VOORAF. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORAF. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Vooraf pagina 3 Organisaties pagina 4 Basisonderwijs pagina 5 Voortgezet onderwijs pagina 9 Bestelkaart pagina 13 Deze brochure Autisme komt voor bij ruim één procent van de Nederlandse bevolking. Veel kinderen en jongeren met autisme gaan naar een gewone basis- of middelbare school. Grote kans dus dat u te maken krijgt met een leerling met autisme. Er bestaat echter nog veel onwetendheid over deze ontwikkelingsstoornis. Daarom geven de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Landelijk Netwerk Autisme in het kader van de Autismeweek 2010 deze nieuwe brochure uit. Hierin vindt u een overzicht van les- en voorlichtingsmateriaal over autisme, onderverdeeld in producten voor basis- en voortgezet onderwijs. Zo kunt u in één oogopslag zien welke informatie voor u interessant is. Bijvoorbeeld als u in de klas aandacht wilt besteden aan dit onderwerp. Of als u wilt weten hoe u een leerling met autisme het beste kunt begeleiden. Tenzij anders vermeld kunt u de materialen bestellen door de bestelkaart achterin deze brochure in te vullen, of via de website Nieuw: spreekbeurtpakket De NVA brengt regelmatig voorlichtings - materiaal uit. Nieuw is het spreekbeurtpakket voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Met een poster om tijdens de spreekbeurt op te hangen en vriendenboekjes om in de klas uit te delen. Het pakket kan ook gebruikt worden door de leerkracht. In de vriendenboekjes staan verhalen van kinderen met en zonder autisme, om zo op een speelse en laagdrempelige manier duidelijk te maken wat autisme nu eigenlijk is. VOORAF Gebruik van deze brochure De materialen in deze brochure zijn als volgt ingedeeld: Materialen voor het basisonderwijs Materialen voor het voortgezet onderwijs Wat is autisme? Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding. Bij elk product staat de prijs, de uitgever en een korte omschrijving van de inhoud. De doelgroep wordt als volgt aangegeven: Materiaal voor Dit is voorlichtingsmateriaal of lesmateriaal, waarmee hun kennis over autisme kunnen vergroten. Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. De handicap brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school of werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben. Materiaal voor Dit is materiaal ter ondersteuning van, voor een goede ondersteuning van met autisme. Ruim één procent van de Nederlanders - ca mensen - heeft een vorm van autisme. De kans is dus groot dat iemand in uw directe omgeving autisme heeft: in uw familie, in uw vrienden- en kennissenkring, op school of op het werk. 3

3 De Nederlandse Vereniging voor Autisme De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is de belangenvereniging voor kinderen en volwassenen met autisme en hun omgeving: familieleden, docenten, hulpverleners en andere geïnteresseerden. De NVA streeft ernaar de maatschappelijke positie van mensen met autisme te versterken. Dit doet zij onder andere door belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek en kwaliteitsbewaking van de zorg. Het Landelijk Netwerk Autisme Het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) staat voor kennismanagement op het gebied van onderwijs en autisme. De organisatie geeft voorlichting en stimuleert scholen om samen te werken ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het vervolgonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het LNA verzorgt ook voorlichtingsmateriaal, publicaties en cursussen. Als je hersenen anders werken Spreekbeurtpakket voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Met een poster om tijdens de spreekbeurt op te hangen en vriendenboekjes om in de klas uit te delen. Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (2010) Gratis Wat is er toch met Kobus? Stripverhaal, voor kinderen van 8 jaar en ouder. De strip is getekend door David Barth (1998), een jongen die zelf het syndroom van Asperger heeft. Bij uw bestelling krijgt u 20 koelkastmagneten met pictogrammen van Kobus. Uitgave van FortMedia Uitgeverij (2010) Telefoon: Website: Telefoon: Website: Steunpunten autisme ORGANISATIES Het AutismeFonds Het AutismeFonds is opgericht door en gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met het doel fondsen te werven voor onderzoek, voorlichting, educatie en lotgenotencontact. Bijzondere projecten van de NVA worden ook ondersteund vanuit het fonds. Telefoon: Website: Deze regionale steunpunten bieden scholen ondersteuning in de vorm van consultatie, (klassen)voorlichting, scholing en regionale samenwerking. Inmiddels bestaan er ruim 80 van deze steunpunten. Meer informatie en contactgegevens vindt u op Expertiseplatform PASSER Het LNA heeft in 2006 het expertiseplatform PASSER opgericht. Dit platform wil een landelijk dekkend netwerk van scholen (regulier en speciaal) realiseren dat met autisme diplomagericht eindonderwijs biedt en/of naar arbeid toe begeleidt. Meer informatie en contactgegevens vindt u op Ik heb autisme In dit boekje, speciaal voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs, vertelt Femke (10 jaar) over haar autisme. Over wat het precies is, welke hulpmiddelen er zijn en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Uitgave van Noordhoff Uitgevers (2009) Prijs: 9,- Prijs NVA-leden: 8,- De zus van Einstein Voorlichtingsfilm voor kinderen van 10 tot 14 jaar over kinderen met autisme. Voor hun broertjes, zusjes, klasgenootjes of bijvoorbeeld buurtkinderen. Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (2004) Prijs: 34,- Weet jij wat autisme is? Doe-boek voor kinderen vanaf 8 jaar. Ook geschikt voor klassikaal gebruik. Op de website van Pica kan een gratis gids worden gedownload met lestips en suggesties. Uitgave van Uitgeverij Pica (2006) Prijs: 15,- Een verrassend begin Voorlichtingsfilm waarin de ouders van Thimo en Ewout op een openhartige manier vertellen over het autisme van hun zoons. Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme/ Wonderland Film (2007) Prijs: 22,- Prijs NVA-leden: 18,- BASISONDERWIJS 4 5

4 Je hoort erbij! Een educatief spel om de acceptatie van kinderen die anders zijn te vergroten en de integratie van met autisme binnen de klas te bevorderen. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme en het Steunpunt Autisme REC 2 Noord-Nederland (2010) Verkrijgbaar vanaf september 2010 Het Aspergersyndroom Boek met uitleg over wat er bij kinderen met het Aspergersyndroom precies fout gaat bij de sensorische integratieverwerking. En welke problemen dit oplevert. Met voorbeeldsituaties en praktische oplossingen voor thuis en op school. Uitgave van Uitgeverij Pica (2006) Wijzer Onderwijs Autisme Map waarmee docenten hun lessen goed kunnen afstemmen op met autisme. Met praktische tips om het onderwijs voor deze toegankelijker te maken. Uitgave van de CED-Groep (2004) Prijs: 95,- Leerlingen met autisme in de overgang naar het VO Boek over hoe docenten hun didactische aanpak kunnen afstemmen op de leerstijl van met autisme. Wat veroorzaakt probleemgedrag, hoe kan dit worden voorkomen en hoe ziet een autismevriendelijke school eruit? Met cd-rom. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2007) Prijs: 9,71 BASISONDERWIJS Posters: Sterke kanten van autisme Posters die de sterke kanten van mensen met autisme laten zien. Er zijn twee soorten posters: een poster met afbeeldingen van sterke kanten van met autisme, en een poster met afbeeldingen van sterke kanten van leerkrachten die werken met met autisme. Uitgave van Uitgeverij Pica (2010) Prijs: 3,- (per poster) Peuterkoffer autisme Bevat informatie over autisme, een literatuurlijst en praktische tips gericht op autisme in verschillende situaties op de peuterspeelzaal en in de kleuterklas. Uitgave van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland (2005) Prijs: 22,- Wijzer Onderwijs Autisme: Wijzer met ouders Sluit aan bij de map Wijzer Onderwijs Autisme. Voor docenten uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Over communicatie met ouders van kinderen die autisme hebben. Uitgave van de CED-Groep (2008) Prijs: 19,95 Ongewild lastig Boek over problemen die kinderen met onder andere autisme, ADHD, OCD en het syndroom van Gilles de la Tourette ervaren. Voor het tijdig herkennen, accepteren en behandelen van leer- en gedragsproblemen. Met eenvoudige tips. Uitgave van Uitgeverij Pica (2005) Prijs: 9,95 BASISONDERWIJS Leerlingen met autisme in de klas Een praktische gids voor leerkrachten en intern begeleiders. Met aandacht voor de leerstijl van met autisme, probleemgedrag, didactische aanpak en de samenwerking met ouders. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2003) SOS introductie plus Map voor met autisme met problemen bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Met een informatief boekje, lesmateriaal voor leerkrachten, stappenplannen met pictogrammen, informatiebladen voor en een cd-rom met vele extra s. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2006) Prijs: 85,- Het Aspergersyndroom en pesten Nick Dubin, die zelf Asperger heeft en slachtoffer van pesten was, beschrijft in dit boek het negatieve effect van pesten op zijn leven. Met strategieën voor ouders, leerkrachten én slachtoffers om het pesten te stoppen. Uitgave van Uitgeverij Pica (2007) Niet pesten maar aanpakken! Concrete handreiking om pesten van met autisme aan te pakken in het regulier en speciaal (basis)onderwijs en in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2009) 6 7

5 Voor alle duidelijkheid Boek over met autisme in het gewoon onderwijs. Behandelt de verschillende aspecten van een autismevriendelijke onderwijsstijl. Met voorbeelden uit het gewone onderwijs en concrete tips. Uitgave van de Vlaamse Dienst Autisme (2002) Prijs: 18,75 Autisme in de praktijk Boek met 1001 ideeën en tips op verschillende terreinen, zoals sensorische integratie, communicatie en taal, gedrag en sociale omgang. Uitgave van Uitgeverij Pica (2008) Lessencyclus Autisme Lespakket met als doel het kweken van meer begrip tussen mét en zonder autisme. Met docentenhandleiding, werkbladen, de dvd Schakel in Autisme en de folder AUTISME vriendelijk. Uitgave van De Steiger (2009) Prijs: 44,- Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht Boek over hoe een jongen de moord op de hond van de buurvrouw oplost. De zoektocht naar de moordenaar leert hem beter omgaan met zijn autisme. Uitgave van Contact/De Fontein (2003) Prijs: 14,95 BASISONDERWIJS ESAT De Early Screening of Autistic Traits (ESAT) is een vragenlijst die bij kinderen vanaf 1 jaar autisme en verwante stoornissen aantoont. Dit is vrijwel de enige test die op zo n jonge leeftijd al uitsluitsel geeft over autisme, waardoor de behandeling al vroeg kan beginnen. Uitgave van Bohn Stafleu van Loghum (2009) Prijs: 75,- Cursus Peuter en kleuter Tijdens deze basiscursus autisme krijgt u in twee middagen informatie over autisme, toegespitst op de situatie op de peuterspeelzaal of in de kleuterklas. Bovendien worden u praktische handvatten aangereikt waarmee u concrete probleemsituaties het hoofd kunt bieden. Training van Centrum Autisme Prijs: Op te vragen bij de steunpunten autisme (afhankelijk van het aantal deelnemers). Geschikt voor: Een zinnenprikkelend leven Voorlichtingsfilm over het leven van de pubers Darryl en Marieke. Wat voor invloed heeft hun autisme op hun vriendschappen, seksualiteit, opleiding en toekomst perspectieven? Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme/Wonderland Film (2006) Prijs: 22,- Prijs NVA-leden: 18,- Ivo, een jongen met Asperger in het voortgezet onderwijs Dvd over Ivo, een jongen met Asperger, die op weg is om zijn gymnasiumdiploma te halen. De ouders van Ivo geven tips aan docenten zodat zij de juiste ondersteuning kunnen geven. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2005) Prijs: 15,- VOORTGEZET ONDERWIJS Training Zo is er maar één Eendaagse training waarin cursisten leren klassenvoorlichting over autisme te geven. Voor professionals op het gebied van autisme. Na de training ontvangen de cursisten een goed gedocumenteerde reader en cd-rom ter ondersteuning van de voorlichting. Training van de Koninklijke Auris Groep Prijs: 335,- Ga voor meer informatie naar Training ASS het zo zit! Eendaagse training waarin cursisten leren teamvoorlichting te geven over autisme. Voor professionals op het gebied van autisme. Na de training ontvangen cursisten een goed gedocumenteerde reader en cd-rom ter ondersteuning van de voorlichting. Training van de Koninklijke Auris Groep Prijs: 235,- Ga voor meer informatie naar De zus van Einstein Voorlichtingsfilm voor kinderen van 10 tot 14 jaar over kinderen met autisme. Voor hun broertjes, zusjes, klasgenootjes of bijvoorbeeld buurtkinderen. Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (2004) Prijs: 34,- Mafkezen en het Asperger-syndroom Boek waardoor ouders, docenten en therapeuten beter begrijpen wat er in pubers met het syndroom van Asperger omgaat. Uitgave van Uitgeverij Nieuwezijds (2002) Prijs: 19,95 Geschikt voor: Geschikt voor: 8 9

6 Je hoort erbij! Een educatief spel om de acceptatie van kinderen die anders zijn te vergroten en de integratie van met autisme binnen de klas te bevorderen. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme en het Steunpunt Autisme REC 2 Noord-Nederland (2010) Verkrijgbaar vanaf september 2010 Autismekoffer voortgezet onderwijs Bevat informatie over autisme, een literatuurlijst en praktische tips voor met autisme in het voortgezet onderwijs. Uitgave van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland (2005) Prijs: 22,- Wijzer Onderwijs Autisme VO Map waarmee docenten hun lessen goed kunnen afstemmen op met autisme. Met praktische tips om het onderwijs voor deze toegankelijker te maken. Uitgave van de CED-Groep (2007) Prijs: 95,- De weg naar passend onderwijs Boek met praktijkvoorbeelden en tal van praktische tips voor passend vervolgonderwijs aan met autisme. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2008) VOORTGEZET ONDERWIJS Leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs Boek met praktische tips voor het omgaan met met autisme in het voortgezet onderwijs. Geeft onder andere antwoord op vragen over de leeromgeving, communicatie, overgang naar vervolgopleiding en sociale activiteiten. Uitgave van de KPC groep en het Landelijk Netwerk Autisme (2005) SOS introductie plus Map voor met autisme met problemen bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Met een informatief boekje, lesmateriaal voor leerkrachten, stappenplannen met pictogrammen, informatiebladen voor en een cd-rom met vele extra s. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2006) Prijs: 85,- Wijzer Onderwijs Autisme: Wijzer met ouders Sluit aan bij de map Wijzer Onderwijs Autisme VO. Voor docenten uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Over communicatie met ouders van kinderen met autisme. Uitgave van de CED-Groep (2008) Prijs: 19,95 Ongewild lastig in de pubertijd en adolescentie Boek over problemen die jongeren met o.a. autisme, ADHD, NLD, ODD en OCD, borderline en manischdepressiviteit ervaren. Met tips en adviezen. Hulpmiddelen als weekroosters en studieplanners kunnen gratis via de website van Uitgeverij Pica gedownload worden. Uitgave van Uitgeverij Pica (2006) Prijs: 15,- VOORTGEZET ONDERWIJS Leerlingen met autisme in de overgang naar het VO Boek over hoe docenten hun didactische aanpak kunnen afstemmen op de leerstijl van met autisme. Wat veroorzaakt probleemgedrag, hoe kan dit worden voorkomen en hoe ziet een autismevriendelijke school eruit? Met cd-rom. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2007) Prijs: 9,71 Protocol overgang met autisme van voortgezet onderwijs naar vervolgopleiding Protocol om de keuze van de vervolgopleiding, de overgang en de begeleiding van een leerling met autisme goed te laten verlopen. Het protocol biedt tal van praktische tips. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2009) Prijs: 10,- Het Aspergersyndroom en pesten Nick Dubin, die zelf Asperger heeft en slachtoffer van pesten was, beschrijft in dit boek het negatieve effect van pesten op zijn leven. Met strategieën voor ouders, leerkrachten én slachtoffers om het pesten te stoppen. Uitgave van Uitgeverij Pica (2007) Niet pesten maar aanpakken! Concrete handreiking om het pesten van met autisme aan te pakken in het regulier en speciaal (basis) onderwijs en in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Uitgave van het Landelijk Netwerk Autisme (2009) 10 11

7 Voor alle duidelijkheid Boek over met autisme in het gewoon onderwijs. Behandelt de verschillende aspecten van een autismevriendelijke onderwijsstijl. Met voorbeelden uit het gewone onderwijs en concrete tips. Uitgave van de Vlaamse Dienst Autisme (2002) Training ASS het zo zit! Eendaagse training waarin cursisten leren teamvoorlichting te geven over autisme. Voor professionals op het gebied van autisme. Na de training ontvangen cursisten een goed gedocumenteerde reader en cd-rom ter ondersteuning van de voorlichting. Training van de Koninklijke Auris Groep Naam... Naam school... Verzendadres... Postcode... Plaats... U kunt de bestelkaart opsturen naar: Nederlandse Vereniging voor Autisme Antwoordnummer VB Bilthoven Bestellen via kan ook. Factuuradres... Prijs: 18,75 Prijs: 235,- Ga voor meer informatie naar Geschikt voor: Postcode... Plaats Vouw de kaart voor verzenden eerst dubbel en plak hem dicht. Training Zo is er maar één VOORTGEZET ONDERWIJS Eendaagse training waarin cursisten leren klassenvoorlichting over autisme te geven. Voor professionals op het gebied van autisme. Na de training ontvangen de cursisten een goed gedocumenteerde reader en cd-rom ter ondersteuning van de voorlichting. Training van de Koninklijke Auris Groep Prijs: 335,- Ga voor meer informatie naar Geschikt voor: Uitgave basisonderwijs Aantal Als je hersenen anders werken, gratis (ook geen verzendkosten)... Wat is er toch met Kobus?, 17,50... Ik heb autisme, 9,-... Weet jij wat autisme is?, 15,-... De zus van Einstein, 34,-... Een verrassend begin, 22,-... Het Aspergersyndroom, 17,50... Poster: Sterke kanten van autisme (voor ), 3,-... Poster: Sterke kanten van autisme (voor leerkrachten), 3,-... Uitgave voortgezet onderwijs Aantal Lessencyclus Autisme, 44,-... Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, 14,95... Een zinnenprikkelend leven, 22,-... Ivo, een jongen met Asperger in het voortgezet onderwijs, 15,-... De zus van Einstein, 34,-... Mafkezen en het Asperger-syndroom, 19,95... Autismekoffer voortgezet onderwijs, 22,-... Leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs, 7,50... SOS introductie plus, 85,-... BESTELKAART Peuterkoffer autisme, 22,-... Leerlingen met autisme in de klas, 7,50... Leerlingen met autisme in de overgang naar het VO, 9,71... Protocol overgang met autisme van SOS introductie plus, 85,-... voortgezet onderwijs naar vervolgopleiding, 10,-... Leerlingen met autisme in de overgang naar het VO, 9,71... De weg naar passend onderwijs, 7,50... Wijzer Onderwijs Autisme, 95,-... Wijzer Onderwijs Autisme VO, 95,-... Wijzer Onderwijs Autisme: Wijzer met ouders, 19,95... Wijzer Onderwijs Autisme: Wijzer met ouders, 19,95... Ongewild lastig, 9,95... Ongewild lastig in de pubertijd en adolescentie, 15,-... Voor alle duidelijkheid, 18,75... Voor alle duidelijkheid, 18,75... Niet pesten maar aanpakken!, 7,50... Niet pesten maar aanpakken!, 7,50... Het Aspergersyndroom en pesten, 17,50... Het Aspergersyndroom en pesten, 17,50... Autisme in de praktijk, 17,50... ESAT, 75,-... Alle genoemde bedragen zijn exclusief verzendkosten. 12

8 Nederlandse Vereniging voor Autisme Antwoordnummer VB Bilthoven vouw de kaart hier plak de kaart hier dicht

9 Deze brochure is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Landelijk Netwerk Autisme, april Concept en realisatie: DST Educatieve Communicatie, Baarn

Wat moet een gemeente weten over autisme? Autisme in het kort

Wat moet een gemeente weten over autisme? Autisme in het kort Wat moet een gemeente weten over autisme? Autisme in het kort Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.)

Nadere informatie

ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT

ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT Nederlandse Vereniging voor Autisme ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT Op het eerste gezicht is er niets aan de hand met mijn partner. Maar in onze relatie loop ik elke keer tegen dezelfde problemen op: alles

Nadere informatie

laat je talenten voor je werken!

laat je talenten voor je werken! Programma Autisme en Werk Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het Brugproject van de NVA. Dit project is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het programma Autisme en Werk. Dit programma

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Uw kind heeft dyslexie, wat nu? w w w. w o o r t b l i n d. n l Wo o r t b l i n d

Uw kind heeft dyslexie, wat nu? w w w. w o o r t b l i n d. n l Wo o r t b l i n d Uw kind heeft dyslexie, wat nu? w w w. w o o r t b l i n d. n l Wo ortblind Stationsstraat 79G 3811 MH Amersfoort Telefoon 0900 666 2 666 Inhoudsopgave 3 Uw kind heeft dyslexie, wat nu? 4 Wat is dyslexie?

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Aanbod scholingen

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Kinderen met speciale rechten

Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Omgaan met ADHD op school Miriam Baltussen Rinse Dijkstra Martijn Koekkoek Yvonne Leenders Els Loman Vereniging de Samenwerkende Landelijke

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie SchoolsOUT Invoering van Schoolbeleidgericht op sociale veiligheid voor LHBT s in het primair en voortgezet onderwijs en op ROC s Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Hulpmiddelen om autisme aan broer of zus uit te leggen. Boeken

Hulpmiddelen om autisme aan broer of zus uit te leggen. Boeken Hulpmiddelen om autisme aan broer of zus uit te leggen Boeken Tussen trots & ergernis. Als je broer of zus autisme heeft, Eva Vanderlinden, Uitgeverij De Draak Toen het jongste zoontje van Eva Van der

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Inhoudsopgave Inleiding H1: Wat is dyslexie? blz. 3 1: Oorzaak van dyslexie blz. 4 2:Dyslexie in de praktijk

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie