Ouderbetrokkenheid. bij niet-traditionele opleidingskeuzes van dochters. Handreiking voor keuzebegeleiders op vmbo-scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderbetrokkenheid. bij niet-traditionele opleidingskeuzes van dochters. Handreiking voor keuzebegeleiders op vmbo-scholen"

Transcriptie

1 Ouderbetrokkenheid bij niet-traditionele opleidingskeuzes van dochters Handreiking voor keuzebegeleiders op vmbo-scholen

2 Alle kinderen hebben het recht zich optimaal te ontwikkelen en het maximale uit hun talenten te halen. Opvoeding en onderwijs leggen hiervoor de basis. Dit vraagt, naast goed onderwijs van professionele leerkrachten in een modern onderwijssysteem, om een goed partnerschap tussen ouders en scholen gedurende de gehele schoolloopbaan van kinderen. Uit: Brief ouderbetrokkenheid staatssecretaris Dekker aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 15 juli 2013

3 Voorwoord Veel keuzebegeleiders in het voortgezet onderwijs hebben behoefte aan expertise en handreikingen om ouders (beter) te betrekken bij de schoolloopbaankeuzes van hun kind. Ouders hebben veel invloed op deze keuzes, maar ze zijn zich niet altijd even bewust van die invloed en vaak weten ze niet hoe zij hun kind gericht kunnen ondersteunen. De speciale focus van deze handreiking voor keuzebegeleiders is ouderbetrokkenheid bij de oriëntatie op en eventuele keuze voor bèta/techniek door meisjes. VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, hoopt met deze publicatie keuzebegeleiders op scholen op twee manieren van dienst te zijn: om aandacht voor wensen en behoeften van meisjes in het keuzeproces tijdens hun schoolloopbaan. kunnen inzetten om ouders zich bewust(er) te maken van de rol die zij spelen in het schoolloopbaankeuzeproces en het effect van (mogelijk hun eigen) seksestereotypering als het gaat om bèta/techniek. Dank gaat uit naar de vmbo-scholen waarmee in de afgelopen jaren is samengewerkt op dit thema. De discussies met keuzebegeleiders van deze scholen en hun bereidheid om te is van grote waarde geweest bij het tot stand komen van deze handreiking.

4 De juiste keuze, TIPS VOOR OUDERS MET KINDEREN OP HET VMBO wat kunt u doen? Wat is belangrijk bij het kiezen van een sector of een vervolgopleiding? Talent en interesses? Baanzekerheid? Uw kind zit op het vmbo. Binnenkort kiest zij/hij voor een sector, vakkenpakket (profiel) of vervolgopleiding. Kiezen is moeilijk, zeker als je nog zo jong bent. Leerlingen worden bij hun keuzes ondersteund door hun mentor, docenten en loopbaanoriëntatiebegeleiders (LOB). Als ouder heeft u bij schoolloopbaankeuzes ook een belangrijke rol. Want, al twijfelt u daar misschien aan, uit onderzoek blijkt dat ouders veel invloed hebben op het keuzeproces van hun kinderen. Wilt u meer weten over hoe u uw kind bij haar/zijn schoolloopbaankeuzes kunt begeleiden? Lees dan deze folder. T E in techniek & ict

5 Inhoud Ouderbetrokkenheid bij schoolloopbaankeuzes van dochters 6 Good practices voor ouderbetrokkenheid bij niet-traditionele 13 opleidingskeuzes van dochters 1 Speeddate-voorlichting met vrouwelijke beroepsbeoefenaars voor ouders en dochters 14 2 Klankbordgroepen met ouders en dochters 15 3 Ouderavond keuzebegeleiding meisjes en bèta/techniek 16 4 Ouderbetrokkenheid bij oriëntatie vmbo -> bèta/technisch mbo 17 5 Methodische beeldenbank 18

6 Ouderbetrokkenheid bij schoolloopbaankeuzes van dochters In Nederland vormen meisjes zeker op het vmbo een groot onbenut potentieel voor bèta/technische en ICT-opleidingen en banen. Ze weten weinig over opleidingen, beroepen en functies in bèta, techniek en ICT. Bovendien moeten leerlingen in Nederland zeker op kiezen is dan moeilijk. Jongeren vinden het sowieso lastig om keuzes te maken, laat staan een keuze die als bijzonder geldt in je omgeving. Het gevolg is dat al op jonge leeftijd meisjes verloren gaan voor bèta, techniek of ICT. Het betrekken van ouders bij het keuzeproces van dochters, waarbij oog is voor wensen en behoeften van meisjes als het gaat om kiezen voor hun toekomst, zal ertoe bijdragen dat deze dochters in vrijheid durven te kiezen en zich verantwoordelijk voelen voor hun (school)loopbaan. 6 OUDERBETROKKENHEID BIJ NIET-TRADITIONELE OPLEIDINGSKEUZE VAN DOCHTERS

7 Waarom is betrokkenheid van ouders op dit onderwerp belangrijk? Ouders spelen bij schoolloopbaankeuzes een belangrijke rol. Veel van de vrouwelijke beroepsbeoefenaars die VHTO op grote schaal inzet bij voorlichtingsactiviteiten voor meisjes, geven aan dat zij voor een toekomst in bèta/techniek hebben gekozen omdat hun vader in een bèta/technische functie werkt(e). Wellicht herkent u dit ook in de meisjes die op uw school hebben gekozen voor bèta/techniek, want ook in hun geval is het vaak zo dat zij een vader (of moeder) hebben die in deze vakgebieden werkt. Uit onderzoek naar bepalende factoren voor de keuze voor ouders grote invloed heeft op schoolloopbaankeuzes van hun kinderen: bij een bèta/technische studie of beroepsachtergrond van de ouders neemt de kans op een keuze voor een daarbij dat het bijna even belangrijk is of hun moeder óf hun vader een bèta/technische achtergrond heeft; voor jongens is vooral de achtergrond van de vader relevant. Ook als ouders meer plezier hebben in bèta/techniek en dit economisch belangrijk vinden, maken hun kinderen een meer exacte pro- Motievenonderzoek naar keuzes van leerlingen op het vmbo toont aan dat voor deze groep leerlingen geldt dat met ouders het meest gesproken wordt over de keuze van een sector of een vervolgopleiding. 2 Het volgende uit een Amerikaans overheidsrapport is interessant als het gaat om betrokkenheid van vaders: onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen van wie de vader in hoge mate betrokken is bij hun opvoeding minder geneigd zijn tot seksestereotypering dan kinderen met minder betrokken vaders VHTO (2011), Bekend maakt bemind. Uitkomsten Vmbo>mbo> Keuzemonitor techniek , op 3 Riley, R.W. & Shalala, D.E. (2000), A Call to Commitment: Fathers involvement in Children s Learning, en zie verder bijvoorbeeld ook: 1 Langen, A. van (2009), Wat bepaalt de keuze voor een natuurprofiel? De invloed van de leerling, de school, de ouders en de peergroup, Platform pocket 11, pag. 10 Tavecchio, L., Betrokkenheid van de vaders in: Oostdam, R. en P. de Vries (2014), Samen werken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school, pag HANDREIKING VOOR KEUZEBEGELEIDERS OP VMBO-SCHOLEN 7

8 In mei 2014 verscheen onderzoek van Google naar de factoren die het besluit van jonge vrouwen beïnvloeden om Computer Science te gaan studeren. Ook dat onderzoek wees uit dat met name stimulans door naaste familie de interesse van kinderen voor bèta/techniek opwekt en bevordert. 4 Bekend is dat een van de factoren die meisjes tegenhouden bij niet-traditionele keuzes en dus een keuze voor bèta/ techniek een ontbreken aan stimulans door relevante volwassenen in hun omgeving is: ouders, maar ook docenten en mentoren. Over het algemeen zijn zij minder geneigd om meisjes te steunen die voor deze vakgebieden willen kiezen dan jongens. Dit komt doordat bijvoorbeeld ook ouders vaak seksestereotiepe en verouderde beelden hebben van bèta/technische opleidingen en banen. Zij associëren deze opleidingen en banen als iets voor jongens, zwaar en vies en eenzaam werk. Zaken waarmee zij in veel gevallen hun dochter niet willen vereenzelvigen. Onbekendheid met functies op de huidige arbeidsmarkt 5, (start)salarissen, doorgroeimogelijkheden en baanopeningen houdt in stand dat zij hun dochter afraden om voor beroepen in deze vakgebieden te kiezen. Ongeacht of hun dochter talent heeft voor bèta/techniek. Het is belangrijk dat docenten, decanen en mentoren zich hiervan bewust zijn en activiteiten inzetten die de onbekendheid met en verouderde en/of stereotiepe beelden over bèta/techniek verminderen. Dit kan door aandacht te geven aan het keuzeproces van meisjes tijdens reguliere contactmomenten op school, maar leerlingen kunnen ook opdrachten mee naar huis krijgen over bèta/techniek waar zij met hun ouders over praten of aan werken. 4 Google (2014), Women Who Choose Computer Science What Really Matters. The Critical Role of Encouragement and Exposure, edu/pdf/women-who-choose-what-really.pdf, pag. 4 5 Denk aan de kleurenlaborant of de wegontwerper 8 OUDERBETROKKENHEID BIJ BIJ NIET-TRADITIONELE OPLEIDINGSKEUZE VAN DOCHTERS

9 Tips kies een mix van meer traditionele beroepen en beroepen op het snijvlak van bèta/techniek en een andere discipline. benoem het maatschappelijke nut van deze beroepen. benoem indien relevant hoe producten die je in een beroep maakt onderdeel zijn van een groter geheel. benoem ook soft skills zoals communiceren en werken in teamverband. HANDREIKING VOOR KEUZEBEGELEIDERS OP VMBO-SCHOLEN 9

10 Hoe ouders te betrekken bij dit onderwerp? Uit de gesprekken tussen VHTO en vmbo-scholen over dit onderwerp is naar voren gekomen dat er grote verschillen zijn in de mate waarin ouders zich betrokken voelen bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Op een aantal scholen is die betrokkenheid hoog. Dat maakt het makkelijk(er) om ouders, los van reguliere contactmomenten, naar school te krijgen voor een activiteit op het vlak van meisjes en bèta/techniek. Op scholen waar de ouderbetrokkenheid minder is, kan ervoor worden gekozen om informatie over dit onderwerp in te bedden in een algemene presentatie over het keuzeproces op een reguliere ouderavond. Dit kan bijvoorbeeld een ouderavond over de sector-/pakketkeuze zijn of een avond waarop rapporten worden uitgereikt. In alle gevallen is het belangrijk om in aanloop naar de bijeenkomst over meisjes en bèta/techniek ouders proberen te laten inzien dat hun rol als beïnvloeder van de schoolloopbaan van hun kinderen groot is, en dat het dus in het belang van hun kind is dat zij zich (laten) informeren. Het werven van ouders voor voorlichtingsactiviteiten kan afhankelijk van de mate van betrokkenheid intensief zijn: de ervaring leert dat de minimale inspanning is dat een aan ouders verzonden uitnodiging wordt opgevolgd door een herinneringstelefoontje door de contactpersoon van de betreffende ouder(s) op school. Het betrekken van ouders van migrante herkomst is onderwerp van gesprek geweest in de afgelopen jaren, In de komende schooljaren zal VHTO in samenwerking met scholen nadrukkelijk gerichte activiteiten organiseren voor meisjes van migrante herkomst en hun ouders. Informatie hierover en good practices zullen ontsloten worden via Als het gaat om betrokkenheid van deze doelgroep bij het keuzeproces in het algemeen, kunnen scholen wellicht inspiratie halen uit: Aan ouders geleerd, door jongeren gedaan. Allochtone ouders betrekken bij een keuze voor techniek. Analyse en handreiking, uploads/2013/02/aan-ouders-geleerd-door-jongerengedaan_handreiking.pdf P. de Vries (2014), Samen werken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school, pag OUDERBETROKKENHEID BIJ BIJ NIET-TRADITIONELE OPLEIDINGSKEUZE VAN DOCHTERS

11 Tips om ook over de eventuele keuze van hun dochter voor bèta/techniek te spreken. De juiste keuze, wat kunt u doen? Tips voor ouders met kinderen op het vmbo onder ouders als voorbereiding op een bijeenkomst over het keuzeproces. in bij voorlichtingsactiviteiten voor ouders: laat hen vertellen over hun keuzeproces en laat ze vragen van ouders beantwoorden. daarbij bijvoorbeeld gebruik van de films en foto s van vrouwelijke doen tijdens de lessen, en laat de meisjes vertellen wat zij daar leuk aan vinden. ruime keuze uit vervolgopleidingen baanmogelijkheden in technische bedrijven, maar ook in bèta/technische functies in andere sectoren van de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld gezondheidszorg) salarisperspectieven constateert dat een leerling goede cijfers haalt en gemotiveerd is voor de bèta/ technische vakken, maar dat steun vanuit de omgeving ontbreekt voor een daadwerkelijke keuze in een exacte richting. HANDREIKING VOOR KEUZEBEGELEIDERS OP VMBO-SCHOLEN 11

12 De toekomst: hoe ouders betrokken te houden? De ouders zijn betrokken, het verhaal is verteld, en nu? Er blijven natuurlijk vragen om te beantwoorden. Bijvoorbeeld: in de schoolloopbaan van hun dochter? activiteiten te organiseren? voelen en gaan deelnemen aan deze activiteiten? Een eenduidig antwoord op deze vragen is niet te geven. Enerzijds is dit afhankelijk van hoe betrokken ouders op uw school al zijn, anderzijds zal de praktijk op uw school moeten uitwijzen wat werkt en wat niet werkt. Twee richtlijnen zijn wel te geven: 1 Intensiteit van ouderbetrokkenheid (het aantal contactmomenten) Ervaring leert inmiddels dat het loont om meisjes elk leerjaar een activiteit aan te bieden op het gebied van oriëntatie op bèta/techniek. Er kan voor worden gekozen dit ook voor ouders te doen, dus: organiseer per leerjaar minimaal één activiteit over meisjes en bèta/techniek voor ouders waarop bestaande kennis wordt aangevuld met nieuwe ervaringen. 2 Bereik onder ouders uitbreiden Zet betrokken ouders in als ambassadeurs. Vraag hen om bij elke activiteit over meisjes en bèta/techniek die de school voor ouders organiseert, andere ouders te vragen om ook deel te nemen. 12 OUDERBETROKKENHEID BIJ NIET-TRADITIONELE OPLEIDINGSKEUZE VAN DOCHTERS

13 Good practices Aanbod van activiteiten en middelen van VHTO Hierna staan activiteiten en middelen (good practices) beschreven die scholen kunnen inzetten ter bevordering van ouderbetrokkenheid bij het keuzeproces van dochters: 1 Speeddate-voorlichting met vrouwelijke beroepsbeoefenaars voor ouders en dochters 2 Klankbordgroepen met ouders en dochters 3 Ouderavond keuzebegeleiding meisjes en bèta/techniek 4 Ouderbetrokkenheid bij oriëntatie vmbo -> bèta/technisch mbo 5 Methodische beeldenbank Bij elke beschrijving staat vermeld welke benodigdheden bij VHTO aan te vragen zijn. Uitgebreide informatie over de good practices zoals die vorm krijgen in keuze-begeleidingslessen en trainingen is te vinden in de publicatie Meisjes en bèta/techniek in het vmbo. activiteiten (VHTO, 2014). Deze publicatie is verkrijgbaar via en digitaal beschikbaar op Wilt u een (of meer) van deze good practices op uw school in praktijk brengen dan behoort samenwerking met VHTO uiteraard tot de mogelijkheden. HANDREIKING VOOR KEUZEBEGELEIDERS OP VMBO-SCHOLEN 13

14 1 Speeddate-voorlichting met vrouwelijke beroepsbeoefenaars voor ouders en dochters WAT Tijdens een speeddate-voorlichting gaan vmbo-meisjes die staan voor de keuze van sector of vakkenpakket in kleine groepjes in gesprek met vrouwen met een bèta/technisch beroep. Dit directe contact helpt de meisjes om zich een concreter en completer beeld te vormen van bèta/technische opleidingen en functies. VHTO bereidt deze vrouwen voor op hun rol. Het speeddaten wordt voorafgegaan door een klassikale introductie met quizvragen over bèta, techniek en ICT. VOOR WIE Ouders / meisjes theoretische en gemengde leerweg leerjaar 3 / meisjes kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 2 HOE LANG 90 minuten BENODIGDHEDEN BESCHIKBAAR BIJ VHTO PowerPointpresentatie met quiz / Formulier om vragen op te schrijven / Evaluatieformulier De effectieve werkvorm wanneer ook ouders als deelnemers aan de speeddate zijn uitgenodigd is de volgende: de ouders zitten als tweede ring om het speeddatende groepje waarvan hun dochter deel uitmaakt. Ouders scherpen samen met hun dochters hun beeld over bèta/techniek aan én zij leren welke vragen er bij hun dochters leven. De verhalen van de vrouwelijke beroepsbeoefenaars bevorderen dat het gesprek over kiezen voor bèta/techniek tussen ouders en dochters op gang komt. 14 OUDERBETROKKENHEID BIJ NIET-TRADITIONELE OPLEIDINGSKEUZE VAN DOCHTERS

15 2 Klankbordgroepen met ouders en dochters WAT Avond waarop ouders en dochters als klankbord fungeren voor docenten, team- en schoolleiding als het gaat om werving en behoud van meisjes voor bèta, techniek en ICT. Vrouwelijke beroepsbeoefenaars in bèta/technische functies kunnen een rol spelen op deze avond. De ouders en dochters leveren onder leiding van experts van VHTO input over: 1 Werving: hoe zijn meisjes enthousiast te maken voor bèta/ techniek op de school? 2 Uitstraling van gebouw en lokalen: welke veranderingen maken de omgeving aantrekkelijker? 3 Onderwijs in de bèta/technische vakken: welke ideeën hebben ouders en meisjes over bèta/techniek? VOOR WIE Ouders / meisjes onderbouw / docenten exacte vakken en techniek / teamleiders / schoolleiders HOE LANG 2 uur BENODIGDHEDEN BESCHIKBAAR BIJ VHTO Uitnodiging voor ouders, docenten en meisjes / Gespreksleidraden HANDREIKING VOOR KEUZEBEGELEIDERS OP VMBO-SCHOLEN 15

16 3 Ouderavond keuzebegeleiding meisjes en bèta/techniek WAT Avond waarop ouders aan de slag gaan met hun ideeën over (opleidingen en banen in) bèta/techniek. Welke talenten dichten zij hun dochter toe en wat voor beelden hebben zij bij bepaalde beroepen. De ideeën zijn ingebed in een VHTO-presentatie over het keuzeproces van meisjes en hun belemmeringen om te kiezen voor bèta/techniek. Aan het begin van de bijeenkomst worden de ouders gevraagd om uit een stapeltje talentenkaarten één algemeen talent en één bèta/technisch talent te kiezen dat zij vinden passen bij hun dochter. Een andere werkvorm tijdens deze ouderavond is het tekenen van een beroepsbeoefenaar. Iedere deelnemer krijgt een A4 met de naam van een willekeurig beroep, met de opdracht de persoon te schetsen aan wie hij of zij denkt bij het zien van dit woord. VOOR WIE Ouders van leerlingen in leerjaar 2 HOE LANG 90 minuten BENODIGDHEDEN BESCHIKBAAR BIJ VHTO Talentenkaartjes / PowerPointpresentatie keuzeproces / Integrale tekst bij PowerPointpresentatie keuzeproces 16 OUDERBETROKKENHEID BIJ NIET-TRADITIONELE OPLEIDINGSKEUZE VAN DOCHTERS

17 4 Ouderbetrokkenheid bij oriëntatie vmbo -> bèta/technisch mbo WAT In de afgelopen jaren heeft VHTO in samenwerking met ROC s en vmbo-scholen in 16 regio s de Vmbo-mbo-brug uitgevoerd. De Vmbo-mbo-brug is hét oriëntatietraject dat meisjes in het vmbo de mogelijkheid biedt om zich breder te oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen in bèta, techniek en ICT om een bewustere opleidingskeuze te kunnen maken. De meisjes verkennen in het oriëntatietraject actief de mogelijkheden van bèta, techniek en ICT door bezoeken aan vier bèta/technische opleidingen en vier bedrijven in het verlengde daarvan. Tijdens elk bezoek maken de meisjes kennis met vrouwelijke rolmodellen en gaan zij onder hun leiding actief aan de slag. Voorafgaand aan het traject vindt de startbijeenkomst plaats waarop de ouders en deelnemende meisjes worden geïnformeerd over inhoud en planning van het traject. In veel gevallen is in het programma tijd ingeruimd waarin ouders en dochters afzonderlijk van elkaar werken aan een bèta/ technische opdracht. Dit stimuleert de betrokkenheid van ouders en het gesprek over de ervaringen van de meisjes gedurende het traject. Het traject wordt afgesloten met een zijn. De meisjes presenteren in groepjes hun ervaringen en leermomenten. VOOR WIE Ouders / meisjes theoretische leerweg leerjaar 3 HOE LANG 2 avonden BENODIGDHEDEN BESCHIKBAAR BIJ VHTO Handleiding op HANDREIKING VOOR KEUZEBEGELEIDERS OP VMBO-SCHOLEN 17

18 5 Methodische beeldenbank WAT is een online methodische beeldenbank van beoefenaars en studentes in bèta/technische opleidingen. Leerlingen kunnen in keuzebegeleidingslessen kennismaken met deze beroepen en opleidingen en hun talenten voor bèta/ techniek leren (h)erkennen. Ouders kunnen samen met hun kind(eren) bezoeken. Via de button ouders kunnen zij bovendien de folder De juiste keuze, wat kunt u doen? Tips voor ouders met kinderen op het vmbo downloaden. Deze folder geeft informatie over de rol van ouders bij (school)loopbaankeuzes en tips over wat zij kunnen doen om hun kind(eren) hierin te begeleiden. VOOR WIE Ouders / meisjes alle leerjaren HOE LANG Naar eigen inzicht BENODIGDHEDEN BESCHIKBAAR BIJ VHTO Folder De juiste keuze wat kunt u doen? op / Opleidingenbrochure Dit doe ik N.B. Scholen kunnen de folder De juiste keuze wat kunt u doen? downloaden vanaf en publiceren op hun eigen website De juiste keuze, TIPS VOOR OUDERS MET KINDEREN OP HET VMBO wat kunt u doen? Wat is belangrijk bij het kiezen van een sector of een vervolgopleiding? Talent en interesses? Baanzekerheid? Uw kind zit op het vmbo. Binnenkort kiest zij/hij voor een sector, vakkenpakket (profiel) of vervolgopleiding. Kiezen is moeilijk, zeker als je nog zo jong bent. Leerlingen worden bij hun keuzes ondersteund door hun mentor, docenten en loopbaanoriëntatiebegeleiders (LOB). Als ouder heeft u bij schoolloopbaankeuzes ook een belangrijke rol. Want, al twijfelt u daar misschien aan, uit onderzoek blijkt dat ouders veel invloed hebben op het keuzeproces van hun kinderen. Wilt u meer weten over hoe u uw kind bij haar/zijn schoolloopbaankeuzes kunt begeleiden? Lees dan deze folder. T E in techniek & ict 18 OUDERBETROKKENHEID BIJ NIET-TRADITIONELE OPLEIDINGSKEUZE VAN DOCHTERS

19

20 VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Science Park XH Amsterdam T E W Tekst VHTO Fotografie Fleur Wiersma, Liesbeth Dingemans, Gilde Vakcollege Techniek/Gorinchem, collectie VHTO Vormgeving CARTA communicatie & Druk Prezco Uitgave juni 2014 VHTO Overname van delen uit deze publicatie is toegestaan met toestemming van VHTO en onder vermelding van de bron. Deze publicatie is tot stand gekomen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meisjes en bèta/techniek in het vmbo

Meisjes en bèta/techniek in het vmbo M e i s j e s e n b è ta / t e c h n i e k i n h e t vm b o - V H T O - m e tho d i e k Meisjes en bèta/techniek in het vmbo De VHTO-methodiek toegelicht en uitgewerkt in activiteiten Voorwoord Organisaties

Nadere informatie

Expertmeeting voor vmbo-scholen

Expertmeeting voor vmbo-scholen Expertmeeting voor vmbo-scholen 12 februari 2009 VHTO Landelijk expertisebureau meisjes vrouwen en bèta techniek www.vhto.nl Lia Bleijenberg Cocky Booy Programma 10.00 10.15 uur Welkom en kennismaking

Nadere informatie

3 Ouders betrekken. Ouders betrekken

3 Ouders betrekken. Ouders betrekken 3 Ouders betrekken 3 Ouders betrekken Inhoud Deel 1 Inleiding 68 Deel 2 Ouderbijeenkomst Kijk op talent 70 Bijlage 1 Uitnodiging ouderbijeenkomst Kijk op talent 74 Bijlage 2 Talentenkijker voor ouders

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

Alle talenten van meisjes benutten! Cocky Booij Directeur VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

Alle talenten van meisjes benutten! Cocky Booij Directeur VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Alle talenten van meisjes benutten! Cocky Booij Directeur VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek VHTO VHTO Een stichting met een missie: de participatie van meisjes en vrouwen

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 42, juli 2013

Nieuwsbrief nummer 42, juli 2013 Wordt dit E-zine niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie. Nieuwsbrief nummer 42, juli 2013 Alle inspanningen van scholen en van de VHTO-rolmodellen om meisjes te interesseren voor bèta/techniek

Nadere informatie

Genderstereotypering doorbreken in groep 1-2 van het basisonderwijs

Genderstereotypering doorbreken in groep 1-2 van het basisonderwijs Genderstereotypering doorbreken in groep 1-2 van het basisonderwijs HANDLEIDING VOOR Leerkrachten^ ...................................................... Beeldenbrekers is een project van VHTO, Landelijk

Nadere informatie

Docentenhandleiding verwerkingsopdrachten Dit doe ik vmbo

Docentenhandleiding verwerkingsopdrachten Dit doe ik vmbo Docentenhandleiding verwerkingsopdrachten Dit doe ik vmbo Inhoud Achtergrond... 1 Toelichting... 2 Talenten... 2 De werelden van Techniek & ICT... 2 De lesbrief... 3 Opdrachten... 3 Aanvullingen... 3 Tijdschema...

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Wordt dit E-zine niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie.

Wordt dit E-zine niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie. Wordt dit E-zine niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie. Nieuwsbrief nummer 47, februari 2014 VHTO is trots. Dubbel trots! We hebben namelijk de Google Rise Award 2014 gewonnen. En onze voorzitter

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Welkom. Nieuwsbrief. (terug) op Trajectum. Nieuwe directeur stelt zich voor. Aflevering 1 schooljaar

Welkom. Nieuwsbrief. (terug) op Trajectum. Nieuwe directeur stelt zich voor. Aflevering 1 schooljaar Nieuwsbrief 7 september 2018 Aflevering 1 schooljaar 2018-2019. Welkom (terug) op Trajectum Namens alle medewerkers van Trajectum College heet ik alle ouders van harte welkom. In het bijzonder de ouders

Nadere informatie

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo factsheet Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het, het en het mbo Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid gehouden onder ouders in het, het en het middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere informatie

CP9. In gesprek over de toekomst

CP9. In gesprek over de toekomst CP9 In gesprek over de toekomst Na het voortgezet onderwijs kiest uw kind welk vak hij wil gaan leren en welke opleiding hij wil gaan volgen. Hij maakt een beroepskeuze. Een decaan of studiebegeleider

Nadere informatie

Hoe aardgasvrij woon jij?

Hoe aardgasvrij woon jij? JOUW GASTLES Gastles Hoe aardgasvrij woon jij? Je gaat een gastles verzorgen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs waarin je laat zien hoe je in je werk dagelijks bezig bent met het thema aardgasvrij

Nadere informatie

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324 DeDecaan.net DeDecaan.net uw decanaat online Scholieren die een gegronde pakket- en studiekeuze maken. Dat is het doel van iedere decaan. DeDecaan.net ondersteunt u en uw leerlingen om dat doel te bereiken.

Nadere informatie

Elde College Sint-Michielsgestel

Elde College Sint-Michielsgestel Elde College Sint-Michielsgestel Elke Leerling Doet Ertoe Spreekt een kleine school je aan? Een school waar je iedereen snel leert kennen? Vind je het fijn om intensief contact te hebben met je mentor?

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Docentenhandleiding verwerkingsopdrachten Dit doe ik havo & VWO

Docentenhandleiding verwerkingsopdrachten Dit doe ik havo & VWO Docentenhandleiding verwerkingsopdrachten Dit doe ik havo & VWO Inhoud Achtergrond... 1 Toelichting... 1 De werelden van Bèta/Techniek & ICT... 2 De lesbrief... 2 Opdrachten... 3 Aanvullingen... 3 Tijdschema...

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld Wat gaan we doen? Inventarisatie vragen / verwachtingen Presentatie Vragen / discussie Wat kan ik er mee? Afronding 24-3-2015 2 Vragen? Met welke

Nadere informatie

Wordt dit E-zine niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie.

Wordt dit E-zine niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie. Wordt dit E-zine niet goed weergegeven? Bekijk dan de online versie. Nieuwsbrief nummer 50, mei 2014 Was will das Weib? Of liever: wat wil de Nederlandse bèta/technische vrouw? Kiest ze na een technische

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding 1 Waarom? Nederland staat voor een uitdaging. De arbeidsmarkt verandert door technologische ontwikkelingen, flexibilisering, decentralisering en bezuinigingen.

Nadere informatie

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding 1 Waarom? Nederland staat voor een uitdaging. De arbeidsmarkt verandert door technologische ontwikkelingen, flexibilisering, decentralisering en bezuinigingen.

Nadere informatie

Mbo avond Minkema. Uitleg over het mbo en het studiekeuzeproces

Mbo avond Minkema. Uitleg over het mbo en het studiekeuzeproces Mbo avond Minkema Uitleg over het mbo en het studiekeuzeproces MBO-avond Minkema Voorstellen Doel en inhoud presentatie (verschillen vmbo-mbo, aanbieders, opleidingen, studiekeuzeproces, aanmelden etc.)

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2013-2014 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2014-2015 voor Twente GL/TL-versie Naam:. Klas: Mentor: Onderwerp: LOB Lesbrief bij Kies! - Pagina 1 van 13 Beste vierdeklasser,

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2. Vakkenpakket TL 3 kiezen

Informatieboekje leerjaar 2. Vakkenpakket TL 3 kiezen 2018-2019 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s)..2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze...5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Nummer 2 november 2015

Nummer 2 november 2015 Nummer 2 november 2015 Inhoud van dit ouderbulletin Voorwoord De Weddenschap Go4it beroepenmanifestatie (klas R2a-R2b-R2c) Voorlichting VHTO meiden uit 3TL Nieuws vanuit de Franse les Praktische zaken

Nadere informatie

Leerweg: TL, GL en Kader. Het magazine voor jongeren die iets willen bereiken. Lesbrief. Naam: Klas: Mentor:

Leerweg: TL, GL en Kader. Het magazine voor jongeren die iets willen bereiken. Lesbrief. Naam: Klas: Mentor: Leerweg: TL, GL en Kader Het magazine voor jongeren die iets willen bereiken Lesbrief Naam: Klas: Mentor: Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij

Nadere informatie

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012 AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012 ontstaan + positie inrichting van de opleiding ontwikkelingsproces stand van zaken Studieloopbaanbegeleiding AOC Terra het Groene Lyceum

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

4 Uitbreidingsmogelijkheden. Uitbreidingsmogelijkheden

4 Uitbreidingsmogelijkheden. Uitbreidingsmogelijkheden 4 4 Uitbreidingsmogelijkheden Uitbreidingsmogelijkheden Inhoud Beeldbank Dit doe ik voor Talentenkijker 80 Deel 1 Girlsday inleiding 83 Deel 2 Wat u vooraf moet weten 84 Deel 3 Stappenplan Girlsday 85

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Techniek voor jongens én meisjes

Techniek voor jongens én meisjes Techniek voor jongens én meisjes Over lesgeven aan jongens en meisjes en stereotiepe beelden over jongens, meisjes en techniek. Anne van de Ven, Science Center NEMO Techniek voor jongens én meisjes Over

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken!

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken! Profielkeuze Vwo 3 Profielkeuze in het algemeen Dit jaar maakt uw dochter/zoon een belangrijke keuze in haar/zijn schoolloopbaan. Er moet een profiel gekozen worden: vakken waarin uw kind eindexamen gaat

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2. Vakkenpakket TL 3 kiezen

Informatieboekje leerjaar 2. Vakkenpakket TL 3 kiezen 2017-2018 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Bij De Rotonde werkt een jong team in de onderbouw. Onze docenten staan daarom dicht bij de leerlingen. De

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) op het Alfrinkcollege

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) op het Alfrinkcollege Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) op het Alfrinkcollege Je maakt keuzes Keuzes maken is best een uitdaging en als je jong bent helemaal! Tijdens jouw schoolperiode maak je keuzes die van invloed

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur.

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur. Doe mee in onze groene wereld Enschede vmbo groen Vakman schaps route open dag vrijdag 26 januari 2018 15.30 uur - 20.30 uur www.aoc-oost.nl 2informatie vmbo groen 2018-2019 AOC Oost is jouw wereld. Een

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

Meisjes en informatica Hand-out voor decanen en docenten informatica in het voortgezet onderwijs

Meisjes en informatica Hand-out voor decanen en docenten informatica in het voortgezet onderwijs Meisjes en informatica Hand-out voor decanen en docenten informatica in het voortgezet onderwijs Ict-STER is een initiatief van de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Het project

Nadere informatie

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. 2 VMBO, HAVO en VWO. Mijn beroep. Dit is de werkmap van :.. Klas :..

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. 2 VMBO, HAVO en VWO. Mijn beroep. Dit is de werkmap van :.. Klas :.. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 2 VMBO, HAVO en VWO Mijn beroep Dit is de werkmap van :.. Klas :.. osg Piter Jelles De Foorakker Sint Annaparochie, 2013 2014 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 2 VMBO,

Nadere informatie

Welkom op Vincent van Gogh

Welkom op Vincent van Gogh Welkom op Vincent van Gogh Het keuzeproces in VMBO 2 10 oktober 2017 I. Barmentloo de Boer Programma Doel van LOB in klas 2 De leerweg en doorstroom naar Mbo Het beroepsgerichte programma D & P Wat kunt

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Je bent iemand, je kunt iets en. je hoort erbij KRALINGEN. Je kunt hier ook na school veel doen. Kleine, veilige en sfeervolle school

Je bent iemand, je kunt iets en. je hoort erbij KRALINGEN. Je kunt hier ook na school veel doen. Kleine, veilige en sfeervolle school KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo Je bent iemand, je kunt iets en We kennen elkaar hier allemaal Je kunt hier ook na school veel doen Kleine, veilige en sfeervolle school je hoort erbij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING VMBO GT Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Inleiding De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer vanaf. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel terug gekomen van de vakantie. Alle 2e klassers

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. Werkblad 8.1 Opdracht 3, module 5, les 8 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. 1. Hij is moe en slaapt veel. 2. Hij is vaak ziek. 3.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Opdracht 1, module 4, les 2 Tijdens hun puberteit maken kinderen verschillende veranderingen door en moeten zij keuzes maken die belangrijk zijn voor hun toekomst. Daarbij hebben

Nadere informatie

Hoe aardgasvrij woon jij?

Hoe aardgasvrij woon jij? JOUW GASTLES Gastles Hoe aardgasvrij woon jij? Je gaat een gastles verzorgen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarin laat je zien hoe je in je werk dagelijks bezig bent met het thema aardgasvrij

Nadere informatie

Christelijk College Zeist

Christelijk College Zeist Christelijk College Zeist 2018 VMBO Basis/Kader: +/- 330 leerlingen Profielen: Diensverlening & Producten en Zorg & Welzijn Stages in de bovenbouw Profielprojecten in leerjaar 3 Keuzevakken in leerjaar

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Welkom op Salland. Ouderavond BK 3 over keuzeproces in klas 3 Inez Barmentloo-de Boer, decaan. 26 februari 2019

Welkom op Salland. Ouderavond BK 3 over keuzeproces in klas 3 Inez Barmentloo-de Boer, decaan. 26 februari 2019 Welkom op Salland Ouderavond BK 3 over keuzeproces in klas 3 Inez Barmentloo-de Boer, decaan 26 februari 2019 Programma Nieuwe wetgeving LOB Doel keuzeproces klas 3 Onderwijssysteem in Nederland Vakkenpakket

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552.

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552. December 2013 Het Betasteunpunt van de Hanzehogeschool is het eerste aanspreekpunt voor scholieren en docenten uit het voortgezet onderwijs (VO) met interesse voor techniek en ict. In het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Werkexploratie en Ouderbetrokkenheid. Overzicht van het project werkexploratie

Werkexploratie en Ouderbetrokkenheid. Overzicht van het project werkexploratie Werkexploratie en Ouderbetrokkenheid Overzicht van het project werkexploratie Van december 2015 tot - september 2017 vindt een project werkexploratie plaats. Dit vindt plaats in het kader van de kabinetsbrede

Nadere informatie

LOB en techniek. Geef jongeren praktijkervaringen die ertoe doen.

LOB en techniek. Geef jongeren praktijkervaringen die ertoe doen. LOB en techniek. Geef jongeren praktijkervaringen die ertoe doen. 5 tips voor een praktijkgericht programma White paper Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) leert jongeren keuzes te maken die passen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Handel en Administratie

Handel en Administratie Handel en Administratie Handel en Administratie Wil jij later werken in een winkel als bedrijfsleider of verkoper? Zie je jezelf als secretarieel medewerker op een kantoor of lijkt het toerisme jou wel

Nadere informatie

Alcohol, Roken en opvoeding

Alcohol, Roken en opvoeding Alcohol, Roken en opvoeding Uw kind in klas 1 van het voortgezet onderwijs Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, verandert er veel in hun leven. Ze krijgen andere interesses en hun vriendengroep

Nadere informatie

Vmbo. Elke Leerling Doet Ertoe

Vmbo. Elke Leerling Doet Ertoe Vmbo Elke Leerling Doet Ertoe Vind je het leuk om met je handen te werken? Op het vmbo is daar naast theorie- veel ruimte voor. De naam zegt het al: vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Inhoud van Edu4all LOB-projecten in het demo-account

Inhoud van Edu4all LOB-projecten in het demo-account Inhoud van Edu4all LOB-projecten in het demo-account Uit Ik Verken! Project 3 Ik verken het D&P-profiel A Het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) is een breed oriënterend profiel. Dit profiel biedt

Nadere informatie

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur Platform voor vmbo scholen Bouwen Wonen Interieur Inhoudsopgave Wie zijn wij? 4 Professionalisering en Advies 6 Deskundigheidsbevordering 7 Netwerkbijeenkomsten, landelijk en regionaal 7 Lidmaatschap Platform

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

Kennismiddag 22 juni 2017

Kennismiddag 22 juni 2017 Kennismiddag 22 juni 2017 Programma Champs on Stage LOB en belang van stages Het orientatieproces Het stageproces Champs on Stage Ambitie Brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven om schooluitval en

Nadere informatie

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding, mentor & werkweek Klas 3 VMBO Theoretische Leerweg 3T1-3T2-3T3-3T4-3T5 Opzet avond: 19.30-20.00 uur : uitleg loopbaankeuzes en

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten De Leon van Gelder, Groningen pagina 1 De Leon van Gelder: school, leerlingen en ouders samen op weg naar een passende schoolloopbaan De Leon van Gelder in Groningen, een vestiging van het Reitdiep College,

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie