Door en door. kleinschaligheid: iedereen wordt gekend respectvolle omgang: diverse culturen, achtergronden en mensen heldere grenzen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door en door. kleinschaligheid: iedereen wordt gekend respectvolle omgang: diverse culturen, achtergronden en mensen heldere grenzen:"

Transcriptie

1

2 Door en door Maak kennis met ZSV een AWBZ erkende en HKZ-gecertificeerde instelling. Wij bieden 24-uurs zorg en behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 20 jaar met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Hiervoor gaan we altijd uit van het positieve dat ieder kind en jongere, ongeacht zijn of haar persoonlijke situatie, in zich heeft. En daarom gaan we altijd door en door. En blijven we niet stilstaan bij een kleine tegenslag. Door en door is waar we voor staan. Want wij geloven dat ieder kind en iedere jongere stap voor stap geholpen en behandeld kan worden. Daar gaan we voor en daar zetten we ons volledig voor in. In de afgelopen jaren hebben we een vruchtbare bodem gecreëerd, de perfecte basis om kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 20 jaar zo optimaal mogelijk te behandelen. De ingrediënten hiervoor zijn rust en ruimte, regelmaat en duidelijkheid, die we als volgt hebben vormgegeven: kleinschaligheid: iedereen wordt gekend respectvolle omgang: diverse culturen, achtergronden en mensen heldere grenzen: wat mag wel en wat mag niet veiligheid: nabijheid, toezicht betrouwbare begeleiders: die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen positieve benadering: wat gaat al goed en wat kan beter samen doen: taken en vrije tijd dagritme: vaste tijden voor vaste zaken weekritme: herkenbaar patroon dagelijks groepsbespreking: actuele dagelijkse zaken, persoonlijke inbreng wekelijks groepsbespreking: actuele thema s, persoonlijke inbreng vieringen: verjaardagen, carnaval, Pasen, Kerst, Suikerfeest e.d. zomerkamp: met leuke en leerzame activiteiten 2 3

3 Samen één team ZSV bestaat uit één hecht team van geschoolde mensen, die samen zorgen voor de bovengenoemde vruchtbare bodem, die kennis hebben van de doelgroep, die persoonlijke aandacht geven aan elk kind en elke jongere en die signaleren waar extra aandacht en/of ondersteuning noodzakelijk is. Ieder teamlid is er om uit te nodigen, aan te moedigen, aan te sturen, te ondersteunen en te bevestigen, maar ook om te controleren en te corrigeren. Elk teamlid is persoonlijk begeleider van twee tot vier kinderen/jongeren. De persoonlijk begeleider onderhoudt contacten, regelt zaken, heeft inbreng in de behandelbespreking, stelt het werkplan samen met de jongere op, draagt zorg voor de maandelijkse evaluaties, draagt relevante informatie over aan collega s en overlegt met de orthopedagoog over de voortgang van de ontwikkeling. Tevens is de persoonlijk begeleider het eerste aanspreekpunt voor persoonlijke zaken. 4 5

4 6 7

5 Wonen bij ZSV ZSV beschikt over verschillende woonvoorzieningen, verspreid over diverse locaties in de provincie Gelderland. De woonvoorzieningen zijn onderverdeeld in één- en driemilieus-woonvoorzieningen. Enerzijds zijn ze bedoeld om te wonen; voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 23 jaar. Anderzijds zijn de woonvoorzieningen geschikt voor crisisopname; standaard zijn er twee plaatsen gereserveerd voor crisisopnames. Op iedere locatie worden de kinderen en jongeren begeleid door het begeleidende team. Naast dit team zijn er ook orthopedagogen, maatschappelijk werkers en een manager aanwezig om de kinderen en jongeren te begeleiden. De manager is minimaal één dag per week op elke locatie aanwezig, afhankelijk van de grote van de locatie. De maatschappelijk werker is vier dagen per week aanwezig en de orthopedagoog vijf dagen per week. Kinderen en jongeren kunnen op alle locaties aan hun zelfstandigheid werken. Op iedere locatie is er een woonkamer, woonkeuken en een recreatieruimte aanwezig, inclusief een werkruimte voor de begeleiders. De jongeren slapen op de bovenverdie ping(en). Hier heeft iedere jongere een eigen zit-slaapkamer en deelt hij/zij de badkamer met drie of vier anderen. Het moge duidelijk zijn dat de jongens gescheiden van de meisjes slapen. Eén-milieus-woonvoorzieningen Binnen de één-milieus-voorzieningen wonen jongeren die al enige zelfredzaamheid hebben ontwikkeld. Zij gaan, ieder voor zich, zelfstandig naar school, vervullen hun dagtaak of gaan naar de sportclub in de omgeving. Drie-milieus-woonvoorzieningen Binnen de drie-milieus-voorzieningen kunnen kinderen en jongeren terecht voor wonen, onderwijs en vrijetijdsbesteding. De woongroepen binnen de drie-milieus-voorziening zijn geselecteerd op leeftijd. De jongeren gaan naar school (SBO en VSO) op het naastgelegen terrein. Daarnaast er is een activiteitenbegeleider in dienst en zijn er voldoende sportclubs in de omgeving voor de nodige ontspanning. Op een drie-milieusvoorziening bevinden zich ook appartementen waar jongeren stapsgewijs toewerken naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De appartementen bestaan uit twee zit-slaapkamers, een gezamenlijke badkamer en een keuken met gebruik van wasmachine en droger. Tot slot beschikt ieder appartement over een eigen voordeur. 8 9

6 Het opnameproces Behandelzorg Jongeren die bij ZSV verblijven worden aangemeld door een PI (Plaatsende Instantie). Dit kan een voogdij-instelling zijn, omdat er sprake is van OTS, maar het kan ook een organisatie als MEE zijn als het gaat om een vrijwillige plaatsing. Iedere aanmelding wordt getoetst door de manager, orthopedagoog en maatschappelijk werker. Criteria zijn onder andere: behoort hij/zij tot onze doelgroep: lichtverstandelijk gehandicapt (IQ 55-85) en leeftijdscategorie (8 tot 20 jaar), zijn er contra-indicaties, zoals ernstige verslavingsproblemen, suïcidegevaar of is er sprake van zware psychiatrische problematiek. Bij twijfel volgt een oriënterend gesprek. Anders wordt er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. Indien sprake is van een zogenaamde crisisplaatsing door het Zorgkantoor hanteren we een versnelde procedure: de (telefonische) aanmelding en de daadwerkelijke opname zijn dan vaak al op dezelfde dag. Het behandelproces Kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 20 jaar kunnen bij ZSV terecht voor behandelzorg, overbruggingszorg en crisiszorg. Ongeacht de situatie begint iedere behandeling met een individueel startplan. In dit plan worden de aanmeldgegevens, in geval van crisisopname, en de gegevens uit het intakegesprek bij overbrugging of behandelplaatsing door de orthopedagoog verwerkt. Hierin staan onder meer de naam en geboortedatum, opnamestatus, korte voorgeschiedenis, huidige situatie, diagnoses, kenmerken, benaderingsadviezen en observatie-items vermeld. Zodat de begeleiders direct inzicht krijgen in de situatie van de desbetreffende jongere en er vanaf het eerste moment adequaat, efficiënt en specifiek op-deze-persoonin-deze-situatie-gericht kan worden gehandeld. Behandelzorg is zorg met een langduriger karakter. Behandelzorg duurt over het algemeen een tot twee jaar en kent meer diepgang dan overbruggingszorg. Na het startplan en de observatie/gewenningsperiode schrijft de orthopedagoog het eerste behandelplan, waartoe ook de Risico Analyse, het Signaleringsplan en de Beschermende en Ondersteunende Maatregelen behoren. Het proces kent meer diepgang doordat het werkplan vaker bijgesteld en/of vernieuwd wordt met nieuwe leerdoelen. Na zes tot acht maanden schrijft de orthopedagoog op basis van de voortgang het tweede behandelplan, waarna het cyclische proces zich herhaalt. Na opnieuw zes tot acht maanden volgt het derde behandelplan. In dit proces wordt de toekomstprognose van de cliënt ook meegenomen. Dit kan zijn: terug naar thuis, begeleid zelfstandig wonen of een gezinsvervangend tehuis. Maar daar stopt het niet. Wanneer een jongere, ouder dan 18 jaar, klaar is met de behandeling en wanneer OTS en voogdij beëindigd is, maar nergens terecht kan, zetten we ons ook in om voor de jongere een passende woonplek te vinden. Overbruggingszorg Overbruggingszorg omvat een tijdsspanne van gemiddeld drie tot vier maanden. Na de observatie/gewenningsperiode van zes weken, waarin het startplan als handleiding dient, schrijft de orthopedagoog een verkort behandelplan aan de hand van dossiergegevens, aangevuld met de rapportages van de observatieperiode

7 Het overbruggingstraject kent de volgende stappen: Crisiszorg 1. Het verkort behandelplan Het verkort behandelplan beschrijft de ontwikkelingsgebieden en de leer punten van de jongere. Risico Analyse, Signaleringsplan, Beschermende en Ondersteunende Maatregelen zijn onderdelen van dit behandelplan. 2. Bespreking behandelplan Als dit plan intern (orthopedagoog, maatschappelijk werker, persoonlijk begeleider en manager) tot overeenstemming leidt, volgt een bespreking van het behandelplan met alle betrokken. Jongeren ouder dan 14 jaar zijn bij deze bespreking geheel of gedeeltelijk aanwezig en hebben ook inbreng. Als er sprake is van een crisisplaatsing vertrekt de jongere na een periode van maximaal zes weken en volgt een eindverslag. Het is echter ook mogelijk dat de periode wordt verlengd en omgezet in overbruggingszorg of behandelzorg. Een dergelijke omzettingsprocedure heeft voorrang op een eventuele wachtlijst, omdat we prioriteit geven aan jongeren die reeds in behandeling zijn. Overbruggingszorg wordt regelmatig ook omgezet naar behandelzorg wanneer blijkt dat een doorplaatsing niets toevoegt of een verandering mogelijk een negatieve invloed zal hebben. 3. Het werkplan Wanneer het behandelplan is goedgekeurd en vastgesteld, stelt de persoonlijk begeleider samen met de jongere, onder supervisie van de orthopedagoog, het werkplan op. In het werkplan worden drie leerpunten beschreven in drie of vier hanteerbare stapjes. Het werkplan heeft een afgeleide aftekenlijst, dit is het werkdocument waarmee elke jongere dagelijks of wekelijks de gekozen werkpunten bespreekt met de pedagogisch begeleider(s). 4. Het maandverslag Het maandverslag, dat de persoonlijk begeleider aan de hand van de dagelijkse rapportages en de aftekenlijsten schrijft, dient als basis voor de evaluatie. 5. Evaluatie Aan de van de maandverslagen en de voortgang wordt het werkplan, onder supervisie van de orthopedagoog, bijgesteld en/of vernieuwd. 6. Eindverslag/eindbespreking Het cyclische proces van behandelplan, werkplan, maandverslag en evaluatie wordt afgesloten met een eindbespreking en eindverslag als jongeren worden doorgeplaatst

8 14 15

9 Wie wonen er bij ZSV? De kinderen en jongeren die bij ZSV wonen zijn zeer divers en niet in twee regels te beschrijven. Algemene kenmerken en herkenningspunten kunnen wel enig inzicht geven: Als een kind van vier al duidelijk een ontwikkelingsachterstand laat zien, is dit voor ouders en/of leerkrachten vaak aanleiding voor extra aandacht, zorg en onderzoek. Mogelijk kan het kind instromen in het speciaal basisonderwijs en kan het zich op zijn/haar eigen tempo en niveau ontwikkelen. Kinderen die niet zo duidelijk een ontwikkelingsachterstand laten zien vallen niet meteen op, maar gelden vaak als zorgenkind. Er is steeds van alles aan de hand, maar niemand weet wat. Ze worden vaak als lastig bestempeld. Ze zijn steeds de zwakke, ongeconcentreerde leerling, worden vaak gepest of zijn juist de pestkop of sociaal onhandig. Zo n kind kan het steeds niet goed doen, hoort steeds dat het beter z n best moet doen en loopt altijd op z n tenen. Deze kinderen ontwikkelen daardoor emotionele en gedragsproblemen: ze worden onzeker, nerveus, ontwikkelen faalangst of gaan het gedrag juist compenseren met stoer, baldadig en/of agressief gedrag. Vaak worden ze pas getest als ze mislukken in het voortgezet onderwijs, waarna ze instromen in voortgezet speciaal onderwijs. Ze zijn intussen gewend geraakt aan het label van altijd te kort schieten en zijn dan meestal nog weinig gemotiveerd. Wat dan vaak weer leidt tot foute vriendjes en antisociaal gedrag. Daarnaast komen deze jongeren door puberteitsinvloed, verkeerde risico-inschattingen en beperkt probleemoplossend vermogen vaak al jong met politie en justitie in aanraking. Ook begrijpen ze vaak niet wat er van hen verwacht wordt en zijn ze veelal onmachtig om adequaat te reageren. Problematiek Naast de licht verstandelijke beperking kan er ook sprake zijn van een aangeboren en/of vroegkinderlijk ontstaan syndroom, zoals ADHD, PDD-nos, McDD, hechtingstoornissen, ODD, Borderline-kenmerken of een combinatie van twee of meer. Ook kunnen er andere zaken van invloed zijn geweest, zoals het gebrek aan opvoeding, verwaarlozing en/of mishandeling

10 Wie werken er bij ZSV? Bij ZSV besteden we veel aandacht aan de basissfeer. Want iedere jongere is gebaat bij veiligheid, rust, regelmaat, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Daarom zien we de basissfeer als onze voedingsbodem waarop pedagogisch begeleiders en alle andere medewerkers hun taken kunnen uitvoeren en kinderen en jongeren behandeld kunnen worden. Met uiteraard alle ruimte voor individuele aandacht. De volgende personen zijn werkzaam bij ZSV: Pedagogisch medewerker De pedagogisch begeleider is de uitvoerende van het dagelijkse behandelproces, de observator, de motivator, de bewaker in het proces. Persoonlijk pedagogisch begeleider De persoonlijk begeleider bewaakt, naast de bovengenoemde taken, het individuele proces en maakt deel uit van het multidisciplinair overleg. Ook onderhoudt hij/zij de contacten met voogden, ouders, leerkracht en/of sportclub. De persoonlijk begeleider betrekt de jongere bij de inhoud van het werkplan en de leerpunten. Zo is iedere jongere medespeler in zijn/haar eigen behandelproces. Orthopedagoog De orthopedagoog is verantwoordelijk voor de juistheid en de kwaliteit op de inhoudelijke aspecten van de behandeling. De orthopedagoog bewaakt het cyclische proces, houdt oog op de voortgang van de behandeling en adviseert en ondersteunt de pedagogisch werkers. Maatschappelijk werker De maatschappelijk werker heeft een signalerende, adviserende taak in het teamproces. Daarnaast onderhoudt hij contacten met plaatsende instanties. Ook is hij onderdeel van het intakeproces en het multidisciplinair overleg. Manager De manager is (eind)verantwoordelijk voor de praktische randvoorwaarden, voor de kwaliteit van het teamproces en het gehele behandelproces. Psychiater Sommige kinderen en/of jongeren gebruiken gedragsondersteunende medicamenten. Deze worden voorgeschreven en onder controle gehouden door de psychiater (GGNet)

11 20 21

12 De werkwijze van ZSV Bij ZSV hanteren we de visie: gewoon als het kan, speciaal als het nodig is. Daarmee bedoelen we dat een deel van de geleverde zorg bestaat uit een gewoon opvoedproces. Naast dat gewone deel is er voor elke specifieke hulpvraag een zo passend mogelijk antwoord. Geplaatste jongeren komen vaak uit onveilige en chaotische situaties. Daarom bieden wij hen rust, structuur en duidelijkheid. Met het uitgangspunt dat iedere jongere competenties heeft en een positieve benadering daar vruchtbaar op kan aansluiten, is vaak een eerste slag al gemaakt. Na de observatie- en gewenningsperiode krijgt de specifieke hulpvraag vorm. Deze is bepalend voor de methodische aanpak. Theorieën en methodieken Het moge duidelijk zijn dat de methodische aanpak voor een 8-jarige jongen met ADHD anders is dan de behandeling van een 16-jarig meisje met McDD en Borderline-problematiek. Iedere jongere is anders en iedere jongere vraagt om een andere hulpvraag. Afhankelijk van de specifieke kenmerken en de specifieke hulpvraag schrijft de orthopedagoog een passende behandellijn en benaderingswijze voor. De orthopedagoog maakt daarbij gebruik van wetenschappelijk onderbouwde orthopedagogische theorieën. Indien nodig krijgen de pedagogisch begeleiders hierover uitleg of ondersteunende adviezen. Iedere maand wordt bekeken of de uitgezette lijn wordt vervolgd en/of de behandeling bijstelling behoeft. Kortom, de kleinschaligheid, de vruchtbare basissfeer en de specifieke hulpvraagbeantwoording maken samen de evenwichtige context waarbinnen ZSV behandeling biedt aan jeugd en jongeren met een lichtverstandelijke handicap en gedragsproblemen

13 ZSV Zorg & Wonen Postbus AV Rotterdam T F E

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Crisisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Samenwerkende organisaties ASVZ NH De Hartekamp Groep Heliomare Rozemarijn SIG: organisatie voor wonen en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie