een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie"

Transcriptie

1 een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014

2 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende positieve ontwikkelingen nu samenvallen. En dat beleggers daar hun voordeel mee kunnen doen. Beleggers kunnen actief op marktontwikkelingen blijven inspelen, waarbij risicovollere beleggingen zoals aandelen de moeite van het overwegen waard zijn. Onder de huidige omstandigheden wordt het nemen van risico namelijk beloond. Didier Duret Chief Investment Officer, ABN AMRO Private Banking juni 2014 De wereldeconomie trekt aan maar is nog niet zover dat ze op eigen benen kan staan. Een zorgvuldige, activistische houding van de centrale banken blijft daarom noodzakelijk. Inspelend op een economisch herstel zijn de aandelenmarkten al sterk gestegen. Toch zijn de waarderingen van aandelen nog niet terug op de normale niveaus. De zogenoemde earning yields winst per aandeel ten opzichte van de koers zijn royaal te noemen, in het licht van de huidige lage volatiliteit. Op basis van zowel cyclische factoren als waarderingen heeft het ABN AMRO Beleggingscomité in juni besloten om de positie in cash verder terug te schroeven. De posities in aantrekkelijk gewaardeerde beleggingscategorieën werden juist uitgebreid, via een sterkere allocatie naar beursgenoteerd vastgoed en aandelen uit opkomende markten. Met ons huidige beleggingsbeleid willen we inspelen op het nog altijd voortdurende positieve momentum. Maar om de portefeuillestabiliteit te verhogen, is het raadzaam om beleggingen te spreiden. Om die reden introduceren wij in deze kwartaalpublicatie enkele beleggingsideeën die tot op zekere hoogte los staan van de huidige marktontwikkelingen. We denken dan aan thematische beleggingen, zoals een aandelenselectie op basis van ontwikkelingen in de voedingssector. Maar beleggen in hedge funds is eveneens een manier waarop spreiding in een portefeuille kan worden aangebracht. Wij raden beleggers daarom aan om (ook) na te denken over dergelijke alternatieven. Het doel is, wat ons betreft, kansen te benutten en tegelijkertijd de risico s beheersbaar te houden. Het Research & Strategy team van ABN AMRO Private Banking werkt deze aanbevelingen verder uit op de hiernavolgende pagina s. Uw beleggingsadviseur helpt u graag bij het samenstellen van een portefeuille waarmee u voorbereid bent op de ontwikkelingen in het resterende deel van 2014 en daarna.

3 Content Een nieuwe impuls 2 Economie gezonde polsslag 3 Opkomende markten niet alles is met het blote oog te zien 4 Aandelen marktvooruitzichten 5 Aandelenthema voedingsindustrie 6 Obligaties marktvooruitzichten 7 Valuta s 8 Prognoses 9 Hedge funds 10 Grondstoffen 11 Vastgoed 12 Duurzaamheid 12 Private equity 13 Performance en risico 14 Assetallocatie 15 Medewerkers 16 Dit is een internationale publicatie van ABN AMRO. Risicoprofielen en beschikbare beleggingsproducten kunnen per land verschillen. Neemt u voor informatie contact op met uw lokale adviseur.

4 2 juni 2014 Een nieuwe impuls Met hun beleid reageren centrale banken op economische ontwikkelingen. De economie, op haar beurt, reageert op het beleid van centrale banken. Door dit samenspel ontstaat nu een positieve impuls voor risicovollere beleggingen zoals aandelen. Research & Strategy Didier Duret Chief Investment Officer Er is reden tot optimisme voor wat betreft de macro-economische situatie en de aandelenmarkten. De economische activiteit stond in het eerste halfjaar van 2014 onder druk, maar in de komende kwartalen verwachten we een cyclische opleving. Centrale banken gaan doortastend en pragmatisch te werk in hun pogingen de economie te stimuleren. Omdat obligaties nu niet al te veel opleveren, zijn beleggers bereid meer risico te nemen in ruil voor een positief reëel rendement. De huidige assetallocatie van ABN AMRO Private Banking is gebaseerd op het cyclische herstelpotentieel van de economie en het gegeven dat aandelen (overwogen) momenteel aantrekkelijker zijn dan obligaties (onderwogen). Wij adviseren beleggers zich te focussen op nieuwe actieve aandelenstrategieën in Europa en in specifieke delen van de opkomende markten. Beleggers die kansen willen benutten in het obligatiesegment, raden wij aan om selectief te werk te gaan. Belangrijkste trends XXVerwachte groeiversnelling in derde en vierde kwartaal: wereldwijde groei kan in 2015 uitkomen op 3,8%, nu de vraag in de VS aantrekt. Monetaire stimuleringsmaatregelen en afnemende bezuinigingen geven de eurozoneeconomie een impuls. XX XX Centrale banken blijven groeiactivisten : de Fed blijft de verwachting voeden dat rentes voor langere tijd laag blijven; de ECB neigt naar ondersteunend monetair beleid. Verkiezingen leiden tot politieke verandering en nieuwe economische agenda s: politieke ontwikkelingen worden vaak gezien als een risico, maar verkiezingen kunnen ook positieve effecten hebben (mandaat van de kiezers om hervormingen door te voeren). Belangrijkste uitdagingen XXVoorkomen dat de groei ondermaats blijft: vijf jaar van extreme monetaire stimulering hebben tot dusver slechts een matig groeiherstel opgeleverd. XX XX Aanhoudend verruimend beleid brengt risico s met zich mee: de overvloedige liquiditeit kan tot schijnveiligheid leiden. Nieuwe geopolitieke orde zal rol blijven spelen: marktturbulentie kan ontstaan door staartrisico s (zeer onwaarschijnlijke scenario s die een enorme impact hebben als ze werkelijkheid worden, zoals uitbarstingen van nationalistisch geweld en cyberoorlogen). Belangrijkste kansen XXRechtstreekse posities innemen in favoriete opkomende markten, zoals China, Taiwan en Thailand; indirecte beleggingen in opkomende markten, via posities in bedrijven uit de ontwikkelde landen. XX XX XX XX XX Door thematisch te beleggen in bedrijven in de voedselgerelateerde waardeketen kan spreiding worden aangebracht ten opzichte van de cyclisch-georiënteerde aandelenstrategie. De lage volatiliteit biedt de kans om goedkope portefeuillebescherming te realiseren (bijvoorbeeld via hedging strategieën). De rally in de periferie is goed op stoom maar lijkt nog niet ten einde. Aziatische bedrijfsobligaties bieden kansen in dollarportefeuilles. Vastgoed kan als alternatief voor obligaties worden ingezet door beleggers met een defensief risicoprofiel. Amerikaanse Real Estate Investment Trusts (REIT s) hebben de voorkeur. Valuta s: het activistische beleid van de ECB en de groeiversnelling in de VS geven reden tot hernieuwd optimisme over de Amerikaanse dollar. Een nieuwe impuls Activistische centrale banken Bron: ABN AMRO Private Banking Aandelen opkomende markten en Europa Beursgenoteerd vastgoed Obligaties perifere eurolanden Spreiding t.o.v. het basisscenario selectie van aandelen in de voedingssector hedge funds: event-driven en market-neutral volatiliteitsinstrumenten Aantrekkende wereldeconomie

5 Vooruitzichten derde kwartaal Economie gezonde polsslag Group Economics Han de Jong Chief Economist De vooruitzichten aan het begin van 2014 waren veelbelovend. Maar in het eerste halfjaar strooiden onder meer de weersomstandigheden in de VS en een groeivertraging in China roet in het eten. Bovendien zorgden de spanningen rond Oekraïne voor extra marktonrust. Nu de tweede helft van het jaar begint, lijken deze problemen naar de achtergrond te verdwijnen. Dit betekent dat de gunstige vooruitzichten van begin dit jaar in de komende tijd mogelijk realiteit worden, inclusief een economische inhaalslag als goedmaker voor de tegenvallers uit het eerste halfjaar. VS: volle kracht vooruit Het economisch herstel in de VS zet door. Amerikaanse huishoudens, banken en bedrijven staan er goed voor, terwijl ook voor de overheid het financiële plaatje sterk verbeterd is. Bezuinigingsmaatregelen zijn teruggeschroefd, het consumentenvertrouwen is gegroeid, banken lenen weer geld uit en het monetaire beleid is nog altijd zeer ruim. Kortom, op korte termijn zijn de groeivooruitzichten uitstekend. De vraag is, wanneer en in welke mate de Fed het monetaire beleid zal aanscherpen. Los van de maandelijkse afbouw van het obligatie-opkoopprogramma (tapering), lijkt de Fed de monetaire teugels nog niet te willen aanhalen. Wij denken dat de inflatie in de VS sterker kan stijgen dan momenteel door de centrale bank wordt verwacht. Dit kan betekenen dat de Fed op een gegeven moment een andere koers moet gaan varen, maar vooralsnog is dat niet aan de orde. Europa: ECB houdt de vaart erin In Europa heeft de ECB agressievere actie ondernomen om het vertrouwen een impuls te geven. Het onderzoek naar de kwaliteit van bankbalansen (Asset Quality Review; AQR) en de stresstests worden in de komende maanden afgerond. Mochten deze onderzoeken leiden tot onaangename verrassingen, dan zullen beleidsmakers daar op een adequate manier mee omgaan, zo verwachten wij. Verder zal de ECB, indien nodig, agressieve maatregelen blijven nemen om de deflatievrees te bezweren. Naar onze mening is de angst voor deflatie enigszins overtrokken. Ernstige deflatie doet zich voor als economieën krimpen, terwijl de Europese economie juist aan het herstellen is. In veel landen trekt de werkgelegenheid aan (zie grafiek). Als die trend zich voortzet, zal de neerwaartse druk op de lonen afnemen. Daarmee wordt ook het gevaar van een vicieuze cirkel lagere inkomens en dalende prijzen minder groot. The Great Moderation 2.0 Economen introduceerden in 2002 de uitdrukking The Great Moderation ( de grote matiging ). Hiermee doelden zij op de toegenomen economische stabiliteit zoals die vanaf midden jaren tachtig zichtbaar werd. Die stabiliteit leek een permanent karakter te hebben, maar door het uitbreken van de financiële crisis in 2007/2008 werd deze droom wreed verstoord. De huidige situatie wordt door economen wel omschreven als The Great Moderation 2.0: een nieuwe fase van economische stabiliteit, die in sterke mate ondersteund wordt door verruimende beleidsmaatregelen van centrale banken. Economieën laten een stabiele, zij het weinig spectaculaire groei zien, bij een lage inflatie en een verruimend monetair beleid. Vooralsnog rechtvaardigt een dergelijk economisch plaatje dat risicopremies dalen, waardoor een bijzonder gunstig klimaat voor risicovolle beleggingen ontstaat. Maar het kan zijn dat de levensduur van The Great Moderation 2.0 beperkt is. Een aanscherping van het monetaire beleid of de angst daarvoor is hierbij de belangrijkste bedreiging, al zijn wij daar op korte termijn niet bang voor. Werkloosheid Europa neemt af Ierland Spanje Portugal Griekenland jan-05 dec-06 okt-08 sep-10 jul-12 mei-14 Bron: Bloomberg

6 4 juni 2014 Group Economics Maritza Cabezas Senior Economist Emerging Markets Opkomende markten niet alles is met het blote oog te zien Gesteund door het herstel van de ontwikkelde economieën en door politieke ontwikkelingen die de kiem leggen voor toekomstige groei, verbetert het sentiment in de opkomende markten. Ook van de stabilisatie van de valutakoersen in opkomende landen en de afgenomen volatiliteit van de effectenmarkten gaat een positief effect uit. De groeiverwachtingen binnen het opkomende universum lopen echter uiteen. Met name binnen de regio s Oost- Europa en Latijns-Amerika zijn verschillen zichtbaar. In de grotere landen, zoals Brazilië, Rusland, India, Turkije en Zuid-Afrika, is de economische bedrijvigheid beperkt; in de perifere landen neemt de economische activiteit echter toe (zie grafiek). De sterker op de export gerichte economieën in Azië, te weten Taiwan en Zuid-Korea, melden al een geleidelijke groeiversnelling van hun export. Voor landen met nauwe handelsrelaties met de VS en de eurozone ligt in de komende kwartalen een gestaag herstel in het verschiet. Dit geldt in Oost-Europa in het bijzonder voor Polen, Tsjechië en Hongarije, terwijl in Latijns-Amerika voor Mexico een bescheiden groeispurt haalbaar lijkt. Politiek geeft sentimentsomslag een zetje In diverse landen (India, Oekraïne, Turkije en Thailand) dragen politieke ontwikkelingen bij aan de omslag in het sentiment. Zo groeit in India het optimisme. De ruime verkiezingsoverwinning van de Bharatiya Janata partij geeft de regering meer ruimte om hervormingen door te voeren, waaronder ook hervormingen die investeringen in het land zullen bevorderen. In Oekraïne heeft de uitslag van de presidentsverkiezingen de hoop gewekt dat de spanningen zullen afnemen en de relatie met het Westen en Moskou zal verbeteren. De lokale verkiezingen in Turkije zijn bestempeld als een referendum over de huidige regering. De overwinning van de partij van premier Erdogan vormt een omslagpunt in een periode van onzekerheid. In Thailand hadden de politieke spanningen vóór de militaire coup in mei nadelige economische effecten, maar met de machtsovername door het leger is de basis gelegd voor een stabiele toekomst. Ook in Brazilië en Indonesië kunnen hervormingen dan wel verkiezingen consequenties hebben voor het sentiment. Geen harde landing van Chinese economie in zicht In China is door het hervormingsproces, en dan met name door de schuldafbouw, het risico toegenomen dat de economie in 2014 minder hard zal groeien dan de door ons geraamde 7,5%. China kende inderdaad een moeilijk begin van het jaar. Maar gezien de aard van de Chinese economie is een harde landing onwaarschijnlijk. Ten eerste heeft de overheid een stevige vinger in de pap: als de economische omstandigheden verslechteren, kan de overheid banken verplichten krediet te verstrekken en staatsbedrijven dwingen om meer te investeren. Ten tweede beschikt de overheid nog over voldoende instrumenten om de economie te stimuleren. De overheid kan meer uitgeven dankzij het overschot op de lopende rekening en het begrotingsoverschot. Bovendien is de schuldenlast van het land laag en is de inflatie beperkt. En ten derde heeft het Chinese financiële stelsel een uitzonderlijke buffer in de vorm van een hoge spaarquote (circa 50% in 2013). Het tij is aan het keren Wij verwachten voor het opkomende universum in zijn totaliteit een iets hogere groei in 2014 (4,5% tegen 4,4% in 2013). Dit is gebaseerd op de verbetering van de fundamentele situatie. Maar de economische, politieke en sociale situatie in de afzonderlijke opkomende markten loopt nog steeds sterk uiteen. Beleggers dienen daarom selectief te zijn. Economische groei opkomende markten in 2014 Rusland Argentinië Tsjechië Bulgarije Thailand Brazilië Zuid-Afrika Hongarije Polen Roemenië Taiwan Turkije Mexico Zuid-Korea Hongkong Singapore Chili Colombia India Maleisië Indonesië Peru Filippijnen China 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Bron: Economist Intelligence Unit, ABN AMRO

7 Vooruitzichten derde kwartaal Aandelen marktvooruitzichten Krachtig bedrijfsherstel Research & Strategy Sybren Brouwer Global Head Equity Research Wij hebben onze overwogen positie in aandelen uitgebreid. Het krachtige herstel van de bedrijfscyclus en de lage rendementen op spaargeld en obligaties vormen de basis van onze positieve visie op aandelen. De eerstekwartaalcijfers van bedrijven waren beter dan verwacht, zowel in de VS als in Europa. De orderstroom neemt toe en het aantal fusies en overnames stijgt. De waarderingen van aandelen zijn nog altijd bescheiden. Bovendien is de risicopremie op aandelen hoog vanuit historisch perspectief (zie grafiek). Wij blijven inspelen op de trend van groeiende bedrijfswinsten, via een overweging van de meer cyclische sectoren basismaterialen en IT. We zijn onderwogen in de defensievere sectoren consumptiegoederen, telecommunicatie en nutsbedrijven. Gezondheidszorg heeft op lange termijn interessante groeimogelijkheden; om die reden zijn wij in deze sector overwogen. Europa houdt zich goed staande Europese aandelen hebben de nodige tegenwind gehad in de afgelopen tijd. Europese bedrijven zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de opkomende markten; deze markten hebben een moeilijke periode achter de rug. Daarnaast heeft de sterke euro negatief uitgepakt voor de netto bedrijfsresultaten. Toch bleven Europese aandelen recent beter presteren dan de bredere aandelenmarkten. Wij verwachten dat de euro op termijn zal gaan verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daarnaast zal de ECB wellicht extra monetaire stimuleringsmaatregelen doorvoeren. Deze ontwikkelingen zouden de Europese aandelenmarkten steun in de rug kunnen geven. Opkomende markten nu overwogen Opkomende markten stonden de afgelopen tijd onder druk. Inmiddels vormen de lage waarderingen van aandelen en de stabiliserende valuta s voor beleggers redenen om weer in te stappen. We zien dan ook, dat de volatiliteit is afgenomen en dat de kapitaalstromen richting de opkomende markten weer toenemen. Wij hebben onze aandelenpositionering in opkomende markten verhoogd naar overwogen. Hierbij kiezen wij voor rechtstreekse posities in China, Taiwan en Thailand. Daarnaast kiezen we voor indirecte beleggingen in opkomende markten, via posities in bedrijven uit de ontwikkelde markten die sterk vertegenwoordigd zijn in de opkomende economieën. Risico s nemen af Wat zijn momenteel de belangrijkste risico s voor aandelenbeleggers? Een achterblijvend herstel van de wereldeconomie en de geopolitieke onrust in Oekraïne. Wij geloven echter, dat deze risico s beheersbaar zijn. Het gaat hier om zaken die van tijdelijke aard zijn en vooral lokale impact hebben. Eventuele marktcorrecties zullen waarschijnlijk van korte duur zijn: veel aandelenbeleggers lijken juist te wachten op een goed moment om in te stappen. Risicopremie aandelen VS en Europa % 8% 6% 4% 2% 0% -2% Verenigde Staten Europa aug-01 feb-04 sep-06 apr-09 nov-11 mei-14 De risicopremie op aandelen is een opslag bovenop het rendement van een risicovrije belegging. De risicopremie vormt daarmee een compensatie voor het hogere risico dat gepaard gaat met een belegging in aandelen. Bron: Bloomberg Beleggingscategorie Fundamentele visie Aanbevelingen Aandelen Fundamentele positie bedrijven wordt belangrijkste aanjager van Streef naar spreiding; focus daarbij op groeigeoriënteerde Overwogen winsten. sectoren. Toenemend momentum voor wat betreft economisch herstel ontwikkelde markten. Europa heeft de voorkeur: deze regio heeft het sterkste herstelpotentieel, zowel qua bedrijfswinsten als waarderingen. Risico s in opkomende markten nemen geleidelijk af. Aantrekkelijke waarderingen komen het marktsentiment ten goede. Wij adviseren te beleggen in opkomende markten via rechtstreekse beleggingen en via indirecte posities in Amerikaanse en Europese bedrijven.

8 6 juni 2014 Aandelenthema voedingsindustrie De winnaars in de waardeketen Research & Strategy Edith Thouin Head Equity Theme Research Maurits Heldring Equity Expert De wereldwijde vraag naar voedsel stijgt gestaag. In de opkomende markten zien we bij de welvarender consumenten een snel groeiende interesse in vlees en zuivelproducten; een enorme verschuiving ten opzichte van het traditionele menu van rijst en groenten. De toenemende vraag leidde ertoe dat de prijzen van landbouwgrondstoffen, zoals mais en zuivel, sinds 2006 steeds sneller gingen stijgen (zie grafiek). Grootschalige landbouw en veeteelt in de opkomende markten heeft geleid tot aanzienlijk hogere productieniveaus. Ook dankzij innovatieve ontwikkelingen op het gebied van zaden, landbouwmethoden en werktuigen kan het aanbod de vraag steeds beter bijbenen. Wij verwachten daarom dat de prijzen van landbouwgrondstoffen minder volatiel zullen worden. Wij raden beleggers aan om niet langer te focussen op bedrijven die profiteerden van grondstoffenschaarste, zoals meststofproducenten. In plaats daarvan adviseren wij beleggers om hun aandacht te richten op bedrijven die hun omzet zien stijgen als gevolg van de structureel oplopende vraag. De wereldwijde handel in voedingsproducten en -diensten zal naar verwachting verder toenemen. Meerdere schakels in de voedselgerelateerde waardeketen kunnen hiermee hun voordeel doen. Verschillende kansen in de waardeketen De marges van bedrijven die dichter bij de consument staan, zoals verwerkers van landbouwgrondstoffen en voedingsproducenten, zullen waarschijnlijk stijgen. Dit komt doordat de inputkosten afnemen en doordat er, dankzij automatisering, goedkoper geproduceerd kan worden. Daarnaast zien we dat de koopkracht van consumenten in opkomende markten stijgt. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar producten van hogere kwaliteit en naar bekende merknamen toe. Dit zou de pricing power (het vermogen om prijzen te verhogen zonder dat de omzet daalt) en de marges van voedingsproducenten en distributeurs ten goede moeten komen. In ons aandelenuniversum zijn verschillende bedrijven te vinden die van deze ontwikkelingen kunnen profiteren, zoals Nestlé, Starbucks en zaden- en graanverwerker Archer-Daniels. De beschreven trend kan ook gunstig uitpakken voor een onderneming als CSX: dit spoorwegbedrijf speelt een belangrijke rol bij het vervoer van onder meer landbouwgrondstoffen. Wat ons betreft hebben bedrijven in de eerste fase van de waardeketen, zoals zadenontwikkelaar Monsanto en vis- en veevoerproducent Nutreco, eveneens goede vooruitzichten. Ten slotte zien we kansen voor ondernemingen die actief zijn op het gebied van automatisering binnen de voedingsindustrie, zoals landbouwmachinemaker Deere & Co. Ook Kuka, dat zich bezighoudt met de automatisering van agrarische productieprocessen, is in dit kader interessant. Minder enthousiast zijn we over de voedingsdetailhandel. De marges in deze sector zijn laag en het groeipotentieel is beperkt, als gevolg van de sterke concurrentiedruk. Voedselprijzen % 50% Vlees Zuivelproducten Granen -50% Bron: United Nations Food and Agriculture Organisation Voedselwaardeketen Input Monsanto Agrium Nutreco Bron: ABN AMRO Private Banking Landbouw en veeteelt Deere & Co Kuka Verwerking Productie/Distributie Detailhandel Archer-Daniels CSX Nestlé Starbucks

9 Vooruitzichten derde kwartaal Obligaties marktvooruitzichten Centrale banken houden rente voorlopig laag Research & Strategy Stephen Evans Global Head Bonds Henk Wiersma Senior Credit Analyst Zowel de Fed als de ECB voeren nog altijd een zeer ondersteunend monetair beleid. Benchmark yields (rendementen op toonaangevende staatsobligaties zoals Treasuries en Bunds) blijven dan ook laag. De ECB heeft een reeks onconventionele maatregelen aangekondigd, bedoeld om de deflatierisico s te beteugelen. Deze maatregelen resulteren tevens in een gunstig klimaat voor risicovollere beleggingen. We zien dat de prestaties van de Amerikaanse economie en de eurozone-economie niet helemaal synchroon lopen. Volle kracht vooruit is momenteel het motto in de VS; de economie groeit sterk en de inflatiedruk loopt op. Toch lijkt Fed-voorzitter Janet Yellen het rentewapen niet al te snel te willen inzetten. Wij verwachten dat de eerste daadwerkelijke renteverhogingen in 2015 zullen worden doorgevoerd. Deze renteverhogingen zullen in de loop van dit jaar door de markt worden ingeprijsd, waarbij de rendementen op Amerikaanse Treasuries zullen stijgen. De ECB zal de rente in Europa voorlopig laag willen houden, om zo de economische groei te ondersteunen. Schuldpapier Europese periferie blijft aantrekkelijk Naar verwachting zullen staatsobligaties uit de Europese perifere landen profiteren van verdere stabilisatie op het politieke en financiële vlak. Afnemende bezuinigingen, een verbeterende concurrentiepositie en vriendelijkere economische vooruitzichten komen deze landen ten goede. Wij verwachten dat de Spaanse en Italiaanse economieën dit jaar met respectievelijk 1,1% en 0,3% zullen groeien. In 2015 zal de groei versnellen, om uit te komen op 1,7% en 0,8%. Wij denken dan ook dat het verschil tussen het rendement op Spaanse staatsobligaties en Duitse Bunds kleiner zal worden. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen het rendement op Italiaans staatspapier en Bunds (zie grafiek). Bedrijfsobligaties bieden extra rendement Bedrijven staan er fundamenteel gezien goed voor en voeren een terughoudend financieel beleid. Daarnaast blij- ven beleggers op zoek naar hogere rendementen, temeer omdat de ECB mogelijk verdere verruimingsmaatregelen zal introduceren. Wij verwachten dan ook dat de risicoopslagen (spreads) op bedrijfsobligaties in het investmentgrade en high-yield segment verder zullen verkrappen. Vanuit risico/rendementsperspectief vormen investmentgrade en high-yield bedrijfsobligaties geschikte beleggingen in een goed gespreide obligatieportefeuille. Investment-grade en high-yield posities bieden niet alleen spreidingsvoordeel, maar ook (gedeeltelijke) bescherming tegen rentestijgingen, vanwege de verder verkrappende spreads. Daarnaast kunnen bedrijfsobligaties, in vergelijking met staatsobligaties, nog altijd een aardig extra rendement opleveren. Rendement op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties bijna op pre-crisisniveau % jaars Spanje minus 10-jaars Bund 10-jaars Italië minus 10-jaars Bund -1 mrt-07 dec-08 okt-10 aug-12 jun-14 Bron: Bloomberg Beleggingscategorie Fundamentele visie Bepalende factoren Aanbevelingen Staatsobligaties Onderwogen Reële rendementen op obligaties kernlanden zijn nu positief, maar normalisatieproces is nog niet ten einde. Perifeer staatspapier ondersteund door hervormingen, economisch herstel en toegang tot kapitaalmarkt. Staatobligaties perifere eurolanden kunnen gebruikt worden om hoger rendement te behalen. Bedrijfsobligaties Overwogen Economisch herstel in belangrijkste markten komt bedrijfsobligaties ten goede, wat onder meer blijkt uit lage schuldenlast en goede liquiditeit. Laag aantal faillissementen en verhoging kredietwaardigheid in sterkere opkomende markten komen fundamentele positie ten goede. Wij adviseren bedrijfsobligaties uit perifere eurolanden, high-yield wereldwijd en specifieke bedrijfsobligaties uit opkomende markten (vooral de sterkere Aziatische economieën).

10 8 juni 2014 Valuta s Geleidelijke terugkeer van carry trades Group Economics Georgette Boele Coordinator FX and Commodity Strategy Een carry trade is een strategie waarbij geld wordt geleend in een valuta met een lage rente om dit vervolgens te beleggen in een valuta met een hogere rente. Onder normale marktomstandigheden kan deze strategie zeer succesvol zijn. Beleggers in carry trades profiteren momenteel van het ruime monetaire beleid van centrale banken, de lage volatiliteit (zie grafiek) en de positieve marktverwachtingen ten aanzien van de wereldeconomie en geopolitieke ontwikkelingen. Valuta s met een relatief aantrekkelijk rendement zijn de laatste tijd in trek, mede dankzij carry trades. Van oudsher als veilig beschouwde valuta s (zoals de Japanse yen) zijn echter niet in waarde gedaald. Dit geeft aan dat de valutamarkten niet volledig bepaald worden door de zoektocht naar rendement (en carry trades). Wachten op het moment van de waarheid Onze prognose met betrekking tot een stijging van het rendement op 10-jaars Treasuries hebben wij onlangs neerwaarts bijgesteld. Wij denken nu dat valuta s van opkomende landen beter zullen presteren dan wij hadden verwacht maar wel volatiel blijven. Als de rendementen op Treasuries gaan stijgen en de Amerikaanse centrale bank haar beleidsrentes verhoogt, zal dit nadelig zijn voor valuta s van opkomende landen. Volatiliteit* is laag in ontwikkelde en opkomende markten Ontwikkelde markten Opkomende markten jan-01 sep-03 mei-06 jan-09 okt-11 jun-14 *Zoals gesignaleerd door volatiliteitsindices van valuta s voor ontwikkelde en opkomende markten. Bron: Bloomberg Onze favoriete valuta s van opkomende landen zijn nog altijd de Poolse zloty, de Mexicaanse peso en de Chinese yuan (zoals verhandeld op offshore markten versus de Japanse yen). Wij zijn optimistisch over de fundamentele positie van deze valuta s en verwachten dat zij zich goed kunnen handhaven wanneer de rendementen op Treasuries een stijgende lijn beginnen te vertonen. Wij blijven bij ons standpunt dat de Amerikaanse dollar terrein zal winnen zodra de financiële markten gaan anticiperen op renteverhogingen door de Federal Reserve in De euro zal volgens ons gedurende het hele derde kwartaal onder druk staan en ook in de rest van 2014 zal hierin geen verandering komen. De monetaire stimulering door de Europese Centrale Bank, waaronder de negatieve depositorente en de indicatie dat het monetaire beleid tot na 2015 ruim blijft, heeft ertoe geleid dat de euro geen aantrekkelijke munt is om in te beleggen. Al met al zijn wij negatief over de euro, de Japanse yen en de Zwitserse frank en positief over de Zweedse kroon tegenover de euro.

11 Vooruitzichten derde kwartaal Prognoses It were not best that we should all think alike; it is difference of opinion that makes horse races. Mark Twain Research & Strategy and Group Economics Geen kwestie van hoop maar van overtuiging Onze prognoses voor de belangrijkste beleggingscategorieën weerspiegelen onze positieve verwachtingen ten aanzien van de wereldeconomie. Wij verwachten dat centrale banken het herstel blijven stimuleren totdat de economie sterk genoeg is om op eigen benen te staan. De financiële markten zijn sterk afhankelijk van voortzetting van het zeer ondersteunende monetaire beleid. Hierin schuilen op de korte termijn risico s voor onze prognoses. Uiteindelijk zullen het herstel van de reële economie en de winstcapaciteit van bedrijven de doorslag geven. Macro (%) 2 juni 2014 Reële groei BBP 2015 Inflatie 2015 ABN Markt ABN Markt AMRO visie AMRO visie VS 3,8 3,1 2,1 1,9 Eurozone 1,8 1,4 0,8 1,3 VK 2,8 2,5 1,7 2,0 Japan 1,4 1,3 1,7 1,8 Andere landen* 2,7 2,5 2,2 1,9 Opkomend Azië 6,0 6,2 4,1 4,0 Latijns Amerika 2,9 2,8 9,6 10,2 Opkomend Europa** 2,7 2,5 5,1 5,0 Wereld 3,8 3,6 3,7 3,5 Prognose aandelen Spot Actieve Voorwaarts 2 juni 2014 strategie k/w 2014 MSCI ACWI 422,07 Overwogen 13,6 S&P ,97 Onderwogen 14,7 Euro Stoxx ,8 Overwogen 12,8 FTSE ,1 Overwogen 13,0 Nikkei ,92 Neutraal 15,1 DAX 9.950,12 Overwogen 12,2 CAC ,89 Overwogen 12,9 AEX 408,77 Overwogen 12,7 Hang Seng Index ,65 Neutraal 9,9 Shanghai SE Comp ,21 Overwogen 7,1 Straits Times Index 3.302,24 Neutraal 13,3 Alle prognoses zijn jaargemiddelden van j-o-j veranderingen per kwartaal. * Australië, Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. ** Wit-Rusland, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Rusland, Slovakije, Slovenië, Turkije, Ukraïne Bron: ABN AMRO Group Economics, Consensus Economics, EIU Prognose rente en obligatierendement (%) 2 juni 14 kw kw kw kw VS Fed 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 3-maands 0,23 0,30 0,30 0,50 0,80 2-jaars 0,39 0,45 0,70 0,90 1,00 10-jaars 2,53 2,80 3,10 3,40 3,60 Duitsland ECB Refi 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 3-maands 0,26 0,20 0,20 0,20 0,20 2-jaars 0,06 0,05 0,10 0,20 0,20 10-jaars 1,37 1,50 1,80 2,00 2,10 Valutaprognose Valutapaar 2 juni 14 kw kw kw kw EUR/USD 1,3596 1,35 1,30 1,25 1,20 GBP/USD 1,6739 1,69 1,65 1,58 1,54 EUR/GBP 0,8122 0,80 0,79 0,79 0,78 USD/CHF 0,8990 0,93 0,96 1,02 1,06 EUR/CHF 1,2223 1,25 1,25 1,28 1,28 USD/JPY 102, EUR/JPY 139, USD/CAD 1,0902 1,12 1,15 1,16 1,17 AUD/USD 0,9248 0,88 0,85 0,84 0,83 NZD/USD 0,8458 0,84 0,82 0,82 0,82 EUR/NOK 8,1527 7,75 7,75 7,75 7,75 EUR/SEK 9,0898 8,75 8,5 8,25 8,25

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT

DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT THEMA VERENIGDE STATEN SEPTEMBER 2014 WWW.FONDSNIEUWS.NL DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT (GEO)POLITIEK BOVENAAN DE BELEGGINGSAGENDA PAGINA 4-7 ZIJN AMERIKAANSE AANDELEN DUUR OF EUROPESE GOEDKOOP?

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie