Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Onderwijsassistent /2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Onderwijsassistent 4 2008/2009"

Transcriptie

1 Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Onderwijsassistent /2009 DEMOVERSIE met 9 van de 175 opdrachten Deze demoversie bestaat uit 9 van 175 opdrachten van het opdrachtenmagazijn OA4. Neem s.v.p. contact met op als u het hele magazijn wilt inzien. uitgeverij Angerenstein BV Arnhem 2008 Niets uit dit magazijn mag worden bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, elektronisch dataverkeer, elektronische vermenigvuldiging, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 1

2 1.1 Hoe werkt dit magazijn? Op deze pagina staat in het kort de formule van dit magazijn. 12 werkprocessen, 175 opdrachten Dit magazijn is gebaseerd op het competentiegerichte kwalificatiedossier Onderwijsassistent niveau 4. Bij ieder werkproces vindt de gebruiker opdrachten. In totaal zijn het 175 opdrachten. De opdrachten kennen 2 niveaus (fasen). Als bij de opdracht staat fase 1 is dat het niveau van oriënteren/oefenen. Fase 2 is het niveau beheersen. Competentie-opdrachten Wat is van belang bij het snel doorgronden van de 175 opdrachten? - De 175 opdrachten sluiten aan bij de werkprocessen uit het KD OA De opdrachten zijn uit voeren op school en/of de BPV-plek. - Bij iedere opdracht staat wat de context is, wat je moet doen, wat het leerdoel is, waar je de opdracht kunt uitvoeren (school en/of BPV), hoe je de opdracht uitvoert, waar je op wordt beoordeeld, en wat het gewenste resultaat is. - Bij iedere opdracht staat welke thema s uit de boeken Profi-leren OA als naslag kunnen dienen. - In het beoordelingsformulier wordt gebruikt gemaakt van de competenties en prestatieindicatoren uit het KD OA4. Uiteraard worden deze algemene formuleringen vertaald naar JZ-situaties. Deze beoordelingsformulieren kunnen als bewijsmateriaal dienen in een portfolio, of als basis dienen voor een portfoliogesprek. Moet de leerling alles doen uit dit magazijn? Nee, de opleiding en/of de onderwijsdeelnemer maken een keuze uit de opdrachten en PVB s uit dit boek. Deze keuze hangt af van het POP van de onderwijsdeelnemer. Inspectie-proof? Een betere aansluiting bij de competenties en werkprocessen uit het KD OA4 is eigenlijk niet denkbaar, doordat én de prestatie-indicatoren voor relevante competenties gevolgd worden én het format MBO Raad voor PVB s toegepast wordt. Echter, of de toetsing van de opleiding inspectie-proof is hangt van veel meer af dan alleen dit toetsproduct. Hoe de opleiding het toetsproduct gebruikt, hoe de opleiding relaties met het werkveld borgt etc. etc. Ons doel is: wij bieden valide, betaalbare ingrediënten, die de opleiding inpast in het toetsbeleid. De opleider maakt het inspectie-proof. Waarom deze werkwijze? Als wij als opleider een INSPECTIE-proof toetsinstrument aanbieden, moet u dit instrument 1 op 1 ook zo gebruiken. Wij weten inmiddels dat opleiders daar niet om vragen. De school/deelnemer maakt een keuze en kan bovendien aanpassingen uitvoeren als de school een digitale licentie heeft voor dit document. Met licentie Dit Competentie-Opdrachten en BeoordelingsMagazijn OA4 is met een licentie - als Word-bestand verkrijgbaar, waar de opleider zelf aanpassingen in kan uitvoeren (opdrachten en PvB s wijzigen/aanpassen/toevoegen etc. etc). Zo n digitale licentie kost 17,85 per leerling per cohort. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 2

3 Werkproces 1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen en rapporteert de bevindingen bij Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces. Fase Opdracht Omschrijving 1 1 Observeer een leerling in een vrije situatie 1 2 Onderzoek de stelling: "Waarnemen is nooit perfect" 1 3 Onderzoek de stelling: " Interpreteren: het inpassen van nieuwe waarnemingen " 1 4 Onderzoek de stelling: " Twee zien meer en anders.dan één " 1 5 Onderzoek de stelling: "Je observeert als je er een reden voor hebt " 1 6 Oefen de stappen van het observatieplan methodisch observeren 1 7 Oefen de stappen van het observatieplan methodisch observeren 1 8 Observeer de onderlinge verhoudingen in een groepje leerlingen tijdens een spelsituatie 1 9 Observeer het concentratievermogen van een leerling tijdens een instructie 2 10 Observeer een leerling die moeizaam in de omgang is 2 11 Observeer een leerling die moeite heeft met werken 2 12 Observeer een situatie waarin wordt gepest 2 13 Zoek uit wat je aan pesten kunt doen 2 14 Observeer een groepje leerlingen en rapporteer je bevindingen met behulp van een sociogram van je BPV- groep 2 15 Observeer de verschillende leerstijlen van leerlingen uit je groep 2 16 Observeer leerlingen met een bepaald leerprobleem 2 17 Observeer de leerling van opdracht 10 nog eens op de einde van je stageperiode 2 18 Observeer het groepsklimaat aan het begin van je stageperiode 2 19 Observeer het groepsklimaat halverwege je stageperiode 2 20 Observeer het groepsklimaat op het einde van je stageperiode DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 3

4 Werkproces 1.2 bij Kerntaak 1 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase Opdracht Omschrijving 1 21 Presenteer kerndoelen 1 22 Je onderzoekt de relatie tussen kerndoelen en activiteiten 1 23 Herken je de kerndoelen in een activiteit? 1 24 Analyseer het model Didactische Analyse 2 25 Observeer het model Didactische Analyse 2 26 Formuleer doelen en eisen S.M.A.R.T Je bereidt een rekenactiviteit voor met daarin een instructievorm 2 28 Je bereidt een activiteit voor met daarin spelvormen 2 29 Je bereidt een activiteit voor met daarin ruimte voor samenwerken 2 30 Je bereidt een activiteit voor met daarin ruimte voor zelfstandig werken 2 31 Je bereidt een onderdeel voor van een sportieve middag 2 32 Je bereidt een onderdeel voor van een creatieve middag 2 33 Je bereidt een onderdeel voor van een excursie 2 34 Je bereidt een onderdeel voor van een feestelijke ochtend DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 4

5 Werkproces 1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen bij Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase Opdracht Omschrijving 1 35 Assisteer bij een onderdeel van een onderwijsactiviteit: de inleiding 1 36 Assisteer bij een onderdeel van een onderwijsactiviteit: een demonstratie 1 37 Assisteer bij een onderdeel van een onderwijsactiviteit: de verwerking 1 38 Assisteer bij een onderdeel van een onderwijsactiviteit: het nabespreken 1 39 Lees interactief voor 1 40 Vertel 1 41 Assisteer bij het gebruik van leermiddelen 2 42 Assisteer bij de uitvoering van een rekenactiviteit met daarin een instructievorm 2 43 Assisteer bij de uitvoering van een activiteit met daarin spelvormen 2 44 Assisteer bij het inzetten van de computer als leermiddel 2 45 Assisteer bij de uitvoering van een activiteit met daarin voorlezen 2 46 Assisteer bij de uitvoering van een activiteit met daarin vertellen 2 47 Assisteer bij de uitvoering van een onderdeel van een handelingsplan 2 48 Assisteer bij een activiteit waarin zelfstandig gewerkt wordt 2 49 Assisteer bij een activiteit waarin samengewerkt wordt. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 5

6 Werkproces 1.4 Begeleidt de leerlingen bij de uitvoering van programmaonderdelen bij Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase Opdracht Omschrijving 1 50 Onderzoek de ontwikkelingsfasen van de leerlingen 1 51 Geef individuele hulp aan een leerling 1 52 Hoe kun je instructie aan een leerling geven? 1 53 Verzorg een instructie aan een leerling 1 54 De "vinger opsteken" in een kringgesprek 1 55 Contact maken met leerlingen 2 56 Ondersteun leerlingen bij het planmatig werken 2 57 Onderzoek je eigen startgedrag 2 58 Voer een onderdeel van het model directe instructie uit 2 59 Beurten geven in een kringgesprek 2 60 Uitnodigend en uitdagend begeleiden 2 61 Corrigeer gedrag van leerlingen 2 62 Ondersteun leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben 2 63 Assisteer bij het leiden van gesprekken met leerlingen 2 64 Reageer responsief op leerlingen die moeite hebben met werken 2 65 Begeleid leerlingen met verschillende leerstijlen 2 66 Begeleid leerlingen met een leerprobleem 2 67 Ondersteun leerlingen met opvallend gedrag DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 6

7 Werkproces 2.1 Voert werkzaamheden uit vooraf en na afloop van het primaire proces bij Kerntaak 2 Uitvoeren van taken rondom het primaire proces Fase Opdracht Omschrijving 1 68 Maak een plattegrond van je BPV-plek Beschrijf welke werkzaamheden je tegenkomt rondom het primaire proces 1 70 Maak een overzicht van methodes 1 71 Inventariseer leermiddelen per leergebied 1 72 Klassenmanagement: zet / leg leermiddelen klaar 2 73 Klassenmanagement: help mee bij het "pedagogisch" inrichten van het klaslokaal 2 74 Klassenmanagement: help mee bij het "praktisch" inrichten van het klaslokaal 2 75 Klassenmanagement: organiseer en begeleid de klassendienst 2 76 Bereid de inrichting van een instructietafel voor 2 77 Geef vorm aan een themahoek 2 78 Assisteer bij het ontwikkelen van leermiddelen 2 79 Voer werkzaamheden uit ten behoeve van het onderdeel Spel en bewegen 2 80 Voer werkzaamheden uit ten behoeve van het onderdeel Beelden werken 2 81 Voer werkzaamheden uit ten behoeve van het werken aan de computer DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 7

8 Werkproces 2.2 Assisteert bij organiserende en administratieve werkzaamheden bij Kerntaak 2 Uitvoeren van taken rondom het primaire proces Fase Opdracht Omschrijving 1 82 Inventariseer de evenementen/ vieringen op je BPV-plek Geniet van een goede viering 1 84 Bekijk een draaiboek (je) 1 85 Assisteer bij een viering van de verjaardag van een kind 1 86 Assisteer bij de organisatie van een creatieve middag 1 87 Assisteer bij de organisatie van een sportieve middag 1 88 Assisteer bij de organisatie van een feest voor je eigen groep 2 89 Assisteer bij de organisatie van een excursie 2 90 Assisteer bij het gebruik van het documentatiecentrum/ open leercentrum 2 91 Verzorg correctiewerk en spreek het door met het kind 2 92 Assisteer bij bijzondere activiteiten 2 93 Assisteer bij de organisatie van een project 2 94 Assisteer bij het vastleggen van leerresultaten 2 95 Administreer werk op de computer 2 96 Assisteer bij het organiseren van een groot evenement DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 8

9 Werkproces 2.3 Houdt toezicht en begeleidt buiten het primaire proces bij Kerntaak 2 Uitvoeren van taken rondom het primaire proces Fase Opdracht Omschrijving 1 97 Je houdt toezicht op het plein / de speelplaats 1 98 Je houdt toezicht tijdens pauzemomenten in de klas 1 99 Je houdt toezicht bij het wisselen van lokalen Je houdt toezicht tijdens samenwerken en zelfstandig werken Je houdt toezicht als er getoetst wordt Je houdt toezicht bij sport-en spelactiviteiten Een goede sfeer krijgen en houden Is toezicht houden alleen maar orde houden? Als je bij het toezicht houden op moet treden Je houdt toezicht bij afwezigheid leerkracht Buig gedrag van leerlingen om Je houdt toezicht bij aan school verbonden opvang Je houdt toezicht bij een festiviteit DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 9

10 Werkproces 2.4 Voert met name in het PO en (V)SO zorgtaken uit bij Kerntaak 2 Uitvoeren van taken rondom het primaire proces Fase Opdracht Omschrijving Inventariseer de EHBO-voorzieningen Interview de BedrijfsHulpVerlener (de BHV'er) Hoe staat het met je eigen vaardigheden EHBO? Beschrijf bij leerlingen voorkomend letsel Handel in geval van letsel en acute situaties Help bij het schoonmaken/schoonhouden van de omgeving Signaleer voorkomende ziektes en chronische aandoeningen Gezond en hygiënisch gedrag Geef een beschrijving van voorkomende gedragsproblemen Geef een beschrijving van voorkomende handicaps Ondersteun bij persoonlijke verzorging Ondersteun bij het vergroten van de zelfredzaamheid Begeleid leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben Onderzoek de externe contacten van je BPV-werkplek. (de sociale kaart) Bied ondersteuning aan in hun ontwikkeling bedreigde leerlingen Bouw een vertrouwensrelatie op DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 10

11 Werkproces 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep bij Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Competenties: K+P Fase Opdracht Omschrijving Onderzoek het beroepsprofiel en de taken van de onderwijsassistent Benader externe contacten Nascholing en teamcursussen Ken je kernkwaliteiten Neem deel aan overleg met externe contacten Ouders te woord staan Maak een persoonlijk ontwikkelplan Zal ik er wel iets van zeggen of toch maar niets? Geef je mening over omgaan met hoogbegaafdheid Formuleer een persoonlijk nascholingsplan Verdiep je in een bepaalde aanpak DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 11

12 Werkproces 3.2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg bij Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Competenties: S+T Fase Opdracht Omschrijving Leg de manieren vast waarop de leerkracht contact heeft/maakt met ouders/verzorgers Leg contact met de ouders van de leerlingen uit je groep Maak een organigram van je BPV-plek De WPO Neem deel aan teamvergaderingen en breng een onderwerp in Leg de uitvoering van je werk vast met behulp van invulformulieren Leg de uitvoering van je werk vast door vrije verslaglegging Maak gebruik van intervisie Eis kwaliteit Controleer de kwaliteit Zorg voor kwaliteit DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 12

13 Werkproces 3.3 Stemt werkzaamheden af met de betrokkenen bij Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Competenties: E+Q+U+V Fase Opdracht Omschrijving Breng de overlegvormen in kaart Woon verschillende vormen van overleg bij Woon een teamvergadering bij Oefen gespreksvormen Hoe kijk je aan tegen de werkwijze van de collega's? Neem actief deel aan overleg Ga in gesprek Notuleer DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 13

14 Werkproces 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie -en professiegebonden taken Competenties: D+J Fase Opdracht Omschrijving Maak en stel vragen Moet dit gemeld worden? Rapporteer en evalueer de resultaten van het werk van leerlingen Stel je eigen leerdoelen op Reflecteer via de " STARRT-methode" Evalueer mét de leerlingen Feedback geven aan leerlingen Evalueer je manier van observeren: werkproces Evalueer de manier waarop je programmaonderdelen voorbereidt: werkproces Evalueer je manier van assisteren bij uitvoering van programmaonderdelen: werkproces Evalueer de manier waarop je leerlingen begeleidt: werkproces Evalueer de manier waarop je werkzaamheden uitvoert:werkproces Evalueer de manier waarop je assisteert bij het organiseren van activiteiten en administratieve werkzaamheden: werkproces Evalueer de manier waarop je toezicht houdt en begeleidt: werkproces Evalueer de manier waarop je in het PO en (V)SO zorgtaken uitvoert: werkproces Evalueer de manier waarop je werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep: werkproces Evalueer de manier waarop je werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg: werkproces Evalueer de manier waarop je werkzaamheden afstemt met de betrokkenen: werkproces Reflecteren: STARRT-methode Stel je eigen leerdoelen op DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 14

15 Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase 1 Opdracht 1 Observeer een leerling in een vrije situatie en rapporteer je bevindingen Wat is de Beroepscontext Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Observeer een leerling in een vrije situatie en rapporteer je bevindingen Als onderwijsassistent observeer je volgens afspraken en procedures de werkwijze van de leerlingen. Je rapporteert je observaties en bevindingen aan de leraar/leraren/team. Je leert dat je, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage levert aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. Tijdens de BPV. Voorbereiden: Overleg met je BPV-leerkracht op welk leerling jij je gaat richten. Bespreek waarom je die bepaalde leerling wilt gaan observeren. Bespreek ook in welke situatie (op welke plek dus) je de leerling wilt observeren. Maak een afspraak wanneer je je observatie wilt/kunt gaan doen en wanneer je je resultaten doorspreekt met je BPVleerkracht. Uitvoeren: Voer je observatie uit. Observeer de eerste keer op een luchtige manier; geef je ogen en oren goed de kost. Let bijvoorbeeld op dit soort zaken: - Met wie speelt de leerling? - Is de leerling steeds bij/met dezelfde leerling? - Is de leerling bewegelijk? - Loopt de leerling zelf op andere leerlingen af of wacht hij af? Registreer indien mogelijk tegelijkertijd. Verwerken: Werk je registratie uit: wat vind je van je verslag? Is het objectief en beknopt? Heeft je observatie van de leerling je ook informatie over de leerling opgeleverd? Rapporteer je gegevens aan de leerkracht. Maak een kort reflectieverslag, waarin je de voorbereiding, uitvoering en verwerking verwerkt. Bewaren: Registratie van je observatie DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 15

16 Waar word je op beoordeeld? Waar kan je informatie vinden? Wie kunnen je helpen bij de Gewenst resultaat Rapportage Reflectieverslag Is je observatieverslag objectief en beknopt geschreven? In welke mate is het je gelukt je bevindingen op een zakelijke manier te rapporteren? Boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent Thema 22 Observeren, wat en waarom Thema 23 Methodisch observeren Thema 24 Observeren van groepsprocessen Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens De docent, medestudenten en BPV-leerkracht. Je hebt, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage geleverd aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 16

17 Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase 1 Opdracht 2 Onderzoek de stelling: "Waarnemen is nooit perfect" Wat is de Beroepscontext Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Opdracht A: Aantonen dat je waarneming "gebrekkig" kan zijn. Opdracht B: Bedenk een activiteit die laat zien dat je samen meer ziet en weet dan alleen. Als onderwijsassistent observeer je volgens afspraken en procedures de werkwijze van de leerlingen. Je rapporteert je observaties en bevindingen aan de leraar/leraren/team. Je leert dat je, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage levert aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. Je leert dat het kan gebeuren dat twee verschillende mensen eenzelfde feit verschillend kunnen waarnemen. Op de opleiding. Voorbereiden: Bestudeer de theorie over WAARNEMEN. Verzamel de materialen. Leg 10 voorwerpen op tafel, medestudenten eromheen. Tien seconden de tijd om de voorwerpen in je op te nemen. Dan afdekken. Welke voorwerpen heb je gezien? Bespreek de resultaten: wie heeft alle voorwerpen onthouden; wie heeft een voorwerp "gezien" dat er niet lag. Je ervaart dat waarnemen nooit perfect is. Wat ga je zeggen tegen de medestudenten? Brainstorm over opdracht B en maak concreet. Uitvoeren: Doe je opdracht A en B Bespreek het resultaat van de "test" door met de medestudenten Verwerken: Maak een verslag van je interactie met de medestudenten. Ben je in je opdracht geslaagd: Aantonen dat je waarneming "gebrekkig" kan zijn? Bespreek een en ander door met je docent. Ben je erin geslaagd om bij opdracht B een duidelijke opdracht te bedenken? Bewaren: Reflectieverslag Feedback docent en medestudenten. Uitwerking opdracht A en B Waar word je op Wat was de kwaliteit van de uitvoering van de twee opdrachten? DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 17

18 beoordeeld? Waar kan je informatie vinden? Wie kunnen je helpen bij de Gewenst resultaat Heb je goed antwoord kunnen geven op je twee doelstellingen van deze opdracht: a) Aantonen dat je waarneming "gebrekkig" kan zijn. b) Zie je en weet je samen meer dan alleen? Ben je erin geslaagd een zinvolle opdracht te bedenken? Boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent Thema 22 Observeren, wat en waarom Thema 23 Methodisch observeren Thema 24 Observeren van groepsprocessen Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens De docent, medestudenten en BPV-leerkracht. Je hebt, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage geleverd aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 18

19 Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase 1 Opdracht 3 Onderzoek de stelling: "Interpreteren: het inpassen van nieuwe waarnemingen" Wat is de Opdracht A: Geef TWEE verschillende situaties aan die van invloed zijn op je interpretatie. Opdracht B: Je handelt en kijkt vanuit je referentiekader. Beschrijf zo volledig mogelijk wat een referentiekader is, in dit verband. Beroepscontext Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Waar word je op beoordeeld? Waar kan je informatie vinden? Wie kunnen je helpen bij de Gewenst resultaat Opdracht C: Een van de factoren waardoor een referentiekader tot stand komt is je humeur. Geef TWEE voorbeelden waarbij je dat kunt zien bij je BPVleerkracht. Als je je waarnemingen interpreteert, doe je dat altijd vanuit een bepaalde situatie. Dat kan van invloed zijn op jouw interpretatie. Voorbeeld: vrijdagmiddag, net voor een vakantie, interpreteer je het drukke gedrag van leerlingen anders dan op een maandagochtend.. Je leert dat je, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage levert aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. Je leert wat interpreteren is. Je beseft dat je interpretaties worden beïnvloed door een tweetal factoren: de situatie en je eigen gekleurde bril Op de opleiding. Eigen inzicht van student en/of docent. Wat was de kwaliteit van je gegeven voorbeelden uit opdrachten A, B, C. Boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent Thema 22 Observeren, wat en waarom Thema 23 Methodisch observeren Thema 24 Observeren van groepsprocessen Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens De docent, medestudenten en de BPV-leerkracht. Je hebt, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage geleverd aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 19

20 Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase 1 Opdracht 4 Onderzoek de stelling: "Twee zien meer en anders.dan een" Wat is de Beroepscontext Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Je observeert met een medestudent hetzelfde leerling. Na afloop bespreken jullie de verschillen en overeenkomsten van de observatie. Als onderwijsassistent observeer je volgens afspraken en procedures de werkwijze van de leerlingen. Je rapporteert je observaties en bevindingen aan de leraar/leraren/team. Je leert dat je, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage levert aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. Je leert dat twee verschillende mensen eenzelfde feit verschillend kunnen waarnemen. Op de opleiding. Tijdens de BPV. Voorbereiden: Overleg met je BPV-leerkracht op welk leerling jij je gaat richten. Bespreek waarom je dat bepaalde leerling wilt gaan observeren. Bespreek ook in welke leersituatie je de leerling wilt observeren: in welke les, tijdens een instructie, tijdens een verwerking? Maak een afspraak wanneer je je observatie wilt/kunt gaan doen en wanneer je je resultaten doorspreekt met je BPVleerkracht en de medestudent. Zorg ervoor dat jij en je medestudent tegelijkertijd, maar onafhankelijk van elkaar, de leerling in de leersituatie observeren. Spreek af waar jullie tweeën speciaal op letten? Welke vragen stel je jezelf? Bedenk dat de menselijke waarneming niet perfect is. We maken waarnemingsfouten. Deze zijn het onderwerp van jullie nabespreking. Uitvoeren: Voer je observatie uit. Observeer de eerste keer op een luchtige manier; geef je ogen en oren goed de kost. Let op dit soort zaken: - noteer non-verbale signalen van de leerling. - hoe reageert de leerling op de leerkracht? - laat de leerling zien dat het de leersituatie begrijpt? Registreer indien mogelijk tegelijkertijd. Verwerken: Werk je registratie uit: wat vind je van je verslag? Is het objectief en beknopt? DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 20

21 Bespreek jouw verslag met dat van de medestudent: welke overeenkomsten en verschillen zijn er in de twee observaties? Probeer de verschillen in de twee observaties te verklaren. Gebruik daarvoor de juiste theorie. Rapporteer je gegevens aan de BPV-leerkracht. Maak een kort reflectieverslag, waarin je de voorbereiding, uitvoering en verwerking verwerkt. Bespreek je ervaringen in de groep medestudenten van je opleiding. Richt je daarbij vooral op het waarnemen. Waar word je op beoordeeld? Waar kan je informatie vinden? Wie kunnen je helpen bij de Gewenst resultaat Bewaren: Registratie en rapportage van je observatie Reflectieverslag Feedback van je medestudent(en) Zie BEOORDELINGSPROTOCOL WP OPDRACHT 4 Boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent Thema 22 Observeren, wat en waarom Thema 23 Methodisch observeren Thema 24 Observeren van groepsprocessen Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens De docent, medestudenten en de BPV-leerkracht. Je hebt, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage geleverd aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. Je bent je bewust van het gegeven dat twee verschillende mensen eenzelfde feit verschillend kunnen waarnemen. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 21

22 BEOORDELINGSPROTOCOL WP OPDRACHT 4 Competentie F Ethisch en integer handelen Componenten Ethisch handelen Integer handelen Verschillen tussen mensen respecteren Prestatie-indicatoren O V G 1. Je handelt consequent in lijn met binnen de school geldende ethische maatstaven 2. Je respecteert vertrouwelijkheid en gaat discreet met leerlingengegevens om Competentie J Formuleren en rapporteren Componenten Correct formuleren Nauwkeurig en volledig rapporteren Prestatie-indicatoren O V G 1. Je gebruikt de juiste taal en hanteert een correcte spelling en grammatica 2. Je zorgt voor een nauwkeurige en volledige rapportage die voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria Competentie K Vakdeskundigheid toepassen Componenten Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Prestatie-indicatoren O V G 1. Je neemt veel, snel en de juiste informatie op 2. Je observeert onbevooroordeeld 3. Je rapporteert volgens zo objectief mogelijk om zo informatie te kunnen overleggen die bijdraagt aan de beeldvorming ten aanzien van de leerling en groepen leerlingen Competentie T Instructies en procedures opvolgen Componenten Instructies opvolgen Werken volgens voorgeschreven procedures Prestatie-indicatoren O V G 1. Je observeert volgens de door de leraar/leraren/het team gegeven instructies 2. Je werkt hierbij volgens de binnen de school geldende protocollen en procedures DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 22

23 Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase 1 Opdracht 5 Onderzoek de stelling: "Je observeert als je er een reden voor hebt " Wat is de Zoek DRIE redenen waarom het nodig is te observeren. Geef bij elke reden TWEE voorbeelden uit je BPV Bespreek je voorbeelden met een medestudent. Presenteer jullie informatie met de rest van je klas. Beroepscontext Je observeert als je er een reden voor hebt. Dat kunnen diverse redenen zijn: bijvoorbeeld: - je wilt aansluiten bij de leerlingen - je wilt een juiste aanpak bepalen bij een probleem - de leerlingen gaan naar een volgende leraar Wat leer je door de Je leert dat je, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage levert aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. Waar voer je de Op de opleiding opdracht uit? Hoe voer je de Eigen inzicht van student en/of docent. opdracht uit (stappen)? Waar kan je informatie vinden? Wie kunnen je helpen bij de Waar word je op beoordeeld? Wie kunnen je helpen bij de Gewenst resultaat Boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent Thema 22 Observeren, wat en waarom Thema 23 Methodisch observeren Thema 24 Observeren van groepsprocessen Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens De docent, medestudenten en BPV-leerkracht. Je kunt drie redenen noemen om te gaan observeren. Je herkent bij elke reden twee voorbeelden uit je BPV. De docent, medestudenten en BPV-leerkracht. Je hebt, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage geleverd aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. Je bent je bewust van het gegeven dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom het goed en nodig is de situatie of de leerling(en) te observeren. Je herkent daar voorbeelden van uit je eigen BPV. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 23

24 Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase 1 Opdracht 6 Oefen de stappen van het observatieplan methodisch observeren Wat is de Beroepscontext Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Oefen je in het methodisch observeren, door bewust te werken met het observatieplan. In dit geval zijn dat de eerste 4 stappen. De voorbeelden zijn uit je BPV. Opdracht A: Stap 1: Het bepalen van de beginsituatie. Geef drie voorbeelden van beginsituaties die een probleem kunnen bevatten. Opdracht B: Stap 2: Verzamel achtergrondgegevens. Geef drie voorbeelden van relevante achtergrondgegevens. Opdracht C: Stap 3: Doel en doelgroep formuleren Formuleer drie doelen. Een goede doelstelling bij observeren is helder en slechts voor een uitleg vatbaar. Opdracht D: Stap 4: Kies observatiehulpmiddelen Noem drie hulpmiddelen bij observatie en leg uit waarom je ze goede hulpmiddelen vindt. Opdracht E: Neem je resultaat van deze opdracht door met medestudenten. Als onderwijsassistent observeer je volgens afspraken en procedures de werkwijze van de leerlingen. Daar dient een methodische aanpak onder te liggen. Vervolgens rapporteer je je observaties en bevindingen aan de leraar/leraren/team. Je leert dat je dient te observeren aan de hand van een plan. Tijdens de BPV.: opdracht A-B-C-D Op de opleiding: opdracht E Voorbereiden: Bestudeer de theorie over OBSERVEREN. Plan de opdrachten. Wat ga je zeggen tegen de medestudenten? Uitvoeren: Doe je opdracht A-B-C-D Bespreek het resultaat van de "test" door met de medestudenten (opdracht E) Verwerken: Heb je goede antwoorden op de vragen bij de vier opdrachten kunnen geven? DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 24

25 Maak een verslag van je interactie met de medestudenten. Bespreek een en ander door met je docent. Bewaren: Reflectieverslag Feedback docent en medestudenten. Uitwerking opdracht A-B-C-D-E Waar word je op beoordeeld? Waar kan je informatie vinden? Wie kunnen je helpen bij de Gewenst resultaat Heb je goede antwoorden op de vragen bij de vier opdrachten kunnen geven? Welke feedback heb je gegeven aan je medestudenten? Welke feedback heb je ontvangen van je medestudenten? Boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent Thema 22 Observeren, wat en waarom Thema 23 Methodisch observeren Thema 24 Observeren van groepsprocessen Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens De docent, medestudenten en BPV-leerkracht. Je hebt geleerd welke stappen er zijn in het observatieplan. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 25

26 Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase 1 Opdracht 7 Oefen de stappen van het observatieplan methodisch observeren Wat is de Beroepscontext Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Oefen je in het methodisch observeren, door bewust te werken met het observatieplan. In dit geval zijn dat de stappen De voorbeelden zijn uit je BPV. Opdracht A: Stap 5: Bepaal de observatiemethode Geef twee situaties waarin je zou kiezen voor de kwalitatieve observatiemethode. Geef twee situaties waarin je zou kiezen voor de kwantitatieve observatiemethode. Opdracht B: Stap 6: Bepaal te observeren gedrag Geef drie voorbeelden van welk gedrag je gaat observeren. Je bedenkt dus van tevoren waar je op gaat letten.. Opdracht C: Stap 7: Bepaal de observatiesituatie. Geef twee situatie waarin je kunt observeren. Opdracht D: Stap 8: Bepaal de observatiedata en tijdstippen. Waarom is deze stap ook een heel wezenlijke? Opdracht E: Stap 9: Kies een manier van rapporteren. Waarom heeft, over het algemeen, de schriftelijke rapportage de voorkeur? Opdracht F: Neem je resultaat van deze opdracht door met medestudenten. Als onderwijsassistent observeer je volgens afspraken en procedures de werkwijze van de leerlingen. Je rapporteert je observaties en bevindingen aan de leraar/leraren/team. Je leert dat je dient te observeren aan de hand van een plan. Tijdens de BPV.: opdracht Op de opleiding: opdracht 6 Voorbereiden: Bestudeer de theorie over OBSERVEREN. Plan de opdrachten. Wat ga je zeggen tegen de medestudenten? Uitvoeren: Doe je opdracht A-B-C-D-E Bespreek het resultaat van de "test" door met de medestudenten (opdracht F) Verwerken: Heb je goede antwoorden op de vragen bij de vijf opdrachten DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 26

27 Waar word je op beoordeeld? Waar kan je informatie vinden? Wie kunnen je helpen bij de Gewenst resultaat kunnen geven? Maak een verslag van je interactie met de medestudenten. Bespreek een en ander door met je docent. Bewaren: Reflectieverslag Feedback docent en medestudenten. Uitwerking opdracht A-B-C-D-E-F Heb je goede antwoorden op de vragen bij de vier opdrachten kunnen geven? Welke feedback heb je gegeven aan je medestudenten? Welke feedback heb je ontvangen van je medestudenten? Boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent Thema 22 Observeren, wat en waarom Thema 23 Methodisch observeren Thema 24 Observeren van groepsprocessen Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens De docent, medestudenten en BPV-leerkracht. Je hebt geleerd welke stappen er zijn in het observatieplan. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 27

28 Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase 1 Opdracht 8 Observeer de onderlinge verhoudingen in een groepje leerlingen tijdens een spelsituatie en rapporteer je bevindingen Wat is de Beroepscontext Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Observeer hoe de leerlingen in je BPV-klas met elkaar omgaan. Als onderwijsassistent observeer je volgens afspraken en procedures de werkwijze van de leerlingen. Je rapporteert je observaties en bevindingen aan de leraar/leraren/team. Je leert dat je, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage levert aan de beeldvorming van de individuele leerlingen en van groepjes leerlingen. Je ervaart dat er in een groep leerlingen allerlei verhoudingen zijn. Tijdens de BPV Voorbereiden: Bespreek met je BPV-leerkracht of er sprake is van groepsvorming in je klas. Overleg op welk groepje leerlingen jij je gaat richten. Bespreek waarom je dat bepaalde groepje wilt gaan observeren. Bespreek ook in welke situatie (op welke plek dus) je deze leerlingen wilt observeren. Maak een afspraak wanneer je je observatie wilt/kunt gaan doen en wanneer je je resultaten doorspreekt met je BPVleerkracht. Uitvoeren: Voer je observatie uit. Observeer de eerste keer op een luchtige manier; geef je ogen en oren goed de kost. Let bijvoorbeeld op dit soort zaken: - Met wie spelen de leerlingen? - Zijn de leerlingen steeds bij/met dezelfde leerlingen? - Hebben ze signalen naar elkaar? - Hoe reageren ze op elkaar als een van de leerlingen in de problemen zit? Registreer indien mogelijk tegelijkertijd. Verwerken: Werk je registratie uit: wat vind je van je verslag? Is het objectief en beknopt? Heeft je observatie je ook informatie opgeleverd? Rapporteer je gegevens aan de leerkracht. Maak een kort reflectieverslag, waarin je de voorbereiding, uitvoering en verwerking verwerkt. Bewaren: Registratie van je observatie Rapportage DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 28

29 Reflectieverslag Waar word je op beoordeeld? Waar kan je informatie vinden? Wie kunnen je helpen bij de Gewenst resultaat Zie BEOORDELINGSPROTOCOL WP OPDRACHT 8 Boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent Thema 22 Observeren, wat en waarom Thema 23 Methodisch observeren Thema 24 Observeren van groepsprocessen Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens De docent, medestudenten en BPV-leerkracht. Je hebt, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage geleverd aan de beeldvorming van de individuele leerlingen. Je hebt ervaren dat er in een groep leerlingen allerlei verhoudingen zijn. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 29

30 BEOORDELINGSPROTOCOL WP OPDRACHT 8 Competentie F Ethisch en integer handelen Componenten Ethisch handelen Integer handelen Verschillen tussen mensen respecteren Prestatie-indicatoren O V G 1. Je handelt consequent in lijn met binnen de school geldende ethische maatstaven 2. Je respecteert vertrouwelijkheid en gaat discreet met leerlingengegevens om Competentie J Formuleren en rapporteren Componenten Correct formuleren Nauwkeurig en volledig rapporteren Prestatie-indicatoren O V G 1. Je gebruikt de juiste taal en hanteert een correcte spelling en grammatica 2. Je zorgt voor een nauwkeurige en volledige rapportage die voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria Competentie K Vakdeskundigheid toepassen Componenten Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Prestatie-indicatoren O V G 1. Je neemt veel, snel en de juiste informatie op 2. Je observeert onbevooroordeeld 3. Je rapporteert volgens zo objectief mogelijk om zo informatie te kunnen overleggen die bijdraagt aan de beeldvorming ten aanzien van de leerling en groepen leerlingen Competentie T Instructies en procedures opvolgen Componenten Instructies opvolgen Werken volgens voorgeschreven procedures Prestatie-indicatoren O V G 1. Je observeert volgens de door de leraar/leraren/het team gegeven instructies 2. Je werkt hierbij volgens de binnen de school geldende protocollen en procedures DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 30

31 Kerntaak 1 Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Fase 1 Opdracht 9 Observeer het concentratievermogen van een leerling tijdens een instructie en rapporteer je bevindingen Wat is de Beroepscontext Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? Hoe voer je de opdracht uit (stappen)? Observeer het concentratievermogen van een leerling tijdens een instructie en rapporteer je bevindingen Als onderwijsassistent observeer je volgens afspraken en procedures de werkwijze van de leerlingen. Je rapporteert je observaties en bevindingen aan de leraar/leraren/team. Je leert dat je, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage levert aan de beeldvorming van de individuele leerlingen, in dit geval wat betreft het concentratievermogen van leerlingen. Tijdens de BPV. Voorbereiden: Overleg met je BPV-leerkracht op welk leerling jij je gaat richten. Bespreek waarom je dat bepaalde leerling wilt gaan observeren. Bestudeer daarvoor de juiste theorie. Maak een lijstje van hoe je observatieplan eruit gaat zien. Neem alle nodige voorbereidende stappen. Waar ga je speciaal op letten? Welke vragen stel je jezelf? (hoe lang kan de leerling opletten?,wanneer en in welke omstandigheden is de leerling afgeleid?,hoe gedraagt de leerling zich als het afgeleid is?,kan de leerling weer terugkomen in een leerhouding?) Bedenk hoe je de verkregen informatie objectief en beknopt registreert. Maak een afspraak wanneer je je observatie wilt/kunt gaan doen en wanneer je je resultaten doorspreekt met je BPV-leerkracht. Uitvoeren: Voer je observatie uit. Registreer indien mogelijk tegelijkertijd. Verwerken: Werk je registratie uit: is het objectief en beknopt? Rapporteer je gegevens met de leerkracht. Maak een reflectieverslag, waarin je de voorbereiding/uitvoering/verwerking verwerkt. Verwerk er ook de prestatie-indicatoren, de theorie en eventueel een aandachtspunt voor je POP in. Bewaren: Registratie Rapportage DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 31

32 Waar word je op beoordeeld? Waar kan je informatie vinden? Wie kunnen je helpen bij de Gewenst resultaat Reflectieverslag Zie BEOORDELINGSPROTOCOL WP OPDRACHT 9 Boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent Thema 22 Observeren, wat en waarom Thema 23 Methodisch observeren Thema 24 Observeren van groepsprocessen Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens De docent, medestudenten en BPV-leerkracht. Je hebt, door middel van observaties en rapportages, een bijdrage geleverd aan de beeldvorming van de individuele leerlingen, in dit geval wat betreft het concentratievermogen van leerlingen. DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 32

33 BEOORDELINGSPROTOCOL WP OPDRACHT 9 Competentie F Ethisch en integer handelen Componenten Ethisch handelen Integer handelen Verschillen tussen mensen respecteren Prestatie-indicatoren O V G 1. Je handelt consequent in lijn met binnen de school geldende ethische maatstaven 2. Je respecteert vertrouwelijkheid en gaat discreet met leerlingengegevens om Competentie J Formuleren en rapporteren Componenten Correct formuleren Nauwkeurig en volledig rapporteren Prestatie-indicatoren O V G 1. Je gebruikt de juiste taal en hanteert een correcte spelling en grammatica 2. Je zorgt voor een nauwkeurige en volledige rapportage die voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria Competentie K Vakdeskundigheid toepassen Componenten Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Prestatie-indicatoren O V G 1. Je neemt veel, snel en de juiste informatie op 2. Je observeert onbevooroordeeld 3. Je rapporteert volgens zo objectief mogelijk om zo informatie te kunnen overleggen die bijdraagt aan de beeldvorming ten aanzien van de leerling en groepen leerlingen Competentie T Instructies en procedures opvolgen Componenten Instructies opvolgen Werken volgens voorgeschreven procedures Prestatie-indicatoren O V G 1. Je observeert volgens de door de leraar/leraren/het team gegeven instructies 2. Je werkt hierbij volgens de binnen de school geldende protocollen en procedures DEMO-versie (9 van de 175 opdrachten) OA4 pagina 33

Inhoud. Werken met de BPV-opdrachten 3 Routeplanner 5 Aftekenlijst 7

Inhoud. Werken met de BPV-opdrachten 3 Routeplanner 5 Aftekenlijst 7 BPV OA Inhoud Werken met de BPV-opdrachten 3 Routeplanner 5 Aftekenlijst 7 1. Werkwijze van leerlingen/deelnemers observeren en bevindingen rapporteren 8 2. Uitvoering van programmaonderdelen voorbereiden

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

COBM Sociaal-Cultureel Werk; SAW

COBM Sociaal-Cultureel Werk; SAW COBM Sociaal-Cultureel Werk; SAW 4 2014-2015 In verband met de vernieuwing van de kwalificatiestructuren per 1 augustus 2015 zijn er geen aanpassingen in de kwalificatiedossiers voor 2014-2015 ten opzichte

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Onderwijsassistent in het kort Je

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT LOOPBAANCOACHING OPLEIDING ONDERWIJSASSISTENT 2013-2016 NAAM: WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT VOOR HET LEREN Je maakt een portfolio en in dat portfolio heb je bewijzen van competenties

Nadere informatie

Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces

Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Werkproces 1.1: Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen De onderwijsassistent observeert

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Inkijk pdf Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Zorghulp 1 2010/2011

Inkijk pdf Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Zorghulp 1 2010/2011 Inkijk pdf Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Zorghulp 1 2010/2011 Dit Competentie-Opdrachten en BeoordelingsMagazijn Zorghulp1 is met een licentie - als Word-bestand verkrijgbaar,

Nadere informatie

ADL-vaardigheidstraining geven

ADL-vaardigheidstraining geven OPDRACHTFORMULIER Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van vaardigheid en noteer vragen en opdrachten. Bespreek deze samen met medestudenten of je docent. 2 Bestudeer de theorie. 3 Beantwoord

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

WORKSHOP: Plan van Aanpak

WORKSHOP: Plan van Aanpak PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt bij

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Buitenschoolse en sport-/spelactiviteiten: Het activiteitenplan

Buitenschoolse en sport-/spelactiviteiten: Het activiteitenplan > Specificaties Titel: Soort: Buitenschoolse en sport-/spelactiviteiten: Het activiteitenplan Project Werksituatie: Een onderwijsassistent werkt vooral 'rondom de lessen' (lees: het primaire proces) of

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING BBL PW

PROJECTHANDLEIDING BBL PW PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site BBL PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase

PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase 1 PROJECTFORMULIER het beste idee BOL Niv.3/4 verdiepingsfase De schriftelijke voorbereiding het idee (gezamenlijk + ) niv 3 & 4 Competentie Beoordelingscriteria Product O V G 1.1 inventariseert de situatie

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Studiewijzer geschiedenis OA2 P3 2014-2015

Studiewijzer geschiedenis OA2 P3 2014-2015 Studiewijzer geschiedenis OA2 P3 2014-2015 GESCHIEDENIS: Leerinhouden tien tijdvakken 1 Kennis van de kerndoelen Tijd van het basisonderwijs 2 Tijdsbalk 3 Kennis van de 10 tijdsvakken 4 Kennis van de 50

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Praktijkkaart basisfase SAW Jeugdzorg

Praktijkkaart basisfase SAW Jeugdzorg Praktijkkaart basisfase SAW Jeugdzorg 4 2014-2015 Instructie voor de praktijk: Allereerst danken wij u hartelijk voor de begeleiding van onze student. De stageperiode is voor de student een belangrijke,

Nadere informatie

Het observatieplan. 1 Inleiding

Het observatieplan. 1 Inleiding DC 23 Het observatieplan 1 Inleiding bserveren kan je helpen bij het oplossen van problemen van een cliënt of in een groep. Het helpt je om juiste beslissingen te nemen. bserveren doe je niet zomaar. Je

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 1 2006 2007 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO1 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering De verteltafel Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Eva Janssen Bouwstenen voor leesbevordering Colofon Auteur: Eva Janssen

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid De leerling en ik Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Goed voorbereid! Je onderzoekt of de twee activiteiten passen binnen het beleid van de instelling.

Goed voorbereid! Je onderzoekt of de twee activiteiten passen binnen het beleid van de instelling. Goed voorbereid! Kerntaken en werkprocessen JZ en SCW Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak - Inventariseert de vraag naar SCW/JZ - Maakt een plan van aanpak voor projecten of activiteiten Kerntaak

Nadere informatie

Observeren en interpreteren

Observeren en interpreteren 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Opdrachtformulier Observeren en interpreteren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING Zorgeloos Zorgen

PROJECTHANDLEIDING Zorgeloos Zorgen PROJECTHANDLEIDING Zorgeloos Zorgen Onderwijsassistent Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces. Werkprocessen: Observeert de werkwijze van leerlingen, deelnemers

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Observaties uitvoeren

Observaties uitvoeren OPDRACHTFORMULIER Observaties uitvoeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent of je docent. 2 Kijk

Nadere informatie

PRAKTIJKKAART Pedagogisch Werker niveau 4 jeugdzorg Verdiepingsfase Kwalificatiedossier 2011

PRAKTIJKKAART Pedagogisch Werker niveau 4 jeugdzorg Verdiepingsfase Kwalificatiedossier 2011 PRAKTIJKKAART Pedagogisch Werker niveau 4 jeugdzorg Verdiepingsfase 2014-2016 Kwalificatiedossier 2011 De praktijkkaart is een pakket praktijkopdrachten. De opdrachten moeten gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P3 2014-2015 Inleiding en verantwoording In de lessen Natuur en techniek leer je tot conclusie te komen door onderzoek en experimenteren. Dit veronderstelt een nieuwsgierige

Nadere informatie

Observeren en begeleiden van een zorgvrager tijdens een slechtnieuwsgesprek

Observeren en begeleiden van een zorgvrager tijdens een slechtnieuwsgesprek OPDRACHTFORMULIER Observeren en begeleiden van een zorgvrager tijdens een slechtnieuwsgesprek Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Activiteiten uitvoeren

Activiteiten uitvoeren Activiteiten uitvoeren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Hanneke Jansen Inhoudelijke redactie: Patricia Streng Eindredactie: Astrid Habraken

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

In verschillende onvoorziene situaties reageren. Wat onvoorziene situaties zijn. Inzicht krijgen in je eigen reactie tijdens onvoorziene situaties.

In verschillende onvoorziene situaties reageren. Wat onvoorziene situaties zijn. Inzicht krijgen in je eigen reactie tijdens onvoorziene situaties. Werkproces 1.5 Handelen in onvoorziene situaties Fase 1 Opdracht 73 Mijn eerste reactie Wat is de Wat leer je door de Waar voer je de opdracht uit? In verschillende onvoorziene situaties reageren. Wat

Nadere informatie

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek met een zorgvrager

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek met een zorgvrager 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Het voeren van een slechtnieuwsgesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W1 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W1 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W1 (C) Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie