BRENG NU UW STEM UIT!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRENG NU UW STEM UIT!"

Transcriptie

1 BRENG NU UW STEM UIT! 27 juli 2009 Geachte Hemispherx-aandeelhouder. Onze jaarlijkse aandeelhoudersvergadering werd zoals gepland gehouden op 24 juni Tijdens deze vergadering werd gestemd over vier voorstellen, waarvan drie werden goedgekeurd met het vereiste deelnamequorum van 40%. Het Bedrijf heeft echter besloten dat de stemming over voorstel 3 uit de stemming van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 2009 open blijft om de aandeelhouders meer tijd te geven om zich over deze maatregel uit te spreken. De geschorste vergadering wordt nu hervat in het Embassy Suites Hotel, 1776 Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, Pennsylvania 19103, op vrijdag 4 september 2009, om 10:00u. Eastern Time. De dagtekening van het voorstel blijft 8 mei Voorstel 3 is een wijziging van het Certificate of Incorporation van het Bedrijf waarmee het aantal geautoriseerde Gewone Aandelen wordt verhoogd van naar Uitsluitend met betrekking tot dit voorstel blijft de stemming open. Het Bedrijf heeft deze maatregel genomen wegens de lage opkomst bij de stemming en de vereiste dat dit voorstel wordt goedgekeurd door de houders van een meerderheid van de uitstaande aandelen. Dit betekent dat voor voorstel 3 een meerderheid van 50% +1 aandeel voor moet stemmen om het voorstel aan te nemen. Tijdens de oorspronkelijke vergadering waren minder dan het voor goedkeuring van het voorstel benodigde aandelen vertegenwoordigd. Het Bedrijf gelooft dat de lage opkomst te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat meer dan 40% van haar uitstaande aandelen zich buiten de Verenigde Staten bevinden. Veel van deze aandelen zijn in handen van Europese banken die niet altijd deelnemen aan stemmingen bij Amerikaanse bedrijven en daardoor ook niet altijd door kennisgevingen worden bereikt. Door de aandelen die zich in het buitenland bevinden, is het voor het Bedrijf steeds moeilijker om haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te houden. Europese banken sturen de stemoproep niet altijd door naar de Europese aandeelhouders. Hierdoor moeten deze aandeelhouders vaak zelf rechtstreeks contact opnemen met de bank om hun stemrecht uit te oefenen. De Raad van Bestuur van Hemispherx gelooft dat de voorgestelde verhoging van het aantal geautoriseerde gewone aandelen het Bedrijf ten goede zal komen. Het Bedrijf beschikt dan namelijk over de flexibiliteit gewone aandelen uit te geven voor algemene en zakelijke doeleinden, met inbegrip van diverse zakelijke en financiële doelstellingen in de toekomst, zonder deze activiteiten te hoeven uitstellen om de benodigde goedkeuring van de aandeelhouders te verkrijgen, behalve wanneer dat in bepaalde omstandigheden alsnog wordt vereist door onze charterdocumenten, het toepasselijke recht, of de regels van een aandelenbeurs of handelsplatform van een nationale effectenorganisatie waaraan onze effecten zijn genoteerd. Bovendien zou de Raad van Bestuur grote pakketten gewone aandelen kunnen uitgeven om zich in te dekken tegen ongewenste tenderaanbiedingen of vijandige overnames, zonder eerst de toestemming van de aandeelhouders te hoeven vragen. DE RAAD VAN BESTUUR IS VAN MENING DAT VOORSTEL 3 IN HET BELANG VAN HEMISPHERX EN HAAR AANDEELHOUDERS IS, EN BEVEELT EEN STEM "VOOR" DE GOEDKEURING ERVAN AAN.

2 Ter informatie hebben we een analyse bijgesloten van RiskMetrics, het grootste proxyadviesbureau, dat het doel heeft een goed bestuur van bedrijven in de particuliere sector te bevorderen en het niveau van verantwoordelijk stemgedrag onder institutionele beleggers en zaakwaarnemers van pensioenfondsen te verhogen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het helpen van institutionele beleggers bij de vervulling van hun fiduciaire verplichtingen door middel van uitgebreide proxyanalyse. Daarnaast heeft ook Glass Lewis & Co., het op een na grootste proxyadviesbureau, een positieve aanbeveling gegeven met betrekking tot voorstel 3. Hemispherx vraag alle aandeelhouders die op 8 mei 2009 aandelen in hun bezit hadden en nog niet hebben gestemd met klem om dat onmiddellijk alsnog te doen. Aandeelhouders die al hebben gestemd, maar die hun stem willen wijzigen, kunnen dat doen door nog een stem uit te brengen. Houd er rekening mee dat dit uitsluitend betrekking heeft op voorstel 3. De stemmingen voor voorstellen 1, 2 en 4 zijn reeds gesloten. Zoals eerder aangegeven, is een aanzienlijk aantal aandeelhouders woonachtig in Europa en kan niet altijd worden bereikt met kennisgevingen. Europese banken sturen de stemoproep niet altijd door naar de Europese aandeelhouders. Hierdoor moeten deze aandeelhouders vaak zelf rechtstreeks contact opnemen met de bank om hun stemrecht uit te oefenen. Het Bedrijf heeft ter informatie en omwille van de toegankelijkheid een kopie van de proxyverklaring en het jaarrapport gepubliceerd op de website van het bedrijf, zie Voor aandeelhouders die buiten de Verenigde Staten woonachtig zijn, heeft het bedrijf tevens een blanco proxykaart gepubliceerd. Hiermee kunnen zij hun bank de opdracht geven in hun naam een stem uit te brengen. Sommige Europese banken zullen rechtstreeks een stem uitbrengen nadat ze hiertoe een opdracht van de aandeelhouder hebben ontvangen. Andere banken verstrekken een wettig volmachtbewijs of certificaat waarop is aangegeven hoeveel aandelen zich in het eigendom bevonden op de datum van dagtekening (8 mei 2009). Dit moet worden vergezeld van een ondertekende en gedateerde volmacht. De aandelen hoeven niet te worden geblokkeerd. De bank hoeft slechts een verklaring af te leggen van het aantal aandelen in het bezit op 8 mei Zonodig kunt u een exemplaar van het voorbeeldcertificaat van de website doorsturen naar uw Europese bank. Het Bedrijf benadrukt het belang van uw stem. Als u woonachtig bent in de VS, neem dan even de tijd om via internet, telefoon of post een stem uit te brengen voor uw aandelen. Alle andere aandeelhouders worden aangemoedigd zo snel mogelijk contact op te nemen met hun bank of makelaar. Voor uw gemak hebben we een extra volmachtkaart en retourenvelop bijgesloten. Indien u hulp nodig hebt bij het uitbrengen van een stem voor uw aandelen, raadt Hemispherx u aan contact op de nemen met Morrow & Co., LLC, het bureau dat het Bedrijf bijstaat bij de jaarvergadering. U kunt contact opnemen met Morrow & Co. in de Verenigde Staten via telefoonnummer of in Londen via telefoonnummer Aandeelhouders kunnen ook contact opnemen met Dianne Will, Investor Relations voor Hemispherx via telefoonnummer of via het adres Bij voorbaat dank voor uw stem en voor uw blijvende steun. Hoogachtend, Raad van Bestuur

3 Hemispherx Biopharma, Inc. Hoofdkantoor One Penn Center, 1617 JFK Blvd, Philadelphia, PA t: f: Productiefaciliteit 783 Jersey Avenue, New Brunswick, NJ 08901, USA t: f: RiskMetrics Group ISS Governance Service US Proxy Advisory Services Hemispherx Biopharma, Inc., pagina 7-8 Publicatiedatum: 10 juni 2009 Item 3: Uitbreiding van het aantal geautoriseerde gewone aandelen VOOR De raad vraagt de aandeelhouders om goedkeuring voor wijziging van het Certificate of Incorporation van het bedrijf om het aantal geautoriseerde gewone aandelen met 75 procent te verhogen van naar aandelen. De details van dit voorstel en het gebruik van de huidige geautoriseerde gewone aandelen door het bedrijf zijn als volgt: Kapitaalaanvraag Geautoriseerde aandelen op dit moment: Voorgestelde toename in geautoriseerde aandelen: Nieuwe autorisatie: % Uitstaande aandelen op datum van dagtekening: Aandelen gereserveerd voor legitieme zakelijke doeleinden (exclusief regelingen voor rechten van aandeelhouders en niet door aandeelhouders goedgekeurde aandelenbonusregelingen): * *Exclusief aandelenaangevraagd onder item 4 Uitstaande en gereserveerde aandelen: Aantal aandelen beschikbaar voor uitgifte (voor de verhoging): Aantal aandelen beschikbaar voor uitgifte (na de verhoging): Aantal beschikbare aandelen (na verhoging) als % van nieuwe autorisatie: 63.7% Standaardbeleid VS Aanbevelingen met betrekking tot voorstellen tot het verhogen van het aantal gewone of preferente aandelen dat is geautoriseerd voor uitgifte worden VAN GEVAL TOT GEVAL bekeken. De RMG overweegt bedrijfsspecifieke factoren, waarin ten minste de volgende overwegingen zijn opgenomen: Specifieke redenen voor de voorgestelde verhoging;

4 De verwaterende gevolgen van de aanvraag, bepaald aan de hand van een plafondwaarde, vastgesteld op basis van het kwantitatieve model van de RMG; De bestuurlijke structuur en activiteiten van de raad; en Risico's voor de aandeelhouders indien het verzoek niet wordt goedgekeurd. Redenen Het management verklaart dat de extra geautoriseerde aandelen het bedrijf een grotere flexibiliteit bieden om gewone aandelen uit te geven voor algemene en zakelijke doeleinden, met inbegrip van diverse zakelijke en financiële doelstellingen in de toekomst. Het management anticipeert de uitgifte van gewone aandelen (i) in het kader van een salaris- of werktijdverlagingsregeling voor bepaalde externe medewerkers en dienstverleners die ermee instemmen aandelen voor hun diensten te ontvangen in plaats van geld, (ii) na het afsluiten van een plaatsing voor de maand mei 2009, (iii) na uitoefening van uitstaande warrants (met inbegrip van de warrants die worden uitgegeven in de plaatsing voor de maand mei 2009), en (iv) in het kader van de overeenkomst voor de aankoop van gewone aandelen door Fusion Capital Fund II, LLC. Hoewel de raad gelooft dat op dit moment een voldoende aantal geautoriseerde, maar nog niet uitgegeven of gereserveerde gewone aandelen beschikbaar is voor deze doeleinden, verklaart de raad dat het mogelijk is dat sommige van de aandelen die worden geautoriseerd na goedkeuring van dit voorstel door de aandeelhouders voor deze doeleinden zullen worden gebruikt. Het management verklaart tevens dat het bedrijf mogelijk (i) zal pogen kapitaal te verwerven door de verkoop van gewone aandelen of obligaties die converteerbaar zijn naar of kunnen worden ingewisseld voor gewone aandelen; (ii) aanvullende activa zal verwerven door middel van de gewone aandelen; en (iii) een overeenkomst zal sluiten met een potentiële partner voor de marketing, distributie of fabricage van de producten van het bedrijf, Ampligen of Alferon, gedeeltelijk door de uitgifte van gewone aandelen. De raad heeft op dit moment echter geen plannen voor het uitgeven van de aandelen die zouden worden geautoriseerd wanneer de aandeelhouders instemmen met dit voorstel. Toegestane toename volgens het kwantitatieve model van de RMG Aanvragen voor extra kapitaal worden per geval geanalyseerd na overweging van de voorstellen die worden ingediend door gelijkwaardige bedrijven, en de prestaties van het bedrijf afgemeten naar het totale rendement van de aandeelhouder over drie jaar. De basisdrempel voor het tot stand brengen van een adequate reservepool kan naar boven worden bijgesteld voor bedrijven die aandelen gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals een historie van aandelensplitsingen en redelijke bonusregelingen die rond aandelen zijn opgebouwd. SIC-code: 2836 Voorgestelde toename in geautoriseerde aandelen: Toegestane toename in geautoriseerde aandelen: Onder de toelaatbare drempel: Structuur van bestuur

5 In het geval van Hemispherx Biopharma, Inc. wordt de raad jaarlijks gekozen, 60 procent van de directeuren is onafhankelijk, en de belangrijkste commissies van de raad bestaan geheel uit onafhankelijke directeuren. Daarnaast heeft de raad tot dusver geen meerderheidsvoorstellen van de aandeelhouders genegeerd. Verder zijn alle compensatieregelingen op basis van equity goedgekeurd door de aandeelhouders en ligt de verbrandingsratio van de equitycompensatie binnen redelijke grenzen. Het bedrijf heeft echter een niet door de aandeelhouders goedgekeurde gifpil in handen. Risico's Het bedrijf heeft in de proxyverklaring niet gesteld dat het afwijzen van het voorstel door de aandeelhouders wezenlijke gevolgen zou hebben. Conclusie We wijzen erop dat het bedrijf een niet door de aandeelhouders goedgekeurde gifpil in handen heeft. Alles in overweging nemend verdient het voorstel echter te worden gesteund, gelet op de redenen achter het voorstel en de redelijke omvang van het verzoek. Stem VOOR Item 3. Standaardbeleid VS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: -

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - De Naamlooze Vennootschap, Proxy solicitation Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - Proxy solicitation Mr. L.J.

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE BELEGGERS

INFORMATIE VOOR DE BELEGGERS INFORMATIE VOOR DE BELEGGERS Het aandeel van Delhaize Groep sloot het jaar 2000 af op een koers van EUR 50,65. De return van het Delhaize-aandeel bedroeg in 2000 31,3% terwijl Euronext Brussel een daling

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op woensdag 7 september 2011 om 11.30 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie