Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)"

Transcriptie

1 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

2 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student MIC (Media, Informatie en Communicatie) aan de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van Porter Novelli. Het onderzoek geeft inzicht in real-time reputatiemanagement en de factoren die bijdragen aan een optimale verankering van real-time reputatiemanagement binnen de organisatie. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van deskresearch en 10 diepte-interviews met communicatiedirecteuren. Daarnaast is in samenwerking met vakblad Communicatie een enquête afgenomen onder 64 communicatieprofessionals (middel- en hoger management) om een breder beeld te krijgen van de behoeften die spelen omtrent real-time reputatiemanagement. Real-time reputatiemanagement (RRM) onderscheidt zich van online reputatiemanagement (ORM) door de integratie van online met offline reputatiemanagement, zowel reactief als proactief. Het is feitelijk het continu managen van de reputatie, denkend vanuit kansen als bedreigingen zonder het onderscheid te maken tussen offline en online media. Real-time reputatiemanagement is de laatste tijd een veelgenoemd begrip binnen het communicatievak en kenmerkt een impactvolle ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over. Tezamen voldoende aanleiding om hier een onderzoek naar te starten. Het onderzoek laat zien dat in de praktijk organisaties nog erg zoekende zijn naar manieren om zich aanpassen aan het snelle, zichtbare en transparante karakter van het online speelveld. De samenleving vraagt een dialoog en wil soms ook zelfs meebeslissen in essentiële bedrijfsprocessen. Organisaties moeten zich hierop inrichten. En daar liggen juist grote uitdagingen zo blijkt uit het onderzoek. Verder hebben veel organisaties moeite met de meetbaarheid van real-time reputatiemanagement. Dit komt deels doordat organisaties niet of niet de juiste doelstellingen weten te formuleren. Er is vaak, mede ingegeven door de tijdsgeest, een overmatige focus op ROI. Ook is er binnen organisaties veelal onvoldoende commitment bij de directie om voldoende budget, middelen en mankracht vrij te maken voor een professionale toepassing van real-time reputatiemanagement. Zonder dat commitment zijn medewerkers minder gemotiveerd om op een juiste wijze met real-time reputatiemanagement aan de slag te gaan en staat de draagvlak onder druk. Dit laatste is echter een van de belangrijkste voorwaarden voor succesvol real-time reputatiemanagement. Maar er speelt meer. Naast draagkracht creëren zullen organisaties ook wezenlijke veranderingen in de cultuur en structuur van de organisatie moeten doorvoeren. De organisatie moet werknemers een gevoel van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen geven om de organisatiewaarden op een juiste manier naar buiten uit te dragen. Qua structuur moeten organisaties minder hiërarchisch opereren en transparanter zijn. Real-time reputatiemanagement is hiermee ook een discipline waarbij interne communicatie een cruciale rol speelt.

3 3 Real-time reputatiemanagement Het is raadzaam om een stappenplan te volgen om real-time reputatiemanagement binnen de organisatie te laten verankeren. Het is immers een lange termijn proces. Wij zien hierbij de volgende stappen: 1. Commitment regelen en doelen stellen: buy-in regelen bij top management en op basis van vooronderzoek meetbare doelen opstellen. 2. Afspraken maken, middelen regelen en werknemers trainen: stel duidelijke richtlijnen op voor medewerkers en blijf hen hierop trainen, neem montoringtools in gebruik en maak intern medewerkers bewust van kansen en gevaren. 3. Cultuurwaarden delen en implementeren: begin stap voor stap (met pilots). Breng via interne communicatie cultuurwaarden consistent over op de gehele organisatie zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen tot merkambassadeurs. Ontwikkel een organisatiestructuur met zachtere hiërarchische lijnen met meer vrijheden voor medewerkers zodat zij ook met vertrouwen concrete acties kunnen realiseren en hiermee de reputatie kunnen mee managen.

4 4 Real-time reputatiemanagement Inhoudsopgave 1 Introductie Wat verstaan we onder real-time reputatiemanagement? Communicatiedirecteuren en het begrip real-time reputatiemanagement Voorwaarden opgesteld door de beroepspraktijk Aanbevelingen Over Porter Novelli...15

5 5 Real-time reputatiemanagement 1. Introductie De wijze waarop reputaties gevormd worden is in een paar jaar tijd radicaal veranderd. Mobiel internet en social media hebben een speelveld gecreëerd waarin issues binnen een nanoseconde tot een reputatieramp kunnen transformeren. Influencers en andere doelgroepen krijgen steeds meer invloed toegedicht. Zij zijn steeds minder voorspelbaar geworden. Tegelijkertijd wordt van organisaties steeds meer verwacht dat ze continu openstellen voor dialoog. In de praktijk bestaan al met al veel vragen over de impact van social media en het real-time managen daarvan ten behoeve van reputatiemanagement. Veel organisaties erkennen deze ontwikkeling en ondernemen actie. Echter, het lijkt er op dat organisaties veelal met social media aanwezigheid en engagementstrategieën van start gaan zonder dat er gedegen vooronderzoek wordt gedaan naar de werkelijke kansen en gevaren. In dit onderzoek trachten we de voorwaarden voor een optimale verankering van real-time reputatiemanagement (RRM) te achterhalen, zowel intern als extern.

6 6 Real-time reputatiemanagement 2. Wat verstaan we onder real-time reputatiemanagement? Voordat we antwoord kunnen geven op de vraag wat de belangrijkste voorwaarden zijn voor een succesvolle verankering van real-time reputatiemanagement is het van belang vast te stellen wat het begrip precies inhoudt. Het begrip real-time reputatiemanagement is een logische evolutie van klassiek reputatiemanagement waarbij de verhoogde snelheid van communicatie en het handelen van de organisatie centraal staan. Real-time betekent in verband met reputatiemanagement dat het verzenden van data in een social tijdperk niet of nauwelijks tijd in beslag neemt. Een combinatie tussen de bestaande definities van drie reputatie experts, Van der Jagt, Van Riel en Beal, leidt tot de onderstaande definitie van real-time reputatiemanagement. Het monitoren, bewaken en beïnvloeden van de reputatie op online en offline platforms ter bevordering van de concurrentiepositie van de organisatie ten opzichte van alle stakeholders. Zowel reactief als proactief, zonder vertraging die wordt veroorzaakt door het verzenden van data/informatie. Dit betreft niet alleen het beïnvloeden van de reputatie, maar raakt ook het handelen van de organisatie. Real-time reputatiemanagement (RRM) onderscheidt zich van online reputatiemanagement (ORM) door de integratie van online met offline reputatiemanagement, zowel reactief als proactief. Het is feitelijk het continu managen van de reputatie, denkend vanuit kansen als bedreigingen zonder het onderscheid te maken tussen offline en online media.

7 7 Real-time reputatiemanagement 3. Communicatiedirecteuren en het begrip real-time reputatiemanagement Wat is de betekenis van real-time reputatiemanagement in de praktijk? De term is duidelijk niet overal ingeburgerd. De geïnterviewde corporate communicatiedirecteuren geven allen in ieder geval aan dat real-time reputatiemanagement begint met monitoring. Concreet betekent dit dat men op ieder gewenst moment van de dag zich op de hoogte kan stellen van het (online) conversaties over de eigen organisatie. Hieronder enkele definities die directeuren geven ten aanzien van real-time reputatiemanagement. Eerst monitoring, afhankelijk van wat je tegenkomt ga je reageren. Je zit boven op de materie en je weet wat er speelt, het is een uitdaging om er heel goed mee om te gaan. Realtime reputatiemanagement is naar mijn idee 24/7 monitoring, gelijk reageren, direct respons op je online media. Het managen zit meer in meten, analyseren, onderzoeken. Kijken waar je goed en minder goed op beoordeeld wordt. Het real-time aspect wordt door de communicatiedirecteuren geassocieerd met snelheid en zichtbaarheid, veroorzaakt door het online speelveld. Gevolg hiervan is een andere benadering van klassiek reputatiemanagement. De juiste benadering van dit speelveld is volgens de ondervraagde communicatiedirecteuren veel minder formeel en minder bureaucratisch. Je moet zichtbaar en snel zijn. Real-time reputatiemanagement is minder formeel, minder bureaucratisch en risicovoller dan reputatiemanagement. De mogelijkheden binnen monitoring zijn echter nog niet bij alle ondervraagden inzichtelijk. De constante ontwikkeling en sterke groei in het aanbod leiden volgens velen tot een diffuus beeld. Men weet niet de kwalitatief goede systemen te onderscheiden van de mindere systemen.

8 8 Real-time reputatiemanagement 4. Voorwaarden opgesteld door de beroepspraktijk Om tot concrete voorwaarden te komen voor de verankering van real-time reputatiemanagement is na een literatuuronderzoek tien corporate communicatiedirecteuren gevraagd om inzicht te geven in de dilemma s die volgens hen spelen bij de dagelijkse organisatie van real-time reputatiemanagement. Een aanvullend onderzoek onder 64 communicatieprofessionals in Nederland, heeft inzichten verschaft in de dilemma s die spelen op de werkvloer en in de uitvoering van real-time reputatiemanagement. Uit dit gecombineerde onderzoek zijn zeven randvoorwaarden ontstaan. En deze worden idealiter toegepast in de onderstaande volgorde. Voorwaarde 1: Ambities en positie definiëren op basis van onderzoek Uit het onderzoek is nadrukkelijk gebleken dat de ambities die organisaties hebben met real-time reputatiemanagement vaak niet overeenkomen met de werkelijke meerwaarde ervan. Een belangrijke eerste stap is dus het definiëren van de ambities en de positie van de organisatie. Vooralsnog heerst vaak een focus op financiële meetindicatoren (kpi s). Corporate communicatiedirecteuren geven aan dat dit moet veranderen: Je zult zwaarder worden afgerekend op jouw governance, maatschappelijke meerwaarde en MVO beleid dan puur en alleen op je financiële waardecreatie. Bedrijven moeten niet meer overmatig alleen op aandeelhouderswaarde gefocust zijn, ze moeten ook in de gaten houden wat de maatschappelijke meerwaarde is van hun acties. De maatschappij vraagt meer dan ooit naar maatschappelijke betrokkenheid en focus op soft values. Financieel gewin en de bijbehorende cijfers worden naar de achtergrond gedrukt. Bij een aantal ondervraagde organisaties is de reputatie, naast financiële resultaten, zelfs onderdeel van de bonusstructuur. Voorwaarde 2: Doelen stellen en meetbaar maken Bij veel ondervraagde organisaties is een duidelijke start van het project real-time reputatiemanagement niet goed aan te tonen. Het is gewoon ontstaan door betrokken medewerkers met gevoel voor social media. Gedragen door veelal jonge enthousiastelingen ontbreekt het in veel gevallen aan gedegen voor onderzoek en concrete doelstellingen. Het onderzoek met Communicatie bevestigt dit. 41% van de communicatieprofessionals geeft aan dat er helemaal geen doelstellingen zijn opgesteld.

9 9 Real-time reputatiemanagement Als er wel doelstellingen zijn geformuleerd dan zijn dit voornamelijk de volgende: 1. positieve publiciteit genereren (35%) 2. klanttevredenheid verhogen (27%) 3. marketingkansen vergroten (25%) Online kansen en gevaren worden vaak helemaal niet of zeer slecht onderzocht. Dit betekent dat de doelstellingen op basis van onjuiste aannames worden geformuleerd. Bij het stellen van doelen moet verder gekeken worden dan financiële meetindicatoren. Investeringen in real-time reputatiemanagement leiden onder andere tot betere responsiveness en een lagere kans op online issues (crisismanagement). Daarnaast maakt RRM mits goed uitgevoerd het merk sympathieker, zodat de merkperceptie positief verandert. Maar het heeft ook toegevoegde waarde voor andere bedrijfsprocessen, zoals sales, marketing, marktonderzoek en HR. Kortom, formuleer doelstellingen die in lijn zijn met de gestelde organisatiedoelstellingen. Communicatie inzetten om de veranderingen in de organisatie op gang te brengen langs de lijnen van de gedefinieerde strategie en de doelstellingen die daar in liggen. Een voorwaarde voor succesvolle doelstellingen is dat deze meetbaar zijn. Dit maakt het voor de afdeling corporate communicatie makkelijker om de gewenste capaciteit en mankracht te verantwoorden bij de top. Een belangrijk wapen hierbij is het beter aantoonbaar maken van de bijdrage van RRM aan de organisatiedoelen. Voorwaarde 3: Commitment creëren vanuit de top (voorbeeldfunctie) Zoals eerder aangegeven wordt real-time reputatiemanagement in veel organisaties door de verkeerde mensen gedragen. Dit is geen goede basis voor een succesvolle verankering van real-time reputatiemanagement. Volgens 95% van de communicatieprofessionals moet de commitment bij de top liggen. En dat is lang niet overal het geval. De onderstaande uitspraak illustreert dit nog eens. De commitment ligt tot nu toe alleen op de afdelingen. Bij de RvB, waar het zou moeten liggen, is het veel minder. Zij zitten op een afstand. Een belangrijke taak voor communicatieprofessionals is de top van de onderneming te overtuigen van hun voorbeeldfunctie ten opzichte van de organisatie en de waarde van real-time reputatiemanagement te laten zien. Dit om de juiste middelen vrij te maken en de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het aantonen van de meerwaarde kan door middel van het presenteren van inspirerende cases en trainingen. Het is van belang dat ook hier weer aansluiting wordt gevonden met de organisatiedoelstellingen en de rol van real-time reputatiemanagement hierin. Dit maakt de investeringen concreet en tastbaar voor de top van de organisatie.

10 10 Real-time reputatiemanagement Voorwaarde 4: Interne bewustwording tot stand brengen De voorbeeldrol van de top van de onderneming is in eerste instantie noodzakelijk om real-time reputatiemanagement te introduceren. Na de introductiefase verandert deze rol, en daarmee ook de rol van alle werknemers van de organisatie. Uit het onderzoek is gebleken dat volgens meer dan 75% van de communicatieprofessionals niet iedereen binnen de organisatie zich bewust is van het effect van hun handelen op de (online) reputatie. Terwijl 70% juist aangeeft dat iedere medewerker binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de (online) reputatie. Een aantal communicatiedirecteuren herkennen dit probleem. Men is vaak niet sensitief voor wat reputatie is en wat het kan betekenen. In de bewustwording van real-time reputatiemanagement speelt niet alleen de top van de onderneming een belangrijke rol. Uit het onderzoek met Communicatie blijkt dat de directeur Communicatie ook een voorbeeldfunctie heeft in dit proces. In de praktijk is dit nog niet altijd het geval. Zo durven zij de regie nog slechts beperkt los te laten (49%), hebben ze nog niet allemaal affiniteit met social media (49%), en zijn ze nog niet altijd klantgericht (37%). De huidige focus die organisaties hebben op het behouden van controle staat haaks op het karakter van real-time reputatiemanagement. De directeuren communicatie beseffen dat zij de controle die ze eerder hadden eigenlijk al lang niet meer hebben. Je hebt tegenwoordig niet meer alles onder controle. Dat is wel even wennen. Het uit de hand geven van controle is niet eenvoudig. Vooral in organisaties met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid of een beursnotering zijn de belangen enorm. Echter is de impact van de zichtbaarheid van organisaties ook enorm, cultuurveranderingen die commitment en bewustwording mogelijk maken zijn dan ook essentieel in dit proces. Voorwaarde 5: Cultuur: medewerkers ontwikkelen tot ambassadeurs Een serieuze inzet op real-time reputatiemanagement betekent dat de organisatie zichtbaarder wordt dan ooit tevoren. In het meest extreme geval gaan werknemers zelf online in naam van de organisatie communiceren. Daarnaast maken werknemers via privé accounts vaak kenbaar voor welke organisatie zij werken. Dit houdt in dat de cultuur van de organisatie bedoeld of onbedoeld ook online zichtbaarder wordt. De huidige veelal bureaucratische cultuur van grote organisaties past daar minder bij volgens de ondervraagde communicatie directeuren: Real-time reputatiemanagement is minder formeel en minder bureaucratisch. De huidige bureaucratie die in teken staat van controle dient dus te verdwijnen, niet alleen vanwege de zichtbaarheid maar ook vanwege de snelheid. Dit wordt dan ook

11 11 Real-time reputatiemanagement als de belangrijkste eigenschap van real-time reputatiemanagement gezien. Het online speelveld schakelt in een zeer hoog tempo. Ook de organisatie moet daarom het responstempo opvoeren. Voor werknemers betekent dit dat zij meer vrijheid nodig hebben om online adequaat te acteren. Meer vrijheid voor werknemers betekent echter wel dat zij meer verantwoordelijkheid moeten gaan dragen en gefaciliteerd moeten worden in hun rol als communicator. Social media dwingt je als het ware om een veel bredere empowerment toe te voegen aan je mensen zodat ze zelf makkelijker kunnen acteren. Idealiter wordt de bovenstaande cultuuromslag aangevuld door drie essentiële cultuureigenschappen. Naast zachtere hiërarchische lijnen en meer vrijheid voor werknemers geven de communicatieprofessionals uit het onderzoek met Communicatie aan dat transparantie, klantgerichtheid en slagvaardigheid belangrijke cultuurkenmerken zijn bij real-time reputatiemanagement. Door 70% van deze doelgroep wordt de waarde van cultuur dan ook onderkend. Daarbij geeft 20% van de communicatieprofessionals aan dat de cultuur een obstakel is bij real-time reputatiemanagement. De onderstaande uitspraak van een communicatiedirecteur vat dit goed samen: Ik denk dat je voor goed werkgeverschap moet zorgen, dan worden mensen ook ambassadeurs. Dan denk ik dat je een open en transparante, maar ook interactieve cultuur moet hebben. Waarbij leiderschap makkelijk benaderbaar is. Voorwaarde 6: Duidelijke richtlijnen creëren en deze scherp houden Voor veel organisaties is online aanwezigheid een zoektocht naar de juiste afstemming tussen regels en vrijheid. Dat blijkt ook uit de enquête met Communicatie. Communicatieprofessionals zijn van mening dat er afspraken gemaakt moeten worden over de online participatie van medewerkers. Driekwart van de communicatiemanagers geeft de voorkeur aan schriftelijk vastgelegde afspraken in de vorm van richtlijnen. Een op de vijf (20%) managers geeft daarentegen aan dat het maken van afspraken overbodig is. De afspraken die organisaties moeten maken zijn niet bedoeld om de vrijheid te beperken. Het snelle karakter van social media dwingt organisaties afspraken te maken over de afstemming van de werkzaamheden. Uit het onderzoek is gebleken dat de toon, snelheid en oprechtheid van online conversaties essentieel zijn voor een succesvolle dialoog. Afspraken hierover en afspraken over hoe men zich online dient op stellen, of het toegestaan is bedrijfsinformatie te delen en wie waarop reageert vormen de richtlijnen. Ook bij het opstellen van richtlijnen dient de organisatie rekening te houden met mate waarin de richtlijnen werknemers motiveren of demotiveren. Zoals eerder gezegd is het juiste mandaat onmisbaar bij real-time reputatiemanagement. We hebben de richtlijnen bewust niet al te strak gemaakt omdat we mensen ook willen motiveren om aan de slag te gaan met social media. We hebben social media guidelines, afspraken over wie waarop reageert.

12 12 Real-time reputatiemanagement De werknemers op de hoogte te stellen van de strategie en daarmee diepgang toe voegen aan het werk dat online wordt uitgevoerd is bij deze afspraken van groot belang. Dit stelt werknemers in staat zelf aan de hand van de gestelde strategie en doelstellingen kunnen bijdragen aan online conversaties. We proberen alles wat meer diepgang te geven zodat iedereen begrijpt waar wij mee bezig zijn en dat mensen er ook zelf aan kunnen bijdragen. Voorwaarde 7: Organisatiestructuur: integratie RRM in bedrijfsprocessen De eerder genoemde cultuuromslag is onmogelijk tenzij de structuur van de organisatie ook onder handen wordt genomen. Transparanter opereren en een snellere responssnelheid vragen om minder strakke hiërarchische lijnen. Dit betekent dat de afstand tussen de verschillende afdelingen moet worden verkleind. Ook de vraag over welke afdelingen betrokken moeten worden bij online reputatiemanagement is in het onderzoek met Communicatie door de communicatieprofessionals beantwoord. Leading is volgens hen de afdeling corporate communicatie (94%), gevolgd door de afdeling marketingcommunicatie en de directie (beide 79%). Customer relations wordt door 64% benoemd als een van de meest betrokken afdelingen. Dit betekent niet dat de rest van de afdelingen geen rol speelt in real-time reputatiemanagement, het online speelveld raakt namelijk alle bedrijfsonderdelen. Het is niet voorbestemd voor alleen de afdeling communicatie. Het is een integraal onderdeel van alle communicatie en zelfs bedrijfsprocessen. Het mag duidelijk zijn dat de afdeling corporate communicatie een belangrijk aandeel heeft bij de introductie en aansturing van real-time reputatiemanagement. Hoe dit moet gebeuren daar zijn de meningen over verdeeld. Ruim 31% kiest voor een centrale aansturing (een gecentraliseerde benadering) waarbij één afdeling alle activiteiten controleert. 29% heeft liever een gecoördineerde organisatievorm (een gecoördineerde benadering), waarbij alleen procedures door een enkele afdeling worden bepaald, maar de activiteiten afzonderlijk worden uitgevoerd. Daarnaast geeft maar liefst een op de vijf (19%) van de ondervraagden aan dat er helemaal geen centrale aansturing nodig is (een holistische benadering).

13 13 Real-time reputatiemanagement 5. Aanbevelingen Corporate communicatie is de afdeling die verantwoordelijk wordt gehouden voor de introductie en aansturing van real-time reputatiemanagement. In zowel de voorbereidingsfasen (fase 1 & 2) als de implementatiefase (fase 3) speelt interne communicatie een essentiële rol. Een intern communicatieplan moet de gehele organisatie bewust maken voor de kansen en gevaren van sociale media voor de reputatie. En dit moet continu scherp worden houden. Het is raadzaam om een stappenplan te volgen om real-time reputatiemanagement binnen de organisatie te laten verankeren. Het is een proces van trial & error. Naar aanleiding van alle bevindingen onderscheiden we de volgende fasen die helpen real-time reputatiemanagement binnen de organisatie op een succesvolle manier in te bedden. Het is een lange termijn proces waarin consistentie, draagvlak en scherpte op executie elementair zijn. Fase 1: commitment en doelstellingen. Real-time reputatiemanagement is geen middel om direct financieel gewin mee te behalen. Het is een instrument om het sentiment en conversaties rond een organisatie of merk te sturen en reputational capital of reputatievet op te bouwen voor eventuele crises in de toekomst. Doe vooronderzoek naar kansen, gevaren en mogelijkheden binnen de organisatie: de aanwezige kennis en capaciteit. Stel daarom eerst de juiste doelstellingen. Er zijn veel verschillende doelen: bereikdoelstellingen, sentimentdoelstellingen, doelstellingen met betrekking tot het verkleinen van PR risico s of het creëren van PR kansen, klanttevredenheid doelstellingen. Wat de keuze ook is, deze zijn idealiter in lijn met de organisatiedoelstellingen. Overtuig de top van de onderneming van het doel van real-time reputatiemanagement door middel van cases, trainingen en voorbeeldprojecten (pilots) afkomstig vanuit de eigen onderneming aan te reiken. Zet deze overtuiging om in het beschikbaar krijgen en stellen van voldoende budget, capaciteit en commitment vanuit de top van de onderneming.

14 14 Real-time reputatiemanagement Fase 2: afspraken, middelen en werknemers. Maak heldere afspraken over de online aanwezigheid van alle werknemers zowel privé als zakelijk. Er kan grofweg gekozen worden voor (mondelinge) afspraken, richtlijnen, of in het uiterste geval contractueel vastgelegde verplichtingen. Wat een juiste invulling is, is ook afhankelijk van de cultuur van de organisatie. Haal de juiste middelen in huis. Dat betekent een of meer monitoringtools en afhankelijk van doelen en capaciteit de inrichting van een webcare afdeling. Laat je bij het implementeren van tools goed adviseren over de (on)mogelijkheden. Er zijn nogal wat verschillen in kwaliteit en scope. Medewerkers kunnen een belangrijke rol spelen in het managen van de reputatie. Door hun feitelijk gedrag. Bereid werknemers voor op hun extra of nieuwe verantwoordelijkheden door middel van trainingen en workshops waarin real life situaties de revue passeren. Het hanteren van de juiste tone of voice, transparantie (eerlijkheid en openheid) en snelheid zijn essentieel bij succesvol real-time reputatiemanagement. Hou het onderwerp real-time reputatiemanagement levendig door er regelmatig aandacht aan te besteden in de interne communicatiemiddelen, deel successen en wijs op gevaren om het gewenste niveau van commitment binnen de organisatie gerealiseerd en behouden. Fase 3: cultuur en implementatie. Benader real-time reputatiemanagement stap voor stap. Begin met monitoring en kijk wat er speelt omtrent rond het eigen (corporate) merk en issues die spelen. Haak vervolgens in op werkelijke kansen. Begin met kleine projecten en vier successen. Zorg er nogmaals voor dat de organisatie gereed is voor online engagement. Breng de cultuurwaarden consistent over op de gehele organisatie zodat deze uniform naar de buitenwereld worden uitgedragen, zowel online als offline. Maak de gehele organisatie trots op deze waarden zodat werknemers sneller uit eigen beweging gestimuleerd worden te acteren als merkambassadeurs. Alvorens werknemers online actief worden dienen alle werknemers van de organisatie hun verantwoordelijkheden te dragen en vertrouwen te genieten van hun leidinggevende. Het juiste mandaat zorgt er namelijk voor dat werknemers consistent en met overtuiging werken aan de (online) reputatie van de organisatie. Richt de structuur van de organisatie zo in dat werknemers het eerder genoemde vertrouwen ook om kunnen zetten in concrete acties. Zachtere hiërarchische lijnen en meer vrijheid voor werknemers zijn hierin de belangrijkste stappen. Houdt de organisatie constant scherp op de gestelde cultuurwaarden, afspraken, de juiste benadering, het mandaat, doelstellingen en belangrijke ontwikkelingen in het vak. Kansen en gevaren omtrent real-time reputatiemanagement dienen zich in een hoog tempo aan dus scherpte, consistentie en vernieuwingsgerichtheid zijn van essentieel belang.

15 15 Real-time reputatiemanagement 6. Over Porter Novelli Porter Novelli is een communicatieadviesbureau met zijn wortels in de pr. Wij bouwen en beschermen reputaties. Dat doen we door het starten, voeden en volgen van conversaties over producten, merken of organisaties. In real life, offline en online media. Wij werken voor onze klanten aan vraagstukken op het gebied van marketingcommunicatie, corporate communicatie en public affairs. En dat doen we voor een breed scala aan opdrachtgevers. Ons bureau in Amstelveen is onderdeel van Porter Novelli International, dat op zijn beurt weer onderdeel is van de Omnicom Group, met vestigingen in meer dan 60 landen. Contact: Juriaan Vergouw Consultant Digital

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT 1focus.nl 1 FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is om al je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer THE NETHERLANDS CHINA BRASIL AUSTRIA THE UNITED KINGDOM Agenda Wat is CSD? Wat zijn de voordelen? Hoe

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016

Rapport. 21 maart Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk. CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Rapport Communicatietrends en ontwikkelingen in de praktijk 21 maart 2016 CommunicatiePanel Datum: maart 2016 Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Het CommunicatiePanel heeft naar aanleiding van

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Workshop Stakeholder Engagement

Workshop Stakeholder Engagement Workshop Stakeholder Engagement Datum: dinsdag 14 februari 2017 Door: Barbra Eilers Voordat we beginnen Tata Steel Mobiele telefoon uit / stil Veiligheid Faciliteiten Training Stakeholder Engagement 2

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. MVO en reorganisatie. Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management MVO en reorganisatie Een model voor verantwoorde en succesvolle reorganisatie 1 Inhoudsopgave Mvo en reorganisatie Verantwoord en succesvol

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

COMMUNICATIE: Dat kan effectiever!

COMMUNICATIE: Dat kan effectiever! COMMUNICATIE: Dat kan effectiever! Of het nu gaat om een organisatie met een in- of externe communicatiebehoefte, of een nieuw project, het begint allemaal met het in beeld brengen van je stakehols. Wat

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren Onderzoek Accountability & data : Inzichten, conclusies en aanbevelingen Amsterdam, augustus 2014 Dit document bevat

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS Trainingen 2011-2012 Wat wij doen Turacien helpt u bij de implementatie van stakeholder management in alle geledingen van uw organisatie waardoor de organisatie continu

Nadere informatie

Succesvol stakeholdersonderzoek in 4 stappen

Succesvol stakeholdersonderzoek in 4 stappen Succesvol stakeholdersonderzoek in 4 stappen Een stakeholdersonderzoek biedt u de mogelijkheid om de visie en mening van uw stakeholders scherp te krijgen. Wellicht veranderen de rollen in uw sector of

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner?

HR: Uitvoerende afdeling of strategische partner? Inhoud Inleiding In hoeverre zijn bedrijven volgroeid op het gebied van het organiseren van personeel(sgegevens)? In hoeverre is de organisatie volgroeid op het gebied van HR? In hoeverre is de organisatie

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Social & Online Media Monitoring. Webcare Strategie. binnen gemeenten

Social & Online Media Monitoring. Webcare Strategie. binnen gemeenten IBB s Gecertificeerde Trainingsdag in Utrecht Donderdag 6 oktober 2016, Utrecht Social & Online Media Monitoring & Webcare Strategie binnen gemeenten Trainingsdag voor gevorderden gemeenten: opvolging

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid

10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid 10 tips voor succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid Door: Pauline Miedema Duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsbeleid, integraal gezondheidsmanagement. Het klinkt allemaal prachtig en ook nuttig, maar wat

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven

INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven INHOUDSOPGAVE Gezamenlijk in één dag a Rough Guide to CSR schrijven Stel je voor: CSR is het land dat je wilt bezoeken. Je pakt als eerste de Rough Guide om je in te lezen Hoofdstuk 1: CSR entry requirements

Nadere informatie

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA 1 Verandering naar de verscherpte cultuur: meetbaar? Binnen veel organisaties wordt er gewerkt

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Impact vereist focus, focus, focus Frank Körver 176 Hoe ontwikkel je een communicatiefunctie die

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile. T-Mobile Community Arianne Heij T-Mobile Nederland www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.nl Social Media zorgt ervoor dat klanten en bedrijven dichter tot

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Samen verantwoordelijk voor mens en organisatie Een belangrijk onderwerp binnen organisaties is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zitten midden in

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie