Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)"

Transcriptie

1 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

2 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student MIC (Media, Informatie en Communicatie) aan de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van Porter Novelli. Het onderzoek geeft inzicht in real-time reputatiemanagement en de factoren die bijdragen aan een optimale verankering van real-time reputatiemanagement binnen de organisatie. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van deskresearch en 10 diepte-interviews met communicatiedirecteuren. Daarnaast is in samenwerking met vakblad Communicatie een enquête afgenomen onder 64 communicatieprofessionals (middel- en hoger management) om een breder beeld te krijgen van de behoeften die spelen omtrent real-time reputatiemanagement. Real-time reputatiemanagement (RRM) onderscheidt zich van online reputatiemanagement (ORM) door de integratie van online met offline reputatiemanagement, zowel reactief als proactief. Het is feitelijk het continu managen van de reputatie, denkend vanuit kansen als bedreigingen zonder het onderscheid te maken tussen offline en online media. Real-time reputatiemanagement is de laatste tijd een veelgenoemd begrip binnen het communicatievak en kenmerkt een impactvolle ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over. Tezamen voldoende aanleiding om hier een onderzoek naar te starten. Het onderzoek laat zien dat in de praktijk organisaties nog erg zoekende zijn naar manieren om zich aanpassen aan het snelle, zichtbare en transparante karakter van het online speelveld. De samenleving vraagt een dialoog en wil soms ook zelfs meebeslissen in essentiële bedrijfsprocessen. Organisaties moeten zich hierop inrichten. En daar liggen juist grote uitdagingen zo blijkt uit het onderzoek. Verder hebben veel organisaties moeite met de meetbaarheid van real-time reputatiemanagement. Dit komt deels doordat organisaties niet of niet de juiste doelstellingen weten te formuleren. Er is vaak, mede ingegeven door de tijdsgeest, een overmatige focus op ROI. Ook is er binnen organisaties veelal onvoldoende commitment bij de directie om voldoende budget, middelen en mankracht vrij te maken voor een professionale toepassing van real-time reputatiemanagement. Zonder dat commitment zijn medewerkers minder gemotiveerd om op een juiste wijze met real-time reputatiemanagement aan de slag te gaan en staat de draagvlak onder druk. Dit laatste is echter een van de belangrijkste voorwaarden voor succesvol real-time reputatiemanagement. Maar er speelt meer. Naast draagkracht creëren zullen organisaties ook wezenlijke veranderingen in de cultuur en structuur van de organisatie moeten doorvoeren. De organisatie moet werknemers een gevoel van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven om de organisatiewaarden op een juiste manier naar buiten uit te dragen. Qua structuur moeten organisaties minder hiërarchisch opereren en transparanter zijn. Real-time reputatiemanagement is hiermee ook een discipline waarbij interne communicatie een cruciale rol speelt.

3 3 Real-time reputatiemanagement Het is raadzaam om een stappenplan te volgen om real-time reputatiemanagement binnen de organisatie te laten verankeren. Het is immers een lange termijn proces. Wij zien hierbij de volgende stappen: 1. Commitment regelen en doelen stellen: buy-in regelen bij top management en op basis van vooronderzoek meetbare doelen opstellen. 2. Afspraken maken, middelen regelen en werknemers trainen: stel duidelijke richtlijnen op voor medewerkers en blijf hen hierop trainen, neem montoringtools in gebruik en maak intern medewerkers bewust van kansen en gevaren. 3. Cultuurwaarden delen en implementeren: begin stap voor stap (met pilots). Breng via interne communicatie cultuurwaarden consistent over op de gehele organisatie zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen tot merkambassadeurs. Ontwikkel een organisatiestructuur met zachtere hiërarchische lijnen met meer vrijheden voor medewerkers zodat zij ook met vertrouwen concrete acties kunnen realiseren en hiermee de reputatie kunnen mee managen.

4 4 Real-time reputatiemanagement Inhoudsopgave 1 Introductie Wat verstaan we onder real-time reputatiemanagement? Communicatiedirecteuren en het begrip real-time reputatiemanagement Voorwaarden opgesteld door de beroepspraktijk Aanbevelingen Over Porter Novelli...15

5 5 Real-time reputatiemanagement 1. Introductie De wijze waarop reputaties gevormd worden is in een paar jaar tijd radicaal veranderd. Mobiel internet en social media hebben een speelveld gecreëerd waarin issues binnen een nanoseconde tot een reputatieramp kunnen transformeren. Influencers en andere doelgroepen krijgen steeds meer invloed toegedicht. Zij zijn steeds minder voorspelbaar geworden. Tegelijkertijd wordt van organisaties steeds meer verwacht dat ze continu openstellen voor dialoog. In de praktijk bestaan al met al veel vragen over de impact van social media en het real-time managen daarvan ten behoeve van reputatiemanagement. Veel organisaties erkennen deze ontwikkeling en ondernemen actie. Echter, het lijkt er op dat organisaties veelal met social media aanwezigheid en engagementstrategieën van start gaan zonder dat er gedegen vooronderzoek wordt gedaan naar de werkelijke kansen en gevaren. In dit onderzoek trachten we de voorwaarden voor een optimale verankering van real-time reputatiemanagement (RRM) te achterhalen, zowel intern als extern.

6 6 Real-time reputatiemanagement 2. Wat verstaan we onder real-time reputatiemanagement? Voordat we antwoord kunnen geven op de vraag wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor een succesvolle verankering van real-time reputatiemanagement is het van belang vast te stellen wat het begrip precies inhoudt. Het begrip real-time reputatiemanagement is een logische evolutie van klassiek reputatiemanagement waarbij de verhoogde snelheid van communicatie en het handelen van de organisatie centraal staan. Real-time betekent in verband met reputatiemanagement dat het verzenden van data in een social tijdperk niet of nauwelijks tijd in beslag neemt. Een combinatie tussen de bestaande definities van drie reputatie experts, Van der Jagt, Van Riel en Beal, leidt tot de onderstaande definitie van real-time reputatiemanagement. Het monitoren, bewaken en beïnvloeden van de reputatie op online en offline platforms ter bevordering van de concurrentiepositie van de organisatie ten opzichte van alle stakeholders. Zowel reactief als proactief, zonder vertraging die wordt veroorzaakt door het verzenden van data/informatie. Dit betreft niet alleen het beïnvloeden van de reputatie, maar raakt ook het handelen van de organisatie. Real-time reputatiemanagement (RRM) onderscheidt zich van online reputatiemanagement (ORM) door de integratie van online met offline reputatiemanagement, zowel reactief als proactief. Het is feitelijk het continu managen van de reputatie, denkend vanuit kansen als bedreigingen zonder het onderscheid te maken tussen offline en online media.

7 7 Real-time reputatiemanagement 3. Communicatiedirecteuren en het begrip real-time reputatiemanagement Wat is de betekenis van real-time reputatiemanagement in de praktijk? De term is duidelijk niet overal ingeburgerd. De geïnterviewde corporate communicatiedirecteuren geven allen in ieder geval aan dat real-time reputatiemanagement begint met monitoring. Concreet betekent dit dat men op ieder gewenst moment van de dag zich op de hoogte kan stellen van het (online) conversaties over de eigen organisatie. Hieronder enkele definities die directeuren geven ten aanzien van real-time reputatiemanagement. Eerst monitoring, afhankelijk van wat je tegenkomt ga je reageren. Je zit boven op de materie en je weet wat er speelt, het is een uitdaging om er heel goed mee om te gaan. Realtime reputatiemanagement is naar mijn idee 24/7 monitoring, gelijk reageren, direct respons op je online media. Het managen zit meer in meten, analyseren, onderzoeken. Kijken waar je goed en minder goed op beoordeeld wordt. Het real-time aspect wordt door de communicatiedirecteuren geassocieerd met snelheid en zichtbaarheid, veroorzaakt door het online speelveld. Gevolg hiervan is een andere benadering van klassiek reputatiemanagement. De juiste benadering van dit speelveld is volgens de ondervraagde communicatiedirecteuren veel minder formeel en minder bureaucratisch. Je moet zichtbaar en snel zijn. Real-time reputatiemanagement is minder formeel, minder bureaucratisch en risicovoller dan reputatiemanagement. De mogelijkheden binnen monitoring zijn echter nog niet bij alle ondervraagden inzichtelijk. De constante ontwikkeling en sterke groei in het aanbod leiden volgens velen tot een diffuus beeld. Men weet niet de kwalitatief goede systemen te onderscheiden van de mindere systemen.

8 8 Real-time reputatiemanagement 4. Voorwaarden opgesteld door de beroepspraktijk Om tot concrete voorwaarden te komen voor de verankering van real-time reputatiemanagement is na een literatuuronderzoek tien corporate communicatiedirecteuren gevraagd om inzicht te geven in de dilemma s die volgens hen spelen bij de dagelijkse organisatie van real-time reputatiemanagement. Een aanvullend onderzoek onder 64 communicatieprofessionals in Nederland, heeft inzichten verschaft in de dilemma s die spelen op de werkvloer en in de uitvoering van real-time reputatiemanagement. Uit dit gecombineerde onderzoek zijn zeven randvoorwaarden ontstaan. En deze worden idealiter toegepast in de onderstaande volgorde. Voorwaarde 1: Ambities en positie definiëren op basis van onderzoek Uit het onderzoek is nadrukkelijk gebleken dat de ambities die organisaties hebben met real-time reputatiemanagement vaak niet overeenkomen met de werkelijke meerwaarde ervan. Een belangrijke eerste stap is dus het definiëren van de ambities en de positie van de organisatie. Vooralsnog heerst vaak een focus op financiële meetindicatoren (kpi s). Corporate communicatiedirecteuren geven aan dat dit moet veranderen: Je zult zwaarder worden afgerekend op jouw governance, maatschappelijke meerwaarde en MVO beleid dan puur en alleen op je financiële waardecreatie. Bedrijven moeten niet meer overmatig alleen op aandeelhouderswaarde gefocust zijn, ze moeten ook in de gaten houden wat de maatschappelijke meerwaarde is van hun acties. De maatschappij vraagt meer dan ooit naar maatschappelijke betrokkenheid en focus op soft values. Financieel gewin en de bijbehorende cijfers worden naar de achtergrond gedrukt. Bij een aantal ondervraagde organisaties is de reputatie, naast financiële resultaten, zelfs onderdeel van de bonusstructuur. Voorwaarde 2: Doelen stellen en meetbaar maken Bij veel ondervraagde organisaties is een duidelijke start van het project real-time reputatiemanagement niet goed aan te tonen. Het is gewoon ontstaan door betrokken medewerkers met gevoel voor social media. Gedragen door veelal jonge enthousiastelingen ontbreekt het in veel gevallen aan gedegen voor onderzoek en concrete doelstellingen. Het onderzoek met Communicatie bevestigt dit. 41% van de communicatieprofessionals geeft aan dat er helemaal geen doelstellingen zijn opgesteld.

9 9 Real-time reputatiemanagement Als er wel doelstellingen zijn geformuleerd dan zijn dit voornamelijk de volgende: 1. positieve publiciteit genereren (35%) 2. klanttevredenheid verhogen (27%) 3. marketingkansen vergroten (25%) Online kansen en gevaren worden vaak helemaal niet of zeer slecht onderzocht. Dit betekent dat de doelstellingen op basis van onjuiste aannames worden geformuleerd. Bij het stellen van doelen moet verder gekeken worden dan financiële meetindicatoren. Investeringen in real-time reputatiemanagement leiden onder andere tot betere responsiveness en een lagere kans op online issues (crisismanagement). Daarnaast maakt RRM mits goed uitgevoerd het merk sympathieker, zodat de merkperceptie positief verandert. Maar het heeft ook toegevoegde waarde voor andere bedrijfsprocessen, zoals sales, marketing, marktonderzoek en HR. Kortom, formuleer doelstellingen die in lijn zijn met de gestelde organisatiedoelstellingen. Communicatie inzetten om de veranderingen in de organisatie op gang te brengen langs de lijnen van de gedefinieerde strategie en de doelstellingen die daar in liggen. Een voorwaarde voor succesvolle doelstellingen is dat deze meetbaar zijn. Dit maakt het voor de afdeling corporate communicatie makkelijker om de gewenste capaciteit en mankracht te verantwoorden bij de top. Een belangrijk wapen hierbij is het beter aantoonbaar maken van de bijdrage van RRM aan de organisatiedoelen. Voorwaarde 3: Commitment creëren vanuit de top (voorbeeldfunctie) Zoals eerder aangegeven wordt real-time reputatiemanagement in veel organisaties door de verkeerde mensen gedragen. Dit is geen goede basis voor een succesvolle verankering van real-time reputatiemanagement. Volgens 95% van de communicatieprofessionals moet de commitment bij de top liggen. En dat is lang niet overal het geval. De onderstaande uitspraak illustreert dit nog eens. De commitment ligt tot nu toe alleen op de afdelingen. Bij de RvB, waar het zou moeten liggen, is het veel minder. Zij zitten op een afstand. Een belangrijke taak voor communicatieprofessionals is de top van de onderneming te overtuigen van hun voorbeeldfunctie ten opzichte van de organisatie en de waarde van real-time reputatiemanagement te laten zien. Dit om de juiste middelen vrij te maken en de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het aantonen van de meerwaarde kan door middel van het presenteren van inspirerende cases en trainingen. Het is van belang dat ook hier weer aansluiting wordt gevonden met de organisatiedoelstellingen en de rol van real-time reputatiemanagement hierin. Dit maakt de investeringen concreet en tastbaar voor de top van de organisatie.

10 10 Real-time reputatiemanagement Voorwaarde 4: Interne bewustwording tot stand brengen De voorbeeldrol van de top van de onderneming is in eerste instantie noodzakelijk om real-time reputatiemanagement te introduceren. Na de introductiefase verandert deze rol, en daarmee ook de rol van alle werknemers van de organisatie. Uit het onderzoek is gebleken dat volgens meer dan 75% van de communicatieprofessionals niet iedereen binnen de organisatie zich bewust is van het effect van hun handelen op de (online) reputatie. Terwijl 70% juist aangeeft dat iedere medewerker binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de (online) reputatie. Een aantal communicatiedirecteuren herkennen dit probleem. Men is vaak niet sensitief voor wat reputatie is en wat het kan betekenen. In de bewustwording van real-time reputatiemanagement speelt niet alleen de top van de onderneming een belangrijke rol. Uit het onderzoek met Communicatie blijkt dat de directeur Communicatie ook een voorbeeldfunctie heeft in dit proces. In de praktijk is dit nog niet altijd het geval. Zo durven zij de regie nog slechts beperkt los te laten (49%), hebben ze nog niet allemaal affiniteit met social media (49%), en zijn ze nog niet altijd klantgericht (37%). De huidige focus die organisaties hebben op het behouden van controle staat haaks op het karakter van real-time reputatiemanagement. De directeuren communicatie beseffen dat zij de controle die ze eerder hadden eigenlijk al lang niet meer hebben. Je hebt tegenwoordig niet meer alles onder controle. Dat is wel even wennen. Het uit de hand geven van controle is niet eenvoudig. Vooral in organisaties met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid of een beursnotering zijn de belangen enorm. Echter is de impact van de zichtbaarheid van organisaties ook enorm, cultuurveranderingen die commitment en bewustwording mogelijk maken zijn dan ook essentieel in dit proces. Voorwaarde 5: Cultuur: medewerkers ontwikkelen tot ambassadeurs Een serieuze inzet op real-time reputatiemanagement betekent dat de organisatie zichtbaarder wordt dan ooit tevoren. In het meest extreme geval gaan werknemers zelf online in naam van de organisatie communiceren. Daarnaast maken werknemers via privé accounts vaak kenbaar voor welke organisatie zij werken. Dit houdt in dat de cultuur van de organisatie bedoeld of onbedoeld ook online zichtbaarder wordt. De huidige veelal bureaucratische cultuur van grote organisaties past daar minder bij volgens de ondervraagde communicatie directeuren: Real-time reputatiemanagement is minder formeel en minder bureaucratisch. De huidige bureaucratie die in teken staat van controle dient dus te verdwijnen, niet alleen vanwege de zichtbaarheid maar ook vanwege de snelheid. Dit wordt dan ook

11 11 Real-time reputatiemanagement als de belangrijkste eigenschap van real-time reputatiemanagement gezien. Het online speelveld schakelt in een zeer hoog tempo. Ook de organisatie moet daarom het responstempo opvoeren. Voor werknemers betekent dit dat zij meer vrijheid nodig hebben om online adequaat te acteren. Meer vrijheid voor werknemers betekent echter wel dat zij meer verantwoordelijkheid moeten gaan dragen en gefaciliteerd moeten worden in hun rol als communicator. Social media dwingt je als het ware om een veel bredere empowerment toe te voegen aan je mensen zodat ze zelf makkelijker kunnen acteren. Idealiter wordt de bovenstaande cultuuromslag aangevuld door drie essentiële cultuureigenschappen. Naast zachtere hiërarchische lijnen en meer vrijheid voor werknemers geven de communicatieprofessionals uit het onderzoek met Communicatie aan dat transparantie, klantgerichtheid en slagvaardigheid belangrijke cultuurkenmerken zijn bij real-time reputatiemanagement. Door 70% van deze doelgroep wordt de waarde van cultuur dan ook onderkend. Daarbij geeft 20% van de communicatieprofessionals aan dat de cultuur een obstakel is bij real-time reputatiemanagement. De onderstaande uitspraak van een communicatiedirecteur vat dit goed samen: Ik denk dat je voor goed werkgeverschap moet zorgen, dan worden mensen ook ambassadeurs. Dan denk ik dat je een open en transparante, maar ook interactieve cultuur moet hebben. Waarbij leiderschap makkelijk benaderbaar is. Voorwaarde 6: Duidelijke richtlijnen creëren en deze scherp houden Voor veel organisaties is online aanwezigheid een zoektocht naar de juiste afstemming tussen regels en vrijheid. Dat blijkt ook uit de enquête met Communicatie. Communicatieprofessionals zijn van mening dat er afspraken gemaakt moeten worden over de online participatie van medewerkers. Driekwart van de communicatiemanagers geeft de voorkeur aan schriftelijk vastgelegde afspraken in de vorm van richtlijnen. Een op de vijf (20%) managers geeft daarentegen aan dat het maken van afspraken overbodig is. De afspraken die organisaties moeten maken zijn niet bedoeld om de vrijheid te beperken. Het snelle karakter van social media dwingt organisaties afspraken te maken over de afstemming van de werkzaamheden. Uit het onderzoek is gebleken dat de toon, snelheid en oprechtheid van online conversaties essentieel zijn voor een succesvolle dialoog. Afspraken hierover en afspraken over hoe men zich online dient op stellen, of het toegestaan is bedrijfsinformatie te delen en wie waarop reageert vormen de richtlijnen. Ook bij het opstellen van richtlijnen dient de organisatie rekening te houden met mate waarin de richtlijnen werknemers motiveren of demotiveren. Zoals eerder gezegd is het juiste mandaat onmisbaar bij real-time reputatiemanagement. We hebben de richtlijnen bewust niet al te strak gemaakt omdat we mensen ook willen motiveren om aan de slag te gaan met social media. We hebben social media guidelines, afspraken over wie waarop reageert.

12 12 Real-time reputatiemanagement De werknemers op de hoogte te stellen van de strategie en daarmee diepgang toe voegen aan het werk dat online wordt uitgevoerd is bij deze afspraken van groot belang. Dit stelt werknemers in staat zelf aan de hand van de gestelde strategie en doelstellingen kunnen bijdragen aan online conversaties. We proberen alles wat meer diepgang te geven zodat iedereen begrijpt waar wij mee bezig zijn en dat mensen er ook zelf aan kunnen bijdragen. Voorwaarde 7: Organisatiestructuur: integratie RRM in bedrijfsprocessen De eerder genoemde cultuuromslag is onmogelijk tenzij de structuur van de organisatie ook onder handen wordt genomen. Transparanter opereren en een snellere responssnelheid vragen om minder strakke hiërarchische lijnen. Dit betekent dat de afstand tussen de verschillende afdelingen moet worden verkleind. Ook de vraag over welke afdelingen betrokken moeten worden bij online reputatiemanagement is in het onderzoek met Communicatie door de communicatieprofessionals beantwoord. Leading is volgens hen de afdeling corporate communicatie (94%), gevolgd door de afdeling marketingcommunicatie en de directie (beide 79%). Customer relations wordt door 64% benoemd als een van de meest betrokken afdelingen. Dit betekent niet dat de rest van de afdelingen geen rol speelt in real-time reputatiemanagement, het online speelveld raakt namelijk alle bedrijfsonderdelen. Het is niet voorbestemd voor alleen de afdeling communicatie. Het is een integraal onderdeel van alle communicatie en zelfs bedrijfsprocessen. Het mag duidelijk zijn dat de afdeling corporate communicatie een belangrijk aandeel heeft bij de introductie en aansturing van real-time reputatiemanagement. Hoe dit moet gebeuren daar zijn de meningen over verdeeld. Ruim 31% kiest voor een centrale aansturing (een gecentraliseerde benadering) waarbij één afdeling alle activiteiten controleert. 29% heeft liever een gecoördineerde organisatievorm (een gecoördineerde benadering), waarbij alleen procedures door een enkele afdeling worden bepaald, maar de activiteiten afzonderlijk worden uitgevoerd. Daarnaast geeft maar liefst een op de vijf (19%) van de ondervraagden aan dat er helemaal geen centrale aansturing nodig is (een holistische benadering).

13 13 Real-time reputatiemanagement 5. Aanbevelingen Corporate communicatie is de afdeling die verantwoordelijk wordt gehouden voor de introductie en aansturing van real-time reputatiemanagement. In zowel de voorbereidingsfasen (fase 1 & 2) als de implementatiefase (fase 3) speelt interne communicatie een essentiële rol. Een intern communicatieplan moet de gehele organisatie bewust maken voor de kansen en gevaren van sociale media voor de reputatie. En dit moet continu scherp worden houden. Het is raadzaam om een stappenplan te volgen om real-time reputatiemanagement binnen de organisatie te laten verankeren. Het is een proces van trial & error. Naar aanleiding van alle bevindingen onderscheiden we de volgende fasen die helpen real-time reputatiemanagement binnen de organisatie op een succesvolle manier in te bedden. Het is een lange termijn proces waarin consistentie, draagvlak en scherpte op executie elementair zijn. Fase 1: commitment en doelstellingen. Real-time reputatiemanagement is geen middel om direct financieel gewin mee te behalen. Het is een instrument om het sentiment en conversaties rond een organisatie of merk te sturen en reputational capital of reputatievet op te bouwen voor eventuele crises in de toekomst. Doe vooronderzoek naar kansen, gevaren en mogelijkheden binnen de organisatie: de aanwezige kennis en capaciteit. Stel daarom eerst de juiste doelstellingen. Er zijn veel verschillende doelen: bereikdoelstellingen, sentimentdoelstellingen, doelstellingen met betrekking tot het verkleinen van PR risico s of het creëren van PR kansen, klanttevredenheid doelstellingen. Wat de keuze ook is, deze zijn idealiter in lijn met de organisatiedoelstellingen. Overtuig de top van de onderneming van het doel van real-time reputatiemanagement door middel van cases, trainingen en voorbeeldprojecten (pilots) afkomstig vanuit de eigen onderneming aan te reiken. Zet deze overtuiging om in het beschikbaar krijgen en stellen van voldoende budget, capaciteit en commitment vanuit de top van de onderneming.

14 14 Real-time reputatiemanagement Fase 2: afspraken, middelen en werknemers. Maak heldere afspraken over de online aanwezigheid van alle werknemers zowel privé als zakelijk. Er kan grofweg gekozen worden voor (mondelinge) afspraken, richtlijnen, of in het uiterste geval contractueel vastgelegde verplichtingen. Wat een juiste invulling is, is ook afhankelijk van de cultuur van de organisatie. Haal de juiste middelen in huis. Dat betekent een of meer monitoringtools en afhankelijk van doelen en capaciteit de inrichting van een webcare afdeling. Laat je bij het implementeren van tools goed adviseren over de (on)mogelijkheden. Er zijn nogal wat verschillen in kwaliteit en scope. Medewerkers kunnen een belangrijke rol spelen in het managen van de reputatie. Door hun feitelijk gedrag. Bereid werknemers voor op hun extra of nieuwe verantwoordelijkheden door middel van trainingen en workshops waarin real life situaties de revue passeren. Het hanteren van de juiste tone of voice, transparantie (eerlijkheid en openheid) en snelheid zijn essentieel bij succesvol real-time reputatiemanagement. Hou het onderwerp real-time reputatiemanagement levendig door er regelmatig aandacht aan te besteden in de interne communicatiemiddelen, deel successen en wijs op gevaren om het gewenste niveau van commitment binnen de organisatie gerealiseerd en behouden. Fase 3: cultuur en implementatie. Benader real-time reputatiemanagement stap voor stap. Begin met monitoring en kijk wat er speelt omtrent rond het eigen (corporate) merk en issues die spelen. Haak vervolgens in op werkelijke kansen. Begin met kleine projecten en vier successen. Zorg er nogmaals voor dat de organisatie gereed is voor online engagement. Breng de cultuurwaarden consistent over op de gehele organisatie zodat deze uniform naar de buitenwereld worden uitgedragen, zowel online als offline. Maak de gehele organisatie trots op deze waarden zodat werknemers sneller uit eigen beweging gestimuleerd worden te acteren als merkambassadeurs. Alvorens werknemers online actief worden dienen alle werknemers van de organisatie hun verantwoordelijkheden te dragen en vertrouwen te genieten van hun leidinggevende. Het juiste mandaat zorgt er namelijk voor dat werknemers consistent en met overtuiging werken aan de (online) reputatie van de organisatie. Richt de structuur van de organisatie zo in dat werknemers het eerder genoemde vertrouwen ook om kunnen zetten in concrete acties. Zachtere hiërarchische lijnen en meer vrijheid voor werknemers zijn hierin de belangrijkste stappen. Houdt de organisatie constant scherp op de gestelde cultuurwaarden, afspraken, de juiste benadering, het mandaat, doelstellingen en belangrijke ontwikkelingen in het vak. Kansen en gevaren omtrent real-time reputatiemanagement dienen zich in een hoog tempo aan dus scherpte, consistentie en vernieuwingsgerichtheid zijn van essentieel belang.

15 15 Real-time reputatiemanagement 6. Over Porter Novelli Porter Novelli is een communicatieadviesbureau met zijn wortels in de pr. Wij bouwen en beschermen reputaties. Dat doen we door het starten, voeden en volgen van conversaties over producten, merken of organisaties. In real life, offline en online media. Wij werken voor onze klanten aan vraagstukken op het gebied van marketingcommunicatie, corporate communicatie en public affairs. En dat doen we voor een breed scala aan opdrachtgevers. Ons bureau in Amstelveen is onderdeel van Porter Novelli International, dat op zijn beurt weer onderdeel is van de Omnicom Group, met vestigingen in meer dan 60 landen. Contact: Juriaan Vergouw Consultant Digital

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Luisterend leiderschap

Luisterend leiderschap Luisterend leiderschap Reputatieonderzoek: de weg naar resultaat De zin van de zaak Lessen voor een excellente afdeling Communicatie Een nuchtere kijk op beeldvorming Crisiscommunicatie: dansen op een

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

let op: wakken in het ijs!

let op: wakken in het ijs! CONFLICT MANAGEMENT toegepast op Het Nieuwe Werken. (een onderzoek naar verwachte en onverwachte knelpunten en conflictissues). let op: wakken in het ijs! Door: In kader van: Thesisbegeleider: Joost van

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie