Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk"

Transcriptie

1 Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010

2

3 Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010

4 Inhoud Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk - Het symposiumprogramma De keynotes De posterpresentaties Twelve year history of depression and image of God: results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam Arjan Braam Cognitive functioning after transient ischemic attack Ineke Brands The Telephone Interview for Cognitive Status (TICS) as triage tool in a memory clinic Ineke Brands Are recently identified genetic variants regulating BMI in the general population associated with anorexia nervosa? Marek Brandys Thuiscoaching van Marokkaanse families waar een naaste schizofrenie heeft: een kwalitatief onderzoek Benaisse Hallich De Tourette beloopstudie; een vervolgonderzoek bij de AAA Mathilde Huisman Ik voel, ik voel wat jij niet voelt: verstoorde tactiele perceptie in Anorexia Nervosa Anouk Keizer 4

5 Somatische morbiditeit en mortaliteit bij ouderen met schizofrenie Manon Kleijweg Social cognition as a function of personality organization in patients with severe somatoform disorders and psychiatric controls Jurrijn Koelen De invloed van Cognitieve Remediation Therapie op het cognitief functioneren in eetstoornissen Charlotte van der Kruijk Ervaringsgerichte therapiegroep voor hoogfunctionerende met ASS (9 t/m 12 jaar) gericht op het bevorderen van sociale vaardigheden Marjolein Langemeijer Thuisbehandeling bij angstige thuiszitters Anneke van den Maagdenberg De invloed van emoties op beslisgedrag bij vrouwen met eetbuien Floor van Meer Suïcides bij opgenomen patiënten: een systematische review Henk Nijman Is alles naar wens? Een overzicht van patiënttevredenheid in Altrecht van Henk Nijman 5

6 Effecten van oogbewegingen, bilaterale piepjes en alleen ophalen van herinnering in de EMDR-behandeling van PTSS Marleen Rijkeboer Consultatie in de V&V sector door Altrecht ggz, afdeling ouderen Mirella Steenbeek Alles Kidzzz: Een RCT-studie naar een geïndiceerde preventieve interventie op de basisschool voor kinderen met externaliserend probleemgedrag Sabine Stoltz Adult attachment style, personality organization and cognitive and affective alexithymia in patients with somatoform disorders Frauke Stuke Eerste resultaten Routine Outcome Metingen bij FACT-cliënten Wilma Swildens Jongeren weer succesvol terug naar school?! Nicolle van de Wiel Het Pakket Interventie Mantelzorg op Maat (PIMM) Marian Zegwaard Altrecht Science

7 7

8 Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk - Het symposiumprogramma Inspiratie opdoen, met collega s ervaringen uitwisselen en kennis nemen van het belang van samenwerking en concrete onderzoeksresultaten voor cliënt en klinische praktijk. Dit tweede symposium van Altrecht Science is daarvoor dé gelegenheid. Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk is deze keer het thema van het jaarlijkse symposium van Altrecht Science dat dit jaar op 9 december plaatsvindt. Het symposium is bestemd voor medewerkers van Altrecht met belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Altrecht heeft een productieve samenwerking met meerdere universiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor is een levendige wisselwerking ontstaan tussen de klinische en onderzoekspraktijk die de patiëntenzorg ten goede komt. Wij hopen dat dit symposium u een goed beeld geeft van deze wisselwerking. OVER HET BELANG VOOR DE PRAKTIJK Het symposium wordt ingeleid door drs. Roxanne Vernimmen (Raad van Bestuur) en prof. dr. Iris M. Engelhard (Altrecht Science). Vervolgens verzorgen vijf collega s van Altrecht een keynote over de relevantie van onderzoek voor de klinische praktijk binnen hun afdeling. Het gaat daarbij om recente belangrijke inzichten uit fundamenteel en/of patiëntgebonden onderzoek en interessante ontwikkelingen die de patiëntenzorg kunnen verbeteren. De sprekers zijn werkzaam op het gebied van eetstoornissen, bipolaire stoornissen, psychosomatische stoornissen (de drie erkende TopGGZ-afdelingen), angststoornissen en psychotische kwetsbaarheid bij jongeren. In het ochtendprogramma komen de volgende sprekers aan het woord: Dr. Annemarie A. van Elburg: Eetstoornissen: tussen neurobiologie en behandelpraktijk Prof. dr. Ralph W. Kupka: Bipolaire stoornissen: wat is er (aan) te doen? Dr. Jan H. Houtveen: De psychofysiologie van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: verschuiving van lichaam naar brein Dr. Daniëlle C. Cath: De rol van extinctieleren bij angststoornissen Dr. Tom van Wel: ROM en de relevantie voor de dagelijkse praktijk bij ABC - voor jongeren met een psychotische kwetsbaarheid 8

9 Een beschrijving van de keynotes vindt u verderop in dit boekje. Naast deze keynotes zal prof. dr. Richard van Dyck kort ingaan op de rol van de Wetenschappelijke Advies Raad van Altrecht. ONTMOETING MET BEKENDE EN ONBEKENDE COLLEGA S Het middagprogramma heeft de vorm van een netwerkbijeenkomst voor onderzoekers bij Altrecht en andere collega s die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek. Doel hiervan is met elkaar kennis te maken, elkaar te informeren, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Eerst is er de gelegenheid nieuwe contacten te leggen via speeddaten. Op die manier ontmoet men collega s in het onderzoekslandschap van Altrecht. INFORMELE POSTERMARKT Via een postermarkt kan in een informele sfeer kennis worden gemaakt met de grote verscheidenheid aan wetenschappelijk onderzoek binnen Altrecht. Bezoekers kunnen met de onderzoeker persoonlijk discussiëren over diens onderzoek. Na afloop bepaalt het publiek samen met een jury welke poster zij het beste vond. Van alle posters is een abstract opgenomen in dit boekje. De dag wordt afgerond met de uitreiking van de Posterprijs 2010 en een borrel. DE PROGRAMMACOMMISSIE Iris Engelhard, hoogleraar Academisering van de GGZ, Altrecht Science en Universiteit Utrecht Annemarie van Elburg, voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Altrecht Paul Westmeijer, manager Altrecht Science en Altrecht Academie Carieneke Kandou, beleidsmedewerker Altrecht Science 9

10 DE SPREKERS Dr. Daniëlle C. Cath is psychiater bij het Academisch Angstcentrum Altrecht (AAA) en programmavoorzitter Angst. Zij is tevens als universitair hoofddocent werkzaam bij de vakgroep Klinische en Gezondheidspsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht. Prof. dr. Richard van Dyck is de voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad van Altrecht. Hij is emeritus hoogleraar Psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is hij onafhankelijk adviseur voor het hoger onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg en is hij penvoerder van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA). Dr. Annemarie A. van Elburg is kinder- & jeugdpsychiater en medisch manager bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld (Zeist) en tevens voorzitter van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van Altrecht. Zij werkt ook als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Kinder- & Jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht Prof. dr. Iris M. Engelhard is hoogleraar Academisering bij Altrecht Science en de vakgroep Klinische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht. Dr. Jan H. Houtveen is universitair docent en onderzoeker bij de vakgroep Klinische en Gezondheidspsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht en hij is tevens werkzaam als onderzoeker bij Altrecht Psychosomatiek. Prof. dr. Ralph W. Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam en is als psychiater werkzaam bij de Academische Werkplaats Bipolaire Stoornissen van GGZ ingeest (locaties Amsterdam en Hoofddorp) en bij Altrecht Bipolair (Utrecht). Drs. Roxanne Vernimmen is psychiater en voorzitter van de Raad van Bestuur van Altrecht. Dr. Tom van Wel, medisch socioloog en gezondheidszorgpsycholoog, is beleidspsycholoog en onderzoeker bij ABC, de afdeling van Altrecht voor jongeren met een psychotische kwetsbaarheid. Ook is hij docent/consulent bij St. Rehabilitatie 92 (Utrecht), docent/scriptiebegeleider aan het lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen, en namens Altrecht verbonden aan Kenniscentrum Phrenos. Drs. Paul Westmeijer is manager van Altrecht Science en Altrecht Academie. 10

11 11

12 De keynotes Eetstoornissen: tussen neurobiologie en behandelpraktijk - A. van Elburg Eetstoornissen zoals Anorexia en Boulimia Nervosa zijn ernstige ziektebeelden met zowel lichamelijke als psychische symptomen. Hoewel de oorzaak van eetstoornissen niet opgehelderd is, is in toenemende mate duidelijk dat een genetische predispositie in combinatie met een trigger (bijvoorbeeld vanuit de maatschappij) tot de ziekte kan leiden. In deze presentatie zal een aantal bezinningen uit translationeel onderzoek, zoals dat op Rintveld in samenwerking met het Rudolf Magnus Instituut wordt verricht, worden besproken. Hun betekenis voor de behandelpraktijk wordt aan de hand van enkele voorbeelden toegelicht. Bipolaire stoornissen: wat is er (aan) te doen? - R. Kupka Bipolaire (manisch-depressieve) stemmingsstoornissen worden gekenmerkt door periodiek optredende manische en depressieve episoden, die met een aanzienlijke ziektelast gepaard gaan en bovendien langdurige emotionele en sociale consequenties kunnen hebben. De huidige behandelingen zijn voor veel patiënten slechts gedeeltelijk effectief. Bovendien is er vaak sprake van psychiatrische en somatische comorbiditeit. De Top-GGZ-afdeling Altrecht Bipolair gaat de komende jaren samenwerken met de Academische Werkplaats Bipolaire Stoornissen van VUmc/GGZ ingeest. In deze presentatie worden belangrijke knelpunten in diagnostiek en behandeling besproken en hoe onderzoek in grote ambulante settingen zich hierop kan richten. De psychofysiologie van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK): verschuiving van lichaam naar brein - J. Houtveen In deze presentatie wordt een up-to-date-overzicht gegeven van het wetenschappelijke onderzoek naar somatisch niet of onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten. Er zal worden ingegaan op: 1) psychologische en gedragsmechanismen die de klachten (mede) in stand kunnen houden en die het uitgangspunt vormen van veel evidence-based interventies (het gevolgenmodel), 2) of er voor veelvuldig gehanteerde perifeer stressfysiologische verklaringsmodellen wel wetenschappelijke evidentie bestaat, 3) recente inzichten vanuit de neuroscience (fmri-studies), en 4) recente inzichten vanuit de psychoneuroimmunologie. 12

13 De rol van extinctieleren bij angststoornissen - D. Cath In deze presentatie wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen in de genetica en in het experimenteel onderzoek bij angststoornissen. Onderzoek naar angstmechanismen is gebaseerd op klassieke angstconditionerings- en extinctieparadigma s die zijn getest bij gezonde personen en die kunnen worden uitgebreid met contextuele cues. Met contextuele cues wordt de verwachting getest in hoeverre een persoon kan leren een bepaalde specifieke omgeving als veilig of als gevaarlijk te herkennen. Een volgende stap is nu om datgene wat we geleerd hebben over angstmechanismen bij gezonde mensen te gaan inzetten bij patiënten met een angststoornis om de behandeling te kunnen optimaliseren. Verder wordt ingegaan op onderliggende genetische mechanismen van dysfunctionele conditionering bij patiënten. ROM en de relevantie voor de dagelijkse praktijk bij ABC - voor jongeren met een psychotische kwetsbaarheid - T. van Wel Vanaf 2003 vindt binnen de divisie Willem Arntsz jaarlijks routine outcome monitoring (ROM) plaats van de zorgbehoeften, kwaliteit van leven en functioneren van cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Inmiddels is een bestand opgebouwd van één of meer metingen met gevalideerde onderzoeksinstrumenten over ongeveer cliënten. De informatie uit deze ROM, de Utrechtse Zorgmonitor, wordt individueel teruggekoppeld aan de hulpverlener van betreffende cliënten in het elektronisch patiëntendossier (EPD) met als doel om deze informatie te gebruiken om de hulpverlening beter op de behoeften van individuele cliënten af te stemmen. Daarnaast vormt de monitor een rijke bron van informatie voor beleidsvragen en praktijkrelevant wetenschappelijk onderzoek. In deze presentatie wordt aan de hand van de Utrechtse zorgmonitor geschetst hoe we aan beide ambities tegemoet proberen te komen. 13

14

15 De posterpresentaties 15

16 01. Twelve year history of depression and image of God: results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam Presentatie door: Arjan Braam - psychiater 1-2 I.s.m.: H. Schaap Jonker 3 M. van der Horst 2 B. Steunenberg 2 A.T.F. Beekman 2 W. van Tilburg 2 D.J.H. Deeg 2 1. Altrecht, Divisie Willem Arntsz 2. VU Medisch Centrum, EMGO+ Instituut en Vakgroep Psychiatrie, Longitudinal Aging Study Amsterdam 3. Universiteit Groningen, Vakgroep Godsdienstpsychologie Arjan Braam is sinds 1992 verbonden aan LASA, thans vanuit Altrecht. In de laatste decennia komt steeds meer empirisch onderzoek beschikbaar over de relatie tussen religiositeit en depressie. Over de emotionele beleving van religiositeit en depressie bestaat relatief minder onderzoek. Die emotionele beleving wordt vaak gerelateerd aan het godsbeeld, waarbij er gevoelens zijn te onderzoeken over bijvoorbeeld troost, straf, angst of boosheid naar God. De huidige studie gaat in op de vraag hoe de gebleken kwetsbaarheid voor depressie onder ouderen samenhangt met diverse aspecten van het godsbeeld. In het kader van de Longitudinal Aging Study Amsterdam, Vrije Universiteit (LASA, een bevolkingsstudie bij ouderen in de Nederlandse bevolking met terugkerende interviews iedere drie jaar vanaf 1992) is in 2005 een aanvullende postenquête uitgevoerd tussen twee hoofdmetingen. Er zijn twee groepen respondenten geselecteerd (totaal n=304), in de leeftijd van jaar: 190 respondenten die bij vorige vier LASA-interviews in de voorliggende 12 jaar minstens één keer een hoge score hadden op de depressie screeningsschaal (CES-D >=16) en 114 respondenten als controlegroep, zonder eerdere depressiviteit. Tijdens de voorliggende interviews is ook het Diagnostic Interview Schedule afgenomen voor wat betreft major depression. Godsbeeld is onderzocht met de vragenlijst Godsbeeld (Murken/Schaap Jonker), welke zes subschalen bevat (gevoelens naar God - positief, angst, onvrede; perceptie van handelen van God - steunend, straffend/heersend, 16

17 passief). Controlevariabelen betroffen leeftijd, sekse, burgerlijke staat, opleiding en lichamelijke beperkingen. Depressieve symptomen (huidig én in de afgelopen 12 jaar) vertoonden een duidelijke samenhang met angstige gevoelens naar God alsook met gevoelens van onvrede naar God. Hetzelfde patroon ging op voor het vaker hebben doorgemaakt van minor depression (CES-D >=16) en eerdere major depression. De samenhangen tussen positieve aspecten van het Godsbeeld en lagere niveaus depressieve symptomen waren significant maar minder sterk. Emotionele aspecten van religiositeit lijken duidelijk gerelateerd aan de kwetsbaarheid voor depressiviteit onder ouderen. Voor degenen die kwetsbaar zijn voor depressie, vertonen de religieuze gevoelens mogelijk overeenkomsten met anhedonie, angst of een dysfore stemming, en wijzen op de ondervonden existentiële leegte tijdens een depressie. 17

18 02. Cognitive functioning after transient ischemic attack Presentatie door: Ineke Brands - neuropsycholoog I.s.m.: L. Breden 2 J.S. Straver 1 J.M.L. Henselmans 1 1. Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden 2. Experimental Psychology, Utrecht University, Utrecht 3. Altrecht ggz A Transient Ischemic Attack (TIA) is caused by temporary changes in blood supply to a particular area of the brain, resulting in brief neurologic dysfunction. Although neurological symptoms persist, by definition, for less than 24 hours, patients often report longlasting fatigue, headache and concentration problems suggestive of cognitive decline (1). To date, only few studies addressed this topic with inconsistent results (2). The aim of this pilotstudy is to assess cognitive performance in first time TIA-patients without comorbid neurological disorders. 36 TIA-patients (mean age: 65.5 ± 6.5; mean time of testing after TIA: 1 month) were compared with 36 age and education matched controls (CON) from the Utrecht Diabetic Encephalopathy Study Group (3). Cognition was studied by extensive neuropsychological assessment, covering five major cognitive domains, i.e. abstract reasoning, speed of information processing, memory, attention and executive functioning and visuoconstruction. TIA-patients performed slightly worse on almost all neuropsychological tests compared to controls (effect sizes ), reaching significance only for the domain attention and executive functioning (p=0.03) and tended to be significant for visuoconstruction (p=0.05). 18

19 Cognitive performance one month after TIA is mildly disturbed. We speculate that TIA-patients seem to be able to reach similar levels of performance as controls of the same age and education do, but have a diminished ability to efficiently process unstructured information. Future studies should address this issue as well as the progression over time and the possible relation with symptoms such as fatigue, headache and levels of psychological well-being. References (1) Brandt, J., Spencer, M., & Folstein, M. (1988). The Telephone Interview for Cognitive Status. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology 1, (2) Scheltens, P., Leys, D., Barkhof, F., Huglo, D., Weinstein, H.C., Vermersch, P., Kuiper, M., Steinling, M., Wolters, E.C., & Valk, J. (1992). Atrophy of medial temporal lobes on MRI in probable Alzheimer s disease and normal ageing: diagnostic value and neuropsychological correlates. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 55,

20 03. The Telephone Interview for Cognitive Status (TICS) as triage tool in a memory clinic Presentatie door: Ineke Brands - neuropsycholoog I.s.m.: C. van de Moosdijk 1 J.M.L. Henselmans 3 1. Neuropsychology, Zuwe Hofpoort/Altrecht ggz Regional Psychiatric Center, Woerden 2. Helmholtz Instituut, Utrecht University 3. Neurology, Zuwe Hofpoort Hospital, Woerden Memory Clinics (MC) differ in their diagnostic protocols. The most extensive protocols include neuropsychological, physical, neurological and psychiatric evaluation, as well as brain imaging and an electroencephalography (EEG). This is expensive, timeconsuming and tiresome, especially for the more frail elderly patients. The aim of this study was to assess the value of the Telephone Interview for Cognitive Status (TICS) (1) as a triage tool to determine which patients could suffice with a limited diagnostic protocol. TICS was administered to 55 patients (mean age: 73.4 ± 11.3), the week prior to visiting the MC in Woerden, the Netherlands, where they completed an extensive diagnostic protocol. TICS-scores (ranging from 0-70, higher scores reflecting better performance) were correlated with neuropsychological overall- and domain-scores (i.e. abstract reasoning, orientation, attention, memory, executive function, visuoconstruction ) and with medial-temporal-lobe-atrophy (MTA)-scores (2). Also, ROC-curves were calculated to establish the optimal cut-off score of the TICS. TICS-scores correlated highly with overall neuropsychological test-scores (r=0.85; p<0.01) and with all domain-scores (r= ; all p<0.01). TICS-scores correlated with MTA-scores, (r=-0.5; p<0.01). A cut-off score of 35 on the TICS resulted in 100% specificity with 63% sensitivity in classifying patients as having abnormal 20

21 neuropsychological test-scores on minimal two cognitive domains consistent with the criteria of dementia. Results indicate that TICS can serve as prognostic tool assessing cognition in patients >70 yrs prior to visiting a MC. For patients with TICS scores <35 it is proposed to exclude an extensive neuropsychological evaluation from the protocol of a MC. References (1) Welsh, K.A., et al. (1993). Detection of dementia in the elderly using Telephone Screening of Cognitive Status. Neuropsychiatry Neuropsychology, and Behavioral Neurology 6, (2) Scheltens, P., et al. (1992). Atrophy of medial temporal lobes on MRI in probable Alzheimer s disease and normal ageing: diagnostic value and neuropsychological correlates. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 55,

22 04. Are recently identified genetic variants regulating BMI in the general population associated with anorexia nervosa? Presentatie door: Marek Brandys - early-stage researcher 1-3 I.s.m.: Annemarie A. van Elburg 2-3 Ruth J.F. Loos 4 Florianne Bauer 5-6 Judith Hendriks 1 Yvonne T. van der Schouw 5 Roger A.H. Adan 1 1. Rudolf Magnus Institute of Neuroscience, Department of Neuroscience & Pharmacology, University Medical Center Utrecht, University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands 2. Department of Child and Adolescent Psychiatry, University Medical Centre, Utrecht, The Netherlands 3. Rintveld Centre for Eating Disorders, Altrecht Mental Health Institute, Zeist, The Netherlands 4. Medical Research Council Epidemiology Unit, Institute of Metabolic Science, Addenbrooke s Hospital, Cambridge CB2 0QQ, UK. 5. Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands 6. Complex Genetics Section, Department of Medical Genetics-DBG, University Medical Center Utrecht, the Netherlands The influence of body mass index (BMI) on susceptibility to anorexia nervosa (AN) is not clear. Recently published genome-wide association (GWA) studies of the general population identified several variants influencing BMI. The aim of this study was to test those variants for association with susceptibility to AN. We genotyped 13 variants in a sample of patients with AN, in order to test for association and to investigate a combined effect of BMI-increasing alleles (as determined in the original GWA-studies) on the risk of developing the disease. Individual single nucleotide polymorphisms (SNPs) were tested in a sample of 267 patients and 1636 population controls. A logistic regression for the combined effect of BMI-increasing alleles included 225 cases and 1351 controls. 22

23 We found no significant association between individual SNPs and AN. The analysis of a combined effect of BMI-increasing alleles showed absence of association with the investigated condition. The percentages of BMI-increasing alleles were equal between cases and controls. This study found no evidence that genetic variants regulating BMI in the general population are significantly associated with susceptibility to AN. 23

24 05. Thuiscoaching van Marokkaanse families waar een naaste schizofrenie heeft: een kwalitatief onderzoek Presentatie door: Benaisse Hallich - onderzoeker Indigo/Altrecht Uit de literatuur blijkt dat psycho-educatie en begeleiding van familieleden van Marokkaanse cliënten met schizofrenie gunstige effecten heeft op de prognose van de cliënt. Deze familieleden maken echter nauwelijks gebruik van de beschikbare begeleiding en psycho-educatie. Ypsilon, een familievereniging, en Indigo hebben om deze reden een interventie (Thuiscoaching) ontwikkeld om deze doelgroep te bereiken. Thuiscoaching wordt geëvalueerd door middel van een kwalitatief onderzoek en bestaat uit de evaluatie van twee opeenvolgende conceptinterventies (interventie 1 + interventie 2). Dit onderzoek betreft een evaluatie van conceptinterventie Thuiscoaching 1. Het doel van het onderzoek is om bouwstenen te leveren ten behoeve van de ontwikkeling van Thuiscoaching. Bij de eerste interventie hebben 17 families deelgenomen aan Thuiscoaching. Er zijn diepte-interviews gehouden met coaches (n=6) en familieleden (n=7). Aan de hand van een logboek zijn data verzameld bij 17 Marokkaanse families. Daarnaast is literatuurstudie verricht naar de voorwaarden waar een adequate interventie aan dient te voldoen. Uit het onderzoek blijkt dat Marokkaanse familieleden van cliënten met schizofrenie behoefte hebben aan Thuiscoaching. De familieleden hebben behoefte aan psychoeducatie, oplossing van praktische problemen, uit isolement komen, toegang krijgen 24

25 tot de hulpverlening en vermindering van zorglasten. Thuiscoaching verbetert de omgang met de persoon met schizofrenie en het bewustzijn van het belang van medicatie bij de families. Thuiscoaching verhoogt de draagkracht van de familie en vermindert de draaglast. Kennis over culturele verschillen (waaronder de visie op behandelmogelijkheden) en de Marokkaanse gezinsstructuren is belangrijk voor het realiseren van de doeleinden van Thuiscoaching. Een gebrek hieraan kan ertoe leiden dat de probleemverkenning en het aanbod van Thuiscoaching een langdurig karakter krijgen. Thuiscoaching is een hoopgevende interventie waarmee Marokkaanse families bereikt kunnen worden. Een aantal belangrijke voorwaarden waaraan Thuiscoaching dient te voldoen, heeft betrekking op gezamenlijke definiëring van doelen door coach en familie, de competenties van coaches, bereikbaarheid en behoud van de doelgroep, en een goede screening en diagnostiek van de problematiek. 25

26 06. De Tourette beloopstudie; een vervolgonderzoek bij de AAA Presentatie door: Mathilde Huisman - onderzoeksassistent 1 I.s.m.: David de Jong 2 Marieke Mink 2 Nienke Akse 1 Danielle Cath Academische Angstpoli Altrecht, zorgprogramma Angst Altrecht Cura 2. Vakgroep klinische en gezondheidspsychologie,universiteit Utrecht Het belangrijkste kenmerk van het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) is het optreden van tics. Comorbide aandoeningen zoals OCD en ADHD (bij ongeveer 60% van de tic-patiënten die een polikliniek bezoeken) vormen, zeker bij volwassen patiënten, vaak de belangrijkste reden om hulp te zoeken. Data over het beloop, de persistentie van tics en comorbide aandoeningen en hun determinanten zijn schaars. Een eerste doel van de hier gepresenteerde studie, is om na te gaan in hoeverre er, wanneer we de samenhang van tics en comorbiditeit bij patiënten gezamenlijk bestuderen, verschillende symptoomprofielen te onderscheiden zijn. Een tweede doel is om na te gaan of deze te onderscheiden symptoomdimensies ook vaker voorkomen bij broers en zusters van Tourette-patiënten, met andere woorden: of deze familiair zijn. Het einddoel van deze studie, en reden om follow-up-data te verzamelen, is om te bestuderen wanneer, en waarom tics en comorbiditeit bij sommige Tourette-patiënten verdwijnen en bij anderen blijven bestaan. Inzicht hierin is cruciaal om ons begrip over deze raadselachtige aandoening te vergroten en nieuwe behandelstrategieën te ontwikkelen. Tussen 2002 en 2007 zijn bij 200 GTS-patiënten (gemiddeld 21 jaar oud), en 63 broers en zusters klinische gegevens verzameld over tics, comorbide psychopathologie, psychosociaal functioneren en life events. Een follow-up meting bij de AAA is in 26

27 september 2010 gestart bij deze groep. Aan de vervolgmeting zijn wederom broers en zusters toegevoegd, want dat geeft ons de mogelijkheid om te ontrafelen welke trekken en symptomen oorzaak, en welke gevolg zijn van de aandoening. Op dit moment zijn we bezig met analyses van de symptomen die bij de eerste meting zijn gevonden bij de patiënten, waarbij wij de samenhang van de verschillende tics met comorbide symptomen van OCD, van ADHD en van autismespectrum stoornissen bestuderen. Op de poster worden de eerste resultaten van multilevel factor analyses van tics en comorbiditeit bij de patiëntengroep gepresenteerd. Verder worden resultaten gepresenteerd over de erfelijkheid van tics bij dit cohort. Wij verwachten dat er uiteindelijk verschillende groepen van ticpatiënten te onderscheiden zijn, namelijk een groep met pure ticstoornissen zonder comorbiditeit (goede prognose), met tics en ADHD symptomen (redelijke prognose),met tics+ocdsymptomen (matige dimensie) en met tics+ocd+adhd-symptomen, waarbij de laatste groep een relatie heeft met autismesymptomen (en de minst gunstige prognose). 27

28 07. Ik voel, ik voel wat jij niet voelt: verstoorde tactiele perceptie in Anorexia Nervosa Presentatie door: Anouk Keizer - AIO, experimentele psychologie 1 I.s.m.: Monique Smeets 2 H. Chris Dijkerman 1 Marcel van den Hout 2 Irene Klugkist 3 Annemarie van Elburg 4 Albert Postma 1 1. Functieleer, Helmholtz Research Institute, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht 2. Klinische & Gezondheidspsychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht 3. Methoden & Statistiek, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht 4. Rintveld Centrum voor Eetstoornissen, Altrecht Een van de belangrijkste kenmerken van Anorexia Nervosa (AN) is een verstoorde waarneming van het eigen lichaam. Tot op heden heeft onderzoek naar deze lichaamsbeeldstoornis zich voornamelijk gericht op visuele aspecten, en aangetoond dat AN-patiënten een onrealistisch dik mentaal beeld hebben van zichzelf. Het lichaamsbeeld omvat echter meer modaliteiten dan alleen de visuele. Daarom hebben wij in het huidige onderzoek gekeken naar tactiele perceptie in AN, oftewel, verschillen AN-patiënten en controles in hoe zij aanraking op de huid waarnemen? In Studie 1 (20 AN/25 controles) is de Tactile Estimation Task (TET) afgenomen, waarin geblinddoekte participanten werd gevraagd de afstand tussen twee prikjes op hun arm en buik te schatten tussen duim en wijsvinger. In Studie 2 (24 AN/21 controles) zijn naast de TET ook de Two Point Threshold (TPT)-taak en de Von Frey (VF)-taak afgenomen om respectievelijk receptive field size en receptorgevoeligheid te meten. In de TPT werden één of twee tactiele stimuli aangeboden op de arm en buik. Geblinddoekte participanten werd gevraagd aan te geven of zij één of twee prikjes voelden. In de VF werd één of geen tactiele stimulus aangeboden op de arm en buik. Geblinddoekte participanten werd gevraagd aan te geven of zij iets of niets voelden. 28

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Evaluatie van disease management programma's in Nederland

Evaluatie van disease management programma's in Nederland Evaluatie van disease management programma's in Nederland instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Jane Murray Cramm Apostolos Tsiachristas Samantha A. Adams Bethany Hipple Walters Roland Bal Robbert

Nadere informatie

Medisch studenten en hun houding ten opzichte van het vak psychiatrie

Medisch studenten en hun houding ten opzichte van het vak psychiatrie oorspronkelijk artikel Medisch studenten en hun houding ten opzichte van het vak psychiatrie Het effect van onderwijs, culturele achtergrond, sekse en leeftijd: onderzocht met de atp-30 o.m. den held,

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Ouderdom komt met gebreken Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Handboek Begeleid Leren

Handboek Begeleid Leren Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen van jongeren met psychische beperkingen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding Lies Korevaar Handboek Begeleid Leren Het ondersteunen

Nadere informatie

Voluit leven na kanker

Voluit leven na kanker Een kwalitatief onderzoek naar de waardering van een zelfhulpboek gebaseerd op ACT en mindfulness H.J. Annemiek de Wit s0215899 Begeleiding door Dr. Martine M. Veehof Dr. C.H.C. Stans Drossaert Universiteit

Nadere informatie

Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen

Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen A.T.G. Hoekstra, MSc, dr. J. Mesken & drs. W.P. Vlakveld R-2010-7 Zelfstandig of begeleid naar

Nadere informatie

SEKSUALISERING: REDEN TOT ZORG? Een verkennend onderzoek onder jongeren

SEKSUALISERING: REDEN TOT ZORG? Een verkennend onderzoek onder jongeren SEKSUALISERING: REDEN TOT ZORG? Een verkennend onderzoek onder jongeren SEKSUALISERING: REDEN TOT ZORG? Een verkennend onderzoek onder jongeren Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012

Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012 Publicatielijst medewerkers Altrecht GGZ - 2012 De primaire taak van Altrecht is het leveren patiëntenzorg van uitstekende kwaliteit. Voor de ondersteuning daarvan zijn onderzoek en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Stress en hart - en vaatziekten

Stress en hart - en vaatziekten Stress en hart - en vaatziekten Verbanden in kaart gebracht van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Redactie: Peter de Jonge Annelieke Roest Jos van Erp Januari 2014 Auteurs: Dr. Jos Brosschot,

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Ouderen

Alcoholgebruik onder Ouderen Wetenschap voor Beleid LASA-rapport 2009 Alcoholgebruik onder Ouderen door: Dr. H.C. Comijs Maart 2010 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Woord vooraf... 4 3 Introductie LASA... 5 3.1 Steekproef...

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen Rapport 255001003/2010 V. Bos D.M. de Jongh T.G.W.M. Paulussen Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen RIVM-rapport 255001003/2010

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis

Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis Vooronderzoek: literatuurstudie Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, april 2014 Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische

Nadere informatie

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren

Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren A.T.G. Hoekstra, MSc, drs. D.A.M. Twisk, A. Stelling, MSc & dr. M. Houtenbos R-2013-12 Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren Bouwstenen

Nadere informatie

Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid

Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid Drs. W.P. Vlakveld & dr. R.J. Davidse R-2011-6 Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid Geschatte toename

Nadere informatie

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend. Kwetsbare ouderen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma een succesvolle stap

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching?

Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching? Wat werkt bij supervisie, intervisie en coaching? Karen van Rooijen Mutsaers Deniz Ince Lenette Rietveld www.nji.nl April 2014 Supervisie, intervisie en coaching zijn middelen die het leren op de werkplek

Nadere informatie

Krachtig en kwetsbaar

Krachtig en kwetsbaar Krachtig en kwetsbaar Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen Dr. Gonnie Klabbers Drs. Bram Rooijackers Drs. Yvonne

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie