ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER"

Transcriptie

1 Kapucijnenvoer Leuven +32(0) fax: +32(0) ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009

2

3 Inhoud Samenvatting 7 Inleiding 9 Mensenrechten en algemene gezondheidszorg in Beschut Wonen De Vlier 10 1 Beschrijving van de monitoring 10 2 Details van de voorziening 11 3 Leefomstandigheden 15 4 Dwangopname en toetsingsprocedures 20 5 Zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving 20 6 Deelname aan culturele, recreatieve en sportactiviteiten 22 7 Deelname aan het politieke en publieke leven 23 8 Opleiding, training en werk 24 9 Vrijheid van godsdienst Correspondentie en bezoek Familie en recht op privacy 25 3

4 12 Vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie Vrijwaring van marteling, slechte bejegening, mishandeling en verwaarlozing Toestemming voor behandeling Fixatie en separatie Therapie en rehabilitatie Toegang tot algemene gezondheidszorg Toegang tot psychiaters Toegang tot huisartsen Toegang tot verpleegkundigen Toegang tot psychotherapeuten Medische dossiers Preventie Medicatie Onderzoek bij opname Diagnose ECT Levensstijl 33 4

5 29 Autonomie (betrekken van cliënten bij het opstellen van hun zorgplan) Toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek 35 Besluit en aanbevelingen 36

6 6

7 Samenvatting In het kader van het ITHACA-project werd op donderdag 18 juni 2009 een monitoring uitgevoerd in Beschut Wonen De Vlier door De Groof Marian en Taeymans Sofie (LUCAS K.U.Leuven). In De Vlier worden volwassenen begeleid die omwille van psychiatrische en/of psychosociale problemen ondersteuning nodig hebben om zich zelfstandig te vestigen in de maatschappij. Naast een blijvende aandacht voor de basisproblematiek van de bewoner zijn er diverse zorgactiviteiten zoals: dagbesteding, arbeidsbemiddeling, sociale administratie,... De beleidsarts van 'De Vlier' is dr. De Decker en het wordt gecoördineerd door de heer Luc Vlassak. Het is erkend voor de begeleiding van 75 bewoners die in vijftien woningen en acht studio s te Zelzate gehuisvest zijn. Vanaf 2007 zijn er ook plaatsen voor forensische cliënten voorzien. Momenteel zijn dit er twintig. Deze sluiten aan bij het forensisch zorgcircuit van het ziekenhuis. Zowel het naleven van de mensenrechten als de algemene gezondheidszorg werden nagegaan. Dit aan de hand van observaties en interviews in twee huizen, twee studio s en het activiteitencentrum De Biotoop. Zowel de coördinator, twee personeelsleden als twaalf bewoners werden bevraagd. Als sterke punten van Beschut Wonen De Vlier komen de volgende naar voor: De bewoners kunnen van hun recht om in de samenleving te leven genieten. Daarnaast worden er vanuit Beschut Wonen De Vlier inspanningen geleverd om de bewoners zo goed mogelijk in de buurt te integreren en hen te laten deelnemen aan het politieke en publieke leven. Er is veel aandacht voor een zinvolle dagbesteding voor elke bewoner en om ze op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren in de samenleving. Hiervoor wordt samengewerkt met het arbeidszorgcentrum, waar bewoners die nog in staat zijn om regulier te werken terecht kunnen. Voor de andere bewoners wordt in het activiteitencentrum De Biotoop en het Psychiatrisch Centrum Sin-Jan-Baptist gezocht naar activiteiten die de bewoners graag doen en als zinvol ervaren. Het aanbod in het activiteitencentrum De Biotoop is gevarieerd en er worden inspanningen geleverd om de bewoners ook geregeld s avonds en tijdens de weekends van ontspannende activiteiten te laten genieten. 7

8 Hoofdstuk 1 De bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij het opstellen van hun begeleidingsplan. In het activiteitencentrum De Biotoop kwam dit aan bod via het werken met de droomfabriek, wat de bewoners hielp om hun doelen te formuleren. Er wordt geobserveerd dat de woonbegeleiders hartelijk en respectvol met de bewoners omgaan. Verschillende bewoners geven aan zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van de zorg door de woonbegeleiders en de psychiater. De woonbegeleiders werken ook regelmatig tijdens het weekend waardoor er ook dan een aanbod aan ontspanningsactiviteiten is. Als verbeterpunten komen de volgende punten naar voor: Zowel in de Pinzon als in de Lijster voldoen enkele kamers niet aan de minimumgrootte dit probleem werd ook aangehaald door de inspectie vanuit de Vlaamse Overheid (2006) en zal tegen 2012 aangepakt worden. Dit heeft dan wel als nadeel dat de kostprijs hierdoor zal stijgen voor sommige bewoners. De bijwerkingen van medicatie worden niet altijd spontaan vermeld. Dit is niet in overeenstemming met het recht op geïnformeerde toestemming uit de Wet Patiëntenrechten (22 augustus 2002). Hier is overleg en het werken met beslissingshulpen aan te bevelen conform de literatuur terzake. De bewoners worden niet op de hoogte gebracht van hun recht om hun dossier in te kijken. Ook dit is niet in overeenstemming met de Wet Patiëntenrechten (22 augustus 2002). De bewoners van de Pinzon kunnen enkel in de woonkamer telefoneren. Bewoners die niet over een gsm beschikken, kunnen hierdoor geen privé-gesprekken voeren. Sommige bewoners vinden dat het huis of de badkamer er niet netjes bijligt en durven dit niet aan de andere bewoners of de begeleiders te zeggen. Er is geen computer in het huis de Pinzon. Hierdoor kunnen de bewoners niet van de mogelijkheden tot correspondentie, opleiding en ontspanning genieten die een computer kan bieden. De huizen van de Vlier zijn niet aangepast voor personen in een rolwagen. 8

9 Titel hoofdstuk Inleiding De monitoring in Beschut Wonen De Vlier werd uitgevoerd in het kader van het ITHACAproject. Institutional Treatment, Human Rights And Care Assessment (ITHACA) is een driejarige, internationale studie over mensenrechten en algemene gezondheidszorg in psychiatrische voorzieningen (2007 juni 2010). De studie wordt gefinancierd door een divisie van de Europese Commissie en gecoördineerd door King s College in Londen en vindt plaats in vijftien landen (http://www.ithaca-study.eu). De doelstellingen van de studie zijn: - goede praktijken identificeren en verspreiden om de bescherming van de mensenrechten en de algemene gezondheidszorg in psychiatrische voorzieningen te verbeteren - nagaan op welke vlakken er verbeteringen mogelijk zijn en op basis hiervan aanbevelingen doen naar de voorzieningen toe - een praktische methode ontwikkelen om goede praktijken te identificeren in verband met mensenrechten en algemene gezondheidszorg - een pan-europees netwerk vestigen dat toegewijd is aan het ondernemen van acties om de kwaliteit van de zorg in psychiatrische voorzieningen te verbeteren Om deze doelstellingen te realiseren werd er een audit-instrument ontwikkeld waarmee zowel de mensenrechten als de algemene gezondheidszorg in voorzieningen nagegaan kunnen worden. Dit instrument is gebaseerd op de meest recente conventie van de mensenrechten van de Verenigde Naties: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD, zie Hoofdstuk 1). De CRPD kondigt een paradigmaverandering aan waarbij personen met beperkingen niet langer gezien worden als passieve ontvangers van sociale bijstand en steun, maar als actoren met gevrijwaarde rechten. Het instrument wordt in zes voorzieningen van elk deelnemend land getest door een team van twee onderzoekers waarvan één een ervaringsdeskundige is. Het uittesten van het instrument houdt in dat er observaties van de fysieke omstandigheden en de kwaliteit van de zorg gemaakt worden, relevante informatie opgevraagd wordt en interviews afgenomen worden bij zowel patiënten als personeelsleden. De onderzoekers zullen enerzijds processen en activiteiten identificeren die leiden tot positieve therapeutische ervaringen. Anderzijds zullen ze nagaan op welke vlakken er verbetering mogelijk is en op basis hiervan aanbevelingen doen naar de voorzieningen toe. 9

10 Hoofdstuk 1 Mensenrechten en algemene gezondheidszorg in Beschut Wonen De Vlier 1 Beschrijving van de monitoring De monitoring ging door op donderdag 18/06/2009 bij Beschut Wonen De Vlier met als coördinator LUC VLASSAK en beleidsarts dr. DE DECKER. Beschut Wonen De Vlier Kerkstraat Zelzate 09/ De monitoring werd uitgevoerd door DE GROOF MARIAN (wetenschappelijk medewerker LUCAS K.U.Leuven)) en TAEYMANS SOFIE (vrijwillig medewerker LUCAS K.U.Leuven). Zowel het naleven van de mensenrechten als de algemene gezondheidszorg werden nagegaan. Er werden twee huizen voor Beschut Wonen bezocht, namelijk de Pinzon en de Lijster. Daarnaast werden ook enkele bewoners van het activiteitencentrum De Biotoop bevraagd en werden er twee studio s bezocht. Het bezoek aan een huis voor forensisch beschut wonen werd door de hoofdgeneesheer geweigerd aangezien hij dit niet haalbaar inschatte voor enkele bewoners die op dat moment zeer psychotisch waren. Het naleven van de mensenrechten en de algemene gezondheidszorg werd allereerst nagegaan via observaties van de fysieke omstandigheden en de kwaliteit van de geboden zorg. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met de coördinator voor Beschut Wonen, twee personeelsleden en twaalf bewoners. Om te vermijden dat bewoners in dit verslag geïdentificeerd kunnen worden, werden er steeds meerdere bewoners van eenzelfde huis bevraagd. Om dezelfde reden wordt bij de verwijzing naar de bevraagde bewoners en personeelsleden steeds het mannelijke geslacht gebruikt. De onderzoekers werden overal hartelijk ontvangen en kregen uitgebreid de kans om vragen te stellen over de voorziening. Zowel personeelsleden als bewoners waren op de hoogte van hun komst en toonden zich bereid om mee te werken. 10

11 Titel hoofdstuk 2 Details van de voorziening 2.1 Locatie De huizen van Beschut Wonen De Vlier zijn allen gelegen in Zelzate. De bewoners beschikken elk over een sleutel van hun woning en kunnen er dus vrij in- en uitlopen. Wel wordt er hierbij gevraagd om afspraken te maken met de andere bewoners en elkaar te verwittigen bij afwezigheid. 2.2 Instelling 'De Vlier' is erkend voor de begeleiding van 75 bewoners die in vijftien woningen (voor vier à vijf personen) en acht studio s gehuisvest zijn te Zelzate. Het project is in 1993 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist en een Dienst Geestelijke Gezondheidszorg uit de regio Deinze-Eeklo-Gent. Vanaf 2007 worden er ook plaatsen voor forensische cliënten voorzien. Sinds 2008 zijn dit er twintig. Deze plaatsen sluiten aan bij het forensisch zorgcircuit van het ziekenhuis. Momenteel zijn hiervan veertien plaatsen bezet. In De Vlier worden volwassen mannen en vrouwen begeleid die omwille van psychiatrische en/of psychosociale problemen ondersteuning nodig hebben om zich zelfstandig te vestigen in de maatschappij. De hulp die geboden wordt, kan tijdelijk of blijvend van aard zijn. Naast een blijvende aandacht voor de basisproblematiek van de bewoner zijn er diverse zorgactiviteiten zoals: dagbesteding, arbeidsbemiddeling, sociale administratie, budgetbeheer, gezondheidszorg, vrije tijd, contactvaardigheden... Beschut Wonen De Vlier wordt gesubsidieerd door het ministerie voor Volksgezondheid van de Federale Overheid. De cijfers in verband met budget worden steeds openbaar gemaakt via het jaarverslag. Tussen 1 september 2008 en 31 december 2008 bedroeg de dagprijs 35,27 euro per bewoner. Deze dagprijs wordt bijna volledig aan personeelskosten besteed waardoor de bewoners veel zelf dienen te betalen (bijvoorbeeld de huur van de woning). Voor bewoners met een leefloon, brengt dit met zich mee dat ze nog heel weinig geld overhouden voor persoonlijke kosten (bv. sigaretten, ontspanning, kledij,...). In het kader van solidariteit, wordt van iedere bewoner maandelijks een bijdrage gevraagd van 12,50. Deze bedragen komen terecht in de sociale kas van De Vlier waaruit geput wordt 11

12 Hoofdstuk 1 wanneer bewoners echt in de knoop zitten (bv. uitkering gestopt, alimentatie,...). Enkele bewoners geven aan het niet fijn te vinden dit te moeten betalen. Ik doe zelf mijn best om uit de problemen te blijven en moet dan toch opdraaien voor de anderen hun problemen. (bewoner) In 2006 kreeg De Vlier inspectie vanuit de Vlaamse overheid. Deze inspectie vindt om de zes jaren plaats. Na de inspectie van 2006 werden er een aantal aanbevelingen geformuleerd, bijvoorbeeld dat er voor gezorgd dient te worden dat al de kamers van de bewoners aan de minimumgrootte van 9 m 2 voldoen. De coördinator geeft aan dat op vijf kamers niet het geval is en dat ze dit tegen 2012 proberen te verhelpen. Wel zal dit belangrijke financiële gevolgen hebben voor sommige bewoners aangezien de prijzen van de kamers afhankelijk zijn van de grootte en sommige bewoners hierdoor een kleine kamer verkiezen. 2.3 Cliënten Er zijn 75 bedden voor Beschut Wonen en daarvan zijn er momenteel 73 bezet. De bewoners zijn voornamelijk mannen (ongeveer 85% mannen en 15% vrouwen). Dit overwicht aan mannen heeft te maken met het feit dat De Vlier gedeeltelijk ontstaan is vanuit het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist, wat vroeger een ziekenhuis voor mannen was. De leeftijd van de bewoners ligt aan de hoge kant. De meeste bewoners zijn tussen 51 en 60 jaar (25%), tussen 41 en 50 jaar (23%) en tussen 61 en 70 jaar (23%). Daarnaast zijn er ook bewoners tussen 31 en 40 jaar (13%) en tussen 21 en 30 jaar (11%). Een minderheid van de bewoners is tussen 71 en 80 jaar (5%). Weinig bewoners zijn van een etnische minderheid: er zijn twee bewoners van Marokkaanse afkomst en één bewoner van Afrikaanse afkomst. De coördinator geeft hierbij als verklaring aan dat er in Zelzate niet veel personen van een etnische minderheid woonachtig zijn. De meeste bewoners van de reguliere Vlier verblijven er vrijwillig. Momenteel zijn er twee interneringen en soms valt het ook voor dat bewoners nog onder gedwongen statuut staan. In het forensisch beschut wonen, zijn alle bewoners geïnterneerd. Er zijn nogal wat bewoners die onder bewindvoering staan (31%). Hiervan heeft het grootste deel een professionele bewindvoerder (73%) en een minderheid de familie als bewindvoerder (27%). Een personeelslid geeft aan dat er wel eens problemen ontstaan wanneer de familie de bewindvoerder is. Hierdoor is hij voorstander van de bewindvoering die via Similes aangeboden wordt en vindt hij het jammer dat dit niet vaker gebeurt. 12

13 Titel hoofdstuk Op dit moment worden er onder de bewoners 126 diagnoses geteld, wat wil zeggen dat er verschillende bewoners zijn met meerdere diagnoses. De diagnoses die het vaakst voorkomen zijn een combinatie van een mentale handicap en psychiatrische problematiek (28,6%), middelenmisbruik (24,6%) en schizofrenie (21,4%). Minder voorkomend zijn mentale handicap (5,6%), Syndroom van Korsakov (5,6%), persoonlijkheidsstoornis (5,6%), depressie (4%), bipolaire stoornis (2,4%), afwijkend seksueel gedrag (1,6%) en niet-aangeboren hersenafwijking (0,8%). In Beschut Wonen De Vlier zijn er tien à vijftien opnames per jaar. Momenteel is er een wachtlijst van zeven à acht personen. Aangezien het voor de werking belangrijk is dat er een goede match is tussen de bewoner en het huis, is het niet zo dat de eerste persoon op de wachtlijst ook als eerste in een huis terecht kan. Dit wordt ook op deze manier meegedeeld aan de personen die op de wachtlijst staan. Op de gemiddelde verblijfsduur zijn moeilijk cijfers te zetten. Voor een deel van de bewoners is dit de hoogst mogelijke vorm van reïntegratie in de maatschappij die ze kunnen bereiken. Wanneer ze zich thuis voelen, blijven ze dan ook vele jaren. Zo is er momenteel een bewoner die er al verblijft van bij de start van De Vlier in Ik woon hier nu al 10 jaar en het zijn de beste 10 jaar uit mijn leven geweest. (bewoner) Voor een ander deel van de bewoners is het verblijf een leersituatie en dus een tijdelijke situatie. Ik wil zo snel mogelijk terug naar een eigen woning. Uiteindelijk word je samen gezet met mensen waar je niet voor gekozen hebt en je moet heel veel water bij de wijn doen om het leefbaar te houden. (bewoner) Bewoners die vertrekken gaan meestal alleen of samenwonen of gaan naar een andere voorziening voor Beschut Wonen. Ouderen gaan vaak naar een rusthuis of een Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT). 2.4 Staf In 2008 beschikte de Vlier over 12,6 VTE voor het Beschut Wonen en het activiteiten- en het ontmoetingscentrum (verdeeld over 16 medewerkers). Hiervan was 1 VTE verantwoordelijk voor de coördinatie, 1,5 VTE voor het activiteiten- en ontmoetingscentrum, 1,3 VTE voor de Sociale Maribel en 8,80 VTE voor de directe begeleiding van de bewoners. De opleiding van deze medewerkers betrof voornamelijk psychiatrische verpleegkunde (5) en opvoedkunde (5). Verder zijn er ook medewerkers die de opleiding maatschappelijk werk (2), 13

14 Hoofdstuk 1 regentaat (1), ergotherapeut (1), kinderverzorgster (1), assistent in de psychologie (1) gevolgd hebben. De boekhouding en personeelsadministratie gebeurt vanuit het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist in naam van en voor rekening van de Beschut Wonen de Vlier. De medewerkers die instaan voor de directe begeleiding van de bewoners zijn enkele keren per week in de hun toegewezen huizen aanwezig. Ze werken in dagdiensten (8u30-16u30) en laatdiensten (13u-21u). Ze werken ook regelmatig tijdens het weekend (twee weekends op vier). Dit is een bewuste keuze omdat het beleven van vrije tijd en socioculturele input als wezenlijke aspecten van het rehabilitatief denken gezien worden. Daarnaast wordt er ook gewerkt met GSM-permanentie. Dit houdt in dat iedere begeleider om de beurt één week van permanentie is, wat wil zeggen dat de bewoners dag en nacht beroep kunnen doen op deze begeleider. s Nachts wordt er in eerste instantie telefonisch raad gegeven, maar bij ernstige problemen wordt er ook ter plaatse gegaan. Toezicht op het werk van de medewerkers vanuit het management gebeurt via functioneringsgesprekken. Deze vinden voor iedere medewerker om de twee jaar plaats met de coördinator van Beschut Wonen. Wanneer tussendoor bij bepaalde medewerkers echte leemtes vastgesteld worden, vindt er een evaluatiegesprek plaats waarbij ook de psychiater van de dienst aanwezig is. Daarnaast hebben ze ook formulieren om eventuele onregelmatigheden vast te stellen. Zo is er bijvoorbeeld een priklijst waarop medewerkers neerschrijven hoe laat ze in het huis toekwamen en weer vertrokken. De coördinator geeft hierbij echter aan dat de samenwerking met de medewerkers over het algemeen heel goed verloopt, in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen. 2.5 Scholing In Beschut Wonen De Vlier is er een werkgroep Vorming Training Opleiding (VTO). Deze werkgroep komt zeswekelijks samen om na te gaan wat het aanbod is aan vorming en welke voor hen interessant zijn. Er wordt ook actief op zoek gegaan naar personen die een vorming rond een bepaald thema kunnen verzorgen. De coördinator noemt drie thema s die ze heel belangrijk vinden op het vlak van bijscholing, namelijk: psychosociale rehabilitatie, forensisch psychiatrisch werk en verslavingszorg. Wanneer medewerkers vrije voorstellen doen voor vorming of opleiding, kan er wel eens van deze thema s afgeweken worden, maar niet wanneer het langdurige opleidingen betreft. Er wordt ook steeds bijgehouden welke bijscholingen gevolgd worden door de verschillende medewerkers. 14

15 Titel hoofdstuk Een personeelslid geeft aan dat de interne vorming verplicht te volgen is, maar dat ze niet verplicht worden om externe vorming te volgen. Hij geeft aan misschien wat te weinig externe vorming te volgen, maar het moeilijk te vinden om het werk even achter zich te laten. Uit het jaarverslag van 2008 blijkt dat er in dat jaar twaalf externe vormingen werden gevolgd door in het totaal zestien medewerkers (acht verschillende medewerkers namen deel). De vormingen gingen over uiteenlopende onderwerpen, zoals psychiatrische problematieken (borderline, ADHD, Korsakov, depressie, verstandelijke beperking), algemene gezondheidszorg (rookstopbegeleiding), rehabilitatie (praktisch werken met begeleidingsplannen, naar herstel en gelijkwaardig burgerschap), Klachtenprocedures De coördinator geeft aan dat ze klachten in de eerste plaats intern proberen op te lossen. Bewoners kunnen met hun klachten steeds bij hem terecht en meestal lukt het om er op dat niveau een oplossing voor te vinden. Hiervan wordt ook een registratie bijgehouden. Daarnaast kunnen bewoners terecht bij de ombudsman van het Provinciaal Overleg Platvorm Oost-Vlaanderen (POPOV). Bewoners worden van zijn contactgegevens op de hoogte gebracht via affiches die zoveel mogelijk verspreid worden over de huizen en centrale plaatsen. Bij navraag blijkt dat de naam van de ombudsman bij verschillende bewoners gekend is. De klachten die bij de ombudsman terecht komen, worden geregistreerd en ook opgenomen in het jaarverslag. Uit het verslag van 2008 komt naar voor dat er tijdens dat jaar geen klachten vanuit IBW De Vlier bij de ombudsman van het POPOV behandeld werden. 2.7 Sterfgevallen In de voorbije twee jaren zijn er geen bewoners overleden. Er is een procedure rond wat er dient te gebeuren bij een sterfgeval en deze wordt momenteel herwerkt. 3 Leefomstandigheden In het kader van de leefomstandigheden wordt in het jaarverslag van 2007 beschreven dat een woonmilieu als rehabilitatiegericht beschouwd wordt wanneer de vijf pijlers waarop rehabilitatie gebouwd is voldoende worden ondersteund. Eén van deze vijf pijlers, betreft de materiële ondersteuning. Hiermee wordt bedoeld dat het belangrijk is om aandacht te hebben 15

16 Hoofdstuk 1 voor veilige en comfortabele woningen, voor voldoende en gezonde voeding en om rekening te houden met de individuele materiële noden. 3.1 Materiële en fysieke omstandigheden De bezochte woningen en studio s maken over het algemeen een degelijke en schone indruk. Het huis de Lijster is daarnaast ook mooi ingekleed. Aan de muren hangen schilderijen die een bewoner zelf maakte. In één van de studio s zijn de muren in felle en warme kleuren geschilderd, wat de woning een frisse en aangename uitstraling geeft. De bevraagde bewoners geven aan graag in het huis of de studio te wonen en geen tekorten te ervaren in de materiële omstandigheden. Wat herstellingen in de Lijster betreft, geeft een bewoner aan blij te zijn dat ze binnenkort een mooie rokersruimte krijgen en een tweede toilet. Een bewoner van de Pinzon geeft echter aan dat herstellingen voor hem niet altijd zo welkom zijn omwille van het financiële. Het is nodig en niet nodig (om nieuwe vloeren te leggen en opnieuw te behangen). Het gaat ons weer veel kosten en daarvoor is het niet nodig. (bewoner) 3.2 Voorzieningen In de bezochte huizen is er een woonkamer met zetels en eettafel, een keuken, een garage, een badkamer, voor elke bewoner een eigen slaapkamer en een tuin. In de Pinzon hebben ze daarnaast nog een veranda. In de woonkamer staat steeds een televisietoestel en de meeste bewoners hebben ook een televisietoestel op de slaapkamer. Verder is er in de Lijster een gemeenschappelijke computer met internetverbinding en hebben verschillende bewoners een computer op de kamer. Een bewoner van de Pinzon geeft aan het jammer te vinden dat zij geen computer hebben. Ik heb vroeger eens een computercursus gevolgd en zou dit graag nog eens doen. Het is jammer dat we geen computer hebben. (bewoner) In de huizen is er een telefoon met vaste lijn ter beschikking. Eén bewoner geeft aan dat er wel eens onenigheid ontstaat bij het betalen van de telefoonrekening. De telefoonrekening wordt gedeeld maar één bewoner had veel buitenlandse gesprekken gevoerd en daar wil ik niet mee voor betalen. (bewoner). De studio s bestaan uit een leefruimte met daarin de keuken, het bed, een eettafel en een zetel. Ook is er een televisietoestel en een computer aanwezig. Daarnaast is er een badkamer (met 16

17 Titel hoofdstuk douche, toilet en lavabo) en een kleine opbergruimte. Ten slotte, beschikken de bewoners van de studio s over een gemeenschappelijk tuintje en een gezamenlijke wasplaats met wasmachine en droogkast. Wat de grootte van de huizen betreft, komen verschillende meningen naar voor. Eén bewoner van de Lijster geeft aan dat het huis groot genoeg is voor hen allemaal terwijl een andere aangeeft dat de ruimte nogal klein is om met zoveel verschillende personen samen in te leven. In de activiteitenruimte de Biotoop beschikken de bewoners over één groot lokaal met een ingebouwde keuken, tafels en stoelen en enkele zetels, een hometrainer en een computer. Er is ook knutselmateriaal aanwezig. Dit probeert het personeel zoveel mogelijk tijdens promoties aan te kopen om de prijs te drukken. De inkleding van de ruimte is gezellig. Er hangen allerlei werkjes die de bewoners gemaakt hebben aan de muur. Buiten is er een overdekt terras en een tuintje. Een personeelslid geeft aan dat er soms nogal weinig plaats is wanneer ze in twee groepen werken en de ene groep kookt terwijl de andere ergens anders mee bezig is, maar dat het over het algemeen wel lukt om het te doen met de ruimte die ze hebben. De coördinator geeft aan dat de huizen en studio s van De Vlier niet aangepast zijn voor personen in een rolwagen. Dit vormt voor hen geen prioriteit doordat deze vraag niet vaak gesteld wordt. Bewoners die een ingreep moeten ondergaan en zich nadien moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen hierdoor soms voor een bepaalde tijd niet naar huis en moeten op een afdeling in het ziekenhuis verblijven. 3.3 Maaltijden De bewoners van De Vlier gebruiken de maaltijden op verschillende plaatsen. Meestal is dit in het huis waar ze wonen, het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist, het activiteitencentrum De Biotoop of het Sociaal Restaurant (daar gaan ze elke vrijdag met het activiteitencentrum eten). Uit observatie van twee maaltijden (een warme maaltijd en een broodmaaltijd) blijkt dat er steeds ruim voldoende voedsel aanwezig is en dat er in de huizen de nodige middelen zijn om het voedsel klaar te maken en hygiënisch te bewaren. De meeste bewoners geven ook aan tevreden te zijn over de maaltijden die ze in het huis gebruiken. Verschillenden geven aan het fijn te vinden dat ze elk om de beurt mogen kiezen wat ze zullen eten. Een andere bewoner geeft wel aan dat niet alle bewoners even goed kunnen koken. Ze lossen dit op door dan een handje toe te steken tijdens het koken. Ook geeft een bewoner aan dat ze geregeld zaken moet eten die ze niet zo graag eet. 17

18 Hoofdstuk 1 De kost van vroeger mag ik niet meer zo graag. Thuis eten ik en nog twee anderen graag meer de moderne keuken terwijl de rest liever de gewone kost eet. (bewoner) Vermits veel bewoners in een financieel zwakkere positie staan, wordt er geprobeerd om de kosten van de maaltijden zo laag mogelijk te houden. Dit is echter niet voor alle bewoners even welkom. Het moet altijd zo goedkoop mogelijk zijn, liefst van den Aldi, en dat begint na verloop van tijd wel tegen te steken, ik denk niet dat het altijd even goede kwaliteit is. (bewoner) Ten slotte, geven enkele bewoners aan dat het soms gebeurt dat er zomaar etenswaren uit de kast of de koelkast verdwijnen en dat er dan onenigheid of ruzie ontstaat tussen de bewoners. 3.4 Water De bewoners geven aan dat ze wanneer ze thuis zijn de hele dag door water kunnen drinken. Een bewoner geeft ook aan dat er in het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist een automaat staat waar ze gratis plat water kunnen krijgen. 3.5 Kleding De bewoners geven aan dat ze vrij zijn om de kleding te dragen die ze wensen. Ze moeten zelf hun kleding wassen en beschikken hiervoor over een wasmachine in de woning. 3.6 Slaapkamers Alle bewoners van De Vlier beschikken over een eigen slaapkamer. Deze variëren in grootte en hierdoor ook in prijs. De meeste bewoners geven aan tevreden te zijn over hun slaapkamer. De bezochte kamers hebben een lavabo en beschikken over voldoende opbergruimte. Verder staat er op alle kamers een televisie en op enkele een computer. Opvallend is ook dat elke bewoner de kamer op een persoonlijke manier ingericht heeft (foto s, tekeningen, schikking meubels,...). Een minpunt aan de slaapkamers is dat sommige kamers erg klein zijn (zie 2.2). In dit verband geeft één bewoner aan dat hij zijn kamer te klein vindt om er overdag in te verblijven en ze enkel gebruikt om er te slapen. Dit brengt met zich mee dat hij nergens in het huis echt alleen kan zijn. Een ander minpunt is dat de slaapkamers in de Lijster niet gesloten kunnen worden. Een bewoner geeft aan dit jammer te vinden. Een personeelslid geeft aan dat er plannen zijn om dit te voorzien, maar dat er momenteel niet genoeg geld is doordat er nog 18

19 Titel hoofdstuk andere vernieuwingen gepland zijn en omwille van recente aankopen (wasmachine, kast en computer). 3.7 Verlichting Alle bezochte huizen en studio s zijn voldoende verlicht. In de bezochte studio s is er een groot raam en een koepeltje in het plafond. 3.8 Frisse lucht Alle bezochte bewoners hebben de mogelijkheid om snel in de buitenlucht te vertoeven door de aanwezigheid van een tuin aan elk huis en de studio s. 3.9 Hygiëne Een personeelslid geeft aan dat het onderhoud in principe door de bewoners zelf gebeurt. Dit past in het gedachtegoed van rehabilitatief werken. Toch lukt het niet altijd om de bewoners de woning zelf te laten poetsen. Als niemand het doet of kan, vragen ze toch een poetsvrouw die dan door de bewoners van het huis betaald wordt. In alle bezochte huizen beschikken de bewoners over een lavabo op de slaapkamer en is er daarnaast ook een badkamer (met lavabo en bad/douche) en een toilet in het huis. De sanitaire voorzieningen zien er netjes uit en ruiken fris. Enkel in één van de studio s ruikt het onaangenaam in de badkamer. Hierop geeft de coördinator aan dat er in het gebouw problemen met de afvoer zijn. Ook het grootste deel van de bewoners geven aan de badkamer en de toiletten netjes te vinden. In de Lijster is dit voor sommige bewoners echter niet het geval. Vroeger poetste ik de badkamer. Nu hebben we herverdeeld en vind ik het minder proper. Ik durf dat niet zeggen aan... dat ik het nu minder proper vind,... heeft een product uit de reclame gezien waarbij hij niet moet schrobben, maar dat klopt niet. (bewoner) Soms is het moeilijk om samen te leven, ik wil graag dat alles proper is, als ik alleen woon, kan ik daar zelf voor zorgen, maar hier niet. (bewoner) 19

20 Hoofdstuk 1 Verder wordt geobserveerd dat de begeleiders aandacht hebben voor de persoonlijke verzorging van de bewoners. Zo moedigt een begeleider een bewoner meermaals aan om die avond in bad te gaan. 4 Dwangopname en toetsingsprocedures Een personeelslid geeft aan dat bewoners voor een korte opname naar het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist gestuurd kunnen worden wanneer ze een bedreiging vormen voor zichzelf en/of anderen. Hierbij wordt steeds de spoedprocedure toegepast. We proberen om gedwongen opnames zoveel mogelijk te vermijden door de bewoner zo ver te krijgen dat hij zich vrijwillig laat opnemen, maar soms zijn we toch genoodzaakt om de politie erbij te halen en over te gaan tot een gedwongen opname. Achteraf kunnen sommige bewoners inzien dat het nodig was en loopt de samenwerking terug goed. Maar het gebeurt ook soms dat het vertrouwen geschonden is en dat de begeleiding nadien moeilijk loopt. (begeleider) 5 Zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving In Beschut Wonen De Vlier leven bewoners zelfstandiger en meer binnen de samenleving dan in de meeste psychiatrische voorzieningen. Voor sommige bewoners is deze woonsituatie langdurend. Voor anderen is het tijdelijk en wordt er gewerkt aan een nog grotere zelfstandigheid van de bewoner om een volledige terugkeer naar de samenleving mogelijk te maken. Twee bevraagde bewoners geven aan dat ze vroeger lange tijd in een psychiatrisch ziekenhuis waren en blij zijn nu in Beschut Wonen te zijn. Dit aangezien ze zich hier meer vrij en minder opgesloten voelen en meer kunnen doen wat ze willen. Wat de integratie in de samenleving betreft, staat in het jaarverslag van 2007 beschreven dat ze in De Vlier streven naar integratie en positieve beeldvorming van de bewoners. Dit via informatie-overdracht aan en samenwerking met lagere en middelbare scholen door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten, door vrijwilligerswerk aan te moedigen en door nauw samen te werken met instellingen binnen het hoger onderwijs door het organiseren van stagemogelijkheden voor studenten van deze instellingen. Met betrekking tot integratie in de buurt, geeft een personeelslid en de coördinator aan dat het contact tussen de bewoners en de buren over het algemeen vrij goed loopt. Hierbij merken ze wel verschillen van huis tot 20

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW)

Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW) Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW) Algemeen (NC) Het initiatief van beschut wonen heeft een samenwerkingsverband afgesloten met een CGG én met een psychiatrisch ziekenhuis of een algemeen

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Het Tussenhuis Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

AFDELINGSBROCHURE. VLONDER rehabilitatie

AFDELINGSBROCHURE. VLONDER rehabilitatie AFDELINGSBROCHURE VLONDER rehabilitatie VLONDER Op Vlonder verblijven maximaal 26 personen met ernstige en langdurende psychiatrische problemen die nood hebben aan meer tijd om een passende toekomst te

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Informatie voor patiënten Binnenkort wordt u opgenomen in de Beter Leven Kliniek in Veenhuizen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u tijdens uw opname te maken

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST OCMW ASSENEDE Hoogstraat 57 9960 Assenede Tel.: 09/341.72.72 Fax: 09/343.07.43 INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST Verantwoordelijke poetsdienst Luc De Groote: 09/341.72.76 Mevrouw, Mijnheer, Ter gelegenheid

Nadere informatie

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Welkom, Welkom in het CKG Koningin Fabiola, te Ronse Hallo, Ik ben Floddertje! 1. Wat is een CKG? CKG is de afkorting van

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG Bij de ondersteuningspakketten geïntegreerde zorg staat de zorgaanbieder, in dialoog met jou, in voor de volledige organisatie van zorg en begeleiding. Deze

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Sectie 9: Precieze vragen voor de monitor (30 onderdelen)

Sectie 9: Precieze vragen voor de monitor (30 onderdelen) De ITHACA Toolkit 76 Sectie 9: Precieze vragen voor de monitor (30 onderdelen) Onderdeel 1 Beschrijving van de monitor Naam, adres, telefoonnummer van de voorziening Naam van de directeur E mail van de

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Functioneringsinstrument NAH (FINAH)

Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Meetinstrument voor het functioneren van personen met NAH op vlak van activiteiten en participatie vanuit het standpunt van de persoon met NAH en zijn/haar Versie Mantelzorger

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! De herkenning en glimlachen als je patiënten komt halen doen je goed. Wie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan,

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten Stichting Corridor Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum woonbegeleiding Beschermd wonen Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen Informatie voor cliënten >> BESCHERMD WONEN VAN GGzE BIEDT EEN VEILIGE WOONOMGEVING AAN BEWONERS

Nadere informatie

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden Meer informatie Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de locatie van GGZ Friesland bij u in de buurt of kijk op de website www.ggzfriesland.nl. GGZ Friesland BW Leeuwarden Heerestraat 3 8911 LC

Nadere informatie

Open opname afdeling kc 1.1

Open opname afdeling kc 1.1 Open opname afdeling kc 1.1 Volwassenen Open opname afdeling kc 1.1 Introductie We heten u welkom op de open opname afdeling kc 1.1. van Mondriaan. In deze folder geven wij u meer informatie over opname

Nadere informatie

Welkom op Moeder-Kind

Welkom op Moeder-Kind Welkom op Moeder-Kind Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

KEI-JONG vzw is... bijleren kennismaken op stap gaan oefenen zelfstandiger worden toekomst vragen stellen

KEI-JONG vzw is... bijleren kennismaken op stap gaan oefenen zelfstandiger worden toekomst vragen stellen KEI-JONG vzw is... Cursussen en aangepaste publicaties voor jongeren van 17 tot en met 30 jaar met een lichte tot matige verstandelijke handicap. bijleren kennismaken op stap gaan oefenen zelfstandiger

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Divisie Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Mondriaan voor geestelijke gezondheid Wie De divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wat Wij verlenen

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Kim Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving,

Nadere informatie

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

De sociowoningen : een module van onze resocialisatieafdeling

De sociowoningen : een module van onze resocialisatieafdeling De sociowoningen : een module van onze resocialisatieafdeling Sociowoningen: 4 huizen (21 bedden) Huidige populatie sociowoningen: 21 patiënten: 12 vrouwen + 19 mannen. Gemiddelde leeftijd: 30 jaar Spreiding

Nadere informatie

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg

Nadere informatie

1. VERLOOP BEZOEK. Naam: Adres: Naam bezoeker: Datum bezoek: Telnr. ja nee

1. VERLOOP BEZOEK. Naam: Adres: Naam bezoeker: Datum bezoek: Telnr. ja nee Naam: Adres: Telnr. Naam bezoeker: Datum bezoek: 1. VERLOOP BEZOEK De betrokkene was thuis op het moment van de afspraak? Het bezoek duurde: Er waren nog mensen aanwezig toen ik aankwam: Die zijn tijdens

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen De Halte Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving Algemene informatie >> Gasten van De Halte kunnen zichzelf sterker maken met steun van

Nadere informatie

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking.

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking. ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS situeert zich in de Bankstraat de belangrijkste hoofdweg van Hombeek op loopafstand van het dorp, vlakbij de parochiezaal

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos

Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos Beschermd wonen Beschermd wonen houdt in dat u in een woonvorm woont. Als bewoner krijgt u persoonlijke begeleiding om uw zelfredzaamheid en deelname

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Een hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Beschermde woonvorm de Hofpoel

Beschermde woonvorm de Hofpoel Beschermde woonvorm de Hofpoel Volwassenen Beschermde woonvorm de Hofpoel Introductie Het Zorgbedrijf Volwassenen verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking Zo lang mogelijk zelfstandig Ik ben slechtziend en heb een lichte verstandelijke beperking. Waar kan ik zelfstandig wonen en toch

Nadere informatie

Woonzorgcentrum 't Heuverveld. Woonzorgcentrum 't Heuverveld

Woonzorgcentrum 't Heuverveld. Woonzorgcentrum 't Heuverveld Woonzorgcentrum 't Heuverveld Woonzorgcentrum 't Heuverveld Voor wie omwille van gezondheidsredenen en/of door zijn sociale situatie minder zelfredzaam wordt en zich hierdoor niet langer zelfstandig kan

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Laurens Maasveld. Een modern, multicultureel woonzorgcentrum. meer dan zorg

Laurens Maasveld. Een modern, multicultureel woonzorgcentrum. meer dan zorg Laurens Maasveld Een modern, multicultureel woonzorgcentrum meer dan zorg Maasveld Laurens Maasveld is een modern, multicultureel woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie ligt aan de Maashaven in de levendige

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk WZC De Wingerd s Hertogenlaan 74, 3000 Leuven T: 016 28 47 90 www.wingerd.info Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk Want tussen droom en daad Staan wetten in den weg

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Separeren: voltooid verleden tijd?

Separeren: voltooid verleden tijd? Onderzoeksresultaten van een non-separeerbeleid Annet Smit senior wetenschappelijk medewerker ProCES INHOUD ambitie de Gelderse Roos onderbouwing, thema s onderzoek : Cijfers Kwalitatieve gegevens : Ervaringen

Nadere informatie

Terminaal ziek. Wat nu?

Terminaal ziek. Wat nu? Terminaal ziek. Wat nu? U heeft van uw (huis)arts te horen gekregen dat u in het laatste stadium van uw leven bent gekomen. Dan volgt al snel de vraag hoe en waar u die laatste fase wilt doorbrengen. Thuis

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Praktijk Jonker & Koetsier Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Praktijk Jonker & Koetsier is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G C E N T R U M H E I L I G H A R T T E R E K E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G C E N T R U M H E I L I G H A R T T E R E K E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G

Nadere informatie

AFDELINGSBROCHURE JOVO

AFDELINGSBROCHURE JOVO AFDELINGSBROCHURE JOVO Welkom Welkom op JOVO! In deze brochure krijg je uitleg over onze werking. Zo komen we tot een optimale samenwerking! Wie kunnen we helpen? Op afdeling JOVO begeleiden we jongvolwassenen

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren.

De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren. Kindvriendelijke Gezondheidszorg- Kinderen en Jongeren: zeg ons wat je denkt! De Raad van Europa is een internationale organisatie met 47 lidstaten. Haar werk beïnvloedt 150 miljoen kinderen en jongeren.

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Hallo, Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je

Nadere informatie

Wonen op de Groppe. Doelstelling woonvorm:

Wonen op de Groppe. Doelstelling woonvorm: Wonen op de Groppe Hier wonen 6 tot 8 mensen die veel begeleiding nodig hebben. Het gebouw is gelegen naast de stallen en is dicht bij alle dieren. Er is een grote gezamenlijke woonkamer en keuken, waar

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Zonnebloem. Een nieuwe thuis

Woonzorgcentrum Zonnebloem. Een nieuwe thuis Woonzorgcentrum Zonnebloem Een nieuwe thuis Inhoud Welkom..3 Missie en visie..5 Uw woning.9 Maaltijden 10 Cafetaria en faciliteiten.11 Personeel 12 Vrijwilligers..14 Welkom Beste senior, Wanneer u bij

Nadere informatie