qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer"

Transcriptie

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Competentiewijzer cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Kwalificatiedossier 2008 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Friesland College vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

2 2 Inleiding Competentie A: beslissen en activiteiten initiëren niet van toepassing voor PW 3 Voor PWCompetentie B: aansturen 4 Competentie C: begeleiden 5 Competentie D: aandacht en begrip tonen 7 Competentie E: samenwerken en overleggen 9 Competentie F: ethisch en integer handelen 10 Competentie G: relaties en netwerken bouwen niet van toepassing voor PW 3 Competentie H: overtuigen en beïnvloeden 11 Competentie I: presenteren 12 Competentie J: formuleren en rapporteren 13 Competentie K: vakdeskundigheid toepassen 14 Competentie L: materialen en middelen inzetten 15 Competentie M: analyseren 16 Competentie N: onderzoeken 17 Competentie O: creëren en innoveren niet van toepassing voor PW 3 Competentie P: leren 18 Competentie Q: plannen en organiseren 19 Competentie R: op de behoeften van de klant richten 20 Competentie S: kwaliteit leveren 21 Competentie T: instructies en procedures opvolgen 22 Competentie U: omgaan met veranderingen 23 Competentie V: met druk en tegenslag omgaan niet van toepassing voor PW 3 Competentie W: gedrevenheid en ambitie niet van toepassing voor PW 3 Competentie X: ondernemend en commercieel handelen niet van toepassing voor PW 3 Competentie Y: bedrijfsmatig handelen niet van toepassing voor PW 3

3 3 Inleiding Deze competentiewijzer is afgeleid van het kwalificatiedossier voor Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang Bij iedere competentie is een lijst gegeven van kennis, vaardigheden en houding. Dit is geen uitputtende lijst, maar dekt wel het kwalificatiedossier. De lijst kan naar eigen inzicht aangevuld worden. De competentiewijzer is bedoeld voor deelnemers en opleiders. Het geeft een goed beeld van de verwachtingen en eisen van het beroep en de opleiding. De deelnemers kunnen voor zichzelf vaststellen wat sterke en minder sterke kanten zijn binnen de verschillende competenties. De competentiewijzer is een handig hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen in het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Opleiders kunnen de competentiewijzer gebruiken bij de ondersteuning van deelnemers bij hun studieloopbaan. In opdracht van: Consortium beroepsonderwijs Zorg en Welzijn Samenstellers van de competentiewijzer: Jos Mannens, Yvonne Leupen, Marianne Sessink

4 4 Competentie B: Aansturen uitoefenen van gezag 2.1 Ondersteunt het kind/de jongere bij ontwikkeling en uit: opvoeding Je toont overwicht bij het handhaven van afspraken en regels zodat het (de groep) het kind duidelijk is welke grenzen er zijn en dat deze niet overschreden mogen worden. De (ontwikkelings-)psychologie van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied Het begrip multiculturele samenleving De verschillende doelgroepen Chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden bij de Communicatieve vaardigheden toepassen Consequent doelgroep Communicatieve aardigheden:voorlichting, advies en instructie geven Leer-, opvoedings- en gedragsproblemen bij de doelgroep Gesprekstechnieken toepassen Reflectief De specifieke kenmerken van het werkveld Feedback geven/ontvangen De regels van de Nederlandse taal De regels van een moderne vreemde taal Methodisch handelen Verschillende communicatietechnieken Observeren (ortho)pedagogische theorieën Verschillende begeleidingsmethodieken Begeleiden zodat duidelijk is welke grenzen er zijn. Geduldig Overwicht tonen bij het handhaven van afspraken en regels Respectvol Gezag uitoefenen Omgaan met groepsprocessen Signaleren Congruent Groepsprocessen/ groepsdynamica Motiveren Reflecteren Adequaat sociale vaardigheden toepassen in verschillende situaties Conflicten hanteren Vakliteratuur bijhouden

5 5 Competentie C: Begeleiden coachen adviseren - anderen ontwikkelen - motiveren 2.1 Ondersteunt het kind/ de jongere bij ontwikkeling en opvoeding uit: 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan Uitvoeren van de dagelijkse opvang Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Je geeft het kind heldere, eerlijke en constructieve feedback en stimuleert om alternatieven uit te proberen zodat het functioneren van het kind wordt versterkt. ( coachen) Je adviseert het kind over het aanpakken van de persoonlijke verzorging zodat het kind hier inzicht in krijgt en dit (zoveel mogelijk) zelfstandig kan uitvoeren. ( adviseren) Je schept een uitdagende en geschikte ruimte/omgeving met kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling van kinderen en toetst deze aan richtlijnen zodat de kinderen op een veilige manier gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.( anderen ontwikkelen) Je motiveert het kind om zijn best te doen, uitdagingen aan te gaan en doelen te bereiken zodat het kind in zijn ontwikkeling gestimuleerd wordt. ( motiveren) De (ontwikkelings-)psychologie (Ortho)pedagogische theorieën De stappen van het methodisch handelen De samenleving Groepsdynamica De verschillende doelgroepen Chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden Leer- opvoedings- en gedragsproblemen Het werkveld De regels van de Nederlandse taal De regels voor het geven van feedback ICT De multiculturele samenleving Groepsprocessen/ groepsdynamica EHBO Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Ontwikkelingsgerichte creatieve activiteiten Ontwikkelingsgerichte recreatieve Begeleiden Coachen Stimuleren Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Gebruik maken van verschillende begeleidingmethodieken Communicatieve aardigheden:voorlichting, advies en instructie geven Gesprekstechnieken toepassen Feedback geven en ontvangen Omgaan met groepsprocessen Methodisch handelen Observeren Signaleren Sociale problematiek signaleren waaronder huiselijk geweld Planmatig werken Rapporteren Motiveren Reflecteren Adequaat sociale vaardigheden toepassen in verschillende situaties Conflicten hanteren Geduldig Respectvol Congruent Consequent Reflectief

6 6 activiteiten Eerste hulp bij kleine ongevallen verlenen Kwaliteitszorg bieden, ergonomisch werken Met de computer omgaan Ontwikkelingsgerichte (re)creatieve activiteiten inzetten

7 7 Competentie D: Aandacht en begrip tonen interesse tonen luisteren - anderen steunen - inleven in andermans gevoelens - bezorgdheid tonen voor anderen - luisteren 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/ de jongere uit: 2.1 Ondersteunt het kind/ de jongere bij ontwikkeling en opvoeding 2.2 Biedt het kind/ de jongere persoonlijke verzorging 3.8 Evalueert de werkzaamheden Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Werken aan kwaliteit Je toont belangstelling voor en betrokkenheid bij het kind en zijn ouders/ vervangende opvoeders door in het kennismakingsgesprek actief te luisteren zodat het kind en zijn ouders/vervangende opvoeders de benodigde informatie geven en zich begrepen voelen. Je toont betrokkenheid en inlevingsvermogen in het kind en herkent wanneer het kind het moeilijk heeft, zodat je de nodige ondersteuning kan bieden. Je let op het fysieke en mentale welzijn van het kind en stimuleert hem om hierover te praten, zodat het kind zich bij ziekte, ongeval of anderszins onwel zijn begrepen en gesteund voelt. Je signaleert of het kind en andere betrokkenen tevreden zijn over de geboden opvang en begeleiding, zodat ze deze informatie kan meenemen/inbrengen bij de evaluatie. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Verschillende communicatietechnieken De stappen van het methodisch handelen De regels voor het geven van feedback De ( multiculturele) samenleving De doelgroepen De doelgroepen- chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden De doelgroepen, leer-, Opvoedings- en gedragsproblemen Het werkveld Methoden van gegevens verzameling De regels van de Nederlandse taal De regels van een moderne vreemde taal Feedback ontvangen/ geven Actief luisteren Communicatieve vaardigheden- Gesprekstechnieken toepassen Vergadertechnieken toepassen Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Methodisch handelen Observeren Signaleren Reflecteren Rapporteren Evalueren Nederlandse taal correct toepassen Sociale vaardigheden toepassen Eerste hulp bij kleine ongevallen verlenen Sociale problematiek signaleren waaronder huiselijk geweld Open Betrokken Empatisch Respectvol Klantvriendelijk Reflectief

8 8 Observatiemethoden en technieken Pedagogische theorieën De signalen die verwijzen naar sociale problematiek waaronder huiselijk geweld EHBO Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken

9 9 Competentie: E Samenwerken en overleggen anderen raadplegen en betrekken - proactief informeren - afstemmen 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op uit: 1.3 Maakt een plan van aanpak 2.1 ondersteunt het kind/ de jongere bij ontwikkeling en opvoeding 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Werken aan kwaliteit Je vraagt de mening en ideeën van kinderen en stimuleert hen om input te leveren voor het activiteitenprogramma, zodat het programma tegemoet komt aan hun wensen en behoeften. Je bespreekt de inhoud van het plan van aanpak en de consequenties ervan met het kind en de ouders/vervangende opvoeders zodat zij weten wat ze kunnen verwachten als het plan van aanpak wordt uitgevoerd. Je informeert de ouders/ vervangende opvoeders over de ontwikkeling van het kind, zodat zij op de hoogte zijn van de voortgang van de ontwikkeling. Je overlegt bij de uitvoering van de opvang en begeleiding tijdig met anderen,raadpleegt anderen indien nodig. Je weet wat de consequenties zijn van de eigen acties en je stelt je zo op dat de samenwerking in het team soepel verloopt, zodat de gezamenlijke dienstverlening eenduidig en soepel verloopt. (Ontwikkelings-)psychologie Verschillende gesprekstechnieken Presentatietechnieken Vergadertechnieken Groepsdynamica Verschillende aspecten van de samenleving De verschillende aspecten van het methodisch handelen ICT De specifieke kenmerken van de doelgroepen De specifieke kenmerken van het werkveld De regels van de Nederlandse taal Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Ontwikkelingsgerichte creatieve activiteiten Ontwikkelingsgerichte recreatieve activiteiten Gesprekstechnieken toepassen Voorlichting, advies en instructie geven Presentatietechnieken toepassen Vergadertechnieken toepassen De Nederlandse taal correct gebruiken Methodisch handelen Feedback ontvangen en geven Ontwikkelingsgerichte (re)creatieve activiteiten aanbieden Omgaan met groepsprocessen Omgaan met de computer Motiveren Observeren Signaleren Rapporteren Reflecteren Sociale vaardigheden toepassen Conflicten hanteren Omgaan met groepsprocessen Vakliteratuur bijhouden Eerlijk Open Betrokken Klantvriendelijk Reflectief

10 10 Competentie F: Ethisch en integer handelen integer handelen 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging uit: Uitvoeren van de dagelijkse opvang Je gaat discreet om met lichaamscontact tijdens de persoonlijke verzorging en respecteert vertrouwelijkheid, zodat het kind zich op zijn gemak voelt. De theorie van( kinder) EHBO Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) De specifieke aspecten die de doelgroepen typeren. Verschillende communicatietechnieken Verschillende begeleidingmethodieken De stappen van het methodisch handelen Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken ( kinder) EHBO/eerste hulp bij kleine ongevallen toepassen Zodanig begeleiden dat het kind zich op zijn gemak voelt Vertrouwensrelatie opbouwen en onderhouden Communicatieve vaardigheden toepassen De communicatie en je gedrag afstemmen op de doelgroep. Communicatieve vaardigheden: voorlichting, advies en instructie geven Feedback geven en ontvangen Methodisch handelen Motiveren Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Omgaan met richtlijnen en protocollen Signaleren Rapporteren Planmatig werken Sociale vaardigheden toepassen Integer Betrouwbaar Geloofwaardig Open Reflectief Rechtvaardig Empatisch

11 11 Competentie H: Overtuigen en beïnvloeden ideeën en meningen naar voren brengen en onderbouwen 1.3 maakt een plan van aanpak uit: Je onderbouwt de keuzes die gemaakt zijn in het plan van aanpak en gaat na of het kind en zijn ouders/ vervangende opvoeders hiermee instemmen, zodat het plan van aanpak door hen gedragen wordt. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Verschillende communicatie technieken Verschillende gesprekstechnieken Presentatietechnieken De specifieke kenmerken van de doelgroepen- chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden De specifieke kenmerken van doelgroepen- leer, opvoedings- en gedragsproblemen Het werkveld De regels van de Nederlandse taal Pedagogische theorieën Communicatieve vaardigheden toepassen Gesprekstechnieken toepassen De Nederlandse taal correct gebruiken Communicatieve vaardighedenpresentatietechnieken toepassen Keuzes maken Mening vormen en naar voren brengen Mening met argumenten onderbouwen Motiveren Rapporteren Sociale vaardigheden toepassen Vakliteratuur bijhouden Reflectief Open Respectvol Empatisch

12 12 Competentie: I Presenteren betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen - duidelijk uitleggen en toelichten 2.1 Ondersteunt het kind bij ontwikkeling en opvoeding uit: Je communiceert met ouders/vervangende opvoeders over de opvoeding van hun kind op een voor hen begrijpelijke manier en wekt bij hen vertrouwen op basis van je deskundigheid. J Je controleert of de boodschap is overgekomen, zodat de ouders/vervangende opvoeders als ze dat willen je advies kunnen opvolgen. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) De theorie over de samenleving De doelgroepen met de specifieke Methodisch handelen kenmerken:chronische ziekten,handicaps, taal Motiveren of ontwikkelingsachterstanden,leer-, opvoedings- en gedragsproblemen De Nederlandse taal correct gebruiken De aspecten van het methodisch handelen De regels van de Nederlandse taal Pedagogische theorieën Communicatieve vaardigheden toepassen afgestemd op de doelgroep Voorlichting, advies en instructie geven Feedback geven en ontvangen Reflecteren Signaleren Sociale vaardigheden toepassen Omgaan met conflicten Reflectief Open Respectvol Empatisch

13 13 Competentie J: Formuleren en rapporteren structuur aanbrengen - vlot en bondig formuleren - nauwkeurig en volledig rapporteren 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op uit: 1.3 Maakt een plan van aanpak 3.8 Evalueert de werkzaamheden Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Werken aan kwaliteit Je stelt een kernachtig en logisch gestructureerd activiteitenprogramma op zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. Je stelt een nauwkeurig en volledig plan van aanpak op, zodat het kind en ouders/ vervangende opvoeders precies weten welke aanpak gehanteerd wordt en welke ontwikkeling wordt nagestreefd. Je verwerkt alle benodigde gegevens en scheidt de hoofd en bijzaken zodat zij een kernachtig evaluatieverslag kan schrijven. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Verschillende communicatie technieken Verschillende gesprekstechnieken ICT De specifieke kenmerken van de doelgroepen en het werkveld De regels van de Nederlandse taal Pedagogische theorieën Rapportagemethodieken Presentatietechnieken Methoden van gegevens verzamelen Signaleren Communicatieve vaardighedengesprekstechnieken toepassen Mondeling en schriftelijk rapporteren afgestemd op de doelgroep De Nederlandse taal correct gebruiken Kernachtig en gestructureerd rapporteren Helder en goed leesbaar rapporteren/presenteren Motiveren Met de computer omgaan Sociale vaardigheden toepassen Evalueren en hierover verslag doen Feedback Gegevens verzamelen en verwerken Hoofd en bijzaken onderscheiden Reflecteren Respectvol Congruent Reflectief

14 14 Competentie K: Vakdeskundigheid toepassen vakspecifieke mentale vermogens aanwenden - expertise delen 2.2 Biedt het kind/ de jongere persoonlijke verzorging uit: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Uitvoeren van dagelijkse opvang Werken aan kwaliteit Je herkent de dynamiek van (met name) baby s en jonge kinderen en bent daar continu alert op, zodat je tijdig en adequaat reageert en daarmee ongelukken voorkomt. Je deelt je expertise met collega s en andere deskundigen middels beroepsmatige discussies, zodat je expertise bijdraagt aan de professionalisering van het beroep. ( kinder) EHBO /eerste hulp bij kleine ongevallen Ontwikkelingspsychologie/ psychologie (ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Verschillende begeleidingsmethodieken Verschillende communicatietechnieken Verschillende vergadertechnieken Verschillende rapportagemethoden Het werkveld en de doelgroep Verschillende stappen van het methodisch handelen Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Verschillende begeleidingsmethodieken hanteren (kinder) EHBO/ eerste hulp bij kleine ongelukken toepassen Communicatieve vaardigheden toepassen Vergadertechnieken toepassen Voorlichting, advies en instructie geven Feedback geven en ontvangen Methodisch handelen Informatie genereren uit gegevens Motiveren Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Planmatig werken Rapporteren Signaleren Sociale problematiek waaronder huiselijk geweld signaleren Sociale vaardigheden toepassen Reflecteren Vakliteratuur bijhouden Pro actief Alert Empatisch Respectvol

15 15 Competentie L: Materialen en middelen inzetten materialen en middelen doelmatig gebruiken - geschikte materialen en middelen kiezen 2.3 Draagt zorg voor ruimte en huishoudelijke werkzaamheden uit: 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Je zorgt bij schoonmaakwerkzaamheden voor efficiënt gebruik van schoonmaakmaterialen en middelen zodat verspilling en onnodige belasting van het milieu worden voorkomen Je kiest spel en speelmaterialen die bijdragen aan de ontwikkeling van het kind en gebruikt deze effectief en vindingrijk, zodat de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Het werkveld en de doelgroep Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Ontwikkelingsgerichte (re)creatieve activiteiten ICT Begeleiden Observeren Motiveren Planmatig werken Communicatieve vaardigheden toepassen Signaleren Sociale vaardigheden toepassen Voorlichting advies en instructie geven Efficiënt gebruik maken van schoonmaakmaterialen Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken toepassen Ontwikkelingsgerichte(re) creatieve activiteiten aanbieden Gebruik maken van de computer Kostenbewust Milieubewust Doelgericht Vindingrijk

16 16 Competentie M: Analyseren conclusies trekken - informatie uiteenrafelen - oplossingen voor problemen bedenken 3.8 evalueert de werkzaamheden uit: Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Je haalt uit alle gegevens die je verzamelt ( gesprekken en observaties) de belangrijkste informatie, Je concludeert op basis hiervan of de geboden opvang en begeleiding voldoen en of er voldoende voortgang is Je komt zo nodig met haalbare oplossingen, zodat, indien nodig, de opvang en begeleiding ( in overleg) bijgesteld kunnen worden. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) De doelgroep Methoden van gegevens verzameling Rapportagemethoden Evaluatiemethoden Gegevens verzamelen en combineren Hoofd en bijzaken onderscheiden Analyseren Conclusies trekken Communicatieve vaardigheden toepassen Vergadertechnieken toepassen Signaleren Oplossingen voor problemen bedenken Evalueren met betrokkenen Feedback geven en ontvangen Nauwkeurig en volledig rapporteren Reflecteren Sociale vaardigheden toepassen Reflectief Klantvriendelijk

17 17 Competentie N: Onderzoeken Informatie achterhalen 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van het kind/ uit: de jongere Je gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen, zodat je een volledig beeld hebt van de situatie en wensen van het kind. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Gesprekstechnieken De samenleving Het werkveld en de doelgroepen. Methoden van gegevens verzameling De regels van een moderne vreemde taal De regels van de Nederlandse taal Observatiemethoden en technieken Pedagogische theorieën Gesprekstechnieken toepassen Informatie achterhalen en verzamelen De Nederlandse taal correct gebruiken om helder te communiceren ( mondeling en schriftelijk) en te lezen Observatiemethoden en technieken toepassen Signaleren Sociale problematiek, waaronder huiselijk geweld signaleren Sociale vaardigheden gebruiken Vakliteratuur bijhouden Empatisch Respectvol Open Sociaal vaardig Doelgericht Klantvriendelijk Proactief

18 18 Competentie P: Leren leren van feedback en fouten - zichzelf verder willen ontwikkelen 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering uit: van het beroep Werken aan kwaliteit Je toont interesse in nieuwe ontwikkelingen in je eigen vakgebied; Je vraagt actief om feedback en gebruikt het als een kans om te leren en te verbeteren; Je stelt jezelf concrete ontwikkeldoelen en past de nieuw geleerde competenties toe in je werk, zodat je op een actieve manier je deskundigheid vergroot. Communicatie-/ gesprekstechnieken Vergadertechnieken Regels van feedback Het werkveld Reflectiemethoden Vakliteratuur Helder communiceren Vergadertechnieken toepassen Regels van feedback toepassen Jezelf ontwikkeldoelen stellen Reflecteren Nieuw geleerde competenties toepassen in het werk Je deskundigheid vergroten Vakliteratuur bijhouden en gebruiken Open Sociaal vaardig Reflectief

19 19 Competentie Q: Plannen en organiseren activiteiten plannen - tijd indelen - voortgang bewaken - doelen en prioriteiten stellen 2.2 Biedt het kind/ de jongere persoonlijke verzorging uit: 2.4 Biedt het kind / de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten Uitvoeren van de dagelijkse opvang Aanbieden van ont.ger. activiteiten Werken aan kwaliteit Je zorgt ervoor dat alle activiteiten op het gebied van verzorging plaats vinden terwijl ook andere activiteiten doorgang vinden, zodat ieder kind schoon en gevoed is. Je plant en regelt ruim van tevoren activiteiten die goed op elkaar afgestemd zijn, houdt rekening met onvoorziene omstandigheden, schat de benodigde tijd in voor activiteiten en gebruikt indicatoren om de voortgang te meten, zodat het activiteitenprogramma daadwerkelijk uitgevoerd kan worden en je kunt nagaan of de uitvoering en voortgang van de activiteiten nog volgens schema verloopt. Je formuleert bij ( het overdragen van) je werkzaamheden duidelijke doelen en geeft mogelijke knelpunten aan, zodat je werkzaamheden voor collega s duidelijk zijn en de kwaliteit en continuïteit van de opvang en begeleiding gewaarborgd zijn ( kinder) EHBO/eerste hulp bij kleine ongevallen (Ontwikkelings-) psychologie Observatiemethodieken en - technieken Begeleidingsmethodieken Rapportagemethodieken Communicatie- en gesprekstechnieken Regels van feedback Specifieke kenmerken van doelgroepen: chronische ziekten,handicaps, taal of ontwikkelingsachterstanden, Leer-, opvoedings- en gedragsproblemen De stappen van het methodisch handelen Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Creatieve en recreatieve activiteiten ICT Begeleiden EHBO toepassen/ eerste hulp bij kleine ongelukken Gesprekstechnieken toepassen Vergadertechnieken toepassen Voorlichting advies en instructie geven Feedback geven en ontvangen Observeren Motiveren Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Creatieve en recreatieve activiteiten plannen en organiseren Planmatig werken Tijd indelen Voortgang bewaken Doelen en prioriteiten stellen Rapporteren Gebruik maken van computer Werken volgens regelgeving:m.b.t. hygiëne, veiligheid, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Signaleren Sociale vaardigheden toepassen Planmatig Doelgericht Zorgvuldig Sociaal vaardig Reflectief

20 20 Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten behoeften en verwachtingen achterhalen - aansluiten bij behoeften en verwachtingen 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/ de jongere 1.3 maakt een plan van aanpak 2.2 biedt het kind/ de jongere persoonlijke verzorging Uitvoeren van dagelijkse opvang Je inventariseert actief de wensen en verwachtingen van het kind en zijn ouders/ vervangende opvoeders, zodat duidelijk is waar de organisatie, binnen de mogelijkheden van de dienstverlening, kan inspelen op de situatie en de wensen van het kind. Je legt binnen de mogelijkheden van de organisatie, in het plan van aanpak de op het kind toegesneden dienstverlening vast, zodat de opvang en begeleiding aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van het kind en zijn ouders/ vervangende opvoeders. Je geeft het kind een op de persoon toegesneden verzorging, zodat aan de behoeften van het kind wordt voldaan. De theorie van( kinder) EHBO (Ontwikkelings-)psychologie De specifieke aspecten die de doelgroepen typeren. Verschillende communicatietechnieken Verschillende begeleidingmethodieken Verschillende gesprekstechnieken Methoden van gegevens verzameling Regels van moderne vreemde taal Regels van de Nederlandse taal Observatiemethoden en -technieken De aspecten van het methodisch handelen Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Rapportagemethodieken Vakliteratuur ( kinder) EHBO/eerste hulp bij kleine ongevallen toepassen Begeleiden zodat het voldoet aan de behoefte van het kind De communicatie en je gedrag afstemmen op de doelgroep. Behoeften en verwachtingen achterhalen bij kinderen en ouders/ vervangende opvoeders en hierbij aansluiten Rekening houden met de mogelijkheden van de organisatie Actief inventariseren Feedback geven en ontvangen Methodisch handelen Persoonlijke verzorging bieden of hierbij ondersteunen Omgaan met richtlijnen en protocollen Signaleren De sociale problematiek waaronder huiselijk geweld signaleren Rapporteren Planmatig werken Sociale vaardigheden toepassen De signalen die verwijzen naar sociale problematiek waaronder huiselijk geweld herkennen Vakliteratuur bijhouden Sociaal vaardig Klantvriendelijk Representatief Open Empatisch

21 21 Competentie S: Kwaliteit leveren kwaliteit en productiviteitsniveaus bewaken 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg uit: Uitvoeren van dagelijkse opvang Werken aan kwaliteit Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening op een systematische wijze, Je signaleert en rapporteert tijdig knelpunten, Je zorgt er voor dat je werkzaamheden voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie stelt, zodat je actief bijdraagt aan een optimale kwaliteit van de dienstverlening. Communicatietechnieken De kwaliteitseisen van de organisatie Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Vakliteratuur Wet-en regelgeving (algemeen) Communiceren over de kwaliteit van dienstverlening Kwaliteit bewaken Systematisch werken Knelpunten rapporteren Signaleren of de werkzaamheden voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen Vakliteratuur bijhouden Actief bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening Sociaal vaardig Klantvriendelijk Actief Alert Empatisch

22 22 Competentie T: Instructies en procedures volgen werken conform veiligheidsvoorschriften - werken conform voorgeschreven procedures - werken conform de wettelijke richtlijnen 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden uit: 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Uitvoeren van de dagelijkse opvang Uitvoeren van dagelijkse opvang Werken aan kwaliteit Je werkt volgens veiligheidsregels en voorschriften; Je ziet erop toe dat ook anderen zich aan de regels houden; Je gebruikt materialen op een veilige manier, zodat de veiligheid van de kinderen is gewaarborgd. Je handelt overeenkomstig de voorgeschreven (werk)procedures, protocollen en de wettelijke richtlijnen die gelden voor de opvang, zodat je aansluit bij de afgesproken werkwijze in de organisatie en de opvang voldoet aan de wettelijke vereisten. Ontwikkelingspsychologie/ psychologie ( ontwikkeling van kinderen/jongeren op cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel gebied) Communicatie technieken De doelgroep en het werkveld Pedagogische theorieën Regelgeving m.b.t. hygiëne, veiligheid ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch werken Vakliteratuur Wet-en regelgeving (algemeen) De kwaliteitseisen van de organisatie Materialen op een veilige manier gebruiken Communiceren over de kwaliteit van dienstverlening Kwaliteit bewaken Systematisch werken Planmatig werken Signaleren Sociale vaardigheden toepassen Motiveren Knelpunten rapporteren Signaleren of de werkzaamheden voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen Vakliteratuur bijhouden Actief bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening Sociaal vaardig Doelgericht Reflectief

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011

Afdelingsmanager. Deel C. November 2011 Afdelingsmanager Deel C November 2011 Dit deel C van de afdelingsmanager is branchespecifiek ingekleurd voor de supermarktbranche. In deze versie is gearceerd welke onderdelen zijn gewijzigd ten opzichte

Nadere informatie

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS 2006 Inleiding In dit document wordt globaal de structuur van de opleiding tot Allround Zwembadmedewerker (Aqua & leisure host)

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Competentieprofiel LOB er

Competentieprofiel LOB er Competentieprofiel LOB er 1 De LOB er is coachend; sensitief en communicatief; betrouwbaar en integer; vakkundig en deskundig; praktijkgericht; r toegankelijk en laagdrempelig; creatief en oplossingsgericht;

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Podium- en Evenemententechniek

Podium- en Evenemententechniek Kwalificatiedossier mbo Podium- en Evenemententechniek Kwalificaties Medewerker Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Podium- en

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie