ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België"

Transcriptie

1 ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België

2 Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct van ABN AMRO mogelijk iets voor u. Dit complexe instrument is bestemd voor ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken om, gelet op hun financiële positie, de voordelen van en de risico s verbonden aan beleggingen in dat complexe instrument te beoordelen (zij dienen vooral vertrouwd te zijn met het onderliggende actief en de geldende rentevoeten), en die een kapitaalrisico aanvaarden. 2

3 Beleggen in Traders. Is de Trader iets voor u? De Trader van ABN AMRO is een beleggingsproduct waarmee u met een hefboom kunt inspelen op een door u verwachte koersbeweging van een onderliggende waarde. Met een Trader kunt u profiteren van zowel koersstijgingen als koersdalingen. Verwacht u een stijging van een onderliggende waarde, dan koopt u een. Maar verwacht u een daling, dan kiest u voor een Trader Short. Door de hefboomwerking is het mogelijk om met een Trader extra rendement te behalen ten opzichte van een directe belegging in de onderliggende waarde. Een hefboom zorgt voor een hoger risico. Traders hebben geen vooraf vastgestelde afloopdatum. Komt uw verwachting niet uit, dan zorgt het stop loss-niveau ervoor dat het verlies wordt beperkt tot uw inleg. Als het stop lossniveau wordt bereikt, zal de Trader automatisch worden beëindigd en van de beurs worden gehaald. U verliest in dat geval uw gehele inleg. Waarin kunt u met Traders beleggen? Traders worden aangeboden op verschillende onderliggende waarden. Deze documenten en actuele informatie kunt u op abnamromarkets.be vinden. De Trader is een risicovol beleggingsproduct en daardoor alleen geschikt voor de ervaren en actieve belegger die bereid is het risico te lopen zijn gehele inleg te verliezen. Door de ingebouwde hefboom kan de Trader, procentueel gezien, sterk in waarde stijgen en dalen. Het stop loss-niveau zorgt er echter voor dat u nooit meer dan uw inleg kunt verliezen. Voordat u in de Trader belegt, is het van belang dat u de kenmerken en risico s van dit product volledig begrijpt. Op basis van uw kennis, ervaring en beleggersprofiel moet u zorgvuldig afwegen of de Trader voor u geschikt is. U wordt als belegger in de Trader geen rechthebbende van de onderliggende waarde. U kunt daarom geen aanspraak maken op de rechten die aan de onderliggende waarde zijn verbonden. Traders nader bekeken. van een Trader. De waarde van een Trader wordt berekend aan de hand van onderstaande formule: Intrinsieke waarde + Risicopremie Trader Short Intrinsieke waarde + Risicopremie Om de waardevorming van de Trader te begrijpen, volgt nu de uitleg van de diverse prijscomponenten. Intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van de Trader kunt u berekenen aan de hand van onderstaande formule: Intrinsieke waarde Koers onderliggende waarde Financieringsniveau Intrinsieke waarde Trader Short Financieringsniveau Koers onderliggende waarde Ratio: In bepaalde gevallen moet u ook rekening houden met de ratio. Sommige onderliggende waarden worden uitgedrukt in duizendtallen (zoals bij de DAX-index of CAC40-index ) of juist in tienden (zoals de onderliggende waarde euro/dollar). Om ervoor te zorgen dat u gemakkelijk met de Trader van ABN AMRO in deze onderliggende waarden Deze brochure is alleen ter informatie en is geen aanbieding van, of een uitnodiging tot het investeren in de Trader. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het basisprospectus (bestaande uit het bassisprospectus en eventuele supplementen), en de definitieve voorwaarden. Deze documenten en actuele informatie kunt u op abnamromarkets.be vinden. Belangrijke kenmerken van de Trader Mogelijkheid om versneld in te spelen op zowel koersstijgingen als koersdalingen. Stop loss-niveau gelijk aan financieringsniveau. Bij het bereiken van het stop loss-niveau bent u uw volledige investering kwijt. Het financieringsniveau en stop lossniveau worden dagelijks aangepast. Mogelijke uitgekeerde dividenden worden direct verwerkt in het financierings- en het stop loss-niveau. Traders hebben geen vooraf vastgestelde afloopdatum. 3

4 kunt beleggen, wordt er een ratio toegepast op de intrinsieke waarde van de Trader. De ratio geeft aan hoeveel keer u een Trader zou moeten kopen om één keer in de onderliggende waarde te kunnen beleggen. Zo heeft de Trader op de DAX-index bijvoorbeeld een ratio van 100. Wisselkoers: Ook kan het zijn dat u bij de waardebepaling van een Trader rekening moet houden met het wisselkoerseffect. Hoewel de Trader in euro s genoteerd staat, kan een onderliggende waarde in een andere valuta noteren. Als de valuta van de onderliggende waarde stijgt ten opzichte van de euro, kan dit een positief effect hebben op de waarde van de Trader. Een daling van de valuta van de onderliggende waarde kan een negatief effect hebben op de waarde van de Trader. Ratio Investering t.o.v. de onderliggende waarde 1 1/1 10 1/ / /1 Wanneer rekening moet worden gehouden met de ratio en het wisselkoerseffect, kunt u de intrinsieke waarde van een Trader als volgt berekenen: Intrinsieke Intrinsieke Trader Short (Koers onderliggende waarde Financieringsniveau) (Ratio x Wisselkoers) (Financieringsniveau Koers onderliggende waarde) (Ratio x Wisselkoers) Stel u wilt de intrinsieke waarde berekenen van een Trader Short op de Dow Jones Industrial Average SM. Deze index noteert in duizenden en in Amerikaanse dollar. In de waardeberekening moet u daarom rekening houden met de ratio en het wisselkoerseffect. De koers van de index noteert op punten en heeft een ratio van 100. De Trader Short heeft een financieringsniveau van en de huidige euro/dollar-wisselkoers is 1,25. De intrinsieke waarde van deze Trader Short is op dat moment 8 euro (( )/ (100x1.25)) Risicopremie. De risicopremie is het gedeelte van uw inleg dat door ABN AMRO wordt gebruikt, om de positie in de onderliggende waarde te kunnen afwikkelen. Deze risicopremie is toegevoegd bovenop de intrinsieke waarde van de Trader omdat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau. Bereikt de onderliggende waarde van een Trader het stop loss-niveau? Dan verliest u de gehele inleg, dus ook de door u betaalde risicopremie. De risicopremie bovenop de intrinsieke waarde, zorgt ervoor dat u nooit meer kunt verliezen dan uw inleg. Elk verlies hoger dan uw inleg komt voor rekening van ABN AMRO. Belangrijke variabelen die de risicopremie van de Trader bepalen, zijn de beweeglijkheid (volatiliteit*) van de onderliggende waarde en het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het stop loss-niveau. *Volatiliteit Volatiliteit geeft de mate van beweeglijkheid van de onderliggende waarde aan. Een stijging in de beweeglijkheid van de onderliggende waarde kan een hogere volatiliteitswaarde binnen de risicopremie tot gevolg hebben. Dit betekent een mogelijke stijging van de risicopremie. De risicopremie kan tijdens de looptijd van de Trader op elk moment van de dag veranderen. Op het moment dat u een Trader koopt, betaalt u de risicopremie en bij verkoop ontvangt u de risicopremie terug. De ontvangen risicopremie hoeft niet altijd gelijk te zijn aan de betaalde risicopremie. Als een Trader het stop loss-niveau bereikt, verliest u de gehele risicopremie. De variabelen die de waarde van de risicopremie bepalen zijn voor u als belegger niet na te rekenen. U moet zich als belegger realiseren dat de berekening van de risicopremie niet transparant is. 4

5 Belangrijk: doordat er een risicopremie wordt toegevoegd aan de waarde van de Trader, is de prijsvorming van een Trader complexer dan de prijsvorming van een ABN AMRO Turbo. De risicopremie is variabel en maakt dat de waarde van een Trader gedurende de looptijd mogelijk niet gelijk loopt met een stijging of daling van de onderliggende waarde. Trader Short ( ) (Koers onderliggende waarde Financieringsniveau) + risicopremie (Ratio x Wisselkoers) (Financieringsniveau Koers onderliggende waarde) ( + risicopremie (Ratio x Wisselkoers) ) Hefboom. De waarde van de Trader stijgt en daalt procentueel harder dan een directe belegging in de onderliggende waarde. De hefboom ontstaat doordat u maar een gedeelte van de onderliggende waarde hoeft te voldoen. Het andere gedeelte komt voor rekening van ABN AMRO. De hefboom geeft aan hoeveel sneller de Trader beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Hierbij geldt: hoe hoger de hefboom, hoe sneller de Trader reageert op een verandering in de koers van de onderliggende waarde, zowel positief als negatief. Bij een belegging in sommige onderliggende waarden heeft u vaak de keuze uit een Trader met verschillende hefbomen. Hierdoor heeft u de mogelijkheid het risico en het mogelijke rendement af te stemmen op uw beleggingsvisie en behoefte. Elke Trader heeft zijn eigen hefboom. De hefboom is afhankelijk van: De koers van de onderliggende waarde; De waarde van uw Trader (intrinsieke waarde plus risicopremie). Het financieringsniveau. Wanneer u een stijging in de koers van de onderliggende waarde verwacht, dan koopt u een. Een kunt u vergelijken met het kopen van de onderliggende waarde. ABN AMRO neemt in dit geval een deel van de aankoop van de onderliggende waarde voor haar rekening. Dit deel is het financieringsniveau. De term financieringsniveau wordt gebruikt om het niveau aan te geven, waarover de financieringskosten voor een worden berekend. Financieringskosten : Voor een longpositie betaalt u 3% kosten op jaarbasis over het financieringsniveau, plus de Overnight Londen Interbank Offered Rate ( Overnight Libor ). Meer informatie over de Overnight Libor kunt u op bbalibor.com vinden. De financieringskosten worden op dagbasis verrekend in het financieringsniveau. De actuele financieringskosten vindt u terug op de productpagina van de Trader onder de tab Kenmerken. Trader Short Als u een daling verwacht in de koers van de onderliggende waarde, dan koopt u een Trader Short. In dit geval neemt ABN AMRO de shortpositie in de onderliggende waarde geheel voor haar rekening. Als belegger moet u een bedrag inleggen om het risico van de shortpositie af te dekken als de koers van de onderliggende waarde stijgt. Dit bedrag is gelijk aan de waarde van de Trader Short op het moment van aankoop. Over de opbrengst van de verkoop van de onderliggende waarde en uw inleg ontvangt u de overnight LIBOR, ook wel financieringsopbrengsten genoemd. 5

6 Financieringsopbrengsten en kosten Trader Short: Voor een shortpositie betaalt u 3% kosten op jaarbasis over het financieringsniveau, en ontvangt u de Overnight Libor. De Financieringskosten of opbrengsten worden op dagbasis verrekend in het financieringsniveau. De actuele financieringskosten of opbrengsten vindt u terug op de productpagina van de Trader onder de tab Kenmerken. Het effect van dividend Sommige onderliggende waarden van een Trader keren dividend uit. Een dividenduitkering heeft onder gelijkblijvende marktomstandigheden een evenredige verlaging in de koers van de onderliggende waarde tot gevolg. Om de waarde van een Trader dividendneutraal te houden, worden ontvangen dividenden na aftrek van eventuele belastingen vóór beursopening op de dag dat de onderliggende waarde ex-dividend gaat, in mindering gebracht op het financierings- en stop loss-niveau. Voor een Trader op indices wordt het financieringsniveau naar beneden aangepast met het ontvangen dividend, gecorrigeerd voor de weging van het uitkerende aandeel in de index. Een aanpassing van het financieringsniveau zal ook een aanpassing van het stop loss-niveau tot gevolg hebben. Dit komt omdat, het stop loss-niveau gelijk is aan het financieringsniveau. Let op: Als er dividend wordt uitgekeerd, kan de koers van de onderliggende waarde door marktomstandigheden toch neutraal blijven of stijgen. Dit zal een positief effect hebben op de waarde van een en een negatief effect op de waarde van een Trader Short. Voorbeeld aandeel Trader Short Schematische weergave en Trader Short Intrinsieke waarde Trader Financieringsniveau aandeel Trader Short Intrinsieke waarde Trader Financieringsniveau Legenda Fin Niveau aandeel Intrinsieke waarde Trader Stop loss-niveau Let op: in bovenstaand voorbeeld is geen rekening gehouden met de risicopremie. Stop loss-niveau. Een Trader heeft een stop loss-niveau waardoor de waarde van uw belegging nooit negatief kan worden. Het stop loss-niveau van een Trader is gelijk aan het financieringsniveau. Deze zal, net zoals het financieringsniveau, dagelijks veranderen gedurende de looptijd van de Trader. Het stop loss-niveau, evenals andere kenmerken kunt u op de productpagina voor elke Trader abnamromarkets.be/trader vinden onder de tab Kenmerken. De meeste Traders zijn verhandelbaar van uur tot uur Central European Time ( CET ) via Euronext Amsterdam. Let op een aantal onderliggende waarden kunnen afwijkende handelstijden hebben, u kunt deze op abnamromarkets.be/handelstijden vinden. 6

7 Een Trader kan het stop loss-niveau bereiken op het moment dat de onderliggende waarde verhandelbaar is. Sommige onderliggende waarden worden niet op Euronext Amsterdam verhandeld, maar op beurzen in andere tijdzones. Traders op deze onderliggende waarden kunnen hun stop loss-niveau ook bereiken op tijden dat u niet in deze Trader kunt handelen. Voor de Trader van ABN AMRO op grondstoffen en op valuta s wordt de midprijs (midden tussen de bied- en laatprijs) van de onderliggende waarde gebruikt voor het monitoren en vaststellen van het stop loss-niveau. Geen Restwaarde Wanneer de koers van de onderliggende waarde van een Trader het stop loss-niveau bereikt of doorbreekt, wordt de Trader beëindigd en van de beurs gehaald. Als een Trader zijn stop loss-niveau bereikt, dan is de waarde voor u als klant nul. Dit komt doordat het financieringsniveau van een Trader gelijk is aan het stop loss-niveau. Een Trader kent dus geen restwaarde. U verliest in dit geval uw gehele inleg. Slotveiling Bij een aantal onderliggende waarden, zoals de AEX-index, is er sprake van een slotveiling, ook wel closing auction genoemd. Deze slotveiling biedt professionele handelaren de gelegenheid om hun laatste transacties voor die dag af te wikkelen. Voor de AEX-index loopt de slotveiling tot uur CET. Ook tijdens deze slotveiling kan een Trader het stop loss-niveau bereiken. Corporate Actions. Gedurende de looptijd van de Trader is het mogelijk dat er op een onderliggend aandeel van een Trader een corporate action plaatsvindt, zoals een aandelensplitsing of aandelenemissie. Om de intrinsieke waarde van de Trader neutraal te houden voor de corporate action, zal het financieringsniveau van de Trader opnieuw worden berekend. Op basis van het dan geldende financieringsniveau zal ook het stop loss-niveau van de Trader worden aangepast. Scenario analyse. Om de werking van de Trader te verduidelijken, geven wij u een scenarioanalyse van een fictieve op de AEX-index. In de scenarioanalyse wordt de volgende formule toegepast om de waarde van de te berekenen: (Koers onderliggende waarde Financieringsniveau) (Ratio x Wisselkoers) + risicopremie U verwacht dat de index de komende tijd zal stijgen en besluit hierop in te spelen met de ABN AMRO AEX-index met een stop loss-niveau op 280 punten. De AEXindex staat op het moment van aanschaf op 300 punten. Aangenomen wordt: Koers onderliggende waarde 300 punten Stop loss-niveau 280 punten Financieringsniveau 280 punten Ratio 10 Intrinsieke waarde bij aankoop 2,00 euro Risicopremie 0,10 euro 2,10 euro In de scenario s is geen rekening gehouden met transactiekosten, financieringskosten of opbrengsten, het verschil tussen de bied- en laatprijs, en dividend. De scenario s zijn gebaseerd op aannames en zijn ter illustratie opgenomen. Deze zullen in werkelijkheid onderhevig zijn aan veranderingen. De scenario s zijn louter illustratief en bieden dus geen enkele garantie met betrekking tot het werkelijke rendement. 7

8 Scenario 1: Stijgende koers. Uw visie is juist en de AEX-index stijgt van 300 naar 330 punten, de intrinsieke waarde van uw Trader stijgt van 2,00 euro naar 5,00 euro. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast moet u rekening houden met de risicopremie. Deze kan afgenomen, gelijk gebleven of toegenomen zijn. De risicopremie wordt aan de waarde van de Trader toegevoegd. Stel, de risicopremie is gelijk gebleven, dan is de waarde van de Trader 5,10 euro. (Koers onderliggende waarde Financieringsniveau) ( (Ratio x Wisselkoers) + risicopremie ) ( ) euro (10 x 1) Scenario 2: Gelijkblijvende koers. Stel de AEX-index blijft gelijk en staat onveranderd op 300 punten. Als de risicopremie gelijk is gebleven, dan zal de waarde van de Trader onveranderd zijn vergeleken met het moment van aankoop. (Koers onderliggende waarde Financieringsniveau) + risicopremie ( (Ratio x Wisselkoers) ) ( ) euro (10 x 1) Scenario 3: Dalende koers zonder dat het stop loss-niveau bereikt wordt. Stel de AEX-index daalt van 300 naar 282 punten. De intrinsieke waarde van de Trader Long neemt hierdoor af en wordt 0,20 euro. Wanneer de risico-premie gelijk is gebleven wordt de nieuwe waarde van uw 0,30 euro. (Koers onderliggende waarde Financieringsniveau) ( (Ratio x Wisselkoers) + risicopremie ) ( ) euro (10 x 1) Scenario 4: Dalende koers waarbij het stop loss-niveau bereikt wordt. Stel de AEX-index daalt van 300 tot 280 punten of hieronder. De Trader wordt automatisch beëindigd. In dit geval heeft u de totale inleg verloren waaronder ook de risicopremie. ( ) ( ) ( ) (Koers onderliggende waarde Financieringsniveau) ( (Ratio x Wisselkoers) + risicopremie ) ( ) euro (10 x 1) ( ) 8

9 Voor wie is de Trader geschikt? De ervaren en actieve belegger die kennis heeft van beleggen en begrijpt dat veranderingen in onderliggende waarden door het gebruik van een hefboom, een groot effect hebben op de waarde van de Trader; De ervaren en actieve belegger die bereid is het risico te lopen zijn gehele inleg te verliezen; De ervaren en actieve belegger die graag actief inspeelt op beursontwikkelingen en met gebruik van een hefboom daar extra van wil profiteren. Voor wie is de Trader niet geschikt? De belegger die belegt op de lange termijn en niet zoekt naar korte termijn rendement; De belegger die geen kennis van hefboomproducten heeft; De belegger die op zoek is naar een belegging met gedeeltelijke of gehele bescherming van de inleg. En niet bereid is de gehele inleg te verliezen. Verhandelbaarheid. De meeste Traders zijn verhandelbaar van uur tot uur Central European Time ( CET ) via Euronext Amsterdam. Let op, een aantal onderliggende waarden hebben afwijkende handelstijden, u kunt deze op abnamromarkets.be/handelstijden vinden. Goldman Sachs International (Goldman Sachs) is liquidity provider voor ABN AMRO Trader. Dat wil zeggen, dat Goldman Sachs voor ABN AMRO onder normale marktomstandigheden bereid is om een ABN AMRO Trader te kopen en te verkopen. U bent daardoor niet afhankelijk van andere beleggers die een Trader willen kopen of verkopen. De prijs waarvoor de liquidity provider bereid is een Trader te kopen (de prijs waarop u verkoopt), wordt de biedprijs genoemd, en de prijs waarvoor de liquidity provider bereid is een Trader te verkopen (de prijs waarop u aankoopt), wordt de laatprijs genoemd. Het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs wordt de spread genoemd. De maximale bandbreedte van de spread onder normale marktomstandigheden, vindt u terug in de definitieve voorwaarden onder maximale spread. In bepaalde gevallen zijn aandelen of indices minder goed of helemaal niet verhandelbaar. In dergelijke gevallen kan voor de prijsbepaling van de Trader gebruik worden gemaakt van een andere onderliggende waarde, zoals een termijncontract (future) op de onderliggende waarde. Het is mogelijk dat de prijs van de Trader op dat moment afwijkt van de waarde van de onderliggende waarde. Dit geldt alleen voor het vaststellen van bied- en laatprijzen en is niet van toepassing voor de vraag of een Trader zijn stop loss-niveau heeft bereikt. Om te bepalen of en wanneer een Trader zijn stop lossniveau bereikt, wordt altijd uitsluitend gekeken naar de prijs of koers van de daadwerkelijke onderliggende waarde. Daarnaast geldt dat de Trader een callable beleggingsinstrument is. U kunt, indien dit wenselijk is de Trader beëindigen tegen de intrinsieke waarde van de Trader. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de slotkoers van de onderliggende waarde van de Trader. Als u de Trader wenst te beëindigen en het bericht tot het uitoefenen van dit recht (de notice) vóór uur CET door de bewaarnemer (custodian 1 ) is ontvangen, dan zal de intrinsieke waarde 9

10 worden bepaald aan de hand van de slotprijs van de onderliggende waarde van de Trader van die dag. Als de notice ná 11:00 uur CET wordt ontvangen, zal de intrinsieke waarde worden bepaald aan de hand van de slotkoers van de onderliggende waarde van de volgende dag. De procedure en richtlijnen met betrekking tot het uitoefenen van uw recht op vroegtijdige beëindiging kunt u op abnamromarkets.be/trader vinden. Ook ABN AMRO kan onder bijzondere omstandigheden de Trader beëindigen, bijvoorbeeld als marktomstandigheden of gewijzigde wet- en regelgeving daar aanleiding voor geven. Beperkte verhandelbaarheid. De liquidity provider geeft onder normale marktomstandigheden bied- en laatprijzen af voor een Trader. Hierdoor kunt u Traders kopen en verkopen. Belangrijk is te weten dat de verhandelbaarheid in een Trader minder liquide is dan in de onderliggende waarde. Voor de verhandelbaarheid van de Trader kunnen beperkingen gelden. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat de liquidity provider geen bied- en laatprijzen afgeeft en dat u de Trader niet kunt kopen of verkopen. U loopt dan een liquiditeitsrisico. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de handel in de onderliggende waarde wordt stilgelegd, er extreme marktomstandigheden zijn, of bij een storing in het handelssysteem van de liquidity provider of van Euronext Amsterdam. Verder accepteert u het risico dat door een mogelijk beperkte verhandelbaarheid van de Trader, u tijdelijk en misschien tot het stop loss-niveau wordt bereikt de Trader moet aanhouden waarbij er sprake kan zijn van koersrisico. Risico s. Lees voor meer informatie over de verhandelbaarheid en de mogelijkheid van vervroegde beëindiging van een Trader het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. Deze documenten zijn verkrijgbaar via abnamromarkets.be/trader De Trader is een risicovol beleggingsproduct en daardoor alleen geschikt voor de ervaren en actieve belegger die bereid is het risico te lopen om zijn gehele inleg te verliezen. Voordat u in een Trader belegt is het van belang dat u de kenmerken, werking en risico s van dit product volledig begrijpt. Ook moet u goed afwegen of een Trader voor u geschikt is, gezien uw ervaring en beleggingsprofiel. Uw beleggingsadviseur kan u informeren over de karakteristieken van de Trader en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Deze brochure is alleen ter informatie en is geen aanbieding van of een uitnodiging tot het investeren in de Trader. De volgende alinea s geven slechts een overzicht van de belangrijkste risico s. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. Deze documenten kunt u op abnamromarkets.be vinden. Koersrisico. De waarde van een Trader is afhankelijk van de koersontwikkeling van de onderliggende waarde. Een daling in de koers van de onderliggende waarde heeft een negatief effect op de waarde van de. Andersom geldt dat een stijging in de koers van de onderliggende waarde een negatief effect heeft op de waarde van de Trader Short. Traders op onderliggende waarden met een hoge volatiliteit lopen een verhoogd koersrisico. 1 De bank waar u uw effectenrekening aanhoudt, zal zorgdragen voor verzending van de notice aan de custodian. 10

11 Hefboomrisico. Een belegging in een Trader is door de hefboom risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. De hefboom zorgt er voor dat uw Trader sneller in waarde kan dalen dan de koers van de onderliggende waarde. Daarbij geldt ook: hoe hoger de hefboom, hoe dichter het stop loss-niveau bij de koers van de onderliggende waarde zal liggen. Het stop loss-niveau van een Trader met een hoge hefboom kan daardoor eerder worden bereikt dan een Trader met een lage hefboom. Stop loss-risico. Het stop loss-niveau kan wijzigen en daardoor dichter bij de koers van de onderliggende waarde komen. U loopt hierdoor het risico dat de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau sneller raakt. Bij gelijkblijvende marktomstandigheden zullen het financieringsniveau en het stop loss-niveau dagelijks toenemen omdat de kosten op dagelijkse basis worden verrekend. Hierdoor komen het financieringsniveau en het stop loss-niveau dichter bij de koers van de onderliggende waarde. Van een Trader waarvan de onderliggende waarde niet op Euronext Amsterdam wordt verhandeld, zoals de Dow Jones Industrial Average SM, kan de onderliggende waarde het stop loss-niveau ook buiten de handelsuren van Euronext Amsterdam bereiken. Zodra de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau raakt wordt de Trader automatisch beëindigd. U verliest in dat geval uw gehele inleg. Wisselkoersrisico. Als de onderliggende waarde in buitenlandse valuta is genoteerd, dient u rekening te houden met mogelijk wisselkoersrisico. Een daling van de valuta van de onderliggende waarde ten opzichte van de euro kan een negatief effect hebben op de waarde van de Trader. Renterisico. Met een loopt u met een hogere marktrente een verhoogd renterisico. Een hogere marktrente heeft hogere financieringskosten tot gevolg. Dit kan een negatief effect hebben op de waarde van de. In een situatie waarin de rente laag is, kan het bij een Trader Short voorkomen dat u rente moet betalen. In dit geval zal een belegging in de Trader Short financieringskosten met zich meebrengen in plaats van financieringsopbrengsten te genereren. Wat gebeurt er als een Trader het stop loss-niveau bereikt buiten de officiële stop loss tijden? Bijvoorbeeld Amerikaanse onderliggende waarden, zoals een Trader op het aandeel Apple. Deze Trader kan zijn stop loss-niveau officieel bereiken tussen uur en uur Central European Time (CET), de Trader op Apple is verhandelbaar van uur tot uur (CET). Als de Trader buiten deze tijden (15.30 uur en uur (CET)) het stop lossniveau bereikt dan wordt de handel in de Trader tijdelijk stop gezet. Mocht het onderliggende aandeel, bijvoorbeeld bij een Trader long, weer gaan stijgen en komt de waarde van de Trader boven zijn stop loss-niveau uit, dan wordt de handel in de Trader weer hervat. Als bij beursopening officieel wordt vastgesteld dat de Trader het stop loss-niveau heeft bereikt dan wordt de Trader afgewikkeld. Liquiditeitsrisico. ABN AMRO en Goldman Sachs streven ernaar dat er tijdens beursuren bied- en laatprijzen worden afgegeven voor alle Traders. Bij storingen in het handelssysteem van Goldman Sachs, Euronext Amsterdam of de beurs waar de onderliggende waarde wordt verhandeld, kan het voorkomen dat de handel in Traders tijdens beursuren wordt stilgelegd. Dit kan een negatieve invloed hebben op de koers van de Trader. ABN AMRO en Goldman Sachs zijn in een dergelijke situatie niet aansprakelijk als hierdoor financiële schade wordt opgelopen. Risico van vroegtijdige beëindiging (callability). De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat ABN AMRO gerechtigd is een Trader onder bepaalde marktomstandigheden vroegtijdig te beëindigen. Deze situatie kan zich voordoen indien het niet langer mogelijk is om posities in de onderliggende waarde in te nemen of omdat ABN AMRO de risico s niet langer kan afdekken met haar hedging tegenpartij (hedging counterparty) 2. Het risico van vroegtijdige beëindiging kan zich ook voordoen bij 2 De hedging counterparty is steeds dezelfde partij als de partij die in de definitieve voorwaarden is aangewezen als de berekeningsagent (calculation agent), tenzij in de definitieve voorwaarden een andere hedging counterparty is gespecificeerd. 11

12 wijziging in wet- en regelgeving. De afwikkeling van de positie in een Trader kan op meerdere manieren plaatsvinden, afhankelijk van de oorzaak van de vroegtijdige beëindiging. Kredietrisico. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) als uitgevende instelling van de Traders. Dit betekent dat u in geval van insolventie van ABN AMRO mogelijk minder terugkrijgt dan de waarde van de Trader, of in het slechtste geval uw gehele inleg verliest. De meest actuele creditrating van ABN AMRO kunt u via Investor Relations op abnamro.com vinden. Tegengestelde belangen. ABN AMRO en Goldman Sachs kunnen bepaalde posities innemen met betrekking tot onderliggende waarden van Traders. Dit kunnen zij doen om de handel in bepaalde Traders mogelijk te maken, om risico s met betrekking tot Traders af te dekken of vanwege andere bancaire activiteiten. Deze transacties kunnen een negatieve invloed hebben op de koers van de onderliggende waarde van Traders. Hedgerisico. Als een Trader wordt gebruikt om een positie af te dekken, kan er een hedgerisico optreden. Zo is een hedge onder andere niet meer effectief op het moment dat het stop loss-niveau wordt bereikt omdat in dat geval de Trader wordt beëindigd. Om de hedge te behouden zal dan een nieuwe Trader moeten worden gekocht, anders wordt vanaf dat moment volledig risico over de af te dekken positie gelopen. Daarnaast kan een hedgerisico zich voordoen omdat de waarde van de Trader wordt beïnvloed door financieringskosten of -opbrengsten of door verschillen in bied- en laatprijzen van de Trader. Kosten. Financieringskosten. De financieringskosten en opbrengsten worden elke ochtend bij u in rekening gebracht door het financieringsniveau voor de opening van de beurs met het rentebedrag aan te passen. Koopt en verkoopt u de Trader op dezelfde dag? Dan betaalt of ontvangt u geen financieringskosten of financieringsopbrengsten. De Financieringskosten zijn gebaseerd op de Overnight Londen Interbank Offered Rate (Overnight LIBOR) van de lokale valuta van de onderliggende waarde met uitzondering van Traders die een termijncontract als onderliggende waarde hebben. De LIBOR rente wordt dagelijks vastgesteld door de British Bankers Association. Historische LIBOR rentes kunt u op bbalibor.com vinden. De financieringskosten voor een zijn gelijk aan Overnight LIBOR + 3,00%. De financieringsopbrengsten voor een Trader Short zijn gelijk aan Overnight LIBOR 3,00%. Als de LIBOR rente laag is, is het toch mogelijk dat er financieringskosten aan de Trader Short zijn verbonden. Bij niet-europese onderliggende waarden kan de LIBOR rente lager of hoger zijn dan bij Europese onderliggende waarden. Ook is het mogelijk dat er voor sommige onderliggende waarden een andere rente wordt gehanteerd dan de LIBOR rente. Door de karakteristieken van futures zijn de financieringskosten van zowel Traders Long als Traders Short op futures 3,00%. Op abnamromarkets.be/trader worden de actuele financieringskosten of -opbrengsten per Trader aangegeven. 12

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie