Nummer VGA Datum versie: 0.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer VGA 05.017 Datum 2005-09-06 versie: 0.5"

Transcriptie

1 Programma Vernieuwing Gegevensarchitectuur (VGA) Onderwerp: Metadata in de KB Bestemd voor: projectteam Auteur: Theo van Veen Nummer VGA Datum versie: 0.5 v Eerste versie v Commentaar PD verwerkt v Voorstel voor implementatie toegevoegd v Beschrijving overwegingen bij mapping V Toevoegingen m.b.t. relaties tussen objecten en m.b.t. niet-bibliografische metadata (personen en termen) Inleiding Een van de uitgangspunten voor de nieuwe KB infrastructuur is dat de metadata van de KB integraal doorzoekbaar moeten zijn zonder voorkennis over die metadata. Dit geldt zowel binnen de KB als voor het zoeken door de buitenwereld. De integrale doorzoekbaarheid vereist een gemeenschappelijk datamodel voor alle metadata. Om doorzoekbaarheid door de buitenwereld te realiseren zonder voorkennis moeten we gebruik maken van een of meer standaard datamodellen zoals Dublin Core, MARCXML, EAD etc. Omdat voor de diverse collecties of bestanden soms verschillende en specifieke functionaliteit vereist is worden soms ook metadata velden gewenst die niet voorkomen in de standaard modellen. In dit document wordt een voorstel beschreven om aan deze soms tegenstrijdige eisen tegemoet te komen. In de huidige infrastructuur maken we gebruik van verschillende datamodellen voor verschillende databases. Deze datamodellen zijn gespecificeerd in de vorm van een DTD, zoals o.a. de KB-DTD en de GVN-DTD. Deze zijn niet standaard en kunnen alleen door KB applicaties gebruikt worden. Integraal aanbieden is daarmee ook niet goed mogelijk. In het kader van TEL is er een on-the-fly conversie gemaakt die metadata uit de meeste KB-bestanden volgens het TEL datamodel beschikbaar kan stellen. Het TEL datamodel wordt een applicatieprofiel genoemd en bestaat uit Qualified Dublin Core met een aantal extensies. Binnen de KB wordt dit DCX genoemd. Dit concept kan als basis dienen voor een datamodel dat ook buiten de KB gebruikt kan worden. Datamodellen in combinatie met protocollen voor gegevensuitwisseling. Datamodellen worden meestal gespecificeerd in een DTD, een schema of een applicatieprofiel. Services die gebruik maken van standaard protocollen voor Search & Retrieval en harvesting, zoals SRU, Z39.50, OAI, kunnen aan portals en andere webapplicaties een overzicht van de beschikbare datamodellen aanbieden. Een portal of webapplicatie zal daaruit - voorzover deze datamodellen bij de portal bekend zijn - een geschikt datamodel moeten selecteren. Als een service aangeeft dat het datamodel X en Y kan bieden dan kunnen X en Y de naam (identificatie) zijn van een DTD, een XML-schema of een applicatieprofiel. Deze naam mag ook een schema identificeren dat gewoon uit tekst bestaat zolang het voor de ontvangende en verzendende partij maar duidelijk is wat er met die naam X of Y bedoeld wordt. Voorbeeld: als de TEL-portal contact maakt met de SRU-service van de Library of Congres dan geeft deze service aan dat recordschema s beschikbaar zijn met de namen DC, MARCXML en MODS. De TEL-portal zal dan om DC vragen omdat daar de functionaliteit van de TEL-portal op is afgestemd. De problemen De problemen die opgelost moeten worden zijn: - Veel collecties hebben een eigen datamodel dat meestal is toegespitst op een specifiek type materiaal of specifieke functionaliteit

2 - Indien van Dublin Core gebruik gemaakt wordt, spelen de problemen van specifieke functionaliteit en materiaal ook en worden meestal varianten op Dublin Core gebruikt met een paar metadata velden extra (of minder). Al deze varianten hebben dan ook een ander datamodel met een andere identificatie. De ontvangende en versturende partijen zullen niet alle namen van die varianten kennen en dus niet kunnen bepalen of een door een datamodel van de andere partij op Dublin Core gebaseerd is. - Functionele eisen veranderen in de tijd en daarmee soms ook de gebruikte metadata velden. Datamodellen kunnen daarom wijzigen of er worden nieuwe versies gemaakt en krijgen dan een andere identificatie. - Indien compleet verschillende standaard datamodellen gebruikt worden, bijvoorbeeld MARCXML en EAD is het moeilijk om één daarvan als gemeenschappelijk datamodel te gebruiken. Het is dus niet mogelijk om met één standaard datamodel voor de KB aan alle eisen te voldoen. Voor de datamodellen van buiten de KB is te verwachten dat hetzelfde geldt en dat andere partijen dezelfde problemen hebben. De oplossing Om de KB collecties integraal te kunnen doorzoeken en tegelijkertijd geen concessies te doen aan de mogelijke functionaliteit voor specifieke objecten, laten we de metadata records bestaan uit één of meerdere blokken met verschillende datamodellen. Dit is altijd een DC(X) blok en optioneel een blok conform een ander standaard datamodel en optioneel andere blokken, bijvoorbeeld een lokaal blok. Het DC(X) dient voor de integrale doorzoekbaarheid. Het tweede blok met bijvoorbeeld MARCXML of EAD dient om voor specifiek materiaal met de buitenwereld gegevens te kunnen uitwisselen. Andere blokken bevatten metadata die in eerste instantie lokaal van belang zijn of die gebruikt worden om de originele bron-metadata te bewaren. Zo n extra blok zorgt er ook voor dat de eigenaar van een collectie niets in de weg gelegd wordt om eigen metadata te blijven gebruiken, maar het wordt afgeraden om onnodig gebruik van te maken omdat deze metadata minder vindbaar zijn voor de buitenwereld. In bovenstaand figuur zijn verschillende blokken als voorbeeld weergegeven. Bij de standaard protocollen voor gegevensuitwisseling, zoals SRU en OAI, geeft de client applicatie aan welk record formaat gewenst is. Een combinatie van blokken kan overigens ook als record formaat aangeboden worden.

3 Het DC(X) blok dient om één algemeen beschrijvingsformaat te hebben voor het integraal doorzoekbaar maken van verschillende databases maar zal tegelijk ook dienen om een aantal standaard indexen te definiëren, zoals noodzakelijk is bij gebruik van MARCXML. Bijvoorbeeld: het Dublin Core element title komt overeen met MARC tag 245. Voor het indexeren moet dus toch een mapping gemaakt worden naar velden waar een gebruiker op zal zoeken en DC(X) vormt hiervoor een goede basis omdat de zoekvelden daar overeen kunnen komen met de velden uit het metadatarecord. Het probleem van de vele varianten gebaseerd op DC wordt opgelost door één naam te creëren voor alle datamodellen die Dublin Core (DC) als basis hebben. Deze naam is DCX en dit houdt in dat een datamodel dat de identificatie XYZ heeft maar gebaseerd is op DC ook onder de naam DCX beschikbaar is. Het belang hiervan komt sterk naar voren als ook in vooraf onbekende collecties gezocht kan worden. Als een data-aanbieder aangeeft formaat XYZ beschikbaar te hebben weet de ontvanger (portal) niet wat XYZ voorstelt. Met de naam DCX wordt aangegeven dat de Dublin Core veldnamen gebruikt zijn en dat nieuwe veldnamen geïntroduceerd kunnen zijn indien er redelijkerwijs geen DC veldnaam beschikbaar is. Een zoekresultaat kan dus ook onbekende velden bevatten. Omdat de set van DC elementen erg beperkt is wordt ook veel gebruik gemaakt van Qualified Dublin Core, dat meer verfijning biedt d.m.v. extra termen en het gebruik van coderingsschema s (ISBN is bijvoorbeeld een coderingsschema van het veld identifier). Een verdere verfijning wordt verkregen via het concept van DC applicatieprofielen. Een applicatieprofiel is een lijst met termen uit verschillende sets waaronder Dublin Core en Qualified Dublin Core en eventueel aangevuld met eigen temen of termen uit andere applicatiegebieden. De DCMI organisatie publiceert en aantal applicatieprofielen. We kunnen hiermee de betekenis van DCX iets bijstellen: met DCX wordt bedoeld dat in principe termen zijn gebruikt uit DCMI applicatieprofielen en alleen nieuwe termen gebruikt zijn als er geen veld uit een DC applicatieprofiel bruikbaar was. Het resterende probleem is wat een externe service met die onbekende velden aanmoet. Een eerste stap is het gebruik van een metadata registry waarin de KB maar ook externe partijen hun metadata in kunnen registreren. De DCMI organisatie biedt die mogelijkheid niet. Indien men een nieuwe term aan de metadata wil toevoegen kan eerst de registry geïnspecteerd worden om te bepalen of zo n term er al is. Zo niet, dan kan men de term in de registry op te laten nemen. Ook een aanbieder van een portal kan in de registry kijken om voor onbekende velden die door de portal ontvangen worden de portal eventueel aan te passen. De European Libary onderhoudt al zo n registry en hier kan dus bij aangesloten worden. Metadata deskundigen zouden er problemen mee kunnen hebben dat data-elementen hier in een XML-record worden opgenomen zonder dat dit in bijvoorbeeld een XML-schema is vastgelegd. Validatie van een gevonden metadata-record is dan niet mogelijk maar is bij het presenteren van zoekresultaten ook meestal niet zinvol. De meeste applicaties gebruiken voor het presenteren van XML een XSL-stylesheet en daarbij worden onbekende velden gewoon genegeerd. In een XSLstylesheet kan echter wel vastgesteld worden dat er onbekende velden gebruikt worden en het kan aan de gebruiker overlaten worden of deze velden gepresenteerd moeten worden. Eventueel kan een applicatie de gebruiker zelf aanbieden eigen functionaliteit aan zo n onbekend veld te koppelen. Met deze oplossingen kunnen de metadata van de KB via de standaard protocollen SRU/W en OAI zowel binnen als buiten de KB integraal doorzoekbaar/opvraagbaar gemaakt worden, terwijl voor lokale applicaties de mogelijkheid open gehouden wordt om ook eigen velden te hanteren. Implementatie. In SRU wordt bij elk SRU-request opgegeven in welk record schema de resultaten aangeleverd moeten worden. In een zogenaamd explain record wordt aan de buitenwereld kenbaar gemaakt welke formaten beschikbaar zijn. Hierin is geen rekening gehouden met het feit dat de beschikbare record schema s kunnen verschillen per collectie of per record en dat die informatie pas beschikbaar kan komen indien de informatie uit de index over een record beschikbaar is. Het SRU protocol biedt hier geen standaard oplossing voor. Ook is er geen standaard manier om aan te geven of een verkort record uit de index of een volledig record uit de XML database gewenst is. M.a.w. bij een zoekactie wordt een bekend record schema gevraagd en alleen als een applicatie a-priori op de hoogte is van de beschikbaarheid van andere formaten zal een van deze formaten mogelijk worden opgevraagd.

4 De hiervoor gekozen oplossing is om bij het indexeren een veld toe te voegen met beschikbare record schema s. Dit veld wordt opgenomen in de verkorte records (captions) in de index. Bij het indexeren van fulltext of een website zal er meestal geen volledig XML record zijn en wordt in dit veld aangegeven dat er alleen HTML beschikbaar is. Voor geharveste metadata records uit externe bronnen zal er veelal geen verschil zijn tussen het volledige record en de recordgegevens uit de index. In dat geval kan het veld met beschikbare recordschema s leeg blijven. Dit veld is overigens geen standaard veld en daarom meestal niet bruikbaar voor externe applicaties. Eén van de mogelijke recordschema s is die waarbij volledige records in een envelop aangeboden kunnen worden met daarin alle beschikbare formaten of een verwijzing daar naartoe. Een standaard voor zo n envelop is MPEG21 DIDL. De recordschemas in het explain record die via SRU opgevraagd kunnen worden, zijn dan DC, DCX, MARCXML en EAD en MPEG21. Bij het opvragen van MARCXML en EAD kan niet gegarandeerd worden dat een record beschikbaar is in dat formaat. Bij het opvragen van MPEG21 echter krijgt men alle formaten die beschikbaar zijn. Hoewel MPEG21 als standaard meer en meer genoemd wordt, is het hier voorgestelde gebruik nieuw. Omdat het de KB gaat om optimale interoperabiliteit met de buitenwereld is het wenselijk dit idee ook te propageren, maar eventueel oplossingen die de buitenwereld hiervoor kiest over te nemen. Door de gekozen implementatie zullen we andere oplossingen meestal eenvoudig kunnen realiseren. Een bijkomstig voordeel van het gebruik van een envelop zoals MPEG21/DIDL is dat we voor eigen applicaties extra gegevens, bijvoorbeeld exemplaargegevens of catalogiseergegevens, mee kunnen leveren zonder het DC metadata record te vervuilen. Een definitieve keuze voor de vorm van de envelope wordt bij implementatie gemaakt. Bij het opvragen via SRU zal het mogelijk zijn een combinatie van recordschema s op te geven bijvoorbeeld recordschema=dc+ead. De metadata records zullen per record schema als een XML blob in de database worden opgeslagen. Dus elk record schema komt overeen met een veld. Dit in tegenstelling met een database tabel met van tevoren vastgelegde velden zoals die binnen een record schema voorkomen. Het moet namelijk mogelijk zijn om nieuwe metadata elementen toe te voegen zonder de tabeldefinities in de database te hoeven veranderen. Validatie van records zal bij de bron plaats moeten vinden. Metadata elementen die niet in de metadata registry geregistreerd zijn maar wel in geharveste metadata records voorkomen zijn in de KB MDO gewoon toegestaan! Overwegingen en keuzes t.a.v. mapping. Het huidige metadata model van de KB is niet zondermeer over te zetten naar Dublin Core extended. Bij de mapping en de conversie moeten daarom een aantal keuzes gemaakt worden en problemen worden opgelost om te zorgen dat geen functionaliteit verloren hoeft te gaan. De hierbij gehanteerde overwegingen en gemaakte keuzes zijn hieronder opgesomd. Voor meer details wordt verwezen naar VGA ) Het voornaamste doel van de metadata is objecten of diensten voor de gebruiker te beschrijven, via indexering vindbaar te maken en om de gebruiker naar het object of de dienst te verwijzen. 2) Uitgangspunt is dat onze metadata zonder extra uitleg voor externe applicaties bruikbaar zijn. Daarom moeten alleen nieuwe velden geïntroduceerd worden indien dat voor de functionaliteit nodig is. 3) De ordening die in de KB-DTD is aangebracht draagt niet bij aan bovenstaand doel en vervalt. De huidige attributen vervallen en waar zinnig worden velden samengevoegd. 4) Een van de belangrijkste velden is het identifierveld. Dit veld moet bij voorkeur een URL zijn die direct naar het object leidt. Voor zover nodig moeten de oorspronkelijke velden daarom tot een URL worden samengevoegd. Identifiers worden herkenbaar gemaakt via het DCMI encoding scheme als XML attribuut of d.m.v. een prefix. Er kunnen meerdere identifier-velden in een record voorkomen en er kan ook naar meerdere objecten verwezen worden. 5) In de KB-DTD komen velden voor die combinaties zijn van andere velden en dat weer in verschillende combinaties. Die velden worden waar zinvol gecombineerd en de varianten vervallen. Bijvoorbeeld de 4 velden achternaam, voornaam, achternaam + voornaam en voornaam + achternaam worden gewoon voornaam + achternaam (geldt niet voor speciale naamindex).

5 6) Indien het wenselijk is dat de meer specifieke betekenis van een veld voor de gebruiker zichtbaar is kan dat in het veld worden aangegeven met gewone tekst of een label. Bijvoorbeeld een identifier van het type XYZ wordt niet veld XYZ genoemd maar gewoon dc:identifier en de waarde kan dan vooraf gegaan worden door XYZ: als label. Voor de gebruiker gaat er dan geen informatie verloren en applicaties hoeven geen nieuwe veldnaam te leren. 7) Indien in één record meerdere objecten beschreven worden, bijv de band van een handschrift en het handschrift zelf, heeft het de voorkeur geen nieuwe velden te introduceren maar de diverse objecten in een container op te nemen. Ze blijven wel onderdeel van het DCX blok. Een alternatief is de objecten door afzonderlijke metadata records te laten beschrijven, maar dat valt buiten de mapping. 8) Indien de metadata fulltext elementen bevatten worden deze uit de metadata gehaald en als apart object in een mpeg21 DIDL structuur opgenomen. Dit speelt bij GVN en Bibliopolis. 9) Administratieve gegevens worden niet naar DCX velden gemapped maar komen in een apart administratief blok of in aparte Oracle velden. 10) Hiërarchische relaties tussen metadata records worden weergegeven met de velden ispartof en haspart. Deze velden zijn herhaalbaar. Indien bij het veld ispartof niet eenduidig is vast te stellen wat het hoger liggende niveau voorstelt wordt dezelfde methodiek gehanteerd als bij 2). De default is dat ispartof verwijst naar een titel van een hoger gelegen object. Dit object hoeft niet perse een eigen metadata record te hebben. Hiermee maken we dit veld voor eigen applicaties beter machine-interpreteerbaar maar voor externe applicaties door de gebruiker interpreteerbaar. Zie ook onderstaand kader voor een meer details. 11) In de KB metadata komen behalve beschrijvingen van opvraagbare objecten ook persoonsbeschrijvingen en thesaurustermen voor. Omdat het gewenst kan zijn deze integraal met bibliografische gegevens doorzoekbaar te maken worden hiervoor naast de typen uit de gecontroleerde DC vocabulaire ook het type person en term opgenomen met een eigen set metadata elementen. Relaties tussen objecten en subobjecten (bijv. tijdschrift en artikel) worden in de metadata veelal gelegd via het veld identifier van het object en het veld ispartof van het subobject. Een object kan echter onderdeel zijn van meerdere objecten en de identifier hoeft niet uniek te zijn. Stel: object A heeft een veld <dc:identfier xsi-type="xyz">abc en object B = subobject van A heeft het veld <dcterms:ispartof xsi:type="xyz">abc Willen we alle subobjecten van A vinden dan kunnen we zoeken op ispartof=abc. Vanuit het subobject kan object A gevonden worden via zoeken op identifier=abc. Dit hoeft niet specifiek genoeg te zijn, dus indexeren we ook XYZ=ABC voor object A en kan object A gevonden worden door te zoeken op XYZ=ABC. De applicatie software kan dit afleiden uit het encoding scheme van het veld ispartof. Hiervoor is dan wel nodig dat de applicatie software van deze regel op de hoogte is. Zo niet, dan kunnen er ook andere objecten gevonden worden die toevallig ABC als identifier hebben. Voorbeeld: Een artikel met ispartof= moet een subobject zijn van het tijdschrift met identifier= Er kunnen echter ook andere objecten zijn met deze identifier. Indien het encoding scheme ISSN is dan kan het tijdschrift gevonden worden met ISSN= Voor het vinden van subobjecten blijft het probleem bestaan, tenzij we ook hier een apart indexveld het coderingsschema introduceren. Hier is echter geen standaard voor. We kunnen dat deels oplossen door in de zoekopdracht het type van het subobject (in dit geval type=article) mee te geven. Om te zorgen dat een identifier en het ispartof veld een unieke waarde hebben kan de aanleverende bron de identifier en het overeenkomstige ispartof veld van een prefix voorzien worden. Bijvoorbeeld: object A heeft veld <dc:identfier>xyz:abc en object B heeft een veld <dcterms:ispartof>xyz:abc Zoeken op ispartof=xyz:abc levert dan alle subobjecten van A. Het voordeel is dat de aanbieder van collectie metadata dit zelf in de hand heeft zonder dat dit invloed heeft op de metadata mapping of de indexering. De applicatiesoftware moet dan wel weten dat ispartof op een identifier slaat en er moet gechecked worden of een dubbele punt in een zoekopdracht geen speciaal teken is voor de indexsoftware.. In VGA willen we trachten beide methodieken te ondersteunen. Wil men alle subobjecten van A kunnen opvragen dan moet de applicatiesoftware weten dat A subobjecten kan hebben. Dit moet uit de andere metadata zoals type en format afgeleid kunnen worden. De vocabulaire voor type moet daartoe eventueel uitgebreid worden.

6 In een generiek stylesheet template zal dit verder uitgewerkt worden. Zolang de indexering hierop nog niet is aangepast zal dit stylesheet tijdelijk nog refereren aan velden die nu in de index voorkomen. Zodra de metadata conform het nieuwe datamodel in de KB MDO beschikbaar zijn en ook de overeenkomstige indexvelden beschikbaar zijn kan een meer definitief generiek template stylesheet gemaakt worden. Richtlijnen voor het gebruik van DCX Bij het creëren van velden voor gegevens die niet in DC zitten gelden de volgende richtlijnen: 1) Probeer in eerste instantie de DC velden te gebruiken 2) Probeer in tweede instantie de DCQ velden te gebruiken 3) Check de metadata registry van de European Library en de DCMI website of er een bestaand veld is dat voldoet 4) Bekijk of een veld specifiek is voor een bepaald vakgebied en tracht met vakgenoten tot overeenstemming te komen 5) Laat nieuwe termen alleen aan de registry toevoegen indien deze termen ook voor anderen bruikbaar zijn 6) Nieuwe termen kunnen in een lokaal blok geplaatst worden of worden toegevoegd aan het DCX blok. Het lokale blok wordt alleen op verzoek gepresenteerd. Toevoegen aan het DCX blok heeft de voorkeur. Als het veld niet gebruikt hoeft te worden kan het beter weggelaten worden! 7) Nieuwe termen in het Engels en met de volgende componenten: 1) waar is de term een eigenschap van, 2) de naam van de eigenschap en 3) het type. Bijvoorbeeld: abstactlanguagecode. De eerste en laatste component zijn optioneel. Toekomstvisie Bovenstaand voorstel is op volgende toekomstvisie gebaseerd. We streven ernaar om in onze gegevens zoveel mogelijk structuur aan te brengen om deze machine-leesbaar en machineinterpreteerbaar te maken. Om dit mogelijk te maken helpt het als we standaardiseren, maar tegelijkertijd moeten we gebruik maken van de intelligentie van applicaties om met veranderende standaarden, fouten in implementaties en niet-gestandaardiseerde gegevens om te kunnen gaan. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een portal voor alle standaard velden vooraf gespecificeerde functionaliteit kan bieden, maar als deze portal een niet-standaard veld tegenkomt de gebruiker de mogelijkheid biedt om dit veld toch te presenteren en eventueel te koppelen aan specifieke functionaliteit. Een portal-leverancier kan eventueel een nieuwe versie van zijn portal aanpassen aan nieuw ontdekte velden. Het gaat nu nog te ver om van applicaties te verwachten dat ze de betekenis van een metadataveld begrijpen. Het is echter wel mogelijk om velden verkregen via de ene service te koppelen aan een ander type service. Bijvoorbeeld kan een veld met een samenvatting als input dienen voor een vertaal-service, een auteursveld kan als input dienen voor een zoekfuncties in een persoonsnamen thesaurus etc. Deze koppelingen kunnen al dan niet dynamisch in applicatie worden vastgelegd en het zijn deze koppelingen die maken dat een applicatie metadatavelden lijkt te begrijpen. Over het algemeen zal men geneigd kunnen zijn om voor bovenstaand doel RDF (Resource Description Framework) te gebruiken omdat RDF meer mogelijkheden biedt om met onbekende metadata velden om te gaan. Het is te complex om hier dieper op in te gaan maar vooralsnog gaan we er vanuit dat voor het hier beschreven doel het hier voorgestelde DCX-concept voldoende is en een lagere implementatiedrempel heeft dan wanneer RDF gebruikt wordt. Het gebruik van RDF wordt die beschreven concept echter niet uitgesloten.

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland De KB en Web2.0 Paul Doorenbosch Theo van Veen Met dank aan Optische Technieken KB /Jos Uljee OCN 2006 7 november 2006 INLEIDING Het eerste deel van de presentatie bestond uit afbeeldingen, waarbij het

Nadere informatie

Ontwerpdocument. Gegevensarchitectuur. Koninklijke Bibliotheek

Ontwerpdocument. Gegevensarchitectuur. Koninklijke Bibliotheek Ontwerpdocument Gegevensarchitectuur Koninklijke Bibliotheek - c o n c e p t VGA 05023 Paul Doorenbosch Theo van Veen Versie 0.7 (2005-10-06) Inhoud Managementsamenvatting 1. Inleiding 2. Opdracht doel

Nadere informatie

Nieuwe gegevensarchitectuur ondersteunt nieuwe diensten Deel 2. Theo van Veen en Paul Doorenbosch

Nieuwe gegevensarchitectuur ondersteunt nieuwe diensten Deel 2. Theo van Veen en Paul Doorenbosch Nieuwe gegevensarchitectuur ondersteunt nieuwe diensten Deel 2 Theo van Veen en Paul Doorenbosch De KB heeft haar gegevensinfrastructuur vernieuwd. De service-georiënteerde architectuur die hieraan ten

Nadere informatie

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk.

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. Auteurs: Paul Doorenbosch, Koninklijke Bibliotheek Theo van Veen, Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

KB gegevensarchitectuur ondersteunt nieuwe diensten

KB gegevensarchitectuur ondersteunt nieuwe diensten KB gegevensarchitectuur ondersteunt nieuwe diensten De KB heeft haar gegevensinfrastructuur vernieuwd. De service-georiënteerde architectuur maakt het mogelijk om eenvoudig en snel diensten te realiseren

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi...

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Het Archieven Portaal Europa is een publicatie en aggregatie platform voor Europese archiefinstellingen, ontwikkeld door het

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling IV B 620 1 Standaarden voor gegevensuitwisseling T.M. VAN VEEN 1 Inleiding Het is een trend in de informatiedienstverlening om gegevens uit verschillende bronnen te mengen en te hergebruiken in nieuwe

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA of een open architectuur voor archieven een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur toegankelijke archieven wat wil uw baas? profileren

Nadere informatie

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL)

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Update 7 juli 2015: Op verzoek van diverse partijen is de reactietermijn verlengd naar 31 augustus 2015 in verband met de vakantieperiode

Nadere informatie

Metadata, informatiestromen

Metadata, informatiestromen Metadata, informatiestromen Wat doet informatie- en archiefmanagement? Vastleggen/verwerven Opslaan Ordenen Beschrijven Selecteren Verwijderen Bewaren Beschikbaarstellen van informatie. Gedocumenteerd,

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

AFO 133 - Invoer /output profielen

AFO 133 - Invoer /output profielen AFO 133 - Invoer /output profielen Het startpunt voor alle conversies is AFO 133. In deze AFO dient u aan te geven wat de structuur is van het bestand dat u wenst in te lezen of uit te schrijven. Hiervoor

Nadere informatie

Luut Stadman, Informatieanalist, Infrastructuur en Services, Nationaal Archief Wai Wong, Technisch Applicatiebeheerder, Ministerie van OCW

Luut Stadman, Informatieanalist, Infrastructuur en Services, Nationaal Archief Wai Wong, Technisch Applicatiebeheerder, Ministerie van OCW Voorwaarden export Versie 1.2 Definitief Datum 28 november 2016 Contact contact@nationaalarchief.nl Auteurs Luut Stadman, Informatieanalist, Infrastructuur en Services, Nationaal Archief Wai Wong, Technisch

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

en EAD implementatie Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) Verkenning mogelijkheden EAD implementatie Het CRVa vraagt

en EAD implementatie Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) Verkenning mogelijkheden EAD implementatie Het CRVa vraagt Samantha Castano MA, Projectmedewerker Vormgevingsarchieven / CRVa bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag. Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) Verkenning mogelijkheden

Nadere informatie

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen

Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Legal Intelligence, een nieuwe dienst voor juristen Vanaf 30 maart 2004 is Legal Intelligence als commerciële dienst beschikbaar voor een breed publiek. Maar waarom zou men eigenlijk moeten overwegen een

Nadere informatie

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014 Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland(Pieter Vijn, Beeld en Geluid) Het consortiumproject Digitale Collectie,

Nadere informatie

AFO Vergelijken van documenten

AFO Vergelijken van documenten AFO 114 - Vergelijken van documenten 114.1 Inleiding Met behulp van AFO 114 kunt u titelbeschrijvingen vergelijken als voorbereiding op het samenvoegen van gelijke records. Gebruik deze AFO voor: Het opsporen

Nadere informatie

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Contents Inleiding... 2 De stappen... 2 STAP 1: ORIENTATIE... 2 STAP 2: BEPAAL SCOPE... 2 STAP 3: ZOEK PARTNERS... 2 STAP 4: MAAK LINKED DATA... 2 STAP 5:

Nadere informatie

Ontwikkelaars van BIR Open BIM Standaarden en softwareleveranciers

Ontwikkelaars van BIR Open BIM Standaarden en softwareleveranciers Memo AAN Ontwikkelaars van BIR Open BIM Standaarden en softwareleveranciers VAN Bouw Informatie Raad (contactpersoon D. Spekkink, dik.spekkink@bimloket.nl) DATUM 1 januari 2016 ONDERWERP BIR Kaders voor

Nadere informatie

Luut Stadman, Informatieanalist, Infrastructuur en Services, Nationaal Archief. Gelders Archief, één persoon

Luut Stadman, Informatieanalist, Infrastructuur en Services, Nationaal Archief. Gelders Archief, één persoon Voorwaarden export Versie 1.3 Definitief Datum 6 februari 2017 Contact contact@nationaalarchief.nl Auteur Luut Stadman, Informatieanalist, Infrastructuur en Services, Nationaal Archief Afgestemd met (versie

Nadere informatie

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl

De Digitale Bibliotheek. Toegang tot databases en e-journals digitallibrary.leidenuniv.nl De Digitale Bibliotheek Toegang tot databases en e-journals Wat is de Digitale Bibliotheek? De Digitale Bibliotheek is de toegangspoort van de Universiteitsbibliotheken Leiden tot een groot aanbod aan:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

ETIM NL Dynamische publicatie

ETIM NL Dynamische publicatie ETIM NL Dynamische publicatie V1-2015 Versie datum 18-03-2015 Auteur: Marc Habets INHOUD 1. Inleiding 3 2. Dynamische publicatie 3 2.1. Wat is een dynamische ETIM publicatie? 3 2.2. Voordelen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Workflow Verrijkte Documenten

Workflow Verrijkte Documenten Workflow Verrijkte Documenten Boudewijn Rempt Opgericht in 2007 in Duitsland Internationaal bedrijf met experts in Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk OpenDocument: actief

Nadere informatie

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009

Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Vergunningen op Internet IPM 4.0: Aanbevelingen voor de zaakpagina Versie 1.0 april 2009 Zaakpagina en metadata In het Informatie Publicatie Model (IPM) 4.0 staat beschreven hoe u als deelnemer aan Vergunningen

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Versie 1.4.3 Datum Mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 UITLEVERFORMAAT DHD 2.2... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 LEESWIJZER... 4 1.3

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum.

Kennissessie INSPIRE. Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum. Kennissessie Algemene vereisten & architectuur Metadata View Services Download Services Ondersteuning vanuit Geonovum Thijs Brentjens Inhoud Download Services Pre-defined datasets via Atom feeds Pre-defined

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen

BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN. Handleidingen BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Handleidingen ProQuest Zoeken in ProQuest-databanken: ProQuest Sociology; Political Science; Social Science Journals; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts

Nadere informatie

AFO Data dictionary voor authorities

AFO Data dictionary voor authorities AFO 152 - Data dictionary voor authorities 152.1 Het authority-formaat In een authorityformaat wordt vastgelegd welke velden onderdeel kunnen uitmaken van een authorityrecord, welke subvelden elk van de

Nadere informatie

Factuur Lay-out / Factuur Template

Factuur Lay-out / Factuur Template Factuur Lay-out / Factuur Template In i-reserve is het mogelijk facturen te verzenden. De facturen worden als pdf bijlage per e-mail naar de klant verzonden. In deze tutorial wordt beschreven hoe u een

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen

INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen INSPIRE en wat te doen bij wijzigingen Geonovum datum 22 mei 2012 versie v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Doel...4 1.2 Relevante achtergrondinformatie...4 1.3 Leeswijzer...4 1 Kader INSPIRE en wijzigingen...5

Nadere informatie

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers 4 ASP.NET MVC ASP.NET is het.net raamwerk voor het bouwen van webapplicaties. De MVC variant hiervan is speciaal ontworpen voor het bouwen van dergelijke applicaties volgens het Model-View-Controller paradigma.

Nadere informatie

Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI)

Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI) Standaard-URI's naar Jurisprudentie met behulp van de European Case Law Identifier (ECLI) datum 14 januari 2013 auteur Cor de Cloe Standaard-URI s naar Jurisprudentie mbv ECLI pagina 2 van 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep

NOTITIE. Vragen gebruikersgroep NOTITIE [van] Edward Diemel [voor] Swing gebruikersgroep [kenmerk] n2013-0081ed [plaats] Delft [project] 13057-SWG [datum] 19 maart 2013 [onderwerp] Swing gebruikersdag 19-03-2013 Op 19 maart 2013 heeft

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS

1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Regas handleiding nieuwe interface 25/02/2016 1. PLANNING INTRODUCTIE NIEUWE INTERFACE DOOR REGAS Vanaf eind februari 2016 zal men direct starten op de nieuwe interface. De knop naar oude interface zal

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

CLARIN-NL Metadataproject

CLARIN-NL Metadataproject CLARIN-NL Metadataproject Griet Depoorter griet.depoorter@inl.nl Instituut voor Nederlandse Lexicologie 19/02/2010 Projectpartners Daan Broeder Dieter Van Uytvanck Folkert de Vriend Laura van Eerten Griet

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Kluwer en Content Integratie. 15 februari Country

Kluwer en Content Integratie. 15 februari Country Kluwer en Content Integratie 15 februari 2007 - Country De markt Goed georganiseerd kennismanagement bij grote organisaties (juridisch/financieel/overheid) steeds belangrijker Onderdeel van kennismanagement

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR In het overleg van het GI-beraad van juni 2014 is het verbeterplan metadata besproken. De voorzitter concludeert dat het belang van metadata door iedereen

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Inhoudstafel... 1 1 Voorwoord... 3 2 De samenstelling van het uitwisselingsformaat... 4 3

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G S H A R E K I T

H A N D L E I D I N G S H A R E K I T Onderwijs en Ontwikkeling H A N D L E I D I N G S H A R E K I T NB. GEBRUIK GOOGLE CHROME ALS BROWSER DIT IS NOODZAKELIJK VOOR HET TONEN VAN DE INGEVOERDE ITEMS OP DE HR WEBSITE 1. Ga naar https://hr.surfsharekit.nl

Nadere informatie

EEN COMPLEET NIEUWE FELNET-WEBSITE: WEGWIJS VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN

EEN COMPLEET NIEUWE FELNET-WEBSITE: WEGWIJS VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN EEN COMPLEET NIEUWE FELNET-WEBSITE: WEGWIJS VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN Karel Styns Johan Le Maire EMIS Energie- en milieu informatiesysteem Referentie taak uitgevoerd door VITO 20 e verjaardag van de referentietaak

Nadere informatie

Luut Stadman, Informatieanalist, Infrastructuur en Services, Nationaal Archief Wai Wong, Technisch Applicatiebeheerder, Ministerie van OCW

Luut Stadman, Informatieanalist, Infrastructuur en Services, Nationaal Archief Wai Wong, Technisch Applicatiebeheerder, Ministerie van OCW Voorwaarden export Versie 1.0 Definitief Datum 1 augustus 2016 Contact servicebureau@nationaalarchief.nl Auteurs Luut Stadman, Informatieanalist, Infrastructuur en Services, Nationaal Archief Wai Wong,

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw)

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) INHOUD business case van registreren standaarden? tools? WAAROM REGISTREREN? collectie vindbaar maken collectie beheren data

Nadere informatie

Instructies annotatie experiment

Instructies annotatie experiment Instructies annotatie experiment Achtergrond Het Rijksmuseum maakt bij het beschrijven van de collectie gebruik van zelf ontwikkelde thesauri en gecontroleerde woordenlijsten. Aan de ene kant kost het

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN?

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? Algemeen De entiteit (organisator, pensioeninstelling of solidariteitsinstelling ) die verantwoordelijk is voor de DB2P-aangiften kan haar aangiften door een andere entiteit laten

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Cursus Software Architecture (T32311 en T32811)

Cursus Software Architecture (T32311 en T32811) Software Architecture, T 32311 en T32811 Cursus Software Architecture (T32311 en T32811) Dit tentamen bestaat uit 3 vragen, waarbij vraag 1 en vraag 3 elk uit 2 deelvragen bestaan. Voor dit tentamen kunt

Nadere informatie

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Autoconnect VIPS: Gebruikersgids (Vehicle Information Preregistration System)

Autoconnect VIPS: Gebruikersgids (Vehicle Information Preregistration System) Autoconnect VIPS: Gebruikersgids (Vehicle Information Preregistration System) Versie 1.1 Aangemaakt op 22/01/2016 Aangemaakt door Michiel Thai Laatste wijziging op 11/02/2016 Laatste wijziging door Katharine

Nadere informatie

MULTIsignaal R1.25. MULTIsignaal. Release Notes

MULTIsignaal R1.25. MULTIsignaal. Release Notes MULTIsignaal MULTIsignaal R1.25 Release Notes! Let op: In deze release zijn een aantal belangrijke zaken gewijzigd, die voor u als beheerder en de gebruikers binnen uw organisatie van invloed kunnen zijn.

Nadere informatie

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset Dit document beschrijft het proces voor het aanmelden en beheren van parkeer datasets ten behoeve van de Parkeer Data Catalogus van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 1 Aanmelden nieuwe parkeer

Nadere informatie

Smartsite ixperion Faceted Search

Smartsite ixperion Faceted Search dinsdag 26 oktober 2010 Smartsite ixperion Faceted Search Marc Derksen Uitgangspunten 2 woensdag 27 oktober 2010 Wat is Faceted Search? Nieuwe krachtige zoekomgeving voor Smartsite ixperion Zoekexpressies

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Release notes:4.2.12. Module: Centix Background Service (CBS) Meldingnr Omschrijving. Soort

Release notes:4.2.12. Module: Centix Background Service (CBS) Meldingnr Omschrijving. Soort Module: Centix Background Service (CBS) M19439 CBS - Introductie pakbon autoresponder Het is nu mogelijk om via de CBS de autoresponder voor de pakbon in te stellen. Page 1 of 10 Module: Centix4 Office

Nadere informatie

Websites & Zoekmachines

Websites & Zoekmachines Zoekmachines, Wat en Hoe... 2 Wat is een Zoekmachine?... 2 Hoe werkt het?... 2 Meldt Je Site Aan... 3 Meta-data... 3 Links naar je site... 3 De grote 3... 3 Hoe aanmelden?... 3 Wachttijd na aanmelding...

Nadere informatie

Handleiding LRD-Raadpleegmodule (versie 3.4)

Handleiding LRD-Raadpleegmodule (versie 3.4) 1/13 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 WERKING WEB-INTERFACE... 3 2.1 Opstarten van de LRD-module... 3 2.2 Functies LRD-module... 4 2.3 Bevragen... 5 2.4 Instellingen... 10 2.5 Logging... 12 2.6 Opschonen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Adlib Internet Server

Adlib Internet Server Adlib Internet Server Software voor professioneel collectiebeheer in musea, en andere collectie beherende instellingen Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Internet Server Uw collecties online,

Nadere informatie

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds AFO 653 RSS Nieuwsfeeds 653.1 Inleiding 653.1.1 Wat zijn RSS News Feeds en hoe worden ze in Vubis Smart gebruikt? RSS News Feeds RSS (Really Simple Syndication) is een XML-gebaseerd formaat voor het distribueren

Nadere informatie

Klankbordgroep Project Catalogus Help. Gebruikerstest Aleph WebOPAC: geconstateerde problemen en oplossingsrichtingen

Klankbordgroep Project Catalogus Help. Gebruikerstest Aleph WebOPAC: geconstateerde problemen en oplossingsrichtingen Klankbordgroep Project Catalogus Help Gebruikerstest Aleph WebOPAC: geconstateerde problemen en oplossingsrichtingen Aanleiding Publieksdiensten merkt knelpunten interface door vragen gebruikers Interne

Nadere informatie

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten

Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten Aan de slag met: eenvoudig zoeken en filteren van zoekresultaten versie januari 0 Wilt u zoeken zoals u in Google zoekt, dan is de homepage uw startpunt. Tik uw zoekvraag in in het zoekveld. Rechts verschijnen

Nadere informatie

Mailmerge Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 25 juni 2010

Mailmerge Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 25 juni 2010 Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 25 juni 2010 2 Volgens Wikipedia is mailmerge: Een software product dat een bestand (of database) van namen en adressen samenvoegt met een sjabloon, om zodoende

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Workshop 6: aan de slag met leuke dingen in Atlas

Workshop 6: aan de slag met leuke dingen in Atlas Workshop 6: aan de slag met leuke dingen in Atlas Prepublicatie Omgeving (maken & verwerken van kaarten) 1. Ga naar de acceptatieomgeving van de Atlas Leefomgeving: http://atlas-leefomgeving-acc.geodan.nl/

Nadere informatie

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Eigen Widgets in CRM Introductie De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je eigen widgets te maken en deze in je eigen view te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

ODS: Open Directory service. Wat is ODS?

ODS: Open Directory service. Wat is ODS? Wat is ODS? Wat is ODS? Geïntegreerde Meta-directorie voor OpenScape Office LX/MX/HX voor het zoeken van contacten in verschillende databasen en directories. Toegang verlenen naar verschillende directories.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie