Juist nu doorbijten! Actieplan Taskforce Jeugdwerkloosheid 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juist nu doorbijten! Actieplan Taskforce Jeugdwerkloosheid 2007"

Transcriptie

1 Juist nu doorbijten! Actieplan Taskforce Jeugdwerkloosheid 2007

2

3 Vooruitblik op 2007 De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft één van haar belangrijkste doelstellingen bereikt: extra jongeren zijn dankzij de inspanningen van met name CWI, MKB Leerbanen en gemeenten, geplaatst op een jeugdbaan. Het aantal bij CWI ingeschreven werkzoekende jongeren is teruggelopen van meer dan in maart 2004 tot minder dan in november De grote aantallen verdwijnen langzaam maar zeker uit de jeugdwerkloosheidsstatistieken. Dat betekent echter niet dat daarmee de jeugdwerkloosheid ook is opgelost. De Taskforce signaleert een hardnekkige groep van zo n jongeren die zonder goede diploma s aan de kant zijn blijven staan. De Taskforce is van mening dat de oplevende economie moet worden aangegrepen om deze jongeren een plek in de maatschappij te geven. Mogelijkheden om dat te realiseren liggen vooral in een kleinschalige, actiegerichte regionale aanpak waarbij jongeren één-op-één worden begeleid richting opleiding, leerbaan of werk. De Taskforce heeft daartoe het afgelopen jaar met het 2 e Kans Beroepsonderwijs in 35 gemeenten een aanzet gedaan. De Taskforce is door het kabinet ingesteld tot oktober In overleg met de staatssecretarissen van OCW en SZW zal de Taskforce zoeken naar een geschikt moment medio 2007 om haar werkzaamheden te beëindigen. Dit houdt in ieder geval in dat de Taskforce ervoor kiest in 2007 niet teveel nieuwe acties te starten. De Taskforce stelt zich ten doel door te bijten op de structurele jeugdwerkloosheid. Daarom zet de Taskforce zich bovenal in om het 2 e Kans Beroepsonderwijs in de 35 gemeenten structureel te maken. Tegelijkertijd wil de Taskforce de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken. Teveel jongeren hebben een verkeerd beroepsbeeld en maken daarom een verkeerde studie- en beroepskeuze. Dit acht de Taskforce de belangrijkste oorzaak voor voortijdig schoolverlaten. Het zorgt voor steeds nieuwe aanwas van de structurele jeugdwerkloosheid. Met een aantal concrete acties wil de Taskforce op dit onderwerp een doorbraak forceren. Tot slot heeft de Taskforce zich altijd tot doel gesteld niets alleen te doen. Dat houdt in dat de Taskforce het als haar verantwoordelijkheid ziet ervoor te zorgen dat gesignaleerde knelpunten ook na het ophouden van de Taskforce structureel aangepakt worden. Een belangrijke taak voor het komende jaar wordt daarom de advisering van de partners en de bewindslieden over verbeteringen in de bestrijding van jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten. 3

4

5 Behaalde resultaten in 2006 Extra jeugdbanen De Taskforce heeft dit jaar haar doelstelling bereikt: tot en met 10 december zijn jongeren extra bemiddeld op een jeugdbaan. Extra bemiddelingen door CWI Resultaat actieteams MKB Leerbanen Correctie voor dubbeltellingen in de registraties -/ Extra Jeugdbanen De bemiddelingsresultaten van CWI voor jongeren lagen dit jaar opnieuw aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. Maar naast de bemiddelingen op jeugdbanen die in de bovengenoemde zijn meegenomen, worden er via CWI nog een aantal indirecte resultaten behaald. Deze resultaten zijn niet meegenomen in de getelde gerealiseerde extra jeugdbanen, maar zijn wel mede het resultaat van de samenwerking tussen CWI en Taskforce bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Indirecte bemiddelingsresultaten van CWI Totaal (t/m week 44) Zelf werk gevonden na hulp van CWI Terug naar school via tussenkomst CWI e Kans Beroepsonderwijs Samenwerken voor een diploma, werkervaring én salaris voor werkloze jongeren zonder startkwalificatie. Dat is de doelstelling van het 2 e Kans Beroepsonderwijs. 2 e Kans Beroepsonderwijs is een project van de Taskforce en haar bondgenoten: gemeenten, CWI, ROC, RMC, kenniscentra, werkgeversverenigingen en vakbonden. Het project wordt uitgevoerd in de gemeenten Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht, Venlo, Vlissingen, Zaanstad en Zwolle. Op 30 mei heeft de Taskforce samen met de bewindslieden van OCW en SZW een bijeenkomst in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst zijn met de wethouders van 35 gemeenten, Kenniscentra, ROC s en CWI s concrete afspraken gemaakt over deelname aan 2 e Kans Beroepsonderwijs. De gemeenten hebben de ambitie vastgelegd jongeren op een leerbaan te plaatsen. Activiteiten Vier -partijenoverleg De Taskforce heeft het afgelopen jaar in de gemeenten, die meedoen aan het 2 e Kans Beroeponderwijs overleg opgestart tussen gemeentelijke Sociale Dienst, RMC, CWI, ROC s en kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven om de gemeentelijke ambities te realiseren. 5

6 Waar mogelijk heeft de Taskforce aansluiting gezocht bij bestaande samenwerkingsverbanden. In 14 gemeenten waar deze samenwerking nog niet bestond, heeft de Taskforce deze geïnitieerd. De gemeente heeft in alle gevallen de regie over deze samenwerking genomen. In de vier - partijenoverleggen maken de partijen afspraken over: - het in beeld krijgen van jongeren die in aanmerking komen voor een leerbaan; - het in beeld krijgen van beschikbare leerbanen en/of het werven van leerbanen; - het realiseren van flexibele instroom en opvangklassen op het ROC. De kenniscentra accrediteren nieuwe leerbedrijven en kunnen bij bestaande leerbedrijven vacatures werven. In iedere gemeente die meedoet aan het 2e Kans Beroepsonderwijs is er één contactpersoon die namens alle kenniscentra aan tafel aanschuift. Actiedag In alle 35 gemeenten worden acties georganiseerd om jongeren en leerbanen te matchen. Er zijn het afgelopen najaar al 10 actiedagen voor 2 e Kans Beroepsonderwijs georganiseerd in: Den Haag, Arnhem, Lelystad, Almere, Tilburg, Zeeland, Schiedam, Almelo, Enschede, Hengelo. Kenmerk van deze acties is dat ze kleinschalig opgezet zijn. Er wordt gewerkt met kleinere aantallen jongeren. Dat maakt een intensievere voorbereiding en begeleiding van de jongeren mogelijk. De jongeren worden ruim vantevoren opgeroepen, getraind op sollicitatievaardigheden, cv-check, tips uiterlijke verzorging e.d. Dit leidt tot een veel effectievere matching. Een voorbeeld hiervan is de actiedag in Arnhem. Hierbij zijn gericht 40 moeilijke jongeren benaderd. Daarvan zijn er na diverse oproepen 26 op komen dagen. Uiteindelijk zijn er dankzij deze actie wel 22 jongeren geplaatst. No-riskpolis In het kader van het 2 e Kans Beroepsonderwijs heeft Staatssecretaris Van Hoof het mogelijk gemaakt een no-riskpolis aan te bieden aan werkgevers die jongeren zonder startkwalificatie een leerbaan bieden. Deze werkgevers lopen dan gedurende de leerbaan van de jongere geen financieel risico bij ziekmelding. In totaal heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiervoor 10 mln. beschikbaar gesteld. De 35 gemeenten hebben daarvoor in totaal no-riskpolissen aangevraagd. In juli is hiervoor het subsidiekader No-riskpolis gepubliceerd. Ter ondersteuning hebben alle deelnemende gemeenten van de Taskforce een handreiking ontvangen voor het opzetten en uitvoeren van de no-riskpolis. Gemeenten hebben tot nu toe 102 jongeren met een no-riskpolis geplaatst. Een veelvoud hiervan zit nog in de pijplijn: veel jongeren worden naar aanleiding van de actiedagen actief bemiddeld met een no-riskpolis. De no-riskpolis is in 12 gemeenten operationeel, vier gemeenten voeren de polis zelf uit en 16 gemeenten zitten nog in een aanbestedings- of uitbestedingsprocedure. In vrijwel alle steden zal de gemeente in samenwerking met CWI de no-riskpolissen verstrekken aan werkgevers. Soms wordt hiervoor ook het ROC ingeschakeld. Campagne In het najaar heeft de Taskforce twee keer een landelijke campagne ingezet. Deze was te zien en te horen op onder andere radio, televisie, bij McDonald s-vestigingen, op bussen, billboards en op internet. De campagne informeerde werkgevers over de verruimde financiële 6

7 mogelijkheden in het kader van de WVA en de no-riskpolis. Ook werd er uitgelegd waarom het zo belangrijk is jongeren in het bedrijf een kans te geven. De werkgevers werden opgeroepen hun vacatures te melden bij CWI. Jongeren werden opgeroepen zich voor een leerbaan in te schrijven bij CWI en zich in te schrijven voor een MBO-opleiding bij een ROC. In de campagne werd op een confronterende manier getoond dat geen MBO-diploma vaak betekent geen werk en geen geld. In de 35 steden worden in aanloop naar de acties regionale campagnes gevoerd. Het aantal bij CWI gemelde leerbanen ligt sinds de start van de campagne voor het 2e Kans Beroepsonderwijs 30% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal succesvolle matches door CWI op leerbanen is 30% hoger dan in Tot en met oktober 2006 zijn bij CWI leerbanen gemeld. Daarvan zijn er door CWI vervuld. Help! Ik krijg een baan! Om met werkloze jongeren in contact te komen die niet staan ingeschreven bij CWI of bij de Sociale Dienst, is een onorthodoxe aanpak nodig. De Taskforce heeft daarvoor in samenwerking met Achmea en CWI het project Help! Ik krijg een baan! opgezet. Jongeren konden via een website hun werkloze vrienden aanmelden. Enkele honderden jongeren zijn aangemeld en zij worden door CWI bemiddeld naar een (leer)baan. Naar aanleiding van het project is een televisieserie ontwikkeld. Hiervoor zijn uit de aanmeldingen een aantal jongeren geselecteerd. In tien afleveringen werden twintig jongeren gevolgd. De jongeren in de serie werden gecoacht door judoka Dennis van der Geest bij hun zoektocht naar een (leer)baan. JongerenActieweek CWI en de Taskforce hebben in de week van 27 tot en met 31 maart extra de krachten gebundeld om zoveel mogelijk jongeren aan het werk te helpen. Alle inspanningen waren erop gericht jongeren met werkgevers in contact te brengen en jongeren op vacatures te wijzen. Op nagenoeg alle CWI-vestigingen zijn zeer diverse activiteiten georganiseerd gericht op jongeren: er zijn bustoers met jongeren langs werkgevers georganiseerd, CWI s hebben workshops en sollicitatietrainingen georganiseerd en er stonden banenmarkten op het programma. Jongerenadviseurs hebben bezoeken afgelegd aan VMBO-scholen om jongeren voor te lichten over opleiding en werk en de dienstverlening van CWI. Tijdens de JongerenActieweek was iedere dag een CWI-vestigingsmanager 'Baas van de dag' in het radioprogramma Avro's Arbeidsvitaminen. Supermarktleerbaan Samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, CWI, KC Handel en FNV heeft de Taskforce het project de Supermarktleerbaan gelanceerd. Hierbij komen jongeren tot 20 jaar, zonder (v)mbo-diploma en ingeschreven bij CWI, in aanmerking voor een leerbaan in een supermarkt. Deze leerbaan duurt twee jaar en leidt op voor een mbo-diploma op niveau 2. De Supermarktleerbaan is dit jaar als pilot begonnen in Amsterdam, Delft, Leiden, Rotterdam en Sittard. Er zijn tot nog toe 73 jongeren aan het traject begonnen. De supermarkten betalen de opleidingskosten. Zes maanden voor het einde van het contract oriënteert de jongere zich, in samenspraak met de begeleiders van school en de supermarkt, opnieuw op de arbeidsmarkt. Na hun opleiding kunnen jongeren doorstromen naar een andere supermarkt, een reguliere baan in een andere sector of een MBO niveau 3 opleiding binnen de detailhandel. CWI bemiddelt tussen jongeren en werkgevers. KC Handel heeft in de 7

8 pilotgemeenten de samenwerking opgezet. KC Handel heeft inmiddels de projectleidersrol van de Taskforce overgenomen. Defensie De Taskforce, CWI en het ministerie van Defensie hebben eind 2005 in een convenant afgesproken jongeren aan werk en desgewenst een opleiding te helpen. Daar is ook in 2006 hard aan gewerkt. In diverse regio s zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten richtten zich zowel op de jongerenadviseurs van CWI als op mogelijke kandidaten voor Defensie. De jongerenadviseurs werd een duidelijk beeld geschetst van wat het werken bij Defensie inhoudt, zodat zij effectiever op de banen bij Defensie kunnen bemiddelen. De voorlichting richting mogelijke kandidaten had uiteraard tot doel hen te informeren over werken bij Defensie. De voorlichting richting potentiële kandidaten richtte zich vaak specifiek op bepaalde groepen, bijvoorbeeld vrouwen of allochtonen, of speciale functies die bij Defensie beschikbaar zijn, bijvoorbeeld technische beroepen. De looptijd van het convenant is inmiddels verstreken. Door de goede afspraken die tussen CWI en Defensie zijn gemaakt in de convenantsperiode gaat de samenwerking tussen CWI en Defensie gewoon door. Overgang vmbo-mbo De Taskforce heeft in vijf gemeenten een pilotproject uit laten voeren waarbij vmboleerlingen intensief worden begeleid bij hun overstap naar een vervolgopleiding. Uitkomst van de pilots in Assen, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Smallingerland is dat jongeren veel meer kans maken succesvol door te stromen als zij intensief worden begeleid bij de overgang tussen vmbo en mbo. In de pilots daalde het aantal risico-overstappers van 19 procent naar slechts 4 procent. De Taskforce heeft samen met het ministerie van OCW, in het kader van de aanval op uitval, de werkwijze van het preventieproject geadopteerd en besloten een landelijke uitrol van het project mogelijk te maken. Samen met de Taskforce zet het ministerie zich in om te bevorderen dat de RMC-regio s, VMBO s en ROC s de werkwijze van het preventieproject omarmen. Daarvoor is een 3-tal instrumenten ingezet: Alle RMC-regio s worden ondersteund met een financiële bijdrage á bij het invoeren van dit project of versterken van de overgang VMBO-MBO; In maart is aan alle RMC-regio s de handreiking Preventieproject overgang VMBO- MBO aangeboden; Inzet van de accountmanagers van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Dit jaar zijn 30 van de 39 RMC-regio s in hun regio geheel of gedeeltelijk gestart met het preventieproject of een soortgelijk project om de overgang VMBO-MBO te versterken. De overige 9 regio s kennen (nog) geen preventieproject omdat ze andere plannen hebben of investeren in een jongerenloket. Hiervan overwegen 2 regio s het project volgend jaar uit te voeren. Allochtone ondernemers In samenwerking met Colo en de kenniscentra heeft de Taskforce de mogelijkheden onderzocht meer allochtone ondernemers te interesseren om leerbedrijf te worden. Daarvoor zijn dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Samen met allochtone ondernemingsverenigingen, kenniscentra, ROC s en Kamers van Koophandel zijn allochtone ondernemers uitgenodigd. 8

9 Veel ondernemers willen jongeren graag een leerbaan of stageplek aanbieden, maar weten in de praktijk niet goed hoe ze dit moeten aanpakken. De betrokken kenniscentra en ROC s in de vier grote steden zullen de ondernemers verder helpen om leerbedrijf te worden. Met het oog daarop heeft de Taskforce een film ontwikkeld om allochtone ondernemers te informeren over Het Erkende Leerbedrijf. Bovendien is in diverse, op allochtonen gerichte media aandacht besteed aan leerbanen en het erkende leerbedrijf. Prijs beste leerbedrijf De Taskforce heeft dit jaar een prijs uitgereikt voor het Beste leerbedrijf Stimuleren Werkgelegenheid. Deze maakte onderdeel uit van de jaarlijkse leerbedrijf verkiezing door de vereniging van kenniscentra, Colo. Ter gelegenheid van het tweede lustrum werden dit jaar extra prijzen uitgereikt. De extra prijs voor het beste leerbedrijf internationaal ondernemen werd uitgereikt door het ministerie van Economische Zaken. De jury, bestaande uit CWI, FNV Jong en CNV jongeren heeft Siersma Bouw uit Leek tot winnaar uitgeroepen. Siersma biedt stageplekken op allerlei niveaus. Het bedrijf wil leerlingen en werkloze jongeren een basis geven om in de maatschappij te functioneren en neemt ze na afronding van hun opleiding vaak in dienst. Niet alleen zet het bedrijf zich structureel in om jongeren werkgelegenheid te bieden. Via de bouw van een nieuw jongerencentrum in Leek geeft het bedrijf jongeren uit verschillende disciplines de kans om arbeidsmarktervaring op te doen. Graag de 2 andere genomineerden kort noemen en 1 zin beschrijving. Lespakketten & Skills Masters De Taskforce heeft het lesprogramma 'Maak er werk van' ontwikkeld voor 3 e en 4 e -jaars vmbo ers. Het lesprogramma geeft inzicht in vervolgopleidingen, beroepen, salarissen en kansen op werk. Met het lespakket ontdekken leerlingen welke informatiebronnen er beschikbaar zijn op internet, wat een leerbaan inhoudt, dat CWI kan helpen bij het vinden van een leerbaan. Ook worden leerlingen geattendeerd op het evenement Skills Masters. Kom in t leerbedrijf Ongeveer 1500 werkgevers hebben dit jaar hun deuren geopend voor vmbo-leerlingen op de landelijke actiedag Kom in het leerbedrijf. Het was de tweede keer dat de Taskforce deze landelijke actiedag organiseerde. Kom in het leerbedrijf is een gezamenlijk initiatief van Colo, kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, Schoolmanagers_Vo en de Stichting platforms VMBO en de Taskforce. Tijdens de actiedag konden de jongeren bij de deelnemende bedrijven beroepen in actie zien, een rondleiding krijgen, praten met de mensen die het beroep uitoefenen en kleine werkopdrachten uitvoeren. Jongerenloketonderzoek Jonge werklozen en voortijdig schoolverlaters worden door de inzet van jongerenloketten niet langer van het kastje naar de muur gestuurd. Door alle instanties die zich met onderwijs, werk en uitkering rond jongeren bezighouden in één jongerenloket te bundelen, kunnen voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid effectiever worden aangepakt. Samen met het ministerie van OCW wil de Taskforce gemeenten die nog geen jongerenloket hebben, stimuleren om zo n loket in te richten. Aan alle gemeenten is daarom begin dit jaar de handleiding Jongerenloket: De Praktijk! aangeboden. Hierin staan de ervaringen van 10 operationele jongerenloketten. Uit hun ervaringen en tips is een stappenplan samengesteld dat gemeenten helpt bij de inrichting van een jongerenloket. 9

10 De Taskforce heeft samen met het ministerie van OCW dit jaar een aantal leerateliers georganiseerd om gemeenten te ondersteunen bij de opzet van een eigen jongerenloket. In deze leerateliers helpen de bestaande jongerenloketten gemeenten die ook een jongerenloket willen opzetten op weg. In totaal hebben zo n twintig gemeenten met één of meerdere ketenpartners deelgenomen aan de leerateliers. Daarnaast blijkt dat veel gemeenten op eigen kracht met de handleiding Jongerenloket: De Praktijk! een jongerenloket proberen te realiseren. 8 slimme ideeën voor de aanpak van jeugdwerkloosheid De Taskforce heeft de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 aangegrepen om een boekje op te stellen met ideeën voor een lokale aanpak van de jeugdwerkloosheid. Deze ideeën zijn gebaseerd op de ervaringen die de Taskforce heeft opgedaan. Het boekje is in de aanloop naar de verkiezingen verzonden aan gemeentesecretarissen en griffiers. De adviezen luidden: 1. Actiedagen werken als een katalysator om samenwerking te verbeteren en jeugdbanen te realiseren; 2. Voor een verbetering van de Sluitende aanpak is samenwerking tussen de dienst Sociale Zaken en RMC-functie essentieel; 3. Jongerenloket zorgt voor succes bij de bestrijding van voortijdig schoolverlaten en de bestrijding van jeugdwerkloosheid door een integrale benadering; 4. Geef werkloze jongeren een tweede kans in het beroepsonderwijs door in te zetten op het combineren van werken en leren als middel om jongeren werkervaring op te laten doen en een diploma te halen; 5. Door samenwerking meer leerwerkplekken voor jongeren én betere bemiddeling 6. Flexibele instroom in het middelbaar beroepsonderwijs 7. Succesvolle overgang van VMBO naar MBO door tijdige begeleiding 8. Gemeenten kunnen zelf op diverse plekken in de eigen organisatie stageplaatsen en leerbanen voor jongeren aanbieden. Landelijk werkverband Voortijdig Schoolverlaten Vanwege de toenemende aandacht voor voortijdig schoolverlaten (VSV) en de centrale rol van het RMC bij de bestrijding ervan, heeft een aantal RMC-regio s het initiatief genomen om expertise op dit gebied bundelen en een landelijk aanspreekpunt in te stellen om de belangen te behartigen. In samenwerking met de Taskforce is daarom begin 2006 het Landelijk Werkverband Voortijdig Schoolverlaten opgericht. Advies Beroepspraktijkvormingsplaatsen Het tekort aan leerbanen is een terugkerend onderwerp geweest waarnaar de Taskforce ook in 2006 onderzoek heeft gedaan. Met name de verantwoordelijkheidsverdeling levert problemen op. De Taskforce heeft de staatssecretaris van OCW geadviseerd de verantwoordelijkheidsverdeling rondom beroepspraktijkvormingsplaatsen bij de betrokken instellingen expliciet onder de aandacht te brengen. De rolverdeling tussen ROC s en kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven is in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) niet duidelijk geregeld. De Taskforce heeft de volgende aanbevelingen gedaan: De kenniscentra stellen regionale arbeidsmarktinformatie beschikbaar aan alle gebruikers (zoals jongeren, ROC s); De kenniscentra zorgen voor voldoende BPV-plaatsen en verschaffen inzicht in het aantal beschikbare BPV-plaatsen (naar regio, naar niveau, onderscheid BOL-BBL); 10

11 Op basis van de regionale arbeidsmarktinformatie maken onderwijsinstellingen en kenniscentra regionale afspraken over het aantal te starten opleidingsplekken. Beide partijen zijn vervolgens aan de afspraken gebonden. Vervolgens kan een leerbaangarantie door de kenniscentra worden afgegeven. De onderwijsinstellingen begeleiden jongeren (voor en na inschrijving) naar en op de leerbaan; De onderwijsinstellingen ondersteunen jongeren die nog niet gereed zijn voor de arbeidsmarkt doordat zij bepaalde vaardigheden missen (o.a. simulatieplaatsen); De onderwijsinstellingen bieden jongeren de mogelijkheid om zich te oriënteren of te heroriënteren op een beroep of beroepsopleiding. 11

12 Acties in 2007 Het stokje overdragen In de afrondende fase van de Taskforce wordt het stokje overgedragen aan de toekomst. Dat hebben we in december gedaan in de vorm van een advies aan het nieuwe kabinet. Het komende halve jaar zullen we dat advies uitdragen. Daarnaast zal dat gebeuren in de vorm van een boek en een evenement. Pakken & Piercings De Taskforce heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met de partners, met grote regelmaat getracht werkloze jongeren te bereiken voor bijvoorbeeld banenmarkten, individuele gesprekken met werkgevers en voorlichtingsbijeenkomsten over de mogelijkheden van scholing en leerwerkbanen. Het succes van de benaderingswijzen van jongeren, landelijk of in de regio, massaal of gericht, is echter wisselend. De Taskforce wil daarom met het boek Pakken & Piercings de aandacht vestigen op het belang van een goede communicatie met jongeren. Rode draad door het boek is de (mis)communicatie tussen overheid en jongeren of werkgevers en jongeren over kwesties als opleiding en werk. In het boek zal een beeld worden gegeven van hoe jongeren in elkaar zitten, wat hen beweegt en hoe zij denken; toegespitst op werk en scholing. Daarnaast geeft het boek een beeld over hoe werkgevers, docenten en jongerenwerkers denken over jongeren en wat zij van de jongeren verwachten. De beelden van beide partijen lopen veelal uiteen, zodat er sprake is van miscommunicatie. Het boek vertelt personen die werken voor en met jongeren wat de verschillende beelden zijn en hoe deze bij elkaar gebracht kunnen worden. Het heeft dan ook vooral een functie naar alle mensen die met jongeren werken, zowel aan de aanbodkant (medewerkers in het onderwijs, van CWI, uit de gevangenis, het vormingswerk, etc.), als aan de vraagkant (werkgevers, personeelsbazen, intercedenten van uitzendbureaus, etc.). Evenement Als afsluiting van de activiteiten van de Taskforce wordt op 25 juni een evenement georganiseerd voor alle samenwerkingspartners. De Taskforce houdt op te bestaan, maar het instituut leermeester-gezel moet doorgaan. Het 2 e Kans Beroepsonderwijs moet structureel ingebed worden. Met het evenement wil de Taskforce de deelnemers inspireren om jongeren actief op te sporen, vast te houden en intensief te begeleiden. De Taskforce wil de leerbaan als dé opleidingsroute naar vakmanschap onder de aandacht brengen. Op het evenement zal ook het boek over communicatie met jongeren worden gepresenteerd. Een thema op het evenement is dan ook het communiceren met jongeren met als doel het verhogen van hun workability. Vakmensen die er met bezieling in slagen jongeren succesvol op te leiden of te begeleiden zullen in de spotlights worden gezet. 2 e Kans Beroepsonderwijs Het laatste jaar zet de Taskforce vooral in op 2 e Kans Beroepsonderwijs. Hierbij worden alle elementen, inzichten en acties van de Taskforce uit de afgelopen jaren gecombineerd. Het doel van het 2 e kans Beroepsonderwijs is een diploma, werkervaring én salaris voor ruim werkloze jongeren zonder startkwalificatie. 12

13 Van vier -partijenoverleg naar actiegerichte teams Een belangrijke peiler voor de realisatie van het 2 e Kans Beroepsonderwijs is het 4 - partijenoverleg in elke gemeente tussen de gemeente (de sociale dienst en het RMC), het ROC, CWI en kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, zonodig aangevuld met andere regionale bondgenoten zoals de MKB-actieteams. Dit overleg had tot doel om alle jongeren die geen leerbaan hadden in beeld te krijgen en gezamenlijk aan een leerbaan te helpen in het kader van het 2 e Kans Beroepsonderwijs. Deze lokale samenwerking is een belangrijk middel om op lokaal en/of regionaal niveau zicht te krijgen op de omvang van de regionale problematiek en jongeren actief te begeleiden naar een (leer)baan. De Taskforce zal zich inzetten om deze regionale overleggen structureel maken in de 35 gemeenten betrokken bij het 2 e Kans Beroepsonderwijs. De Taskforce bepleit in haar advies aan het kabinet de oprichting van actiegerichte teams in gemeenten die jongeren één-op-één begeleiden richting opleiding, leerbaan of werk. In deze lokale teams worden de beste mensen vanuit gemeente, CWI, RMC, ROC, kenniscentra en bedrijfsleven ge-intacheerd. Een team staat onder verantwoordelijkheid van één wethouder. De wethouders en hun lokale teams worden landelijk ondersteund. De leden van de lokale teams zijn verantwoordelijk voor het intensief bemiddelen van jongeren. De Taskforce heeft daarbij een verhouding van één op tien voor ogen. Hierdoor hebben de teamleden genoeg tijd de jongeren op te pakken, bij de hand te nemen en te houden. Zij zitten dicht op de jongeren, werken belemmeringen in hun persoonlijke situatie weg, kennen hun competenties, houden hen aan afspraken en begeleiden hen niet alleen naar, maar ook op de werkvloer. Voor jongeren zonder startkwalificatie moet het doel zijn hen, zonodig na een voortraject, te bemiddelen naar een leerbaan. Het motto is daarbij niet work first maar work & education first. De Taskforce zal dit voorjaar een begin maken met het initiëren en ondersteunen van deze actiegerichte teams. Nog meer dan jeugdbanen Ondanks de behaalde extra matches, zal de Taskforce ook in het voorjaar verder inzetten op het werven en vervullen van jeugdbanen. Hiervoor zullen een aantal acties worden opgezet: Vacatures werven en matchen in 2007 De samenwerking met CWI wordt onverminderd enthousiast voortgezet. De teller zal dan ook in 2007 gewoon doorlopen. En natuurlijk gaan CWI en de Taskforce weer voor een piek in de bemiddelingsresultaten met een JongerenActieweek. JongerenActieweek De JongerenActieweek was de afgelopen jaren een groot succes met duidelijke resultaten in aantallen matches. Er worden in de JongerenActieweek op alle CWI s in Nederland speciale acties georganiseerd voor jongeren. Banenmarkt Jonggehandicapten Jeugdwerkloosheid is een probleem voor alle jongeren in Nederland. De Taskforce zet met haar acties in op een regionale invulling van de bestrijding van jeugdwerkloosheid zonder daarbij onderscheid te maken tussen verschillende groepen jongeren. Soms is een extra 13

14 inspanning toch noodzakelijk en daarom wil de Taskforce in 2007 in samenwerking met de CNV Jongerenorganisatie en de FNV een speciale banenmarkt organiseren voor arbeidsgehandicapte jongeren. Preventie: Beroepenoriëntatie & Studiekeuze! De gevolgen van een verkeerde studie- en beroepskeuze op het VMBO zijn van grote invloed op het verdere verloop van de loopbaan van de jongere. Een verkeerde studie- of beroepskeuze is één van de belangrijkste oorzaken voor voortijdig schooluitval op het MBO, de mismatch tussen gewenste en beschikbare banen op de arbeidsmarkt en het al dan niet hebben van voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen op het MBO. Nu investeren in het keuzeproces van de jongere op het VMBO is een preventief middel om nadelige gevolgen op de lange termijn te voorkomen. Ook in het voorjaar van 2007 zal de Taskforce hierin op verschillende manieren investeren. In januari 2007 wordt een expertmeeting georganiseerd met als doel feedback te geven op bestaande initiatieven van de Taskforce en de ideeën voor het voorjaar 2007 aan de experts voor te leggen. De resultaten vormen ook input voor een visiedocument beroeps- en studiekeuze. De experts zijn decanen, mentoren en directeuren van vo-instellingen. Visiedocument beroeps- en studiekeuze In mei 2007 zal de Taskforce een visiedocument beroeps- en studiekeuze uitbrengen. Hierin zullen aanbevelingen worden opgenomen gericht op het verbeteren en verankeren van studieen beroepskeuze in het onderwijs. Parallel hieraan zal de Taskforce de ervaringen op het gebied van beroeps- en studiekeuze bij OCW en de onderwijsinstellingen actief onder de aandacht brengen. Spetterende actie beroeps- en studiekeuze Good practices op het gebied van studie- en beroepskeuze op het vmbo worden door een onderzoeksbureau geïnventariseerd. De good practices worden uitgewerkt tot praktische en overdraagbare beschrijvingen in een handleiding met Tips en Tricks voor het implementeren van deze voorbeelden. De Taskforce gaat met een beroepskeuzebus deze handleiding verspreiden onder decanen, mentoren en directeuren op diverse locaties van vmbo-instellingen. Om te komen tot een juiste beroeps- en studiekeuze is een continue dialoog tussen de school en de leerling essentieel. Verschillende instrumenten kunnen de dialoog hierbij ondersteunen. De Taskforce gaat de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een landelijke beroepskeuzetoets voor alle vo-instellingen. De week van Kom in het leerbedrijf (19-23 maart) Van 19 t/m 23 maart organiseert de Taskforce de derde landelijke Kom in het leerbedrijf samen met Colo, de kenniscentra, de Schoolmanagers Voortgezet Onderwijs, de vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS/NVL) en de Stichting platforms VMBO. Dit keer worden erkende leerbedrijven via een landelijke campagne opgeroepen hun deuren niet op één dag, maar voor een hele week te openen, zodat jongeren op het VMBO een beeld kunnen krijgen van verschillende beroepen. Met de Schoolmanagers Voortgezet Onderwijs, NVS/NVL en de platforms VMBO worden jongeren opgeroepen om op deze dag een leerbedrijf te bezoeken. 14

15 Ombuigingsproject In het ombuigingsproject worden ROC s gezocht die leerlingen op niveau 1 en 2, die niet langer hun opleiding willen volgen, intensief begeleiden naar een andere opleiding (heroriëntatie) of bereid zijn dit te gaan doen. Het gaat om leerlingen die merken dat zij een verkeerde opleiding hebben gekozen, niet langer gemotiveerd zijn om de opleiding die zij nu volgen af te maken, geen leerbaan voor hun opleiding kunnen vinden of leerlingen die ontdekken dat zij met deze opleiding geen werk kunnen vinden en daarom met hun studie (gaan) stoppen of al gestopt zijn. De deelnemende ROC s beschrijven het ombuigingsprogramma en de begeleiding die zij inzetten bij de heroriëntatie of ontwikkelen deze. Een van de voorwaarden is dat twee ROC s gaan samenwerken met de competentie testcentra van het CWI. Een bureau zal onderzoek doen naar bestaande programma s, de effecten hiervan en een ideaaltypische beschrijving van een ombuigingsprogramma opstellen. Doel is om te komen tot een handreiking die landelijk uitgezet wordt naar decanen op ROC s en RMC-coördinatoren. Bijeenkomst Kosten en Baten van voortijdig schoolverlaten De Taskforce heeft eind 2005 door Roel in t Veld en de Rebelgroup een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en baten van preventieve bestrijding van jeugdwerkloosheid door het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Het doel van het onderzoek was het doorrekenen van de effectiviteit van een aantal interventies, die voortijdig schoolverlaten moeten tegengaan. In 2006 zijn de resultaten van het onderzoek geadopteerd door het ministerie van OCW en beoordeeld door het Centraal Plan Bureau (CPB) dat een reactie op het eindrapport heeft geschreven. De Taskforce en OCW (projectdirectie VSV) willen de resultaten van dit onderzoek ook bij lokale partijen onder de aandacht brengen door in februari een bijeenkomst te organiseren waar de belangrijkste bevindingen uit het rapport uiteengezet worden. Voor de bijeenkomst zullen vanuit de G30 wethouders sociale zaken en onderwijs, directeuren sociale zaken en onderwijs en voorzitters van college van bestuur/directeuren van ROC s worden uitgenodigd. Ook wordt de mogelijkheid voor gemeenten gelanceerd om voorgenomen of lopende projecten te laten doorrekenen. Met de uitkomsten kunnen gemeenten de effectiviteit van hun beleid onderbouwen. Daarnaast levert dit waardevolle empirische data op over de effectiviteit van projecten om voortijdig schoolverlaten te bestrijden. 15

16 Communicatie De communicatie over jeugdwerkgelegenheid is noodzakelijk om de actiebereidheid bij werkgevers en partners in het land blijvend hoog te houden. Het is daarom een essentieel onderdeel van alle acties die in het actieplan beschreven zijn. De Taskforce heeft verschillende voorlichtings- en communicatiecampagnes in ontwikkeling, waarbij van uiteenlopende communicatiemiddelen- en kanalen gebruik wordt gemaakt: Richting werkgevers om hen op te roepen (leer-)banen te melden. Dit gebeurt door middel van radiospotjes, free publicity en flyers. In 2007 zal de nadruk liggen op informatie over de verhoogde WVA en de no-riskpolis, zodat het aannemen van een jongere op een leerbaan nog aantrekkelijker wordt. Richting jongeren om hen te wijzen op de waarde van een diploma, de mogelijkheden van een leerbaan, en de rol van CWI bij het vinden van een leerbaan c.q. bij het geven van een studie- en beroepskeuzeadvies. De voorlichting zal in het bijzonder gericht zijn op jongeren die in het 2 e Kans Beroepsonderwijs kunnen instromen. Deze jongeren staan deels ingeschreven bij gemeenten en UWV, maar een deel van de jongeren staat nergens geregistreerd. Deze jongeren proberen we met radiospots, de tv-serie Help! Ik krijg een baan en banners te bereiken Richting ouders omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat ouders een belangrijke rol spelen bij studie- en beroepskeuze. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van voorlichtingsmateriaal speciaal gericht op de doelgroep ouders. Richting decanen en schoolleiding om hen te overtuigen van het belang van een tijdige en juiste studie- en beroepskeuze. Kom in t leerbedrijf wordt warm aanbevolen. Hiertoe zijn al diverse middelen ingezet, zoals mailings, posters, advertenties, maar waar nodig zal extra ondersteuning worden geboden. De Taskforce zal, ter ondersteuning van haar doelstellingen, een actief mediabeleid voeren. Wekelijks worden kennis en ervaring gedeeld door middel van een elektronische nieuwsbrief en via 16

17 Begroting & Organisatie De begroting van de Taskforce ziet er voor 2007 als volgt uit: Begroting 2007 Personeelskosten PDTJ ,- Taskforce ,- Opleiding ,- Onkosten , ,- Evenement ,- Boek ,- Bijeenkomsten ,- Innovatie ,- Communicatie ,- Onvoorzien , ,- De Taskforce wordt ondersteund door een kleine en flexibele projectdirectie. De projectdirectie bestaat in 2007 uit: Projectdirecteur: De projectdirecteur is verantwoordelijk voor de aansturing van de projectdirectie. 2 Projectleiders: Een projectleider is verantwoordelijk voor de arbeidsmarkt (o.a. de samenwerking met CWI), de andere voor onderwijs (o.a. de sluitende aanpak en de beroepspraktijkvorming) 8 Accountmanagers: Deze accountmanagers worden als een vliegende brigade ingezet om zowel het regionale offensief te ondersteunen als het versterken van de sluitende aanpak. 1 Ondersteunende medewerker: Deze ondersteunt de accountmanagers bij hun contacten in de regio en de voorbereiding van acties. Communicatieadviseur: De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de aansturing van het communicatiebureau. Communicatiedeskundige: De communicatiedeskundige is verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatieactiviteiten. Managementassistent: De managementassistent ondersteunt de projectdirectie en de leden van de Taskforce. Jeugdbaan: De projectdirectie biedt doorlopend plaats aan een werkzoekende jongere of een jongere in opleiding. 17

Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid. mei 2006 augustus 2006

Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid. mei 2006 augustus 2006 Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid mei 2006 augustus 2006 Inhoudsopgave Resultaten Taskforce Jeugdwerkloosheid Meters maken: Vacatures werven en vervullen 3 15.000 jongeren extra op een jeugdbaan

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid. januari 2006 april 2006

Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid. januari 2006 april 2006 Tussenrapportage Taskforce Jeugdwerkloosheid januari 2006 april 2006 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting belangrijkste resultaten 3 Resultaten 5 Meters maken : Vacatures werven en vervullen 5 15.000

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid

Meer Jongeren op een Leerbaan! Een handleiding in negen stappen. MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid MKB Leerbanenplan & Taskforce Jeugdwerkloosheid In negen stappen meer jongeren op een leerbaan Stappenplan voor effectieve samenwerking om meer jongeren aan een leerbaan te helpen Elk jaar moeten vele

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer. Onderwerp Datum Contactpersoon Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. staatssecretaris B.J. Bruins Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/06/64323 070-3334740 Onderwerp Datum Contactpersoon

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Werken aan de Toekomst, Zet de Toekomst aan het Werk! Actieplan Taskforce Jeugdwerkloosheid 2006

Werken aan de Toekomst, Zet de Toekomst aan het Werk! Actieplan Taskforce Jeugdwerkloosheid 2006 Werken aan de Toekomst, Zet de Toekomst aan het Werk! Actieplan Taskforce Jeugdwerkloosheid 2006 Inhoudsopgave Vooruitblik op 2006 5 Behaalde resultaten in 2005 9 Samenvatting Acties 2006 16 Meters maken:

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Behoeftepeiling Taskforce Jeugdwerkloosheid. Amsterdam/Heerlen, mei 2007 drs. Edouard Buning drs. Evert Webers

Behoeftepeiling Taskforce Jeugdwerkloosheid. Amsterdam/Heerlen, mei 2007 drs. Edouard Buning drs. Evert Webers Behoeftepeiling Taskforce Jeugdwerkloosheid Amsterdam/Heerlen, mei 2007 drs. Edouard Buning drs. Evert Webers Inhoudsopgave Onderzoeksopzet Resultaten Achtergrond ondervraagden Voortzetting producten en

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

: No-riskpolis jongeren tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie

: No-riskpolis jongeren tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie Vergadering 7 november 2006 agendapunt 10 Gemeenteraad Onderwerp : No-riskpolis jongeren tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie Raadsvoorstel : 130 B&W vergadering : 19 september 2006 Dienst / afdeling

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 De lidstaten van de Europese Unie hebben in 1997 de intentie uitgesproken om alle werkzoekenden "een nieuwe start te bieden voordat zij twaalf maanden werkloos

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006

UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 UITVOERINGSCONVENANT TASKFORCE JEUGDWERKLOOSHEID, CWI EN DEFENSIE 2005 en 2006 PARTIJEN: - Taskforce Jeugdwerkloosheid (TFJW), vertegenwoordigd door J. de Boer; - Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 25 mei 2010

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu. sv RIS Regnr. BOW/ Den Haag, 25 mei 2010 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden R. Ramnewash en M. Okcuoglu sv 2010.089 RIS 172200 Regnr. BOW/2010.212 Den Haag, 25 mei 2010 Inzake: stageplekken jongeren De gemeenteraad

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

JONGEREN 2 e kans LEREN. beroepsonderwijs WERKEN

JONGEREN 2 e kans LEREN. beroepsonderwijs WERKEN JONGEREN 2 e kans LEREN beroepsonderwijs WERKEN Jongeren Leren Werken 2e kans beroepsonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 1. Het 2e Kans Beroepsonderwijs 9 Interview met Rosanne van den Berg Ze dachten dat

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt.

Oss. Datum. G rtneente. Antwoord gemeente: Ja, ook in Oss worden ontheffingen van de leerplichtwet verstrekt. G rtneente Oss Fractie 066 Gemeenteraad Oss P/a Raadhuislaan 2 5341 GM Oss E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Nadere informatie

Handleiding gereed. Schematisch overzicht stand van zaken maatregelen aanpak jeugdwerkloosheid. Maatregel Stand van zaken Tijdpad.

Handleiding gereed. Schematisch overzicht stand van zaken maatregelen aanpak jeugdwerkloosheid. Maatregel Stand van zaken Tijdpad. Schematisch overzicht stand van zaken maatregelen aanpak jeugdwerkloosheid Maatregel Stand van zaken Tijdpad 1. Ervaringen en producten van reeds lopende experimenten Ervaringen en best practices gebundeld

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS DOEL Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 81 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap > voor de werkgever iedereen weer succesvol aan de slag tijd voor jouw volgende stap iedereen weer succesvol aan de slag Moet u medewerkers ontslaan? Omdat uw organisatie krimpt? Of omdat een medewerker

Nadere informatie

De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS juni Voortgangsrapportage wijkbanenplan Schilderswijk/Transvaal

De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS juni Voortgangsrapportage wijkbanenplan Schilderswijk/Transvaal Rabin S. Baldewsingh Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport. De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2016.106 RIS 294385 14070 16 juni 2016 Voortgangsrapportage wijkbanenplan

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Commitment is Goed Banen zijn Beter Match is het best! Actieplan Taskforce Jeugdwerkloosheid 2005

Commitment is Goed Banen zijn Beter Match is het best! Actieplan Taskforce Jeugdwerkloosheid 2005 Commitment is Goed Banen zijn Beter Match is het best! Actieplan Taskforce Jeugdwerkloosheid 2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 40.000 Jeugdbanen 6 7.500 jongeren extra op een

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 242 Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Wethouder Volksgezondheid! Wijkenaanpak Directie Publieke Rijnstraat 50 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag www.

Nadere informatie

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Datum 6 november 2015 Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

Notitie Aanpak Jeugdwerkloosheid in Enschede 2013

Notitie Aanpak Jeugdwerkloosheid in Enschede 2013 Notitie Aanpak Jeugdwerkloosheid in Enschede 2013 December 2012 1. Inleiding In de stedelijke commissie van oktober 2012 is gesproken over de jeugdwerkloosheid naar aanleiding van artikel 38 vragen die

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1231247 Behandelend ambtenaar : P. Apeldoorn Directie/afdeling : E&M / SEB Nummer commissiestuk : ZWC-0469 Datum

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid; Cijfers en activiteiten. 1. Inleiding

Jeugdwerkloosheid; Cijfers en activiteiten. 1. Inleiding Jeugdwerkloosheid; Cijfers en activiteiten 1. Inleiding Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid is een prioriteit voor het kabinet. Deze brief geeft inzicht in de ontwikkeling van de positie van jongeren

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs Gemeente Den Haag Ingrid van Engelshoven De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/2015.591 RIS 290015 1 16 december 2015 Evaluatie Haagse

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4 Adviezen G4 Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities Op 3 februari was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkings verbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en MBO s) en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw,

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw, Juni 2017 Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid Geachte heer, mevrouw, Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken op het gebied van de aanpak jeugdwerkloosheid, zowel op het niveau

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mw. M. Bussemaker Dhr. S. Dekker Postbus BJ 'S-GRAVENHAGE (070) BAOZW/U

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mw. M. Bussemaker Dhr. S. Dekker Postbus BJ 'S-GRAVENHAGE (070) BAOZW/U Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mw. M. Bussemaker Dhr. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 83 93 betreft Beleid jongeren zonder startkwalificatie uw kenmerk

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie