qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer"

Transcriptie

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Kwalificatiedossier 2008 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Friesland College vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

2 2 Inleiding Competentie A: beslissen en activiteiten initiëren niet van toepassing voor PW 3 Voor PWCompetentie B: aansturen 4 Competentie C: begeleiden 5 Competentie D: aandacht en begrip tonen 7 Competentie E: samenwerken en overleggen 9 Competentie F: ethisch en integer handelen 10 Competentie G: relaties en netwerken bouwen niet van toepassing voor PW 3 Competentie H: overtuigen en beïnvloeden 11 Competentie I: presenteren 12 Competentie J: formuleren en rapporteren 13 Competentie K: vakdeskundigheid toepassen 14 Competentie L: materialen en middelen inzetten 15 Competentie M: analyseren 16 Competentie N: onderzoeken 17 Competentie O: creëren en innoveren niet van toepassing voor PW 3 Competentie P: leren 18 Competentie Q: plannen en organiseren 19 Competentie R: op de behoeften van de klant richten 20 Competentie S: kwaliteit leveren 21 Competentie T: instructies en procedures opvolgen 22 Competentie U: omgaan met veranderingen 23 Competentie V: met druk en tegenslag omgaan niet van toepassing voor PW 3 Competentie W: gedrevenheid en ambitie niet van toepassing voor PW 3 Competentie X: ondernemend en commercieel handelen niet van toepassing voor PW 3 Competentie Y: bedrijfsmatig handelen niet van toepassing voor PW 3

3 3 Inleiding Deze competentiewijzer is afgeleid van het kwalificatiedossier voor Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang Bij iedere competentie is een lijst gegeven van kennis, vaardigheden en houding. Dit is geen uitputtende lijst, maar dekt wel het kwalificatiedossier. De lijst kan naar eigen inzicht aangevuld worden. De competentiewijzer is bedoeld voor deelnemers en opleiders. Het geeft een goed beeld van de verwachtingen en eisen van het beroep en de opleiding. De deelnemers kunnen voor zichzelf vaststellen wat sterke en minder sterke kanten zijn binnen de verschillende competenties. De competentiewijzer is een handig hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen in het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Opleiders kunnen de competentiewijzer gebruiken bij de ondersteuning van deelnemers bij hun studieloopbaan. In opdracht van: Consortium beroepsonderwijs Zorg en Welzijn Samenstellers van de competentiewijzer: Jos Mannens, Yvonne Leupen, Marianne Sessink

4 4 Competentie B: Aansturen uitoefenen van gezag 2.1 Ondersteunt het kind/de jongere bij ontwikkeling en uit: opvoeding Je toont overwicht bij het handhaven van afspraken en regels zodat het (de groep) het kind duidelijk is welke grenzen er zijn en dat deze niet overschreden mogen worden. De (ontwikkelings-)psychologie van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied Het begrip multiculturele samenleving De verschillende doelgroepen Chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden bij de Communicatieve vaardigheden toepassen Consequent doelgroep Communicatieve aardigheden:voorlichting, advies en instructie geven Leer-, opvoedings- en gedragsproblemen bij de doelgroep Gesprekstechnieken toepassen Reflectief De specifieke kenmerken van het werkveld Feedback geven/ontvangen De regels van de Nederlandse taal De regels van een moderne vreemde taal Methodisch handelen Verschillende communicatietechnieken Observeren (ortho)pedagogische theorieën Verschillende begeleidingsmethodieken Begeleiden zodat duidelijk is welke grenzen er zijn. Geduldig Overwicht tonen bij het handhaven van afspraken en regels Respectvol Gezag uitoefenen Omgaan met groepsprocessen Signaleren Congruent Groepsprocessen/ groepsdynamica Motiveren Reflecteren Adequaat sociale vaardigheden toepassen in verschillende situaties Conflicten hanteren Vakliteratuur bijhouden

5 5 Competentie C: Begeleiden coachen adviseren - anderen ontwikkelen - motiveren 2.1 Ondersteunt het kind/ de jongere bij ontwikkeling en opvoeding uit: 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan Uitvoeren van de dagelijkse opvang Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Je geeft het kind heldere, eerlijke en constructieve feedback en stimuleert om alternatieven uit te proberen zodat het functioneren van het kind wordt versterkt. ( coachen) Je adviseert het kind over het aanpakken van de persoonlijke verzorging zodat het kind hier inzicht in krijgt en dit (zoveel mogelijk) zelfstandig kan uitvoeren. ( adviseren) Je schept een uitdagende en geschikte ruimte/omgeving met kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling van kinderen en toetst deze aan richtlijnen zodat de kinderen op een veilige manier gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.( anderen ontwikkelen) Je motiveert het kind om zijn best te doen, uitdagingen aan te gaan en doelen te bereiken zodat het kind in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt. ( motiveren) De (ontwikkelings-)psychologie (Ortho)pedagogische theorieën De stappen van het methodisch handelen De samenleving Groepsdynamica De verschillende doelgroepen Chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden Leer- opvoedings- en gedragsproblemen Het werkveld De regels van de Nederlandse taal De regels voor het geven van feedback ICT De multiculturele samenleving Groepsprocessen/ groepsdynamica EHBO Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Ontwikkelingsgerichte creatieve activiteiten Ontwikkelingsgerichte recreatieve Begeleiden Coachen Stimuleren Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Gebruik maken van verschillende begeleidingmethodieken Communicatieve aardigheden:voorlichting, advies en instructie geven Gesprekstechnieken toepassen Feedback geven en ontvangen Omgaan met groepsprocessen Methodisch handelen Observeren Signaleren Sociale problematiek signaleren waaronder huiselijk geweld Planmatig werken Rapporteren Motiveren Reflecteren Adequaat sociale vaardigheden toepassen in verschillende situaties Conflicten hanteren Geduldig Respectvol Congruent Consequent Reflectief

6 6 activiteiten Eerste hulp bij kleine ongevallen verlenen Kwaliteitszorg bieden, ergonomisch werken Met de computer omgaan Ontwikkelingsgerichte (re)creatieve activiteiten inzetten

7 7 Competentie D: Aandacht en begrip tonen interesse tonen luisteren - anderen steunen - inleven in andermans gevoelens - bezorgdheid tonen voor anderen - luisteren 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/ de jongere uit: 2.1 Ondersteunt het kind/ de jongere bij ontwikkeling en opvoeding 2.2 Biedt het kind/ de jongere persoonlijke verzorging 3.8 Evalueert de werkzaamheden Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Werken aan kwaliteit Je toont belangstelling voor en betrokkenheid bij het kind en zijn ouders/ vervangende opvoeders door in het kennismakingsgesprek actief te luisteren zodat het kind en zijn ouders/vervangende opvoeders de benodigde informatie geven en zich begrepen voelen. Je toont betrokkenheid en inlevingsvermogen in het kind en herkent wanneer het kind het moeilijk heeft, zodat je de nodige ondersteuning kan bieden. Je let op het fysieke en mentale welzijn van het kind en stimuleert hem om hierover te praten, zodat het kind zich bij ziekte, ongeval of anderszins onwel zijn begrepen en gesteund voelt. Je signaleert of het kind en andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden opvang en begeleiding, zodat ze deze informatie kan meenemen/inbrengen bij de evaluatie. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Verschillende communicatietechnieken De stappen van het methodisch handelen De regels voor het geven van feedback De ( multiculturele) samenleving De doelgroepen De doelgroepen- chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden De doelgroepen, leer-, Opvoedings- en gedragsproblemen Het werkveld Methoden van gegevens verzameling De regels van de Nederlandse taal De regels van een moderne vreemde taal Feedback ontvangen/ geven Actief luisteren Communicatieve vaardigheden- Gesprekstechnieken toepassen Vergadertechnieken toepassen Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Methodisch handelen Observeren Signaleren Reflecteren Rapporteren Evalueren Nederlandse taal correct toepassen Sociale vaardigheden toepassen Eerste hulp bij kleine ongevallen verlenen Sociale problematiek signaleren waaronder huiselijk geweld Open Betrokken Empatisch Respectvol Klantvriendelijk Reflectief

8 8 Observatiemethoden en technieken Pedagogische theorieën De signalen die verwijzen naar sociale problematiek waaronder huiselijk geweld EHBO Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken

9 9 Competentie: E Samenwerken en overleggen anderen raadplegen en betrekken - proactief informeren - afstemmen 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op uit: 1.3 Maakt een plan van aanpak 2.1 ondersteunt het kind/ de jongere bij ontwikkeling en opvoeding 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Werken aan kwaliteit Je vraagt de mening en ideeën van kinderen en stimuleert hen om input te leveren voor het activiteitenprogramma, zodat het programma tegemoet komt aan hun wensen en behoeften. Je bespreekt de inhoud van het plan van aanpak en de consequenties ervan met het kind en de ouders/vervangende opvoeders zodat zij weten wat ze kunnen verwachten als het plan van aanpak wordt uitgevoerd. Je informeert de ouders/ vervangende opvoeders over de ontwikkeling van het kind, zodat zij op de hoogte zijn van de voortgang van de ontwikkeling. Je overlegt bij de uitvoering van de opvang en begeleiding tijdig met anderen,raadpleegt anderen indien nodig. Je weet wat de consequenties zijn van de eigen acties en je stelt je zo op dat de samenwerking in het team soepel verloopt, zodat de gezamenlijke dienstverlening eenduidig en soepel verloopt. (Ontwikkelings-)psychologie Verschillende gesprekstechnieken Presentatietechnieken Vergadertechnieken Groepsdynamica Verschillende aspecten van de samenleving De verschillende aspecten van het methodisch handelen ICT De specifieke kenmerken van de doelgroepen De specifieke kenmerken van het werkveld De regels van de Nederlandse taal Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Ontwikkelingsgerichte creatieve activiteiten Ontwikkelingsgerichte recreatieve activiteiten Gesprekstechnieken toepassen Voorlichting, advies en instructie geven Presentatietechnieken toepassen Vergadertechnieken toepassen De Nederlandse taal correct gebruiken Methodisch handelen Feedback ontvangen en geven Ontwikkelingsgerichte (re)creatieve activiteiten aanbieden Omgaan met groepsprocessen Omgaan met de computer Motiveren Observeren Signaleren Rapporteren Reflecteren Sociale vaardigheden toepassen Conflicten hanteren Omgaan met groepsprocessen Vakliteratuur bijhouden Eerlijk Open Betrokken Klantvriendelijk Reflectief

10 10 Competentie F: Ethisch en integer handelen integer handelen 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging uit: Uitvoeren van de dagelijkse opvang Je gaat discreet om met lichaamscontact tijdens de persoonlijke verzorging en respecteert vertrouwelijkheid, zodat het kind zich op zijn gemak voelt. De theorie van( kinder) EHBO Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) De specifieke aspecten die de doelgroepen typeren. Verschillende communicatietechnieken Verschillende begeleidingmethodieken De stappen van het methodisch handelen Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken ( kinder) EHBO/eerste hulp bij kleine ongevallen toepassen Zodanig begeleiden dat het kind zich op zijn gemak voelt Vertrouwensrelatie opbouwen en onderhouden Communicatieve vaardigheden toepassen De communicatie en je gedrag afstemmen op de doelgroep. Communicatieve vaardigheden: voorlichting, advies en instructie geven Feedback geven en ontvangen Methodisch handelen Motiveren Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Omgaan met richtlijnen en protocollen Signaleren Rapporteren Planmatig werken Sociale vaardigheden toepassen Integer Betrouwbaar Geloofwaardig Open Reflectief Rechtvaardig Empatisch

11 11 Competentie H: Overtuigen en beïnvloeden ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen 1.3 maakt een plan van aanpak uit: Je onderbouwt de keuzes die gemaakt zijn in het plan van aanpak en gaat na of het kind en zijn ouders/ vervangende opvoeders hiermee instemmen, zodat het plan van aanpak door hen gedragen wordt. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Verschillende communicatie technieken Verschillende gesprekstechnieken Presentatietechnieken De specifieke kenmerken van de doelgroepen- chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden De specifieke kenmerken van doelgroepen- leer, opvoedings- en gedragsproblemen Het werkveld De regels van de Nederlandse taal Pedagogische theorieën Communicatieve vaardigheden toepassen Gesprekstechnieken toepassen De Nederlandse taal correct gebruiken Communicatieve vaardighedenpresentatietechnieken toepassen Keuzes maken Mening vormen en naar voren brengen Mening met argumenten onderbouwen Motiveren Rapporteren Sociale vaardigheden toepassen Vakliteratuur bijhouden Reflectief Open Respectvol Empatisch

12 12 Competentie: I Presenteren betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen - duidelijk uitleggen en toelichten 2.1 Ondersteunt het kind bij ontwikkeling en opvoeding uit: Je communiceert met ouders/vervangende opvoeders over de opvoeding van hun kind op een voor hen begrijpelijke manier en wekt bij hen vertrouwen op basis van je deskundigheid. J Je controleert of de boodschap is overgekomen, zodat de ouders/vervangende opvoeders als ze dat willen je advies kunnen opvolgen. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) De theorie over de samenleving De doelgroepen met de specifieke Methodisch handelen kenmerken:chronische ziekten,handicaps, taal Motiveren of ontwikkelingsachterstanden,leer-, opvoedings- en gedragsproblemen De Nederlandse taal correct gebruiken De aspecten van het methodisch handelen De regels van de Nederlandse taal Pedagogische theorieën Communicatieve vaardigheden toepassen afgestemd op de doelgroep Voorlichting, advies en instructie geven Feedback geven en ontvangen Reflecteren Signaleren Sociale vaardigheden toepassen Omgaan met conflicten Reflectief Open Respectvol Empatisch

13 13 Competentie J: Formuleren en rapporteren structuur aanbrengen - vlot en bondig formuleren - nauwkeurig en volledig rapporteren 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op uit: 1.3 Maakt een plan van aanpak 3.8 Evalueert de werkzaamheden Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Werken aan kwaliteit Je stelt een kernachtig en logisch gestructureerd activiteitenprogramma op zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. Je stelt een nauwkeurig en volledig plan van aanpak op, zodat het kind en ouders/ vervangende opvoeders precies weten welke aanpak gehanteerd wordt en welke ontwikkeling wordt nagestreefd. Je verwerkt alle benodigde gegevens en scheidt de hoofd en bijzaken zodat zij een kernachtig evaluatieverslag kan schrijven. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Verschillende communicatie technieken Verschillende gesprekstechnieken ICT De specifieke kenmerken van de doelgroepen en het werkveld De regels van de Nederlandse taal Pedagogische theorieën Rapportagemethodieken Presentatietechnieken Methoden van gegevens verzamelen Signaleren Communicatieve vaardighedengesprekstechnieken toepassen Mondeling en schriftelijk rapporteren afgestemd op de doelgroep De Nederlandse taal correct gebruiken Kernachtig en gestructureerd rapporteren Helder en goed leesbaar rapporteren/presenteren Motiveren Met de computer omgaan Sociale vaardigheden toepassen Evalueren en hierover verslag doen Feedback Gegevens verzamelen en verwerken Hoofd en bijzaken onderscheiden Reflecteren Respectvol Congruent Reflectief

14 14 Competentie K: Vakdeskundigheid toepassen vakspecifieke mentale vermogens aanwenden - expertise delen 2.2 Biedt het kind/ de jongere persoonlijke verzorging uit: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Uitvoeren van dagelijkse opvang Werken aan kwaliteit Je herkent de dynamiek van (met name) baby s en jonge kinderen en bent daar continu alert op, zodat je tijdig en adequaat reageert en daarmee ongelukken voorkomt. Je deelt je expertise met collega s en andere deskundigen middels beroepsmatige discussies, zodat je expertise bijdraagt aan de professionalisering van het beroep. ( kinder) EHBO /eerste hulp bij kleine ongevallen Ontwikkelingspsychologie/ psychologie (ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Verschillende begeleidingsmethodieken Verschillende communicatietechnieken Verschillende vergadertechnieken Verschillende rapportagemethoden Het werkveld en de doelgroep Verschillende stappen van het methodisch handelen Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Verschillende begeleidingsmethodieken hanteren (kinder) EHBO/ eerste hulp bij kleine ongelukken toepassen Communicatieve vaardigheden toepassen Vergadertechnieken toepassen Voorlichting, advies en instructie geven Feedback geven en ontvangen Methodisch handelen Informatie genereren uit gegevens Motiveren Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Planmatig werken Rapporteren Signaleren Sociale problematiek waaronder huiselijk geweld signaleren Sociale vaardigheden toepassen Reflecteren Vakliteratuur bijhouden Pro actief Alert Empatisch Respectvol

15 15 Competentie L: Materialen en middelen inzetten materialen en middelen doelmatig gebruiken - geschikte materialen en middelen kiezen 2.3 Draagt zorg voor ruimte en huishoudelijke werkzaamheden uit: 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Je zorgt bij schoonmaakwerkzaamheden voor efficiënt gebruik van schoonmaakmaterialen en middelen zodat verspilling en onnodige belasting van het milieu worden voorkomen Je kiest spel en speelmaterialen die bijdragen aan de ontwikkeling van het kind en gebruikt deze effectief en vindingrijk, zodat de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Het werkveld en de doelgroep Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Ontwikkelingsgerichte (re)creatieve activiteiten ICT Begeleiden Observeren Motiveren Planmatig werken Communicatieve vaardigheden toepassen Signaleren Sociale vaardigheden toepassen Voorlichting advies en instructie geven Efficiënt gebruik maken van schoonmaakmaterialen Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken toepassen Ontwikkelingsgerichte(re) creatieve activiteiten aanbieden Gebruik maken van de computer Kostenbewust Milieubewust Doelgericht Vindingrijk

16 16 Competentie M: Analyseren conclusies trekken - informatie uiteenrafelen - oplossingen voor problemen bedenken 3.8 evalueert de werkzaamheden uit: Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Je haalt uit alle gegevens die je verzamelt ( gesprekken en observaties) de belangrijkste informatie, Je concludeert op basis hiervan of de geboden opvang en begeleiding voldoen en of er voldoende voortgang is Je komt zo nodig met haalbare oplossingen, zodat, indien nodig, de opvang en begeleiding ( in overleg) bijgesteld kunnen worden. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) De doelgroep Methoden van gegevens verzameling Rapportagemethoden Evaluatiemethoden Gegevens verzamelen en combineren Hoofd en bijzaken onderscheiden Analyseren Conclusies trekken Communicatieve vaardigheden toepassen Vergadertechnieken toepassen Signaleren Oplossingen voor problemen bedenken Evalueren met betrokkenen Feedback geven en ontvangen Nauwkeurig en volledig rapporteren Reflecteren Sociale vaardigheden toepassen Reflectief Klantvriendelijk

17 17 Competentie N: Onderzoeken Informatie achterhalen 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van het kind/ uit: de jongere Je gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen, zodat je een volledig beeld hebt van de situatie en wensen van het kind. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Gesprekstechnieken De samenleving Het werkveld en de doelgroepen. Methoden van gegevens verzameling De regels van een moderne vreemde taal De regels van de Nederlandse taal Observatiemethoden en technieken Pedagogische theorieën Gesprekstechnieken toepassen Informatie achterhalen en verzamelen De Nederlandse taal correct gebruiken om helder te communiceren ( mondeling en schriftelijk) en te lezen Observatiemethoden en technieken toepassen Signaleren Sociale problematiek, waaronder huiselijk geweld signaleren Sociale vaardigheden gebruiken Vakliteratuur bijhouden Empatisch Respectvol Open Sociaal vaardig Doelgericht Klantvriendelijk Proactief

18 18 Competentie P: Leren leren van feedback en fouten - zichzelf verder willen ontwikkelen 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering uit: van het beroep Werken aan kwaliteit Je toont interesse in nieuwe ontwikkelingen in je eigen vakgebied; Je vraagt actief om feedback en gebruikt het als een kans om te leren en te verbeteren; Je stelt jezelf concrete ontwikkeldoelen en past de nieuw geleerde competenties toe in je werk, zodat je op een actieve manier je deskundigheid vergroot. Communicatie-/ gesprekstechnieken Vergadertechnieken Regels van feedback Het werkveld Reflectiemethoden Vakliteratuur Helder communiceren Vergadertechnieken toepassen Regels van feedback toepassen Jezelf ontwikkeldoelen stellen Reflecteren Nieuw geleerde competenties toepassen in het werk Je deskundigheid vergroten Vakliteratuur bijhouden en gebruiken Open Sociaal vaardig Reflectief

19 19 Competentie Q: Plannen en organiseren activiteiten plannen - tijd indelen - voortgang bewaken - doelen en prioriteiten stellen 2.2 Biedt het kind/ de jongere persoonlijke verzorging uit: 2.4 Biedt het kind / de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ont.ger. activiteiten Werken aan kwaliteit Je zorgt ervoor dat alle activiteiten op het gebied van verzorging plaats vinden terwijl ook andere activiteiten doorgang vinden, zodat ieder kind schoon en gevoed is. Je plant en regelt ruim van tevoren activiteiten die goed op elkaar afgestemd zijn, houdt rekening met onvoorziene omstandigheden, schat de benodigde tijd in voor activiteiten en gebruikt indicatoren om de voortgang te meten, zodat het activiteitenprogramma daadwerkelijk uitgevoerd kan worden en je kunt nagaan of de uitvoering en voortgang van de activiteiten nog volgens schema verloopt. Je formuleert bij ( het overdragen van) je werkzaamheden duidelijke doelen en geeft mogelijke knelpunten aan, zodat je werkzaamheden voor collega s duidelijk zijn en de kwaliteit en continuïteit van de opvang en begeleiding gewaarborgd zijn ( kinder) EHBO/eerste hulp bij kleine ongevallen (Ontwikkelings-) psychologie Observatiemethodieken en - technieken Begeleidingsmethodieken Rapportagemethodieken Communicatie- en gesprekstechnieken Regels van feedback Specifieke kenmerken van doelgroepen: chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden, Leer-, opvoedings- en gedragsproblemen De stappen van het methodisch handelen Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Creatieve en recreatieve activiteiten ICT Begeleiden EHBO toepassen/ eerste hulp bij kleine ongelukken Gesprekstechnieken toepassen Vergadertechnieken toepassen Voorlichting advies en instructie geven Feedback geven en ontvangen Observeren Motiveren Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Creatieve en recreatieve activiteiten plannen en organiseren Planmatig werken Tijd indelen Voortgang bewaken Doelen en prioriteiten stellen Rapporteren Gebruik maken van computer Werken volgens regelgeving:m.b.t. hygiëne, veiligheid, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Signaleren Sociale vaardigheden toepassen Planmatig Doelgericht Zorgvuldig Sociaal vaardig Reflectief

20 20 Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten behoeften en verwachtingen achterhalen - aansluiten bij behoeften en verwachtingen 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/ de jongere 1.3 maakt een plan van aanpak 2.2 biedt het kind/ de jongere persoonlijke verzorging Uitvoeren van dagelijkse opvang Je inventariseert actief de wensen en verwachtingen van het kind en zijn ouders/ vervangende opvoeders, zodat duidelijk is waar de organisatie, binnen de mogelijkheden van de dienstverlening, kan inspelen op de situatie en de wensen van het kind. Je legt binnen de mogelijkheden van de organisatie, in het plan van aanpak de op het kind toegesneden dienstverlening vast, zodat de opvang en begeleiding aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van het kind en zijn ouders/ vervangende opvoeders. Je geeft het kind een op de persoon toegesneden verzorging, zodat aan de behoeften van het kind wordt voldaan. De theorie van( kinder) EHBO (Ontwikkelings-)psychologie De specifieke aspecten die de doelgroepen typeren. Verschillende communicatietechnieken Verschillende begeleidingmethodieken Verschillende gesprekstechnieken Methoden van gegevens verzameling Regels van moderne vreemde taal Regels van de Nederlandse taal Observatiemethoden en -technieken De aspecten van het methodisch handelen Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Rapportagemethodieken Vakliteratuur ( kinder) EHBO/eerste hulp bij kleine ongevallen toepassen Begeleiden zodat het voldoet aan de behoefte van het kind De communicatie en je gedrag afstemmen op de doelgroep. Behoeften en verwachtingen achterhalen bij kinderen en ouders/ vervangende opvoeders en hierbij aansluiten Rekening houden met de mogelijkheden van de organisatie Actief inventariseren Feedback geven en ontvangen Methodisch handelen Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Omgaan met richtlijnen en protocollen Signaleren De sociale problematiek waaronder huiselijk geweld signaleren Rapporteren Planmatig werken Sociale vaardigheden toepassen De signalen die verwijzen naar sociale problematiek waaronder huiselijk geweld herkennen Vakliteratuur bijhouden Sociaal vaardig Klantvriendelijk Representatief Open Empatisch

21 21 Competentie S: Kwaliteit leveren kwaliteit en productiviteitsniveaus bewaken 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg uit: Uitvoeren van dagelijkse opvang Werken aan kwaliteit Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening op een systematische wijze, Je signaleert en rapporteert tijdig knelpunten, Je zorgt er voor dat je werkzaamheden voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie stelt, zodat je actief bijdraagt aan een optimale kwaliteit van de dienstverlening. Communicatietechnieken De kwaliteitseisen van de organisatie Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Vakliteratuur Wet-en regelgeving (algemeen) Communiceren over de kwaliteit van dienstverlening Kwaliteit bewaken Systematisch werken Knelpunten rapporteren Signaleren of de werkzaamheden voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen Vakliteratuur bijhouden Actief bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening Sociaal vaardig Klantvriendelijk Actief Alert Empatisch

22 22 Competentie T: Instructies en procedures volgen werken conform veiligheidsvoorschriften - werken conform voorgeschreven procedures - werken conform de wettelijke richtlijnen 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden uit: 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Uitvoeren van de dagelijkse opvang Uitvoeren van dagelijkse opvang Werken aan kwaliteit Je werkt volgens veiligheidsregels en voorschriften; Je ziet erop toe dat ook anderen zich aan de regels houden; Je gebruikt materialen op een veilige manier, zodat de veiligheid van de kinderen is gewaarborgd. Je handelt overeenkomstig de voorgeschreven (werk)procedures, protocollen en de wettelijke richtlijnen die gelden voor de opvang, zodat je aansluit bij de afgesproken werkwijze in de organisatie en de opvang voldoet aan de wettelijke vereisten. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Communicatie technieken De doelgroep en het werkveld Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Vakliteratuur Wet-en regelgeving (algemeen) De kwaliteitseisen van de organisatie Materialen op een veilige manier gebruiken Communiceren over de kwaliteit van dienstverlening Kwaliteit bewaken Systematisch werken Planmatig werken Signaleren Sociale vaardigheden toepassen Motiveren Knelpunten rapporteren Signaleren of de werkzaamheden voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen Vakliteratuur bijhouden Actief bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening Sociaal vaardig Doelgericht Reflectief

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Ontwikkelingspsychologie deel 2: Dreumes en peuter Soort: Werksituatie: Eindproduct: Cursus Kinderopvang, peuterspeelzaal Ingevuld ontwikkelingsschema

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Opvallend gedrag Cursus Kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tienerwerk, naschoolse opvang,

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere De pedagogisch medewerker 3 kinderopvang inventariseert

Nadere informatie

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere De pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg inventariseert

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie:

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie: Specificaties Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Creëer een veilig seksueel klimaat Cursus PWJ Voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep Niveau: 4 KD:

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Peuterplusactiviteiten Project Kinderopvang, peuterspeelzaal Een vernieuwd activiteitenprogramma dat de ontwikkeling

Nadere informatie

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang >Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang Cursus Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor het welzijn

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING BBL PW

PROJECTHANDLEIDING BBL PW PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site BBL PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere De gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. 2 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. 2 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Beroepsproduct: Religies in de wijk Project Kinderdagverblijf, bso Informatiemap, presentatie Niveau: 3 KD: Pedagogisch werker

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak

Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt De medewerker maatschappelijke zorg voert in opdracht van het (multidisciplinair) team specifieke taken

Nadere informatie

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Werken in een team: vergaderen en evalueren Training gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Basiscompetenties in de kinderopvang

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Basiscompetenties in de kinderopvang Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Beroepsproduct: Niveau: 3 Basiscompetenties in de kinderopvang Cursus Kinderopvang Fotoserie met een mondelinge toelichting

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Waarderingsformulieren Pedagogisch medewerker niveau 3

Waarderingsformulieren Pedagogisch medewerker niveau 3 Waarderingsformulieren Pedagogisch medewerker niveau 3 Handleiding voor het werken met de waarderingsformulieren Binnen het convenant Kinderopvang is afgesproken dat de Amsterdamse ROC s in samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Persoonlijk begeleider

Persoonlijk begeleider Persoonlijk begeleider MÈass^0Si-^ 5# BHR BlIBIlBl Niveau 4 p. Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn & Assisterenden

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Pedagogisch Werk Kwalificatie: Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Crebonummer: 92620 Niveau: 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

PEDAGOGISCH WERK 2009-2010 (niveau 3/4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

PEDAGOGISCH WERK 2009-2010 (niveau 3/4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT NADERE KENNISMAKING Vragen over onze dienstverlening? Graag brengen wij u in contact met een consulent of adviseur in uw regio of met een medewerker van het hoofdkantoor in Bunnik. Calibris Runnenburg

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Waarderingsformulieren. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang

Waarderingsformulieren. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Waarderingsformulieren Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Handleiding voor het werken met de waarderingsformulieren Binnen het convenant Kinderopvang is afgesproken dat de Amsterdamse

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Kwalificatiedossier in het kort. Pedagogisch werk 2014-2015 (niveau 3/4)

Kwalificatiedossier in het kort. Pedagogisch werk 2014-2015 (niveau 3/4) Kwalificatiedossier in het kort Pedagogisch werk 2014-2015 (niveau 3/4) Het werkterrein: Leren in de praktijk Naast erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling van kwalificaties

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Dienstverlening. Werkversie 0.1. 1/8 Dienstverlening v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Dienstverlening. Werkversie 0.1. 1/8 Dienstverlening v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Dienstverlening Werkversie 0.1 1/8 Dienstverlening v0.1 Inhoud 1 Dienstverlening basis... 3 1.1 Catering en voeding... 3 1.2 Schoonmaak, onderhoud en herstel... 3

Nadere informatie

Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces

Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Werkproces 1.1: Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen De onderwijsassistent observeert

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be Functie- en competentieprofiel Identificatiegegevens Functiefamilie: Functietitel: Afdeling:

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Handleiding Palliatieve Zorg

Handleiding Palliatieve Zorg BOL-MZ Handleiding Palliatieve Zorg Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen 1.1 Inventariseren van de

Nadere informatie