Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie Infodag over wonen en bouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen"

Transcriptie

1 September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede kan iedereen overkomen! Dagrijverlichting verplicht Zwerfvuil Haagcampagne Gebruikte smeerolie Brandhout te koop De week van de sportclub Week van de amateurkunsten Open Monumentendag 16 Interview: Miel Guelinckx schapen passeren in Glabbeek 25 De Roos: programmatie Infodag over wonen en bouwen Grotestraat Glabbeek Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester & schepenen Glabbeek Verschijnt driemaandelijks. Afgiftekantoor: 3380 Glabbeek

2 2 September Beste dorpsgenoten, De zomermaanden liggen alweer achter ons. Na een zonnige julimaand en een regenachtige augustus herneemt iedereen zijn werkritme. Tijdens de vakantie organiseren onze verenigingen elk jaar opnieuw een aantal activiteiten. Die kunnen wel eens geluidsoverlast en verkeershinder veroorzaken. Ik dank u voor het begrip dat u hiervoor opbrengt. Op 14 juli 2010 werd onze gemeente geteisterd door noodweer. Hevige rukwinden hebben heel wat schade veroorzaakt. Sommige inwoners liepen waterschade op aan hun woning en ook de landbouw- en fruitteeltgewassen werden niet gespaard. De schade in onze gemeente werd geraamd op euro. Dit werd doorgegeven aan het rampenfonds. Het is nu wachten op een erkenning als ramp. In de volgende maanden worden er aan een aantal wegen in onze gemeente onderhoudswerken uitgevoerd. De Schoolstraat en de Rode krijgen een nieuwe asfaltlaag. De omgeving van de Dries zal heraangelegd worden waarbij ter hoogte van de kruispunten verkeersremmende maatregelen zullen genomen worden. Ook de Kapellenstraat en de Baekveldstraat worden gerenoveerd. Voor deze dossiers is het nog wachten op een definitieve goedkeuring van het subsidiedossier voor de heraanleg van de riolering. Ook de N29 Tienen-Diest krijgt een onderhoudsbeurt. Tussen de Bunsbeekse Lindestraat en de brandweerkazerne van Tienen wordt de rijweg heraangelegd. Deze werken vangen aan op 6 september 2010 en zullen - afhankelijk van de weersomstandigheden - duren tot eind december Vanzelfsprekend zal dit gepaard gaan met enige hinder. Mag ik ook aandacht vragen voor de dag van de armoede op 17 oktober 2010? Bij het OCMW en op het gemeentehuis zullen dan geknoopte lakens uit de ramen hangen. De symboliek hierachter is dat iedereen moet kunnen ontsnappen aan de armoede. Meer hierover op pagina 6. Ik wens de schoolgaande jeugd een goede start van het nieuwe schooljaar en iedereen een fijne hervatting van het werk na een deugddoende vakantie. Greet Holsbeek wnd. burgemeester INHOUD Voorwoord van de burgemeester Geboortes, huwelijken, overlijdens Wat te doen wanneer uw partner sterft? Nieuws uit de gemeenteraad OCMW: armoede kan iedereen overkomen OCMW: gratis juridisch advies OCMW: Minder-Mobielencentrale Dagrijverlichting verplicht Tuningvoorschriften personenwagens Registratie van alarminstallaties Zwerfvuil Haagcampagne 2010 Ronde van de sapmobiel Gebruikte smeerolie Seniorennamiddag Gemeentelijke basisschool De Springplank Volwassenenonderwijs Beheerder bib gezocht Fit in de bib Interview: Miel Guelinckx Bloedinzamelingen 600 schapen wandelen door Glabbeek Brandhout te koop Elke stap telt! Sportkampen Yoga De week van de sportclub Sportelen Grabbelpas Jeugdbeleidsplan Surprise surprise... Scholenveldloop Zaalvoetbalsportkamp Lessenreeks Leren tekenen Week van de amateurkunsten Culturele uitstap: Beringen vs. Turkije Open Monumentendag De Roos: programmatie De Kinder- en Jongerentelefoon Infodag Duurzaam wonen en bouwen De Vlaamse woonlening Wordt VLK-vrijwilliger Gezondheidswandelingen Gemeenteraad / OCMW-raad Onze diensten Middenkatern: activiteitenkalender COLOFON Contactadres Redactie Gemeentelijk Infoblad GlabbeKLAP Stationsstraat 14, 3381 Glabbeek Tel. 016/ , Druk Drukkerij Hendrix nv, Kiezel Kleine-Brogel 55, 3990 Peer Teksten infoblad Het volgende nummer verschijnt rond 1 december. Alle artikels en foto s moeten uiterlijk op 31 oktober binnengeleverd worden. Teksten die later toekomen worden NIET MEER gepubliceerd. U kan uw gegevens doorsturen bij voorkeur via of per adres van GlabbeKLAP, Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen. Het doorgeven van activiteiten dient te gebeuren via

3 Bevolking 3 GEBOORTES Proficiat aan alle ouders met de geboorte van hun kindje. 14 apr. - Ferre, kindje van Elke Vangoidsenhoven en Stephen Petitjean uit Kapellen 26 apr. - Floor, kindje van Ingrid Picard en Benjamin Smets uit Kapellen 03 mei - Stan, kindje van Evy Rentmeesters en Kris Lentacker uit Attenrode-Wever 10 mei - Manon, kindje van Caroline Gasia en Michel Godart uit Attenrode-Wever 10 mei - Lander, kindje van Leen Vermeersch en Stefan Beelen uit Bunsbeek 14 mei - Mil, kindje van Femke Vanstappen en Yves Bovin uit Kapellen 16 mei - Louise, kindje van Betsy Smets uit Kapellen 17 mei - Elize, kindje van Debby Claes en Andy Vanden Brande uit Attenrode-Wever 11 juni - Mathis, kindje van Evy Claeskens en Joris Verleye uit Kapellen 21 juni - Elias, kindje van Isabelle Melebeck en Geert Classen uit Glabbeek 02 juli - Dastan, kindje van Sandra Keser en Kaiwan Hussein uit Kapellen 02 juli - Aymi-Line, kindje van Valerie Coutereel en Peter Taverniers uit Kapellen 03 juli - Lotte, kindje van Sofie Van Inthout en Eric Wauters uit Glabbeek 03 juli - Jazz, kindje van Rebekka Mariani en Adi Jeng uit Bunsbeek 15 juli - Nathan, kindje van Cindy Mahy en Nico Vandeput uit Kapellen 16 juli - Ries, Kindje van Kim Willems en Stijn De Braekeleer uit Attenrode-Wever 19 juli - Jannes, kindje van Kim Van Eygen en Tim Nackaerts uit Bunsbeek 25 juli - Anna, kindje van Ilse Goossens en Joeri Peetermans uit Bunsbeek 28 juli - Jaan, kindje van Michèle Vanroelen en Hans Verlinden uit Attenrode-Wever HUWELIJKEN 30 april - Jo Vancalster en Maya Vanhoegaerden uit Bunsbeek 08 mei - Philip Daenen en Kathleen Denruyter uit Kapellen 26 juni - Diederik Van Briel en Hylke Van Hullebus uit Glabbeek 02 juli - Mario Van Winkel en Nancy Brams uit Glabbeek 31 juli - Wim Symons en Cindy Huybrechts uit Attenrode-Wever 31 juli - Dieter Stockx en Karolien Bartels uit Attenrode-Wever 31 juli - Steve Billiard en Joke Goossens uit Kapellen OVERLIJDENS Innige deelneming in de rouw van onze medeburgers. 14 april - Helène Baumans, 86 jaar uit Bunsbeek 15 april - François Mathues, 62 jaar uit Glabbeek 03 mei - Maria Pijpops, 94 jaar uit Zuurbemde 27 mei - Omer Debecker, 63 jaar uit Bunsbeek 29 mei - Aloïs Waeytens, 75 jaar uit Glabbeek 14 juni - Frie Fets, 24 jaar uit Glabbeek 10 juli - Maria Willems, 70 jaar uit Attenrode-Wever 16 juli - Jozef Degroodt, 79 jaar uit Bunsbeek 22 juli - Andrée Pletinckx, 85 jaar uit Zuurbemde 22 juli - Gerarda Vranckx, 78 jaar uit Glabbeek 26 juli - Raymond Van der Molen, 81 jaar uit Attenrode-Wever 27 juli - Georges Vandevorst, 87 jaar uit Attenrode-Wever 27 juli - Simonne Maris, 74 jaar uit Glabbeek 01 aug - Paula Holsbeek, 76 jaar uit Zuurbemde

4 4 Bevolking BROCHURE WAT TE DOEN WANNEER UW PARTNER OVERLIJDT? De Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) hebben de handen in elkaar geslagen om een aantal brochures uit te brengen met nuttige informatie voor de burger. De eerste brochure Wat te doen wanneer uw partner overlijdt? werd zopas gepubliceerd. Deze gids wil een leidraad bieden voor de uren en dagen die volgen op het overlijden van een levenspartner en bevat tips voor de meest dringende zaken die op korte termijn geregeld moeten worden, zoals de organisatie van de begrafenis. De brochure geeft ook een overzicht van de instanties die je moet verwittigen en gaat ook dieper in op de praktische beslommeringen in de maanden na het overlijden. Download de brochure Wat te doen wanneer uw partner overlijdt? via GEMEENTERAAD VAN 8 APRIL 2010 Gemeenteraad De raad geeft goedkeuring aan: Het verslag van de vorige gemeenteraadszitting van 11 maart De agendapunten van de buitengewone en gewone algemene vergadering van Interleuven dd De toevoeging in het gemeentelijk aanvullend verkeersreglement d.d. 11 april 1991 waarin artikel 21 Tonnagebeperkingen als volgt aangevuld wordt: In de Varenbergstraat ter hoogte van de 2 aansluitingen op de N29, evenals in de Bergstraat met de aansluiting Zuurbemde wordt een verbod voor vrachtverkeer boven 5,5 ton ingesteld door het aanbrengen van het verkeersbord figuur C21 met onderbord type VIIa (5,5 ton) en onderbord Uitgezonderd plaatselijk verkeer. Het bestek en de raming voor de opdracht Audit personeel. De mogelijkheid om interne kredietaanpassingen door te voeren voor de buitengewone dienst. De kennisneming van de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, onder de vorm van een addendum, dat voorlopig werd vastgesteld door de Vlaamse regering op 18 december De aktename van de voorliggende verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel van het gemeentedecreet. GEMEENTERAAD VAN 12 MEI 2010 De raad geeft goedkeuring aan: Het verslag van de vorige gemeenteraadszitting van 8 april De agendapunten van de gewone algemene vergadering van de intercommunale IWM van 26mei 10. De agendapunten van de gewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven Hofheide van 04 juni De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Intergas van 4 juni De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Riobra van 11 juni De rekening 2009 van vzw De Sporthal. De rekening sluit af met een gecumuleerd resultaat van ,60 euro.

5 Gemeenteraad 5 Het gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande gebouwen Het bestek en de raming voor de opdracht voor werken met als voorwerp Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen ten laste van het dienstjaar 2010 omvattende de herasfaltering van 1) Rode (vanaf Attenrodestraat richting Meensel tot einde bestaande asfalt) en 2) Schoolstraat (vanaf Tiensesteenweg tot Oplintersesteenweg). De gezamenlijke voordracht waarbij de voorgedragen kandidaat Mevrouw Katrien Van Herck vanaf 12/05/2010 geïnstalleerd wordt als waarnemend schepen tot het einde van het ziekteverlof van tweede schepen Jos Vicca. De aktename van de voorliggende verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel van het gemeentedecreet. GEMEENTERAAD VAN 10 JUNI 2010 De raad geeft goedkeuring aan: Het verslag van de vorige gemeenteraadszitting van 12 mei De agendapunten van de gewone algemene vergadering van IGO Leuven van 17 juni De agendapunten van de gewone algemene vergadering van EcoWerf van 23 juni De rekening 2009 van vzw De Roos. De rekening sluit af met een gecumuleerd resultaat van 1.786,89 euro. De rekening 2009 van vzw GMTA. De rekening sluit af met een gecumuleerd resultaat van 464,59 euro. De samenwerkingsovereenkomst met de federale overheid in het kader van het project buurtbemiddeling en de aanduiding van Mevrouw Nicole Debecker als lokale coördinator voor het project buurtbemiddeling. Het nieuwe schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool. Het participatietraject in kader van het uitdiepen en verbreden van het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat zal verlopen via de gemeentelijke verkeersraad. Het bestek voor de opdracht Buitengewone onderhoudswerken aan het gebouw I.B.O.: lot dak- en isolatie-werken, met een uitgavenraming van ,18 euro excl. btw. De wijziging van het reglement op de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 11/02/2010. Een gemeentebelasting voor het jaar 2011 gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Een gemeeentebelasting voor het jaar 2011 gevestigd op de tweede verblijven. Het gemeentelijk reglement tot het bekomen van een comfortpremie voor woningen zonder klein comfort: De verhoging met ingang van 1 januari 2010 van de fietsvergoeding van 0,15 euro naar 0,20 euro per afgelegde kilometer. De invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 Het gemeentelijk reglement inzake kampvervoer. De aktename van de voorliggende verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel van het gemeentedecreet. De volledige verslagen van de gemeenteraden vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke website:

6 6 OCMW ARMOEDE, HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN. Sta even stil en stel het je voor: kiezen tussen het betalen van een doktersbezoek of dochterlief op schooluitstap laten gaan. Vergezocht? - Voor jou misschien wel, maar niet voor 15% van je medeburgers! Bovendien is armoede niet alleen het zich niet alles kunnen veroorloven. Armoede betekent ook arm zijn aan kansen; beperkt worden in mogelijkheden. Twijfel je nog? - Ga dan eens naar de apotheker en vraag of je volgende maand mag betalen; vraag je beste vriendin of vriend 50 euro om het einde van de maand door te komen; Waarschijnlijk durf je dit niet. Toch is dit voor die 15% medeburgers dagelijkse kost. Onderzoek toont aan dat iemand die gezond is, goed kan plannen, beschikt over openbaar vervoer en veel tijd, minstens 980 euro nodig heeft om een menswaardig leven te leiden. De meeste uitkeringen liggen daar ver onder. In België bedraagt het leefloon voor een alleenstaande vandaag 726 euro. Een recent onderzoek van de Katholieke Hogeschool Kempen toont aan dat 5% van de werkende mensen in ons land arm zijn. Zij moeten voor hun dagelijks leven schulden maken, en hebben geen toegang tot de meest elementaire voorzieningen zoals gezonde voeding, energie, gezondheidszorgen of kwaliteitsvolle huisvesting. Daarom grijpen we het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting aan om door middel van de symboliek van het geknoopte laken de strijd tegen onaanvaardbare levensomstandigheden en armoede aan te gaan. De dertien gemeenten en OCMW s van de Zuid-Hagelandse regio hebben zich naar aanleiding van het Europees jaar alvast verenigd om een eenduidig en duidelijk signaal te geven. Wij willen niet dat onze inwoners door omstandigheden slachtoffer worden van armoede noch van de sociale uitsluiting die dit dikwijls als gevolg heeft. Wij willen aandacht vragen voor hen die dagelijks strijd moeten leveren om te over-leven in mensonwaardige situaties. Uiteraard neemt ook Glabbeek deel aan de intergemeentelijke actie en zullen op 15, 16 en 17 oktober 2010 aan de gemeentelijke gebouwen geknoopte lakens uithangen. Deze lakens staan symbool voor de kans die mensen moeten krijgen om te kunnen ontsnappen aan armoede. De Verenigde OCMW s brengen verder in de loop van september en oktober 2010 de problematiek van armoede onder de aandacht door diverse acties. De medewerkers van OCMW Glabbeek dragen daarom in die periode buttons met de boodschap Samen tegen armoede. IK OOK. Meer informatie vindt u op de campagnewebsite GRATIS JURIDISCH ADVIES Iedere eerste dinsdag van elke maand kun je tussen en uur op de sociale dienst van het OCMW te Glabbeek bij een advocaat terecht voor een eerste verkennend juridisch advies. De eerstvolgende data waarop dit gratis juridisch advies kan worden ingewonnen zijn: dinsdag 7 september - dinsdag 5 oktober - dinsdag 7 december (NIET op 02/11) De advocaat behandelt al je vragen over bijvoorbeeld: schuldbemiddeling, huurcontracten, alimentatie, huwelijkscontracten, enz. Hij zal je persoonlijk te woord staan.

7 OCMW 7 GEZOCHT: VRIJWILLIGE CHAUFFEURS VOOR MINDER-MOBIELENCENTRALE Heb je enkele uren vrije tijd? Beschik je over een wagen en ben je bereid om een medemens te helpen? Dan bent u de vrijwillige chauffeur die wij zoeken! De Minder-Mobielencentrale van het OCMW van Glabbeek helpt mensen die te kampen hebben met verplaatsingsmoeilijkheden. De centrale organiseert voor hen vervoermogelijkheden: naar de kapper, de winkel Hiervoor doen wij een beroep op vrijwillige chauffeurs. Zij ontvangen een onkostenvergoeding en de aansluiting voor een omniumverzekering. Neem met ons contact op voor meer info: OCMW Minder-Mobielencentrale, Guy-Anne Vloeberghs, 016/ Politie DAGRIJVERLICHTING VERPLICHT OP NIEUWE AUTO S VANAF 2011 Vanaf 7 februari 2011 moeten alle nieuwe personenwagens (categorie M1) en kleine bestelwagens (categorie N1) dagrijverlichting vooraan hebben. Anderhalf jaar later geldt deze verplichting voor alle nieuwe voertuigen. De maatregel moet voertuigen overdag beter zichtbaar maken en het aantal verkeersdoden verminderen. Europees verbod België schikt zich hiermee naar de verlichtingseisen van Europa. De Europese Commissie verbiedt haar lidstaten om, na respectievelijk 7 februari 2011 (M1 en N1) en 7 augustus 2012 (andere categorieën), nog een EG-typegoedkeuring of nationale typegoedkeuring te verlenen voor nieuwe voertuigtypen die niet beschikken over dagrijverlichting. Technische eisen De elektrische installatie van het lichtsysteem moet zodanig worden uitgevoerd dat de dagrijlichten automatisch aangaan zodra de motor wordt gestart. De lichten moeten bovendien automatisch doven wanneer de bestuurder de mistlichten vooraan of de koplampen aansteekt. Bij gebruik van de koplampen om lichtsignalen te geven, blijven de dagrijlichten branden. Stand- en achterlichten, omtreklichten, kentekenplaatlichten en eventuele zijmarkeringslichten mogen niet kunnen worden aangestoken wanneer de dagrijlichten branden. Het technisch voertuigreglement verduidelijkt nog dat de dagrijlichten naar voren gericht zijn, zich aan de voorkant van een voertuig bevinden en wit licht uitstralen. Een inschakelverklikkerlicht is facultatief. De exacte plaatsingsregels zijn opgenomen in bijlage 6 van het reglement. Plaatsing op aanhangwagens en opleggers is verboden. Facultatief Dagrijverlichting is facultatief voor voertuigen van categorieën M1 en N1 die voor 7 februari 2011 zijn goedgekeurd en voor voertuigen van andere categorieën die zijn goedgekeurd voor 7 augustus 2012.

8 8 Politie UPDATE TUNINGVOORSCHRIFTEN PERSONENWAGENS Wie zijn auto wil tunen, zal vanaf 1 mei 2010 moeten teruggrijpen naar de ministeriële omzendbrief van 12 maart 2010 om te weten welke verbouwingen zijn toegelaten. Tuners, keuringsinstellingen en politiediensten krijgen via deze omzendbrief duidelijkheid over de kleine verbouwingen die zijn toegelaten aan voertuigen van de categorie M1 (personenwagens met minder dan 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend). De brief vervangt de huidige omzendbrief van 18 april De opgesomde tuningingrepen zijn echter nagenoeg ongewijzigd gebleven. Tuners zullen er alleen moeten op letten dat de folie die ze aanbrengen op de achterruit en achterste zijruiten een maximale reflectiegraad heeft van 25%. Dit was voorheen nog 15%. Basiskader verbouwing Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe heeft voornamelijk de bedoeling gehad om het wettelijke tuningkader in overeenstemming te brengen met de EG-goedkeuringsprincipes voor voertuigen die door het KB van 14 april 2009 zijn opgenomen in het technische reglement voor voertuigen. Als basisprincipe geldt nu dat het verboden is om een voertuig van de categorieën M, N, O, T, C, R en S in het verkeer te brengen wanneer het niet volledig overeenstemt met het goedkeuringscertificaat. Dit certificaat geeft aan dat een voertuig (of onderdeel) voldoet aan de technische eisen voor voertuigen. Elke grote verbouwing (bijvoorbeeld ter hoogte van de stuurinrichting of het ophangingsysteem) waardoor het voertuig niet meer overeenstemt met het goedkeuringscertificaat, wordt bekrachtigd met een afwijking ervan. Zijn de verbouwingen uitgevoerd door een derde (niet de constructeur of zijn gemachtigde), dan wordt de aanvraag alleen in aanmerking genomen wanneer de constructeur met de verbouwing instemt. Bij tuning gaat het echter over kleinere verbouwingen om de look van een wagen te veranderen. De omzendbrief somt de ingrepen op die niet als grote verbouwing worden aanzien en waarvoor dus geen akkoord nodig is van de constructeur. In werking De omzendbrief treedt in werking op 1 mei De omzendbrief van 18 april 2006 wordt opgeheven. REGISTRATIE VAN ALARMINSTALLATIES IS VERPLICHT Heel wat burgers laten een alarminstallatie plaatsen. Als dat alarm niet verbonden is mat een alarmcentrale, moeten de burgers zelf hun installatie registreren op Naar schatting moeten er nog tot alarminstallaties geregistreerd worden. Ruim waren in de loop van april 2010 al via police-on-web aangegeven en in het ALINE-systeem ingevoerd. ALINE staat voor Alarm INformation Exchange. Wanneer registreren? - Verplicht sinds 01 juli Binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling van het alarmsysteem - Binnen de 10 dagen wijzigingen doorgeven - Jaarlijks de gegevens valideren Als u een adres opgeeft, krijgt u na een jaar een herinnering toegestuurd. Betere politie-interventies waarborgen De grote meerwaarde van de alarmendatabank is dat de kwaliteit van politie-interventies bij inbraak verhoogd wordt: De database bevat een directe koppeling tussen het adres en de locatie. Bij een oproep kan er geen misverstand bestaan over waar de interventieploeg naartoe moet.

9 Politie 9 De politie weet bij een oproep meteen om welk type woning het gaat: een vrijstaande woning, halfopen bebouwing of rijwoning. Bij een villa weet ze bijvoorbeeld dat ze achterom kan gaan kijken, maar ook dat het huis omheind kan zijn. Als hij dat wenst, kan de burger ook een grondplan ingeven met daarop de plaatsing van ramen, deuren en camera s. Zo heeft de interventieploeg meteen een zicht op mogelijke ontsnappingsroutes voor inbrekers. In het systeem kan de politie ook per straat zoeken. Als er een voorbijganger een buitenalarm hoort en alleen maar kan aangeven om welke straat het gaat, kan de politie in de databank snel opzoeken welke eigendommen in die buurt een alarminstallatie hebben. Elke installatie krijgt een uniek meldnummer toegewezen. Bij een oproep hoeft de eigenaar niet zijn volledige naam en adres telefonisch door te geven, enkel het nummer volstaat. Dat komt de snelheid en de duidelijkheid van de oproep ten goede. Meer info: * Bij technische problemen met de online registratie: Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT): 078/ (keuze 4), Inspecteur Luc CAUWENBERGHS Wijkkantoor GLABBEEK Milieu VUIL ZWERFT LANGER DAN JE DENKT! `t Is toch zo gemakkelijk! Even het raampje van de auto open om je sigarettenpeuk, het lege drankblikje of de bananenschil de wegberm in te keilen. Toch veroordeel je de natuur om er héél lang vuil bij te liggen. Want het duurt jaren vooraleer het afval vergaat. En wat je doet, is nog strafbaar ook. Veel mensen ergeren zich aan `grote` sluikstorten, maar vergeten ondertussen dat het nonchalant weggooien van zwerfvuil ook voor heel wat milieuoverlast zorgt. Het duurt gemiddeld twee jaar voordat een sigarettenfilter vergaat en maar liefst twintig tot vijfentwintig jaar voor een kleverig stuk kauwgom verdwenen is. Een schil van een banaan of sinaasappel doet er één tot drie jaar over, afhankelijk van het weer; een klokhuis van een appel `slechts` veertien dagen. Het staalgedeelte van een blikje bier of frisdrank ontsiert het straatbeeld gedurende 1,5 jaar, maar laat ook daarna ijzeroxide achter in de bodem. Het aluminium deksel blijft bijna eeuwig merkbaar. Het duurt vijf tot tien jaar voordat een PET- of PVC-fles verdwenen is. Een PVC-fles laat na haar verdwijning onder meer chloor achter, wat een schadelijke zaak voor het milieu is. Het lijkt misschien onschuldig: dat ene blikje, die ene fles. Maar al die kleine beetjes maken samen een enorme berg zwerfvuil. En dit alleen maar omdat sommigen uit gemakzucht hun afval de berm in gooien. Het gevolg is dat de hele maatschappij en het milieu moeten opdraaien voor het asociale gedrag van deze individuen die weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het is van het grootste belang dat burgers dat inzien en dat sluikstorten niet wordt getolereerd.

10 10 Milieu SMULLEN EN KOESTEREN MET HAAGCAMPAGNE 2010 Dit jaar vindt er weer een Haagcampagne plaats. Deze tweejaarlijkse actie probeert streekeigen planten voor hagen, houtkanten en vogelbosjes in de kijker te zetten. Streekeigen plantgoed is sterker, gezonder en heeft een grote natuurwaarde. Zo profiteren vogels, vlinders en andere dieren van de hagen. Je brengt dus eigenlijk meer natuur in je tuin. Bijkomend interessant voordeel is dat de planten tegen promotieprijzen aangeboden worden. Voor een pakket van 30 planten betaal je slechts 15 euro. Nieuw dit jaar is het smulbosje met eetbare bessen en nootjes. Maak je tuin be-haag-lijk en vol schuilhoekjes Met een haagpakket, een houtkantpakket of een smulbosje van de Haagcampagne kan je je tuin ingroenen en de streekeigen natuur binnen handbereik halen. Hagen zijn veel meer dan natuurlijke afscheidingen die inkijk verhinderen en privacy verhogen. Hagen breken de wind, herbergen talloze vogels en nuttige insecten, vormen een corridor voor de egel in je tuin of creëren de ideale verstopplekjes voor de kinderen. Ze scheppen bovendien een microklimaat en maken je tuin behaaglijk. Ecologische meerwaarde Waarom zijn streekeigen plantensoorten zo belangrijk? Streekeigen plantensoorten zijn in de eerste plaats beter aangepast aan de bodem en het klimaat van onze regio. Hierdoor zijn de planten sterker, levendiger, fleuriger en gezonder. Ze vragen minder pesticiden. Bovendien zijn ze winterhard. Onze vogels en vlinders vinden er hun voedsel of hun afzetplaats voor eitjes. Streekeigen soorten passen in het ecosysteem van hier. Ze zorgen voor meer biodiversiteit in de tuin. Je hebt meer buren dan je denkt Deze Haagcampagne wil uitdrukkelijk de link leggen met het Koesterburenverhaal. Kijk ook eens op Met de slogan Je hebt meer buren dan je denkt maken de gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant werk van meer biodiversiteit, van meer kansen voor bedreigde planten- en diersoorten. Samenwerking met verschillende partners De Haagcampagne is mogelijk dankzij de samenwerking van verschillende partners, ieder met zijn eigen inbreng. Deze partners zijn de Regionale Landschappen Dijleland en Noord-Hageland, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurpunt Oost-Brabant, Interleuven, de deelnemende lokale plantencentra, de 21 deelnemende gemeenten en IGO Leuven. Concreet Het plantgoed wordt aangeboden in gemengde pakketten van 30 planten. Je kan kiezen tussen de klassieke geschoren haag of een bredere bloesem- en bessenhaag. Als het iets ruiger mag, kies je voor de doornige of brede houtkant of de houtkant voor natte gronden. En heb je heel wat ruimte dan is de aanplant van een nectar- en vogelbosje misschien wel iets voor jou. Nieuw dit jaar is het smulbosje, met daarin Vlier, Sleedoorn en Hazelaar, soorten waarvan je de vruchten kan eten of verwerken in lekkere bereidingen. In elk pakket zitten drie soorten, dus tien planten per soort. Alleen de doornige houtkant bevat slechts twee soorten. Hoe kan je bestellen? Je kan bestellen van juni tot eind september 2010, via de website of aan de hand van een bestelformulier. Bestelformulieren zijn te verkrijgen bij de gemeente of bij IGO Leuven. Na het bestellen krijg je een bevestiging en een overschrijvingsformulier thuisgestuurd samen met alle informatie over het afhalen van de pakketten. Betalen doe je dus op voorhand. Tijdens de week van zaterdag 13 tot en met zaterdag 20 november 2010 kan je de bestelde planten afhalen bij één van de deelnemende plantencentra. Meer info? Meer info vind je op de website Hier staan ook alle pakketten uitvoerig beschreven. Heb je nog extra vragen? Deze kan je stellen via het adres of het telefoonnummer Alle informatie is ook te verkrijgen bij de milieudienst

11 Milieu 11 RONDE VAN DE SAPMOBIEL Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 oktober kan iedereen fruit uit eigen boomgaard laten persen tot lekker en natuurlijk sap. Met Europese steun van het Leader-programma Hageland laat Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw hiervoor een speciale machine overkomen, de sapmobiel. Deze zal achtereenvolgens in Neerlinter, Kortenaken en Kumtich op het dorpsplein geïnstalleerd worden. Telkens vinden in de namiddag ook diverse activiteiten plaats, zoals een infomarkt, fruitproeverij of een boomgaardenwandeling. De inschrijvingen voor het persen starten op 20 september. Hoogstamboomgaarden zijn kenmerkend voor onze streek. Door de jaren heen ontstond in de regio ook een enorme variëteit aan vruchten en rassen. Naast de cultuurhistorische waarde en genetische diversiteit die de boomgaarden herbergen zijn ze ook van groot ecologisch belang, bieden ze schaduw aan de dieren en zijn ze landschappelijk zeer fraai. Doordat hoogstamboomgaarden de jongste decennia economisch minder rendabel werden, dreigen ze geleidelijk uit het landschap te verdwijnen. Her en der vinden we nog wel oude boomgaarden terug, maar meestal zijn die in een slechte staat. Regionaal Landschap Zuid-Hageland wil deze trend ombuigen en werkt aan een actieplan om deze waardevolle boomgaarden te herstellen. Om de liefde voor hoogstamboomgaarden terug aan te wakkeren, wil het RLZH de mensen uit de regio de kans geven hun fruit te laten persen. Heeft u zelf hoogstamfruit in de tuin staan? Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 oktober staat de Sapmobiel achtereenvolgens in het centrum van Neerlinter, Kortenaken en Kumtich, telkens vanaf 9 uur s morgens. Je kan er na inschrijving minimaal 75kg tot maximaal 150 kg fruit laten persen door de mobiele fruitpers. Voor de prijs van 5,50 euro per vaatje van 5 liter wordt uw fruit ter plaatse gespoeld, geraspt, geperst en gepasteuriseerd. U kunt diverse variëteiten van appel mengen, evenals peer (max. 30%) voor een extra smaaktoets. Het aantal persbeurten is beperkt. Daarom moeten geïnteresseerden vooraf inschrijven. Dat kan vanaf 20 september bij RLZH of bel 016/ ). Het persen loopt de hele dag, de randactiviteiten starten telkens om uur. Het programma wordt speciaal uitgekiend om gezinnen een leuke, gezellige, leerrijke en smaakvolle namiddag te bezorgen. Zo zal er telkens een infostand zijn waar diverse streekrassen kunnen geproefd worden en waar je appels uit eigen tuin op soortnaam kan laten brengen door een expert. Op zondag 24 oktober kan je ook de boomgaardenwandeling van Natuurpunt Velpe-Mene meewandelen vanuit Kumtich. Telkens hebben we voor iedereen ook een verfrissend sapje in petto. Meer informatie en details over het programma vind je in de volgende landschapskrant van het regionaal landschap of op het secretariaat van RLZH (016/ ). Dit project kwam tot stand met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

Welkom bij het Sociaal Huis

Welkom bij het Sociaal Huis TERVUREN INFO 5 Special Sociaal Huis tegen armoede 11 Boek je cursus in Papeblok 17 Middenstand op nieuw elan Welkom bij het Sociaal Huis Maandelijks informatieblad gemeente Tervuren www.tervuren.be Oktober

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen openmonumenten.be 20 E EDITIE - 20 E EEUW Info Lille is een periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr. 5 32 jaargang Open Monumentendag Vlaanderen MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Hoeselt gemeenteberichten SENIORENSPORTDAG Donderdag 11 september * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Tweemaandelijks

Nadere informatie

Er was eens... december 1979

Er was eens... december 1979 Zoeklicht november 2003 Er was eens...december 1979 Vertelavond in de Oude Abdij Seniorenfeest met Marc Dex 11.11.11 Kinderopvang in Suriname Kindergemeenteraad Kortenberg OCMW: Diensten voor oppashulp

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 Voortaan komt u makkelijker te weten wat er in de gemeente zoal te doen is. U kent UiT in Vlaanderen? UiT in Leuven? Sinds september

Nadere informatie

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden 37ste FOLKLOREFESTIVAL 17 tot 21 augustus Rijmheide >> Gemeentebudget 2011: wat zijn onze plannen? >> Nieuwe buitenschoolse kinderopvang vanaf oktober Programmakrant Gemeenschapscentrum t Blikveld >> Wat

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet?

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? DRIEMAANDELIJKS VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VZW - JUNI - AUGUSTUS 2010 - JAARGANG 17 - NUMMER 2 Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? t Asbroek, een kleinood verscholen

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

verschijnt halfjaarlijks, jaargang 6 - nr 11 - mei 2012 E E T J E S Stationsstraat 25 8900 Ieper T. 057 22 42 85 F. 057 22 42 89 www.cvoww.

verschijnt halfjaarlijks, jaargang 6 - nr 11 - mei 2012 E E T J E S Stationsstraat 25 8900 Ieper T. 057 22 42 85 F. 057 22 42 89 www.cvoww. verschijnt halfjaarlijks, jaargang 6 - nr 11 - mei 2012 E E T J E S Stationsstraat 25 8900 Ieper T. 057 22 42 85 F. 057 22 42 89 www.cvoww.be In dit nummer Woord vooraf 4 Even een kijkje nemen in het

Nadere informatie