Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder?"

Transcriptie

1 8 Mobiliteitsaanpak pakket 18, 19 en 20 Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? Afgelopen jaar zijn de generieke pakketten 18, 19 en 20 uit de Mobiliteitsaanpak afgerond. Deze pakketten dienden als stimulans voor regionale samenwerking op het gebied van verkeersmanagement. Wat is er dankzij de pakketten bereikt? Welke lessen zijn er getrokken? En wat vraagt de toekomst? In deze uitgave van NM Magazine blikken we terug en vooruit. Een robuust netwerk van snelwegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen dat was het beleidsdoel van de Mobiliteitsaanpak van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit landelijke programma maakte de realisatie van tientallen nieuwe verkeersmanagementmaatregelen mogelijk in acht verschillende regio s in het land. Om ervoor te zorgen dat de bestaande en nieuwe verkeersmanagementmaatregelen in samenhang zouden worden ingezet, voorzag de Mobiliteitsaanpak ook in de generieke maatregelenpakketten 18, 19 en 20. Het betrof het uitwerken van draaiboeken of regelscenario s voor netwerkbreed verkeersmanagement (pakket 18), de dagelijkse toepassing van deze regelscenario s door netwerkbrede verkeersleiders (pakket 19) en technische voorzieningen ter ondersteuning van de netwerkbrede coördinatie (pakket 20). Ook het regionaal en landelijk verankeren van de organisatie voor regionaal verkeersmanagement was deel van de opdracht. Resultaten De pakketten 18, 19 en 20 zijn in 2011 en 2012 uitgevoerd onder leiding van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad, LVMB. Kunnen we terugkijkend stellen dat ze aan hun doel, zorgen voor een samenhangende inzet van de verkeersmanagementmaatregelen, hebben beantwoord? Een blik op de kaart op pagina 10 en 11 spreekt voor zich. In het kader van de Mobiliteitsaanpak zijn er enkele tientallen nieuwe netwerkbrede regelscenario s uitgewerkt en ingezet, en zijn bestaande scenario s geëva-

2 9 lueerd en verbeterd. Het gaat om scenario s voor zowel wegwerkzaamheden en evenementen (zoals WIU A28 en In- en Uitstroom Efteling), als dagelijkse spitsen (A15 Haven-in, A15 Haven-uit, Dagelijks scenario Ring Zwolle enzovoort). Minstens zo belangrijk is echter dat er nu in alle acht regio s een overleg- en uitvoeringsstructuur voor operationeel regionaal verkeersmanagement is een vereiste wil de regionale aanpak daadwerkelijk beklijven. Merk wel op dat de pakketten 18, 19 en 20, hoewel ze generiek heten te zijn, voor een belangrijk deel regiospecifiek zijn ingevuld. Een aantal onderwerpen kon uniform worden opgepakt (zie ook het stukje Landelijke resultaten bij de kaart), maar verder is er vooral maatwerk geleverd. Er is bij het vormgeven van de organisatie en het uitwerken van regelscenario s steeds uitgegaan van het vertrekpunt, de urgentie en de ambitie in de regio: hoe ver zijn we al met regionaal verkeersmanagement, hoe groot zijn onze problemen en welke rol zien we hierin voor regionaal verkeersmanagement? Het eindresultaat van de generieke pakketten is dan ook niet dat het regionaal verkeersmanagement nu overal op exact dezelfde manier is georganiseerd. Ook de verschillen in volwassenheid zijn gebleven. In regio s waar regionaal verkeersmanagement nog in de kinderschoenen stond, heeft het programma het definitief op de kaart gezet. Waar al goed werd samengewerkt aan regionaal verkeersmanagement, heeft het programma de samenwerking nog eens een extra boost gegeven: een ver(der)gaande samenwerking, meer en complexere regelscenario s. Om dat laatste te illustreren: regio Groningen had vóór de Mobiliteitsaanpak nog geen gezamenlijke, netwerkbrede regelscenario s. Inmiddels beschikken ze er over twee, die regelmatig ingezet worden, en wordt er gewerkt aan meer regelscenario s. Metropoolregio Amsterdam daarentegen had al de nodige praktijkervaring en werkt nu met twintig netwerkbrede regelscenario s, die in 2012 meer dan duizend keer zijn ingezet. Wat er komt kijken bij het uitwerken en inzetten van een netwerkbreed regelscenario is in de vorige uitgave van NM Magazine aan bod gekomen in het artikel over het scenario Coldplay-concert Malieveld. 1 Daarom staan we in het onderstaande vooral stil bij de organisatie van en de systemen voor het regionale verkeersmanagement. Wat heeft de Mobiliteitsaanpak op deze punten opgeleverd? Organisatie 1 Zie NM Magazine 2012 #3, pag. 24. Deze uitgave is als pdf te downloaden op NM-Magazine.nl/download. De grote gemene deler in de organisatiestructuren van de regio's is het Regionaal Tactisch Team, RTT, bestaande uit voornamelijk verkeerskundig medewerkers. In 2010 was Metropoolregio Amsterdam de eerste die een RTT instelde. Andere regio s hebben er inmiddels ook een geïmplementeerd (soms Regionaal Verkeerskundig Team genoemd). In principe kiezen alle regio s ervoor om de tactisch-operationele activiteiten bij het RTT neer te leggen, zoals het opstellen, implementeren en beheren van regelscenario s. Maar strategisch-tactische activiteiten zijn in de ene regio wel en in de andere niet bij het RTT belegd. Het gaat dan om taken als het goedkeuren van regelscenario s of bepalen welke knelpunten lokaal en welke regionaal aangepakt moeten worden. Metropoolregio Amsterdam heeft een RTT met het brede strategisch-tactisch-operationele mandaat. Doel is om de daadkracht en slagkracht van de organisatie te vergroten, zo verklaart de regio. Maar de Zuidvleugel, die wat urgentie en volwassenheid betreft met Amsterdam overeenkomt, heeft er juist voor gekozen om het goedkeuren van regelscenario s hoger in de organisatie te beleggen. Een andere belangrijke organisatieschakel die we in alle regio s tegenkomen, is de operationeel verkeerskundige, meestal lid van het RTT. Hij opereert vanuit de verkeerscentrale en is verantwoordelijk voor onder meer het parametriseren van de regelscenario s (de exacte triggerwaarden bepalen) en het begeleiden van de verkeersleiders bij de uiteindelijke inzet van de scenario s. De operationeel verkeerskundige is verder verantwoordelijk voor het dagelijks of wekelijks controleren of de scenario s wel doen waarvoor ze bedoeld zijn. Maar ook hier is er weer regionaal maatwerk: terwijl hij in de ene regio die check alleen uitvoert, hebben regio s als Arnhem-Nijmegen en Zwolle-Kampen ervoor gekozen om een scenario-coördinatieoverleg in het leven te roepen. Onder voorzitterschap van de operationeel verkeerskundige spreken verkeersleiders en andere operationeel betrokkenen dan de ervaringen door en optimaliseren zij samen de bruikbaarheid en inzetbaarheid van de scenario s.

3 10 Metropoolregio Amsterdam Regionaal verkeersmanagement in de regio LANDELIJKE RESULTATEN Er is een uniform format ontwikkeld voor het uitwerken van regionale regelscenario s. De ROVM Viewer is opgeleverd. Deze viewer geeft op een geografische onderlegger een overzicht van de status van het netwerk (doorstroming) en van de maatregelen (hoe zijn DRIP s, TDI s etc. ingesteld). Met Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst zijn beheerafspraken gemaakt over de techniek op de regiodesk. Er is overleg gestart om een gezamenlijke (landelijke) langetermijnstrategie vast te stellen voor het uniformeren van de techniek op de regiodesks. Betrokken verkeerscentrale(s): gemeente Amsterdam, provincie Noord- Holland (Hoofddorp) en Rijkswaterstaat (Velsen). Iedere centrale heeft zijn eigen netwerkmanagementsysteem. Coördinatie: Coördinatie van de inzet van regionale regelscenario s vindt plaats op basis van het zwaartepuntprincipe: de centrale van de wegbeheerder op wiens wegen de kiem van het probleem zich bevindt, coördineert. Overlegvormen: Regieteam, Regionaal Tactisch Team en RTT-Top overleg. Voorbeelden regionale regelscenario s: Amsterdam ArenA, RAI, Ring A10, WIU A7. Er zijn ca. twintig scenario s actief die in 2012 meer dan duizend keer zijn ingezet. Midden-Nederland Betrokken verkeerscentrale(s): provincie Utrecht (Huis ter Heide) en Rijkswaterstaat (Utrecht). Coördinatie: Een regiodesk coördineert de inzet van regionale regelscenario s. Deze bevindt zich in de Rijkswaterstaatcentrale in Utrecht. Overlegvormen: Kernteam, Regionaal Tactisch Team en KCE-overleg (kort-cyclische evaluatie). Voorbeelden regionale regelscenario s: Utrecht Bereikbaar, Uitwisseling A28/N237, WIUA28. DVM Zuidvleugel Betrokken verkeerscentrale(s): gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland (Den Haag) en Rijkswaterstaat (Rhoon). Coördinatie: De inzet van regionale regelscenario s wordt gecoördineerd vanuit de regiodesk, die op dit moment ingehuisd is bij de Rijkswaterstaat-centrale in Rhoon. Waar mogelijk worden de maatregelen van de betrokken wegbeheerders vanaf de Regiodesk bediend. Overlegvormen: Regieteam, Regionaal Verkeerskundig Team en Operationeel overleg. Voorbeelden regionale regelscenario s: A15 Haven-in, A15 Haven-uit, Concert Malieveld, Calandbrug. Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant Betrokken verkeerscentrale(s): Rijkswaterstaat (Geldrop). Overlegvormen: Kernteam, Regionaal Verkeerskundig Team. Voorbeelden van regelscenario s: Floriade Venlo, In- en Uitstroom Efteling, Randweg Eindhoven, Evenementen Brabanthallen. Systemen Bijna alle regio s gebruiken de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat als uitvalsbasis voor het verkeersmanagement. In de centrale is dan een regiodesk voor de verkeersleider ingericht om de inzet van regionaal verkeersmanagement te coördineren. 2 Zo n desk is onder meer voorzien van de ROVM Viewer (waarbij ROVM staat voor regionaal operationeel verkeersmanagement), die in het kader van pakket 20 is ontwikkeld. Het betreft een webapplicatie met een geografische ondergrond die de status van het netwerk toont (bijvoorbeeld: Hoe is de doorstroming?) en de status van de verkeersmanagementsystemen (zoals: Welke tekst toont de DRIP? Is de TDI actief en zo ja met welk programma?). BOSS-Online, het beslissingsondersteunende systeem van Rijkswaterstaat, wordt ook gebruikt. De nieuwste versie, eveneens gerealiseerd in het kader van pakket 20, is specifiek bedoeld voor het regionale we-

4 11 Regio Groningen Betrokken verkeerscentrale(s): Rijkswaterstaat (Wolfheze). Overlegvormen: Regionaal Tactisch Team en Scenario-Coördinatie- Overleg. Voorbeelden van regelscenario s: Stadion Euroborg, Berm-DRIP s Oostelijke Ringweg, P&R Multimodale Reisinformatie. Netwerkstad Zwolle-Kampen Betrokken verkeerscentrale(s): Rijkswaterstaat (Wolfheze). Overlegvormen: MinderHinder Team en Scenario-Coördinatie Overleg. Voorbeelden van regelscenario s: Evenementen IJsselhallen, Maagjesbolwerk/Parkeren Zwolle, Dagelijkse scenario Ring Zwolle, Stadion Zwolle. Regio Twente Regio Arnhem- Nijmegen (Slim) Betrokken verkeerscentrale(s): Rijkswaterstaat (Wolfheze), aangevuld met lokale posten afhankelijk van scenario (bijvoorbeeld controlekamer Gelredome of verkeerscentrale Nijmegen). Overlegvormen: Regieteam, Regionaal Tactisch Team en Scenario-Coördinatie Overleg. Voorbeelden van regelscenario s: Gelredome, Evenementen Arnhem-Noord, Pleyroute. Betrokken verkeerscentrale(s): Rijkswaterstaat (Wolfheze). Overlegvormen: Regionaal Tactisch Team en Scenario-Coördinatie Overleg. Voorbeelden van regelscenario s: Plein Westermaat Hengelo, Business Science Park Enschede (Stadiongebied FC Twente), Military Boekelo, Evenementen Binnenstad Enschede (o.a. voor Duitse feestdag). 2 Alleen Metropoolregio Amsterdam heeft geen centrale locatie voor het regionale verkeersmanagement: de coördinatie van een netwerkbreed regelscenario vindt plaats vanuit de centrale waar het zwaartepunt van het betreffende regelscenario ligt. Dit kan de centrale van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland of de gemeente Amsterdam zijn. gennet. Zodra een schakelvoorwaarde uit een regelscenario is bereikt, geeft BOSS-Online het advies om dit regelscenario (of een specifiek onderdeel ervan) in te zetten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het systeem de reistijd over een streng van snelwegen en onderliggende wegen in de gaten te laten houden, met data uit onder meer de Nationale Database Wegverkeersgegevens (NDW). Zodra die reistijd de ingestelde grenswaarde overschrijdt, geeft BOSS-Online een van te voren vastgelegd advies. De verkeersleider op de regiodesk zorgt er vervolgens voor dat dat advies op de juiste wijze wordt opgevolgd. Soms pleegt hij ouderwets een telefoontje om een wegbeheerder te vragen een bepaalde actie uit te voeren, maar steeds vaker worden systemen bij de verschillende wegbeheerders volautomatisch aangestuurd. Hier-

5 12 voor zijn verschillende commerciële netwerkmanagementsystemen beschikbaar, die als een managementlaag boven de losse systemen voor verkeersregelinstallaties, toeritdoseerinstallaties en DRIP s fungeren. Leerpunten Hoewel de generieke pakketten tot heel concrete resultaten hebben geleid onder meer de regelscenario s en nieuwe systemen op de regiodesk was de Mobiliteitsaanpak allesbehalve een kwestie van projecten opleveren. De praktijk was zoals altijd weerbarstig en er was meer regionaal maatwerk nodig dan aanvankelijk was voorzien. Maar ook dat is een resultaat op zich: er is ervaring opgedaan door learning by doing. Wat zijn enkele van de lessen? Samenwerken is mensenwerk De belangrijkste les is misschien nog wel dat samenwerken mensenwerk blijft en dus lastig te sturen is. Het maakt daarbij niet zoveel uit om welk type samenwerking het gaat: de afgelopen twee jaar is gebleken dat de samenwerking binnen een wegbeheerdersorganisatie zoals die tussen beleid, verkeerskundigen, technici en verkeersleiders zeker niet makkelijker te organiseren is dan de samenwerking tussen wegbeheerders. Om de regionale samenwerking op het gebied van verkeersmanagement te intensiveren lijkt een organische groei van de samenwerking dan ook de meest haalbare weg. Het delen van successen en ervaringen ( zo doen wij het en dat werkt perfect ) is een middel om zo n organische groei te bewerkstelligen. De Mobiliteitsaanpak leert verder dat regionaal verkeersmanagement vooral een regionaal proces is. Landelijk overkoepelende processen zijn gering in aantal en belang. Regionale verschillen zijn er en zullen er ook blijven, gegeven de variatie in complexiteit, omvang van de verkeersproblematiek en het regionale politieke klimaat. Programmatische impulsen kunnen de boel in enige mate stimuleren en versnellen, maar van bovenaf opleggen werkt slecht. Kortom: een goede samenwerking op poten krijgen kost tijd. Laat de systemen meegroeien Een ander punt betreft de samenwerking tussen systemen. In veel regio s was het een uitdaging op zich om de lijntjes tussen de systemen nog enigszins te ontwarren. Valkuil is dat met het intensiveren van de samenwerking tussen organisaties, het aantal verbindingen, koppelingen en interacties tussen hun respectieve systemen zo complex wordt, dat het onbeheerbaar wordt. Door het uniformeren van functionaliteiten en koppelvlakken wordt hier momenteel meer eenheid in aangebracht. Ook de samenwerking tussen mensen en systemen kan nog verder groeien in efficiency en effectiviteit. Vragen die hierbij aandacht verdienen zijn: Welke informatie heeft een verkeersleider nodig? Welke mogelijkheden heeft hij vervolgens om te handelen? En welke taken zijn verdergaand te automatiseren? Evalueer operationele inzet Evalueer de operationele inzet van de regelscenario s frequent. Het kan iedere dag beter! Zorg er dan wel voor dat eventuele verbeterpunten ook vlot kunnen worden doorgevoerd: voorzie in voldoende mensen en middelen. Zorg er ook voor dat inzichtelijk wordt wat het effect van de inzet van de regelscenario s is. Uitspraken over het gezamenlijke effect van regelscenario s zijn wellicht nog lastig zie ook het kader hiernaast maar bepaal dan minimaal het effect van afzonderlijke regelscenario s. Zoek naar alternatieve oplossingen De zwakke schakels in de bereikbaarheid zijn lang niet alleen te vinden binnen de invloedsfeer van wegbeheerders. Naar aanleiding van hun deelname in het Efteling-scenario besloot Efteling bijvoorbeeld om de toegangscapaciteit van het parkeerterrein te vergroten. Zo werd deze bottleneck in de reistijd voor het bezoekersverkeer weggenomen. En in Zwolle concludeerde de exploitant van de IJsselhallen dat bezoekers beter bij vertrek voor het parkeren kunnen betalen dan bij aankomst. Het bezoekend verkeer kan dan sneller het terrein op en dus sneller het wegennet af. Betrek bij het opstellen van regelscenario s daarom álle probleemeigenaren en hou een open oog voor heel praktische oplossingen buiten het eigen werkveld. Vragen voor de toekomst Naast leerpunten zijn er echter ook nog de nodige uitdagingen en vragen voor de nabije toekomst. Regionaal verkeersmanagement is van een heel andere orde dan het lokaal optimaliseren op doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid, waar we de meeste ervaring mee hebben. Met de netwerkbrede regelscenario s zijn mooie resultaten bereikt tijdens de Mobiliteitsaanpak, maar er is ook geleerd dat we nog niet tot in de finesses doorgronden wat verkeersmanagement betekent op netwerkniveau. Het feit dat het zo lastig is om het totale effect van regionaal verkeersmanagement te bepalen, geeft wel aan dat onze kennis op dit gebied verdieping behoeft. Een vraag die daarbij zeker aandacht verdient, is waar we met het verkeersmanagement op moeten sturen. Vooral als de middelen schaarser worden, wordt dat belangrijk. Denken vanuit geambieerde netwerkprestaties, zoals gemiddelde reistijden of CO 2 -uitstoot, geeft een andere kijk op de uitdaging dan de aanpak om lokale knelpunten met een netwerkbrede aanpak op te lossen. Zo n benadering vanuit de te bereiken netwerkprestaties zal zeker leiden tot andere werkprocessen en misschien ook wel tot andere manieren om de organisatie in te richten. De opleiding en kwalificaties van de operationeel betrokkenen is een ander aandachtspunt voor de toekomst. Waar de afgelopen twee jaar de nadruk lag op het operationeel krijgen van het regionaal verkeersmanagement, komt de komende tijd de focus te liggen op het bereiken van aantoonbare resultaten op netwerkniveau. Wellicht dat we dan vaststellen dat er veel meer on the fly moet worden gewerkt, met meer ruimte voor ad-hoc aanpassingen aan regelscenario s. Daarvoor heb je goed gekwalificeerde verkeersleiders nodig die ook voldoende handelingsbevoegdheid hebben om in te grijpen in netwerken van verschillende wegbeheerders. Ondertussen gaan de operaties natuurlijk gewoon door. In de uitvoering van verkeersmanagement liggen uitdagingen om meer efficiëntie te bereiken. Het sluiten van de verbetercyclus Plan-Do-Check-Act, zodat beter en sneller geleerd wordt vanuit de alledaagse inzetpraktijk, vraagt goede logging en analyse, heldere werkprocessen en een toegesneden overlegstructuur waar het operationele en tactische niveau elkaar treffen. Ook de verbeteringen op dit vlak kunnen ertoe leiden dat voor sommige taken extra opleiding voor verkeersleiders en operationeel verkeerskundigen nodig is. Een duidelijk opleidingsprofiel zou bijdragen aan de uitwisselbaarheid van verkeersleiders en verkeerskundigen tussen wegbeheerders, en op termijn aan inhuur bij marktpartijen. Een interessant vraagstuk dat zich daarbij voordoet, is in hoeverre taken en competenties op het gebied van verkeersmanagement, incidentmanagement en tunnelbewaking te verenigen zijn in één functie en/of persoon. Op dit moment zien we dat er volop geëxperimenteerd wordt. Wat een belangrijke rol in deze discussie zal spelen, is de wijze waarop mens en techniek (kunnen) gaan samenwerken. Het is best denkbaar dat technische systemen veel meer menselijke intelligentie over kunnen nemen. Denk aan het detecteren van afwijkende situaties, het aansturen van de medewerkers buiten op straat en de onderlinge communicatie tussen systemen van verschillende wegbeheerders. De rol van de mens zal bij

6 13 Regionaal verkeersmanagement: wat levert het op? Wat levert het regionale verkeersmanagement nu eigenlijk op in termen van bereikbaarheid en doorstroming? Die vraag is fundamenteel maar allesbehalve eenvoudig te beantwoorden. Als onderdeel van de Mobiliteitsaanpak zijn in iedere regio evaluaties uitgevoerd. Daarbij is goed gebruik gemaakt van een gezamenlijk ontwikkeld evaluatiekader, gebaseerd op de evaluatierichtlijn voor regelscenario s op het hoofdwegennet. Er zijn ook procesevaluaties uitgevoerd, gericht op de gehanteerde werkwijzen. In de regio Zuidvleugel is met logboeken en Monica- en NDW-data ervaring opgedaan met een nieuwe methodiek om het netwerkbrede effect van een verkeersomleiding te bepalen (zie het artikel van Berghout, Dorigo en Van Bekkum in NM Magazine 2012 #3). Uit de evaluaties van de verschillende regelscenario s bleek kort gezegd dat de beoogde effecten behaald werden of dat de gevreesde omstandigheden zich niet voordeden en ingrijpen niet nodig was. Het effect van routeadvies met behulp van DRIP's en andere dynamische routeadvisering is zeer uiteenlopend. Niet alleen het type tekst is relevant, maar ook of er sprake is van een verstoring of een reguliere situatie. De opvolging van routeadviezen bij verstoringen of aan de randen van de spits was het grootst. Onderzoek onder weggebruikers op de A10 toonde dat het geven van (route)informatie via DRIP's gewaardeerd wordt, ook als het er geen noemenswaardig verkeerskundig voordeel voor de individuele weggebruiker te behalen was. Algemene conclusies? Tezelfdertijd bleek het echter lastig om algemene, landelijke conclusies over de effecten voor weggebruikers te trekken. Dat komt in de eerste plaats omdat de beoogde resultaten van scenario s zo uiteenlopend zijn: het varieert van het beperken van wachtrijlengten op essentiële locaties tot het verspreiden van verkeer over verschillende routes en het ontvlechten van kruisende stromen. Ten tweede zijn de omstandigheden niet constant. Variabelen als het weer en het aanbod van verkeer zorgen ervoor dat de nul- en éénmeting zelden in echt vergelijkbare situaties worden gedaan. Een derde aspect is dat vaak alleen in beperkte mate (verkeers)data beschikbaar is om goede analyses uit te voeren. Tijdens een workshop georganiseerd door het RTT Noord-Holland spraken wetenschappers en praktijkmensen over de eisen en mogelijkheden van een indicator voor de netwerkprestatie. Conclusie was dat een allesomvattende indicator niet bestaat. Afhankelijk van het doel en de doelgroep is het wel mogelijk om bepaalde indicatoren te noemen, maar ook dan is de uitdaging om de data en constante omstandigheden te vinden die een goede bepaling mogelijk maken. De ambitie is om hier verder mee aan de slag te gaan, zodat de baten van regionaal verkeersmanagement beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden en investeringen efficiënter doorgevoerd kunnen worden. zo'n techniekontwikkeling meer uitgaan naar het toezien op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van systemen, naar keten- en functioneel beheer en naar efficiency vanuit bestaande werkprocessen. Dit biedt kansen, vooral als de echte eindgebruikers verkeersleiders en verkeerskundigen er goed bij betrokken worden. Zo kan er meer efficiency bereikt worden, meer focus op de netwerkbrede effectiviteit en komt er mogelijk meer tijd en aandacht om te zoeken naar het verbinden van netwerkmanagement aan activiteiten van bijvoorbeeld hulpverleners en exploitanten van andere modaliteiten (openbaar vervoer en parkeren). Tot slot In het voorgaande zijn de resultaten en lessen van twee jaar ontwikkelen en samenwerken op het gebied van regionaal verkeersmanagement omschreven. De resultaten tonen aan dat we de fase van het pionieren inmiddels wel hebben afgerond. Tegelijkertijd echter liggen er nog legio uitdagingen voor de toekomst. Er zijn optimalisaties mogelijk waarmee de organisatie en de werkprocessen zich in de komende jaren structureel verder kunnen ontwikkelen. Ook het verankeren van het regionale ver-

7 14 keersmanagement vereist de komende tijd aandacht. Voor de komende twee jaar hebben alle regio s in ieder geval al een stappenplan opgesteld: er is per regio vastgelegd waar de regio nu staat, waar zij eind 2014 wil staan en welke stappen nodig zijn om die 2014-ambitie waar te maken. In koploperregio s als Zuidvleugel en Metropoolregio Amsterdam diende het stappenplan vooral als toetssteen voor het reeds ontwikkelde programma voor regionaal verkeersmanagement: liggen we op schema, is het compleet? In opkomende regio s als Noord-Brabant en Arnhem-Nijmegen is het stappenplan uitgewerkt in een concreet implementatieplan. Het programma Beter Benutten kan de regio s de structuur bieden om de huidige werkwijze voort te zetten en de punten uit het regionale stappenplan uit te voeren. Continuering van de huidige uitvoeringsorganisatie is daarmee voorlopig veilig gesteld. Maar daarna zullen de regio s het waarschijnlijk toch op eigen benen moeten doen. Het is dus zaak om de vragen voor de toekomst het aantonen van de effectiviteit, nieuwe eisen aan verkeersleiders en andere betrokkenen en efficiënter werken snel te beantwoorden. Alleen zo kan regionaal verkeersmanagement als volwaardig proces worden ingebed in de wegbeheerdersorganisaties. De auteurs Jan-Floor Troost-Oppelaar, AT Osborne, en Rob van Hout, Grontmij, waren beiden lid van het programmateam Mobiliteitsaanpak. Reactie Marcel Fick verkeersregeltechnicus provincie Noord-Holland: "Samenwerking, het recept voor succes" In de Metropoolregio Amsterdam werken gemeente Amsterdam, provincie Noord- Holland en Rijkswaterstaat samen aan de bereikbaarheid. In 2010 hebben we hiervoor het Regionaal Tactisch Team, RTT, opgericht. We zijn als RTT gestart met het maken van afspraken op strategisch niveau: de Netwerkvisie. Daarna hebben we samen regelscenario s uitgewerkt, het tactische niveau, en zijn die scenario s ook gezamenlijk ingezet, het operationele niveau. Dé succesfactor om al dit werk mogelijk te maken, is de samenwerking tussen mensen daar is geen twijfel over. Maar op het tactische en operationele niveau is uiteraard ook de techniek van belang, als facilitator van de samenwerking. De systemen van de partners moeten bijvoorbeeld compatibel zijn. Een belangrijk stap in dit verband is de doorontwikkeling van DVM Exchange geweest. DVM Exchange is het open koppelvlak om verkeerskundige services bij collega-wegbeheerders aan te vragen. In 2012 hebben we het initiatief genomen om met de regio s Midden-Nederland en de Zuidvleugel te komen tot een gezamenlijke specificatie van de gewenste verkeerskundige functionaliteiten van DVM Exchange. Die specificatie is vervolgens samen met de industrie technisch uitgewerkt. Het resultaat is een versie 2.0 van DVM Exchange die breed gedragen wordt door overheid en industrie. De standaard vereenvoudigt het inzetten van scenario s en heeft daarom een enorme toegevoegde waarde. De volgende uitdagingen zijn het structureel evalueren van de regionale verkeersmanagementmaatregelen en het organiseren van het ketenbeheer. Technisch is er al veel mogelijk maar ook hier zal blijken dat het recept voor succes zit in de samenwerking van mensen ondersteund door de techniek. De basis voor goed regionaal verkeersmanagement blijft het samenspel van mensen uit verschillende organisaties die wíllen samenwerken om regionale verkeersproblemen aan te pakken!

8 15 Reactie Jos van Loon programmamanager Mobiliteitsaanpak: "Eerder gezegd dan gedaan" Landelijk samenwerken in een nationaal programma is eerder gezegd dan gedaan. In mijn anderhalf jaar als programmamanager heb ik in ieder geval drie belangrijke lessen geleerd. Les 1 is dat voortgang boeken in een landelijk programma staat of valt met regionaal maatwerk in alle samenwerkingsverbanden. De snelheid wordt niet bepaald door degene die zich koploper of opkomer voelt, maar door alle regio s samen. Mijn tweede les is dat bestuurlijk samenwerken en urgentie het programma weliswaar een grote impuls geven, maar dat actieve participatie door het tactische kader en de werkvloer net zo belangrijk is anders blijft het bij vage op proces gerichte afspraken. Les 3 is dat les 1 en 2 me vooraf al bekend waren, maar dat ze in de Mobiliteitsaanpak toch weer anders uitpakten. Een voorbeeld is de techniek uit pakket 20: 80% van de tijd is uitgetrokken om met draagvlak de koers te bepalen, waarna pas in de laatste 20% van de tijd het merendeel van de techniek is gerealiseerd. In het artikel geven genoemde auteurs een kijkje in de keuken van regionaal verkeersmanagement. Ik herken het en ben het met bijna alles eens en ik denk dat iedereen die bij de Mobiliteitsaanpak was betrokken, het artikel ook zo zal lezen. De belangrijkste reden hiervoor wordt niet expliciet benoemd, maar is waardevol om te delen: de auteurs gebruiken de specifieke programmataal die bij de Mobiliteitsaanpak gemeengoed is. Hun woorden, terminologie en volzinnen zijn niet gericht op tegenstellingen, maar juist op de gemeenschappelijke belangen en het prijzen van regionaal maatwerk. Maar met deze programmataal verbloemen ze een beetje de vaststelling dat de verschillende regio s wel erg uiteenlopende wensen hadden over de ontwikkeling van regionaal verkeersmanagement. Landelijk samenwerken is zeker geen synoniem gebleken voor het uitrollen van uniforme landelijke techniek. Tot slot memoreer ik graag nog het Landelijk Verkeersmanagement Beraad, LVMB. Het LVMB heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de opdracht aangenomen om het programma uit te voeren. Die opdracht hebben ze met overtuiging uitgevoerd. In de allerlaatste LVMB-vergadering van 2012 is de samenwerking in de Mobiliteitsaanpak geprezen. Voorbeelden van succesvolle regionale samenwerking, zoals die rond het Coldplay-concert in Den Haag, worden gekoppeld aan de inzet van de Mobiliteitsaanpak. Maar heel belangrijk is ook dat en ik citeer nog steeds uit de laatste vergadering de Mobiliteitsaanpak het LVMB heeft geholpen zélf uit te groeien van een aantal losse wegbeheerders aan één tafel tot een echte landelijke netwerkorganisatie. Zo n netwerkorganisatie is de komende tijd hard nodig. Voor toekomstige landelijke programma s, om de bezuinigingen op de juiste wijze door te komen, om goed om te gaan met nieuwe ontwikkelingen zoals de verregaande integratie van verkeersmanagement en verkeersinformatie: een stevig landelijk netwerk met partners die elkaar vertrouwen en samen willen werken, is in al die situaties een belangrijke succesfactor. Mooi dat de Mobiliteitsaanpak daarvoor een flink fundament heeft gelegd.

9 Bij grote evenementen kan het verkeer snel vastlopen. Met maar liefst drie grote evenementenlocaties Arena, Heineken Music Hall en Ziggo Dome weet Amsterdam-Zuidoost er alles van. Daarom hebben Team Verkeertactiek Amsterdam en Goudappel Coffeng het gebied nog eens onder de loep genomen met een vernieuwde versie van het rekenmodel Streamline. De centrale vraag: hoe managen we het verkeer nog beter tijdens grote evenementen? Voor het onderzoek is het dynamisch verkeersmodel Amsterdam uitgebreid met het netwerk van Zuidoost en is de mogelijkheid toegevoegd om evenementenverkeer door te rekenen. Team Verkeertactiek Amsterdam en Goudappel Coffeng hebben hierbij de vernieuwde versie van Streamline gebruikt, wat het mogelijk maakte om meer dynamisch-verkeersmanagementmaatregelen, waaronder ook DRIP s, in de modellering te verwerken. In het betreffende gebied staan DRIP s van zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Amsterdam. Daarnaast staan er verwijsborden voor de parkeerroute en de P-ring. De studie met Streamline liet duidelijk de positieve effecten van verkeersmanagement zien. Tegelijkertijd kwamen ook enkele lokale aandachtspunten die de inzet van verkeersmanagement met zich meebrengt, aan het licht. Daar is het Team Verkeertactiek Amsterdam nu mee bezig. Meer info: en PROJECTNIEUWS Streamline toegepast om evenementenverkeer in goede banen te leiden Wegbeheerders Haaglanden verkennen mogelijkheden gezamenlijk beheer De verschillende wegbeheerders binnen de regio Haaglanden ronden momenteel een verkenning af naar meer samenwerking bij het bedienen en het technisch en functioneel beheren van verkeerssystemen en tunnels. De verkenning is een initiatief van Bereik! en wordt uitgevoerd door AT Osborne. In een werksessie hebben de betrokken wegbeheerders zich gebogen over de haalbaarheid en het draagvlak. Er zijn concrete afspraken gemaakt om de ideeën over gezamenlijk tunnelbeheer verder uit te werken. Voor het technisch en functioneel beheer van verkeerssystemen als verkeersregelinstallaties en dynamische route-informatiepanelen zijn verschillende samenwerkingsvormen denkbaar. Eindproduct van de verkenning is een aantal aanbevelingen hiervoor vanuit technisch, verkeerskundig en bestuurlijk perspectief. Gezamenlijk beheer leidt niet alleen tot efficiency in het beheer, maar biedt ook kansen om een groter deel van het areaal in de regio in te zetten voor operationeel verkeersmanagement. Via de verkeerscentrales van de Bereik!- partners Den Haag, Rotterdam, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat zijn ook verkeerssystemen van andere wegbeheerders te koppelen en inzetbaar te maken voor de toepassing van regionale regelscenario s. Meer info: Erratum In onze vorige uitgave stond onder het bericht Imtech/Peek wint wedstrijd Reistijdinformatie onderliggend wegennet Midden-Nederland een verkeerd adres. Het juiste adres voor meer informatie is 41

10 44 Spitsmijdenproject Spitsvrij verlengd Elke dag circa drieduizend minder auto s in de spits: dat was in december 2012 de score van Spitsvrij, het spitsmijdenproject in de stedendriehoek Utrecht- Amersfoort-Hilversum. Vanwege dit succes wordt het project met ruim een jaar verlengd. Deelnemers aan Spitsvrij krijgen een beloning als ze de spits mijden. Oude deelnemers behouden hun S-box waarmee geverifieerd wordt of zij daadwerkelijk de spits mijden, terwijl nieuwe deelnemers via een smartphone-app hun intenties kunnen doorgeven. Voor elke gemeden spitskilometer verzamelt de deelnemer punten, waarmee zij producten kunnen bestellen. Uit onderzoek van de provincie Utrecht blijkt dat Spitsvrij een succes is. Dagelijks reden er circa drieduizend auto s minder in de spits. Dat betekent onder meer kortere reistijden, minder verkeersslachtoffers, minder CO 2 -uitstoot en een verbetering van de luchtkwaliteit. Volgens de onderzoekers levert Spitsvrij daarmee 5 miljoen euro op aan maatschappelijke baten. Spitsvrij liep oorspronkelijk tot en met december 2012 en is nu verlengd tot en met het voorjaar van Meer info: en technolution.eu PROJECTNIEUWS Veelbelovende praktijkproeven Brabant in-car II Proeven met in-car informatievoorziening bieden genoeg mogelijkheden voor de praktijk. Zo leiden slimme apps aantoonbaar tot zuiniger rijgedrag. Dat blijkt uit een evaluatie van vier praktijkproeven uit het subsidieprogramma Brabant in-car II. Bedenk een innovatieve oplossing voor informatievoorziening in de auto waardoor automobilisten hun gedrag aanpassen. Dit was de opgave waarmee Brabant in-car II in 2011 marktpartijen uitdaagde. Vier projectvoorstellen van consortia van bedrijven en kennisinstellingen zijn daarna in 2012 in de praktijk beproefd. Goudappel Coffeng, MAPtm en OC Mobility Coaching hebben in de afgelopen weken de pilots geëvalueerd. Opschaling kansrijk In ParckR werd een app getest die informatie geeft over parkeermogelijkheden voor vrachtwagens. In Contrast kregen deelnemers in-car snelheidsadviezen voor de groene golf en informatie over files. De pilot RDSA maakte met behulp van FM-techniek snelheidsadviezen voor een groene golf zichtbaar op het navigatiesysteem. En Smart-in-car gaf taxichauffeurs feedback over zuiniger rijgedrag. Uit de evaluatie bleek dat bij alle vier praktijkproeven opschaling kansrijk is, er maatschappelijke voordelen zijn bij brede toepassing van de geteste technologie en dat de verhouding tussen publieke en private voorzieningen mogelijk wordt beïnvloed. Bij Contrast, RDSA en Smart In-car kon ook duidelijk worden vastgesteld dat de in-car informatie het gedrag van de chauffeur beïnvloedde. De aanpassing van het rijgedrag leidde bijvoorbeeld tot minder brandstofverbruik en lagere CO 2 -uitstoot. Doorstromingseffecten waren gezien de schaalgrootte van de pilots nog niet meetbaar. De projecten zijn gefinancierd en begeleid door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer info: en

RTT als ontbrekende schakel in verkeersmanagement

RTT als ontbrekende schakel in verkeersmanagement RTT als ontbrekende schakel in verkeersmanagement Lessen uit 2 jaar regionaal tactisch verkeersmanagement in Noord-Holland Arthur Rietkerk (provincie Noord-Holland) - spreker Guido Hagen (ARCADIS) Jeroen

Nadere informatie

Bijdrage 65. RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement?

Bijdrage 65. RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement? Bijdrage 65 RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement? Lessen uit 2 jaar regionaal tactisch verkeersmanagement in Noord-Holland Arthur Rietkerk, Provincie Noord-Holland Guido Hagen, ARCADIS

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

magazine Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? Mobiliteitsaanpak De nieuwe bereikbaarheidsindicator Human Factors in verkeersmanagement

magazine Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? Mobiliteitsaanpak De nieuwe bereikbaarheidsindicator Human Factors in verkeersmanagement Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine Wat is er bereikt, wat is er geleerd en hoe verder? Mobiliteitsaanpak pakket 18, 19 en 20 8 e Jaargang Nummer 1, 2013 www.nm-magazine.nl

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement in Den Haag Bijdragenummer 51

Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement in Den Haag Bijdragenummer 51 Netwerkbreed gecoördineerd verkeersmanagement in Den Haag Bijdragenummer 51 Arjen Reijneveld (Gemeente Den Haag) Samenvatting Den Haag is in 2009 gestart met netwerkbreed verkeersmanagement. Aanvankelijk

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen Tot voor kort waren het alleen de grote, kapitaalkrachtige wegbeheerders in Nederland die zich een Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem

Nadere informatie

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Marktversnelling Mobiliteits Informatie (MMI) 13 juni 2013 - Connekt Mark Olivierse Verkeersmanager MAPtm Pagina 2 13 juni 2013 Connekt Verkeersmanagement 2.0: Marktwerking,

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst

Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst Henk Meurs MuConsult/Radboud Universiteit h.meurs@muconsult.nl Lieke Berghout Regionaal samenwerkingsverband Bereik! l.berghout@bereiknu.nl

Nadere informatie

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen In car-proeven Resultaten Folkert Bloembergen Samenhang en interactie in-car en wegkant Informeren Adviseren Optimaliseren Geleiden Sturen In-car spoor PPA Wegkant spoor PPA Domein markt Domein wegbeheerder

Nadere informatie

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes

Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes 15 februari 2012, Studiedag verkeerslichten Beheer en verkeerscentrales provincies en (kleine) gemeentes Albert van Leeuwen 1 Inhoud presentatie: Geschiedenis beheercentrales Welk beleid zit er achter

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden Actueel

Wegwerkzaamheden Actueel Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Het is onmogelijk

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Verkeersmanagement in Groningen: in control op de bereikbaarheid van Groningen Martijn Elting Groningen Bereikbaar Edwin Papjes Groningen Bereikbaar Samenvatting De

Nadere informatie

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam PPA de essentie Praktijkproef Amsterdam PPA is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de stadsregio

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Pagina 1 12 juni 2013 Marktwerking RVM

Pagina 1 12 juni 2013 Marktwerking RVM Pagina 1 12 juni 2013 Marktwerking RVM Marktwerking RVM Dienst op maat Steven Boerma 12 juni 2013 DRIP s Den Haag Advies Noord-Brabant Less is more Pagina 2 12 juni 2013 Marktwerking RVM Maar eerst een

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS Discussiepaper Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft) Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) Aroen Soekroella

Nadere informatie

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Frank Ottenhof Samenvatting Reizigers gaan steeds meer gebruik maken van apps en moderne in-car apparatuur om slim van

Nadere informatie

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s Tanja Vonk (TNO) Arjen Reijneveld (Gemeente Den Haag)

Nadere informatie

Slim verkeersmanagement door slimme data. Paul van Beek. Goudappel Coffeng 1. Martie van der Vlist. DAT.mobility 2. Themanummer CVS 2016

Slim verkeersmanagement door slimme data. Paul van Beek. Goudappel Coffeng 1. Martie van der Vlist. DAT.mobility 2. Themanummer CVS 2016 TVW Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 53, nummer 2 juli 2017 pp. 19-23 ISSN: 1571-9227 www.vervoerswetenschap.nl Paul van Beek Goudappel Coffeng 1 Martie van der Vlist DAT.mobility 2 Themanummer

Nadere informatie

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING

C-ITS. www.beterbenutten.nl/its VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM VERHOOGDE VEILIGHEID EN COMFORT 40-50% REISTIJD REDUCTIE VERMINDERING LUCHTVERVUILING Het meest omvangrijke thema van Beter Benutten ITS is C-ITS: connected en coöperatieve intelligente transportsystemen. Connected toepassingen werken met langeafstandscommunicatie, via het telecomnetwerk

Nadere informatie

Twee afstudeeropdrachten:

Twee afstudeeropdrachten: Twee afstudeeropdrachten: 1. Ontwikkelen van dynamische verkeers- en crowd-management modellen voor het verbeteren van de doorstroming op grootschalige evenementen zoals bijvoorbeeld de TT-Assen en voetbalwedstrijden

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

Regionale BenuttingsVerkenner

Regionale BenuttingsVerkenner Regionale BenuttingsVerkenner Henk Taale Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Tel.: 010 282 5881 e-mail: h.taale@avv.rws.minvenw.nl Marcel Westerman Rijkswaterstaat

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE

ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE aanbiedingsbrief ADVIESCOMMISSIE VERKEERSINFORMATIE Aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de heer ir. C.M.P.S. Eurlings Postbus 20906 2500 EX Den Haag Den Haag, 27 april 2009 Excellentie, Met genoegen

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Filevrij en duurzaam autorijden binnen 10 jaar, dromen of durven?

Filevrij en duurzaam autorijden binnen 10 jaar, dromen of durven? Filevrij en duurzaam autorijden binnen 10 jaar, dromen of durven? Onze ambitie: de complete verkeers infrastructuur future proof Nu de zelfrijdende auto steeds dichterbij komt, kondigen steeds meer landelijke,

Nadere informatie

Wegbeheerders in Limburg coördineren het onderhoud van verkeerslichten

Wegbeheerders in Limburg coördineren het onderhoud van verkeerslichten Wegbeheerders in Limburg coördineren het onderhoud van verkeerslichten Arie Schreuders (Grontmij) Tessa Peters (Provincie Limburg) Frank van Wamel (Groene Golf Team, Rijkswaterstaat) Een regiegroep in

Nadere informatie

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten

Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten 02 Vijf regio s in beweging 03 Projecten succesvol bij zware congestie 05 SpitsScoren Rotterdam 07 RITS op de A15 08 SLIM Prijzen RegioRing Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Operationeel Verkeersmanagement in Overijssel: Gewoon Goed Geregeld

Operationeel Verkeersmanagement in Overijssel: Gewoon Goed Geregeld 76a Operationeel Verkeersmanagement in Overijssel: Gewoon Goed Geregeld Job Birnie (Goudappel Coffeng) Erik Wegh (Ewegh Coaching verkeersmanagement) Albert Potkamp en Jan Muizelaar (Provincie Overijssel,

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI)

N237: MBO Systeem. Agenda. Aanleiding en gevolgen. Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) N237 Provincie Utrecht Monitoring en Beslissing Ondersteunend Systeem ir. Mark Snoek Agenda Aanleiding en gevolgen Van inzicht naar beslissing: Performance Indicatoren (PI) Automatische beoordeling op

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum:

Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum: woensdag 17 mei 2017 agendapunt 22 Onderwerp: Verkeersmanagement, Overzicht belangrijke punten 2016/2017 i.h.k.v. Verkeersinformatie en Intelligente Transportsystemen Portefeuille: Datum: Auto, netwerkmanagement

Nadere informatie

de digitale wegbeheerder

de digitale wegbeheerder de digitale wegbeheerder mobiliteitsmanagement van de toekomst 1 AMBITION 2016 ROUTE PROJECT 3 CO-CREATIE wordt mainstream Ledbord wordt DASHBOARD Gebruikers wensen informatie volgens het MARTINI MODEL

Nadere informatie

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 7 Haarlem, 18 december 2007 Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Bijlage: Ontwerpbesluit 1. Inleiding. De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013 Inschatting duurzaamheidseffecten programma Beter Benutten Goudappel Coffeng, 2 december 2013 2 Colofon Dit document is opgesteld door de Goudappel Coffeng in samenwerking met Rijkswaterstaat Water, Verkeer

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Discussiepaper Stedelijk Verkeersmanagement Ben Immers Henk Taale Ronald van Katwijk Samenvatting Steden groeien weer en gerelateerd daaraan groeit de stedelijke mobiliteitsproblematiek.

Nadere informatie

In-car projecten in de provincie Noord-Brabant. Wat zijn de effecten?

In-car projecten in de provincie Noord-Brabant. Wat zijn de effecten? In-car projecten in de provincie Noord-Brabant. Wat zijn de effecten? Paul van Beek Goudappel Coffeng pvbeek@goudappel.nl Bram Hendrix Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) B.Hendrix@sre.nl Rudie

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Werkplaats Mobiliteit en Innovatie Stand van zaken Bereikbaarheidsagenda Regionaal Platform 20 april 2016 Roël Hoppezak Job van den Berg Bereikbaarheid Zuid-Nederland Bidbook, november 2015 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Regionale ScenarioBouwer

Regionale ScenarioBouwer Agenda Regionale ScenarioBouwer Het concept, en eisen aan het instrumentarium RAND Europe en TNO in opdracht van AVV PLATOS colloquium Presentatie: Rik van Grol (Significance) 14 maart 2007 Inleiding Het

Nadere informatie

De toekomst met (verkeers)data. Bob Veenbrink 11 oktober 2017

De toekomst met (verkeers)data. Bob Veenbrink 11 oktober 2017 De toekomst met (verkeers)data Bob Veenbrink 11 oktober 2017 Inhoud 1. Wat is de Nationale Databank Wegverkeersgegevens? 2. Van wegkantapparatuur naar mobiele bronnen 3. Doorontwikkeling van Floating Car

Nadere informatie

Praktijkproef Amsterdam fase 2: PPA West

Praktijkproef Amsterdam fase 2: PPA West Praktijkproef Amsterdam fase 2: PPA West In fase 1 van Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een vorm van gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement (GNV) op A10 West en aansluitende S-wegen van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Landelijke levering snelle beeldstanden en verkeersgegevens HWN

Landelijke levering snelle beeldstanden en verkeersgegevens HWN Landelijke levering snelle beeldstanden en verkeersgegevens HWN Vanaf augustus 2015 levert Rijkswaterstaat de actuele verkeersdata en actuele beeldstanden van alle rijkswegen in Nederland waar autosnelweg-signalering

Nadere informatie

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling

Page 1. RAND Europe Sponsored Research. Motivatie voor het onderzoek. Inhoud presentatie. Probleemdefinitie. State-of-the-art in data verzameling RAND Europe Sponsored Research RESR: Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer Reistijdinformatie: beschikbaar of niet? Rik van Grol Ronald Plasmeijer PLATOS-colloquium 2

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking NM Magazine 5 e Jaargang Nummer 3 2010 www.nm-magazine.nl Regionale samenwerking De projecten, de organisatie, de ambities Onderzoek Een gemeenschappelijk toekomstbeeld op informeren en sturen Interview

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

1. Welke knelpunten staan een betere benutting/doorstroming op de genoemde wegen momenteel in de weg?

1. Welke knelpunten staan een betere benutting/doorstroming op de genoemde wegen momenteel in de weg? NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Tobias Dander (Raad voor Verkeer en Waterstaat) : Pieter Prins (senior adviseur Dynamisch Verkeersmanagement) en Pieter Tanja (senior adviseur Duurzame

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel.

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Henk Tromp Hans Voerknecht Dirk Bussche (Henk Tromp en Dirk Bussche zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng,

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem?

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem? Bijlage 1 Deze bijlage geeft ter illustratie een (niet limitatief) overzicht van een aantal projecten dat wordt uitgevoerd op het gebied van ITS (Intelligente Transportsystemen) voor het wegverkeer. Spookfiles

Nadere informatie

Basispakket verkeersmanagement Groningen

Basispakket verkeersmanagement Groningen Uitwerking onderdeel verkeersmanagement Groningen Bereikbaar Basispakket verkeersmanagement Groningen Samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar (Vastgesteld in stuurgroep Groningen Bereikbaar september

Nadere informatie

Network van Living Labs in Nederland

Network van Living Labs in Nederland Network van Living Labs in Nederland MAASandMORE diensten concreet in beeld Arthur Rietkerk landelijk coördinator Living Labs Job Birnie tactisch adviseur programmacoördinatie icentrale Summit: Mobility,

Nadere informatie

Ex-ante evaluatie tweede fase Praktijk-proef Amsterdam

Ex-ante evaluatie tweede fase Praktijk-proef Amsterdam Ex-ante evaluatie tweede fase Praktijk-proef Amsterdam Praktijkproef Amsterdam Praktijkproef Amsterdam (PPA) is een grootschalige proef om met nieuwe technologieën langs de weg en in de auto de files te

Nadere informatie

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel STAQ in HAAGLANDEN Beeld plaatsen ter grootte van dit kader PLATOS 11 maart 2015 Bastiaan Possel 2 Introductie Bastiaan Possel Adviseur Verkeersprognoses bij het team Verkeersprognoses (20 medewerkers)

Nadere informatie

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Visie op overdracht wegen. Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Visie op overdracht wegen Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur Versie 2.0: 16 november 2006 Visie op overdracht wegen - definitief - 16 november 2006 2 van 7 Leeswijzer Voor u ligt de notitie

Nadere informatie

ArenAPoort to B or not to B?

ArenAPoort to B or not to B? ArenAPoort to B or not to B? Casus Toppers in Concert en Cirque du Soleil mei 2010 Julie van Heteren & Marco Gerrese Kenschets Zuidoost binnen de Ruit ArenApoort uitgegroeid tot groot leisure- en entertainmentcentrum

Nadere informatie

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Precompetitieve Monitoring en samenwerking evaluatie van in het ITS domein Smart Mobility Leren van elkaar, voortbouwen op eerdere resultaten Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Raamwerk

Nadere informatie

Traffic Management 2.0 November 2016

Traffic Management 2.0 November 2016 Traffic Management 2.0 November 2016 Tiffany Vlemmings (NDW) en Frans van Waes (Vialis) Data inwinning, opslag en distributie Verkeersinformatie voor de weggebruiker Het gaat wel eens mis GTM Wel eens

Nadere informatie

Grenzeloos besturen. Noodzaak én Ambitie. 21 oktober 2016 Ineke Kleine

Grenzeloos besturen. Noodzaak én Ambitie. 21 oktober 2016 Ineke Kleine Grenzeloos besturen Noodzaak én Ambitie 21 oktober 2016 Ineke Kleine 2 Wat is er aan de hand? De samenleving verandert snel en voortdurend, rol overheid verandert, technologie en sociale media hebben enorme

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord

Vooraankondiging. ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Vooraankondiging ten behoeve van de aanbesteding Vast Onderhoudscontract DVM-keten (VODK) in het beheersgebied West Nederland Noord Datum 30 januari 2017 Status definitief Colofon Uitgegeven door InkoopCentrum

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst

Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst CVS 2014 Als de behoefte het grootst is, is de informatie het slechtst Martie van der Vlist Goudappel mvdvlist@dat.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014 20 en 21 november 1

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Regelscenario Strandverkeer Scheveningen. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Regelscenario Strandverkeer Scheveningen. Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Regelscenario Strandverkeer Scheveningen Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) Datum: Maart 2012 Status: Definitief Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling DVM Regelscenario s Strandverkeer Scheveningen

Nadere informatie

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 3 december 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp Probleemstelling : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden

Nadere informatie

WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG

WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG WAT IS DE FOCUS VAN JE WENS TOT VERBETERING BEHOEFTE BEPALEN INNOVATIEVERKENNER AANLEIDING ACHTERGROND INNOVATIEVRAAG WAT IS HET PROBLEEM ACHTER HET PROBLEEM BEHOEFTE BEPALEN 5X WAAROM PROBLEEMSTELLING:

Nadere informatie