Whitepaper: do s en don ts van sociale media bij publieksparticipatie. Centrum Publieksparticipatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper: do s en don ts van sociale media bij publieksparticipatie. Centrum Publieksparticipatie"

Transcriptie

1 Whitepaper: do s en don ts van sociale media bij publieksparticipatie Centrum Publieksparticipatie

2 Deze whitepaper: Do s en don ts sociale media Steeds meer ambtenaren hebben behoeften aan een overzicht van de do s en don ts van sociale media bij publieksparticipatie. Deze whitepaper geeft een overzicht van de do s en don ts en is geschreven voor projectorganisaties die sociale media willen toepassen om publiek te laten participeren bij vorming van beleid en of besluit. En er zijn meer do s dan don ts uiteraard.. Deze do s en don ts zijn geen regels of richtlijnen, maar een advies vanuit de kennis en ervaring van het Centrum Publieksparticipatie (CPP) van en met de inzet van sociale media bij publieksparticipatie. Je kunt met behulp van sociale media: het publiek betrekken bij beleid- en besluitvorming; een vraagstuk of probleem oplossen door gebruik te maken van de wisdom of the crowd ; luisteren naar wat er leeft in de samenleving. Sociale media maakt het samenwerken tussen mensen effectiever. Tom Postmes 1 heeft dit onderzocht en schreef er een artikel over in de intermediair 2. Als mensen samenwerken zonder dat zij iets van elkaar zien of weten, gaan zij dieper in op hun taak die zij moeten verrichten. Bij een echte ontmoeting richt een aanzienlijk deel van de hersencapaciteit van proefpersonen zich op de lichaamstaal en het uiterlijk van hun gesprekspartner. Je kunt je dan ook afvragen hoe nuttig dat is. Uit de test van Tom Postmes bleek dat bij een online ontmoeting de proefpersonen zich vooral richtten op de taak die ze met hun onzichtbare maatje moesten volbrengen. Ondanks dat zij verder niets wisten van elkaar hadden zij zeker niet minder vertrouwen in hun samenwerking. In deel 1 van dit document staan de do s besproken, daaropvolgend in deel 2 de don ts en als laatste geeft het CPP aan hoe een ambtenaar zou kunnen handelen als een online conversation manager bij publieksparticipatietrajecten. 1 Doet onderzoek naar hoe mensen zich online gedragen in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen 2 Live of online Netwerken: lichaamstaal is ook niet alles, intermediair editienummer 17

3 Deel 1. Do s Wees bereikbaar Zorg dat het publiek weet hoe zij jou kunnen benaderen. Of dit nu per mail, brief, telefoon, krabbel, etc. is. Laat dus zien wie je bent en wat je doet. Luisteren Luisteren kun je doen zonder je te mengen in het gesprek. Waar wordt over het onderwerp gesproken? Wie zijn die mensen die over het desbetreffende onderwerp praten? Hoe en wat wordt er gezegd? Wat zijn hun belangen, argumenten, issues, ideeën etc.? Wie zijn de eventuele opinieleiders? En welk soort woorden gebruiken deze mensen? Kortom: luister ook naar wat mensen elkáár vertellen. Ken je publiek Voor dat je berichten plaatst en met het publiek gesprekken begint te voeren is het belangrijk te weten wie deze gesprekken lezen. Zo kun je, je schrijftaal daar op aanpassen of alleen de informatie plaatsen die voor hen van toepassing is en op een manier die het publiek gewend is. Context is hierbij het sleutelwoord. Ken je taken Een ieder binnen een online netwerk handelt vanuit eigen belangen en taken. Citaat van Eelke Wielinga 3 Taakverdeling en specialisatie binnen sociale netwerken zijn mogelijk zolang elk individu erop kan vertrouwen dat anderen in het netwerk hun bijdrage zullen leveren zodat het geheel meerwaarde oplevert en het individu zich veilig op zijn specialiteit kan richten zonder hierbij fatale risico s te lopen. Vertrouwen Wederzijds respect en vertrouwen vormt de basis van een online gemeenschap. Op internet moet je net als in real life (irl) rekening houden met je reputatie. Howard 3 Wetenschappelijk onderzoeker Eelke Wielinga is eigenaar van het onderzoeksbureau Link Consult. Eelke Wielinga heeft veel ervaring met netwerken. Rheingold 4 ziet de reputatie als graadmeter voor vertrouwen. Vertrouwen is noodzakelijk voor samenwerking. Binnen een online netwerk bouwt iedereen een reputatie op. Behandel anderen dus met respect en vertrouwen en wees altijd open en eerlijk. Zeg wat er met de input gedaan wordt. En zo niet, leg dan uit waarom. Het publiek heeft hier begrip voor. Houd rekening met uitspraken voor de toekomst Een uiting op het internet kan je moeilijk ongedaan maken. Informatie blijft nog lang beschikbaar ondanks dat je zelf al jouw uitspraak/bericht hebt verwijderd. Bedenk goed dat sommige uitspraken soms gevolgen met zich meebrengen en wat dit betekent voor de organisatie. De online burger is mondig geworden, deskundig, toont zijn emotie en gebruikt zijn of haar online impact wanneer dat volgens hem of haar nodig is. Wees er dus van bewust dat je, je op een openbaar medium bevindt. Update regelmatig, wees aanwezig Wanneer je eenmaal actief bent geweest in een online netwerk is het van belang dat je dat ook regelmatig blijft. Houd het netwerk in de gaten zodat je mogelijke relevante informatie snel kunt absorberen en hier zonodig op kunt anticiperen. Handel dus proactief binnen het online netwerk en niet reactief. Wees éénduidig Wanneer je meerdere netwerken inzet is het van belang dat je dezelfde berichten verspreidt. Dit zorgt ervoor dat je jezelf niet tegenspreekt, het schept vertrouwen bij de lezers. 4 Howard Rheingold is een criticus en schrijver. Zijn specialiteiten zijn op cultureel, politiek en sociaal gebied over de moderne communicatie zoals internet, mobiele telefonie en virtuele gemeenschappen. 3

4 Volg online trends en ontwikkelingen Binnen overheidsland wordt veel gesproken over web 2.0. Web 3.0 is echter al in ontwikkeling. Bij web 3.0 worden internettoepassingen steeds vaker op elkaar en op personen/gebruikers afgestemd 5. Ambtenaren doen er goed aan deze trends te volgen. Het internet verkeert in een soort permanente bètafase; er is geen eindfase. Na introductie van deze nieuwe toepassingen zullen zich snel nieuwe of gewijzigde versies aandienen. Benader het publiek persoonlijk Kenmerkend van deze tijd is dat iedereen steeds vaker ongevraagd feedback geeft aan elkaar. Burgers hebben tegenwoordig toegang tot ongekende hoeveelheden van informatie. Mensen delen tegenwoordig gevoelens en ideeën ook al kennen zij elkaar niet, of wonen zij aan de andere kant van de wereld. Geografische en sociale barrières spelen steeds minder een rol 6. Het publiek wil graag met overheden praten. Het is belangrijk dat de burger op een natuurlijke manier aangesproken wordt. Spreek als ambtenaar als mens namens een organisatie, niet als de organisatie. De burger wil voelen dat hij met een gewone persoon aan het praten is, iemand die goed luisteren en gerichte antwoorden geeft, iemand die vragen stelt en de burger echt wil begrijpen. Gebruiker centraal De basis voor de kwaliteit van online publieksparticipatie is de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het instrument. Als CPP adviseren wij aan projectorganisaties om altijd gebruik te maken van bestaande richtlijnen voor gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Begin geen nieuw platform, sluit je aan Begeef je in sociale media daar waar het gesprek al plaats heeft. Het kost veel moeite om een nieuwe gemeenschap op te richten en een discussie daar levendig te houden. Hou je aan de regels Hou je aan de regels die gelden binnen het netwerk en als je van plan bent zelf een eigen community op te richten, stel dan altijd regels op. Een ieder is tenslotte op bezoek. Voorbeelden van regels kunnen zijn: behandel elkaar met respect, gebruik geen scheldwoorden, plaats reacties alleen met onderbouwing, etc. Reageer gelijk op overtredingen, houd rekening met de broken window theory : Één gebroken ruit in een huis of straat wordt vaak gezien als een vrijbrief om ook andere ruiten in te gooien. Handle negativiteit Om te kunnen omgaan met negatieve feedback heeft Tim Ferris 7 een drietal regels opgesteld: zijn triple A cross-media trinity. De toevoeging cross-media betekent dat hij deze regels toepast bij alle media die hij gebruikt. 1. Vermijden(Avoid) Blijf weg van mensen die niet oprecht zijn en slechts op zoek zijn om te scoren. 2. Geef rekenschap (Acknowledge) Zorg dat je mensen niet direct aanvalt als zij kritiek leveren. De standaard wellicht afgezaagde communicatietraining-zin: Ik begrijp wat je bedoelt maar is hier van toepassing. Geef aan dat je de persoon begrijpt vanuit zijn/haar perspectieven en draag daarnaast andere inzichten aan. 3. Handel (Act) Zorg dat je zelf de regie in handen hebt door pro-actief te zijn en niet alleen reactief op reacties. Neem initiatief in een community door het poneren van stellingen, het starten van een discussie. 5 Beschrijving web 3.0 op Wikipedia met eigen aanvulling. 6 Informatie uit hoofdstuk 1 de toekomst van concurrentie geschreven door C.K. Prahalad, Venkat Ramaswamy in Schrijver van het boek The four hour workweek, blogger en spreker tijdens The Next Web conferentie

5 Deel 2. Don ts Alleen vertellen/zenden Sociale media verzorgen de ontwikkeling van publicatie naar conversatie, van zenden naar gesprek. Sociale media zijn interactief en daarom ongeschikt voor het zenden van een boodschap alleen. Alleen sociale media instrumenten inzetten Sociale media zullen bij publieksparticipatie altijd in combinatie met offline methoden worden ingezet. Kies voor een optimale multi-channelaanpak. Niet iedere doelgroep is te bereiken via sociale media en bepaalde onderwerpen zijn meer geschikt voor fysieke bijeenkomsten. De overheid kan hier voorzichtig mee beginnen door bijv. een digitale brochure via een bestaand netwerk te verspreiden. Verwijderen van input van publiek Dit doe je uitsluitend wanneer ze spam bevatten, daadwerkelijk kwetsend zijn of illegale content bevatten. Kritische berichten worden geplaatst door leden die buitenproportioneel betrokken zijn en zijn vaak aanleiding tot positieve verandering en mooie leermomenten. Deze leden moeten gekoesterd worden en voor de lessen zou je dankbaar moeten zijn. Maak mensenattent op de regels die er voor de betreffende gemeenschap zijn opgesteld. Niet spreken als admin Plaats geen berichten of reacties in de rol van een admin. Wees liever persoonlijk en ook herkenbaar als onderdeel van de organisatie waaruit je spreekt. Altijd reageren Is altijd antwoorden noodzakelijk? Nee, soms is het beter niet op reacties te reageren maar alleen te observeren. Als er inhoudelijk gereageerd wordt kun je wel in gaan op reacties. Inhoudelijke reacties kun je herkennen aan de onderbouwing. Waarom staat iemand zo kritisch tegenover het beleid/plan? Praat hier over en bouw een band op met het publiek. Je kunt beter niet participeren in gesprekken als: 1. reacties emotioneel zijn 2. het een gesprek is tussen mensen 3. het geïsoleerde negatieve ervaringen zijn (niet altijd brandjes blussen, soms lukt dit ook niet) 4. als je je er niet goed bij voelt. Begin niet gelijk groots met sociale media Als je nog over weinig ervaring met sociale media beschikt kun je beter eerst klein beginnen. 5

6 Deel 3 De conversationmanager Bij offline (participatie)bijeenkomsten wordt vaak een onafhankelijke partij ingezet om het gesprek in goede banen te leiden. Deze onafhankelijke partij kan tijdens gesprekken tussen publiek en overheid corrigeren, stimuleren, uitnodigen, helpen, geholpen worden en informeren. De overheid kan er voor kiezen om ook tijdens online gesprekken met publiek een onafhankelijke conversatie manager in te schakelen. Tips voor een conversationmanager: 1. Observeer Een conversationmanager en zijn team moeten zich er op instellen dat zij alle relevante informatie moeten verzamelen. Luister naar wat mensen zeggen, woorden die ze gebruiken, welke vragen ze aan elkaar stellen en dit zonder je in het gesprek te mengen. Een conversatie manager leert zo hoe hij/zij later moet deelnemen in het gesprek. Er zijn verschillende filters en zoekmachines(http://www.socialmediacheck. nl) ontwikkeld die een conversation manager helpen met observeren. Literatuur: De conversation manager van Steven van Belleghem (2010) 2. Faciliteer Een conversationmanager biedt het publiek of de burger platforms aan waarop zij met elkaar kunnen communiceren. Zo zijn zij niet genoodzaakt om het gesprek op andere plekken te beginnen, zoals eerder is gebeurd met het bekende baarmoederhalskankervaccin. De conversation manager neemt in deze fase nog geen deel aan het gesprek. Het ideale scenario is het faciliteren van online en offline plekken. 3. Participeer als jezelf Na een periode van observeren en faciliteren beschikt de conversation manager over de nodige input om het gesprek aan te gaan. Door vragen te stellen toon je interesse en kun je het probleem kaderen. Je moet als conversationmanager kunnen communiceren als een gelijke, gebruik hetzelfde taalgebruik en neem een open houding aan. Wees altijd eerlijk en persoonlijk. 6

7 Het Centrum Publieksparticipatie (CPP) streeft naar heldere, beter begrepen en maatschappelijk gedragen besluiten bij ruimtelijk-economische plannen en projecten van het Rijk. Publieksparticipatie is zowel het laten meedenken van publiek in de beleidsvoorbereiding (consultatie) als het geven van zienswijzen op een voorgenomen besluit (formele toets). Zie ook: Dit is een uitgave van: Centrum Publieksparticipatie Koningskade AA Den Haag Postbus GH Den Haag Telefoon: juli 2010 Kijk voor meer informatie op:

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Crowdfunding Stappenplan

Crowdfunding Stappenplan Crowdfunding Stappenplan Of het nu gaat om crowdfunding voor een goed doel, restaurant, boek, een film of een balletuitvoering, er is altijd een gemeenschappelijk kenmerk. Crowdfunding gaat met name over

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks

Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks 1. Introductie A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl T 030 274 91 11 F 030 274 29 71 info@rivm.nl Dit rapport is het

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

DE INTERNATIONALE UITDAGING DIE SOCIAL MEDIA HEET

DE INTERNATIONALE UITDAGING DIE SOCIAL MEDIA HEET WHITEPAPER DE INTERNATIONALE UITDAGING DIE SOCIAL MEDIA HEET Hoe beheer je social media buiten de eigen landsgrenzen? INHOUD Introductie...2 Met welke uitdagingen krijgen merken te maken?...4 Market Breakdown:

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie