INTRODUCTIE en DE VRAGENLIJST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTRODUCTIE en DE VRAGENLIJST"

Transcriptie

1 INTRODUCTIE en DE VRAGENLIJST James Rijnders GZ psycholoog/emdr Practioner GRAAG VRAGEN EN DISCUSSIE NA AFLOOP

2 MOEIZAME MEDIATION MET MOEILIJKE, LASTIGE MENSEN EEN PLEIDOOI VOOR EEN INTERACTIONELE EN COMPLEMENTAIRE BENADERING

3

4 STELLING 1: BIJ MOEIZAME EN UITPUTTENDE MEDIATIONS GAAT HET IN HOOFDZAAK OM DE BETEKENIS VAN EMOTIES EN DE WIJZE VAN COMMUNICEREN( HET HANDELEN ) EN MINDER OM DE INHOUD

5 IS ER EEN TOENAME IN MOEIZAME MEDIATIONS EN ZO JA WAT IS DAAR DAN DE MOGELIJKE VERKLARING VOOR?

6

7

8

9 WELKE FACTOREN ZIJN NU VAN INVLOED OP HET RESULTAAT VAN EEN MEDIATION?

10 NAAR AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK NAAR HET EFFEKT VAN PSYCHOTHERAPIE LIJKT HET RESULTAAT VAN MEDIATION AFHANKELIJK TE ZIJN VAN: SPECIFIEKE MEDIATION TECHNIEKEN DE CONTEXT VAN MEDIATION EN DE KWALITEIT VAN DE BEHANDEL RELATIE NAAST DE VERANDERINGSBEREIDHEID EN HET BIEDEN VAN HOOP PERSOONSGEBONDEN FACTOREN EN VERANDERINGEN BUITEN DE MEDIATION HET PLACEBO EFFEKT 15% 30% 40% 15%

11 BOX 1: CONCLUSIES OVER HET TE VERWACHTEN MEDIATION RESULTAAT (ONDER VOORBEHOUD): SPECIFIEKE MEDIATION ELEMENTEN EN TECHNIEKEN LEVEREN SLECHTS EEN MARGINALE BIJDRAGE AAN HET RESULTAAT VAN MEDIATION.. MAAR VORMEN WEL DE HOEKSTENEN VAN DE MEDIATION ECHTER HET IS VOORAL DE KWALITEIT VAN DE WERKRELATIE DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET RESULTAAT VAN MEDIATION EN DUS DE INTERACTIE

12 S 1

13 MILTON ERICSON EN ZIJN VERHAAL VAN HET WITTE PAARD LESS IS MORE EN WEES JEZELF EN ONTWIKKEL JE EIGEN METHODE EN TECHNIEK

14 WAT IS DAN EIGENLIJK DE ROL VAN DE MEDIATOR IN HET MEDIATION PROCES? HET FACILITEREN EN MOTIVEREN VAN PARTIJEN MET BEHULP VAN MEDIATION TECHNIEKEN OM TOT EEN VERGELIJK TE KOMEN WAARBIJ MEDIATORS DE REGELS TOEPASSEN VAN SOCIALE BEINVLOEDING OP BASIS VAN EEN INTERACTIE MODEL

15

16 BOX 2: ALS MEDIATORS BENADRUKKEN WE: > EXPLICIET: DE RELATIE IS BELANGRIJKER DAN HET GELIJK WILLEN HEBBEN OF GELIJK WILLEN KRIJGEN. > IMPLICIET: ALS JE DE MANIER WAAROP JE NAAR HET PROBLEEM KIJKT VERANDERT, VERANDERT HET PROBLEEM WAAR JE NAAR KIJKT > COMMUNICATIE IS NOOIT NEUTRAAL > COMMUNICATIE IS MANIPULATIE EN TEGEN MANIPULATIE > HET VERSCHIL TUSSEN EFFECTIEVE COMMUNICATIE EN META COMMUNICATIE

17 HET BIEDEN VAN HOOP IN EEN OGENSCHIJNLIJK UITZICHTLOZE SITUATIE VAN WANHOOP, MACHTELOOSHEID, HULPELOOSHEID, BOOSHEID, VERBITTERING, VERHARDING, KILHEID EN ONVERZOENLIJKHEID

18 MEDIATION IS ZINVOL ALS: BEIDE PARTIJEN DE BEREIDHEID HEBBEN OM ER SAMEN UIT TE KOMEN HET CONFLICT NOG NIET GEESCALEERD IS BEIDE PARTIJEN HET BELANGRIJK VINDEN OM DE RELATIE IN STAND TE HOUDEN PARTIJEN HET BELANGRIJK VINDEN ZELF VERANTWOORDELIJK TE BLIJVEN VOOR DE OPLOSSING DE PARTIJEN HUN CONFLICT OP EEN GOEDKOPE MANIER WILLEN OPLOSSEN

19

20 S 2

21 MEDIATION IN DE 21STE EEUW

22

23 NEW AGE NARCISME: HEDONISME REVISITED GREED IS GOOD ( WALL STREET)

24 DE SCHAAMTE VOORBIJ EN HET MORELE SPOOR BIJSTER DE BANKEN CRISIS EN DE HEBZUCHT. DE POLITIEKE VERWILDERING IN ONZE SAMENLEVING. ZINLOOS GEWELD. PARTNER DODING.. DIEDERIK STAPEL EN DE WETENSCHAPS FRAUDE.. DE HOLLEEDER S EN DE BADR HARI S. DE ME ME ME GENERATION EN SEXTING WINKELDIEFSTAL. SOCIALE MEDIA( TV, FACEBOOK, TWITTER, SELFIES.)

25 ATTRIBUTIE EN ZELF PERCEPTIE DE DSM FILES DE OVERDIAGNOSTICERING VAN ( ONGEWENST ) SOCIAAL GEDRAG BORDERLINE STOORNISSEN, ADD EN ADHD, AUTISME SPECTRUM STOORNISSEN EN PDDNOS PROBLEMATISCHE ECHTSCHEIDINGEN I.P.V. ( VECHT )SCHEIDINGEN

26 BOX 3: IN DE MEDIATION PRAKTIJK WORDEN WE REGELMATIG GECONFRONTEERD MET PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK DIE WE ALLEEN MAAR ZIEN IN DE BEHANDELKAMER VAN EEN HULPVERLENER IN DE GGZ EN BINNEN EEN RESIDENTIELE SETTING ZOALS EEN GEVANGENIS, EEN PSYCHIATRISCHE UNIT OF EEN VERSLAVINGS KLINIEK

27 DISCUSSIE: NEW AGE NARCISME EN EEN TOENAME VAN MOEIZAME EN UITPUTTENDE MEDIATIONS RECHTVAARDIGT MOGELIJK NAAST DE BESTAANDE MEDIATION OPVATTING, EEN MEDIATION 2.1

28 S 3

29

30 GEZEGDE UIT HET SWAHILI: Wanneer twee olifanten vechten, heeft het gras daar het meest onder te lijden

31

32 WANNEER REDELIJKHEID VER ZOEK IS! DE KOKER OF LENS VISIE IN EEN EMOTIONELE CRISIS SITUATIE BIJ KLIENTEN OF PARTIJEN BIJ EEN MOEIZAME MEDIATION DE EMOTIONELE STIJLEN EN DE OVERLEVINGS STRATEGIEEN

33

34

35

36

37 WAT IS EEN EMOTIONELE STIJL, VALKUIL OF SCHEMA?( JEFFREY YOUNG E.A.) HET IS EEN VERZAMELING VAN (VROEGKINDERLIJKE), INGRIJPENDE ERVARINGEN MET BEELDEN, GEDACHTEN, CONCLUSIES, KERNOVERTUIGINGEN EN EMOTIES. DEZE BEPALEN IN BELANGRIJKE MATE ONS HANDELEN IN HET HIER EN NU.

38 DE MEEST HERKENBARE EMOTIONELE STIJLEN BIJ KLANTEN( PARTIJEN ) ( EMOTIONELE ) VERLATING WANTROUWEN MINDERWAARDIGHEID ZICH RECHTEN TOE-EIGENEN EMOTIONELE GEREMDHEID

39 WAT IS DE OORSPRONG VAN ONZE EMOTIONELE STIJLEN OF COGNITIEVE SCHEMA S: AANLEG(ERFELIJKHEID) EN ONS TEMPERAMENT DE OPVOEDINGS, GEZINSCULTUUR EN DE TRANSGENERATIONELE OVERDRACHT ANDERE BELANGRIJKE VROEGKINDERLIJKE ERVARINGEN BUITEN HET GEZIN CULTURELE ASPECTEN COMMUNICATIE STIJLEN EN SEXE VERSCHILLEN

40 WAT ZIJN BIJ KLANTEN( PARTIJEN ) DE OVERLEVINGSSTRATEGIEEN ALS ER SPRAKE IS VAN DREIGING( CRISIS ) TIJDENS EEN MOEIZAME MEDIATION: FIGHT( VECHTEN, AGRESSIE, MANIPULATIE ) FLIGHT ( VERMIJDEN, VLUCHTEN ) FREEZE ( OVERGAVE, VERSTIJVEN, VERSTARRING )

41 DE FENOMENOLOGIE VAN EEN MOEIZAME MEDIATION: ER IS SPRAKE VAN VERBAAL GEWELD EN INTIMIDATIE( VECHTEN ) EEN VAN BEIDE PARTIJEN OF BEIDEN ZIJN DWINGEND EN EISEND( VECHTEN ) MEN KAN NIET LUISTEREN EN ONDERBREEKT ELKAAR VOORTDUREND( VECHTEN ) ER IS SPRAKE VAN EMOTIONELE CHANTAGE( VECHTEN ) VERBALE RUZIES ZIJN NIET TE STOPPEN( VECHTEN ) BEIDE PARTIJEN ZITTEN TE ZWARTE PIETEN, VERWIJTEN OVER EN WEER( VECHTEN ) EEN VAN BEIDE PARTIJEN DREIGT MET VERTREK OF VERLAAT PLOTSELING DE KAMER EN KOMT NIET MEER TERUG( VLUCHTEN ) AFSPRAKEN KOMT MEN NIET NA OF WORDEN OPZETTELIJK GESABOTEERD( VECHTEN ) EEN VAN BEIDE PARTIJEN REAGEERT NIET OF NIET TIJDIG OP EEN AANGEKONDIGDE AFSPRAAK ( VECHTEN ) ER IS SPRAKE VAN HOOGHARTIGHEID EN ARROGANTIE ( VECHTEN ) EEN VAN BEIDE PARTIJEN RAAKT EMOTIONEEL GEBLOKKEERD, HUILT EN KAN NIKS MEER ZEGGEN ( OVERGAVE, VERSTARRING ) ER IS SPRAKE VAN CYNISME, IRONIE EN SARCASME OVER EN WEER( VECHTEN ) ER IS SPRAKE VAN STERK DISKWALIFICEREND GEDRAG BIJ EEN VAN BEIDE PARTIJEN( VECHTEN )

42 DE NEUROBIOLOGIE VAN EEN MOEIZAME MEDIATION ( DE STRESS REACTIE )

43 JE JEUGD LAAT SPOREN ACHTER IN JE BREIN ALS EEN KIND OPGROEIT ONDER STRESSVOLLE OMSTANDIGHEDEN, INGRIJPENDE EN BEDREIGENDE ERVARINGEN MEE MAAKT, HEEFT DAT INVLOED OP DE ONTWIKKELING VAN DE HERSENEN OP VOLWASSEN LEEFTIJD KAN DAT LEIDEN TOT HYPER ALERTHEID, SNELLER EN HEVIGER REAGEREN OP STRESSPRIKKELS EN SNELLER GEEMOTIONEERD EN VAN SLAG ZIJN

44 S 4

45 DE INVLOED VAN DE MEDIATOR OP HET MEDIATION PROCES

46 DE AUTOMATISCHE (GEVOELS)REFLEXEN VAN DE MEDIATOR BIJ EEN MOEIZAME EN UITPUTTENDE MEDIATION GESPANNENHEID, ALERTHEID,HOPELOOSHEID, MACHTELOOSHEID, KALMEREN, SUSSEN, GERUST STELLEN

47 WAT ZOU EEN MOGELIJKE VERKLARING KUNNEN ZIJN OM TE KIEZEN VOOR EEN BEROEP ALS MEDIATOR? HYPOTHESE 1: JE BEZIGHOUDEN MET DE NODEN, BEHOEFTEN EN PROBLEMEN VAN ANDEREN IS EEN OVERCOMPENSATIE VOOR WAT JE ZELF BENT TEKORT GEKOMEN TIJDENS JE OPVOEDING HYPOTHESE 2: MEDIATION UITOEFENEN EN MET NAME MOEIZAME MEDIATIONS, IS EEN VORM VAN VROEGKINDERLIJKE HERTRAUMATISERING

48 DE RISICOVOLLE EMOTIONELE STIJLEN VAN DE MEDIATOR: EMOTIONEEL TEKORT OF VERWAARLOZING MINDERWAARDIGHEID ANGST OM TE FALEN OF TE MISLUKKEN EXTREME AANPASSING HOGE EISEN STELLEN AAN JEZELF

49 DE RISICOVOLLE OVERLEVINGSSTRATEGIEEN VAN DE MEDIATOR TIJDENS EEN MOEIZAME MEDIATION: OVERCOMPENSATIE: DOMINANTIE CONTROLE VERBALE AGRESSIE OVERGAVE: EXTREEM PLOOI GEDRAG SUSSEN EN KALMEREN GRENZENLOOS BESCHIKBAAR ZIJN( UITGEBREIDE MAILS BEANTWOORDEN IN HET W.E.) VERMIJDING: CONFLICTEN MET KLANTEN UIT DE WEG GAAN

50 DE FENOMENOLOGIE VAN EEN MOEIZAME MEDIATION VOOR DE MEDIATOR: DE MEDIATOR RAAKT HET OVERZICHT KWIJT EN DE STRUCTUUR VAN HET GESPREK HET LUKT DE MEDIATOR NIET PARTIJEN TOT REDE TE BRENGEN DE MEDIATOR RAAKT ZICHTBAAR GESPANNEN( TRANSPIREREN, LICHT TRILLEN, NERVOUS TICS ) DE MEDIATOR KAN ZIJN EMOTIES NAUWELIJKS ONDER CONTROLE HOUDEN BIJ DE MEDIATOR IS SPRAKE VAN HERKENNING EN VEREENZELVIGING MET EEN VAN BEIDE PARTIJEN DE MEDIATOR ZIET OP TEGEN EEN VOLGEND GESPREK DE MEDIATOR WORDT GECONFRONTEERD MET EEN OVERVOLLE MAILBOX WAARBIJ PARTIJEN HEM BLIJVEN BESTOKEN MET HUN STANDPUNTEN EN DWINGEND EEN SNELLE REACTIE VERLANGEN VAN DE MEDIATOR( TELEPRESSURE )

51 S 5

52 WAT IS DE STRESS REACTIE EN WAT ZIJN DE CUMULATIEVE GEVOLGEN VAN CHRONISCHE STRESS?

53

54 BOX 3: DE MEDIATOR IN BEELD LANGDURIG GETUIGE ZIJN VAN INTENSE EMOTIES ZOALS AGRESSIE,WOEDE EN VERDRIET KAN BIJ DE MEDIATOR UITEINDELIJK LEIDEN TOT CHRONISCHE STRESS VERSCHIJNSELEN( VICARIOUS TRAUMA, SECUNDAIRE TRAUMATISERING OF COMPASSION FATIGUE GENOEMD ) DE EMOTIONELE EN LICHAMELIJKE UITPUTTING NABIJ

55 DE UITINGSVORMEN VAN LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE UITPUTTING: NIET UITGERUST WAKKER WORDEN MOEITE MET OPSTAAN WEINIG ENERGIE HEBBEN MINDER GOED OMGAAN MET STRESSVOLLE SITUATIES SLAAP STOORNISSEN GEBREK AAN ENERGIE EN DAARDOOR BEHOEFTE HEBBEN AAN ZOETE EN HARTIGE SNACKS LAST VAN VAGE LICHAMELIJKE KLACHTEN WEINIG BEHOEFTE HEBBEN AAN SEKS SOMBERHEIDS KLACHTEN MINDER GENIETEN VAN HET LEVEN EN MINDER INTERESSE HEBBEN MOEILIJK KUNNEN CONCENTREREN, SNEL DE DRAAD KWIJT RAKEN EEN AFWEZIGE EN VERSTROOIDE INDRUK MAKEN SNELLER GEIRRITEERD ZIJN

56

57

58 TOENEMENDE UITPUTTING VAN DE BIJNIEREN: DE EMOTIONELE EN LICHAMELIJKE GEVOLGEN VAN MOEHEID NAAR BURNOUT. OVERVERMOEIDHEID NAAR OVERSPANNENHEID EN TENSLOTTE NAAR.

59 DE SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN CHRONISCHE, CUMULATIEVE STRESS VOOR DE MEDIATOR: TOENEMEND MIDDELEN GEBRUIK WEINIG INTERESSE IN SOCIALE CONTACTEN, ALLEEN WILLEN ZIJN AFLEIDING ZOEKEN IN SOLITAIRE BEZIGHEDEN EEN HOGER RISICO OP RELATIE PROBLEMEN EN UITEINDELIJK EEN SCHEIDING

60 STOPPEN MET DE MEDIATION: SLECHT VOOR DE PORTEMONNAIE MAAR GOED VOOR HET WELZIJN VAN DE MEDIATOR HET GROTE DILEMMA

61 EEN ANTIDOTE OF TEGENGIF EEN GOEDE CASUSCONCEPTUALISATIE ALS VOORBEREIDING BENADRUK BIJ HERHALING DE UITGANGSPUNTEN VAN EEN ZINVOLLE MEDIATION INVENTARISEER DE HERKENBARE EMOTIONELE STIJLEN VAN PARTIJEN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEEN CREEER IN JEZELF HET THEATER PERSPECTIEF : JE KIJKT NAAR EEN GOED TONEELSTUK OF EEN GOEDE FILM ( EEN PROFESSIONELE HOUDING MET DE JUISTE DISTANTIE ) COMMUNICEER DUIDELIJK JE MOGELIJKHEDEN MAAR OOK JE GRENZEN COMMUNICEER DUIDELIJK NAAR JE KLANTEN WANNEER JE BEREIKBAAR BENT EN WANNEER ZE ANTWOORD KUNNEN VERWACHTEN OP EEN . VOORKOM TELEPRESSURE DOOR NIET MEER TE ANTWOORDEN NA KANTOORTIJD EN IN HET W.E. VOLG INTERVISIE EN SUPERVISIE INDIEN NODIG VOLG EXTRA BIJSCHOLING OM KENNIS TE VERWERVEN M.B.T. DE INTERACTIONELE ASPECTEN BIJ MOEIZAME MEDIATIONS

62

63 STOP MET DE MEDIATION INDIEN ONGEWONE VERMOEIDHEIDSVERSCHIJNSELEN EEN ROL GAAN SPELEN EN DE MEDIATION BLIJVEND STAGNEERT ER SPRAKE IS VAN EMOTIONELE CHANTAGE VAN KLANTEN. VERWIJS VERVOLGENS DOOR NAAR EEN COLLEGA MEDIATOR OF TERUG NAAR DE RECHTBANK

64 LEER JE EIGEN EMOTIONELE VALKUILEN HERKENNEN

65

66 PASSIE VOOR JE VAK EN COMPASSIE VOOR JE MEDEMENS IS NIET GRENZENLOOS. DURF NEE TE ZEGGEN JE GEZONDHEID IS BELANGRIJKER DAN DE GEZONDHEID VAN JE KLANTEN

67 SAMENVATTING: WAT ZIJN MOGELIJK DE WERKZAME FACTOREN BIJ MEDIATION WAT ZIJN DE MEEST HERKENBARE EMOTIONELE STIJLEN VAN CLIENTEN ( PARTIJEN ) BIJ EEN MOEIZAME MEDIATION WAT ZIJN DE MEEST HERKENBARE EMOTIONELE STIJLEN VAN DE MEDIATOR TIJDENS EEN MOEIZAME MEDIATION > WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN CHRONISCHE STRESS ZOWEL BIJ CLIENTEN ALS MEDIATORS HET NEW AGE NARCISME WAAR WIJ ALS MEDIATORS MEE GECONFRONTEERD WORDEN RECHTVAARDIGT MOGELIJK EEN AANVULLING OP DE BESTAANDE MEDIATION OPVATTING, EEN MEDIATION 2.1

68

69 DE SCORE SLEUTEL VAN DE VRAGENLIJST SCOOR 1 PUNT WAARBIJ JE EEN A AANGEKRUIST OF OMCIRKELD HEBT BIJ DE VRAGEN/ITEMS 1,4,8,9 EN 10 SCOOR 1 PUNT WAARBIJ JE EEN B AANGEKRUIST OF OMCIRKELD HEBT BIJ DE VRAGEN/ITEMS 2,3,5,6 EN 7 DE GEMIDDELDE SCORE IS 4. HOE HOGER JE SCOORT DES TE GROTER IS DE KANS DAT JE PERSOONLIJKHEID NARCISTISCHE TREKKEN VERTOONT

70 EINDE Correspondentie:

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

DE MENTALITEITENTHEORIE

DE MENTALITEITENTHEORIE DE MENTALITEITENTHEORIE Samenvatting In de mentaliteitentheorie wordt uitgegaan van de doorwerking van angst en onzekerheid in het menselijk bestaan. Angst en onzekerheid worden van buitenaf opgeroepen

Nadere informatie

Toolkit Kind en Trauma

Toolkit Kind en Trauma Toolkit Kind en Trauma Informatie voor leerkrachten van groep 5 t/m 8 www.kind-en-trauma.nl Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren Eva Alisic Inhoudsopgave Waarom deze toolkit? 2 Wat

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER?

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? 2 Hoe praat ik met mijn puber? Hoe praat ik met mijn puber? Ouders willen graag een goede relatie met hun kind maar met opgroeiende tieners krijgen ze dikwijls te maken met

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Handreiking zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen.

Handreiking zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen. Handreiking zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen. Inleiding Het doel van deze handreiking is een zo optimale als mogelijke ondersteuning voor de bergingsmedewerker / hulpverlener te bewerkstelligen,

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Omgaan met schokkende gebeurtenissen

Omgaan met schokkende gebeurtenissen Omgaan met schokkende gebeurtenissen Een leidraad voor leidinggevende en medewerkers Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch, juni 2005 Begeleidingscommissie Omgaan met schokkende gebeurtenissen Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM Inhoud van deze handreiking 1 Theorie 1.1 Samenhang van het delictgedrag, de opvoeding en het gezin: inventarisatie met het LIJ 1.2 Basisbegrippen

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie

Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie Een schokkende gebeurtenis is een gebeurtenis die buiten de normale alledaagse gebeurtenissen valt. In elke werksituatie kunnen medewerkers

Nadere informatie

Hoe oud kan je worden als je vier bent? vraagt Jettie van zes.

Hoe oud kan je worden als je vier bent? vraagt Jettie van zes. Uit: Rudi Roose (redactie) Participatief werken in de jeugdhulpverlening. 2003, Academia Press. Luisterje wel naar míj? Over communicatie met kinderen, 53-68. Luister je wel naar míj? Over communiceren

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie