een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie"

Transcriptie

1 een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014

2 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende positieve ontwikkelingen nu samenvallen. En dat beleggers daar hun voordeel mee kunnen doen. Beleggers kunnen actief op marktontwikkelingen blijven inspelen, waarbij risicovollere beleggingen zoals aandelen de moeite van het overwegen waard zijn. Onder de huidige omstandigheden wordt het nemen van risico namelijk beloond. Didier Duret Chief Investment Officer, ABN AMRO Private Banking juni 2014 De wereldeconomie trekt aan maar is nog niet zover dat ze op eigen benen kan staan. Een zorgvuldige, activistische houding van de centrale banken blijft daarom noodzakelijk. Inspelend op een economisch herstel zijn de aandelenmarkten al sterk gestegen. Toch zijn de waarderingen van aandelen nog niet terug op de normale niveaus. De zogenoemde earning yields winst per aandeel ten opzichte van de koers zijn royaal te noemen, in het licht van de huidige lage volatiliteit. Op basis van zowel cyclische factoren als waarderingen heeft het ABN AMRO Beleggingscomité in juni besloten om de positie in cash verder terug te schroeven. De posities in aantrekkelijk gewaardeerde beleggingscategorieën werden juist uitgebreid, via een sterkere allocatie naar beursgenoteerd vastgoed en aandelen uit opkomende markten. Met ons huidige beleggingsbeleid willen we inspelen op het nog altijd voortdurende positieve momentum. Maar om de portefeuillestabiliteit te verhogen, is het raadzaam om beleggingen te spreiden. Om die reden introduceren wij in deze kwartaalpublicatie enkele beleggingsideeën die tot op zekere hoogte los staan van de huidige marktontwikkelingen. We denken dan aan thematische beleggingen, zoals een aandelenselectie op basis van ontwikkelingen in de voedingssector. Maar beleggen in hedge funds is eveneens een manier waarop spreiding in een portefeuille kan worden aangebracht. Wij raden beleggers daarom aan om (ook) na te denken over dergelijke alternatieven. Het doel is, wat ons betreft, kansen te benutten en tegelijkertijd de risico s beheersbaar te houden. Het Research & Strategy team van ABN AMRO Private Banking werkt deze aanbevelingen verder uit op de hiernavolgende pagina s. Uw beleggingsadviseur helpt u graag bij het samenstellen van een portefeuille waarmee u voorbereid bent op de ontwikkelingen in het resterende deel van 2014 en daarna.

3 Content Een nieuwe impuls 2 Economie gezonde polsslag 3 Opkomende markten niet alles is met het blote oog te zien 4 Aandelen marktvooruitzichten 5 Aandelenthema voedingsindustrie 6 Obligaties marktvooruitzichten 7 Valuta s 8 Prognoses 9 Hedge funds 10 Grondstoffen 11 Vastgoed 12 Duurzaamheid 12 Private equity 13 Performance en risico 14 Assetallocatie 15 Medewerkers 16 Dit is een internationale publicatie van ABN AMRO. Risicoprofielen en beschikbare beleggingsproducten kunnen per land verschillen. Neemt u voor informatie contact op met uw lokale adviseur.

4 2 juni 2014 Een nieuwe impuls Met hun beleid reageren centrale banken op economische ontwikkelingen. De economie, op haar beurt, reageert op het beleid van centrale banken. Door dit samenspel ontstaat nu een positieve impuls voor risicovollere beleggingen zoals aandelen. Research & Strategy Didier Duret Chief Investment Officer Er is reden tot optimisme voor wat betreft de macro-economische situatie en de aandelenmarkten. De economische activiteit stond in het eerste halfjaar van 2014 onder druk, maar in de komende kwartalen verwachten we een cyclische opleving. Centrale banken gaan doortastend en pragmatisch te werk in hun pogingen de economie te stimuleren. Omdat obligaties nu niet al te veel opleveren, zijn beleggers bereid meer risico te nemen in ruil voor een positief reëel rendement. De huidige assetallocatie van ABN AMRO Private Banking is gebaseerd op het cyclische herstelpotentieel van de economie en het gegeven dat aandelen (overwogen) momenteel aantrekkelijker zijn dan obligaties (onderwogen). Wij adviseren beleggers zich te focussen op nieuwe actieve aandelenstrategieën in Europa en in specifieke delen van de opkomende markten. Beleggers die kansen willen benutten in het obligatiesegment, raden wij aan om selectief te werk te gaan. Belangrijkste trends XXVerwachte groeiversnelling in derde en vierde kwartaal: wereldwijde groei kan in 2015 uitkomen op 3,8%, nu de vraag in de VS aantrekt. Monetaire stimuleringsmaatregelen en afnemende bezuinigingen geven de eurozoneeconomie een impuls. XX XX Centrale banken blijven groeiactivisten : de Fed blijft de verwachting voeden dat rentes voor langere tijd laag blijven; de ECB neigt naar ondersteunend monetair beleid. Verkiezingen leiden tot politieke verandering en nieuwe economische agenda s: politieke ontwikkelingen worden vaak gezien als een risico, maar verkiezingen kunnen ook positieve effecten hebben (mandaat van de kiezers om hervormingen door te voeren). Belangrijkste uitdagingen XXVoorkomen dat de groei ondermaats blijft: vijf jaar van extreme monetaire stimulering hebben tot dusver slechts een matig groeiherstel opgeleverd. XX XX Aanhoudend verruimend beleid brengt risico s met zich mee: de overvloedige liquiditeit kan tot schijnveiligheid leiden. Nieuwe geopolitieke orde zal rol blijven spelen: marktturbulentie kan ontstaan door staartrisico s (zeer onwaarschijnlijke scenario s die een enorme impact hebben als ze werkelijkheid worden, zoals uitbarstingen van nationalistisch geweld en cyberoorlogen). Belangrijkste kansen XXRechtstreekse posities innemen in favoriete opkomende markten, zoals China, Taiwan en Thailand; indirecte beleggingen in opkomende markten, via posities in bedrijven uit de ontwikkelde landen. XX XX XX XX XX Door thematisch te beleggen in bedrijven in de voedselgerelateerde waardeketen kan spreiding worden aangebracht ten opzichte van de cyclisch-georiënteerde aandelenstrategie. De lage volatiliteit biedt de kans om goedkope portefeuillebescherming te realiseren (bijvoorbeeld via hedging strategieën). De rally in de periferie is goed op stoom maar lijkt nog niet ten einde. Aziatische bedrijfsobligaties bieden kansen in dollarportefeuilles. Vastgoed kan als alternatief voor obligaties worden ingezet door beleggers met een defensief risicoprofiel. Amerikaanse Real Estate Investment Trusts (REIT s) hebben de voorkeur. Valuta s: het activistische beleid van de ECB en de groeiversnelling in de VS geven reden tot hernieuwd optimisme over de Amerikaanse dollar. Een nieuwe impuls Activistische centrale banken Bron: ABN AMRO Private Banking Aandelen opkomende markten en Europa Beursgenoteerd vastgoed Obligaties perifere eurolanden Spreiding t.o.v. het basisscenario selectie van aandelen in de voedingssector hedge funds: event-driven en market-neutral volatiliteitsinstrumenten Aantrekkende wereldeconomie

5 Vooruitzichten derde kwartaal Economie gezonde polsslag Group Economics Han de Jong Chief Economist De vooruitzichten aan het begin van 2014 waren veelbelovend. Maar in het eerste halfjaar strooiden onder meer de weersomstandigheden in de VS en een groeivertraging in China roet in het eten. Bovendien zorgden de spanningen rond Oekraïne voor extra marktonrust. Nu de tweede helft van het jaar begint, lijken deze problemen naar de achtergrond te verdwijnen. Dit betekent dat de gunstige vooruitzichten van begin dit jaar in de komende tijd mogelijk realiteit worden, inclusief een economische inhaalslag als goedmaker voor de tegenvallers uit het eerste halfjaar. VS: volle kracht vooruit Het economisch herstel in de VS zet door. Amerikaanse huishoudens, banken en bedrijven staan er goed voor, terwijl ook voor de overheid het financiële plaatje sterk verbeterd is. Bezuinigingsmaatregelen zijn teruggeschroefd, het consumentenvertrouwen is gegroeid, banken lenen weer geld uit en het monetaire beleid is nog altijd zeer ruim. Kortom, op korte termijn zijn de groeivooruitzichten uitstekend. De vraag is, wanneer en in welke mate de Fed het monetaire beleid zal aanscherpen. Los van de maandelijkse afbouw van het obligatie-opkoopprogramma (tapering), lijkt de Fed de monetaire teugels nog niet te willen aanhalen. Wij denken dat de inflatie in de VS sterker kan stijgen dan momenteel door de centrale bank wordt verwacht. Dit kan betekenen dat de Fed op een gegeven moment een andere koers moet gaan varen, maar vooralsnog is dat niet aan de orde. Europa: ECB houdt de vaart erin In Europa heeft de ECB agressievere actie ondernomen om het vertrouwen een impuls te geven. Het onderzoek naar de kwaliteit van bankbalansen (Asset Quality Review; AQR) en de stresstests worden in de komende maanden afgerond. Mochten deze onderzoeken leiden tot onaangename verrassingen, dan zullen beleidsmakers daar op een adequate manier mee omgaan, zo verwachten wij. Verder zal de ECB, indien nodig, agressieve maatregelen blijven nemen om de deflatievrees te bezweren. Naar onze mening is de angst voor deflatie enigszins overtrokken. Ernstige deflatie doet zich voor als economieën krimpen, terwijl de Europese economie juist aan het herstellen is. In veel landen trekt de werkgelegenheid aan (zie grafiek). Als die trend zich voortzet, zal de neerwaartse druk op de lonen afnemen. Daarmee wordt ook het gevaar van een vicieuze cirkel lagere inkomens en dalende prijzen minder groot. The Great Moderation 2.0 Economen introduceerden in 2002 de uitdrukking The Great Moderation ( de grote matiging ). Hiermee doelden zij op de toegenomen economische stabiliteit zoals die vanaf midden jaren tachtig zichtbaar werd. Die stabiliteit leek een permanent karakter te hebben, maar door het uitbreken van de financiële crisis in 2007/2008 werd deze droom wreed verstoord. De huidige situatie wordt door economen wel omschreven als The Great Moderation 2.0: een nieuwe fase van economische stabiliteit, die in sterke mate ondersteund wordt door verruimende beleidsmaatregelen van centrale banken. Economieën laten een stabiele, zij het weinig spectaculaire groei zien, bij een lage inflatie en een verruimend monetair beleid. Vooralsnog rechtvaardigt een dergelijk economisch plaatje dat risicopremies dalen, waardoor een bijzonder gunstig klimaat voor risicovolle beleggingen ontstaat. Maar het kan zijn dat de levensduur van The Great Moderation 2.0 beperkt is. Een aanscherping van het monetaire beleid of de angst daarvoor is hierbij de belangrijkste bedreiging, al zijn wij daar op korte termijn niet bang voor. Werkloosheid Europa neemt af Ierland Spanje Portugal Griekenland jan-05 dec-06 okt-08 sep-10 jul-12 mei-14 Bron: Bloomberg

6 4 juni 2014 Group Economics Maritza Cabezas Senior Economist Emerging Markets Opkomende markten niet alles is met het blote oog te zien Gesteund door het herstel van de ontwikkelde economieën en door politieke ontwikkelingen die de kiem leggen voor toekomstige groei, verbetert het sentiment in de opkomende markten. Ook van de stabilisatie van de valutakoersen in opkomende landen en de afgenomen volatiliteit van de effectenmarkten gaat een positief effect uit. De groeiverwachtingen binnen het opkomende universum lopen echter uiteen. Met name binnen de regio s Oost- Europa en Latijns-Amerika zijn verschillen zichtbaar. In de grotere landen, zoals Brazilië, Rusland, India, Turkije en Zuid-Afrika, is de economische bedrijvigheid beperkt; in de perifere landen neemt de economische activiteit echter toe (zie grafiek). De sterker op de export gerichte economieën in Azië, te weten Taiwan en Zuid-Korea, melden al een geleidelijke groeiversnelling van hun export. Voor landen met nauwe handelsrelaties met de VS en de eurozone ligt in de komende kwartalen een gestaag herstel in het verschiet. Dit geldt in Oost-Europa in het bijzonder voor Polen, Tsjechië en Hongarije, terwijl in Latijns-Amerika voor Mexico een bescheiden groeispurt haalbaar lijkt. Politiek geeft sentimentsomslag een zetje In diverse landen (India, Oekraïne, Turkije en Thailand) dragen politieke ontwikkelingen bij aan de omslag in het sentiment. Zo groeit in India het optimisme. De ruime verkiezingsoverwinning van de Bharatiya Janata partij geeft de regering meer ruimte om hervormingen door te voeren, waaronder ook hervormingen die investeringen in het land zullen bevorderen. In Oekraïne heeft de uitslag van de presidentsverkiezingen de hoop gewekt dat de spanningen zullen afnemen en de relatie met het Westen en Moskou zal verbeteren. De lokale verkiezingen in Turkije zijn bestempeld als een referendum over de huidige regering. De overwinning van de partij van premier Erdogan vormt een omslagpunt in een periode van onzekerheid. In Thailand hadden de politieke spanningen vóór de militaire coup in mei nadelige economische effecten, maar met de machtsovername door het leger is de basis gelegd voor een stabiele toekomst. Ook in Brazilië en Indonesië kunnen hervormingen dan wel verkiezingen consequenties hebben voor het sentiment. Geen harde landing van Chinese economie in zicht In China is door het hervormingsproces, en dan met name door de schuldafbouw, het risico toegenomen dat de economie in 2014 minder hard zal groeien dan de door ons geraamde 7,5%. China kende inderdaad een moeilijk begin van het jaar. Maar gezien de aard van de Chinese economie is een harde landing onwaarschijnlijk. Ten eerste heeft de overheid een stevige vinger in de pap: als de economische omstandigheden verslechteren, kan de overheid banken verplichten krediet te verstrekken en staatsbedrijven dwingen om meer te investeren. Ten tweede beschikt de overheid nog over voldoende instrumenten om de economie te stimuleren. De overheid kan meer uitgeven dankzij het overschot op de lopende rekening en het begrotingsoverschot. Bovendien is de schuldenlast van het land laag en is de inflatie beperkt. En ten derde heeft het Chinese financiële stelsel een uitzonderlijke buffer in de vorm van een hoge spaarquote (circa 50% in 2013). Het tij is aan het keren Wij verwachten voor het opkomende universum in zijn totaliteit een iets hogere groei in 2014 (4,5% tegen 4,4% in 2013). Dit is gebaseerd op de verbetering van de fundamentele situatie. Maar de economische, politieke en sociale situatie in de afzonderlijke opkomende markten loopt nog steeds sterk uiteen. Beleggers dienen daarom selectief te zijn. Economische groei opkomende markten in 2014 Rusland Argentinië Tsjechië Bulgarije Thailand Brazilië Zuid-Afrika Hongarije Polen Roemenië Taiwan Turkije Mexico Zuid-Korea Hongkong Singapore Chili Colombia India Maleisië Indonesië Peru Filippijnen China 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Bron: Economist Intelligence Unit, ABN AMRO

7 Vooruitzichten derde kwartaal Aandelen marktvooruitzichten Krachtig bedrijfsherstel Research & Strategy Sybren Brouwer Global Head Equity Research Wij hebben onze overwogen positie in aandelen uitgebreid. Het krachtige herstel van de bedrijfscyclus en de lage rendementen op spaargeld en obligaties vormen de basis van onze positieve visie op aandelen. De eerstekwartaalcijfers van bedrijven waren beter dan verwacht, zowel in de VS als in Europa. De orderstroom neemt toe en het aantal fusies en overnames stijgt. De waarderingen van aandelen zijn nog altijd bescheiden. Bovendien is de risicopremie op aandelen hoog vanuit historisch perspectief (zie grafiek). Wij blijven inspelen op de trend van groeiende bedrijfswinsten, via een overweging van de meer cyclische sectoren basismaterialen en IT. We zijn onderwogen in de defensievere sectoren consumptiegoederen, telecommunicatie en nutsbedrijven. Gezondheidszorg heeft op lange termijn interessante groeimogelijkheden; om die reden zijn wij in deze sector overwogen. Europa houdt zich goed staande Europese aandelen hebben de nodige tegenwind gehad in de afgelopen tijd. Europese bedrijven zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de opkomende markten; deze markten hebben een moeilijke periode achter de rug. Daarnaast heeft de sterke euro negatief uitgepakt voor de netto bedrijfsresultaten. Toch bleven Europese aandelen recent beter presteren dan de bredere aandelenmarkten. Wij verwachten dat de euro op termijn zal gaan verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Daarnaast zal de ECB wellicht extra monetaire stimuleringsmaatregelen doorvoeren. Deze ontwikkelingen zouden de Europese aandelenmarkten steun in de rug kunnen geven. Opkomende markten nu overwogen Opkomende markten stonden de afgelopen tijd onder druk. Inmiddels vormen de lage waarderingen van aandelen en de stabiliserende valuta s voor beleggers redenen om weer in te stappen. We zien dan ook, dat de volatiliteit is afgenomen en dat de kapitaalstromen richting de opkomende markten weer toenemen. Wij hebben onze aandelenpositionering in opkomende markten verhoogd naar overwogen. Hierbij kiezen wij voor rechtstreekse posities in China, Taiwan en Thailand. Daarnaast kiezen we voor indirecte beleggingen in opkomende markten, via posities in bedrijven uit de ontwikkelde markten die sterk vertegenwoordigd zijn in de opkomende economieën. Risico s nemen af Wat zijn momenteel de belangrijkste risico s voor aandelenbeleggers? Een achterblijvend herstel van de wereldeconomie en de geopolitieke onrust in Oekraïne. Wij geloven echter, dat deze risico s beheersbaar zijn. Het gaat hier om zaken die van tijdelijke aard zijn en vooral lokale impact hebben. Eventuele marktcorrecties zullen waarschijnlijk van korte duur zijn: veel aandelenbeleggers lijken juist te wachten op een goed moment om in te stappen. Risicopremie aandelen VS en Europa % 8% 6% 4% 2% 0% -2% Verenigde Staten Europa aug-01 feb-04 sep-06 apr-09 nov-11 mei-14 De risicopremie op aandelen is een opslag bovenop het rendement van een risicovrije belegging. De risicopremie vormt daarmee een compensatie voor het hogere risico dat gepaard gaat met een belegging in aandelen. Bron: Bloomberg Beleggingscategorie Fundamentele visie Aanbevelingen Aandelen Fundamentele positie bedrijven wordt belangrijkste aanjager van Streef naar spreiding; focus daarbij op groeigeoriënteerde Overwogen winsten. sectoren. Toenemend momentum voor wat betreft economisch herstel ontwikkelde markten. Europa heeft de voorkeur: deze regio heeft het sterkste herstelpotentieel, zowel qua bedrijfswinsten als waarderingen. Risico s in opkomende markten nemen geleidelijk af. Aantrekkelijke waarderingen komen het marktsentiment ten goede. Wij adviseren te beleggen in opkomende markten via rechtstreekse beleggingen en via indirecte posities in Amerikaanse en Europese bedrijven.

8 6 juni 2014 Aandelenthema voedingsindustrie De winnaars in de waardeketen Research & Strategy Edith Thouin Head Equity Theme Research Maurits Heldring Equity Expert De wereldwijde vraag naar voedsel stijgt gestaag. In de opkomende markten zien we bij de welvarender consumenten een snel groeiende interesse in vlees en zuivelproducten; een enorme verschuiving ten opzichte van het traditionele menu van rijst en groenten. De toenemende vraag leidde ertoe dat de prijzen van landbouwgrondstoffen, zoals mais en zuivel, sinds 2006 steeds sneller gingen stijgen (zie grafiek). Grootschalige landbouw en veeteelt in de opkomende markten heeft geleid tot aanzienlijk hogere productieniveaus. Ook dankzij innovatieve ontwikkelingen op het gebied van zaden, landbouwmethoden en werktuigen kan het aanbod de vraag steeds beter bijbenen. Wij verwachten daarom dat de prijzen van landbouwgrondstoffen minder volatiel zullen worden. Wij raden beleggers aan om niet langer te focussen op bedrijven die profiteerden van grondstoffenschaarste, zoals meststofproducenten. In plaats daarvan adviseren wij beleggers om hun aandacht te richten op bedrijven die hun omzet zien stijgen als gevolg van de structureel oplopende vraag. De wereldwijde handel in voedingsproducten en -diensten zal naar verwachting verder toenemen. Meerdere schakels in de voedselgerelateerde waardeketen kunnen hiermee hun voordeel doen. Verschillende kansen in de waardeketen De marges van bedrijven die dichter bij de consument staan, zoals verwerkers van landbouwgrondstoffen en voedingsproducenten, zullen waarschijnlijk stijgen. Dit komt doordat de inputkosten afnemen en doordat er, dankzij automatisering, goedkoper geproduceerd kan worden. Daarnaast zien we dat de koopkracht van consumenten in opkomende markten stijgt. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar producten van hogere kwaliteit en naar bekende merknamen toe. Dit zou de pricing power (het vermogen om prijzen te verhogen zonder dat de omzet daalt) en de marges van voedingsproducenten en distributeurs ten goede moeten komen. In ons aandelenuniversum zijn verschillende bedrijven te vinden die van deze ontwikkelingen kunnen profiteren, zoals Nestlé, Starbucks en zaden- en graanverwerker Archer-Daniels. De beschreven trend kan ook gunstig uitpakken voor een onderneming als CSX: dit spoorwegbedrijf speelt een belangrijke rol bij het vervoer van onder meer landbouwgrondstoffen. Wat ons betreft hebben bedrijven in de eerste fase van de waardeketen, zoals zadenontwikkelaar Monsanto en vis- en veevoerproducent Nutreco, eveneens goede vooruitzichten. Ten slotte zien we kansen voor ondernemingen die actief zijn op het gebied van automatisering binnen de voedingsindustrie, zoals landbouwmachinemaker Deere & Co. Ook Kuka, dat zich bezighoudt met de automatisering van agrarische productieprocessen, is in dit kader interessant. Minder enthousiast zijn we over de voedingsdetailhandel. De marges in deze sector zijn laag en het groeipotentieel is beperkt, als gevolg van de sterke concurrentiedruk. Voedselprijzen % 50% Vlees Zuivelproducten Granen -50% Bron: United Nations Food and Agriculture Organisation Voedselwaardeketen Input Monsanto Agrium Nutreco Bron: ABN AMRO Private Banking Landbouw en veeteelt Deere & Co Kuka Verwerking Productie/Distributie Detailhandel Archer-Daniels CSX Nestlé Starbucks

9 Vooruitzichten derde kwartaal Obligaties marktvooruitzichten Centrale banken houden rente voorlopig laag Research & Strategy Stephen Evans Global Head Bonds Henk Wiersma Senior Credit Analyst Zowel de Fed als de ECB voeren nog altijd een zeer ondersteunend monetair beleid. Benchmark yields (rendementen op toonaangevende staatsobligaties zoals Treasuries en Bunds) blijven dan ook laag. De ECB heeft een reeks onconventionele maatregelen aangekondigd, bedoeld om de deflatierisico s te beteugelen. Deze maatregelen resulteren tevens in een gunstig klimaat voor risicovollere beleggingen. We zien dat de prestaties van de Amerikaanse economie en de eurozone-economie niet helemaal synchroon lopen. Volle kracht vooruit is momenteel het motto in de VS; de economie groeit sterk en de inflatiedruk loopt op. Toch lijkt Fed-voorzitter Janet Yellen het rentewapen niet al te snel te willen inzetten. Wij verwachten dat de eerste daadwerkelijke renteverhogingen in 2015 zullen worden doorgevoerd. Deze renteverhogingen zullen in de loop van dit jaar door de markt worden ingeprijsd, waarbij de rendementen op Amerikaanse Treasuries zullen stijgen. De ECB zal de rente in Europa voorlopig laag willen houden, om zo de economische groei te ondersteunen. Schuldpapier Europese periferie blijft aantrekkelijk Naar verwachting zullen staatsobligaties uit de Europese perifere landen profiteren van verdere stabilisatie op het politieke en financiële vlak. Afnemende bezuinigingen, een verbeterende concurrentiepositie en vriendelijkere economische vooruitzichten komen deze landen ten goede. Wij verwachten dat de Spaanse en Italiaanse economieën dit jaar met respectievelijk 1,1% en 0,3% zullen groeien. In 2015 zal de groei versnellen, om uit te komen op 1,7% en 0,8%. Wij denken dan ook dat het verschil tussen het rendement op Spaanse staatsobligaties en Duitse Bunds kleiner zal worden. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen het rendement op Italiaans staatspapier en Bunds (zie grafiek). Bedrijfsobligaties bieden extra rendement Bedrijven staan er fundamenteel gezien goed voor en voeren een terughoudend financieel beleid. Daarnaast blij- ven beleggers op zoek naar hogere rendementen, temeer omdat de ECB mogelijk verdere verruimingsmaatregelen zal introduceren. Wij verwachten dan ook dat de risicoopslagen (spreads) op bedrijfsobligaties in het investmentgrade en high-yield segment verder zullen verkrappen. Vanuit risico/rendementsperspectief vormen investmentgrade en high-yield bedrijfsobligaties geschikte beleggingen in een goed gespreide obligatieportefeuille. Investment-grade en high-yield posities bieden niet alleen spreidingsvoordeel, maar ook (gedeeltelijke) bescherming tegen rentestijgingen, vanwege de verder verkrappende spreads. Daarnaast kunnen bedrijfsobligaties, in vergelijking met staatsobligaties, nog altijd een aardig extra rendement opleveren. Rendement op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties bijna op pre-crisisniveau % jaars Spanje minus 10-jaars Bund 10-jaars Italië minus 10-jaars Bund -1 mrt-07 dec-08 okt-10 aug-12 jun-14 Bron: Bloomberg Beleggingscategorie Fundamentele visie Bepalende factoren Aanbevelingen Staatsobligaties Onderwogen Reële rendementen op obligaties kernlanden zijn nu positief, maar normalisatieproces is nog niet ten einde. Perifeer staatspapier ondersteund door hervormingen, economisch herstel en toegang tot kapitaalmarkt. Staatobligaties perifere eurolanden kunnen gebruikt worden om hoger rendement te behalen. Bedrijfsobligaties Overwogen Economisch herstel in belangrijkste markten komt bedrijfsobligaties ten goede, wat onder meer blijkt uit lage schuldenlast en goede liquiditeit. Laag aantal faillissementen en verhoging kredietwaardigheid in sterkere opkomende markten komen fundamentele positie ten goede. Wij adviseren bedrijfsobligaties uit perifere eurolanden, high-yield wereldwijd en specifieke bedrijfsobligaties uit opkomende markten (vooral de sterkere Aziatische economieën).

10 8 juni 2014 Valuta s Geleidelijke terugkeer van carry trades Group Economics Georgette Boele Coordinator FX and Commodity Strategy Een carry trade is een strategie waarbij geld wordt geleend in een valuta met een lage rente om dit vervolgens te beleggen in een valuta met een hogere rente. Onder normale marktomstandigheden kan deze strategie zeer succesvol zijn. Beleggers in carry trades profiteren momenteel van het ruime monetaire beleid van centrale banken, de lage volatiliteit (zie grafiek) en de positieve marktverwachtingen ten aanzien van de wereldeconomie en geopolitieke ontwikkelingen. Valuta s met een relatief aantrekkelijk rendement zijn de laatste tijd in trek, mede dankzij carry trades. Van oudsher als veilig beschouwde valuta s (zoals de Japanse yen) zijn echter niet in waarde gedaald. Dit geeft aan dat de valutamarkten niet volledig bepaald worden door de zoektocht naar rendement (en carry trades). Wachten op het moment van de waarheid Onze prognose met betrekking tot een stijging van het rendement op 10-jaars Treasuries hebben wij onlangs neerwaarts bijgesteld. Wij denken nu dat valuta s van opkomende landen beter zullen presteren dan wij hadden verwacht maar wel volatiel blijven. Als de rendementen op Treasuries gaan stijgen en de Amerikaanse centrale bank haar beleidsrentes verhoogt, zal dit nadelig zijn voor valuta s van opkomende landen. Volatiliteit* is laag in ontwikkelde en opkomende markten Ontwikkelde markten Opkomende markten jan-01 sep-03 mei-06 jan-09 okt-11 jun-14 *Zoals gesignaleerd door volatiliteitsindices van valuta s voor ontwikkelde en opkomende markten. Bron: Bloomberg Onze favoriete valuta s van opkomende landen zijn nog altijd de Poolse zloty, de Mexicaanse peso en de Chinese yuan (zoals verhandeld op offshore markten versus de Japanse yen). Wij zijn optimistisch over de fundamentele positie van deze valuta s en verwachten dat zij zich goed kunnen handhaven wanneer de rendementen op Treasuries een stijgende lijn beginnen te vertonen. Wij blijven bij ons standpunt dat de Amerikaanse dollar terrein zal winnen zodra de financiële markten gaan anticiperen op renteverhogingen door de Federal Reserve in De euro zal volgens ons gedurende het hele derde kwartaal onder druk staan en ook in de rest van 2014 zal hierin geen verandering komen. De monetaire stimulering door de Europese Centrale Bank, waaronder de negatieve depositorente en de indicatie dat het monetaire beleid tot na 2015 ruim blijft, heeft ertoe geleid dat de euro geen aantrekkelijke munt is om in te beleggen. Al met al zijn wij negatief over de euro, de Japanse yen en de Zwitserse frank en positief over de Zweedse kroon tegenover de euro.

11 Vooruitzichten derde kwartaal Prognoses It were not best that we should all think alike; it is difference of opinion that makes horse races. Mark Twain Research & Strategy and Group Economics Geen kwestie van hoop maar van overtuiging Onze prognoses voor de belangrijkste beleggingscategorieën weerspiegelen onze positieve verwachtingen ten aanzien van de wereldeconomie. Wij verwachten dat centrale banken het herstel blijven stimuleren totdat de economie sterk genoeg is om op eigen benen te staan. De financiële markten zijn sterk afhankelijk van voortzetting van het zeer ondersteunende monetaire beleid. Hierin schuilen op de korte termijn risico s voor onze prognoses. Uiteindelijk zullen het herstel van de reële economie en de winstcapaciteit van bedrijven de doorslag geven. Macro (%) 2 juni 2014 Reële groei BBP 2015 Inflatie 2015 ABN Markt ABN Markt AMRO visie AMRO visie VS 3,8 3,1 2,1 1,9 Eurozone 1,8 1,4 0,8 1,3 VK 2,8 2,5 1,7 2,0 Japan 1,4 1,3 1,7 1,8 Andere landen* 2,7 2,5 2,2 1,9 Opkomend Azië 6,0 6,2 4,1 4,0 Latijns Amerika 2,9 2,8 9,6 10,2 Opkomend Europa** 2,7 2,5 5,1 5,0 Wereld 3,8 3,6 3,7 3,5 Prognose aandelen Spot Actieve Voorwaarts 2 juni 2014 strategie k/w 2014 MSCI ACWI 422,07 Overwogen 13,6 S&P ,97 Onderwogen 14,7 Euro Stoxx ,8 Overwogen 12,8 FTSE ,1 Overwogen 13,0 Nikkei ,92 Neutraal 15,1 DAX 9.950,12 Overwogen 12,2 CAC ,89 Overwogen 12,9 AEX 408,77 Overwogen 12,7 Hang Seng Index ,65 Neutraal 9,9 Shanghai SE Comp ,21 Overwogen 7,1 Straits Times Index 3.302,24 Neutraal 13,3 Alle prognoses zijn jaargemiddelden van j-o-j veranderingen per kwartaal. * Australië, Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. ** Wit-Rusland, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Rusland, Slovakije, Slovenië, Turkije, Ukraïne Bron: ABN AMRO Group Economics, Consensus Economics, EIU Prognose rente en obligatierendement (%) 2 juni 14 kw kw kw kw VS Fed 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 3-maands 0,23 0,30 0,30 0,50 0,80 2-jaars 0,39 0,45 0,70 0,90 1,00 10-jaars 2,53 2,80 3,10 3,40 3,60 Duitsland ECB Refi 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 3-maands 0,26 0,20 0,20 0,20 0,20 2-jaars 0,06 0,05 0,10 0,20 0,20 10-jaars 1,37 1,50 1,80 2,00 2,10 Valutaprognose Valutapaar 2 juni 14 kw kw kw kw EUR/USD 1,3596 1,35 1,30 1,25 1,20 GBP/USD 1,6739 1,69 1,65 1,58 1,54 EUR/GBP 0,8122 0,80 0,79 0,79 0,78 USD/CHF 0,8990 0,93 0,96 1,02 1,06 EUR/CHF 1,2223 1,25 1,25 1,28 1,28 USD/JPY 102, EUR/JPY 139, USD/CAD 1,0902 1,12 1,15 1,16 1,17 AUD/USD 0,9248 0,88 0,85 0,84 0,83 NZD/USD 0,8458 0,84 0,82 0,82 0,82 EUR/NOK 8,1527 7,75 7,75 7,75 7,75 EUR/SEK 9,0898 8,75 8,5 8,25 8,25

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rentestijging

Alles wat je moet weten over de rentestijging ARTIKEL 17 december 2015 Alles wat je moet weten over de rentestijging In eerste de maanden na een rentestijging neemt bij aandelen de volatiliteit vaak toe De impact van de renteverhoging op obligaties

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie