Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

2 VRAGEN? *Over procedure LwOO en Pro: secretariaat PCLVO Midden Holland & Rijnstreek adres: - mw. A. Veldman mw. L. de Wette *Overige vragen: Onderwijsloket swv VO/VSO Midden Holland & Rijnstreek adres: telefoon: POVO procedure voor aanmelding schooljaar

3 Inhoud pagina 1. POVO-procedure Inleiding Betrokken partijen Resumé belangrijke data en afspraken Positie LwOO en PrO in Passend Onderwijs 5 2. Afspraken POVO-procedure Voor welke leerlingen gelden de afspraken Aanmelden, digitale overdracht en uiterste data Het basisschooladvies, enkelvoudig Toelating en criteria Plaatsingswijzer De route voor leerlingen met advies LwOO en PrO Leerlingen met extra ondersteuningsvragen Onderwijsloket VO Leerlingen uit andere regio s Plaatsingsbesluit en inschrijving Klachten Onderwijs Transparant Algemeen Zorgprocedure, Startformulier Adviesformulier Meer informatie Reguliere aanmeldingen in tijd en inhoud van de benodigde 29 acties 6. Aanmelding voor LwOO en PrO in tijd en inhoud van de benodigde acties 30 Bijlagen Achtergrond en bijlagen U ontvangt deze brochure digitaal, separaat de achtergrondinformatie en bijlagen POVO procedure voor aanmelding schooljaar

4 1. POVO-procedure Inleiding Een goede overstap van het primair naar het voorgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Via het samenwerkingsverband VO/VSO MH&R en de samenwerkingsverbanden PO in de regio Midden-Holland en Rijnstreek hebben de scholen voor voortgezet en primair onderwijs in de regio VO afspraken gemaakt over de overstap van leerlingen van een school voor primair onderwijs (PO) naar een school voor voortgezet onderwijs (VO). Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband VO en in een POVO-procedure. Het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland komt met deze POVO-procedure die geldt voor de leerlingen die in het VO beginnen vanaf augustus De voorliggende informatie is belangrijk omdat er elk jaar wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Dit keer zijn er ingrijpende veranderingen als gevolg van o.a. een nieuw onderwijskundig rapport, de invoering van Passend Onderwijs en de verschuiving van de eindtoets. De overdracht van gegevens is weer digitaal via de webapplicatie van OnderwijsTransparant. Hierin is de beschikkingsaanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs en voor praktijkonderwijs geïntegreerd. In de start procedure staan ook vragen voor een aanvraag voor extra ondersteuning in het VO. Leerlingen op de grens Speciaal onderwijs en op met zware passende ondersteuning in het VO. Het samenwerkingsverband VO/VSO MH&R onderscheidt twee werkregio s, te weten de regio Midden-Holland en de regio Rijnstreek. Afspraken met het primair onderwijs in de genoemde regio s kunnen op onderdelen enigszins verschillen. Met de besturen voor primair onderwijs in de regio is afgesproken dat alle scholen voor primair onderwijs de plaatsingswijzer als bijlage bij het onderwijskundig rapport zullen voegen. Voor de digitale overdracht van de onderwijskundige gegevens wordt het Digitaal Overdrachtsdossier gebruikt. Zie beschrijving op pagina 26. Voor scholen voor speciaal onderwijs die komend schooljaar verwijzen naar het Voortgezet Onderwijs in de regio, is ook relevantie informatie opgenomen. 1.2 Betrokken partijen De betrokken partijen bij de uitvoering van de procedure zijn: Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek; Onderwijs Transparant; Regionale Verwijzings Commissie (RVC-VO, regio 12). POVO procedure voor aanmelding schooljaar

5 1.3. Resumé belangrijke data en afspraken Voor leerlingen uit het PO en voor leerlingen uit het SO die extra ondersteuning in het VO nodig hebben, waarvoor een Ontwikkelingsperspectief moet worden opgesteld, wordt voor 1 december contact gelegd met de beoogde school voor VO om de (on-) mogelijkheden te bespreken. In het startprocedure formulier kan u de benodigde bijgestelde onderwijsbehoeften al invoeren. Vanuit de VO school / onderwijsloket van het samenwerkingsverband zal contact worden opgenomen. Leerlingen die mogelijk aangewezen zijn op VMBO met LwOO of Praktijkonderwijs worden uiterlijk 1 februari aangemeld op de beoogde school. Dit houdt in dat het aanmeldformulier op de beoogde school is als ook het Onderwijskundig Rapport beschikbaar is via het DOD De school voor primair onderwijs verstrekt voor 1 maart het schooladvies VO aan de ouders/verzorgers van de leerling (wettelijke bepaling). Regio Midden-Holland Regio Rijnstreek Alle scholen voor primair onderwijs maken gebruik van de plaatsingswijzer voor onderbouwing advies Alle scholen voor primair onderwijs maken gebruik van de plaatsingswijzer voor onderbouwing advies Leerlingen zonder nadrukkelijke ondersteuningsvraag worden voor 15 maart aangemeld op de school voor VO; het OKR is dan via het DOD, inclusief plaatsingswijzer, beschikbaar voor de school voor VO. Leerlingen zonder nadrukkelijke ondersteuningsvraag worden voor 15 maart aangemeld op de school voor VO; het OKR is dan via het DOD, inclusief plaatsingswijzer, beschikbaar voor de school voor VO. VO niveau keuze wijzigen (kan alleen hoger) mede n.a.v. de Cito toets score van april 2015, dit kan voor 15 mei bij de VO school van keuze, doch alleen via de PO school. De school voor primair onderwijs draagt er zorg voor dat alle leerlingen behorend tot de doelgroep voor 15 maart zijn aangemeld bij een vervolgschool. Daar waar dit niet het geval is, wordt melding gedaan aan het Onderwijsloket van het samenwerkingsverband VO/VSO MH&R. De scholen voor VO starten per 15 maart formeel de goedkeuringsprocedure. Voor leerlingen, die niet woonachtig zijn in regio s van het samenwerkingsverband en zijn aangewezen op praktijkonderwijs of LwOO, start de formele toelatingsprocedure op 15 april Positie LwOO en PrO in Passend Onderwijs Voor wat betreft de indicatieprocedure voor LwOO en PrO, geldt dat deze nog niet opgenomen zijn in het Passend Onderwijs. Dit houdt in dat er voor het PrO en LwOO, zoals in voorgaande jaren, nog landelijke criteria gelden en dat de onafhankelijke RVC belast is met de indicatiestelling. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

6 2. Afspraken POVO-procedure naar het eerste VO jaar: Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de POVO-procedure? De POVO-procedure is van toepassing op de instroom in het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Holland en Rijnstreek. Dat wil zeggen: de instroom in één van de volgende opleidingen in het voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs (Pro); één van de leerwegen van het VMBO, met of zonder leerwegondersteunend onderwijs (LwOO) HAVO; VWO (inclusief gymnasium). De afspraken van de POVO-procedure gelden dus voor alle leerlingen die een basisschooladvies hebben voor één van deze onderwijssoorten. Het gaat om leerlingen van het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. De POVOprocedure geldt daarmee ook voor leerlingen met een indicatie voor het speciaal onderwijs die overstappen naar de brugklas van een school voor voortgezet onderwijs). Zie voor overdracht van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 2.6 en 2.7. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: de ouder van de leerling meldt op basis van het advies van de basisschool aan op een school in de regio voor voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt; de ouder van de leerling houdt zich aan het tijdstraject van de POVO-procedure ; (PO wordt verzocht ouders hierover te informeren) de ouder mag de leerling maar op één VO school aanmelden; het aanmeldingsformulier met de unieke code wordt verzonden naar de gekozen school voor VO. (Bij voorkeur verstuurt de school voor primair onderwijs het door de ouders ondertekende aanmeldingsformulier, waaraan het formulier met unieke code is gehecht). De basisschool houdt dan het overzicht of alle leerlingen tijdig zijn aangemeld. 2.2 Aanmelden, digitale overdracht onderwijskundig rapport, uiterste data Voor de overdracht van de onderwijskundige gegevens wordt in de regio Midden-Holland en Rijnstreek gewerkt met een uniform onderwijskundig rapport, het OKR. Dit OKR is opgenomen in de webapplicatie van OnderwijsTransparant. De aanmelding bij het VO gebeurt formeel door ouders. De aanmelding gebeurt niet via het digitale systeem, maar met een aanmeldingsformulier van de school voor VO. In de digitale overdracht komt niet te staan naar welke VO-school de leerling gaat. De aanmelding gebeurt door ouders met het schriftelijke adviesformulier dat het digitale systeem oplevert. De daarin vermelde unieke code geeft de VO school toestemming in de webapplicatie naar het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling te gaan. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

7 De VO adviezen moet u voor 1 maart in Bron melden. De uiterste aanmelddatum bij een VO school in beide regio s is 15 maart. Vanwege de wettelijke bepalingen ten aanzien van de zorgplicht, dient men zich strikt aan deze datum te houden. Deze afspraak is gemaakt in het overleg PO-VO in de regio Midden-Holland en in de regio Rijnstreek. In aanpalende regio s wordt deze datum ook aangehouden. Leerlingen voor wie een beschikking praktijkonderwijs (PrO) of leerwegondersteunend onderwijs (LwOO) nodig is, dienen uiterlijk 1 februari bij de VO school te zijn aangemeld. Dit is met het oog op de tijd die nodig is voor de aanvraag van de beschikking bij de Regionale Verwijzingscommissie. Het is van belang dat de leerling die een PrO-of LwOO- beschikking nodig heeft, daar tijdig duidelijkheid over krijgt. 1 Februari geldt niet alleen voor de inzending van het aanmeldformulier, maar ook voor het beschikbaar zijn van het Onderwijskundig Rapport. Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor deze beschikking, dienen uiterlijk 1 december, streefdatum 15 november, aangemeld te worden met het startformulier bao bij het secretariaat van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL kijkt vervolgens of aanvullend onderzoek nodig is (als dat een groepsonderzoek is, de NIO, organiseert en financiert de PCL deze) en of de gegevens compleet zijn. De PCL geeft vervolgens advies aan de basisschool over de aanvraag van de beschikking. Het aanvragen van de beschikking bij de RVC-VO wordt uitgevoerd door het VO nadat de leerling daar is aangemeld. Nadere informatie over de route voor leerlingen met een advies leerwegondersteunend en praktijk onderwijs treft u in paragraaf 6, pagina 30, en in de bijlage achtergrond informatie. Voor leerlingen van het Speciaal Onderwijs en voor leerlingen met extra begeleiding uit het SO geldt, dat er voor de 1 e december al contact is met de beoogde school voor VO om de (on)mogelijkheden tot plaatsing te bespreken. In OnderwijsTransparant staan vragen, die bij deze aanmeldingen gedetailleerd beantwoord moeten worden. Het betreft leerlingen waarvan PO vindt dat er extra ondersteuning geboden moet gaan worden in het VO. Zonder die ondersteuning in het geadviseerde niveau zouden ze niet voldoende kansen krijgen. Het gaat hier dan om leerlingen waarvoor het VO een Ontwikkelingsperspectief moet gaan opstellen. Waarbij het VO zich bij de concrete invulling van het OPP, in deze PO+VO overstap fase, veelal op de gegevens vanuit het PO zal moeten baseren. Leerlingen van wie het basisonderwijs of het speciaal onderwijs meent dat zij gebaat zijn bij VSO, worden eveneens voor 15 maart aangemeld. In het startprocedure formulier kunt u punt 5 hiervoor gebruiken. Dit formulier graag voor 15 november invullen en verzenden. Naast een onderwijskundig rapport, moet een ingevuld groeidocument/opp wordt toegevoegd aan het onderwijskundig rapport. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

8 Onderwijskundig rapport Bij het Onderwijskundig rapport worden de gegevens uit het LVS van de leerjaren 6, 7 en 8 gevoegd evenals de grafiek die op grond daarvan gemaakt kan worden. Dit geldt voor alle scholen in Midden-Holland en Rijnstreek. Voor de leerlingen met een ondersteuningsvraag worden voorts de overig gewenste en noodzakelijke gegevens toegevoegd. Plaatsingsadvies en aanmelding De leerkracht geeft een plaatsingsadvies: Welke vorm van voortgezet onderwijs is het meest geschikt voor uw kind. Dit advies wordt gegeven op grond van alle informatie en observaties die het primair onderwijs in de acht jaar dat de leerling op de basisschool zit in het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. Vanaf 2015 is wettelijk geregeld dat de Cito eindtoets hét tweede gegeven gaat worden. Dat betekent dat alle basisscholen verplicht de Cito eindtoets (eventueel een andere door OCW goedgekeurde test) zullen gaan afnemen. Daarnaast heeft de staatssecretaris bepaald dat het advies van de basisschool leidend moet zijn bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. In de regio Midden-Holland Rijnstreek sluiten we daarop aan door regionaal afspraken te maken over de kwaliteit van het advies van de basisschool. Concreet betekent dat, dat basisscholen de Plaatsingswijzer PoVo gaan hanteren als onderdeel van hun advies. Bij de plaatsingswijzer wordt niet uitgegaan van één toets moment, zoals dat bij de Cito-eindtoets wel het geval is, maar van toets gegevens van groep 6 tot en met groep 8. Het advies van de basisschool bestaat dus uit het advies op grond van het leerlingvolgsysteem waarin de leerresultaten van de leerling staan van groep 1 t/m 8 (volgens de normering van de plaatsingswijzer) en daarnaast wordt ook gekeken naar het kind als geheel. Doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, tempo, houding ten aanzien van het leren en sociale vaardigheden spelen daarbij een rol. Het gaat om wat een kind maximaal aankan. De plaatsingswijzer onderbouwt mede het schooladvies. De nieuwe voorschriften m.b.t. de Eindtoets PO zijn leidend. Wettelijk is bepaald dat de advisering en aanmelding alleen nog een hoger schooladvies mogelijk is als de Eindtoets hoger uitvalt dan het eerdere advies van de school voor primair onderwijs. Indien zich dit voordoet kunnen de ouders van de leerling de school voor primair onderwijs vragen het advies te wijzigen. Geeft het primair onderwijs daaraan gevolg, dan volgt de school voor VO. Zoals eerder vermeld moet dit verzoek voor 15 mei 2015 aan de school voor VO van keuze worden gedaan. Het primair onderwijs moet het gewijzigde advies in BRON aanpassen. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze regeling betrekking heeft op het schooladvies en niet op de ondersteuningsvragen. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

9 2.3 Het basisschooladvies, enkelvoudig Het basisschooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren. Daarnaast spelen andere factoren, zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning, een rol. Factoren die de basisschool meeneemt in het advies. Een leerling kan alleen aangemeld worden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat. In de regio is afgesproken dat er in eerste aanleg een enkelvoudig schooladvies wordt gegeven. Dit wordt vermeld in het onderwijskundig rapport. Vervolgens kan de basisschool, bijvoorbeeld in het geval van dakpanklassen, een dubbeladvies geven. Vaak, afhankelijk van de school voor VO, zal het onderwijs in een dakpanklas op het hoogste niveau plaatsvinden. De basisschool kan de volgende basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs geven: Praktijkonderwijs o Praktijkonderwijs VMBO-basisberoepsgerichte leerweg o VMBO - Basis gerichte leerweg o VMBO - Basis/Kader gerichte leerweg VMBO-basisberoepsgerichte leerweg met LwOO o VMBO - Basis gerichte leerweg met LwOO o VMBO - Basis/Kader gerichte leerweg met LwOO VMBO-kadergerichte leerweg o VMBO - Basis/Kader gerichte leerweg o VMBO - Kader/Theoretisch VMBO- theoretische leerweg o VMBO - Kader/Theoretisch o VMBO - Theoretische leerweg o VMBO -Theoretische leerweg/havo VMBO-gemengde leerweg o Gemengde leerweg Havo o VMBO -Theoretische leerweg/havo o Havo o Havo / VWO VWO o Havo/VWO o VWO o Gymnasium o Atheneum Binnen het digitale OKR is schrijfruimte om een aanbeveling voor eventueel brugklas, dakpan en/of kans advies toe te voegen. Dit om gemotiveerde leerlingen een kans te geven in een heterogeen samengestelde brugklas te groeien. De VO school betrekt deze aanbeveling in het plaatsingsbesluit; de aanbeveling geeft echter geen recht op plaatsing in het hoogst genoemde niveau. Dit is aan de school voor VO voorbehouden om POVO procedure voor aanmelding schooljaar

10 te bepalen. Het enkelvoudige advies is het officiële advies, het deskundige en realistische advies van de basisschool, tevens het advies waarop de Inspectie de VOschool beoordeelt. Indien gewenst vindt een gesprek plaats tussen PO en VO over de meest geschikte brugklas. De uiteindelijke beslissing ligt bij de VO school. Punt van aandacht bij advisering Betrek in voorkomende gevallen, naast het niveau van uw advies, ook de betreffende VO school. Meent u dat de leerling maximaal VMBO-T aankan, dan zal bij afstroom wellicht een schoolwisseling moeten plaatsvinden. Niet elke school voor VO biedt alles aan. Bespreekt u dit ook met de ouders/verzorgers van een leerling. *Praktijkonderwijs is er voor leerlingen met een leerachterstand groter dan 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ score ligt in de range vanaf 55 tot 81. **Leerwegondersteunend onderwijs (LwOO) is geen apart onderwijs, maar een extra voorziening binnen het VMBO. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een VMBO diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben. De leerachterstand bedraagt 25% tot 50% op tenminste 2 van de 4 domeinen, waarvan tenminste 1 van deze domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ score ligt in de range vanaf 75 tot 91. Bij een IQ score vanaf 91 dient er een aantoonbare sociaal emotionele problematiek te zijn. Een leerling met een IQ score van 120 of hoger valt buiten de criteria voor LwOO. Door deze criteria van meer dan 1,5 jaar leerachterstand betreft een LwOO beschikking ten hoogste VMBO basis-kader niveau. 2.4 Toelating en criteria Het advies van de basisschool is leidend. Dat advies is gebaseerd op het didactisch niveau en op de inschatting die de leerkracht heeft van zaken zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning. Naast het advies wordt een tweede gegeven gevraagd. Vele jaren werd daarvoor de Cito eindtoets gebruikt. In de regio is afgesproken om in plaats daarvan de gegevens van het leerlingvolgsysteem te gebruiken. Deze gegevens worden beschouwd als een sterkere onderbouwing van het advies. Het geeft een breder toets score patroon van de leerling, in plaats van alleen de moment - opname van de eindtoets. Cito scores geven geen recht op een bepaald advies, het basisschool advies blijft leidend. Bij discrepantie wordt de uiteindelijke plaatsing na overleg met het PO door het VO bepaald. Soms is hierbij een derde gegeven nodig (zoals een intelligentieonderzoek of didactisch onderzoek). Bij leerlingen met duidelijke niveau V scores dient PO al te overwegen of het hier geen LwOO dan wel PrO aanvraag moet zijn. Het samenwerkingsverband organiseert voor deze leerlingen een NIO afname als aanvullend gegeven in het voortraject van keuze. Wanneer VO dus door de vele V scores wel aan LwOO denkt zal de basisschool en ouders bericht krijgen en de VO school organiseert zelf of via de PCL een NIO afname. Dit heeft dus met het verkrijgen van extra POVO procedure voor aanmelding schooljaar

11 ondersteuningsmiddelen te maken. Nadere adaptief af te nemen toetsen kunnen dan eventueel ook nog aan de basisschool worden gevraagd. In Onderwijs Transparant worden bij het OKR automatisch alle toets gegevens (inclusief didactische leeftijd, dle en leerachterstanden) die in het DOD zitten, als bijlage toegevoegd. Echter, in het DOD van de leerling administratiesystemen worden I t/m V scores en vaardigheidscores genoemd. Deze scores zitten in uw leerlingvolgsysteem, u kunt de scores gebruiken om uw advies (mede) op te baseren. Op basis van uw ervaring met de leerling, op de schoolloopbaan en de gegevens van het leerlingvolgsysteem geeft u een onderbouwd advies. Nieuwe en oude normering! De plaatsingswijzer is gebaseerd op de brandbreedtes in vaardigheidscores. Deze zijn bij de nieuwe Cito normering niet aangepast. Wel zijn de scores per niveau bijgesteld. Vandaar dat in de nu aangeboden plaatsingswijzer de benodigde vaardigheidscores zijn aangepast. Was bijvoorbeeld de vaardigheidscore vorig jaar bij BL 62 dan was dit niveau I en was de score binnen VWO niveau. Bij de nieuwe normering is BL vaardigheid 62 gedaald naar niveau II en binnen de range voor Havo. Kortom de nieuwe normering heeft de toelatingseisen ingaande dit jaar verzwaard. Met name de normen bij de LOVS toetsen rekenen zijn door de nieuwe Cito normering naar beneden bijgesteld in de niveaus A-E en I-V. Ook bij de dle indeling heeft dit effecten. Bij LwOO en PrO blijven vaardigheid scores en bijbehorende dle van vorig jaar gehandhaafd. U kunt bij de dle normering straks verschillen zien tussen uw leerlingvolgsysteem pakket en OnderwijsTransparant. Dit komt omdat Cito haar nieuwe normeringen niet ter beoordeling aan de Cotan heeft voorgelegd. Voor LwOO en PrO aanvragen moeten de zelfde dle scores als vorig jaar nog gehanteerd worden. Dit is ingebouwd in Onderwijs- Transparant. Zodra u LwOO dan wel PrO advies aanvinkt, zal OnderwijsTransparant de oude dle normering laten zien en de daarbij horende leerachterstanden. Alles conform het dle boek voor de LwOO en PrO indicaties. Uw leerling volgsysteem pakket heeft de nieuwe dle (strengere) normering Plaatsingswijzer Zoals eerder opgemerkt, wordt door alle scholen in de regio Midden-Holland & Rijnstreek de plaatsingswijzer betrokken bij het onderbouwen van het schooladvies. De plaatsingswijzer is opgenomen in deze brochure alsook het overzicht Cito a-e en het overzicht Parnassys. De gegevens van de Cito-toets april 2015 worden in bulk ingevoerd: U wordt verzocht dit binnen 1 week na ontvangst van de scores van het Cito te doen. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

12 Plaatsingswijzer Midden-Holland & Rijnstreek De Plaatsingswijzer is samengesteld in overleg met de samenwerkingsverbanden PO. Versie Cito LVS M8 met bijlage B8 (nieuwe normering Cito) oktober 2014 Inleiding De plaatsingswijzer is een instrument met behulp waarvan een school voor primair onderwijs in de regio komt tot een goed onderbouwd plaatsingsadvies voor het voortgezet onderwijs. De basisschool gebruikt het instrument ter onderbouwing van haar advies aan leerlingen, ouders en naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs heeft met de onderbouwing van het advies van de basisschool met behulp van de plaatsingswijzer voldoende handvatten om te komen tot een verantwoorde plaatsing. Gebruikte toetsen De plaatsingswijzer heeft betrekking op de prestaties van de leerling op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. Daartoe wordt gekeken naar de toetsresultaten van de toetsen uit groepen 6 t/m 8 van het CITO-leerlingvolgsysteem. Het betreft de volgende toetsen: Begrijpend lezen (versie ) Rekenen-wiskunde (versie ) Spelling (versie ) (niet werkwoorden) DMT (versie 2009) kaart 1, 2 en 3 voor technisch lezen. Weging van de toetsen bij de advisering Bij het vaststellen van het advies wordt een verschillende waarde toegekend aan de diverse toetsen, die in de plaatsingswijzer gebruikt worden. De toetsen uit groep 8 (B8 of M8) wegen zwaarder dan de toetsen uit de voorgaande leerjaren 7 en 6. Er wordt vooral naar de voorgaande jaren gekeken bij de zogenaamde bespreekprofielen (zie hieronder). De toetsuitslagen van de vorige jaren worden dan gebruikt om te kijken of het beeld dat de leerling op een bepaalde toets laat zien consequent is of dat er grote fluctuaties in de scores op de toetsen zichtbaar zijn, die het advies zouden kunnen beïnvloeden. Ook aan de vaardigheden in het Cito-LVS wordt een verschillende waarde toegekend. We gaan eerst uit van begrijpend lezen als de belangrijkste (meest voorspellende) vaardigheid; daarna volgen in volgorde van belangrijkheid rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen. Beslisschema: 1. Toetsuitslagen Begrijpend lezen en Rekenen wiskunde en Spelling B8 of M8 zijn passend bij het advies basisprofiel 2. Eén van de Toetsuitslagen Begrijpend lezen of Rekenen wiskunde en Spelling B8 en M8 is niet passend bij het adviesbespreekprofiel; bij de onderbouwing van het advies kan dan gebruik gemaakt worden van de toetsen in de voorgaande jaren 3. Toetsuitslagen Begrijpend Lezen en Rekenen wiskunde en en spelling B8 of M8 zijn niet passend bij het advies Heroverweging advies. Proces van advisering binnen de basisschool Hoewel het gebruik van dit instrument meespeelt in het kunnen bepalen welke vorm van voortgezet onderwijs het best past bij de leerling, is de plaatsingswijzer niet de enige en doorslaggevende factor in deze procedure. Een zorgvuldig gebruik ervan is gewenst. Voorbereidend op het advies in groep 8 is het wenselijk dat het team in groep 6 en groep 7 al een eerste indicatie van de richting waarin het advies in groep 8 zou kunnen gaan per leerling vaststellen en dit met ouders bespreken ter POVO procedure voor aanmelding schooljaar

13 voorbereiding van de uiteindelijke advisering in groep 8. In groep 8 wordt door het team van de basisschool een advies per leerling opgesteld. Daarna wordt gekeken of de plaatsingswijzer het advies ondersteunt. Het schoolniveau en profiel dat als uitkomst rolt uit de plaatsingswijzer is dus onderdeel van het advies. Naast schoolprestaties wordt ook gekeken naar zaken als interesses en voorkeuren, frustratietolerantie (doorzettingsvermogen), aanpakgedrag (structuur) en sociaalemotionele ontwikkeling. Indien het advies sterk afwijkt van de uitkomsten van de plaatsingswijzer is een goed onderbouwing en motivering van het advies vanuit de basisschool noodzakelijk. Adviesprocedure In een verantwoorde adviesprocedure menen we dat dit instrument een waardevolle bijdrage kan leveren. Het vergroot de transparantie en zorgt binnen de regio voor uniformiteit. Bij een verantwoorde procedure gaan we uit van het navolgende. Het advies van de basisschool is het advies van de school en niet van een enkele leerkracht. Dat betekent dat naast de leerkracht van groep 8 er minstens ook de intern begeleider, leerkrachten uit de bovenbouw en directeur van de school bij betrokken zijn. N.b formeel brengt de directeur van de basisschool het advies uit. Het advies wordt in eerste instantie opgesteld op basis van de eigen ervaringen, waarbij men vooral ook oog heeft voor het algehele functioneren van de leerling. Op de site van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek is een voorbeeld te vinden van een Adviesblad groep 8, dat een basisschool in de regio gebruikt bij het opstellen van het advies. Daarna gaat men na in hoeverre de uitkomsten van het plaatsingsinstrument het advies onderbouwen. Als dat niet het geval is, ontstaat een bespreekprofiel en dient de basisschool de afwijking te motiveren. Uitgangspunt is overigens dat er sprake is van enkelvoudige adviezen. Dat wil zeggen dat men niet meer dan een onderwijsniveau adviseert (dus geen vmbo-t/havo advies). Het betreffende advies wordt genuanceerd door het gebruik van de profielen (zie hieronder). In het OKR worden alle resultaten van dit proces mee opgenomen. De adviezen zijn voor 15 maart op de betreffende VO school aanwezig Scholen voor voortgezet onderwijs laten leerlingen op basis van dit schooladvies tot 1 van de schooltypen in het voortgezet onderwijs toe. Toelating hangt dus niet af van het resultaat van de eindtoets. De gegevens van de Centrale eindtoets of de andere door het Ministerie toegelaten eindtoetsen worden achteraf gebruikt om in uitzonderlijke gevallen bij sterke afwijking van het advies herplaatsing te overwegen. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool het schooladvies aanpassen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende ouders en de leerling. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen. De school voor voortgezet onderwijs baseert zich bij plaatsing op het schooladvies van de basisschool. De school voor voortgezet onderwijs mag bij toelating geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling. Ook mag zij zich bij de toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De basisschool mag al deze gegevens wel betrekken bij het schooladvies. In het regionale samenwerkingsverband van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn hiertoe afspraken gemaakt over de advisering met behulp van de plaatsingswijzer Werkwijze plaatsingswijzer De plaatsingswijzer bestaat uit een tabel waaruit af te lezen is aan welke normen de toetsuitslagen moeten voldoen om te passen bij een wenselijk schoolniveau. Daarbij worden bij elk schoolniveau POVO procedure voor aanmelding schooljaar

14 twee profielen onderscheiden; een basisprofiel en een bespreekprofiel. Ondersteunt de plaatsingswijzer het schooladvies, dan betreft het een basisprofiel, zo nee dan wordt het een bespreekprofiel. In het geval van een bespreekprofiel dient de basisschool het advies te beargumenteren. Het verdient de voorkeur om bij de bespreekprofielen de grafieken uit de voorgaande jaren 6 en 7 uit het Leerlingvolgsysteem voor de vakken begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch lezen mee te sturen als PDF met het OKR. Voor advisering naar een dakpanklas zijn de uitgangspunten hieronder ook opgenomen. Basisprofiel Uitgangspunt is het basisprofiel. Een leerling met een basisprofiel voldoet aan de normen passend bij het betreffende schoolniveau. Indien het aanvankelijke schooladvies en de plaatsingswijzer met elkaar overeenstemmen behoeft dit geen verdere discussie. We veronderstellen dat dit voor een groot deel van de leerling-populatie aan de orde zal zijn. Bespreekprofiel Bij een bespreekprofiel is er sprake van een profiel op de plaatsingswijzer waarbij de leerling niet geheel voldoet aan de normen passend bij het betreffende schoolniveau. Indien het schooladvies en de plaatsingswijzer niet geheel overeenstemmen op basis van de scores in groep 8 is er sprake van een bespreekprofiel. Scores op de vier genoemde LOVS scores die in groep 8 totaal afwijken van het gegeven advies leiden in principe tot heroverweging van het advies, waardoor dit geen bespreekprofielen zijn. Bij leerlingen die binnen het bespreekprofiel vallen is er sprake van twee varianten: + / - variant; dit betreft de leerlingen die mogelijk iets meer in hun mars hebben dan het geadviseerde schoolniveau of de leerlingen die niet geheel voldoen aan het basisprofiel van het geadviseerde schoolniveau, maar waarvan de basisschool meent dat het betreffende schoolniveau toch het best passend is bij deze leerling. ondersteuningsbehoefte variant; dit betreft de leerlingen die, op basis van het lvs, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in bijvoorbeeld een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. pdd-nos). Voor beide varianten geldt dat de basisschool het advies onderbouwt. De basisschool kan hierbij zowel persoonskenmerken, taak/werkhouding van de leerling, thuissituatie, gezondheidskenmerken van de leerling als LOVS toetsen uit eerdere leerjaren (groep 6 en 7) gebruiken om het advies te onderbouwend. Ter ondersteuning van het opstellen van het advies is er per schooltype ook een leerlingenprofiel in het samenwerkingsverband Rijnstreek beschikbaar. In veel gevallen zal de onderbouwing van het advies voldoende aanleiding voor de VO school zijn om de leerling te plaatsen op basis van het gegeven advies. Er vindt dan geen verder contact met de basisschool plaats voor de warme overdracht. Voor de bespreekprofielen geldt dat de PO- en/of VO school voorafgaand aan de plaatsing en de warme overdracht ook aan kan geven dat bespreking gewenst is alvorens tot plaatsing wordt overgegaan. We noemen dit een bespreekgeval. Dakpanklas Het advies dat de basisschool geeft is altijd enkelvoudig. Voor een dakpanklas geldt dat in het OKR gekeken kan worden door de basisschool en het voortgezet onderwijs hoe de leerling op de beide niveaus van de betreffende schooltypen scoort bv HAVO en VWO als het een HAVO/VWO dakpanklas betreft. Er wordt in het OKR een onderbouwing gegeven waarom de leerling in een dakpanklas geplaatst moet worden. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

15 Gebruik vaardigheidsscores en vaardigheidsniveaus. In de tabellen van de plaatsingswijzer wordt uitgegaan van de niveau-indeling en vaardigheidsscores van het CITO aan de hand van de nieuwe normen uit 2013 voor de toetsen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling. De niveau-indeling omvat de Romeinse cijfers I tot en met V. De vaardigheidsscores zijn ook opgenomen omdat deze een wat nauwkeurigere informatie geven. Verder is er een onderscheid gemaakt tussen de toetsen behorend bij B8 en M8. Scholen, die de B8 afnemen doen dit in de maanden oktober/november, scholen die de M8 afnemen doen dit in de maand januari. De scoretabellen laten minimale verschillen zien in beide afnameperioden. Het is de school vrij om voor de B8 of M8 variant te kiezen. In groep 8 wordt met de absolute scores gewerkt, zoals deze zijn opgenomen in de voorliggende plaatsingswijzer. De beschikbare bandbreedtetabellen bij de plaatsingswijzer kunnen gebruikt worden voor de groepen 6 en 7. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

16 DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in bespreekprofiel 1 VWO Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau I, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. Advies Bao VWO Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen I > 70 - rekenen I > spellen I > technisch lezen (DMT) I > 106 Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft overwegend I-scores. Maximaal 2 II-scores Bespreekprofielen Advies Bao VWO Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen I > 70 II >60 - rekenen II > 115 I > 121 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een II is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies VWO onderbouwen. Beslissing Bij toelating is werkhouding van de leerling doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) POVO procedure voor aanmelding schooljaar

17 2 HAVO Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op niveau II, in elk geval bij begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. Advies HAVO Cito niveau vaardigheidsscore - begrijpend lezen II > 60 - rekenen II > spellen II > technisch lezen (DMT) II > 99 Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2 keer een III-score behaald. Bespreekprofielen Advies Bao HAVO Cito LVS groep 8 niveau Vaardigheidsscore niveau vaardigheidsscore - begrijpend lezen II > 60 III > 52 - rekenen III > 109 II > 115 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een III score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies HAVO onderbouwen. Beslissing Werkhouding van de leerling is doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) 3 VMBO TL Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, resultaten behaald op gemiddeld niveau III en laag niveau II. Advies VMBO/T Cito niveau vaardigheidsscore - begrijpend lezen III > 52 - rekenen III >109 - spellen III >145 - technisch lezen (DMT) III >93 Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2x IV scores en geen V scores behaald in groep 6-7. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

18 Bespreekprofielen Advies Bao VMBO/T Cito LVS groep 8 niveau vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen III >52 IV >42 - rekenen IV >103 III >109 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een IV score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies T onderbouwen. Beslissing Werkhouding van de leerling is doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) 4 VMBO KL Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen op niveau III en IV. Advies Bao K Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen IV > 42 - rekenen IV > spellen IV > technisch lezen (DMT) III > 93 Cito LVS groep 6-7 Leerling heeft maximaal 2x V scores behaald Bespreekprofielen Advies Bao K Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen IV > 42 V+ > 35 - rekenen V+ > 92 /IV > 103 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een V score is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies K onderbouwen. Beslissing Bij toelating zijn werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren van de leerling doorslaggevend. Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) POVO procedure voor aanmelding schooljaar

19 5 VMBO BL Basisprofiel De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen op niveau IV en V+. Wanneer de leerling niet op V+ niveau scoort, schakel dan over naar de beschreven LwOO-PrO procedure met het adaptief afnemen in groep 8 van de Cito M7 of M6 of M5 toetsen. Scoren die toetsen buiten de LwOO criteria dan weer de route volgen van de Plaatsingswijzer met B8 dan wel M8. Advies Bao B Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen V+ > 35 - rekenen V+ > 92 - spellen V+ > technisch lezen (DMT) IV > 86 Cito LVS groep 6-7 De leerling heeft scores op minimaal V+ gehaald. Bespreekprofielen Advies Bao B Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore - begrijpend lezen V+ > 35 V > 24 - rekenen V > 88 V+ > 92 Cito LVS groep 6-7 Indien er meer dan 2 keer een lagere V score dan bij het basisprofiel is aangegeven is behaald moet er sprake zijn van een gediagnosticeerde specifieke leer- of gedragsstoornis. Basisschool moet advies B onderbouwen. Kan leiden tot LWOO. Hiervoor dan wel de LwOO-PrO procedure volgen, zoals in deze brochure is beschreven. Ziet u in groep 7 al een BL vaardigheid van <34 en bij rekenen <87 dan geen B8 laten maken maar meteen adaptief toetsen in oktober zie hiervoor de LwOO-PrO procedure. Door de nieuwe cito normering I-V kan het zijn dat een leerling met de LwOO-PrO procedure juist buiten de criteria scoort en toch met Cito B8 of M8 geen VMBO B niveau heeft. De behaalde la scores in de LwOO-PrO procedure zijn dan bepalend. U kan dan toch een VMBO B advies onderbouwen. Mocht u in groep 7 vaardigheid BL zien van<24 en bij rekenen <67 dan toetsen voor ja-nee Praktijkonderwijs kies dan de adaptief de M5 toetsen. Werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren zijn doorslaggevend voor beslissing B of LwOO met daarbij dan leerachterstanden die bij 2 vakken groter zijn dan 1,5 jaar, mits daarvan tenminste 1 vak begrijpend lezen dan wel rekenen is. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

20 Beslissing Niet toelaten bij combinatie -/- (rood) Let op: indien met de LwOO-PrO procedure is aangetoond dan de leerling niet op 2 vakken 1,5 jaar leer achterstand heeft, dan kan de leerling wel worden toegelaten binnen VMBO B. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

21 Bijlage Scores B8 nieuwe normering CITO) Basisprofiel VWO CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen I > 68 * Rekenen I > 119 * Technisch lezen (DMT) I > 106 * Spellen I > 147 CITO LVS groep 6/7 Leerling heeft overwegend I-scores Maximaal 2 II-scores Basisprofiel HAVO CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen II > 58 * Rekenen II > 113 * Technisch lezen (DMT) II > 99 * Spellen II > 143 Leerling heeft maximaal 2 keer III-scores CITO LVS groep 6/7 behaald. Basisprofiel VMBO TL CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen III > 49 * Rekenen III > 107 * Technisch lezen (DMT) III > 93 * Spellen III > 141 Leerling heeft maximaal 2x IV en geen V scores CITO LVS groep 6/7 behaald in groep 6-7 Basisprofiel VMBO KL CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen IV > 40 * Rekenen IV > 101 * Technisch lezen (DMT) III > 93 * Spellen IV > 137 CITO LVS groep 6/7 Leerling heeft maximaal 2x V-scores behaald. Basisprofiel VMBO BL CITO LVS niveau Vaardigheidsscore * Begrijpend lezen V+ > 31 * Rekenen V+ > 88 * Technisch lezen (DMT3) IV > 86 * Spellen V+ > 125 CITO LVS groep 6/7 De leerling heeft scores op minimaal V+ gehaald. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

22 In onderstaande tabel is te zien hoe de indeling I t/m V zich verhoudt tot de indeling A t/m E. I (80-100%) A (75-100%) II (60-80%) B (50-75%) III (40-60%) C(25-50%) IV (20-40%) D (10-25%) V (0-20%) E (0-10%) P a r n a s s y s gebruikt de volgende omrekentabel voor Cito- scores: LOVS Niveauwaarden Parnassys (A t/m E) I 4,21 5,00 II 3,41 4,20 III 2,61 3,40 IV 1,68 2,60 V 0,00 1,67 POVO procedure voor aanmelding schooljaar

23 2.6 De route voor leerlingen met een advies leerwegondersteuning / praktijkonderwijs Bij de leerlingen met een advies leerwegondersteuning en praktijkonderwijs dient specifieke onderwijskundige informatie te worden aangeleverd om te beoordelen of ze in aanmerking komen voor extra zorgbekostiging. Het gaat om toetsen van het leerlingvolgsysteem die door de webapplicatie worden omgezet in didactisch niveau (dle). Zie separate bijlage: Achtergrond informatie met belangrijke informatie over welke toetsen zijn toegestaan / worden geadviseerd, het adaptief toetsen, het door- en terug toetsen. Basisscholen moeten de leerlingen met leerachterstanden aanmelden met het startformulier bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), voor 1 december maar het liefst voor 15 november (school van voorkeur hoeft nog niet bekend te zijn). Dit gebeurt via de web-applicatie van Onderwijs Transparant met het startformulier. (Dit blad vindt u achter het tabblad Zorgprocedure). Het secretariaat van de PCL VO bekijkt of de gegevens van de leerling compleet zijn en of nader onderzoek, vaak een intelligentietest, nodig is. Als een basisschool al een IQ- test heeft, graag een scan van het verslag met het profielblad voorzien van de handtekening van de bevoegd deskundige en de datum toevoegen. De PCL koppelt de aanvullende gegevens en het advies met betrekking tot de beschikkingsaanvraag leerwegondersteuning of praktijkonderwijs terug aan de basisschool. De aanvullende gegevens (bijvoorbeeld de behaalde IQ scores) worden toegevoegd aan het OKR. De PO-school maakt het OKR af. De VO school besluit uiteindelijk of zij voor de betreffende leerling een RVCbeschikking zal aanvragen. Indien er een recent IQ ontbreekt, geeft u dit aan op het start procedure formulier. Geeft u daarbij ook aan of u zelf de afname op school gaat organiseren of dat u wenst dat de leerling wordt opgeroepen voor een NIO onderzoek in de regio. Als de leerling achterstanden van circa 1,5 jaar of meer heeft, kan het deelnemen aan een NIO afname die wordt georganiseerd door de PCL. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Ouders en basisschool krijgen hierover bericht. Het afnemen van testen start vanaf begin november, op volgorde van binnenkomst. Betreft het een leerling met flinke leesproblemen, zal het secretariaat u hierop wijzen en adviseren een andere IQ test af te laten nemen. Dit gaat dan buiten de PCL om. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) Deze onafhankelijke commissie beoordeelt aan de hand van landelijke normen of de betreffende leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs. Komt de leerling volgens de RVC in aanmerking voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs, dan krijgt de VO-school het benodigde extra geld van de overheid om de leerling dit onderwijs aan te bieden. De VO school doet deze aanvragen, de PCL VO adviseert en de RVC VO beslist. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

24 2.7 Leerlingen met extra ondersteuningsvragen (anders dan LwOO/PrO niveau) Als de basisschool voorziet dat de leerling extra ondersteuning in het VO nodig zal hebben, is het van groot belang dat de VO-school dat tijdig weet, zodat de VO-school zich kan voorbereiden op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, op het bieden van passend onderwijs. Voor leerlingen waarbij u extra ondersteuningsbehoefte voorziet, vult u in het OKR de extra informatie in. Bij bepaalde vragen klapt dit automatisch open in het OKR. Voor deze leerlingen is aanmelding op 15 maart veel te laat. We adviseren dringend om in een vroeg stadium bij voorkeur aan het begin van groep 8, maar in ieder geval voor 1 december - al contact op te nemen met De VO-school van voorkeur. U realiseert dit mede door voor deze leerlingen met onderwijsbehoeften die naar verwachting een (bijna) SO ondersteuning behoeven voor 15 november het Start procedure formulier in OT in te vullen, hierin ziet u ook al enkele vragen voor deze groep leerlingen. Vanuit een VO school zal dan al snel contact opgenomen worden en wanneer het beeld daar aanleiding toegeeft zal de betreffende VO zorg coördinator een VO OPP naar het Onderwijsloket van het samenwerkingsverband doorzetten. De VO school gaat dan gebruik maken van de, door het PO aangeleverde, informatie. 2.8 Onderwijsloket VO Het samenwerkingsverband heeft een Onderwijsloket. Hierin zijn o.a. de volgende taken ondergebracht: adviesfunctie; aanvragen trajectbegeleiding; aanvragen bovenschools arrangement voor vo; aanvragen Toelaatbaarheidsverklaringen. Wanneer trajectbegeleiding? Als u twijfels hebt over het juiste schooladvies, vragen we het startprocedure formulier In OT al zo compleet mogelijk in te vullen. Zo heeft het onderwijsloket vroegtijdig enige informatie over welke aanvullende ondersteuning mogelijk geboden moet gaan worden. Vanuit een van de VO scholen (als de VO van keuze al kent vanuit die VO school) anders vanuit het onderwijsloket dan wel vanuit een van de mogelijke VO scholen zal er begeleiding worden geboden bij het samenstellen van een meest passend advies. Dit kan ook met een nader gesprek met ouders als zij het niet eens zijn met uw advies en er een second opinion wenselijk is. De trajectbegeleiding in het samenwerkingsverband VO wordt uitgevoerd door de zorg coördinatoren vanuit het VO dan wel door de orthopedagoog van het samenwerkingsverband. U start dit door zo duidelijk mogelijk het startprocedure formulier in OT in te vullen. U kunt dan later de resultaten en adviezen verwerken in het onderwijskundig rapport voor de definitiever VO aanmelding. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

25 In verband met het van kracht worden van Passend Onderwijs is de Leerling Gebonden Financiering met ingang van 1 augustus 2014 vervallen. Er zullen wel leerlingen blijven die aanvullende ondersteuning hebben. Een vorm van ambulante begeleiding en budget voor ondersteuning is op de school voor VO beschikbaar, maar dit wordt niet meer via een beschikking geregeld. Scholen voor VO in de regio hebben extra middelen om een leerling met een ondersteuningsvraag te begeleiden. Daarom is het van belang dat hierover goede afspraken worden gemaakt in het kader van de overdracht. Verstrekt u dus voor deze leerlingen de gevraagde informatie in het startformulier en later in het definitieve onderwijskundig rapport. Vragen over LwOO en PrO Voor vragen over het LwOO en/of PrO kunt u contact opnemen met het secretariaat PCL van het samenwerkingsverband via of telefonisch met Anja Veldman, of Linda de Wette, Leerlingen uit andere regio s Het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek beoogt zoveel mogelijk afstemming met randgemeenten. Dit betreft met name het toepassen van aanmelding op één school en de afstemming van de aanmelddata. De VO-scholen in de regio Gouda, Utrecht-Zuid, Utrecht & Vechtstreek, Leiden, Rotterdam en ZHW gebruiken ook het digitale aanmeldsysteem van OT. Het systeem is hetzelfde in deze regio s. De inhoud van het Onderwijskundig Rapport (OKR) is met veel regio s afgestemd en zijn uitwisselbaar. Als een leerling uit de regio Midden-Holland zich wil aanmelden op bijvoorbeeld een school in Leiden, dan wordt de MH&R versie van het OKR ingevuld en aangeboden aan de betreffende school. Andersom gebruikt een POschool uit bijvoorbeeld Nieuwegein die een OKR invult voor een VO- school in Gouda zijn eigen versie van de regio Utrecht West. Basisscholen in omliggende regio s waar geen OT wordt gebruikt, mogen hun eigen regionale Onderwijskundig Rapport invullen/benutten Plaatsingsbesluit en inschrijving Ouders melden de leerling, voor 15 maart (in het geval van LwOO en/of PrO voor 1 februari), aan met een inschrijfformulier van de VO-school met daarbij het adviesformulier met de unieke code waarmee de VO-school in de web applicatie het OKR van de leerling kan openen. Veel basisscholen verzamelen die formulieren en sturen die gezamenlijk op naar de betreffende VO-scholen. De VO-school kan pas verder met de procedure van plaatsing na ontvangst van de formulieren met de unieke code. Eerst als de bedoelde formulieren ontvangen zijn en het OKR compleet is, start de toelatingsprocedure, doch niet eerder dan 15 maart. POVO procedure voor aanmelding schooljaar

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore

Maximaal 2 II-scores. Cito LVS M8 niveau Vaardigheidsscore niveau Vaardigheidsscore DE PROFIELEN Er zijn profielen zijn opgesteld aan de hand van de Cito LVS M8 voor: 1. VWO 2. HAVO 3. VMBO T 4. VMBO KL 5. VMBO BL Toelichting kleuren Voldoet aan basisprofiel Vaardigheidsscore valt in

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs

Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Protocol overgang Voorgezet Onderwijs Versie september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Schooladvies 3 Plaatsingswijzer Midden Holland 4 Profielen 4.1 Vwo 4.2 Havo 4.3 Vmbo-theoretische leerweg 4.4 Vmbo-kadergerichte

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro:

Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: Tips vanuit het secretariaat lwoo/pro: L E E R W E G O N D E R S T E U N E N D O N D E R W I J S ( L W O O ) E N P R A K T I J K O N D E R W I J S ( P R O ) Start procedure in OT! Zet de ll.en in OT en

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016

Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 Aanmelding en plaatsing brugklasleerlingen schooljaar 2015/2016 1 INHOUD Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2016-2017 Passend onderwijs & LWOO-PrO (1) RVC blijft in functie tot 1 januari 2016 Samenwerkingsverband / CTO gaat vanaf 1 januari 2016 lwoo- en pro-gelden

Nadere informatie

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs

Procedure aanvraag Lwoo/PrO. Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Procedure aanvraag Lwoo/PrO Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs Aanmelding in het voortgezet onderwijs PO/VO Pré-advies bij ODC omtrent passend

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2015 Kenmerk: Betreft: PAS//PB Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2016 Kenmerk: PAS/1610-189/PB Betreft: Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2017 2018

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie 03-12-2011 Datum laatste versie 04-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO-procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO-procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda

Overgang PO-VO ... Afspraken omtrent overgang PO-VO. Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 01 Overgang PO-VO..... Afspraken omtrent overgang PO-VO Werkveld Onderwijs Datum Maart 2015 Overgang PO- VO SKOD- Fidarda 2014-2015 Afspraken omtrent overgang PO-VO SKOD/Fidarda Schematisch overzicht

Nadere informatie

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO

Deze avond. Wat komt aan de orde? Schooltypes na Het Mozaïek (advies) Schooltypes na het Mozaïek (advies) Beschikking LWOO/PRO Deze avond Voorlichtingsavond schoolverlaterstraject 2015-2016 SBO Het Mozaïek 10 november 2015 1. Voorlichting traject en criteria van het VO door Corine Vos (orthopedagoog) 2. Informatie van 3 VO-scholen

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar Voorlichtingsavond groep 8 De Reuzelaar Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs Het schooladvies Dit wordt opgesteld door de leerkrachten gr. 8 en eventueel besproken met de interne begeleider en de directeur.

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer . Veel gestelde vragen, versie 22.11.17 Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 1 Hoe groot is het gebied met in potentie deelnemende scholen? Dat zijn in principe alle po- en alle vo-scholen in de

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport 2017-2018 Onderwijskundig Rapport Advies & Inlichtingenformulier voor het Voortgezet Onderwijs Naam Leerling: Woonplaats: 1 1. Leerling- en schoolgegevens Achternaam leerling Tussenvoegsel Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar

Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar SWV 30-09 SWV 30-10 De Langstraat VO Primair Onderwijs Aanmeldingsprocedure voor Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs schooljaar 2016-2017 Drunen, 3 maart 2016 Inleiding Het leerwegondersteunend

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016

REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016 REGIO UTRECHT WEST POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen in de regio van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016. SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden

Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016. SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden Integrale notitie PO/VO beleid aanmelding schooljaar 2015-2016 SWV 20.01 PO & SWV 20.02 Groningen Ommelanden Algemene inleiding De scholen voor PO en VO 1 vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland

Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Aansluiting PO-VO Eindhoven en Kempenland Programma Opening Evaluatie vorig schooljaar Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar Wijzigingen LDOS/OSO Aanmeldformulier Heroverweging advies/herzien advies Aanmeldingen

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

POVO afspraken schooljaar

POVO afspraken schooljaar POVO afspraken schooljaar 2016-2017 Definitieve versie 1.0 Mei 2016 1 Inhoud 1. Introductie 2. Overstapproces a. POVO kalender b. Informatieverstrekking c. Schooladvies d. Digitale overdracht e. Toegang

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie