Fakton Market Outlook

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fakton Market Outlook"

Transcriptie

1 Fakton Market Outlook Q De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen: economie, politiek en markt. Elke editie nemen wij per onderwerp een aantal belangrijke en actuele zaken onder de loep die van invloed zijn op de prijsvorming en waarde van vastgoed, zaken waar wij bij Fakton in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben en onderzoek naar doen. De actualiteiten in deze eerste Fakton Market Outlook geven een beeld van de ontwikkelingen in de woningbeleggingsmarkt en op de implicaties voor de waardering van de woningcomplexen. Deze editie zal de woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep nemen. Onder de kop economie behandelen we vragen als: hoe zit het met economisch herstel? Wat gebeurt er met de rente? Hoe ontwikkelt de inflatie? Hoe staat het met het consumentenvertrouwen? Onder de kop politiek gaan we in op de nieuwe Woningwet die 1 juli 2015 ingaat. Ook gaan we in op de implicaties van de Huisvestingswet, op de maatregelen voor stimuleren van transformatie en de Europese richtlijnen rond hypotheken. Onder de kop markt komen onderwerpen aan de orde als het overspoelen van de markt door internationale beleggers en de koopbereidheid van Nederlandse institutionele beleggers, vraag en aanbod op de beleggingsmarkt, aankopen van portefeuilles en kleinere objecten, de situatie op de koop- en de huurwoningenmarkt en de verschillen in (prijs)ontwikkeling in en buiten de Randstad.

2 Economie Mogelijk breder herstel van de Nederlandse vastgoedmarkt in de eerste helft van 2016 De groei indicator van het Bruto Binnenlands Product loopt over het algemeen 24 maanden voor op de vastgoedsector, wat impliceert dat, als de economische situatie relatief positief blijft, een breder herstel van de Nederlandse vastgoedmarkt in de eerste helft van 2016 intreedt. De komende twee tot drie kwartalen kunnen marktpartijen nog op de bodem instappen, dat geldt vooral voor de woning- en kantorenmarkt. Herstel groei economie, vanaf 2de kwartaal 2014 Matige groei, 1ste kwartaal ,4% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 2015* 2016* Ontwikkeling BBP jaar-op-jaar, bron: CBS *Prognose CBP, maart 2015 Lage hypotheekrente, voor hoe lang? De hypotheekrente bevindt zich al jaren in een dalende lijn en is nog steeds historisch laag. Echter in februari 2015 meldde de Rabobank te verwachten dat de hypotheekrente de komende jaren behoorlijk gaat stijgen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de hypotheekmarkt de komende jaren op de schop zal gaan. De hogere kapitaaleisen die Europese regelgeving aan de banken oplegt, noodzaken banken hun balansen te verkorten. Dat kan door grote pakketten met hypotheken te verkopen aan institutionele beleggers. Deze verkopen leiden tot hogere rente voor de consument. Er ontstaat een driehoek met de hypotheekbank, de geldverstrekker en de consument. Ook de geldschieter moet verdienen via marges. Voor particulier koper een probleem en nog een reden om minder diep in de buidel te tasten bij de aanschaf van een woning.

3 Hypotheekrente stabiliseert na daling 5,5% 5% 4,5% 4% 3,5% 3% 2,5% 3,75% 3% 2,76% > 10 jaar rentevast 1 t/m 5 jaar rentevast variabel Rente op nieuwe contracten, tijdslijn per maand vanaf 2006 Bron: DNB Rente 10-jaars staatsleningen veert op in mei De Nederlandse economie lijkt verder aan te trekken en daarmee wordt de kans dat de rente, ook zonder marges, in 2016 stijgt groter. Vanaf eind april 2015 zagen we de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen na een zeer lange periode van dalingen opeens van 0% tot 0,8% oplopen. Het oplopen van de 10-jaarsrente is een gevolg van het opkoopprogramma van de ECB. De vraag is hoe deze stijging zich verder zal ontwikkelen. De aantrekkende economie komt niet overal tot uiting. Indicatoren die zwak staan zijn de nog steeds toenemende werkloosheid en de onzekere ontwikkelingen in de bouwsector. Dalende lange en korte rente 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0,79% 0,01% jaar NL staatsobligatie 3-maands euribor Rente op 10-jaar NL staatsobligaties en 3-maands euribor tijdslijn per maand vanaf 2006 Bron: DNB

4 Kans op inflatie neemt toe en werkt positief op vastgoedbeleggingen De geldpers staat aan bij de Europese Central Bank (ECB), waardoor de rente laag is en de kans op inflatie toeneemt. De timing van de monetaire stimulans is mogelijk gunstig omdat de economie uit bodemt wat leidt tot een verbeterd investeringssentiment. Een hogere inflatie is voor vastgoedbeleggingen positief en draagt bij aan een goed investeringsklimaat voor woningcomplexen. Consumentenvertrouwen neemt toe en daarmee neemt het BAR af Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijk verband is tussen de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen en het BAR (bruto aanvangsrendement) van woningcomplexen in de benchmark van de IPD/ROZ Vastgoedindex. De afgelopen 20 jaar lag het consumentenvertrouwen gemiddeld op -9. In mei 2015 is het totale consumentenvertrouwen toegenomen ten opzichte van april en komt nu uit op +4. Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt was februari 2013 (-44). De positieve ontwikkeling van het consumentenvertrouwen is een indicator dat het bruto aanvangsrendement van de IPD/ROZ Vastgoedindex van woningbeleggingen zal dalen en daarmee de waarde toeneemt. Consumentenvertrowuen neemt vanaf 2de helft 2013 toe, en in mei 2015 boven nullijn, met uitzondering van koopbereidheid Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Consumentenvertrouwen totaal Koopbereidheid Economisch klimaat Bron: CBS

5 Politiek Woningwet Minister Blok maakt een start met de hervorming van de Nederlandse woningmarkt. De nieuwe Woningwet die per 1 juli 2015 ingaat, maar ook de nieuwe Huisvestingswet per 1 januari 2015, dragen bij aan het creëren van een middensegment in de huurwoningmarkt. Woningcorporaties moeten passend toewijzen. Dit betekent dat met ingang van 2018, mogelijk al in 2016, corporaties 95% van alle huishoudens met recht op huurtoeslag woningen moet aanbieden onder de aftoppingsgrens (556 of 596 euro). Ook betekent dit dat het zogenaamde scheef wonen langzaam wordt teruggebracht en dat er veel woningen gereguleerd moeten blijven bij corporaties. Circa 70% van de huurders valt binnen deze groep. Uiteindelijk zal er een verschuiving optreden op de huur- en koopmarkt. Dit beïnvloedt de prijsontwikkeling van zowel huur- als koopwoningen. De verwachting is dat meer huurwoningen geliberaliseerd gaan worden, maar of dat op korte termijn gebeurt, is nog maar de vraag. De noodzaak voor corporaties om te verkopen is er niet echt. Door de reorganisaties en kostenbesparingen bij corporaties is de financiële positie van de corporaties beter dan ooit en omdat zij winst maken niet als doel hebben, zullen zij nooit met dit doel verkopen. Huisvestingswet De Huisvestingswet die in januari 2015 inging heeft impact op de verdeling van woonruimte in gemeenten en derhalve de huurmarkten. De belangrijkste wijziging in de Huisvestingswet is dat gemeenten voortaan alleen nog mogen sturen in de woonruimteverdeling via een huisvestingsverordening. Afspraken over woonruimteverdeling in overeenkomsten met ontwikkelaars of convenanten met woningcorporaties lijken hun langste tijd te hebben gehad. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 voor het opstellen van een huisvestingsverordening voor de woonruimteverdeling. Deze verordening komt in de plaats van afspraken die gemeenten met woningcorporaties hebben gemaakt. In Amsterdam heeft de invoering van de Huisvestingswet ertoe geleid dat de woonduur is afgeschaft bij woningtoewijzing. De wet maakt het mogelijk dat ook mensen van buiten de eigen gemeente in aanmerking kunnen komen voor een goedkope woning. Het wordt dus nog moeilijker om door te stromen binnen de schaarste-gemeenten, wat wellicht leidt tot meer verschuivingen naar ofwel goedkope koopwoningen, ofwel het middensegment huurwoningen, vooral in de gebieden met veel schaarste en daarom met een hoge marktdruk. Voor beleggers en ontwikkelaars een interessante ontwikkeling om op in te spelen.

6 Transformatie Er zijn legio vastgoedobjecten die ofwel door marktwerking, ofwel door gewijzigde regelgeving hun waarde dreigen te verliezen. Omdat ook de overheid niet gebaat is bij leegstand, creëert deze mogelijkheden om weer waarde toe te voegen aan vastgoed door bijvoorbeeld transformatie. Voorbeelden hiervan zijn de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar maatschappelijke functies en wonen, maar ook visies op de transformatie van woonzorg-complexen naar nieuwe vastgoedproducten zijn aan de orde van de dag. Deze transformaties leveren ook een bijdrage aan de vorming van een middensegment in de huurwoningmarkt. De politiek probeert mee te denken in de oplossingen, in dit kader heeft Minister Blok recent een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met zijn voorlopige reactie op de in de Kamer aangenomen motie van Van der Linde / Monasch. In de motie werd voorgesteld dat bij transformatie van leegstaande kantoren, waarin de komende vijf jaar woonruimte wordt gerealiseerd, de nieuw gerealiseerde woonruimte 30 jaar lang uitgesloten zal zijn van het woningwaarderingsstelsel (WWS) en ook geen verhuurderheffing krijgt opgelegd. De huurder heeft dan echter geen recht op huurtoeslag. In zijn brief aan de Kamer maakt Blok duidelijk dat de huurtoeslag mogelijk toch behouden kan blijven bij de ombouw van kantoren en winkels naar huurwoningen. Financiering De wetgeving rond financiering stuurt steeds meer op risicobeheersing. De eisen van Basel III, de Mortgage Credit Directive en nog andere richtlijnen zijn vastgelegd in de CRD, Capital Credit Directive. In de richtlijnen komen twee indicatoren steeds terug: de loan-to-value en de loan-to-income ratio s. De voorwaarden aan deze ratio s zijn gericht op het tegengaan van risico s in vastgoedmarkten. In hun risico- en kapitaalmanagement moeten banken de (waarderings-) risico s van vastgoedonderpand adequaat vertalen naar kapitaal en voorzieningen, zodat zij voldoende buffers aanhouden. Het beleid en de processen van banken om risico s van uitstaande kredieten op (commercieel) vastgoed te monitoren en te beheersen moeten op orde zijn.

7 Markt Internationale beleggers tonen interesse in NL vastgoed Er zijn diverse indicaties dat internationale beleggers nog meer interesse ontwikkelen voor Nederlands vastgoed. De grafiek hieronder geeft aan dat de kapitaalinstroom naar Europese aandelenfondsen weer op het niveau is van vóór de crisis. Dit komt grotendeels door de monetaire stimulans van de ECB, waardoor de rente laag is. De prijs van vastgoed in Nederland zal verder stijgen, ondersteund door de trend dat investeerders 10-15% van hun totaal te beleggen vermogen toewijzen aan vastgoed (<5-10% in de crisis). Inflow Europese aandelenfondsen 4,5% 99th percentile! 2,5% 0,5% -1,5% -3,5% Bron: Merrill Lynch, JP Morgan, Fakton Capital Investeerders bewegen zich verder op de risico-curve. Door de recente significante inflow in Europese aandelenfondsen handelen Europese aandelen gemiddeld op 15.2x de winst van de desbetreffende bedrijven. De ratio voor ontwikkelde landen bedraagt 16.2x. Europa is nog steeds attractief geprijsd en genereert een cash rendement op het eigen vermogen van 6,6%. Hiervan wordt 2,4% uitbetaald in de vorm van dividend (36% van de gegenereerde winst), circa 2% meer dan de rente op Europese staatsobligaties. Europees beursgenoteerd vastgoed is minder risicovol dan standaard aandelen en verschaft een dividendrendement van 3,8%. Mede vanwege deze yield spread heeft Europees vastgoed het op 3-maandsbasis 15% beter gedaan dan standaard aandelen. Het netto aanvangsrendement voor Europees vastgoed bedraagt momenteel 4,2%. Nederlands vastgoed wat >5% netto rendeert, komt dan snel in beeld bij buitenlandse investeerders, waardoor er in diverse niches sterke concurrentie waarneembaar is.

8 Wat zich in het tweede kwartaal van 2015 steeds meer manifesteert is de invloed van de buitenlandse investeerders op de prijsvorming bij grotere woningportefeuilles. Voor portefeuilles met woningcomplexen boven de 50 miljoen euro worden sinds Q forse premies geboden boven op de individuele complexwaarden. Deze bieders betreffen voornamelijk buitenlandse investeerders die bewust geld alloceren naar de Nederlandse woningmarkt. Kleinere complexen ook interessant voor (NL) beleggers, maar een bepaalde omvang blijft essentieel. Grote belangstelling voor het niet-daeb en deels DAEB bezit van corporaties De Nederlandse institutionele beleggers zijn ook weer aan het kopen. Waren zij jarenlang alleen maar aan het verkopen, nu vormen ze weer acquisitieteams en kopen ze nieuwe complexen veelvuldig aan. Vooral nieuwbouwontwikkelingen en bestaande complexen in de Randstad, waarbij beleggers ook nadrukkelijk de samenwerking en mogelijkheden onderzoeken tot het opkopen van zowel het niet-daeb en deels het DAEB bezit van woningcorporaties. Ook in deze markt, waar de transactie volumes vaak onder de 20 miljoen liggen, zien wij grote belangstelling met zeker 7 of 8 partijen die serieus willen bieden op complexen. In dit marktsegment wordt nog iets voorzichtiger geboden, maar dat heeft ook alles te maken met de creditzijde van de balans van deze investeerders. Buitenlandse investeerders kunnen aan nog goedkoper geld komen dan Nederlandse partijen, wat een direct effect heeft op de hoogte van de biedingen. Transactievolumes stijgen substantieel maar waarde creatie is een belangrijkere indicator Investeerders waren door de lage rente al op zoek naar alternatieve beleggingen, maar de run op goede vastgoedproducten is alleen maar groter geworden, wat impact heeft op de waarde van woningcomplexen. De vraag is dan wel: wat zijn goede vastgoedproducten? Goede vastgoedproducten zijn voor investeerders producten met een aantrekkelijk rendement. Dit rendement is bij woningcomplexen afhankelijk van de inkomsten en die worden voornamelijk bepaald door de kapitaalkracht (Bruto Nationaal Product) van de eindgebruikers van woningen: de huurders of de kopers bij het uitpondscenario. Ontwikkeling middensegment en daarmee aanbod voor beleggers In 40 jaar tijd verdubbelde de woningvoorraad in Nederland van 3,7 miljoen in 1971 naar ruim 7,2 miljoen woningen in De verdeling van de woningvoorraad wijzigde aanzienlijk in deze periode, vooral de percentages eengezinswoningen in de koopsfeer en sociale huurwoningen namen sterk toe. De voorraad vrije sector huurwoningen nam zowel absoluut als relatief gezien sterk af. Waren er in 1971 nog ruim één miljoen particuliere huurwoningen (circa 30% van de totale voorraad), in 2012 zijn dit er nog iets meer dan zeshonderd duizend (ruim 8% van de totale voorraad). Om opnieuw een huursegment te creëren tussen de koopmarkt en de sociale huur en daarmee aanbod voor (institutionele) beleggers te creëren, zijn mogelijke oplossingen: nieuwbouw, transformatie van zorgvastgoed en kantoren, transformatie van koopwoningen en/of sociale huurwoningen naar vrije sector huurwoningen.

9 Koopwoningmarkt Volgens DNB is de woningmarkt nog steeds kwetsbaar. Het herstel dat zich in de afgelopen kwartalen voordeed zou voornamelijk veroorzaakt worden door de lage rente en het herstel van de economie. Dat eind 2014 een kwart van de hypotheken nog onder water stond, en de totale Nederlandse hypotheekschuld van onze huishoudens de grootste schuld in Nederland is, zijn echter geen positieve indicaties. Er zijn echter ook positieve berichten. Volgens de Rabobank zullen de huizenprijzen dit jaar stijgen met gemiddeld 1,5 tot 3,5 % en in 2016 worden Nederlandse huizen 2 tot 4 % meer waard. Redenen die de Rabobank daarvoor aanvoert zijn dat de werkgelegenheid aantrekt, het besteedbare inkomen stijgt en de lage hypotheekrente. De Rabobank heeft wel oog voor keerzijde dat huizenkopers steeds minder kunnen lenen ten opzichte van hun inkomen, maar vindt de negatieve factoren minder sterk dan de positieve. Rabobank verwacht bovendien dat alle provincies zullen profiteren van groei op de woningmarkt. Vanaf tweede kwartaal 2014 stijgen de prijzen van koopwoningen In het eerste kwartaal 2015 is de stijging 2,4% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -8,6% 2,4% 2006-Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Prijsindex bestaande koopwoningen alle woningen, jaar-op-jaar prijsontwikkeling Bron: CBS/Kadaster Dit laatste is echter nog maar de vraag. De NVM cijfers van het eerste kwartaal 2015 laten een duidelijk verschil zien in prijsontwikkeling tussen de steden en de provincies. Wij zien ook in onze dagelijkse praktijk steeds meer diversificatie tussen de groeiende stedelijke structuren en de krimpende landelijker gelegen gebieden. De schaarste in de steden zal blijven toenemen, waar de krimp buiten de steden ook verder zal gaan. Dit zal onherroepelijk effect hebben op de prijsontwikkelingen van de koopwoningen. Hierbij geldt net als bij de beleggers dat locatie, locatie, locatie van essentieel belang is voor de prijsontwikkeling van woningen. Wij verwachten dat in de stedelijke gebieden de ontwikkeling van de verkoopwaarden van lege woningen in de komende jaren in ieder geval de inflatie zal bijhouden, of daar net boven ligt. Voor de gebieden buiten de stad zal deze waardeontwikkeling echter onder de inflatie liggen.

10 Huurwoningmarkt Met de invoering van de nieuwe Woningwet wordt een begin gemaakt met de hervorming van de Nederlandse woningmarkt. Het vrijwel volledig ontbreken van een oplossing tussen de koopmarkt en de sociale huurmarkt in, maakte doorstromen in Nederland de afgelopen jaren erg moeilijk. Oplossingen voor woonproblemen zocht men jarenlang in de koopsector of sociale huursector. De overheid stimuleerde dit via de hypotheekrenteaftrek bij een koophuis of via huursubsidies. Nederland is daarin uniek, in andere Europese landen is de particuliere huurmarkt veel groter. De huurprijsliberalisatiegrens ligt thans op ruim 715 euro per maand en zal daar de komende drie jaar blijven. Corporaties proberen hun huren te verhogen en door nieuwbouw en transformatie moeten er meer huurwoningen gecreëerd worden in het segment tussen de corporatiehuurwoning en de hypotheeklast van een koopwoning. Echter, waar vroeger de grens voor de beslissing tussen huren of kopen lag, gaan de komende jaren ook andere factoren een rol spelen bij de beslissing om een huurof koopwoning te betrekken. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de komende jaren sterk toe, verwachten experts. Ook wordt huren onder starters steeds populairder door grotere baanonzekerheid als gevolg van een meer flexibele arbeidsmarkt. Wij verwachten dat het uitbreiden van het bestand van huurwoningen met een huur tussen de 715 en per maand een grote aftrek zal vinden bij huurders en de leegstandrisico s beperkt zullen zijn in deze categorie. Het daadwerkelijk realiseren van dit product zal echter de grootste uitdaging worden. Conclusie Positieve ontwikkelingen op de woningmarkt, maar met aandacht voor rente en aanbod De in 2015 verbeterende economische omstandigheden, het politieke klimaat dat gericht is op hervorming van de woningmarkt en de positieve ontwikkelingen op zowel de individuele woningmarkt als de beleggingsmarkt, zijn positieve indicatoren voor de ontwikkeling van de prijsvorming op de woningbeleggingsmarkt in Q Aandachtpunten zijn wel de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de rente en het ontbreken van aanbod in de woningbeleggingsmarkt in relatie tot de zeer grote vraag. Goede kansen voor middensegment beleggingswoningen in schaarse gebieden op goede locaties Wij verwachten dat eengezinswoningen en appartementen in de juiste gebieden (geen krimp, nabij OV en voorzieningen) in het middensegment tot circa 1.000,- huur per maand de komende jaren een stabiele belegging zullen zijn. Bouwjaar van de complexen maakt niet eens zo veel uit, als de locatie maar zeer goed is. Investeren en aanpassen loont altijd op deze locaties, mits met een lange termijn gedachte wordt belegd. Quick wins zijn er niet meer, maar een mooie stabiele kasstroom met een stabiele eindwaarde zijn op de goede locaties zeker haalbaar. De prijzen lopen hard op door de schaarste, maar wanneer woningcomplexen op de juiste locatie liggen én voor lange termijn worden aangehouden, kan zeker op basis van de huidige zeer lage rente die nu nog voor lange tijd kan worden vastgelegd een mooi rendement behaald worden.

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Wilfred van der Neut, directeur Dynamis. Beleggingsklimaat op de woningmarkt

Wilfred van der Neut, directeur Dynamis. Beleggingsklimaat op de woningmarkt Wilfred van der Neut, directeur Dynamis Beleggingsklimaat op de woningmarkt Wilfred van der Neut - Directeur sinds 1 mei 2015 - HBG Vastgoed - ING Vastgoedontwikkeling - Propertize, boegbeeld o.a. The

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam SI / Afdeling Ruimte & Wonen Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam september 2014 Nr. 2 Inhoud Algemeen Koopsector Huursector Consumentenvertrouwen Hypotheekrente Koopbereidheid Nieuwbouw Bestaande bouw Vrije

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt

Stellingen over de Amsterdamse woningmarkt http://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/ Aanleiding UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding woningprijs verhouding Amsterdam/Nederland Bron: UBS Global Real Estate Bubble Index Aanleiding percentage

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Wonam: nieuwe woningbouworganisatie in Amsterdam. Combinatie van Realisatie en Exploitatie onder eigen regie

Wonam: nieuwe woningbouworganisatie in Amsterdam. Combinatie van Realisatie en Exploitatie onder eigen regie Wonenamsterdam Wonam: nieuwe woningbouworganisatie in Amsterdam Directie: Carolyn van Duijvendijk-Koster en Robert Kohsiek Nieuwe huurwoningen voor het middensegment Combinatie van Realisatie en Exploitatie

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt 10 argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken Met het herstel van de economie nemen de beleggingsactiviteiten en daarmee de vraag naar vreemd vermogen weer toe. En waar traditionele grote

Nadere informatie

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam

Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam SI / Afdeling Ruimte & Wonen Feitenkaart Woningmarkt Rotterdam Nr. 1 Mei 214 Inhoud Algemeen Conjunctuur Segmenten Rotterdamse woningmarkt Koopsector Huursector Nieuwbouw koop Bestaande bouw koop Sociale

Nadere informatie

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf

VOGON. Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf VOGON Rob Vester, Ontwikkelingsbedrijf Samenwerking: het perspectief van de belegger Syntrus Achmea Vastgoed Ca. 14,0 miljard belegd vermogen; Ca. 1,0 miljard in het buitenland Ca. 4,0 miljard financiering

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

PBK bericht 2 e kwartaal 2016

PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Webartikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Juli 2016 CBS Webartikel, juli 2016 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex Bestaande

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers

Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Ontwikkelingen in het huurbeleid: kansen voor beleggers Renske Jongsma en Martijn Schut Directie Woningmarkt Woningvoorraad Woningtype mln % Koopwoningen Corporatie huurwoningen Corporatie huurwoningen

Nadere informatie

De Duitse woningmarkt

De Duitse woningmarkt De Duitse woningmarkt Outlook Duitse woningmarkt De urbanisatie zorgt voor een druk op de markt in de grote steden 15 16 17 18 Waardegroei Woningen top 5 steden + + + + Overige grote steden =/+ =/+ =/+

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

De Nederlandse woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt Outlook Nederlandse woningmarkt Afnemende beschikbaarheid in het core segment, toch volop kansen 15 16 17 18 Waardegroei Grote steden Noordvleugel + + + + Overig Noordvleugel

Nadere informatie

Middeninkomens & de staatssteunregeling. Simulatie woningmarkteffecten

Middeninkomens & de staatssteunregeling. Simulatie woningmarkteffecten Middeninkomens & de staatssteunregeling Simulatie woningmarkteffecten 1 Inhoud Context Aanpak Uitkomsten 2 Staatssteunregeling Woningcorporaties Positionering: staat, markt, middenveld? Taakopvatting:

Nadere informatie

Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties

Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties Woningmarkt Zeeland: ontwikkelingen en beleidsconsequenties Michiel Mulder Programmaleider Wonen & Projectanalyse EIB Masterclass Wethouders Middelburg, 9 juli 2014 1 Inhoud Drie vragen Wat zijn de recente

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 2 e KWARTAAL 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode en respons... 3 2 Staat van de woningmarkt... 3 3

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKEL 1 Ook in juli 2013 worden de spaarrente's verder verlaagd Bron: financieel Dagblad d.d. 7 augustus 2013 De rentestijging op de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland Uw

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

De Duitse winkel- en woningmarkt

De Duitse winkel- en woningmarkt De Duitse winkel- en woningmarkt De Duitse winkel- en woningmarkt bevinden zich voorlopig nog in de expansiefase. De bovengemiddelde inkomensgroei zorgt op de middellange termijn voor structureel hogere

Nadere informatie

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013 Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? - Een economisch perspectief - Miljoenennota 213 Scheveningen, 2 oktober 212 Prof. dr. Barbara Baarsma Vanaf 213: voor nieuwe hypotheken alleen recht op renteaftrek

Nadere informatie

Kentering op de Europese woningmarkten

Kentering op de Europese woningmarkten Na een hausse die twaalf jaar duurde, is nu in de meeste Europese landen waaronder Nederland een afvlakking van de huizenprijsstijging te zien. In enkele landen dalen de prijzen zelfs. Een belangrijke

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing

De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing De volkshuisvestelijke gevolgen van de DAEB-splitsing Hanjo Lagas, directeur Atrivé Het middensegment in de huursector VOGON studiemiddag, 14 september 2011 Visie Europa In 2007 klacht IVBN in 2007 (belangenvereniging

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Beweging op de woningmarkt:

Beweging op de woningmarkt: Beweging op de woningmarkt: de rol van overheidbeleid Taco van Hoek Directeur EIB Grip op vermogen Utrecht, 19 april 2013 1 Inhoud Drie vragen Wat zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt? Wat is het beeld

Nadere informatie

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen

Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Nieuwe verhoudingen in het financieren van woningen Naar nieuwe verhoudingen in het Wonen OTB Platform 31 Wooncongres 2015 Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek

Nadere informatie

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn Woningmarkt en corporatiesector Johan Conijn Ruimteconferentie PBL 21 mei 2013 Inhoud Woningmarktdebat Positie woningcorporatie Regeer- en woonakkoord DrieKamerModel 2 Woningmarkt Overmatige subsidiering

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt. Prof. dr. Johan Conijn

Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt. Prof. dr. Johan Conijn Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt Prof. dr. Johan Conijn Een overview De koopsector De huursector Interactie tussen koop en huur Actuele punten van discussie Koopsector: instabiliteit

Nadere informatie

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012 Den Haag, 3 oktober 2012 Hypothekenexpress Overstappen van groei naar excellent beheer Hypothekencongres 2012 IG&H Consulting IG&H Consulting & Interim, & Interim, Utrecht Utrecht 2012 2012 Den Haag, 3

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

BIJLAGE. Samenvatting trends kantorenmarkt 2012

BIJLAGE. Samenvatting trends kantorenmarkt 2012 BIJLAGE Samenvatting trends kantorenmarkt 2012 Opname en aanbod redelijk stabiel De opname van kantoren in 2011 is redelijk vergelijkbaar met de twee jaren daarvoor. In totaal werd 1,25 miljoen m² opgenomen;

Nadere informatie

BELEGGERS EN WONINGCORPORATIES EEN PERFECT MATCH? 21 mei 2014 Thomas Heijdendael

BELEGGERS EN WONINGCORPORATIES EEN PERFECT MATCH? 21 mei 2014 Thomas Heijdendael BELEGGERS EN WONINGCORPORATIES EEN PERFECT MATCH? 21 mei 2014 Thomas Heijdendael NEDERLANDSE WONINGMARKT IN EUROPEES PERSPECTIEF Initiatief van acht institutionele woningbeleggers en de IVBN Doel om Nederlandse

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt

De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt De staat van de Nederlandse hypothekenmarkt Alex van de Minne alexvandeminne@gmail.com Real Capital Analytics Amsterdam Business School Finance Group, Faculty of Economics and Business May, 2015 Amsterdam

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 6 DECEMBER 2014 ANALYSE HERVORMINGEN

TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 6 DECEMBER 2014 ANALYSE HERVORMINGEN 40 KWETSBAARHEID VAN WONI HERVORMINGEN Het aantal huishoudens met aan het wonen gerelateerde financiële risico s is toegenomen in de periode 2002 2012. Een concentratie van huishoudens met zulke risico

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 Op de gegevens voor de top 10% van 1999

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden De Hypotheekshop houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekmonitor informeren wij u over de ontwikkelingen in 2015 en kijken vooruit naar het komende jaar.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Woningmarkt na de crisis Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 1 Waar staan we met Nederland na de crisis? Nederlandse economie is er heel voorzichtig weer bovenop aan

Nadere informatie

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen!

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen! [FA 01-26 stenen] huis & hypotheek Help, mijn geld zit in de stenen! Als uw spaargeld vooral in de stenen van uw huis zit, is het niet altijd even gemakkelijk om het er weer uit te halen. Maar met wat

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar 2011 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum indiening 30 juni 2011 Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp Initiatiefvoorstel van de raadleden

Nadere informatie