig aangegeven tijdsperiode de drempelwaarden van het alarm overschrijdt, wordt een trendalarm gegenereerd. Over het algemeen moet een trend-venster op de hoeveelheid tijd worden ingesteld die u nodig hebt om op een alarmconditie voor te bereiden, mocht die zich voordoen. Voorbeeld: een gebruiker wil misschien 10 dagen van te voren melding voordat een vaste schijf de alarmconditie bereikt om een grotere vaste schijf te kunnen bestellen, verzenden en installeren. Bijkomende trendalarmen negeren voor - Laat voor deze tijdsperiode, voor ditzelfde probleem bijkomende trendalarmcondities weg. Standaard worden trendalarmen als een oranje pictogram weergegeven. U kunt deze pictogram met het tabblad Controlepictogrammen wijzigen. Waarschuwingsstatus alarmcondities en trendstatus alarmcondities maken in het alarmenlogboek geen alarminvoeringen, maar zij veranderen in de verschillende weergavevensters de afbeelding van de alarmpictogram. U kunt met Rapporten > Controle een trendalarm-rapport genereren. Servicecontrole configureren Controleservices gebruiken als volgt een controleset. Kik op Toevoegen of de pictogram bewerken,, om een record voor Servicecontrole te onderhouden. 1. Service - selecteert vanuit de vervolgkeuzelijst de service die moet worden gecontroleerd. De vervolgkeuzelijst is gebaseerd op de "hoofdlijst" die met behulp van de pagina Controlelijsten wordt onderhouden. Als de service niet in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven, kunt u het met gebruik van Service toevoegen, handmatig toevoegen. U kunt ook de "hoofdlijst" bijwerken door met Lijsten per scan bijwerken specifieke computer-id's te scannen. Selecteer de selectie *ALLEN om op een gecontroleerde computer alle services te controleren. 2. Beschrijving - beschrijft de service en de reden voor controle. 3. Herstartpogingen - Het aantal keren het systeem moet proberen de service te herstarten. 4. Herstartinterval - De tijdsperiode om tussen herstartpogingen te wachten. Bepaalde services hebben meer tijd nodig. 5. Bijkomende alarmen negeren voor - Laat voor de aangegeven tijdsperiode bijkomende alarmcondities weg. Processtatus configureren Kik op Toevoegen of de pictogram bewerken,, om een record voor Processtatus te onderhouden. 20

25 1. Proces - selecteert vanuit de vervolgkeuzelijst het proces die moet worden gecontroleerd. De vervolgkeuzelijst is gebaseerd op de "hoofdlijst" die met behulp van de pagina Controlelijsten wordt onderhouden. Als een proces niet in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven, kunt u het met gebruik van Proces toevoegen, handmatig toevoegen. U kunt ook de "hoofdlijst" bijwerken door met Lijsten per scan bijwerken specifieke computer-id's te scannen. 2. Beschrijving - beschrijft het proces en de reden voor controle. 3. Alarm bij overdracht - activeert een alarmconditie als een proces (toepassing) wordt gestart of gestopt. 4. Bijkomende alarmen negeren voor - Laat voor de aangegeven tijdsperiode bijkomende alarmcondities weg. Handmatig prestatiedrempels instellen - Een voorbeeld In dit voorbeeld wordt de controleset ZC-PS1-Print-servercontrole beoordeeld om weer te geven hoe prestatiedrempels van controlesets worden gedefinieerd. 1. Klik op Controle > Controlesets om de eerste pagina van alle controlesets weer te geven die in uw VSA beschikbaar zijn. In dit geval zijn in de VSA voorbeeldcontrolesets geladen. Namen van voorbeeldcontrolesets starten met een voorvoegsel van ZC. U laadt voorbeeldsets in de VSA met gebruik van Systeem > Configureren. 2. Klik op de knop Bewerken naast de controleset ZC-PS1-Print-servercontrole. 3. De pagina Controlesets definiëren wordt weergegeven. Het tabblad Prestatiedrempels wordt aanvankelijk weergegeven. Dit is het tabblad dat wij willen bekijken. Deze spreadsheet-weergave geeft de instellingen weer die voor elk van de meters zijn gedefinieerd. Als u een meter wilt bewerken, klikt u op de bewerkingspictogram in de uiterst linker kolom om voor die meter de bewerkings-wizard weer te geven. Opmerking: U kunt een ZC-voorbeeldcontroleset bewerken, maar deze voorbeeldcontrolesets worden onderworpen aan overschrijvingen als het bijwerken met Systeem > Configureren wordt ingeschakeld. ALs u een ZC-voorbeeldset wilt aanpassen en u wilt verzekeren dat uw wijzigingen bewaard blijven, dient u van de ZC-voorbeeldset een kopie te maken en aan die kopie wijzigingen aanbrengen. 21

26 Wij willen de instellingen van alle meters in deze controleset beoordelen zodat wij volgens de spreadsheet-weergave blijven handelen. 4. Laten we de eerste vijf kolommen van het tabblad Prestatiemeters voor deze controleset onderzoeken. In dit geval zijn de meters allemaal voor hetzelfde object Afdrukrij. Controlesets worden niet tot een enkel prestatie-object beperkt, maar het is normaal om meters binnen een enkele controleset rondom een bepaald Windows-functie te groeperen. De kolom Instantie is feitelijk een subcategorie van het object, niet de meter. Meters worden voor een combinatie van object en instantie gedefinieerd. Bijvoorbeeld, de instanties van het object Afdrukrij zijn de namen van specifieke printers waarheen de doelcomputer afdrukken kan sturen, samen met de instantie met de naam _Total. De instantie _Total combineert de numeriek waarde van enige willekeurige metergegevens van alle printers en telt deze bij elkaar op. Het handelt echter ook als een soort "wildcard-instantie". Zonder de instantie _Total moet u elke instantie met een nauwkeurige printernaam aangeven. Dit maakt het moeilijk om dezelfde controleset op meerdere computers toe te passen. In dit geval is het echte voordeel van de instantie _Total te bepalen of zich wel enige printerfouten op willekeurige printers voordoen. Zodra u dat weet, kunt u de specifieke oorzaak onderzoeken. 5. De volgene set kolommen beschrijft verzamelings- en alarmdrempelinstellingen. Merk op dat waarden van Verzamelingsoperator en Verzamelingsdrempel allemaal zijn ingesteld op Boven -1. De verzamelingscriteria Boven -1 wordt regelmatig gebruikt om te verzekeren dat enige waarde, inclusief nul en ongeacht of ooit een alarmdrempel is meegemaakt, wordt verzameld. Dit verzekert dat u alle gegevens kunt weergeven die door een meter worden gegenereerd. Elke meter biedt elke vijf minuten een nieuwe waarde, zoals door de kolom Voorbeeldinterval wordt aangegeven. Voor de meters Totale taken afgedrukt en Totale pagina's afgedrukt worden hoge Alarmdrempels ingesteld. Dit is passend omdat een printer van hoog volume gemakkelijk deze hoeveelheid afdruktaken en afgedrukte pagina's benadert. De waarde van Alarmdrempel voor Taken en Taakfouten worden veel kleiner. De teller van Taken retourneert het aantal taken die momenteel worden verwerkt en dus wordt het verwacht dat deze klein is. De teller voor Taakfouten retourneert het aantal taakfouten die zich hebben voorgedaan sinds de afdrukserver het laatst werd gestart. Een hoge volumeprinter overschrijdt deze alarmdrempel al senl als zich een probleem voordoet met de printer. De teller Papier op-fouten toont een drempel van nul. Dit is de normale waarde als, sinds de afdrukserver het laatst werd gestart, zich geen papier op-fouten hebben voorgedaan. Als zich 22

27 zelfs één enkele "Papier op"-fout voordoet, activeert enige waarde Boven 0 een alarmvoorwaarde die aangeeft dat het tijd wordt om papier aan de printer toe te voegen. 6. De laatste vijf kolommen geven waarschuwingsalarmen en trendalarmen aan. Het waarschuwingsalarm wordt als een percentage aangegeven. Voor de teller Taakfouten wordt een waarschuwingsalarm geactiveerd als de waarde van de teller 10% van de alarmdrempel bereikt. Een trendalarm berekent, wanneer geactiveerd, een trendlijn die op verzamelde gegevens is gebaseerd. Als de trendlijn bepaald dat de alarmdrempel binnen de tijdsperiode van het Trendvenster zal worden overschreden, wordt een trendalarm geactiveerd. Tenzij een hulpbron kritiek is, of al het onderwerp van een onderzoek is, worden over het algemeen geen waarschuwingsalarmen en trendalarmen gebruikt. Over het algemeen moet een trend-venster op de hoeveelheid tijd worden ingesteld die u nodig hebt om op een alarmconditie voor te bereiden, mocht die zich voordoen. Waarschuwingsstatus alarmen en trend-statusalarmen maken geen alarmen in het alarminvoeringen, maar zij veranderen in de verschillende weergavevensters de afbeelding van de alarmpictogram. U kunt met Infocentrum > Rapporten > Controle een trend-alarmrapport genereren. Controlesets toewijzen U kunt met Controle > Controle toewijzen aan specifieke controle-id's controlesets toewijzen. U hebt de optie om op twee manieren toegepaste controlesets aan te passen: Geïndividualiseerde controlesets Automatisch leren Geïndividualiseerde controlesets U kunt voor een enkele computer de instellingen van de controleset individualiseren. 1. Selecteer via Controle > Controle toewijzen een standaard controleset door de vervolgkeuzelijst <Select Monitor Set> te gebruiken. 2. Wijs deze standaard controleset aan een computer-id toe. De naam van de controleset wordt in de kolom Controleset weergegeven. 3. Klik op de pictogram Geïndividualiseerde controleset in de kolom Controleset om dezelfde opties weer te geven die u ziet wanneer u een standaard controleset definieert. Een geïndividualiseerde controleset voegt aan de naam van een controleset een voorvoegsel (IND) toe. 23

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.

Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10. Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver,

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Inhoudsopgave Introductie en inloggen 3 Overzicht van de basisfuncties 5 Voor content-editors 7 Maken en bewerken inhoud 8 Werken met afbeeldingen en documenten

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

[HANDLEIDING MAGENTO]

[HANDLEIDING MAGENTO] Pagina 0 Inhoudsopgave: 1. Introductie van het beheerderspaneel... 2 2. Uw catalogus opzetten... 9 3. Promoties... 43 4. Bestellingen en klanten beheren... 63 5 Beheren van door de klanten ontwikkelde

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding G DATA InternetSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

10EaZy Gebruikershandleiding. Versie 2.4

10EaZy Gebruikershandleiding. Versie 2.4 10EaZy Gebruikershandleiding Versie 2.4 Inhoud 10EaZy Een woordje uitleg van de uitvinder...4 Systeemvereisten en installatie...5 10EaZy opstarten...5 De microfoon plaatsen...5 Set-up scherm...7 Gebruikersinformatie...7

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie