Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal"

Transcriptie

1 Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal Reservering: je kunt telefonisch, per of via de website een plaats op een activiteit reserveren. De plaats wordt tot 2 weken na reservering vastgehouden. Indien de formulieren dan nog niet volledig ingevuld bij Wielewaal binnen zijn vervalt de reservering. Welke documenten heeft Wielewaal nodig? Bij inschrijving kun je onderstaand schema als hulpmiddel voor jezelf gebruiken. De getallen tussen haakjes verwijzen naar een extra toelichting op de volgende pagina. Digitaal Boekingsformulier (1) Inschrijfformulier (2) Bij iedere boeking Eénmaal op papier, vervolgens jaarlijks de gegevens downloaden en controleren Hoe wordt de Wielewaalactiviteit betaald? Uit PGB Eigen middelen Uit ZIN Wielewaal heeft nodig: Wielewaal heeft geen Wielewaal heeft nodig: aanvullende Kopie identiteitsbewijs formulieren nodig. Kopie identiteitsbewijs Kopie indicatie (3) Kopie indicatie (3) Formulier inzet PGB (4) Zorgovereenkomst (5) Getekende offerte (bij vakanties) (later te ontvangen) (6) Aandachtspunten vakanties/logeerweekenden - Tijdens de vakantie moet je alle hulpmiddelen zelf meenemen. Dit geldt voor grote hulpmiddelen (tillift, postoel, hoog-laagbed enz.), maar ook voor katheters, incontinentiemateriaal, handschoenen, medicijnen enz. Indien je eigen hulpmiddelen niet mee kunnen, moet je er zelf voor zorgen dat er geschikte hulpmiddelen worden gehuurd en op de accommodatie worden afgeleverd! De verpleegkundige kan hierop een uitzondering maken wanneer standaard hulpmiddelen al in voldoende mate aanwezig zijn. Hierover word je voor vertrek ingelicht. Het oordeel van de verpleegkundige is bindend. Wanneer je de benodigde hulpmiddelen niet regelt, word je uitgesloten van de vakantie. Zie algemene voorwaarden in vakantiegids en op website. - In een aantal gevallen moet je voor een eigen vrijwilliger zorgen. In de algemene voorwaarden kun je lezen wanneer dit het geval is. Je kunt de voorwaarden vinden in de vakantiegids en op de website. Aandachtspunt dagopvang Verbruiksmaterialen, zoals medicijnen, handschoenen en incontinentiemateriaal moet je zelf in voldoende mate meenemen. Als benodigde hulpmiddelen (bijv. tillift) niet op de locatie aanwezig zijn, dan wordt in overleg bekeken of en zo ja, hoe de zorg geleverd kan worden. Het oordeel van de verpleegkundige van Wielewaal is bepalend. Toelichting Boekingsformulier (1) - Om een activiteit te boeken moet je een digitaal boekingsformulier invullen. Deze kun je vinden op Per soort activiteit vul je één formulier in. Op één formulier kun je meerdere activiteiten boeken. Wielewaal stuurt een mail ter bevestiging van je boeking. Na beantwoording van deze mail is je boeking definitief. Wanneer je later in het jaar een nieuwe activiteit boekt moet je opnieuw een boekingsformulier invullen. Wanneer op de gewenste activiteit geen plaats meer is wordt contact opgenomen vanuit Wielewaal en overlegd over een alternatief of plaatsing op de reservelijst. - Bij het boeken van campingrecreatie zijn er 2 mogelijkheden. Je kunt vooraf de dagen inplannen die je wenst. Je bent er in dat geval van verzekerd dat de begeleiding op die dag voor jou geleverd kan worden. Je kunt ook een strippenkaart aanschaffen voor 6, 20 of 36 dagdelen. Je hebt dan een garantie voor het gewenste aantal begeleidingsmomenten in de periode van je verblijf, maar als de groep vol is moet je mogelijk uitwijken naar een ander dagdeel. Niet verbruikte strippen worden niet terugbetaald, tenzij Wielewaal niet in staat was de dagdelen in de vakantieperiode in te plannen. - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

2 - Wanneer je je activiteit vanuit ZIN wilt betalen, moet je zelf zorgen dat je zorgaanbieder hiervan op de hoogte is. Wanneer je geen AWBZ-indicatie in kunt zetten, dan ontvang je een fondsbijdrage (waarbij geldt op=op). De maximale bijdrage vind je terug in de prijsbijlage van de gids. Wielewaal gaat ervan uit dat je met deze maximale bijdrage akkoord bent. Je boeking is dan ook definitief na de bevestiging van het boekingsformulier. In overleg met de contactpersoon die jij doorgeeft stelt Wielewaal een offerte op en stuurt die naar jou toe. Met deze ondertekende offerte wordt definitief je eigen bijdrage vastgesteld. Bij dagopvang en logeerweekenden ontvang je geen offerte. - Als je boeking definitief is, ontvang je per mail een bevestiging met je inloggegevens. Via de website kun je dan informatie over je geboekte activiteit bekijken. Tevens ontvang je per mail de factuur van je boeking. Toelichting inschrijfformulier / artsenverklaring (2) - Wanneer je in het verleden een digitaal inschrijfformulier hebt ingevuld hoef je dit jaar alleen je wijzigingen door te geven. Log in via klik op wijzig gegevens en print het inschrijfformulier. De gegevens die bij ons bekend zijn staan hierop automatisch ingevuld. Controleer deze gegevens, en breng wijzigingen en aanvullingen aan waar nodig. Onderteken het formulier en stuur het naar Wielewaal. Dit formulier is weer een jaar geldig. - Ben je nog niet bekend bij Wielewaal en is het de eerste keer dat je je inschrijft. Dan vul je het papieren inschrijfformulier in. Je kunt het formulier downloaden op Na invullen van het formulier, print je het uit, ondertekent het en stuurt het op per post. Wielewaal heeft de informatie uit het inschrijfformulier nodig om een goed beeld te krijgen van jou als deelnemer en de zorg die je nodig hebt. De reis/recreatieleiding krijgt inzage in dit formulier. - Wanneer je gezondheidstoestand wijzigt tussen het moment dat dit formulier is ingevuld en het moment dat de activiteit begint, ben je verplicht om dit te melden aan Wielewaal. Het medisch team zal dan een herbeoordeling doen. - Wanneer je hulpmiddelen gebruikt en je boekt een vakantie of logeerweekend, dan vul je ook de informatie over je hulpmiddelen in. Hiermee krijgen de reisleiding, bus- en vliegmaatschappij inzicht in de hoeveelheid materiaal die meegaat. - Het inschrijfformulier is in principe een jaar geldig. Wanneer je meerdere activiteiten in een jaar boekt hoef je dus maar eenmaal het inschrijfformulier in te sturen. - Toelichting indicatie (3) Stuur altijd een kopie van de meest recente versie van het indicatiebesluit mee. Indien je nog geen indicatie hebt dan kun je deze aanvragen bij het CIZ of bij Bureau Jeugdzorg. Zie voor meer informatie onze website. Hulp bij het aanvragen van een indicatie kun je vragen bij MEE of maatschappelijk werk. Toelichting formulier inzet PGB (4) Boek je een vakantie en wil je de (een deel van) de kosten van zorg en begeleiding uit je PGB betalen, dan moet je voor elke vakantie het formulier inzet PGB. Hierop geef je aan hoe je jouw indicatie wilt inzetten. Op basis van dit formulier maakt Wielewaal de offerte. Het formulier ontvang je na je boeking per van ons, maar kun je ook zelf downloaden wanneer je inlogt op de Toelichting zorgovereenkomst PGB (5) De zorgovereenkomst kan gedownload worden via Vul van de overeenkomst onderdeel 1, 2, 4, 5 en 9 in. Wielewaal vult de overige onderdelen in stuurt de zorgovereenkomst weer naar je terug. Toelichting offerte (6) Wanneer je je AWBZ-indicatie wilt gebruiken voor de betaling van (een deel van) de kosten voor zorg en begeleiding, ontvang je van Wielewaal een offerte (niet bij dagopvang en logeren). Hierin kun je terugvinden welk deel vanuit de AWBZ betaald wordt en welk deel je zelf nog betaalt. Bij boeking gaat Wielewaal ervan uit dat je akkoord bent met de maximale eigen bijdrage zoals deze is weergegeven in de prijsbijlage van de vakantiegids. Let op: wanneer je vanuit ZIN betaalt ontvang je pas een offerte wanneer de inzet van ZIN met je zorgaanbieder is geregeld. Annuleringsverzekering Wielewaal biedt de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor vakanties zijn de kosten van een annuleringsverzekering 6% van de reissom. Voor dagopvang en logeren kun je ook een losse annuleringsverzekering afsluiten voor 6% van de totaalprijs. Kosten worden verrekend met de 1 e betalingstermijn. Bij vakantiedagopvang en logeerweekenden is er de mogelijkheid om een doorlopende annuleringsverzekering af te sluiten. Kosten hiervan zijn per kalenderjaar. Vragen? Heb je vragen bij het invullen van de formulieren? Neem dan contact op met Wielewaal via telefoon of We helpen je graag verder! - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

3 Inschrijfformulier (formulier is 1 jaar na ondertekening geldig) - Dit formulier bestaat uit 6 hoofdstukken: (1) Persoonsgegevens (2) Medisch (3) Omgang (4) Hulp (5) Begeleidingsschema en (6) Ondertekening. - Via de website kun je, na inloggen, je vooringevulde formulier printen. Je hoeft dan alleen de wijzigingen door te geven. - Vragen in het kader zijn alleen van toepassing als je de vraag boven het kader met JA beantwoord hebt. - Informatie (protocollen) van eerdere jaren wordt niet automatisch doorgegeven aan de Reis-/recreatieleiding ter plaatse. Stuur deze protocollen opnieuw mee of geef aan dat dit opnieuw moet worden toegevoegd. - Wanneer er tussentijds verandering in je situatie optreedt, moet je Wielewaal hiervan op de hoogte brengen. - Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. - Extra formulieren kun je downloaden van de website of opvragen bij Wielewaal. - Lees de algemene voorwaarden goed door. Deze zijn te vinden op 1 PERSOONSGEGEVENS Voor- en Achternaam Voornamen voluit Geslacht Geboortedatum BurgerServiceNummer Adres Postcode Woonplaats Telefoon Nood adres Naam Contactpersoon Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Relatie tot Situatie Woonsituatie O Ouder(s) O Pleegouder(s) O Woonvorm O Zelfstandig O Anders: Dagbesteding O School O Dagbesteding O Werk O Anders: Wettelijk gezag O Zelf O Ouder(s) O Anders: - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

4 Zorgverzekeraar Polisnummer Huisarts Telefoon huisarts Geef aan of je een lichamelijke beperking hebt en zo ja, welke diagnose zijn gesteld: O Hersenbeschadiging (bijv. cerebrale parese, infantiele encefalopathie) O Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) O Spierziekte (bijv. Duchenne) O Spina Bifida (open ruggetje) O Chromosoomafwijking O Stofwisselingsziekte O Anders, namelijk Geef aan of je een zintuiglijke beperking hebt en zo ja, welke diagnoses zijn gesteld: O Blind O Slechtziend O Kokervisie O Doof O Slechthorend O Anders, namelijk Geef aan of je een psychische beperking hebt en zo ja, welke diagnoses zijn gesteld: O Autisme Spectrum Stoornis (bijv. Asperger) O ADHD O Borderline O Psychosen O Anders, namelijk Wijkt de verstandelijke leeftijd af van de werkelijke leeftijd? O Nee O Ja, namelijk verstandelijke leeftijd van. jaar Geef hier aan welke nevendiagnoses er zijn of welke complicaties er kunnen optreden die van belang zijn voor de zorg: O Hydrocephalus (waterhoofd) met/ zonder drain O Hartproblemen O Decubitus O Obstipatie O Urineweginfecties O Anders, namelijk 2 MEDISCH Bij vragen vooraf contact opnemen met: O Deelnemer O Ouder O Anders, namelijk Bereikbaar op telefoonnummer: Diagnose: Handicap sinds geboorte? O Nee O Ja Bezit niet reanimeren verklaring (kopie meesturen) O Nee O Ja Gebruik je medicijnen? O Nee O Ja Welke medicatie gebruik je? (in welke dosering, op welke tijdstippen en hoe neem je de medicatie in (met water, via sonde, met eten, anders..) - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

5 Medicijnnaam Dosering Tijdstip(pen) Zo Nodig Dosering Tijdstip(pen) Houd je je medicijnen in eigen beheer? O Nee O Ja Gebruik je medicijnen op basis van marihuana en/of opium (bijv. Ritalin voor ADHD)? O Nee O Ja (download protocol Opiaten van Gebruik je een intrathecale pomp (denk hierbij aan baclofenpomp, insulinepomp etc)? O Nee O Ja Gebruik je een Nervus Vagus stimulator of pacemaker? O Nee O Ja Heb je epilepsie? (download epilepsieprotocol van en stuur deze ingevuld mee) O Nee O Ja Wanneer heb je voor het laatst een aanval gehad? Gebruik je medicatie om een aanval te beëindigen? O Nee O Ja, namelijk: O Stesolid O Rivotril O Anders: Na hoeveel tijd wordt deze medicatie gegeven? Ben je allergisch voor bepaalde stoffen / medicijnen? O Nee O Ja Maak je gebruik van een epipen? O Nee O Ja Heb je last van wagen-/luchtziekte? O Nee O Ja Heb je diabetes? O Nee O Ja Ben je insulineafhankelijk? O Nee O Ja Is er wel eens gebruik gemaakt van een glucagon-injectie? O Nee O Ja Toelichting (stuur eventueel een bijlage mee) Heb je problemen met gehoor? O Nee O Ja, namelijk Heb je problemen met zicht? O Nee O Ja, namelijk Heb je problemen met spraak? O Nee O Ja, namelijk Op welke manieren kun je communiceren? - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

6 Eet je vegetarisch? O Nee O Ja Heb je een dieet of zijn er producten die je niet mag eten of drinken? O Nee O Ja, namelijk, Gebruik je sondevoeding? O Nee O Ja, in porties x per dag O Ja, continu Wat voor sonde heb je? O Nee O Ja Gebruik je voor toediening een pomp? O Nee O Ja Eet / drink je hiernaast ook nog via de gewone weg? O Nee O Ja Verslik je je wel eens? Welke hulp heb je dan nodig? O Nee O Ja, ik heb de volgende hulp nodig: Mag je alcoholische dranken? O Nee O Ja, niet meer dan glazen Mag je roken? O Nee O Ja, niet meer dan sigaretten Hoeveel uur slaap heb je nodig per nacht? uur per nacht Word je snel wakker s nachts? O Nee O Ja Slaap je overdag? O Nee O Ja, tussen Wat gebeurt er als je te weinig slaapt? Voor ADHD/ ASS/VG: Als er geen bijzonderheden zijn m.b.t incontinentie en ademhaling dan kun je onderstaande vragen overslaan en direct naar het hoofdstuk 3 OMGANG gaan. In alle andere gevallen de onderstaande gegevens goed controleren! Je hoeft dus niet overal nee of niet van toepassing in te vullen. Ben je incontinent voor urine en/of gebruik je een katheter of stoma voor urine? O Nee O Ja Heb je een katheter? O Nee O Ja Moet je gekatheteriseerd worden? O Nee O Ja Namelijk keer per dag op de volgende tijden: Heb je hier hulp bij nodig? Zo ja, welke hulp? Heb je een stoma voor urine? O Nee O Ja Hoe vaak krijg je ontlasting? per week Heb je last van obstipatie? O Nee O Ja Ben je incontinent voor ontlasting en/of heb je een stoma? O Nee O Ja Heb je een stoma (colonstoma, ileostoma, anders) voor ontlasting en welke hulp heb je hierbij nodig? O Nee O Ja, namelijk: - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

7 Moet één van de volgende handelingen worden uitgevoerd: blaas leegduwen, toucheren, darmspoelen, gebruik van laxeermiddelen O Blaas leegduwen O Darmspoelen O Toucheren O Gebruik van laxeermiddelen Zijn er bijzonderheden omtrent de ademhaling? O Nee O Ja O Airstacken O Uitzuigen O Vervangen tracheacanule O Beademing via O Neuskap O Mondbeademing O Tracheastom O Anders, namelijk: Gebruik je extra zuurstof? O Nee O Ja Zijn er nog andere zaken die voor ons van belang kunnen zijn? 3 OMGANG Kun je zwemmen? O Nee O Ja O Met de volgende hulp: Kun/mag je fietsen op de openbare weg? O Nee O Ja O Ja,met begeleiding Mag je op stap zonder begeleiding? O Nee O Ja O Ja, onder de voorwaarden: Heb je hulp nodig bij het omgaan met geld? O Nee O Ja, namelijk: O Omrekenen van buitenlandsgeld O Verdelen geld over de dagen O In beheer houden O Betalen Heb je hulp nodig bij het maken van contact? O Nee O Ja, namelijk: Hoeveel tijd per dag heb je voor jezelf nodig? Heb je een vaste structuur nodig? O Nee O Ja - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

8 Is er gedrag waar we op een speciale manier mee om moeten gaan? O Nee O Ja, namelijk: Zijn er bijzonderheden met betrekking tot seksualiteit? O Nee O Ja, namelijk: Heb je hulp nodig bij het maken van keuzes? O Nee O Ja, namelijk: Heb je wel eens last van heimwee? O Nee O Ja Ruimte voor extra toelichting omgang/gedrag Voor ADHD/ ASS/VG: Als er geen bijzonderheden zijn m.b.t eten en drinken, staan en lopen, wassen en aankleden en toiletgang dan kun je hoofdstuk 4 HULP overslaan en meteen naar hoofdstuk 5 BEGELEIDINGSSCHEMA gaan. 4 HULP Gewicht (in kg) kg. Kun je staan? O Nee O Ja O Ja, met de volgende hulp: Kun je lopen? O Nee O Ja O Ja, met de volgende hulp: Gebruik je een rolstoel? O Nee O Ja Op welke wijze ga je in en uit je rolstoel? O Zelfstandig O Met hulp / tillen door personen O Met Tillift O Anders, namelijk: Heb je hulp nodig bij eten? O Nee O Ja, namelijk Heb je hulp nodig bij drinken? O Nee O Ja, namelijk: Moet het eten op een speciale manier worden bereid? O Nee O Ja, namelijk: Gebruik je hulpmiddelen voor eten en drinken? O Speciaal bestek O Rietjes O Beker O Anders, namelijk: - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

9 Welke hulp heb je nodig bij het wassen/douche? Welke hulp heb je nodig bij het aan/uitkleden? Heb je s nachts hulp nodig? O Nee O Ja, namelijk: Gebruik je hulpmiddelen voor slapen? O Geen O Hoog-laagbed O Bedhekken O Babyfoon O Speciaal matras O Anders, nl. Gebruik je hulpmiddelen voor wassen / douchen? O Nee O Douchestoel O Douchebrancard O Op bed wassen O Anders, namelijk: Heb je hulp nodig bij het toiletgebruik? O Nee O Ja, namelijk: Gebruik je incontinentiemateriaal? O Nee O Ja, o Heb je problemen rond de menstruatie? O Nee O Ja, namelijk : Neem je een rolstoel mee? O Nee O Ja Is je rolstoel goedgekeurd om bevestigd te worden in een (taxi)bus? O Nee O Ja Welk type rolstoel neem je mee? O Duwrolstoel inklapbaar kg Gewicht rolstoel O Duwrolstoel niet inklapbaar kg O Rolstoel met hulpmotor kg O Elektrische rolstoel kg Geef aan welke onderdelen eenvoudig gedemonteerd kunnen worden O Hoofdsteun O Werkblad O Voetensteun(en) O Kuip O Wielen O Anders, nl. Afmetingen van de rolstoel na demontage van hierboven genoemde onderdelen (lengte x breedte x hoogte in cm) Neem je verder afwijkende bagage mee (niet passend in koffer of tas of totaal gewicht hoger dan 20 kg) O Nee O Ja, namelijk: Geef aan welke hulpmiddelen je meeneemt en geef het gewicht en de afmetingen op in de kleinste toestand (l x b x h). (Denk aan tillift, douchestoel, rollator, dynamisch matras, reserve rolstoel etc: Kun je in een bus- of vliegtuigstoel zitten (met gordel om)? En zo ja hoelang? O Nee O Ja, maximaal uur - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

10 5 BEGELEIDINGSSCHEMA Vul onderstaand begeleidingsschema in, om te bepalen welke begeleidingszwaarte voor jou geldt. Loop je regelmatig weg, waarbij er risico is op gevaarlijke situaties? O Nee O Ja Vorm je een gevaar voor jezelf of anderen? O Nee O Ja Heb je hulp nodig als je je buiten verplaatst? (bijv. rolstoel duwen) O Nee O Ja * Heb je 1-op-1-begeleiding nodig (evt. op basis van afspraak uit het verleden)? O Nee O Ja 1 of meer antwoorden in rechter kolom? 1-op-1-begeleiding Ben je te vertrouwen als je een half uur alleen in een lokaal of huiskamer bent? O Ja O Nee Heb je een zwemdiploma A? O Ja O Nee Heb je hulp nodig bij het wassen en/of aankleden? O Nee O Ja * Heb je hulp nodig bij het eten en/of drinken? O Nee O Ja Kun je zelfstandig naar het toilet gaan? O Ja O Nee Heb je aansturing nodig bij wassen, aankleden, eten en/of toiletgang? O Nee O Ja Heb je last van fixatie / ontremmingen op het gebied van: - angst? O Nee O Ja - eten? O Nee O Ja - verbale agressie? O Nee O Ja - fysieke agressie? O Nee O Ja - seksualiteit? Verbale uitingen (in woorden)? O Nee O Ja - seksualiteit? Fysieke uitingen? O Nee O Ja Heb je verpleegkundige zorg nodig of is er een medische diagnose waardoor extra aandacht nodig is (bijv epilepsie, allergie of diabetes)? O Nee O Ja** Geen antwoorden in rechter kolom? 1-op-3-begeleiding 1 of 2 antwoorden in rechter kolom? 1-op-2-begeleiding 3 of meer antwoorden in rechter kolom? 1-op-1-begeleiding * Voor dagopvang wordt dit antwoord niet meegenomen in de begeleidingszwaarte. ** Lees in de gids of op de website voor welke zorg een verpleegkundige nodig is. Als je verpleegkundige zorg nodig hebt ontvang je bij dagopvang een factuur voor 1 op 1 begeleiding. Onder verpleegkundige zorg valt in ieder geval de uitvoering van één van de volgende handelingen: katheteriseren, sondevoeding/gebruik PEG-sonde/pomp, ademhalingsondersteuning airstacken, tracheacanule, injecteren (alle toedieningswijzen), wondverzorging, toucheren, darmspoelen en/of Zweedse band. Bij de volgende aspecten is inzet van een verpleegkundige afhankelijk van de situatie. De beoordeling voor de betreffende handeling wordt gemaakt door het medisch team: epilepsie, Baclofen pomp, epipen, verblijfskatheter (zonder blaasspoelen) - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

11 6 ONDERTEKENING Wielewaal stuurt ieder jaar de nieuwe brochure. Heb je hier bezwaar tegen? O Nee, geen bezwaar O Ja Wielewaal stuurt eenmaal per maand een nieuwsflits per mail. Heb je hier bezwaar tegen? O Nee, geen bezwaar O Ja Heb je bezwaar tegen publicatie van foto s waarop jij te zien bent? O Nee, geen bezwaar O Ja Bezwaar is alleen mogelijk als je een recente pasfoto meestuurt. Wielewaal behoudt zich het recht groepsfoto s te publiceren. Indien deelnemer niet tekeningsbevoegd is, is handtekening van wettelijk vertegenwoordiger vereist Deelnemer / wettelijk vertegenwoordiger verklaart op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden, gaat akkoord met facturering door Stichting Wielewaal ten behoeve van bovengenoemde activiteit(en) en verleent Wielewaal toestemming de in het inschrijfformulier beschreven zorg over te nemen tijdens bovengenoemde activiteit(en). Ondertekend door: O Deelnemer zelf O Andere wettelijk vertegenwoordiger, nl**: **Naam: Datum: Handtekening: Door ondertekening verklaar ik dat ik: - Dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld; - vragen m.b.t. begeleidingszwaarte naar waarheid heb ingevuld; - Informatie (protocollen) die voor de levering van zorg aan de deelnemer van belang zijn mee stuur (protocollen van eerdere jaren worden niet automatisch doorgegeven aan de reis-/recreatieleiding ter plaatse); - Akkoord ga met het verstrekken van medische gegevens aan Stichting Wielewaal ten behoeve van de activiteit. Wielewaal kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het leveren van zorg die niet op dit formulier vermeld is; - Wielewaal op de hoogte breng wanneer er tussentijds verandering in de situatie van de deelnemer optreed; - Wielewaal toestemming geef om tijdens door mij geboekte Wielewaalactiviteiten de in dit formulier omschreven zorg en verpleegtechnische handelingen uit te voeren; - De hulpmiddelen die nodig zijn zelf meeneem op vakantie of ter plaatse huur (tenzij de verpleegkundige van de vakantie aangeeft dat dit niet nodig is); - Op de hoogte ben van de algemene voorwaarden van Wielewaal (zie en hiermee akkoord ga. Het ingevulde formulier kun je sturen naar: Stichting Wielewaal Regentesselaan EG Hilversum - Stichting Wielewaal - Regentesselaan EG Hilversum

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen:

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen: Inschrijfformulier Vakantieganger Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964 PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website: www.mensenvoormensen.nl NL31 ABNA0 416603459

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977.

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977. Indien je een boeking bij Jiba maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Jiba. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Jiba

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland Indien je een boeking bij GOGO maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van GOGO. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. GOGO

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Route Mobiel Pechhulp Services RM.PH 15.03

Polisvoorwaarden Route Mobiel Pechhulp Services RM.PH 15.03 Polisvoorwaarden Route Mobiel Pechhulp Services RM.PH 15.03 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Algemeen 4 1.1 Wat bedoelen wij met... 4 1.2 Wat mag je van ons verwachten? 5 1.3 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie