Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)"

Transcriptie

1 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben een vragenlijst ontvangen en bijna 6.0 hebben deze ingevuld teruggestuurd. Factsheets in deze serie: 1 Onderzoeksopzet en respons 2 Lichamelijke gezondheid a -64 b 65-plus 3 Geestelijke gezondheid a -64 b 65 plus a Overgewicht, bewegen b Alcohol en tabak 65-plus c Leefstijl 5 Rondkomen en schulden 6 Wonen 7 Samenvatting, beschouwing a -64 b 65-plus Indeling gemeenteclusters A Leiden B Alphen aan den Rijn C Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten D Alkemade, Jacobswoude, Liemeer, Nieuwkoop, Rijnwoude, Ter Aar, Zoeterwoude G Katwijk, Noordwijk H Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen Colofon auteurs Hanneke Tielen Annika Olofsen Ingrid van den Broek Irma Paijmans Anouk van der Laar bestellen tel: publicatienummer 060_2a Druk DZB, Leiden maart 2007 Lichamelijke gezondheid (-64 ) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling 2005 met betrekking tot de lichamelijke gezondheid onder volwassenen van tot en met 64 in Zuid-Holland Noord. Eén op de tien volwassenen beoordeelt zijn/haar gezondheid als matig tot slecht. Eén op de drie heeft een chronische ziekte of aandoening. Volwassenen met overgewicht hebben vaker een chronische ziekte of aandoening. Het afgelopen bezocht de huisarts. De meeste volwassenen bezochten de tandarts (), de medisch specialist en de fysiotherapeut. Eén op de zes volwassenen geeft mantelzorg aan iemand uit zijn of haar omgeving. De belangrijkste resultaten staan in de tabel met kerncijfers op de achterpagina. DEEL 1 ERVAREN GEZONDHEID Gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Het wordt gedefinieerd als een toestand van volkomen sociaal, lichamelijk en psychisch welbevinden. De door iemand zelf ervaren gezondheid weerspiegelt zowel het geestelijk als het lichamelijk welbevinden. In de gezondheidspeiling is gevraagd hoe men over het algemeen zijn gezondheid ervaart, op een schaal van één tot vijf. Van de volwassenen beoordeelt zijn gezondheid als uitstekend, zeer goed, 49 goed, 8 matig en 1 slecht. In de middelgrote gemeenten rondom Leiden (cluster C) is het percentage volwassenen dat zijn of haar gezondheid als minder goed beoordeelt lager dan gemiddeld. Verder zijn er geen verschillen in ervaren gezondheid tussen de clusters en Zuid-Holland Noord. Determinanten van ervaren gezondheid Ongeveer evenveel mannen als vrouwen beoordelen hun gezondheid als matig tot slecht. Met het ouder worden stijgt dit percentage. Vooral vanaf 50 neemt het percentage volwassenen dat de gezondheid als matig tot slecht beoordeelt sterk toe (zie figuur 1). Alleenstaanden beoordelen hun gezondheid minder goed dan gemiddeld. Van de oudste leeftijdsgroep beoordeelt één op de vijf alleenstaanden zijn/haar gezondheid als matig tot slecht. Vrouwen met partner en thuiswonende kinderen beoordelen hun eigen gezondheid juist beter. Het grootste verschil in ervaren gezondheid is te vinden tussen werkenden en uitke man vrouw Figuur 1 Percentage dat de eigen gezondheid als matig tot slecht ervaart naar leeftijd en geslacht

2 ringsgerechtigden (6 matig/slechte gezondheid versus 48, zie figuur 2). Van de mannen met een uitkering beoordeelt meer dan de helft zijn gezondheid als matig tot slecht Van de mensen die moeite hebben om rond te komen heeft een matig tot slechte gezondheid. Moeite met rondkomen is hiermee gerelateerd aan ervaren gezondheid, onafhankelijk of iemand een betaalde werkkring heeft of rond moet komen van een uitkering. Volwassenen met een niet-westerse etniciteit geven vaker aan een matig tot slechte gezondheid te hebben (). Relatie lichamelijke en geestelijke gezondheid De eigen ervaren gezondheid hangt af van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Naarmate respondenten hun gezondheid minder positief beoordelen, neemt het percentage respondenten met een chronische aandoening en ook het percentage met Uitstekend Zeer goed betaalde werkkring matig tot hoog risico op angststoornis of depressie chronische aandoening en licht tot sterk belemmerd Goed Matig Slecht huisvrouw / man Figuur 2 Percentage dat de eigen gezondheid als matig tot slecht ervaart naar werksituatie man vrouw uitkering opleiding verv. pensioen Figuur 3 Risico op angst en depressie en belemmeringen door chronische aandoeningen naar ervaren gezondheid. een angststoornis of depressie toe. Van de volwassenen die hun gezondheid als slecht ervaren, is 63 sterk en licht belemmerd door chronische ziekten of aandoeningen. Verder heeft 36 een matig en 58 een hoog risico op angst of depressie. Vergelijking Provincie Inwoners van Zuid-Holland Noord beoordelen hun gezondheid positiever dan de rest van de provincie (9,2 versus ervaart een matig tot slechte gezondheid). Dat verschil geldt voor Leiden en omstreken en voor de Rijnstreek (clusters A t/m D). In de Duin- en Bollenstreek (cluster G en H) wijkt het percentage niet af van het provinciale gemiddelde. Die betere beoordeling van de ervaren gezondheid geldt voor mannen maar vooral voor vrouwen in de regio. De jongste leeftijdsgroep (- 34 ) heeft geen betere gezondheid vergeleken met dezelfde leeftijdsgroep van de rest van de provincie, de andere leeftijdsgroepen wel. Het verschil met de provincie is zichtbaar bij de lager opgeleiden (LO, MAVO en LBO). Uitzondering vormen de niet-westerse allochtonen. Zij voelen zich in Zuid- Holland Noord juist slechter dan in de provincie. DEEL 2 CHRONISCHE ZIEKTEN EN AANDOENINGEN Van de respondenten werd gevraagd aan te geven van welke ziekten en aandoeningen (van een lijst van chronische aandoeningen; zie figuur 4) zij in de voorgaande maanden klachten hebben gehad. Tevens werd gevraagd of de aandoening door een arts is vastgesteld. Tot slot is gevraagd of de respondenten als gevolg van deze aandoeningen belemmerd worden in het dagelijks functioneren. In totaal heeft 41 van de volwassenen in Zuid- Holland Noord een of meerdere ziekten of chroni- hoge bloeddruk ernstige rugaandoening astma/copd gewrichtsslijtage heup/knie ernstige aand. nek/schouder migraine, ernstige hoofdpijn chronisch eczeem ernstige aand. elleboog/pols/hand diabetes ernstige darmstoornissen psoriasis chronische gewrichtsontsteking incontinentie andere hartaandoening kanker hartinfarct vernauw. bloedvaten buik/benen beroerte door arts vastgesteld niet door arts vastgesteld Figuur 4. Percentage volwassenen dat één of meer chronische ziekten of aandoeningen heeft of had in de laatste maanden 2

3 sche aandoeningen. Bij gaat het om een aandoening die door een arts is vastgesteld, bij is dit niet het geval. Het percentage volwassenen met een of meerdere chronische aandoeningen is niet verschillend voor de subregio s en de clusters. Gemiddeld voelt 4 van de chronisch zieken zich sterk belemmerd en zich licht belemmerd. In het noordoosten van de Duin- en Bollenstreek (cluster H) voelt 6 zich sterk belemmerd. De meest voorkomende aandoening onder volwassenen is migraine of ernstige hoofdpijn (,2) (figuur 4). Eenderde hiervan is door een arts vastgesteld. De meest voorkomende aandoening die door een arts is vastgesteld is een te hoge bloeddruk (6,2 door een arts vastgesteld, 4,2 niet door een arts vastgesteld). Andere veel voorkomende aandoeningen zijn een ernstige of hardnekkige aandoening aan de rug (incl. hernia) (8,6), gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën (7,7) en astma of COPD (7,0). 2,3 van de volwassenen heeft diabetes. Hart- en vaatziekten 1 komen voor bij 3,0 van de volwassenen. Diabetes en hoge bloeddruk komen het minst vaak voor in de subregio Leiden en omstreken. In de leeftijdsgroep jarigen van de Duin- en Bollenstreek zijn meer diabetici dan in de andere subregio s. Gewrichtsslijtage van heupen of knieën, incontinentie en kanker komen vaker voor in de Duin- en Bollenstreek. Mannen en vrouwen, toenemende leeftijd Eén op de drie vrouwen en één op de vier mannen heeft één of meer chronische aandoeningen die vastgesteld zijn door een arts. Bij zowel mannen als vrouwen stijgt het percentage chronisch zieken met de leeftijd. Bij de mannen stijgt dit percentage van in de jongste leeftijdsgroep naar 54 in de oudste leeftijdsgroep, bij de vrouwen van 38 naar 54. Vrouwen hebben vaker dan mannen last van migraine, een ernstige aandoening aan hun nek of 1 Tabel 1 Verschillen tussen mannen en vrouwen m.b.t. het vóórkomen van ziekten of chronische aandoeningen (in laatste maanden) chronische ziekte of Mannen Vrouwen ZHN aandoening migraine 6,4,9,6 ernstige aand. nek/schouder 5,7 9,3 7,5 gewrichtsslijtage knie/heup 6,5 8,7 7,6 astma/copd. 5,9 7,9 6,9 incontinentie 1,1 5,6 3,4 gewrichtontsteking,reuma 1,5 3,5 2,5 hoge bloeddruk,6 9,3 1 ernstige rugaandoening,0 8,6 9,3 diabetes 3,2 2,0 2,6 andere hartaandoening 2,0 1,2 hartinfarct 1,5 0,1 0,8 Vetgedrukt = significant hoger percentage dan ander geslacht hart- en vaatziekten: hartinfarct, beroerte/hersenbloeding, vernauwing bloedvaten in buik of benen of een andere hartaandoening. schouder, gewrichtsslijtage aan heup of knie, astma/copd, incontinentie of gewrichtsontstekingen (tabel 1). Mannen hebben juist vaker dan vrouwen een te hoge bloeddruk, ernstige rugaandoeningen, diabetes en hart- en vaatziekten. Afgezien van migraine, astma/copd, darmstoornissen en eczeem komen alle andere genoemde chronische aandoeningen of ziekten vaker voor bij de oudste leeftijdsgroep. Aangezien er meer vrouwen dan mannen een chronische aandoening hebben, zijn er meer vrouwen die zich hierdoor belemmerd voelen dan mannen. Er zijn echter geen verschillen in geslacht wanneer alleen gekeken wordt naar personen met een chronische aandoening. Het percentage chronisch zieken dat zich belemmerd voelt, stijgt met de leeftijd. Gezinssamenstelling, opleiding, etniciteit en rondkomen Er is geen relatie tussen de gezinssamenstelling en een chronische ziekte bij volwassenen. Alhoewel partners zonder thuiswonende kinderen vaker aangeven een chronische ziekte te hebben en nog bij hun ouders wonende volwassenen dit juist minder vaak aangeven, ligt dit aan hun verschil in leeftijd en niet aan de gezinssamenstelling. Mensen met alleen basisonderwijs hebben vaker één of meerdere chronische aandoeningen. De meeste chronisch zieken zijn te vinden onder uitkeringsgerechtigden (62) gevolgd door gepensioneerden en huisvrouwen. Chronisch zieken hebben vaker dan gemiddeld moeite om rond te komen van hun inkomen. Onafhankelijk van leeftijd komt diabetes vaker voor bij niet-westerse allochtonen (4,4), mensen met alleen lager onderwijs (7,6) of MAVO/LBO opleiding (4,4), uitkeringsgerechtigden (,8) en huisvrouwen (5,2). Hoge bloeddruk komt onafhankelijk van leeftijd vaker voor bij niet-westerse allochtonen en uitkeringsgerechtigden en bij mensen met een HAVO, VWO of MBO opleiding. Naarmate volwassenen hoger zijn opgeleid, daalt het percentage met hart- en vaatziekten (9,2 bij lager onderwijs tot 1,9 bij de hoogst opgeleiden). Astma /COPD komt vaker voor bij niet-westerse allochtonen en bij mensen met een uitkering. Ernstige rugaandoeningen komen het meest voor onder jarige mannen met een lagere opleiding. Sterk belemmerde chronisch zieken zijn voornamelijk te vinden onder niet-westerse en westerse allochtonen. Het zijn vooral lager opgeleide chronisch zieken die aangeven zich belemmerd te voe- 3

4 len. Van de hoog opgeleide chronisch zieken voelt 55 zich belemmerd en van de laag opgeleide chronisch zieken voelt 84 zich belemmerd door zijn ziekte. Chronische aandoeningen en overgewicht Van sommige ziekten en aandoeningen is bekend dat zij een relatie hebben met overgewicht. Van de bevolking van Zuid-Holland Noord heeft 9 ernstig overgewicht. Uit de enquête blijkt dat ernstig overgewicht vaker voor komt bij mensen met diabetes (), beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA (36), hartinfarct (), hoge bloeddruk (22), vernauwing van bloedvaten in buik of benen (), gewrichtslijtage (20) en chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis) (20). Tabel 2 Verschillen 2000 en 2005 m.b.t. het vóórkomen van ziekten of chronische aandoeningen (in laatste maanden) chronische ziekte of aandoening Migraine 9,0,2 Gewrichtsslijtage 5,9 7,7 Diabetes 1,8 2,3 Hartinfarct 1,1 1,7 Aandoening nek of schouder 20,2 7,6 Vetgedrukt = significant hoger dan in het vergeleken Veel chronische aandoeningen of ziekten komen in de regio minder vaak voor dan in de rest van de provincie. Daarbij gaat het om diabetes, beroerte, vernauwing van vaten, ernstige darmstoornissen, ernstige aandoeningen aan de rug, migraine, gewrichtsslijtage en gewrichtsontstekingen, ernstige aandoeningen aan nek of schouder en ernstige aandoeningen aan elleboog of pols. Er zijn geen aandoeningen uit de lijst van die vaker voorkomen in de regio Zuid-Holland Noord. Wel komen bepaalde aandoeningen in clusters van de regio vaker voor dan gemiddeld in de provincie (tabel 3). DEEL 3 ZORGGEBRUIK Aan de respondenten is gevraagd aan te geven of ze de afgelopen maanden contact hebben gehad met één of meerdere zorgverleners of instanties. Volwassenen maken het meest gebruik van de tandarts (), gevolgd door de huisarts () en de medisch specialist () (tabel 4). Alleen inwoners uit noordoost Duin- en Bollenstreek (cluster H) hebben gemiddeld meer contact gehad met de huisarts dan de overige inwoners in Zuid-Holland Noord. Van de volwassenen heeft in de laatste 2 maanden nog contact met de huisarts gehad. Van deze heeft 4,1 in die 2 maanden 3 keer of meer contact gehad met de huisarts. De paramedicus 3 waar het meeste contact mee is geweest, is de fysiotherapeut () (tabel 4). Van Vergelijking 2005 met Veertien van de achttien aandoeningen zijn zowel in de gezondheidspeiling van 2000 als 2005 nagevraagd. Meer mensen geven aan diabetes, een hartinfarct, migraine of gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) te hebben dan in Er zijn minder respondenten met ernstige aandoeningen van de nek of de schouder. Vergelijking Provincie 2005 Het percentage volwassenen dat één of meer chronische ziekten of aandoeningen heeft (vastgesteld door een arts), is in de regio Zuid- Holland Noord lager dan gemiddeld in de provincie ( versus 35). Dit verschil geldt voor alle clusters in Zuid-Holland Noord en is onafhankelijk van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en burgerlijke staat. De niet-westerse en westerse allochtonen in Zuid-Holland Noord rapporteren even vaak chronische aandoeningen als in de provincie Zuid Holland. Tabel 4 Zorggebruik (afgelopen maanden) naar leeftijd Zorgverlener Paramedici GGZ / AMW Totaal tandarts huisarts 69 medisch specialist 35 fysiotherapeut 22 diëtist 1,9 2,7 5,2 3,2 oefentherapeut 2,4 1,6 1,5 1,8 ergotherapeut 0,8 0,6 0,7 0,7 logopedist 0,5 0,5 psycholoog 4,7 3,8 2,9 3,9 RIAGG/GGZ 3,5 3,0 1,7 2,8 maatschap. werk 1,9 2,2 1,3 1,8 psychiater 1,3 1,4 1,1 thuiszorg 2,1 1,2 2,1 1,7 GGD 4,6 1,6 1,8 2,6 alternatieve behandelaars 5,4 6,3 7,9 6,5 bedrijfsarts 5,7 9,9 6,9 7,6 verslavingszorg 0,5 overig 2,3 0,9 1,1 1,4 vetgedrukt = significant verschillend ten opzichte van totaal Tabel 3 Clusters* waar chronische ziekten of aandoeningen (zowel door een arts als niet door een arts vastgesteld) vaker vóórkomen vergeleken met de provincie Zuid- Holland chronische ziekte of aandoening Provincie ZHN Cluster astma/copd 7,2 7,4 D: 9,3 eczeem 4,8 5,4 H: 6,7 2 kanker 1,4 1,4 G: 2,6 3 hartinfarct 0,7 0,9 A: 1,2 *Clusters staan beschreven op de colofon, ZHN = Zuid-Holland Noord de volwassenen in Zuid-Holland Noord heeft 8 het afgelopen contact gehad met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of het maat- zie Gezondheid Gemeten en Gewogen, Gezondheidsenquête 2000 onder -64 jarigen in Zuid-Holland Noord paramedicus: fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist of oefentherapeut. 4

5 schappelijk werk. Een klein deel van de respondenten () had contact met de verslavingszorg. De tandarts wordt het meest gecontacteerd in de middelgrote gemeenten rondom Leiden (cluster C). In Alphen aan den Rijn (cluster B) en noordoost Duin- en Bollenstreek (cluster H) worden paramedici het meest bezocht. Met de GGZ en het maatschappelijk werk wordt het meest contact gezocht in Leiden (cluster C) en noordoost Duin- en Bollenstreek (cluster H); met de verslavingszorg in Katwijk en Noordwijk (cluster G). Determinanten voor zorggebruik Naarmate volwassenen ouder worden, gaan zij vaker naar de huisarts. Vrouwen hebben vaker contact met de huisarts dan mannen. Dit is onafhankelijk van de leeftijd. Ook alleenstaande ouders, volwassenen met alleen lager onderwijs, uitkeringsgerechtigden, huisvrouwen, niet westerse allochtonen en volwassenen die moeite hebben met rondkomen maken meer gebruik van de huisarts. Ook de jarigen hebben meer contact gehad met een specialist dan de jongere leeftijdscategorieën, de jongvolwassenen (-34 ) het minst. Uitkeringsgerechtigden en huisvrouwen komen vaker bij een specialist. Volwassenen die bij de specialist komen hebben vaker moeite met rondkomen mannen fysiotherapeut diëtist oefentherapeut vrouw en Figuur 5 Contact met paramedici in afgelopen maanden naar geslacht en leeftijd De tandarts wordt het meest bezocht door jarigen. Vrouwen hebben vaker contact met de tandarts dan mannen. Partners met kinderen, volwassenen met een HAVO, VWO of MBO opleiding en huisvrouwen komen meer bij de tandarts in vergelijking met de andere groepen. Verder brengen autochtone volwassenen vaker een bezoek aan de tandarts dan niet-westerse allochtonen. Het bezoek aan een paramedicus neemt toe met de leeftijd. Dit komt vooral door een toename in contact met de fysiotherapeut en de diëtist. Vrouwen hebben vaker contact met paramedici dan mannen (figuur 5); van de vrouwen tegenover van de mannen bezocht de fysiotherapeut. Volwassenen met een MAVO of LBO diploma en uitkeringsgerechtigden hebben vaker contact gehad met een paramedicus. De jarigen hebben minder contact met de GGZ of maatschappelijk werk dan de -49 jarigen. Vrouwen hebben meer contact met de GGZ of maatschappelijk werk dan mannen. Ook alleenstaanden, alleenstaande ouders, uitkeringsgerechtigden, niet-westerse allochtonen en volwassenen die moeite hebben met rondkomen, hebben het afgelopen meer contact gehad met de GGZ of maatschappelijk werk dan het gemiddelde percentage in Zuid-Holland Noord. Het percentage inwoners, dat contact heeft gehad met de verslavingszorg, is klein. Hierdoor is het lastig om significante verschillen tussen groepen te vinden. Wel blijkt dat volwassenen met een uitkering meer contact hebben gehad met de verslavingszorg, volwassenen met betaald werk juist minder. Daarnaast hebben ook autochtone volwassenen minder contact gehad met de verslavingszorg dan allochtonen. Vergelijking Provincie 2005 Inwoners van Zuid-Holland Noord bezochten minder vaak de huisarts (in de 2 maanden voorafgaand aan de peiling), de specialist en de verslavingszorg (in de maanden voorafgaand aan de peiling) dan in de provincie Zuid-Holland. De tandarts wordt vaker dan gemiddeld in Zuid-Holland bezocht. Het lagere huisartsbezoek vergeleken met de provincie geldt voor vrouwen, de oudste leeftijdsgroep, de autochtone bevolking, gehuwden, hoogopgeleiden en wordt voornamelijk bepaald door het huisartsbezoek van de inwoners van Leiden (cluster A). In Leiden bezocht slechts de huisarts in de afgelopen 2 maanden ten opzichte van 34 in de provincie. Het hoge percentage huisartsbezoek bij alleenstaande ouders is voor de regio vergelijkbaar met de provincie. De medisch specialist is in de afgelopen maanden in Leiden (cluster A), in Alphen aan den Rijn (cluster B) en in het noordoosten van de Duin- en Bollenstreek (cluster H) minder dan gemiddeld in de provincie bezocht. Het verschil in specialistbezoek tussen de regio en de provincie geldt voor mannen en vrouwen, alle leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus, één- en meer persoonshuishoudens, autochtonen en westers allochtonen. Het percentage specialistbezoek bij éénoudergezinnen is voor de regio wederom vergelijkbaar met de provincie. De tandarts wordt vooral in de middelgrote gemeenten rond Leiden (cluster C) vaker dan gemiddeld bezocht. In de hele regio gaan vrouwen en de jong volwassenen vaker naar de tandarts dan gemiddeld in Zuid-Holland. Het verschil van de regio ten opzichte van de provincie wordt voor een deel verklaard door de gemiddeld hogere opleiding van jongvolwassenen in Zuid-Holland Noord ten opzichte van de provincie. 5

6 DEEL 4 MANTELZORG GEVEN Onder mantelzorg geven verstaat men zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn/haar omgeving, zoals partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is Van de volwassen bevolking in Zuid-Holland Noord geeft mantelzorg, waarvan tweederde dat op het moment nog steeds doet en eenderde in het afgelopen wel, maar nu niet meer doet. In de middelgrote gemeenten rond Leiden (cluster C) wordt meer mantelzorg gegeven () dan in de rest van Zuid-Holland Noord. Het vaakst wordt mantelzorg gegeven door jarigen (22). Van de jong volwassenen (-34 ) geeft 8 mantelzorg. Mantelzorgers zijn vaker vrouw () dan man (). Bijna eenderde van de huisvrouwen geeft mantelzorg. Werkenden of mensen in opleiding geven minder vaak dan gemiddeld mantelzorg. Een derde van de mantelzorgers doet dit incidenteel. De Tabel 5 De persoon waar mantelzorg aan gegeven wordt en soort zorg verzorgde (schoon)ouder 6,4 ander familielid 1,8 buur/vriend/kennis 1,4 kind 1,2 partner 1,0 onbekend 4,0 Totaal type zorg of hulp gezelschap/troost/ 7,2 afleiding begeleiding/vervoer 5,8 hulp huishouding 5,6 geldzaken/ 4,7 administratie warme maaltijd 1,9 persoonlijke 1,3 verzorging medische verzorging 1,1 Totaal * * Totaal is minder dan de som van de kolom omdat er ook aan meer dan één persoon of meer dan één type mantelzorg gegeven kan worden. anderen besteden gemiddeld 92 uur per week aan zorg (minimaal 1, maximaal 84). Verreweg de meeste mantelzorg gaat naar (schoon)ouders (6,4) (tabel 5). Dit geldt voor 60 van alle mantelzorgers. Opleidingsniveau is niet gerelateerd aan het wel of niet geven van mantelzorg. Wel zijn het vaker de hoog opgeleide volwassenen die specifiek mantelzorg geven aan (schoon)ouders. Naast de zorg voor (schoon)ouders gaat er zorg naar andere familieleden (1,8), naar buren/vrienden of kennissen (1,4) en naar kinderen (1,2). De oudste groep mannen (50-64 ) geeft vooral mantelzorg aan hun partner. Voor een groot deel bestaat mantelzorg uit het bieden van gezelschap, troost of afleiding, maar het bevat ook vaak praktische hulp zoals begeleiding bij of het verzorgen van vervoer (tabel 5). Het regelen van geldzaken en vervoer en het helpen in de huishouding doet men voornamelijk voor (schoon)ouders. Mantelzorg aan de partners bestaat uit hulp in de huishouding en het klaarmaken van warme maaltijden. Hulp bij persoonlijke verzorging wordt gegeven aan kinderen en partners. Medische verzorging gaat voornamelijk naar de eigen kinderen. Van de mantelzorgers is (tamelijk) belast tot overbelast, voelt zich enigszins belast en bijna de helft (49) voelt zich niet belast. Mantelzorgers die zorg verlenen bij de persoonlijke en medische verzorging voelen zich het vaakst (tamelijk) belast tot overbelast. Vooral mantelzorgers die zwaar belast zijn hebben behoefte aan ondersteuning. Van alle mantelzorgers geeft aan, naast de hulp die men wellicht al heeft, extra hulp te kunnen gebruiken bij zijn of haar werkzaamheden als mantelzorger. De helft van deze mensen heeft behoefte aan informatie en advies (48), een kwart aan af en toe een vervanger () en eveneens een kwart aan emotionele ondersteuning (). Volwassenen van -64 geven evenveel mantelzorg als oudere volwassenen in de leeftijd van ( versus ). Van alle leeftijdsgroepen geven jarigen de meeste mantelzorg (22). Vergelijking Provincie 2005 In Zuid-Holland Noord wordt door meer mensen mantelzorg gegeven ( dan in de rest van de provincie. Dat geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke mantelzorgers en alle leeftijdsgroepen. Het verschil in percentage mantelzorgers met de provincie geldt voor alle bevolkingsgroepen. DEEL 5 AANDACHTSGROEPEN Uit bovenstaande resultaten blijkt dat bepaalde groepen onder de volwassenen meer opvallen door hun slechtere ervaren gezondheid, meer chronische aandoeningen en grotere zorggebruik. - Vrouwen hebben vaker een chronische aandoening dan mannen. - Personen in de leeftijd van ervaren hun gezondheid twee keer zo vaak als matig tot slecht in vergelijking tot de jongere leeftijdsgroepen. Het aantal personen met een chronische aandoening neemt dan ook toe met de leeftijd. - Personen die lager opgeleid zijn, uitkeringsgerechtigden en personen die moeite hebben met rondkomen hebben vaker een chronische aandoening. - Onafhankelijk van het opleidingsniveau, de werksituatie of moeite met het rondkomen, hebben allochtonen vaker een chronische aandoening. - Een niet-westerse etniciteit gaat gepaard met het bijna vier keer zo vaak aangeven van een matig tot slechte ervaren gezondheid, in vergelijking met autochtonen en westerse allochtonen. Dit kan voor een gedeelte worden verklaard door een lager opleidingsniveau, het feit dat zij vaker uitkeringsgerechtigd zijn en het feit dat zij vaker dan gemiddeld moeite hebben met rondkomen. 6

7 Mantelzorgers worden niet als risicogroep gezien door het hebben van chronische aandoeningen of groter zorggebruik, maar doordat zij vaak belast zijn door de verzorging die zij geven. Mantelzorgers zijn vaak ouder (50-64 ), vaker vrouw en vaker huisvrouw. Vooral mantelzorgers die persoonlijke verzorging geven voelen zich hierdoor belast. Mantelzorgers nemen een groot deel van de zorg voor de chronisch zieken op zich, wat kan leiden tot overbelasting. Kerncijfers Lichamelijke Gezondheid, Volwassenen 2005 Aantal respondenten is 3487 Oordeelt eigen gezondheid matig/ slecht 1 ziekte/chronische aandoening wel of niet vastgesteld door arts 1 ziekte/ chronische aandoening vastgesteld arts 1 aand. vastgesteld door arts Strek belemmerd Licht belemmerd Contact in afgelopen maanden met verslavingszorg GGZ/AMW paramedicus tandarts specialist huisarts Geeft mantelzorg Zuid-Holland Noord 9,2 41 4,0 * 22 8,0 Subregio Leiden en omstreken Rijnstreek Duin en Bollenstreek Cluster A B C D G H Leeftijd Geslacht man vrouw Gezinssamenstelling alleenstaand twee partners twee partners en kinderen éénoudergezinnen bij ouders anders Opleidingsniveau LO MAVO, LBO HAVO, VWO, MBO HBO, WO Werksituatie betaalde werkkring huisvrouw/huisman werkloos/ao/bijstand pensioen in opleiding Etniciteit autochtoon westers allochtoon niet westers allochtoon Rondkomen Geen moeite rond te komen Wel moeite rond te komen 7,9 8,9 9,5 9,3 6,5 8,3 9,9 6,8 8,1 9,2 8,9 9,9 7,2 8,7 23 7,8 6,2 5,7 6,6 48 6,6 7,8 9,2 6, ,8 3,2 5,4 4,3 4,4 1,3 1,9 5,1 6,0 1,8 4,6 6,2 3,4 4,5 5,5 4,3 4,2 2,9 2,7 4,9 3,9 2,4 2,3 4,9 35 1,6 0,6 3,4 8,4 9,2 2,6 8,0 Zuid Holland * 23 7,7 0,6 31 vetgedrukt = significant afwijkend van percentages van Zuid-Holland Noord * Vergelijking met Zuid-Holland is mogelijk bij het item huisartsbezoek in de afgelopen 2 maanden. In de provincie Zuid-Holland bezocht 34 de huisarts in de 2 maanden voorafgaand aan het onderzoek. In de regio Zuid-Holland Noord is dat ,6 6,8 8,1 8,0 6,7 4,2 6,8 9,4 9,0 8,7 5,9 6,5 9,5 5,8 6,9 6,7 8,3 7,8 6,8 6,1 2,5 9,0 7,7 8,1 6,3 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5 0,7 0,1 2,4 0,7 1,0 0,5 0,1 0,2 3,2 0,8 1,1 0,7 7,9 22 7,3 6,6 7

8

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 200 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn JONGERENPEILING 0 De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim.00 jongeren in de leeftijd van t/m jaar in

Nadere informatie

sporters komen wel vaker bij paramedici, met name de fysiotherapeut (21% onder sporters versus 15% onder niet-sporters).

sporters komen wel vaker bij paramedici, met name de fysiotherapeut (21% onder sporters versus 15% onder niet-sporters). Belemmeringen om meer te bewegen of te sporten In de enquête werd gevraagd of respondenten vinden dat ze genoeg beweging krijgen en of ze één of meerdere redenen hebben om niet te bewegen of niet méér

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 0 De volwassenen en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.00 inwoners in de

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Ouderen met een verschillende etnische achtergrond verschillen niet of nauwelijks in hun bewegingspatroon.

Ouderen met een verschillende etnische achtergrond verschillen niet of nauwelijks in hun bewegingspatroon. Opleiding, gezin, etniciteit en gezondheid 6-plussers met een hogere opleiding voldoen vaker aan de norm Gezond Bewegen dan degenen met een lagere opleiding (HBO/academici 0; LO ). Ze wandelen en sporten

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 0 De volwassenen en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in de

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop Hollands Midden Nederland N=428 19-64 jaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

2 Lichamelijke Gezondheid

2 Lichamelijke Gezondheid 2 Lichamelijke Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema lichamelijke gezondheid wordt inzicht gegeven in het voorkomen van chronische (langdurige) aandoeningen onder de Friese

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERDALEN

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERDALEN GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERDALEN Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE ROERDALEN... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE LEUDAL. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE LEUDAL. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE LEUDAL Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE LEUDAL... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENLO

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENLO GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENLO Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE VENLO... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERMOND

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERMOND GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERMOND Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE ROERMOND... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen in Emmen

Volwassenen in Emmen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE NEDERWEERT... 4 1.1.

Nadere informatie

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl.

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl. Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD, update januari 2015 Toelichting: De bevindingen worden weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE GENNEP

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE GENNEP GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE GENNEP Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE GENNEP... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE WEERT... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de dorpen zijn uitgesplitst naar en 65 jarigen en ouder.

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; gemeente ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de gemeente

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 0 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in de

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

SES score laag middel hoog

SES score laag middel hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE BEESEL... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Utrecht gezond!

Utrecht gezond! Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Leidsche Rijn Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Leidsche Rijn

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE PEEL EN MAAS... 4

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE MAASGOUW... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ECHT-SUSTEREN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ECHT-SUSTEREN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE ECHT-SUSTEREN... 4 1.1. Algemene kenmerken...

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Onderzoeksopzet en respons

Onderzoeksopzet en respons JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

Volwassenen in Aa en Hunze

Volwassenen in Aa en Hunze Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie