Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014"

Transcriptie

1 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 Inleiding In het derde kwartaal hebben de Europese markten enkele minder goede berichten moeten verwerken ( Banco Espirito Santo, het stilvallen van de Europese economische groei in het tweede kwartaal, Oekraïne, ) waardoor de discussie over het evenwicht tussen ondersteunende maatregelen en fiscale besparingen opnieuw naar voren treedt. Het economisch herstel in de Verenigde Staten blijft zich voortzetten en een eerste renteverhoging wordt door de analisten verwacht in de loop van De Chinese economie blijft gecontroleerd vertragen en bovendien beschikt de Chinese overheid over voldoende middelen om bij te sturen indien nodig. Het stilvallen van de economische groei in het tweede kwartaal brengt de discussie over het evenwicht tussen ondersteunende maatregelen en fiscale besparingen opnieuw naar voren. De ECB (Europese Centrale Bank) en het IMF (Internationaal Monetair Fonds) pleiten voor investeringen in infrastructuur omdat dit volgens beide instituten zowel de overheden (meer inkomsten) als de private sector (jobcreatie) ten goede komt. De Europese commissie, onder leiding van JC Juncker, zal hieraan gevolg geven onder de vorm van investeringen ter waarde van 300 mia. De huidige structurele hervormingen in de financiële- en arbeidssector vormen, op korte termijn, een rem voor de groei binnen de Europese economie. De harde besparingslijn in de perifere landen in combinatie met een monetaire politiek die in diezelfde periferie tot op heden weinig soelaas brengt, zorgen eveneens op korte termijn voor een krimpende economische cyclus. Na het verlagen van de rente en het nieuwe financieringsprogramma, Target Long Term Refinancing Operation (TLTRO), zal de ECB starten met het opkopen van ABS (Asset-Backed Security) en covered bonds in het vierde kwartaal. Het aanhoudend economisch herstel stuwde de Amerikaanse aandelenmarkten naar recordhoogte. De rente op tien jaar daarentegen zocht door de internationale spanningen lagere niveaus op. Federal Reserve (FED) voorzitster Yellen vermeldde nogmaals in een toespraak dat het huidige niveau van de basisrente verdedigbaar is om de werkgelegenheid en de huizenmarkt nog verder te ondersteunen. De financiële markten gaan ervan uit dat er in 2015 een eerste renteverhoging zit aan te komen. Opmerkelijk blijkt de snelheid waarmee de Verenigde Staten zelfvoorzienend is geworden mbt olie. Binnen afzienbare tijd zal de Verenigde Staten een netto uitvoerder worden, wat een verdere neerwaartse druk kan betekenen voor de olieprijzen. Op politiek vlak heeft president B. Obama toegezegd om, in samenwerking met een aantal internationale partners (waaronder België), luchtaanvallen uit te voeren in het Midden Oosten om de opgang van IS terug te dringen. De druk op de Japanse premier S. Abe om meer duidelijkheid te verschaffen over zijn derde pijler neemt toe. Er kwam een herschikking van zijn regering maar een concreet uitgewerkt plan met tijdlijn werd niet voorgesteld waardoor het consumentenvertrouwen is beginnen terug te vallen. Een groot deel van de vooruitgang in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen kwam vanuit de eerste twee pijlers. De derde pijler heeft tot op heden weinig impact gehad en dus verwachten de analisten dat hierdoor de Bank of Japan opnieuw zal moeten tussenkomen. Bijkomende liquiditeitsinjecties kunnen voor een verbetering zorgen op korte termijn maar vormen geen antwoord op de stijgende kost van de vergrijzing en de invoer van energie. Na het oprichten van bad banks heeft de Chinese Centrale Bank (PBoC) 500 mia yuan liquiditeiten toegezegd aan de 5 grootste banken (elk 100 mia yaun: ICBC, Agriculture Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, Bank of Communications) uit zorg voor een stijgende ratio dubieuze vorderingen (kredieten gelinkt aan vastgoed). Naast de bezorgdheid over de kredietgroei (en de hieraan gekoppelde shadow banking) en de vertragende economische indicatoren, protesteren duizenden mensen in Hong Kong tegen de inmenging van

2 de Chinese overheid. Premier K. Li tracht buitenlandse investeerders aan te trekken voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het spoorwegnet. Op deze manier zou de kredietgroei beperkt kunnen worden. Europese aandelen noteren lichtjes onder het lange termijngemiddelde en bieden, denken we, nog steeds een mooi potentieel op termijn. Voor de obligatiemarkten blijven we neutraal en verwachten we op termijn nog steeds een stijgende Amerikaanse rente hetgeen zich vertaalt in een kortere duratie op het globale gedeelte van de portefeuille. Obligaties Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Blue (Bonds World) Obligaties uit de eurozone De Europese obligatiemarkten veerden in het derde kwartaal verder op met uitzondering van high yield. De Duitse tienjarig rente daalde onder de 1% en ook de inflatoire spanningen zakten verder weg. De spreads op ABS en covered bonds vernauwden na de vergadering van de ECB. Bedrijfsobligaties (6,74 %) blijven op jaarbasis achter op overheidsobligaties (10,09 %). High yield kende een correctie in het derde kwartaal waardoor het rendement terugviel tot 4,95 % eind september. Obligaties uit groeilanden (emerging markets) leveren een rendement van 7,2 0 % op het einde van het derde kwartaal. De Eonia-Index klokt eind september ongewijzigd af op 0,10 %. Insight bleef in het derde kwartaal licht achter op de benchmark voornamelijk door het duratiebeheer. Er werd winst genomen op Spaanse overheidsobligaties waardoor Italië, Portugal maar vooral Ierland nu de grootste exposure vertegenwoordigen. Enkel bij een grote overtuiging wordt een muntpositie ingenomen en deze bestaat uit een long dollar short euro. De high yield positie was negatief voor het rendement in het derde kwartaal en werd teruggebracht van 3 % naar 2 %. EMD (Emerging Market Debt) leverde een positieve bijdrage en vertegenwoordigd 4 % van de portefeuille. Binnen credit worden $ en uitgiften verkozen om van een 50 bips yield pick up te kunnen genieten. HSBC presteert licht onder zijn benchmark in het derde kwartaal. De beheerder neemt een eerder afwachtende houding in afwachting van meer duidelijkheid over de (impact van) ECB aankopen. De beheerder hanteert een kortere duratie met een focus op de korte curve. Deze (kortere duratie) kwam tot stand door winstname in september te herinvesteren in kortere looptijden. Binnen high yield werden de looptijden beperkt tot 5 jaar. Sectorieel werden geen significante wijzigingen doorgevoerd tov het vorige kwartaal zijnde een overweging op banken en verzekeraars. Telecom werd lichtjes opgebouwd maar blijft onderwogen. Geografisch werden Frankrijk, Spanje en Italië onderwogen. Wellington kon in het derde kwartaal in lijn blijven met de benchmark. De macro en krediet strategieën waren positief terwijl quant geen bijdrage leverde. Binnen macro waren vooral de wisselkoerposities de drijvende kracht met een long USD tegenover een short SEK, CHF en EUR. Ook de AUD, NZD, KRW en SGD werden onderwogen tov de USD. Duratiebeheer was kort op de korte VK curven en long op langere looptijden binnen het VK. Binnen bedrijfsobligaties werd high yield tactisch bespeeld en na de ECB vergadering werd ABS hieraan toegevoegd. USD uitgiften worden verkozen voor yield pick up. Sectorieel werden banken overwogen ten nadele van energie en technologie. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 2

3 Obligaties uit de wereldzone: Globaal doen bedrijfsobligaties het beter dan overheidsobligaties. De Amerikaanse rente daalde, tegen de verwachtingen van de analisten in, van 3 % begin 2014 naar 2,1% - 2,2 % in het derde kwartaal. High yield kende een correctie waardoor heel wat beleggers opnieuw instapten. De Barclays Capital Global Aggregate klokt eind september af op 10,87 %. Diezelfde Barclays Capital Global Aggregate maar hedged into euro levert door de verzwakkende euro een rendement van 5,29 %. Globale overheidsobligaties (unhedged) bieden een performance van 10,19 % op jaarbasis. Globale bedrijfsobligaties (investment grade corporates) leveren eind september een rendement (unhedged) van 12,45 %. Obligaties uit de globale groeilanden (emerging market debt) hebben op jaarbasis een return van 14,94 % (unhedged). Beheerders globale obligaties : Pimco zag na M. El- Erian ook mede-oprichter B.Gross het bedrijf verlaten. Het mandaat van AG Insurance wordt echter nog steeds beheerd door dezelfde ploeg. Momenteel werd beslist het beheer under review te plaatsen en dus verder te werken met Pimco. In het derde kwartaal leverde Pimco een rendement in lijn met de benchmark. Ondanks een kortere duratie (US en UK) die negatief bijdroeg, waren er voldoende andere drivers om dit verlies op te vangen. De wisselkoerspositie long USD short EUR en Yen waren daar één van. Ook de overweging duratie binnen perifere Europese landen en Japan waren positief. High yield exposure werd teruggebracht tot 9 %. Covered bonds en ABS/RMBS waren ook positief in het derde kwartaal. Standish Mellon kende opnieuw een positief kwartaal tov de benchmark. Exposure naar perifere Europese landen (Portugal, Spanje, Ierland maar ook Slovenië) alsook wisselkoersbeheer (onderwogen JPY, AUD, NZD, ZAK, CHF vs long USD) waren de grootste drivers. Posities in ABS en RMBS droegen eveneens positief bij door de nog steeds lopende steun van de FED. US Treasury TIPS waren dan weer negatief door de verzwakkende inflatie alsook de high yield exposure tgv de correctie op het einde van het derde kwartaal. De curve positionering in Nieuw Zeeland was negatief alsook bepaalde bedrijfskredieten die minder presteerden. Loomis Sayles kon in het derde kwartaal geen outperformance voorleggen tegenover de benchmark. De selectie bedrijfskredieten in verschillende sectoren (banken, verzekeraars, energie, communicatie) waren de grootste driver van de underperformance. Ook de high yield selectie droeg negatief bij door de stijgende spreads op het einde van het derde kwartaal. Duratie en curve positionering waren globaal positief. Duratie was positief door long UK posities en negatief door onderweging Europa. Loomis Sayles heeft op dit ogenblik geen actieve wisselkoersstrategie binnen de portefeuille en hedged zo goed als alle posities. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 3

4 Aandelen Van toepassing voor Rainbow Indigo, Green en Orange (strategische fondsen World) en voor Rainbow Red (Equity World). De Europese aandelenmarkten corrigeerden in het derde kwartaal ten gevolge de zwakke economische groeicijfers. De Amerikaanse aandelenmarkten profiteerden dan weer van de verbeterende economische data. De MSCI EMU klokt eind september af op 4,54 % terwijl de MSCI World 13,32 % opbracht dankzij een sterkere dollar. De combinatie van beide indexen geeft een rendement van 9,51 % op jaarbasis. De MSCI World Emerging veerde verder op en dit geeft eind september een rendement van 11,73 %. Aandelen uit de eurozone : Financière de l Echiquier presteerde opnieuw onder de benchmark in het derde kwartaal. Geografisch werden Franse, Spaanse, Italiaanse en Nederlandse bedrijven opgebouwd. Sectorieel werden consumentengoederen fors afgebouwd ten voordele van industriële bedrijven. Utilities worden nog steeds geweerd uit de portefeuille en energie onderwogen. Gezondheidzorg werd dan weer opgebouwd alsook financials. De beste performers zijn Sanofi, Ericsson en Deutsche bank. De minst presterende waarden waren Grifols, Elektia, Adidas, Richemont alsook Michelin. Amadeus en Fuchs Petrolu werden in het derde kwartaal toegevoegd aan de portefeuille. BlackRock kijkt ook in het derde kwartaal aan tegen een underperformance doch begint de trend opnieuw positief te keren. De beheerder blijft zich positioneren voor een cyclische Europese heropleving door infrastructuur, bepaalde periphere banken, media en IT te overwegen. Ook vastgoed en energie worden nu overwogen. Geografisch werd de Italiaanse exposure opgebouwd alsook Portugese waarden (ondanks het negatieve effect van Banco Espirito Santo). Deze positionering komt tot stand door het onderwegen van luxe en materials alsook bedrijven met EM exposure. De grootste posities eind september zijn Total, Eni, Bayer, Axa en Intesa Sanpaolo. Inveso blijft de beste beheerder binnen de Europese portefeuille. De beheerder blijft fors overwogen in financials, healthcare, energie en industrials ten nadele van IT, utilities en consumentengoederen. Geografisch werden Frankrijk en Duitsland fors onderwogen ten voordele van Finland, Spanje, Oostenrijk en Portugal. Espirito Santo was niet opgenomen in de portefeuille en de Finse overweging komt voort uit posities in Elisa (telecom), Outukompu (onderdelen voor wagens) alsook UPM-Kymmene (papierbeheer). Een positionering met als doel een Europese heropleving met een focus naar de perifere landen. Aandelen uit de wereldzone: AQR levert sinds het aantreden in de portefeuille een lichte outperformance. Dit mandaat wordt beheerd volgens een kwantitatief model. De waarden binnen de benchmark worden herwogen volgens de verwachte rendementen en de toegewezen gewichten vloeien voort uit het kwantitatief model. Dit geeft een portefeuille met ongeveer 550 posities ten opzichte van de MSCI World die er 1615 telt. Sectorieel gaf dit een overweging naar energie, healthcare, IT, telecom en utilities. Financials, duurzame consumptiegoederen en indutrials werden zwaar onderwogen. Fiera Capital leverde een outperformance in september maar op jaarbasis blijft de beheerder nog licht achter. Sectorieel werden industriële waarden en consumentengoederen overwogen ten nadele van utilties en telecom. Deze portefeuille zal gekenmerkt worden door een lage rotatie daar de posities ingenomen worden op basis van high conviction. Solera (IT) en Mastercard zijn hier een voorbeeld van alsook Unilever en Diageo. Apple en Facebook worden dan weer gemeden en dit heeft enige performance gekost sinds de opstart van het mandaat. Ook olie gerelateerde waarden worden op dit ogenblik gemeden en/of onderwogen. Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 4

5 JP Morgan kende een kwartaal dat in lijn lag met de benchmark maar levert op jaarbasis een underperformance tegenover de MSCI World. Amerikaanse waarden met een focus op hun interne markt (Home Depot en TJX) waren een positieve driver voor de performance. Blootstelling naar biotech (biogen) en techno (alm) waren negatief alsook Japanse banken en vastgoed gerelateerde waarden. De Europese stock picking was gemengd met positieve resultaten binnen het VK (bedrijven met indirecte EM exposure) maar niet voor waarden uit het Europese vaste land (auto industrie). Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation (RARFAA) Beleggingspolitiek RARFAA wil een meerwaarde realiseren door optimaal te profiteren van de opportuniteiten die zich voordoen op de financiële markten. De fondsbeheerder is volledig vrij om zelf te bepalen in welke mate hij belegt in aandelen, obligaties, beleggingen op korte termijn of in derivaten uitgegeven over alle sectoren en in alle regio s. Risicoklasse 3 Insight bleef in het derde kwartaal licht achter op de benchmark voornamelijk door het duratiebeheer. Er werd winst genomen op Spaanse overheidsobligaties waardoor Italië, Portugal maar vooral Ierland nu de grootste exposure vertegenwoordigen. Enkel bij een grote overtuiging wordt een muntpositie ingenomen en deze bestaat uit een long dollar short euro. De high yield positie was negatief voor het rendement in het derde kwartaal en werd teruggebracht van 3 % naar 2 %. EMD leverde een positieve bijdrage en vertegenwoordigt 4 % van de portefeuille. Binnen credit worden $ en uitgiften verkozen om van een 50 bips yield pick up te kunnen genieten BNPPIP - Dit passief beheerde fonds werd opgenomen ter vervanging van het actief beheerde fonds door BlackRock. Door de tegenvallende prestaties van BlackRock werd de positie afgebouwd nu er nog een positief rendement kon worden vastgeklikt. De timing voor deze switch was uitermate gunstig. HSBC presteert licht onder zijn benchmark in het derde kwartaal. De beheerder neemt een eerder afwachtende houding in afwachting van meer duidelijkheid over de (impact van) ECB aankopen. De beheerder hanteert een kortere duratie met een focus op de korte curve. Deze (kortere duratie) kwam tot stand door winstname in september te herinvesteren in kortere looptijden. Binnen high yield werden de looptijden beperkt tot 5 jaar. Sectorieel werden geen significante wijzigingen doorgevoerd tov het vorige kwartaal zijnde een overweging op banken en verzekeraars. Telecom werd lichtjes opgebouwd maar blijft onderwogen. Geografisch werden Frankrijk, Spanje en Italië onderwogen. US Senior Loans beheerd door Invesco kende een kwartaal gekenmerkt door een neerwaartse druk op de prijzen. Door de risk off environment (vooral in high yield) en de stijgende spreads tekenden vele beleggers in op nieuw uitgiften. De spreads zijn dus licht gestegen voor een gelijkaardig risico. Vele retail beleggers verkochten terwijl institutionelen eerder hun posities verder opbouwden. Ook de beheerder verkocht wat bestaande posities om nieuwe uitgiften met een hogere spread op te kopen. Hierdoor kon het rendement van de portefeuille opgetrokken worden met en tiental basispunten. Inveso blijft fors overwogen in financials, healthcare, energie en industriëlen ten nadelen van IT, utilities en consumentengoederen. Geografisch werden Frankrijk en Duitsland fors onderwogen ten voordele van Finland, Spanje, Oostenrijk en Portugal. Espirito Santo was niet opgenomen in de portefeuille en de Finse overweging komt voort uit posities in Elisa (telecom), Outukompu (onderdelen voor wagens) alsook UPM-Kymmene (papierbeheer). Een positionering met als doel een Europese heropleving met een focus naar de perifere landen. Het emerging investment grade debt mandaat beheerd door Ashmore daalde lichtjes in het derde kwartaal. Vertragende Chinese economie, verkiezingen in Brazilië, spanningen tussen Rusland en Oekraïne, dalende olieprijzen en een stijgende dollar waren de voornaamste redenen. De yield to maturity van de portefeuille bedraagt echter nog steeds 4.25 % en de beheerder bracht de modified Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 5

6 duration opnieuw in lijn met zijn benchmark op ongeveer 5.50 jaar. Geografisch blijven Mexico en de VAE fors overwogen. Hoewel Rusland onderwogen werd, was de bijdrage negatief voor de performance. Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. AG Insurance kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. Rendementen die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringsnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te verkrijgen is bij AG Employee Benefits. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Tel. +32(0) Fax +32(0) Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 30/09/2014 6

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Economische context en beursklimaat in 2013 Centrale banken beheersen de financiële markten en China over zijn top Twee belangrijke

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

De risicobereidheid is fors gedaald door de bezorgdheid over Cyprus, terwijl het besmettingsrisico groter is geworden.

De risicobereidheid is fors gedaald door de bezorgdheid over Cyprus, terwijl het besmettingsrisico groter is geworden. Cyprus is het vijfde euroland dat om hulp vraagt. Het land werd daartoe genoodzaakt nadat de herschikking van de Griekse schuld, de grootste uit de geschiedenis, de financiële gezondheid van kredietverstrekkers,

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 19 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013

BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 BIL BOARD Financiële markten nieuws Herfst 2013 Geachte heer/mevrouw, geachte belegger, Eindelijk is Europa uit de recessie geraakt en opnieuw beginnen groeien. Nochtans blijven waakzaamheid, beleggingsspreiding

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie