In Service Operation is de manier van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Service Operation is de manier van"

Transcriptie

1 servicemanagement Cruciaal onderdeel ontb Vergeet het Task schedule proces n In het boek Service Operation, onderdeel van ITIL versie 3, wordt Service Operation de fabriek van de IT genoemd. Maar een fabriek heeft een gestandaardiseerde manier van werken. En juist dat ontbreekt in Service Operation: het proces om telkens terugkerende beheertaken te managen. In Service Operation is de manier van werken beschreven voor Event Management, Incident Management, Request Fulfillment, Problem Management en Access Management. Dat beschrijven gebeurt steeds in de vorm van een proces. Verderop in het boek staat een reeks activiteiten en functies die nauw betrekking hebben op het technische beheer van IT-infrastructuren. Maar in de beschrijving van deze activiteiten en functies is geen samenhang te ontdekken. Een groot gemis in het Service Operation-deel van ITILv3 is dat een proces ontbreekt dat het dagelijks werk dat voortkomt uit deze functies en activiteiten op een gecontroleerde en herhaalbare manier beheersbaar maakt. Binnen de dagelijkse operatie worden tal van onderhoudswerkzaamheden, controles, analyses en systeemrapportages verzorgd. Dit zijn taken die jaarlijks, per kwartaal, maandelijks, wekelijks of dagelijks terugkeren. Deze taken zijn bij uitstek geschikt voor standaardisatie, om zo de kwaliteit te borgen. In grote beheerorganisaties gaat het bovendien om een groot aantal taken. Dat vraagt om het managen van de dagelijkse werkvoorraad, net als met calls in het incidentproces: zijn ze op tijd uitgevoerd? Hoe? En door wie? ITILv3 biedt tot onze verbazing geen proces om dit werk te managen. Tijd om daar verandering in te brengen. Een proces rondom het dagelijks managen van ITbeheertaken zou een onderdeel moeten zijn van de volgende ITIL-versie. Daarom maken we het toch gewoon zelf! Rob Heskes en Ayhan Örgülü Deze terugkerende beheertaken komen in elke beheerorganisatie voor. Welke IT-manager heeft antwoord op de volgende vragen: Wie voert deze taken momenteel uit? Hoeveel tijd kost het om ze uit te voeren? Welke taken worden vaak uitgevoerd? Met welke frequentie? Worden ze überhaupt uitgevoerd? Hoe kunnen we de kwaliteit bewaken danwel verbeteren? Is er sprake van kwaliteit in de zin van herhaalbaarheid? Veel beheerorganisaties hebben op deze vragen geen antwoord. Dat betekent dat er geen sprake is van standaardisatie industrialisatie van terugkerende beheeractiviteiten. Bovendien wordt de werkvoorraad van deze taken vaak niet beheerd. Niemand controleert of en hoe ze worden uitgevoerd. Niemand kijkt naar de inhoud van de werkzaamheden. Kortom, er is een gebrek aan kwaliteit. Kwaliteit begint namelijk met het herhaalbaar en controleerbaar zijn van activiteiten. In veel gevallen is men dus niet in control. Er is geen samenhangend proces op het gebied van terugkerende beheeractiviteiten (manueel en automatisch). Medewerkers voeren veelal de taken uit die ze belangrijk vinden en de diepgang en frequentie worden daarbij vaak door de persoon zelf bepaald. Het is dus afhankelijk van de medewerkers hoe er met terugkerende beheertaken wordt omgegaan. Nu zijn er natuurlijk veel beheerders die dit prima doen. Maar Controle active directory bij kwaliteit draait het om herhaalbaarheid. Daarom hebben we processen en ITIL geïntroduceerd, zodat we niet meer compleet afhankelijk zijn van individuele goede bedoelingen. Kwaliteit Er zijn veel definities van kwaliteit. Een veelgebruikte is: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en de externe klant. Wat is de waarde voor onze klant? De klant heeft de verwachting dat een professionele beheerorganisatie op Back-u Ond prin K 10 februari 2010 IT-Infra IT-Infra 01_v7.indd :06

2 trole ve ry breekt in ITILv3 s niet! Back-u Onderhoud printservices Koffie halen Controleren back-ups Jan bellen! Analyseren van logfiles Controleren patchlevels Testen data restore Beheeractiviteiten Het technisch beheer van complexe IT-infrastructuren kent tal van terugkerende beheeractiviteiten. Dit zijn enkele voorbeelden: Analyseren van monitoringmeldingen Analyseren van logfiles Analyseren securitymeldingen Controleren active directory Controleren back-ups Controleren exchange-omgeving Controleren patchlevels Controleren softwaredistributietooling Controleren ongebruikte accounts en groups Onderhouden printservices Dagelijkse back-upcontrole Het proactief controleren van allerlei soorten servers Het opleveren van rapportages over performance, availability en capacity Uitvoeren back-up Testen data restore Updaten antivirus, spam software en databases. servicemanagement een geordende manier werkt. Vandaar dat de klant zijn infrastructuur heeft uitbesteed of de business een IT-afdeling heeft ingericht. Dat het goed gebeurt, maakt deel uit van de vanzelfsprekende verwachting van de klant. Dit werk draagt bij aan het realiseren van de serviceniveaus op de verleende diensten. Het bepaalt de mate van proactiviteit van een beheerorganisatie en daarmee de invulling die gegeven wordt aan goed huisvaderschap. Doen wat de klant verwacht en het liefst een beetje meer. In het kader Praktijkvoorbeelden ziet u twee praktijkvoorbeelden. Om zo te kunnen werken, moet de beheerorganisatie eerst beleidsafspraken hebben gemaakt. Welke thresholds kennen we voor de verschillende infrastructuurcomponenten? Welke acties kennen we bij het overschrijden daarvan? Hier zien we dat beleidsafspraken die we in de beheerorganisatie hebben gemaakt een vertaling krijgen naar de dagelijkse operatie. Hier beginnen we tactisch te sturen op de operatie, maken we een start met het in control komen door beleidsafspraken te operationaliseren. Dit mechanisme is van groot belang willen we de implementatie van de service design-processen van ITILv3 een kans van slagen geven. Vaak is de dienstverlening al opgedeeld in diensten of services. Per service zijn er afspraken over te behalen service levels en kwaliteit van de dienstverlening. Om deze afspraken te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk, moet nagedacht worden over wat er nodig is. Service design bepaalt wat we willen met een service, aan welke eisen het moet voldoen. Service Operation moet dit vertalen naar de operatie, in SMARTtermen: welke beheertaken moeten worden uitgevoerd? Hoe vaak? Met welke frequentie? En met welk skill level? IT-Infra februari IT-Infra 01_v7.indd :06

3 Een laatste belangrijk argument voor veel beheerorganisaties is compliancy. Daarbij gaat het om de controleerbaarheid van de uitgevoerde werkzaamheden. SOX, ISO , ISO 9001 en ISO stellen eisen aan werkzaamheden die plaatsvinden binnen infrastructuren. Een procesbenadering helpt om dit te realiseren en kan opzet, bestaan en werking van de werkzaamheden aantonen. Uitdaging In veel beheerorganisaties bepalen beheerders zelf het beleid voor de uitvoering van taken. Welk effect zou het implementeren van een Task schedule proces op hen hebben? Initieel is het effect dat een aantal beheerders moeite heeft met de omslag: Wie ben jij om te bepalen hoe ik mijn werk moet doen? is een gevleugelde uitspraak. Maar een veel groter aantal beheerders ziet het al snel als uitdaging. Waarom? Beheerders zijn nodig bij het ontwikkelen en opzetten van dit proces. Het is van groot belang dat zij erbij betrokken zijn. Zij zijn als geen ander in staat om mee te denken over de vertaalslag van de eisen die vanuit service design gesteld worden aan de technische operatie. Het is een vorm van kennisdeling die meerwaarde geeft aan de meer senior beheerders. Per service kunnen bijvoorbeeld sessies gehouden worden om de initiële taken vast te stellen. Ga eens met een aantal beheerders om tafel zitten en vergelijk de theoretische informatie van leveranciers met de dagelijkse praktijk. Zo kom je tot een gemeenschappelijk beeld van de uit te voeren taken. Als het proces geïmplementeerd is, blijkt dat de taken die we eigenlijk altijd al hadden moeten doen nu eindelijk uitgevoerd worden. Vaak vonden beheerders altijd al dat dergelijke taken moesten worden uitgevoerd, maar we kwamen er niet aan toe of we kregen er geen tijd voor. Dat ze er nu wel aan toe komen, leidt ertoe dat beheerders veel meer de beleving hebben een bijdrage aan kwaliteit te leveren. Dat geeft een goed gevoel. Bovendien doet de organisatie hiermee aan kennismanagement. En dat is in ieders belang. Een ander effect op medewerkers bij de implementatie van dit proces is dat er meer gebruik gemaakt wordt van het verschil in Praktijkvoorbeelden Periodiek wordt een controle uitgevoerd op het verlopen van certificaten op Microsoft-producten. In de werkinstructie staat beschreven dat wanneer bepaalde certificaten zullen verlopen er een RFC aangemaakt moet worden met het verzoek tot aanvraag en vervanging van deze certificaten. Certificaten managen is proactief beheer: voorkomen dat een service onbeschikbaar wordt door afwezigheid van geldige certificaten. Een ander voorbeeld. In hoofdstuk één van elk boekje over back-up en restore staat een stuk over de periodieke restore-test. Hoe vaak gebeurt deze in uw organisatie? Deze test wordt dus opgenomen in de lijst met taken en daarmee is de periodieke uitvoering geborgd. skill levels. De meest ervaren medewerkers bedenken en verbeteren de taken, medewerkers met een junior of medior niveau voeren de taken uit. Na een hobbel te hebben genomen zullen beheerders zelf het proces actief ondersteunen. Waarom? Omdat het nu zin heeft om met een verbetervoorstel te komen. De bijdrage van medewerkers wordt zichtbaar gemaakt. Als je een goed idee hebt over hoe iets beter kan, dan is daar nu een platform voor. Vervolgens gebeurt er iets mee en zie je het resultaat terug in de organisatie. Dat is empowerment, en dat waarderen beheerders. Task schedule proces Het doel van het Task schedule proces is het op een gecontroleerde manier besturen van de uitvoering van periodiek terugkerende beheertaken. Zo kan de Service Operation continu worden verbeterd. Het Task schedule proces bestaat uit deze stappen: het ontwikkelen van terugkerende beheertaken het uitvoeren van terugkerende beheertaken het analyseren en verbeteren van beheertaken. Wanneer service design-processen volwassen zijn, wordt een deel van deze taken in dat kader uitgevoerd. Tip: wanneer de beheerorganisatie procesmedewerkers kent, is het raadzaam om iemand verantwoordelijk te maken voor het Task schedule proces. Hij of zij is dan verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren(!) en bewaken van het proces. Een voorwaarde voor het Task schedule proces is inzicht in de periodieke taken die per service uitgevoerd moeten worden. Hoe worden die vastgesteld wanneer we kijken naar ITILv3? Idealiter zouden gedetailleerde beschrijvingen van de diensten aanwezig moeten zijn. Hieruit kunnen we de eisen die de business stelt terugvinden. Op basis daarvan moet vanuit de activiteit technical management en application management in Service Operations een vertaalslag gemaakt worden naar de dagelijkse operatie. Per taak wordt nu een werkinstructie geschreven. Zoals eerder genoemd, kan men in de werkinstructie een weerslag maken van de verwachtingen die we hebben bij de kwaliteit van de taak. De werkinstructie is het instrument om te standaardiseren. We kunnen hiermee een taak efficiënter uitvoeren, een gedetailleerde beschrijving door een junior laten uitvoeren en eventueel later zelfs automatiseren. Deze vertaalslag moet leiden tot een lijst met nuttige! terugkerende beheertaken per service. Per taak worden de volgende aspecten vastgelegd: Wat is het doel van de taak? Met welke frequentie wordt deze uitgevoerd? Binnen welk timeframe moet de taak uitgevoerd worden? Welk skill level is ervoor nodig? Hoeveel (geplande) tijd kost het om deze taak uit te voeren? En welke prioriteit hebben de taken ten opzichte van elkaar? Deze manier van werken maakt het ook mogelijk een risicoanalyse uit te voeren. Zo kun je vaststellen welk risico je loopt en welke impact het heeft wanneer een bepaalde taak niet wordt uitgevoerd. Bewuste keuzes maken, daar draait het om! servicemanagement IT-Infra februari IT-Infra 01_v7.indd :06

4 servicemanagement Controle Vanuit de lijst met taken kan dagelijks een planning gemaakt worden met een task schedule voor een medewerker of afdeling. Zij voeren de taken uit en hanteren altijd de beschikbare werkinstructie. Het is van belang dat medewerkers aangeven wie de taak wanneer heeft uitgevoerd, want zo wordt het controleerbaar. De controle is ook van belang als men gehouden is aan auditkaders. Vaak gaat het om een verandering van een reactieve naar een proactieve houding en manier van werken. In veel beheerorganisaties heeft proactief werk de laagste prioriteit. Een bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat men op organisatieniveau de mogelijkheid krijgt om ad hoc werkzaamheden te scheiden van planbare werkzaamheden. Een belangrijke implementatietip: laat de uitvoering van deze taken niet tegelijkertijd doen met bijvoorbeeld het oplossen van incidenten. Dat leidt er namelijk vaak toe dat proactief werk niet gebeurt. Plan het apart van ad hoc werkzaamheden. Bijvoorbeeld: deze groep medewerkers begint iedere ochtend met het Task schedule. De bestaande visie moet door het management actief veranderd worden. De controle op de uitvoering van de taken is hierbij een middel. Maar belangrijker nog is de motivatie van medewerkers en hen betrekken bij dit proces. Dat geeft de medewerkers de intrinsieke motivatie om eraan te werken. Om dat te kunnen realiseren is het erg handig om een tool te hebben waarin taken kunnen worden beschreven en vervolgens gepland. Dergelijke tools zijn niet standaard beschikbaar, maar wel eenvoudig te maken, bijvoorbeeld middels een userinterface met daarachter een database. In deze tool kunnen centraal georganiseerd taken worden ontwikkeld. Vervolgens worden planningen op persoons- of teamniveau samengesteld om de taken (eventueel decentraal) uit te laten voeren. Bij het uitvoeren is het raadzaam om medewerkers in de tool te laten registreren of de taak is uitgevoerd, door wie en wanneer. Tip: wanneer je de bestede tijd laat registreren, kun je in de toekomst de planning van taken steeds nauwkeuriger maken. Conclusie In het verleden was het in de Mainframeen Unix-wereld gangbaar om planmatig en Maatregelen IT-beheer moet van steeds hogere kwaliteit zijn tegen steeds lagere kosten. Een reeks maatregelen om dit te realiseren: Automatiseren: beheeractiviteiten worden zoveel mogelijk geautomatiseerd uitgevoerd Self service: beheeractiviteiten worden waar mogelijk door de gebruiker zelf uitgevoerd Shift Left: beheeractiviteiten worden zoveel mogelijk aan de voorkant van de organisatie uitgevoerd Standaardiseren: handmatige beheeractiviteiten worden zoveel mogelijk op een standaard manier uitgevoerd via een werkinstructie Voordelen Shift Left -> Werk naar de voorkant brengen Best practices zijn de norm geworden: kennisdeling Veel minder documentatie schrijven, maak gebruik van eenmalig generiek geschreven werkinstructies Constante kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening Service improvement doorvoeren voor alle diensten Effectiever werken: we maken keuzes in wat we wel en niet doen Werk belegd bij het juiste profiel: junioren doen junior taken We doen wat we moeten doen en dat doen we goed Automatisering van tijdrovende taken Prioriteit geven aan werkzaamheden Scheiding van ad hoc en geplande werkzaamheden Voeding van beschikbaarheids- en capaciteitsmanagement door operationele rapportages. Consolideren: maximaal voordeel behalen uit schaalgrootte door beheeractiviteiten in productgroepen te consolideren. Het Task schedule proces helpt hierbij. Taken worden eerst in kaart gebracht, nut en noodzaak worden vastgesteld, werkinstructies worden geschreven op basis van standaarden. Als deze er zijn en bekend is welke tijdinvestering taken kosten, kan men de keuze maken om (semi) te automatiseren. Zo ontstaat een Plan Do Check Act-cyclus met als gevolg steeds hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Nadelen Je moet er aandacht en prioriteit aan geven, boven de waan van de dag Controle op de uitvoering die zich beperkt tot de vraag of taken zijn uitgevoerd, zegt niets over de kwaliteit van de uitvoering Management commitment is absolute noodzaak. Dit traject is gedoemd te mislukken als het management niet bereid is het met een blik op de toekomst te ondersteunen. Illustratie: GamingWorks 14 februari 2010 IT-Infra IT-Infra 01_v7.indd :06

5 gestructureerd te werken. Taken werden uitgevoerd volgens beschrijvingen en wie wat deed werd vastgelegd in logbestanden. We zien als restant hiervan een wat vage alinea in ITILv3 over job scheduling. Vooral het beheer van Microsoft Windows-serveromgevingen kende in de beginjaren een cowboycultuur. Het laatste decennium zien we dat zeer complexe infrastructuren gebouwd worden met Windows-servers. De noodzaak tot structurering van het dagelijks operationeel beheer is steeds groter. IT is tegenwoordig primair onderdeel van de business van de meeste bedrijven. Het wordt dus hoog tijd dat dit deel van Service Operation ook volwassen wordt. Wij bepleiten het vertalen van technischbeheerbeleid naar de dagelijkse praktijk door de implementatie van een Task schedule proces. Hierin worden taken beschreven op basis van dit beleid en vervolgens efficiënt uitgevoerd en bewaakt. Taken worden frequent geanalyseerd en daar waar mogelijk kwalitatief verbeterd of (semi-) geautomatiseerd. Zo ontstaat een Plan Do Check Adjust-mechanisme in de IT-beheerfabriek. Er worden in de globale IT-markt met 7x24 beschikbaarheid steeds hogere eisen gesteld aan kwaliteit, beschikbaarheid en performance. Het in ITILv3 vergeten Task schedule proces geeft veel ITorganisaties een middel in handen om operationeel in control te komen. Dit draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit en het verlagen van de kosten om de IT-infrastructuur continu beschikbaar te houden. Conclusie: vergeet in de volgende ITIL-release het Task schedule proces niet! Rob Heskes werkt als senior consultant bij Getronics met als aandachtsgebied de standaardisatie van beheer. Ayhan Örgülü werkt als senior servicemanager bij Getronics met als aandachtsgebied procesmanagement. Zij stonden aan de wieg van het ontwerp van het IT Task schedule proces en samen met een team hebben zij de afgelopen jaren gewerkt aan het implementeren ervan. Met hartelijke dank aan GamingWorks voor het gebruik van de cartoon, onderdeel van een Attitude Behaviour Culture (ABC) ICT card set. Deze card set is een awareness- en self assessment-instrument om de worst practices in de eigen organisatie te ontdekken. Koninklijk digifoob Mijn ouders zijn op leeftijd. Hun medicijnkastje puilt flink uit. Voor een herhaalrecept zijn ze aangewezen op de computer. Zo n worsteling met de medicinale webwinkel van de huisarts kost uren. Maar ja, hun generatie wil de dokter zelf niet lastig vallen. Onze koningin is van dezelfde generatie. Ik denk dat ze ook niet zo n addict is van de nieuwe media. Haar zonen wel. Die gaan sms end en end door het leven. En de Oranjeneefjes zijn helemaal los met Hyves en Twitter. Generaties, met digitale muren er tussen. Die muren veroorzaken een probleem. Op de populaire internettoepassingen vindt geen culturele overdracht plaats van de ene naar de andere generatie. Hierdoor ontstaan subculturen. Dat is niet erg zolang de deelnemers voldoende beïnvloeding buiten die subcultuur hebben. Maar er zijn ook mensen die zich begraven in een donkere spelonk van internet. Ze bekwijlen sekssites en vinden het normaal in de blote kont voor een webcam te staan. Of ze bevolken haatsites. Technologie is niet goed of fout. Aan ons de keuze hoe technologie toe te passen Technische vooruitgang zelf heeft de mens niet afstandelijker gemaakt. Technologie zelf is niet goed of fout. Aan ons de keuze hoe technologie toe te passen. Kiezen we voor webwinkels, dan kiezen we voor een straatbeeld zonder kleine winkels. Kiezen we voor zelfhulpwebsites, dan kiezen we niet voor klantenbinding. Aan ons de keuze: welke afstand past? Was de koningin kort door de bocht door technologische vooruitgang als oorzaak van afstandelijkheid te noemen? Obama twittert, de paus kun je gewoon een sturen. Ook JP zit op LinkedIn. Of was de boodschap van de koningin een hartenkreet aan gene zijde van de digitale muur? Komt, onderdanen, stuur een aardig briefkaartje naar paleis Noordeinde en steek onze vorst een hart onder de koninklijke riem. Een adres is niet nodig. Dr. ir. Paul Overbeek RE Combineert een eigen praktijk met docentschappen aan de universiteiten Erasmus, Tilburg en Amsterdam. of column security matters IT-Infra februari IT-Infra 01_v7.indd :06

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Regie voeren doe je zo!

Regie voeren doe je zo! 3122-1 R. van Veen 1. Inleiding 2 2. Wat is regie en wat maakt het zo complex? 3 3. Kan het niet eenvoudiger? 6 3.1 Wat komt er kijken bij regie 6 3.2 Regie vanuit ondernemerschap 7 3.3 Regie vanuit opdrachtgeverschap

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Identity & Access Management

Identity & Access Management Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie